Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14

2 Om skolen Solvang skole er Hamars eldste barneskole, og har i år 200 elever fordelt på syv årstrinn. Så mange elever har det aldri før vært på Solvang skole. Skolekretsen ligger i et boligstrøk i utkanten av tettbebyggelsen i Hamar. Skolen ble rehabilitert og utbygd i 1997 i forbindelse med Reform 97. I 2013 ble skolen utvidet men en ny paviljong med to klasserom for å imøtekomme store elevkull. Skolen ligger på Solvang i gamle Vang kommune, dagens Hamar, cirka to kilometer nord for Hamar sentrum. Skolen ligger sentralt i villastrøkene Solvang og Smeby og har den viktige fartsåren Furnesveien, som strekker seg fra sentrum og nordover, like ved. Skolen ligger sentralt til med gåavstand til sentrum, Ankerskogen og Børstad. I skoleåret 2013/14 har Solvang skole 200 elever og 30 ansatte. Dette er 15 lærere, rektor, assisterende rektor SFO-leder, assistenter, to renholdere, en vaktmester og en sekretær.110 elever har plass i skolefritidsordningen. Skolens visjon: LITEN SKOLE STORT HJERTE Skolens mål: Elevene våre skal få oppleve: Raushet mennesker imellom Lærings-og livsglede Nysgjerrighet og skaperlyst Ulike måter å tilegne seg kunnskap på Få mot til å stå fram Dette får vi til ved: Tilpassede læringsplaner Arbeid med læringsmiljø Opplevelser gjennom kultur og natur Aktiv bruk av nærmiljøet Kreativ utfoldelse gjennom sang og drama Videreføring av tradisjoner Gode rutiner og systematikk som sikrer økt læringsutbytte i alle fag Tidlig innsats Fysisk aktive elever Solvang skole erkjenner at sosial trygghet gir et godt grunnlag for læring. Trygge elever lærere best! Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nytenkning Glede Mer informasjon finner du hvis du går inn på

3 SOLVANG SKOLE / SFO s UTVIKLINGSOMRÅDER 2013/14 1. Solvang skole skal legge til rette for at alle elever skal ha størst mulig faglig læringsutbytte: Vi må sikre at arbeidet med økt læringsutbytte (ØLU) blir videreført og videreutviklet. Alle elevene skal få best mulig utbytte av undervisningen gjennom et helhetlig undervisningsløp med tilrettelegging for hver enkelt. Vi må gi vurdering FOR læring. Kartleggingsresultater må følges opp med konkrete tiltak. Vurdering skal brukes for å øke elevenes læring. Elevene skal involveres mer i vurdering av sin egen læring. Alle elevene skal utvikle seg som lesere, og få tilpasset opplæring i regning. 2. IKT: Alle elever og ansatte på Solvang skole skal bruke IKT som verktøy for læring Elever, lærere og foresatte skal bli mer aktive i bruken av It`s learning som læringsplattform IKT skal brukes i alle fag, og elevene skal bli digitale produsenter i eget læringsarbeide. Elevene skal kunne nettvettregler og bruke dem i det daglige 3. Solvang skole og sfo har som mål å fremme toleranse, kommunikasjon og åpenhet. Solvang skole skal jobbe kontinuerlig for godt omdømme Elevene på Solvang skole skal utvikle sosial kompetanse Lærerne på Solvang skole skal utøve god klasseledelse Skolen og sfo skal videreutvikle godt samarbeid mellom skole og hjem. 4. Solvang skole og sfo skal være et miljøfyrtårn Elevene skal være involvert i arbeidet med skolen som miljøfyrtårn Alle elever og ansatte skal være bevisst sin rolle i arbeidet for et bedre miljø Alle skal bidra til god avfallshåndtering og ryddighet på skoleområdet Skolen skal nå målsetting i Miljøanalysens handlingsplan Vi bygger en skolekultur basert på trivsel, fysisk aktivitet / kosthold / helse, samt samfunnsengasjement og kreativitet. Vi på Solvang skole er opptatt av at elevene skal være trygge og trives, da dette er det beste utgangspunktet for læring og utvikling. Hele virksomhetsplanen for Solvang skole kan du finne på

4 LESING I ALLE FAG Å lese er ikke bare å huske. Å lese er også å tenke og reflektere over det vi leser. Å lese er dessuten å stille spørsmål til de ulike typer tekster vi leser. Utvikling av gode leseferdigheter handler om både avkodig og forståelse. Motivasjon er en svært viktig faktor for utvikling av gode leseferdigheter. Foreldresamarbeid Skolen skal gjennom samarbeid med hjemmet bidra til at foreldre / foresatte vet hva barnet mestrer innenfor lesing følger opp barnets leseutvikling gjennom konkrete avtaler med lærer vet hvordan lærer tilpasser opplæringen på trinnet / for sitt barn får god informasjon om skolens arbeid med lesing og vurdering uttrykker positive holdninger til skolens arbeid Tips til hjemmet Bruk tid med barnet ditt! Sett deg ved siden av når dere leser Forbered lesning sammen og bla gjennom teksten. Se kun på overskrifter, bilder og innledninger Etter at dere har sett på tekst og bilder, spør barnet om det han / hun tror teksten handler om. Snakk om dette Når dere leser teksten, oppfordre barnet til å stoppe opp ved vanskelige ord eller når noe er uklart. Forsøk å finne svaret sammen. IT`S LEARNING Alle Hamarskoler bruker læringsplattformen It`s learning fra trinn. Hva ligger av muligheter i It`s learning? En brukervennlig nettbasert læringsplattform Kan pålogges overalt der en har tilgang på pc og nettverk Gir tilgang til læringsplaner, materiell til støtte i læringsprosessen, lenker til aktuelle sider på nettet, innleveringsoppgaver og prøver m.m Elevene lagrer skolearbeidet elektronisk Oppgaver og skolearbeid lastes enkelt opp fra plattformen Elevene kan arbeide både på skolen og hjemme Elevene leverer oppgaver elektronisk og får respons fra lærer gjennom læringsplattformen Foreldre/ foresatte kan logge seg på og se oppgaver og støtte til læring som lærere har lagt ut Er en kommunikasjonskanal mellom elev og lærer / hjem og skole. Alle foresatte skal ha eget brukernavn og passord. Om foresatte mangler, eller trenger nytt brukernavn/passord til It s learning, så ta kontakt med skolen. LEKSEHJELP Formålet med leksehjelp er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, opplevelse av mestring, gode rammer for selvstendig arbeid og bidrag til utjevning av sosiale forskjeller i opplæringa. Leksehjelp er ikke en del av opplæringen til eleven, men skal sees i sammenheng med opplæringen. Leksehjelpen skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Leksene er knyttet til læringsmålene beskrevet i elevenes ukentlige læringsplan. Lekser er kjent stoff som har blitt gjennomgått på skolen og som elevene skal ha forutsetninger for å klare selv. Det er viktig at foreldre/foresatte støtter opp om skolearbeidet selv om barnet får tilbud om leksehjelp på skolen. Informasjon om tilbudet blir delt ut skriftig i form av en kontrakt på skoleårets start. Trivselsregler ved Solvang skole Reglene gjelder skole / SFO På Solvang skole tar vi ansvar for at alle skal trives på skolen Alle skal være greie mot hverandre Alle skal ha et godt arbeidsmiljø

5 Alle skal ha det bra i pauser 1. Skolen forventer at alle opptrer høflig og ordentlig mot hverandre. Vi respekterer og tolererer hverandre og bruker ikke stygt og sårende språk. Dette gjelder også ved bruk av digitale medier. 2. Stoppregelen gjelder! 3. Hver elev er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og holder orden på skolesakene sine (klær, sko, bøker, ark, gymtøy o.l) og tar med riktig utstyr til rett dag. 4. Skolen forventer at alle viser respekt for skolens og medelevers eiendom og materiell. 5. Ball og uteleker brukes bare ute, og utstyret ryddes inn igjen. 6. Snøball kan kastes på bestemte snøballblinker. Snøballkasting ellers er forbudt! 7. Aking, snølek, skilek og bruk av rullebrett foregår på bestemte områder. Hjelm skal brukes av alle på sykkelturer og på skøytebanen. Skolen oppfordrer til hjelmbruk ved sykling til / fra skolen. Sykkel kan brukes etter at elevene har gjennomført opplæringen på slutten av 4. trinn. Hjelm, albue- kne- og håndleddbeskyttelse skal brukes av alle elever på rullebrett, jfr. forsikring pkt Innevær er kaldere enn 15 kuldegrader, ellers brukes alle pauser ute. 9. Godteri og tyggegummi tas bare med etter avtale med lærer. 10. Oppbevaring og bruk av tobakk og rusmidler er forbudt. 11. Skolen tar ikke ansvar for elevenes penger, verdisaker eller personlige eiendeler. Alle slags leker / utstyr tas med på eget ansvar. Skolen oppfordrer elevene til å la mobiltelefonen bli igjen hjemme. Dersom den er med på skolen, skal den ligge avslått i sekken, evt. oppbevares på kontoret. Trivselsreglene brukes som vurderingsgrunnlag i forhold til elevenes orden og oppførsel, jfr. Forskrift til opplæringsloven 3-6, der det heter I grunnskolen skal det til og med 7. årstrinn berre givast vurdering uten karakter i orden og Tiltak ved regelbrudd på skolens trivselsregler (tiltak vurderes ut i fra situasjonen) Alle ansatte ved Solvang skole / SFO reagerer på regelbrudd Kontaktlærer / SFO personalet tar en samtale med eleven. Feil bruk av medbrakt utstyr (f.eks. mobiltelefon, rullebrett, leker) medfører at utstyret plasseres på kontoret. Dette hentes av elevene sammen med foresatte. Elever kan fratas muligheten til å delta i aktiviteter. Elever kan plasseres midlertidig under annet voksentilsyn / rektor Foresatte informeres Skade gjort med vilje må erstattes / repareres Skade gjort ved uhell kan bli avkrevd en egenandel. Rektor avgjør dette. Rektor kan vise elever bort fra resten av skoledagen, etter samråd med eleven, skolens voksne og foresatte. Skolen har en egen plan mot mobbing. Vedtatt i driftsstyret ved Solvang skole

6

7 IKT- reglementet Fra høsten 2014 har alle elevene i Hamar samme IKT- reglement. Reglementet sier noe om hva slags rettigheter og hva slags plikter elvene har. Reglementet sier også litt om hvilke inngrep og sanksjoner skolen har ved eventuelle brudd på reglementet. Skolene har ansvar for å gjennomgå dette med elevene og tilpasse undervisning i nettvett til de enkelte alderstrinnene.

8 Arbeid med godt læringsmiljø for elevene Solen er arbeidsplassen og læringsarenaen for elevene våre. Det er viktig at de opplever trivsel og trygghet i skolehverdagen. Det er grunnlaget for læring. Solvang skole tar dette arbeidet på alvor, og laget en sosial læreplan der sosial kompetanse står i sentrum. Planen har fokus på forebyggende arbeid, som bruk av mitt valg og ulike trivselstiltak. Dette er ulike tiltak som arrangereres av elevråd, på SFO, i regi av foreldre og i skolen. Foreldrene har en viktig rolle i planen. Det å danne foreldrenettverk er et viktig forebyggende tiltak. Det at foreldrene kjenner hverandre og samarbeider om elevenes utvikling er bra! Skolen har også ulike verktøy og beredskapsplaner, som Solvang skole/sfos sine trivselsregler, handlingsplan mot mobbing og LP-modellen. LP-modellen er en forkorting av læringsmiljø og pedagogisk analyse. Arbeidsmetodikken kan brukes i forhold til elever med atferdsvansker, samt i faglige og pedagogiske utfordringer. Opplæringslovens 9A omhandler elevenes skolemiljø, og arbeidet med den Solvang skoles sosiale læreplanen er forankret i lovverket. Foreldreskolen Solvang skole har nå fast foreldreskole for foreldre og foresatte på 1. trinn. Det vil bli arrangert tre samlinger i høst. Disse møtene blir organisert på en annen måte en «tradisjonelle» foreldremøter. Foreldrene blir delt inn i mindre grupper, og er aktive ute på ulike stasjoner. I løpet av de to første kveldene skal foreldrene få et innblikk i elevenes skolehverdag gjennom deltakelse på matematikkverksted, språkverksted, data og mitt valg. Foruten at foreldrene blir kjent med ulike arbeidsformer og metoder, er målet at foreldrene blir kjent med skolen på en annen måte og blir kjent med hverandre. Dette danner grunnlag for et godt samarbeid og trygghet foreldrene i mellom som igjen kommer elevene til gode. Foreldrene har mange forventninger til skolen, og gjennom foreldreskolen drøftes disse. Skolen, på sin side, uttrykker også sine forventninger til foreldrene. På den tredje samlingen er temaet Språk og lesing tidlig læring. Hva og hvordan? Det er vår samarbeidspartner innenfor leseopplæring, Vigdis Refsdal fra Bredtvedt kompetansesenter, som vil holde et foredrag om temaet. Denne kvelden inviteres foreldrene/foresatte for alle 1.trinnselever. Mobilskole Det er foreldrenes ansvar å melde fravær av eleven gjennom Mobilskole. Meld til kontaktlærer senest kl hvis barnet er syk. Solvang skole er mobilskole. Vi brukes sms i stedet for meldingsbok. Mobilskolen erstatter ikke dialogen, men er praktisk verktøy for foresatt å melde om blant annet fravær til skolen og endringer av SFO-dagen til SFO. Skolen bruker dette til å sende ut fellesmeldinger til foresatte. Slik gjør du for å sende beskjed til pr. sms til kontaktlærer eller de på sfo: 1.trinn skriver: SOL 1 teksten til (husk mellomrom) 7.trinn skriver: SOL 7 teksten til (husk mellomrom) Sfo skriver: SOL SFO teksten til (husk mellomrom) Du vil motta en bekreftelse på at meldingen er kommet til Solvang skole eller sfo.

