Bøker for arbeidslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bøker for arbeidslivet"

Transkript

1 Bøker for arbeidslivet

2 Bøker for arbeidslivet Gyldendal Arbeidsliv 08/09 2 Arbeidslivsredaksjonens katalog 2008 / 2009 Gyldendal Akademisk er Norges største universitets- og høgskoleforlag, og utgir hvert år et stort antall nye titler. I denne katalogen har vi konsentrert oss om titler rettet mot arbeidslivet. Arbeidslivsredaksjonen i Gyldendal Akademisk utgir bøker innenfor arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet, arbeidsrett, ledelse, bedriftsutvikling med mer. Vi håper katalogen vil inspirere til et godt og sikkert arbeidsmiljø. Er det temaer som du gjerne skulle ha sett i katalogen, setter vi pris på om du vil ta kontakt med oss. Vennlig hilsen Redaktør Arne Bernhardsen Redaktør Lilian Kongshavn Manusredaktør Monika Amlie Markedskonsulent Per Jørgen Gram Produkter og nettbutikk: For bestilling direkte fra forlaget: Telefon:

3 Ledelse Innhold 4 Bøker for arbeidslivet HMS / Arbeidsmiljø Arbeidsrett Tillitsvalgt Bedriftsutvikling Annet 20 3 Gyldendal Arbeidsliv 08/09

4 Ledelse 4 Gyldendal Arbeidsliv 08/09 NY LEDELSE Nadja U. Prætorius Stress det moderne traumet Hvorfor rammes sunne og friske mennesker av alvorlige psykiske lidelser og fysiske sykdommer på grunn av arbeidslivets stressbelastning? Hva skal til for å snu denne utviklingen? Boka beskriver og analyserer hvordan arbeidslivet kan traumatisere. Nadja U. Prætorius har lang erfaring innen stress- og traumebehandling. Hun dokumenterer ved hjelp av en rekke caser at mennesker som «møter veggen» på grunn av stress, utvikler de samme symptomer som mennesker som har vært utsatt for overgrep eller andre traumatiske hendelser. Boka utfordrer det tradisjonelle synet på arbeidsrelatert stress og setter fokus på forståelsen av at arbeidsrelatert stressbelastning er et alvorlig problem for dem som rammes, men at man umulig kan løse problemet selv. Med tanke på å minske risikoen for arbeidsuførhet ser forfatteren på faktorer som undergraver menneskers faglige og personlige integritet. ISBN utg Ca. 200 s Kr 319, Jan Sverre Amundsen Verdiskapende endring Veien mot beste praksis Temaet endringsledelse er allerede behandlet i mange bøker. Mange av disse bøkene har solide teoretiske plattformer, men mangler ofte evnen til å gjøre temaet nyttig gjennom deling av erfaringer fra hverdagen og videreformidling av praktiske innfallsvinkler og verktøy. Hensikten med denne boken er å formidle praktisk anvendbar kunnskap rundt teamet endringsledelse slik at denne kunnskapen kan komme både private bedrifter og offentlige organisasjoner til nytte i arbeidet med endring. Boken setter spesielt fokus på hvor avgjørende aksepten for endringen er for det resultatet som endringen gir. ISBN utg s. Kr 349, Tina Åsgård Arbeidsmiljøopplæring for arbeidsgivere NY Oppdatert, oversiktlig og anvendelig HMS-hefte Spesielt utviklet for arbeidsgivere i små og mellomstore virksomheter. Heftet behandler de krav som ligger i arbeidsmiljøloven 3-5 (arbeidsgivers plikt til opplæring i HMS). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøet i bedriften er fullt forsvarlig. Det gis en enkel oversikt over de krav som stilles, og en innføring i systematisk HMS-arbeid. Gjennom eksempler, illustrasjoner og skjemaer vil leseren få en god innføring i de viktigste fagområdene. Heftet gir svar på en rekke sentrale spørsmål innen HMS. ISBN utg Kr 198,

5 Anita Mac Fri oss fra dårlig ledelse Arbeidsmiljø ledelse bedriftskultur NY Hva ligger bak de sørgelige statistikkene over stress, utbrenthet og sykemeldinger? Og hva er det som egentlig står på spill når ting går skjevt på en arbeidsplass? Det er skrevet nok av bøker om både god og dårlig ledelse. Denne boken har et enestående perspektiv og et viktig fokus. Den er basert på intervjuer med kompetente medarbeidere, som ville gjøre alt for virksomheten, men som ble sittende igjen helt tomme for energi. Boken gir gode retningslinjer for hva det egentlig vil si å lede ut fra mottoet «medarbeiderne er vår viktigste ressurs». ISBN utg s. Kr 298, Ledelse Erik Chris. Aagaard, Nina Melsom Bedriftens personalhåndbok Rett og plikt i arbeidsforhold Bedriftens personalhåndbok er et nødvendig hjelpemiddel for alle som har behov for å orientere seg om regler og lover som gjelder i arbeidsforhold. Denne utgaven er àjour i forhold til den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2006, samt de lovendringer og rettspraksis som har skjedd frem til september Boken gir praktisk og fyldig informasjon om: Ansattes representasjon Ansettelser Arbeidstid Ferie Kollektivarbeidsrett Kontroll og overvåking av ansatte Opphør av arbeidsforhold Overføring av virksomhet Permisjon Permittering Personopplysninger Sykepenger Utbetaling av lønn. ISBN utg s. Kr 499, Oscar Amundsen, Trond Kongsvik Endringskynisme Endringskynisme setter fokus på konsekvensene av endring i organisasjoner og tar for seg hvorfor og hvordan kyniske holdninger dannes og spres. Gjennom faktiske eksempler gir den bakgrunnen for reaksjonen, og ikke minst hvordan man kan redusere endringskynismen. Boka setter navn på et fenomen som ser ut til å gripe om seg i dagens organisasjoner. Problemet oppstår når ansatte opplever at det endres for endringens egen skyld, og ikke for å forbedre virksomheten. Boken tar et «nedenifra»-perspektiv på organisasjonsendring, og utfyller slik det dominerende lederperspektivet i faglitteraturen på området. Endringskynisme gir nyttig innsikt for ledere, tillitsvalgte og ansatte som skal ta fatt på endringsprosesser. Den er også relevant for studenter på alle nivåer.. ISBN utg s. Kr 289, NY 5 Gyldendal Arbeidsliv 08/09

