Nyhetsbrev nr 1 år 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev nr 1 år 2003"

Transkript

1 Vennskapsforeningen Arendal Rēzekne 12. februar år 2002 Nyhetsbrev nr 1 år 2003 Årsmøte i Vennskapsforeningen Arendal - Rēzekne Årsmøtet er berammet til mandag 3. mars 2003 kl Sted: Kilden, møterom Salongen i 2. etasje Program Vanlige årsmøtesaker Innlegg om arbeidet i Rezekne fra andre organisasjoner og foreninger i Arendalsområdet. Enkel servering Rapport fra tur til Rezekne januar 03 Hesthag og Nilsen fra styret i Vennskapsforeningen ble med til Rezekne i da Inge E. Johansen skulle frakte over en buss innkjøpt av Malta kommune og Malta Spesialskole. Med på turen var to karer fra Lindesnes Lions som kjørte en minibuss med klær og sko til Malta Spesialskole. Den store bussen var lastet opp med pulter fra Sandnes skole til en skole i Vilani. Vi reiste fra Arendal mandag kveld 6. januar med kurs for Stockholm. Inge hadde hentet bussen samme dag, og det viste seg at varmeapparatet ikke fungerte. Nye termostater ble bestilt og montert på Mysen midt på natta. Vi fikk imidlertid ikke varme i bussen før vi var langt inne i Sverige. Dermed fikk vi 8 timer i - 20 o C før det begynte å bedre seg. Vi tok Baltic Kristina fra Stockholm til Riga. Ferja la ut kl 17 og ankom Riga først kl 14 neste dag pga isforholdene i Rigabukta. I Riga ble det problemer i passkontrollen, så vi ankom Rezekne først seint på kvelden i 20 grader minus. Torsdag ordnet Inge og Lionskarene fortolling og levering av buss og last. Hesthag og Nilsen hadde et møte med fylkesordfører Švarcs og fylkesrådmann Zviedrins. De kom med forslag til nye prosjekter vi kunne støtte. Et av de nye prosjektene er sosialsenteret Ceriba (håp) i Åmlis vennskapskommune Vilani. Også i Latvia sliter de med kulda i vinter. På ordførerkontoret i Vilani beholdt vi jakka på. Ordføreren fortalte at 1000 blokkleiligheter var uten vann pga kulda. Uten vann ingen varme når eneste oppvarming er varmt vann fra sentralanlegg. Da må det være ille temperaturen ute kryper under 35 grader minus. Sosialsenteret ble etablert i år 2000 i flere leiligheter i samme oppgang i en boligblokk. De har 4 ansatte og gir tilbud til barn fra familier med rusproblemer. Senteret brukes av fra 8 til 15 barn pr dag. De får mat, klesvask, leksehjelp og fritidstilbud. Hvis forholdene hjemme er for ille kan de også overnatte. I tillegg kan enslige og fattige pensjonister og funksjonshemmede få et varmt måltid og klesvask. I tilknytning til senteret er det også tre sosialleiligheter. Sosialsenteret planlegger et nytt tilbud rettet mot ungdom med begynnende rusproblemer. Tilbudet skal være i en av leielighetene som nå er sosialleilighet. Vi var innom leiligheten, og den så ut som om lynet hadde slått ned der trengs totalrenovering. Kostnaden ved oppussing og utstyr ble anslått til ca kr. Deler av kostnaden kan kommunen ta sjøl, resten av må komme utenfra. Deretter reiste vi ut til et fylkeskommunalt pleiehjem i Struzani. Hjemmet har etter de nye forskriftene plass til 50 pleietrengende eldre. Nå har de 52 beboere. Hjemmet lå i en bygning som tidligere var brukt som gulsottsykehus, og var veldig nedslitt. Vi ble vist vaskeriet, som ligger i en separat bygning. Der står det to institusjonsvaskemaskiner fra ca 1960 uten sentrifuge, men med et voldsomt vannforbruk. Den ene maskinen hadde vært ute av drift i flere år, og den andre kan bryte sammen når som helst. Fylkeskommunen bevilget midler til nye maskiner i 2001, men pga en brann på hjemmet hvor 2 beboere døde måtte disse midlene brukes til oppussing i stedet.

2 Fredag besøkte Hesthag og Nilsen Senteret for blinde i Rezekne by. Senteret er både kontor for blindeforbundet og skole med tilbud om opplæring i bruk av EDB-programmer, blindeskrift, mestring av livet som blind og håndarbeid. Senteret dekker tre fylker, og har til sammen 900 brukere, av disse 400 medlemmer av blindeforbundet og 500 som deltar gjennom statlig finansierte treningsprogram. Senteret har et stort bibliotek, bl.a. med lydbøker på engelsk og latvisk. Da en stor andel av befolkningen i regionen er russere, var det et savn at de hadde for få russiske lydbøker. Blindeforbundet i Rezekne ønsker et samarbeid med Blindeforbundet i Aust-Agder. Lørdag var det kaldt, helt nede i 32 kuldegrader og minibussen lot seg ikke starte før den ble tauet i gang mange timer for seint. Snøen på gulvet i bilen tinte ikke før det slo om dagen etterpå, og farrisen forble is helt til vi kom langt inn i Sverige på veien hjem. På styremøtet i februar bevilget foreningen kr til oppussing av sosialsenteret i Vilani, og kr til delfinansiering av kjøp av ny vaskemaskin til pleiehjemmet i Struzani. Saksliste årsmøtet : 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent og to møtedeltakere til å undertegne protokoll 3. Årsberetning 4. Årsregnskap 5. Forslag til budsjett Valg: - Styreleder - 2 styremedlemmer - revisor - valgkomite 7. Vedtektsendringer Årsmelding 2002 Styret for perioden 2002: Hans Birger Nilsen - leder Unni Hannevik - styremedlem/sekretær Steinar Hesthag - styremedlem Hermod Husby styremedlem/ kasserer Leif Larsen styrmedlem Varamedlemmer: Krystyna Sørensen Kristin Sørdahl Aktivitet: Styret har avholdt 11 møter i perioden. Foreningen har sendt ut 3 Nyhetsbrev i år Foreningen har hatt til sammen 3 hjelpesendinger til Rezekne i år Hjelpesending juni I samarbeid med Blakstad Videregående skole og Aust-Agder Røde Kors. Blakstad sto for det praktiske arbeidet. Det ble sendt to semitrailere med totalt 180 m3. Vår andel var 55 m 3 brukte klær / sko / sengetøy samt div. materiell til Røde Kors og Malta Spesialskole. Sengetøyet fikk vi fra SAS-hotellet på Fornebu. Hjelpesending juni En mindre sending i forbindelse med en tur med Agenda, arrangert av Latvias Barnefond Norge. 10 m 3 brukte klær / sko til Røde Kors og skolemateriell til Veremu skole. Hjelpesending november To semitrailere i samarbeid med Aust-Agder Røde Kors. 1/4 av lasten var fra Vennskapsforeningen, 35 m 3 brukt tøy /sko samt medisinsk utstyr og materiell fra ombyggingen av Arendal Sykehus. Mesteparten gikk til Rezekne Røde Kors, noe til Malta Spesialskole og noe til sykehusets barneavdeling. Med i sendingen var 250 julepakker samlet inn av barn ved His skoler. Julepakkene ble det ut på Malta Spesialskole, sykehusets barneavdeling og barn Røde Kors i Rezekne har kontakt med. Drift av Røde Kors Hjelpemiddelsentral i Rezekne. Samarbeidet med Røde Kors ble videreført også i år Vennskapsforeningen bevilget kr til dekking av en stilling ved Hjelpemiddelsentralen som drives av Rezekne Røde Kors. Vaksineprosjekt Foreningen har videreført prosjektet med vaksinering av skolebarn i Ozolaine mot flåttoverført encefalitt som ble startet i I 2002 ble 70 barn i alderen 7-14 år revaksinert, mens 15 barn fikk de første to vaksinasjonsdosene. (Vaksinen skal gis i tre doser i løpet av ett år.) Girkasse til den blå bussen i Malta Det ble bevilget kr 6000,- til kjøp av girkasse til den blå bussen på Malta. Det er Inge Engeland Johansen som har kjøpt girkassa og transportert den til Latvia. Alternativt Marked 2002 i Arendal Foreningen deltok med stand og brosjyre Vennskapsforeningen i Rezekne. Samarbeidet med søsterforeningen fortsetter til stor nytte for vårt arbeid. Latvias Barnefond Norge (LBN). Vennskapsforeningen har 2 fadderbarn gjennom LBN. Foreningen har også støttet LBN med startskapital. I forbindelse med LBNs tur til Rezekne i juni traff K. Sørdahl og H.B. Nilsen fra styret våre to fadderbarn. Slutt på sending av sykehusutstyr. Styret har vedtatt at vi ikke lenger vil formidle sykehusutstyr. Dette fordi behovet for brukt tilfeldig utstyr er mindre, og at det er tidkrevende og vanskelig å få slikt utstyr gjennom tollen, og foreningen har ikke kompetanse til å håndtere slikt utstyr. Utstyret som står igjen på lageret gis til en forening på Fevik som kjører sendinger til Russland.

3 Regnskap for perioden : Inntekter Utgifter Kontingent kom Røde Kors sykepleier Kontingent andre Latvias Barnefond Støtte + div Malta (gearkasse) Div salg Vaksinasjonsprosjekt UD-støtte Hjelpesendinger Baltikum 10 år Drift Renter 941 Gebyr 230 Driftsresultat Sum Sum Egenkapital (utenom kommunal avsetningskonto): pr pr bank kasse utestående sum Underskudd Budsjettforslag for perioden : Inntekter 2003 Utgifter 2003 Kontingent kommune Røde Kors sykepleier Kontingent andre Latvias Barnefond Bedriftsstøtte Sosialsenter Vilani UD-støtte Pleiehjem Struzani Diverse inntekter Hjelpesendinger Renter 500 Drift Sum Sum Budsjettet er retningsgivende, ikke bindende.

4 Vennskapsforeningen Arendal Rēzekne 5. mai år 2003 Nyhetsbrev nr 2 år 2003 Innsamling av tøy, sko, ski og skøyter: Det blir sending til Latvia i slutten av mai. Vi tar i mot klær, sko, ski og skøyter. Tøy og sko må være reine og hele. N.B: Vi tar ikke i mot duker, gardiner osv. Vi må helst ha tingene på vårt lager innen 20 mai. Ta kontakt med styremedlem hvis du har noe vi kan ta i mot!! Referat fra årsmøtet 3. mars Møteinnkalling og saksliste: Godkjent. 2. Møteleder: Hans Birger Nilsen, Referent: Unni Hannevik Undertegning protokoll: J. P. Andersen og Leif Engeland 3. Årsberetning. Gjennomgått og godkjent 4. Årsregnskap. Sum egenkapital ved årsskiftet var kr Det er blitt færre medlemmer i kommunen og noen nye utenfra. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. (se innkalling til årsmøte) 5. Forslag til retningsgivende budsjett for UD-støtten er fjernet fra og med Vi får inn kr for hjelpesendinger i Det var beregnet støtte på kr Disse midlene må dekkes inn på annen måte. En måte er å prøve å få inn mer i bedriftstøtte og private givere. Det bør stå kr å konto ved påsketider for å kunne dekke hjelpesendinger og garantier til disse. Budsjettet vedtatt. (se for øvrig innkallingen) 6. Valg. - Styreleder: Hans Birger Nilsen - 2 styremedlemmer: Kristin Sørdahl og Ebbe Petersen - revisorer: Frank Beck og Reidun Midttun - valgkomité: J. P. Andersen, F. Beck og Inger Brit Line - varamedlemmer: Olav Johansen og Unni Hannevik 7. Vedtektsendringer. I 3 byttes har støttet organisasjonens arbeid med minst 100 kr. i løpet av kalenderåret med fyller kravene til medlemskap. Det blir da: Alle medlemmer som fyller kravet til medlemskap er valgbare og har rett til å møte med forslags- og stemmerett på årsmøtet. I 4 byttes minst kr. 100 til den kontingenten årsmøtet vedtar. Det blir da: Enkeltpersoner registreres som medlemmer ved innbetaling av den kontingent årsmøtet vedtar. I 5 fjernes setningen kontingenten for denne type medlemskap settes til minst kr. 5 pr ansatt pr måned I forlengelse av dette vedtok årsmøtet ny minstesum for medlemskap på kr. 200 fra og med Informasjon fra styreleder: -Sykehus- og tannlegeutstyr som foreningen har fått er ikke aktuelt å sende til Rezekne. Det er ikke så stort behov for dette lenger, i tilegg til at det er blitt svært vanskelig å få det inn i landet. Dette utstyret gis til en forening på Fevik som tar det med til Russland. Vennskapsforeningen har i alle år støttet Malta barnehjem. Dette barnehjemmet er nå blitt veldig bra, slik at pengestøtten nå vil gå til andre prosjekter. Noe klær og sko vil fremdeles bli sendt dit. Når det gjelde støtte til andre prosjekter, har Hans Birger Nilsen og Steinar Hesthag vært i Rezekne og sett på mulige steder. Det blir et sosialsenter i Vilani og et pleiehjem i Struzani. Det blir innsamling av ski/skiutstyr og skøyter i uka etter påske. Ta kontakt med medlemmer i styret eller lever det til skoler som har vennskapsskoler i Rezekne Etter at årsmøtesakene var ferdig, informerte Blakstad v.g.s., Røde Kors, Latvias Barnefond, Norge og Nordisk Informasjonskontor om sin virksomhet i Latvia/Rezekne. -Blakstad har sin hovedvirksomhet i Luznava. Dette er en landbruksteknisk skole, og Blakstad har bidratt med teknisk utstyr sammen med STF i Grimstad. Det foregår også utveksling av elever og lærer begge veier. -Røde Kors sin aktivitet i Rezekne er mer et nødhjelpsprosjekt. De sender klær og sko og lønner to halve stillinger. De driver forebyggende arbeid i forhold til Aids, narkotika, informerer om hygiene og har fått i gang besøkstjeneste. -Latvias Barnefond har nå 78 fadderbarn. Fadderne er spredd over hele landet. Det koster kr. 200 pr måned for å ha et fadderbarn. -Nordisk informasjonskontor. Profilen på hjelp er endret etter at Latvia ble søkerland til EU. Nå går det mer på store offentlige prosjekter, ikke lenger folk-til-folk samarbeid. Det har medført at støtten fra KS til prosjekter er blitt nesten helt borte. Skal man få støtte fra KS må man jobbe innenfor lokalforvaltningen. Arendal kommune har i år satt av til folk-til-folk samarbeid. Kilden Unni Hannevik

