«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.»"

Transkript

1 Wintershall. Et innblikk

2 2014.

3 «Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Rainer Seele Styreleder Kjære leser Det blir stadig fl ere mennesker på jorda, og vi er avhengige av olje og gass. Fossile råstoffer danner grunnlaget for velstand og vekst. Uten olje hadde man verken hatt medisiner, vindmøller eller ipad-er. Utfordringen er at behovet i verden øker samtidig som reservene er begrenset. Med innovativ teknologi kan de konvensjonelle lagringsstedene utnyttes stadig mer effektivt. I tillegg kan vi forsynes med råstoff på lang sikt hvis vi samtidig tar i bruk ukonvensjonelle forekomster av f.eks. skifergass og -olje. Vi leter, akkvirerer, inngår gode partnerskap og innehar teknisk kompetanse. Derfor planlegger vi å øke produksjonen i de områdene vi vet mest om, dvs. våre kjerneområder Europa, Russland, Nord-Afrika og Sør-Amerika samt i økende grad også Midtøsten. I mer enn 20 år har vi samarbeidet med russiske Gazprom. Sammen er vi i avgjørende grad med på å forsyne Europa med energi. Vi utvider partnerskapet med Statoil og har overtatt produksjonsplattformen Brage og andeler av andre felter fra dem, bl.a. utviklingsprosjektet Aasta Hansteen. I 2015 skal vi overta operatørskapet for produksjonsfeltet Vega. Alt i alt kommer vi til å bygge ut produksjonen i Nordsjøen betraktelig. Vår teknologiske kompetanse står dessuten høyt i kurs når vi inngår internasjonale energipartnerskap. Mesteparten av den nye og retningsgivende teknologien har vi utviklet hjemme i Tyskland i mer enn 80 år. De sammensatte geologiske betingelsene i hjemlandet gjør utvinningen av olje og gass ekstra utfordrende. På denne måten har produksjonen i Tyskland dannet grunnlaget for kontinuerlig innovasjon. For øyeblikket vekker vi global oppmerksomhet i Nord-Tyskland, hvor vi tester biopolymeren schizophyllan. Suksessen vi har hatt i året som har gått, beviser for meg at vi har riktige målsetninger for selskapet vårt. Vi kommer fortsatt til å konsentrere oss om kjerneområdene våre, utvide strategiske partnerskap og utvikle og bruke innovativ teknologi. Vi skaper fremtiden.

4 om oss. Wintershall er Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent og har mer enn 120 års boreerfaring. I mer enn 80 år har vi aktivt lett etter og utvunnet olje og gass. Selskapet har på verdensbasis rundt 2400 ansatte fra 40 nasjoner. Vi konsentrerer oss bevisst om utvalgte kjerneområder. Vår utstrakte regionale og teknologiske ekspertise gjør at vi nyter høy troverdighet på disse områdene. Vi er teknologidrevne E&Pspesialister, og Tyskland er for oss senteret for innovasjon og forskning. Våre innovasjoner gjør at vi står høyt i kurs i hele verden og kan inngå internasjonale partnerskap. Vi investerer konsekvent i utviklingen av nye funn og utbyggingen av eksisterende felt. Hele tiden stiller vi like høye krav til helse, miljøvern og arbeidssikkerhet som til økonomiske interesser. Vår historie Wintershall ble grunnlagt i 1894 som et selskap som skulle utvinne kaliumsalter. Firmanavnet er satt sammen av etternavnet til grunnleggeren Carl Julius Winter og det germanske ordet hall for salt. Siden 1930 har vi utvunnet hydrokarboner og siden 1970 har vi helt og holdent konsentrert oss om olje og gass. Vår eier Siden 1969 har vi vært et heleid datterselskap av BASF. Våre kjerneområder Europa Russland Nord-Afrika Sør-Amerika Midtøsten

5 Vår overbevisning Vi prioriterer hele tiden helse, miljøvern og arbeidssikkerhet like høyt som økonomiske interesser. Vi utvikler utvinningsmetoder som gjør at vi kan utnytte ressursene enda mer effektivt og minimere påvirkningen på miljøet. Internasjonale konvensjoner, lokal lovgivning og våre selvpålagte høye standarder er vår rettesnor i virksomheten. Våre verdier Vi er kreative og står ikke tilbake for å prøve ut nye ideer, inngå verdiskapende partnerskap og være teknologisk innovative. Vi er åpne, verdsetter mangfold og fremmer dialog. Vi opptrer ansvarlig som samfunnsaktør og arbeider pålitelig med sikkerhet som førsteprioritet. Vi agerer som entreprenør og utvikler løsninger som dekker markedsbehov. Våre mål Vi vil fortsette å vokse der energikildene finnes. Vi leter, akkvirerer, inngår gode partnerskap og innehar teknisk kompetanse, f.eks. innenfor EOR (Enhanced Oil Recovery). Fra 2018 har vi som målsetning å produsere 190 millioner fat oljeekvivalenter (boe) i året. I tillegg vil vi investere rundt fire milliarder euro.

6 Våre KJERNEOMRÅD I mer enn 80 år har vi lett etter og utvunnet olje og gass. Vi konsentrerer oss om utvalgte kjerneområder. I tillegg til virksomheten i vårt hjemland Tyskland er vi først og fremst aktive i Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika, Russland og i økende grad Midtøsten. Her innehar vi betydelig regional og teknologisk ekspertise. Tyskland I Tyskland har vi produsert olje siden 1931 og vi har utvunnet gass siden Vi opererer åtte oljefelt og åtte gassfelt samt den eneste gassutvinningsplattformen i den tyske delen av Nordsjøen. I tillegg er vi inne med 50 % på Tysklands største oljefelt Mittelplate som ligger ved den tyske nordsjøkysten. Produksjonen av olje og gass i Tyskland har vanskelige geologiske og rettslige rammebetingelser. For oss danner den grunnlaget for kontinuerlig innovasjon. Dette er innovasjoner som gjør at vi står høyt i kurs i hele verden og kan inngå internasjonale partnerskap. I 2014 brukte vi 3D-seismikk i nordtyske Barnstorf. Teknikken skal hjelpe oss til å utvinne mer olje som vi tror finnes på et av de eldste oljefeltene i regionen. Sør-Amerika I Argentina har vi helt siden 1978 hatt stor framgang med utvinning av Sør-Amerikas mest betydelige gassforekomst. Konsesjonsrettigheter for olje- og gassfelt i Sentral-Argentina, langs Ildlandets kyst og i det nærtliggende Chile gjør at vi kan ta del i de lovende reservene av hydrokarboner. I begynnelsen av 2014 undertegnet vi et samarbeidsprosjekt med Gas y Petróleo del Neuquén. Avtalen går ut på å lete på blokken Aguada Federal og om mulig videreutvikle den. Nord-Afrika Vi har lett etter og utvunnet olje i Libya, en av Afrikas største oljeprodusenter, siden Den største forekomsten er oljefeltet As Sarah i nærheten av oasen Jakhira. Der opererer vi dessuten et enestående anlegg som gjenvinner assosiert gass fra feltene våre og produserer gass og kondensat for videre salg langs kysten. Vi opererer dessuten på offshore-plattformen Al-Jurf. I desember 2014 måtte Wintershall igjen slutte med oljeutvinningen i den libyske ørkenen etter rundt tre måneder på grunn av den ustabile situasjonen i området.

7 ER. EUROPA Vi har utvunnet olje og gass i den nederlandske delen av Nordsjøen siden Vi har fått løfterike lisenser i britiske, danske og norske territorialfarvann. På den norske kontinentalsokkelen øker vi aktiviteten betraktelig og skaper ytterligere vekstpotensiale. Vinteren 2014 fortsatte vi vår vekst i Norge. Den daglige produksjonen vår økte med 50 % til boe fordi vi kjøpte ytterligere andeler i produserende felter. Russland I mer enn 25 år har vi samarbeidet med Gazprom. Våre fellesprosjekter innenfor leting og utvinning, Jusjno-Russkoje og Achimgaz, vil i fremtiden gi et betydelig bidrag til sikringen av gassforsyninger til Tyskland og resten av Europa. I tillegg har vi gjennom et samarbeidsprosjekt med russiske Lukoil utvunnet olje i Volgogradområdet i 20 år. I 2014 økte Achimgaz produksjonen med mer enn 40 % fra året før, til 3,4 milliarder kubikkmeter gass og 1,5 millioner tonn kondensat. MidtØsten Rundt 50 prosent av verdens olje- og gassreserver finnes i Midtøsten. Ingen annen region har like stort potensiale. Derfor utvider Wintershall engasjementet i området. I 2010 åpnet vi en representasjon i Abu Dhabi, og i 2012 tok vi over som operatører for den tekniske analysen av surgass- og kondensatfeltet Shuwaihat i De forente arabiske emirater. I 2014 begynte Wintershall å utforske Shuwaihat-feltet med den egenopererte boringen SH-5. Land som Wintershall leter og/eller produserer i.

8 Vår strategi. Vi trenger olje og gass også i fremtiden. Ikke bare til drivstoff og oppvarming, men også til kjemiske produkter som kunststoffer, vaskemiddel, lakk og legemidler. Derfor styrker vi tilstedeværelsen der energikildene finnes og utvikler stadig ny teknologi for å kunne utvinne råstoffer enda bedre, mer effektivt og enda sikrere. Vi tar ansvar i alt vi gjør. Overalt hvor vi er virksomme, prioriterer vi hele tiden helse, miljøvern og arbeidssikkerhet like høyt som økonomiske interesser. Vi vil fortsette å vokse der energikildene finnes. For å få til det fokuserer vi på kjerneområdene våre, inngår og utvider solide partnerskap med nasjonale oljeselskaper og internasjonale E&P-selskaper, samt tilfører prosjekter teknisk kompetanse som vi stadig videreutvikler. Vi er overbevist om at: det også i framtiden vil være behov for olje og gass. ny og miljøvennlig teknologi er et konkurransefortrinn. langsiktige partnerskap fører til felles suksess. Derfor konsentrerer vi oss om: kjerneområdene og styrket tilstedeværelse der energikildene finnes. teknologisk ekspertise og tekniske innovasjoner. styrking av partnerskapene og utvalgte samarbeidsavtaler (Gazprom, Statoil, ADNOC, Mubadala). Våre satsningsområder for fortsatt vekst: Europa: gå fra funn til produksjon, særlig i Norge Russland: bygge ut gass- og kondensatproduksjonen i Vest-Sibir Sør-Amerika: åpne ressurspotensialet i Argentina Midtøsten: bruke teknologien og bygge ut og gjøre denne regionen til kjerneområde

9 80 år erfaring med leting og produksjon 190 millioner fat oljeekvivalenter (boe) har vi som målsetning å produsere hvert år fra millioner tonn CO 2 -emisjon i året unngår vi ved å bruke assosiert gass i stedet for å fakle den.

10 Styret. DR. RAINER SEELE Styreleder MARTIN BACHMANN Leting og produksjon Europa og Midtøsten DR. TIES TIESSEN Finans Kjemiker, 54 år. Har siden 2009 ledet selskapet fra hovedsetet i Kassel. Før han overtok ledelsen, hadde han ulike stillinger i BASF, Wintershall og WINGAS. Geofysiker, 55 år. Har vært styremedlem siden 2009 og er ansvarlig for leting etter og utvinning av olje og gass i Europa (Tyskland, Nederland, Norge og Danmark) og Midtøsten-regionen. Jurist, 57 år. Har vært i styret siden Han har ansvar for finans, jus, IT, forsikring, materiell, gassrør- og transitledninger og olje- og gasshandel (Wintershall). DR. GERHARD KÖNIG Gasshandel Mario Mehren Leting og produksjon Russland, Nord-Afrika og Sør-Amerika Samfunnsøkonom, 49 år. Har siden oktober 2009 vært ansvarlig for gasshandelen vi driver sammen med Gazprom. Samtidig er han pressetalsmann og daglig leder for WINGAS. Bedriftsøkonom, 44 år. Er ansvarlig for leting og produksjon i Russland, Sør-Amerika og Nord- Afrika. Les mer om selskapet Wintershall på:

11 2014 i tall. Wintershall totalt Nettoomsetning, tredjeparter mill Investeringer og akkvisisjoner 1 mill Driftsresultat (EBIT) mill Antall ansatte 2 pr Leting og produksjon Nettoomsetning, tredjeparter mill Investeringer og akkvisisjoner 1 mill Utvinning av olje MMBOE 4 30,6 31,9 Utvinning av gass 3 MMBOE 4 105,2 100,1 Driftsresultat (EBIT) mill Gasshandel Nettoomsetning, tredjeparter mill Investeringer og akkvisisjoner 5 mill Salg av gass fellesforetak (100 %) 6 mrd. kwh 560,9 520,7 derav WINGAS 6 mrd. kwh 480,9 428,9 Driftsresultat (EBIT) mill Anleggsmidler og immaterielle formuesverdier inkl. aktiverte leteboringer. 2 Uten midlertidig ansatte; deltidsansatte er beregnet andelsvis. 3 Omregningsfaktoren for gass i fat oljeekvivalenter er blitt tilpasset for å gjenspeile bedre den endrede sammensetningen av gasskvaliteter i porteføljen. Verdiene for 2013 vises på sammenlignbar måte. 4 Millioner fat oljeekvivalenter. 5 Anleggsmidler og immaterielle formuesverdier. 6 Inkludert gass solgt til BASF. 7 Tilpassede verdier som følge av at asset swap-kontrakten ikke er fullbyrdet.

12 TITTELBILDE F16-A er Winterhalls største gassproduksjonsplattform i den nederlandske delen av Nordsjøen. Her kan det bearbeides inntil seks millioner kubikkmeter gass hver dag. ANSVARLIG FOR INNHOLDET Wintershall Holding GmbH, Kassel Hvis du vil vite mer om selskapet vårt, har behov for mer informasjon eller har spørsmål om Wintershall, svarer vi deg gjerne. Tlf.: Faks: Wintershall Holding GmbH Friedrich-Ebert-Str Kassel, Tyskland Også på:

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 2013. Med VellykkeT eksplorasjon, kompaniskap og Teknisk kompetanse Holder Vi stø kurs. Ærede damer og herrer, Rainer Seele styreleder Vår økende verdensbefolkning

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON:

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: RAPPORT 04/2011 NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland Rapporten er skrevet av SSB på bestilling fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Forord Denne rapporten er ment å gi innspill til en debatt og dialog om strategier for langsiktig og bærekraftig vekst for Norge som igjen

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

1 Det%overordnede%bildet.%%

1 Det%overordnede%bildet.%% SIRAGRUNNEN VINDKRAFTVERK, BAKGRUNN FOR KLAGE 1 Det%overordnede%bildet.%% Siragrunnen Vindkraftverk er et offshore vindkraftverk som ligger på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer