Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14

2 Om skolen Solvang skole er Hamars eldste barneskole, og har i år 200 elever fordelt på syv årstrinn. Så mange elever har det aldri før vært på Solvang skole. Skolekretsen ligger i et boligstrøk i utkanten av tettbebyggelsen i Hamar. Skolen ble rehabilitert og utbygd i 1997 i forbindelse med Reform 97. I 2013 ble skolen utvidet men en ny paviljong med to klasserom for å imøtekomme store elevkull. Skolen ligger på Solvang i gamle Vang kommune, dagens Hamar, cirka to kilometer nord for Hamar sentrum. Skolen ligger sentralt i villastrøkene Solvang og Smeby og har den viktige fartsåren Furnesveien, som strekker seg fra sentrum og nordover, like ved. Skolen ligger sentralt til med gåavstand til sentrum, Ankerskogen og Børstad. I skoleåret 2013/14 har Solvang skole 200 elever og 30 ansatte. Dette er 15 lærere, rektor, assisterende rektor SFO-leder, assistenter, to renholdere, en vaktmester og en sekretær.110 elever har plass i skolefritidsordningen. Skolens visjon: LITEN SKOLE STORT HJERTE Skolens mål: Elevene våre skal få oppleve: Raushet mennesker imellom Lærings-og livsglede Nysgjerrighet og skaperlyst Ulike måter å tilegne seg kunnskap på Få mot til å stå fram Dette får vi til ved: Tilpassede læringsplaner Arbeid med læringsmiljø Opplevelser gjennom kultur og natur Aktiv bruk av nærmiljøet Kreativ utfoldelse gjennom sang og drama Videreføring av tradisjoner Gode rutiner og systematikk som sikrer økt læringsutbytte i alle fag Tidlig innsats Fysisk aktive elever Solvang skole erkjenner at sosial trygghet gir et godt grunnlag for læring. Trygge elever lærere best! Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nytenkning Glede Mer informasjon finner du hvis du går inn på

3 SOLVANG SKOLE / SFO s UTVIKLINGSOMRÅDER 2013/14 1. Solvang skole skal legge til rette for at alle elever skal ha størst mulig faglig læringsutbytte: Vi må sikre at arbeidet med økt læringsutbytte (ØLU) blir videreført og videreutviklet. Alle elevene skal få best mulig utbytte av undervisningen gjennom et helhetlig undervisningsløp med tilrettelegging for hver enkelt. Vi må gi vurdering FOR læring. Kartleggingsresultater må følges opp med konkrete tiltak. Vurdering skal brukes for å øke elevenes læring. Elevene skal involveres mer i vurdering av sin egen læring. Alle elevene skal utvikle seg som lesere, og få tilpasset opplæring i regning. 2. IKT: Alle elever og ansatte på Solvang skole skal bruke IKT som verktøy for læring Elever, lærere og foresatte skal bli mer aktive i bruken av It`s learning som læringsplattform IKT skal brukes i alle fag, og elevene skal bli digitale produsenter i eget læringsarbeide. Elevene skal kunne nettvettregler og bruke dem i det daglige 3. Solvang skole og sfo har som mål å fremme toleranse, kommunikasjon og åpenhet. Solvang skole skal jobbe kontinuerlig for godt omdømme Elevene på Solvang skole skal utvikle sosial kompetanse Lærerne på Solvang skole skal utøve god klasseledelse Skolen og sfo skal videreutvikle godt samarbeid mellom skole og hjem. 4. Solvang skole og sfo skal være et miljøfyrtårn Elevene skal være involvert i arbeidet med skolen som miljøfyrtårn Alle elever og ansatte skal være bevisst sin rolle i arbeidet for et bedre miljø Alle skal bidra til god avfallshåndtering og ryddighet på skoleområdet Skolen skal nå målsetting i Miljøanalysens handlingsplan Vi bygger en skolekultur basert på trivsel, fysisk aktivitet / kosthold / helse, samt samfunnsengasjement og kreativitet. Vi på Solvang skole er opptatt av at elevene skal være trygge og trives, da dette er det beste utgangspunktet for læring og utvikling. Hele virksomhetsplanen for Solvang skole kan du finne på

