Et nettverksperspektiv på distriktskommunen som utviklingsaktør. Roger Normann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nettverksperspektiv på distriktskommunen som utviklingsaktør. Roger Normann 8.3.2011"

Transkript

1 1 Et nettverksperspektiv på distriktskommunen som utviklingsaktør Roger Normann

2 Universitetet i Agder (UiA) Universitet fra Campus i Grimstad og Kristiansand. 5 fakulteter + lærerutdanning, 9000 studenter og 900 ansatte. Agderforskning (AF) Samfunnsfaglig forskningsinstitutt, samarbeider tett med UiA (eier 50 %). Arbeider med kultur og næring, regional utvikling, innovasjon og styring, og velferdsstudier. 36 ansatte, rekrutterer 10 nye forskere i RIS (www.ris-centre.no) Studier av regionale innovasjonsstrategier. Senter ved UiA og faggruppe ved AF. 15 forskere, derav 13 med dr. grad, 6 med professorkompetanse, 3 stipendiater, 1 postdoktor. Roger Normann Prosjektleder LISA for AF/UiA, Sr forsker Agderforskning, PhD Bedriftsutvikling /post.doc organisasjonsvitenskap UiA. Forskningstema/interesse: Regional utvikling, næringspolitikk, governance nettverk. E: T: Bakgrunn

3 Disposisjon I. Hva forstår vi med nettverksperspektiv? II. Hvorfor er hva kommunen gjør viktig for næringsutvikling og entreprenørskap? III. Hvordan kan vi forstå den kommunale rolleutøvelsen? IV. Eksempel på en analytisk tilnærming til nettverksutvikling? V. Hvordan kan «små» utviklingsprosjekt som LISA gjøre en forskjell?

4 4 I. Hva forstår vi med nettverksperspektiv?

5 Hva forstår vi med nettverksperspektiv? Nettverksperspektiv Ser på organiseringen og styringen av en klynge eller utviklingsprosjekt som et nett av relasjoner mellom horisontale og vertikale aktører og institusjoner Styringsnettverk (governance networks) Nettverk som består av aktører knyttet sammen i formelle og semiformelle strukturer innenfor en nasjon, region, kommune, eller sted. For eksempel gjennom et interreg prosjekt som LISA. Fordelene Man får tilgang på ressurser, kompetanser, praktisk kunnskap og erfaring, kapital, informasjon som ellers ville være utilgjengelig. Bakdelene Vanskelig å planmessig styre og forutsi hendelser presist, sårbar ovenfor konflikter

6 Nettverksstyring - en risikosport med stort potensial Styringsnettverk Hierarki Marked + Maksimalt resultat, optimalisert utnytting av alle ressurser - Verst mulig resultat, konfliktfylt og dysfunksjonelt

7 Typologi over utfordringer for nettverks baserte utviklingsprosesser Konsensus om prioriteringer, strategier og utviklingsmål Ikke konsensus om prioriteringer, strategier og utviklingsmål Konsensus om roller, ansvar og autoritet A Best case scenario, effektivt samarbeide B Type I konflikt Ikke konsensus om roller, ansvar og autoritet C Type II konflikt D Vanskelig å vedlikeholde samarbeid over tid med denne konfigurasjonen Kilde: Normann og Isaksen 2009, Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger

8 8 II. Hvorfor er hva kommunen gjør viktig for næringsutvikling og entreprenørskap?

9 Hvorfor er hva kommunen gjør viktig og hvorfor kan utviklingsprosjekter som LISA gjøre en forskjell Hvorfor klarer man å etablere gode utviklingsprosesser relativt hurtig noen steder, mens det tar lang tid og er vanskelig andre steder? Individuelle, personavhengige forhold Kompetanser Verdier Ressurser, ildsjeler Vanskelig å endre på kort sikt Institusjonelle (formelle/uformelle regler og relasjoner) Historie (eks. gamle relasjoner og posisjoner) Kultur (eks. industriøkonomi vs. variert økonomi) Vanskelig å endre på kort sikt Strukturelle (kollektiv forståelse av stedet, tenkemåter) Vanskelig å endre på kort sikt

10 Hvorfor er hva kommunen gjør viktig og hvorfor kan utviklingsprosjekter som LISA gjøre en forskjell Kommunen er oftest den største utviklingsaktøren i små kommuner Sammenliknet med alle andre forhold som betyr noe for steds og næringsutviklingsprosesser er organisering av utviklingsprosesser er noe man har kontroll på og kan styre! Et av de viktigste formålene med Interreg prosjekter som LISA er derfor å utvikle kunnskap og skape læringsprosesser mellom land og steder om metoder for steds- og næringsutvikling.

11 Hva kan effekten av hva kommunene gjør gjennom denne type av stedsutviklingsprosjekter være? Effekten av utviklingsprosjekter som LISA kan derfor bli tolket i forhold til hvordan det påvirker relasjonene mellom lokale aktører. I dette perspektivet handler stedsutvikling om å påvirke den sosiale kapitalen. Med sosial kapital forstår vi her relasjoner mellom mennesker, kontakter mennesker mottar informasjon fra (Burt, 1992). Den sosiale kapitalen påvirkes gjennom prosjekt som LISA ved at det introduserer lokale aktører for nye mennesker, som gjør ny informasjon og muligheter tilgjengelig. Kvantitet av og kvaliteten i de lokale nettverk økes

12 12 III. Hvordan kan vi forstå den kommunale rolleutøvelsen?

13 Governance scale and Limited scope Role of the municipality Leader Basis of collective action Hierarchical order and majority vote Success criteria Administrative Governance Tilpasset fra Normann & Vasström (201X) The degree of which political (party) goals is achieved Participatory mechanism Choice (between political alternatives) Power structure Institutional structure Centralization of power Bureaucracy as administration; rule based and correct Key municipal resources Political freedom, financial, judicial, administrative Necessary actor skills Potential strengths Potential weaknesses Professionalism, combinative Maximize political influence and utilization of publicly controlled resources, strengthen representative democracy, uniform steering Utilization of local competences and resources, involvement, community learning, feedback

14 Governance scale and Extensive scope Role of the municipality Participant Participatory Governance Tilpasset fra Normann & Vasström (201X) Basis of collective action Involvement commits individuals to collective action Success criteria Participatory mechanism Voice (in processes) Power structure Institutional structure The degree of which collective interests is attended to Decentralization of power Key municipal resources Relational, financial Necessary actor skills Potential strengths Potential weaknesses Bureaucracy as politics; adaptive and approachable Dialogical, procedural, interpretative, excitement Maximize utilization of local resources in addressing local development needs, community learning, feedback, participatory democracy Uniform steering, leadership, transaction costs, lock-in

15 Governance scale and Extensive scope Role of the municipality Partner Basis of collective action Negotiations and bargaining Success criteria Managerial Governance Tilpasset fra Normann & Vasström (201X) The degree of which stakeholder interest is realized Participatory mechanism Influence (agenda setting) Power structure Institutional structure Consolidation of power Bureaucracy as an instrument to realize set goals Key municipal resources Status (authority) of political leaders, financial Necessary actor skills Potential strengths Potential weaknesses Bargaining, negotiating, strategic Maximize utilization and coordination of stakeholder resources, strategic and planned development, effectiveness Democracy, legitimacy, nepotism, accountability, transparency, involvement

16 Governance scale and Limited scope Role of the municipality Facilitator Basis of collective action Profit Success criteria Participatory mechanism Support (responsive) Power structure Institutional structure Entrepreneurial Governance Tilpasset fra Normann & Vasström (201X) The degree of which profitable firms/business ideas emerges Fragmentation of power Bureaucracy as market/financier Key municipal resources Market know-how, financial, administrative Necessary actor skills Potential strengths Potential weaknesses Absorptive, excitement, business Maximize engagement of local entrepreneurs and business interests, innovation, increased risk taking Narrowness, legitimacy, uniform steering, leadership

17 Governance Matrix adapted from Normann & Vasström (201X) STYRINGS- PRINSIPP Hierarki Administrative governance Managerial governance Flat struktur Participatory governance Entrepreneurial governance Kollektiv Marked ORGANISERINGS- PRINSIPP

18 18 IV. Eksempel på en analytisk tilnærming til nettverksutvikling

19 Hva kjenne tegner et effektivt utviklingsnettverk? Strukturen på lokale utviklingsnettverk er noe vi (kommunen oa.) kan påvirke gjennom design av utviklingsprosjekter som for eksempel LISA. Teori og empiriske studier av sosiale nettverk forteller at nettverk som gir aktører mange frihetsgrader (kontroll) samt gir deltakere tilgang på unik informasjon på en effektiv måte er de mest optimale i forhold til å støtte nyskapingsaktiviteter (Burt 1992). Vi ønsker med andre ord å designe utviklingsnettverk slik at vi optimaliserer nettverket langs to dimensjoner: Kontroll Informasjon

20 Er større nettverk bedre enn mindre nettverk? Metode og design prinsipper for utviklingsnettverk som LISA Store nettverk har potensial til å generere mer informasjon og kunnskap om utviklingsmuligheter etc. Men det er også praktiske og kognitive begrensninger knyttet til hvor stort ett nettverk bør være; vår tid er begrenset, vi klarer bare å forholde oss til ett vist antall mennesker, vi klarer bare å håndtere så mye informasjon etc. Vi må derfor tenke på hvem som deltar og hvordan de deltar i utviklingsnettverkene Nettverksdiversitet er her ett stikkord, og det som er viktig er antallet unike ikke overflødige kontakter som fins i nettverket. Nettverkskontakter er overflødige i den grad de gir de samme informasjonsfordelene (Burt 1992)

21 21 1A 1B 1C You You You 2A 2B 2C You You You Tilpasset fra (Burt 1992)

22 22 Strukturelle hull (Structural hole, Burt 1992) Effektive nettverk kjennetegnes av strukturelle hull Begrepet strukturelle hull brukes av Ronald Burt (1992) for å beskrive relasjonen mellom unike kontakter. Unike kontakter i ett nettverk er koplet sammen av strukturelle hull. Et strukturelt hull er derfor en ikke overflødig relasjon mellom to aktører. Strukturelle hull gir fordeler til nettverket som er additive heller enn overlappende. Unik kontakt (nonredundant) Ikke unike kontakter (reduntant) You Strukturelt hull (unik relasjon)

23 Nettverkssignaturer CONTROL + Administrative Governance Managerial Governance Hierarki Participatory Governance Entrepreneurial Governance Flat struktur Kollektiv Få? Marked Mange? INFORMASJON + Antakelse om strukturelle hull

24 24 V. Hvordan kan «små» utviklingsprosjekt som LISA gjøre en forskjell?

25 Spørsmål Hvordan kan man best balansere nettverkets størrelse og diversitet? Hvordan kan man øke utviklingsnettverkenes effektivitet ved å legge til ikke overflødige relasjoner samt redusere overflødige; optimalisere for strukturelle hull? Empirisk studie av hvordan ulike mobiliseringsaktiviteter i LISA Hva er nettverkseffekten av folkemøter? Hva er nettverkseffekten av å organisere arbeid gjennom bygdelag/utviklingsorganisasjoner? Hva er nettverkseffekten av å hente inn eksterne konsulenter? Hva er nettverkseffekten av at kommunen styrer prosjektene?

FoU-rapport nr. 6/2014

FoU-rapport nr. 6/2014 FoU-rapport nr. 6/2014 Organisering og ledelse av klyngeprosjekter Forfattere: André Flatnes Jens Kristian Fosse Harald Furre Roger Normann 1 FoU-rapport nr. 6/2014 Organisering og ledelse av klyngeprosjekter

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap

Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap Handelshøgskolen Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap En casestudie av en universitetsbedrift i oppstartsfasen Linn Hammervold Masteroppgave i ledelse, innovasjon og marked Mai 2014 FORORD Denne

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer

Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger. Roger Normann og Arne Isaksen

Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger. Roger Normann og Arne Isaksen Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger Roger Normann og Arne Isaksen KLYNGEGOVERNANCE FoU rapport nr. 3/2009 Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av

Detaljer

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER 2010 Organisering, styring og ledelse av klyngeprosjekter Versjon 1 Veileder for klyngeprosjekter ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AV KLYNGEPROSJEKTER FORORD Hvorfor en veileder?

Detaljer

Godt fungerende bevaringsområder

Godt fungerende bevaringsområder Godt fungerende bevaringsområder Torill Nyseth Johanne Sognnæs Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. 2009. Godt fungerende bevaringsområder. NIKU Rapport 34. 124 sider. Oslo, 1. september 2009 NIKU Rapport

Detaljer

Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen. 20.mai 2015 Bachelor innen EK205E Ledelse og Markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi

Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen. 20.mai 2015 Bachelor innen EK205E Ledelse og Markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi Business to Business relasjoner ved innovasjon og produksjon i opplevelsesbasert reiseliv: Case Widerøe Fly & Bike og Hurtigrutens landbaserte opplevelser Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen 20.mai

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

TotAl-gruppen. - fra dugnad til forening. Tom Johnstad og Birgit Leirvik. Samarbeidsrapport NIBR/Østlandsforskning 2006

TotAl-gruppen. - fra dugnad til forening. Tom Johnstad og Birgit Leirvik. Samarbeidsrapport NIBR/Østlandsforskning 2006 Norsk institutt for by- og regionforskning Samarbeidsrapport NIBR/Østlandsforskning 2006 Tom Johnstad og Birgit Leirvik TotAl-gruppen - fra dugnad til forening TotAl-gruppen - fra dugnad til forening Andre

Detaljer

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater?

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? Marit Evelyn Heggland På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? en studie av skoleledere i lys av pedagogisk ledelse Master i skoleledelse

Detaljer

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen FoU-rapport nr. 10/2002 Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen James Karlsen, Hans Kjetil Lysgård, Anne Kirsti Ryntveit og Oluf Langhelle Tittel Forfattere Følgeevaluering

Detaljer

Arbeidsrettet bosetting av flyktninger i norske kommuner Forvaltningspraksis, kunnskapsgrunnlag og innspill til metodikk

Arbeidsrettet bosetting av flyktninger i norske kommuner Forvaltningspraksis, kunnskapsgrunnlag og innspill til metodikk FoU rapport nr. 3/2008 Arbeidsrettet bosetting av flyktninger i norske kommuner Forvaltningspraksis, kunnskapsgrunnlag og innspill til metodikk Forfattere: Knut Hidle Arild Vangstad FoU-rapport nr. 3/2008

Detaljer

Innovasjon: Hva betyr nettverksfaktoren? Paper presentert Nordisk kommunalforskerkonferanse Gøteborg. November 2007. Morten Øgård

Innovasjon: Hva betyr nettverksfaktoren? Paper presentert Nordisk kommunalforskerkonferanse Gøteborg. November 2007. Morten Øgård Innovasjon: Hva betyr nettverksfaktoren? Paper presentert Nordisk kommunalforskerkonferanse Gøteborg November 2007 Morten Øgård Institutt for statsvitenskap og ledelse Universitetet i Agder Utkast Ikke

Detaljer

SNF-RAPPORT NR. 28/2000. av Torstein Nesheim

SNF-RAPPORT NR. 28/2000. av Torstein Nesheim SNF-RAPPORT NR. 28/2000 Samarbeid mellom bedrifter innen kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting: Teoretiske perspektiver og et case av Torstein Nesheim SNF- prosjekt nr.: 6215 "Hvordan skape

Detaljer

Krigsskolens identitet

Krigsskolens identitet Krigsskolens identitet En studie om organisatorisk identitet og omdømmebygging STV 6901 Odd Egil Ørslien Ronny Balto Pettersen Mastergradsoppgave i ledelse og organisasjonsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon

Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo www.fafo.no 20339-omslag4.indd 1 Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Boligsosiale utfordringer

Detaljer

VRI-Agder Rapport fra idedugnad/søkekonferanse 10.-11. mars 2009. James Karlsen Roger Normann

VRI-Agder Rapport fra idedugnad/søkekonferanse 10.-11. mars 2009. James Karlsen Roger Normann VRI-Agder Rapport fra idedugnad/søkekonferanse 10.-11. mars 2009 James Karlsen Roger Normann Prosjektrapport nr. 01/2009 VRI-Agder Rapport fra idedugnad/søkekonferanse 10.- og 11. mars 2009 Forfattet

Detaljer

Forord. June Kristiansen, 13.05.15

Forord. June Kristiansen, 13.05.15 Forord Denne masteroppgaven markerer min avslutning på masterstudiet i Entreprenørskap og Innovasjon ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende,

Detaljer

Familiebedriftenes komparative fordeler og ulemper

Familiebedriftenes komparative fordeler og ulemper Familiebedriftenes komparative fordeler og ulemper Familiebedriftenes velsignelser og forbannelser? Kine Marie Flyum Gundersen, Geir Samdal og Kristian Skjølaas Kine Marie Flyum Gundersen (f.1988) er siviløkonom

Detaljer

Økonomistyring som begrep

Økonomistyring som begrep Økonomistyring i et organisasjonsteoretisk perspektiv Tor Busch Abstract Innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet har begrepet økonomistyring fått økende utbredelse de senere årene. Til tross for dette

Detaljer

Innovasjon i kjøttbransjen

Innovasjon i kjøttbransjen nilf-rapport 2013 2 Innovasjon i kjøttbransjen Status, forutsetninger og suksesskriterier Asbjørn Veidal Julie Nåvik hval Trygve Kjølseth NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

Håndtering av prosjektets interessenter;

Håndtering av prosjektets interessenter; Håndtering av prosjektets interessenter; en studie av hvilke utfordringer og problemer prosjekter møter Jan Terje Karlsen Norwegian School of Management P.O.Box 580 1302 Sandvika, Norway jan.terje.karlsen@bi.no

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 1: Organisasjonsmodeller

UiA+HiT? Delrapport 1: Organisasjonsmodeller FoU-rapport nr. 2/2013 UiA+HiT? Delrapport 1: Organisasjonsmodeller Rómulo Pinheiro Tittel: UiA+HiT? Delrapport 1: Organisasjonsmodeller Forfatter: Rómulo Pinheiro Rapport: FoU-rapport nr. 2/2013 ISSN-nummer

Detaljer

Tilsyn uten ansvar. En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24.

Tilsyn uten ansvar. En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. mai 2007 Knut Andreas Lervåg Foto: Lasse Fossedal/Norsk Luftambulanse

Detaljer

Sammendrag i Strategisk Ledelse Skrevet av Kim Joar Bekkelund, mail@kimjoar.net

Sammendrag i Strategisk Ledelse Skrevet av Kim Joar Bekkelund, mail@kimjoar.net Sammendrag i Strategisk Ledelse Skrevet av Kim Joar Bekkelund, mail@kimjoar.net Introduction to and overview of Strategic Management de Wit and Meyer (chapter 1)!... 3 Mason and Mitroff (1981, R1.2) Complexity:

Detaljer