6 Ledelse / HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09 6 Frode Haaland, Frode Dale På randen av ledelse En veiviser i førstegangsledelse De fleste som går inn i en lederstilling for første gang er fylt av usikkerhet og får minimalt med støtte og veiledning fra sin egen leder og andre leder kollegaer. Denne boken er en støtte til alle som befinner seg i sin første lederjobb eller som har ambisjoner om en lederjobb. Boken forbereder deg på hva du vil kunne møte og hjelper deg med å identifisere prosesser, problemer og utfordringer som det er vanlig at nye ledere møter. Boken egner seg spesielt godt for studieretninger innen ledelse. Studentene vil få både en teoretisk og en praktisk vinkling av temaet ledelse. ISBN utg s. Kr 349, Gjennomfør arbeidsmiljøopplæring på nett! Fleksibel opplæring i arbeidsmiljø frigjør tid og kostnader. Kursdeltakerne avgjør selv når og hvor de vil studere. Vår nettressurs egner seg godt for bedriftsintern arbeidsmiljøopplæring eller som materiell som kursarrangører kan benytte i forbindelse med den obligatoriske grunnopplæringen eller opplæring av ledere. Nettressursen er enkel i bruk og passer for alle typer bedrifter. Den fungerer som arbeidsmiljøopplæring alene, men effekten vil bli enda bedre om det holdes en felles økt i for- og etterkant av nettperioden. Vi sender dere et forslag til hvordan disse øktene kan gjennomføres (tidsplan, emner o.l.).hver deltaker trenger en lisens. Nordea og DnB Nor har nylig valgt å bruke dette produktet som en viktig brikke i sitt arbeid med å skape en felles plattform for gode arbeidsmiljørelaterte handlinger. Pris per lisens 1500, Ved kjøp over 20 lisenser gis det rabatt. Se introduksjonsfilm her: For bestilling og mer informasjon, ta kontakt direkte med redaksjonen:

7 HMS / Arbeidsmiljø Arne Bernhardsen Arbeidsmiljøutvalget Håndbok for arbeid i AMU Denne tredje utgaven er revidert og à jour i forhold til den nye arbeidsmiljølovens bestemmelser. Ved å bruke eksempler fra virksomheter og gjennom å analysere lovog forskriftstekster viser forfatteren hvordan det gode arbeidsmiljøutvalget arbeider. I boka blir AMU drøftet ut fra forskjellige perspektiver og innfallsvinkler: som beslutningsorgan, rådgiver, styringsorgan og samarbeidsutvalg. Boka er ment som en støtte og en inspirasjon både for deg som mener virksomheten har et velfungerende AMU, for deg som er nyvalgt medlem av AMU og for virksomheter som skal etablere AMU for første gang. ISBN utg s. Kr 275, HMS / Arbeidsmiljø Peter Chr. Koren og Preben H. Lindøe Metoder for bedre arbeidsmiljø NY Involvering og gode prosesser I denne boken presenteres 18 verktøy/metoder som alle kan bidra til forbedring av arbeidsmiljø og sikkerhet på en arbeidsplass. De er forankret i de verdiene og prinsippene som arbeidsmiljøloven bygger på. Det legges vekt på hvordan ulike arbeidsmetoder kan brukes i de ulike fasene av forbedringsprosessen og på denne måten bidra til at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet blir en kontinuerlig læringsprosess. ISBN utg s. Kr 298, Nanna Eriksen Arbeidsplassutvikling med fokus på det psykiske arbeidsmiljøet Arbeidsplassutvikling (APU) er en metode som viser hvordan man med en positiv tilnærming kan arbeide systematisk med å forbedre det psykiske arbeidsmiljøet. Formålet med boka er å gi de ulike aktørene på arbeidsplassene et verktøy til å komme i gang. Denne boka gjør det uten bruk av eksterne konsulenter. Boka kan benyttes av personalansatte til organisasjonsutvikling eller av ledelsen for å få innblikk i hva som skaper god energi på arbeidsplassen og hos den enkelte medarbeider. Verneombud kan bruke boka som et utgangspunkt for en utviklingsdag, der det psykiske arbeidsmiljøet er i fokus. ISBN utg s. Kr 180, 7 Gyldendal Arbeidsliv 08/09

8 HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09 8 Oppnå best mulig arbeidsmiljø Arbeidsmiljø dreier seg ikke bare om skader og sikkerhetstiltak Viktige områder som konflikthåndtering, endringsprosesser, medvirkning, ledelse, stress, utbrenthet og mestring er sentrale arbeidsmiljøfaktorer. Arbeidsmiljøloven fastslår at alle verneombud og medlemmer av AMU (arbeidsmiljøutvalg) skal ha nødvendig opplæring i arbeidsmiljø. Opplæringen er i utgangspunktet minimum et 40 timers kurs. Arbeidsgiveren må også ha tilstrekkelig opplæring. Det anbefales også at ledere og tillitsvalgte tar grunnopplæring i arbeidsmiljø for å maksimere utbyttet for bedriften både økonomisk og psykososialt. Materiellet består av: Grunnleggende hefte i arbeidsmiljø (finnes også som lydbok) dette heftet tar for seg loven og dens mål og krav, samt grunnleggende arbeidsmiljøproblemer som gjelder alle typer bedrifter. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Forskrift om vernetjenesten Forskrift om systematisk HMS-arbeid Forskrift om verne- og helsepersonalet Skrivemateriell. Bransjerettede hefter disse heftene tar for seg de vanligste arbeidsmiljøproblemene som de spesifikke bransjene står overfor. Vi har hefter for: Service Kontor Transport Industri Helse/sosial Skole og barnehage Drift og vedlikehold Kr 649, + mva pr. sett. For bestilling: Tlf:

9 Arne Bernhardsen (red.) HMS-arbeidets byggeklosser Sjekklister og metoder Boka gir hjelp til å komme i gang med eget HMS-system ved bruk av enkle metoder. Du får oversikt over forskriftene og hva som skal til for å tilfredsstille kravene myndighetene stiller. HMS-arbeidets byggeklosser er en samling sjekklister, metoder, rutiner og lovhenvisninger for innføring av et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Metodene er enkle og veldokumenterte. Sjekklistene og lovhenvisningene er a jour pr. 1. mars ISBN utg s. Kr 298, Bjørn Johansen, Magnus Evje, Jan Tesli Asbesthåndboka Asbesthåndboka er til hjelp for alle som må forholde seg til asbest, for eksempel som bedriftsleder, gårdeier, håndverker, verneombud, bedriftslege eller ansatt i bedriftshelsetjenesten. Myndighetenes krav om miljøsaneringsrapporter før riving eller rehabilitering av bygninger medfører et stort ansvar for rådgivere i å vite om det er asbest i bygningen, hvor asbesten finnes og hvordan riktig sanering skal finne sted. Boka tilbyr således en samlet oversikt over problemområdet asbest. Kort og godt for folk flest som ønsker å skaffe seg opplysninger om et materiale som kan representere en helserisiko. ISBN utg s. Kr 298, Bibba Benum, Kai Gustavsen, Bjørn Tore Larsen, Hans Martin Mathisen, Aase Rokne Å bygge en arbeidsplass Håndbok for HMS og deltakelse i byggesaker En enkel håndbok til praktisk nytte for alle aktører i virksomhetene som blir berørt av en byggesak. Den skal være en innføring i byggeprosessen, gi råd om involveringsprosesser, gi føringer på best mulig løsning, gi innblikk i byggetegninger mv. Å bygge en arbeidsplass er spesielt godt egnet for ledere, HVO, verneombud, tillitsvalgte, BHT og medlemmer av AMU. «Håndboka er både nyttig, informativ, lærerik, praktisk og engasjerende. Dessuten er den oversiktlig med godt innhold, bra plansjer, nyttige sjekklister og god veiledning. Det er også positivt at den er lett leselig med stor skrift, avsnitt og farger». Verneombudet i boligtjenesten Larvik kommune ISBN utg s. Kr 349, NY HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09 9

10 HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09 10 À jour HMS programvare Våre programvaretilbud for organisering av din bedrifts Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) vil gjøre din hverdag enklere! Om det gjelder brannvern, arbeidsmiljøopplæring eller et fullt HMS-system, kan À jour tilby skreddersydd programvare for din bedrift. Vi har i dag flere tusen fornøyde brukere både i privat og offentlig sektor. Vårt elektroniske produktutvalg består av tre forskjellige programvarer. Disse forenkler arbeidet for den HMS-ansvarlige, og kan enkelt tilpasses hver enkelt bedrifts behov. For mer informasjon, gå inn på våre hjemmesider: eller ta kontakt med Gyldendal Arbeidsliv À jour HMS-regelverket Gir en samlet oversikt over hele HMS-regelverket Ved å abonnere på À jour får du fire ganger i året tilsendt informasjon om alle endringene innenfor HMS-regelverket. Dette inkluderer blant annet oversendelsesbrev med oversikt over endringer, eventuelle nye/reviderte publikasjoner og særtrykk av lover. Skjer det for eksempel endringer i arbeidsmiljøloven, vil den nye utgaven bli tilsendt automatisk ved ajourføringen. I tillegg får du tilsendt nyhetsbrev med nyttig informasjon om HMS-arbeidet. À jour HMS-regelverket består av to permer Del 1 gir en oversikt over og omtale av arbeidsmiljøloven med forskrifter. Relevante forskrifter, veiledninger og orienteringer fra Arbeidstilsynet er vedlagt. Del 2 gir oversikt over og omtale av de øvrige sju lovene som omfattes av internkontrollforskriften. Alle lovene presenteres i fulltekst i tillegg til at hver av forskriftene er gitt en kort omtale. Kr 1500, 1. års abonnement inkl. permer + mva. Kr 950, påfølgende års abonnement + mva. For bestilling: Tlf:

11 Torild Hammer, Einar Øverbye Inkluderende Arbeidsliv? Erfaringer og strategier Hvorfor stenges enkelte grupper ute fra arbeidslivet? Hvorfor forlater andre grupper arbeidsmarkedet tidlig og går over på offentlige stønader? Hvordan kan vi skape et mer inkluderende arbeidsliv? Dette er eksempler på sentrale temaer som gir store utfordringer i norsk sysselsettings- og sosialpolitikk i dag. Boken formidler forskningsbasert kunnskap om erfaringer med integrering, attføring og forebygging av utstøting på arbeidsmarkedet. Den redegjør for ulike strategier for å hindre utestenging, og tar også opp spørsmålet om det har skjedd en brutalisering av arbeidslivet eller om vi har fått et mer fleksibelt arbeidsliv. Boken er rettet både mot yrkesgrupper som arbeider for å skape bedre integrering, og mot studenter innenfor velferds- og sosialpolitikk. ISBN: utg s. Kr 289, HMS / Arbeidsmiljø Leif Johnsen Hovedverneombudet en håndbok Hovedverneombudet en håndbok er en praktisk kilde til kunnskap, og vil bidra til at både nye og mer erfarne hovedverneombud kan føle en større trygghet og sikkerhet stilt overfor denne krevende og utfordrende oppgaven. For å lykkes som hovedverneombud er det ikke nok å kjenne til lover, regler og rettigheter. Heller enn å opptre som en «høyrøstet kranglefant», må man kunne samarbeide, arbeide målrettet og systematisk, og derigjennom oppnå den autoritet som trengs for å få gjennomslag i viktige arbeidsmiljøsaker. Forfatteren beskriver rammene for vervet og viser muligheter for å utvikle egen praksis. Boka berører de viktigste saksområdene et hovedverneombud kommer bort i og hvordan man kan utføre oppgaven. Den behandler også spennet mellom å ha et overordnet verv og det å kunne ta fatt i enkeltsaker på en demokratisk måte. ISBN utg s. Kr 319, Ståle Einarsen og Harald Pedersen Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet Mellommenneskelige konflikter er uunngåelige når mennesker samhandler. I et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv må trakassering, mobbing og utilbørlig opptreden håndteres på en saklig, god og rettferdig måte. I denne boken forenes juridiske og organisasjonspsykologiske løsninger med tanke på å foreta en forsvarlig og god håndtering av konflikter og trakassering. Boken gir arbeidsgivere, ledere, personalmedarbeidere, bedriftshelsepersonell, tillitsvalgte, konsulenter og ordinære arbeidstakere viktig kunnskap på fagfeltet. I tillegg viser boken hvilke bestemmelser som finnes i lover og regler, og hvordan man kan bruke et juridisk perspektiv for å skape varige løsninger. ISBN utg s. Kr 398, 11 Gyldendal Arbeidsliv 08/09

12 HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09 12 Rolf Undset Aakervik Mangfold på jobben Etniske og nasjonale minoriteter på norske arbeidsplasser Norge består av et stort mangfold av etniske og nasjonale minoriteter som skal leve sammen i et likeverdig fellesskap. En av de viktigste nøklene til en vellykket integrering av innvandrere og flyktninger, er at de får innpass på arbeidsmarkedet. Denne boka tar sikte på å gi alle som arbeider med integrering av innvandrere og flyktninger i lokalsamfunn og arbeidsliv verdifull innsikt i saksfeltet. Innvandrernes og flyktningenes etablering i og tilpasning til lokalsamfunnet er nært knyttet til kvalifisering for arbeidslivet. Den gir både teoretisk innføring og eksempler på best mulig praksis. ISBN utg s. Kr 320, Jon Sjøtveit Når veven rakner Om samhold og mobbing på arbeidsplassen Dette er en klassiker. Boka omhandler mobbing på arbeidsplassen. Jon Sjøtveit ( ) skrev boken for alle som vil bry seg og som føler et ansvar for å rette opp misforholdene. Boka handler om solidaritet og mobbing, samhold og splittelse, maktovergrep og motstand, innlevelse og likegyldighet. Forfatteren har en grunnleggende varm tone i boka, og en sterk tro på at kollektivet og kollegene sammen kan skape en arbeidsplass som med raushet og omtanke vil hindre trakasseringer og overgrep. Når veven rakner kom ut for første gang i Årets reviderte utgave er oppdatert med ny lovtekst og nye forskningsresultater. ISBN utg s. Kr 298, Arild Langemyr Reduser! Om helsefarlige kjemikalier Reduser! handler om hva som kan gjøres for å redusere virkningen av helsefarlige kjemikalier på arbeidsplassen og miljøfarlige kjemikalier i naturen. Boka behandler viktige temaer, blant annet: Helse- og miljøaspekter ved bruk av farlige kjemikalier Lover og forskrifter Stoffkartotek, risikovurdering og tiltak Miljøstrategi i virksomheter Målet med boka er å gi økt bevissthet og grunnleggende forståelse for hvordan kjemiske stoffer «oppfører seg» i ulike sammenhenger. Reduser! retter seg mot HMS-ansvarlige, verneombud, beslutningstakere i virksomheter, og de som arbeider med opplæring på dette området. ISBN utg s. Kr 310,

13 Lars G Wessel Johnsen Balansert risikostyring Uheldige og ikke-planlagte hendelser koster hvert år samfunnet og virksomhetene tosifrede milliardbeløp. Slike hendelser kan f.eks. være teknisk feil, materielle skader, uhell, personulykker, fravær, driftsstans eller tap av omdømme. Følgehendelser kan være tap av markedsandeler, svekket tillit, endrede politiske rammebetingelser eller i verste fall konkurs. Risikostyring dreier seg om å ha kontroll med risikoforhold i egen virksomhet. Bokens budskap er at man ved hjelp av enkle organisasjonsmessige grep kombinert med effektive verktøy kan styre risikobildet i egen organisasjon. Boken presenterer et grunnleggende kompetansegrunnlag for alle typer organisasjoner i faget risikostyring. Boken bør derfor ha interesse både blant virksomhetsledere og nøkkelpersonell i privat og offentlig virksomhet. ISBN utg s. Kr 299, Anneline Teigen Sykefraværssamtalen Det hører med til god personalomsorg at lederen ivaretar sine med-arbeidere også når de er sykmeldt. I følge folketrygdloven må leder foreta en sykefraværssamtale med sine ansatte senest innen åtte ukers sykemelding. Tankegangen er at man gjennom samtaler med den sykmeldte kan sette i verk tiltak som kan forkorte/forebygge fravær for det enkelte individ og slik oppnå et lavere sykefravær i bedriften. Boken gir tips både om hvordan man kan gå frem og hva man kan ta opp i en slik samtale. Det er også lagt inn spørsmål og svar på problemstillinger som mange erfaringsmessig lurer på eller synes er vanskelig. Målet er å gi ledere praktiske tips for oppfølging av sykmeldte medarbeidere, og å gi økt innsikt i hva som påvirker samspillet mellom leder og medarbeider i en slik situasjon. Boka er oppdatert i henhold til lovendringene i ISBN utg s. Kr 229, Asbjørn Grimsmo, Bjørg Aase Sørensen Varme og kalde konflikter i det nye arbeidslivet NY UTGAVE Hver tredje norske arbeidstaker opplever konflikter på sin arbeidsplass, men kunnskapen og metoder for å håndtere konflikter er lite utbredt. Denne boka lar oss få innblikk i konflikters innhold, hvordan de kan utvikle seg, men også hvordan vi kan forbygge dem. Og ikke minst viser den hvordan arbeidstakere og ledere i felleskap kan arbeide seg ut av fastlåste uoverensstemmelser og utrivelige samarbeidsforhold. ISBN utg s Kr 319, HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09 13

14 HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09 14 Marit Skivenes, Sissel Trygstad Varslere En bok om arbeidstakere som sier ifra! Varsling av kritikkverdige forhold er både nødvendig og ønskelig. Varsleren har et særlig vern i arbeidsmiljøloven. Boken systematiserer kunnskapen om dette fenomenet i norsk arbeidsliv. Den belyser også spørsmålet om ytringsklima på arbeidsplassen. Boken skal bidra til at det å varsle avdramatiseres og verdsettes. Rådene i boken er rettet til arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte og politiske myndigheter Utgaven er revidert og oppdatert i forhold til ny lovtekst på området og er à jour pr. mars ISBN utg s. Kr 298, Ebba Wergeland, Paul Norberg Verneombudet 2. utg. Verneombudsboka er det eneste oppslagsverket som henvender seg til verneombudet med arbeidsmiljøfaglige emner skrevet på et enkelt språk og med solid faglig innhold. Den beskriver de mest sentrale arbeidsmiljøfaglige temaene, og behandler dem ut fra verneombudets perspektiv; hva kan jeg, og hva skal jeg gjøre med dette. Boka er full av tips og råd for hvordan verneombudet sammen med sine medspillere kan arbeide fram et mer forsvarlig arbeidsmiljø. Den viser også hvordan vernearbeidet kan organiseres og hvilke samarbeidspartnere verneombudet har. ISBN utg s. Kr 398, NY UTGAVE

15 Arbeidstilsynets publikasjoner Gyldendal Akademisk utgir publikasjoner fra Arbeidstilsynet, knyttet opp mot arbeidsmiljøloven. Disse selges enkeltvis eller i abonnement. Komplett abonnement som gir automatisk tilsending av alle nye og reviderte publikasjoner, kan tegnes for kr. 1000, pr. år, ekskl. mva. Arbeidstilsynets publikasjonskatalog gir oversikt over publikasjoner fra Arbeidstilsynet med alfabetisk stikkordregister og oversikt over en del av arbeidslivets mest brukte lover og annen relevant informasjon. Katalogen utgis to ganger i året, henholdsvis i mars og september, pris kr 59, Lover for arbeidslivet Særtrykk Vi utgir også særtrykk av lover som dekker sentrale områder for arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven på engelsk Arbeidstvistloven/ Lønnsnemndloven Brann- og eksplosjonsvernloven Ferieloven Forurensningsloven Forvaltningsloven Genteknologiloven Likestillingsloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Offentlighetsloven Permitteringslønnsloven Personopplysningsloven Produktkontrolloven Røykeloven (med forskrifter) Sivilforsvarsloven Strålevernloven Tjenestemannsloven Yrkesskadeforsikring Bestilling av publikasjoner, abonnement eller særtrykk rettes til: Gyldendal Akademisk, kundeservice, P.b St. Olavs plass, 0130 Oslo, Tlf , eller e-post: HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09 15

16 Arbeidsrett Gyldendal Arbeidsliv 08/09 16 Arbeidsrett Lars Holo Ferieloven 3. utgave med kommentarer Boka er en nyttig oppslagsbok for alle som anvender ferieloven i privat og offentlig virksomhet, eller som har behov for å ta stilling til fortolkning av loven. Denne kommentarutgaven setter ferieloven inn i en større sammenheng gjennom grundige kommentarer, utdypende forklaringer, svar på sentrale spørsmålsstillinger og henvisninger til rettspraksis og departementets tolkningsuttalelser. Ferieloven har vært revidert en rekke ganger siden den kom i Siden utgivelsen av 2. utgave i 2001 er det foretatt endringer i loven, det er kommet til ny rettspraksis og det er blitt vedtatt ny arbeidsmiljølov av 17. juni 2005 nr. 62. I boka er derfor henvisningene til arbeidsmiljøloven, både i ferieloven og i kommentarene, ajourført. ISBN utg s. Kr 449, Helt fersk NY Håndbok for unge i arbeidslivet Helt fersk er en bok for unge i arbeidslivet. Boka gir en oversikt over de vanligste spørsmålene og problemstillingene ungdom møter når de begynner å jobbe. Mange unge møter arbeidslivet gjennom arbeidsuka, en sommerjobb eller arbeid ved siden av skolen. Informasjon og kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet kan være med på å sikre en god og positiv opplevelse. Boka har også med noen av de mer uvanlige eller skjulte sidene i et arbeidsforhold som det kan være vanskelig å spørre om eller vite noe om før man er midt i situasjonen. Boka er resultatet av et samarbeid mellom Landsorganisasjonen i Norge og Gyldendal Arbeidsliv, og gjengir også historiene til vinnerne av LOs skrivekonkurranse for ungdom i ISBN utg s. Kr 149, Per Helge Mork Hovedavtalen LO/NHO Kommentarer, veiledning Denne boka er en praktisk og grundig kommentarutgave til Hovedavtalen mellom LO og NHO Den inneholder utførlige kommentarer til nye og tidligere bestemmelser, med rettskraftige domsavslutninger og historisk bakgrunnsstoff. I tillegg er det laget en veiledning rundt sentrale temaer som kollektiv arbeidsrett, tariffavtaler, rettskilder, fredsplikt/streikerett, styringsrett og organisasjonsfrihet. Boka vil være et nyttig oppslagsverktøy for alle tillitsvalgte og ledere som bruker Hovedavtalen som grunnlag for lokale avtaler/forhandlinger m.m. ISBN utg s. Kr 422,

17 Børre Pettersen Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. 2. utg. Ny oppdatert utgave av bestselgeren Boka gjengir den nye arbeidsmiljøloven i sin helhet. Hver paragraf etterfølges av forklaringer og kommentarer. Boka er uunnværlig for arbeidstakere, tillitsvalgte, verneombud og bedriftsledere. Boka trykkes ofte og ajourføres kontinuerlig i tråd med endringene i loven. Ny utgave vil foreligge i ISBN utg s. Kr 112, Arbeidsrett Gro Granden Ansatt, oppsagt, avskjediget? Boka presenterer de grunnleggende bestemmelsene som angår ansettelse i og opphør av arbeidsforhold. Boka gir tillitsvalgte og ansatte en første introduksjon og informasjon om hvilke regler som gjelder ved inngåelse og opphør av arbeidsforhold, midlertidig ansettelse m.m. I tillegg gis det innspill til hvordan man kan håndtere situasjonen. ISBN utg s. Kr 260, Asbjørn Kjønstad Folketrygdloven med kommentarer Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vårt samfunn. Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge dypere inn i folketrygdens bestemmelser, samt å gi supplerende informasjon som er av betydning ved fastleggingen av gjeldende rett. Boka er à jour med lovgivningen som den lyder per 1. mars 2007, og gir svar på de viktigste problemstillingene i norsk trygderett. Boka er skrevet av 13 personer som hver på sine felt er blant de fremste trygdeekspertene i Norge. Boka er redigert av professor Asbjørn Kjønstad; han har skrevet en innledning som gir en innføring i hovedprinsippene og grunnstrukturen i folketrygdloven, og han har søkt å gi boka et mest mulig enhetlig preg og en høyest mulig faglig standard. ISBN utg s. Kr 980, 17 Gyldendal Arbeidsliv 08/09

18 Tillitsvalgt Gyldendal Arbeidsliv 08/09 18 NYHET Tillitsvalgt 1. mai fagforeningsspillet Quiz er populært, men det er ikke ofte spørsmålene som stilles ber om kunnskap om fagbevegelsen og arbeidslivet. Fagforeningsspillet bøter på dette. Her finnes mer enn tolv hundre spørsmål om arbeiderbevegelse, lover og avtaler, fagforbund, arbeidsliv, historie, ord og uttrykk og arbeiderkultur. 1. mai fagforeningsspillet kombinerer quiz med et strategispill hvor målet er å bygge opp fagforeninger og organisere deler av det norske arbeidslivet. Hvem vinner kampen om medlemmene? Fra lek til alvor; 1.mai er læring på en ny måte for gøy og for avveksling. Spillkonseptet er utviklet av en gjeng quiz- og spillentusiaster med bakgrunn i fagbevegelse, arbeidslivsforskning, opplæring og forlagsvirksomhet. Det er støttet økonomisk av LO, AOF, LOFavør, FAFO og en rekke forbund. Utgis høsten 2008 Kr 600, inkl. mva. Ole I. Iversen Forhandlinger en innføring Forhandlinger gjennomføres både i formelle møter og i uformelle situasjoner. Forhandlinger dreier seg om å forstå andre mennesker og deres synspunkter, samtidig som man må forsøke å få de andre til å forstå hvorfor sitt forslag til løsning er det beste. Forhandlinger er ikke først og fremst en måte å løse konflikter og krise på. Forhandlinger er en måte å samarbeide på og å finne gode og varige løsninger som kan tilfredsstille alle berørte parter. Boka er en innføringsbok i forhandlingsteknikk og den vektlegger forståelsen av prosessene fram til resultat. Gjennom en rekke praktiske eksempler viser forfatteren hvilke metoder og virkemidler som kan benyttes i forhandlinger både i arbeidslivet og i allmenne situasjoner. ISBN utg s. Kr 230, Truls Gerhardsen (red.) Tillitsmannen En håndbok for tillitsvalgte. 9. utgave Hovedavtalen se side 16 Boka bygger på Einar Gerhardsens legendariske bok Tillitsmannen En håndbok for tillitsvalgte. Denne ble første gang utgitt i 1931 og var først og fremst beregnet på å være et verktøy for tillitsvalgte i arbeiderbevegelsens mange organisasjonsledd. Tillitsvalgtes behov for å kjenne de regler som er nødvendige for at organisasjonen de leder skal fungere, er ikke mindre i dag. Denne 9. reviderte utgaven er ajourført og omarbeidet av Truls Gerhardsen for å tjene dagens behov. Boka er et nyttig redskap for alle tillitsvalgte i organisasjonssamfunnet ISBN utg s. Kr 165,

19 Gro Granden Styrearbeid En håndbok for ansatte i selskap og konsern Boka omhandler aksjeselskapets styrende organer og forholdet mellom disse, med vekt på styrets oppgaver og praktisk styrearbeid i enkeltselskaper og konserner. Styrearbeid henvender seg først og fremst til ansattevalgte styrerepresentanter, men er vel så aktuell for tillitsvalgte og andre ansatte i privat og offentlig virksomhet. De ulike temaer og områder er forsøkt framstilt uten særlige krav til forhåndskunnskap om jus. Nytt i denne 6. utgaven er blant annet reglene om at begge kjønn skal være representert i styret i allmennaksjeselskap mv. og at styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Samvirkeloven som trådte i kraft i 2008 er presentert sammen med helseforetakene og andre selskapsformer. ISBN utg s. Kr 349, Bedriftsutvikling Bedriftutvikling Nanna Eriksen Arbeidsplassutvikling med fokus på det psykiske arbeidsmiljøet Arbeidsplassutvikling (APU) er en metode som viser hvordan man med en positiv tilnærming kan arbeide systematisk med å forbedre det psykiske arbeidsmiljøet. Formålet med boka er å gi de ulike aktørene på arbeidsplassene et verktøy til å komme i gang. Denne boka gjør det uten bruk av eksterne konsulenter. Boka kan benyttes av personalansatte til organisasjonsutvikling eller av ledelsen for å få innblikk i hva som skaper god energi på arbeidsplassen og hos den enkelte medarbeider. Verneombud kan bruke boka som et utgangspunkt for en utviklingsdag, der det psykiske arbeidsmiljøet er i fokus. ISBN utg s. Kr 180, Benedicte Brøgger (red.) Å tjene på samarbeid Medvirkning Partssamarbeid Bedriftsutvikling Denne boken viser mulighetene som ligger i å utnytte de konkrete og praktiske formene for samarbeid som har utviklet seg i Norge de siste hundre årene. Arbeidsmetodikken boken presenterer gir et konkurransefortrinn fordi den gjør det mulig å hente frem mer av de menneskelige ressursene i bedriften. Gjennom ti kapitler fortelles konkrete historier om hvordan ledere, tillitsvalgte og andre samarbeidet for å løfte en bedrift frem. Historiene er fra prosjekter i et vidt spekter av norske bedrifter. Å tjene på samarbeid retter seg mot ledere og personalfolk som har ansvar for kontakt med tillitsvalgte, konsulenter med interesse for bedriftsutvikling og tillitsvalgte som ønsker å gjøre mer enn bare å forhandle om lønn. ISBN utg s. Kr 329, 19 Gyldendal Arbeidsliv 08/09

20 Bedriftsutvikling / Annet Gyldendal Arbeidsliv 08/09 20 Michel Esnault Prosjektoppstart Den viktigste fasen i et prosjekts liv er oppstarten. Mange av problemene som oppstår senere i prosjektet, kan tilbakeføres til en lite gjennomtenkt igangsetting. Prosjektoppstart er en veiledning i hvordan prosjekter bør startes. I tillegg går boken gjennom alle fasene i et prosjekts liv og er dermed skreddersydd for alle som generelt vil lære seg mer om prosjektarbeid. Boken kan brukes i alle typer prosjekter. Om du skal starte opp små eller store prosjekter i din bedrift, utvikle et nytt produkt, etablere en barnehage, gjennomføre en fotballturnering det er de samme grunnteknikkene som gjelder. I denne boken får du alt du trenger for å lykkes! ISBN utg s. Kr 299, Annet Magnhild Folkvord og Ebba Wergeland Sekstimarsdagen den neste store velferdsreformen? Kva skal til for at sekstimarsdagen skal bli realitet i Noreg? Økonomane seier det er mogeleg. Mannfolk som har prøvd sekstimarsdagen, er glade for å få meir tid til ungar, husarbeid, trening og friluftsliv. Kvinner har drøymt om sekstimarsdagen i fleire tiår. Kanskje kan sekstimarsdagen bidra til å oppretthalda jordbruk og hindra fråflytting frå distrikta? Kan den også vera eit steg i rett lei for å bremsa det materielle overforbruket som trugar klima og miljø? Denne boka gir ikkje alle svara. Men den gir den første samla framstillinga av dei forsøka som er gjorde med sekstimarsdag i Noreg dei siste åra, og eit oversyn over svenske forsøk. Den fortel også om kampen om arbeidstida i eit historisk perspektiv. Her er utrekningar som viser at 30 timars veke eller seks timars normalarbeidsdag frå 2020 berre vil ha små verknader på den norske økonomien. ISBN utg s Kr 298, Jørn Magdal «Meningsløst god» NY Heismontørenes Fagforening Denne boka er laget for deg som er interessert i fagforeningshistorie, og den beskriver hvorfor «heismontør» er et skjellsord i NHO og et honnørord for mange andre. Dette er ei levende og fargerik historiebok som ser foreningen utenfra. «Meningsløst god» har både en kronologisk gjennomgang av historien de siste 25 åra og tematiske dybdekapitler om heismontørenes plass i den norske og internasjonale fagbevegelsen - og i politikken. Heismontørenes Fagforening ønsker at jubileumsboka også skal spore til debatt om taktikk og strategier i fagbevegelsen. ISBN utg s. Kr 300,

21 Inger Anita Merkesdal Hall Arbeidsledig hva nå? en håndbok Boka er skrevet både for dem som har hatt fast arbeid i mange år og har mistet jobben, og for nyutdannende som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Boka egner seg også for arbeidsformidlere og andre som er i kontakt med arbeidssøkende. Arbeidsledig, hva nå? beskriver viktigheten av å lage framtidsplaner, kartlegge sine sterke sider og behov, utforme søknad og CV, forberede seg til jobbintervju, hvordan man finner fram til jobbene osv. Boka inneholder selvfølgelig også alle regler og bestemmelser om rettigheter og plikter forarbeidssøkende. Den skal kunne leses i ett og kunne brukes som oppslagsbok. ISBN utg s. Kr 210, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes, Jon Hippe (red.) Hamskifte Den norske modellen i endring Store endringer har funnet sted siden Fafo ble etablert i begynnelsen av 1980-årene. Gjennom 25 år har dette forskningsmiljøet tatt pulsen på omveltningene i det norske samfunnet, med særlig vekt på arbeidsliv, velferd, fordeling og økende internasjonalisering. I denne boka analyserer forskere ved Fafo hva de siste 25 årene har betydd for ulike lag av befolkningen og for den norske samfunnsmodellen. Denne epoken har blant annet vært preget av internasjonalisering, innvandring, velstandsvekst og dyptgripende endringer i livsmønstre og kommunikasjonsmønstre, og er ifølge forskerne en av de mest spennende endringsperiodene i nyere norsk historie. Uunnværlig for alle som har interesse for samfunnsvitenskap og historie. ISBN utg s. Kr 375, Arne Herman Rolijordet (red.) Kollektiv og individ En debattbok Debatten om forholdet mellom individ og kollektiv er på ingen måte ny, problemstillingen er blitt reist utallige ganger. Men i den siste tida er ønsket om en mer dyptgående debatt om de grunnleggende verdiene blitt fremmet i flere miljøer. I boka Kollektiv og individ ønsker bidragsyterne nettopp å reise denne debatten, og også formidle en grundigere forståelse av hva som egentlig ligger bak honnørord som felleskapsløsninger, solidaritet og samfunnsansvar. Bidragene i Kollektiv og individ er skrevet av kjente fagforeningsfolk, aktivister i frivillige organisasjoner og toneangivende forskere. Blant bidragsyterne finner vi bl.a. Stein Stugu, Rolf Utgård, Hannah Helseth, Magnus Marsdal, Inger Ljøstad, Jørgen Sandemose og Jon Rogstad. ISBN utg s. Kr 320, Bedriftsutvikling / Annet Gyldendal Arbeidsliv 08/09 21

22 Annet Gyldendal Arbeidsliv 08/09 22 Hege Torp (red.) Nytt arbeidsliv Medvirkning, inkludering og belønning Det finnes mange studier av det nye arbeidslivet, og de fleste har fokus på arbeidstakerne. Vi vet langt mindre om arbeidsplassene; om de er preget av fenomener som assosieres med det nye arbeidslivet, og hvilke konsekvenser det har, både for arbeidstakerne og for virksomhetene. Denne boka har fokus nettopp på arbeidsplassene og prøver å svare på blant annet disse spørsmålene: Hvor utbredt er det nye arbeidslivet? Tar «de nye bedriftene» sosialt ansvar for egne ansatte? Hvilke virksomheter rekrutterer ikke-vestlige innvandrere? Er sykefraværet høyere eller lavere i det nye arbeidslivet? I hvilken grad påvirker bruk av nye belønningssystemer lønnsforskjellene? Forfatterne drøfter mytene og påstandene om det nye arbeidslivet og de sentrale begrepene medvirkning, inkludering og belønning. ISBN utg s. Kr 369, Erling Røed Larsen Økonomi på trikken Hva skal vi med norsk landbruk? Hvor rike er vi egentlig i Norge? Hva er vitsen med veipriser? Hvorfor virker ikke makspriser på barnehageplasser? Gjør polakker oss arbeidsledige? Erling Røed Larsen tar i denne boka for seg viktige samfunnsøkonomiske spørsmål som de fleste er opptatt av og mener noe om. Stilen er ledig og lett med humoristisk snert, og forfatteren bobler av formidlingsglede. Tekstene preges av stor innsikt, og poengene er ofte overraskende og kontroversielle. Dette er glitrende folkeopplysning for alle som ønsker å holde seg orientert om viktige samfunnsspørsmål. ISBN utg s. Kr 249, Sharam Alghasi, Katrine Fangen, Ivar Frønes Mellom to kulturer Hvordan oppleves det å komme fra et annet land og en annen kultur for å bosette seg i Norge? Er det annerledes å oppfattes som fremmed i Norge enn i andre land? Hva skal til for å bli en naturlig del av det norske samfunn? I denne boken forteller tolv innvandrere om sine bestrebelser på å forstå kodene og å komme inn i det norske samfunnet. Variasjonene er store. Alle bidragsyterne er privilegerte innvandrere med god jobb og utdanning. Felles for dem alle er det reflekterte blikket som rettes mot både det norske samfunn og det å være flerkulturell i Norge. ISBN utg s. Kr 281,

23 Ronald Bye, Finn Sjue Overvåket NY Få tenker over at de hver dag blir utsatt for overvåking. Helt hverdagslige aktiviteter, som å snakke i telefonen, sende en e-post, betale med kort, surfe på nettet eller kjøre bil gjør at vi registreres og kan spores. Hva skal all denne registreringen tjene til? Hvem har tilgang til den? Hvor lenge oppbevares den? I boken gis grundig dokumentasjon som viser hvor omfattende overvåkings- og sporingsmulighetene er i dag. Dessuten hvordan disse teknologiske mulighetene kan tas i bruk både for legitime og illegitime formål. 17 amerikanske og norske eksperter er intervjuet for å fortelle om hvilke overvåkings- og sporingsmuligheter som allerede er i bruk og hvilke utfordringer vi står overfor. Dette er en tankevekkende, engasjerende og viktig bok om vår tid. ISBN utg s. Kr 398, Annet Erling Røed Larsen Alt du vil vite om samfunnsøkonomi, men aldri har våget å spørre om I denne boka får samfunnsengasjerte en lettfattelig forklaring på sentrale spørsmål i samfunnsøkonomien, uten at noen form for forkunnskap kreves. Dette er en utmerket bok om du ønsker aha-opplevelser innen samfunnsøkonomiens «skjulte» verden. Forfatteren har skrevet boka på en engasjerende og lettleselig måte med en forkjærlighet for å forklare kompliserte ting på en måte som kan få alle til å forstå. Lurer du på hvorfor Norges Bank ikke setter ned renten denne gangen, les kapitlet om rentenedsetting. Hører du i media at arbeidsledigheten stiger, les kapitlet om arbeidsledighet for å få en bedre forståelse av situasjonen. Kort sagt, er det noe du lurer på eller synes er komplisert når det gjelder samfunnsøkonomiens verden, så finner du svarene her og fremstilt på en slik måte at alle kan forstå. ISBN utg s. Kr 289, 23 Gyldendal Arbeidsliv 08/09

24 Postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon Faks Bøker for arbeidslivet

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 20.06.2010 Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 0030 Oslo Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i helseforetakene

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Barne- og likestillingsdepartementet Akersgata 59 Pb 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census 1 Mobbing og konflikter i arbeidslivet Det som gjør mobbing/konflikter

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen

Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Med ordet konflikt forbinder jeg... Arbeid for deg selv i ca 2 minutter. Skriv ned ethvert ord du tenker

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi Hva jobben gir oss #

Detaljer

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene 15.10.2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus 7468 Trondheim Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

IA-skolen. - pilot. Samling november 2014

IA-skolen. - pilot. Samling november 2014 IA-skolen - pilot Samling 1 12. november 2014 IA-skolen Pilot 2014 Mål for IA-skolen: Bidra til økt handlingskompetanse og motivasjon for å arbeide systematisk og målrettet med utvikling av inkluderende

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

Konflikthåndtering ved UiO. Verneombudssamling 7. juni 2017 v/personaldirektør Irene Sandlie

Konflikthåndtering ved UiO. Verneombudssamling 7. juni 2017 v/personaldirektør Irene Sandlie Konflikthåndtering ved UiO Verneombudssamling 7. juni 2017 v/personaldirektør Irene Sandlie Temaer Noen grunnleggende utgangspunkt Forebygging av konflikter og konfliktforebygging virkemidler og verktøy

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Konflikthåndtering i arbeidslivet. Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12

Konflikthåndtering i arbeidslivet. Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12 Konflikthåndtering i arbeidslivet Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12 Conflictus (lat.)= Sammenstøt Hva er en konflikt? 1. En konflikt er en kollisjon mellom interesser, vurderinger,

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 Velkommen til felles kurs for nye tillitsvalgte i Finansforbundet. Del kunnskap! Gjennom forelesninger, presentasjoner, diskusjoner

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Innhold. Innledning 13

Innhold. Innledning 13 Innhold Innledning 13 1 Omstilling og endringsprosesser 17 Hva er omstilling og endring? 20 Endringer for endringenes skyld? 22 Omstilling en utfordring 23 Omstilling i praksis organisatoriske krav og

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen..

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Agenda Rammene Hva menes med begrepene mobbing/trakassering og konflikter i arbeidslivet? Hvordan håndterer vi hvem gjør hva? De vanskelige

Detaljer