4 LESING I ALLE FAG Å lese er ikke bare å huske. Å lese er også å tenke og reflektere over det vi leser. Å lese er dessuten å stille spørsmål til de ulike typer tekster vi leser. Utvikling av gode leseferdigheter handler om både avkodig og forståelse. Motivasjon er en svært viktig faktor for utvikling av gode leseferdigheter. Foreldresamarbeid Skolen skal gjennom samarbeid med hjemmet bidra til at foreldre / foresatte vet hva barnet mestrer innenfor lesing følger opp barnets leseutvikling gjennom konkrete avtaler med lærer vet hvordan lærer tilpasser opplæringen på trinnet / for sitt barn får god informasjon om skolens arbeid med lesing og vurdering uttrykker positive holdninger til skolens arbeid Tips til hjemmet Bruk tid med barnet ditt! Sett deg ved siden av når dere leser Forbered lesning sammen og bla gjennom teksten. Se kun på overskrifter, bilder og innledninger Etter at dere har sett på tekst og bilder, spør barnet om det han / hun tror teksten handler om. Snakk om dette Når dere leser teksten, oppfordre barnet til å stoppe opp ved vanskelige ord eller når noe er uklart. Forsøk å finne svaret sammen. IT`S LEARNING Alle Hamarskoler bruker læringsplattformen It`s learning fra trinn. Hva ligger av muligheter i It`s learning? En brukervennlig nettbasert læringsplattform Kan pålogges overalt der en har tilgang på pc og nettverk Gir tilgang til læringsplaner, materiell til støtte i læringsprosessen, lenker til aktuelle sider på nettet, innleveringsoppgaver og prøver m.m Elevene lagrer skolearbeidet elektronisk Oppgaver og skolearbeid lastes enkelt opp fra plattformen Elevene kan arbeide både på skolen og hjemme Elevene leverer oppgaver elektronisk og får respons fra lærer gjennom læringsplattformen Foreldre/ foresatte kan logge seg på og se oppgaver og støtte til læring som lærere har lagt ut Er en kommunikasjonskanal mellom elev og lærer / hjem og skole. Alle foresatte skal ha eget brukernavn og passord. Om foresatte mangler, eller trenger nytt brukernavn/passord til It s learning, så ta kontakt med skolen. LEKSEHJELP Formålet med leksehjelp er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, opplevelse av mestring, gode rammer for selvstendig arbeid og bidrag til utjevning av sosiale forskjeller i opplæringa. Leksehjelp er ikke en del av opplæringen til eleven, men skal sees i sammenheng med opplæringen. Leksehjelpen skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Leksene er knyttet til læringsmålene beskrevet i elevenes ukentlige læringsplan. Lekser er kjent stoff som har blitt gjennomgått på skolen og som elevene skal ha forutsetninger for å klare selv. Det er viktig at foreldre/foresatte støtter opp om skolearbeidet selv om barnet får tilbud om leksehjelp på skolen. Informasjon om tilbudet blir delt ut skriftig i form av en kontrakt på skoleårets start. Trivselsregler ved Solvang skole Reglene gjelder skole / SFO På Solvang skole tar vi ansvar for at alle skal trives på skolen Alle skal være greie mot hverandre Alle skal ha et godt arbeidsmiljø

5 Alle skal ha det bra i pauser 1. Skolen forventer at alle opptrer høflig og ordentlig mot hverandre. Vi respekterer og tolererer hverandre og bruker ikke stygt og sårende språk. Dette gjelder også ved bruk av digitale medier. 2. Stoppregelen gjelder! 3. Hver elev er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og holder orden på skolesakene sine (klær, sko, bøker, ark, gymtøy o.l) og tar med riktig utstyr til rett dag. 4. Skolen forventer at alle viser respekt for skolens og medelevers eiendom og materiell. 5. Ball og uteleker brukes bare ute, og utstyret ryddes inn igjen. 6. Snøball kan kastes på bestemte snøballblinker. Snøballkasting ellers er forbudt! 7. Aking, snølek, skilek og bruk av rullebrett foregår på bestemte områder. Hjelm skal brukes av alle på sykkelturer og på skøytebanen. Skolen oppfordrer til hjelmbruk ved sykling til / fra skolen. Sykkel kan brukes etter at elevene har gjennomført opplæringen på slutten av 4. trinn. Hjelm, albue- kne- og håndleddbeskyttelse skal brukes av alle elever på rullebrett, jfr. forsikring pkt Innevær er kaldere enn 15 kuldegrader, ellers brukes alle pauser ute. 9. Godteri og tyggegummi tas bare med etter avtale med lærer. 10. Oppbevaring og bruk av tobakk og rusmidler er forbudt. 11. Skolen tar ikke ansvar for elevenes penger, verdisaker eller personlige eiendeler. Alle slags leker / utstyr tas med på eget ansvar. Skolen oppfordrer elevene til å la mobiltelefonen bli igjen hjemme. Dersom den er med på skolen, skal den ligge avslått i sekken, evt. oppbevares på kontoret. Trivselsreglene brukes som vurderingsgrunnlag i forhold til elevenes orden og oppførsel, jfr. Forskrift til opplæringsloven 3-6, der det heter I grunnskolen skal det til og med 7. årstrinn berre givast vurdering uten karakter i orden og Tiltak ved regelbrudd på skolens trivselsregler (tiltak vurderes ut i fra situasjonen) Alle ansatte ved Solvang skole / SFO reagerer på regelbrudd Kontaktlærer / SFO personalet tar en samtale med eleven. Feil bruk av medbrakt utstyr (f.eks. mobiltelefon, rullebrett, leker) medfører at utstyret plasseres på kontoret. Dette hentes av elevene sammen med foresatte. Elever kan fratas muligheten til å delta i aktiviteter. Elever kan plasseres midlertidig under annet voksentilsyn / rektor Foresatte informeres Skade gjort med vilje må erstattes / repareres Skade gjort ved uhell kan bli avkrevd en egenandel. Rektor avgjør dette. Rektor kan vise elever bort fra resten av skoledagen, etter samråd med eleven, skolens voksne og foresatte. Skolen har en egen plan mot mobbing. Vedtatt i driftsstyret ved Solvang skole

6

7 IKT- reglementet Fra høsten 2014 har alle elevene i Hamar samme IKT- reglement. Reglementet sier noe om hva slags rettigheter og hva slags plikter elvene har. Reglementet sier også litt om hvilke inngrep og sanksjoner skolen har ved eventuelle brudd på reglementet. Skolene har ansvar for å gjennomgå dette med elevene og tilpasse undervisning i nettvett til de enkelte alderstrinnene.

8 Arbeid med godt læringsmiljø for elevene Solen er arbeidsplassen og læringsarenaen for elevene våre. Det er viktig at de opplever trivsel og trygghet i skolehverdagen. Det er grunnlaget for læring. Solvang skole tar dette arbeidet på alvor, og laget en sosial læreplan der sosial kompetanse står i sentrum. Planen har fokus på forebyggende arbeid, som bruk av mitt valg og ulike trivselstiltak. Dette er ulike tiltak som arrangereres av elevråd, på SFO, i regi av foreldre og i skolen. Foreldrene har en viktig rolle i planen. Det å danne foreldrenettverk er et viktig forebyggende tiltak. Det at foreldrene kjenner hverandre og samarbeider om elevenes utvikling er bra! Skolen har også ulike verktøy og beredskapsplaner, som Solvang skole/sfos sine trivselsregler, handlingsplan mot mobbing og LP-modellen. LP-modellen er en forkorting av læringsmiljø og pedagogisk analyse. Arbeidsmetodikken kan brukes i forhold til elever med atferdsvansker, samt i faglige og pedagogiske utfordringer. Opplæringslovens 9A omhandler elevenes skolemiljø, og arbeidet med den Solvang skoles sosiale læreplanen er forankret i lovverket. Foreldreskolen Solvang skole har nå fast foreldreskole for foreldre og foresatte på 1. trinn. Det vil bli arrangert tre samlinger i høst. Disse møtene blir organisert på en annen måte en «tradisjonelle» foreldremøter. Foreldrene blir delt inn i mindre grupper, og er aktive ute på ulike stasjoner. I løpet av de to første kveldene skal foreldrene få et innblikk i elevenes skolehverdag gjennom deltakelse på matematikkverksted, språkverksted, data og mitt valg. Foruten at foreldrene blir kjent med ulike arbeidsformer og metoder, er målet at foreldrene blir kjent med skolen på en annen måte og blir kjent med hverandre. Dette danner grunnlag for et godt samarbeid og trygghet foreldrene i mellom som igjen kommer elevene til gode. Foreldrene har mange forventninger til skolen, og gjennom foreldreskolen drøftes disse. Skolen, på sin side, uttrykker også sine forventninger til foreldrene. På den tredje samlingen er temaet Språk og lesing tidlig læring. Hva og hvordan? Det er vår samarbeidspartner innenfor leseopplæring, Vigdis Refsdal fra Bredtvedt kompetansesenter, som vil holde et foredrag om temaet. Denne kvelden inviteres foreldrene/foresatte for alle 1.trinnselever. Mobilskole Det er foreldrenes ansvar å melde fravær av eleven gjennom Mobilskole. Meld til kontaktlærer senest kl hvis barnet er syk. Solvang skole er mobilskole. Vi brukes sms i stedet for meldingsbok. Mobilskolen erstatter ikke dialogen, men er praktisk verktøy for foresatt å melde om blant annet fravær til skolen og endringer av SFO-dagen til SFO. Skolen bruker dette til å sende ut fellesmeldinger til foresatte. Slik gjør du for å sende beskjed til pr. sms til kontaktlærer eller de på sfo: 1.trinn skriver: SOL 1 teksten til (husk mellomrom) 7.trinn skriver: SOL 7 teksten til (husk mellomrom) Sfo skriver: SOL SFO teksten til (husk mellomrom) Du vil motta en bekreftelse på at meldingen er kommet til Solvang skole eller sfo.

9 Oversikt over aktiviteter i skoleåret 2013/14 MÅN: DATO FELLESAKTIVITETER ANSVAR AUG 27 Elevrådsmøte / fellesmøte for foreldrekont/fau SEPT 2 Foreldreskole for 1. trinnsforeldre 1. trinn / rektor 5 Høstaktivitetsdag Vangbana Mellomtrinnet 11 Foreldreskole: foredrag rådhuset OO 11 Nasjonalprøve, norsk, lesing, 5.trinn kontaktlærer 5.tr /rektor 13 Markering av Solvang som miljøfyrtårn Alle nasjonale prøver i engelsk for 5. trinn kontaktlærer 5.tr /rektor 24 Elevrådsmøte kontaktlærer for elevråd 25 Foreldreskole for 1. trinnsforeldre 1. trinn / rektor 26 Vennskapsdag timer trinn Småtrinnet OKT 1 Morgensamling 5. trinn 5.trinn/1.trinn 3 Fotografering av alle elever og ansatte rektor/kontaktlærere HØSTFERIE nasjonalprøve, regning, 5.trinn kont.lærer 5.tr /rektor 16 SFO middag m/foreldre og søsken sfo SØN 20 okt - TV-aksjon FAU NOV 24 Morgensaml 4. FN-dagen / internasjonal dag 4.trinn / mellomtr. 29 Elevrådsmøte kontaktlærer for elevråd 15 Elevens fridag 18 Jubileumsuke MUNCH 26 Elevrådsmøte kontaktlærer for elevråd DES 6 kaffe på SFO SFO 9 Adventstund trinnene 10 elevrådsmøte kontaktlærer for elevråd 13 Morgensamling 3. Lucia 3.trinn 16 Adventstund/kirke kl. 11/alt. Samling Alle. Solvang 20 Juletregang/ julegrøt FAU/ rektor JULEFERIE 22. des.-2.jan JAN 1 Juleferie (onsdag) 2 Oppstart nytt år med fellessamling JULETREFEST i januar FAU DAGEN trinn 31 P-dag FEB 6 Samenes nasjonaldag 12 2.trinn morgensamling 2.trinn 18 Mattedag trinn VINTERFERIE MARS 11 vinteraktivitetsdag alle 14 Åpning av kulturhuset/gå i tog 27 Fysikkdag alle trinn 31 Utviklingssamtaler kontaktlærere på trinn APRIL 2 Morgensamling 2.trinn 2.trinn 7 Utviklingssamtaler kontaktlærere på trinn PÅSKEFERIE påskedag MAI 1 Off.høytid 2 Elevens fridag 8 (Frigjøringsdag 1945) 14 Tinestafetten/lille Hamar satafetten?? Foreldre på trinnene 15 Grunnlovsjubileum 16 Grunnlovsjubileum

10 19 6. trinn på leirskole uke Morgensamling 1. trinn 1.trinn 23 småstjerner sfo 29 Kristihimmelfartsdag JUNI 2 SOLVANGLEKER 4 Besøksdag for neste års 1. trinn Rektor 9 2. Pinsedag 17 Avslutning kveld. 7.trinn /foreldre 18 Morgensamling 7.trinn 20 SISTE SKOLEDAG Samles i gymsal/skolegård ALLE SOMMERFERIE Skolens telefonnumre Kontor Rektor Konsulent Vaktmester Telefonboks /personalrom SFO-leder Assisterende rektor SFO- base/kjøkken Helsesøster Mobilskolen: sms til Skolens administrasjon og spesielle funksjoner Rektor Assisterende rektor Konsulent Jorid Skinnehaugen Myhre Helge Flagstad Elin Hagemann Tollersrud (på kontoret mandag, tirsdag, onsdag) Verneombud Tillitsvalgt for Utdanningsforbundet Tillitsvalgt for Fagforbundet Kontaktlærer for spesialpedagogikk Kontaktlærer for elevrådet IKT-kontakt It`slearning - administrator Bibliotekansvarlig Teamleder småtrinnet Teamleder mellomtrinnet Fagnettverk norsk Fagnettverk matematikk Fagnettverk engelsk Bjørn Lundgren Eldrid Plassen Skandsen Elin Tomassen Blakstad Helge Flagstad Therese Enger Andersen Helge Flagstad Helge Flagstad Inger Bråten Toril Thomasgaard Busterud Hilde Martinsen Toril Thomasgaard Busterud Magne Reidar Tvinnereim Hilde Berg

11 Elevrådet Leder: Elise Kjønhaug Knutsen Nestleder: Håkon Wiik Haugom Kontaktlærer for elevrådet: Therese Enger Andersen Elevrådet skoleåret 2013/14 vil bestå av disse elevene: Trinn Navn 3. Selma Holtet Thorkildsen 3. Didrik Ånberg 4. Mathilde Aam Strand 4. Magnus Mjørud 5. Marte Hage Imsgard 5. Snorre Midtlien 6. Hedda Elisabeth Gjerstad 6. Håkon Kjendlie 7. Elise Kjønhaug Knutsen 7. Håkon Wiik Haugom

12 Diverse informasjon: HIPPT (Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) Pedagogisk Psykologisk tjeneste er et rådgivende organ. Personalet undersøker og gir råd til elever, foreldre/foresatte og skole. Undersøkelsene kan bestå ev testing, observasjoner og samtaler med eleven. Personalet samtaler med foreldre og lærere. PP-tjenesten hjelper også skolen i forhold til observasjoner av klassemiljøer og utemiljø, innhold/omfang av spesialundervisning og organisering av undervisningen for elever med ekstra tildelte ressurser. Skolen har faste møter med PP- tjenesten. PPT kan hjelpe med problemer bl.a. rundt lese/skrivevansker, stamming, tilpasningsvansker i hjem og skole, overgang til andre skoler, skolevegring og mobbing. Telefon.: Mer informasjon finner du på HIPPTs hjemmeside: Gjenglemt tøy Gjenglemt tøy blir med jevne mellomrom samlet sammen og lagt i plastsekker nede hos renholderne. To ganger i året blir alt tøyet lagt ut på bord på musikkrommet. Dette gis det beskjed om. Gjenglemt tøy på SFO blir hengt ut i gangen eller legges i egen plastdunk. Det er viktig at sko/støvler og klær merkes godt. Innesko På Solvang skole skal alle utesko settes i garderoben. Elevene skal være utstyrt med innesko/tøfler på skolen. Tannhelsetjenesten Skoletannlegen holder til på Presterud tannklinikk, Furubergveien 201. Elevene får skriftlig melding om timene, og foresatte bør følge barna. Skolehelsetjenesten Skolen har avtale med helsetjenesten og har egen helsesøster på skolen en dag i uke. Hun heter Karoline Hartmann. Helsesøster er på skolen hver onsdag fra Helsesøster samarbeider med skolens personale og kan kontaktes enten via kontaktlærer eller direkte, via skolens telefon. Helsesøster har taushetsplikt. I de periodene helsesøster ikke har kontortid på skolen, kontakt Helsestasjonen på Rådhuset. Søknad om skolefri Dersom de foresatte ønsker å be eleven fri fra skolen, skal dette gjøres på eget skjema. Det kan søkes elektronisk på Velg Barn og unge skoler skjema/blanketter. Det er også mulig å få søknadsskjemaet i papirutgave ved henvendelse til skolen Sykle til skolen Elevene kan sykle alene til skolen fra 5. trinn. På slutten av 4. trinn gjennomførere skolen sykkelopplæring og praktisk ferdighetsprøve på sykkel. Yngre elever kan sykle til skolen sammen med sine foreldre/foresatte. Elevene oppfordres til å bruke sykkelhjelm. På turer i regi av skolen må alle elever bruke hjem. Pga trafikksituasjonen ved skolen: mange elever og liten parkeringsplass oppfordrer vi alle elevene til å gå eller sykle til skolen.

13 INNDELING AV SKOLEDAGEN SOLVANG SKOLE 2013/14 Skoledagens inndeling for elevene på trinn Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fred Fredag 1.t Friminutt (15 min) 2. t Mat Langfri 3. t (40 min) trinn: Slutt trinn: Slutt trinn: Slutt trinn: Slutt Fri (15 min) 4. t trinn: Slutt trinn: Slutt trinn: Slutt trinn: Slutt LEKSEHJELP trinn: : LEKSEHJELP 4. trinn: LEKSEHJELP trinn: : 4. trinn: Timeplan trinn Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fre Fredag 1.t Fri (15 min) 2. t Mat Langfri (40 min) 3. t Slutt Fri (15 min) 4. t trinn: * fysisk aktivitet Slutt Slutt Slutt Slutt trinn: * fysisk aktivitet

14 Skolens personale 2013/14 Navn Adresse Sted Telefon E-postadresser Ledelsen Myhre, Jorid S (rektor) Heggvegen 17 RIDABU Flagstad, Helge Ingelsrudvegen 366 VANG (ass.rektor) Leder SFO Grindvoll, Elisabeth Lindbergbakken 11 HAMAR Lærere Andersen,Therese E Nyvegen 24 OTTESTAD Bakken, Bjørnar Bertestien 7 OTTESTAD Berg, Hilde Smedsbergvg. 27 BR.DAL Brustad, Unni K Fartvegen 388 VANG Bråten, Inger O. Melvoldsgt. 72 HAMAR Busterud, Toril T Kirkebyenga 36 INGEBERG Grobstok, Benedicte Brennbakkv.16B HAMAR Kulstad-Hanssen, Tommy- Grønvoldvn. 37 STANGE Otto Martinsen, Hilde Stensvevegen 7 FURNES Mellum, Birgitt Iren Mellum LØTEN Pedersen, Kari Rustad Midtvangvn. 533 VANG Skandsen, Eldrid P Steenbergsgt. 17 HAMAR Tveide, David Riksvei 222, nr. 29 OTTESTAD Tvinnereim, Magne R Bekkelivn. 9 HAMAR Elevassistenter skole/sfo Brodal, Ragnhild E. J. Bergsvei 21 C HAMAR Galgum, Merethe Nylendvn. 10 HAMAR Indahl, Iren Nordkronen 46 HAMAR Jahr, Elisabeth Valumsvn. 10 HAMAR Bjørnstad, Lars Duevegen 3 INGEBERG Viksmoen, Maj Britt Øverlitunet 19 HAMAR Barne- og ungdomsarbeider Bjørseth, Lars AA Furnesvegen 75 HAMAR Blakstad, Elin T Gåsbuvegen 945 INGEBERG Bredesen, Mona Magnus den Godesvei 22 Ridabu Morsmålærere Said, Shilan Kornsilov. 39 HAMAR Mohamed, Ahmed Omer E.J. Berghsvei 16D HAMAR Renholdere Lundgren, Bjørn Ekornstien 6 VANG H Løvbak, Anne S Ekornstien 6 VANG H Vaktmester Holst, Arve Kvækavegen 331 ILSENG Konsulent Tollersrud, Elin H Vindholvegen 91 VANG H

15 Informasjon om Solstrålen SFO «Solstrålen» heter SFO`en ved Solvang skole. Navnet er valgt nettopp fordi vi ser barna som solstråler i hverdagen vår Vi voksne i SFO ønsker å ivareta barnas ønsker og behov i størst mulig grad, og på en best mulig måte. Vi ønsker å skape en helhet i SFO-dagen, hvor lek, ulike aktiviteter og omsorg for hverandre er med på å skape trygghet, tilhørighet og trivsel. Her er det rom for rolle-lek, kontruksjons-lek, tegning, spill og vi har et mangfold av leker. De voksne tilrettelegger for ulike gruppeaktiviteter for de barna som ønsker å være med på det. Aktiviteter i gymsalen står på planen hver dag. Det gjennomgående tema for året er: «Gode livsvaner» med vekt på mat, gode omgangsformer (hvordan vi møter hverandre og snakker til hverandre) og fysisk utfoldelse. På skolefrie dager tar vi oss gjerne ut på turer for å komme oss litt bort fra det daglige, og for å gi barna positive opplevelser. Solstrålen SFO er åpen hele året med unntak av 4 uker i juli. Vi følger skolens P-dager og holder stengt disse dagene. Jule- og påskeferien rullerer på en av de 3 største skolene, sammen med alle de andre barna i Hamar, som benytter seg av SFO i høytidene. 4. trinn har egen klubb, SF-4klubben. De har eget rom hvor de spiser. En gang i mnd. gjør de noe helt spesielt, som for eksempel gå på bowlingen, på pizzarestaurant, gå til Anker`n eller være på sløydsalen på skolen. SF4-klubben avsluttes med overnatting på skolen i juni. Årets happening på SFO er Småstjerner som arrangeres 6.juni 2014 i gymsalen. Alle som ønsker det (1. 4. trinn) kan starte på SFO når de vil i løpet av skoleåret. Det er 1 måneds oppsigelse fra 1. eller 15. i mnd. Vi ønsker foreldre og barn velkommen til Solstrålen SFO

16 Samarbeidserklæring gjensidige forventinger skole hjem Solvang skole er opptatt av at du som forelder/foresatt er en aktiv samarbeidsparter. Samarbeidet er et gjensidig ansvar og sammen skal vi skape en god skole. Vi som skole skal informere deg om: Hvordan ditt barn utvikler seg faglig og sosialt Hva barnet ditt skal lære Dere som foreldre/foresatte må informere oss om: Hvordan barnet trives på skolen Hvordan dere opplever barnets utvikling Hva deres barn er flink til og hva som oppleves vanskelig Relevante opplysninger om forhold rundt barnet Sammen skal vi bidra til at barna utvikler seg i et trygt og godt miljø, og at de får utvikle seg ut i fra sitt utgangspunkt. For å få til dette må vi snakke sammen og bli kjent med hverandre. Foreldremøter / utviklingssamtaler Skolen og foreldrekontaktene inviterer alle foreldre og foresatte til minst to foreldremøter hvert skoleår Skolen inviterer til minst to utviklingssamtaler Hvert trinn: To foreldrekontakter som samarbeider med lærerne om foreldremøter og som jobber sammen med de andre foreldrene/foresatte og lærerne for å skape et godt miljø i klassen. Alle barn trenger: Foreldre/foresatte som er positive og interesserte i skolearbeidet Foreldre/foresatte som snakker positivt om skole, lærere og medelever mens barna hører på. Foreldre/foresatte som sier fra om problemer og spør når det er noe de lurer på. Foreldre/foresatte som sørger for at barnet hver dag spiser frokost før de kommer til skolen og har med seg nok mat til en skoledag sekk, pennal, bøker, gymtøy og annet utstyr er med til riktig tid barnet har med seg klær etter vær Skolen trenger deg som forelder / foresatt. Derfor ber vi deg: Komme til møter og samtaler på skolen Vise interesse for barnas skoledag og delta aktivt i barnas læring Delta på brukerundersøkelser ved å svare på spørreskjemaer. Ikke nøle med å kontakte skolen når du lurer på noe.

17 Hva forventer foreldre / foresatte av Solvang skole? Sosialt / trivsel At elevene har en trygg og lystbetont læringsarena, og et godt miljø der det er fokus på Gjensidig respekt, empati og likebehandling av elever Disiplin og grensesetting - konsekvenser på dårlig atferd At alle blir inkludert Klare regler og ro nok til læring Tilrettelegge for et positivt læringsmiljø på alle trinnene Fokus på de elevene som er stille, like mye som de som er bråkete At elevene blir hørt, sett og tatt på alvor At barna skal ha et trygt sted å være og lære, trives og føle glede Arbeid mot mobbing. Åpenhet rundt slike saker Skolen iverksetter tiltak ved problemer Ledelsen ved skolen involverer seg i problemene Har nok voksne ute i friminuttene, og at de har god oversikt ute At elevene får trening i sosial kompetanse/konflikthåndtering, gjerne timeplanfestet Faglig utvikling Fysisk aktivitet inne og ute Læringsmålene i Kunnskapsløftet blir innfridd Individuelt tilrettelagt undervisning At elevene føler de mestrer hverdagen sin, og at de skal lære noe At lærerens tid brukes mer på læring enn papirarbeid, og at pålagte evalueringer ikke må gå over undervisningen i forhold til kunnskapsløftet Glidende overgang mellom lek og læring Gode datakunnskaper Motivasjon for læring og fokus på læring Kreative prosesser tenke fritt Lærerne At lærerne er forberedt til timene og gjennomfører undervisningen som er planlagt Formidler kunnskap Er tydelige voksne og gode rollemodeller for barna våre Er synlige for barna Informasjon / kommunikasjon Godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem - kommunikasjon er viktig! Viktig med to utviklingssamtaler i året Rask tilbakemelding fra skole / SFO når noe skjer At foreldre får informasjon om hvordan elevene og trinnet har det At foreldrene blir tatt på alvor og at skolen er lydhøre for deres ønsker At skolen har oppdatert hjemmeside At foreldre bør kunne tørre å ta opp kritikkverdige forhold Til skolen / kommunen: Kontinuitet og stabilitet / Nok ressurser / Tilstrekkelig med lærere

18 Foreldrene har rett til medvirkning i skolen! Klassekontaktene og FAU gjør noe med det! Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et styre, også kalt et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen. Foreldrerådet fastsetter selv valgordningen og avgjør hvor mange foreldrerepresentanter som skal være med i FAU. Alle trinn har en representant i FAU nå. Det er en fordel at de som velges inn sitter et par år for å ivareta kontinuiteten. Man bør unngå å bytte ut alle på en gang. Generelle oppgaver for FAU: Foreldrerådet / FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU kan selv komme med ideer til aktiviteter som kan virke positivt for skolemiljøet. FAU blir en naturlig samarbeidspartner for rektor i det å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole. FAU blir et høringsorgan i forhold til saker som tas opp av driftsutvalget FAU vil være høringsorgan i nasjonale skole-spørsmål. Konkrete oppgaver FAU på Solvang skole jobber med eller initierer overfor bestemte klassetrinn: Kanefart, julegrøt med deltakelse fra klassekontakter Juletrefest på grendehuset (nytt). Ansvar 1. trinn Vinteraktivitetsdag i nærområdet. Ansvar 3. trinn 17. mai på grendehuset. Ansvar 5. trinn Behandler søknader fra skolen om støtte til ulike tiltak, serverer noe ekstra ved spesielle anledninger avslutning, merkedager, større møter m.m., sender ut giro med frivillig inn DRIFTSUTVALGET Representantene i driftsutvalget oppnevnes for to år av gangen og består av to foreldrerepresentanter, tre ansatterepresentanter, en politisk representant, to elevrepresentanter og rektor. Driftsutvalget har møter 6 ganger i skoleåret og utover dette etter behov. Driftsutvalgets oppgaver er blant annet: Behandler skolens virksomhetsplan, pedagogiske plattform, årsmelding og kvalitetsvurdering. Behandler skolens årsbudsjett og evaluerer oppnådde resultater Skal behandle HMS-saker, avgi uttalelser i ulike høringssaker, ta opp saker som angår skolen, og har ansvar for å informere skolesamfunnet om driftsutvalgets rolle, funksjon og viktige saker.

19 FAU VED SOLVANG SKOLE 2013/14 Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling for elevene og skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet. Kom med ideer og innspill! Vær engasjert det kommer ungene våre til gode! Leder: Petter Dyresen Børdahl Rugdevegen 14, 2323 Ingeberg Tlf Nestleder: Øystein Hagemann Blystad Eivind Engens veg 5, 2319 Hamar Tlf / Sekretær: Siren Zeitz Schou Lund Seljevegen 5 A, 2319 Hamar Tlf Medlem: Rune Skjønsberg Sanglundvegen 17, 2319 Hamar Tlf Medlem: Knut Olav Stensrud Østlivegen 3, 2318 Hamar Tlf Medlem: Kjell Langeteig Valumsvegen 5 A, 2319 Hamar Tlf Kasserer: Anne-Carine S Hagen Lekeparkvegen 30, 2319 Hamar Tlf / DRIFTSUTVALGET 2013/14 Leder: Øystein Hagemann Blystad Eivind Engensveg 5, 2319 Hamar Tlf / Nestleder: Guro Lesjø Lillengen Brattrenna 1, 2318 Hamar Tlf / Sekretær Jorid Skinnehaugen Myhre Heggvegen 17, 2322 Ridabu Tlf Politisk medlem: Tor Inge Martinsen Solvangvegen 8 C, 2318 Hamar Tlf Medlem: Benedicte Grobstok Brennbakkvegen 16 B, 2318 Hamar Tlf Medlem: Elisabeth Grindvoll Lindbergbakken 11, 2318 Hamar Tlf Medlem: Elin Tomassen Blakstad Gåsbuveien 945, 2323 Ingeberg Tlf Elevrepresentant: Elise Kjønhaug Knutsen Sanglundvegen 1B, 2319 Hamar Elevrepresentant: Håkon Wiik Haugom Hellevegen 41, 2319 Hamar

20

Informasjonshefte Solvang skole 2015/2016. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2015/16

Informasjonshefte Solvang skole 2015/2016. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2015/16 INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2015/16 Om skolen Solvang skole er Hamars eldste barneskole, og har i år 212 elever fordelt på syv årstrinn. Så mange elever har det aldri før vært på Solvang

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Auglend skole Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Onsdag 4. mai 2016 Velkommen til Auglend skole Informasjon til 1. klasse-foreldre 4.mai 2016 Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Presentasjon av

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 1 PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 2 Formålet med planen: Få til gode samarbeidsformer mellom hjem og skole gjennom en avklaring av roller og ansvar

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 1. Styringsdokumenter 1.1 Sentrale styringsdokumenter Opplæringsloven med forskrift og andre lover og forskrifter(forvaltningsloven, Offentlighetsloven,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Informasjonshefte Nordskogen skole

Informasjonshefte Nordskogen skole Informasjonshefte Nordskogen skole Til foreldre og elever Velkommen til et nytt og spennende skoleår på Nordskogen skole. Spesielt velkommen ønsker vi de nye 1. klasse-elevene og deres foreldre. Dette

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Ellingsrudåsen Velkommen til Osloskolen Førskoledag 7.6.17 Hvem er vi? Hilde Røssum, rektor Odd Arne Hagen, ass.rektor Cecilie Raddum, inspektør Jens- Andre Hansen, AKS-leder. Kjetil Ljådal, sosiallærer

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Agenda Velkommen Agenda 1. skoledag Skoleuka Leksehjelp Ordensreglement Permisjonsregler Psykososialt miljø Forventninger

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem (sms, mail, portalen,

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HOVEDMÅL FOR SANDEFJORDSKOLEN: Innen 2018 skal skolene i Sandefjord ha oppnådd

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) HÅNDBOK FOR FORELDREKONTAKTER

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) HÅNDBOK FOR FORELDREKONTAKTER Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) HÅNDBOK FOR FORELDREKONTAKTER Lura skole August 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 2 2. HENSIKT... 2 3. YTTERLIGERE INFORMASJON... 3 4. LOVER... 3 5. FORELDREKONTAKTENS

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT INFORMASJONSHEFTE 2017-18 GAUPEN SKOLE Skolens visjon: Glede ved å mestre! GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 1 Vi ønsker alle elevene våre velkommen tilbake til skolen, og alle nye førsteklassinger velkommen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Velkommen til nye 1. klasseforeldre!

Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Program Presentasjon av skolen Organisering og innhold i 1. klasse Presentasjon av skolefritidsordningen (SFO) Presentasjon av våre samarbeidspartnere Lesing og regning

Detaljer

REFERAT, FORELDREMØTE 7/ klasse.

REFERAT, FORELDREMØTE 7/ klasse. REFERAT, FORELDREMØTE 7/9-16 4.-5.klasse. FORVENTNINGER TIL HJEMMET. At eleven kommer uthvilt til skolen. At eleven har klær etter vær på seg. At eleven har med energigivende nistemat. At dere snakker

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 REKTOR HAR ORDET Kjære elever og foreldre! Velkommen til et nytt skoleår, spesielt velkommen til våre 52 nye elever på 1. årstrinn og til alle elever som har byttet

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

FAU struktur ved Bore skule

FAU struktur ved Bore skule FAU struktur ved Bore skule Innhold 1 Forord (Sitert FUG) 3 2 Vedtekter 4 3 Oversikt over hver trinn sin hovedoppgave i løpet av året 5 4 Årshjul 6 og 7 5 Foreldrekontakt (sitert FUG) 8 6 Forventninger

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf (Trinnansvar 8.trinn)

Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf (Trinnansvar 8.trinn) Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf. 6391 1312 (Trinnansvar 8.trinn) 404 292 36 Avdelingsleder:

Detaljer

Velkommen til Paradis skole

Velkommen til Paradis skole Velkommen til Paradis skole Bønn til deg som skal bidra til å lære meg å lese Lek med meg, fortell for meg, lær meg rim og regler! Lær meg sanger, lær meg eventyr, snakk til meg! La meg få mime og dramatisere!

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. 1.trinn Juni 2017

Velkommen til foreldremøte. 1.trinn Juni 2017 Velkommen til foreldremøte 1.trinn 2017-2018 8. Juni 2017 Velkommen v/rektor Truls Larsen Informasjon v/avdelingsleder 1.-4.trinn, Anne Karen Bakka og rektor Informasjon v/avdelingsleder SFO, Nina Beate

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2014-2015.

SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2014-2015. SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2014-2015. ADMIMISTRASJON Auli skolefritidsordning er en kommunal skolefritidsordning. Øverste administrative leder er Reidun Høsøien Midtlien, Kommunalsjef. Rektor ved skolen,

Detaljer

Velkommen til Fernanda Nissen skole

Velkommen til Fernanda Nissen skole Fernanda Nissen skole Velkommen til Fernanda Nissen skole Skolestart 2017/2018 Fernanda Nissen skole 1-7-skole med kapasitet til 840 elever (4 paralleller pr trinn) Høst 2017: 4 førsteklasser: 84 elever

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Velkommen til foreldremøte 10. trinn Hva skal vi snakke om Presentasjonsrunde Valg av klassekontakt og FAU-representant Informasjon fra skoleledelsen Diverse praktisk info Våre forventninger til deg Leksehjelp

Detaljer

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 8.trinn

Velkommen til foreldremøte 8.trinn Velkommen til foreldremøte 8.trinn Fra ungdomsskolegården 1955 Agenda Velkommen ved skolens ledelse Presentasjon av lærere Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU Annet Møtet fortsetter

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! Skolens fokusområder: Læring med fokus på grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO.

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO. VELKOMMEN TIL OSS! Velkommen til oss som foresatte på Tregården SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og jobbe med å skape en god hverdag for elevene som har SFO plass. SFO er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer