NordeaPensjonisten. Våren Hei! Hva er det som skjer? Fra UKEN til lederjobber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NordeaPensjonisten. Våren 2012. Hei! Hva er det som skjer? Fra UKEN til lederjobber"

Transkript

1 NordeaPensjonisten Våren 2012 Hei! Hva er det som skjer? Å bli pensjonist er ingen sykdom, men man blir eldre og alternativet er hverken til å snakke om eller tenke på. Å bli eldre var kanskje ikke helt slik vi forventet, var det? Egentlig var det vel ingen som fortalte oss hvordan det kom til å bli, eller var det bare at vi ikke hørte etter? Fra UKEN til lederjobber :00 Nyheter Norges Handelshøyskoles (NHH) forskningsmagasin, NHH Bulletin, skriver i sin siste utgave om ledere i Nordea med NHH-bakgrunn. Spredningen i fagfelt og ansvarsområdet viser et stort mangfold og mange karrieremuligheter i Nordea. Det er nok av tanker og plager som sniker seg inn på oss. Vi tror vi er alene om dette og ingen andre har det som oss eller forstår hvordan vi har det. Men det er feil! Noen plager får vi alle, men alle får ikke alt. La oss starte på toppen. Etter vinterens kulde med mye bruk at lue, har vi ikke lenger den flotte manken vi hadde som 20 åringer. Ikke helt den samme fargen og slett ikke den samme glansen. Til gjengjeld får du hår i ansiktet dersom du er kvinne uten at det kan anses som noen heldig eller ønsket kompensasjon. Og er du mann, har du kanskje fått nesehår og hårdusker i ørene ikke spesielt lekkert det heller. Hva er det som skjer med håret når vi blir eldre? For det første eldes håret som resten av kroppen. For det andre får mange av oss en del sykdommer og andre plager som vi bruker medisiner for noe som også gjenspeiler seg i håret. For det tredje vasker ikke vi eldre håret så ofte som unge mennesker noe de absolutt bør gjøre, helst hver eller annen hver dag (iflg. min frisør på 35 år). FINN EN GOD FRISØR. Av egen erfaring er det å finne en god frisør det viktigste vi kan foreta oss. En fagperson med både erfaring og kunnskap som har sett en del opp gjennom tidene. Det er opplagt en fordel. God hjelp til valg av sjampo, balsam og vannløslig styling-produkt. Regelmessig og riktig klipp og stell er det viktigste. Klippen er alfa og omega, og en dyktig frisør vil se hva du kler og gi råd om det. Nå er våren rett rundt hjørnet og bruken av lue er ikke aktuelt før til neste vinter. SLIPP HÅRET LØS Det er VÅR Nordea-medarbeidere Magasinet har snakket med leder for bankvirksomheten i Norge, John Sætre, leder for Corporate Finance-avdelingen, Espen Marcussen, leder av Segment Corporate, Anne Stärk- Johansen, og informasjonssjef, Thomas Sevang. Disse gir et innblikk i studiemiljøet ved handelshøyskolen i Bergen, og forteller sine historier om hvordan de havnet der de er nå. Dagens lille: Se opp og ikke ned, se framover og ikke tilbake, se ut og ikke inn og rekk hånden din til noen. Inger S. F. 1

2 Forenklet utgave av NPNs beretning for 2011 Kunstforeningen fyller 65 år Jubileumslotteri Styret har i perioden bestått av: Inger Skaurum Frydendal, Oslo og Akershus, leder, Egil Lauritzen, Hedmark, nestleder, styremedlemmene Arnstein Slinning, Nordvest, Willy Krøgli, Vestfold, Buskerud og Telemark, og Gudbrand Stiksrud, Oslo og Akershus samt vararepresentantene: Kjell M. Hoff, Oslo og Akershus, og Svein Johanson, Vest-Agder. Vararepresentantene har deltatt etter behov. Har du kjøpt lodd???? Konstituerende styremøte fant sted rett etter Landsmøtet den 2. feburar 2011 og styret fordelte arbeidsoppgavene mellom seg med utgangspunkt i Handlingsplanen som ble vedtatt på Landsmøtet. Kasserer ble Arnstein Slinning og sekretær Gudbrand Stikrsrud Det er gjennomført 6 styremøter i NPN i perioden. Ellers foregår kontakten i styret stort sett pr. e-post. MEDLEMMER Pr hadde vi fått innrapportert forventet antall medlemmer med i alt 1387, ORGANISASJON. Det er i perioden ikke opprettet nye lokalforeninger. VEDTEKTENE. På landsmøtet ble det enstemmig vedtatt standardvedtekter/ normalvedtekter for de lokale foreningene. Det er ønskelig å ha tilnærmet likelydende vedtekter lokalt slik at lokalforeningene fremstår mest mulig likt. Styret har ønsket å kontrollere at dette etterleves lokalt, og har oppfordret foreningene om å sende sine vedtekter til styret. PENSJONSKASSEN og Styringsutvalget for Pensjonskassen: Pensjonistenes representanter til pensjonskassens styre er Gudbrand Stiksrud med Øivind Trondrud som varamann. Avkastningen på pensjonskassens investerte midler har i 2011 vært under press og det forventes et beskjedent årsresultat. Men soliditeten ser fortsatt ut til å opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. ØKONOMI Det størst temaet i år var at bankens bidrag ble mottatt langt ut i Dette skapte utfordringer for noen av foreningene, men banken har lovet at de skal prøve å forbedre seg. Gruppen som ble nedsatt etter siste landsmøte for å se på fordelingen av tilskuddet fra banken mellom foreningene, la frem sitt forslag til fordeling for styret i NPN i september. Alternativ I, grunnbeløp til alle lokalforeningene på kr ble vedtatt av styret og dette vil bli innført f.o.m I forbindelse med at Nordea Kunstforeningen Norge fyller 65 år har styret kjøpt inn 23 bilder av anerkjente kunstnere til et jubileumslotteri, hvor vi trekker én gevinst hver arbeidsdag f.o.m. mandag 16. april t.o.m. onsdag 16. mai. Vi presenterer noen av gevinstene: Dersom du er heldig vinner, vil det være hyggelig om du sender oss noen ord om hvordan det føles å vinne et bilde i Jubileumslotteriet. Mvh redaktøren

3 Røde Kors søker leksehjelpere med livserfaring Røde Kors søker pensjonister til sitt leksehjelpprogram. Røde Kors er til stede i alle landets fylker, og antall timer leksehjelp er fleksibelt. Hvis du kunne tenke det å hjelpe barn og unge med lekser og hyggelig samvær er Røde Kors interessert i akkurat deg! Hvert år faller et stort antall elever ut av den videregående skolen.dette er et stort problem for samfunnet, men et enda større problem for den enkelte. Forskning viser en nær sammenheng mellom svake karakterer i grunnskolen og senere frafall fra videregående skole. SSB anslår at antall ufaglærte vil utgjøre 3,5 prosent av de sysselsatte i 2025, mot 11 prosent i små klipp fra KASSABLADET nr Nordeapensjonister er midt i målgruppen til Røde Kors. Våre pensjonister har erfaring fra et langt yrkesliv og har samtidig mye god livserfaring de kan ta med seg i møte med ungdommen. Det siste kan være vel så viktig for skape en motivasjon og lyst for læring, sier Stine Fjell, HR-sjef i Nordea Norge. Den pratsomme frisør kan omsider be kunde nummer fire ta plass i stolen. Derpå sier han: -Og hvordan vil De så klippes? -I taushet. Leksehjelpen foregår i lokaler Røde Kors disponerer i ditt lokalmiljø. Hvor ofte du ønsker å være med kan variere, men én dag i uken i to til tre timer er vanlig. Det er heller ikke noe problem å utnytte pensjonisttilværelsens nye frihet. Så lenge du gir beskjed i forveien er ikke ferieturer noe hinder for å være en leksehjelper. Alle leksehjelpere gjennomfører et introduksjonskurs til Røde Kors, et obligatorisk førstehjelpskurs og et omsorgskurs. Du får også tilbud om et tretimers kurs for leksehjelpere. For mer informasjon eller påmelding som leksehjelp,se Gamle Lars hadde vært på sykehus og tatt en mageoperasjon. En av naboene spurte om det hadde vært fælt. -Ja, jøjje meg, svarte han Lars. Hadde jeg visst å ille det var, så skulle jeg grua meg mye mer. Først og fremst sa legen, må De avstå fra alt åndelig arbeid. -Jamen, svarte forfatteren, romanen min da? -Ingen fare, sa legen. Den kan De rolig skrive ferdig. Dette er et frivillig arbeid som både er samfunnsnyttig, intellektuelt stimulerende og ikke minst viktig for dem som benytter tjenesten. Våre pensjonister er en økende og uutnyttet ressurs for frivillig arbeid også innenfor dette området.og hvem vet kanskje det er neste generasjons bankansatte du inspirerer, smiler Fjell. Perly Frostman, HR 3

4 Nordvestforeninga hadde medlemsmøte i kantina til Nordea Ålesund. Tidligare kollega Arnfinn Larsen fortalde om Møre- vikingen Gange Rolv.. eller Rollon som er eit anna namn han fekk. profesjonelle leigesoldatar i den Romerske hær fleire hundre år tidlegare, og som er utvikla vidare. Etter år 911 utvikla Gange Rolv, då med namnet Rollon, regionen, og arealet vart også større. Han gifta seg med ei av døtrene til Karl den Enfoldige, men fekk ein son med ei kvinne frå Bayeux, William Longsword. Han vart far til Richard den 1. som ligg gravlagd i byen Fecamp og det vert no arbeida med eit Nordisk prosjekt for å kunne ta genprøver frå grava og dermed kanskje få avklart om Rollon var frå Noreg. Gange Rolv døde i år 931. Etterkomar av Gange Rolv var også William Erobrer som ved slaget i Hastings i år 1066 vart konge i England. Han er stamfar til dagens engelske kongehus års jubileet vart feira i fleire dagar i Ålesund i slutten av september sist haust, og 75 personar var også med på ein tur til Normandie der jubileet vart feira. I Ålesund står ei statue av Gange Rolv, gitt av byen Rouen ved 1000 årsjubileet i Gange Rolv ; i år 2011 var det 1100 år sidan Gange Rolv vart 1.duke of Normandie, ein avtale som i år 911 vart signert på staden St Claire sur Ept mellom Rollon og den franske kong Karl den Enfoldige. Her måtte både han og hans menn la seg døype og verte kristne. Gange Rolv var son til Ragnvald Mørejarl, truleg fødd i år 865 ca. Vi takkar Arnfin for et interessant foredrag. Helsing frå Synnøve Breivik Etter eit vikingtokt i Østerled, kom Gange Rolv til Viken (Oslo). Der gjorde han strandhogg og røva staden. Harald Hårfagre som den gong var konge, hadde strenge reglar for lov og rett i landet, reglar som Gange Rolv no hadde brote. Han reiste vidare heim til Møre, men vart bannlyst av Harald Hårfagre og måtte flykte frå landet i år 880 ca. Han seilte via kjende vikingruter Shetland, Orknøyane, Hebridane, Irland, og landa i Normandi i Frankrike nokre år seinare. Rundt år 900 var der allereide faste bosetningar i den vestlige delen av Normandie av Normannere, dvs nordmenn og danskar. Tormod Torfæus, ( ) var fødd på Island, men tok si utdanning ved Universiteter i København. Han var ein historisk autoritet i Skandinavia, men også delar av Europa. Han holdt mesteparten av sitt liv til på Karmøya og skreiv også Noreg si historie for danske-kongen på latinsk. Dette historiske verket har dei seinare år vorte oversett til norsk, og dette har gitt ny informasjon om Gange Rolv og hans opphav. Med betydeleg dokumentasjon og henvisingar til tidligare skriftlege kjelder, meiner han at Rollon var vikingen Gange Rolv frå Møre. Dei fleste historikarane i Europa meinar også at det er mest sannsynleg at Gange Rolv og Rollon er ein og same person, nokre historikarar meiner han var dansk. Med si vikinghær hadde han samla store delar av Normandie, og mange meinar at norske vikingar sine dyktige krigsmetoder kan vere erfaringar norske vikingar fekk som 4

5 Hva er dette? Landsmøte i NPN 1. februar 2012 Valget ga følgende resultat: Valgkomiteens forslag ble lagt frem av valgkomiteen v/ Leif-Otto Engelberg Jo, forsiden på vår nye netttside. Har du vært inne og sett på den? Det gjør du lett ved å søke på no. Her finner du informasjon fra din lokalforening og informasjon om både hytter og kunstforeningens virke. Andre ting du ønsker å lese om, bør du kontakte oss i redaksjonen. Redaksjonen for nettavisen er den samme som for avisen vår. Samtlige lokalforeninger har nå fått tilgang til sin egen underside. Dessverre er det ikke mulig å komme inn på Intranettet i banken, men vi håper på sikt at vi kan få med mye av den informasjonen som befinner seg der, dersom vi finner at det kan være av generell interesse. Påskenøtter 1)Hva heter den eldste norske avisen som fortsatt utgis? 2)Hva står forkortelsen CNN for? 3)Avisen har tidligere hett Vort Arbeide, Social-Demokraten og Arbeiderbladet. Hva heter den i dag? 4)Når ble John Glenn USAs første romfarer? 5)Hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? 6)Hvilken sport forbinder du med en «bogey»? 7)I hvilken idrettsgren snakker vi om «å sløre»? 8)Hvisket norsk fylke grenser til flest land? 9)Hva uttrykker man med tegnene: null skråstrek null null? 10)Hva betyr et trekantet fareskilt når spissen peker ned? 11)Hvem skrev «Ja vi elsker»? 12)Hvem av de «fire store» fikk Nobels litteraturpris? 13)Hva kalles teksten til en opera? 14)Hva kalles mannsstemmen mellom tenor og bass? 15)Hvilken fugl blir regnet som Europas minste fugl? 16)Hvilken fugl i Norge er den eneste som klatrer like lett, både oppover og nedover en trestamme? 17)Hva markeres den 24, oktober hvert år? 18)Hvilken dag feires den 14. februar? 19)Hvilken bok er kjent som «Bøkenes Bok»? 20)Hvilke av de Baltiske land har et kors i flagget sitt? De riktige svarene finner du på side 7. Valg: Leder: Inger Skaurum Frydendal, for 1 år, gjenvalg, enstemmig valgt Nestleder: Egil Lauritzen, for 1 år, gjenvalg, enstemmig valgt Styremedlem: Willy Krøgli, (ikke på valg) Styremedlem: Gudbrand Stiksrud, (ikke på valg) Styremedlem: Arnstein Slinning, for 1 år, gjenvalg, enstemmig valgt Varamedlem Kjell Hoff, for 1 år, gjenvalg, enstemmig valgt Varamedlem Svein Johanson, for 1 år, gjenvalg, enstemmig valgt Revisor; Per Lervik, enstemmig valgt (vara Bjørn Løkslid, enstemmig valgt) Valgkomite: Jacob Alvheim, Kjell Pettersen og Leif-Otto Engelberg, med Jacob Alvheim som leder, enstemmig valgt. Alle valg ble fortatt ved akklamasjon. Nordea Norge Pensjonskasse En orientering om stillingen ved årsskiftet 2011 / 2012 v/gudbrand Stiksrud (Pensjonistrepresentant i styret) Manus: Per Brastad, Gabler Wassum AS Disposisjon Styrets sammensetning Utviklingen de seneste år Enkelte viktige rammevilkår: Oppreservering knyttet til økt levealder Garantert avkastning Planendring for bankens pensjonsordning Pensjonsreformen Kort om styringen av Pensjonskassen Utsikter for nærmeste fremtid Pensjonskassens styre Oppnevnt av Banken: Ingrid Bratheim (styreleder), Anders Eik (nestleder), Klara Lise Aasen, Anne Torunn Vale Hans-Ellef Lømo - styremedlem uten tilknytning til foretakene med pensjonsordning i Pensjonskassen Peter Mårtensson, Konsernutvalget for pensjoner Oppnevnt av pensjonistforeningene: Gudbrand Stiksrud, med Øyvind Trondrud som personlig varamedlem Oppnevnt av konsernutvalget for tillitsvalgte: Jan Kokkim, med Øivind Bjørnstad som personlig varamedlem Voldsomme svingninger i finansmarkedene 2008 ble svakeste år i pensjonskassens historie; banken tilførte 150 mill i ny egenkapital Pensjonskassens styre besluttet periodisering og utsettelse av 5

6 kostnadsføring av styrket premiereserve for nytt dødelighetsgrunnlag for å muliggjøre pensjonsregulering Regulering hhv 3,6 %, 0,45 %, 2,9 % 2010 God men ujevn oppgang i aksjemarkedene. Fremdeles et stykke igjen til nivåene før finanskrisen Norge lite påvirket av krisen innen -området. Lange renter på stigende trend Nok et tilfredsstillende år; VJA 7,5 % Kostnadsført 24,1 mill. til styrking av premiereserve ved nytt dødelighetsgrunnlag Rom for både oppbygging av bufferkapital og 2,1 % pensjonsregulering Krisen innen -området dominerte bildet på ulike vis. Betydelig fall i lange statsrenter (NO, DE, US) Betydelige fall i aksjemarkedene; Oslo Børs ned 12 %. Spesielt 2. halvår svært volatilt - porteføljens risiko trukket ned VJA ca 2,2 % - dekker ikke grunnlagsrenten, nødvendig å tære på bufferkapital Kostnadsført gjenværende 24,1 mill. for styrking av premiereserve ved nytt dødelighetsgrunnlag Styrking av premiereserve knyttet til økt levealder Allment økende levealder øker risikoen for at pensjonenes utbetalingsperiode blir lengre enn tidligere antatt. Finanstilsynet har derfor pålagt oppreservering, og Pensjonskassen har innført nytt dødelighetsgrunnlag i tariffene fra og med For vår pensjonskasse utgjør oppreserveringen 108,6 mill. Dette må til syvende og sist betales av Banken. Kostnadsført med 1/3 i 2007; 0 i 2008; 2/9 i hvert av årene Utsettelse av kostnadsføringen var betingelse for å oppnå pensjonsregulering for 2007 og 2008; hhv 3,6 % og 0,45 %. Opptrappingsplanen er godkjent av Finanstilsynet, og ble fullført i Garantert avkastning I Pensjonskassen plikter å gi alle forsikrede en avkastning på gjennomsnittlig ca 3,5 % av deres premiereserve (grunnlagsrente) Lavt rentenivå i penge- og obligasjonsmarkedene isolert sett en ulempe for Pensjonskassen; nødvendig å ta risiko for å kunne både oppfylle pliktig avkastning og gi mulighet for pensjonsregulering Risiko tas primært i aksjemarkedene; nødvendig med bufferkapital for å kunne tåle svingninger i resultatet Manglende avkastning dekkes fra bufferkapital - bl.a. tilleggsavsetninger og/eller egenkapital. Garantert avkastning II Pensjonskassens grunnlagsrente var 4 % inntil , deretter 3 % Myndighetene har pålagt redusert grunnlagsrente (2,5 %) for ny opptjening fra Øker premiene Banken må betale betydelig Gjør Pensjonskassen etter hvert mer robust Øker ikke i seg selv medlemmenes opptjente rettigheter (ytelser) Øker muligheten for avkastning ut over grunnlagsrenten, dvs. for pensjonsregulering Pålegget kom som følge av det lave rentenivået, som isolert sett er en ulempe for Pensjonskassen. Endringer i Bankens pensjonsplan Ytelsesordningen lukket fra , overgang til innskuddspensjon for nye ansatte Medlemmer pr kunne velge å bli i ytelsesordningen eller gå over på innskuddspensjon Samtidig ble ytelsesordningen endret: Nivået redusert fra 70 % til 66 % Ektefellepensjon utgår Fortsatt ytelse ved uførhet og til barn, men opptjening utgår Ikke tilbakevirkende - opptjente rettigheter beholdt som fripolise for den enkelte Pensjonister fra før 2011 er overhodet ikke berørt Pensjonsreformen fra Omfatter både folketrygden, AFP og tjenestepensjon Ulike regler for offentlig og privat tjenestepensjon Adgang til fleksibelt uttakstidspunkt og grad fra både folketrygd og privat tjenestepensjon Tidligst fra 62 år, senest fra 75 år NB Tidlig uttak kan gi betydelig lavere årlig pensjon enn ved uttak fra 67 år Årlig informasjon til ansatte fra 61 år Mulig å kombinere pensjon og arbeidsinntekt arbeid fristilles fra uttak av pensjon Opptjening ved eventuelt arbeid til 75 år Kompliserte overgangsregler for mange årskull Styring av Pensjonskassen Styringen er innrettet med utgangspunkt i at medlemmenes rettigheter til enhver tid skal være fullt sikret Styret har stilt rammer og krav for forvaltningen, og etablert løpende rapportering Målet er å kunne oppnå en fremtidig avkastning i overkant av grunnlagsrenten, med begrenset risiko. Dette er en betingelse for å kunne regulere opp pensjonene fra Pensjonskassen i fremtiden Finansforvaltningen For å spre risiko og søke å oppnå høyere avkastning over tid, er eiendelene fordelt på ulike aktivaklasser og markeder. I vurderingen av fordelingen tas det hensyn til forventet avkastning og Pensjonskassens risikobærende evne En andel av midlene er plassert i aksjefond, fordi det historisk har vist seg at den høyere risiko i aksje-markedet over tid gir høyere avkastning enn rentebærende plasseringer Resultatmessige utslag i enkelte år kan bli store, slik at det er nødvendig å ha bufferkapital for å møte vanskelige perioder Bufferkapital består i hovedsak av egenkapital ut over det som skal til for å dekke kapitaldekningskravet, samt tilleggsavsetninger. Nærmeste fremtid Ser ut til å kunne bli tilfredsstillende risikokapasitet i Pensjonskassen, tross at svak avkastning i 2011 gjør det nødvendig å tære på bufferkapital Strategiens aksjeandel redusert i 2011; tilbakeføres til 20 % Svært lavt rentenivå. VJA må over 3,5 % for å muliggjøre pensjonsregulering. I praksis avhengig av utviklingen i aksjemarkedene og på eiendomsporteføljen Fortsatt uro om ventes gi fortsatt volatile finansmarkeder. Usikre vekstutsikter i verdensøkonomien Kommende endringer i myndighetskrav ( Solvens II ) kan gi behov for økt soliditet i Pensjonskassen 6

7 Pensjonist-jubilanter år: år Døde Aursøy Charlotte Gjerstad Bjørn Hasund Kjetil Furuholmen Richard Teksum Jan Arne Pettersen Tor Arne Hansen Anne-Lise Jakobsen Marit Engstrøm Aage Hovden Per Willersrud Ole-Gunnar Ystad Arvid Praem Inger Johanne Skirstad Aase Kirsten Slotsvik Grete Antonie Aasmundtveit Marit Olsen Grethe Ingrid Holstad Per Kåre Berger Bjørnulf Ludvigsen Jan Doreus Randgaard Øivind Edvardsen Alvhild Kokai Janos Ferenc Wasland Erling Nikolai Ødegaard Kjell Svenningsen Reidun Marie Johnsen Jorunn Ertesvåg Jon Kåre Christiansen Leif Kåre Lambech Petra Karoline Lyche Helge Aaby Andresen Terje Linder MAUSUND TOLVSRØD ULSTEINVIK HAMAR TROMSØ VEAR BEKKESTUA STRØMMEN KLØFTA SÆBØVÅGEN LUNNER KRISTIANSAND S LILLESTRØM HAREID MYSEN FREDRIKSTAD OTTESTAD ÅLESUND SPYDEBERG GJØVIK SKI KOLBOTN ULSTEINVIK KOLBOTN SOFIEMYR 80 år år år Herseth Nora Helene Kristensen Ingebjørg Ensrud Hedvig Marie Leonhardsen Asle Norvald Høiby Rolf Holm Signe Elisabeth Olsen Arne Håkon Isaksen Randi Ramm Johnny Theodor Heimstad Bjørg Helene Fjellum Per Kristian Persson Alice Gunborg Bargel Edmund K Herstein Sigurdsen Liv Bjørnøy Ludvik Oddmund Henmork Eva Odny Gudbrandsen Gudrun Nielsen Brit-Tove Thorsø Ingar Tandberg Ragna Pauline Ihlen Ellen Serine Johansen Åge Johannes Mykland Tordis Brandvold Torgeir GRAN LILLEHAMMER HASLUM DRAMMEN HONNINGSVÅG TROMSØ HAGAN ÅLESUND TÅRNÅSEN LENA KRISTIANSAND S BEKKESTUA NB! Alle Nordea Pensjonistforeninger har som du ser ulike aktiviteter og arrangerer spennende reiser. Tar du utfordringen? Du har kanskje undret deg over at en eller flere av dine tidligere kolleger i banken og som du vet er pensjonist(er) ikke deltar i pensjonistforeningen kanskje ikke er å se i det hele tatt! Kanskje DU kan ta en telefon til vedkommende og foreslå at dere treffes og går sammen på neste samling/møte!!! Det er kanskje bare en liten kontakt som skal til - og vips! så utvides det sosiale nettverk for flere! Redaksjonen avsluttet april 2012 Neste nummer kommer ca. juni/juli 2012 Innlegg til neste nr. må være redaksjonen i hende senest 30. mai 2012 Redaksjonen: Inger Skaurum Frydendal, redaktør Leif-Otto Engelberg: Marie Karlsson: Arnfinn Folkvord: Følg med på netsiden Her vil du etter hvert finne flere bilder vi gjerne skulle hatt med i dette nr., men desverre ikke fikk plass til. Svar påskenøtter: 1) Adressavisa. 2) Cable Net News. 3) Dagsavisen. 4) ) ) Golf. 7) Seiling. 8) Finnmark. 9) Promille. 10) Vikeplikt. 11) Bjørnstjerne Bjørnson. 12) Bjørnstjerne Bjørnson. 13)Libretto. 14) Baryton. 15) Fuglekongen. 16) Trekryperen. 17) FN-dagen. 18) Valentins Day. 19) Bibelen. 20) Ingen av dem. 7