9 Oversikt over aktiviteter i skoleåret 2013/14 MÅN: DATO FELLESAKTIVITETER ANSVAR AUG 27 Elevrådsmøte / fellesmøte for foreldrekont/fau SEPT 2 Foreldreskole for 1. trinnsforeldre 1. trinn / rektor 5 Høstaktivitetsdag Vangbana Mellomtrinnet 11 Foreldreskole: foredrag rådhuset OO 11 Nasjonalprøve, norsk, lesing, 5.trinn kontaktlærer 5.tr /rektor 13 Markering av Solvang som miljøfyrtårn Alle nasjonale prøver i engelsk for 5. trinn kontaktlærer 5.tr /rektor 24 Elevrådsmøte kontaktlærer for elevråd 25 Foreldreskole for 1. trinnsforeldre 1. trinn / rektor 26 Vennskapsdag timer trinn Småtrinnet OKT 1 Morgensamling 5. trinn 5.trinn/1.trinn 3 Fotografering av alle elever og ansatte rektor/kontaktlærere HØSTFERIE nasjonalprøve, regning, 5.trinn kont.lærer 5.tr /rektor 16 SFO middag m/foreldre og søsken sfo SØN 20 okt - TV-aksjon FAU NOV 24 Morgensaml 4. FN-dagen / internasjonal dag 4.trinn / mellomtr. 29 Elevrådsmøte kontaktlærer for elevråd 15 Elevens fridag 18 Jubileumsuke MUNCH 26 Elevrådsmøte kontaktlærer for elevråd DES 6 kaffe på SFO SFO 9 Adventstund trinnene 10 elevrådsmøte kontaktlærer for elevråd 13 Morgensamling 3. Lucia 3.trinn 16 Adventstund/kirke kl. 11/alt. Samling Alle. Solvang 20 Juletregang/ julegrøt FAU/ rektor JULEFERIE 22. des.-2.jan JAN 1 Juleferie (onsdag) 2 Oppstart nytt år med fellessamling JULETREFEST i januar FAU DAGEN trinn 31 P-dag FEB 6 Samenes nasjonaldag 12 2.trinn morgensamling 2.trinn 18 Mattedag trinn VINTERFERIE MARS 11 vinteraktivitetsdag alle 14 Åpning av kulturhuset/gå i tog 27 Fysikkdag alle trinn 31 Utviklingssamtaler kontaktlærere på trinn APRIL 2 Morgensamling 2.trinn 2.trinn 7 Utviklingssamtaler kontaktlærere på trinn PÅSKEFERIE påskedag MAI 1 Off.høytid 2 Elevens fridag 8 (Frigjøringsdag 1945) 14 Tinestafetten/lille Hamar satafetten?? Foreldre på trinnene 15 Grunnlovsjubileum 16 Grunnlovsjubileum

10 19 6. trinn på leirskole uke Morgensamling 1. trinn 1.trinn 23 småstjerner sfo 29 Kristihimmelfartsdag JUNI 2 SOLVANGLEKER 4 Besøksdag for neste års 1. trinn Rektor 9 2. Pinsedag 17 Avslutning kveld. 7.trinn /foreldre 18 Morgensamling 7.trinn 20 SISTE SKOLEDAG Samles i gymsal/skolegård ALLE SOMMERFERIE Skolens telefonnumre Kontor Rektor Konsulent Vaktmester Telefonboks /personalrom SFO-leder Assisterende rektor SFO- base/kjøkken Helsesøster Mobilskolen: sms til Skolens administrasjon og spesielle funksjoner Rektor Assisterende rektor Konsulent Jorid Skinnehaugen Myhre Helge Flagstad Elin Hagemann Tollersrud (på kontoret mandag, tirsdag, onsdag) Verneombud Tillitsvalgt for Utdanningsforbundet Tillitsvalgt for Fagforbundet Kontaktlærer for spesialpedagogikk Kontaktlærer for elevrådet IKT-kontakt It`slearning - administrator Bibliotekansvarlig Teamleder småtrinnet Teamleder mellomtrinnet Fagnettverk norsk Fagnettverk matematikk Fagnettverk engelsk Bjørn Lundgren Eldrid Plassen Skandsen Elin Tomassen Blakstad Helge Flagstad Therese Enger Andersen Helge Flagstad Helge Flagstad Inger Bråten Toril Thomasgaard Busterud Hilde Martinsen Toril Thomasgaard Busterud Magne Reidar Tvinnereim Hilde Berg

11 Elevrådet Leder: Elise Kjønhaug Knutsen Nestleder: Håkon Wiik Haugom Kontaktlærer for elevrådet: Therese Enger Andersen Elevrådet skoleåret 2013/14 vil bestå av disse elevene: Trinn Navn 3. Selma Holtet Thorkildsen 3. Didrik Ånberg 4. Mathilde Aam Strand 4. Magnus Mjørud 5. Marte Hage Imsgard 5. Snorre Midtlien 6. Hedda Elisabeth Gjerstad 6. Håkon Kjendlie 7. Elise Kjønhaug Knutsen 7. Håkon Wiik Haugom

12 Diverse informasjon: HIPPT (Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) Pedagogisk Psykologisk tjeneste er et rådgivende organ. Personalet undersøker og gir råd til elever, foreldre/foresatte og skole. Undersøkelsene kan bestå ev testing, observasjoner og samtaler med eleven. Personalet samtaler med foreldre og lærere. PP-tjenesten hjelper også skolen i forhold til observasjoner av klassemiljøer og utemiljø, innhold/omfang av spesialundervisning og organisering av undervisningen for elever med ekstra tildelte ressurser. Skolen har faste møter med PP- tjenesten. PPT kan hjelpe med problemer bl.a. rundt lese/skrivevansker, stamming, tilpasningsvansker i hjem og skole, overgang til andre skoler, skolevegring og mobbing. Telefon.: Mer informasjon finner du på HIPPTs hjemmeside: Gjenglemt tøy Gjenglemt tøy blir med jevne mellomrom samlet sammen og lagt i plastsekker nede hos renholderne. To ganger i året blir alt tøyet lagt ut på bord på musikkrommet. Dette gis det beskjed om. Gjenglemt tøy på SFO blir hengt ut i gangen eller legges i egen plastdunk. Det er viktig at sko/støvler og klær merkes godt. Innesko På Solvang skole skal alle utesko settes i garderoben. Elevene skal være utstyrt med innesko/tøfler på skolen. Tannhelsetjenesten Skoletannlegen holder til på Presterud tannklinikk, Furubergveien 201. Elevene får skriftlig melding om timene, og foresatte bør følge barna. Skolehelsetjenesten Skolen har avtale med helsetjenesten og har egen helsesøster på skolen en dag i uke. Hun heter Karoline Hartmann. Helsesøster er på skolen hver onsdag fra Helsesøster samarbeider med skolens personale og kan kontaktes enten via kontaktlærer eller direkte, via skolens telefon. Helsesøster har taushetsplikt. I de periodene helsesøster ikke har kontortid på skolen, kontakt Helsestasjonen på Rådhuset. Søknad om skolefri Dersom de foresatte ønsker å be eleven fri fra skolen, skal dette gjøres på eget skjema. Det kan søkes elektronisk på Velg Barn og unge skoler skjema/blanketter. Det er også mulig å få søknadsskjemaet i papirutgave ved henvendelse til skolen Sykle til skolen Elevene kan sykle alene til skolen fra 5. trinn. På slutten av 4. trinn gjennomførere skolen sykkelopplæring og praktisk ferdighetsprøve på sykkel. Yngre elever kan sykle til skolen sammen med sine foreldre/foresatte. Elevene oppfordres til å bruke sykkelhjelm. På turer i regi av skolen må alle elever bruke hjem. Pga trafikksituasjonen ved skolen: mange elever og liten parkeringsplass oppfordrer vi alle elevene til å gå eller sykle til skolen.

13 INNDELING AV SKOLEDAGEN SOLVANG SKOLE 2013/14 Skoledagens inndeling for elevene på trinn Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fred Fredag 1.t Friminutt (15 min) 2. t Mat Langfri 3. t (40 min) trinn: Slutt trinn: Slutt trinn: Slutt trinn: Slutt Fri (15 min) 4. t trinn: Slutt trinn: Slutt trinn: Slutt trinn: Slutt LEKSEHJELP trinn: : LEKSEHJELP 4. trinn: LEKSEHJELP trinn: : 4. trinn: Timeplan trinn Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fre Fredag 1.t Fri (15 min) 2. t Mat Langfri (40 min) 3. t Slutt Fri (15 min) 4. t trinn: * fysisk aktivitet Slutt Slutt Slutt Slutt trinn: * fysisk aktivitet

14 Skolens personale 2013/14 Navn Adresse Sted Telefon E-postadresser Ledelsen Myhre, Jorid S (rektor) Heggvegen 17 RIDABU Flagstad, Helge Ingelsrudvegen 366 VANG (ass.rektor) Leder SFO Grindvoll, Elisabeth Lindbergbakken 11 HAMAR Lærere Andersen,Therese E Nyvegen 24 OTTESTAD Bakken, Bjørnar Bertestien 7 OTTESTAD Berg, Hilde Smedsbergvg. 27 BR.DAL Brustad, Unni K Fartvegen 388 VANG Bråten, Inger O. Melvoldsgt. 72 HAMAR Busterud, Toril T Kirkebyenga 36 INGEBERG Grobstok, Benedicte Brennbakkv.16B HAMAR Kulstad-Hanssen, Tommy- Grønvoldvn. 37 STANGE Otto Martinsen, Hilde Stensvevegen 7 FURNES Mellum, Birgitt Iren Mellum LØTEN Pedersen, Kari Rustad Midtvangvn. 533 VANG Skandsen, Eldrid P Steenbergsgt. 17 HAMAR Tveide, David Riksvei 222, nr. 29 OTTESTAD Tvinnereim, Magne R Bekkelivn. 9 HAMAR Elevassistenter skole/sfo Brodal, Ragnhild E. J. Bergsvei 21 C HAMAR Galgum, Merethe Nylendvn. 10 HAMAR Indahl, Iren Nordkronen 46 HAMAR Jahr, Elisabeth Valumsvn. 10 HAMAR Bjørnstad, Lars Duevegen 3 INGEBERG Viksmoen, Maj Britt Øverlitunet 19 HAMAR Barne- og ungdomsarbeider Bjørseth, Lars AA Furnesvegen 75 HAMAR Blakstad, Elin T Gåsbuvegen 945 INGEBERG Bredesen, Mona Magnus den Godesvei 22 Ridabu Morsmålærere Said, Shilan Kornsilov. 39 HAMAR Mohamed, Ahmed Omer E.J. Berghsvei 16D HAMAR Renholdere Lundgren, Bjørn Ekornstien 6 VANG H Løvbak, Anne S Ekornstien 6 VANG H Vaktmester Holst, Arve Kvækavegen 331 ILSENG Konsulent Tollersrud, Elin H Vindholvegen 91 VANG H

15 Informasjon om Solstrålen SFO «Solstrålen» heter SFO`en ved Solvang skole. Navnet er valgt nettopp fordi vi ser barna som solstråler i hverdagen vår Vi voksne i SFO ønsker å ivareta barnas ønsker og behov i størst mulig grad, og på en best mulig måte. Vi ønsker å skape en helhet i SFO-dagen, hvor lek, ulike aktiviteter og omsorg for hverandre er med på å skape trygghet, tilhørighet og trivsel. Her er det rom for rolle-lek, kontruksjons-lek, tegning, spill og vi har et mangfold av leker. De voksne tilrettelegger for ulike gruppeaktiviteter for de barna som ønsker å være med på det. Aktiviteter i gymsalen står på planen hver dag. Det gjennomgående tema for året er: «Gode livsvaner» med vekt på mat, gode omgangsformer (hvordan vi møter hverandre og snakker til hverandre) og fysisk utfoldelse. På skolefrie dager tar vi oss gjerne ut på turer for å komme oss litt bort fra det daglige, og for å gi barna positive opplevelser. Solstrålen SFO er åpen hele året med unntak av 4 uker i juli. Vi følger skolens P-dager og holder stengt disse dagene. Jule- og påskeferien rullerer på en av de 3 største skolene, sammen med alle de andre barna i Hamar, som benytter seg av SFO i høytidene. 4. trinn har egen klubb, SF-4klubben. De har eget rom hvor de spiser. En gang i mnd. gjør de noe helt spesielt, som for eksempel gå på bowlingen, på pizzarestaurant, gå til Anker`n eller være på sløydsalen på skolen. SF4-klubben avsluttes med overnatting på skolen i juni. Årets happening på SFO er Småstjerner som arrangeres 6.juni 2014 i gymsalen. Alle som ønsker det (1. 4. trinn) kan starte på SFO når de vil i løpet av skoleåret. Det er 1 måneds oppsigelse fra 1. eller 15. i mnd. Vi ønsker foreldre og barn velkommen til Solstrålen SFO

16 Samarbeidserklæring gjensidige forventinger skole hjem Solvang skole er opptatt av at du som forelder/foresatt er en aktiv samarbeidsparter. Samarbeidet er et gjensidig ansvar og sammen skal vi skape en god skole. Vi som skole skal informere deg om: Hvordan ditt barn utvikler seg faglig og sosialt Hva barnet ditt skal lære Dere som foreldre/foresatte må informere oss om: Hvordan barnet trives på skolen Hvordan dere opplever barnets utvikling Hva deres barn er flink til og hva som oppleves vanskelig Relevante opplysninger om forhold rundt barnet Sammen skal vi bidra til at barna utvikler seg i et trygt og godt miljø, og at de får utvikle seg ut i fra sitt utgangspunkt. For å få til dette må vi snakke sammen og bli kjent med hverandre. Foreldremøter / utviklingssamtaler Skolen og foreldrekontaktene inviterer alle foreldre og foresatte til minst to foreldremøter hvert skoleår Skolen inviterer til minst to utviklingssamtaler Hvert trinn: To foreldrekontakter som samarbeider med lærerne om foreldremøter og som jobber sammen med de andre foreldrene/foresatte og lærerne for å skape et godt miljø i klassen. Alle barn trenger: Foreldre/foresatte som er positive og interesserte i skolearbeidet Foreldre/foresatte som snakker positivt om skole, lærere og medelever mens barna hører på. Foreldre/foresatte som sier fra om problemer og spør når det er noe de lurer på. Foreldre/foresatte som sørger for at barnet hver dag spiser frokost før de kommer til skolen og har med seg nok mat til en skoledag sekk, pennal, bøker, gymtøy og annet utstyr er med til riktig tid barnet har med seg klær etter vær Skolen trenger deg som forelder / foresatt. Derfor ber vi deg: Komme til møter og samtaler på skolen Vise interesse for barnas skoledag og delta aktivt i barnas læring Delta på brukerundersøkelser ved å svare på spørreskjemaer. Ikke nøle med å kontakte skolen når du lurer på noe.

17 Hva forventer foreldre / foresatte av Solvang skole? Sosialt / trivsel At elevene har en trygg og lystbetont læringsarena, og et godt miljø der det er fokus på Gjensidig respekt, empati og likebehandling av elever Disiplin og grensesetting - konsekvenser på dårlig atferd At alle blir inkludert Klare regler og ro nok til læring Tilrettelegge for et positivt læringsmiljø på alle trinnene Fokus på de elevene som er stille, like mye som de som er bråkete At elevene blir hørt, sett og tatt på alvor At barna skal ha et trygt sted å være og lære, trives og føle glede Arbeid mot mobbing. Åpenhet rundt slike saker Skolen iverksetter tiltak ved problemer Ledelsen ved skolen involverer seg i problemene Har nok voksne ute i friminuttene, og at de har god oversikt ute At elevene får trening i sosial kompetanse/konflikthåndtering, gjerne timeplanfestet Faglig utvikling Fysisk aktivitet inne og ute Læringsmålene i Kunnskapsløftet blir innfridd Individuelt tilrettelagt undervisning At elevene føler de mestrer hverdagen sin, og at de skal lære noe At lærerens tid brukes mer på læring enn papirarbeid, og at pålagte evalueringer ikke må gå over undervisningen i forhold til kunnskapsløftet Glidende overgang mellom lek og læring Gode datakunnskaper Motivasjon for læring og fokus på læring Kreative prosesser tenke fritt Lærerne At lærerne er forberedt til timene og gjennomfører undervisningen som er planlagt Formidler kunnskap Er tydelige voksne og gode rollemodeller for barna våre Er synlige for barna Informasjon / kommunikasjon Godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem - kommunikasjon er viktig! Viktig med to utviklingssamtaler i året Rask tilbakemelding fra skole / SFO når noe skjer At foreldre får informasjon om hvordan elevene og trinnet har det At foreldrene blir tatt på alvor og at skolen er lydhøre for deres ønsker At skolen har oppdatert hjemmeside At foreldre bør kunne tørre å ta opp kritikkverdige forhold Til skolen / kommunen: Kontinuitet og stabilitet / Nok ressurser / Tilstrekkelig med lærere

18 Foreldrene har rett til medvirkning i skolen! Klassekontaktene og FAU gjør noe med det! Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et styre, også kalt et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen. Foreldrerådet fastsetter selv valgordningen og avgjør hvor mange foreldrerepresentanter som skal være med i FAU. Alle trinn har en representant i FAU nå. Det er en fordel at de som velges inn sitter et par år for å ivareta kontinuiteten. Man bør unngå å bytte ut alle på en gang. Generelle oppgaver for FAU: Foreldrerådet / FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU kan selv komme med ideer til aktiviteter som kan virke positivt for skolemiljøet. FAU blir en naturlig samarbeidspartner for rektor i det å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole. FAU blir et høringsorgan i forhold til saker som tas opp av driftsutvalget FAU vil være høringsorgan i nasjonale skole-spørsmål. Konkrete oppgaver FAU på Solvang skole jobber med eller initierer overfor bestemte klassetrinn: Kanefart, julegrøt med deltakelse fra klassekontakter Juletrefest på grendehuset (nytt). Ansvar 1. trinn Vinteraktivitetsdag i nærområdet. Ansvar 3. trinn 17. mai på grendehuset. Ansvar 5. trinn Behandler søknader fra skolen om støtte til ulike tiltak, serverer noe ekstra ved spesielle anledninger avslutning, merkedager, større møter m.m., sender ut giro med frivillig inn DRIFTSUTVALGET Representantene i driftsutvalget oppnevnes for to år av gangen og består av to foreldrerepresentanter, tre ansatterepresentanter, en politisk representant, to elevrepresentanter og rektor. Driftsutvalget har møter 6 ganger i skoleåret og utover dette etter behov. Driftsutvalgets oppgaver er blant annet: Behandler skolens virksomhetsplan, pedagogiske plattform, årsmelding og kvalitetsvurdering. Behandler skolens årsbudsjett og evaluerer oppnådde resultater Skal behandle HMS-saker, avgi uttalelser i ulike høringssaker, ta opp saker som angår skolen, og har ansvar for å informere skolesamfunnet om driftsutvalgets rolle, funksjon og viktige saker.

19 FAU VED SOLVANG SKOLE 2013/14 Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling for elevene og skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet. Kom med ideer og innspill! Vær engasjert det kommer ungene våre til gode! Leder: Petter Dyresen Børdahl Rugdevegen 14, 2323 Ingeberg Tlf Nestleder: Øystein Hagemann Blystad Eivind Engens veg 5, 2319 Hamar Tlf / Sekretær: Siren Zeitz Schou Lund Seljevegen 5 A, 2319 Hamar Tlf Medlem: Rune Skjønsberg Sanglundvegen 17, 2319 Hamar Tlf Medlem: Knut Olav Stensrud Østlivegen 3, 2318 Hamar Tlf Medlem: Kjell Langeteig Valumsvegen 5 A, 2319 Hamar Tlf Kasserer: Anne-Carine S Hagen Lekeparkvegen 30, 2319 Hamar Tlf / DRIFTSUTVALGET 2013/14 Leder: Øystein Hagemann Blystad Eivind Engensveg 5, 2319 Hamar Tlf / Nestleder: Guro Lesjø Lillengen Brattrenna 1, 2318 Hamar Tlf / Sekretær Jorid Skinnehaugen Myhre Heggvegen 17, 2322 Ridabu Tlf Politisk medlem: Tor Inge Martinsen Solvangvegen 8 C, 2318 Hamar Tlf Medlem: Benedicte Grobstok Brennbakkvegen 16 B, 2318 Hamar Tlf Medlem: Elisabeth Grindvoll Lindbergbakken 11, 2318 Hamar Tlf Medlem: Elin Tomassen Blakstad Gåsbuveien 945, 2323 Ingeberg Tlf Elevrepresentant: Elise Kjønhaug Knutsen Sanglundvegen 1B, 2319 Hamar Elevrepresentant: Håkon Wiik Haugom Hellevegen 41, 2319 Hamar

20

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Vang skole 2008/2009. Vang skole

Vang skole 2008/2009. Vang skole Vang skole 2008/2009 Vang skole vang.skole@ringerike.kommune.no www.ringerike.kommune.no Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår!... 3 Vang skoles visjon og verdier... 4 Praktiske opplysninger...

Detaljer

2015-16 Gjerdrum Barneskole

2015-16 Gjerdrum Barneskole 2015-16 Gjerdrum Barneskole Til foreldre og foresatte på Gjerdrum barneskole. Vi ønsker dere velkommen til et nytt og spennende skoleår!! Skolen er i rivende utvikling, og vi med den. For oss på Gjerdrum

Detaljer

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Connect Vinderen En del av Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Handlingsplan mot krenkende adferd Redigert:

Detaljer

Veståsenkalenderen 2013 / 2014

Veståsenkalenderen 2013 / 2014 Veståsenkalenderen 2013 / 2014 «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Navn: Forord Det er en glede for meg, som nytilsatt rektor, å kunne ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår på flotte Veståsen skole.

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven

Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven Grunnlaget for all læring er trygghet og trivsel INNHOLD: Innledning s. 1 Plan for sosiale ferdigheter s. 2 En inkluderende skole - plan

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Etter en del usikkerhet i forhold til økonomi og skolestruktur på tampen av forrige skoleår, er nå det meste på plass i forhold til plassering av lærere og aktiviteter som skal

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på

Detaljer

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon

Detaljer