Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning"

Transkript

1

2 Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning Bibliotektjenesten i Tromsø tilbyr tre bibliotek til byens innbyggere. Foruten hovedbiblioteket finnes det avdelinger i Kroken og i Tromsdalen, bokbuss og fengselsbibliotek. Aktiviteten er meget høy. I sentrum hadde biblioteket besøkende i Tilbudet er lovpålagt og har som mål å gi et likeverdig tilbud til alle innbyggere. Biblioteket har målrettede aktiviteter for alle aldre, fra barn og til pensjonister. Et moderne bibliotek er mye mer enn et boklager. Det er et kultur- og aktivitetshus som gjør byen attraktiv og spennende og som gir kommunen et kvalitetsstempel som blir lagt merke til. Biblioteket fyller et behov i det moderne samfunn, som man knapt visste om, men som gir mange nye brukergrupper en mer meningsfylt hverdag. Flertallet av bibliotekets brukere kommer for å gjøre andre ting enn å låne bøker. De søker et inkluderende men uforpliktende fellesskap der de kan studere, lese aviser, møte andre eller delta på et kulturelt eller litterært program. Samarbeid viktig Bredden av aktivitet i biblioteket hadde ikke vært mulig uten et utstrakt samarbeid med andre offentlige institusjoner, næringsliv og lag og foreninger. Dette samarbeidet gjør det mulig å skape et bredt tilbud av aktiviteter, samtidig som kostnadene holdes på et lavt nivå. Slik drives tilbud som f. eks. datakurs, leksehjelp, Pepperkakeby og Advokatvakt og Ordkalotten. Et nytt eksempel er Demensdagene, hvor biblioteket samarbeidet med to kommunale og fylkeskommunale institusjoner, universitetet, universitetssykehuset Nasjonalforeningen for folkehelsen og Tromsø demensforening. Tiltaket ble så vellykket at det blir gjentatt i Utlånet vokser Biblioteket registrerer et godt utlån. Utlånet av musikk på CD og film på DVD viser en merkbar nedgang. Dette er i tråd med nasjonale og internasjonale trender, kanskje mest fordi digitale tjenester tar over for de gamle formatene. Utlånet for barn og unge er godt. Dette er spesielt gledelig, fordi biblioteket kjører flere kampanjer for å øke leselysten og ferdighetene blant barn og unge. Litteraturglede for alle Å stimulere til barns språkutvikling, lesemotivasjon og leseglede ligger bibliotekets samfunnsoppdrag. Dette gjøres gjennom litteraturformidling, ulike leseaktiviterer og arrangement tilpasset målgruppen. I løpet av året har over 6000 barn og unge deltatt på nesten 200 ulike kultur- og lesestimuleringsaktiviteter på hovedbiblioteket. 52 % av arrangementene er knyttet til den kulturelle skolesekken, 39 % er andre egenproduserte arrangement og kun 9 % er arrangement med eksterne aktører. Det at så mye som 91 % av aktivitetene for barn og ungdom er egenproduserte, stiller store krav til de ansattes kompetanse.

3 Antall arrangement for voksne har økt fra 99 i 2010 til 129 i 2011 på hovedbiblioteket. Samlet deltagerantall på disse arrangementene var Totalt samler bibliotekene over besøkende på sine arrangement. Samtlige arrangement er gratis i henhold til bibliotekloven og sentrale retningslinjer. Med finansiell støtte fra kommunestyret via «Eldremilliarden», arrangerte vi i fjor et forsøk med skrivekurs for pensjonister. Kurset ble fort fulltegnet og deltakerne ble lært og inspirert til å lage tekster. Resultatet ble fortellinger på høyt nivå. Tiltaket blir videreført som et samarbeid med Den kulturelle spaserstokken. Landets beste åpningstid Hovedbiblioteket har på bakgrunn av politisk ønske og bevilgninger, etablert en ordning med søndagsåpent hele året. Gjennom denne politiske satsingen har byen fått en møteplass som bidrar til å dekke behov i det moderne samfunn. Lån og lesing av bøker, tidsskrifter og aviser er viktig, men funksjonen rommet har som møteplass, sted for mental rekreasjon et sted for uforpliktende deltakelse i et fellesskap, bidrar til å dekke viktige behov blant byens innbyggere. Det er alltid kø når biblioteket åpner dørene, og folk må alltid varsles om å forlate bygget år det skal stenges. Flerkulturelt fellesskap Biblioteket er et populært sted for det flerspråklige miljøet i kommunen. Dette har vært ei bevisst satsing. Biblioteket skal være en viktig institusjon hvor folk med ulik bakgrunn kan møtes og lære om hverandre. Slik kan vi bidra til mindre fremmedfrykt og bedre integrering. I et forbilledlig samarbeid med Voksenopplæringa arrangeres det et løpende introduksjonsopplegg for nye elevgrupper. Biblioteket har også i flere år hatt spesielle tiltak spesielt rettet mot flerspråklige kvinner og menn. Leksehjelpa drives på biblioteket tre dager i uken i samarbeid med Røde Kors. Det flerspråklige miljøet er også her storforbrukere. Fribyforfatterordningen I 2005 vedtok kommunestyret å bli en del av den internasjonale fribyforfatterordningen, hvor byer tilbyr opphold til forfattere og journalister som på grunn av sin virksomhet blir forfulgt i sitt hjemland. Biblioteket har det operasjonelle ansvaret for ordningen på vegne av kommunen. Den 18. mai 2011 kom vår tredje fribyforfatter til byen. Det er Jahangir Akash fra Bangladesh. Han er journalist og har opplevd forfølgelse, fengsling og tortur i sitt hjemland på grunn av sine kritiske reportasjer om forholdene for minoriteter i landet. Han er kommet som flyktning til Tromsø med kone og ett barn. Familien ser ut til å trives godt og bidrar aktivt i virksomheten på biblioteket. Enheten er teamorganisert. I denne rapporten finner dere innspill fra: Barne- og ungdomsteamet Kultur- og faktateamet Lokalhistorisk samling Avdeling på Tromsøø fengsel Tromsdal bibliotek Kroken bibliotek Byarkivet

4 Barne- og ungdomsteamet 2011 Eit besøk på biblioteket kan by på eit stort spekter av opplevingar der det målretta søket etter spesifikke informasjonskjelder går hand i hand med det tilfeldige møtet med det uventa, anten dette er av kulturell, sosial eller kunnskapsmessig art. Slik kan eit bibliotekbesøk stimulere fantasien, og setje i gang kreative prosessar. Dette er ikkje minst viktig med tanke på at barn og unge er blant dei mest aktive brukarane av biblioteket. ( Fra st. meld om bibliotek) Å stimulere til barns språkutvikling, lesemotivasjon og leseglede ligger bibliotekets samfunnsoppdrag. Men bibliotekene skal også «styrke kunnskapsutvikling, verdiskaping, kulturforståelse og kulturopplevelse.» (Fra. St. meld om bibliotek). Dette gjør vi gjennom litteraturformidling, ulike leseaktiviterer og arrangement tilpasset målgruppen. I løpet av året har over 6000 barn og unge deltatt på nesten 200 ulike kultur- og lesestimuleringsaktiviteter på biblioteket. 52 % av arrangementene er knyttet til den kulturelle skolesekken, 39 % er andre egenproduserte arrangement og kun 9 % er arrangement med eksterne aktører. Det at så mye som 91 % av aktivitetene for barn og ungdom er egenproduserte stiller store krav til de ansattes kompetanse, men bidrar også til at vi som kjenner målgruppen kan skreddersy tiltak til målgruppene. Utlån Utlånet av bøker, tegneserier, lydbøker, filmer og spill til barn og ungdom var i 2011 totalt på Dette er en liten nedgang på 1% fra året før. Det gledelige er at utlånet av bøker, både fagbøker og skjønnlitteratur øker, mens nedgangen i utlånet er på film og lydbøker.

5 Litteraturformidling, leseaktiviterer og arrangement Fredagseventyret Eventyrstunder arrangeres hver fredag for barn fra tre år og opp og benyttes flittig av barnehagene. Marianne forteller om «Spyflua Astrid» Nordiske fortellinger Nordisk uke arrangeres hvert år i november. Tilbudet om nordiske fortellinger gikk ut til småtrinnet. Foreningen Norden ga også i år tilskudd til skyss for skolene, og det var nok viktig for skolenes deltakelse. Samiske fortellinger Hvert år under samisk uke tilbyr biblioteket samiske fortellinger på norsk for førskolebarn. For ungdom var det i 2011 forfattermøte med Sigbjørn Skåden om bloggprosjektet Iphil.

6 Sigbjørn Skåden møte ungdom Ellen og Johanna forteller et samisk eventyr Polare fortellinger I anledning Nansen-Amundsen-året 2011 inviterte biblioteket skolene til «polare fortellinger». Dette passet godt inn i skolenes jubileumsmarkeringer i løpet av året, og mange klasser benyttet tilbudet. Ragnhild forteller lokal historie om Nansen, Amundsen og Tromsø Eventyr på mange språk Også i år hadde biblioteket tilbud om «Eventyr på mange språk». Dette tilbudet går ut til barnehager og skoler (småtrinn) med flerspråklige barn. Disse eventyrstundene er et samarbeid med Voksenopplæringa. Eventyrene fortelles på ulike språk bl.a. norsk, russisk, arabisk og tigrinja.

7 Bukkene Bruse fortelles på arabisk Bukkene Bruse fortelles på russisk Den kulturelle skolesekken DKS Biblioteket er fagsenter for litteraturdelen i DKS der 2. og 8. trinnet er målgruppe. Opplegget går over hele skoleåret. I høst var det klassinger til bokprat på biblioteket. De har også litteraturvandring og skriveverksted i løpet av skoleåret; samarbeidspartnere her er Norsk forfattersentrum, avd. nord, Perspektivet museum og Nordnorsk Kunstmuseum. Lek og lær med ord og litteratur er litteraturprogrammet for 2. trinnet. Ca. 530 elever var med på dette her på hovedbiblioteket.. Elevene på 2. trinnet var på bibliotekbesøk på nærmeste bibliotek der de fikk omvisning og kunne låne bøker for å kunne notere på et lesekort. Etter å ha lest det de skulle, fikk de leseknappen. Fortellerstunden ble avsluttet med fortellere der elevene også laget eventyr til egen eventyrbok. Lesekampanjen «Les for svingende» ble en stor suksess i 2010, og biblioteket inviterte derfor alle mellom 8 12år til å være med på lesekampanjen også sommeren Målet med kampanjen er å stimulere barn til å lese også om sommeren. Konseptet at barna leser fem bøker i løpet av skoleferien. Alle fikk diplom og button med logoen. Kampanjen ble avsluttet med en stor bokfest med den populære svenske forfatteren Martin Widmark hvor bl.a elever fra Fagereng skole hadde dramatisert «Kjærlighetsmysteriet» av Widmark.

8 Fra forestillingen «Kjærlighetsmysteriet» av Martin Widmark Godt oppmøte på bokfesten Ordkalotten Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival - har et eget program for barn og unge. Størstedelen av dette programmet tilbys gjennom biblioteket, både på bokbussen, avdelingene i Kroken og Tromsdalen og på hovedbiblioteket. I 2011 fikk barn og unge møte forfattere som Svein og Egil Nyhus, Endre Lund Eriksen, Jorun Thørring m.fl. Besøk av Moi fra «Dunderly» av Endre Lund Eriksen Brødrene Svein og Egil Nyhus

9 Fra sjørøverdagen under Ordkalotten 1000 dagers markering til Sjakk-OL 5. november ble biblioteket fylt av unge sjakkspillere som markerte at det var 1000 dager igjen til Sjakk-OL. Unge og ivrige sjakk-spillere Kulta åpnet 1000-dagers markeringen med en «battle» Pepperkakebyen I samarbeid med Næringsforeningen, avisa Tromsø og andre ble pepperkakebyen også i år bygd på biblioteket. Pepperkakebyen skapte et stort engasjement både hos skoler, barnehager i familier og blant næringslivet i byen. Det tradisjonelle nissetoget med barnehagebarn gikk fra Stortorget til biblioteket hvor de fikk se forestillingen Jeg er ikke nissen! samtidig som de besøkte pepperkakebyen.

10 Fra Pepperkakebyen Barnehagebarn på forestillingen «Jeg er ikke nissen» Ungdomsbiblioteket Det ble i 2011 gjennomført formidlingsaktiviteter på biblioteket for klasser fra ungdomsskoler og Voksenopplæringa, i tillegg til litteraturformidling i regi av DKS for 8. trinn og videregående skoler i Troms. Forfattermøter på biblioteket for elever i videregående, med bl.a. Tomas Espedal, og Sigbjørn Skåden om bloggprosjektet Iphil var populært. Det årlige Levende bok-arrangementet ble gjennomført over to dager under Internasjonal uke, med elever fra voksenopplæringen som levende bøker. Den nordiske Spilldagen ble arrangert for tredje år på rad lørdag 12. november, med turneringer i FIFA12, Wii-bowling og GuitarHero, med spørrekonkurranser og premier, med ca. 50 deltakere. Spilldagen foregikk samtidig på nesten 100 bibliotek i hele Norden. I tillegg ble spilltilbudet på biblioteket utvidet med Wii på Eventyrrommet hver mandag ettermiddag.

11 Stor konsentrasjon på FIFA-turneringen på spilldagen Bokbussen Bokbussen er en del av teamet Barn og ungdom og jobber mot samme visjon og mål.de fysiske rammene setter selvsagt noen begrensninger, men bokbussen skal gi et fullverdig bibliotekstilbud til sine brukere. Fra høsten 2011 er Stakkvik skole nedlagt. Det betyr at det kjøres bare 1 gang pr. måned i Karlsøy kommune nå. Våren 2011 fikk Storelva skole tilbud om bokbussbesøk. De takket ja og fra høsten 2011 startet vi opp med faste besøk der. Storelva skole er en stor skole med ca. 450 elever. Vi kjører derfor dit to ganger pr måned. Dette fungerer fint. Alle førsteklasser får en info-stund hver høst. Skolene som fikk opplegget Lek og lær med ord og litteratur, DKS for 2.klasser i Tromsø kommune, i samarbeid med bokbussen var, Ersfjordbotn, Straumsbukta, Trondjord, Vikran ( Tove) og Ramfjordbotn og Kaldfjord (Renate). 26. mars var bokbussen på Stakkevollan skole i forbindelse med Lev i lag på Stakkevollan. 9. september var forfatteren Martin Widmark med bokbussen til Straumsbukta skole. Han ble tatt imot som en superhelt og besøkte hele mellomtrinnet.det var et meget vellykket opplegg. DKS for 8 klassene. Tove var med som bokprater. Ordkalotten Internasjonale litteratufestival gikk av stabelen i Uke 40. I år var det Egil og Svein Nyhus som var hovedattraksjonen for barn. Av praktiske grunner ble mesteparten av årets barneprogram lagt til hovedbiblioteket. Men Vannareid og Vannvåg skole i Karlsøy kommune fikk besøk av Nyhus-brødrene. Det totale utlånet på bokbussen i 2011 var

12 Tove tipser om gode bøker på bokbussen. VIRKSOMHETSRAPPORT FOR KULTUR OG FAKTA 2011 Kultur og fakta har hatt en jevn og god daglig drift gjennom året. Utlånstallene er relativt stabile, men vi ser en jevn nedgang i utlån av musikk på cd og av filmer. Antall arrangementer for voksne har økt fra 99 i 2010 til 129 i Samlet deltagerantall på disse arrangementene var I starten av året hadde vi i 5 uker en praktikant fra bibliotekstudiet ved Høgskolen i Oslo. Fra februar og 5 måneder framover hadde vi en fransk student som praktikant knyttet til vedkommendes kulturstudier i hjemlandet. Kultur og fakta-teamet har ei bemanning på 8 hele og to halve stillinger. Den ene halve stillinga har ansvar for bibliotekets multikulturelle arbeid. Dette er et samarbeid med Voksenopplæringa i kommunen og fullfinansieres av denne. Når det gjelder tjenester, aktiviteter og tilbud ut over den daglige drift, følger her delrapporter fra denne virksomheten: BIDRAG TIL ÅRSMELDING DET MULTIKULTURELLE BIBLIOTEK Fribyforfatter: Den nye fribyforfatteren Akash Jahangir ankom Tromsø sammen med kona Farhana og sønnen Fiman den 18. mai Bladet Tromsø hadde et flott intervju med fribyforfatteren 23. mai I juni gjorde NRK et radiointervju med Akash, Paul Henrik Kielland og Easterine Kire om fribyordningen som ble sendt i riksdekkende radio. Easterine Kire var første fribyforfatter i Tromsø og er i dag ansatt i 20% stilling som koordinator for den nye fribyforfatteren. I august begynte fribyforfatteren og kona hans på norskkurs, mens sønnen deres begynte i barnehage. Dette trives de alle med. 13. august møtte Akash Kristin Halvorsen og fortalte historien sin til henne. Nordlys skrev en artikkel om dette møtet og fribyordningen 15.august, med bilde av Akash og ministeren. 7. oktober, under Ordkalotten i Tromsø, ble Akash presentert i en samtale om fribyordningen mellom han, Paul Henrik Kielland og Easterine Kire. 25. november 2011 ble det andre Fribynettverksmøtet arrangert i Oslo hvor alle fribyer med sine koordinatorer og forfattere møttes. Hovedtema var bedre samarbeid mellom NAV og PEN og ICORN og mellom fribyordningen og de forskjellige skribentorganisasjonene. På møtet var representanter fra skribentorganisasjoner som Norsk Barne- og Ungdoms litteratur, Norsk Forfatterforening, Norsk Forfattersentrum og Leser søker bok. Omvisninger / bokprat:

13 Totalt er det gjennomført 5 omvisninger på biblioteket for elever ved Voksenopplæringa og elever i Innføringsklassen på Tromstun ungdomsskole. Fokus har vært lettlestbøker, aktuelle skjønnlitterære bøker, mediesamlinga på andre språk, elektroniske medier og avdeling for norsk som andrespråk. I tillegg har elevene fått orientering om låneregler ved biblioteket samt fått utstedt lånekort. Vi har gjennomført 4 bokpratarrangementer for klasser ved Voksenopplæringa. Både omvisningene og bokpraten er spesielt tilrettelagt ut fra språklig nivå, alder og kjønn for de aktuelle klassene gjennom nært samarbeid med klassestyrerne. Dette er hovedsakelig klasser som enten tar forberedende kurs til grunnskolen eller skal ta eksamen på grunnskolenivå. Klassene og deres lærere som deltar på bokpratarrangementene gir svært gode tilbakemeldinger på opplegg og gjennomføring av bokpraten. Etter forespørsler fra lærere ved VO har det blitt laget flere bokpakker / bokdepoter som lærerne har hatt til disposisjon i klasserommet. Disse pakkene er satt sammen etter lærernes informasjon om språklig nivå og sammensetting i klassene. Leksehjelp: Leksehjelptilbudet arrangeres 3 ganger per uke, Røde Kors er arrangør og biblioteket stiller lokaler til disposisjon. Dette er fremdeles et svært populært tilbud, og brukerne har svært ulik bakgrunn og behov for hjelp. Det møter folk med alt fra svært lite norskferdigheter til de med svært gode ferdigheter. Noen har kommet langt i sin utdanningsprogresjon og går på videregående skole. Andre er helt i oppstart av språkinnlæringa og flere har også svært lite undervisningstilbud, for eksempel asylantene. Samarbeidet fortsetter i Lesegruppe for flerspråklige kvinner: Lesegruppa er fremdeles et svært populært ukentlig arrangement. Over 40 kvinner var innom gruppa både våren og høsten 2011, og til sammen hadde vi 20 møter dette året. I tillegg har vi vært på to operaforestillinger samt en fisketur, sistnevnte sammen med lesegruppa for menn. Vi har delt gruppa i 3 etter norskferdigheter, men vi har hatt samme prosjekt / tema for alle gruppene. Våren 2011 hadde vi musikk som tema, mens vi på høsten hadde kunst som tema. Vi hadde også forfatteren Ragnhild Nilstun på besøk på høsten som fortalte om trilogien sin. Det var veldig populært, og Ragnhild Nilstun var også svært fornøyd med møtet. Lesegruppa hadde også besøk av Eva Gran fra FN-sambandet i forbindelse med FN-dagen. Som alltid hadde vi hyggelige avlutninger etter hvert semester med all verdens god mat, sang, underholdning og hyggelig samvær. Nye utfordringer har kommet høsten Gruppa er blitt veldig stor siden det hver gang kommer nye deltakere, noe som medfører at mye tid går til presentasjoner av nyankomne og det blir vanskelig å holde oversikten over alle. En annen problemstilling er at en del av kvinnene har så svake språkferdigheter at både lesing og samtale blir vanskelig. Møte mellom bibliotekansatte og frivillige vil bli holdt før oppstart i 2012 for å prøve å finne gode løsninger på disse utfordringene. Ulike samarbeidsprosjekt: Eventyrstunder på flere språk: I 2011 arrangerte biblioteket, i samarbeid med Voksenopplæringa og Språkløftet to eventyrstunder for barn med flerkulturell bakgrunn. I mai ble eventyret «Pannekaka» framført, mens eventyret «Bukkene Bruse» ble framført i november, begge på språkene norsk, russisk, tigrinja, dari og arabisk. I begge forestillingene var det elever ved Voksenopplæringa som sto for framføring / dramatisering. Invitasjoner ble sendt til de skolene og barnehagene som deltok i prosjektet «Språkløftet». Begge forestillingene var en stor suksess, både for aktørene og deltakerne. Det var etter tilbakemeldinger fra prosjektskolene og barnehagene at dette arrangementet ble utvidet fra en til to ganger i året. «Språkløftet» er nå avsluttet, men biblioteket fortsetter aktiviteten. Vedlagt følger rapporten fra «Språkløftet».

14 åkløftet-i-tromsø+kommune-off.pdf?return=www.tromso.kommune.no Menneskebibliotek: Juni 2011: I forbindelse med Internasjonal uke ønsket biblioteket på nytt å arrangere Lån en levende bok over 2 dager. Cirka 30 elever fra VO var klare til å lånes ut og en flott fargefolder med bilder av alle representantene ble laget. Invitasjon til arrangementet ble sendt til alle videregående skoler. Dessverre fikk vi ingen tilbakemelding fra skolene, uvisst av hvilke grunner. Men arrangementet gikk likevel ganske bra siden mange ungdomsskoleelever deltok etter å ha vært på kino med skolen. Enkelte av «lånerne» kom også begge dagene. Multikulturell informasjonsdag: Tradisjonen tro arrangerte Voksenopplæringa i Tromsø og Interinfo i november en kulturdag på Rådhuset der alle foreninger og organisasjoner presenterte seg selv for elevene på VO. Her deltok som vanlig også biblioteket med stand. Mediesamlinga: Fagboksamlinga av lærerbøker i norsk, grammatikker, ordlister / ordbøker samt språkkurs utvides kontinuerlig. Alle disse mediene er mye utlånt, også til andre bibliotek. I tillegg kompletteres kontinuerlig aktuelle skjønnlitterære bøker som er populære hos brukerne. Vi har kjøpt inn både barne og voksenbøker på somali, persisk og arabisk fra felleskjøpet på Deichmanske bibliotek i Oslo. Dette i samsvar med målsetting om å styrke samlingene på disse språkene. I tillegg har vi lånt inn depot på begge avdelingene på ulike språk gjennom hele året. Disse er populære, og vi får ofte spørsmål om mer litteratur på ulike språk. Oppsummerende tanker videre: Biblioteket er fremdeles en populær plass for både unge og eldre, nyankomne og etablerte innvandrere i Tromsø. Fagbøker angående norsklæring samt DVD-er er mye utlånt, og det er mange som benytter seg av PC-ene i biblioteket. I tillegg er det mange som bruker biblioteket som en sosial møteplass hvor de sitter og prater eller spiller brettspill / PC-spill. Vi ser også at det er et økende antall som bruker leksehjelp og deltar på lesegruppene for menn og kvinner. Tromsø bibliotek og byarkiv har etter hvert etablert seg som et naturlig og viktig sted for de flerspråklige brukerne når det gjelder sosiale aktiviteter så vel som faglige. Noen medier som grammatikkbøker og andre lærebøker i norsk er alltid utlånt og brukerne låner også flere skjønnlitterære bøker nå enn før. Dette bunner nok i godt tilrettelagte bokbadtilbud i samarbeid med Voksenopplæringa, god service fra alle på biblioteket og ikke minst at brukerne selv introduserer biblioteket som et sosialt og læringsinspirerende sted å være for nyankomne. Utfordringa ligger dermed i fortsatt å utvikle biblioteket slik at det vil opprettholde sin status som et kjernepunkt i byen for denne gruppa. Det kommer stadig nye brukere hit siden det kontinuerlig bosetter seg mennesker fra andre land her, og dermed må biblioteket hele tiden bestrebe seg på å utvikle sine tjenester i takt med en voksende befolkning med svært ulike behov for både de allmenne så vel som de mer tilrettelagte tjenestene. Viktig i denne sammenhengen er god kontakt med brukerne for å kunne fange opp interesser og behov de har. De mer etablerte brukerne er en uvurderlig ressurs for biblioteket når det gjelder oversettingsarbeid, veiledning og hjelp ved språkvanskeligheter, arrangementer på ulike språk, innkjøp av relevant litteratur og ikke minst ved å skape et positivt og læringsrikt miljø for alle brukerne og alle de ansatte på biblioteket. Lesegruppe for menn med minoritetsspråklig bakgrunn våren 2011

15 Oppstart Én gang pr uke, to timer hver gang. Til sammen ni ganger. Ledere: Sigmund Stenersen (Røde Kors), Aleksander Bjørndal og Øystein Aarstad fra Tromsø bibliotek. Deltagere fra Afghanistan, Eritrea, Frankrike, Latvia, Litauen, Somalia og USA. Oppmøte ca 8 stk hver gang. Følgende tekster ble brukt: Artikler fra avisa Klar Tale, utdrag fra boka Historien om Knut Hamsun pluss en del sanger. Alle i lesegruppa hadde fra før av gått på norskopplæring på Voksenopplæringa i Tromsø. Dette var viktig fordi vårt opplegg ikke var tenkt å være et norskopplæringskurs. Hver gang vi møttes så fikk alle lese hver sin del av dagens tekst. Underveis og etterpå diskuterte vi teksten og ga forklaring på eventuelle vanskelige ord og uttrykk. Lesegruppa skulle også fungere som en hyggelig samling. Derfor ble det lagt inn pause med kaffe/te og kaker der det ble litt prat om ulike saker som deltakerne var opptatt av. Alle som var med på lesegruppa var en fin og positiv gjeng, og de ga også uttrykk for at de hadde utbytte av å være med på dette. Vårsemesteret ble avslutta med en fisketur til friluftsområdet Hella på Kvaløya. Dette var en felles tur for lesegruppene for kvinner og menn. Vi var meget heldig med været, og vi fiska, grilla og kosa oss i flere timer. Alle konkluderte med at turen hadde vært meget vellykket. Rapport strikkekaféen 2011 Strikkekaféen er fredag i oddetallsuker i tiden januar-mai og september-desember. Representanter fra Kvaløysletta husflidslag, Nuperelleforeningen, strikkebutikker og andre frivillige bidrar hver gang med et tema. I 2011 kunne vi blant annet by på demonstrasjon av nupereller, hakking og dominostrikk. Det har vært 18 strikkekaféer med til sammen 346 gjester, som gir et snitt på ca. 20 gjester hver gang. Litteratursamlinga på dette tema har økt som følge av strikkekafeen, og bøker om forskjellige strikke- og hekleteknikker er det ofte lange ventelister på. Internett brukes også flittig underveis i undervisningen. Youtube har mange «filmsnutter» som er til hjelp, også en del norske nettsider som pickles.no og garnstudio.no er til hjelp. Disse arrangementene må betraktes som en stor suksess og videreføres i Litteraturformidling for voksne ved Tromsø bibliotek og byarkiv 2011 Generelt om arrangementene Våren 2011 har vi hatt 49 arrangementer for voksne på hovedbiblioteket. Av disse har 10 vært forfatterbesøk eller har handlet om forfattere (litterær matpakke ikke medregnet), med 324 besøkende. Vi har hatt 6 filmvisninger i vår regi (og i samarbeid med Verdensteatret) med 196 besøkende. Den litterære matpakken har vi hatt 15 ganger, med 331 besøkende. Det har vært fire kurs, med 131 besøkende, og vi har hatt fire åpninger av utstillinger, med 125 besøkende. I tillegg har vi hatt en konsert og to eksterne litterære arrangement. Vi har hatt 6 eksterne arrangement, med 345 deltakere. Vi har hatt 1142 besøkende på våre egne arrangement; 1487 besøkende om en tar med de eksterne arrangementene. (eks: Mottagelse Nordisk fylkesbibliotekmøte, Arctic frontiers osv) Høsten arrangement for voksne Litterær matpakke: 11 ganger, med 288 besøkende Skrivekonkurranse: 48 bidrag Konserter: 2, med 80 besøkende Bokpresentasjoner: 5, med 137 besøkende Ordkalotten: ca 8 arr, med 260 besøkende Til sammen: 813 Hele året: 1955 besøkende.

16 Men: Mange arrangement på huset er for voksne, både kurs, foredrag og utstillinger som jeg ikke vet om eller har oversikt over. Når vi skal telle arrangement og deltakertall, er det kanskje greit å se litt større på det? (Synnøve har laget oversikt). Forfatterbesøk/ boklanseringer Enkeltforfattere Våren 2011: Easterine Kire: boklansering av romanen Mari. Vi satte opp lanseringen som en bonusmatpakke, og arrangerte det i eventyrrommet. De 28 som kom, fikk en fin stund med film fra Nagaland (krigsfilm) og opplesning av datteren til Easterine. Aslaug Eidsvik innledet og fortalte hvordan den enorme mottakelsen hadde vært i India. Eventyrrommet egner seg for denne typen arrangement. Arrangementet var et samarbeid med Norsk forfattersentrum. Sigbjørn Skåden: Iphil foredrag/ samtale med to vgs-klasser. Også andre enn skolene var invitert og til stede; 60 besøkende til sammen. Skåden holdt et foredrag om hvordan han jobbet med teksten, og la opp til en samtale omkring autensitet og etikk i litteratur. Utdrag fra teksten ble lest opp av ei ung jente fra Kongsbakken vgs. Samtalen gikk litt trått. Hvordan kan en hjelpe lærere til å forberede spørsmål sammen med elevene til slike samlinger? Arrangementet var et samarbeid med Norsk forfattersentrum. Leif Magne Helgesen: SPOR foredrag om en ny bok om Svalbard, forfattet av presten i Longyearbyen. Foredraget var på en lørdag formiddag, og det var bare 15 som møtte på undervisningsrommet. Lørdag formiddag kan være et litt vanskelig tidspunkt å ha slike arrangement. Eller var det publisiteten som sviktet? Jan Kjærstad: Lunch med brødrene Walker. Siden Kjærstad likevel var i byen, inviterte Silje et par skoleklasser til å komme og møte forfatteren. Han leste fra boka og fortalte hvordan han jobber som forfatter. Lunchen var åpen for alle, og det var 50 besøkende. Arrangementet var et samarbeid med Norsk forfattersentrum. Høsten 2011 Ole Karlsen: Poesi og bildekunst som del av Fritt Ords støtte til poesiformidling i bibliotekene, fikk vi besøk av fagbokforfatter Ole Karlsen, som hadde med seg poetene Jo Eggen og Liv Lundberg. De 30 som møtte, fikk høre mye om poesi fra Karlsen, og noen korn fra poetene. Ingvild Solstad-Nøis: Jeg trodde det skulle bli fint å komme hit. Vi inviterte en vgs. klasse til møte med debutanten i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Arrangementet var åpent for alle, og det møtte 30 stk. Samarbeidsprosjekt med flere aktører innen psykisk helse for ungdom. Asbjørn Jaklin: De dødsdømte. Bokpresentasjon av journalisten og fagbokforfatteren. Lokale forfattere er alltid interessant, og de 50 oppmøtte fikk historien om landssvikeroppgjøret etter Anne B. Ragde: Jeg skal gjøre deg så lykkelig. Bokpresentasjon i samarbeid med Bokhuset Libris. Det var lite oppmøte, arrangementet var nok ikke godt nok kjentgjort. Jonny Hansen: Min barndoms paradis. Bokpresentasjon under langåpent 14. desember. Sent på kveld og lite folk. Smistad skulle vært der, men kunne ikke komme. Tematiske kvelder Tove Bakke: om Anna Gavalda. Et av arrangementene under fransk uke, som Emmanuelle Dabin stod for. De 25 som møtte opp på kvelden, fikk med seg et godt foredrag om de ulike problemstillingene en oversetter stilles overfor. Vi loddet ut bøker som Bakke hadde med seg, og de fleste fikk med seg en bok. Stor stas! Tilbakemeldingene var gode fra de oppmøtte de sa vi gjerne må ha flere slike. At arrangementet var en del av et større opplegg, gjorde at vi

17 fikk spredt informasjon om de andre arrangementene i løpet av uka. Filmene hadde nok mest besøk, med 133 besøkende til sammen på fire filmer på Verdensteatret. Verden på norsk: Norsk oversetterforening arrangerer hvert år Verden på norsk. I år sendte de arrangementet på turné rundt til de største byene i Norge. Vi fikk besøk av Märta Tikkanen og Katharina Hagena (Smaken av eplekjerner) som samtalte med sin norske oversetter Elisabeth B. Halvorsen. Nina Zandjani var også til stede. Arrangementet var svært vellykket, og møtet med Tikkanen var et høydepunkt. I ettertid er det folk som har spurt hvorfor vi ikke hadde mer informasjon om arrangementet. For øvrig var det vanskelig å få tak i de ansvarlige arrangører ved Deichmanske i Oslo. Om vi takker ja til å være med på en slik turne, bør vi ha bedre informasjon på forhånd. Linda Hogan: Native narratives. Vi fikk en henvendelse fra den amerikanske ambassaden i Oslo om hvorvidt vi ville ha besøk av denne, for oss ukjente, indianske forfatteren. Etter fruktbare og inspirerende diskusjoner med damene på forfattersentrum, ble vi enige om å lage en temakveld som vi kalte Native Narratives. Bakgrunnen for valg av tema var at Hogan hadde listet dette opp som interessefelt, og hun ville gjerne møte representanter for samiske uttrykk (både forfattere og miljøforkjempere). Vi fikk tak i Ande Somby og spurte Easterine Kire om de ville være med i et panel der urfolksfortellinger skulle presenteres og diskuteres. Vi spurte også Ola Rokkones om å framføre Jazzpoesi sammen med Easterine. Undertegnede var intervjuer og ledet kvelden. Konseptet ble vel mottatt, både av de 55 som kom og hørte på, og av de som bidro. Ei av tilhørerne hadde vært og hørt Hogan i Oslo, og hun mente at vi hadde en mer vellykket kveld i Tromsø! Alt foregikk på engelsk, men dette virket ikke som noe problem. Annonseringen var gjennomført på engelsk, så folk visste hva de kom til. Linda Hogan: Open discussion. I samarbeid med Universitetet, kvinnforsk, samiske studier og forfattersentrum ble det også arrangert en diskusjon omkring miljøspørsmål på biblioteket. Her var det 10 deltakere, men det var tydelig vellykket for dem som deltok. Lars Saabye Christensen besøkte biblioteket med Tom Stalsberg og Stian Carstensen med turneen Men buicken står her fremdeles. Lyrikk og trekkspill slo godt an blant de 30 oppmøtte. Litterær matpakke I vår var den litterære matpakken i gang igjen, etter at den har hatt et hvilesemester mens undertegnede har områdd seg. Vi hadde 15 matpakker og en bonusmatpakke (lansering av Easterines Mari). Vi startet semesteret med foredrag og joik av Ande Somby med foredraget joikens estetikk. Han hadde en livat opptreden og mange stoppet opp og hørte på (25 stk). Somby har bidratt flere ganger i løpet av våren, og han tar ikke betaling han sier han er for dyr for oss, og at han kan gjøre det siden det er et godt formål! Matpakken med nye Tromsøromaner Henning Wærp og Margunn Hageberg ble gjennomført ved hjelp fra forfattersentrum. Forfatterstudentene var to ganger i vår inviterte til å lese fra sine tekster. De 25/20 som møtte (sannsynligvis mest forfatterstudenter) var fornøyde. Det er fint å kunne tilby en arena for disse studentene hos oss. Tekstene er varierte og spennende å høre på. Det ser ut til at oversatt lyrikk kanskje ikke er det som trekker flest folk, men forfatterne Liv Lundberg og Morten Wintervold var invitert og hadde som forventet en profesjonell opptreden. På den neste matpakken stilte biblioteket med egne krefter og presenterte krimlitteratur ny og klassisk. Teatrale matpakker: Det har vist seg at det er et populært å vise utdrag fra forestillinger. Denne våren har vi hatt besøk av HT (Fredlaus, 32 stk og En folkefiende, 55 stk), og Ferske Scener, 20 stk. Også HATS har vært med et foredrag om Augusto Boal.

18 Vi prøvde oss også med et litt følsomt tema Barn i sorg med Ingun Fossland og Marte Lie Noer, som begge jobber på UNN (prest og musikkterapeut). Vi valgte å ha matpakken i et mer skjermet lokale på grunn av temaet. De tre som møtte, var veldig fornøyde med foredraget. Synd det ikke kom flere! Bibliotekar Øystein Evenstad holdt et innlegg om Holberg og Scherfig. De 14 som møtte, fikk en fin halvtime om de to freske fyrene, med lun humor og musikk-koloritt. Veldig bra at vi kan bidra fra egne rekker også. Roald Larsen hadde med seg musiker Arne Bjørhei, og snakket om nordnorske sagn. Bjørhei spilte på lutt og bukkehorn og var et fint innslag i foredraget. Charlotte Nilsen hadde en performance om redesign. Hun har gitt ut en bok, som i seg selv er et kunstverk (et av verkene på nordnorsken, om jeg ikke tar feil). Performancen var fargerik, dempet, men intens i uttrykket. Den gikk ut på å vise hvordan en lager en kjole av restetøy. De 35 som kom, var veldig fornøyde! Ordkalotten kom og snakket litt om festivalen og om årets tem Høst 2011: Høsten hadde vi en del teatrale matpakker i samarbeid med HT. Grensen med Jo Strømgren, var et høydepunkt. Skuespillerne viste et utdrag fra forestillingen, og Jo Strømgren fortalte hvordan har jobber fram en forestilling. De 55 frammøtte fikk en opplevelse for livet. Videre var HT på matpakken med Black Ryder og med opplesning fra Heksene. Disse var også godt besøkte. Liv Hanne Haugen viste utdrag fra Nordområdebevegelsen, som tar utgangspunkt i Jonas Gard Støre sitt mantra «Nord og sør sammen i nord», og er en undersøkelse av hvordan folk i gata tenker om temaet. 27 oppmøtte fikk en fin samtale som ble filmet og senere vist i forestillingen. Vi hadde en egen matpakke om demens under demensdagene, med Synnøve Baustad og Inger Seim. De formidlet litteratur med demens som tema. De 22 oppmøtte fikk en fin variasjon i programmet. Under verdensdagen for psykisk helse presenterte Astrid Strandbu sin bok Barnets deltakelse. Biblioteket hadde flere arrangement disse dagene. 12 møtte. Vi hadde også besøk av Ragnhild Bekkelund, med Nordnorske fortellinger, Lene Westerås med presentasjon av diktsamling, Arne Tinus Austad med Historisk kjøretur, Thomas Johansen i SNO med foredrag om bjørnen i litteraturen og Halvard Birkeland med Tromsø bys utelivshistorie. Etter denne høsten ble den litterære matpakken lagt ned. Vi har prøvd ut konseptet, evaluert det og gjort oss mange nyttige erfaringer. Neste år ønsker vi å starte arbeidet med et nytt formidlingskonsept. Utstillinger Egne: Vi har i løpet av våren hatt utstillinger som er laget av Emmanuelle Dabin. Disse gjorde seg godt, og var meget gjennomførte. De handlet om nye franske forfattere, og kommuniserte bra. Emmanuelle laget også utstillinger til sitt miljøprosjekt, i tre av nisjene. Disse var informative, og fungerte som temautstillinger. Vi har for øvrig laget sommerutstillinger i tre av nisjene og valgte tema fjell/sjø. Her har vi lagt ned en del arbeid i bildene sammen med vår husfotograf. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra publikum på disse i løpet av sommeren, og gjestene kommer gjerne og blar i bøkene, spesielt de som har med fjell å gjøre. Vi har også hatt en utstilling om skrivekonkurransen som vi hadde i sommer. Til alle utstillingene har huspoet Øystein Evenstad øst av sin lyriske åre, og vi har stilt ut diktene som en del av utstillingene.

19 I løpet av høsten har vi blant annet hatt utstillinger om Nansen/Amundsen (laget av byarkivet), om demens, om Ordkalotten, om Liszt/Mahler, om Nobels litteraturpris og utstilling av julelitteratur. Andres Vi blir stadig kontaktet i forbindelse med utstillinger. Det har i perioder vært vanskelig å finne plass til dem fordi de gjerne kommer samtidig og noen av dem har et ganske stort omfang. Skrivekonkurranse sommer 2011 Skriv for svingende! ble arrangert for andre gang denne sommeren. I 2010 kom det inn 17 bidrag. I år fikk vi hjelp av Bokhuset Libris og Olava Bidtnes for Ordkalotten til å sitte i juryen. Det kom inn 48, ifølge kriteriene, godkjente bidrag. Øystein Evenstad satt i juryen for biblioteket. Vinneren ble annonsert under åpningen av Ordkalotten, og førstepremien var et skrivekurs med Vigdis Hjorth. Samarbeid med eksterne aktører Vi samarbeider ganske bredt, med blant annet Norsk Forfattersentrum, Ordkalotten, HT, RADART, UiT og Bokhuset Libris. Det er helt nødvendig for «omsetningen» av forfattere og foredragsholdere at vi har disse samarbeidsprosjektene, og veldig bra for utvikling av det litterære miljøet i byen. Informasjonskanaler Vi annonserer så bredt vi kan i de kanalene vi har til rådighet. Bibliotekets blog ifokus og facebooksiden vår er ganske godt besøkt. I tillegg legger vi ut informasjon til avisene og på andre nettsider. Jo mer vi legger ut, jo flere besøk får vi. Denne jobben tar tid, men den betaler seg nok i oppmøte på arrangement og annet på huset. LOKALHISTORISK SAMLING - Årsberetning 2011 Den lokalhistoriske avdelingen har som oppgave å samle inn, registrere og stille til disposisjon materiale som omhandler Nord-Norge, spesielt Troms og Tromsø. Aktivitet Referansespørsmål og slektsgransking Slektsgransking blir stadig mer populært og vi får henvendelser fra hele landet. Det viser seg at selv om mange ressurser er tilgjengelige på nett så er det også mange som har problemer med å bruke dem. Dette er forståelig, for dette er ofte et puslespill der navn endrer skrivemåte og fødselsåret slett ikke er så sikkert. Ellers har avdelingen en jevn strøm av referansespørsmål. Bok- og artikkelproduksjon I 2011 var avdelingen involvert i arbeidet med minst fire lokalhistoriske bøker. Forfatterne brukte våre samlinger som kildestoff til sine bøker eller vi skaffet dem materiale de trengte annetsteds fra. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at arbeidet verdsettes. Vi har også startet egenproduksjon av lokalhistoriske artikler. Ved årsskiftet hadde vi lagt ut 9 artikler på Lokalhistoriewikien til Norsk Lokalhistorisk Institutt. De første artiklene handlet om lokalaviser og om apotek i Tromsø. Dette arbeidet vil fortsette i Innsamling av historiske opplysninger om hus i sentrum

20 Prosjektet med å samle inn opplysninger om folk og bedrifter som har holdt til i Tromsø sentrum, fra bryggeriet til Bukta, fra havna til Skolegata, har nå vokst til 325 sider. Detaljene er samlet inn fra adressebøker, telefonkataloger, jubileumsberetninger, lokalhistoriske bøker og selvsagt Ytrebergs byhistorie. Den frigitte folketellingen for 1910 er nå kommet med. - Det gjenstår er å finne en riktig presentasjonsform. Det kan bli et interaktivt historisk kart, det kan bli en byhistorisk wiki eller et bygningshistorisk oppslagsverk. Samlingene Samlingen omfatter 1) Litteratur om nordnorske forhold med hovedvekt på Troms og særlig på Tromsø, og 2) Litteratur om Arktis og Antarktis, hovedsakelig om polarekspedisjoner. De siste årene har film og musikk kommet til. Ca. 300 titler ble anskaffet i Ved årsskiftet besto samlingen av ca 10.9oo titler, fordelt på bøker, lydbøker, musikkinnspillinger og filmer. I tillegg kommer Tromsøavisene i original, fra 1838 av. Det er registrert 268 lokalt utgitte tidsskrifter, av disse er 161 utgitt i Tromsø kommune. Avdeling Tromsø fengsel Målgruppen og bruk av biblioteket: Bibliotekets lokaler befinner seg på lukket avdeling og har 39 plasser fordelt på to avdelinger: Domsavdeling og varetektsavdeling. Enn så lenge er det disse biblioteket betjener. Åpen avdeling bruker hovedbiblioteket i byen en gang i uken. Det mest etterspurte dette året har vært film og musikk. Har likevel hatt innsatte som har lånt mye skjønnlitteratur, samt en del faglitteratur. Dette året var det mindre bruk av lydbøker enn forrige år. Bøker på ulike språk etterspørres, derfor har jeg til enhver tid depoter fra Deichmanske bibliotek tilgjengelig til våre utenlandske brukere. I år som i fjor brukes biblioteket mest av domsavdelingen som er ivrige brukere. Varetekt bruker biblioteket i varierende grad avhengig av hvordan tilstanden/formen er hos de som sitter der, men det er alltid brukere derfra hver uke, om enn ikke alltid så mange. Virksomhet og utvikling I 2011 la jeg vekt på å bestille flere lydbøker og språkkurs fordi det var veldig lite lydbøker og ingen språkkurs på CD, bare noen gamle kassetter. Nå er disse delene av samlingen oppgradert. Bestilte også en del bøker, både skjønnlitteratur og fagbøker, samt noe film og musikk. Erfaringen er at jeg må være selektiv i forhold til hva jeg bestiller av materiell fordi budsjettet er lavt. I 2012 vil jeg fordele så jevnt jeg kan mellom de ulike media og være nøye på hvilke bøker jeg skal prioritere å kjøpe inn. Kjøpte nok for mange bøker i Med stramt budsjett lånes det en del fra hovedbiblioteket og filialene i Tromsø. En god del fjernlån er ikke til å unngå. Brukerne er i alle fall fornøyd med at det meste kan skaffes. Jeg har svært begrenset plass til filmene og har derfor inngått en avtale med fengselets fritidsleder som overtar filmene når jeg kasserer. Da vil filmene fremdeles være tilgjengelig for brukerne, som da kan henvende seg til fridtidlederen eller fengselsbetjentene for å låne disse. Dette er bedre enn å kaste dem, for her er ikke noe magasin.

21 Norsk Forfatterforening i samarbeid med fengselsbiblioteket organiserte et forfatterbesøk til Tromsø fengsel den 16. november. Vi inviterte forfatter Henning Bergsvåg fra Bergen hit til fengselet. De involverte blant fengselets ansatte og jeg gledet oss, dagen var kommet og alt var klart så ble besøket avlyst på grunn av en uforutsett hendelse blant de innsatte. Stor nedtur for oss alle, dette var veldig synd, ikke minst for forfatteren Bergsvåg som satt på Gardermoen på vei til Tromsø. Men vi satser på å få til et nytt forfatterbesøk i Samarbeidet mellom biblioteket, fengselsledelsen og betjentene fungerer særdeles bra. VIRKSOMHETSRAPPORT Tromsdalen bibliotek 2011 Bygget i Anton Jakobsensveg 1 har fått nye eiere. Vi forholder oss nå til Portal Eiendom. Personale: Tromsdalen bibliotek har 2 hele stillinger: 1 fagleder (bibliotekar); Anne Bredrup 1 konsulent/forteller; Ragnhild Bekkelund I tillegg lørdagsvakt I 2011 har Anne hatt permisjon en dag i uka pluss lørdagsvakta hver tredje lørdag. Vi har hatt 5 ulike lørdagsvakter/vikarer dette året. Statistikk: Utlånstall for 2010: Utlånstall for 2011: har vært et aktivt år på Tromsdalen bibliotek. Utlånstallene har økt og vi har også hatt rekordmange arrangementer (109 stk totalt)! Utlånstallene på voksen faglitteratur gikk litt ned, mens barn og voksen skjønnlitteratur gikk litt opp. Utlån av DVD er gikk også litt opp. Arrangementer/klassebesøk: Tromsdalen bibliotek hadde 109 arrangementer i 2011 Av disse var 101 for barn (66 for barnehager og 35 for skoler/sfo) og 8 for voksne Til sammen 1804 personer, 1467 barn og 337 voksne har deltatt på arrangementene. Av barn var det 767 førskolebarn og 700 barn i barneskolen. Barn fra 15 ulike barnehager og 3 barneskoler har vært på eventyrtime. Vi feiret Teddybjørndagen Vi holdt foredrag for barnehageansatte om bildebøker og formidling. Meget vellykket! Vi har hatt 7 fortellerstunder for voksne/seniorer

22 Virksomhet: Vi har plukket bøker til ca 50 grunnskoleklasser og SFO både på fastlandet og på øya. Vi har lagt ut bokdepoter på helsestasjon, legekontor, tannklinikk, øyelegesenteret og Tromsdalen menighets barnegruppe. Vi har hatt 17 utstillinger av disse kan nevnes: Røff guide til Egyptisk litteratur, Fransk og samisk uke, Utlånstoppen barnebøker og Dag Solstad 70 år i tillegg til Månedens forfatter hver måned. Kurs/kompetanseutvikling: Ragnhild deltok på barnebokkonferansen i Stavanger i februar Ragnhild har vært på helgekurs i muntlig fortelling. Anne deltok på kurset På barns premisser? Formidling av barnelitteratur i folkebibliotek, HiO Ragnhild og Anne deltok begge på IBBY (Norsk barnebokforum) høsten Anne deltok på Opening the book-seminar i Bodø. Aktiviteter utenfor avdelingen: Anne har hatt bokprat i Lakselvbukt.. Ragnhild har hatt/deltatt på 44 arrangementer på Hovedbiblioteket/Kroken/Bussen i forbindelse med DKS 2. klasse, DKS 8. klasse, Fredagseventyret, Ordkalotten, Litterær matpakke og Polare fortellinger. Annet: Vårt store fokus på arrangementer må nødvendigvis føre til nedprioritering av andre arbeidsoppgaver. Mye arbeid står igjen når det gjelder RF-id-merking av bøker. Vi har heller ikke kassert så mye som vi skulle ønske. Når det gjelder antall arrangement, så ligger vi nok på grensen til hva vi kan makte å gjennomføre. Vi satser ikke på ytterligere økning av antall arrangement, men vil heller prøve å slå sammen barnehagegrupper, slik at vi får færre fortellerstunder men med flere tilhørere hver gang. Personale: Avdelinga har 2 hele stillinger:

23 1 Fagleder (bibliotekar); Lene Regine Kjølaas 1 sekretær/konsulent, delt på 2 personer: Aud-Janne Kristiansen og Ann-Mari Wikbjer. Aud Janne var sykemeldt fra august og ut året. Katarina Lunde og Ann - Mari var vikar for henne. Statistikk: Utlånstall for 2010: Utlånstall for 2011: Arrangementer/klassebesøk/eventyrstunder: Virksomhet: Seks grupper fra 2. trinnet var her i februar i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Alle var her to ganger, i februar på bokprat, og i april for eventyrstund. Alle på 8. trinnet ved Kroken skole får hvert år tilbud om besøk og brukeropplæring i biblioteket. Elevene fikk omvisning og opplæring i bruk av biblioteket. Vi har nå faste eventyrtimer for Kroken Kommunale barnehage. Ann- Mari og Lene bytter på å fortelle eventyr. Vi synger også mye med ungene. Vi ønsker å gi dette tilbudet til alle barnehagene her i området. Vi kan dessverre bare ta i mot små grupper av ganger siden vi ikke har eget fortellerrom. Skjelnan barnehage var her to ganger. Totalt hadde vi 10 eventyrstunder for barnehager i Brødrene Nyhus tegnet og fortalte under Ordkalotten. Vi hadde da besøk av over 70 barn på 2. trinnet. Vi lånte da lokaler av Kroken skole. Videre har vi hatt besøk av 6. trinnet fra Krokelvdalen skole og 4. trinnet fra Skjelnan skole. Lene hadde da bokprat for elevene. Hele Skittenelv skole var her på besøk i november, totalt 40 elever. Vi plukker bokkasser til grunnskolene med tilknytning til avdelingen. Vi har depoter med bøker på helsestasjon, sykehjem, kirke, legekontor og tannklinikk. Biblioteket brukes (daglig og ukentlig) av elever både fra ungdomskolen og barneskolene i området. Dataspill. Vi har en PC og en XBOX som brukes mye til spilling av dataspill. Datamaskinen brukes også til annet, men det er lite ettersom den nesten alltid er reservert av barn som spiller dataspill. Vi ønsker oss derfor en PC ekstra som kan være reservert personer som vil bruke PC til annet enn spill. Utstillinger. Vi har en stor utstilling som vi bytter ut omtrent en gang i måneden. Avdelingen hadde sommerstengt i 5 uker. I desember hadde vi juleutstilling, kaffe og pepperkaker på disken.

24 Vi kasserer bøker jevnlig. Det meste av samlingen har nå radiobrikker. Vi har nå to timer skankevakt ved barneavdelingen på hovedbiblioteket hver fjortende dag. Kurs/kompetanseutvikling: Lene er med i HMS gruppen. Dette året var hun verneombud. Det medførte en del møter på Hovedbiblioteket. Ann-Mari og Lene deltok på Barnebokforum. Lene deltok på seminaret «Bydelsløftet, Kroken og Stakkevollan». Lene har vært på kurs i E-handel og Nye Office. Lene var på seminaret «Arbeidsglede ved porten til Ishavet». Endringer ved avdelingen: Flere nye vinduer Ny kledning ute og delvis inne Nytt skilt ute Ny skriver/kopimaskin på kontor. Nytt kassaapparat Nye persienner i utlånet Byarkivet I. Innledning Byarkivet skal sikre, bevare og tilgjengeliggjøre kommunens eldre arkiver, og arbeide for at kommunen dokumenterer sin virksomhet gjennom gode saksbehandlings- og arkiveringsrutiner. Byarkivet er en del av enheten Bibliotek og byarkiv. Byarkivarstillingen ble besatt 2. februar Stillingen var en del av Internservice fram til 1. mai 2005, da den nye resultatenheten Bibliotek og byarkiv ble opprettet. Byarkivet har kontor og magasin i Fokuskvartalet, og lesesalen er samlokalisert med lokalsamlinga. II. Oppgaver og mål Byarkivets hovedoppgaver er å ivareta depot og publikums behov for dokumentasjon, samt å drive formidling til byens befolkning, og utadrettet arbeid mot kommunale enheter. Det vil si at byarkivet tar inn, sikrer og katalogiserer arkivene og formidler disse gjennom digitalisering og utstillinger. Det tilrettelegges for publikums bruk av arkivene ved å svare på brukerhenvendelser, ha åpen lesesal og presenterer utdrag av arkiver som belyser kommunens historie via byarkivets hjemmeside på internett. III. Økonomi og personalressurser

Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009

Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009 Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009 Innledning: Tromsø bibliotek og byarkiv søkte høsten 2007 om prosjektmidler fra

Detaljer

program Høst og vinter 2011

program Høst og vinter 2011 program Høst og vinter 2011 1 Åpningstider hovedbiblioteket Mandag-torsdag 09.00 19.00 Fredag 09.00 17.00 Lørdag 11.00 15.00 Søndag 12.00 16.00 Åpningstider i jule- og nyttårshelgen: Se baksiden åpningstider

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

53 foredrag og 32 skjønnlitterære arrangement

53 foredrag og 32 skjønnlitterære arrangement 53 foredrag og 32 skjønnlitterære arrangement 2. verdenskrig [9] Elisabeth Johansen & Asbjørn Jaklin Gjenreisningshus [2] Ingebjørg Hage Trolldomsprosesser [4] Liv H. Willumsen Hvorfor feirer nordmenn

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek KROKEN bibliotek høsten 2016 Kroken bibliotek Biblioteket holder til inne på Kroken skole, og er åpent for alle. Hos oss får du nye bøker, romaner, faktabøker, bildebøker, tegneserier, lydbøker og barne-

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583

Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Rapport for virksomheten i 2008 Innledning: Tromsø, januar 2009. Tromsø bibliotek og byarkiv søkte høsten 2007 om prosjektmidler fra ABM utvikling for å utvikle

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK:

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Aurskog- Høland Asker mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Eventrystund på arabisk. Passer for barn fra 3 år 10.30: Eventrystund i biblioteket. Vi leser billedbøker, eventry, dikt, rim og regler.

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

PROGRAM. mai-august 2017

PROGRAM. mai-august 2017 PROGRAM mai-august 2017 Låneregler Alle kan få lånekort Lånere under 15 år må ha underskrift fra foresatte Legitimasjon må vises fra fylte 15 år Lånekortet er personlig og må tas med når man skal låne

Detaljer

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani Sult Et litterært Foretagende der tilbydes Deres Arbeidsplads for ogsaa at kunne stille Deres aandelige Sult i Deres Spisepause. Som rådmann i Nord-Aurdal kommune er eg stolt av å ha ansvaret for Nord-Aurdal

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Inngangsparti Åpent, luftig, STORT! Litt wow-følelse når en kommer inn. Infotavle til venstre ved inngangsdøra

Detaljer

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK 2017 Biblioteket fortsatte med åpningstidene onsdag og torsdag 11-19, fredag 11-15.30, lørdag 11-14. Søndag, mandag og tirsdag er det stengt. Biblioteket har vært bemannet

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende:

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende: Rapport om hvilke spor prosjektet GROMBA 2004-2007 (Gi rom for lesing i barnehagen) har etterlatt seg i Peterson barnehage. Det er sendt inn to rapporter til departementet i prosjektperioden. Denne rapporten

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366)

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Søknadssum: 64000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek, Oasen filial / 964338531 Folke

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

program Høst og vinter 2011

program Høst og vinter 2011 program Høst og vinter 2011 1 Åpningstider hovedbiblioteket Mandag-torsdag 09.00 19.00 Fredag 09.00 17.00 Lørdag 11.00 15.00 Søndag 12.00 16.00 Åpningstider i jule- og nyttårshelgen: Se baksiden åpningstider

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk Bibliotekarvandring fra Løten til Stange Bibliotekrommet Førsteinntrykk Når du går inn døra på Stange bibliotek blir du sluset gjennom en gang med oppslagstavle, og får deretter aviskroken til venstre,

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Program Våren 2016. Røyken bibliotek Slemmestad bibliotek, geologisenter og cementmuseum Midtbygda bibliotek

Program Våren 2016. Røyken bibliotek Slemmestad bibliotek, geologisenter og cementmuseum Midtbygda bibliotek Program Våren 2016 Røyken bibliotek Slemmestad bibliotek, geologisenter og cementmuseum Midtbygda bibliotek Ernest Shackletons transantarktiske ekspedisjon Torsdag 4. februar kl. 18.30, Slemmestad bibliotek

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

http://www.forfatterkatalogen.no/author/1920-simaee leila

http://www.forfatterkatalogen.no/author/1920-simaee leila Dette ressursheftet er ment som inspirasjon for arrangører som skal markere Morsmålsdagen 2014. Listen er på ingen måte fullstendig, det finnes mange andre relevante aktører rundt omkring i hele landet.

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

Våren 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2017 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

PROGRAM HØSTEN 2010 1

PROGRAM HØSTEN 2010 1 1 PROGRAM HØSTEN 2010 ÅPNINGSTIDER Åpningstider hovedbiblioteket Hovedbiblioteket har åpent hver dag i høst: Mandag-torsdag 09.00-19.00 Fredag 09.00-17.00 Lørdag 11.00-15.00 Søndag 12.00-16.00 Telefon:

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2017 Ullensaker bibliotek Program Litteraturfestivalen i Akershus Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

Lesegnist bok i praksis

Lesegnist bok i praksis Lesegnist bok i praksis Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket Jonas og Sondre har møtt kongen på biblioteket Forord Nasjonalbiblioteket bevilget høsten 2011 midler til prosjektet Lesegnist

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet

Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Som første fylke i landet, innførte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Bibliotek og byarkiv et tilbud om lån av elektroniske bøker. Nå kan brukerne låne bøker

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

EVENTYR - NÅR BARNA BESTEMMER! Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 1

EVENTYR - NÅR BARNA BESTEMMER! Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 1 EVENTYR - NÅR BARNA BESTEMMER! Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 1 Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 2 Slik startet prosjektet: På nyåret hadde vi

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis!

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis! Annette Münch Klovnen Knut Alle våre arrangementer er gratis! Januar februar mars Fredag 27. januar kl. 13.00 14.00 Ønsker du å få gode boktips? Ta fredagskaffen på! En fredag i måneden deler bibliotekarene

Detaljer

Bokuka på Voksentoppen skole Mål: Øke elevenes leselyst

Bokuka på Voksentoppen skole Mål: Øke elevenes leselyst Bokuka på Voksentoppen skole 2017 Mål: Øke elevenes leselyst I bokuken har vi hatt som mål å øke elevenes leselyst. I håp om å få til dette har vi: Lånt nye og spennende bøker fra Deichmanske bibliotek.

Detaljer

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Lese fordi jeg har lyst

Lese fordi jeg har lyst Lese fordi jeg har lyst HASLUM SKOLE, Bærum, Akershus (1 7 Av Mari-Anne Mørk Haslum skole har gitt sitt skolebibliotekprosjekt tittelen Lese fordi jeg har lyst. Hovedmålet for prosjektet er at elevene

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

BOKBAMSEN ØNSKER DEG VELKOMMEN 15. - 18. OKTOBER I HOKKSUND

BOKBAMSEN ØNSKER DEG VELKOMMEN 15. - 18. OKTOBER I HOKKSUND 2014 BOKBAMSEN ØNSKER DEG VELKOMMEN 15. - 18. OKTOBER I HOKKSUND 1 VELKOMMEN TIL LESELYSTFESTIVALEN I ØVRE EIKER 2014! Leselystfestivalen er barnas egen festival. I år er vi stolte av å kunne presentere

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Rapport til Nasjonalbiblioteket. Rapport fra Hør på meg! Fortellerkurs for ungdom i biblioteket med tilskudd fra Nasjonalbiblioteket i 2012.

Rapport til Nasjonalbiblioteket. Rapport fra Hør på meg! Fortellerkurs for ungdom i biblioteket med tilskudd fra Nasjonalbiblioteket i 2012. Rapport til Nasjonalbiblioteket Rapport fra Hør på meg! Fortellerkurs for ungdom i biblioteket med tilskudd fra Nasjonalbiblioteket i 2012. Deichmanske bibliotek fikk 150 000,- i tilskudd fra Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering

Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering Informasjon til læreren Inkludering av nyankomne ungdomsskoleelever i den

Detaljer

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Der er det kaldt etter

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Prosjektets målsetting Å etablere et "kulturhistorisk film-arkiv" for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares.

Prosjektets målsetting Å etablere et kulturhistorisk film-arkiv for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares. Kulturhistorisk filmprosjekt Det kulturhistoriske filmprosjektet ble startet i 1985. Hvorfor et kulturhistorisk filmprosjekt? Professor i psykiatri Dr. Arne Sund var initiativtaker til prosjektet. Arne

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Fylkesbiblioteket Vår ref.: 201502618 Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Når prosjektet er gjennomført skal dette rapporteringsskjemaet sendes til fylkesbiblioteket

Detaljer

Gutter og interaktiv lesing

Gutter og interaktiv lesing Gutter og interaktiv lesing Fagerholt skole, Kristiansand, Vestagder (1 7) Av Mari-Anne Mørk Fagerholt skole i Kristiansand har valgt Gutter og lesing som tittel på sitt ressursskoleprosjekt. Skolen hadde

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

«Det gjemmer seg i deg»

«Det gjemmer seg i deg» TITTEL «DET GJEMMMER SEG I DEG» En DKS-produksjon for 1. trinn, med Visuelle kunstfag og Drama som fagområde. Laget av kunstpedagoger fra Bodø kulturskole: Janne Vik Lossius, Henriette Nilssen Bakken,

Detaljer

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen onsdag 10. november 2010 Over 50 000 mennesker passerer Oslo Lufthavn, Gardermoen, daglig og 13 000 mennesker har sin arbeidsplass her. Mange

Detaljer