8 Regionale pensjonistforeninger AUST-AGDER 26 medlemmer Styreleder: Kåre Studshammen Nyli Ringvei 38, 4844 ARENDAL Tlf Årsmøte 29. mars - Månedlige treff i bankens lokaler - Lokal revy 13. januar - Sommertur - Ytterligere arr. vil bli gjennomført på sparket - Julesammenkomst nov./desember og AKERSHUS ca. 658 medlemmer Styreleder: Inger S. Frydendal Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Tlf / Ønsker du å bli medlem, ta kontakt med: Finn Urdal, - Månedlige treff med kåseri - Nyttårsmiddag i januar - Årsmøte med middag i mars - ca. 10 reiser i året til inn- og utland HEDMARK 37 medlemmer: Styreleder: Egil Lauritzen, Skjerdavegen Ottestad tlf / Årsmøte 14. mars Utgir eget medlemsblad med 4 nr. i året - Ellers intet konkkret bestemt for 2012 HORDALAND 115 medlemmer Styreleder: Egil Aadland Tlf / E-post: Tamøter med eksterne foredragsholdere. Dagsturer en gang per måned i fjellene rundt Bergen Byvandring med guide arrangeres i vårsesongen Hovedtur i Europa i august / september Høstmøte med kåseri og sosialt samvær Julemøte i bankens kantine med godt gammeldags julebord og dans til levende musikk. NORDLAND 16 medlemmer Nordea-Narvik-Pensjonister. Stureleder Tove Bakkejord Tyriveien 12, 8515 NARVIK ; Medlemsmøter en gang pr. mnd. Hver mandag kl går vi ca 1 time + kafebesøk. NORDVEST 134 medlemmer Styreleder: Arnstein Slinning Furmyrhatlen 3, 6018 Ålesund Tlf eller Medlemsmøter med foredrag med forskjellige temaer. OPPLAND 43 medlemmer Styreleder. Kari Støvne Horn, Skårsetgutua 6, 2618 LILLEHAMMER Tlf Årsmøte i mars - Vår/høsttur - Julebord/teatertur nov/des TROMS 34 medlemmer Styreleder: Jorunn Bertheussen W.Churchillsv. 90, 9014 TROMSØ Tlf / Aktivitetsplan 2011: - Medlemsmøter månedlig - Møljemiddag dvs. skrei, lever og rogn på Sommarøy - Tur til medlems hytte - Kulturaften - Julemiddag TRØNDELAG 44 medlemmer Styreleder: Olav Dahlen Postboks 49, 7351 Buvika Tlf / Medlemsmøte første mandag i hver måned - Årsmøte i februar - Flere teaterbesøk m/respektive i løpet av året - Turer i inn- og utland m/respektive - Juletreff - Julekonsert VEST- AGDER 92 medlemmer Styreleder: Svein Johanson Tranestien 67, 4626 Kristiansand S. Tlf.: / Månedlige lunsjmøter i banken - Årsmøte i mars i Kristiansand - Skogsturer i nærområdet - Årlig tur til inn- eller utland - Tur til Skagen 8-9 mai med ledsagere VESTFOLD, BUSKERUD og TELEMARK 83 medlemmer Styreleder: Rita Thorunn Nådland Åbyveien 9, 3400 LIER Tlf Årsmøte primo mars 2012 i Holmestrand ØSTFOLD 105 medlemmer: Styreleder: Øivind Jansen Roald Amundsensgt. 45, 1723 Sarpsborg Tlf.: / mars, årsmøte i Moss 5 mai, 5 dagers tur til Tyskland Eventyrveien i Brldrene Grimms fotspor September, teatertur Nov./des. Juletur 8

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM. Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer

ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM. Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer Oslo, 29. januar 2013 Et 10-år med pensjonsreform Folketrygdreformen (NOU 2004:1) Pensjonsreform pga økt levealder

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 God HMS gir lavere pensjonskostnader Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 KLP - Interkommunalt selskap i 1949 KLP ble opprettet for å levere kostnadseffektive pensjonstjenester til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon Regnskapet for 2009 Resultat pr 31.5.2010 Tema: Hvordan skal pensjonskasser styres?

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening

Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening Starten To-tre representanter fra Televerkets Pensjonistforbund og fem pensjonister fra Lillehammer møttes ut på vinteren 1985 med sikte på å starte ei

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 1 I DETTE NUMMERET: Lederen har ordet Side 2 Redaksjonens kommentar Side 3 Nye medlemmer Side 4 Innkalling til årsmøte

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Oversikt. over. Pensjonistgrupper. Norge

Oversikt. over. Pensjonistgrupper. Norge l NDFs Pensjonistseksjon: Oversikt over Pensjonistgrupper l Norge 1994 Norges Døveforbund: 2 NDFs Pensjonistseksjon Seksjonen ble vedtatt opprettet på Norges Døveforbunds landsmøte i Drammen 12.-14. juni

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29.

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. januar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO "HYBRIDE" TJENESTEPENSJONER

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 27.4.2014 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Bjørn G. Pettersen Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

NORSK SOLIDITETSREGULERING

NORSK SOLIDITETSREGULERING NORSK SOLIDITETSREGULERING Agenda Kort om historien 1994-2015 Dagens regulering Regnskapsverdier og solvensverdier Reduksjon av pensjonsytelser Hva gir best soliditet? Fremtidig regulering for pensjonskasser

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Under utvikling. Ringsaker og omegn Travlag Rutine for valgkomiteen. Rutine for valgkomiteen

Under utvikling. Ringsaker og omegn Travlag Rutine for valgkomiteen. Rutine for valgkomiteen Innledning Denne rutine er innført iht travlagets lov 16 (2) d, og for å kvalitetssikre travlagets valgprosess. Fra Tove Heggem Larsens bok Organisasjonskunnskap siteres: Valgkomiteen nedsettes oftest

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling) Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 7. mai 2014 Møtedato 21. mai 2014 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13 Oslo Møtegruppe

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Seniorforeningen UiO har i 2016 hatt et aktivt og interessant år.

Seniorforeningen UiO har i 2016 hatt et aktivt og interessant år. Å RSRÅPPORT 2016 Innhold Virksomheten i 2016... 3 Aktivitetene i 2016... 4 13. januar: Besøk på jødisk museum... 4 26. februar: «Den glade enke» på Oslo Nye Teater... 4 16. mars: Årsmøte 2016... 4 20.

Detaljer

Nasjonale trafikksikkerhetskonferanse om førerretten «Rett til ratt?»

Nasjonale trafikksikkerhetskonferanse om førerretten «Rett til ratt?» TRYGG TRAFIKK Til Trygg Trafikks medlemmer Deres ref: Dato: 12. mars 2015 Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum NO-O103 Oslo, Norway Tlf: +47 22 40 40 40 Faks: +47 2240 40 70 Vår ref. hovedkontor@tryggtrafikk.no

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliser med investeringsvalg Fripoliser med investeringsvalg Verdipapirfondenes Forening Øistein Medlien, 18. mars 2015 Livselskapene stenger butikken Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor Lave renter (og forventninger om

Detaljer

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Å rsmøte i Mosvik historielag Tirsdag 28. februar 2017 kl 19.00 Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Sakliste for årsmøtet 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Årsmelding

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer