HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse"

Transkript

1 HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010

2 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen og hensikten med den. s.3 2 Allerede eksisterende tilbud for barn og unge på Fjell... s.5 3 Videreutvikling av allerede eksisterende idrettstilbud for barn og unge på Fjell s Allerede eksisterende tilbud 3.2.Mulige endringer av allerede eksisterende tilbud 3.3. Forslag til tilbud høsten Spørreundersøkelsen.... s Litt om selve undersøkelsen 4.2 Resultater av undersøkelsen 4.3 Hovedfunn 4.4. Spørreskjemaet 5 Kvalitetssikring av de ulike tilbudene.. s.14 6 Foreldre engasjement.. s.15 7 Koordinator for alle tilbudene.. s.16 8 Kostnadsoverslag / finansieringsmåter. s.17 9 Sammendrag... s.18 2

3 1:Kort om undersøkelsen og hensikten med den Vi som har utarbeidet rapporten er Tom Arne Winnæss som til daglig jobber blant annet i Drammen Idrettsråd, med spesialfelt inkludering i idrettslag, og Trine Lise B. Hansen som er sosialkonsulent på Fjell skole. Denne rapporten er en kartlegging av de ulike idrettstilbud for barn og unge på Fjell, og hvordan tilbudene kan videreutvikles. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fjell 2020, Drammen kommune. Mandatet for oppdraget var: Hvordan skape et bedre lokalt idrettstilbud til barn og unge på Fjell. Rapporten er ikke forskningsbasert, men bygger på funn i undersøkelsen og erfaringer/praksis på Fjell. Rapporten er skrevet etter møter med de ulike idrettslag som driver idrett i bydelen, et spørreskjema er delt ut til alle i klasse, vi har hatt samtaler med ressurspersoner på Fjell, og vi har vært tilstede på ulike møteplasser i bydelen. Vi har her også valgt å undersøke hva barna driver med av andre aktiviteter enn idrett, hva de ønsker av den type tilbud. Dette har vi ikke gått grundigere inn på, men henviser til funnene i spørreundersøkelsen. Idrettslag med stor andel av innvandrere, har slitt tungt med å mobilisere den nødvendige foreldredeltagelse for at idrettslaget skal kunne fungere. Dette skjedde med Drafn, midt på 90 tallet. Det førte til at enkelte fotballag ble oppløst og ingen nye ble etablert. Barn og unge på Fjell mistet et godt idrettstilbud, og mange var bekymret for at de skulle stå helt uten tilbud. I 1996 satte derfor Drafn i gang et prosjekt som het Idretten er fargeblind. Prosjektet fikk støtte fra både stat, fylke og kommune og gikk over 5 år. Det ble ansatt en prosjektleder i 60 prosent stilling. En rekke tilbud ble iverksatt: fotballskole skolecup åpen gymsal tilbud på Fjell og Galterud skole det ble etablert en idrettskole for barn fra 6-10 år klubbavisa ble oversatt til fem språk Midlene til disse tilbudene og den lønnede stillingen ble tatt bort etter 5 år, og Drafn har også senere fått avslag på sine søknader om å få støtte til lønnede stillinger. Dette har ført til at aktivitetene i Drafn nå nesten ligger helt nede, og de har ingen aldersbestemte lag i fotball for barn og unge. I løpet av de siste årene har mange barn og unge på Fjell som ønsker å drive organisert idrett søkt seg til idrettsklubber utenfor bydelen slik som Skiold, Strømsgodset og BUL. Marienlyst fotballklubb startet opp med breddefotball på Fjell kunstgressbane for tre år siden og har seks aldersbestemte lag hvorav ett jentelag. Men klubben sliter med at de ikke klarer å stille med trenere til alle lagene de har pga manglende foreldreengasjement. De sliter også med manglende betaling av kontingent 3

4 De aller fleste barn og unge på Fjell står utenfor organisert idrett, og dette skal vi komme nærmere tilbake til i rapporten når vi ser på de ulike tilbudene som finnes. Når situasjonen på Fjell nå er slik at det finnes få gode idrettstilbud, er det uheldig av mange grunner.i notat 2006:123: Foreldredeltagelse i det flerkulturelle idrettslag, av Carlsson/Haaland, peker de spesielt på 2 grunner: For det første blir barn med minoritetsbakgrunn i liten grad introdusert til organisert idrett. De får ikke muligheter for å oppleve den organiserte idrettens gleder som spenning, mestringsopplevelser, samspill og sosialt felleskap. Dette er idrettens kjerneverdier. For det andre drar de ikke nytte av de sekundære effektene av idretten. De mister muligheten som livet i og rundt idretten gir for å snakke norsk, og de møter i liten grad norske barn og unge på en arena hvor de langt på vei kan være likeverdige og utvikle gjensidig toleranse og respekt. De får begrensede erfaringer i hvordan det norske organisasjonsamfunnet er bygd opp. De lærer ikke hvilke uformelle forpliktelser en har i det norske sivilsamfunnet, og de får heller ikke den demokratiske læringen en kan få gjennom deltagelse i en frivillig organisasjon. I tillegg mister de idrett som en arena hvor nettverk- i betydning bruer- kan bygges til majoritetsbefolkningen.. Til slutt i sin artikkel kommer de med et sterkt utsagn om et idretten på Fjell : En viktig arena for å motvirke etnisk og sosial segresjon er forvitret. Med utgangspunkt i punktene over er det svært viktig å se på alle muligheter for å få til et godt lokalt idrettstilbud for barn og unge på Fjell. Når vi i tillegg vet at bydelen har sine store sosioøkonomiske utfordringer, blir det spesielt viktig for barna som bor her. 4

5 2:Allerede eksisterende tilbud til barn og unge på Fjell: Innledningsvis tar vi for oss alle tilbud som er for barn og unge på Fjell 09/10: Biblioteket: Bibliotekklubben hver dag( spill/ulike formingsaktiviteter( 10-40stk) Lesing på tyrkisk m/sebiha hver torsdag Internettopplæring kl Fjell ungdomscafe: Jentecafe for jenter klasse hver mandag ( leksehjelp, ulike aktiviteter, mat) Juniorklubben hver tirsdag og torsdag ( data, biljard, ulike spill, m.m.) Ungdomsklubben hver mandag og onsdag 17-21( data, biljard, spill, m.m.) Fjell skole: Idrettskole for barn 1.-4-klasse Idrettskole for gutter 5.-7.klasse Idrettskole for jenter 5.-7.klasse Innebandy for gutter 5.-7.klasse Dans/turn for jenter 4.-7-klasse Etter skoletidstilbud for jenter 6.-7.klasse Dans for jenter/gutter 5.-7.klasse Sommerferieaktiviteter for 1.-7.klasse Gruppe for barn av psykisk syke foreldre 1.-7.klasse Galterud skole: Basketball for klasse Kamsport for klasse Marienlyst fotballklubb: Drafn: -Fotballtrening for gutter og jenter. 5 guttelag( 7,8,10,11,12 år) og et jentelag( år) Skirenn i Drafnkollen for 7-12 år. ( 4 ganger i februar) Det er mulig at listen over alle tilbudene ikke er utfyllende, da det ikke finnes noe samlet oversikt over alle tilbudene som finnes i bydelen. 5

6 3:Videreutvikling av det eksisterende idrettstilbudet for barn og unge på Fjell 3.1.Eksisterende idrettstilbud: Som tidligere nevnt er det idrettslaget Drafn som i de senere årene har hatt det meste av idrettstilbudet til barn og unge på Fjell, men som nå er blitt mer eller mindre borte p.g.a. utfordringene de har hatt i en flerkulturell klubb. Marienlyst fotballklubb er det laget som trener og spiller på Fjell. De har nå lag i mange aldersbestemte klasser, men ikke alle p.g.a mangel på trenere /oppmenn. Dette fører da igjen til at noen trekker til andre klubber fordi det ikke er tilbud. I samtaler med leder av klubben forteller han også at de har utforinger med å få med foreldrene, slik at det blir veldig mye arbeid på de få som har verv i klubben. Han forteller også at bare 16 av 75 har betalt sin aktivitetskontingent i 2010, og det etter 2 purringer. Derfor er det nå fare for at Marienlyst må trekke lag fra serien, både på grunn av mangel på kontingent og foreldre som ikke stiller opp. I og med at Fjell er helt uten et sentralt idrettslag har stor sett alle de tilbudene som har vært for barna, vært finansiert av offentlige midler gjennom inkludering i idrettslag prosjektet som styres av Drammen Idrettsråd. Gode rammebetingelser er helt avgjørende for å opprettholde denne aktiviteten. De aktørene som har fått penger gjennom inkludering i idrettslag avgrenset til Fjell er: Drammen håndballklubb, Drafn, Marienlyst fotballklubb, Skoger Turn, Drammen baskeballklubb og Drammen kampsport. Følgene tilbud har vært gitt til barna fra klasse skoleåret 2009/10: Idrettskole for barn 1.-4.klasse- Drammen håndballklubb Idrettskole for gutter 5.-7.klasse- Marienlyst fotballklubb Idrettskole for jenter 5.-7.klasse Drafn Innebandy for gutter 5.-7.klasse- Drafn Dans/Turn for jenter 4.-7.klasse- Skoger Turn Basketball for gutter klasse- Drammen basketballklubb Kampsport gutter/jenter kl.- Drammen kampsport Alle tilbudene er finansiert gjennom Inkludering i idrettslags midler. 6

7 3.2.Mulige endring av idrettstilbudene på Fjell: Mange av disse tilbudene gir barna en aktivitet, men ingen mulighet til å drive idrett gjennom særidretter. Det er bra at tilbudet om aktivitet er der, men det er ønskelig at særidrettene står mer sentralt, og da spesielt i forhold til det vi refererte til tidligere i artikkelen fra Haaland/Carlsson. I et vanlig idrettslag drives det idrettskole for barn opp til de er ferdige med 4.klasse. I de siste årene av idrettskolen skal det fokuseres på ulike idretter for at barna skal bli motivert til å begynne med særidretter. I og med at det er Drammen Håndballklubb som driver idrettskolen, og det er unge instruktører som er blitt brukt, har de kun holdt på med ulike aktiviteter/lek i gymsalen. Barna har ikke fått prøvd seg på de ulike særidrettene. I mangel på særidretter har det vært drevet idrettskole også for gutter og jenter også i 5.-7.klasse. I 2010 har Drafn startet opp innebandytrening for gutter fra 5.-7.klasse, noe som har vært veldig populært, og som trolig er i ferd med å utvikle seg til at de at de kan danne et lag, bli med på ulike turneringer, og på sikt kanskje starte i en serie. Gjennom prosjektet Fjell 2020,og utvikling av de allerede eksistrenede tilbudene, har vi vært i møte med alle de ulike klubbene som har aktiviteter på Fjell. Bakgrunnen for at vi har hatt møte med hver av klubbene er at vi ønsket å se på muligheten for å utvikle et bedre tilbud innenfor de rammene som allerede ligger der. 3.3.Forslag til tilbud fra høsten 2010: Idrettskole for 1 4.klasse: 1.-2-klasse: Her tenker vi at det fortsetter som før med vanlig lek/aktiviteter i gymsalen i regi av Drammen Håndballklubb. Innholdet i aktiviteten styres gjennom kursing av instruktørene og oppfølging underveis. 1 time pr. uke pr. årstrinn klasse: Her har vi vært i dialog med de ulike klubbene, og vi tenker at hver klubb har ulike bolker med sin særidrett, slik at barna før prøvd seg på de ulike idrettene. Drammen Håndballklubb tar håndball i en periode, Marienlyst tar fotball, Skoger turn tar turn/dans, Drafn tar ski/ skikarusell, Drammen kampsport tar kampsort. 7

8 Innebandy for gutter 5.-7.klasse: Drafn fortsetter og eventuelt videreutvikler den satsningen de har gjort på innebandy i De snakker da om mulighet for å melde på et lag, og bli med på turneringer. Håndball for gutter 5.-7.klasse: Etter et møte med daglig leder Eivind Nygaard i Drammen Håndballklubb, kom vi fram til at vi ønsket at guttene fra 5.-7-klasse skulle få et fullverdig håndballtilbud i Drammenshallen. Drammen Håndballklubb vil da kunne stille med instruktører som er finansiert av Inkludering i idrettlags midler. Vi har derfor i samråd med prosjektleder Nina Riis reservert en time i Drammenshallen fra høsten, og vi venter svar fra Vei, natur og Idrett i Drammen kommune på at dette er i orden. For å kunne starte opp noe til høsten måtte vi allerede nå bestille time i hallen. Guttene vil da få tilbud om håndball som særidrett, og i en hall som egner seg for håndball. En gymsal er for liten til å trene håndball i på de alderstrinnene, og de vil også få trenere som selv spiller på Drammen Håndballklubb. De fleste som har svart på spørreskjemaet, har svart at de kan ta bussen ned til byen for å delta på idrett. Bussen går fra Fjell hvert 10 min, og stopper rett utenfor Drammenshallen. Det økonomiske i dette opplegget blir i første omgang leien av hallen. I neste omgang kommer det økonomiske utfordringen hvis barna skal melde seg inn i Drammen Håndballklubb og spille håndball på et lag. Vi vet at mange som bor på Fjell har dårlig økonomi, og mange har også svart på spørreskjemaet at de ikke kan bli med på idrett hvis det koster penger. Her trenger derfor Drammen Håndballklubb et tilskudd som de kan dekke opp for de som ikke kan betale kontigenten. Håndball for jenter 5.-7.klasse: Her har vi vært i dialog med BUL, hvor en del av jentene på Fjell skole allerede er medlem og spiller håndball. Vi foreslår at det blir mer aktivt info rundt denne aktiviteten, og om mulig gitt noen økonomiske rammer for å dekke opp de som eventuelt ikke kan betale kontingenten. Dette på lik linje med forslaget for Drammen Håndballklubb. 19% av barna har i undersøkelsen svart at de ønsker å drive med håndball hvis de fikk mulighet. Vi har derfor sett det som viktig å videreutvikle dette tilbudet. 8

9 4: Spørreundersøkelsen 4.1. Litt om selve undersøkelsen Som det fremgår tidligere i dette dokument, valgte vi å ta med aktiviteter utenom idrett også, for å få en mer komplett rapport, som vil kunne danne grunnlag for tilbud for de av elevene som hadde helt andre interesser. Svarprosenten i forhold til dette viste seg å være høy, og gav derfor inntrykk av å være et godt supplement til det idrettslige. Selve skjemaet var utformet slik at det skulle være lett å avkrysse, med få og forholdsvis små felter for tekst. Det var også satt opp slik at man senere skulle kunne gå inn å sortere ut spesifikke interessante funn. Når skjemaet var ferdig utformet, ble det gjennomgått med lærere, som etterpå gjennomgikk med elevene og fikk avsatt tid til gjennomføringen samtidig. Vi la også vekt på å samle inn undersøkelsen kronologisk, for om mulig å få en relativ presis mulighet til å finne tilbake på funn, der det kunne være grunn til nærmere undersøkelse i ettertid. For øvrig var undersøkelsen nøytral, uten navn, men med alder, kjønn og klassetrinn. Skjemaene ble punchet inn og vi kvalitetssikret innhold der vi så det var åpenbare avkryssingsfeil eller klare misforståelser. Prosentvis var dette en liten del av skjemaene. Fra klasse går det ca. 480 elever. Totalt ble det tilbakelevert 360 svar, hvorav det var 48% gutter og 52% jenter. Sykdom blant elever og lærere førte til at enkeltelever og klasser, ikke fikk svart på spørreskjemaet. Under er det satt opp en matrise med svarene hvor det fremgår en prosentvis fordeling av jenter og gutter. De 8 største funnene er merket med rødt. Vi har ikke gått inn på de enkelte funnene, men har henvist til de i deler av rapporten. 9

10 4.2. Resultater av undersøkelsen Antall skjemaer Sum antall svar %-vis jenter %-vis gutter Totalt= Hvilken aktivitet holder du på med i dag som foregår på Fjell? Idrett: %-vise svar Fotball Idrettskole Turn dans Hip Hop Innebandy Basketball Kampsport Andre aktiviteter: Fjell Junior Jentekafe Ung.d.kafe Andre navngitte aktiviteter 2. Hvilken aktivitet holder du på med som ikke er på Fjell Hovedfunn 4 jentegruppe, 2 skating, 2 aking/lek Hovedfunn 50 fotball ( Skiold 25, SIF 20, Ullern 3, DBK 2), resten svarte mange forskjellige idretter. 3. Hvilken idrett kunne du tenke deg å drive med hvis du fikk mulighet? Turn Håndball Fotball Basketball Vollyball Friidrett Dans Ski Kampsport Snowboard Slalåm

11 Cricket Ridning Skøyter Forts. Svømming Andre navngitte aktiviteter Hovedfunn Hip/hop 5, Tennis 6, resten svarte mange andre forskjellige aktiviteter 4. Hvilke andre aktiviteter enn idrett kunne du tenke deg å holde på med hvis du fikk mulighet? Teater Data Matlaging Tegning Forming Andre navngitte aktiviteter Hovedfunn Sang 9, resten svarte mange forskjellige andre aktiviteter 5. Mange av aktivitetene på Fjell er i dag gratis. Ville du kunne bli med hvis det kostet penger? Ja Nei Mange av aktivitetene er i dag på Fjell? Kunne du bli med hvis det ikke var på Fjell, men andre steder i Drammen? Ja Nei Hvis ja, foreldrekjøring ok? Foreldrekjøring Nei Må ta buss selv Hvis du kunne drømme, hva ville du hatt lyst til å holde på med i fritiden din? Hovedfunn 68 Fotball, 22 dans, 13 håndball, resten svarte mange forskjellige andre drømmer, bl.a. fly over regnbuen så høy, kjøre til Oslo, hjelpe mamma og pappa, bli filmstjerne 11

12 4.3 Hovedfunn Idrettstilbud barna holder på med Fotball -50%( andre klubber enn Marienlyst, og ikke på Fjell) Idrettskole -17% ( 52% jenter/48% gutter) på Fjell Hip hop- 8% ( 59% jenter/41%) på Fjell. Idrettstilbud barna ønsker å holde på med: Fotball. 39% ( 72% gutter/ 28% jenter) Svømming - 32 % ( 56%jenter/44% gutter) Dans -26% ( 81% jenter/ 19%gutter) Skøyter 24% ( 65 % jenter/35%gutter) Andre tilbud barna ønsker å holde på med: Data -43% -(36% jenter/ 64% gutter) Matlaging.40% ( 64% jenter/ 36% gutter) Tegning 33% ( 67% jenter/ 33% gutter) Teater 28% ( 73% jenter/ 27% gutter) Sang -9% Kostnander ved å drive aktiviteter: Hele 38% ( 51% jenter/49% gutter) svarte at de ikke kunne drive med en aktivitet hvis det kostet penger. Funnene stemmer godt med erfaringene fra Fjell skole hvor veldig mange av barna spør om aktiviteten koster penger, og mange ikke melder seg på hvis det ikke er gratis. Når det skal settes i gang tilbud på Fjell er det viktig å ta dette funnet med betraktning, slik at alle har mulighet til å delta på lik linje. Sted hvor aktivitetene skal være: Hele 79% ( 53% jenter/ 47% gutter) svarte at de fikk lov til å bli med hvis aktivitetene var andre steder enn på Fjell. Funnet sier jo noe om at barna også kan være med på aktiviteter andre steder i Drammen. Dessverre stemmer ikke funnet helt overens med erfaringene fra Fjell skole, hvor mange av jentene ofte ikke får lov til å bli med hvis aktivitetene ikke er på Fjell. Vi tror derfor at hvis vi skal få med alle som har lyst til å drive med aktiviteter, bør de fleste tiltak settes i gang på Fjell. Dette har vi utdypet nærmere i sammendraget. 12

13 4.4. Spørreskjema 13

14 5:Kvalitetssikring av de ulike tilbudene på Fjell I følge levekårsundersøkelser som er foretatt på Fjell har bydelen mange sosioøkonomiske utfordringer. Det er derfor viktig at det i alle sammenhenger rundt disse barna er trygge gode voksne med gode kunnskaper om hva barn trenger. Vi tenker også det er viktig at gode holdninger, kunnskap og måten å møte barn på, blir lik på alle arenaer hvor barna ferdes på Fjell. Det være seg skolen, biblioteket eller idrettsarenaen. Sosialkonsulenten på Fjell skole har gjennom mange år fulgt, og hatt oppfølging av, de ulike tilbudene gjennom inkludering i idrettslag. Hun har da sett at kvaliteten på instruktørene er veldig varierende, og at noen av tilbudene har vært dårlig gjennomført. Noen har sluttet p.g.a. mangelfull kunnskap om barn, og håndtering av barn i ulike sammenhenger. Vi har derfor forslag til følgende tilbud: Obligatorisk med kurs for alle som skal drive tilbud på Fjell. Kurset må spesielt ha fokus på hvordan de voksne skal få barna til å høre på dem, noe som på enkelte tilbud er et stort problem, og har ført til mange konflikter og situasjoner som ikke har vært gode. Vi tenker også at konfliktløsningskurs ville være nyttig for alle aktørene, og at vi gjennom kursing får en ensartet måte å løse konflikter på her på Fjell. Her har skolen mye kompetanse, og kan bidra med opplæring. Opprette en møteplass 2 ganger pr. år for alle som driver med barn og unge på Fjell. Da kan vi få fanget opp utfordringer som har dukket opp,og se hva som bør gjøres annerledes. Alle som driver tilbud bør ha kontakt med skolene når det har oppstått utfordringer på de ulike arenaer på kvelden. Vi ser i mange sammenhenger at konflikter og problemer som har skjedd på kvelden ofte kommer til uttrykk dagen etter på skolen. Skolen kjenner både foreldre og barn godt, og har derfor stor mulighet til å kunne ordne opp i ting. Ansette en koordinator slik Drafn hadde før gjennom Idretten er fargeblind. Denne personen vil få et overordnet ansvar for å sørge for å kvalitetssikre tilbudene blant annet ved å iverksette kurs. 14

15 6: Foreldreengasjement Som nevnt tidligere ble det jobbet mye med foreldreengasjement gjennom prosjektet Idretten er fargeblind. I denne perioden ble det stor aktivitet i Drafn, men så fort denne stillingen ble borte, ble også foreldre borte fra de ulike arenaene. Det å ta del i barnas liv utenom hjemmet er i mange land og kulturer helt uvanlig, og en skal ikke gå langt tilbake i norsk historie for å se at foreldreengasjementet ikke var stort. Erfaringer og tilbakemeldinger fra Fjell skole, sier noe om at mange foreldrene selv ikke har kompetansen på at det er viktig å ta del i barnas fritid. Mange foreldre har også liten kunnskap om hvor viktig fysisk aktivitet er. Nå ser vi jo også i det etniske norske miljøet og idrettslag at det er en utfordring å få foreldre til å stille som trenere, oppmenn og ledere, og at det ofte er de samme foreldrene som stiller opp på ulike arenaer. Tilbakemeldinger fra leder av Marienlyst fotballklubb sier også noe om at de sliter med å få med foreldrene. I styret i Marienlyst fortballklubb sitter det stort sett bare medlemmer med tyrkisk opprinnelse, og selv de sier at de sliter med å få med sine egne. Vi har følgene forslag til tilbud for å få opp foreldreengasjementet: Info på foreldremøter på skolen og andre arenaer hvor foreldre er. Det må gis kunnskap om viktigheten av fysisk aktivitet og foreldreengasjement i ulike verv, og hvor viktig det er at foreldrene stiller opp og støtter sine barn. Informasjonen som blir gitt både muntlig og skriftlig må oversettes. Oppmøte på Idrettskolen/aktiviteter på Fjell for å komme i dialog med foreldrene og få de engasjerte. Få innpass i trossamfunn og spre kunnskap der. En koordinatorstilling som blant annet jobber med dette. 15

16 7: Koordinator for alle tilbudene Etter en nøye gjennomgang av de eksisterende tilbudene gjennom Inkludering i idrettslag vil vi anbefale å ha en koordinator for å styre og tilrettelegge alle tilbudene. Her har mye foregått som en begrenset dugnad, spesielt fra skolens side. Sosialkonsulenten på skolen har brukt mye av sin tid i 2010, på å være koordinator for de ulike tilbudene, og dette er tid som kunne blitt brukt direkte på barna på andre måter. Skolen har nå signalisert at de ser det som viktig at denne oppgaven ikke lenger skal være skolens, men at de selvfølgelig vil kunne samarbeide med den som vil få koordineringsansvaret. Koordinatoren bør etter vårt skjønn være ansatt i Drammen Kommune for å sikre kontinuitet. Vedkommende må ha gode personlige samarbeidsegenskaper som skaper tillitt til befolkningens gjennomsnitt, og helst lang erfaring med idrettslag, spesielt med barn/ungdom. Helst også kjenne godt til Fjell, og gjerne ha mer praksis enn utdanning for å forestå en mest mulig likverdig kommunikasjon med befolkningen, som igjen sikrer tillitt og kontinuitet. Personen må ha god kjennskap til støtteordninger, god kontakt med andre offentlige etater og kunne konflikthåndtering. Det er heller ikke noen ulempe at vedkommende god forståelse for økonomi til selvhjelp for foreninger. Koordinatoren må blant annet jobbe med: foreldreengasjement og informasjon ut til foreldrene tilstedeværelse på de ulike arenaene hvor det drives med tilbud være med på å etablere et idrettslag i bydelen Fjell idrettslag? sørge for kvalitetssikring av alle tilbudene som settes i gang igangsette nye tilbud for barn med utgangspunkt i resultatet fra spørreundersøkelsen søke midler fra ulike tilskuddsordninger, både private og offentlige En koordinator vil være en svært verdifull starthjelp for en bydel med store sosiale utfordringer. For hver sosial klient som unngås, spares stillingen inn med store fortjenester. 16

17 8. Kostnadesoverslag/Finansieringsmåter Utgiftssiden 1 Koordinator kr Leieutgifter til prosjektbaserte aktiviteter kr Inngangsbilett badet klippekort Ca. 700kr x 2 kort(24g) X 80barn = kr Fargerik fotball frakt utstyr/buss Kr Bussreiser til Marienlyst/Aron/Haukås Kr Andre behovsprøvede aktiviteter Kr Treningsavgift/Kontigentstøtte kr barn/unge x 1000kr Lønnede trenere 150kr x 4timer x 5 dager X 40 uker = kr x 1timer x 4 dager X 37 uker kr Trenerutdanning(kurs) kr Lederutdanning(kurs) kr SUM UTGIFTER kr Mrk. Kostnadsoverslaget er basert på at dette er ekstraordinære midler.(utenom storbymidler, eller midler kalt inkludering i IL-midler). Kostnadsoverslagene er også basert på lite erfaringsmateriale, og må sees i sammenheng med koordinatorstillingen og utviklingen av denne med tilhørende aktiviteter. Finansieringsmåter Når det gjelder finansieringsmåter, har vi konkludert med at det er mange eksisterende tilskuddsordninger som vi har funnet gjennom søk, blant annet i kommune, stat og fylke. Vi har også registrert at det finnes mange ulike private tilskuddsordninger som det går an å søke på.intensjonene med disse ordningene er veldig gode, men mange av de kan utnyttes svært mye bedre. Bakgrunnen for at det ikke blir gjort, er etter vår oppfatning en noe mangelfull evalueringsordning av tilbudene, og i tillegg gode endringsprosser. En mer effektiv håndtering rundt dette vil gi intensjonen med de ulike tilskuddsordningene en langt bedre og riktigere treffsikkerhet, og dermed komme den enkelte til gode. I dag 17

18 evalueres ikke tilbudene godt nok, noe vi tydelig har sett gjennom de erfaringene vi har fått etter møtene med idrettslag og i samarbeid med skolene. Den foreslåtte koordinatoren vil få en svært viktig rolle i arbeidet med å finne tilskuddsordninger og evaluere disse. Konklusjonen vil derfor være at det er god avkastning med å ansette en koordinator. 9: Sammendrag Som nevnt tidlig i rapporten er idrett viktig på mange måter, og spesielt for barn og unge i bydelen Fjell hvor mange lever i familier med store sosioøkonomiske utfordringer. Vi har sett gjennom kartleggingen at bydelen står uten et sentralt idrettslag, og at mange står uten tilbud om å drive idrett i nærmiljøet sitt. Det er idrettstilbud på Fjell, men det er få særidretter som drives. Barna får tilbud om en aktivitet, men ikke idrett. Spørreundersøkelsen som vi har gjennomført for barna i klasse, viser at mange har ønsker om å drive idrett og holde på med andre aktiviteter, og også tilbud som ikke finnes i bydelen. Undersøkelsen viste også at mange barn, 38 %, svarte at de ikke kan drive med tilbud som koster penger.økonomi blir en hindring for deltagelse i mye større grad enn andre bydeler. Tilbud som settes i gang må derfor koste lite eller være gratis slik at alle kan delta, eller det må finnes muligheter for at kontingenter m.m. blir betalt av andre. Det er viktig at de fleste tilbudene som settes i gang er i eller i umiddelbar nærhet til bydelen. Ikke bare av økonomiske grunner, men også fordi mange foreldrene ikke har bil eller ikke har kjennskap til tilbud andre steder i byen. I tillegg viser det seg at de fleste barn får lov til å være med på tilbud som skjer i bydelen eller på skolen, da skolen oppfattes som en trygg arena som alle kjenner. 19% av barna har i spørreundersøkelsen svart at de ikke kan bli med på aktiviteter hvis det ikke er i bydelen. Vi har sett at det gikk bra med idrettslaget Drafn da de fikk midler til å ansette en person til å ta seg av utfordringene det er å drive et flerkulturelt idrettslag. Når ressursene ble borte ble også idrettslaget borte.haaland /Carlsson skriver i sin rapport som vi har henvist til tidligere, at alle løsninger for å få til et idrettslag og gode idrettstilbud på Fjell forutsetter lønnet personale i en lengre periode. Denne lønnede personen, som vi har kalt koordinator, mener vi også må bli løsningen på den utfordringen bydelen har. Vi er også enige i det Haaland/Carlsson skriver om at den lønnede personen bør være der i en lengre periode, når det er bevist at mye av det gode som ble bygget opp gjennom Idretten er fargeblind forsvant da prosjektet var over. 18

19 Nå når kommunen har satt i gang Fjell 2020, bør de etter vår mening ansette en person umiddelbart og fram til 2020, med en grundig evaluering underveis av alle tilbudene som settes i gang. Vi mener også at denne koordinatoren bør være med å koordinere alle tilbudene for barn og unge i bydelen, slik at dette blir sett på som en helhet.koordinatoren bør jobbe tett med Fjell og Galterud skole, for ved å bruke skolen som arena for informasjon både til barn og foreldre, er sjansen stor for at informasjonen når ut til alle. 19

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle

Idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle Idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle Inkludering i idretten Hovedmål Styrke inkludering av barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn i nærmiljøet. Inkludering i idretten Delmål Øke deltakelse

Detaljer

Olympiatoppen Vest-Norge

Olympiatoppen Vest-Norge OITMPIATOWK Olympiatoppen Vest-Norge Regionalt kompetenrøseflterrfor towjidrett Saknr -2ci c?5-0 k c, // Hordaland Fylkeskommune, v/skolesjef Inger Tønder, Bergen. 1 * JAN. 2006 01.06 Søknad om etablering

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST, UTDANNING

Detaljer

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET Samarbeid skole - idrett Evaluering Kolbjørn Hansen Høgskolen i Nesna Rapport: www.hinesna.no Bakgrunn Mangel på fysisk aktivitet er et økende helseproblem. Interessen

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Hordaland Fotballkrets

Hordaland Fotballkrets Hordaland Fotballkrets - Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle Integrering av barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn Mål med inkluderingsarbeidet Delmål Øke deltakelse i organisert idrettsaktivitet

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar 2014 1 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og

Detaljer

Idrettsskolen 2013-2014

Idrettsskolen 2013-2014 Idrettsskolen 2013-2014 Rammeplan 23.08.2013 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 09/708 UNGDOMS FRITIDSMILJØ OG DELTAKELSE - INNFLYTELSE LOKALT HØRING

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 09/708 UNGDOMS FRITIDSMILJØ OG DELTAKELSE - INNFLYTELSE LOKALT HØRING HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 09/708 UNGDOMS FRITIDSMILJØ OG DELTAKELSE - INNFLYTELSE LOKALT HØRING Rådmannens innstilling: Saksutredning: Med bakgrunn i

Detaljer

Åpningstider på Neon. Jentekaféen Mandager kl 14.00-17.00. For Girls Only fra 7. trinn og opp til 18 år.

Åpningstider på Neon. Jentekaféen Mandager kl 14.00-17.00. For Girls Only fra 7. trinn og opp til 18 år. Åpningstider på Neon Ungdomskaféen Onsdager og fredager fra kl 14.00-18.00. For deg fra 8.trinn og opp til 18 år. En fredag i måneden har Ungdomskafeen langåpent til kl. 22. Noter deg datoene 24. oktober,

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn

Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn Hanne-Guri Arnesen Svømmeskoleansvarlig Bergens Svømme Club Bakgrunn Bergens Svømme Club har svømmeopplæring og konkurransesvømming som hovedsatsingsområder.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

Inkludering i idrettslag

Inkludering i idrettslag Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge inn i idrettslag i Drammen. Satsningen på Fjell presiseres i egen rapport. Inkludering i idrettslag Rapport for 2014 Drammen Idrettsråd, Hafskjold, Janne

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 26.06.14 kl. 2000 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 25 Regnskap pr mai Kirsten 26 Evaluering av vinteridrettene

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

STRATEGIPLAN 2009 2012

STRATEGIPLAN 2009 2012 STRATEGIPLAN 2009 2012 Skreia IL - aktivitet i sentrum Vi vil i et trygt og inkluderende miljø skape glede HOVEDMÅL ADM./ ORG Avklare hvilke betalte tjenester idrettslaget skal benytte Inkludere større

Detaljer

Trening helse, trivsel

Trening helse, trivsel Elbjørg J. Dieserud John Elvestad Anders O. Brunes Trening helse, trivsel Arbeidsbok Bokmål Innlevert dato Kommentarer fra læreren Lærerens signatur Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 1. utgave 1994 (Universitetsforlaget

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan for Aktivitetsskolen INNLEDNING Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av aktivitetsskolen. Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for

Detaljer

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår - et utøver og et trenerperspektiv Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Drammen svømmeklubb Mer enn bare svømming - svømmeglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole)

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole) HAUGEN SKOLE 1-10 Tilpasset opplæring Systematikk i opplæringen Fleksibel og variert organisering Praksisskole Grønt-miljøskole Connectsskole Aktivt Elevråd Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 NIFs hovedmål for idrettspolitikken i tingperioden 2007-2011: En åpen og inkluderende idrett

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

Utviklingsplan for AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL

Utviklingsplan for AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL Utviklingsplan for AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL Målområder 1: Natur, teknikk og miljø Mål: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Seminar: Inkludering i idrettslag Ullevål Stadion,Oslo

Seminar: Inkludering i idrettslag Ullevål Stadion,Oslo Seminar: Inkludering i idrettslag Ullevål Stadion,Oslo Presentasjon 24.10.2011 Svein Ingve Nødland Gjennomgang bakgrunn og formål Inaktivitet i organisert idrett. Herav mange med innvandrerbakgrunn, spesielt

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Følg Neon! Lik Neon!

Følg Neon! Lik Neon! Vår 2015 Kontakt oss Er du som foresatt nysgjerrig på Neon eller vil prate med oss som jobber her, ta kontakt på telefon: 32 81 14 85. Dere er også alltid velkommen innom. For kontakt med Neon utenfor

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no.

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no. Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2014/15 - A-lag, 3 divisjon avdeling vest - Veteran (treningsgruppe) - Damer

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Ellen Haug, stipendiat HEMIL-senteret Universitetet i Bergen Skolemiljøets betydning

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

VIL s grunnverdier Allsidighet (A)

VIL s grunnverdier Allsidighet (A) VIL s grunnverdier Allsidighet (A) Alle medlemmer i VIL skal ha mulighet til å delta i allsidige aktiviteter. Det skal være tilbud på flere nivåer tilpasset det enkelte individs forutsetninger og målsetninger.

Detaljer

Fysisk aktivitet. Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole. Ved rektor Kjell J Braut

Fysisk aktivitet. Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole. Ved rektor Kjell J Braut Fysisk aktivitet Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole Ved rektor Kjell J Braut Min bakgrunn Lærer i 10 år ved Aune barneskole med ansvar for kroppsøving og fysak. Drev

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

Kilde: Norges Idrettsforbund

Kilde: Norges Idrettsforbund Campus marienlyst Campus Marienlyst skal utvikles til å bli et regionalt kraftsenter for Drammensidretten gjennom samarbeid mellom offentlig skole, frivillig idrett og næringsliv Kilde: Norges Idrettsforbund

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 -

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010 2013

STRATEGIPLAN 2010 2013 STRATEGIPLAN 2010 2013 Skreia IL - aktivitet i sentrum Vi vil i et trygt og inkluderende miljø skape glede HOVEDMÅL ADM./ ORG Avklare hvilke betalte tjenester idrettslaget skal benytte Inkludere større

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Oppsummering av skolenes evalueringer

Oppsummering av skolenes evalueringer Oppsummering av skolenes evalueringer Organisering av leksehjelp inneværende skoleår: Vuku: Tilbud til alle elever fra 2. 4. trinn. 2 + 3 har tilbud to timer i uka, 4. trinn en (mht skyss). 20 elever.

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

Trenerundersøkelsen 2013

Trenerundersøkelsen 2013 Jan Erik Ingebrigtsen Trenerundersøkelsen 2013 Rapport 2014 Senter for idrettsforskning Jan Erik Ingebrigtsen Trenerundersøkelsen 2013 Senter for idrettsforskning NTNU Samfunnsforskning AS TITTEL RAPPORT

Detaljer

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder VISJON: Gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet Byrådets mål 2008 Iverksette arbeid,

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk.

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk. Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 5. oktober 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Gunnar Klemetsdal (friidrett)

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n MÅL Skape en mer naturlig kommunikasjon via bevissthet og naturlige tegn, samt lære noen enkel tegn Kunne påkalle den døves oppmerksomhet MÅLGRUPPE Alle som

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling Saksliste FAU møte Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling 13-14/15. Informasjonssaker Informasjon fra rektor Informasjon fra Komfug-møtet

Detaljer

PÅMELDING: WWW.IDRETTSLEIREN.NO

PÅMELDING: WWW.IDRETTSLEIREN.NO PÅMELDING: Pris: 2050,- pr. deltager - NB: Søskenmoderasjon for barn 2, 3 på kr 400,-. (Ledsager: 1000,-) Påmeldingsfrist: 20. mai Nyttig info på Facebook: Idrettsleiren Meld deg på via vår hjemmeside!

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 Søknad sendes til Bydel Grünerløkka, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo E-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no Søknadsfrist 21.

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Norges beste klubb å løpe orientering i! Et lite tilbakeblikk. 2003 Erik,

Detaljer