Nyhetsbrev nr 1 år 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev nr 1 år 2003"

Transkript

1 Vennskapsforeningen Arendal Rēzekne 12. februar år 2002 Nyhetsbrev nr 1 år 2003 Årsmøte i Vennskapsforeningen Arendal - Rēzekne Årsmøtet er berammet til mandag 3. mars 2003 kl Sted: Kilden, møterom Salongen i 2. etasje Program Vanlige årsmøtesaker Innlegg om arbeidet i Rezekne fra andre organisasjoner og foreninger i Arendalsområdet. Enkel servering Rapport fra tur til Rezekne januar 03 Hesthag og Nilsen fra styret i Vennskapsforeningen ble med til Rezekne i da Inge E. Johansen skulle frakte over en buss innkjøpt av Malta kommune og Malta Spesialskole. Med på turen var to karer fra Lindesnes Lions som kjørte en minibuss med klær og sko til Malta Spesialskole. Den store bussen var lastet opp med pulter fra Sandnes skole til en skole i Vilani. Vi reiste fra Arendal mandag kveld 6. januar med kurs for Stockholm. Inge hadde hentet bussen samme dag, og det viste seg at varmeapparatet ikke fungerte. Nye termostater ble bestilt og montert på Mysen midt på natta. Vi fikk imidlertid ikke varme i bussen før vi var langt inne i Sverige. Dermed fikk vi 8 timer i - 20 o C før det begynte å bedre seg. Vi tok Baltic Kristina fra Stockholm til Riga. Ferja la ut kl 17 og ankom Riga først kl 14 neste dag pga isforholdene i Rigabukta. I Riga ble det problemer i passkontrollen, så vi ankom Rezekne først seint på kvelden i 20 grader minus. Torsdag ordnet Inge og Lionskarene fortolling og levering av buss og last. Hesthag og Nilsen hadde et møte med fylkesordfører Švarcs og fylkesrådmann Zviedrins. De kom med forslag til nye prosjekter vi kunne støtte. Et av de nye prosjektene er sosialsenteret Ceriba (håp) i Åmlis vennskapskommune Vilani. Også i Latvia sliter de med kulda i vinter. På ordførerkontoret i Vilani beholdt vi jakka på. Ordføreren fortalte at 1000 blokkleiligheter var uten vann pga kulda. Uten vann ingen varme når eneste oppvarming er varmt vann fra sentralanlegg. Da må det være ille temperaturen ute kryper under 35 grader minus. Sosialsenteret ble etablert i år 2000 i flere leiligheter i samme oppgang i en boligblokk. De har 4 ansatte og gir tilbud til barn fra familier med rusproblemer. Senteret brukes av fra 8 til 15 barn pr dag. De får mat, klesvask, leksehjelp og fritidstilbud. Hvis forholdene hjemme er for ille kan de også overnatte. I tillegg kan enslige og fattige pensjonister og funksjonshemmede få et varmt måltid og klesvask. I tilknytning til senteret er det også tre sosialleiligheter. Sosialsenteret planlegger et nytt tilbud rettet mot ungdom med begynnende rusproblemer. Tilbudet skal være i en av leielighetene som nå er sosialleilighet. Vi var innom leiligheten, og den så ut som om lynet hadde slått ned der trengs totalrenovering. Kostnaden ved oppussing og utstyr ble anslått til ca kr. Deler av kostnaden kan kommunen ta sjøl, resten av må komme utenfra. Deretter reiste vi ut til et fylkeskommunalt pleiehjem i Struzani. Hjemmet har etter de nye forskriftene plass til 50 pleietrengende eldre. Nå har de 52 beboere. Hjemmet lå i en bygning som tidligere var brukt som gulsottsykehus, og var veldig nedslitt. Vi ble vist vaskeriet, som ligger i en separat bygning. Der står det to institusjonsvaskemaskiner fra ca 1960 uten sentrifuge, men med et voldsomt vannforbruk. Den ene maskinen hadde vært ute av drift i flere år, og den andre kan bryte sammen når som helst. Fylkeskommunen bevilget midler til nye maskiner i 2001, men pga en brann på hjemmet hvor 2 beboere døde måtte disse midlene brukes til oppussing i stedet.

2 Fredag besøkte Hesthag og Nilsen Senteret for blinde i Rezekne by. Senteret er både kontor for blindeforbundet og skole med tilbud om opplæring i bruk av EDB-programmer, blindeskrift, mestring av livet som blind og håndarbeid. Senteret dekker tre fylker, og har til sammen 900 brukere, av disse 400 medlemmer av blindeforbundet og 500 som deltar gjennom statlig finansierte treningsprogram. Senteret har et stort bibliotek, bl.a. med lydbøker på engelsk og latvisk. Da en stor andel av befolkningen i regionen er russere, var det et savn at de hadde for få russiske lydbøker. Blindeforbundet i Rezekne ønsker et samarbeid med Blindeforbundet i Aust-Agder. Lørdag var det kaldt, helt nede i 32 kuldegrader og minibussen lot seg ikke starte før den ble tauet i gang mange timer for seint. Snøen på gulvet i bilen tinte ikke før det slo om dagen etterpå, og farrisen forble is helt til vi kom langt inn i Sverige på veien hjem. På styremøtet i februar bevilget foreningen kr til oppussing av sosialsenteret i Vilani, og kr til delfinansiering av kjøp av ny vaskemaskin til pleiehjemmet i Struzani. Saksliste årsmøtet : 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent og to møtedeltakere til å undertegne protokoll 3. Årsberetning 4. Årsregnskap 5. Forslag til budsjett Valg: - Styreleder - 2 styremedlemmer - revisor - valgkomite 7. Vedtektsendringer Årsmelding 2002 Styret for perioden 2002: Hans Birger Nilsen - leder Unni Hannevik - styremedlem/sekretær Steinar Hesthag - styremedlem Hermod Husby styremedlem/ kasserer Leif Larsen styrmedlem Varamedlemmer: Krystyna Sørensen Kristin Sørdahl Aktivitet: Styret har avholdt 11 møter i perioden. Foreningen har sendt ut 3 Nyhetsbrev i år Foreningen har hatt til sammen 3 hjelpesendinger til Rezekne i år Hjelpesending juni I samarbeid med Blakstad Videregående skole og Aust-Agder Røde Kors. Blakstad sto for det praktiske arbeidet. Det ble sendt to semitrailere med totalt 180 m3. Vår andel var 55 m 3 brukte klær / sko / sengetøy samt div. materiell til Røde Kors og Malta Spesialskole. Sengetøyet fikk vi fra SAS-hotellet på Fornebu. Hjelpesending juni En mindre sending i forbindelse med en tur med Agenda, arrangert av Latvias Barnefond Norge. 10 m 3 brukte klær / sko til Røde Kors og skolemateriell til Veremu skole. Hjelpesending november To semitrailere i samarbeid med Aust-Agder Røde Kors. 1/4 av lasten var fra Vennskapsforeningen, 35 m 3 brukt tøy /sko samt medisinsk utstyr og materiell fra ombyggingen av Arendal Sykehus. Mesteparten gikk til Rezekne Røde Kors, noe til Malta Spesialskole og noe til sykehusets barneavdeling. Med i sendingen var 250 julepakker samlet inn av barn ved His skoler. Julepakkene ble det ut på Malta Spesialskole, sykehusets barneavdeling og barn Røde Kors i Rezekne har kontakt med. Drift av Røde Kors Hjelpemiddelsentral i Rezekne. Samarbeidet med Røde Kors ble videreført også i år Vennskapsforeningen bevilget kr til dekking av en stilling ved Hjelpemiddelsentralen som drives av Rezekne Røde Kors. Vaksineprosjekt Foreningen har videreført prosjektet med vaksinering av skolebarn i Ozolaine mot flåttoverført encefalitt som ble startet i I 2002 ble 70 barn i alderen 7-14 år revaksinert, mens 15 barn fikk de første to vaksinasjonsdosene. (Vaksinen skal gis i tre doser i løpet av ett år.) Girkasse til den blå bussen i Malta Det ble bevilget kr 6000,- til kjøp av girkasse til den blå bussen på Malta. Det er Inge Engeland Johansen som har kjøpt girkassa og transportert den til Latvia. Alternativt Marked 2002 i Arendal Foreningen deltok med stand og brosjyre Vennskapsforeningen i Rezekne. Samarbeidet med søsterforeningen fortsetter til stor nytte for vårt arbeid. Latvias Barnefond Norge (LBN). Vennskapsforeningen har 2 fadderbarn gjennom LBN. Foreningen har også støttet LBN med startskapital. I forbindelse med LBNs tur til Rezekne i juni traff K. Sørdahl og H.B. Nilsen fra styret våre to fadderbarn. Slutt på sending av sykehusutstyr. Styret har vedtatt at vi ikke lenger vil formidle sykehusutstyr. Dette fordi behovet for brukt tilfeldig utstyr er mindre, og at det er tidkrevende og vanskelig å få slikt utstyr gjennom tollen, og foreningen har ikke kompetanse til å håndtere slikt utstyr. Utstyret som står igjen på lageret gis til en forening på Fevik som kjører sendinger til Russland.

3 Regnskap for perioden : Inntekter Utgifter Kontingent kom Røde Kors sykepleier Kontingent andre Latvias Barnefond Støtte + div Malta (gearkasse) Div salg Vaksinasjonsprosjekt UD-støtte Hjelpesendinger Baltikum 10 år Drift Renter 941 Gebyr 230 Driftsresultat Sum Sum Egenkapital (utenom kommunal avsetningskonto): pr pr bank kasse utestående sum Underskudd Budsjettforslag for perioden : Inntekter 2003 Utgifter 2003 Kontingent kommune Røde Kors sykepleier Kontingent andre Latvias Barnefond Bedriftsstøtte Sosialsenter Vilani UD-støtte Pleiehjem Struzani Diverse inntekter Hjelpesendinger Renter 500 Drift Sum Sum Budsjettet er retningsgivende, ikke bindende.

4 Vennskapsforeningen Arendal Rēzekne 5. mai år 2003 Nyhetsbrev nr 2 år 2003 Innsamling av tøy, sko, ski og skøyter: Det blir sending til Latvia i slutten av mai. Vi tar i mot klær, sko, ski og skøyter. Tøy og sko må være reine og hele. N.B: Vi tar ikke i mot duker, gardiner osv. Vi må helst ha tingene på vårt lager innen 20 mai. Ta kontakt med styremedlem hvis du har noe vi kan ta i mot!! Referat fra årsmøtet 3. mars Møteinnkalling og saksliste: Godkjent. 2. Møteleder: Hans Birger Nilsen, Referent: Unni Hannevik Undertegning protokoll: J. P. Andersen og Leif Engeland 3. Årsberetning. Gjennomgått og godkjent 4. Årsregnskap. Sum egenkapital ved årsskiftet var kr Det er blitt færre medlemmer i kommunen og noen nye utenfra. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. (se innkalling til årsmøte) 5. Forslag til retningsgivende budsjett for UD-støtten er fjernet fra og med Vi får inn kr for hjelpesendinger i Det var beregnet støtte på kr Disse midlene må dekkes inn på annen måte. En måte er å prøve å få inn mer i bedriftstøtte og private givere. Det bør stå kr å konto ved påsketider for å kunne dekke hjelpesendinger og garantier til disse. Budsjettet vedtatt. (se for øvrig innkallingen) 6. Valg. - Styreleder: Hans Birger Nilsen - 2 styremedlemmer: Kristin Sørdahl og Ebbe Petersen - revisorer: Frank Beck og Reidun Midttun - valgkomité: J. P. Andersen, F. Beck og Inger Brit Line - varamedlemmer: Olav Johansen og Unni Hannevik 7. Vedtektsendringer. I 3 byttes har støttet organisasjonens arbeid med minst 100 kr. i løpet av kalenderåret med fyller kravene til medlemskap. Det blir da: Alle medlemmer som fyller kravet til medlemskap er valgbare og har rett til å møte med forslags- og stemmerett på årsmøtet. I 4 byttes minst kr. 100 til den kontingenten årsmøtet vedtar. Det blir da: Enkeltpersoner registreres som medlemmer ved innbetaling av den kontingent årsmøtet vedtar. I 5 fjernes setningen kontingenten for denne type medlemskap settes til minst kr. 5 pr ansatt pr måned I forlengelse av dette vedtok årsmøtet ny minstesum for medlemskap på kr. 200 fra og med Informasjon fra styreleder: -Sykehus- og tannlegeutstyr som foreningen har fått er ikke aktuelt å sende til Rezekne. Det er ikke så stort behov for dette lenger, i tilegg til at det er blitt svært vanskelig å få det inn i landet. Dette utstyret gis til en forening på Fevik som tar det med til Russland. Vennskapsforeningen har i alle år støttet Malta barnehjem. Dette barnehjemmet er nå blitt veldig bra, slik at pengestøtten nå vil gå til andre prosjekter. Noe klær og sko vil fremdeles bli sendt dit. Når det gjelde støtte til andre prosjekter, har Hans Birger Nilsen og Steinar Hesthag vært i Rezekne og sett på mulige steder. Det blir et sosialsenter i Vilani og et pleiehjem i Struzani. Det blir innsamling av ski/skiutstyr og skøyter i uka etter påske. Ta kontakt med medlemmer i styret eller lever det til skoler som har vennskapsskoler i Rezekne Etter at årsmøtesakene var ferdig, informerte Blakstad v.g.s., Røde Kors, Latvias Barnefond, Norge og Nordisk Informasjonskontor om sin virksomhet i Latvia/Rezekne. -Blakstad har sin hovedvirksomhet i Luznava. Dette er en landbruksteknisk skole, og Blakstad har bidratt med teknisk utstyr sammen med STF i Grimstad. Det foregår også utveksling av elever og lærer begge veier. -Røde Kors sin aktivitet i Rezekne er mer et nødhjelpsprosjekt. De sender klær og sko og lønner to halve stillinger. De driver forebyggende arbeid i forhold til Aids, narkotika, informerer om hygiene og har fått i gang besøkstjeneste. -Latvias Barnefond har nå 78 fadderbarn. Fadderne er spredd over hele landet. Det koster kr. 200 pr måned for å ha et fadderbarn. -Nordisk informasjonskontor. Profilen på hjelp er endret etter at Latvia ble søkerland til EU. Nå går det mer på store offentlige prosjekter, ikke lenger folk-til-folk samarbeid. Det har medført at støtten fra KS til prosjekter er blitt nesten helt borte. Skal man få støtte fra KS må man jobbe innenfor lokalforvaltningen. Arendal kommune har i år satt av til folk-til-folk samarbeid. Kilden Unni Hannevik

5 19. des. år 2003 Vennskapsforeningen Arendal Rēzekne Nyhetsbrev nr 3 år 2003 Tur til Rezekne i påsken 2004: Inge Engeland Johansen i Agenda Kurs og Reiser har et prisgunstig tilbud på tur til Rezekne i forbindelse med at det i 2004 er ti år siden samarbeidet mellom Arendal og Rezekne tok til. Les mer på siste side Hjelpesendinger til Rezekne høsten I november/desember i år ble det sendt tre store trailere til Rezekne. Disse semitrailerne tar ca 90 m 3 gods hver, så til sammen ble det sendt ned 270 m 3, først og fremst klær og skotøy, men også noe medisinsk utstyr, skolepulter, ski og skøyter. Sendingene ble organisert av Aust-Agder Røde Kors som sto for 2/3 av innholdet i sendingene. Vår andel besto av om lag 900 kartonger med klær og sko, 7 sykler, 46 par ski, 10 kartonger med skistøvler/skøyter og et stort skrivebord. Vi sendte også med 10 kartonger med leker og 30 kartonger med julegaver samlet inn av barn ved skolene på Hisøya. Etter hvert har det blitt klare restriksjoner på hva vi kan sende som hjelp til Latvia. Medisinsk utstyr som vi tidligere sendte mye av, har vi i praksis gått bort fra å sende. Det er problematisk å få det gjennom tollen i Latvia, og det krever en kompetanse vi ikke har for å holde på med slikt utstyr. Etter hvert som helsevesenet i Latvia rustes opp, er det heller ikke lenger det store behovet for tilfeldig utstyr. Den siste meldinga fra tollvesenet i Latvia er at vi heller ikke lenger kan sende barneleker i hjelpesendingene. Tidligere har vi levert innsamlede leker til barneavdelingen på sykehuset i Rezekne, noe vi dessverre ikke lenger kan gjøre. De innsamlede skiene og skistøvlene ble levert gjennom Røde Kors til en skole i fylket Madona nordvest for Rezekne. Dette er et område med mer stabile snøforhold enn i Rezekne. Skolens rektor takker i et brev for skiene, og sier samtidig at han gjerne vil ha en vennskapsskole i Arendal/Aust-Agder. Armands er svakelig og lever sammen med sin mor. De to fadderfamiliene skriver jevnlig til oss og forteller hvordan de har det. Brevene fra fadderbarna gir et innblikk i en verden med arbeidsledighet, familieoppløsninger og pengeproblemer. Vennskapsforeningen overfører hver måned 200 kr til hver av de to barna gjennom Latvias Barnefond Norge. Av disse midlene får familiene ca 150 kr pr måned til å dekke nødvendige utgifter. I sommer ga Vennskapsforeningen de to barna hver 100 lat (ca 1500 kr) i sommer for å løse det problemet som den kalde vinteren i fjor med svært høye oppvarmingskostnader påførte særlig de arbeidsledige i Rezekne-området. På styremøtet i oktober ble det vedtatt å overføre støtte for de tre neste åra til Latvias Barnefond. Vi vil anbefale alle å ta kontakt med Latvias Barnefond for å støtte hjelpetrengende barn i Rezekneområdet. Latvias Barnefond Norge har denne nettadressen: Årsmøte i Vennskapsforeningen: Årsmøtet vil sannsynligvis bli holdt i uke 10. Kontakten med fadderbarna i Rezekne: Vennskapsforeningen har to fadderbarn i Rezekne gjennom organisasjonen Latvias barnefond Norge. De to er Armands på 5 år og Alina på 11 år. Alina er multihandikappet og lever sammen med sin familie.

6 10 år har gått hva har skjedd? Bli med på jubileumstur til Riga, Rezekne og Tallinn april 2004 I påsken 1994 satte en entusiastisk gjeng seg i bussen med kurs for Latvia og Rezekne. Lite visste de om stedet de skulle til annet enn at det lå helt øst i Latvia og at Anne Elisabeth Næs fra Arendal arbeidet som lærer der. Formålet med turen var å gjøre seg kjent og å knytte kontakter. For mange av de som var med på turen ble den et vendepunkt i tilværelsen. Siden den gang har hundrevis av mennesker besøkt Rezekne. Skolebarn, offentlige delegasjoner, musikkorps, kor, høgskolegrupper, vennegjenger og en rekke enkeltpersoner både privat og i jobbsammenheng. Det er derfor med en viss glede vi inviterer til en jubileumstur. Vi håper at mange Rezekne-venner blir med på turen. - Hva har skjedd med de prosjekter jeg har vært med å støtte?, tenker sikkert mange. - Hvordan er det der nå kort tid før Latvia blir med i EU og hva vil det bety for Rezekne? Vi håper å kunne bidra til å gi svar på noe av dette i løpet av turen som følger et tilsvarende opplegg som vår første tur. Ferge Stockholm-Tallinn, 1 natt på hotell i Riga, 3 netter i Rezekne og 1 natt i Tallinn på hjemveien som på første tur. Denne gangen skal vi bo på gode hoteller og ikke ha nattkjøring med bussen, men ellers håper vi å gjenskape noe av stemningen fra første tur. Men det er viktig å understreke at deltakelsen er helt åpen og dette blir en billig og fin måte å kjøre seg kjent med Rezekne og Latvia på sammen med mennesker som har stort engasjement for byen. Det kan ingen vanlige turguider bidra med! I Rezekne setter vi opp et program for besøk på ulike steder. Sykehuset, barnehjemmet i Malta, Eldresenteret og Rezekne Røde Kors vil være noen av stedene som kan besøkes. De baltiske land står på terskelen til EU-medlemskap og sånn kan vi litt lettvint si at de har gått fra Sovjetisk union til Europeisk union på 13 år! er EU-medlemskap et faktum etter overveldende ja i folkeavstemningen (hvor hundretusener ikke hadde stemmerett!?). Bli med til Latvia og Estland i påska 2004! Praktiske opplysninger: Avreise: Hjem: Pris: 3. april 0500 fra Harebakken over Horten-Moss til Stockholm Ferge Stockholm-Tallinn t/r i doble innvendige lugarer over bildekk 1 natt med frokost på Reval Hotell Latvija i Riga 3 netter med frokost på Hotell Latgale i Rezekne 1 natt på Reval ExpressHotell i Tallinn 10. april etter ankomst Stockholm om morgenen. kr ,- pr. person (mulighet for å ta med barn for kr. 1000,- ved overnatting i samme rom/lugar. Enkeltromstillegg kr ,- Rabatt: kr. 750,- pr. person (ikke barn) i rabatt ved påmelding før Turen gjennomføres hvis det melder meg minimum 20 deltakere. Ta kontakt på telefon for mer informasjon eller påmelding. Ved behov for mer informasjon anbefales bl.a.

BaltikumhjelpenA@ .*n.rt., pitor.o, av disse var det 10 som var med for første gang' ÅnsnnRETNING 1998. Stvret

BaltikumhjelpenA@ .*n.rt., pitor.o, av disse var det 10 som var med for første gang' ÅnsnnRETNING 1998. Stvret BaltikumhjelpenA@ c,/o Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Pootboks 77 4801 Arendal ÅnsnnRETNING 1998 Stvret Styret for 1998 harbestått av. Anne-Elisabeth Næs - leder trnger Brit Line - kasserer Leif

Detaljer

Nyhetsbrev nr 1 år 2001

Nyhetsbrev nr 1 år 2001 Vennskapsforeningen Arendal - Rēzekne 8. februar år 2001 Nyhetsbrev nr 1 år 2001 Referat fra årsmøte i Vennskapsforeningen Arendal Rēzekne, onsdag 29. november år 2000. akliste 1. Møteinnkalling og sakliste

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10:00

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10:00 Møteinnkalling Formannskapet 15.11.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10:00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 TROMS SANGERFORUM Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 Dagsorden og sakspapirer TROMS SANGERFORUM FORRETNINGSORDEN

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Tirsdag 6.mars 2012 klokken 18.00 Innkallingen sendes ut kun som e-post De vil også være å finne på www.brunlanesjordvanning.no. ÅRSMØTESAKER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Styret har gleden av å innkalle til årsmøte Lørdag 8. august kl 12.00 Villmarksalen, Bergo Hotell,

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Oslo, ÅRSMØTE ONF 2017

Oslo, ÅRSMØTE ONF 2017 Oslo, 01.03.2017 ÅRSMØTE ONF 2017 TID: Torsdag 23. mars kl. 19:00 STED: Grorud menighetshus, Pastor Blaauws vei 3 (rett bak Grorud kirke) Lokalet åpner kl. 18:00, og det blir sosialt samvær i forkant av

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

ÅRSMØTE M/ GENERALFORSAMLING I TSO PEMA FADDERFORENINGEN DEN

ÅRSMØTE M/ GENERALFORSAMLING I TSO PEMA FADDERFORENINGEN DEN ÅRSMØTE M/ GENERALFORSAMLING I TSO PEMA FADDERFORENINGEN DEN 31.03.2016 Møteleder: Haakon Lunde Referent: Anne-Marie Corcoran Simonsen Underskriving av protokoll: Birgitte Dahl Knutsen og Kjetil Dahl Knutsen

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA. Årsmøte 2015

Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA. Årsmøte 2015 Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA Årsmøte 2015 Tid: 27.06.2015 ca kl 14:30 (Umiddelbart etter årsmøtet i Solbergstrand vel) Sted: Båthuset, Børrebråten Innhold: 1. Innkalling til årsmøte... 2 2. Styrets

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie Protokoll for sameiermøte i rækkehus oligsameie Møtedato 15.03.2007 Møtetidspunkt Kl. 17.30 Møtested rækkehus oligsameie i Trimrommet Tilstede var og til sammen 12 seksjonseiere 9 med fullmakt 21 stemmeberettigede

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 29. april 2014 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 I TYNSET TURLAG (avholdt i Frivilligsentralen)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 I TYNSET TURLAG (avholdt i Frivilligsentralen) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 I TYNSET TURLAG (avholdt 15.03.2016 i Frivilligsentralen) Tilstede fra styret : Bernt R. Hansen Magnar Often Bjørg Røsteggen Brændvang Leder Løypeansvarlig Økonomiansvarlig Sekretær

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 23.02.2016 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund, Linda Myhre

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 Årsmøte, 18/6-2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til stede. Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake før årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., godkjenning av innkalling 2. Styrets årsberetning

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 Sted: Fylkeshuset, Kristiansand Sak 1 Åpning Kristian Nilsen, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter.

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITES1 I Årsmøtet ble avholdt mandag 18. april på Yüksek Sitesi I i henhold til lovlig utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet ÅRSMELDING 2016 Antall medlemmer Vi var per 31.12.2016 93 medlemmer fordelt på 25 menn og 68 kvinner. 9 stykker har meldt seg ut og 20 inn, dvs ei økning på 11 siden 31.12.15. 26 av våre medlemmer bor

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsmøtet oppfordrer styret til å finne en konto for Konferansefondet med høyere rente.

Årsmøtet oppfordrer styret til å finne en konto for Konferansefondet med høyere rente. Årsmøteprotokoll fra årsmøte i NIFYEA lørdag 8.mars 2008 Tid: Lørdag 8. mars 2008, kl 11.00 Sted: Juventekontoret, Torggata 1, Oslo Frammøtte med stemmerett: Kari Syverstuen, Inger Christine Groseth, Hilde

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Årsmøte i Porsmyra Grendelag

Årsmøte i Porsmyra Grendelag Årsmøte i Porsmyra Grendelag - 2017 Det innkalles herved til årsmøte i Porsmyra Grendelag 28. februar kl. 1900 Rosten skole (møt opp ved hovedinngangen, møtet er ikke i kantina denne gangen) Saksliste

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer