Lede endring? Per Morten Schiefloe NTNU. Illustrasjoner: Colourbox. Innomed fagdag, Værnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lede endring? Per Morten Schiefloe NTNU. Illustrasjoner: Colourbox. Innomed fagdag, Værnes 18.09.14"

Transkript

1 Lede endring? Per Morten Schiefloe NTNU Innomed fagdag, Værnes Illustrasjoner: Colourbox

2 Tre erfaringer Omfattende endringer i organisasjoner er krevende, og få endringsprosjekter lykkes fullt ut i å realisere målsettingene. Endringer initiert ovenfra møtes ofte med velbegrunnet skepsis blant dem det angår I de fleste organisasjoner er det mulig å få til gode endringsprosesser, dersom en har nok kunnskap, forståelse, tid og ressurser

3 Skepsis kan skyldes dårlige erfaringer... Uklare agendaer Kamp om oppmerksomhet Ressursknapphet Utmatting Flere usammenhengende og motstridende endringer på samme tid Nye endringsprosesser settes i gang før gamle er avsluttet og evaluert Eller manglende tiltro til egen organisasjon eller ledelse (I. Stensaker & A. Haueng, NHH)

4 De vanligste tabbene i endringsprosjekter At de drives av lederes eller styringsorganers markeringsbehov: Her må det vises handlekraft! At en starter med konkrete løsninger og praktiske tiltak, uten på forhånd å ha tenkt nøye nok over: Interessenter hvem dette angår Kvaliteter som løsningene må ha Balansen mellom standardisering og lokal tilpasning Sammenhenger, inkonsistenser, motsetninger og mangler Hvilke forutsetninger som må være på plass for å lykkes Hvordan en skal følge opp, evaluere og korrigere underveis i prosessene

5 Flere tabber At en ikke har kompetanse eller kraft til å gjennomføre det en setter i gang, og tror at det finnes enkle løsninger på tunge utfordringer Bli slank uten anstrengelser Lurium på boks At en undervurderer betydningen av reell involvering av organisasjonen At lederne abdiserer når den vanskelige delen av jobben begynner. dvs når vedtakene skal gjennomføres

6 ..og enda et par Organisasjon = organisasjonskart og regler Forbedring = nytt organisasjonskart og nye regler Ideer på reise: populærvitenskap, kurs og konsulenter målstyring, kvalitetsledelse, interne markeder, bestiller-utfører, serviceledelse, nettverksorganisering, knowledge management, åpne kontorløsninger.. svak innkjøpskompetanse og smarte selgere Halvfordøyde og halvforståtte moteendringer som ikke gjennomføres ordentlig, gjør ofte mer ugagn enn nytte

7 Organisasjonsendring er ikke kostnadsfritt Fordi oppmerksomheten vendes innover revirforsvar plassering og karriere nye systemer kulturforskjeller mens det blir mindre oppmerksomhet mot marked, kunder og arbeidsoppgaver

8 Omstillingskostnader Fall i produktivitet Effektivitetstap Direkte kostnader Redusert motivasjon (endringsutmatting, informasjonssvikt, frustrasjoner, fraværende ledelse ) Tap av nøkkelpersonell DUP (direkte uproduktive, personlig profittsøkende aktiviteter: posisjonering, egeninteresser, revirkamp) Tap av markedsfokus incentivordninger sluttpakker etterlønn førtidspensjonering (Meyer & Stensaker, 2011:25)

9 Forutsetninger for å lykkes med endringsprosesser i kunnskapstunge organisasjoner Hva er vitsen? Hvorfor skal vi gjøre dette? Forståelse Planlegging, organisering og gjennomføring Felles virkelighetsbilde, visjoner og mål I alle organisasjonsledd fra topp til bunn Forankring Forpliktelse Hvordan angår dette meg? Har jeg noe ansvar her? Opplevd og etterlevd av alle dette avhenger av

10 Etablere felles bilde av utfordringer og muligheter Eksterne faktorer? Interne faktorer Forstå samfunnsutviklingen Økonomi Demografi Teknologi Kultur Politikk Forstå omgivelsene primærmiljø sekundærmiljø tertiærmiljø utfordringer krav muligheter Forstå oss selv og vår egen organisasjon Kartlegging Analyse Diagnose Utvikle handlingskompetanse Individnivå Gruppenivå Systemnivå

11 forpliktelse

12 forankring virkelighetsforståelse visjoner og mål Planer og prosedyrer lederlaget enhetsledelse Nok tid Innpakking og utpakking av grunnleggende ideer Etablering av begrepsmessig fellesskap Eierskap og ansvar hos ledere gjennom hele linjen: spiralprinsippet faggruppe

13 Kommunisere visjonene (Etter Kotter 2012:92) Enkelt språk unngå floskler og «technobabble» Bruk metaforer verbale bilder Bruk ulike fora og medier, og både formell og uformell kommunikasjon Gjentakelse gjenta, gjenta, gjenta. Ledelse gjennom eksempel samsvar mellom ord og handling (mellom prat og praksis) Forklar sammenhenger, oppklar mulige inkonsistenser Gi og ta: toveis kommunikasjon virker bedre enn enveis

14 Managing management - leadership Managing is an active, relational practice which involves doing things. The things that managers do are supposed to contribute to the achievement of the organization s formal goals. (Clegg et al 2011:8) Management: has to do with the formal rationalities of the manager role Leadership is commonly viewed: as the attribute of a position, as the characteristic of a person, and as a characteristic of a behaviour (Katz & Kahn 1978: 527) Managing Primary focus: activities Management «rationalities» Leadership culture Primary focus: attributes behaviour

15 Management - Styring Management: the process of communicating, coordinating, and accomplishing action in the pursuit of organizational objectives while managing relationships with stakeholders, technologies, and other artifacts, both within as well as between organizations. (Clegg et al. 2008:8) Styring innebærer å fatte beslutninger om organisering, arbeidsdeling, ressursallokering og investeringer Forutsetter makt, som delegeres ovenfra Makt: evnen til å kontrollere andres atferd, også mot deres vilje (www.colourbox.com)

16 Ledelse Leadership: the ability of an individual to influence, motivate, and enable others to contribute towards the effectiveness and success of the organizations of which they are members. (House et al 2004:15). Ledelse er å skape oppslutning om målrettet arbeid gjennom å gjøre det meningsfylt (Arnulf 2012:13) Bygger på uformell autoritet, som tildeles nedenfra, og som bygger på tiltro og tillit Ledelse - innebærer å skape resultater ved hjelp av andre handler om å få medarbeidere til å engasjere seg for å realisere felles mål og blir viktigere dess større grad av autonomi medarbeiderne har i sitt arbeid (www.colourbox.com)

17 Managing Managing is neither a science nor a profession; it is a practice, learned primarily through experience, and rooted in context (Mintzberg 2011:9) Art Vision Creative insights Explicit knowledge practice Tacit knowledge Science Analysis Systematic evidence Craft Experience Practical learning

18 Art, craft & science (Mintzberg 2009:127) Art Narcissist Disconnected managing Insightful Disorganized managing Cerebral Engaging Science Calculating Dispirited managing Tedious Craft effective managing requires some blend of art, craft, and science, whether in the person of the manager alone, or else in a management team that works together.

19 Takk for oppmerksomheten

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 Endringsledelse Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Den viktigste nøkkelen for å lykkes med endringsprosesser er

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Ledelse av Prosjekt

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Ledelse av Prosjekt Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Ledelse av Prosjekt - Ombygging av Meny Solsiden - Eksamenskode og navn: BTH 25321 Prosjektledelse Studiested: BI Trondheim Innleveringsdato: 06.06.2013 Denne oppgaven

Detaljer

En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet

En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet Charlotte Kiland Stipendiat Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Detaljer

LIVET SOM NY LEDER. Et underkommunisert tema

LIVET SOM NY LEDER. Et underkommunisert tema LIVET SOM NY LEDER Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innen førstegangsledelse og lederskifter. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har en Mastergrad i ledelse ifra BI. Han er medforfatter

Detaljer

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater?

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? Marit Evelyn Heggland På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? en studie av skoleledere i lys av pedagogisk ledelse Master i skoleledelse

Detaljer

Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten. Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy.

Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten. Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy. Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy Tor Erik Befring Ian V. Dahl Nasjonalt topplederprogram 2009 Kull 7,

Detaljer

KOMPETANSEMOBILISERING FOR PRESTASJONSUTVIKLING

KOMPETANSEMOBILISERING FOR PRESTASJONSUTVIKLING Artikkel i MAGMA nr 1 2008 Svein S. Andersen og Øyvind Sæther KOMPETANSEMOBILISERING FOR PRESTASJONSUTVIKLING Hvordan oppnå fremragende resultater med vanlige medarbeidere? Når helheten er større enn summen

Detaljer

En undersøkelse av de ansattes holdninger ifm. implementering av organisatoriske endringer (endringsvilje, oppfattelse av endringsprosessen)

En undersøkelse av de ansattes holdninger ifm. implementering av organisatoriske endringer (endringsvilje, oppfattelse av endringsprosessen) Prosjektoppgave i : Master of Management Program i Endringsledelse Eksamenskode: MAN21191 Innlevert: 14.04.2004 (frist: 07.05.2004) (Utarbeidet av Adelina Edland tildelt karakter: A ) En undersøkelse av

Detaljer

Ledelse - introduksjon

Ledelse - introduksjon Ledelse - introduksjon Jan Frich Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 20. mars 2015 Doctors

Detaljer

Andrea Alexandra Fauli. Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat

Andrea Alexandra Fauli. Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat Andrea Alexandra Fauli Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2013 Forord

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING!

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

Moderne organisasjonsformer

Moderne organisasjonsformer www.humanagement.no Moderne organisasjonsformer Side 1 av 18 Moderne organisasjonsformer Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Utviklingen speiles i en internasjonal

Detaljer

Som HR leder så handler det om kommunikasjon

Som HR leder så handler det om kommunikasjon Christine Marie W. Langeland Som HR leder så handler det om kommunikasjon En fenomenologisk studie om hva HR ledere i bedrifter opplever som viktig i deres arbeid med å motivere ansatte slik at de føler

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Hva jobber en HR-avdeling med?

Hva jobber en HR-avdeling med? Artikkel Hva jobber en HR-avdeling med? Lucie Kathrine Sunde-Eidem En organisasjons verdi og produksjonskraft ligger mer i organisasjonens intellekt og servicemuligheter enn i organisasjonens hard assets

Detaljer

I am driven by passion. Våre adferdsverdier. unleash the potential INSPIRE ME. As you grow. IKEA grows

I am driven by passion. Våre adferdsverdier. unleash the potential INSPIRE ME. As you grow. IKEA grows THINK INSPIRE ME unleash the potential yes I am driven by passion Våre adferdsverdier is an emotion As you grow IKEA grows INSPIRE ME Verdiene som holder drømmen levende empower me! wonderful future På

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

SNF-RAPPORT NR. 28/2000. av Torstein Nesheim

SNF-RAPPORT NR. 28/2000. av Torstein Nesheim SNF-RAPPORT NR. 28/2000 Samarbeid mellom bedrifter innen kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting: Teoretiske perspektiver og et case av Torstein Nesheim SNF- prosjekt nr.: 6215 "Hvordan skape

Detaljer

Innhold. Sammendrag 3

Innhold. Sammendrag 3 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål- og resultatstyring må videreutvikles... 4 1.1.1 Behov for strategisk styring... 4 1.2 Hvilke endringer i omgivelsene kan påvirke internstyringen?... 5 1.2.1

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen FoU-rapport nr. 10/2002 Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen James Karlsen, Hans Kjetil Lysgård, Anne Kirsti Ryntveit og Oluf Langhelle Tittel Forfattere Følgeevaluering

Detaljer

Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav

Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav Skoleledeforbundet 29. oktober 2009 Eli Ottesen Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO 1 Mange land lykkes bedre enn

Detaljer