The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet"

Transkript

1 The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet Hjertelig velkommen til Distriktsmøtet her i Lakselv. Etter et hektisk lionsår samles vi på Lakselv Hotell for å oppsummere året som er gått. Vi har ikke nådd alle mål vi satte oss, men det vil vi kunne evaluere på dette Distriktsmøtet. Vi bør likevel kunne strekke oss etter stjernene selv om vi ikke kommer dit. Vi skal videre på dette Distriktsmøtet drøfte hvordan vi best skal kunne møte de utfordringer som vi har i eget distrikt og på nasjonalt / internasjonalt nivå. Til dette trenger lions aktive medlemmer som Hjelper med stolthet og glede. Men vi skal også møtes for å hygge oss, skape sterkere bånd og samhold oss lions medlemmer imellom. Jeg vil nytte anledningen til å takke LC Porsanger for det arbeidet de har lagt ned for å legge til rette for Distriktsmøtet Klubbens medlemmer har brukt utrolig mye av sin fritid for å legge til rette for oss alle slik at Distriktsmøtet skal bli en god opplevelse. Det være seg både delegater, ledsagere og gjester. En stor takk til LC Porsanger! Med lionshilsen Halvdan Rokstad Distriktsguvernør

2 FORRETNINGSORDEN 1: Distriktsmøte skal benytte vanlige norske parlamentariske møteregler. I den utstrekning nærværende forretningsorden ikke dekker alle tilfeller som måtte forekomme, vedtar møtet selv ytterligere møteregler i tråd med vanlig forenings- og organisasjonspraksis. 2: Møtet ledes av dirigent med assistanse av visedirigent (bisitter). 3: Det velges to sekretærer til å føre protokollen. 4: Alle delegatene og øvrige stemmeberettigede skal være utstyrt med delegatnummer og stemmesedler, slik at voteringskontroll kan utøves. Tallet på stemmeberettigede skal være fastlagt før votering finner sted. 5: Innledere (saksordførere) har anledning til straks å besvare direkte Spørsmål. Ansees det ønskelig å innskrenke debatten, kan det fastsettes begrenset taletid, samt settes strek for inntegnede talere. Med unntak av innledningsforedraget, begrenses taletiden som regel til 5 minutter. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrensning av taletiden. Til forretningsorden og replikk brytes rekkefølgen i den tegnede talerliste, men bare 1(en) gang for den enkelte taler i samme sak og begrenset til1(ett) minutt. 6: Forslag levers skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstiller og med opplysning om hvilken klubb vedkommende er medlem i. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra dirigenten ikke får støtte fra andre delegater, bortfaller. Forslag som ikke har forbindelse med dagsorden kan ikke behandles. 7: Bortsett fra lovsaker, avgjøres sakene med alminnelig flertall. Ved personvalg og når et flertall av forsamlingen ønsker det, foregår avstemning skriftlig. 8: I protokollen føres inn talere, forslag, avstemninger og vedtak. 9: Møteprotokollen skal underskrives av dirigent, møtereferenter og to valgte medlemmer.

3 Sørreisa FORELØPIG RAPPORT FRA DG Når jeg nå begynner å nærme meg slutten av mitt år som DG i 104 A vil jeg først få si at dette har vært en utrolig reise for en enkel gutt fra Senja. Har fått lov til å representere Distrikt 104 A på Convention i Toronto Canada, og dette vil være et høydepunkt som vi vil huske resten av livet. Har også fått/skal være med på følgende: - Helsesportsuka Tana/ Nesseby - Vært på sonemøte i sone 2, sone 3 og sone 4 - Vært med i Guvernørrådets Arbeidsutvalg - LRF Om få dager skal jeg delta på Helsesportsuka i Porsanger - Representere Lions Norge på Riksmøtet til Lions Sverige (17 mai helgen) - Riksmøtet i Kirkenes (28-31 mai) Helsesportsukene i vårt Distrikt er noe jeg er veldig stolt av og har fått mange positive tilbakemeldinger både lokalt og fra nasjonalt plan om disse aktivitetene. Håper vi alle kan støtte opp om disse aktivitetene både med menneskelige og økonomiske ressurser. Har dessverre ikke fått besøkt så mange klubber som jeg har ønsket så langt dette året, men håper tiden strekker til slik at jeg får gjort noen flere besøk i løpet av våren. Har fått erfare at det å være yrkesaktiv i kombinasjon med tunge verv i Lions ikke alltid går hånd i hånd. I mitt første månedsbrev skrev jeg om at som medlem i AU/Guvernørrådet ville jeg kunne være med på å påvirke arbeidet i Lions. Dette har vært utfordrende med hensyn til tidsbruk og i tillegg har jeg vært med på vedtak og avgjørelser som har fått konsekvenser for andre mennesker i vår organisasjon. Dette kan være ubehagelig, men noen ganger er dette nødvendig. Vi kom i mål med Lions Røde Fjær aksjonen og har (så langt) samlet inn ca 23 millioner kroner som skal styrke Mitt Valg i årene fremover. Medlemsutviklingen i vårt Distrikt har ikke vært som ønsket så langt, men håper det kan utvikle seg positivt resten av Lionsåret. Nedlegging av LC Harstad har vært en lite hyggelig oppgave, men har stor respekt for arbeidet klubben har gjort i over 50-år. Håper at vårt arbeid med oppstart av Studentklubb i Tromsø og Filialklubb i Øksfjord kommer i mål snart slik at medlemstallet gjør et byks oppover. Til slutt vil jeg få si at jeg har vært så heldig, som har fått møte så mange flotte og dedikerte Lionsmedlemmer i vårt Distrikt. Fantastiske medlemmer som bruker mye av sin fritid på å hjelpe andre. Dere medlemmer gjør en forskjell i hverdagen for mange medmennesker! Med Lions hilsen Halvdan Rokstad Distriktsguvernør 104 A Halvdan Rokstad, DG 104 A. e - post: mob.tlf Hjemmeside : o

4 Rapport fra YCE Tove Bygdevoll LC Bardu Ungdomsutveksling I år bestilt ut. 4 ungdommer. 2 til Europa 2 til oversjøisk. Plasser reservert. Men før de starter prosessen med å skrive søknader sier 2 ungdommer i fra seg plassen. Hva kommer dette av? Er det noe i informasjonen de får fra klubbene de ikke forstår eller skjønner? Hva kan vi gjøre med det? Det virker på meg at informasjonen de får fra klubbene kanskje er for mangelfull. Dette må vi ta tak i skal vi fortsette med ungdomsutveksling. Hilsen Tove Bygdevoll tlf

5 Rapport fra ITC/PRC Som ITC/PRC har jeg deltatt på et sonemøte i Sone 1. Dette møtet ble arrangert i Kjøllefjord med LC Kjøllefjord som arrangør. Møtet ble avviklet som et kombinert sone/opplæringsmøte, 9 av 11 klubber møtte og dette er meget bra. Det ble gjennomført opplæring i bruk av medlemsregister og hvordan en legger inn artikler på hjemmesidene, samt bruk av e-posttjenesten Under denne opplæringen blir det mange spørsmål og prøving og feiling og det er dette en lærer av. Men som så ofte før blir det for lite tid til å få gjennomført opplæring på IT, når dette kombineres med sone og opplæringsmøter (president, sekretær, kasserer). Foreslår derfor at det arrangeres egne opplæringsmøter for klubbenes IT-kontakter, det er viktig at alle klubber har en IT-kontakt som behersker databruk da all informasjon og kommunikasjon foregår elektronisk. På PR-siden har det vært forholdsvis rolig, lite stoff fra klubbene til hjemmesiden, årsaken her er nok manglende opplæring i å legge ut artikler. Det viser seg at de klubbene som har deltatt i opplæringen har vært flink til å legge ut artikler. Har ellers bistått en del klubber pr. telefon med både medlemsregister og hjemmeside. Mitt mål for dette lionsåret er fortsatt at alle klubber i distriktet skal kunne benytte e-posttjenesten og medlemsregisteret. Honningsvåg 15. januar Roald Nilssen ITC/PRC.

6 Lødingen Til DG Halvdan Rokstad Kopi: Distriktsrådet. /Distriktsmøte RAPPORT ANG. GLT ARBEIDET I 104 A. (April 2014 til feb..2015) 1. Viser til handlingsplan for DG og GLT 104 A for Lionsåret 2014/15 Litt om noen navne: GLT (Global Leadership Team) ansvars for lederopplæring. GLT skal samarbeide med GMT (medlemsverving/pleie) og VDG 1 og VDG 2. Dette arbeidet er nå i gang. 2. På flott DM i Svolvær ble opplæring av nye soneledere m.fl. utført. (nytt opplæringsmateriell vist.) 3. I mai/juni 2014 gjennomførte jeg opplærings møter i 2 soner, meget hyggelige møter, På rådsmøte i Honningsvåg (19-21 sept) orienterte rådet om planer og nytt skoleringsopplegg. Det som nå er nytt er at det blir egne opplæringsmøter for påtroppende presidenter, dette over 2 dager. Når distriktsmøte avholdes, har vi gjennomført tre kurs. (Bardufoss- Svolvær og Lakselv) ca. 40 stk har da fått den nye presidentopplæringen. Når det gjelder opplæring avkasserer-sekretær blir det laget kurs som en kan ta over nett. Dette skal være klart i løpet av våren.takk til dere alle som har bruk en helg på dette og 31 august 2014 deltok jeg på Lions Fagdager i Oslo, her var alle GLTèr og GMTèr tilstede. GMT og GLT var delt i faggrupper ut fra sitt arbeidsfelt + en del felles samlinger. GLT gruppen gikk først gjennom de planer som var vedtatt året før og alt opplæringsmateriell som er lagt ut på våre opplæringssider.. Følgende opplegg var prioritert: Materiell for: a. Presidentopplæring (Lokalt Lions Ledadership institut) b. Soneledelsen (Regionalt «««) c. Opplæring av VDG 1 og 2. Utarbeide data kurs for sekretær og kasserer Noe av det nye finner du nå på Lions nettsider under fane Medlemssenter så under fane OPPLÆRING Her går du inn uten passord- og finner alt av opplæring president kasserer sekretær soneleder m.m.

7 Alt er ikke helt oppgradert, men vi bruker det som er. Oppfordrer alle klubber til å kjøre «Kjenn Lions» på sine klubbmøter. Har også deltatt på to sonemøter (sone 2 og 3) Der var hoved tema Røde Fjær 2015, men kom også inn på medlemsverving og opplæring. Kjempe oppmøte (På Finnsnes over 30 stk og Evenes Blindesenter ca 50 stk) Kjempe flott. Vi har også skolert 3 soneledere, slik at alle våre soneledere er nå kurset. 5.Kommentarer til GLT, handlingsplan CEP kurs, ingen har ønsket dette. Ellers er det jo mye spennende på gang, jeg tenker da særlig på vårt nye distrikt som fra blir å bestå av Finnmark Troms og Nordland fylke. Noen utfordringer får vi nok, men håper det skal gå bra. Så ønsker jeg lykke til med neste LIONSår og takk for hyggelige møter. Hilsen Torgeir Pettersen/GLT 104 A.

8 Til DG Halvdan Rokstad Kopi: Distriktsrådet. /Distriktsmøte RAPPORT FRA GMT ARBEIDET I 104 A. Tidsperiode DISTRIKTETS HANDLINGSPLAN FOR MEDLEMSVERVING Handlingsplan for MD 104A og GMT 104 A for Lionsåret 2014/15 gir føringer om arbeidet som GMT skal implementere i alle våre klubber. GMT medlemsverving og medlemspleie skal bestrebe seg på et nært samarbeid med GLT, og aktivt samarbeide og informere SL/ soneledere om status i klubbene. GMT har hatt jevnlig kontakt med DG/ distrikts guvernør, og gitt info om medlemssituasjonen i 104A. TILTAK / RESULTATER Medlemsoversikten viser status for alle klubber i 104A og er vedlegg nr.1 til rapporten fra GMT. Status pr var 834 / 897 i medlemsregister Oak Brok, og status pr er 860 /858 i medlemsregister Oak Brok. Antall nye medlemmer: 15 / 14 i Oak Brok. Antall kvinner var 277 kvinner og pr er antallet 274 kvinner. Alle klubber med under 20 medlemmer skal få besøk av DG eller GMT i løpet av 2014/2015. GMT har besøkt LC Honningsvåg og kjørt programmet «Bare Spør» og «KjennLions» Det er tatt kontakt med klubber i sone 1 om besøk. Kjøllefjord, Alta og Hammerfest vil få besøk. DG har/skal ha besøkt/besøke klubbene: Ballangen, Øksnes og Skånland GLT har kjørt «Bare Spør»-programmet i sone 2og 3. GMT og SL i sone 1 har vært i Øksfjord, og der skal det opprettes en filialklubb til Hammerfest. Det vil skje i løpet av februar Det skal være et møte i Tromsø den 29.januar 2015 ved UIT om dannelse av Studentklubb.

9 Dette møtet ble utsatt på grunn av strømstans i hele Tromsø by. Det jobber med å få til et nytt møte. Når det gjelder kvinner i Lions for 104A har tallet ikke økt. Det skal jobbes med en konferanse i Alta og Harstad. Lappeteppe-prosjektet i 104A er i gang i noen soner, og det er et håp om at det kan gjøre Lions mere synlig, og flere medlemmer Det har ikke vært aktuelt å opprette en en cyber klubb, men det er blitt oppfordret til å bruke Cyber Lions Norge sin klubb. «Venn av Lions «-informasjon er sendt ut til alle klubber, og det er å håpe at klubbene tar tak i dette, Det er inntekter til klubbkassa. GENERELLE KOMMENTARER GMT har vært på opplæringsmøte i Oslo 30. og 31. august 2014 hvor alle GLTèr og GMTèr var tilstede. I månedsbrevene har vår DG Halvdan Rokstad blant annet ønsket nye medlemmer velkommen til Lions. Han har også oppfordret alle klubber til å tenke «+2». Å få 2 nye medlemmer i alle klubber. Det er enda noen måneder, - det er bare å brette opp armene å invitere nye medlemmer. Det blir mange utfordringer for neste arbeidsår med endringer av distrikts grenser. Lakselv, den 16.mars 2015 GMT Evy Einarsen

10 Til DG Halvdan Rokstad Kopi: Distriktsrådet. /Distriktsmøte RAPPORT FRA IR/ INTERNASJONALT ARBEID 104 A. Tidsperiode DISTRIKTETS HANDLINGSPLAN FOR IR/ NASJONALT OG INTERNASJONALT Handlingsplan for MD 104A for Lionsåret 2014/15 gir føringer om prosjekter både nasjonalt og internasjonalt som alle klubber kan støtte ut fra gitte summer vedtatt på Riksmøte /Distriktsmøte eller ut fra klubbens økonomiske evne. MD 104A har hatt to egne prosjekter som det er sendt ut info om, og med anmodning om støtte. Det er «Suppekjøkken Murmansk» hvor også Vindvotten SFO i Porsanger deltar. Det er et samarbeidsprosjekt med Finnmark Røde Kors og Murmansk Røde Kors. Det andre er «Tre mann og ett bein». Det er et prosjekt i Kambodsja som hjelper bønder opp å gå etter mineskader. Det er Dr. Hans Husum som er en av initiativtakerne til prosjektet som er ledet fra UNN i Tromsø. Her kan også nevnes Helsesportsuka i Porsanger som er en distrikts aktivitet og Helsesportsuka i Tana/Nesseby som er en riksaktivitet som alle klubber bør støtte. TILTAK / RESULTATER Det er vanskelig å måle hvor mye som blir gitt i økonomisk støtte til de ulike prosjekter. Gjennom sonelederens rapporter fra klubbene synliggjøres innbetalinger, og alle klubber deltar, men med beløp ut fra klubbenes økonomiske evne. Til «Suppekjøkken i Murmansk» er det overført kr hvor av kr var innbetalt fra Vindvotten SFO. Av overførte tidligere midler har det blitt brukt kr til gjennomføring av et familieprogram /prosjekt i Verkhnetulomsk som heter «Frivillighetsklubb for familier».

11 Det skal hjelpe familier å utvikle gode ferdigheter for barn slik at de kan ha det godt i sin hverdag. Det er et samarbeidsprosjekt med Norges Røde Kors og Murmansk Røde Kors. Det vil bli arrangert tur til Murmansk i løpet av vår/høst 2015 i samarbeid med Finnmark Røde Kors og Murmansk Røde Kors. «Tre mann og ett ben» avsluttes etter 2 år. Det er kommet inn kr I tillegg til klubber i vårt distrikt har Lions Klubb Pello og Lions klubb Piiri fra Finland vært bidragsytere. Det er overført kr til Tromsø Mineskadesenter, UNN den 5.mars Det skal utarbeides en ny strategiplan med pilotprosjekter for det internasjonale arbeidet for MD Norge. Det skal opp på Riksmøte i GENERELLE KOMMENTARER IRC har vært på opplæringsmøte i Oslo 4.oktober Det har vært et spennende år, og det blir mange utfordringer for neste arbeidsår med endringer av distrikts grenser. Lakselv, den 16.mars 2015 IRC Evy Einarsen

12 Til Halvdan Rokstad med kopi til distriktsrådets medlemmer Rapport fra NAC januar 2015 SONE 1 MITT VALG I Alta arbeides det med et kurs for en avdeling med elever med spesiell tilrettelegging ved Alta ungdomsskole. SONE 2 Hatteng skole i Storfjord kommune har avholdt «minikurs» med en av sine egne lærere som kursholder. Dette er ikke den ideelle løsningen, men det var dessverre ikke mulig å få det til på annen måte. LC Tromsø betaler regninga for materiell. Planlagt kurs ved Lunheim skole i Tromsø er utsatt til høsten. SONE 3 Svarta Bjørn/Narvik avholdt kurs for ansatte i barnehagene i Narvik 5. september med 28 deltakere. Klubben har også planer om å få til kurs for Montessoriskolene i Narvik. SONE 4 LC Andenes har holdt kurs. LC Lødingen planlegger kurs for barnehagene. Har også fått forespørsel om kurs om Vold og seksuelle overgrep. SONE 5 I Lofoten har aktiviteten vært stor både i skoler og barnehager. Det beste av alt, de har fått til en god dialog med kommunene. TEGNEKONKURRANSEN Det kom inn forslag fra LC Andøy som ble sendt videre.

13 TULIPANAKSJONEN Målet vårt er å få solgt tulipaner i Siste frist er 10. januar I slutten av august sendte jeg ut brev til alle klubbene om planene for dette lionsåret med påminnelse om frister etc. Videre purring utover høsten om bestilling av tulipaner. Tåredryppende brev fra MDNAC før jul viser at klubbene også i år har vært trege med å bestille tulipaner. Ferske tall om bestilling i år har jeg ikke fått i skrivende stund. Det blir lagt fram på møtet. Det trengs gjentatt opplæring av NAK (eller andre som har ansvaret for dette arbeidet i klubbene). Spesielt betydningen av å holde frister, lese info om bestillingsskjema, hvor dette finnes, og hvordan det fylles ut. Mye av rotet i fjor skyltes at flere ikke hadde oppgitt flyplassen tulipanene skulle sendes til. Ingrid Korssjøen Granås

14 Halvårsrapport fra soneleder i sone 1 i 104 A Medlemsoversikt: Klubb Medlemmer Tilgang/avgang Sum pr LC Hasvik 15 2/0 17 LC Kjøllefjord LC Alta LC Porsanger 47 5/1 51 LC Nordkapp LC Hammerfest 18 0/1 17 LC Kautokeino LC Havøysund 24 3/-3 24 Pengestøtte til humanitært arbeid: Klubb Lokalt Nasjonalt Internasjonalt Sum LC Hasvik LC Kjøllefjord??? LC Alta ? LC Porsanger Ingen rapport LC Nordkapp LC Hammerfest LC Havøysund Merknader: LC Kjøllefjord: Burg. Avd. Finnmark, Lions øyehelse prosjekt, Sovesal for jenter i Uganda,

15 Helsesportuka Porsanger, Ridderrennet på Beitostølen, Lions internasjonale foundation, Lions katastrofeberedskap, fadderbarn i Uganda, Aid in meeting ungdomsutveksling, Ungdomsleir i Norge. LC Hammerfest følger Riksmøtets anbefalinger til pengestøtte samt: TV aksjonen, Montebellosentret, Rusfritt arr, 17. mai, Barnas hundekjøringsdag. Sosiale aktiviteter i lokalsamfunnene: Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet LC Hasvik Helsesentret Skole Eldre LC Kjøllefjord Skøytebane prosjekt Juletresalg/julelotteri Lørdagskafe/Tulipanaksjon LC Alta Ingen større arrangementer LC Porsanger Helsesportuken Porsanger Lotteri LC Nordkapp Julenisse Julekurver til institusjoner LC Hammerfest Barnas hundedag Handelsmesse/samtale med barn/voksne Eldrebesøk LC Kautokeino Rydding av kirkegård LC Havøysund Julebord pensjonister Julegaver til pensjonister (120 personer) Fiskekaker til eldre og enslige ( gratis til 150 personer) Antall arrangerte DMV - kurs Sted Skole Merknader: LC Hasvik LC Kjøllefjord LC Alta LC Porsanger LC Nordkapp LC Hammerfest LC Kautokeino LC Havøysund Havøysund skole Kokelv skole Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Hatt kurs Havøysund og Hatt kurs

16 Kvalsund barnehage Soneleder Kirsti O. Pedersen

17 Halvårsrapport fra soneleder i sone 2 i 104 A Medlemsoversikt: Klubb Dyrøy Finnsnes Sørreisa Balsfjord Bardu Tromsø Målselv Medlemmer Tilgang/avgang 0/0 1/0 2/0 0/ Sum pr Pengestøtte til humanitært arbeid: Klubb Lokalt Dyrøy Finnsnes Sørreisa Balsfjord Ingen tall Tromsø Ingen tall Bardu Ingen tall Målselv 6000 Nasjonalt Internasjonalt Sum Merknader: Sosiale aktiviteter i lokalsamfunnene: Klubb Dyrøy Finnsnes Sørreisa Aktivitet Seniortreff Seniortreff/lørdagskafe julebord eldre Aktivitet Julelotteri Julefest eldresenter Juletretenning/nissepakker Aktivitet Julegate/julegran/juletrefest Adventspark LIONS inn i framtida

18 Balsfjord Julegrantenning Antall arrangerte DMV - kurs Sted Skole Merknader:

19

20 Halvårsrapport fra soneleder i sone 4 i 104 A Medlemsoversikt Medlemmer Tilgang/avgang Sum pr Klubb (menn/damer) LC Andenes 44 0 / 2 42 LC Nordlys ( 12 ) ( 12 ) LC Andøy 19 +2/-1 20 LC Hadsel 26 2/1 27 LC Harstad Lagt ned? LC Harstad Sør 18 0/1 17 LC Kvæfjord LC Lødingen LC Sortland LC Øksnes Sum i sonen Merknader: Medlemstallet for LC Andenes inkluderer medlemmene i LC Nordlys. De 2 første kvinnelige medlemmer er tatt opp i LC Andøy. Pengestøtte til humanitært arbeid: Klubb Lokalt Nasjonalt Internasjonalt Sum 100% LC Andenes LC Nordlys LC Andøy LC Hadsel LC Harstad LC Harstad Sør LC Kvæfjord LC Lødingen LC Sortland LC Øksnes Sum Merknader: LC Andenes/Nordlys har medlemskap i SOS-barnebyer. LC Andøy har vært på Daletun og drevet med oppussing, nye gardiner med mer. I tillegg har de vært til de eldre på ABBS med blomster (julehygge). I år har LC Andøy bevilget midler til reise og opphold for utsending av utvekslingsstudent.

21 Inntektsbringende aktiviteter: Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet LC Andenes Lionsmessa Høstlotteri Julenek Grasrotandel LC Nordlys Åpen kafe LC Andøy Lionsmessa Kjøttlotteri LC Hadsel Høstlotteri Julenek Julemarked LC Harstad LC Harstad Sør Juleaksjonen Boklopp Mannekeng oppvisning LC Kvæfjord Lotteri Julenek LC Lødingen Sjømatf. Avslutn Julenek Tulipansalg LC Sortland Lions mint Julenek LC Øksnes Kjøttlotteri Salg av julenek Salg av sandsekker Merknader: Sosiale aktiviteter i lokalsamfunnene Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet - Medlemmer LC Andenes Tenning julegran Besøkt institusjoner Bacalao fest i desember Eldrefest Dverberg Utdeling av gaver LC Nordlys Åpen kafé for Delt. ved eldredagen Leksehjelp for flyktninger flyktninger. LC Andøy Eldrefest Dverberg LC Hadsel Kaffekos på sykehjem, Ekrem LC Harstad LC Harstad Sør 20 julestjerner Besøk institusjoner Sosialt arr. i november LC Kvæfjord Søndagskafe LC Lødingen LC Sortland LC Øksnes Merknader: Stilt med sjåfører under TV-aksjon 2014 Gaver- Juleblomster Arrangert Lørdagskafe` på Lamarktunet Matesker til fattige i Øksnes, sammen med Kirken. Rapportene fra klubbene viser god aktivitet i det halvåret som er gått. Sosiale aktiviteter er i hovedsak rettet mot de eldre. Rapportene viser også at medlemspleien ivaretas ved hyggelige arrangement for medlemmer og partnere.

22 Større arrangement: LC Andenes: Har Lionsmessa siste helg i mai; Forberedelsene for messa starter opp i oktober mnd., her har vi fellesmøter med LC Andøy. Tenning av julegrana 1. søndag i advent. Eldrefesten på Dverberg er vi sammen med LC Andøy om, her er det i gjennomsnitt 100 deltagere hvert år, de stortrives, her er det dans, loddsalg og underholdning. LC Andenes/Nordlys: Driver kafé med aktivitetstilbud til bosatte flyktninger, har åpen kafé en gang i måneden for våre nye landsmenn/kvinner/barn. Leksehjelp for flyktningebarn i grunnskolen to ganger i uka. LC Andøy: Er medarrangør i Lionsmessa på Andenes og har regien på eldrefesten. Messen er godt innarbeidet og har vart i 38 år. Sammen med klubbene er også pensjonistforeningene i Andøy. LC Lødingen: Er med arrangør i Sjømatfestivalen som arrangeres hvert år i juni måned. LC Harstad Sør: Novembermøte var en kombinasjon med vanlig møte og servering av julemat. Ledsagere var også invitert. LC Sortland: Okt. Grillaften i grillhytta, Nov. Lutefiskaften og Desembermøte hos en av medlemmene. LC Øksnes: Deltok ved arrangementet "Jul i Øksnes" Slutning: Etter soneleders oppfatning har klubbene i sone 4 hatt stor aktivitet i siste halvår av Det er også gledelig ved klubb-besøkene å merke seg det gode sosiale miljøet i klubbene. Et godt klubbmiljø er det beste grunnlag for å lykkes. Jeg har ikke oppnådd kontakt med LC Harstad, kun hørt via jungeltelegraffen at der er det stopp. Rolf Helge Stave SL sone 4

23 Halvårsrapport fra soneleder i sone 5 i 104 A Medlemsoversikt Klubb LC Svolvær LCSvolvær/Vågar LC Lofoten LC Lofoten/Lofotr LC Flakstad/Moskenes Medlemmer ? Tilgang/avgang? Sum pr Pengestøtte til humanitært arbeid : Klubb Svolvær Svolvær/Vågar Lofoten Lofoten/Lofotr Flakstad/Moskenes Lokalt Nasjonalt * Internasjonalt * Sum 100% * Merknader:

24 Sosiale aktiviteter/inntektsgivende aktiviteter i lokalsamfunnene: Klubb Aktivitet Aktivitet Svolvær Sandsekksalg Eldretreff Loddsalg Svolvær/Vågar Loddsalg, Beplantning rundkjøring Eldretreff Litt inntekt fra Grasrotandelen Lofoten Julenek Hyttelotteri 2014 Sandsekker, Høsttreff Servering bridgeturnering Julenek Varetelling Lofoten/Lofotr Varetelling Solfest, baking Eldretreff, Lotteri Flakstad/Moskenes sandsekker For LC Flakstad/Moskenes er det ikke kommet inn tall for 2. halvår 2014, så de tallene som står her gjelder 1. halvår. Dan-Viggo Vårum Soneleder MD104A, sone 5

25

26

27 LIONS CLUB PORSANGER EVY EINARSEN SOM KANDIDAT TIL VDG Evy Einarsen og kommer fra Lions Club Porsanger. Født i Børselv i Finnmark, 63 år, enke, 3 barn og 4 barnebarn Jobber som førskolelærer og daglig leder i SFO i Lakselv. Pensjonert fra høsten Har jobbet i lederstillinger i barnehage- og skoleetaten til sammen i 20 år. Har vært Lions medlem fra 1988, og medlem i 3 klubber. Har vært Distriktsguvernør i , leder for Internasjonalt arbeid i MD Norge i 4 år. Har vært president i Lions Club Porsanger, sekretær og ukesjef for Helsesportsuka i mange år. Har vært PRC og IRC på Distriktsnivå og soneleder i flere perioder. Har i 2013 fått opplæring i Regionalt leadership som er kunnskap om Lions arbeid på alle nivå, og hvordan utøve et verv som leder i Lions. Har vært GMT , og IRC Er med i Kvinnegruppa i Distrikt 104A, og har vært med på opplæring i 104A i Evy sier ofte : «Lions som et samfunnsnyttig verktøy både lokalt, nasjonalt og internasjonal, og som kan bidra til å gjøre verden bedre for de som trenger ekstra støtte og bistand for å få et verdig liv. Lions må være en tidsriktig organisasjon som har plass til kvinner og menn i alle aldre. De unge må få møte medlemmer som ønsker å innlemme dem i vår organisasjon som likeverdige medlemmer. Lions er lagarbeid- klubbene må jobbe aktivt med å ta vare på hverandre og også «være gode venner for hverandre». Det styrker vårt arbeid - det bidrar til felleskap. Gjennom våre aktiviteter må vi jobbe med synliggjøring, og vi må vise oss i våre nærmiljø for det kan det på sikt gi oss flere nye medlemmer.» sitat slutt Evy Einarsen er et engasjert lions medlem, kreativ, løsningsorientert. Målrettet i sitt arbeid og har en evne til å gjøre ord til handling. Lions Club Porsanger mener Evy Einarsen vil være en verdig og positiv kandidat for 104A. Lakselv, den 11.mars 2015 Med vennlig hilsen Turid Thomasssen President i Lions Club Porsanger

28

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 19 10. desember Lionsåret 2014/2015 Alle lionsmedlemmer med ledsagere

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Medlemsluksus i Arendal Mot nye høydepunkter DGs månedsbrev Side 2 Vi er i den heldige situasjonen at vi i den senere tid har hatt flere

Detaljer

# " $ %! & ' " ) * +, -. / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & '  ) * +, -. / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " # " $ %! & ' " ( ) * +, -. / Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Innkalling til Riksmøte

Innkalling til Riksmøte Innkalling til Riksmøte 2012 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøte 2012 Fredag 1. juni Kl 13.00 14.30 Kl 15.00 17.45 Kl 19.30 23.30 Åpning i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Riksmøte del I

Detaljer

! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer