NordeaPensjonisten. Våren Hei! Hva er det som skjer? Fra UKEN til lederjobber

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NordeaPensjonisten. Våren 2012. Hei! Hva er det som skjer? Fra UKEN til lederjobber"

Transkript

1 NordeaPensjonisten Våren 2012 Hei! Hva er det som skjer? Å bli pensjonist er ingen sykdom, men man blir eldre og alternativet er hverken til å snakke om eller tenke på. Å bli eldre var kanskje ikke helt slik vi forventet, var det? Egentlig var det vel ingen som fortalte oss hvordan det kom til å bli, eller var det bare at vi ikke hørte etter? Fra UKEN til lederjobber :00 Nyheter Norges Handelshøyskoles (NHH) forskningsmagasin, NHH Bulletin, skriver i sin siste utgave om ledere i Nordea med NHH-bakgrunn. Spredningen i fagfelt og ansvarsområdet viser et stort mangfold og mange karrieremuligheter i Nordea. Det er nok av tanker og plager som sniker seg inn på oss. Vi tror vi er alene om dette og ingen andre har det som oss eller forstår hvordan vi har det. Men det er feil! Noen plager får vi alle, men alle får ikke alt. La oss starte på toppen. Etter vinterens kulde med mye bruk at lue, har vi ikke lenger den flotte manken vi hadde som 20 åringer. Ikke helt den samme fargen og slett ikke den samme glansen. Til gjengjeld får du hår i ansiktet dersom du er kvinne uten at det kan anses som noen heldig eller ønsket kompensasjon. Og er du mann, har du kanskje fått nesehår og hårdusker i ørene ikke spesielt lekkert det heller. Hva er det som skjer med håret når vi blir eldre? For det første eldes håret som resten av kroppen. For det andre får mange av oss en del sykdommer og andre plager som vi bruker medisiner for noe som også gjenspeiler seg i håret. For det tredje vasker ikke vi eldre håret så ofte som unge mennesker noe de absolutt bør gjøre, helst hver eller annen hver dag (iflg. min frisør på 35 år). FINN EN GOD FRISØR. Av egen erfaring er det å finne en god frisør det viktigste vi kan foreta oss. En fagperson med både erfaring og kunnskap som har sett en del opp gjennom tidene. Det er opplagt en fordel. God hjelp til valg av sjampo, balsam og vannløslig styling-produkt. Regelmessig og riktig klipp og stell er det viktigste. Klippen er alfa og omega, og en dyktig frisør vil se hva du kler og gi råd om det. Nå er våren rett rundt hjørnet og bruken av lue er ikke aktuelt før til neste vinter. SLIPP HÅRET LØS Det er VÅR Nordea-medarbeidere Magasinet har snakket med leder for bankvirksomheten i Norge, John Sætre, leder for Corporate Finance-avdelingen, Espen Marcussen, leder av Segment Corporate, Anne Stärk- Johansen, og informasjonssjef, Thomas Sevang. Disse gir et innblikk i studiemiljøet ved handelshøyskolen i Bergen, og forteller sine historier om hvordan de havnet der de er nå. Dagens lille: Se opp og ikke ned, se framover og ikke tilbake, se ut og ikke inn og rekk hånden din til noen. Inger S. F. 1

2 Forenklet utgave av NPNs beretning for 2011 Kunstforeningen fyller 65 år Jubileumslotteri Styret har i perioden bestått av: Inger Skaurum Frydendal, Oslo og Akershus, leder, Egil Lauritzen, Hedmark, nestleder, styremedlemmene Arnstein Slinning, Nordvest, Willy Krøgli, Vestfold, Buskerud og Telemark, og Gudbrand Stiksrud, Oslo og Akershus samt vararepresentantene: Kjell M. Hoff, Oslo og Akershus, og Svein Johanson, Vest-Agder. Vararepresentantene har deltatt etter behov. Har du kjøpt lodd???? Konstituerende styremøte fant sted rett etter Landsmøtet den 2. feburar 2011 og styret fordelte arbeidsoppgavene mellom seg med utgangspunkt i Handlingsplanen som ble vedtatt på Landsmøtet. Kasserer ble Arnstein Slinning og sekretær Gudbrand Stikrsrud Det er gjennomført 6 styremøter i NPN i perioden. Ellers foregår kontakten i styret stort sett pr. e-post. MEDLEMMER Pr hadde vi fått innrapportert forventet antall medlemmer med i alt 1387, ORGANISASJON. Det er i perioden ikke opprettet nye lokalforeninger. VEDTEKTENE. På landsmøtet ble det enstemmig vedtatt standardvedtekter/ normalvedtekter for de lokale foreningene. Det er ønskelig å ha tilnærmet likelydende vedtekter lokalt slik at lokalforeningene fremstår mest mulig likt. Styret har ønsket å kontrollere at dette etterleves lokalt, og har oppfordret foreningene om å sende sine vedtekter til styret. PENSJONSKASSEN og Styringsutvalget for Pensjonskassen: Pensjonistenes representanter til pensjonskassens styre er Gudbrand Stiksrud med Øivind Trondrud som varamann. Avkastningen på pensjonskassens investerte midler har i 2011 vært under press og det forventes et beskjedent årsresultat. Men soliditeten ser fortsatt ut til å opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. ØKONOMI Det størst temaet i år var at bankens bidrag ble mottatt langt ut i Dette skapte utfordringer for noen av foreningene, men banken har lovet at de skal prøve å forbedre seg. Gruppen som ble nedsatt etter siste landsmøte for å se på fordelingen av tilskuddet fra banken mellom foreningene, la frem sitt forslag til fordeling for styret i NPN i september. Alternativ I, grunnbeløp til alle lokalforeningene på kr ble vedtatt av styret og dette vil bli innført f.o.m I forbindelse med at Nordea Kunstforeningen Norge fyller 65 år har styret kjøpt inn 23 bilder av anerkjente kunstnere til et jubileumslotteri, hvor vi trekker én gevinst hver arbeidsdag f.o.m. mandag 16. april t.o.m. onsdag 16. mai. Vi presenterer noen av gevinstene: Dersom du er heldig vinner, vil det være hyggelig om du sender oss noen ord om hvordan det føles å vinne et bilde i Jubileumslotteriet. Mvh redaktøren

3 Røde Kors søker leksehjelpere med livserfaring Røde Kors søker pensjonister til sitt leksehjelpprogram. Røde Kors er til stede i alle landets fylker, og antall timer leksehjelp er fleksibelt. Hvis du kunne tenke det å hjelpe barn og unge med lekser og hyggelig samvær er Røde Kors interessert i akkurat deg! Hvert år faller et stort antall elever ut av den videregående skolen.dette er et stort problem for samfunnet, men et enda større problem for den enkelte. Forskning viser en nær sammenheng mellom svake karakterer i grunnskolen og senere frafall fra videregående skole. SSB anslår at antall ufaglærte vil utgjøre 3,5 prosent av de sysselsatte i 2025, mot 11 prosent i små klipp fra KASSABLADET nr Nordeapensjonister er midt i målgruppen til Røde Kors. Våre pensjonister har erfaring fra et langt yrkesliv og har samtidig mye god livserfaring de kan ta med seg i møte med ungdommen. Det siste kan være vel så viktig for skape en motivasjon og lyst for læring, sier Stine Fjell, HR-sjef i Nordea Norge. Den pratsomme frisør kan omsider be kunde nummer fire ta plass i stolen. Derpå sier han: -Og hvordan vil De så klippes? -I taushet. Leksehjelpen foregår i lokaler Røde Kors disponerer i ditt lokalmiljø. Hvor ofte du ønsker å være med kan variere, men én dag i uken i to til tre timer er vanlig. Det er heller ikke noe problem å utnytte pensjonisttilværelsens nye frihet. Så lenge du gir beskjed i forveien er ikke ferieturer noe hinder for å være en leksehjelper. Alle leksehjelpere gjennomfører et introduksjonskurs til Røde Kors, et obligatorisk førstehjelpskurs og et omsorgskurs. Du får også tilbud om et tretimers kurs for leksehjelpere. For mer informasjon eller påmelding som leksehjelp,se Gamle Lars hadde vært på sykehus og tatt en mageoperasjon. En av naboene spurte om det hadde vært fælt. -Ja, jøjje meg, svarte han Lars. Hadde jeg visst å ille det var, så skulle jeg grua meg mye mer. Først og fremst sa legen, må De avstå fra alt åndelig arbeid. -Jamen, svarte forfatteren, romanen min da? -Ingen fare, sa legen. Den kan De rolig skrive ferdig. Dette er et frivillig arbeid som både er samfunnsnyttig, intellektuelt stimulerende og ikke minst viktig for dem som benytter tjenesten. Våre pensjonister er en økende og uutnyttet ressurs for frivillig arbeid også innenfor dette området.og hvem vet kanskje det er neste generasjons bankansatte du inspirerer, smiler Fjell. Perly Frostman, HR 3

4 Nordvestforeninga hadde medlemsmøte i kantina til Nordea Ålesund. Tidligare kollega Arnfinn Larsen fortalde om Møre- vikingen Gange Rolv.. eller Rollon som er eit anna namn han fekk. profesjonelle leigesoldatar i den Romerske hær fleire hundre år tidlegare, og som er utvikla vidare. Etter år 911 utvikla Gange Rolv, då med namnet Rollon, regionen, og arealet vart også større. Han gifta seg med ei av døtrene til Karl den Enfoldige, men fekk ein son med ei kvinne frå Bayeux, William Longsword. Han vart far til Richard den 1. som ligg gravlagd i byen Fecamp og det vert no arbeida med eit Nordisk prosjekt for å kunne ta genprøver frå grava og dermed kanskje få avklart om Rollon var frå Noreg. Gange Rolv døde i år 931. Etterkomar av Gange Rolv var også William Erobrer som ved slaget i Hastings i år 1066 vart konge i England. Han er stamfar til dagens engelske kongehus års jubileet vart feira i fleire dagar i Ålesund i slutten av september sist haust, og 75 personar var også med på ein tur til Normandie der jubileet vart feira. I Ålesund står ei statue av Gange Rolv, gitt av byen Rouen ved 1000 årsjubileet i Gange Rolv ; i år 2011 var det 1100 år sidan Gange Rolv vart 1.duke of Normandie, ein avtale som i år 911 vart signert på staden St Claire sur Ept mellom Rollon og den franske kong Karl den Enfoldige. Her måtte både han og hans menn la seg døype og verte kristne. Gange Rolv var son til Ragnvald Mørejarl, truleg fødd i år 865 ca. Vi takkar Arnfin for et interessant foredrag. Helsing frå Synnøve Breivik Etter eit vikingtokt i Østerled, kom Gange Rolv til Viken (Oslo). Der gjorde han strandhogg og røva staden. Harald Hårfagre som den gong var konge, hadde strenge reglar for lov og rett i landet, reglar som Gange Rolv no hadde brote. Han reiste vidare heim til Møre, men vart bannlyst av Harald Hårfagre og måtte flykte frå landet i år 880 ca. Han seilte via kjende vikingruter Shetland, Orknøyane, Hebridane, Irland, og landa i Normandi i Frankrike nokre år seinare. Rundt år 900 var der allereide faste bosetningar i den vestlige delen av Normandie av Normannere, dvs nordmenn og danskar. Tormod Torfæus, ( ) var fødd på Island, men tok si utdanning ved Universiteter i København. Han var ein historisk autoritet i Skandinavia, men også delar av Europa. Han holdt mesteparten av sitt liv til på Karmøya og skreiv også Noreg si historie for danske-kongen på latinsk. Dette historiske verket har dei seinare år vorte oversett til norsk, og dette har gitt ny informasjon om Gange Rolv og hans opphav. Med betydeleg dokumentasjon og henvisingar til tidligare skriftlege kjelder, meiner han at Rollon var vikingen Gange Rolv frå Møre. Dei fleste historikarane i Europa meinar også at det er mest sannsynleg at Gange Rolv og Rollon er ein og same person, nokre historikarar meiner han var dansk. Med si vikinghær hadde han samla store delar av Normandie, og mange meinar at norske vikingar sine dyktige krigsmetoder kan vere erfaringar norske vikingar fekk som 4

5 Hva er dette? Landsmøte i NPN 1. februar 2012 Valget ga følgende resultat: Valgkomiteens forslag ble lagt frem av valgkomiteen v/ Leif-Otto Engelberg Jo, forsiden på vår nye netttside. Har du vært inne og sett på den? Det gjør du lett ved å søke på no. Her finner du informasjon fra din lokalforening og informasjon om både hytter og kunstforeningens virke. Andre ting du ønsker å lese om, bør du kontakte oss i redaksjonen. Redaksjonen for nettavisen er den samme som for avisen vår. Samtlige lokalforeninger har nå fått tilgang til sin egen underside. Dessverre er det ikke mulig å komme inn på Intranettet i banken, men vi håper på sikt at vi kan få med mye av den informasjonen som befinner seg der, dersom vi finner at det kan være av generell interesse. Påskenøtter 1)Hva heter den eldste norske avisen som fortsatt utgis? 2)Hva står forkortelsen CNN for? 3)Avisen har tidligere hett Vort Arbeide, Social-Demokraten og Arbeiderbladet. Hva heter den i dag? 4)Når ble John Glenn USAs første romfarer? 5)Hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? 6)Hvilken sport forbinder du med en «bogey»? 7)I hvilken idrettsgren snakker vi om «å sløre»? 8)Hvisket norsk fylke grenser til flest land? 9)Hva uttrykker man med tegnene: null skråstrek null null? 10)Hva betyr et trekantet fareskilt når spissen peker ned? 11)Hvem skrev «Ja vi elsker»? 12)Hvem av de «fire store» fikk Nobels litteraturpris? 13)Hva kalles teksten til en opera? 14)Hva kalles mannsstemmen mellom tenor og bass? 15)Hvilken fugl blir regnet som Europas minste fugl? 16)Hvilken fugl i Norge er den eneste som klatrer like lett, både oppover og nedover en trestamme? 17)Hva markeres den 24, oktober hvert år? 18)Hvilken dag feires den 14. februar? 19)Hvilken bok er kjent som «Bøkenes Bok»? 20)Hvilke av de Baltiske land har et kors i flagget sitt? De riktige svarene finner du på side 7. Valg: Leder: Inger Skaurum Frydendal, for 1 år, gjenvalg, enstemmig valgt Nestleder: Egil Lauritzen, for 1 år, gjenvalg, enstemmig valgt Styremedlem: Willy Krøgli, (ikke på valg) Styremedlem: Gudbrand Stiksrud, (ikke på valg) Styremedlem: Arnstein Slinning, for 1 år, gjenvalg, enstemmig valgt Varamedlem Kjell Hoff, for 1 år, gjenvalg, enstemmig valgt Varamedlem Svein Johanson, for 1 år, gjenvalg, enstemmig valgt Revisor; Per Lervik, enstemmig valgt (vara Bjørn Løkslid, enstemmig valgt) Valgkomite: Jacob Alvheim, Kjell Pettersen og Leif-Otto Engelberg, med Jacob Alvheim som leder, enstemmig valgt. Alle valg ble fortatt ved akklamasjon. Nordea Norge Pensjonskasse En orientering om stillingen ved årsskiftet 2011 / 2012 v/gudbrand Stiksrud (Pensjonistrepresentant i styret) Manus: Per Brastad, Gabler Wassum AS Disposisjon Styrets sammensetning Utviklingen de seneste år Enkelte viktige rammevilkår: Oppreservering knyttet til økt levealder Garantert avkastning Planendring for bankens pensjonsordning Pensjonsreformen Kort om styringen av Pensjonskassen Utsikter for nærmeste fremtid Pensjonskassens styre Oppnevnt av Banken: Ingrid Bratheim (styreleder), Anders Eik (nestleder), Klara Lise Aasen, Anne Torunn Vale Hans-Ellef Lømo - styremedlem uten tilknytning til foretakene med pensjonsordning i Pensjonskassen Peter Mårtensson, Konsernutvalget for pensjoner Oppnevnt av pensjonistforeningene: Gudbrand Stiksrud, med Øyvind Trondrud som personlig varamedlem Oppnevnt av konsernutvalget for tillitsvalgte: Jan Kokkim, med Øivind Bjørnstad som personlig varamedlem Voldsomme svingninger i finansmarkedene 2008 ble svakeste år i pensjonskassens historie; banken tilførte 150 mill i ny egenkapital Pensjonskassens styre besluttet periodisering og utsettelse av 5

6 kostnadsføring av styrket premiereserve for nytt dødelighetsgrunnlag for å muliggjøre pensjonsregulering Regulering hhv 3,6 %, 0,45 %, 2,9 % 2010 God men ujevn oppgang i aksjemarkedene. Fremdeles et stykke igjen til nivåene før finanskrisen Norge lite påvirket av krisen innen -området. Lange renter på stigende trend Nok et tilfredsstillende år; VJA 7,5 % Kostnadsført 24,1 mill. til styrking av premiereserve ved nytt dødelighetsgrunnlag Rom for både oppbygging av bufferkapital og 2,1 % pensjonsregulering Krisen innen -området dominerte bildet på ulike vis. Betydelig fall i lange statsrenter (NO, DE, US) Betydelige fall i aksjemarkedene; Oslo Børs ned 12 %. Spesielt 2. halvår svært volatilt - porteføljens risiko trukket ned VJA ca 2,2 % - dekker ikke grunnlagsrenten, nødvendig å tære på bufferkapital Kostnadsført gjenværende 24,1 mill. for styrking av premiereserve ved nytt dødelighetsgrunnlag Styrking av premiereserve knyttet til økt levealder Allment økende levealder øker risikoen for at pensjonenes utbetalingsperiode blir lengre enn tidligere antatt. Finanstilsynet har derfor pålagt oppreservering, og Pensjonskassen har innført nytt dødelighetsgrunnlag i tariffene fra og med For vår pensjonskasse utgjør oppreserveringen 108,6 mill. Dette må til syvende og sist betales av Banken. Kostnadsført med 1/3 i 2007; 0 i 2008; 2/9 i hvert av årene Utsettelse av kostnadsføringen var betingelse for å oppnå pensjonsregulering for 2007 og 2008; hhv 3,6 % og 0,45 %. Opptrappingsplanen er godkjent av Finanstilsynet, og ble fullført i Garantert avkastning I Pensjonskassen plikter å gi alle forsikrede en avkastning på gjennomsnittlig ca 3,5 % av deres premiereserve (grunnlagsrente) Lavt rentenivå i penge- og obligasjonsmarkedene isolert sett en ulempe for Pensjonskassen; nødvendig å ta risiko for å kunne både oppfylle pliktig avkastning og gi mulighet for pensjonsregulering Risiko tas primært i aksjemarkedene; nødvendig med bufferkapital for å kunne tåle svingninger i resultatet Manglende avkastning dekkes fra bufferkapital - bl.a. tilleggsavsetninger og/eller egenkapital. Garantert avkastning II Pensjonskassens grunnlagsrente var 4 % inntil , deretter 3 % Myndighetene har pålagt redusert grunnlagsrente (2,5 %) for ny opptjening fra Øker premiene Banken må betale betydelig Gjør Pensjonskassen etter hvert mer robust Øker ikke i seg selv medlemmenes opptjente rettigheter (ytelser) Øker muligheten for avkastning ut over grunnlagsrenten, dvs. for pensjonsregulering Pålegget kom som følge av det lave rentenivået, som isolert sett er en ulempe for Pensjonskassen. Endringer i Bankens pensjonsplan Ytelsesordningen lukket fra , overgang til innskuddspensjon for nye ansatte Medlemmer pr kunne velge å bli i ytelsesordningen eller gå over på innskuddspensjon Samtidig ble ytelsesordningen endret: Nivået redusert fra 70 % til 66 % Ektefellepensjon utgår Fortsatt ytelse ved uførhet og til barn, men opptjening utgår Ikke tilbakevirkende - opptjente rettigheter beholdt som fripolise for den enkelte Pensjonister fra før 2011 er overhodet ikke berørt Pensjonsreformen fra Omfatter både folketrygden, AFP og tjenestepensjon Ulike regler for offentlig og privat tjenestepensjon Adgang til fleksibelt uttakstidspunkt og grad fra både folketrygd og privat tjenestepensjon Tidligst fra 62 år, senest fra 75 år NB Tidlig uttak kan gi betydelig lavere årlig pensjon enn ved uttak fra 67 år Årlig informasjon til ansatte fra 61 år Mulig å kombinere pensjon og arbeidsinntekt arbeid fristilles fra uttak av pensjon Opptjening ved eventuelt arbeid til 75 år Kompliserte overgangsregler for mange årskull Styring av Pensjonskassen Styringen er innrettet med utgangspunkt i at medlemmenes rettigheter til enhver tid skal være fullt sikret Styret har stilt rammer og krav for forvaltningen, og etablert løpende rapportering Målet er å kunne oppnå en fremtidig avkastning i overkant av grunnlagsrenten, med begrenset risiko. Dette er en betingelse for å kunne regulere opp pensjonene fra Pensjonskassen i fremtiden Finansforvaltningen For å spre risiko og søke å oppnå høyere avkastning over tid, er eiendelene fordelt på ulike aktivaklasser og markeder. I vurderingen av fordelingen tas det hensyn til forventet avkastning og Pensjonskassens risikobærende evne En andel av midlene er plassert i aksjefond, fordi det historisk har vist seg at den høyere risiko i aksje-markedet over tid gir høyere avkastning enn rentebærende plasseringer Resultatmessige utslag i enkelte år kan bli store, slik at det er nødvendig å ha bufferkapital for å møte vanskelige perioder Bufferkapital består i hovedsak av egenkapital ut over det som skal til for å dekke kapitaldekningskravet, samt tilleggsavsetninger. Nærmeste fremtid Ser ut til å kunne bli tilfredsstillende risikokapasitet i Pensjonskassen, tross at svak avkastning i 2011 gjør det nødvendig å tære på bufferkapital Strategiens aksjeandel redusert i 2011; tilbakeføres til 20 % Svært lavt rentenivå. VJA må over 3,5 % for å muliggjøre pensjonsregulering. I praksis avhengig av utviklingen i aksjemarkedene og på eiendomsporteføljen Fortsatt uro om ventes gi fortsatt volatile finansmarkeder. Usikre vekstutsikter i verdensøkonomien Kommende endringer i myndighetskrav ( Solvens II ) kan gi behov for økt soliditet i Pensjonskassen 6

7 Pensjonist-jubilanter år: år Døde Aursøy Charlotte Gjerstad Bjørn Hasund Kjetil Furuholmen Richard Teksum Jan Arne Pettersen Tor Arne Hansen Anne-Lise Jakobsen Marit Engstrøm Aage Hovden Per Willersrud Ole-Gunnar Ystad Arvid Praem Inger Johanne Skirstad Aase Kirsten Slotsvik Grete Antonie Aasmundtveit Marit Olsen Grethe Ingrid Holstad Per Kåre Berger Bjørnulf Ludvigsen Jan Doreus Randgaard Øivind Edvardsen Alvhild Kokai Janos Ferenc Wasland Erling Nikolai Ødegaard Kjell Svenningsen Reidun Marie Johnsen Jorunn Ertesvåg Jon Kåre Christiansen Leif Kåre Lambech Petra Karoline Lyche Helge Aaby Andresen Terje Linder MAUSUND TOLVSRØD ULSTEINVIK HAMAR TROMSØ VEAR BEKKESTUA STRØMMEN KLØFTA SÆBØVÅGEN LUNNER KRISTIANSAND S LILLESTRØM HAREID MYSEN FREDRIKSTAD OTTESTAD ÅLESUND SPYDEBERG GJØVIK SKI KOLBOTN ULSTEINVIK KOLBOTN SOFIEMYR 80 år år år Herseth Nora Helene Kristensen Ingebjørg Ensrud Hedvig Marie Leonhardsen Asle Norvald Høiby Rolf Holm Signe Elisabeth Olsen Arne Håkon Isaksen Randi Ramm Johnny Theodor Heimstad Bjørg Helene Fjellum Per Kristian Persson Alice Gunborg Bargel Edmund K Herstein Sigurdsen Liv Bjørnøy Ludvik Oddmund Henmork Eva Odny Gudbrandsen Gudrun Nielsen Brit-Tove Thorsø Ingar Tandberg Ragna Pauline Ihlen Ellen Serine Johansen Åge Johannes Mykland Tordis Brandvold Torgeir GRAN LILLEHAMMER HASLUM DRAMMEN HONNINGSVÅG TROMSØ HAGAN ÅLESUND TÅRNÅSEN LENA KRISTIANSAND S BEKKESTUA NB! Alle Nordea Pensjonistforeninger har som du ser ulike aktiviteter og arrangerer spennende reiser. Tar du utfordringen? Du har kanskje undret deg over at en eller flere av dine tidligere kolleger i banken og som du vet er pensjonist(er) ikke deltar i pensjonistforeningen kanskje ikke er å se i det hele tatt! Kanskje DU kan ta en telefon til vedkommende og foreslå at dere treffes og går sammen på neste samling/møte!!! Det er kanskje bare en liten kontakt som skal til - og vips! så utvides det sosiale nettverk for flere! Redaksjonen avsluttet april 2012 Neste nummer kommer ca. juni/juli 2012 Innlegg til neste nr. må være redaksjonen i hende senest 30. mai 2012 Redaksjonen: Inger Skaurum Frydendal, redaktør Leif-Otto Engelberg: Marie Karlsson: Arnfinn Folkvord: Følg med på netsiden Her vil du etter hvert finne flere bilder vi gjerne skulle hatt med i dette nr., men desverre ikke fikk plass til. Svar påskenøtter: 1) Adressavisa. 2) Cable Net News. 3) Dagsavisen. 4) ) ) Golf. 7) Seiling. 8) Finnmark. 9) Promille. 10) Vikeplikt. 11) Bjørnstjerne Bjørnson. 12) Bjørnstjerne Bjørnson. 13)Libretto. 14) Baryton. 15) Fuglekongen. 16) Trekryperen. 17) FN-dagen. 18) Valentins Day. 19) Bibelen. 20) Ingen av dem. 7

8 Regionale pensjonistforeninger AUST-AGDER 26 medlemmer Styreleder: Kåre Studshammen Nyli Ringvei 38, 4844 ARENDAL Tlf Årsmøte 29. mars - Månedlige treff i bankens lokaler - Lokal revy 13. januar - Sommertur - Ytterligere arr. vil bli gjennomført på sparket - Julesammenkomst nov./desember og AKERSHUS ca. 658 medlemmer Styreleder: Inger S. Frydendal Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Tlf / Ønsker du å bli medlem, ta kontakt med: Finn Urdal, - Månedlige treff med kåseri - Nyttårsmiddag i januar - Årsmøte med middag i mars - ca. 10 reiser i året til inn- og utland HEDMARK 37 medlemmer: Styreleder: Egil Lauritzen, Skjerdavegen Ottestad tlf / Årsmøte 14. mars Utgir eget medlemsblad med 4 nr. i året - Ellers intet konkkret bestemt for 2012 HORDALAND 115 medlemmer Styreleder: Egil Aadland Tlf / E-post: Tamøter med eksterne foredragsholdere. Dagsturer en gang per måned i fjellene rundt Bergen Byvandring med guide arrangeres i vårsesongen Hovedtur i Europa i august / september Høstmøte med kåseri og sosialt samvær Julemøte i bankens kantine med godt gammeldags julebord og dans til levende musikk. NORDLAND 16 medlemmer Nordea-Narvik-Pensjonister. Stureleder Tove Bakkejord Tyriveien 12, 8515 NARVIK ; Medlemsmøter en gang pr. mnd. Hver mandag kl går vi ca 1 time + kafebesøk. NORDVEST 134 medlemmer Styreleder: Arnstein Slinning Furmyrhatlen 3, 6018 Ålesund Tlf eller Medlemsmøter med foredrag med forskjellige temaer. OPPLAND 43 medlemmer Styreleder. Kari Støvne Horn, Skårsetgutua 6, 2618 LILLEHAMMER Tlf Årsmøte i mars - Vår/høsttur - Julebord/teatertur nov/des TROMS 34 medlemmer Styreleder: Jorunn Bertheussen W.Churchillsv. 90, 9014 TROMSØ Tlf / Aktivitetsplan 2011: - Medlemsmøter månedlig - Møljemiddag dvs. skrei, lever og rogn på Sommarøy - Tur til medlems hytte - Kulturaften - Julemiddag TRØNDELAG 44 medlemmer Styreleder: Olav Dahlen Postboks 49, 7351 Buvika Tlf / Medlemsmøte første mandag i hver måned - Årsmøte i februar - Flere teaterbesøk m/respektive i løpet av året - Turer i inn- og utland m/respektive - Juletreff - Julekonsert VEST- AGDER 92 medlemmer Styreleder: Svein Johanson Tranestien 67, 4626 Kristiansand S. Tlf.: / Månedlige lunsjmøter i banken - Årsmøte i mars i Kristiansand - Skogsturer i nærområdet - Årlig tur til inn- eller utland - Tur til Skagen 8-9 mai med ledsagere VESTFOLD, BUSKERUD og TELEMARK 83 medlemmer Styreleder: Rita Thorunn Nådland Åbyveien 9, 3400 LIER Tlf Årsmøte primo mars 2012 i Holmestrand ØSTFOLD 105 medlemmer: Styreleder: Øivind Jansen Roald Amundsensgt. 45, 1723 Sarpsborg Tlf.: / mars, årsmøte i Moss 5 mai, 5 dagers tur til Tyskland Eventyrveien i Brldrene Grimms fotspor September, teatertur Nov./des. Juletur 8

NordeaPensjonisten. Våren 2013. Adresseendring Og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble nok til liten nytte. Nordea-huset

NordeaPensjonisten. Våren 2013. Adresseendring Og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble nok til liten nytte. Nordea-huset NordeaPensjonisten Våren 2013 Adresseendring Og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble nok til liten nytte Flytter du? Har du flyttet? Når du flytter! Det er mange som må vite om det dersom du

Detaljer

NordeaPensjonisten. Våren 2011. Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5.

NordeaPensjonisten. Våren 2011. Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5. NordeaPensjonisten Våren 2011 Tore har ordet! Endelig har vinteren sluppet taket og vi har lysere og varmere tider i vente! I banken skjer det stadig endringer og nok en gang er nytt bankkontor/fremtidens

Detaljer

NordeaPensjonisten. Sommer 2013. Nordea Årets bank i Vest-Europa. Gode kundeopplevelser plasserer Nordea på topp

NordeaPensjonisten. Sommer 2013. Nordea Årets bank i Vest-Europa. Gode kundeopplevelser plasserer Nordea på topp NordeaPensjonisten Sommer 2013 Nordea Årets bank i Vest-Europa Nordea er kåret til Årets bank blant de ledende europeiske bankene i 2012 av Financial Times-eide The Banker. Nordea er den første nordiske

Detaljer

NordeaPensjonisten. Julen 2011. Julehilsen fra Gunn Wærsted. Kjære medpensjonister!

NordeaPensjonisten. Julen 2011. Julehilsen fra Gunn Wærsted. Kjære medpensjonister! NordeaPensjonisten Julen 2011 Julehilsen fra Gunn Wærsted Vi nærmer oss slutten av nok et Nordea-år, og som vanlig er innspurten hektisk. Det er alltid mye som skal være klart før jul. I skrivende stund

Detaljer

NordeaPensjonisten. Julen 2010. Tore har ordet. Julehilsen!

NordeaPensjonisten. Julen 2010. Tore har ordet. Julehilsen! NordeaPensjonisten Julen 2010 Tore har ordet! Jeg skrev i førsteutgaven av NordeaPensjonisten i år at et spennende år ligger foran oss. Med informasjon, rådgivning og tilrettelegging for endringer fra

Detaljer

NordeaPensjonisten. Julen 2013. Med gode ønsker for julen og det nye året, Julehilsen fra Gunn Wærsted OM SAMARBEID

NordeaPensjonisten. Julen 2013. Med gode ønsker for julen og det nye året, Julehilsen fra Gunn Wærsted OM SAMARBEID NordeaPensjonisten Julen 2013 Julehilsen fra Gunn Wærsted Snart skal vi nyte at julefreden senker seg. I Nordea er vi i ferd med å legge et krevende, men spennende år bak oss. Et år der myndighetene strammer

Detaljer

NordeaPensjonisten. Sommer 2014. Nordea-huset. Kostnader angår alle.

NordeaPensjonisten. Sommer 2014. Nordea-huset. Kostnader angår alle. NordeaPensjonisten Sommer 2014 Nordea-huset Nordea bygger nytt hovedkontor i Oslo. Innen utgangen av 2015 flytter alle medarbeiderne inn i Nordea-huset i Essendrops gate på Majorstuen, Her er siste nytt

Detaljer

NordeaPensjonisten. Julen 2014

NordeaPensjonisten. Julen 2014 NordeaPensjonisten Julen 2014 Nordea-fondene fortsatt på Europatoppen Nordea leder nok en gang fondssalget i Europa i første halvdel av 2014, viser tall fra det uavhengige analyseselskapet Morningstar.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Magasinet Utgave 4 September 2012

Magasinet Utgave 4 September 2012 Magasinet Utgave 4 September 2012 04 Sparer penger med godt vedlikehold av skole Side 22 Knust glass etter 22. juli blir kunst Side 34 Fleksibel alderspensjon hva lønner seg? Flere enn forventet tar ut

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 2 juni 2011 årgang 5 Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på side 12! Rettighetshjørnet

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010 Tema: Pensjon TAXI 2010-1 www.volkswagen.no Syv underverker og to travle foreldre i én og samme bil. Nye Volkswagen Caravelle.

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2007 Nå kommer våren! OTV på tur side 9 Forsvarsbygg side 10 Årsmøte-referater side 11 Redaktøren Vårens vakreste eventyr

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer