Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning"

Transkript

1

2 Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning Bibliotektjenesten i Tromsø tilbyr tre bibliotek til byens innbyggere. Foruten hovedbiblioteket finnes det avdelinger i Kroken og i Tromsdalen, bokbuss og fengselsbibliotek. Aktiviteten er meget høy. I sentrum hadde biblioteket besøkende i Tilbudet er lovpålagt og har som mål å gi et likeverdig tilbud til alle innbyggere. Biblioteket har målrettede aktiviteter for alle aldre, fra barn og til pensjonister. Et moderne bibliotek er mye mer enn et boklager. Det er et kultur- og aktivitetshus som gjør byen attraktiv og spennende og som gir kommunen et kvalitetsstempel som blir lagt merke til. Biblioteket fyller et behov i det moderne samfunn, som man knapt visste om, men som gir mange nye brukergrupper en mer meningsfylt hverdag. Flertallet av bibliotekets brukere kommer for å gjøre andre ting enn å låne bøker. De søker et inkluderende men uforpliktende fellesskap der de kan studere, lese aviser, møte andre eller delta på et kulturelt eller litterært program. Samarbeid viktig Bredden av aktivitet i biblioteket hadde ikke vært mulig uten et utstrakt samarbeid med andre offentlige institusjoner, næringsliv og lag og foreninger. Dette samarbeidet gjør det mulig å skape et bredt tilbud av aktiviteter, samtidig som kostnadene holdes på et lavt nivå. Slik drives tilbud som f. eks. datakurs, leksehjelp, Pepperkakeby og Advokatvakt og Ordkalotten. Et nytt eksempel er Demensdagene, hvor biblioteket samarbeidet med to kommunale og fylkeskommunale institusjoner, universitetet, universitetssykehuset Nasjonalforeningen for folkehelsen og Tromsø demensforening. Tiltaket ble så vellykket at det blir gjentatt i Utlånet vokser Biblioteket registrerer et godt utlån. Utlånet av musikk på CD og film på DVD viser en merkbar nedgang. Dette er i tråd med nasjonale og internasjonale trender, kanskje mest fordi digitale tjenester tar over for de gamle formatene. Utlånet for barn og unge er godt. Dette er spesielt gledelig, fordi biblioteket kjører flere kampanjer for å øke leselysten og ferdighetene blant barn og unge. Litteraturglede for alle Å stimulere til barns språkutvikling, lesemotivasjon og leseglede ligger bibliotekets samfunnsoppdrag. Dette gjøres gjennom litteraturformidling, ulike leseaktiviterer og arrangement tilpasset målgruppen. I løpet av året har over 6000 barn og unge deltatt på nesten 200 ulike kultur- og lesestimuleringsaktiviteter på hovedbiblioteket. 52 % av arrangementene er knyttet til den kulturelle skolesekken, 39 % er andre egenproduserte arrangement og kun 9 % er arrangement med eksterne aktører. Det at så mye som 91 % av aktivitetene for barn og ungdom er egenproduserte, stiller store krav til de ansattes kompetanse.

3 Antall arrangement for voksne har økt fra 99 i 2010 til 129 i 2011 på hovedbiblioteket. Samlet deltagerantall på disse arrangementene var Totalt samler bibliotekene over besøkende på sine arrangement. Samtlige arrangement er gratis i henhold til bibliotekloven og sentrale retningslinjer. Med finansiell støtte fra kommunestyret via «Eldremilliarden», arrangerte vi i fjor et forsøk med skrivekurs for pensjonister. Kurset ble fort fulltegnet og deltakerne ble lært og inspirert til å lage tekster. Resultatet ble fortellinger på høyt nivå. Tiltaket blir videreført som et samarbeid med Den kulturelle spaserstokken. Landets beste åpningstid Hovedbiblioteket har på bakgrunn av politisk ønske og bevilgninger, etablert en ordning med søndagsåpent hele året. Gjennom denne politiske satsingen har byen fått en møteplass som bidrar til å dekke behov i det moderne samfunn. Lån og lesing av bøker, tidsskrifter og aviser er viktig, men funksjonen rommet har som møteplass, sted for mental rekreasjon et sted for uforpliktende deltakelse i et fellesskap, bidrar til å dekke viktige behov blant byens innbyggere. Det er alltid kø når biblioteket åpner dørene, og folk må alltid varsles om å forlate bygget år det skal stenges. Flerkulturelt fellesskap Biblioteket er et populært sted for det flerspråklige miljøet i kommunen. Dette har vært ei bevisst satsing. Biblioteket skal være en viktig institusjon hvor folk med ulik bakgrunn kan møtes og lære om hverandre. Slik kan vi bidra til mindre fremmedfrykt og bedre integrering. I et forbilledlig samarbeid med Voksenopplæringa arrangeres det et løpende introduksjonsopplegg for nye elevgrupper. Biblioteket har også i flere år hatt spesielle tiltak spesielt rettet mot flerspråklige kvinner og menn. Leksehjelpa drives på biblioteket tre dager i uken i samarbeid med Røde Kors. Det flerspråklige miljøet er også her storforbrukere. Fribyforfatterordningen I 2005 vedtok kommunestyret å bli en del av den internasjonale fribyforfatterordningen, hvor byer tilbyr opphold til forfattere og journalister som på grunn av sin virksomhet blir forfulgt i sitt hjemland. Biblioteket har det operasjonelle ansvaret for ordningen på vegne av kommunen. Den 18. mai 2011 kom vår tredje fribyforfatter til byen. Det er Jahangir Akash fra Bangladesh. Han er journalist og har opplevd forfølgelse, fengsling og tortur i sitt hjemland på grunn av sine kritiske reportasjer om forholdene for minoriteter i landet. Han er kommet som flyktning til Tromsø med kone og ett barn. Familien ser ut til å trives godt og bidrar aktivt i virksomheten på biblioteket. Enheten er teamorganisert. I denne rapporten finner dere innspill fra: Barne- og ungdomsteamet Kultur- og faktateamet Lokalhistorisk samling Avdeling på Tromsøø fengsel Tromsdal bibliotek Kroken bibliotek Byarkivet

4 Barne- og ungdomsteamet 2011 Eit besøk på biblioteket kan by på eit stort spekter av opplevingar der det målretta søket etter spesifikke informasjonskjelder går hand i hand med det tilfeldige møtet med det uventa, anten dette er av kulturell, sosial eller kunnskapsmessig art. Slik kan eit bibliotekbesøk stimulere fantasien, og setje i gang kreative prosessar. Dette er ikkje minst viktig med tanke på at barn og unge er blant dei mest aktive brukarane av biblioteket. ( Fra st. meld om bibliotek) Å stimulere til barns språkutvikling, lesemotivasjon og leseglede ligger bibliotekets samfunnsoppdrag. Men bibliotekene skal også «styrke kunnskapsutvikling, verdiskaping, kulturforståelse og kulturopplevelse.» (Fra. St. meld om bibliotek). Dette gjør vi gjennom litteraturformidling, ulike leseaktiviterer og arrangement tilpasset målgruppen. I løpet av året har over 6000 barn og unge deltatt på nesten 200 ulike kultur- og lesestimuleringsaktiviteter på biblioteket. 52 % av arrangementene er knyttet til den kulturelle skolesekken, 39 % er andre egenproduserte arrangement og kun 9 % er arrangement med eksterne aktører. Det at så mye som 91 % av aktivitetene for barn og ungdom er egenproduserte stiller store krav til de ansattes kompetanse, men bidrar også til at vi som kjenner målgruppen kan skreddersy tiltak til målgruppene. Utlån Utlånet av bøker, tegneserier, lydbøker, filmer og spill til barn og ungdom var i 2011 totalt på Dette er en liten nedgang på 1% fra året før. Det gledelige er at utlånet av bøker, både fagbøker og skjønnlitteratur øker, mens nedgangen i utlånet er på film og lydbøker.

5 Litteraturformidling, leseaktiviterer og arrangement Fredagseventyret Eventyrstunder arrangeres hver fredag for barn fra tre år og opp og benyttes flittig av barnehagene. Marianne forteller om «Spyflua Astrid» Nordiske fortellinger Nordisk uke arrangeres hvert år i november. Tilbudet om nordiske fortellinger gikk ut til småtrinnet. Foreningen Norden ga også i år tilskudd til skyss for skolene, og det var nok viktig for skolenes deltakelse. Samiske fortellinger Hvert år under samisk uke tilbyr biblioteket samiske fortellinger på norsk for førskolebarn. For ungdom var det i 2011 forfattermøte med Sigbjørn Skåden om bloggprosjektet Iphil.

6 Sigbjørn Skåden møte ungdom Ellen og Johanna forteller et samisk eventyr Polare fortellinger I anledning Nansen-Amundsen-året 2011 inviterte biblioteket skolene til «polare fortellinger». Dette passet godt inn i skolenes jubileumsmarkeringer i løpet av året, og mange klasser benyttet tilbudet. Ragnhild forteller lokal historie om Nansen, Amundsen og Tromsø Eventyr på mange språk Også i år hadde biblioteket tilbud om «Eventyr på mange språk». Dette tilbudet går ut til barnehager og skoler (småtrinn) med flerspråklige barn. Disse eventyrstundene er et samarbeid med Voksenopplæringa. Eventyrene fortelles på ulike språk bl.a. norsk, russisk, arabisk og tigrinja.

7 Bukkene Bruse fortelles på arabisk Bukkene Bruse fortelles på russisk Den kulturelle skolesekken DKS Biblioteket er fagsenter for litteraturdelen i DKS der 2. og 8. trinnet er målgruppe. Opplegget går over hele skoleåret. I høst var det klassinger til bokprat på biblioteket. De har også litteraturvandring og skriveverksted i løpet av skoleåret; samarbeidspartnere her er Norsk forfattersentrum, avd. nord, Perspektivet museum og Nordnorsk Kunstmuseum. Lek og lær med ord og litteratur er litteraturprogrammet for 2. trinnet. Ca. 530 elever var med på dette her på hovedbiblioteket.. Elevene på 2. trinnet var på bibliotekbesøk på nærmeste bibliotek der de fikk omvisning og kunne låne bøker for å kunne notere på et lesekort. Etter å ha lest det de skulle, fikk de leseknappen. Fortellerstunden ble avsluttet med fortellere der elevene også laget eventyr til egen eventyrbok. Lesekampanjen «Les for svingende» ble en stor suksess i 2010, og biblioteket inviterte derfor alle mellom 8 12år til å være med på lesekampanjen også sommeren Målet med kampanjen er å stimulere barn til å lese også om sommeren. Konseptet at barna leser fem bøker i løpet av skoleferien. Alle fikk diplom og button med logoen. Kampanjen ble avsluttet med en stor bokfest med den populære svenske forfatteren Martin Widmark hvor bl.a elever fra Fagereng skole hadde dramatisert «Kjærlighetsmysteriet» av Widmark.

8 Fra forestillingen «Kjærlighetsmysteriet» av Martin Widmark Godt oppmøte på bokfesten Ordkalotten Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival - har et eget program for barn og unge. Størstedelen av dette programmet tilbys gjennom biblioteket, både på bokbussen, avdelingene i Kroken og Tromsdalen og på hovedbiblioteket. I 2011 fikk barn og unge møte forfattere som Svein og Egil Nyhus, Endre Lund Eriksen, Jorun Thørring m.fl. Besøk av Moi fra «Dunderly» av Endre Lund Eriksen Brødrene Svein og Egil Nyhus

9 Fra sjørøverdagen under Ordkalotten 1000 dagers markering til Sjakk-OL 5. november ble biblioteket fylt av unge sjakkspillere som markerte at det var 1000 dager igjen til Sjakk-OL. Unge og ivrige sjakk-spillere Kulta åpnet 1000-dagers markeringen med en «battle» Pepperkakebyen I samarbeid med Næringsforeningen, avisa Tromsø og andre ble pepperkakebyen også i år bygd på biblioteket. Pepperkakebyen skapte et stort engasjement både hos skoler, barnehager i familier og blant næringslivet i byen. Det tradisjonelle nissetoget med barnehagebarn gikk fra Stortorget til biblioteket hvor de fikk se forestillingen Jeg er ikke nissen! samtidig som de besøkte pepperkakebyen.

10 Fra Pepperkakebyen Barnehagebarn på forestillingen «Jeg er ikke nissen» Ungdomsbiblioteket Det ble i 2011 gjennomført formidlingsaktiviteter på biblioteket for klasser fra ungdomsskoler og Voksenopplæringa, i tillegg til litteraturformidling i regi av DKS for 8. trinn og videregående skoler i Troms. Forfattermøter på biblioteket for elever i videregående, med bl.a. Tomas Espedal, og Sigbjørn Skåden om bloggprosjektet Iphil var populært. Det årlige Levende bok-arrangementet ble gjennomført over to dager under Internasjonal uke, med elever fra voksenopplæringen som levende bøker. Den nordiske Spilldagen ble arrangert for tredje år på rad lørdag 12. november, med turneringer i FIFA12, Wii-bowling og GuitarHero, med spørrekonkurranser og premier, med ca. 50 deltakere. Spilldagen foregikk samtidig på nesten 100 bibliotek i hele Norden. I tillegg ble spilltilbudet på biblioteket utvidet med Wii på Eventyrrommet hver mandag ettermiddag.

11 Stor konsentrasjon på FIFA-turneringen på spilldagen Bokbussen Bokbussen er en del av teamet Barn og ungdom og jobber mot samme visjon og mål.de fysiske rammene setter selvsagt noen begrensninger, men bokbussen skal gi et fullverdig bibliotekstilbud til sine brukere. Fra høsten 2011 er Stakkvik skole nedlagt. Det betyr at det kjøres bare 1 gang pr. måned i Karlsøy kommune nå. Våren 2011 fikk Storelva skole tilbud om bokbussbesøk. De takket ja og fra høsten 2011 startet vi opp med faste besøk der. Storelva skole er en stor skole med ca. 450 elever. Vi kjører derfor dit to ganger pr måned. Dette fungerer fint. Alle førsteklasser får en info-stund hver høst. Skolene som fikk opplegget Lek og lær med ord og litteratur, DKS for 2.klasser i Tromsø kommune, i samarbeid med bokbussen var, Ersfjordbotn, Straumsbukta, Trondjord, Vikran ( Tove) og Ramfjordbotn og Kaldfjord (Renate). 26. mars var bokbussen på Stakkevollan skole i forbindelse med Lev i lag på Stakkevollan. 9. september var forfatteren Martin Widmark med bokbussen til Straumsbukta skole. Han ble tatt imot som en superhelt og besøkte hele mellomtrinnet.det var et meget vellykket opplegg. DKS for 8 klassene. Tove var med som bokprater. Ordkalotten Internasjonale litteratufestival gikk av stabelen i Uke 40. I år var det Egil og Svein Nyhus som var hovedattraksjonen for barn. Av praktiske grunner ble mesteparten av årets barneprogram lagt til hovedbiblioteket. Men Vannareid og Vannvåg skole i Karlsøy kommune fikk besøk av Nyhus-brødrene. Det totale utlånet på bokbussen i 2011 var

12 Tove tipser om gode bøker på bokbussen. VIRKSOMHETSRAPPORT FOR KULTUR OG FAKTA 2011 Kultur og fakta har hatt en jevn og god daglig drift gjennom året. Utlånstallene er relativt stabile, men vi ser en jevn nedgang i utlån av musikk på cd og av filmer. Antall arrangementer for voksne har økt fra 99 i 2010 til 129 i Samlet deltagerantall på disse arrangementene var I starten av året hadde vi i 5 uker en praktikant fra bibliotekstudiet ved Høgskolen i Oslo. Fra februar og 5 måneder framover hadde vi en fransk student som praktikant knyttet til vedkommendes kulturstudier i hjemlandet. Kultur og fakta-teamet har ei bemanning på 8 hele og to halve stillinger. Den ene halve stillinga har ansvar for bibliotekets multikulturelle arbeid. Dette er et samarbeid med Voksenopplæringa i kommunen og fullfinansieres av denne. Når det gjelder tjenester, aktiviteter og tilbud ut over den daglige drift, følger her delrapporter fra denne virksomheten: BIDRAG TIL ÅRSMELDING DET MULTIKULTURELLE BIBLIOTEK Fribyforfatter: Den nye fribyforfatteren Akash Jahangir ankom Tromsø sammen med kona Farhana og sønnen Fiman den 18. mai Bladet Tromsø hadde et flott intervju med fribyforfatteren 23. mai I juni gjorde NRK et radiointervju med Akash, Paul Henrik Kielland og Easterine Kire om fribyordningen som ble sendt i riksdekkende radio. Easterine Kire var første fribyforfatter i Tromsø og er i dag ansatt i 20% stilling som koordinator for den nye fribyforfatteren. I august begynte fribyforfatteren og kona hans på norskkurs, mens sønnen deres begynte i barnehage. Dette trives de alle med. 13. august møtte Akash Kristin Halvorsen og fortalte historien sin til henne. Nordlys skrev en artikkel om dette møtet og fribyordningen 15.august, med bilde av Akash og ministeren. 7. oktober, under Ordkalotten i Tromsø, ble Akash presentert i en samtale om fribyordningen mellom han, Paul Henrik Kielland og Easterine Kire. 25. november 2011 ble det andre Fribynettverksmøtet arrangert i Oslo hvor alle fribyer med sine koordinatorer og forfattere møttes. Hovedtema var bedre samarbeid mellom NAV og PEN og ICORN og mellom fribyordningen og de forskjellige skribentorganisasjonene. På møtet var representanter fra skribentorganisasjoner som Norsk Barne- og Ungdoms litteratur, Norsk Forfatterforening, Norsk Forfattersentrum og Leser søker bok. Omvisninger / bokprat:

13 Totalt er det gjennomført 5 omvisninger på biblioteket for elever ved Voksenopplæringa og elever i Innføringsklassen på Tromstun ungdomsskole. Fokus har vært lettlestbøker, aktuelle skjønnlitterære bøker, mediesamlinga på andre språk, elektroniske medier og avdeling for norsk som andrespråk. I tillegg har elevene fått orientering om låneregler ved biblioteket samt fått utstedt lånekort. Vi har gjennomført 4 bokpratarrangementer for klasser ved Voksenopplæringa. Både omvisningene og bokpraten er spesielt tilrettelagt ut fra språklig nivå, alder og kjønn for de aktuelle klassene gjennom nært samarbeid med klassestyrerne. Dette er hovedsakelig klasser som enten tar forberedende kurs til grunnskolen eller skal ta eksamen på grunnskolenivå. Klassene og deres lærere som deltar på bokpratarrangementene gir svært gode tilbakemeldinger på opplegg og gjennomføring av bokpraten. Etter forespørsler fra lærere ved VO har det blitt laget flere bokpakker / bokdepoter som lærerne har hatt til disposisjon i klasserommet. Disse pakkene er satt sammen etter lærernes informasjon om språklig nivå og sammensetting i klassene. Leksehjelp: Leksehjelptilbudet arrangeres 3 ganger per uke, Røde Kors er arrangør og biblioteket stiller lokaler til disposisjon. Dette er fremdeles et svært populært tilbud, og brukerne har svært ulik bakgrunn og behov for hjelp. Det møter folk med alt fra svært lite norskferdigheter til de med svært gode ferdigheter. Noen har kommet langt i sin utdanningsprogresjon og går på videregående skole. Andre er helt i oppstart av språkinnlæringa og flere har også svært lite undervisningstilbud, for eksempel asylantene. Samarbeidet fortsetter i Lesegruppe for flerspråklige kvinner: Lesegruppa er fremdeles et svært populært ukentlig arrangement. Over 40 kvinner var innom gruppa både våren og høsten 2011, og til sammen hadde vi 20 møter dette året. I tillegg har vi vært på to operaforestillinger samt en fisketur, sistnevnte sammen med lesegruppa for menn. Vi har delt gruppa i 3 etter norskferdigheter, men vi har hatt samme prosjekt / tema for alle gruppene. Våren 2011 hadde vi musikk som tema, mens vi på høsten hadde kunst som tema. Vi hadde også forfatteren Ragnhild Nilstun på besøk på høsten som fortalte om trilogien sin. Det var veldig populært, og Ragnhild Nilstun var også svært fornøyd med møtet. Lesegruppa hadde også besøk av Eva Gran fra FN-sambandet i forbindelse med FN-dagen. Som alltid hadde vi hyggelige avlutninger etter hvert semester med all verdens god mat, sang, underholdning og hyggelig samvær. Nye utfordringer har kommet høsten Gruppa er blitt veldig stor siden det hver gang kommer nye deltakere, noe som medfører at mye tid går til presentasjoner av nyankomne og det blir vanskelig å holde oversikten over alle. En annen problemstilling er at en del av kvinnene har så svake språkferdigheter at både lesing og samtale blir vanskelig. Møte mellom bibliotekansatte og frivillige vil bli holdt før oppstart i 2012 for å prøve å finne gode løsninger på disse utfordringene. Ulike samarbeidsprosjekt: Eventyrstunder på flere språk: I 2011 arrangerte biblioteket, i samarbeid med Voksenopplæringa og Språkløftet to eventyrstunder for barn med flerkulturell bakgrunn. I mai ble eventyret «Pannekaka» framført, mens eventyret «Bukkene Bruse» ble framført i november, begge på språkene norsk, russisk, tigrinja, dari og arabisk. I begge forestillingene var det elever ved Voksenopplæringa som sto for framføring / dramatisering. Invitasjoner ble sendt til de skolene og barnehagene som deltok i prosjektet «Språkløftet». Begge forestillingene var en stor suksess, både for aktørene og deltakerne. Det var etter tilbakemeldinger fra prosjektskolene og barnehagene at dette arrangementet ble utvidet fra en til to ganger i året. «Språkløftet» er nå avsluttet, men biblioteket fortsetter aktiviteten. Vedlagt følger rapporten fra «Språkløftet».

14 åkløftet-i-tromsø+kommune-off.pdf?return=www.tromso.kommune.no Menneskebibliotek: Juni 2011: I forbindelse med Internasjonal uke ønsket biblioteket på nytt å arrangere Lån en levende bok over 2 dager. Cirka 30 elever fra VO var klare til å lånes ut og en flott fargefolder med bilder av alle representantene ble laget. Invitasjon til arrangementet ble sendt til alle videregående skoler. Dessverre fikk vi ingen tilbakemelding fra skolene, uvisst av hvilke grunner. Men arrangementet gikk likevel ganske bra siden mange ungdomsskoleelever deltok etter å ha vært på kino med skolen. Enkelte av «lånerne» kom også begge dagene. Multikulturell informasjonsdag: Tradisjonen tro arrangerte Voksenopplæringa i Tromsø og Interinfo i november en kulturdag på Rådhuset der alle foreninger og organisasjoner presenterte seg selv for elevene på VO. Her deltok som vanlig også biblioteket med stand. Mediesamlinga: Fagboksamlinga av lærerbøker i norsk, grammatikker, ordlister / ordbøker samt språkkurs utvides kontinuerlig. Alle disse mediene er mye utlånt, også til andre bibliotek. I tillegg kompletteres kontinuerlig aktuelle skjønnlitterære bøker som er populære hos brukerne. Vi har kjøpt inn både barne og voksenbøker på somali, persisk og arabisk fra felleskjøpet på Deichmanske bibliotek i Oslo. Dette i samsvar med målsetting om å styrke samlingene på disse språkene. I tillegg har vi lånt inn depot på begge avdelingene på ulike språk gjennom hele året. Disse er populære, og vi får ofte spørsmål om mer litteratur på ulike språk. Oppsummerende tanker videre: Biblioteket er fremdeles en populær plass for både unge og eldre, nyankomne og etablerte innvandrere i Tromsø. Fagbøker angående norsklæring samt DVD-er er mye utlånt, og det er mange som benytter seg av PC-ene i biblioteket. I tillegg er det mange som bruker biblioteket som en sosial møteplass hvor de sitter og prater eller spiller brettspill / PC-spill. Vi ser også at det er et økende antall som bruker leksehjelp og deltar på lesegruppene for menn og kvinner. Tromsø bibliotek og byarkiv har etter hvert etablert seg som et naturlig og viktig sted for de flerspråklige brukerne når det gjelder sosiale aktiviteter så vel som faglige. Noen medier som grammatikkbøker og andre lærebøker i norsk er alltid utlånt og brukerne låner også flere skjønnlitterære bøker nå enn før. Dette bunner nok i godt tilrettelagte bokbadtilbud i samarbeid med Voksenopplæringa, god service fra alle på biblioteket og ikke minst at brukerne selv introduserer biblioteket som et sosialt og læringsinspirerende sted å være for nyankomne. Utfordringa ligger dermed i fortsatt å utvikle biblioteket slik at det vil opprettholde sin status som et kjernepunkt i byen for denne gruppa. Det kommer stadig nye brukere hit siden det kontinuerlig bosetter seg mennesker fra andre land her, og dermed må biblioteket hele tiden bestrebe seg på å utvikle sine tjenester i takt med en voksende befolkning med svært ulike behov for både de allmenne så vel som de mer tilrettelagte tjenestene. Viktig i denne sammenhengen er god kontakt med brukerne for å kunne fange opp interesser og behov de har. De mer etablerte brukerne er en uvurderlig ressurs for biblioteket når det gjelder oversettingsarbeid, veiledning og hjelp ved språkvanskeligheter, arrangementer på ulike språk, innkjøp av relevant litteratur og ikke minst ved å skape et positivt og læringsrikt miljø for alle brukerne og alle de ansatte på biblioteket. Lesegruppe for menn med minoritetsspråklig bakgrunn våren 2011

15 Oppstart Én gang pr uke, to timer hver gang. Til sammen ni ganger. Ledere: Sigmund Stenersen (Røde Kors), Aleksander Bjørndal og Øystein Aarstad fra Tromsø bibliotek. Deltagere fra Afghanistan, Eritrea, Frankrike, Latvia, Litauen, Somalia og USA. Oppmøte ca 8 stk hver gang. Følgende tekster ble brukt: Artikler fra avisa Klar Tale, utdrag fra boka Historien om Knut Hamsun pluss en del sanger. Alle i lesegruppa hadde fra før av gått på norskopplæring på Voksenopplæringa i Tromsø. Dette var viktig fordi vårt opplegg ikke var tenkt å være et norskopplæringskurs. Hver gang vi møttes så fikk alle lese hver sin del av dagens tekst. Underveis og etterpå diskuterte vi teksten og ga forklaring på eventuelle vanskelige ord og uttrykk. Lesegruppa skulle også fungere som en hyggelig samling. Derfor ble det lagt inn pause med kaffe/te og kaker der det ble litt prat om ulike saker som deltakerne var opptatt av. Alle som var med på lesegruppa var en fin og positiv gjeng, og de ga også uttrykk for at de hadde utbytte av å være med på dette. Vårsemesteret ble avslutta med en fisketur til friluftsområdet Hella på Kvaløya. Dette var en felles tur for lesegruppene for kvinner og menn. Vi var meget heldig med været, og vi fiska, grilla og kosa oss i flere timer. Alle konkluderte med at turen hadde vært meget vellykket. Rapport strikkekaféen 2011 Strikkekaféen er fredag i oddetallsuker i tiden januar-mai og september-desember. Representanter fra Kvaløysletta husflidslag, Nuperelleforeningen, strikkebutikker og andre frivillige bidrar hver gang med et tema. I 2011 kunne vi blant annet by på demonstrasjon av nupereller, hakking og dominostrikk. Det har vært 18 strikkekaféer med til sammen 346 gjester, som gir et snitt på ca. 20 gjester hver gang. Litteratursamlinga på dette tema har økt som følge av strikkekafeen, og bøker om forskjellige strikke- og hekleteknikker er det ofte lange ventelister på. Internett brukes også flittig underveis i undervisningen. Youtube har mange «filmsnutter» som er til hjelp, også en del norske nettsider som pickles.no og garnstudio.no er til hjelp. Disse arrangementene må betraktes som en stor suksess og videreføres i Litteraturformidling for voksne ved Tromsø bibliotek og byarkiv 2011 Generelt om arrangementene Våren 2011 har vi hatt 49 arrangementer for voksne på hovedbiblioteket. Av disse har 10 vært forfatterbesøk eller har handlet om forfattere (litterær matpakke ikke medregnet), med 324 besøkende. Vi har hatt 6 filmvisninger i vår regi (og i samarbeid med Verdensteatret) med 196 besøkende. Den litterære matpakken har vi hatt 15 ganger, med 331 besøkende. Det har vært fire kurs, med 131 besøkende, og vi har hatt fire åpninger av utstillinger, med 125 besøkende. I tillegg har vi hatt en konsert og to eksterne litterære arrangement. Vi har hatt 6 eksterne arrangement, med 345 deltakere. Vi har hatt 1142 besøkende på våre egne arrangement; 1487 besøkende om en tar med de eksterne arrangementene. (eks: Mottagelse Nordisk fylkesbibliotekmøte, Arctic frontiers osv) Høsten arrangement for voksne Litterær matpakke: 11 ganger, med 288 besøkende Skrivekonkurranse: 48 bidrag Konserter: 2, med 80 besøkende Bokpresentasjoner: 5, med 137 besøkende Ordkalotten: ca 8 arr, med 260 besøkende Til sammen: 813 Hele året: 1955 besøkende.

16 Men: Mange arrangement på huset er for voksne, både kurs, foredrag og utstillinger som jeg ikke vet om eller har oversikt over. Når vi skal telle arrangement og deltakertall, er det kanskje greit å se litt større på det? (Synnøve har laget oversikt). Forfatterbesøk/ boklanseringer Enkeltforfattere Våren 2011: Easterine Kire: boklansering av romanen Mari. Vi satte opp lanseringen som en bonusmatpakke, og arrangerte det i eventyrrommet. De 28 som kom, fikk en fin stund med film fra Nagaland (krigsfilm) og opplesning av datteren til Easterine. Aslaug Eidsvik innledet og fortalte hvordan den enorme mottakelsen hadde vært i India. Eventyrrommet egner seg for denne typen arrangement. Arrangementet var et samarbeid med Norsk forfattersentrum. Sigbjørn Skåden: Iphil foredrag/ samtale med to vgs-klasser. Også andre enn skolene var invitert og til stede; 60 besøkende til sammen. Skåden holdt et foredrag om hvordan han jobbet med teksten, og la opp til en samtale omkring autensitet og etikk i litteratur. Utdrag fra teksten ble lest opp av ei ung jente fra Kongsbakken vgs. Samtalen gikk litt trått. Hvordan kan en hjelpe lærere til å forberede spørsmål sammen med elevene til slike samlinger? Arrangementet var et samarbeid med Norsk forfattersentrum. Leif Magne Helgesen: SPOR foredrag om en ny bok om Svalbard, forfattet av presten i Longyearbyen. Foredraget var på en lørdag formiddag, og det var bare 15 som møtte på undervisningsrommet. Lørdag formiddag kan være et litt vanskelig tidspunkt å ha slike arrangement. Eller var det publisiteten som sviktet? Jan Kjærstad: Lunch med brødrene Walker. Siden Kjærstad likevel var i byen, inviterte Silje et par skoleklasser til å komme og møte forfatteren. Han leste fra boka og fortalte hvordan han jobber som forfatter. Lunchen var åpen for alle, og det var 50 besøkende. Arrangementet var et samarbeid med Norsk forfattersentrum. Høsten 2011 Ole Karlsen: Poesi og bildekunst som del av Fritt Ords støtte til poesiformidling i bibliotekene, fikk vi besøk av fagbokforfatter Ole Karlsen, som hadde med seg poetene Jo Eggen og Liv Lundberg. De 30 som møtte, fikk høre mye om poesi fra Karlsen, og noen korn fra poetene. Ingvild Solstad-Nøis: Jeg trodde det skulle bli fint å komme hit. Vi inviterte en vgs. klasse til møte med debutanten i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Arrangementet var åpent for alle, og det møtte 30 stk. Samarbeidsprosjekt med flere aktører innen psykisk helse for ungdom. Asbjørn Jaklin: De dødsdømte. Bokpresentasjon av journalisten og fagbokforfatteren. Lokale forfattere er alltid interessant, og de 50 oppmøtte fikk historien om landssvikeroppgjøret etter Anne B. Ragde: Jeg skal gjøre deg så lykkelig. Bokpresentasjon i samarbeid med Bokhuset Libris. Det var lite oppmøte, arrangementet var nok ikke godt nok kjentgjort. Jonny Hansen: Min barndoms paradis. Bokpresentasjon under langåpent 14. desember. Sent på kveld og lite folk. Smistad skulle vært der, men kunne ikke komme. Tematiske kvelder Tove Bakke: om Anna Gavalda. Et av arrangementene under fransk uke, som Emmanuelle Dabin stod for. De 25 som møtte opp på kvelden, fikk med seg et godt foredrag om de ulike problemstillingene en oversetter stilles overfor. Vi loddet ut bøker som Bakke hadde med seg, og de fleste fikk med seg en bok. Stor stas! Tilbakemeldingene var gode fra de oppmøtte de sa vi gjerne må ha flere slike. At arrangementet var en del av et større opplegg, gjorde at vi

17 fikk spredt informasjon om de andre arrangementene i løpet av uka. Filmene hadde nok mest besøk, med 133 besøkende til sammen på fire filmer på Verdensteatret. Verden på norsk: Norsk oversetterforening arrangerer hvert år Verden på norsk. I år sendte de arrangementet på turné rundt til de største byene i Norge. Vi fikk besøk av Märta Tikkanen og Katharina Hagena (Smaken av eplekjerner) som samtalte med sin norske oversetter Elisabeth B. Halvorsen. Nina Zandjani var også til stede. Arrangementet var svært vellykket, og møtet med Tikkanen var et høydepunkt. I ettertid er det folk som har spurt hvorfor vi ikke hadde mer informasjon om arrangementet. For øvrig var det vanskelig å få tak i de ansvarlige arrangører ved Deichmanske i Oslo. Om vi takker ja til å være med på en slik turne, bør vi ha bedre informasjon på forhånd. Linda Hogan: Native narratives. Vi fikk en henvendelse fra den amerikanske ambassaden i Oslo om hvorvidt vi ville ha besøk av denne, for oss ukjente, indianske forfatteren. Etter fruktbare og inspirerende diskusjoner med damene på forfattersentrum, ble vi enige om å lage en temakveld som vi kalte Native Narratives. Bakgrunnen for valg av tema var at Hogan hadde listet dette opp som interessefelt, og hun ville gjerne møte representanter for samiske uttrykk (både forfattere og miljøforkjempere). Vi fikk tak i Ande Somby og spurte Easterine Kire om de ville være med i et panel der urfolksfortellinger skulle presenteres og diskuteres. Vi spurte også Ola Rokkones om å framføre Jazzpoesi sammen med Easterine. Undertegnede var intervjuer og ledet kvelden. Konseptet ble vel mottatt, både av de 55 som kom og hørte på, og av de som bidro. Ei av tilhørerne hadde vært og hørt Hogan i Oslo, og hun mente at vi hadde en mer vellykket kveld i Tromsø! Alt foregikk på engelsk, men dette virket ikke som noe problem. Annonseringen var gjennomført på engelsk, så folk visste hva de kom til. Linda Hogan: Open discussion. I samarbeid med Universitetet, kvinnforsk, samiske studier og forfattersentrum ble det også arrangert en diskusjon omkring miljøspørsmål på biblioteket. Her var det 10 deltakere, men det var tydelig vellykket for dem som deltok. Lars Saabye Christensen besøkte biblioteket med Tom Stalsberg og Stian Carstensen med turneen Men buicken står her fremdeles. Lyrikk og trekkspill slo godt an blant de 30 oppmøtte. Litterær matpakke I vår var den litterære matpakken i gang igjen, etter at den har hatt et hvilesemester mens undertegnede har områdd seg. Vi hadde 15 matpakker og en bonusmatpakke (lansering av Easterines Mari). Vi startet semesteret med foredrag og joik av Ande Somby med foredraget joikens estetikk. Han hadde en livat opptreden og mange stoppet opp og hørte på (25 stk). Somby har bidratt flere ganger i løpet av våren, og han tar ikke betaling han sier han er for dyr for oss, og at han kan gjøre det siden det er et godt formål! Matpakken med nye Tromsøromaner Henning Wærp og Margunn Hageberg ble gjennomført ved hjelp fra forfattersentrum. Forfatterstudentene var to ganger i vår inviterte til å lese fra sine tekster. De 25/20 som møtte (sannsynligvis mest forfatterstudenter) var fornøyde. Det er fint å kunne tilby en arena for disse studentene hos oss. Tekstene er varierte og spennende å høre på. Det ser ut til at oversatt lyrikk kanskje ikke er det som trekker flest folk, men forfatterne Liv Lundberg og Morten Wintervold var invitert og hadde som forventet en profesjonell opptreden. På den neste matpakken stilte biblioteket med egne krefter og presenterte krimlitteratur ny og klassisk. Teatrale matpakker: Det har vist seg at det er et populært å vise utdrag fra forestillinger. Denne våren har vi hatt besøk av HT (Fredlaus, 32 stk og En folkefiende, 55 stk), og Ferske Scener, 20 stk. Også HATS har vært med et foredrag om Augusto Boal.

18 Vi prøvde oss også med et litt følsomt tema Barn i sorg med Ingun Fossland og Marte Lie Noer, som begge jobber på UNN (prest og musikkterapeut). Vi valgte å ha matpakken i et mer skjermet lokale på grunn av temaet. De tre som møtte, var veldig fornøyde med foredraget. Synd det ikke kom flere! Bibliotekar Øystein Evenstad holdt et innlegg om Holberg og Scherfig. De 14 som møtte, fikk en fin halvtime om de to freske fyrene, med lun humor og musikk-koloritt. Veldig bra at vi kan bidra fra egne rekker også. Roald Larsen hadde med seg musiker Arne Bjørhei, og snakket om nordnorske sagn. Bjørhei spilte på lutt og bukkehorn og var et fint innslag i foredraget. Charlotte Nilsen hadde en performance om redesign. Hun har gitt ut en bok, som i seg selv er et kunstverk (et av verkene på nordnorsken, om jeg ikke tar feil). Performancen var fargerik, dempet, men intens i uttrykket. Den gikk ut på å vise hvordan en lager en kjole av restetøy. De 35 som kom, var veldig fornøyde! Ordkalotten kom og snakket litt om festivalen og om årets tem Høst 2011: Høsten hadde vi en del teatrale matpakker i samarbeid med HT. Grensen med Jo Strømgren, var et høydepunkt. Skuespillerne viste et utdrag fra forestillingen, og Jo Strømgren fortalte hvordan har jobber fram en forestilling. De 55 frammøtte fikk en opplevelse for livet. Videre var HT på matpakken med Black Ryder og med opplesning fra Heksene. Disse var også godt besøkte. Liv Hanne Haugen viste utdrag fra Nordområdebevegelsen, som tar utgangspunkt i Jonas Gard Støre sitt mantra «Nord og sør sammen i nord», og er en undersøkelse av hvordan folk i gata tenker om temaet. 27 oppmøtte fikk en fin samtale som ble filmet og senere vist i forestillingen. Vi hadde en egen matpakke om demens under demensdagene, med Synnøve Baustad og Inger Seim. De formidlet litteratur med demens som tema. De 22 oppmøtte fikk en fin variasjon i programmet. Under verdensdagen for psykisk helse presenterte Astrid Strandbu sin bok Barnets deltakelse. Biblioteket hadde flere arrangement disse dagene. 12 møtte. Vi hadde også besøk av Ragnhild Bekkelund, med Nordnorske fortellinger, Lene Westerås med presentasjon av diktsamling, Arne Tinus Austad med Historisk kjøretur, Thomas Johansen i SNO med foredrag om bjørnen i litteraturen og Halvard Birkeland med Tromsø bys utelivshistorie. Etter denne høsten ble den litterære matpakken lagt ned. Vi har prøvd ut konseptet, evaluert det og gjort oss mange nyttige erfaringer. Neste år ønsker vi å starte arbeidet med et nytt formidlingskonsept. Utstillinger Egne: Vi har i løpet av våren hatt utstillinger som er laget av Emmanuelle Dabin. Disse gjorde seg godt, og var meget gjennomførte. De handlet om nye franske forfattere, og kommuniserte bra. Emmanuelle laget også utstillinger til sitt miljøprosjekt, i tre av nisjene. Disse var informative, og fungerte som temautstillinger. Vi har for øvrig laget sommerutstillinger i tre av nisjene og valgte tema fjell/sjø. Her har vi lagt ned en del arbeid i bildene sammen med vår husfotograf. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra publikum på disse i løpet av sommeren, og gjestene kommer gjerne og blar i bøkene, spesielt de som har med fjell å gjøre. Vi har også hatt en utstilling om skrivekonkurransen som vi hadde i sommer. Til alle utstillingene har huspoet Øystein Evenstad øst av sin lyriske åre, og vi har stilt ut diktene som en del av utstillingene.

19 I løpet av høsten har vi blant annet hatt utstillinger om Nansen/Amundsen (laget av byarkivet), om demens, om Ordkalotten, om Liszt/Mahler, om Nobels litteraturpris og utstilling av julelitteratur. Andres Vi blir stadig kontaktet i forbindelse med utstillinger. Det har i perioder vært vanskelig å finne plass til dem fordi de gjerne kommer samtidig og noen av dem har et ganske stort omfang. Skrivekonkurranse sommer 2011 Skriv for svingende! ble arrangert for andre gang denne sommeren. I 2010 kom det inn 17 bidrag. I år fikk vi hjelp av Bokhuset Libris og Olava Bidtnes for Ordkalotten til å sitte i juryen. Det kom inn 48, ifølge kriteriene, godkjente bidrag. Øystein Evenstad satt i juryen for biblioteket. Vinneren ble annonsert under åpningen av Ordkalotten, og førstepremien var et skrivekurs med Vigdis Hjorth. Samarbeid med eksterne aktører Vi samarbeider ganske bredt, med blant annet Norsk Forfattersentrum, Ordkalotten, HT, RADART, UiT og Bokhuset Libris. Det er helt nødvendig for «omsetningen» av forfattere og foredragsholdere at vi har disse samarbeidsprosjektene, og veldig bra for utvikling av det litterære miljøet i byen. Informasjonskanaler Vi annonserer så bredt vi kan i de kanalene vi har til rådighet. Bibliotekets blog ifokus og facebooksiden vår er ganske godt besøkt. I tillegg legger vi ut informasjon til avisene og på andre nettsider. Jo mer vi legger ut, jo flere besøk får vi. Denne jobben tar tid, men den betaler seg nok i oppmøte på arrangement og annet på huset. LOKALHISTORISK SAMLING - Årsberetning 2011 Den lokalhistoriske avdelingen har som oppgave å samle inn, registrere og stille til disposisjon materiale som omhandler Nord-Norge, spesielt Troms og Tromsø. Aktivitet Referansespørsmål og slektsgransking Slektsgransking blir stadig mer populært og vi får henvendelser fra hele landet. Det viser seg at selv om mange ressurser er tilgjengelige på nett så er det også mange som har problemer med å bruke dem. Dette er forståelig, for dette er ofte et puslespill der navn endrer skrivemåte og fødselsåret slett ikke er så sikkert. Ellers har avdelingen en jevn strøm av referansespørsmål. Bok- og artikkelproduksjon I 2011 var avdelingen involvert i arbeidet med minst fire lokalhistoriske bøker. Forfatterne brukte våre samlinger som kildestoff til sine bøker eller vi skaffet dem materiale de trengte annetsteds fra. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at arbeidet verdsettes. Vi har også startet egenproduksjon av lokalhistoriske artikler. Ved årsskiftet hadde vi lagt ut 9 artikler på Lokalhistoriewikien til Norsk Lokalhistorisk Institutt. De første artiklene handlet om lokalaviser og om apotek i Tromsø. Dette arbeidet vil fortsette i Innsamling av historiske opplysninger om hus i sentrum

20 Prosjektet med å samle inn opplysninger om folk og bedrifter som har holdt til i Tromsø sentrum, fra bryggeriet til Bukta, fra havna til Skolegata, har nå vokst til 325 sider. Detaljene er samlet inn fra adressebøker, telefonkataloger, jubileumsberetninger, lokalhistoriske bøker og selvsagt Ytrebergs byhistorie. Den frigitte folketellingen for 1910 er nå kommet med. - Det gjenstår er å finne en riktig presentasjonsform. Det kan bli et interaktivt historisk kart, det kan bli en byhistorisk wiki eller et bygningshistorisk oppslagsverk. Samlingene Samlingen omfatter 1) Litteratur om nordnorske forhold med hovedvekt på Troms og særlig på Tromsø, og 2) Litteratur om Arktis og Antarktis, hovedsakelig om polarekspedisjoner. De siste årene har film og musikk kommet til. Ca. 300 titler ble anskaffet i Ved årsskiftet besto samlingen av ca 10.9oo titler, fordelt på bøker, lydbøker, musikkinnspillinger og filmer. I tillegg kommer Tromsøavisene i original, fra 1838 av. Det er registrert 268 lokalt utgitte tidsskrifter, av disse er 161 utgitt i Tromsø kommune. Avdeling Tromsø fengsel Målgruppen og bruk av biblioteket: Bibliotekets lokaler befinner seg på lukket avdeling og har 39 plasser fordelt på to avdelinger: Domsavdeling og varetektsavdeling. Enn så lenge er det disse biblioteket betjener. Åpen avdeling bruker hovedbiblioteket i byen en gang i uken. Det mest etterspurte dette året har vært film og musikk. Har likevel hatt innsatte som har lånt mye skjønnlitteratur, samt en del faglitteratur. Dette året var det mindre bruk av lydbøker enn forrige år. Bøker på ulike språk etterspørres, derfor har jeg til enhver tid depoter fra Deichmanske bibliotek tilgjengelig til våre utenlandske brukere. I år som i fjor brukes biblioteket mest av domsavdelingen som er ivrige brukere. Varetekt bruker biblioteket i varierende grad avhengig av hvordan tilstanden/formen er hos de som sitter der, men det er alltid brukere derfra hver uke, om enn ikke alltid så mange. Virksomhet og utvikling I 2011 la jeg vekt på å bestille flere lydbøker og språkkurs fordi det var veldig lite lydbøker og ingen språkkurs på CD, bare noen gamle kassetter. Nå er disse delene av samlingen oppgradert. Bestilte også en del bøker, både skjønnlitteratur og fagbøker, samt noe film og musikk. Erfaringen er at jeg må være selektiv i forhold til hva jeg bestiller av materiell fordi budsjettet er lavt. I 2012 vil jeg fordele så jevnt jeg kan mellom de ulike media og være nøye på hvilke bøker jeg skal prioritere å kjøpe inn. Kjøpte nok for mange bøker i Med stramt budsjett lånes det en del fra hovedbiblioteket og filialene i Tromsø. En god del fjernlån er ikke til å unngå. Brukerne er i alle fall fornøyd med at det meste kan skaffes. Jeg har svært begrenset plass til filmene og har derfor inngått en avtale med fengselets fritidsleder som overtar filmene når jeg kasserer. Da vil filmene fremdeles være tilgjengelig for brukerne, som da kan henvende seg til fridtidlederen eller fengselsbetjentene for å låne disse. Dette er bedre enn å kaste dem, for her er ikke noe magasin.

21 Norsk Forfatterforening i samarbeid med fengselsbiblioteket organiserte et forfatterbesøk til Tromsø fengsel den 16. november. Vi inviterte forfatter Henning Bergsvåg fra Bergen hit til fengselet. De involverte blant fengselets ansatte og jeg gledet oss, dagen var kommet og alt var klart så ble besøket avlyst på grunn av en uforutsett hendelse blant de innsatte. Stor nedtur for oss alle, dette var veldig synd, ikke minst for forfatteren Bergsvåg som satt på Gardermoen på vei til Tromsø. Men vi satser på å få til et nytt forfatterbesøk i Samarbeidet mellom biblioteket, fengselsledelsen og betjentene fungerer særdeles bra. VIRKSOMHETSRAPPORT Tromsdalen bibliotek 2011 Bygget i Anton Jakobsensveg 1 har fått nye eiere. Vi forholder oss nå til Portal Eiendom. Personale: Tromsdalen bibliotek har 2 hele stillinger: 1 fagleder (bibliotekar); Anne Bredrup 1 konsulent/forteller; Ragnhild Bekkelund I tillegg lørdagsvakt I 2011 har Anne hatt permisjon en dag i uka pluss lørdagsvakta hver tredje lørdag. Vi har hatt 5 ulike lørdagsvakter/vikarer dette året. Statistikk: Utlånstall for 2010: Utlånstall for 2011: har vært et aktivt år på Tromsdalen bibliotek. Utlånstallene har økt og vi har også hatt rekordmange arrangementer (109 stk totalt)! Utlånstallene på voksen faglitteratur gikk litt ned, mens barn og voksen skjønnlitteratur gikk litt opp. Utlån av DVD er gikk også litt opp. Arrangementer/klassebesøk: Tromsdalen bibliotek hadde 109 arrangementer i 2011 Av disse var 101 for barn (66 for barnehager og 35 for skoler/sfo) og 8 for voksne Til sammen 1804 personer, 1467 barn og 337 voksne har deltatt på arrangementene. Av barn var det 767 førskolebarn og 700 barn i barneskolen. Barn fra 15 ulike barnehager og 3 barneskoler har vært på eventyrtime. Vi feiret Teddybjørndagen Vi holdt foredrag for barnehageansatte om bildebøker og formidling. Meget vellykket! Vi har hatt 7 fortellerstunder for voksne/seniorer

22 Virksomhet: Vi har plukket bøker til ca 50 grunnskoleklasser og SFO både på fastlandet og på øya. Vi har lagt ut bokdepoter på helsestasjon, legekontor, tannklinikk, øyelegesenteret og Tromsdalen menighets barnegruppe. Vi har hatt 17 utstillinger av disse kan nevnes: Røff guide til Egyptisk litteratur, Fransk og samisk uke, Utlånstoppen barnebøker og Dag Solstad 70 år i tillegg til Månedens forfatter hver måned. Kurs/kompetanseutvikling: Ragnhild deltok på barnebokkonferansen i Stavanger i februar Ragnhild har vært på helgekurs i muntlig fortelling. Anne deltok på kurset På barns premisser? Formidling av barnelitteratur i folkebibliotek, HiO Ragnhild og Anne deltok begge på IBBY (Norsk barnebokforum) høsten Anne deltok på Opening the book-seminar i Bodø. Aktiviteter utenfor avdelingen: Anne har hatt bokprat i Lakselvbukt.. Ragnhild har hatt/deltatt på 44 arrangementer på Hovedbiblioteket/Kroken/Bussen i forbindelse med DKS 2. klasse, DKS 8. klasse, Fredagseventyret, Ordkalotten, Litterær matpakke og Polare fortellinger. Annet: Vårt store fokus på arrangementer må nødvendigvis føre til nedprioritering av andre arbeidsoppgaver. Mye arbeid står igjen når det gjelder RF-id-merking av bøker. Vi har heller ikke kassert så mye som vi skulle ønske. Når det gjelder antall arrangement, så ligger vi nok på grensen til hva vi kan makte å gjennomføre. Vi satser ikke på ytterligere økning av antall arrangement, men vil heller prøve å slå sammen barnehagegrupper, slik at vi får færre fortellerstunder men med flere tilhørere hver gang. Personale: Avdelinga har 2 hele stillinger:

23 1 Fagleder (bibliotekar); Lene Regine Kjølaas 1 sekretær/konsulent, delt på 2 personer: Aud-Janne Kristiansen og Ann-Mari Wikbjer. Aud Janne var sykemeldt fra august og ut året. Katarina Lunde og Ann - Mari var vikar for henne. Statistikk: Utlånstall for 2010: Utlånstall for 2011: Arrangementer/klassebesøk/eventyrstunder: Virksomhet: Seks grupper fra 2. trinnet var her i februar i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Alle var her to ganger, i februar på bokprat, og i april for eventyrstund. Alle på 8. trinnet ved Kroken skole får hvert år tilbud om besøk og brukeropplæring i biblioteket. Elevene fikk omvisning og opplæring i bruk av biblioteket. Vi har nå faste eventyrtimer for Kroken Kommunale barnehage. Ann- Mari og Lene bytter på å fortelle eventyr. Vi synger også mye med ungene. Vi ønsker å gi dette tilbudet til alle barnehagene her i området. Vi kan dessverre bare ta i mot små grupper av ganger siden vi ikke har eget fortellerrom. Skjelnan barnehage var her to ganger. Totalt hadde vi 10 eventyrstunder for barnehager i Brødrene Nyhus tegnet og fortalte under Ordkalotten. Vi hadde da besøk av over 70 barn på 2. trinnet. Vi lånte da lokaler av Kroken skole. Videre har vi hatt besøk av 6. trinnet fra Krokelvdalen skole og 4. trinnet fra Skjelnan skole. Lene hadde da bokprat for elevene. Hele Skittenelv skole var her på besøk i november, totalt 40 elever. Vi plukker bokkasser til grunnskolene med tilknytning til avdelingen. Vi har depoter med bøker på helsestasjon, sykehjem, kirke, legekontor og tannklinikk. Biblioteket brukes (daglig og ukentlig) av elever både fra ungdomskolen og barneskolene i området. Dataspill. Vi har en PC og en XBOX som brukes mye til spilling av dataspill. Datamaskinen brukes også til annet, men det er lite ettersom den nesten alltid er reservert av barn som spiller dataspill. Vi ønsker oss derfor en PC ekstra som kan være reservert personer som vil bruke PC til annet enn spill. Utstillinger. Vi har en stor utstilling som vi bytter ut omtrent en gang i måneden. Avdelingen hadde sommerstengt i 5 uker. I desember hadde vi juleutstilling, kaffe og pepperkaker på disken.

24 Vi kasserer bøker jevnlig. Det meste av samlingen har nå radiobrikker. Vi har nå to timer skankevakt ved barneavdelingen på hovedbiblioteket hver fjortende dag. Kurs/kompetanseutvikling: Lene er med i HMS gruppen. Dette året var hun verneombud. Det medførte en del møter på Hovedbiblioteket. Ann-Mari og Lene deltok på Barnebokforum. Lene deltok på seminaret «Bydelsløftet, Kroken og Stakkevollan». Lene har vært på kurs i E-handel og Nye Office. Lene var på seminaret «Arbeidsglede ved porten til Ishavet». Endringer ved avdelingen: Flere nye vinduer Ny kledning ute og delvis inne Nytt skilt ute Ny skriver/kopimaskin på kontor. Nytt kassaapparat Nye persienner i utlånet Byarkivet I. Innledning Byarkivet skal sikre, bevare og tilgjengeliggjøre kommunens eldre arkiver, og arbeide for at kommunen dokumenterer sin virksomhet gjennom gode saksbehandlings- og arkiveringsrutiner. Byarkivet er en del av enheten Bibliotek og byarkiv. Byarkivarstillingen ble besatt 2. februar Stillingen var en del av Internservice fram til 1. mai 2005, da den nye resultatenheten Bibliotek og byarkiv ble opprettet. Byarkivet har kontor og magasin i Fokuskvartalet, og lesesalen er samlokalisert med lokalsamlinga. II. Oppgaver og mål Byarkivets hovedoppgaver er å ivareta depot og publikums behov for dokumentasjon, samt å drive formidling til byens befolkning, og utadrettet arbeid mot kommunale enheter. Det vil si at byarkivet tar inn, sikrer og katalogiserer arkivene og formidler disse gjennom digitalisering og utstillinger. Det tilrettelegges for publikums bruk av arkivene ved å svare på brukerhenvendelser, ha åpen lesesal og presenterer utdrag av arkiver som belyser kommunens historie via byarkivets hjemmeside på internett. III. Økonomi og personalressurser

Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet

Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Som første fylke i landet, innførte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Bibliotek og byarkiv et tilbud om lån av elektroniske bøker. Nå kan brukerne låne bøker

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

program Høst 2014 Første opplag, 1. september 2014

program Høst 2014 Første opplag, 1. september 2014 program Høst 2014 Første opplag, 1. september 2014 1 Åpningstider for hovedbiblioteket Mandag torsdag 09.00 19.00 Fredag 09.00 17.00 Lørdag 11.00 15.00 Søndag 12.00 16.00 Åpningstider i jula: Se baksiden!

Detaljer

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

10 år HØSTPROGRAM 2015. Første opplag, torsdag 3. september

10 år HØSTPROGRAM 2015. Første opplag, torsdag 3. september 10 år! s u k o if HØSTPROGRAM 2015 1 Første opplag, torsdag 3. september Åpningstider ved hovedbiblioteket Selvbetjent Betjent Selvbetjent Mandag 07.00 09.00 09.00 19.00 19.00 22.00 Tirsdag 07.00 09.00

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet

38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet 38. årgang 6 2013 Brannsikker fakkelstafett til jubileet Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor biblioteket kan være åpent selv

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

VI OG BARNA. Ammehjelpen hvem og hva er det? Side 4. Barnepleierkonferansen. Urtehagen Grønland. 87 barn og 27 nasjonaliteter Side 10

VI OG BARNA. Ammehjelpen hvem og hva er det? Side 4. Barnepleierkonferansen. Urtehagen Grønland. 87 barn og 27 nasjonaliteter Side 10 VI OG BARNA fagblad for Null til atten n Nr. 3 2014 Ammehjelpen hvem og hva er det? Side 4 Barnepleierkonferansen 2014 Side 6 Urtehagen Grønland barnehage 87 barn og 27 nasjonaliteter Side 10 Jenter flinkere

Detaljer

program Vinter og vår 2014 Første opplag, 20. januar 2014 HYLLEVANDRING PÅ TROMSØ BIBLIOTEK

program Vinter og vår 2014 Første opplag, 20. januar 2014 HYLLEVANDRING PÅ TROMSØ BIBLIOTEK program HYLLEVANDRING Vinter og vår 2014 PÅ TROMSØ BIBLIOTEK Første opplag, 20. januar 2014 1 Åpningstider ved hovedbiblioteket Mandag torsdag 09.00 19.00 Fredag 09.00 17.00 Lørdag 11.00 15.00 Søndag 12.00

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 8 - Juli / August - 2013. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 8 - Juli / August - 2013. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 8 - Juli / August - 2013 Løft for Tøyen? Tøyen mister Munch-museet til Bjørvika. Som kompensasjon får en sliten bydel ekstra penger til å møte sosiale

Detaljer

Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF

Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Forord Foretakets årsberetning er bygget opp iht Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering Årsrapport 2011 Vivians hjørne 2011 har vært et år hvor veldig mye har skjedd. Dette har preget Agenda X i stor grad. Året begynte med mye aktivitet rundt papirløses situasjon generelt, og Maria Amelie

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Nr. 2.2008 Ikke først, men nesten størst side: 12 Demoteket på plass i Bergen side: 8 Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Tema: Fylkesbiblioteksjefenes visjoner side: 31 Bok og Bibliotek

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer