seniorpolitikk.no Ny jobb midt i smørøyet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "seniorpolitikk.no Ny jobb midt i smørøyet"

Transkript

1 nr. 4 - oktober 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny jobb midt i smørøyet personer over 50 år var uten jobb i august. Det er en økning på siden i fjor, men ledigheten blant eldre arbeidstakere regnes fortsatt som stabilt lav, og den er lavere enn i andre aldersgrupper, ifølge Nav. Gro Hekleberg (60) opplevde at den gamle jobben ble borte, og hun gikk grundig til verks for å finne seg en ny. Jeg har fått jobb midt i smørøyet og toppet karrieren min da jeg var 59 år, sier hun om jobben som sekretær for statssekretærene i Arbeids- og sosialdepartementet. Hekleberg deler sine gode råd med jobbsøkere. Ifølge Manpower forventer arbeidsgivere i sju av ni bransjer en økning i antall ansatte i siste kvartal i år. Størst er forventningene i byggenæringen. Arbeidsgivere innen olje og gass er mer forsiktige. Begge deler støttes av Nav. Lærere, helsefagyrker og akademikere er yrkesgrupper med få ledige, sier Johannes Sørbø i Nav. Side 10 Gro Hekleberg. Ikke la deg danke ut av yngre. Rett ryggen og vær den du er, sier trendforsker Gunn-Helen Øye (60) i Eye;Watch. Side 12-13

2 2 Smilerynker: Kjøpt av pur glede Så fin du er, sier folk og peker på den nye jakken min. Takk, svarer jeg om spontankjøpet i en ikke helt billig butikk. Jeg stakk bare innom i forbifarten på vei hjem fra jobben en dag, bare for å kikke, selvfølgelig. Bak disken gjenkjenner jeg et blidt ansikt. Er du er her, neste roper jeg overrasket. Ja, sier hun fornøyd. Det er et års tid siden jeg så henne sist og trist. Butikken hun jobbet i da, skulle legges ned. Eieren ville ikke drive den videre, det ble opphørssalg og de ansatte, som alle var godt voksne og litt til, mistet jobben. «Min ekspeditør» ville gjerne fortsette å jobbe. Hun hadde dessuten ikke full pensjonsopptjening, men regnet mulighetene for ny jobb som svært dårlige. Men det gikk altså bra. I pur glede over profesjonell og god service flagret det det noen tusenlapper, og jakken var min. Verden endrer seg, du må endre deg Jeg mener det må bli vanlig for virksomhetene å ha en ressursbase som kan klargjøres for andre oppgaver, sier Hans-Jørgen Blomseth. Ledere med litt for stort ego sliter mest med å få ny jobb etter nedbemanninger i store selskaper, sier han. For et par år siden gikk Blomseth selv av fra en topplederjobb i privat næringsliv. Da opplevde jeg at ingen var interessert i meg, selv om jeg hadde høy kompetanse og kjempelang erfaring. Valget sto mellom å starte et nytt offshoreselskap, slik jeg hadde gjort flere ganger tidligere, eller å takke ja til en henvendelse fra et rekrutteringsfirma som spurte om jeg kunne tenke meg jobb i det offentlige. «Nei, Staten? Aldri i verden», tenkte jeg først. Men så leste jeg dokumentene for stillingen, og ringte og takket ja, sier han. Siden 2012 jobber Blomseth med forenkling av offentlig forvaltning. Han er ansvarlig for hvordan Staten skal klare å spare 60 milliarder, 15 milliarder i året innen spørsmål om gjenbruk av kompetanse 1 «Statoil gir gode tilbud om sluttpakker til 55-åringer, det er skammelig», sa du på et seminar i Trondheim næringsforening nylig. Hva mener du med det? Jeg har tidligere vært ansvarlig for to store snuoperasjoner. Som konserndirektør i Alcatel var jeg ansvarlig for å redusere antall ansatte fra til Og som viseadministrerende direktør i I. M. Skaugen, sentral i å redusere antall ansatte fra til 300. Vi brukte tilgjengelig redskaper. Prøvde å få de eldste til å pensjonere seg, og brukte bedriftslegen til Tora Herud På De som vil gå av når de er 60 år må ha hatt det veldig kjedelig, når de tror at det blir morsommere etterpå. Erik Sture Larre (100) forretningsadvokat (NRK) Få særordninger for sjefer SSP har nylig gjennomført en undersøkelse om toppsjefer og avgangsalder, og resultatene var oppløftende. Mange norske ledere lever som de lærer. Særordninger med lavere avgangsalder forbeholdt toppsjefer, er mindre utbredt enn vi kanskje trodde på forhånd. Før sommeren fikk TNS Gallup i oppdrag av oss å kartlegge praksis og holdninger blant norske ledere til spørsmål om pensjon og av Kari Østerud Direktørbloggen Tegning Siri Dokken

3 3 trappe litt ned etter hvert. Alderen tynger ikke ennå. Jeg vil være moderne, oppdatere meningene mine og holde meg i form. Jeg trener mye, er aktiv i Heming langrenn og er mye ute i friluft. 4 I Trondheim siterte du John F. Kennedy: «Ikke spør hva landet kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for landet». Hans-Jørgen Blomseth (64) Stilling: Prosjektleder i Nærings- og fiskeridepartementet å uføretrygde. Nå gjør Statoil noe av det samme. 2 3 Kunne noe vært gjort annerledes? Jeg er blitt mer kritisk, jeg lærer og ser sammenhengene bedre. Ser hvor verdifull de eldstes erfaring, kompetanse og ressurser er. De er stabile og kommer til og med tidlig på jobb. Generelt ville jeg gjort det annerledes nå enn den gangen. Jeg mener det må bli vanlig for virksomhetene å ha en ressursbase som kan klargjøres for andre oppgaver. Vi må stille de overtallige fri til å gjøre andre ting og bygge opp rundt det. Moderne mennesker må endre seg under veis. En gang trodde du at du skulle pensjonere deg i 50-årsalderen, men så fikk du barn da du fylte 46 og du har fortsatt tenåringer. Hva skjedde? Jeg tenkte det ville være en katastrofe for ungene om jeg skulle pensjoneres. Jeg ville ikke leve som om jeg var bestefaren deres. Nå tenker jeg at jeg vil jobbe så lenge jeg orker og har lyst, men kanskje Det handler om endringsvilje. Du må ha noe å forholde deg til og delta i det som skjer i samfunnet. Det kan være Røde Kors, Kirkens bymisjon eller hva som helst. Måk snø og hogg ved for eldre. Finn noe du kan bidra med. Når vi går på skole, studerer og jobber, spriker vi alle retninger. Avstanden øker. Men som eldre når vi begynner å ta det med ro, så finner vi sammen igjen omtrent som da vi var små. Da er det forskjell på om vi sitter med kaffekoppen på kjøpesenteret eller gjør som pensjonistene i Orkdal idrettslag, bygger skibakker. 5 Hvordan omsetter du egne erfaringer i nåværende jobb? Ingen har omfattende næringslivserfaring i departementene. Jeg blir lyttet til på grunn av bakgrunnen min, og jeg tror det blir flere av oss. Jeg må være veldig aktiv for å kunne påvirke. Vi må spørre oss om hva vi er her for, og jobbe for å gjøre forholdene for næringslivet forutsigbart. Det handler om serviceholdninger, svartider, forenkling av lover og forskrifter og digitalisering. Leverer du et skjema elektronisk, må du også kunne få svaret elektronisk. Næringslivet skal bruke tiden på å tjene penger og ikke vente på svar fra forvaltningen. Dette er en av hovedsakene for regjeringen. Statoil kommenterer kritikken på side 13. gangsalder i næringslivet. Vi ønsket å finne ut av hvor «vanlig» det er at toppledere i privat sektor i sine ansettelses avtaler, har en lavere aldersgrense enn øvrige ansatte. 758 toppledere i privat sektor svarte på undersøkelsen. Vi fant blant annet ut at i det i bedrifter med over 250 ansatte er avtalt egen aldersgrense for kun 2 av 10 toppledere. 13 prosent av topplederne opplever at det forventes at de går av før de fyller 67 år, og i tillegg er 35 prosent usikker på om det forventes eller ikke. Blant de som må gå av som toppleder før fylte 67 år og som fortsetter i bedriften, er det 15 prosent som opprettholder sine økonomiske betingelser fullt ut. Bare seks prosent oppgir at det er lagt inn ordninger (sluttpakke, bonusordninger med mer) som gjør at de vil gå av tidligere med pensjon enn det som er vanlig i bedriften. Undersøkelsen bekrefter for det første at det kan være lurt å undersøke fakta før man mener noe om en sak. Det er ikke alltid at virkeligheten er slik man tror den er. For det andre viser undersøkelsen at mange norske ledere har de samme aldersgrensene for seg selv som sine ansatte; særordninger for sjefer er rett og slett ikke så veldig vanlig. Dette er funn som både er viktige og gledelige for oss som jobber med seniorpolitikk. Lederes holdninger og adferd har stor påvirkningskraft på pensjoneringsadferden i bedriften. Det sender et positivt signal til bedriftens øvrige ansatte, når lederne selv ikke velger tidligpensjon. Det er bred enighet i samfunnet om den såkalte arbeidslinjen, og det hadde passet dårlig dersom mange av topplederne hadde kunnet slutte når de fylte 60 år eller bare litt senere.

4 4 Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Kunnskapsstaben i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Flere ledige 50+ Ledigheten blant eldre arbeidstakere holder seg stabilt lav, men når de først blir ledige, er de oftere ledige lenge, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Kunnskapsstaben i Arbeidsog velferdsdirektoratet. I alt var personer over 50 år uten jobb i august. Ledigheten har imidlertid økt med personer i denne gruppen siden august i fjor, og den fordeler seg slik: år: ledige, en økning på 13 prosent år: ledige, en økning på 11 prosent Unge versus eldre Det er ille dersom du er i 50-årene og ikke får ny jobb. Arbeidsgiverne er nok mer skeptiske til å ansette eldre enn yngre. Mange tenker kanskje at de snart vil gå av med pensjon, men samtidig er det gjerne slik at unge oftere bytter jobb og dermed kan forsvinne raskere enn en eldre arbeidstaker, sier Sørbø, som mener det er lite som skiller yngre og eldre jobbsøkere. De eldste kommer i større grad fra industrien og i mindre grad fra butikk eller barne- og ungdomsarbeid. De eldste har som regel yrkeserfaring, det har ikke alle de unge, sier han. Fra ledighet til jobb Bygg og anlegg og industrien har økt ledighet, men det gjelder både yngre og eldre. Hvor lett er det å komme i ny jobb igjen? Folk i årene kommer i størst grad i jobb igjen etter en ledighetsperiode. 58 prosent er i jobb igjen etter 6 måneder. For personer over 60 år er det litt vanskeligere. I denne gruppen er 33 prosent tilbake i jobb, fulltid eller deltid, 6 måneder etter at de ble ledige. I tillegg er 18 prosent av dem over 60 år tilbake i jobb samtidig som de mottar en ytelse, for eksempel alderspensjon fra folketrygden, sier Johannes Sørbø. Størst behov for folk Lærere, helsefagyrker og akademikere, er yrkesgrupper med få ledige. I helsesektoren er det stort behov for arbeidskraft, og etterspørselen vil øke. Vi har lenge manglet folk med trygg utdanning som ingeniører og realister, men nå går det litt tregere for disse yrkesgruppene i oljebransjen. Det er behov for mange typer fagarbeidere slik som tømrere og snekkere. Mange slutter under veis i utdanningen, rekrutteringen blir for lav og vi kommer til å mangle folk på nybygg. Klimaendringene med flere oversvømmelser vil også kunne føre til økt behov for fagarbeidere for å utbedre vann- og avløpssystemet, jernbane og veistandard for eksempel, sier Johannes Sørbø. Store selskaper forventer nedbemanning De største selskapene er mest pessimistiske, mens mellomstore bedrifter fortsatt planlegger å øke bemanningen. Det viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal. Utviklingen i de store selskapene har en tendens til å sette standarden i markedet. Tiden vil vise om deres negative forventninger til bemanningsbehovet vil smitte over på de mindre bedriftene, sa konsernsjef i Manpower Group, Maalfrid Brath i en pressemelding begynnelsen av september.

5 5 Jobber som kommer, jobber som går Mindre vekst i behovet for folk med samfunnsfag, men flere i helse- og omsorgssektoren og i undervisning, sier Ådne Cappelen (64), økonom og forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB). Tekst Tora Herud Vi skrev en rapport om balansen mellom folks utdanning og etterspørselen etter ulike yrker for et år siden. Yrker som er populære, men der veksten i etterspørselen avtar, er samfunnsfag slik som jus og økonomi. Mange med slik utdanning passer inn i offentlig forvaltning, men vi tror forvaltningen kan administreres videre uten at det ansettes veldig mange flere. Det er som med oss i SSB, vi trenger ikke å øke staben fordi om antallet mennesker i Norge øker, sier han. Kjennetegn for bransjer i vekst I helse- og omsorgssektoren kan noe gjøres med endringer i organiseringen, men det vil uansett bli et økende behov for helse- og omsorgsarbeidere. Dette er en vekstsektor. Det handler ikke bare om flere eldre med alvorlige lidelser, men også om spreke eldre som skader seg på jogge tur. Pleie og omsorg er langt mer enn medisinsk behandling av lege. Myndighetene vil satse på å forbedre skolesystemet. Det vil føre til behov for flere og mer kvalifiserte lærere. Det uttrykkes også klart at det er viktig at flere står lenger i arbeid. Så er det næringer som trolig skal ned, slik som petroleumsvirksomheten. Kanskje blir den mer global enn lokal? Men i kjølvannet må en del ingeniører finne seg noe annet å gjøre. Bank og forsikring er slanket kraftig. Mange filialer er borte, og vi betjener oss selv via internett, sier Ådne Cappelen. Andre sektorer som vokser, er turisme. Blant annet reiser nordmenn mer. Norge har mange attraksjoner å by på, og turistnæringen vil vokse mye. Næringsindustri knyttet til oppdrett og avl vokser mye. Kan vi klare å bearbeide mer av fisken her? spør han. Vi er omstillingsdyktige Yrkesdeltakelsen i gruppen år i privat sektor øker, dels på grunn av pensjonsreformen. De kvinnene som nå er i 60-årene, er de første med høy utdanning og de er i arbeidsmarkedet lengre enn kvinner var tidligere. Nordmenn jobber ikke like mange timer som folk i nabolandene våre, men vi fordeler arbeidet på flere enn i veldig mange andre land. Det er i tråd med hvordan vi fordeler velferdsgoder på andre områder, sier han. Men få norske seniorer 50+ bytter jobb, og OECD mener at nordmenn må bli mer omstillbare. Det er ikke noe å bry seg om. Vi er omstillingsdyktige, hadde vi ikke vært det, hadde vi hatt langt flere arbeidsledige og mange ledige stillinger. Vi har ingen av delene. Men vi har generøse velferdsordninger, og noen av dem som står utenfor burde vi hatt i jobb. Det er noe vi må ta tak i, selv om det gjøres en del gjennom IA-arbeidet. Pensjonssystemene har dessuten innelåsningsmekanismer som kan hindre mobilitet, sier Ådne Cappelen. Han mener det er viktig for flere å klare å se seg selv i andre bransjer enn der de er eller har vært. Jeg møtte en tidligere platearbeider i Uddevalla. Han sluttet som sveiser og begynte å jobbe med funksjonshemmede. Han mente det var noe av det beste som hadde skjedd ham, fordi han følte at han nå virkelig var til nytte.

6 6 Mette Kaspersen, Customer Service Advicer i LEGO Norge. Jobben går som en lek Jobbeskrivelsen var for en spesialist, men jeg hadde ikke ventet å få en med over 30 års erfaring, sier Kenny Møberg (37), Customer Service Manager hos lekeprodusenten LEGO. Mette Kaspersen (58) i Bærum følte at annonseteksten var som skreddersydd for henne. Egentlig søkte jeg bare denne ene jobben, jeg la hele personligheten min i denne ene søknaden. Jeg tenkte at jeg virkelig hadde noe å tilby LEGO og jeg jobbet hardt for å vise det, sier hun. Alt i alt sendte hun under ti søknader. I 34 år hadde Mette Kaspersen jobbet med kundeservice, salgssupport og systemet SAP for ordre, leveranser og fakturaer i det internasjonale selskapet Tyco Electronics AS. I september i fjor kom beskjeden om at Norges-kontoret med 30 ansatte skulle stenges, og at supportfunk sjonene skulle flyttes andre steder. Takknemlig for muligheten Oppsiglsen kom veldig brått og jeg hadde fysisk arbeid ut året. Oppsigelsestiden min varte fram til juni i år, kombinert med en sluttpakke som blant annet inkluderte et halvt års coaching hos outplacement-selskapet AS3. Jeg hadde god tid og kunne benytte meg av hele tilbudet hos dem. Jeg hadde jo ikke søkt jobb på 34 år og var for eksempel ikke registrert på LinkedIn, noe jeg skammet meg litt over. «Alle» er jo der, sier hun. Kaspersen fikk en jevnaldrende coach og kunne snakke om det hun tenkte på med henne, slik slapp hun å plage alle andre. Hun hadde blant annet tenkt på at om hun skulle skrive CV, ville den bli på bare tre linjer. For hva var det egentlig hun kunne? AS3 bygde meg opp. Jeg lærte å finne mine gode egenskaper, hva jeg liker å gjøre, og å tenke på hva som kunne være drømmejobben for meg. Jeg er egentlig svært takknemlig for at jeg fikk denne muligheten, sier hun. Like fornøyd er hun ikke med Nav og vikarbyråene hun var i kontakt med. På grunn av sluttpakken trengte jeg ingen økonomisk støtte fra Nav da jeg mistet jobben, men jeg undersøkte blant annet om Nav hadde kurs jeg kunne ta. Saksbehandleren ga meg imidlertid bare en følelse av at det var jeg for gammel til. Jeg tenkte også at jeg kunne ta vikariater, men det virket ikke som om vikarbyråene med unntak av ett, var interessert i folk på min alder eller med min erfaring, sier hun. Stolt over å få jobbe i LEGO 1. juni i år begynte hun i den nye jobben som Customer Service Advicer i LEGO Norge i Bærum. Kontorlokalene minner ved første øyekast mest om en barnehage. Det er byggeklosser, legofigurer og pakker med byggesett over alt. Men gjennomsnittsalderen på de 15 ansatte er rundt 40 år. Norge er et stort marked for LEGO, som er den tredje største leketøysprodusenten i verden målt etter salg. LEGO eies fortsatt av familien til Kirk Kristiansen som etablerte selskapet i 1932 og har fortsatt hovedkontor i Billund i Danmark. Mette

7 7 Kaspersen driver kundeservice overfor butikkene som selger lekene i Norge. Jeg var ærlig og ordentlig og gjorde den gamle jobben min godt. Men jeg måtte ut av komfortsonen. Jeg måtte prestere og da måtte jeg lære å presentere meg selv for å komme videre. Jeg er så stolt over å kunne jobbe med en så god merkevare som LEGO, sier Mette Kaspersen fornøyd. Det handler om at LEGOs kunder får de varene de bestiller til rett sted og rett tid. Desto mer erfaring, desto bedre Mette var den beste kandidaten blant søkerne. Stillingen er en konkret spesialistfunksjon. Desto mer erfaring, desto bedre. Jeg hadde ingen tanker om alder ved denne ansettelsen. Her i Danmark har vi nettopp ansatt en jevnaldrende i tilsvarende stilling, sier Kenny Møberg. I Norge er aldersgrenser et hett tema, men hvordan er det i LEGO og Danmark? LEGO har ingen aldersgrenser for nyansatte så vidt jeg vet. Vanlig pensjoneringsalder i 65 år. Hadde Mette vært 62 år, ville jeg kanskje undersøkt om hun ønsket å pensjonere seg om to-tre år. Nå tenker jeg at hun kan jobbe for oss i minst ti år til. De to andre aktuelle kandidatene var 35 og 38 år gamle og hadde 3-4 års erfaring hver. Møberg sier han generelt ikke er særlig opptatt av alder. Jeg trenger de beste og de som kan fungere best i teamet. Mette er en åpen person og vi fant kjemien, men jeg ser henne ikke ofte fordi jeg sitter her i Danmark. Det viktigste er at hun kan gjøre det hun skal gjøre. Vi vil utfordre henne faglig og finne ut hvordan hun kan ut vikle seg som person og kanskje avansere hos LEGO, slik at hun ikke slutter om fem år men om ti, sier han. Sunn erfaring for oss Vi valgte i januar 2014 å tilby jobbsøkerkurs for arbeidssøkende, erfarne kandidater med høyere utdannelse tilknyttet Nav Bærum. Programmet skulle styrke deltakernes jobbsøkerkompetanse, sier Wenche Fredriksen (51), Human Capital & Diversity Manager i Accenture. Tekst Tora Herud Accenture har lange tradisjoner med å ta samfunnsansvar på alvor gjennom vårt globale «Corporate Citizenship»-program. «Skills to Succeed» er en del av dette. Her bidrar våre ansatte med sin kompetanse på frivillig basis og på egen fritid for å hjelpe en marginaliserte gruppe som av ulike grunner er, eller har havnet, utenfor arbeidslivet. Vårt globale mål er innen 2015 å ha bidratt til at mennesker har ferdigheter til å ta eller skape eget arbeid. Kurset som ble gjennomført i samarbeid med Nav Bærum, besto av fem samlinger. Der var oppmerksomheten blant annet rettet mot det å være senior i og utenfor arbeidslivet, dagens arbeidsmarked, hvordan profilere egen kompetanse (CV, LinkedIn, søknad), bruk av nettverk, tolkning av stillingsannonser og hvordan forberede seg til jobbintervju. I tillegg fikk alle deltakere en grundig gjennomgang av sin CV, samt tilbud om å ta et profesjonelt CV-bilde i vårt fotostudio. Accenture er et stort globalt konsulentselskap som jobber med management consulting, teknologi og outsourcingstjenester. Selskapet har ansatte i verden, samt kontorer i mer enn 200 byer i 56 land er ansatt i Norge. I år var det seniorer i Nav Bærum som fikk dra nytte av Accentures kurstilbud. Tidligere har vi hatt lignende kurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn og unge asylsøkere. Det er lett å tenke at eldre medarbeidere er slitne og ønsker nedtrapping. Det var også slik vi tenkte da vi jobbet med vår egen seniorpolitikk for rundt 10 år siden. Vi har siden erfart at dette ikke er tilfelle for alle og at en økende andel seniorer ønsker å jobbe etter fylte 67. Sånn sett har møtet med disse flotte 16 kursdeltakerne vært en veldig sunn erfaring for oss. Her møtte vi topp kvalifiserte, erfarne, motiverte og spreke seniorer over 55 år som definitivt har gjort oss mer bevisste på den kapasiteten som ligger i våre seniorer. Som samfunn har vi rett og slett ikke råd til ikke å bruke denne kompetansen. Vårt globale mål er innen 2015 å ha bidratt til at mennesker har ferdigheter til å ta eller skape eget arbeid. Har ansatt unge i alle år I 1991 var gjennomsnittsalderen i selskapet 27 år, nå er den 37 år. Vi har i mange år ansatt unge folk rett fra skolebenken. Markedet har imidlertid etterspurt mer erfaring de siste årene, hvilket har resultert i at vi ansetter flere erfarne kandi dater. Stillingsutlysninger i Accenture fra så sent som mai i år har formuleringen: «Young Professionals (1-5 years experience)». Kan ikke det være en måte å utelukke eldre søkere på? Jeg ser den. Når vi spør slik så avhenger det litt av om vi trenger nyutdannedes kompetanse for eksempel innenfor teknologi. Videre er det slik hos oss at vi fyller på med nyutdannede for at de skal ha rom for å utvikle seg og vokse seg inn i nye roller. Accenture har omfattende prosesser for å analysere og definere hvilke talenter og kompetanse vi trenger for å kunne realisere vår forretningsstrategi, sier hun. Wenche Fredriksen jobber med mangfold og inkludering, og gjør ingen forsøk på å framstille Accenture som en foregangsbedrift når det gjelder å ansette eldre arbeidssøkere. Det er ikke mange seniorer som søker jobb hos oss. Det er imidlertid viktig at vi som arbeidsgivere er bevisst på at mangfold bidrar til økt kreativitet og dermed også til forretningsmessig gevinst. På kurset var det viktig å få den enkelte til å tenke gjennom om kompetansen deres kunne brukes på en annen måte enn tidligere. Sinne og frustrasjonen over å få avslag på jobbsøknader med begrunnelsen at de var «overkvalifisert» gjorde dypt inntrykk, sier Wenche Fredriksen, som mener at hun selv som 51-åring er i sin absolutt beste alder og aldri har vært bedre!

8 8 Jeg tror at alderen min teller mye, og at søknadene fra oss som er litt eldre, blir lagt litt til side. Erik A. Mollén Arbeidslyst til leie I mars fortalte siviløkonom Erik A. Mollén (61) til avisa Budstikka at han hadde søkt over 100 jobber, men at han kun fikk beskjed om at han er overkvalifisert. Jeg søker fortsatt etter fast jobb, vikariater eller oppdrag, sier han nå. Jeg er sterkest på salg og markedsføring og har i store deler av livet jobbet i andre land eller internasjonalt for norske virksomheter, som fast ansatt og som konsulent. Det har vært stillinger og oppdrag knyttet til blant annet reiseliv, kontor møbler, oppvarmingssystemer og emballasje, sier Mollén. Han har vært aktivt jobbsøkende i 1 1/2 år og i desember stopper dagpengene fra Nav. Kun tre ganger er han innkalt til jobbintervju. Utfordringen er å komme dit. Jeg tror at alderen min teller mye, og at søknadene fra oss som er litt eldre, blir lagt litt til side uten at det er direkte, bevisst aldersdiskriminering. Livet som jobbsøker Jeg søker på jobber, men opplever ofte at jeg ikke en gang får svar. Det skyldes vel mangel på omtanke og litt latskap. Til daglig prøver jeg å lage en systematikk over hvordan jeg organiserer livet mitt. Jeg har engasjert meg i organisasjoner, og jeg er styreleder i sameiet der jeg bor, sier han. Mollén er redd for å slite ut firmaer. Har han fått avslag på én søknad, kvier han seg for å søke i samme firmaet på nytt. Nettverket mitt har også en begrensning. Jeg er på jakt etter å være noens kollega, og å få gjøre en god jobb med et eller annet. Etter at jeg registrerte meg hos «Interimleder AS» (utleie av ledere) opplevde jeg dem som veldig ryddige og ordentlige og jeg har så langt hatt et oppdrag der som reisende selger med gjenoppbygging av nettverk, sier han. Kryr av oss med egne foretak Erik A. Mollén har selskapet Mollén Connection, der han siden han kom hjem fra Nederland for ti år siden, har solgt konsulenttjenester innen analyse- og strategiarbeid, salg- og markedsutvikling, kommunikasjon, rekruttering, markedsføring og forhandlerutvikling. Det kryr av oss med egne foretak som tilbyr tjenester i større konsulentmiljøer. For meg avtok oppdragene, og det var vanskelig å nå nye kunder via referanser fordi jeg har jobbet mest internasjonalt og minst i Norge, sier han. Vil ta mer direkte kontakt I løpet av tiden som jobbsøker har Mollén blant annet benyttet tilbud via Nav om karriere- og kompetanseutvikling hos «Syslab», og han deltok på jobbsøkerkurset i regi av Accenture i vinter. Tilbudet hos Syslab, som er organisert som en arbeidsplass, varte i 6 måneder og var mye mer omfattende enn kurset hos Accenture. Kurset hos Accenture inneholdt veldig mye bra, men hadde et par svakheter, blant annet synes jeg kurslederen i 30-årene, som skulle drille oss i CV, søknader etc. var for ung, kursdeltakernes alder tatt i betraktning selv om han for øvrig virket meget dyktig. Han evnet ikke helt å se utfordringene vi godt voksne har. Det samme gjelder saksbehandleren jeg har i Nav, og som dessuten mangler erfaring fra næringslivet og selv sannsynligvis aldri har ansatt noen, sier Mollén. Han opplever det også underlig at han ikke har mulighet for å avtale tid med sin saksbehandler i Nav, og at han derfor stadig møter nye. Molléns ønske til Nav er at de oppretter en egen rekrutterings-/ headhunterfunksjon. Reaksjonene etter intervjuet i Budstikka i forbindelse med Accenture-kurset, var delte. Jeg tror ikke alle våget å snakke med meg etterpå. Folk visste ikke hvordan de skulle håndtere at jeg hadde stått fram, og jeg vet ikke om det lønner seg å stille opp i intervjuer, men jeg prøver å være åpen om at jeg gjerne vil jobbe. Framover vil jeg søke færre utlyste stillinger og heller oppsøke bedrifter direkte. Jeg tror det er vanskeligere å avvise meg når de ser meg, sier Erik A. Mollén.

9 9 Vi følger deg helt i mål Seniorene må skape muligheter på det skjulte stillingsmarkedet, sier Ragnhild Molstad (65), Senior Consultant i outplacement-selskapet Right Management, som er en del av ManpowerGroup. Molstad møter mange som har opplevd at den gamle jobben ble borte, og som søker etter nye muligheter. Outplacement handler om karriereomstilling. De som kommer til oss, kommer fra en arbeidsgiver som evner å hjelpe sine tidligere ansatte videre på veien i 3 eller 6 måneder. Seniorer og toppledere er de som trenger mest tid, sier hun, og beskriver prosessen fra jobb til jobb slik: n Samtaler med coach gjennom hele løpet med karriereveiledning. n Velg mellom fem kurs, eller ta alle. Kursene handler om: n Å være i endring n Bevisstgjøring og kartlegging av kompetanse n Hvem er du? Hva vil du? n Arbeid med CV n Sette opp/forbedre LinkedIn-profil n Hvordan jobbe på det skjulte stillingsmarkedet? n Jobbintervjuet, forberedelse og tanke n Egen web-portal for kursdeltakere med tester, spørreskjemaer og metodikk for kartlegging av kompetanse Du har tidligere sagt at vi trenger en mer nyansert debatt og at det fins jobber til godt voksne også. Hva mener du med det? Ragnhild Molstad. Det er ikke helt svart selv om du har passert 55 år, men det er verre å være voksen generalist enn voksen spesialist. Det gjelder å finne den virksomheten som trenger akkurat det du kan. Men først må du finne ut hva det er og hva du har lyst til å gjøre, sier Ragnhild Molstad. Hva er utfordringen for den enkelte når den gamle jobben forsvinner og jakten på en ny starter? Det kommer an på i hvilken sinnstilstand den enkelte er i og hvor profesjonell tidligere arbeidsgiver er. Det gjelder alle aldersgrupper, men seniorene vil få det tøffere på grunn av myter og holdninger. Folk kommer hit med alt fra å sitte og grine, til å si «Yes, dette er min nye mulighet». La gå! Det som har vært, er du ferdig med. Men på et jobbintervju får du spørsmål om tidligere arbeidsforhold. Da er det viktig hvordan du presenterer tidligere arbeidsgiver. Fortell årsaken til Det er ikke helt svart selv om du har passert 55 år, men det er verre å være voksen generalist enn voksen spesialist. Ragnhild Molstad hva som har skjedd, men si også hva som var positivt der, og hva du vil nå. Noen av dem som kommer hit har ikke prestert godt nok i den gamle jobben, eller det kan ha vært uenighet om strategi eller konflikter. Å stå alene mellom jobber er ifølge Ragnhild Molstad noe av det mest ensomme som fins. Hos oss kan folk sitte og jobbe, alene eller i grupper. Det er et miljø som for en stund blir kollegene dine. Alt i alt er rundt 500 mennesker innom her i løpet av et år. Noen får fortsatt sluttpakker med lønn i opptil 1 1/2-2 år, det virker dempende på aktivitetsnivået. Det er viktig å komme fort i gang, ta heller en pause før du begynner i den nye jobben. Nå i oktober skal vi ha en work shop rettet mot seniorene som er hos oss, sier hun.

10 10 Ikke gi opp, tro at du lykkes Jeg har fått jobb midt i smørøyet og toppet karrieren min da jeg var 59 år. Offentlig sektor er noe nytt for meg, sier Gro Hekleberg (60), seniorkonsulent i Arbeidsog sosialdepartementet. Departementet lever som ledelsen sier. Jeg som senior, ble ansatt som sekretær for statssekretærene, og statsråden selv (Robert Eriksson) har tre seniorer i sin nærmeste stab, sier Hekleberg. Hun fikk også et annet jobbtilbud, etter å ha søkt en jobb hun fikk vite om gjennom nettverket sitt. Jeg ringte dit, ble innkalt på intervju og fikk tilbud om den jobben også, sier hun. Alt i alt sendte hun mellom 20 og 30 jobbsøknader. Min stilling ble overflødig Gro Hekleberg var ansatt som kontoransvarlig og eneste administrativt ansatt i en bedrift innen maritim industri, da det ble bestemt at Oslo-kontoret skulle legges ned. Hun kjente på fortvilelsen og maktes løsheten. Etter hvert visste hun at hun hadde et år på seg til å finne ny jobb. Hun måtte jobbe med redselen, for at den ikke skulle ta energien hennes. Jeg fikk beskjed mot slutten av 2012 om at kontoret skulle avvikles. Min stilling ble overflødig i løpet av året etter. Jeg fikk en avtale med bedriften om kurs i karriereveiledning og tok det gjennom Right Management. Det ble inngangen til mye positivt. Jeg hadde vært henholdsvis 13 og 10 år i de to siste stillingene jeg hadde hatt og hadde ikke søkt andre jobber på lenge. I mellomtiden hadde det skjedd utrolig mye rundt det å søke jobb, sier hun. Sommeren 2013 Gro Hekleberg opplevde hun som vanskelig. Oppsigelsestiden nærmet seg slutten, og med jobben forsvant også pensjons- og AFP-ordningen. I folketrygden har hun 33 års opptjening og rekker 40, dersom hun jobber til hun fyller 67. Sønnen min sa at det ikke kledde meg å bli gammel før tiden! Bevisstgjøringsfasen var nyttig Hun begynte på kurset samtidig som hun trappet ned, og fikk samtidig en ukentlig samtale med coach. En god CV er alfa omega, men det var et mareritt å bli drillet på å skrive den. Å søke én jobb om dagen, slik jeg først hadde tenkt, var det ingen vits i. Det var viktigere å finne de stillingene jeg var reelt kvalifisert for. Det mest nyttige var En god CV er alfa omega, men det var et mareritt å bli drillet på å skrive den. bevisstgjøringsfasen, å bli klar over hva jeg egentlig ville ha. Vi ble kjørt gjennom flere tester, og jeg fikk beskjed om at jeg var kreativ. Det kom som en stor overraskelse. Jeg er dessuten løsningsorientert, og det kunne jeg skrive i CV-en, sier hun. Hekleberg tror det er fort gjort å søke for bredt, og at derfor er så viktig å finne ut hva en egentlig ønsker. Jeg hadde litt stressrelaterte plager, og ville også ta et livsstilsvalg. Enten jobbe mindre, trappe ned og dermed også gå ned i lønn, eller finne en jobb som kunne gi energi, var interessant og morsom, sier hun. Gros 5 råd til jobbsøkere: n Ta jobbsøkingen på alvor, som om det er et prosjekt. Legg arbeid i det. n Be om å få karriereveiledning. n Sett deg mål og vær løsningsorientert. n Oppsøk positive mennesker. Bruk krefter på det som er konstruktivt. I årsalderen vet du hva du er god for. Rådfør deg med Nav for å finne ut hva som er «worst case scenario». n Lev sunt. Hold normal døgnrytme. Gå deg en tur. Skaff deg god energi. Du trenger å være frisk når du står opp om morgenen.

11 11 Gode råd om eldre til EU Da presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, den 15. juli presenterte de politiske føringene han vil legge til grunn i sitt arbeid fremover, sto arbeidslivet sentralt. Tekst Steinar Hopland seniorrådgiver i SSP Junckers fremlegg ble gjort i konteksten av det overordnede programmet «Europa 2020». Et av målene her er å løfte sysselsettingsgraden i aldersgruppen år fra 69 prosent i 2010 til minst 75 prosent i Så langt har den dessverre sunket til 68,4 prosent. AGE Platform Europe er det store europeiske nettverket for organisasjoner som jobber med og for gruppen 50+. Senter for seniorpolitikk (SSP) er med i deres arbeidsgruppe som ser på eldre i arbeid. 165 organisasjoner er støttespillere til AGE Platform. Blant disse ser det ut til å være bred enighet om at flere av seniorene i Europa må holdes lengre i arbeid. Dette vil være et samfunnsøkonomisk gode og medvirke til en verdiskapning som også får flere av de unge ut i jobb. Men bildet er at både næringsliv og offentlige myndigheter i EU-området har gjort altfor lite for at eldre skal ønske å stå lengre. Derfor går nå AGE Platform, som den viktigste premissgiver til EU-kommisjonen på dette feltet, inn med disse Steinar Hopland (Foto Tora Herud) Både næringsliv og offentlige myndigheter i EU-området har gjort altfor lite for at eldre skal ønske å stå lengre. sterke anbefalingene til Juncker og hans kommisjon: n Benytte anledningen i forbindelse med revisjon av Europa 2020-programmet til å adressere de spesielle behovene som seniorarbeidstakere har, og med vekt legging på kvinners situasjon. n Sette inn strengere tiltak mot den aldersbaserte diskrimineringen og de aldersuvennlige arbeidsforholdene som finnes mange steder. n Sikre at omsorgspersoner får kompensert den tiden de har brukt på å gjøre nødvendig stell og pass av nære familiemedlemmer i sin pensjonsberegning. n Stimulere til at nasjonale strategier utvikles der hvor eldre, både i og utenfor jobb, er garantert en minsteinntekt, særskilt oppmerksomhet skal gis til seniorer som av gode grunner ikke lenger har arbeid som en opsjon. n Knytte den offisielle aldersgrensen til en «Healthy Life Years»-indikator, i stedet for en automatisk og generell grense hvor alle uansett yrke kan sies opp på grunn av alderen. Det at bevisstheten om disse seniorpolitiske forholdene nå spilles inn til toppen av pyramiden i det omfangsrike EU-byråkratiet er interessant nok. Det siste punktet i anbefalingene er spennende, og en kan lure på hvorfor det ikke har vært debattert mer tidligere også her til lands. Det er like logisk å tenke seg en leve aldersjustert grense for når vi skal måtte forlate arbeidslivet, som å ha et annet årstall satt mer vilkårlig. Går gjennomsnittlig levealder opp med et par år, kan vi kanskje også jobbe noe lengre. Går den ned, det har også skjedd i land ikke langt fra oss, følger aldersgrensen for arbeid med. Når Europakommisjonen nå skal ta stilling til et forslag knyttet til helse-leveår, betyr det at man vil beregne en forventet lyte- og sykdomsfri levealder. Denne kan brytes ned per sektor, er tanken. Dette for å lage en mer rettferdig avgangsalder for dem som har de tøffeste jobbene. «The Healthy Life Years Indicator» (HLY) introduserer et konsept omkring livskvalitet, ikke bare livslengde i diskusjonen om når vi skal forlate arbeidslivet. Dette er et tema som aktualiserer seg når flere og flere lever til høy alder. Det er ikke slik i alle land at HLY-indikatoren vil måle flere gode år i arbeidslivet. I Norge ser det imidlertid ut til å være en sammenheng mellom lengre liv og lengre liv uten skade, lyte eller sykdom. Helsen er ellers bedre hos de eldste i arbeid enn tidligere. Men også her varierer dette sikkert mellom yrkesgrupper og sektorer. Det ligger en oppfordring til arbeidsgivere om å jobbe mer aktivt forebyggende med ansattes helse i en eventuell innføring av en tenkning omkring levealder med god helse. Når det snakkes om å beholde flere i arbeidslivet lengre, tenkes det jo uansett på flere som er i form til å jobbe. Om dette konseptet får fotfeste i EUs programmer om eldre, arbeid og demografi, gjenstår å se.

12 12 Karriereskifte, en ny trend Jeg har lagt merke til at stadig flere hopper av business-karrieren og gjør noe annet. I stedet velger de ofte noe mer hjertenært, sier trendanalytiker Gunn-Helen Øye (60) i Eye;Watch. Hun er ekspert på nordmenns luksusvaner og moderne liv. Øye mener flere hopper ut av blådressen og får på seg genseren. Hun nevner generalsekretær i Den Norske Turistforening, Nils Øveraas, som eksempel, han kom fra stilling som toppsjef i Accenture. En annen er direktøren som solgte en av de to bilene sine og ble lokfører i 60 prosents stilling. En god venn av meg jobber på universitetet og vil gjerne bli gartner. Jeg tror han kommer til å bli det. Slike endringer er noe alle kan gjøre. Det er den enkelte selv som setter begrensningene. Endringene er preget av åndelighet og omtenksomhet. Det er noe vakkert og varsomt i det, sier hun. Balansemestring Vi spør henne om hva seniorene kan gjøre for ikke å bli danket ut av yngre. Rette ryggen og være den de er. Være den som står beskrevet på CV-en. Pluss resten av det mennesket man er. Være tydelige på hva de kan, men også være åpne for å lære noe nytt. De skal ikke fremme hvem de er, men være ærlige, stolte og oppriktige. Bare du kan få fram hvem du er, sier hun. Øye mener alle først vurderes etter sitt ytre utseende. Folk blir vakrere etter hvert som du blir kjent med dem. Men flekker på dressen kan tolkes som om vedkommende også kan være litt sjuskete på andre områder. Det er viktig innen noen miljøer å være velkledd og slank, fordi mennesker i dag vurderer hverandre etter dette og overfører det de ser til andre ting. Vi klassifiserer og tillegger det vi ser andre betydninger. Det handler om å vurdere karakterstyrke. Samtidig mener jeg det er gått for langt når det gjelder ekstrem slanking, trening og oppmerksomhet rundt alder. Slik som at nyhetsopplesere i TV ikke kan være over en viss alder, sier hun. Er du en grå mus? Gunn-Helen Øye mener vi selv er med på skape den vi er. Hvorfor ender noen som grå mus i kroken? Noen får til et skifte. Jeg har sett det selv med alkoholikere, som har klart å skape seg en ny identitet. Det er mulig å lage seg et forandringsprosjekt på den arbeidsplassen du har og bli den du mener du er: n Tenk: Jeg vil være her! n Hvem vet hva jeg kan? n Lag en «Bli ny»-reportasje for deg selv, endre hår og klær n Vær ja-menneske en dag n Bank på døra og snakk med noe du ikke kjenner n Vær litt vill og gal, det er da ikke så farlig n Jobb med hvordan du kommuniserer på møter n Skriv en punkt-dagbok over hva du gjør. Noe er helt ut Forståelse av alder er ulik i ulike samfunn. Mange prøver å putte folk i bås etter alder, men i litt flytende samfunn betyr ikke alder så mye. Lovverket må derfor tilpasses menneskene som skal leve med det. Vi må spørre oss om det er samsvar mellom helsen til dagens 57-åringer og lovverket? sier hun. Øye mener menn får være eldre mye lenger enn kvinner, et eksempel er skue

13 13 Statoil avviser påstander Statoil mener det ikke er grunnlag for påstandene Hans-Jørgen Blomseth kommer med på side 2 og 3 i dette nummeret av seniorpolitikk no. Der sier Blomseth følgende om nedbemanninger i to selskaper han tidligere var leder i: «Vi brukte tilgjengelig redskaper. Prøvde å få de eldste til å pensjonere seg, og brukte bedriftslegen til å uføretrygde. Nå gjør Statoil noe av det samme». Informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk jr., skriver dette i en epost til seniorpolitikk.no: Vi tilbyr følgende frivillige virkemidler: Bare du kan få fram hvem du er, sier Gunn-Helen Øye. spillere. Hun tror også at kvinner er mer redd for alder enn menn og lettere dømmer seg selv og andre etter alder, men at det også er viktig å ikke bli sitt eget moralpoliti. Noen menn ser ut som de går i den samme dressen hele året. Den blir litt blank i stoffet og buksene mangler press. Upussede sko. De virker grå og det er trist å se. En noe overvektig person som er nydusjet og velstelt, gir for eksempel et bredre bilde av hvem den personen er. Jeg synes det er kult med godt voksne damer som virkelig våger å ha sin egen stil, men ikke slik som Madonna som har blåst opp ansiktet. Kanskje må du spørre deg om du er en dinosaurutgave av deg selv? Litt ute av tiden, uten at du ser det selv? Stammespråk Hva så med tingene vi kler oss med og omgir oss med. Betyr disse noe for hvordan vi blir vurdert? Tingene er en del av stammespråket, som viser hvem du er. Kommer du med en Hermesveske på jobbintervju i Naturvernforbundet, får du mest sannsynlig ikke jobb. Hvis du kommer til en litt nøysom familiebedrift, tror jeg du kan havne i nei-bunken, dersom du bærer preg av for mye luksus. Eller motsatt, om du kommer med en Fjällräven-sekk til intervju for en toppsjefjobb, da viser du også noen verdier som kanskje dette selskapet også vektlegger. Det kan oppfattes som trendy, fordi det viser at du er aktiv, men det er ikke sikkert det slår an hos alle. Tingene vi omgir oss med, sier noe om bæreren, sier hun. n Jobb i andre deler av selskapet n Tilbud om videreutdanning for å kvalifisere for nye oppgaver n Støtte til å søke muligheter utenfor selskapet n Permisjon n Sluttpakker n Søknad om tidligpensjon. Det er ikke et generelt tilbud, men behandles individuelt basert på søknad fra folk som kvalifiserer ut fra alder (58+) Jannik Lindbæk jr. Les mer på seniorpolitikk.no Eva Birkelund (t.h.) møtte Kjersti Furhovden på karrieresenteret i Vestfold tre ganger, før hun fikk napp på ny jobb. (Foto Eric Johannessen) Karrieresentre i 14 fylker Du finner Ny jobb 50+ på senior politikk.no, eller på nyjobb50pluss.no. Der finner du tips og gode råd, blant annet om de 14 karriereveiledningssentrene rundt omkring i landet.

14 14 -Seniorer må være endringsvillige Det er viktig for seniorer å se sin egen verdi, sier mangeårig hodejeger Brit Teien (69) i Alliansepartner. I 2005 sa Teien i et avisintervju at 90 prosent av oppdragsgiverne hennes satte 45 år som maksalder for ansettelse. I dag mener hun aldersbegrensningen er hevet til 50 år. Det er mange verstinger i min bransje og vi har ikke vært flinke nok til å ta dette opp med oppdragsgiverne. Det handler ofte om store penger. Men jeg synes det er spennende å ta diskusjonen om alder, for å høre hva slags innvendinger de har. Samtidig vil jeg forsvare oppdragsgiverne litt. Mange av dem har mange seniorer ansatt fra før, særlig de små firmaene, sier hun. Brit Teien søkte selv en jobb i egen bransje da hun var 58 år. En som selv er stor i bransjen, sa da «Å ansette folk over 50 ødelegger fredags pilsen». Det er mange rigide holdninger, som at eldre skal ha høy lønn og dyre pensjoner, at de vil prøve å bestemme over sjefen og at unge er mer dynamiske. Men det holder ikke, dette handler ikke om alder men om personlig egnethet, sier hun. Britt Teien. Hodejegerens råd Hva slags råd vil du gi personer 50+ som mister jobben på grunn av nedbemanning, omstilling eller nedleggelse av virksomheten de jobber i og må søke ny jobb? Jeg ville søke profesjonell hjelp. Det er viktig å realitetsorientere seg. En typograf som mister jobben må for eksempel finne ut om det er noe annet hun eller han duger til. Nordmenn er svært trygghets bevisste og lite endringsvillige, de må være litt mer risikovillige. Kanskje de kan si «Lei meg inn og jeg kan vise hva jeg duger til». Men seniorer har levd lenge, og det er viktig å ikke pøse på med

15 15 irrelevant erfaring på CV-en og i jobbintervjuer. Svar på det du blir spurt om og skryt av deg selv, si for eksempel «Jeg var en av de beste selgerne». Vi skal være stolte av at vi har erfaring, og ikke understreke at vi er grå og kjedelige. Husk også at klesdrakten er en del av personligheten og at førsteinntrykket er svært viktig, sier hun. Sjansen for at lederen eller rekruttereren for virksomheter med ledige stillinger er langt yngre enn disse søkerne, er ganske stor. Hva tror du påvirker deres valg mest? Det er avhengig av hva de søker etter. Les annonsen nøye og snakk om det de spør etter. Du må levere, da glemmer de hvor gammel du er. Sitter du der som en 55-årig søker med en intervjuer på 35 sier du «Jeg tror jeg kan bli en lønnsom medarbeider og at vi kan bli et komplementært team. Vi vil ha ulike innfallsvinkler når problemer skal løses», sier Teien. Gjør deg bemerket Kvinner skriver søknader. Menn bruker nettverket sitt, sa Brit Teien i et annet intervju. Er det noe annet som skiller kvinner og menn som jobbsøkere? Eller eldre fra yngre? Min erfaring er at få eldre kvinner søker jobb. Går de av med pensjon tidligere enn menn? Til en lederjobb i et finsk selskap var det slik, få kvinnelige søkere og mange menn. Jeg presenterte likevel to menn og to kvinner til finaleintervju for stillingen. Den ene kvinnen trakk seg fra prosessen. Finnene valgte bort mennene og den andre kvinnen ble ansatt i stillingen. Hun var usedvanlig handlekraftig og en litt dominerende som type, men vant fordi hun var flink til å fremheve sine lederegenskaper. Forskjellen på mannlige og kvinnelige søkere er at kvinnene oftere forteller meg hva de ikke kan. Unge mannlige søkere er mer utålmodige og bråkjekke. Noen flørter, selv om jeg kunne vært bestemoren deres. De er ofte veldig målbevisste og ivrige, men det er ikke nødvendigvis det som imponerer mest. Gutter og menn rekrutteres også ofte til styreverv gjennom nettverkene sine, sier hun. Brit Teiens råd når du er ferdig med et jobbintervju og før du reiser deg og går ut, er å spørre: «Hva slags inntrykk er det jeg etterlater meg?» Da vil de huske deg! På finner du hennes kompendier: «CV som selger» og «Hvordan bli en attraktiv jobbsøker i 2014» Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri. Synliggjør fleksibilitet Ikke snakk stygt om forrige arbeidsgiver, sier Fafo-forsker Jon Rogstad. Sammen med Erika Braanen Sterri presenterte han nylig rapporten «Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet», en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensinger. I alt var forskerne til stede ved 67 intervjuer i forbindelse med ansettelsesprosesser i fem virksomheter; radio, sykehus, hotell, ideell organisasjon og interesseorganisasjon. Studien tar ikke for seg betydningen av alder spesielt, men forskerne var innom alder i forbindelse med én søker på 58 år, som ikke gikk videre i utvelgelsesprosessen. Å snakke stygt om tidligere arbeidsgiver, gikk igjen utrolig ofte hos dem som ble intervjuet, til og med en som jobbet med HR, gjorde det. Å gjøre det, kan nok særlig ramme eldre, sier Rogstad. Han tror mange som ansetter tenker at det er lettere å forme en ung og nyutdannet enn en eldre og erfaren. Er du over 50 år tror jeg kanskje det er lurt å synliggjøre at du er fleksibel og Les mer på seniorpolitikk.no Seniorpolitikk: De eldre blir i Statsbygg I fjor hadde Statsbygg en gjennomsnittlig pensjoneringsalder på drøyt 67 år. 70 år gamle Roar Bjordal er en av dem som holder snittet oppe. Seniorer som Roar Bjordal er viktige for Statsbygg. (Foto Sjur Frimann-Anda) ikke låst fast i et spor, sier han. Rapporten konkluderer med at arbeidsgivers skjønn er utslagsgivende ved utvelgelsen, og at de som ansetter kan ha fordommer mot enkelte grupper søkere. Hva ser de, hva gjør de? Og hva tror de at de ser? Mange stiller mange spørsmål, men er ikke så opptatt av måten det svares på. Betyr et fast håndtrykk mer enn flere års studier? Flere la vekt på at humor var viktig, men det var lite av det i intervjuene. Mange legger vekt på førsteinntrykket og god kjemi, men hva er det egentlig? spør Jon Rogstad. Forskerne mener mange ansetter personer som ligner på dem selv. Å reprodusere likhet, hindrer utvikling. Vi må diskutere om tester bør brukes mer i jobbintervjuer, sier han.

16 Returadresse: SSP, Akersgt. 32, 0180 Oslo Bytter spaltelampe med fotoapparat For sikkerhets skyld hadde Ellen Frances Rosenlund (63) boka «90+ Gleder og forventninger» klar, samtidig som hun solgte øyelege-praksisen til en ny lege. Da vi møtes, har Rosenlund lukket døra til legekontoret og tatt farvel med en lang liste pasienter. Et 25 år langt kapittel i karrieren er over. Jeg hadde en far og en bror som var leger, så ble det bare sånn for meg også. Men jeg har alltid hatt lengsler og drømmer om å gjøre noe annet. Jeg vil så mange ting og jeg kan jo begynne nå. Det er ingenting som stopper meg. Jeg kan sette meg mål og oppnå resultater, og jeg trenger ikke prestere over for noen andre. Jeg er gjeldfri, sier hun og ler. Drømmen er å fotografere og skrive bøker om mennesker. I hendene holder Ellen Frances Rosenlund den første boka. Portretter av 22 eldre over 90 år, ei bok hun har gitt ut på eget forlag, Rosenlund Books. Lang tid som eldre Som øyelege med stramt tidsskjema hadde hun alltid lyst til å snakke mer med pasientene. Som foto graf og forfatter har hun besøkt hver av de portretterte hjemme, hatt med diktafon og fotografert. «Vi har ledd mye. Senior Smart Humor har vært et fremtredende trekk i våre samtaler. Noen ganger har vi grått sammen. Det har kommet fram sterke historier som berører.» skriver hun i forordet. «Om det er greit å være 94 år?» spør en mann i boka og svarer selv: «Ja, det er i hvert fall ingen ulempe». Han starter dagen med å gå på kafé. Ikke én dag uten. Rosenlund selv kommer syklende til Litteraturhuset. Hun er minst 30 år yngre enn de eldre hun snakket med til boka, og sånn sett et godt bilde på hvor lang tid vi har som eldre i Norge i dag. Klarer meg med mindre Jeg begynte å tenke på bok i 2010, da jeg satt på et fotokurs og plutselig fikk ideen om å lage bok om 90-åringer. Noen av dem døde dessverre før boka kom ut. Flere synes det er morsomt å lese om de Ellen Frances Rosenlund. andre eldre i boka, ikke først og fremst om seg selv, sier hun. Ellen Frances Rosenlund tar ut alderspensjon fra folketrygden. Hun sier hun har spart litt og at dersom økonomi hadde vært veldig viktig, så hadde hun ikke avsluttet praksisen. Jeg klarer meg med mindre penger. Vi i vår generasjon har vært vant til å klare oss med mindre. Det er dessuten gratis å gå på tur i skog og mark og på foredrag på Litteraturhuset, sier hun. Det er friheten til å kunne skrive og fotografere flere dager i strekk uten avbrudd, som frister mest. Eller har hun kanskje ikke helt sluppet taket likevel? Jeg ble spurt av to ortoptister (eksperter på samsyn), som jeg har jobbet sammen med før, om samarbeid én dag i uka. Det handler om å undersøke barn under 16 år som sjeler. Jeg har alltid syntes at det var morsomt å jobbe med barn, så jeg sa ja, sier Ellen Frances Rosenlund. Dette er Senter for seniorpolitikk (SSP) Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider for å stimulere og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. n SSP samarbeider med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner. n SSP initierer, støtter og koordinerer seniorpolitisk forskning. n SSP yter seniorpolitiske rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheter. Utgiver: Senter for seniorpolitikk Akersgata 32, 0180 Oslo Tlf: E-post: Direktør: Kari Østerud Adm. leder: Kari Sørgaard Seniorrådgivere: Åsmund Lunde, Roger Moen og Steinar A. Hopland Adm. sekr.: May-Britt Pedersen Ansvarlig redaktør: Tora Herud Design/layout: Almås Design seniorpolitikk.no redigeres i henhold til Redaktørplakaten og presseetiske retningslinjer Redaksjonen avsluttet 26. september

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre nr. 4 - september 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Oversett ressurs 11.556 personer over 50 år var i gjennomsnitt registrert helt ledige ved utgangen av august, ifølge NAV. Det er en nedgang

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune nr. 5 - desember 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ivar Romundstad. (Foto Tora Herud) Ny jobb etter fylte 50 år? 12.434 personer over 50 år var registrert ledige i august i år. Det er 878

Detaljer

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb nr. 5 - oktober 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Rolf Hansen er uvant med å ha så god tid. (Foto Tom Melby) Utålmodig etter ny jobb Rolf Hansen (56) i Bødø er litt utålmodig etter å komme

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud)

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) nr. 4 - september 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) Senkarriere etter eget ønske Her tas seniorpolitikken

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning nr. 1 - februar 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Stadig flere gjør som Trond Evensen og Johnny Asp, tar ut pensjon og fortsetter å jobbe. Tidligere jobbet Trond

Detaljer

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid nr. 3 - mai 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ingrid Vaggen og Brita Stjern. (Foto Tora Herud) Lange vakter mot deltid Steinkjer sykehjem i Nord-Trøndelag prøver 12 ¼ times vakter for å

Detaljer

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage.

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage. nr. 3 - juni 2009 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Sporer opp førskolelærere i fleng I desember 2008 manglet det 4.395 personer med førskolelærerutdanning i Norge. Det gjelder å jobbe ut mot

Detaljer

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere nr. 2 - april 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ruth Berg og Synnøve Wetal (Foto Tora Herud) Mobile medarbeidere Da vi var på jobbintervju, fikk vi en opplevelse av at ingenting var umulig.

Detaljer

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene nr. 3 - mai 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Plan og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune rekrutterer i krisetider. (Foto Tora Herud) Finanskrisen: Påvirket holdninger til seniorene

Detaljer

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7 nr. 2 - mars 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Kerstin Sofia Anderssson driver Sörbyn Turism & konferens. (Foto Tora Herud) Skaper nye virksomheter Jeg kunne ikke utstå å se på for fallet

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!»

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!» nr. 3 - mai 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Jobbmentor Britta Becker-Haverbier og direktør Jürgen Brandt i RegioVision i Tyskland. (Foto Tora Herud) Vi driver jobbformidling

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7 nr. 1 - februar 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Bjørg Lorentzen og Bjørg Mossin trives i arbeidet med eldre. (Foto Tora Herud) Jobben kan være slitsom Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene

Detaljer

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård.

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. nr. 2 - april 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. (Foto Tora Herud) Fra generasjon til generasjon

Detaljer

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk nr. 4 - september 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Aktiv for eget og andres beste Fysisk aktivitet er viktig for å få energi til jobben, for velvære og for kondi sjon til idretten min,

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

Optimisme i IKT-bransjen

Optimisme i IKT-bransjen Optimisme i IKT-bransjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 5. Høsten 2004 Arbeidslivsdagen 2004: Program og oversikt over deltakere Hvem er du EGENTLIG? Om personlighet og

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

TEMA FOLK KNAKK NORGE- KODEN ETTER 20 ÅR FOKUS LÆRING GJENNOM ENDRING I EN NY HVERDAG

TEMA FOLK KNAKK NORGE- KODEN ETTER 20 ÅR FOKUS LÆRING GJENNOM ENDRING I EN NY HVERDAG INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 3 2015 / årgang 105 TEMA Økte kostnader og dramatisk inntektsfall. Møt fire oljeledere som forteller hvordan de takler oljeomstillingen. SIDE 24 FOLK

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2014 Karriere spesial Aldri for sent å ta utdanning Appene som får fart på karrieren din LinkedIn-tips: BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER IT-nerden den

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG India utdanner 405.000 ingeniører hvert år. Verden står i kø for å rekruttere de største talentene. Vi har sett nærmere på bemanningsbransjens utvikling og muligheter.

Detaljer