Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Seløy kystferie. Avreise 7.11 kl 08.30, retur 8.11 kl Møtedato: Tid: Avreise kl Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig, Tore Vikedal Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Administrasjonssjef Børge Toft, sekretær Grethe Tønder, økonomisjef Frank Pedersen Regionsjef for "MOT" Magnus Bjørkan orientering. Merknader til: Ingen Innkalling - Saksliste Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/12 12/ /12 11/ /12 12/333 94/12 12/ /12 12/2216 KLAGE PÅ KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 NY ORDNING FOR KLINISK VETERINÆRVAKT I KOMMUNENE FRA KULTURMIDLER 2012 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ZHONG GUO AS V/GUOCHEN XU LOKALSAMFUNN MED "MOT" Arbeidsmøte budsjett 2013 FORMANNSKAPSMØTE 7 OG Til stede: 7 representanter. SAKSLISTE Sakspapirene var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene var i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Sakslisten ble vedtatt med fl. tille Orienterin v/re 'onleder for "MOT" Ma us B'ørkan 7.11 kl MOT er en ideell organisasjon som ble stiftet av Johann Olav Koss og Atle Vårvik den 22. februar Organisasjonen ledes av Vårvik, og samarbeider med kommuner og lokalsamfium med mål om å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for ungdom. Den primære målgruppen for MOTs arbeid er ungdom i alderen år. Dette betyr at siktepunktet for organisasjonen er å nå fram til og prege unge mennesker som er i en intens lærings-, utviklings- og identitetsformende fase. Formålet med MOT er å styrke ungdoms personlige utvikling ved å bidra til at de blir tryggere på seg selv styrker evnene til å vise mot gjøre hverandre verdifulle. Side2

3 Etter orienteringen underskrev administrasjonssjef og ordfører kontrakter vedr. kommunens deltakelse i "MOT', jf. sak Lokalsamfunn med "MOT". S ørsmål fra r resentanten Hanne Nora om tils ssak v/ S.s'øen un domsskole mitørettet Repr, Hanne Nilssen viste til at det i budsjett for 2012 var lagt inn kr.8 mill til oppgadering av ungdomsskolen. Det syntes imidlertid som arbeidet var stoppet opp. Ved tilsyn fikk ungdomsskolen pålegg med bakgrunn i at kommunen ikke hadde tilrettelagt godt nok for funksjonshemmede. Representanten ønsket informasjon om saken. Administrasjonssjefen opplyste at det var i gang en prosess med utredning om mulige løsninger for adkomst for fimksjonshemmede. tillegg var det stort press i markedet og vanskelig å få entreprenører til å påta seg denne type oppdrag. Administrasjonssjefen lovte imidlertid å legge frem tegninger på formannskapsmøte tirsdag 13. november i forbindelse med info fra enhet for skole. Side3

4 91/12 KLAGE PÅ KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 Administrasjonssjefens innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar å gi et økt tilskudd til de små og kostnadskrevende ikkekommunale barnehagene i 2012 og Beregning for sats gjøres ut fra et gjennomsnitt av kostnaden ved alle kommunale barnehager (som i 2011). Dette differensierer i tråd med kommunale små barnehager. En beregnet sats pr time pr barn etter alder gir et tilskudd som står i forhold til den aktuelle sammensetningen av barn som den enkelte barnehagen har pr telledato, etter statlige føringer. Dette gir et totalt økt tilskudd på kr: Gråkallen barnehage kr Posthornet barnehage kr Re nbuen barneha e kr T talt kr Følgende budsjettregulering foretas: Kto settes opp fra kr til kr Kto settes opp fra kr til kr For å gjøre grep om kostnadene ved drift av barnehageplasser må det tas stilling til hvilke løsninger som er politisk ønskelig fremover. Utredning av behov og kostnader for kommende år legges frem i egen sak. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Representanten Tore Vikedal opplyste at han var bror til styrer i angjeldende bamehage og ba om at hans habilitet ble vurdert. Representanten Tore Vikedal fratrådte. Til stede 6 representanter ved avstemming. Formannskapet vedtok med 6 mot 1 stemme at representanten Tore Vikedal var inhabil i hht. fv ledd. Representanten Guri Bosness foreslo saken utsatt til neste formannskapsmøte. Re r. Guri Bosness utsettelses orsla ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Side4

5 92/12 NY ORDNING FOR KLINISK VETERINÆRVAKT I KOMMUNENE FRA Administrasjonssjefens innstilling: Alstahaug kommune slutter seg til hovedstyret i KS sitt vedtak av om klinisk veterinærvakt. Kommunen inngår individuell avtale med veterinærer som ønsker å inngå i klinisk veterinærvaktordning i Alstahaug og Leirfjord vaktdistrikt med virkning fra Kommunen viderefører samarbeidsavtale av om interkommunalt samarbeid med Leirfjord kommune iht. gjeldende vaktordning. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å inngå avtaler med veterinærer og nabokommune i henhold til standardavtaler utarbeidet av KS og DNV. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug kommune slutter seg til hovedstyret i KS sitt vedtak av om klinisk veterinærvakt. Kommunen inngår individuell avtale med veterinærer som ønsker å inngå i klinisk veterinærvaktordning i Alstahaug og Leirfjord vaktdistrikt med virkning fra Kommunen viderefører samarbeidsavtale av om interkommunalt samarbeid med Leirfjord kommune iht. gjeldende vaktordning. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å inngå avtaler med veterinærer og nabokommune i henhold til standardavtaler utarbeidet av KS og DNV 93/12 KULTURMIDLER 2012 Administrasjonssjefens innstilling: Formannskapet vedtar å tildele kr. 22,- i kulturmidler hvor av kroner bevilges fra fond for overskudd fra asylmottaket. Fordelingen blir som følger: Side5

6 IDRETT 1 Sandnessjøen Idrettslag 2 Tjetta Idrettslag 3 Alstahaug Idrettslag 4 Sandnessjøen Innebandyklubb MUSIKK / KORPS 5 Sandnessjøen skolemusikk 6 Alstahaug skolemusikk 7 Tjøtta skolekorps 8 Tjøtta Sangkor 9 Alstahaug Sangkor 10 Alstah. & Leirljord Strykeorkester BARN / UNGDOM 11 Grytfoten 4H 12 Tjøtta 4H ELDRE 13 Tjøtta Pensjonistforening 14 Alstahaug seniorsenter HUMANITÆRE LAG 15 Sandnessjøen Røde Kors 16 S.sjøen flerkulturelle gruppe 17 Sandnessjøen Soroptimistklubb TEATER, FILM OG KUNST 18 Stiftelsen Tjøttaspelet 19 Tæmmelig hæmmelig fæmmelig 20 Skjæringen Amatørteaterlag 21 FYRET 22 Alstahaug kunstforening ANDRE 23 Austbø Bygdesamling 24 Tjetta Historielag Alost 26 Allsidige Håndverkere 27 Sandnessjøen husflidslag 28 Tjøtta husflidslag 29 Skålvær Velforening 30 Lauvøylandet Bygdelag 31 Mindland grendelag 32 Offersøy Ungdomslag 33 Tjøtta Grendehus 34 Alstahaug jeger & fisk 35 Norges blindforbund 0 Side6

7 Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet vedtar å tildele kr. 22,- i kulturmidler hvor av kroner bevilges fra fond for overskudd fra asylmottaket. Fordelingen blir som følger: IDRETT 1 Sandnessjøen Idrettslag 2 Tjetta Idrettslag 3 Alstahaug Idrettslag 4 Sandnessjøen Innebandyklubb MUSIKK / KORPS 5 Sandnessjøen skolemusikk 6 Alstahaug skolemusikk 7 Tjøtta skolekorps 8 Tjøtta Sangkor 9 Alstahaug Sangkor 10 Alstah. & Leirfjord Strykeorkester BARN / UNGDOM 11 Grytfoten 4H 12 Tjøtta 4H ELDRE 13 Tjøtta Pensjonistforening 14 Alstahaug seniorsenter HUMANITÆRE LAG 15 Sandnessjøen Røde Kors 16 S.sjøen flerkulturelle gruppe 17 Sandnessjøen Soroptimistklubb TEATER, FILM OG KUNST 18 Stiftelsen Tjøttaspelet 19 Tæmmelig hæmmelig fæmmelig 20 Skjæringen Amatørteaterlag 21 FYRET 22 Alstahaug kunstforening Side7

8 ANDRE 23 Austbø Bygdesamling 24 Tjøtta Historielag 25 Alost 26 Allsidige Håndverkere 27 Sandnessjøen husflidslag 28 Tjøtta husflidslag 29 Skålvær Velforening 30 Lauvøylandet Bygdelag 31 Mindland grendelag 32 Offersøy Ungdomslag 33 Tjøtta Grendehus 34 Alstahaug jeger & fisk 35 Norges blindforbund /12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ZHONG GUO AS V/GUOCHEN XU Administrasjonssjefens innstilling: 1. Alstahaug formarmskap gir Zhong Guo AS v/guochen Xu skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i tidl. Prix-kafeen på Petter Dass plass. 2. Som skjenkebestyrer godkjennes Guochen Xu og som stedfortreder godkjennes Huizhong Wang. 3. Bevillingsperioden er i utgangspunktet fra d.d. til Det gis midlertidig brukstillatelse for restauranten til Skjenketiden for øl og vin er fra kl til alle dagene i uken hele året. Når det gjelder brennevin starter skjenkingen kl til alle dagene i uken. 6. Føl ende vilkår stilles: Ved større arrangementer skal restauranten ha godkjente vakter fra kl til kl Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: 1. Alstahaug formannskap gir Zhong Guo AS v/guochen Xu skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i tidl. Prix-kafeen på Petter Dass plass. 2. Som skjenkebestyrer godkjennes Guochen Xu og som stedfortreder godkjennes Huizhong Wang. Side8

9 3. Bevillingsperioden er i utgangspunktet fra d.d. til Det gis midlertidig brukstillatelse for restauranten til Skjenketiden for øl og vin er fra kl til alle dagene i uken hele året. Når det gjelder brennevin starter skjenkingen kl til alle dagene i uken. 6. Føl ende vilkår stilles: Ved større arrangementer skal restauranten ha godkjente vakter fra kl til kl /12 LOKALSAMFUNN MED "MOT" Administrasjonssjefens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til å iverksette "Lokalsamfunn med MOT" i Alstahaug kommune. Administrasjonssjefen utpekes til å være kommunens motleder. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Representanten Hanne Nora Nilssen satte frem flg. endringsforslag: "Ordføreren utpekes til å være kommunens motleder." Votering. Representanten Hanne Nora Nilssens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonssjefens innstilling mlvedtatt endring ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet gir sin tilslutning til å iverksette -Lokalsamfunn med MOT" i Alstahaug kommune. Ordføreren utpekes til å være kommunens motleder. ARBEIDSMØTE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN Administrasjonssjef Børge Toft og økonomisjef Frank Pedersen gjennomgikk administrasjonssjefens forslag (arbeidsdokument) for budsjett 2013/økonomiplan Ut fra diskusjonene la representanten la frem flg. Tiltak til utredning: Side9

10 Eiendomsskatt: Differensiering mellom privathush. og verker og bruk Fritakstid reduksjon fra 5 til 2 år, alternativt fjerne ordningen. Skolestruktur N barneskole i sentrum røft kostnadsansla. Nedle av Sandnes skole fra Elevene overføres til Bjarnetjønna. Investeringsbehov. hmsparing/utgifter? Bygningen leies ut til Voksenopplæringen. Helgelandsh/Stamneshallen barn/unge fri leie Kostnad? Fjerne bruk av veisalt Miljøtiltak 3 distrikstmusikerstillinger - Interkommunalt tiltak kostnad for A.K. Interkommunalt samarbeid (HALD) på enhet for plan besparelse? Slå sammen SFO-enehter i S.sjøen til en besparelse? Leksehjelp Sentraliseres til biblioteket kostnad?' Tjøtta eldresenter (Nydelen) bruk til avlastning (Pleie/omsorg) Felles telefonsentral for HALD-kommunene. Gatelys hva koster en ekstra time? Skoletur med pedagogisk innhold for alle 10-klasser. Personalsjefstilling (ligger 1 konsulentstilling som tiltak) 3-nivåmodell (2 ekstra kommunalsjefer) Kortsiktig behov innen pleie og omsorg inntil nytt sykehjem er ferdig - Avlastningsboliger - Dagtilbud Administrasjonssjefen opplyste at det forgikk løpende vurdering av behov og løsninger. Boligprogram tiltak i investeringsbudsjettet. Administrasjonssjefen opplyste at kommunen jobber med boligpolitiske tiltak, jf. Foged Fachsvei. For øvrig bør det utarbeides en helhetlig boligpolitisk plan, før tiltak legges i Investeringbudsjettet. Fritidsleder ligger som tiltak. Frivilligbetssentral ligger som minustiltak Drift av nytt sykehjem må inn i økonomiplanen Investeringskostnader tatt høyde for i budsjettet. Driftskostnader er tatt høyde for (2/3 stipulert behov). Anti-mobbeprogram på alle skoler Foreligger allerede Side 1 0

11 Budsjett fra administrasjonssjefen med 3% netto driftsmargin OK- legges inn som tiltak. Gjennomføring av plan for skolebibliotek Ligger som tiltak. Tomtesalg Horvnes. Adm.sjefen bemerket at det ville være lite strategisk å selge nå. Selge barnehagen på Tjøtta og flytte den inn i skolen. Adm.sjefen opplyste at investeringskostnader ville føre til at "vinning går opp i spinning". Newton-rom kostnad pr. elev for Alstahaug kommune? Noe uavklart. Hvem tar regningen?? I tillegg diskuterte representantene tiltak for effektivisering på rådhuset, spesielt med tanke på å skjerme planavdelingen for brukere som oppsøker saksbehandlere uten å gå via informasjonsskranken Møte slutt: På onsdag 7.11 kl På torsdag kl Ref: ethe Tønder ekr. 7(,) Sidell

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Knut Nilsen, Odd Arnold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 23.08.2007 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Fra kl. 1020 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.12.2014 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 095/14-111/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Sak

Detaljer