5 19. des. år 2003 Vennskapsforeningen Arendal Rēzekne Nyhetsbrev nr 3 år 2003 Tur til Rezekne i påsken 2004: Inge Engeland Johansen i Agenda Kurs og Reiser har et prisgunstig tilbud på tur til Rezekne i forbindelse med at det i 2004 er ti år siden samarbeidet mellom Arendal og Rezekne tok til. Les mer på siste side Hjelpesendinger til Rezekne høsten I november/desember i år ble det sendt tre store trailere til Rezekne. Disse semitrailerne tar ca 90 m 3 gods hver, så til sammen ble det sendt ned 270 m 3, først og fremst klær og skotøy, men også noe medisinsk utstyr, skolepulter, ski og skøyter. Sendingene ble organisert av Aust-Agder Røde Kors som sto for 2/3 av innholdet i sendingene. Vår andel besto av om lag 900 kartonger med klær og sko, 7 sykler, 46 par ski, 10 kartonger med skistøvler/skøyter og et stort skrivebord. Vi sendte også med 10 kartonger med leker og 30 kartonger med julegaver samlet inn av barn ved skolene på Hisøya. Etter hvert har det blitt klare restriksjoner på hva vi kan sende som hjelp til Latvia. Medisinsk utstyr som vi tidligere sendte mye av, har vi i praksis gått bort fra å sende. Det er problematisk å få det gjennom tollen i Latvia, og det krever en kompetanse vi ikke har for å holde på med slikt utstyr. Etter hvert som helsevesenet i Latvia rustes opp, er det heller ikke lenger det store behovet for tilfeldig utstyr. Den siste meldinga fra tollvesenet i Latvia er at vi heller ikke lenger kan sende barneleker i hjelpesendingene. Tidligere har vi levert innsamlede leker til barneavdelingen på sykehuset i Rezekne, noe vi dessverre ikke lenger kan gjøre. De innsamlede skiene og skistøvlene ble levert gjennom Røde Kors til en skole i fylket Madona nordvest for Rezekne. Dette er et område med mer stabile snøforhold enn i Rezekne. Skolens rektor takker i et brev for skiene, og sier samtidig at han gjerne vil ha en vennskapsskole i Arendal/Aust-Agder. Armands er svakelig og lever sammen med sin mor. De to fadderfamiliene skriver jevnlig til oss og forteller hvordan de har det. Brevene fra fadderbarna gir et innblikk i en verden med arbeidsledighet, familieoppløsninger og pengeproblemer. Vennskapsforeningen overfører hver måned 200 kr til hver av de to barna gjennom Latvias Barnefond Norge. Av disse midlene får familiene ca 150 kr pr måned til å dekke nødvendige utgifter. I sommer ga Vennskapsforeningen de to barna hver 100 lat (ca 1500 kr) i sommer for å løse det problemet som den kalde vinteren i fjor med svært høye oppvarmingskostnader påførte særlig de arbeidsledige i Rezekne-området. På styremøtet i oktober ble det vedtatt å overføre støtte for de tre neste åra til Latvias Barnefond. Vi vil anbefale alle å ta kontakt med Latvias Barnefond for å støtte hjelpetrengende barn i Rezekneområdet. Latvias Barnefond Norge har denne nettadressen: Årsmøte i Vennskapsforeningen: Årsmøtet vil sannsynligvis bli holdt i uke 10. Kontakten med fadderbarna i Rezekne: Vennskapsforeningen har to fadderbarn i Rezekne gjennom organisasjonen Latvias barnefond Norge. De to er Armands på 5 år og Alina på 11 år. Alina er multihandikappet og lever sammen med sin familie.

6 10 år har gått hva har skjedd? Bli med på jubileumstur til Riga, Rezekne og Tallinn april 2004 I påsken 1994 satte en entusiastisk gjeng seg i bussen med kurs for Latvia og Rezekne. Lite visste de om stedet de skulle til annet enn at det lå helt øst i Latvia og at Anne Elisabeth Næs fra Arendal arbeidet som lærer der. Formålet med turen var å gjøre seg kjent og å knytte kontakter. For mange av de som var med på turen ble den et vendepunkt i tilværelsen. Siden den gang har hundrevis av mennesker besøkt Rezekne. Skolebarn, offentlige delegasjoner, musikkorps, kor, høgskolegrupper, vennegjenger og en rekke enkeltpersoner både privat og i jobbsammenheng. Det er derfor med en viss glede vi inviterer til en jubileumstur. Vi håper at mange Rezekne-venner blir med på turen. - Hva har skjedd med de prosjekter jeg har vært med å støtte?, tenker sikkert mange. - Hvordan er det der nå kort tid før Latvia blir med i EU og hva vil det bety for Rezekne? Vi håper å kunne bidra til å gi svar på noe av dette i løpet av turen som følger et tilsvarende opplegg som vår første tur. Ferge Stockholm-Tallinn, 1 natt på hotell i Riga, 3 netter i Rezekne og 1 natt i Tallinn på hjemveien som på første tur. Denne gangen skal vi bo på gode hoteller og ikke ha nattkjøring med bussen, men ellers håper vi å gjenskape noe av stemningen fra første tur. Men det er viktig å understreke at deltakelsen er helt åpen og dette blir en billig og fin måte å kjøre seg kjent med Rezekne og Latvia på sammen med mennesker som har stort engasjement for byen. Det kan ingen vanlige turguider bidra med! I Rezekne setter vi opp et program for besøk på ulike steder. Sykehuset, barnehjemmet i Malta, Eldresenteret og Rezekne Røde Kors vil være noen av stedene som kan besøkes. De baltiske land står på terskelen til EU-medlemskap og sånn kan vi litt lettvint si at de har gått fra Sovjetisk union til Europeisk union på 13 år! er EU-medlemskap et faktum etter overveldende ja i folkeavstemningen (hvor hundretusener ikke hadde stemmerett!?). Bli med til Latvia og Estland i påska 2004! Praktiske opplysninger: Avreise: Hjem: Pris: 3. april 0500 fra Harebakken over Horten-Moss til Stockholm Ferge Stockholm-Tallinn t/r i doble innvendige lugarer over bildekk 1 natt med frokost på Reval Hotell Latvija i Riga 3 netter med frokost på Hotell Latgale i Rezekne 1 natt på Reval ExpressHotell i Tallinn 10. april etter ankomst Stockholm om morgenen. kr ,- pr. person (mulighet for å ta med barn for kr. 1000,- ved overnatting i samme rom/lugar. Enkeltromstillegg kr ,- Rabatt: kr. 750,- pr. person (ikke barn) i rabatt ved påmelding før Turen gjennomføres hvis det melder meg minimum 20 deltakere. Ta kontakt på telefon for mer informasjon eller påmelding. Ved behov for mer informasjon anbefales bl.a.

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland GOD SOMMER! God sommer til deg som leser bladet akkurat nå, og til alle våre medlemmer! - til dere som har sendt inn

Detaljer

Team Albania. 230 barn på skolen i Risili. Nyhetsbrev fra

Team Albania. 230 barn på skolen i Risili. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. 230 barn på skolen i Risili Nyhetsbrev fra Team Albania Sommer 2014 Fantastisk!

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

ARBEID I LVIV. Oktober 2001. Vellykket besøk i Ukraina

ARBEID I LVIV. Oktober 2001. Vellykket besøk i Ukraina ARBEID I LVIV N Y H E T S B R E V Oktober 2001 Vellykket besøk i Ukraina Vidar Tjomsland med varebilen han kjørte ned til Ukraina Torsdag 4.oktober reiste Vidar Tjomsland på besøk til vennene i Lviv i

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7 Register: Side 1 Register: Side 2 1.0 Orientering om StjerneGruppen AS, Blå Kors Side 3 1.1 Formål, visjon og kjerneverdier Side 3 1.2 Styrets sammensetning Side 4 2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold

Detaljer

Nyhetsbrev fra Team Albania

Nyhetsbrev fra Team Albania Nytt fra Team Albania desember 2010.qxp 13.12.2010 11:04 Side 1 Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

20 år og voksen. www.grenlandsaksjonen.no - telefon 35 53 11 00. Les mer om: Ny bruktbutikk Særtrykk fra TA. Avdeling Holt.

20 år og voksen. www.grenlandsaksjonen.no - telefon 35 53 11 00. Les mer om: Ny bruktbutikk Særtrykk fra TA. Avdeling Holt. Humanitær hjelpeorganisasjon - Humanitarian aid organisation Les mer om: Ny bruktbutikk Særtrykk fra TA Innsamlingssteder Avdeling Holt Avdeling Tjøme 20 år og voksen Kjære leser! Vi er stolte over å være

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 1892 2011, 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Årsmøte i MOC for driftsåret 2014 Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00 Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent

Detaljer