Systems Engineering with Embedded Systems

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systems Engineering with Embedded Systems"

Transkript

1 Systems Engineering with Embedded Systems De fleste avanserte industriprodukter i dag inneholder en stadig større del med datakraft. Utviklingen av innebygd datakraft er det vi kaller Embedded Systems eller innbakte/innvevde systemer. Komplekse industri prosjekt krever bidrag fra flere typer fagmiljøer. Det er viktig at alle som deltar i utviklingen av slike produkter arbeider med sammenfallende metodikk og benytter seg av et språk som blir forstått på tvers. Systems Engineering er et fagområde der en søker å utvikle kunnskapen om hvordan slike produkter best kan skapes og utvikles. Arbeidsmetodikk og systemtekning som setter oss i stand til å beherske den kompleksiteten som trengs for å skape gode, pålitelige og sikre produkter som markedet etterspør, vil i fremtiden være helt avgjørende for en fremtidig industriproduksjon. Vi ønsker derfor å øke vår evne til å skape nye avanserte produkter som ivaretar kravene til funksjonalitet, pålitelighet, sikkerhet og i fremtiden også en rekke stadig viktigere miljøkrav. En vanlig feiloppfatning er at datamaskiner stort sett finnes i PC er. Slik er det jo ikke. Datamaskiner kommer i et utall utgaver og størrelser som bygges inn i moderne produkter for å forbedre eller utvide produktenes nytteverdi for dem som skal bruke de. Kompleksiteten blir også større etter hvert som vi stiller nye krav til systemene. Det er dette vi ønsker å forberede studentene på i denne utdanningen. Et godt eksempel på et produkt som til stadighet får utvidet sin funksjonalitet er bilen. Alt i dag kan vi finne datamaskiner i en vanlig bil. De mest avanserte og dyre bilene kan ha langt flere. Alle skal programmeres og kobles sammen med mekaniske og elektriske systemer en bil består av. I dag finner vi ABS, EPS, parkeringsassistanse, navigasjons- og antikollisjons systemer. Listen av funksjoner bilen inneholder blir stadig større. Embedded systems eller innbakte systemer handler om å tilføre den datakraften som en rekke produkter krever og som sikrer at utstyr fungerer som det skal.

2 Systems Engineering with Embedded Systems vil inneholde en introduksjon til Systems Engineering med dybde i disiplinen Embedded systems. Det vil si at studentene skal kunne utvikle hardware og softwarebaserte applikasjoner og forstå hvordan disse systemene skal designes i en Systems Engineering sammenheng. Dette 2-årige studietilbudet er enestående, også i internasjonal sammenheng. Utdannelsen baserer seg på en ingeniørutdanning fra Data eller Elektro eller tilsvarende med godt resultat. Undervisning og alt studiemateriale er på engelsk, noe som har ført til en økende interesse fra studenter utenlands som søker om opptak. 1. year 2. year 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. SEFS6202* 7.5 SEPM6102* 7.5 SESI 6202* 7.5 SETH6302* 30 SEES6201** 10 SEAD6102* 7.5 IMRS6201*** 10 IMOP6101*** 10 SESP6201** 10 SESH6201** 10 IMRM6101*** 10 * Systems Engineering course accredited through master in Systems Engineering. ** Embedded Systems course accredited through master in Systems Engineering. *** Embedded Systems course accredited through IMPACTS SEFS: Fundamentals of Systems Engineering SEES: Embedded System modelling using UML IMOP: Object Oriented Embedded Systems Programming Languages SEPM: Project Management for Complex Systems SESP: Embedded System programming IMRM: Research Methods and Project Planning SEAD: Systems Architecture and Design IMRS: Real Time Programming SESH: Software and Hardware co-development of embedded systems SETH: Master thesis Note: We reserve the right to make changes in the program.

3 SEES 6201 EMBEDDED SYSTEM MODELLING USING UML 10 ECTS Language of instruction: English Semester: FALL 1. LEARNING OUTCOME After successfully completing this course the student should: Be able to model complex technical computer systems using UML (Unified Model Language) Be able to communicate with domain experts and other professionals in an embedded system engineering project. Be able to work within a project team and critically reflect on roles and responsibilities in such projects. 1. COURSE CONTENT Principles and theories used in the development of UML-based models. Knowledge of the main diagrams of UML and their use, conventions, techniques and practices. Use case analysis and use case diagrams Static modeling using class diagrams Dynamic modeling of objects in action using sequence diagrams Activity diagrams Using state machine diagrams Communication diagrams Packet diagrams Components and component diagrams Timing diagrams Deployment diagrams Development processes and the use of models Hardware modeling and the use of UML UML extension mechanisms Interaction overview diagrams 2. TEACHING METHODS Lectures, tutorials and workshops. 3. PREREQUISITES Experience from object-oriented programming in Java/C++, computer architecture, operative systems, digital techniques and networks. 4. ATTENDANCE Attendance in tutorials and workshops is obligatory. 5. ASSESSMENT METHODS Continuous Assessment None Final assessment Written exam 5 hours.

4 Assessment type/scale A-F Aids allowed All written 6. LITERATURE/READINGS Author Bruce Powel Douglass Year 2004 Title Real Time UML Third Edition, Advances in the UML for Real- Time Systems (Ch 2-4) Publisher ISBN: Bruce Powel Douglass 2007 Real-Time UML Workshop for Embedded Systems (Ch 1) Elsevier Inc. ISBN-10: NAME OF LECTURER Professor Torbjørn Strøm

5 IMOP 6101 Language of instruction: Norwegian/English* Object Oriented Embedded Systems Programming Languages Masters Systems Engineering; electives embedded systems 10 ECTS Semester: FALL 1. OBJECTIVE OF THE COURSE Develop knowledge and critical understanding of object oriented programming languages used in embedded systems. Gaining an understanding for the use of hardware descriptive languages based on object oriented techniques. Develop and apply communicational skills in critical analysis and evaluation of concepts, techniques and tools for use in developing complex embedded systems. 2. COURSE CONTENTS Pointers and memory Classes and objects Inheritance Abstract and interface classes Polymorphism I/O Templates and generic programming Exceptions Support for multithreading Differences between programming languages 3. TEACHING METHODS Lectures, tutorial, workshops and laboratory work. 4. PREREQUISITES 5. ATTENDANCE 6. ASSESSMENT METHODS Continuous Assessment Final assessment Written exam of 5 hours duration. Assessment type/scale A-F Aids allowed All written 7. LITERATURE/READINGS Author Tittle Publisher Year ISBN no Bjarne Strostrup The C++ programming language Addison-Wesley John Barnes Programming in Ada 95 Addison-Wesley Cay S. Horstmann Big Java 4th Edition Wiley

6 Support Author Tittle Publisher Year ISBN no Moholth og Kompendium i C++ Graven 8. NAME OF LECTURERS Associate Professor Olaf Hallan Graven

7 SESP 6201 EMBEDDED SYSTEM PROGRAMMING 10 ECTS Language of instruction: English Semester: SPRING 1. LEARNING OBJECTIVES Develop knowledge and critical understanding of the main areas of real-time systems programming. Communicate and work effectively with project stakeholders within the field of complex real-time systems, and work in concert with domain experts and professionals within this field of study. Develop and apply communicational skills in critical analysis and evaluation of concepts, techniques and tools for use in developing complex real-time systems. 2. COURSE CONTENT Understanding of theories, principles and concepts relating to real-time systems. Working knowledge of the main areas of real-time systems. Develop knowledge about the state of real-time systems development and the ability to understand the necessary supporting operating systems and languages. Understanding of the necessary tools and processes (ROPES/Harmony) required for building realtime systems. Working knowledge of the various architectural configurations and the security issues involved in a modern real-time system. 1. TEACHING METHODS Lectures, tutorial, workshops and laboratory work. 2. PREREQUISITES Embedded System Modeling using UML. 3. ATTENDANCE Full attendance at tutorials and laboratory work is obligatory. 4. ASSESSMENT METHODS Continuous Assessment None Final assessment Written exam of 5 hours duration. Assessment type/scale A-F Aids allowed All written 5. LITERATURE/READINGS Author: Bruce Powel Douglass Bruce Powel Douglass Year 2004 Title Real Time UML Third Edition, Advances in the UML for Real-Time Systems (Ch 1, 4-11) 2007 Real-Time UML Workshop for Embedded Systems (selected workshops) ISBN: Elsevier Inc ISBN-10:

8 6. NAME OF LECTURER Professor Torbjørn Strøm

9 SYLLABUS STATUS: NEW Research Methods and Project planning IMRM6101 Class: System Engineering with Embedded Systems TERM: AUTUMN Credits:10 AIMS AND OBJECTIVES TOPICS To enable students to develop a range of advanced and specialist skills in the planning and undertaking of research or development work including critical review and analysis, experimental design and communication skills. To set these skills in appropriate context for professional practice in research and in industry, and to help students develop a clear understanding of ethical and legal considerations for professional practice. Literature Review Technical Writing Project planning Research Methods Experimental Design and Data Analysis Professional practice, ethics and legal requirements Master degree project work ASSESSMENT STRATEGY Written examination. To gain access to the exam, the student has to complete compulsory laboratory work during the term. PREREQUISITES IMPACTS entrance qualifications. EDUCATIONAL PROCEDURE Subject oriented lectures and tutorials, web based studies and laboratory work. LITERATURE Required literature Handouts Bob Huges and Mike Cotterell: Software Project Management MCGraw-HillWiley Publishing ISBN: X NAME OF LECTURERS Associate Professor Øyvind Eek Jensen

10 SYLLABUS STATUS: NEW SAFETY CRITICAL SYSTEMS Class: System Engineering with Embedded Systems TERM: AUTUMN IMRS6201 Credits:10 AIMS AND OBJECTIVES TOPICS Build models of real-time and safety-critical systems Simulate real-time and safety-critical systems Analyze real-time and safety-critical systems Real-time systems Safety-critical systems Hybrid systems Specification,verification, and validation of the above mentioned classes of systems ASSESSMENT STRATEGY Written examination. To gain access to the exam, the student has to complete compulsory laboratory work during the term. PREREQUISITES Completed all previous course work EDUCATIONAL PROCEDURE Subject oriented lectures and tutorials, web based studies and laboratory work. LITERATURE Required literature Web based material To be announced

11 SESH 6201 Language of instruction: English* SOFTWARE/HARDWARE CO- DEVELOPMENT OF EMBEDDED SYSTEMS 10 ECTS Semester: SPRING 1. LEARNING OBJECTIVES Co-development is the set of emerging techniques and methodologies which allow for the simultaneous design of hardware and software, facilitated by a holistic view which profits by modern development process models and non-fragmented tool chains. Student will gain an understanding of these essential practices on the conceptual level. The main objective is not to offer specific competence in any particular specialist development step, but rather to build a conceptual platform which will enable students to take part in system level teamwork in an industrial environment and to appreciate the most important emerging methodological challenges facing the embedded systems domain. 2. COURSE CONTENT Embedded systems overview Design productivity Development metrics and cost models Processor technology Tool chains Co-modelling from specification through analysis and design to implementation Co-validation and co-verification The power dissipation bottleneck Energy efficient co-synthesis Power-saving software and hardware techniques 3. TEACHING METHODS Lectures, assignments, exercises, and laboratory work. 4. PREREQUISITES Experience from object-oriented programming in Java/C++, computer architecture, operating systems, digital techniques and networks. 5. ATTENDANCE Participation in laboratory work is obligatory. 6. ASSESSMENT METHODS Continuous Assessment None Final assessment Written exam of 5 hours duration. Handwritten and printed aids permitted Assessment type/scale A-F. 7. LITERATURE/READINGS Author Year Title Publisher

12 Bruce Powell Douglass 2004 Real Time UML Third Edition, Advances in the UML for Real-Time Systems ( selected chapters) Øystein Ra 2008 SW/HW Co-development of Embedded Systems HiBu web course and lecture notes Frank Vahid and 2002 Embedded System Design John Wiley & Sons, Tony Civargis Marcus T. Schmidt, Bashir M. Al-Hashimi and Petru Eles 8. NAME OF LECTURER Associate Professor Dag Samuelsen 2004 System-Level Design Techniques for Energy-Efficient Embedded Systems Inc. Kluwer Academic Publisher

13 SEFS 6102 FUNDAMENTALS OF SYSTEMS ENGINEERING 7,5 ECTS Language of instruction: English Semester: AUTUMN 9. LEARNING OBJECTIVES After successfully completing this course the student should: Have an understanding of the Systems Engineering discipline and be able to use the core principles and processes for designing effective systems. Be able to determine customer needs and distinguish between needs and solutions. Be able to translate customer requirements into design specifications. Be able to analyze the system requirements to make the system reliable, supportable and maintainable throughout the system s life cycle. Be able to design systems that solve identified needs or perceived market opportunities effectively and efficiently throughout the entire system's operational life. 10. COURSE CONTENT Concept and origin of systems engineering; differences with other engineering branches. Overview of the Systems Engineering Process. Definition of systems engineering as a process that transforms a functional need into the set of requirements that enable system design and development. Concept and type of stakeholders. Techniques for eliciting the requirements from the stakeholders. Definition and types of requirements. High-level requirements versus detailed requirements. The need domain and the solution domain. System Capabilities and Characteristics. System scope, context diagrams, use case scenarios, checklists, input/output matrices and quality function deployment. Developing a Functional Architecture. Transforming detailed requirements into necessary functions, and evolving from functions to system elements and system structure. Functional, allocated and physical architectures. Integration, verification and validation. Verification of requirements and validation of the system as a solution to a need or opportunity. Integration of system elements; integration strategies. Reviews as part of the systems process: business requirements review, system requirements review, system design review, preliminary design review, critical design review, etc. Fundamentals of Life Cycle Analysis. The concept of operational effectiveness, introduction to supportability engineering processes, and integrating life-cycle considerations into the system design process. Systems Engineering Management Plan. Purpose and content of the SEMP as the overarching document that governs a systems engineering endeavour. 11. TEACHING METHODS

14 The course combines lectures and readings to develop an understanding of key systems engineering concepts and principles. Participants will be exposed to numerous case studies and illustrative examples. A team project will allow students to integrate their knowledge and apply it in a team environment. The course is designed to facilitate the sharing of experiences among the professionals who participate in the program. 12. PREREQUISITES Master s degree entry level. 13. ATTENDANCE Full attendance during the intensive course week is obligatory. 14. ASSESSMENT METHODS Continuous Assessment None Final assessment 30% group project report 70% individual report from project Student must achieve pass grades in both the group and individual reports in order to pass the course. Assessment type/scale A-F Aids allowed All 15. LITERATURE/READINGS 'Systems Engineering: Principles and Practices', Alexander Kossiakoff and William Sweet, John Wiley & Sons NAME OF LECTURER Professor Alberto Sols

15 SEPM 6102 PROJECT MANAGEMENT OF COMPLEX SYSTEMS 7,5 ECTS Language of instruction: English Semester: SPRING 1. LEARNING OBJECTIVES After successfully completing this course the student should: Be able to analyze and use the project as a tool to meet a set of requirements. Be able to develop their project manager s role as the application of knowledge, skills, tools, and techniques through the five phases of initiating, planning, executing, controlling and closing work in a project. Be able to decompose the project scope in tasks, arranged in a work breakdown structure, and to select the most appropriate technique for planning the performance of those tasks. Be able to practice the tools and methodologies useful for effective management of systems engineering and engineering management project. Be able to use advanced concepts of project management and understand the building blocks for managing complex systems. Be able to do the follow-up of the project regarding technical progress, costs, quality and schedule. Be able to understand and implement proper business ethics in their project manager role. 2. COURSE CONTENT Concepts of project and of project management. The iron triangle: technical performance, cost, schedule. Benefits and obstacles of project management; basic concepts of project management; defining roles of leadership in a project. Bounding project scope: creating the project charter. Project taxonomy; implications in project management of the classification of a project. Work breakdown and organizational structures. Work breakdown structure; organizational structures; selecting the organizational form. Concept of task planning. Main planning techniques: Gantt charts, PERT and CPM diagrams, and critical chain. Leading and managing the project team. The difference between management and leadership; power and the influencing of behavior; sources of authority; team-building and conflict resolution techniques; successful motivation practices; effective leader communications; the Belbin roles. Project control. Concept of project balance scorecard and of key performance indicators. Earned value analysis; change control, and configuration management. Concepts of risk and risk management; risk mitigation strategies. Concepts of quality and quality management. Fast-tracking projects: concept, reasons for fast-tracking, and mainstrategies for so doing. Evaluating, directing, and closing out a project. Independent assessments; project close-out; lessons learned.

16 Business ethics The importance of ethics in the PM profession. 3. TEACHING METHODS This modular course combines lectures, classroom activities, case studies, and readings to develop an understanding of project management concepts and principles for complex systems. A project assignment allows participants to integrate and apply their knowledge. 4. PREREQUISITES Core of Systems Engineering 5. ATTENDANCE Full attendance during the intensive course week is obligatory. 6. ASSESSMENT METHODS Continuous Assessment Team report from in-class project to be presented by the end of the week. Final assessment Individual report from 10 weeks homework period after the course. Assessment type/scale A-F Aids allowed All 7. LITERATURE/READINGS Author Year Title Publisher A J Shenar & D Dir 2007 Reinventing Project Management Harvard Harold Kerzner 2006 Project Management Case Studies Wiley 8. NAME OF LECTURERS Alberto Sols, Jan Erik Korssjøen

17 SEAD 6102 SYSTEM ARCHITECTURE AND DESIGN 7.5 ECTS Term: 2012/2013 Language of instruction: English* Semester: SPRING 1. LEARNING OUTCOME After successfully completing this course the student should: Understand the notion of modeling to reason about the problem, understand the complexities, and to communicate the architecture with others. Be able to perform and understand the practical heuristics for developing good architectures. Be able to analyze the relationship between early architecture decisions driven by customer requirements and the concept of operations, and system operational and support costs. Be able to analyze the implications of open system architectures and the use of commercial technologies and standards (COTS). Be able to do functional analysis, decomposition and system requirements flow-down. Be able to do an OO analysis, decomposition, and system requirements flow-down. 2. COURSE CONTENT This course includes an introduction to system architecture; the strategic role of architectures; an architecture metaphor; technology, business, and organizational trends that are increasing system complexity; and the importance of architecture to system integrators. It provides a review of SE fundamentals, reviewing the systems engineering process from customer needs to system requirements; benefits of a disciplined systems engineering process; introduction of the hands-on case study which students will model during the class. Presented material provides instruction on developing the functional architecture and includes an overview of the architecture process and developing a logical architecture; scenario tracing. Also covered is a module on functional architecture trade-offs, extending the decomposition process; architectural considerations and trade-offs. The functional architecture is then traced to the process of developing the physical architecture to include an interface architecture. Material is presented to discuss the distinction between functional and physical architectures; developing a physical architecture that implements a logical design; the role and importance of interfaces; specifying an interface architecture. The notion of a complete system model emerges. This includes integrating functional and physical views into a comprehensive system model, linking requirements to models and the flow-down of requirements to every level of the system design; building and using executable functional models. In class exercises reinforce the functional architecting process. Object oriented approaches, to include the OMG Systems Modelling Language (SysML) are presented. The SysML diagrams are presented, and in class exercises reinforce the use of SysML.

18 Other topics include: Architecture Assessment; Architecture Frameworks Characteristics of a good architecture, architectural metrics, examples of system architectures and trade-offs; Object-oriented design and its relation to functional decomposition; the Zachman, DoDAF and other frameworks for describing system architectures. Presentation of in-class work are conducted as necessary. 3. TEACHING METHODS The course will comprise a combination of lectures and readings to develop an understanding of key systems engineering concepts and principles. Participants will be exposed to numerous case studies and illustrative examples. In class exercises, performed in small teams allow the students to integrate their knowledge and apply it in a team environment. The course is designed to facilitate the sharing of experiences among the professionals who participate in the program. 4. PREREQUISITES Core of Systems Engineering 5. ATTENDANCE Full attendance during the intensive course week is obligatory. 6. ASSESSMENT METHODS Continuous Assessment Ongoing in-class team project. Class and project participation is mandatory. Final assessment An individual practicum model and report created over the 10 week homework period accounts for for 90%. Individual 3-5 pages paper reviewing one of the provided papers counts for 10%. Assessment type/scale A-F Aids allowed All, provided papers 7. LITERATURE/READINGS Author Year Title Publisher Friedentahl, Moore, Steiner (Booch, Maksimchuk, Engle, Young, Conallen, Houston) A Practical Guide to SysML, Second Edition Object-Oriented Analysis and Design with Applications

19 8. NAME OF LECTURER Professor Robert Cloutier

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Project Management in Agile Software Development

Project Management in Agile Software Development Project Management in Agile Software Development An empirical investigation of the use of Scrum in mature teams Joachim Hjelmås Andersen Master of Science in Computer Science Submission date: June 2009

Detaljer

Redaktør: Per Arneberg. Læring i dialog på nettet

Redaktør: Per Arneberg. Læring i dialog på nettet Redaktør: Per Arneberg Læring i dialog på nettet SOFFs skriftserie 1/2003 1. utgave, 1. opplag 2003 Utgiver: SOFF Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning Universitetet i Tromsø N-9037 Tromsø

Detaljer

The Fuzzy Front End of Innovation

The Fuzzy Front End of Innovation NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, June 08 The Fuzzy Front End of Innovation Hearing the Voice Of Customer on Credit Cards Steffen Ryengen Supervisor: Herbjørn Nysveen Department of Strategy and Management

Detaljer

Master student projects

Master student projects CENTER FOR INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SENTER FOR INDUSTRIELL TEKNOLOGI OG DRIFTSLEDELSE CIAM Master student projects CIAM - Center for Industrial Asset Management 2010 Determination of an optimum testing

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

Prosjekt utveksling 2013

Prosjekt utveksling 2013 Prosjekt utveksling 2013 Prosjektgruppa Erlend Ese (prosjektleiar) Helene Navdal AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG OR2-300 PROSJEKT Prosjekt utveksling 2013 HiSF @ SDSU Referanseside TITTEL RAPPORTNR.

Detaljer

This thesis is a study of how to design and introduce computer support in co-present

This thesis is a study of how to design and introduce computer support in co-present Abstract This thesis is a study of how to design and introduce computer support in co-present collaborative creativity. Creativity is an important skill in today s knowledge based society. There has been

Detaljer

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden Report No 09/10 The drivers of services on next generation networks By Leif B. Methlie Jon Iden SNF project no 6255 DEBUSSY Designing business models for value creation in heterogeneous network services

Detaljer

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry A historical study through 50 years Martha Gjessing Bakken Astri Agnalt Østmo Industrial Economics and Technology Management Submission date: June

Detaljer

Partnerships in Nordic Building Industry II

Partnerships in Nordic Building Industry II NICe Project No. 05094 Partnerships in Nordic Building Industry II J N Larsen, S C Gottlieb, K Haugbølle (eds.) March 2008 Partnership themes and issues STEFAN CHRISTOFFER GOTTLIEB, JANUARY 2008... 5

Detaljer

SUSTAINABILITY BUSINESS MODELS:

SUSTAINABILITY BUSINESS MODELS: SUSTAINABILITY BUSINESS MODELS: How integrated is sustainability in mainstream business models? INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PRODUCTS CUSTOMER INTERFACE Key Key Value Customer Partnerships Activities Propositions

Detaljer

Table of Contents. iii

Table of Contents. iii 96 315 Abstract By combining the theories of entrepreneurial leadership and distributed leadership I have conducted a research if this combination can be an appropriate description of the internal operations

Detaljer

Partnerships in Nordic Building Industry Part A

Partnerships in Nordic Building Industry Part A March 2008 Partnerships in Nordic Building Industry Part A Partnership themes and issues The development of partnering and the role of the workshop. Danish case study and overview. Partnering project at

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

HFC møte 17-18.oktober 2007

HFC møte 17-18.oktober 2007 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 17-18.oktober 2007 SAK, FORMÅL

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

NORDISK MUSEOLOGI 2011 1. Forord

NORDISK MUSEOLOGI 2011 1. Forord NORDISK MUSEOLOGI 2011 1 Forord Den femte NODEM 1 -konference om digitale medier og kulturarv blev afholdt i København den 24.-26. november 2010 med titlen From Place to Presence, hvor de digitale teknologiers

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

Terminologi for test av programvare

Terminologi for test av programvare Terminologi for test av programvare Oversettelse til norsk av Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.1 Produced by the Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra!

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! REDAKTØRENS SPALTE I de to siste utgavene av Internrevisoren har redaksjonen satt fokus på miljøutfordringene og finanskrisen. I begynnelsen

Detaljer

Det 5. FPGA-forum - det norske FPGA-miljøets møteplass. FPGA-forum og utstilling: tirsdag 2. og onsdag 3. februar 2010 Britannia Hotel (Trondheim)

Det 5. FPGA-forum - det norske FPGA-miljøets møteplass. FPGA-forum og utstilling: tirsdag 2. og onsdag 3. februar 2010 Britannia Hotel (Trondheim) Det 5. FPGA-forum - det norske FPGA-miljøets møteplass FPGA-forum og utstilling: tirsdag 2. og onsdag 3. februar 2010 Britannia Hotel (Trondheim) FPGA-forum er den årlige møteplassen for FPGA-miljøet i

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

Senter for virksomhetskommunikasjon

Senter for virksomhetskommunikasjon Senter for virksomhetskommunikasjon Senter for virksomhetskommunikasjon BI i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen oppretter forskningssenter innen virksomhetskommunikasjon til å fremme utdanning, forskning

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Prospectus. Dolphin Interconnect Solutions ASA

Prospectus. Dolphin Interconnect Solutions ASA Prospectus (A public limited liability company organized under the laws of the Kingdom of Norway) Registration number 984 861 6. Listing on Oslo Stock Exchange of 5,829, New Shares in Dolphin Interconnect

Detaljer

Det 4. FPGA-forum - det norske FPGA-miljøets møteplass

Det 4. FPGA-forum - det norske FPGA-miljøets møteplass Det 4. FPGA-forum - det norske FPGA-miljøets møteplass FPGA-forum og utstilling: onsdag 22. og torsdag 23. oktober NB: Arrangementet er i år flyttet til Britannia Hotel (Trondheim) FPGA-forum er den nye

Detaljer