ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2011"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2011 GettyImages

2 ORT AS 011 I GOD JORD I Løvenskiold-Vækerø vet vi hvor viktig det er at frø får falle i god jord det har vært forutsetningen for vårt virke i 363 år. God jord er også et viktig prinsipp for utvikling av våre talenter. Hos oss jobber om lag 1300 medarbeidere innen virksomhetsområdene handel, eiendom, skog- og jordbruk. Utvilsomt finnes det mye talent blant disse hodene talent som vi, gjennom vår kontrakt med hver enkelt medarbeider, gjensidig forplikter oss til å utvikle, utfordre og forvalte til det beste for konsernet og for hver enkelt medarbeider. Gjennom systemer og infrastruktur som er utformet for å ivareta og utvikle våre medarbeidere, sørger vi for at også talenter faller i god jord hos oss. Temaet for denne årsrapporten er derfor I god jord, og vi presenterer noen av våre talentfulle medarbeidere som har fått muligheten til å utvikle, utfordre og utpeile seg en retning innenfor rammene av Løvenskiold-Vækerøs virksomhetsområder. GettyImages

3 LØVENSKIOLD- VÆKERØ VV o KONSERNET Løvenskiold-Vækerø er en offensiv og handlekraftig virksomhet, med flere hundre års historie å se tilbake på. Konsernet er en ledende aktør innen handel, eiendom, skogbruk og jordbruk, som ønsker å delta aktivt i utviklingen av disse bransjene. I tillegg eier Løvenskiold-Vækerø 46 % av aksjene i trelastkonsernet Bergene Holm AS. Løvenskiold-Vækerø er en familiebedrift og eies av Carl Otto Løvenskiold. FORRETNINGSIDÉ Løvenskiold-Vækerø utvikler virksomheter for fremtiden gjennom å være en langsiktig eier og aktiv deltager i norsk nærings- og samfunnsliv. K I H L ORGANISASJON H R S F D R Carl Otto Løvenskiold LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS LØVENSKIOLD-VÆKERØ PS B A O T E N Løvenskiold Handel AS Løvenskiold Eiendom AS Bergene Holm AS (46 %) N D D E

4 VÅRE VERDIER Verdiene er et av våre viktigste styringsverktøy. Våre verdier skal danne grunnlag for vår kultur og prege våre handlinger. KUNDEFOKUS INNOVASJON HANDLEKRAFT LANGSIKTIGHET Vi skal være åpne, lyttende og løsningsorienterte. Vi skal være nysgjerrige, entusiastiske og på stadig søk etter forbedring og nyskaping. Vi skal ta beslutninger og ansvar for gjennomføring. Vi bygger verdier som holder over tid. HOVEDTALL 2011 RESULTAT Sum driftsinntekter Forenklet kontantstrøm (EBITDA) Driftsresultat Resultat før skatt BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Totalkapital Egenkapital Netto rentebærende gjeld NØKKELTALL Driftsmargin EBITDA 3 3,7 % 4,9 % 4,4 % 4,8 % 6,3 % Driftsmargin 4 0,2 % 2,3 % 1,6 % 2,2 % 4,3 % Egenkapitalandel 5 22,0 % 23,7 % 22,5 % 22,6 % 26,4 % 1 Driftsresultat før av- og nedskrivninger 2 Rentebærende gjeld fratrukket kontanter 3 Resultat før av- og nedskrivninger dividert på sum driftsinntekter 4 Driftsresultat dividert på sum driftsinntekter 5 Egenkapital dividert på totalkapital

5 INNHOLD Løvenskiold-Vækerø 2 Konsernsjefen har ordet 4 Konsernledelsen 6 Virksomhetsområdene 8 Kultur som bærebjelke 16 I god jord 18 Samfunnsansvar 24 Styret og styrets beretning 26 Regnskap 31 Noter 35 Revisors beretning 46 Vår historie 48 Foto: CF-Wesenberg

6 EN KUNDEKULTUR Å VÆRE STOLT AV Våre naboland i Europa har vært gjennom et svært krevende år. Økonomisk uro og fare for grunnleggende krise i eurosonen har ligget som en mørk sky over landene i sør det siste året. Ikke bare har bedrifter hatt det vanskelig hele land har vært på randen av konkurs, og valutasamarbeidet i eurosonen har vaklet. Selv om vi sitter på den grønne gren her i Norge, har også vi merket krisen. Det er ikke altfor lenge siden forrige fi nanskrise og vi har knapt kommet ordentlig over forrige kneik før neste setter inn. Dette er en del av de økonomiske naturlover. Gode tider avløser dårlige og omvendt. I løpet av vår 363 år lange historie vil jeg påstå at Løvenskiold-Vækerø har vært gjennom fl ere opp- og nedturer enn de aller fleste norske virksomheter. Og når man ser tilbake på historien, uavhengig av om konjunkturene peker opp eller ned, er det en ting som skiller de gode virksomhetene fra de middels gode: De med de beste medarbeiderne er vinnerne. Det er menneskene som utgjør den store forskjellen. Mennesker med rett kompetanse, rett innstilling, rett motivasjon og med de riktige grunnverdiene. Med de rette menneskene på plass faller langsiktig verdiskaping og en kundeorientert servicekultur seg helt naturlig. Og med det i bunnen klarer man seg gjennom selv de tøffeste økonomiske tidene. I Løvenskiold-Vækerø opplever jeg at vi i dag har en sterk bedriftskultur med nettopp langsiktighet og genuin vilje til å ta godt vare på kunden som en av de viktigste hovedpilarene. Disse grunnverdiene har hele tiden vært viktige i vår lange historie i norsk nærings- og samfunnsliv. Men det er menneskene i Løvenskiold-Vækerø som bærer og utvikler kulturen vår, og som viser hva det betyr i praksis å skape ekstraordinære kundeopplevelser. Og det er nettopp det som er bærebjelken i den virksomheten vi driver i dag en enestående evne til å hjelpe kundene våre, en evne til individuell og personlig behandling. Jeg ser medarbeidere som er villige til å strekke seg ekstra langt for at våre kunder fra de største til de minste går fra oss med et smil om munnen. Dette gjør meg stolt, og det gir meg tro på at vi kommer til å levere gode resultater også i fremtiden. Fornøyde kunder er avgjørende for at vi skal fremstå som en vinner uansett bransje enten det gjelder en privatkunde i et MAXBO varehus, en entreprenør i MAXBO Proff, en leietager i Løvenskiold Eiendom eller en tømmerkunde i Løvenskiold Skog. Det er ikke til å legge skjul på at 2011 har vært et spesielt år og jeg er stolt av at vi realiserte flere store mål. Blant høydepunktene vil jeg gjerne trekke frem åpningen av våre nye varehus på Hvam og i Skien viktige milepæler for fortsatt MAXBO-vekst. Jeg vil også trekke fram vårt gjennombrudd i Fossum-saken. Sagbruket er lagt ned, og vi har endelig fått godkjent planene for fremtidig utvikling av boliger og næringsbygg på industriområdet. Målet vårt er å utvikle et fantastisk sted å bo et sted hvor mennesker vil trives, og hvor de kan nyte den unike kombinasjonen av nærhet til byen og nærhet til naturen som vi har i Oslo. Samtidig skal vi legge forholdene godt til rette for at vi kan fortsette vår egen virksomhet på området. I løpet av 2011 har vi dessverre også vært nødt til å legge ned fire varehus for å kunne satse offensivt på våre nyetableringer men dette har organisasjonen i fellesskap løst på en forbilledlig måte. Vi kan ikke si oss fornøyd med totalresultatet i 2011 tallene i denne rapporten viser at vi så vidt går i pluss. Samtidig er jeg meget fornøyd med den plattformen vi har klart å skape for 2012 og for årene som ligger foran oss. Fremfor alt er jeg veldig fornøyd og takknemlig for den formidable innsatsen som hele organisasjonen har lagt ned i 2011, selv om konjunkturene har vært krevende. Mange smilende og fornøyde kunder gjør at jeg er meget optimistisk for fremtiden. Så lenge vi klarer å opprettholde vår service- og kundekultur, er det all grunn til å se lyst på årene som kommer! Carl Otto Løvenskiold Konsernsjef 4 LØVENSKIOLD-VÆKERØ KONSERNSJEFEN HAR ORDET

7 Det er menneskene som utgjør den store forskjellen LØVENSKIOLD-VÆKERØ KONSERNSJEFEN HAR ORDET 5

8 KONSERNLEDELSEN TOM BORTHEN Administrerende direktør Løvenskiold Handel Tom Borthen (f. 1966) har lang erfaring innenfor detaljhandel og salgsledelse. Før han overtok stillingen som administrerende direktør i Løvenskiold Handel i 2003, har han jobbet i fl ere sentrale stillinger i konsernet, blant annet som distriktssjef, salgssjef, kjedeleder, kjededirektør og viseadministrerende direktør. Borthen er styreleder i Virke Byggevarehandel, rådsmedlem i Stiftelsen Norges Varemesse, varamedlem i styret til BRD, i tillegg til å være styreleder og styremedlem i selskaper eid av Løvenskiold Handel. Utdannet innen markedsføring og økonomi fra Wang Handelsskole. KJERSTI JOHANSEN HR-direktør Kjersti Johansen (f. 1964) har lang erfaring innenfor områdene HR, rekruttering og organisasjonsarbeid. Før hun overtok stillingen som HR-direktør i Løvenskiold-Vækerø, har hun jobbet som daglig leder i Prohunt Norge, salgs- og markedssjef i Rica Hotels og HR-manager på Hotel Continental. Johansen er meddommer i arbeidsretten og medlem av Virkes sentrale forhandlingsutvalg ved tariffoppgjør. Utdannet Siviløkonom fra Høgskolen i Luleå, Sverige. 6 LØVENSKIOLD-VÆKERØ KONSERNLEDELSEN

9 CARL OTTO LØVENSKIOLD Konsernsjef Carl Otto Løvenskiold (f. 1953) er eier og konsernsjef i Løvenskiold- Vækerø. Han har jobbet i konsernet siden Løvenskiold har vært president i Hovedorganisasjonen Virke (tidl. HSH) og er styremedlem i Norges Varemesse, Bygg Reis Deg, Norsk Byggtjeneste, EDRA (European DIY association), Bergene Holm, Backer Bygg og Kreftforeningen. Utdannet siviløkonom fra Seattle University, USA og har en MBA fra INSEAD, Frankrike. MORTEN JOHANNESEN Eiendomsdirektør Morten Johannesen (f. 1956) har lang erfaring innenfor eiendom, jus og ledelse. Før han overtok stillingen som eiendomsdirektør i Løvenskiold-Vækerø, har han jobbet i flere sentrale posisjoner hos Forsvarsbygg, blant annet som kontorsjef og førstekonsulent i sentralledelsens juridiske avdeling. Johannesen er styreleder i Jessheim Stadion Holding AS, Bondihagen Utbygging AS, Elnes Utbygging AS og L-G eiendom AS. Utdannet cand.agric/jordskiftekandidat fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Vibeke Mellbye LØVENSKIOLD-VÆKERØ KONSERNLEDELSEN 7

10 VIRKSOMHETSOMRÅDENE OFFENSIV SATSING I LØVENSKIOLD-VÆKERØ Omfattende omstillinger og investeringer i nye anlegg har bidratt til et svakere resultat for Løvenskiold-Vækerø i Handelsvirksomheten har med dette skapt en solid plattform for fremtiden, mens eiendomsvirksomheten opprettholder det gode resultatet fra Løvenskiold-Vækerø har virksomhet innen handel, eiendom, skog og jordbruk. Konsernet er en ledende leverandør av byggevarer gjennom kjedene MAXBO og MALIA. Konsernet hadde i 2011 en omsetning på MNOK Konsernet forvalter og utvikler kvadratmeter forretnings- og næringsbygg, driver dekar skog og dekar dyrket mark. Selskapet er heleid av Carl Otto Løvenskiold. Kjernen i vår forretningsdrift dreier seg om vilje til langsiktighet, samtidig som vi er svært opptatt av å se muligheter og ha evne til å ta risiko der det trengs. Denne balansen mellom forvaltning og nyskaping danner en solid basis for hvordan vi tenker verdiskaping i vår virksomhet. Vi er en langsiktig og forutsigbar eier i norsk næringsliv og ønsker å være en ansvarlig og tilgjengelig samfunnsaktør. Bevaring og opprustning av tradisjonelle markaplasser, forvaltningen av Oslomarka med utstrakt frivillig vern av skog, og utviklingen av Handelsstedet Bærums Verk er bare noen eksempler på hvordan vi søker å ta rollen som ansvarlig samfunnsaktør på alvor. MED TRADISJON FOR Å TENKE NYTT Det er ingen tvil om at virksomheten er godt tuftet i historien men vi skal aldri la historien bli noen bremsekloss for videreutviklingen av konsernet. Vår forretningsdrift har alltid vært preget av løpende tilpasning til endrede samfunnsforhold. Gjennom årenes løp har enkelte virksomheter blitt borte, samtidig som nye har kommet til. Med basis i dagens virksomheter er det vår ambisjon at nye, fremtidsrettede virksomheter skal vokse frem og at verdiskapningen fortsatt skal være et samspill mellom innovasjon, tradisjon og samfunnsansvar. Løvenskiold-Vækerø har i alle år skapt historie. Det har vi tenkt til å fortsette med. 8 LØVENSKIOLD-VÆKERØ VIRKSOMHETSOMRÅDENE

11 kontanttransaksjoner i MAXBO og MALIA MNOK omsetning i Løvenskiold-Vækerø Tina Karp, Handel Helle Hopland Gjerstad, Konsern dekar skog dekar dyrket mark m 2 forretnings- og næringsbygg Kristian Berglund, Skog Trond Heimdal, Eiendom LØVENSKIOLD-VÆKERØ VIRKSOMHETSOMRÅDENE 9

12 HANDEL MNOK Sum driftsinntekter Driftsresultat EBITDA LØVENSKIOLD-VÆKERØ VIRKSOMHETSOMRÅDENE

13 LØVENSKIOLD HANDEL Løvenskiold Handel er konsernets største virksomhetsområde, og har ansvar for den samlede handelsvirksomheten innen bo- og byggevarer. Løvenskiold Handel hadde i 2011 en omsetning på MNOK (MNOK 3 504) og et driftsresultat på MNOK 39 (MNOK 82). Løvenskiold Handel har brukt 2011 til å gjøre noen viktige markedstilpasninger. Fire varehus er blitt lagt ned for å kunne satse offensivt på nyetableringer ved MAXBO Stormarked Hvam og MAXBO Skien. Dette har vært kostnadskrevende prosesser, men justeringene gjør oss enda bedre rustet for å ta markedsandeler og øke lønnsomheten i årene som kommer fortsatte med moderat vekst i byggevaremarkedet. Som i 2010 var det proffsegmentet som drev veksten. Mens markedet for byggevarer totalt sett økte med 4,9 prosent, hadde proffsegmentet en vekst på 6,8 prosent. Økningen i forbrukersegmentet fortsatte å utebli, noe som helt klart knytter seg til den økonomiske situasjonen i Sør-Europa. Vi er forsiktige optimister for Særlig har vi forventninger til at den positive utviklingen innen proffsegmentet skal fortsette. Innen forbrukersegmentet ser vi en økende tendens til at kundene ønsker å få jobben gjort, fremfor å gjøre den selv. Såkalte fiks det for meg-kunder møter vi stadig oftere en utvikling vi er oppmerksomme på, og som vi tar konsekvensen av. En annen tendens i fl ere bransjer er at kunder rådfører seg om produktspesifikasjoner, pris og lagerbeholdning på nett før de handler i butikk. MAXBO MAXBO er et fullsortiments byggevarehus som gjør det enkelt å handle bo- og byggevarer. Kjeden har en solid posisjon i markedet med 66 butikker. 34 av butikkene drives etter franchiseprinsippet. MAXBO er flaggskipet i vår handelsvirksomhet, bransjens sterkeste merkenavn og står for en betydelig del av omsetningen i Løvenskiold Handel. Løvenskiold Handel har i løpet av 2011 satset offensivt for å opprettholde posisjonen som den ledende aktøren i byggevaremarkedet. To store nye MAXBO varehus er åpnet i Skien og på Hvam. Sistnevnte er den største nyetableringen i selskapets historie, og vi tør påstå at det er Norges største og fl otteste byggevarehus. MAXBO PROFF MAXBO Proff er en ledende leverandør til entreprenører og håndverksbedrifter, og står for cirka 40 prosent av omsetningen i MAXBO. MAXBOs proffkunder betjenes gjennom spesialiserte anlegg, av medarbeidere som har fullt fokus på den profesjonelle kundes produktønsker, logistikkløsninger og fagkompetanse. De aller største proffkundene betjenes av syv regionale MAXBO Proff-enheter. I tillegg er alle MAXBO varehus tilknyttet proffkonseptet, og alle har dedikert salgspersonale med kompetanse som tilfredsstiller kravene fra dette segmentet. MAXBO Proff har også en avansert e-handelsløsning som forenkler bestillingsrutiner, prosjektstyring og oppfølging for kundene ble et år med god utvikling for MAXBO Proff, som inngikk store avtaler med nye kunder som BackeGruppen, Selvaag og Block Watne. Teknikk AS, som er en del av MAXBO Proffkonseptet, har de senere år hatt en positiv utvikling og er i dag en unik leverandør av utleie og salg av forskalingssystemer og salg av betongbyggevarer. MALIA Mens MAXBO kjennetegnes av store varehus med stort utvalg, er MALIA en lokalforankret fagkjede innen farge- og jernvare. MALIA skal skal være den lokale malingseksperten. Fra etableringen i 2006 har kjeden vokst til 59 butikker, med ni nyåpninger i I 2012 skal vi fortsette kjedens positive utvikling, med særlig fokus på å spisse sortiment og konsept gjennom en mer enhetlig utforming av butikkene. MALIA eies og drives av Løvenskiold Handel, mens medlemmene eier sine egne butikker. LOGISTIKK Handelsvirksomheten består i tillegg av bransjens mest moderne og effektive logistikksenter. Sentrallageret på Fossum i Bærum er nå på kvadratmeter, og har 400 kunder over hele landet. Løvenskiold Logistikk lagerfører cirka artikler fra cirka 200 leverandører. Sentrallageret er blitt selve hjertet i vår handelsvirksomhet, og gjennom avansert lagerstyring og informasjonsteknologi effektiviserer vi hverdagen for byggevareforhandlerne. Tilgjengelighet til et stort sortiment fra ett lager er svært effektivt, og forenkler det daglige arbeidet betraktelig. Logistikk har lagt bak seg et godt år med stabil drift. De viktigste kundene er MAXBO, MAXBO Proff og MALIA, Bygger n, Byggeriet og Stangeskovene. LØVENSKIOLD-VÆKERØ VIRKSOMHETSOMRÅDENE 11

14 Snart vil det nye boligområdet på Fossum helt ved inngangsporten til Marka begynne å ta form. Vi ser det som vårt samfunnsansvar å legge til rette for at fremtidens beboere skal ha best mulige forutsetninger for å nyte områdets unike tilknytning til marka, Bogstadvannet og det verdifulle kulturlandskapet. EIENDOM MNOK Sum driftsinntekter Driftsresultat EBITDA LØVENSKIOLD-VÆKERØ VIRKSOMHETSOMRÅDENE

15 LØVENSKIOLD EIENDOM EN ANSVARLIG FORVALTER OG UTVIKLER Løvenskiold Eiendom skaper verdier gjennom forvaltning og utvikling av fast eiendom og som tjenesteleverandør og kompetansemiljø for konsernets øvrige virksomhetsområder representerte nok et år med gode resultater for eiendomsvirksomheten som leverte et driftsresultat på MNOK 38 (MNOK 37). Hovedgrunnlaget for eiendomsvirksomhetens inntjening i 2011 kommer fra den ordinære driften. Ved utgangen av 2011 hadde Løvenskiold Eiendom ansvaret for kvadratmeter forretnings-, lagerog industribygg, samt betydelige grunneiendommer under utvikling. I tillegg til å forvalte eksisterende eiendomsmasse arbeider vi i Løvenskiold Eiendom aktivt med å utvikle egen eiendomsportefølje. Særlig er utvikling av nye boliger et viktig satsingsområde. Flere store prosjekter gir grunn til å vente betydelig vekst og lønnsomhet innen dette segmentet i årene som kommer. Ikke minst var 2011 året da Miljøverndepartementet ga grønt lys for planene om å omskape Fossum industriområde til boligområde og stedstilpasset næringsbebyggelse. Den siste tømmerstokken har nå passert gjennom sagen på Fossum Bruk. For tiden pågår en omfattende reguleringsprosess som vil legge føringer for fremtidig boligantall og struktur for området. Vi ser frem til å realisere et av Oslo-områdets største og mest spennende utbyggingsprosjekter. Vi har også sammen med samarbeidspartnere påbegynt salg og bygging av leiligheter på Jessheim i Ullensaker kommune, samtidig som vi planlegger oppføring av 70 eneboliger og atriumhus i Nittedal kommune. I tillegg har vi inngått avtale om å være med i utviklingen av 120 helårs- og ferieleiligheter langs vannkanten ut mot Risørs havgap. Blant prosjektene som ble ferdigstilt i 2011, var 18 nye seniorboliger for utleie i sentrum av Sørkedalen. Bærekraftig utvikling har alltid vært viktig for oss i Løvenskiold Eiendom. Vårt samfunnsansvar kommer tydelig til uttrykk gjennom utviklingen av eiendom og bomiljøer. Energieffektivitet, CO 2 -nøytral energileveranse, landskapsestetikk, arkitektur og gode, trygge bomiljøer er stikkord som legger føringer for alt vi gjør. Vårt mål er å utvikle nye og spennende områder i pakt med eiendommenes tradisjon og historie, og i samsvar med dagens krav til en miljøvennlig og bærekraftig byggestandard. LØVENSKIOLD-VÆKERØ VIRKSOMHETSOMRÅDENE 13

16 GettyImages 14 LØVENSKIOLD-VÆKERØ VIRKSOMHETSOMRÅDENE

17 FORVALTNINGEN I LØVENSKIOLD SKOG Virksomhetsområdet Løvenskiold Skog er delt inn i de fire forretningsområdene skogbruk, jordbruk, utmark og bolig/hytte. Gjennom forvaltningen av mål skog fordelt på åtte kommuner og fi re fylker er vi en stor aktør innen skogbruk. Årlig avvirkes cirka kubikkmeter tømmer, mens tilveksten er hele kubikkmeter. Vårt mål er at skogen skal drives skogfaglig profesjonelt med høy produksjon samtidig som vi tar omfattende hensyn til miljø og friluftsliv. Høy tilvekst er et resultat av mange års aktivt arbeid med å legge til rette for en optimal tetthet ved etablering av ny skog og en god alderssammensetning. Som skogbruker i hovedstadens største friluftsområde har vi pålagt oss selv omfattende restriksjoner. Løvenskiold Skog er i tillegg miljøsertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering og følger skogbrukets miljøstandard og ISO miljøstyringssystem. Dette innebærer omfattende krav til planlegging og dokumentasjon av hvordan vi driver skogbruket i Oslomarka. Vi har tatt i bruk moderne hjelpemidler som GPS i planlegging og utførelse av vår drift for å sikre at registrerte miljøverdier blir ivaretatt. Løvenskiold-Vækerø er også en av Norges største jordbrukere med mål dyrket mark. Etter betydelige investeringer i maskinparken de senere år drives et av landets mest moderne og effektive jordbruk. Hovedbruket er Østern Gård ved Fossum, der den vesentlige delen av virksomheten er knyttet til kornproduksjon på dekar jord (inkludert leid areal). I tillegg driver vi jordbruk og kjøttproduksjon på Hakadal Verk og forvalter jordbruksarealene på Bærums Verk, i Lommedalen og i Sørkedalen. I 2011 er forvaltningen av vilt og jakt styrket gjennom at utmark er skilt ut som eget forretningsområde under Løvenskiold Skog. Vi har ansatt en utmarksleder og jeger som har ansvaret for den totale viltforvaltningen på eiendommen. Målet vårt er å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig forvaltning av utmark, vilt og jakt i Løvenskiold-Vækerøs skoger. Løvenskiold Skog har også ansvaret for forvaltningen av alle boliger, hytter og plasser som er eiet av Løvenskiold-Vækerø. Bygningsmassen omfatter hele 800 bygninger, deriblant 200 koier, et 30-talls markaplasser, og en rekke småbruk og boliger utenfor Nordmarka. Årlig gjøres betydelige investeringer i vedlikehold og modernisering slik at bygningsmassen skal fremstå som godt vedlikeholdt og autentisk. Hoveddelen av skogeiendommene eies av Carl Otto Løvenskiolds personlige selskap. LØVENSKIOLD-VÆKERØ VIRKSOMHETSOMRÅDENE 15

18 Vi tror på ethvert menneskes evne til utvikling og glede av å bidra. Løvenskiold-Vækerø utvikles gjennom medarbeidere som selv ønsker å utvikle seg og prestere. Når våre medarbeidere utvikler seg, utvikles Løvenskiold-Vækerø. Når våre medarbeidere presterer, presterer Løvenskiold-Vækerø. Bente I. Nystad Kristin H. Klemetsrud Pia Minker Kristin Sveaass Jan Christian Asker Per Hansson 16 LØVENSKIOLD-VÆKERØ KULTUR SOM BÆREBJELKE

19 Lill Sissel Gjulem Aksel Finborud KULTUR SOM BÆREBJELKE Vissheten om at mennesker bygger kultur og kultur bygger mennesker, har alltid stått sentralt i Løvenskiold-Vækerø. Kulturen skal bidra til at vi er attraktiv som arbeidsgiver, men også til at vi hele tiden strekker oss og leverer det vi har lovet. Gjennom 363 år er kulturen vår foredlet: Det beste i den er bevart og videreført, og elementer kommet til. Resultatet er en inkluderende og presterende kultur der vi jobber målrettet, involverer og heier hverandre mot målstreken. Gjennom partnerskapet vi inngår med våre medarbeidere, setter vi ord på vår kultur og hvilke forventninger vi har til hverandre slik at vi sammen kan skape resultater: «I Løvenskiold-Vækerø får du interessante oppgaver og mulighet til å utføre dem godt. Du får en konkurransedyktig lønn, og erfaring og trening som styrker din markedsverdi. Du har selv ansvar for at du til enhver tid har riktig kompetanse i forhold til utfordringene i din jobb i dag og i fremtiden. Vi forventer at du som ansatt bidrar til et godt samarbeid, til å nå fastsatte mål og skape verdier. Vi har som mål at din tid i Løvenskiold-Vækerø skal bidra positivt til din livskvalitet.» Her forplikter vi oss til å legge til rette for godt lederskap og kompetanseutvikling for hver medarbeider. Derfor har vi regelmessige medarbeiderundersøkelser og -samtaler hvor vi evaluerer våre ledere og kartlegger den enkeltes behov for og ønske om kompetanseheving og karriereutvikling. Et omfattende utviklingstilbud gjør det mulig for hver enkelt medarbeider å ta ansvar for egen læring og utvikling. Vi er også svært opptatt av å identifisere talentfulle medarbeidere og ledere, slik at vi blant annet gjennom ulike talentprogram kan gi dem mulighet til å utvikle seg i sine roller og/ eller ta steget inn i nye roller. Slike interne rollemodeller er viktige for utviklingen av vår kultur, samtidig som de øker konkurransekraften i den enkelte enhet og legger til rette for fremtidig vekst. Marianne Boeck Greger Kjersti Johansen Det finnes mange gode eksempler i Løvenskiold-Vækerø på medarbeidere som presterer og stadig utvikler seg i sin egen karriere både innad i og på tvers av konsernets virksomhetsområder. Historien så langt til noen av disse, fortelles på de følgende sidene. LØVENSKIOLD-VÆKERØ KULTUR SOM BÆREBJELKE 17

20 I GOD JORD TALENTFABRIKKEN I FREDRIKSTAD Johnny Kvalheim Som varehussjef for MAXBO Fredrikstad er Johnny Kvalheim den i MAXBOsystemet som har avlet frem fl est nye ledere: to varehussjefer og en salgssjef så langt i tillegg til én aspirerende salgssjef på vårens talentprogram. Her forteller Johnny hvordan han ser talenter mellom hylleradene, og hvordan han klarer å løfte dem frem. Hva er et ledertalent i MAXBO bygget av? Vilje og evne er to ord som dekker det meste: De som skal løftes frem, må jo først og fremst ønske det selv, og i tillegg må de ha evnen. Ferdighet og kunnskap er selvsagt viktig, men kan alltid tilegnes for eksempel kan man kurses til å bli en god selger. Men aller mest handler det om personlige egenskaper: En utadvendt og imøtekommende personlighet utstråling og gode kommunikasjonsegenskaper er egenskaper som langt på vei gjør en god leder. Hvor fi nnes talentene? De som kan løftes frem på sikt kan være hvem som helst: en lørdagshjelp eller en salgssjef. Vi har eksempler på begge deler. Hvilken rolle spiller du i å få løftet frem talenter? Mye av mobiliteten tillates gjennom Løvenskiold-Vækerøs kultur og talentprogrammer. Jeg gjør mitt ved å fi ghte for dem jeg har tro på. Det hender jeg har ringt til de opptaksansvarlige i MAXBO-skolen og sagt: Hun skal på varehussjefprogrammet til høsten slik er det bare! I tillegg er oppfølgingen i hverdagen mitt viktigste verktøy for å motivere og stimulere alle medarbeiderne våre. Hvordan motiverer du lovende talenter? Ansvar er nøkkelen. De som er klare for det, skal få sjansen ikke gjennom litt ansvar, men gjennom hele ansvaret for et avgrenset område. Jeg tror at man gjennom å utfordre sine egne komfortsoner vokser som både menneske, medarbeider og hovedperson i sin egen karriere. Min oppgave som leder er å sette rammer for de som skal utføre jobben og, i bakgrunnen, se til at alt går som det skal. De skal være trygge på at de alltid kan be om hjelp og støtte når det trengs. Min dør er alltid åpen! Morgan Bjerk (34) varehussjef MAXBO Holmen. Begynte som salgssjef under Johnny Kvalheim i Gikk MAXBOskolens talentprogram for varehussjef og ble varehussjef på MAXBO Holmen i Som helt fersk varehussjef følte jeg meg overveldet av utfordringer, men fant også støtte og oppfølging på alle kanter. Jeg har lært at det er kun meg selv som setter begrensninger for hvor langt jeg vil nå i MAXBO. Anders Spydevold (34) varehussjef MAXBO Asker. Begynte som avdelingsleder på MAXBO Fredrikstad i Gikk MAXBOskolens talentprogram for varehussjef og ble varehussjef på MAXBO Asker i Motivasjonen min ligger i å lykkes med det jeg gjør, å skape resultater og verdier, men også i å få lov og mulighet til å utvikle meg. Jeg har vokst mye på tilliten jeg følte fra min overordnede, som lot meg jobbe med stor frihet under ansvar. 18 LØVENSKIOLD-VÆKERØ LD-VÆKERØ I GOD JORD

21 Anders Spydevold Morgan Bjerk LØVENSKIOLD-VÆKERØ I GOD JORD 19

22 Kristin Tronvik Jon Gunnar Jørgensen Per-Einar Eriksen 20 LØVENSKIOLD-VÆKERØ I GOD JORD

23 ET BREDT SPEKTER AV MULIGHETER FRA MAXBO OG UT I SKOGEN Per-Einar Eriksen (44) begynte som lørdagshjelp i 1992, på det som i dag er MAXBO Ole Deviks Vei. Ble opplæringsleder med ansvar for MAXBO-skolen i 1998, og utmarksleder i Løvenskiold Skog i Har siden 2010 vært teamleder for Løvenskiold Skogs forretningsområde boliger og hytter, med ansvar for utleie og drift av om lag 800 bygninger. Når jeg i dag ser tilbake på mine år i Løvenskiold-Vækerø, kan jeg trygt si at min karriere har gått langt utover mine ambisjoner. Så lenge jeg kan glede meg over nye arbeidsdager og utvikle meg gjennom utfordrende oppgaver sammen med gode kollegaer, vil det stå Løvenskiold-Vækerø øverst på lønnsslippen min. FRA SOMMERHJELP TIL IT-BRUKERSTØTTE Kristin Tronvik (37) begynte som sommerhjelp i kassa på MAXBO Holmen i Som fast fulltids kassemedarbeider ble hun superbruker av Løvenskiold-Vækerøs nye datasystem i 2006, og var brukerrådgiver da Løvenskiold-Vækerø skulle velge ny ERP-løsning for MAXBO-kjeden i Har vært servicedeskmedarbeider på IT-avdelingen siden Da jeg begynte som sommervikar i kassa på MAXBO, var ikke jobb innen IT på hovedkontoret i tankene mine. Jeg er veldig glad for at noen pekte ut den muligheten for meg da jeg begynte å bli moden for nye utfordringer. Aldri har jeg opplevd ikke å få gjennomføre et kurs jeg har ønsket å ta. Jeg har også fått økonomisk støtte til å ta to fag på høyskole. FRA SALGSHJELP TIL IT-ADMINISTRATOR Jon Gunnar Jørgensen (29) begynte som ekstrahjelp i 2004 og ble siden fast selger på MAXBO Sinsen. I 2007 begynte han på IT-servicedesken til Løvenskiold-Vækerøs ekspanderende IT-avdeling, og har nå ansvaret for hele driftsavdelingen, inkludert servicedesken. Jeg begynte som student i pengenød og ønsket meg en hyggelig jobb å komme til. Det fi kk jeg den gang på MAXBO Sinsen, og det har jeg i dag på hovedkontoret. Nå har jeg også god bruk for min utdannelse innen økonomi og IT-ledelse. Jeg har lært utrolig mye faglig, både i varehus og på hovedkontoret. Fellesnevneren er at ens egen innsats og ambisjoner kan føre langt og gi muligheter. LØVENSKIOLD-VÆKERØ I GOD JORD 21

24 MED ROM FOR AMBISJONER KLATRER I SKOGEN Øyvind Foss (33) teamleder Løvenskiold Skog. Kom rett fra studiene og begynte som skogplanlegger i Ble skogbestyrer i 2004 og teamleder for Løvenskiold Skog i Jeg har opplevd stor utvikling siden jeg begynte i Løvenskiold Skog som nyutdannet. Gradvis har jeg fått større ansvar og mer krevende utfordringer i nye stillinger. Det er viktig for meg å ha rom for videre utvikling. Jeg trives best når jeg føler at mine arbeidsoppgaver, ansvarsområder og utfordringer vokser med meg og omvendt. Dette blir godt ivaretatt av Løvenskiold-Vækerø. FRA VIKAR TIL VAREHUSSJEF Monika Skrårudsether (44) varhussjef MAXBO Harestua. Begynte som vikar på MAXBO Eidsvoll i Ble så områdeansvarlig og siden salgssjef på MAXBO Alna. Gikk MAXBOskolens talentprogram for varehussjef i 2009/2010, og har siden vært varehussjef for MAXBO Harestua. Med spennende arbeidsoppgaver og en bratt læringskurve kom ambisjonene. Jeg har jobbet meg målrettet oppover steg for steg. Slik har jeg et godt grunnlag for å ta de utfordringene jobben byr meg. I Løvenskiold-Vækerø ligger alt til rette. Her kan alle nå målene de setter seg. Man kan aldri bli utlært i lederrollen, og jeg ønsker fortsatt å utvikle meg. VIL TIL TOPPS Ida Fagerli (26) salgsleder tapet/tekstil MAXBO Vækerø. Begynte som vikar i 2010 og ble snart fast ansatt. Går nå MAXBO-skolens talentprogram for salgssjef og har store ambisjoner for veien videre. Jeg vil fortsette å lære, og jeg vil opp og frem. Om fem år er jeg salgssjef på et MAXBO Stormarked. Drømmen som jeg strekker meg mot, er å bli kjedens kategorisjef for interiør. Løvenskiold-Vækerø bruker mye tid på utvikling av sine ansatte og setter utvikling høyt, noe som passer meg bra. STUDIEPAUSE BLE KARRIERESTIGE Martin Snortheim (32) leder for sentrallageret i Løvenskiold Logistikk. Skulle ta et års pause fra byggingeniørstudiene og begynte på sentrallageret i Ble tatt opp på MAXBO-skolens talentprogram og har steget i gradene. Det fi nnes mange veier til oppnåelse av de mål vi sammen skal levere på. I Løvenskiold- Vækerø har jeg fått spillerom til å forfølge den veien jeg har hatt mest tro på. Jeg har lært mye om tålmodighet og langsiktighet: Det vi gjør, skal ikke alltid skape resultater den første eller andre måneden, selv om vi gjerne vil det. Verdiskaping er også en langsiktig prosess. 22 LØVENSKIOLD-VÆKERØ I GOD JORD

25 Øyvind Foss Monika Skrårudsether Ida Fagerli Martin Snortheim LØVENSKIOLD-VÆKERØ I GOD JORD 23

26 BÆREKRAFTIG DRIFT FOR FREMTIDENS SKYLD Løvenskiold-Vækerø er godt tuftet i historien, men vi er opptatt av at også fremtidige generasjoner skal få nyte godt av verdiene vi skaper og forvalter. Derfor er det viktig for oss å utvikle virksomheten, forvalte eiendommen og bevare miljøet på en bærekraftig måte. Moderne samfunnsansvar handler ikke nødvendigvis om å gi penger til gode formål, men om å gjøre egen kjernevirksomhet mest mulig bærekraftig. Målet er å fi nne løsninger der både selskapet, samfunnet for øvrig og fremtidige generasjoner står igjen som vinnere. Vi jobber derfor hele tiden med å utvikle nye metoder for å øke bærekraften i vår daglige drift. Som en del av dette søker vi miljøvennlige løsninger når vi bygger og drifter våre varehus: MAXBO Stormarked på Hvam har jordvarme, og MAXBO Stormarked på Vækerø er CO 2 - nøytralt gjennom oppvarming fra sjøvann. Avfallssortering med gjenvinningsordninger er naturligvis en integrert del av alle egeneide varehus. Slik sparer vår handelsvirksomhet kostnader, samtidig som det er bra for miljøet. Gjennom Løvenskiold Skog eier og forvalter vi en av Norges største samlinger av verneverdige, kulturhistoriske bygninger til sammen over 800 markaplasser, gårder, koier og arbeiderboliger i og omkring marka. Mye av bygningsmassen er gammel og har behov for omfattende restaurering og modernisering. Vi bruker derfor store ressurser årlig på å oppgradere markaplasser til en moderne standard, slik at de kan leve videre som attraktive utleieobjekter også i vår tid. Plassenes kulturhistoriske verdi bevares blant annet ved å opprettholde bygningenes opprinnelige uttrykk, og ved at vi holder kulturlandskapet rundt plassene nede. Gjennom omfattende restaurering og bevaring sørger vi slik for at også fremtidige generasjoner skal få del i historien disse markaplassene bærer med seg. Skogvirksomheten forvaltes på en måte som ivaretar både miljømessige og biologiske hensyn. Ved hjelp av moderne utstyr og hogstmetoder, og i tråd med ulike miljøsertifiseringsordninger, driver vi skogen så skånsomt som mulig. Vi har også fredet 10 prosent av eiendommen. Skogen vår i Nordmarka binder alene rundt syv millioner tonn CO 2. Den årlige tilveksten på kubikkmeter binder CO 2 tilsvarende det årlige utslippet fra biler. I tillegg til å ta vare på skogen og bygningene i den bruker vi hvert år store ressurser på å legge til rette for friluftslivet i Oslo-regionen. For Løvenskiold-Vækerø er det en stor ære å være vertskap for alle som driver friluftsliv og idrett i marka. En lønnsom skogdrift som gjør slike investeringer mulig, er dermed ikke bare et gode for Løvenskiold-Vækerø, men for alle brukere av marka. Vi har et nært samarbeid med myndigheter, kommuner og interesseorganisasjoner som Skiforeningen og Turistforeningen. I Løvenskiold-Vækerø er vi også opptatt av å støtte arbeidet med å løfte frem talenter rundt oss. Vi gleder oss over skulptører som får vist frem sin kunst til nye grupper i skulpturparken på Bærums Verk, og de mange langrennstalentene som hjelpes frem gjennom MAXBOs samarbeid med Bærums Verks idrettsforening. MAXBO er også hovedsponsor for kvinnelandslaget i langrenn, som vi håper er til stor inspirasjon for nye talenter gjennom sine prestasjoner. 24 LØVENSKIOLD-VÆKERØ SAMFUNNSANSVAR

27 Pål Morten Jensen LØVENSKIOLD-VÆKERØ SAMFUNNSANSVAR 25

28 STYRET I LØVENSKIOLD-VÆKERØ BIRGER SKJELLVIK (f. 1943) Styrets leder siden 2007, i styret siden President i Norges Bilbransjeforbund, styreleder i Brubakken AS, Johnsen Bil AS og Johnsen Bilutleie AS. Tidligere har han vært konsernsjef i Volkswagen Group Sverige AB og MøllerGruppen AS. Han har også vært administrerende direktør for Harald A. Møller AS og Volvo Personbiler Norge AS. CHRISTIAN JOYS (f. 1946) Styremedlem siden Administrerende direktør i Avantor AS. Har tidligere vært eiendomsdirektør i Avantor og utbyggingsdirektør i Oslo Kommune. Han er styreleder i Asplan Viak, styremedlem i Grønn Byggallianse og ordfører i Skiforeningens råd. Er tidligere formann i Skiforeningen. LARS REIDAR NÆRUM (f. 1956) Ansattes representant i styret siden Innkjøper i Løvenskiold Handel AS. Har vært hovedverneombud i Løvenskiold- Vækerø siden Ansatt i Løvenskiold- Vækerø siden LØVENSKIOLD-VÆKERØ STYRET

29 CARL OTTO LØVENSKIOLD (f. 1953) Styremedlem siden Eier og konsernsjef i Løvenskiold-Vækerø. Han har vært president i Virke (tidl. HSH) og er styremedlem i Norges Varemesse, Bygg Reis Deg, Norsk Byggtjeneste, Bergene Holm, Backer Bygg, Kreftforeningen og EDRA (European DIY Retail Association). FRANK TOLLEFSEN (f. 1960) Ansattes representant i styret siden Varehussjef på MAXBO Tjøme. Var ansatt i Ilebrekke Handel AS som ble kjøpt opp av Løvenskiold i Har vært varehussjef på hhv. MAXBO Tjøme og Nøtterøy siden PER BJØRGÅS (f. 1954) Styremedlem siden Administrerende direktør i New Store Europe AS. Har vært Associate Partner i Lindsay Goldberg Nordic, administrerende direktør for Dixons International Electrical Retailing, Dixons Nordic & Central Europe og Elkjøp ASA, Group MD i International Businesses og Electrical Retailing. Han er styreleder i Bank Brokers og styremedlem i Statoil Fuel & Retail og Metallco. LØVENSKIOLD-VÆKERØ STYRET 27

30 LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS STYRETS BERETNING 2011 HOVEDTREKK Norsk økonomi styrket seg ytterligere i 2011 og fremstår som meget sterk sammenlignet med det øvrige Europa. Ledighetsnivået er lavt og det har vært økende privat forbruk og øket investeringsvilje i næringslivet. Rentenivået har gjennom hele 2011 vært på et lavt nivå og den norske krone har styrket seg. Byggevarehandelen hadde i 2011 en vekst på 4,9 % som er noe bedre enn fjoråret. Etter en svak start på året ble det i annet halvår en positiv utvikling. Med økende byggeaktivitet var den største veksten i proffmarkedet som hadde en vekst på 6,8 %. Forbrukermarkedet viste en noe svakere utvikling med en samlet vekst på 2,6 %. For Løvenskiold-Vækerø har 2011 vært et år med gjennomføring av betydelig omstilling med nedleggelse og oppstart av nye virksomheter. Dette har medført at konsernets resultat er svakere sammenlignet med året før til tross for at den underliggende inntjening er styrket. De gjennomførte restruktureringstiltak vil bidra til en styrket inntjening for konsernet de kommende årene. Løvenskiold Handel AS har en ledende posisjon i det norske byggevaremarkedet med kjedene MAXBO og Malia. Forbrukermarkedet og proffmarkedet betjenes med spesialiserte konsepter som er vel etablerte i markedet. I 2011 åpnet selskapet et nytt MAXBO Stormarked på Hvam i Skedsmo kommune, og dette fremstår som flaggskipet i MAXBO-kjeden. Videre åpnet selskapet et nytt MAXBO varehus i Skien som betjener forbruker- og proffmarkedet i Grenland. MAXBO har beholdt posisjonen som den mest kjente merkevaren innen byggevaremarkedet i Norge. Løvenskiold Eiendom hadde i 2011 en stabil drift og gode resultater. Virksomheten forvalter konsernets kommersielle eiendomsmasse og deltar aktivt i utvikling av boligprosjekter. Etter flere års planlegging ble Fossumområdet i Bærum godkjent for utvikling til bolig- og næringsområde, og med det er grunnlaget lagt for gjennomføring av et eiendomsutviklingsprosjekt som vil generere betydelige verdier i årene som kommer. KONSERNRESULTAT Sum driftsinntekter i 2011 ble MNOK 3819 (MNOK 3561). På konsernnivå ble netto varebidrag MNOK 1093 (MNOK 1043). De samlede driftskostnadene ekskl. varekost og avskrivninger ble på MNOK 952, hvilket var MNOK 89 høyere enn i Avskrivningene ble MNOK 89 i 2011 (MNOK 97). Driftsresultatet ble MNOK 52 (MNOK 83). Netto finanskostnader ble i 2011 MNOK 44, sammenlignet med MNOK 47 i Rentenivået på lånene i 2011 har vært noe lavere enn i 2010 og gjelden har gjennom året blitt redusert. Finansinntektene er på nivå med fjoråret. Konsernresultatet før skatt i 2011 ble MNOK 8 (MNOK 36 i 2010). Årsresultatet etter skatt ble MNOK 2 (MNOK 24). KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble i 2011 på MNOK 140 (MNOK 180). Fratrukket finanskostnader og skatt og hensyntatt endret arbeidskapital og tidsavgrensningsposter ble netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på MNOK 166 (MNOK 58). Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK -52 (MNOK -29), hvorav investeringer i varige driftsmidler utgjorde MNOK 60 (MNOK 36). De største enkeltinvesteringene er innredning av nytt MAXBO Stormarked på Hvam, seniorboliger i Sørkedalen og utskiftning av IT-system. Det er avsatt utbytte med MNOK 1.6 (MNOK 1.8) samt utbetalt et ekstraordinært utbytte på MNOK 5. Konsernets netto rentebærende gjeld ved årsskiftet var MNOK 860 (MNOK 954). Konsernet har en langsiktig profil på låneporteføljen, uten store låneforfall i enkeltår. Det er etablert en langsiktig trekkrettighet på MNOK 240. Denne var trukket med MNOK 50 ved årsskiftet. Sum eiendeler ble økt med MNOK 90 til MNOK Oppgangen skyldes i stor grad økning i kundefordringer, varelager og driftsmidler i forbindelse med nytt MAXBO Stormarked på Hvam. Ved utgangen av 2011 var konsernets bokførte egenkapital MNOK 440. Dette utgjør 22 % av totalkapitalen. Med betydelige merverdier i bl.a. eiendommer og virksomheter vurderes verdijustert egenkapital til å være vesentlig høyere enn bokført egenkapital. Morselskapets egenkapital er på MNOK 276, tilsvarende 21 % av totalkapitalen. Selskapet overholder ved årsskiftet alle fi nansielle betingelser knyttet til låneavtaler. MORSELSKAPET LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS Konsernet driver virksomhet innen byggevarehandel og eiendomsutvikling i store deler av Sør-Norge. Hovedkontoret for morselskapet Løvenskiold-Vækerø AS er på Vækerø i Oslo. Driftsresultatet i Løvenskiold-Vækerø AS ble MNOK -11, sammenlignet med MNOK -9 i Med ufordelte konsernkostnader, finansposter, konsernbidrag og skatt ble årsresultatet for morselskapet Løvenskiold-Vækerø AS MNOK 3 (MNOK 4). Styret foreslår at årets overskudd i morselskapet Løvenskiold- Vækerø AS, etter disponering av utbytte på MNOK 1.6 tilføres annen egenkapital med MNOK 1,5. Morselskapets frie egenkapital etter avsetning til utbytte pr var på MNOK 120,2. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det fremlagte resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og tilhørende noter gir etter styrets mening rettvisende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling pr Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapet og konsernet, og som ikke fremgår av årsregnskapet med tilhørende noter. LØVENSKIOLD HANDEL Sum driftsinntekter for Løvenskiold Handel var i 2011 MNOK 3764 (MNOK 3504). Driftsresultatet ble MNOK 39 (MNOK 82). Resultatet i 2011 for Løvenskiold Handel preges av ekstraordinære kostnader henførbart til oppstart av nye varehus samt nedleggelser. I mars åpnet selskapet et nytt MAXBO Stormarked på Hvam, og dette har blitt meget godt mottatt i markedet. Varehuset, 28 LØVENSKIOLD-VÆKERØ STYRETS BERETNING

31 som er et av Norges største, er beliggende i et svært attraktivt område med stor kundetilgang og potensial for betydelig vekst de kommende år. Samtidig er aktiviteten på MAXBO Kløfta og MAXBO Strømmen overført til MAXBO Stormarked Hvam. Nytt MAXBO varehus i Skien ble åpnet i mai og samtidig ble virksomheten ved MAXBO Porsgrunn og MAXBO Proff Skien overført til det nye varehuset. I 2011 har Løvenskiold Handel forberedt åpning av nytt MAXBO varehus i Nittedal og MAXBO Proff i Stavanger, som begge åpner første halvår Parallelt med etablering av nye varehus har Løvenskiold Handel gjennomført en rekke tiltak for å bedre inntjeningen i virksomheten, og dette har bidratt til reduserte kostnader og forbedrede marginer. Etter flere års planlegging ble det i 2011 besluttet å oppgradere IT-systemene for virksomheten, og implementering vil skje i første halvår MAXBO og MALIA har i 2011 fortsatt å styrke posisjonen i bransjen med en samlet vekst for kjedene på 5,9 % mens markedet totalt har økt med 4,9 %. Løvenskiold Handel har eget logistikksenter på Fossum i Bærum som betjener egne kjedekonsepter samtidig som det leveres til flere andre kjeder. Sortimentet er i 2011 utvidet og det samlede lagerareal er utvidet med m 2 til m 2. Logistikksenteret, som betjener over 400 kunder over hele landet, har et bredt sortiment, og virksomheten har en stabil og høy servicegrad. De senere års aktive satsing på Egne Merkevarer (EMV) er videreført i 2011, og det er knyttet en rekke nye produkter til kategorien. Omsetningen innen EMV i Løvenskiold Handel med merkene Harmoni og Intro økte med 15 % fra 2010 til MAXBO, som omfatter kjedekonseptene MAXBO Varehus, MAXBO Stormarked og MAXBO Proff, har en sterk posisjon i markedet og omfatter 66 varehus. Kjedekonseptene er i 2011 ytterligere videreutviklet, og de er godt posisjonert for fremtidig vekst. Maling- og jernvarekjeden MALIA har fortsatt å utvikle seg positivt, og kjeden omfatter 59 butikker, som alle er franchisedrevet og beliggende i alle deler av Norge. LØVENSKIOLD EIENDOM I 2011 hadde Løvenskiold Eiendom inntekter på MNOK 69 (MNOK 69). Driftsresultatet ble MNOK 38 (MNOK 37). Selskapet har ansvaret for forvaltning av konsernets samlede kommersielle eiendomsmasse bestående av kontor, forretningseiendom og lager omfattende m 2. Videre deltar selskapet aktivt i utvikling og gjennomføring av boligprosjekter i samarbeid med andre ledende eiendomsselskaper. Betydelig utviklingspotensial eksisterer i egen eiendomsportefølje, og realisering av dette er et overordnet mål for de kommende år. Løvenskiold Eiendom har ansvar for å levere eiendomskompetanse og kapasitet for øvrige selskaper i konsernet har vært et år med fokus på forvaltning av eksisterende eiendommer samt utvikling av fremtidige prosjekter innenfor bolig og næringsbygg. Bærum Kommune godkjente i 2011 sin reviderte kommuneplan, og denne inkluderer fremtidig konvertering av Fossum industriområde til et attraktivt bolig- og næringsområde. Utvikling av Fossumområdet vil bidra til en betydelig verdiskapning for konsernet de kommende årene. I 2011 har Løvenskiold Eiendom bygget 18 seniorboliger for utleie i Sørkedalen i Oslo. Sammen med andre eksterne samarbeidspartnere har Løvenskiold Eiendom startet gjennomføring av et større boligprosjekt omfattende 250 leiligheter på Jessheim. Første byggetrinn omfattende 36 leiligheter ble startet opp høsten Bergene Holm AS har drevet sagbruk på Fossum industriområde som leietager siden Sagbruket ble nedlagt høsten 2011, og leieforholdet opphører juni En lang epoke med sagbruksdrift er avsluttet, og de leiede lokaler vil i fremtiden bli disponert av Løvenskiold Handel samt leiet ut eksternt. SELSKAPSLEDELSE Styret i Løvenskiold Vækerø AS består av seks personer. I tillegg til konsernsjef/eier består styret av tre eksterne medlemmer og to medlemmer fra de ansatte. Styret møtes normalt 6-8 ganger pr. år. Styret har etablert en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på overordnede mål, strategi og gjennomføring. Styret godkjenner de årlige budsjettene og mottar jevnlig resultatrapporter med analyse av vesentlige avvik fra plan. Selskapet ønsker å tiltrekke seg ledende ansatte med relevant bakgrunn og erfaring. Selskapet må hele tiden tilpasse sitt belønningssystem slik at dette er konkurransedyktig i forhold til markedet. Deler av selskapets ledelse har prestasjonsbaserte bonusordninger som et variabelt element i tillegg til fastlønn. Medlemmer av styret har fast honorar. ORGANISASJON, ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Gjennomsnittlig antall årsverk i 2011 var 1012 (1005), hvorav 12 var ansatt i morselskapet. Andelen kvinner var 30 %. Ved rekruttering vil faglige kvalifikasjoner og egnethet være overordnet. Selskapet har et langsiktig mål om å øke kvinneandelen i nøkkelposisjoner. I tråd med konsernets etiske retningslinjer skal ansatte opptre med ansvarlighet, redelighet og respekt i alle sammenhenger. Dette danner grunnlaget for en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsforhold og et sikkert arbeidsmiljø. Rekruttering og oppfølging av ansatte gjøres på en måte som ikke diskriminerer, kjønn, funksjonsevne, etnisk tilhørighet eller andre særpreg. Karriere- og kompetanseutvikling er et prioritert område i konsernet. MAXBO-skolen har holdt et høyt aktivitetsnivå gjennom året og tilbyr et spekter av fag- og lederopplæring for de ansatte. Målsettingen er å bruke opplæring og kompetanseutvikling som et strategisk virkemiddel for å oppnå konsernets økonomiske og markedsmessige mål. I 2011 var sykefraværet i konsernet 6,2 % (7,2 % i 2010). Det arbeides systematisk med forebyggende tiltak for å redusere sykefraværet. I konsernet ble det i 2011 registrert 22 (37) lettere skader og 1 (0) alvorlig skade m/langtidsfravær. Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet for å være godt. LØVENSKIOLD-VÆKERØ STYRETS BERETNING 29

32 MILJØPÅVIRKNING OG FORSKNING/UTVIKLING Virksomheten som drives i de ulike selskapene, er av lite miljøbelastende karakter. Det er et stadig økende fokus på miljø, innad i konsernet og blant våre kunder. I fl ere år har konsernet blant annet stilt krav til at leverandørene er medlem av Materialretur, og at de ikke skal føre produkter av regnskogstømmer. Det arbeides også aktivt innenfor en rekke andre produktgrupper for å oppfordre leverandørene til å komme med miljøvennlige produktalternativer. Løvenskiold-Vækerø AS har sin virksomhet hovedsakelig innenfor handel og eiendom. Konsernet driver derfor i begrenset omfang med aktiviteter innen forskning og utvikling. RISIKO Det overordnede risikobildet for konsernet bedret seg gjennom Den norske økonomien har styrket seg, og de markedsmessige rammebetingelser har stabilisert seg. Det er nå større grad av forutsigbarhet innen de ulike risikoområdene enn det som har vært tilfelle de siste par årene. De viktigste risikoområdene til konsernet er; markedsrisiko, likviditetsrisiko, refinansieringsrisiko, kredittrisiko samt risiko knyttet til offentlige reguleringsprosesser. Markedsmessige endringer eller forhold som vesentlig påvirker kunde- og/eller leverandørsituasjonen, har stor betydning for inntjeningen i konsernet. Varehandel generelt er preget av forholdsvis høye faste kostnader knyttet til varehusene, drift av varehusene og de ansatte. For å motvirke effekten av svakere markeder har konsernet de siste årene arbeidet proaktivt med ulike effektiviseringstiltak. Dette har bidratt positivt til inntjeningen i alle deler av virksomheten. Som følge av betydelige sesongmessige endringer i arbeidskapitalen er byggevarebransjen en bransje med til dels stor svingninger i likviditetsbehovet gjennom året. Konsernet har innarbeidet gode rutiner for å jevnlig prognostisere fremtidig likviditetsutvikling slik at eventuelle tiltak kan initieres tidlig. I tillegg har konsernet en langsiktig ubenyttet trekkfasilitet som fungerer som en likviditetsbuffer dersom det skulle bli behov for det. Endringer i finansinstitusjonenes vilje og evne til å låne ut risikokapital påvirker konsernet. Norske og internasjonale banker er fremdeles preget av finanskrisen. Kostnadene ved finansieringen har steget som følge av at bankenes innlånskostnader har økt, samt at bankene tar mer betalt for å påta seg risiko. For å redusere denne risikoen har konsernet en låneportefølje med fokus på langsiktig løpetid, jevn forfallsstruktur samt tilstrekkelig handlingsrom for visse viktige klausuler i låneavtalene. I forbindelse med kredittsalg til kunder påtar konsernet seg kredittrisiko. Også denne risikoen vil variere avhengig av hvor i konjunktursyklusen norsk økonomi er. Konsernet har innarbeidet gode rutiner for å følge opp denne risikoen. Tap på fordringer var på et lavt nivå i I forbindelse med utviklingen av konsernets eiendomsportefølje må det ofte gjennomføres omfattende offentlige reguleringsprosesser før prosjektene kan iverksettes. I disse prosessene kan myndighetene velge å legge andre vurderinger til grunn enn det konsernet gjør. I enkelte tilfeller vil konsernet ikke kunne realisere eiendomsverdiene fullt ut som følge av restriksjoner satt av myndighetene. UTSIKTER FOR 2012 Norges økonomi vil fortsette å være sterk og det forventes en gradvis bedring i de markedsmessige rammebetingelser for konsernets virksomheter. Det forventes at det norske byggevaremarkedet vi bedre seg svakt gjennom 2012 som et resultat av øket privat forbruk og høyere byggeaktivitet. Konsernet har de senere år gjennomført store investeringer for å være rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter. Omfattende satsing på medarbeiderutvikling, etablering av moderne varehus og effektive driftskonsepter vil bidra til at konsernets resultater sikres i et langsiktig perspektiv. Konsernets eiendomsvirksomheter vil være preget av stabilitet, og det vil fortsatt bli gjennomført boligprosjekter i egen regi og i samarbeid med andre. Det forventes at det samlede resultat for konsernet Løvenskiold- Vækerø vil bedres i Oslo, 28. mars 2012 I styret for Løvenskiold-Vækerø AS Birger Skjellvik Per Bjørgås Christian Joys Styreleder Carl Otto Løvenskiold Lars R. Nærum Frank Tollefsen 30 LØVENSKIOLD-VÆKERØ STYRETS BERETNING

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 39,6 mot 45,4 i samme periode i fjor, en nedgang på 5,8. Årets driftsresultat

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer