Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fauske Kommune DRIFTSUTVALG"

Transkript

1 Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 053/12-074/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 12:35 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Arnt Pedersen, Anne Grethe Lund, Eirik Barstrand, Hilde Dybwad, Bernt Gøran Lund, Marit Stemland, Jørn Stene. Marit Sørensen, Mailen F. Toften. Varamedlemmer: * Andre: Kommunalsjef, enhetsleder skole, formannskapssekretær, presse. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Arnt Pedersen utvalgsleder representant representant Protokollen er godkjent av driftsutvalget i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKNADER: Det var ingen merknader til innkallinga. Orienteringer fra rådmannen: Framdrift skolestruktur Framdrift bemanningsplanlegging p/o Økonomirapport Digitale klasserom Ressurstildeling skole Rapport delegerte saker spes.undervisning

2 Rådmannen vil komme tilbake til enkelte orienteringer i og med at kommunalsjef Per Gunnar Pedersen ikke var tilstede på møtet. Skolestrukturprosessen v/enhetsleder skole Arve Rolandsen Har vært avholdt 3 møter i arbeidsgruppe og et møte i styringsgruppen Høring sendt ut. Endring i Valnesfjord Felles prosess Skal ha møte Plan for folkemøter Ber høringsinstanser komme med innspill Ressurstildeling skole v/enhetsleder skole Arve Rolansen Tildelingen er ikke klarlagt til hver skole Klarlagt ramme fra kommunestyret Setter nå data fra skolene inn i skolemodellen Driftsutvalget ber om en orienteringssak til neste møte Digitalt klasserom v/enhetsleder skole Arve Rolandsen Skal få orienteringssak til neste møte Bemanningsprosess p/o v/kommunalsjef Frank Bernhardsen God prosess arbeides godt med dette Økonomirapport v/kommunalsjef Frank Bernhardsen Økonomimelding 1/2012 til formannskapet og kommunestyret innen sommerferien Arbeider med nedtrekk Merknader til dagsorden: Jørn Stene (FL): Har fått brev fra Lyngheia barnehage. De sier at de ikke får den informasjonen de ber om. Dagsorden ble enstemmig godkjent. Svar på spørsmål: Jørn Stene (FL): Utvalgsleder svarte. Jeg har fått beskjed om at de har fått alt de har krav på. Kommunalsjef svarte. Brev fra Lyngheia barnehage er datert 13. mars. Endelig tildeling for 2011 og foreløpig tildeling 2012 ble sendt ut den 16. mars. Vedlegg i dette brevet var det Lyngheia barnehage ba om. Det har derfor mottatt det de har bedt om.

3 Saksliste Sak nr.: Sakstittel: 053/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 054/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 055/12 REFERATSAKER I PERIODEN 056/12 HØRING AV NOU 2012:1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVING FOR BARNEHAGENE 057/12 EVALUERING AV LEKSEHJELP 058/12 DRIFTSTILSKUDD ALLMENN KULTUR 059/12 TILSKUDD TIL - GRENDEHUS /12 FESTIVALTILSKUDD /12 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - AKTIVITETER FOR FUNKSJONSHEMMEDE 062/12 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - MUSIKKVIDEO 063/12 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILT TILTAK - AKTIVITETSGRUPPE 064/12 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - VEILYS 065/12 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - ISTANDSETTING AV KLUBBHUS/KONSERTLOKALE 066/12 SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTGIFTSDEKNING HUSLEIE 067/12 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV NYE UNIFORMER 068/12 SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER 2012, SÆRSKILTE TILTAK 069/12 DRIFTSTILSKUDD IDRETT OG FRILUFTSLIV 070/12 SÆRSKILTE TILSKUDD IDRETT/FRILUFTSLIV /12 SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI 072/12 BEHANDLING AV KLAGESAK ANGÅENDE VEDTAK OM TILDELING AV SPESIALUNDERVISNING B-SAK 073/12 KLAGESAK VEDRØRENDE PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 074/12 KLAGESAK VEDRØRENDE PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

4 053/12: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlagte møtebok nr. 5/2012 godkjennes. DRIF-053/12 VEDTAK /12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Delegerte saker tas til orientering. DRIF-054/12 VEDTAK /12: REFERATSAKER I PERIODEN Refererte dokumenter tas til orientering. DRIF-055/12 VEDTAK Jørn Stene (FL) og Marit Sørensen (SV) foreslo følgende forslag: Punkt 1. Som innstilling. Punkt 2. Driftsutvalget forutsetter at rådmannen iverksetter nødvendige tiltak slik at barneverntjenesten ikke arbeider seg på ny ventelister og fristoversittelser. Punkt 3. Driftsutvalget forutsetter at rådmannen for fremtiden fremlegger alle tilsynsrapporter for driftsutvalget, straks de er gjennomført. FL/SV s forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Refererte dokumenter tas til orientering.

5 2. Driftsutvalget forutsetter at rådmannen iverksetter nødvendige tiltak slik at barneverntjenesten ikke arbeider seg på ny ventelister og fristoversittelser. 3. Driftsutvalget forutsetter at rådmannen for fremtiden fremlegger alle tilsynsrapporter for driftsutvalget, straks de er gjennomført. 056/12: HØRING AV NOU 2012:1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVING FOR BARNEHAGENE Fauske kommune støtter lovendringen og forslaget som ligger til grunn for ny barnehagelov. I den grad det vil være nødvendig å prioritere mellom forslagene, mener Fauske kommune at tiltak som er direkte retter mot å gi barn i barnehage et bedre tilbud, bør prioriteres. Lovendringen vil medføre økt ressursbruk for kommunen, og det bes derfor om at kommunen får kompensert dette i form av økt rammetilskudd. DRIF-056/12 VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo følgende omforente forslag i avsnitt 3: Lovendringen vil medføre et økt ressursbruk for kommunen i størrelsesorden 5 mill. kroner i året, og det forutsettes at kommunen får kompensert dette i form av økt rammetilskudd. Innstillingen med endring i omforent forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: Fauske kommune støtter lovendringen og forslaget som ligger til grunn for ny barnehagelov. I den grad det vil være nødvendig å prioritere mellom forslagene, mener Fauske kommune at tiltak som er direkte retter mot å gi barn i barnehage et bedre tilbud, bør prioriteres. Lovendringen vil medføre et økt ressursbruk for kommunen i størrelsesorden 5 mill. kroner i året, og det forutsettes at kommunen får kompensert dette i form av økt rammetilskudd. 057/12: EVALUERING AV LEKSEHJELP Driftsutvalget tar rådmannens orientering om organisering av leksehjelp i Fauske kommune til etterretning.

6 DRIF-057/12 VEDTAK Jørn Stene foreslo nytt pkt. 2: Fra og med skoleåret behandles organiseringen av leksehjelpen av skolens SU. Før behandling i SU skal FAU ved skolen gi sin tilrådning. Bernt Gøran Lund (AP) stilte spørsmål om egen habilitetet (Rektor). Lund ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens 6. Innstillingen med FL s forslag ble enstemmig vedtatt. Driftsutvalget tar rådmannens orientering om organisering av leksehjelp i Fauske kommune til etterretning. Fra og med skoleåret behandles organiseringen av leksehjelpen av skolens SU. Før behandling i SU skal FAU ved skolen gi sin tilrådning. 058/12: DRIFTSTILSKUDD ALLMENN KULTUR Rådmannen foreslå at det tildeles kr ,- i driftstilskudd til lag og foreninger for 2012 med følgende summer: Nr Søker Merknad Tilskudd 1 Valnesfjord 44 medlemmer. 1000,- Pensjonistforening 2 Indre Salten Hagelag 94 medlemmer 1500,- 3 Stiftelsen Sjønstå ,- gård 4 Fauske bridgeklubb 27 medlemmer 1000,- 5 Fauske Redd Barna 24 medlemmer 1000,- 6 Kvitblik 12 medlemmer 750,- Sanitetsforening 7 Fauskeeidet bygdelag Ca 60 medlemmer 1500,- 8 Valnesfjord Hobby og 40 medlemmer 1000,- Husflidslaug 9 Fauske 18 medlemmer 750,- bygdekvinnelag 10 Fauske Inner Wheel 18 medlemmer 750,- 11 Rødås Grendelag 48 medlemmer 1000,- 12 Fauske bluesklubb 143 medlemmer 3000,- 13 Diabetesforeningen 206 medlemmer 3000,-

7 Indre Salten 14 Kvitblik grendelag 45 medlemmer Fauske 87 medlemmer 1500,- slektshistorielag 16 Gammeldansens 60 medlemmer 1500,- Venner 17 UL Framsyn 27 medlemmer 1000,- 18 Nordland Lydavis 16 medlemmer 0,- 19 Fausk`raderan 12 medlemmer 750,- 20 Fauske og Sørfold 169 medlemmer 3000,- Revmatikerforening Totalt beløp ,- Beløpene posteres kommunal konto DRIF-058/12 VEDTAK Rådmannen foreslå at det tildeles kr ,- i driftstilskudd til lag og foreninger for 2012 med følgende summer: Nr Søker Merknad Tilskudd 1 Valnesfjord 44 medlemmer. 1000,- Pensjonistforening 2 Indre Salten Hagelag 94 medlemmer 1500,- 3 Stiftelsen Sjønstå ,- gård 4 Fauske bridgeklubb 27 medlemmer 1000,- 5 Fauske Redd Barna 24 medlemmer 1000,- 6 Kvitblik 12 medlemmer 750,- Sanitetsforening 7 Fauskeeidet bygdelag Ca 60 medlemmer 1500,- 8 Valnesfjord Hobby 40 medlemmer 1000,- og Husflidslaug 9 Fauske 18 medlemmer 750,- bygdekvinnelag 10 Fauske Inner Wheel 18 medlemmer 750,- 11 Rødås Grendelag 48 medlemmer 1000,- 12 Fauske bluesklubb 143 medlemmer 3000,- 13 Diabetesforeningen 206 medlemmer 3000,- Indre Salten 14 Kvitblik grendelag 45 medlemmer Fauske 87 medlemmer 1500,- slektshistorielag 16 Gammeldansens 60 medlemmer 1500,-

8 Venner 17 UL Framsyn 27 medlemmer 1000,- 18 Nordland Lydavis 16 medlemmer 0,- 19 Fausk`raderan 12 medlemmer 750,- 20 Fauske og Sørfold 169 medlemmer 3000,- Revmatikerforening Totalt beløp ,- Beløpene posteres kommunal konto /12: TILSKUDD TIL - GRENDEHUS 2012 Rådmannen foreslår å tildele kr ,- i tilskudd til grendehus for 2012 etter følgende fordeling: Søkers navn Formål Anbefalt tilskudd Dans Fauske Skifte av vinduer 0,- Fauske røde kors Reparasjon av kjellernedgang, ,- ferdigstillelse anlegg i kjeller UL Framsyn Tilbygg for å forenkle drift ,- Fauskeeidet bygdelag Skifte av kjøkken ,- Tilskuddet belastes kommunal konto DRIF-059/12 VEDTAK Marit Sørensen (SV) stilte spørsmål med egen habilitet (Styre i Dans Fauske). Sørensen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens 6. Rådmannen foreslår å tildele kr ,- i tilskudd til grendehus for 2012 etter følgende fordeling: Søkers navn Formål Anbefalt tilskudd Dans Fauske Skifte av vinduer 0,- Fauske røde kors Reparasjon av kjellernedgang, ,- ferdigstillelse anlegg i kjeller UL Framsyn Tilbygg for å forenkle drift ,- Fauskeeidet bygdelag Skifte av kjøkken ,- Tilskuddet belastes kommunal konto /12: FESTIVALTILSKUDD 2012

9 1) Rådmannen foreslår at det bevilges kr ,- i Festivaltilskudd for 2012 etter følgende fordeling: Søker Festivalperiode Innhold/formål Tilskudd Saltenbluesen Formidling av kunstuttrykk, stedsutvikling. Spesielle tiltak for b/u, tiltak for lokale aktører, tiltak for faglig utvikling, internasjonalt samarbeid Kr ,- Kulturdagan i Valnesfjord Mons Petter- Festivalen Festivalen «Ut av vår hule» og kulturelt mangfold Formidling av kunstuttrykk, stedsutvikling. Spesielle tiltak for b/u, tiltak for lokale aktører, tiltak for faglig utvikling og kulturelt mangfold Hovedfestival (Øvrige dager lagt ut over året) Formidling av kunstuttrykk, stedsutvikling, spesielle tiltak for b/u, tiltak for lokale aktører, tiltak for faglig utvikling, internasjonalt samarbeid og kulturelt mangfold Formidling av kunstuttrykk, stedsutvikling, spesielle tiltak for b/u, tiltak for lokale aktører, tiltak for faglig utvikling, internasjonalt samarbeid , , ,- 2) Fauske kommune skal fremstilles som festivalenes hovedsponsor i all markedsmessig sammenheng (nettsider, plakater, brosjyrer og annet markedsmateriale) gjennom bruk av kommunens profilelementer. 3) Beløpet posteres kommunal konto DRIF-060/12 VEDTAK Bernt Gøran Lund (AP) stilte spørsmål om egen habilitet. (Styre i Mons Petter festivalen). Lund ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel forvaltningslovens 6.

10 1) Rådmannen foreslår at det bevilges kr ,- i Festivaltilskudd for 2012 etter følgende fordeling: Søker Festivalperiode Innhold/formål Tilskudd Saltenbluesen Kulturdagan i Valnesfjord Mons Petter- Festivalen Festivalen «Ut av vår hule» Formidling av kunstuttrykk, stedsutvikling. Spesielle tiltak for b/u, tiltak for lokale aktører, tiltak for faglig utvikling, internasjonalt samarbeid og kulturelt mangfold Formidling av kunstuttrykk, stedsutvikling. Spesielle tiltak for b/u, tiltak for lokale aktører, tiltak for faglig utvikling og kulturelt mangfold Hovedfestival (Øvrige dager lagt ut over året) Formidling av kunstuttrykk, stedsutvikling, spesielle tiltak for b/u, tiltak for lokale aktører, tiltak for faglig utvikling, internasjonalt samarbeid og kulturelt mangfold Formidling av kunstuttrykk, stedsutvikling, spesielle tiltak for b/u, tiltak for lokale aktører, tiltak for faglig utvikling, internasjonalt samarbeid 2) Fauske kommune skal fremstilles som festivalenes hovedsponsor i all markedsmessig sammenheng (nettsider, plakater, brosjyrer og annet markedsmateriale) gjennom bruk av kommunens profilelementer. 3) Beløpet posteres kommunal konto Kr , , , ,- 061/12: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - AKTIVITETER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Fauske kommune tildeler kr ,- i tilskudd til arrangementer på Røde Kors-huset for funksjonshemmede. Tilskuddet belastes kommunal konto DRIF-061/12 VEDTAK

11 Fauske kommune tildeler kr ,- i tilskudd til arrangementer på Røde Kors-huset for funksjonshemmede. Tilskuddet belastes kommunal konto /12: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - MUSIKKVIDEO 1) Fauske kommune tildeler kr ,- produksjon av musikkvideo til bandet Inculcado. 2) Som gjenytelse skal Fauske kommune ha 10 stk CD`er av bandets 2. CD, til bruk i bibliotek og kulturskole og for opplæring. 3) Tilskuddet belastes kommunal konto DRIF-062/12 VEDTAK ) Fauske kommune tildeler kr ,- produksjon av musikkvideo til bandet Inculcado. 2) Som gjenytelse skal Fauske kommune ha 10 stk CD`er av bandets 2. CD, til bruk i bibliotek og kulturskole og for opplæring. 3) Tilskuddet belastes kommunal konto /12: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILT TILTAK - AKTIVITETSGRUPPE Fauske kommune tildeler kr 834,- i tilskudd til innkjøp av utstyr for å drifte aktiviteter til aktivitetsgruppe i Valnesfjord. Tilskuddet belastes kommunal konto DRIF-063/12 VEDTAK Fauske kommune tildeler kr 834,- i tilskudd til innkjøp av utstyr for å drifte aktiviteter til aktivitetsgruppe i Valnesfjord. Tilskuddet belastes kommunal konto

12 064/12: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - VEILYS Søknaden avslås. DRIF-064/12 VEDTAK Søknaden avslås. 065/12: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - ISTANDSETTING AV KLUBBHUS/KONSERTLOKALE 1) Fauske kommune yter et tilskudd på kr ,- til å etablere intimscene på Ankerske i regi av Fauske bluesklubb. 2) Som gjenytelse skal Fauske kommune vederlagsfritt kunne benytte scenen med alle fasiliteter inntil 3 ganger årlig til ungdomskonserter i regi av ungdomstjenesten eller kulturskolen. 3) Skulle aktiviteten opphøre innen 5-årsperioden som søker har leiekontrakt på, skal utstyr for 1/3- av tilskuddet tilfalle Fauske kommune, fortrinnsvis innenfor lys/lydkategorien. 4) Beløpet posteres kommunal konto DRIF-065/12 VEDTAK Arnt Pedersen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes. H s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 066/12: SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTGIFTSDEKNING HUSLEIE Søknaden avslås.

13 DRIF-066/12 VEDTAK Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. Søknaden avslås. 067/12: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV NYE UNIFORMER NY INNSTILLING: Søknaden avslås. DRIF-067/12 VEDTAK Marit Stemland (FRP) foreslo: Søknaden til kjøp av uniformer innvilges med kr ,-. Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for FRP s forslag. Søknaden avslås. 068/12: SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER 2012, SÆRSKILTE TILTAK Søknaden fra Fauske skolekorps om tilskudd til gjennomføring av forestilling med temamusikk avslås. DRIF-068/12 VEDTAK Søknaden fra Fauske skolekorps om tilskudd til gjennomføring av forestilling med temamusikk avslås. 069/12: DRIFTSTILSKUDD IDRETT OG FRILUFTSLIV Idrettslag/ søker Tildelt sum Dans Fauske ,-

14 Fauske IL Alpin 0,- Fauske IL Sykkel 0,- Sulitjelma & omegn 0,- turistforening Fauske IL Allianse 0,- Fauske Atletklubb ,- Fauske Svømmeklubb 0,- Fauske Helsesportslag ,- Fauskeeidet IL 0,- Fauske kjøre & 0,- Rideklubb FK Fauske Sprint ,- Polarstjerna 4H 2.000,- Fauske og Sørfold JFF 5.000,- NAF Salten Motorsport 0,- Sulitjelma Røde Kors 3.500,- Valnesfjord IL 0,- Valnesfjord KFUM ,- KFUK Speidere Fauske Klatreklubb 5.000,- DRIF-069/12 VEDTAK Arnt Pedersen (H) stilte spørsmål med egen habilitet (Styre i Fauske Svømmeklubb). Anne Grethe Lund (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (Styre i Fauske Atletklubb). Marit Sørensen (SV) stilte spørsmål meg egen habilitet (Styre i Dans Fauske). Pedersen, Lund og Sørensen ble enstemmig erklært inhabile med hjemmel i forvaltningslovens 6. Mailen F. Toften (H) ble enstemmig valgt som setteordfører. Rådmannen fremmet nytt punkt 2 til innstillingen: Resterende midler fordeles av driftsutvalget etter ny utlysning. Innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. Idrettslag/ søker Tildelt sum Dans Fauske ,- Fauske IL Alpin 0,- Fauske IL Sykkel 0,- Sulitjelma & omegn 0,- turistforening Fauske IL Allianse 0,- Fauske Atletklubb ,- Fauske Svømmeklubb 0,- Fauske Helsesportslag ,-

15 Fauskeeidet IL 0,- Fauske kjøre & 0,- Rideklubb FK Fauske Sprint ,- Polarstjerna 4H 2.000,- Fauske og Sørfold JFF 5.000,- NAF Salten Motorsport 0,- Sulitjelma Røde Kors 3.500,- Valnesfjord IL 0,- Valnesfjord KFUM ,- KFUK Speidere Fauske Klatreklubb 5.000,- Resterende midler fordeles av driftsutvalget etter ny utlysning. 070/12: SÆRSKILTE TILSKUDD IDRETT/FRILUFTSLIV 2012 Søker Tiltak: Innstilling NAF Salten Dusjrom og juryrom 0,- motorsport Fauske Bueskytteranlegg 0,- Helsesportslag Fauske Skikongen 0,- Helsesportslag Sulitjelma Røde Kors Prosjektor og skjerm for 0,- Hjelpekorps undervisning Valnesfjord Elektroniske skiver 0,- Skytterlag Fauske IL Vedlikehold skianlegget 0,- Dans Fauske Integrering - kurs 0,- Fauske Båtforening Renovering klubbhus 0,- Fauske klatreklubb Klatrefelt Kvenfloget 0,- Fauskeeidet Toppdekke idrettsanlegg 0,- Idrettslag Fauske IL Sykkel Sykkeltilhenger 0,- DRIF-070/12 VEDTAK Søker Tiltak: Innstilling NAF Salten motorsport Fauske Helsesportslag Fauske Helsesportslag Dusjrom og juryrom 0,- Bueskytteranlegg 0,- Skikongen 0,-

16 Sulitjelma Røde Kors Prosjektor og skjerm for 0,- Hjelpekorps undervisning Valnesfjord Elektroniske skiver 0,- Skytterlag Fauske IL Vedlikehold skianlegget 0,- Dans Fauske Integrering - kurs 0,- Fauske Båtforening Renovering klubbhus 0,- Fauske klatreklubb Klatrefelt Kvenfloget 0,- Fauskeeidet Toppdekke idrettsanlegg 0,- Idrettslag Fauske IL Sykkel Sykkeltilhenger 0,- 071/12: SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI Fauske Kommune gir Dans Fauske underskuddsgaranti inntil kr 5.000,- for arrangementet VM dans swing boogie woogie september Utbetales etter fremlagt regnskap som viser underskudd over kr 5.000,- DRIF-071/12 VEDTAK Marit Sørensen (SV) stilte spørsmål med egen habilitet (Styre Dans Fauske) Sørensen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens 6. Arnt Pedersen (H) fremmet følgende forslag: Søknaden avslås. H s forslag ble enstemmig vedtatt. Søknaden avslås. 072/12: BEHANDLING AV KLAGESAK ANGÅENDE VEDTAK OM TILDELING AV SPESIALUNDERVISNING B-SAK Fauske kommune opprettholder sitt opprinnelige vedtak datert , om tildeling av 1 time i uka til spesialpedagogisk hjelp til NN, født **.**.** og elev ved * skole. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til endelig behandling. DRIF-072/12 VEDTAK

17 Fauske kommune opprettholder sitt opprinnelige vedtak datert , om tildeling av 1 time i uka til spesialpedagogisk hjelp til NN, født **.**.** og elev ved * skole. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til endelig behandling. 073/12: KLAGESAK VEDRØRENDE PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Ut fra de faktiske opplysningene opprettholdes avslag på søknaden. DRIF-073/12 VEDTAK Ut fra de faktiske opplysningene opprettholdes avslag på søknaden. 074/12: KLAGESAK VEDRØRENDE PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Ut fra de faktiske opplysningene i saken opprettholdes avslag på søknaden. DRIF-074/12 VEDTAK Ut fra de faktiske opplysningene i saken opprettholdes avslag på søknaden.

18

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.04.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/13-045/13 Møte nr: 3/2013 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 016/11-034/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:35 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/12-011/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.11.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 103/12-109/12 Møte nr: 12/2012 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 093/12-102/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/11-023/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 28.10.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/16-008/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13-061/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 099/14-107/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 13:15 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.06.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 065/15-074/15 Møte nr: 7/2015 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 29.10.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/16-011/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 16:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 05.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/12-068/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:55 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 015/13-019/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 21.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 080/14-093/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 14:45 Møtested: Fellesheimen, Valnesfjord TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/14-043/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 12:30 Møtested: Møterom Rådhuset (tidl. formannskapssal) TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/12-011/12 Møte nr: 1/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1815 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/441 ISaksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 015/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.04.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 017/12-020/12 Møte nr: 4/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.11.2014 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 088/14-094/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 14:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 08.09.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 082/15-099/15 Møte nr: 9/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 20.04.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 025/16-029/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 10:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-011/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 23.04.2012 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 063/12-063/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 08:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 20.06.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 061/13-065/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 08:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 29.03.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 020/11-034/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 11.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-032/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.08.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 061/11-073/11 Møte nr: 6/2011 Til kl. 15:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Sak nr.: 013/11 I DRIFTSUTV ALG I. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Sak nr.: 013/11 I DRIFTSUTV ALG I. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1766 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/438 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 013/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 02.03.2011

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 083/12-092/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 15:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteprotokoll Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Thore

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 056/13-069/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 16:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 25.10.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 10:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Sørum bibliotek, 27.05.2008 lesesalen Møtetidspunkt:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.06.2014 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 051/14-062/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Sulitjelma skole TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig, Tore

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 30.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 002/16-004/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren MODUM KOMMUNE Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 18.02.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Til stede på møtet: Hilde S. Grønhovd (SP), Gunnar Hellerud (SP), Gerd Johnsen (A),

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.04.2005 Fra kl. 1130 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 27.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 030/13-035/13 Møte nr: 7/2013 Til kl. 12:50 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 10:10 Til behandling: Sakene 039/15-050/15 Møte nr: 5/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 25.05.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/11-053/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 19.06.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 042/13-052/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer