LEDER FORUM HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no. Nr årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER FORUM HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 3 2006-4. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne"

Transkript

1 LEDER FORUM Nr årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_3_06.indd :20:24

2 Svein Olav (28) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør: Svein Olav Ekvik Redaksjonskomité: Magnus Holm Helene Moe Slinning Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Fax: Org.nr: Bankgiro: Landssjef: Tor Marius Dahl Generalsekretær: Ole Inge Bekkelund Layout: RM grafika as Grafisk produksjon: RM grafika as Forsidefoto: Øystein Molander Opplag: 4900 Lederforum er trykket på miljøvennlig papir. For et mangfold! Etter landsleiren på Røros føler jeg først og fremst takknemlighet. Takknemlighet for å få muligheten til å være med på noe så fascinerende, imponerende og morsomt som det landsleir er. Dere er mange som skal takkes for alt dere har gjort for å bidra til at Røros 06 ble en stor suksess med gode opplevelser for store og små. Det dere bidrar med i det lokale speiderarbeidet og på landsleir, har stor betydning for enkeltmenneskers liv. Å få et tidlig ansvar i gruppen som peff, eller konkrete oppgaver i forhold til en leir, er med på å skape identitet, tilhørighet og personlig utvikling. Landsleiren er en arena som byr på slike utfordringer. I en kristen ramme, får barn og unge mestringserfaringer som gjør dem trygge og er med på å forme deres liv. Det slår meg at organisasjonen vår har et fantastisk mangfold. Vi har forskjellige bakgrunner, ønsker og prioriteringer, men det som samler oss er så uendelig mye sterkere enn det som skiller. Og det synes jeg kom veldig tydelig frem på Røros 06. Det er godt å få oppleve det sterke fellesskapet vi har i KFUK-KFUM-speiderne og verdiene vi samler oss om. Da leirsangen gikk for n te gang på det siste leirbålet var det flere med meg som følte stolthet over det vi var med på. Vi er snart i ferd med å lande etter leiren, men minnene bærer vi med oss. Det vil bli laget en minne-dvd fra Røros 06 hvor du kan se bilder og film, og gjenoppleve noen fantastiske landsleirdager. Ved å videreformidle de gode opplevelsene, vil det i fremtiden bli enda flere som får oppleve KFUK-KFUM-speiding på sitt beste. Ta vare på de gode historiene! Med ønske om en god speiderhøst. Svein Olav lederforum_3_06.indd :20:35

3 INNHOLD 3 Herr 3 SMS til Gud 4 Hvorfor er du speiderleder? 6 Røros 06 en utroleg bra leir 8 RR-sidene 10 Viselandssjefen har ordet 10 Fortid og framtid 11 Oslo City-challenge 12 Forbundsnytt 14 Norges morsomste speiding 16 Arrangementsinfo 18 Min øy Iona 20 Ubuntu jeg er fordi du er Vi ber for Et høstsemester med mye god speideraktivitet i gruppene Vi Nye medlemmer, ber for: ledere og grupper Juleb Alle med lederoppgaver i organisasjonen Troms-, Trøndelag-, Vestfold-, og Østfold kretser Vi takker for: Vi Alle takker for En fantastisk landsleir på Røros All frivillig innsats og samarbeidsvilje på landsleiren Speiderhåndboken som har blitt veldig bra Samholdet og tilhørigheten til organisasjonen Herren SMS til Gud Å være ung i Norge i dag er litt av en tilværelse. Det er uendelig mye som krever oppmerksomheten vår, og i mylderet av Av tilbud Arne kan Morten det være Rosnes vanskelig å finne noe man virkelig kan forholde seg til. Daglig blir vi bombardert av andre som vil mene noe om hvordan vi skal kle oss, hva slags mobiltelefon vi skal kjøpe, hvilke DVD filmer vi skal se på, hvem vi skal henge sammen med og hvordan vi skal være som mennesker. For mange blir dette overveldende, og man kunne trengt en rettledning for å få tak på det som er best for oss. Tenk hvis det bare hadde vært én ting vi kunne velge! Kun én ting perfekt?! Det hadde vært kanonbra, da hadde vi sluppet å virre frem og tilbake på en evig jakt. Hvem ber man om råd, når man selv ikke klarer å se hvilken retning det er lurt å ta? Foreldre? Venner? Søsken? Annen familie? Foreldre har levd lenger enn oss, og har derfor flere erfaringer som ballast. Problemet er kanskje det at de er foreldre? De vokste opp i en helt annen tid enn det vi gjør. Ingen mobiltelefoner og SMS er. For dem er det kanskje vel så vanskelig å forholde seg til alle impulsene vi er utsatt for som det er for oss. Likevel, de har selv måttet velge tidligere, og kan gi gode råd. Å snakke med venner blir annerledes. De skjønner veldig godt hvordan det er å være tenåring. De vokser opp samtidig med oss og er utsatt for akkurat det samme. Med annen familie og søsken blir det en slags kombinasjon av familie og venner; noen har levd lenge, mens andre vet hva som skjer i dag. En vi ikke kanskje tenker på, men som har masse å bidra med er Gud. Men hvor kommer han inn? Har vi tid til å snakke med Ham? Det som er så utrolig fint med Gud er at han skjønner virkelig hva vi står midt oppi, og ser at det er vanskelig noen ganger. Han er en som observerer, lytter og leser SMS-meldinger. SMS-meldinger vi aldri sender men som vi kanskje likevel har skrevet. Vi er blitt utrolig dyktige til å skrive meldinger, det er forkortelser og symboler i skjønn forening. Hva med å sende en liten SMS til Gud neste gang du trenger et råd eller et hint om hvor du skal? Eller bare send en SMS og fortell hvordan det står til. Selv om Gud allerede vet det, han ser oss hele tiden, så setter han nok pris på å høre direkte fra deg. Kjære Gud! Takk for at du lytter til oss og leser tankene våre. Det er en enorm styrke å ha deg nær. Hjelp meg til å finne frem i mylderet, det er lett å gå seg vill. Amen. Andakten er hentet fra Norges KFUK-KFUMs programbank på KFUK-KFUM i Danmark har også en andaktsdatabase som er verdt å sjekke ut: 3 lederforum_3_06.indd :20:40

4 4 Hvorfor er du speiderleder? Jeg antar at noe av svaret ditt på dette spørsmålet er at du liker å gjøre noe for andre, at du koser deg med å se at speiderne trives og at du opplever å få noe viktig igjen for det arbeidet du gjør. Men å trives som leder henger også nært sammen med å ha det gøy selv, være del av et lederfellesskap, få utvikle seg og få tilbakemeldinger på det du gjør. Lederfellesskap og ledertrening er med å gjøre det bra å være leder! Det meste av dette skjer selvfølgelig lokalt der du gjør din ledergjerning, men det er også mye å hente på krets- og forbundsplan, spesielt på ledertrening. Ledernes rolle Det er ikke det samme å være speiderleder nå som det var for hundre, femti eller tjue år siden. Vi i KFUK-KFUM-speiderne må derfor stadig jobbe videre med å forstå hvordan ledere ser sin rolle i forhold til medledere og speidere, få en felles forståelse av hva det er å være leder og fange opp endringer i dette. Å diskutere hvilke verdier og holdninger det er viktig å formidle, handler om kvalitetssikring og å ivareta vårt ideologiske grunnlag, men ledertrening handler også om at organisasjonen ønsker å gi ledere mulighet til å utvikle seg for egen del. Nye tiltak For tiden jobbes det i forbundet vårt med flere konkrete tiltak som kan bidra til lederforum_3_06.indd :20:42

5 nettopp dette, at ledere skal bli tryggere og mer bevisst på egen rolle og samspillet med andre i organisasjonen. Det største arbeidet som er i gang er Program- og ledertreningslaboratoriets (PL-LAB) arbeid med nye lederkurs. PL-laben har blant annet jobbet mye og grundig med hvorfor vi har ledertrening og hva ledertrening er. Å gi ledere kompetanse, tro på egne evner og muligheter, og forståelse for organisasjonens ideologi er viktige mål i dette arbeidet. Første smakebit kommer på lederkurset på Nordtangen i november. Se mer informasjon om kurset på side 16. Kartlegging av ledere Personfokus er et av stikkordene i PLlabens arbeid med ledertrening. I dette ligger at den enkelte leder skal bli sett og få mulighet til personlig utvikling og kompetanseheving. På forbundskontoret er vi så smått i gang med kartlegging av lederes interesser og kompetanse, med et skjema der ledere kan fylle ut hva de har spesiell interesse for og hva slags kompetanse de har. Dette vil blant annet gi oss mulighet til å se hvilke kurstyper våre ledere ønsker seg og hvilke spesielle kunnskaper og erfaringer den enkelte har. Vi håper dere vil benytte anledningen og melde interesse for ting dere kan tenke dere å bli spurt om. Med dette verktøyet håper vi å få bedre mulighet til å gi flere ledere nye utfordringer og oppgaver. Informasjonen skal integreres i medlemsdatabasen. Gjennom Speidernes fellesorganisasjon jobbes det også for utarbeidelse av et kompetansekart som kan legges ved jobbsøknaden. Dette vil vise den realkompetansen lederne har tilegnet seg gjennom speiderarbeidet. Kurs og veiledning En ny veiledning til ledersamtalen trykkes i løpet av høsten. Denne vil forhåpentlig bidra til samtaler om noe av det vi tror er viktig i årene fremover å se den enkelte med evner og muligheter, samt sikre at våre ledere har en felles forståelse av hva organisasjonen vil gi medlemmene gjennom ideologi og trosformidling. Ungdommens Kirkemøte tok i sommer tak i klemmekulturen i kristne barne- og ungdomsorganisasjoner og oppfordret til å lage felles retningslinjer/ handlingsplan for hvordan vi kan hindre og lindre overgrep og vold. KFUK-KFUM-speiderne tar også på alvor at grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep stadig må være på agendaen for å forebygge og for å spre kunnskap om hvordan eventuelle saker bør håndteres oktober arrangeres kurs om grenser, kjønn og makt. Gjennom foredrag, rollespill og samtaler ser vi på temaer som: Hva er grenser, hvorfor er grenser så viktige?, Betydning av kjønn og makt, hva er viktig med det?, Seksuelle overgrep, ekstremvarianten av menneskelige mekanismer? Målgruppa er ledere og ansatte i KFUK-KFUM-speiderne og Norges KFUK-KFUM. Dette gir en flott mulighet til å heve kompetansen på viktige temaer, og vi håper mange setter av tid til å delta! Se mer informasjon om kurset på side 17. Samtaleopplegg Et samtaleopplegg om lederrollen er også under utarbeiding. Det skal gi problemstillinger til drøfting for eksempel på en samling for speidergruppens ledere. KFUK-KFUM-speidernes ledere vil aldri bli helt samstemte i hvilke holdninger og grenser forbundets ledere bør ha. Det er imidlertid viktig at vi både gjennom kursene våre og samtaler i speidergruppene fokuserer på lederrollen og hvilke holdninger og verdier forbundet står for. Hvordan forstår vi oss selv som ledere og hvordan blir vi oppfattet av speidere og medledere? Samtaleopplegget er ment som en hjelp til å snakke om holdninger, verdier og grensesetting i praksis. Her gis ikke svar, men problemstillinger det er nyttig for ledere å ha tenkt igjennom. Blant temaene som berøres er: Hvem er ledere, Fortrolige samtaler og taushetsplikt og Nærhet og fysisk kontakt. Som ledere i KFUK-KFUM-speiderne er dere de beste og viktigste formidlere og forbilder for våre speidere, og dette kom tydelig frem på landsleiren hvor det ble det gjort en imponerende lederinnsats. Jeg prøver meg ikke på å regne ut timeantallet for leirens totale lederinnsats, men utbyttet for speiderne tør jeg påstå var veldig bra! Ledere får ikke alltid tid til å tenke så mye på seg selv og egne behov på slike arrangementer, fordi lederoppgavene krever maksimalt. Likevel var det et variert tilbud av turer, småkurs og treff for ledere på landsleiren, og mange koste seg med dette i velfortjente pauser mellom slagene. Lederomsorg kan og bør gjøres på mange måter og i mange sammenhenger, fordi dere trenger det og fortjener det. Ta godt vare på hverandre med positive og tydelige tilbakemeldinger i speiderhverdagens travle dager! Med ønske om et fortsatt godt semester for dere alle. Av Hanne Furuseth Weider, ledertreningskonsulent Foto: Svein Olav Ekvik og Helene Mo Slinning 5 lederforum_3_06.indd :20:44

6 6 Fornøyde speidere fra Jessheim. Foto: Øystein Molander Ein utroleg bra leir! -I nesten ei veke har me hatt flotte speidaropplevingar på Røros, strålte leirsjef Kari Motland til over 6200 speidarar på avslutningsbålet. I skinnande kveldssol tok landsleirspeidarane farvel med kvarandre, etter ei veke med alle slag speidaropplevingar. -Det har gått med mykje brød og plaster og me har hatt både regn og sol. At det har gått så utruleg bra kan me fem i hovudkomiteen takka 400 i leirorganisasjonen og 100 maurar for. Ikkje minst har leiren blitt så flott fordi alle speidarane har vore så fantastiske, sa leirsjefen. -Det har vore lett å vera leiar for så mange villige folk. Rørosleiren 2006 blei avslutta med eit leirbål som hadde dei fleste speidaringredienser; allsongar, speidarrop, konkurransevinnarar, fødselsdagsbarn og dans. Stemninga på leirbålet begynte på topp og bare løfta seg vidare. Leirsongen blei songe om igjen og om igjen etter at siste song eigentleg var sungen. Speidarene ville helst ikkje gå, men rydding og pakking og dei siste klemmane venta... Då er det berre å glede seg til neste landsleir om fire år. Lab på leir Program- og ledertreningslaboratoriet var til stede på leirtorget hele uken på landsleir. Mange speidere og ledere var innom for å få vite mer om det nye programmet, si sin mening, og få en smakebit av det nye programmet. Mest populært var det å smake på cowboybrødet / speiderbrødet, og her er oppskriften: ca. 5 dl hvetemel 1/2 ss bakepulver 1 ts salt 1 1/2 dl vann ca. 1/2 dl olje til steking Deigen deles i to emner som presses flate og stekes i olje. I løpet av uken kom det også inn mange nye forslag til navn på arbeidsgrener. Vi nevner i fleng: Sild, tunfisk, laks, hai, rev, bjørn, mink, minior, minispeider, slange Det er fortsatt mulig å komme med nye forslag! I løpet av leiren var det også mange grupper som meldte seg til å være pilotgrupper som skal prøve ut de nye programforslagene nå i høst. Dette er kun midlertidige forslag, som fortsatt skal arbeides mye med. Vi har foreslått en helt ny merkestruktur som helt skal erstatte grader, og alle merkene har fått elementer av kristen tro. Dette betyr at merkene i større grad enn tidligere vil inneholde program for hele speidermøtet. På bakgrunn av erfaringene som pilotgruppene gjør, og nye forslag som kommer, skal det utarbeides nye programhefter som vil bli ferdig i løpet av lederforum_3_06.indd :20:47

7 Foto. Eirik Svandal Bø Under FellesMartnan var det et mylder av aktiviteter på aktivitetstorget. Foto: Øystein Molander 2. Det ble arrangert turneringer i kanonball og speiderball, en populær aktivitet hos mange. Foto: Erling Husby 3. Storskjermproduksjon fra scenen og flatskjermer i underleirene, gjorde at det var lettere å følge med hva som skjedde. Foto: Svein Olav Ekvik 4. Ut på tur, aldri sur. Haik hører med på landsleir. Foto: Jon Ingemundsen 5. Sri Lanka var en av 14 nasjoner som deltok på landleiren. Foto: Svein Olav Ekvik 6. Det er viktig å få tid til å slappe av litt i solen også. Foto: Svein Olav Ekvik 7. Asker hadde leirens høyeste tårn. Et mektig syn. Foto: Svein Olav Ekvik 8. Chris og buktalerdukken Øystein deltok på bibeltimer og underholdning med enorm respons. Foto: Øystein Molander 9. Speidere fra Høle hadde funnet ut at det var like greit å sykle hele veien til Røros. Foto: Gaute Sigmundsen 10. Sene timer rundt bålet hører med også på landsleir. Foto: Jon Ingemundsen 10 Flere bilder Det vil bli laget en minne-dvd fra landsleiren som vil komme for salg i Speiderbutikken. Mens du venter kan du se flere bilder på 8 9 lederforum_3_06.indd :21:35

8 F.v.: Maria Berentsen, Trine Torpe og Janne Høyven. 8 RR-kongress 2007 Jeg tok min nystemte Hørt om Bergen? Den vakre byen mellom de syv fjell? Byen der folk snakker fort, mye, høyt og de skarrer på r ene! Andre helgen i februar 2007 arrangeres RR-kongressen i akkurat denne byen! Da har du som er RR en fin mulighet til å ta en tur til regnbyen som stort sett har fint vær. Kanskje har du aldri vært på kongress før? Det er et slags årsmøte for rangere og rovere i Norges KFUK-KFUM-speidere, der man kan drøfte saker og ting som angår RR ere, snakke foran en stor forsamling, spise god mat og få mang idervenner. På RRkongressen neste år vil dere få et innblikk i det nye RR-programmet, samt delta på heseblesende og spennende happenings og sammensveisende opplevelser. Derfor inviterer og oppfordrer vi alle RR ere i Norge til å delta på det vi håper blir alle tiders kongress, midt i sentrum av Bergen. eller svømme, luftens baroner kan fly, og de som liker seg best på landjorda kan ta buss, kjøre bil, ta tog og det litt mindre økonomiske valget drosje. For de som vil utfordre seg selv er det mulig å både sykle, løpe eller gå. Det er altså ingen unnskyldning for å ikke komme til Bergen! Fakta om Bergen: Så da ser vi fram til vi på å møte akkurat DEG i Bergen februar Speiderhilsen fra lokalkomiteen for RR-kongressen Foto: Hilde Haugland RR-kongressen 2007 Norges nest største by og Vestlandets Tid: februar Sted: Bergen, på den katolske hovedstad skolen, St. Paul skole, midt i Severdigheter som Fisketorget, sentrum Bryggen og Fløybanen For hvem: Alle rovere og rangere over En gang ble det sagt at alle veier fører til Spennende butikker og kafeer det ganske land Denne vinteren fekk fire speidarar og to leiarar frå Stryn ei heilt spesiell utfordring: Vil de Rom, og man kan nesten si det samme om Byen har ifølge den gjengse bergenser Pris: NOK 550,- (450, ,- i reise også. til Kherson i Ukraina og bli kjende med ei speidargruppe der? Bergen Du kan komme deg til Bergen det beste fotballaget i landet, nemlig reiseutgjevning) på alle slags måter, og fra alle kanter. De SK Brann Påmelding: Til forbundskontoret innen 16. januar 2007 som liker det våte kan ta båt, kjøre vannski lederforum_3_06.indd :22:08

9 Røroskampen En ferdighetskonkurranse for RR hører med på landsleir, også på Røros Konkurransen startet som en tradisjonell RR-3-kamp og endte opp som en litt annerledes konkurranse, Røroskamp. gjennomført. Godt humør og (stort sett) tålmodige RR gjorde at de fleste lagene kom igjennom. Det var hele 86 påmeldte lag, hvorav flere var fra utlandet. Lag fra Danmark, Sverige, England, Sveits, Italia og Finland var blant deltagerne. En tradisjonell RR-3-kamp består av en teoretisk oppgave, en hinderløype og en hemmelig oppgave. Teoridelen ble gjennomført først. Under gjennomføringen av teoridelen valgte værgudene å vise seg fra sin aller verste side. Men selv med mye vind og regn valgte over 60 lag å møte opp. Imponerende. Gjennomføringen av hinderløypen bød på visse praktiske problemer. Da den opprinnelige hinderløypen måtte stenges av sikkerhetshensyn måtte en reserveløsning på plass. En alternativ hinderløype som brukte noen elementer fra den opprinnelige hinderløypen, samt en del ukjente hinder for 3- (og 5-)kampveteraner, kom på plass allerede samme kveld. De i utgangspunktet tre dagene med hinderløype var nå blitt til to, noe som til tider skapte lange køer for å få Siden vår alternative hinderløype ikke oppfylte kravene valgte vi å endre navnet til Røroskamp, og dermed stå friere i gjennomføring av konkurransens to siste deler. Siden det ikke lenger var RR-3-kamp, men Røroskamp, endret vi også litt på opplegget for den hemmelige oppgaven. Den hemmelige oppgaven gikk ut på å lage ski. Og for å skape litt fart og spenning rundt presentasjonen av skiene som lagene hadde lagt, ble det valgt å arrangere en ski-sprint i ørkenen. Engasjerte RR og en noe uklar oppgavetekst førte til at det ble en del diskusjoner rundt gjennomføringen av denne delen, men konkurransen ble gjennomført og en vinner kåret. Mange lag valgte kun å delta på to av de tre delene. Totalt var det 27 lag som gjennomførte alle tre delene. Foto: Erling Husby Endelig resultatliste etter tre fullførte øvelser i Røroskampen: 1. Asker Schærpåsss 271,3 poeng 2. Ål Rover 254,7 poeng 3. FRAM 243,4 poeng 4. SNORRK 237,0 poeng 5. Nordås 229,6 poeng 6. Tomrom Laban 226,3 poeng 7. Varg 3 219,1 poeng Os 201,0 poeng 9. Larsgården 1 188,4 poeng 10. Supergluntane 187,6 poeng Fullstendig resultatliste finner du på 9 RR-landsleir 2007 Kjenner du fortsatt den gode landsleirfølelsen? Neste år får du mulighet til å oppleve noe av det samme igjen. Fra 30. juli 5. august 2007 arrangeres RRlandsleir i Lindesnes i Vest-Agder. Der skal RR fra hele landet få nyte det gode liv ved den praktfulle skjærgården som omringer byen. Aktiviteter under leiren blir blant annet: Krabbepelling, bunkersorientering om natta, seiling, klatring, speiderkjemi og haik. Bli med og treff gamle og nye venner! RR-landsleir 2007 Tid: Sted: For hvem: Leirsjef: Web: 30. juli-5. august Lindesnes, ved Alle rovere og rangere Steinar D. Haaland, e-post: Informasjon om pris og påmelding kommer i løpet av oktober. Følg med på leirens hjemmesider. Foto: Bjarne Lohman Madsen RR-5-kamp ble arrangert helgen september og Hardhausen september. Du vil kunne lese om disse arrangementene på og i Speiderbladet/Lederforum nr lederforum_3_06.indd :22:18

10 10 Viselandssjefen har ordet: EN STOR TAKK Røros 06 er historie. Noen vil huske myggstikk. Andre vil huske volleyball, leirfres, oppvask, sol og regn. Jeg håper at alle har gode minner fra Røros. For en viselandssjef er det fantastisk å se hva vi får til når vi løfter i flokk. Over 6000 speidere på leir klarer å bygge opp en hel liten by på en uke. Etterpå skal alt rives ned, men vi tar med oss noe viktig hjem i sekken. Vi lærer av å jobbe sammen. Noen av de som har jobbet hardest sitter i staben. Som organisasjon er det bare én person som har fått betalt for å planlegge Røros 06. Hundrevis av andre har lagt ned timer og dager i forberedelsene til landsleiren. Alle har hatt sin rolle og ingen har vært til overs. Jeg vil gi en stor takk til alle som har deltatt med sin tid og sine krefter. Noe av det jeg sitter igjen med fra sommerens leir er optimisme når det gjelder ledertrening i vår organisasjon. Unge mennesker som får og tar ansvar er avgjørende for at en leir skal lykkes. På Røros så vi en leir i beste tradisjon, men ispedd nyvinninger som storskjerm, TVproduksjon, digitale informasjonstavler og icafé. Vi har også fått ny speidermote med en stor t-skjortekolleksjon. Køen i speiderbutikken var til og med lengre enn køen i kiosken! Å se speiderne samle seg om flott forkynnelse og proffe leirbål var også med på å gjøre Røros 06 til en god opplevelse. Som den første landsleiren i vårt felles forbund har Røros 06 satt en standard for landsleirer i fremtiden. Jeg vil spesielt trekke fram at leirsangen var sjeldent vellykket. I siste vers sang vi: All motstand overvinnes hvis man alltid er beredt. Og om du møter farer eller sorger på din vei, så husk at Gud, på leir og hjemme, ser og støtter deg. Takk til Ole Andreas Nordhaug for teksten på leirsangen. Jeg gleder meg allerede til neste landsleir! Speiderhilsen Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Hilsen fra avtroppende general: FORTID OG FRAMTID Etter tilsammen 11 år som ansatt i KFUK- KFUM-speiderne, i ulike stillinger, overlater jeg nå generalsekretærstolen til andre. På 11 år har det skjedd mye i vårt forbund, og det oppleves godt å se at vi stadig rekrutterer unge og dyktige ledere som åpenbart vil bidra til at KFUK-KFUM-speiderne vil stå sterkt i mange, mange år framover. Spesielt gledelig er det å se hvor mange dyktige speidere som vokser fram gjennom Rover- og Rangerarbeidet vårt. RR-landsleiren i 2005 ble godt besøkt og det er mitt inntrykk at RR-nemda har gjort en god jobb for å lage et attraktivt speidermiljø i forbundet. Noe av dette så vi på RR-arrangementene under landsleiren på Røros. Kjempebra!! Alderssammensetningen En av de (mange) fortrinnene jeg mener KFUK- KFUM-speiderne har, til forskjell fra andre kristne barne- og ungdoms organisasjoner i Norge, er den store aldersspredningen blant aktive speidere. Ikke bare har vi en sterk vekst av familiespeiding i forbundet. I speidergruppene våre er opptil tre ulike generasjoner representert samtidig. I speidermiljøene våre, både lokalt, regionalt og sentralt, får de unge ansvar, oppgaver og mestringserfaringer så det holder. Da er det viktig at både foreldre og besteforeldre kan være tilstede, som veiledere, mentorer og støttespillere på variert vis. Hvilket annet barneog ungdomsarbeid har landsleirer som våre, hvor over 50 % av medlemmene deltar og hvor alle generasjoner er like naturlige deltakere? Det er hyggelig å kunne skryte litt når jeg nå skriver for siste gang i Lederforum. Og jeg tror jeg har mange grunner til å gjøre det. I jobben som generalsekretær har jeg møtt så mange flotte forbilder (både unge og erfarne) at jeg er sikker på at forbundet vil fortsette å vokse, både i medlemstall og i glede og entusiasme blant våre ledere. Likestilling Veldig viktig for årene framover er at forbundet forblir ledet av speidere er av begge kjønn. De fleste av oss har erfart at kvinner og menn ser og behandler verden ulikt. Dette bidro også til at KFUK- og KFUM-speiderne tidligere var organisert i to ulike forbund. Gjennom mine år som ansatt har jeg lært mye om dette, selv om jeg nok aldri blir helt utlært! Flott er det imidlertid å tilhøre en norsk KFUK- KFUM-bevegelse som i hele sin historie har vært framsynt i dette spørsmålet. Barn og unge trenger tydelige forbilder og rollemodeller av begge kjønn, som på en relevant og livsnær måte kan vise vei. La oss alle være bevisste på at dette også i årene framover må bli etterlevd som en sterk verdi i seg selv i speiderbeidet. Bruk tid! Gjennom mine 11 arbeidsår har arbeidslivet endret seg mye i Norge. For de fleste av oss går hjulene fortere og fortere rundt for hvert år og kravene til omstilling og fleksibilitet på jobben øker. Jeg har møtt mange voksne og foreldre som sliter med å rekke over alle nødvendige gjøremål i hverdagen, og det blir lite tid igjen til barna hjemme. Foreldre tilbringer mye tid med barna i bilen på vei til og fra ymse aktiviteter. Med dette følger mye dårlig samvittighet: Vi voksne føler vi bruker lite tid på barna våre. Det er her KFUK-KFUMspeiderarbeidet er så genialt. Fortell folk at de kan bli med som medledere i lokalt speiderbeid, der kan folk få et lite eller stort puff (alt ettersom) til å bli med på speiderturer og leirer! Her er det unike samværs- og samhandlingsmuligheter med barna. Det fikk vi sist erfare på landsleiren på Røros. Det er plass til mange flere voksne og ledere, så kan flere av speidergruppene i neste omgang kanskje ta opp flere KFUK-KFUM-speidere! Jeg vil takke alle dere jeg som ansatt har fått være sammen med, lære av og ikke minst samarbeide om å gi barn og unge et møte med Jesus Kristus. KFUK-KFUM-speiding er den aller beste oppskrift på et varig og godt menighetsarbeid for barn, unge, foreldre og besteforeldre! Ole Inge Bekkelund lederforum_3_06.indd :22:27

11 Anders Christoffersen kommer inn til check point. Fra bak til front i kano: Erika Berle, Espen Simonsen og Anders Christoffersen. 11 Oslo City-challenge Fire tøffe Høle-speidere fra mmm RR-lag deltok i juni i et knallhardt multisportsløp i Oslo. Svært fornøyde endte de på en 18. plass av 24 fullførende lag. Anders Christoffersen, Espen Simonsen, Erika Berle og Anders Simonsen møtte opp kl. 18 fredag kveld og fikk utlevert lagposer og nødvendig utstyr. Én time senere startet prologen som skulle avgjøre startrekkefølgen på lagene. Her skulle vi springe, sykle, svømme og stå på rulleskøyter og vi kom inn som nr. 17 av 24 lag. Etter en liten pause startet selve løpet der første etappe bestod av 9 km med rulleskøyter, neste etappe bestod av nye 6,5 km med rulleskøyter i oppoverbakke, og tredje etappe bød på orientering i 16 km. Siste etappe før natten var 31 km med terrengsykling. Vi likte best sykkeletappen som vi også gjorde svært bra. Orienteringen var til tider vanskelig, noe som også skyldtes at vi begynte å bli svært trøtte. Selv om vi var slitne var tempoet merkelig nok ganske bra. Du vet, en speider gir seg aldri. KFUK- KFUM-speiderbanneret hang hele tiden på utsiden av støttebilen. Mellom etappene fikk vi nytt utstyr fra vårt trofaste støtte personell Ragnar Christoffersen og Vemund Ovesen som satt i støttebilen. Først lørdag morgen kl. 06 fikk vi i oss litt mat og litt søvn før vi igjen startet kl 09 med kanopadling i én mil, en springeetappe på én mil og klatring opp et tårn. Deretter kom nok en sykkeletappe på ca. to mil, der vi måtte innom en post hvor vi skulle hive oss utfor et stup i en taubane, en såkalt Flying fox. Dette var svært morsomt. Da kvelden nærmet seg begynte vi å bli en smule trøtte, noe som ble tydelig da Espen mot slutten nesten sovnet på sykkelen. Vi endte til slutt på 18. plass, noe vi er svært fornøyde med. Nå har vi funnet ut at vi neste år vil delta på Stockholm citychallenge, Oslo City-challenge og diverse maraton. Men først må vi rekke å delta på Stavanger maraton, Tripp trapp maraton og Bjødnaløpet. Tekst og foto: Anders Christoffersen Såre bein. Fra venstre: Anders Christoffersen, Anders Simonsen, Espen Simonsen og Erika Berle. lederforum_3_06.indd :22:35

12 12 FORBUNDSNYTT Nye grupper og enheter Gand KFUK-KFUM-speidere, familiespeiding Fyresdal KFUK-FKUM-speidere, familiespeiding Søndre Meløy KFUK-KFUM-speidere, speidertropp Lørdag 13. mai inviterte landsstyret til likestillingsseminar på forbundskontoret. Det var godt oppmøte av kretsledere, valgkomité, noen fra KFUK-utvalget og fra RR-nemnda. Innleder på seminaret var Mona Larsen-Asp fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun presenterte forskningsresultater og tenkning rundt likestilling, og innledet til debatt. Hennes definisjon av likestilling var at likestilling handler om å avsløre tradisjonelle tankesett og handlemåter, og gjøre noe konkret der kvinner og menn ikke gis de samme muligheter. Dette betyr at likestilling ikke bare handler om kvinner! Kvinner og menn skal gis like muligheter, lik belønning og like rettigheter. Likestilling handler ikke om å jobbe for at kvinner og menn skal oppføre seg likere, få likere interesser eller tenke likere, men om hva vi tenker at menn og kvinner vil og kan. Rogaland krets Telemark krets Nordre Nordland krets Likestillingsseminaret Hedret Margrete Parm Mona Larsen-Asp presenterte tall fra likestillingsbarometeret 2005 som viste områder i samfunnet hvor likestillingen er kommet kort. Hun viste også til forskning som sier at kvinner har like store ambisjoner som menn, og at virksomheter hvor kvinner og menn har like stor innflytelse er de mest suksessrike. Selv om vi har sikret like rettigheter for kvinner og menn i lovene til KFUK-KFUM-speiderne, betyr ikke dette at alle opplever at de har en reell mulighet til å bli hørt. I gruppediskusjonene vi hadde til slutt kom det frem at dette ikke bare handler om kjønn, men også om at yngre ledere opplever at de har mindre innflytelse på avgjørelser enn de eldre. Det viste seg også å være store kulturforskjeller mellom kretsene med hensyn til beslutningsprosesser. Noen hadde her videreført tradisjoner fra KFUK- På 17. mai satte Gaute, Anniken, Are, Helga-Lise, Bjarne og Siri ned flagg og blomster på graven til Margrete Parm, hun som grunnla Norges KFUKspeidere. Gravstedet er på Vår Frelsers gravlund i Oslo, ned mot Ullevålsveien, omtrent midt på. I anledning dagen ble sangen Å hei, her kommer glad og grei høytidelig avsunget. Dette er en sang som Margrete Parm skrev og tilegnet Oslo I, det er nr. 412 i Speidersang. Mer om Margrete Parm kan du lese i historiekapitlet i den nye Speiderhåndboka. Speiderne, mens andre steder var det KFUM- Speidernes måte å gjøre ting på som dominerte. Da vi ble utfordret til å se på vår egen organisasjon litt utenfra, fikk vi bl.a. spørsmålene: Hva slags type arbeid og arbeidsformer verdsettes? Hva slags arbeid er usynlig? Hvilke aspekter diskuteres mest når individuelle prestasjoner evalueres? Hensikten med dette var ikke å finne en fasit som alle kunne enes om, men at dette er viktige ting å tenke over og forholde seg til for å sikre at vi også i fremtiden skal være et forbund hvor både kvinner og menn trives. Tekst: Gaute Brækken Foto: Svein Olav Ekvik Frist for Frifond Frist for å søke Frifondsmidler er 15. oktober. Kriterier for tildeling kan lastes ned fra under: Ledere»Ressursbanken»Arkiv»Skjemaer. Frifondsmidler innvilges primært til kursdeltakelse og internasjonal aktivitet. Speiderkalenderen 2007 Speiderkalenderen 2007 vil i år bli sendt ut litt tidligere enn før slik at dere skal få enda bedre tid til å selge den i tiden før jul. Du vil motta kalenderne i uke 43/44. Mer informasjon om speiderkalendersalget kommer i oktober. lederforum_3_06.indd :22:42

13 Nye satser for medlemskontingent 2007 Medlemskontingenten er beregnet i henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr april 2006, og rundet opp til nærmeste femkroning. Dette følger av vedtak fra Landsting våren Solidaritetstier inngår i kontingenten. Kontingentsatsene for 2007 Ett medlem 290 kroner To medlemmer betaler hver i familien 270 kroner Tre medlemmer betaler hver i familien 235 kroner Fire medlemmer betaler hver i familien 215 kroner Fem medlemmer betaler hver i familien 185 kroner Seks medlemmer betaler hver i familien 160 kroner Syv medlemmer betaler hver i familien 135 kroner Åtte medlemmer betaler hver i familien 115 kroner Konfirmantspeider 120 kroner ( for konfirmantspeidere er solidaritetstier lagt til). Grupper i fare for å miste støtte Er dere en av mange speidergrupper som har fått bekreftelse på støtte fra Sparebankstiftelsen, men som ikke har sett ei krone på på kontoen ennå? Da kan det være lurt å returnere tilsagnsbrevet med kontonummeret på. I april i år fikk 180 heldige speidergrupper brev fra Sparebankstiftelsen om at de var trukket ut til å motta støtte på inntil kroner. Sammen med bekreftelsen på støtte fikk gruppene også et tilsagnsbrev, som de ble bedt om å returnere med kontonummeret sitt på. Mange grupper har fortsatt ikke returnert dette brevet, og står dermed i fare for å miste støtten. Sparebankstiftelsen ber alle grupper som ikke har gjort dette, om å sende brevet så snart som overhodet mulig. Henvendelser om bidrag fra Sparebankstiftelsen DnB NOR gjøres til ditt nærmeste DnB NOR-kontor. For å finne ditt nærmeste kontor, klikk deg inn på Nye ansikter på forbundskontoret 15. august begynte Fredrik Gullaksen å jobbe på forbundskontoret i 80 prosent stilling. Han jobber også som kretssekretær for Oslo krets (20 prosent). Arbeidsoppgavene hans vil i hovedsak være ulike prosjekter knyttet til program. Fredrik er utdannet teolog. Du treffer han på / eller på tlf Maja Skålvold skal ha sin studiepraksis ved forbundskontoret de kommende to årene, omtrent en dag i uken. Hun utdanner seg innen Ungdom, kultur og tro på Menighetsfakultetet. Maja sitter i dag i KFUK-utvalget og prosjektgruppen som lager nye lederkurs, og praksisen hennes vil i hovedsak omhandle prosjekter knyttet til dette. Det er ikke meningen at hun kun skal tilbringe praksistiden kun på forbundskontoret, hun skal også delta på kurs og møte speidere i andre sammenhenger. Ny Treklang I forbindelse med revisjonen av sangboken Treklang, har KFUK-KFUM og Cantando Musikkforlag arrangert sang- og salmekonkurranse der rogalendingene Tarald Aano og Dag Øverland stakk av med seieren med sitt bidrag «Lille barn». Totalt kom hele 270 bidrag inn til konkurransen, og Treklangredaktør Hans Olav S. Baden lover at flere av dem kommer med når den tradisjonsrike Treklangsangboken blir revidert neste sommer. - Det er fantastisk at det kom inn så mange bidrag. Spesielt gledelig er det at det er så stor bredde i det som er sendt inn, sier Baden til avisen Vårt Land. Treklang er revidert fem ganger og kom ut for første gang i Om lag 200 sanger skal byttes ut. Nye Treklang lanseres på KFUK-KFUMs Tenårings Treff (TT) på Gjøvik i juni neste år. Speiderhåndboken for salg Den etterlengtede Speidehåndboken ble lansert på landsleiren på Røros. Boken er KFUK-KFUM-speidernes nye stolthet og fås kjøpt i Speiderbutikken på eller tlf.: årsjubileum på Nordtangen Lørdag 9. september feiret vi 60-årsjubileum for Nordtangen leirsted med et variert program for speidere i alle aldre. RR-enes 5-kamp og trenertreff ble avholdt samme helg og deltok på feiringen. Det vil bli mulig å lese mer om dette i neste nr. av Lederforum og på forbundets hjemmesider. Til speiderledere rundt omkring i Norges land! Kjenner du speidere/speiderledere som har flyttet til Trondheim for å studere? Nå eller tidligere? I Hoeggen KFUK-KFUM ville vi satt stor pris på å få treffe noen slike, om kan tenke seg å dele sine speideropplevelser med nye ungdommer. De skal ikke bli oppspist! Troppen drives i dag av studenter/eksstudenter. Gruppa har eget RR-lag. Ta kontakt med Siri Bremdal ( ) el Ståle Kråkenes ( ) eller e-post: 13 lederforum_3_06.indd :22:57

14 14 Norges morsomste speiding Slik er det å være speider runget over slettene på Røros under et av leirbålene på landsleiren i sommer. Entusiasmen var stor både på scenen og blant publikum. Patruljen De Makalause deltok på leirbålet med framføring av sangene Slik er det å være speider og Gud er glad i meg. Jubelen stod i taket og solist Karl Anders synes det var morsomt å få så mye skryt etter leirbålet. På landsleiren var De Makalause én av totalt seks patruljer i troppen til Brønnøysund KFUK-KFUM-speidere som var den nest største med ca. 75 deltakere. Til vanlig teller patruljen 14 medlemmer og troppen 120. Aldersspennet er fra familiespeiding til Svein Kato på 68 år. Er med på alt De Makalause er en F-speidingspatrulje hvor medlemmene har varierende grad av funksjonshemming. Kirsten Østergård kan fortelle at de med lederne er 21 deltakere med på leir i patruljen. - Vi er en del av troppen (Brønnøysund) på lik linje med de andre, forteller hun. Patruljen er med på alt troppen gjør, ligger i telt, lager mat, tar merker og andre speideraktiviteter. Leirfresmerket skal også tas i løpet av leiren. - Vi er med på alt, unntatt haik, forteller Kirsten videre. Med ett unntak. Svein Kato var med på haiken tirsdag etter å ha fått en invitasjon. Han lånte utstyr og dro av gårde. Jeg sov både tørt og godt på haiken, forteller Svein Kato. Mange tror det er tungvindt for oss på leir, men det går mye bedre enn man skulle tro. Hos oss i De Makalause har vi mange ledere som vil hjelpe til på turer, mens det er vanskeligere å få ledere til de andre patruljene, forteller Kirsten. Kun et fåtall har med støttekontakt. -Det er ofte greiere uten, sier Kirsten og smiler lurt når hun avslører at det hender de har med støttekontakter som trenger mer oppfølging enn deltakerne. På Røros ligger det meste godt til rette. Vi har fint vær, god plassering, mulighet for dusj og nærhet til vei, sier en tydelig fornøyd Kirsten. Hjelper hverandre De Makalause fungerer som en helt vanlig patrulje, Lilly og Marie er patruljeførere og dessuten helt uunnværlige. - De er flinke til å hjelpe de andre, sier Kirsten. - Det beste med å være med i speideren er å hjelpe andre, sier Svein Kato, som har vært med i speideren i 8 år. Han er veldig sterk og flink til å hjelpe de andre når noe skal bæres. Artig i speideren Karl Anders synes også det er kjempeartig i speideren. -I tillegg til de vanlige speideraktivitetene, er vi veldig glade i å synge, forteller Karl Anders. Deltakelsen på leirbålet var stor stas, og fremførelsen av Gud er glad i meg og Slik er det å være speider var populære innslag som frembrakte allsang og applaus. Mange etterspurte teksten til Slik er det å være speider, og sangen i sin helhet finner du på neste side. Dette er en gammel KFUK- Speidersang som Brønnøysund synger ofte. Favorittsangen til Karl Anders er Gud er glad i meg, hvor han også er solist. På Røros har også aerobic på torget vært en opptur. Og så er det bra å ligge ute i sovepose, lære knuter og det er artig på møtene også, sier Karl Anders. Svein Kato skyter inn at det han liker best er å danse. Aktiv speiderhverdag Hjemme i Brønnøysund har speiderne en aktiv speiderhverdag. - Vi har en uteplass lederforum_3_06.indd :23:06

15 Lilly, Karl Anders og Kirsten synes det er moro i speidern. Jentene fra Brønnøysund gjør seg klare for vennskapsleirbål. Jentene poserer gladelig for fotografen. Svein Kato er sterk og liker å hjelpe de andre. Troppen marsjerer i takt på vei til vennskapsleirbålet. 15 som heter Kjerringholmen og vi er mye ute på møtene, forteller Kirsten. I tillegg er Kirsten og mannens hytteeiendom i ferd med å gjøres om til en stor leirplass. Troppen har investert i egen sag og skal lage nye toaletter selv. De har også produsert 1500 sekker ved til salg for å finansiere Sveits-tur neste år. Da reiser speidere mot Kandersteg som er WOSMs eneste verdensspeidersenter. - Vi drar på utenlandstur hvert år. Det er ikke spørsmål om vi skal på tur, men hvor, sier troppsleder Marit Lønnsetteig. Troppen har også et aktivt samarbeid med speidere på Sri Lanka. Morsomme opplevelser Kirsten, Svein Kato og Karl Anders har utallige historier på lager: Om Svein Kato som på speiderleir i Danmark utløste leteaksjon da han sovnet i kirken, om spøkelset som selv ble skremt på spøkelsestog på tivoli i København, og om Karl Anders som på Valebø kom flytende på et liggeunderlag. - Jeg tror vi er av de speiderne som har det mest gøy. Ja, vi er nok av de som finner på mest sprøtt, sier Kirsten og smiler. Møtet med Brønnøysund og De Makalause etterlater ingen tvil. Et stort mangfold og et sterkt fellesskap. Og KFUK-KFUM-speidere som virkelig har skjønt det: Speiding er moro! Tekst og foto: Svein Olav Ekvik Slik er det å være speider Mel: The battle hymn of the republic ( Glory glory hallelujah ) 1. Ledern kommer i sin bil, og assen bruker buss. Peffen bruker sykkel og hun lager ikke kluss. Assen går på rulleskøyter, ruller alt hun kan, men de stakkars speiderpikene må traske alle mann. 3. Ledern drikker kaffe, og assene får te. Peffen drikker kakao og greier seg med det. Assene får solbærsaft og drikker alt de kan, mens de stakkars speiderpikene får nøye seg med vann. 5. Lederen sover i en seng, og assen på madrass, Peffen bruker dynetrekk og fyller det med grass. Assen bruker bjerkeløv og trives godt med det Mens de stakkars speiderne må legge seg på bakken ned. :/: Slik er det å være speider :/: Når vi skal dra på leir. 2. Ledern spiser oksebryst, og assen spiser and. Peffene får pølser og de syns at det går an. Assene får seikaker og pudding som er rød, mens de stakkars speiderpikene får bare vann og brød. 4. Ledern bruker Lano og assen bruker Lux. Peffen bruker Sterilan her er det ikke juks. Assen bruker Sun-Light, ja man skal jo lukte godt, Mens de stakkars speiderpiker syns at Tomte-skur er flott. 6. Ledern hun gjør ingenting, og assen litegrann. Peffen skulker unna hver gang hun skal hente vann. Assen rydder ørlite og løfter bort en kopp, Mens de stakkars speiderpikene må stå og vaske opp!!! lederforum_3_06.indd :23:15

16 ARRANGEMENTSINFO JOTA/JOTI oktober JOTA/JOTI står for Jamboree On The Air og Jamboree On The Internet, og er et internasjonalt arrangement der speidere fra hele verden kan snakke sammen på radio og nett. Invitasjon med mer informasjon og påmelding kan lastes ned fra under arrangementer, eller på Påmeldingsfristen er satt fast til 20. september Svalbardleir 2007 Tid: 23.juli til 4.august 2007 Sted: Longyearbyen og Isfjordområdet Hvem: Rangere, rovere og ledere over 18 år Pris: Maks ,- inkludert reise Antall: Minimum 25 deltakere Kursleder: Ottar Lied Påmelding: innen 15.november 2006 Delbetaling kr.7.000,- innen 1.desember 2006 Restbetaling innen 15.mai 2007 Påmeldte deltakere vil få mer informasjon i løpet av januar, og endelig program med fast pris (avhenger bl.a. av støtte) kommer i februar Nå blir det endelig leir på Svalbard igjen! Dette er leiren for deg som er klar for noen helt nye friluftsopplevelser, og du bør være glad i å gå i fjellet. Det vil bli fotturer med utgangspunkt i en fast leir, og brevandring for de som ønsker dette. Det vil bli et intensivt brekurs for de som er ukjent med å gå på bre. På Svalbard vil du få en arktisk sommeropplevelse som du aldri vil glemme, sammen med nye og kjente venner. Lederne på leiren har erfaring fra Svalbard og sikkerheten har 1. prioritet. Lederkurs - et kurs alle ledere bør ha! Enten du har vært speider hele livet eller har begynt som speiderleder i voksen alder er dette kurset for deg. Kurset har vekt på ledelse, og har en annen vektlegging enn lederkurs 1 og 2 har hatt til nå. På lederkurs får du fremdeles utveksle erfaringer med andre ledere, bli bevisst din egen lederrolle, lære masse og lære bort masse. Kom på kurs og ta med deg gode ideer hjem til egen gruppe! Nordtangen er Forbundets eget flotte treningssted en halvtimes kjøretur fra Gardermoen eller en times togtur fra Oslo. Gi beskjed om transportbehov ved påmelding. Kurset arrangeres sentralt, og ledere fra hele landet kan delta. Lederkurs med vekt på ledelse Tid: november 2006 Sted: Nordtangen Leirsted, Gran Alder: fra 17 år Pris: 600,- (det er mulig å søke Frifondmidler til støtte) Påmelding: til Forbundskontoret innen 23. oktober, tlf eller e-post: NB! Påmelding er gyldig ved betaling til kontonr Stillheten var nesten trykkende, kun brutt av kalving fra Sveabreen. Leirplassen lå ved stranden noen få kilometer fra kanten av breen. Første prioritet var å slå opp teltene og få bygget en do. Etter noen timers dobygging med bruk av rekved og en gammel trål som fungerte som skjul, kunne den taes i bruk. Utsikten der den lå på stranden var selvfølgelig upåklagelig, det var ikke behov for lesestoff og bilder på veggene. Det er alltid litt spennende å bygge do på stranden uten å være helt sikker på hvor flomålet er. Den første natten kalvet breen så kraftig at pappdoen nesten ble vannklosett av flodbølgen som kom. Fra Svalbardleiren 1999 Lederkurs 1 Tid: november Sted: Vier leirsted, Sandnes kommune Alder: 17 år Pris: 600,- (det er mulig å søke Frifond om støtte) Påmelding: til speiderkontoret i Rogaland innen 16. oktober, tlf: / eller e-post: NB! Påmeldingen er gyldig ved betaling til konto: lederforum_3_06.indd :23:30

17 Kurs om grenser, kjønn og makt - Seksualitet: holdninger og handlinger Det var ikke slik jeg mente det - KFUK-KFUM-speiderne arangerer sammen med Norges KFUK-KFUM kortkurs om grenser, kjønn og makt. Gjennom foredrag, rollespill og samtaler ser vi på temaer som Hva er grenser, hvorfor er grenser så viktige? Betydning av kjønn og makt, hva er viktig med det? Seksuelle overgrep, ekstremvarianten av menneskelige mekanismer? Tid: oktober Sted: Strandheim leirsted i Røyken kommune Alder: Ledere og ansatte Pris: 300,- Påmelding: eller Påmeldingsfrist: 2. oktober Kursholdere: Prest/daglig leder ved Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Teologfaglig konsulent ved Adám, Ressurssenterets tilbud til menn utsatt for overgrep. Se mer info på Nærmere informasjon om nasjonale og internasjonale arrangementer finner du på arrangement Engang-Alltid-treff på Røros 06 Pøsende regn, kraftig tordenvær og haglbyger(!) fikk noen av oss oppleve på veien mot Røros, der vi samlet oss på Bergstaden Hotell 27. juli. Resten av tiden var det heldigvis sommer. Dager med ei fin blanding av skjemt og alvor, og takk for sist -prat. Årets samling trakk 43 deltakere, de fleste gamle travere, men også noen nye som det kjekt å bli kjent med. Programmet ga ekte leirfølelse med flaggheising, bibeltimer, turer og kveldssamlinger. På byvandring hadde vi med guide som fortalte og viste oss historien om folk og bygninger, liv og røre i den gamle gruvebyen. Rundturen ble avsluttet med besøk i den vakre kirken, Bergstadens Ziir. Vi opplevde også en lærerik Johan Falkberget-kveld med tur til hans hjem Ratvolden, hvor vi ble vist rundt og fikk se hvordan han levde og arbeidet der. Leirprest Maria Paulsen Skjerdingstad holdt bibeltime over landsleirens motto: Felles framtid!. Den ga oss mye å tenke på, felles med familier, venner, organisasjon, land, folk, verden og evigheten. Landsleirpresten Jostein Enger var med oss til Fjellkirken, og vi fikk en høytidsstund med nattverdsgudstjeneste. Kirken er et tidligere militæranlegg som nå er blitt en perle på fjellvidda med utsikt over minst sju blåner. Videre på ferden dro vi på smale grusveger langt innover vidda til Gjetbergsvollen. Det er en gammel seter som er restaurert til utfartssted og hvor det serveres hjemmelaget tradisjonskost. Det smakte herlig! Lørdag kveld fikk vi kjekt besøk av viselandssjef Ragnhild Nedrebø Iversen og generalsekretær Ole Inge Bekkelund. De orienterte om situasjonen i forbundet etter sammenslåingen og om planer for det videre arbeidet. Ikke minst var vi interessert i planene for Nordtangen som har 60-årsjubileum i år. De måtte svare på mange spørsmål fra gamle Nordtangenentusiaster. Søndagen åpnet landsleiren med åpningsseremonien på ekte OL-vis. Presentasjon av alle nasjonene som deltok på leiren, og den flotte gudstjenesten ble en stor opplevelse. Etterpå gikk vi omkring i leiren, pratet med kjente og beundret byggevirksomheten. Mange fine portaler var allerede på plass, og mange var under arbeid. Mye har forandret seg siden vår leirtid, men at det å være på leir gir minner for livet, også nå, tviler jeg ikke på. Søndag kveld var festkveld med stor deilig bløtkake, men det beste var besøket av Grete Mugaas. Hun fortalte om hvordan arbeidet i Ungdomsmisjonen, Delta internasjonalt, AVGD og K-Speidernes arbeid på Madagaskar, nå er samlet i et felles KFUK-KFUM Global. Mandag morgen var det takk for i år, men også Håper vi ser deg neste år på Voss. Ja, jeg håper vi blir mange gamle kjente, men også mange nye der! E-A-treff 2007 blir juli på Helgtun fjellpensjonat, vel tre mil nord for Voss. Notér datoen med en gang! Tekst: Inger-Johanne Indrestrand Foto: Svein Olav Ekvik Nærmere 40 nåværende og tidligere KFUM-Speiderledere hadde også en veteransamling under landleiren. Deltakerne utviste stor glede av å treffe gamle kjente igjen og for å oppleve landsleirstemningen. 17 lederforum_3_06.indd :23:45

18 18 Min øy Iona Iona Abby et fantastisk syn. Utenfor vestkysten av Skotland ligger min øy IONA. Den er liten i målestokk, ca 5 kilometer lang og halvannen kilometer bred, men rommer en historie som viser at denne øyen ble et viktig spredningssenter for kristen tro og kultur i det nordatlantiske område. Rundt år 550 dro 13 irske munker over havet i en skinnbåt og lot seg lede av vær og vind mot nord. De strandet på sørenden av den lille øyen Iona i Indre Hebridene. Dette stedet kalles i dag for Columba s Bay og er oppkalt etter munkenes leder, Columba senere St. Columba. Berømt kloster Her bygget han sitt berømte Iona Abbey, som ble et betydelig kloster og var etterspurt som læresenter og pilegrimsmål. Columba var også en dyktig kalligraf og illustratør, og Iona ble kjent for sine håndskrevne manuskripter. Et av Irlands nasjonalklenodier, Book of Kells ble påbegynt her. Klosteret ble røvet av vikinger en rekke ganger og til slutt måtte munkene rømme stedet. På 1200-tallet kom benediktinerne tilbake og grunnla to klostersamfunn, et for menn og et for kvinner, og det er ruinene fra det mannlige klosteret som i dag er gjenoppbygget som Iona Abbey. To ganger har jeg gått i land på denne øyen som jeg fra første øyeblikk kjente meg hjemme på. Min nysgjerrighet og lengsel etter fellesskapet på Iona Abbey, slik jeg hadde hørt det beskrevet under en retreathelg med tema om keltisk spiritualitet, måtte bare tilfredstilles og i oktober 2005 dro jeg av gårde sammen med 8 andre pilegrimer. Reisen var lang, først med fly fra Bergen til Glasgow, videre med tog til Oban, båt over til the Isle of Mull og buss tvers over øyen til Fionnphort. Endelig kunne vi se målet klart og tydelig. Iona er en ganske flat øy og Abbeyen en spesiell bygning. Båtturen over fjorden fra Fionnphort gikk heldigvis fort. Keltisk spritualitet Iona Community, som i dag organiserer aktivitetene i Iona Abbey, ble dannet i 1930 årene av presten George MacLeod. Hans ønske var å skape et sted hvor legfolk og prester kunne være sammen på retreat, dele og leve en fornyet spiritualitet og gjennom dette bygge klosteret opp igjen. Iona Community har etter hvert utviklet seg til et dynamisk og internasjonalt fellesskap. En bevegelse som arbeider for fred, rettferdighet og forsoning gjennom de personene som tilhører fellesskapet, hvor de enn befinner seg i verden. I dette arbeidet er den keltiske spiritualitet viktig, og de bønner og liturgiske former som er utviklet på Iona er kjent for sin poetiske skjønnhet og evne til å tale rett inn i de behov moderne mennesker har i vår splittede verden. I kirken samlet vi oss hver dag til morgenbønn og kveldsgudstjeneste. Det var alltid mange mennesker til stede, og samværet her var en opplevelse til inspirasjon og fornyelse. Temaene som ble tatt opp gjenspeilte seg i handling og gjennom lederforum_3_06.indd :23:49

19 Utsikt fra Dun I mot the Isle of Mull. Kirkeskipet. St. Martin s kors ble laget en gang mellom år Her er det hugget ut scener fra Bibelen, bl.a. ser vi jomfru Maria med Jesusbarnet. 19 Det ble arrangert pilegrimsturer til Columba s Bay hvor vi mediterte underveis og vel fremme kastet vi steiner i havet som et symbol på ting i livet vårt som vi gjerne ville kvitte oss med. sangen og musikken. Fra hele verden kom vi, stemmene våre fylte kirkerommet når vi sammen ba Fader Vår på hvert vårt språk. Levende påskebudskap Vi bodde på Iona Abbey i en uke. Dagene gikk fort, det var mye å ta seg til, og selv om øyen var liten trengte vi tiden til å bli kjent i nærområdene. Kun fastboende får bruke bil og siden her er mest gårdsdrift med sauer og kyr var de fleste motorkjøretøyene traktorer og små lastebiler. En av turene vårene gikk selvfølgelig til Dun I, den høyeste toppen på Iona. Her er det en fantastisk utsikt og et populært sted å gå for å beundre solnedgangen. I påsken 2006 var jeg tilbake på min øy. Aldri har påskebudskapet blitt mer levende for meg enn gjennom dagene på Iona. Barn og voksne tegnet og malte, skrev dikt og øvde tekster, var med i kor og orkester mens andre forberedte påskemåltidet. På denne måten ble vi alle en aktiv del av det som skjedde for nesten 2000 år siden, og det var spesielt et minne for livet. Mitt fjell Sidsel Grønlund utfordrer Liv Standal Kokvold fra Sandefjord KFUK-KFUMspeidere til å skrive om sitt fjell til neste nr. av Lederforum. Han er oppstanden! lederforum_3_06.indd :23:51

20 20 Ubuntu - jeg er fordi du er I juli i år hadde YMCA sitt verdensrådsmøte i Durban i Sør-Afrika. Den nyvalgte presidenten, Martin Meissner, vil jobbe for at norske KFUK-KFUM-speidere skal få møte speidere i andre land. - Tenk deg følgende scenario, sier Lederforums utsendte i Sør-Afrika. - En norsk speiderleder kommer hjem fra jobb, finner Lederforum i postkassen, setter seg ned for å se hva det handler om. Da finner han eller hun en artikkel om YMCAs verdensrådsmøte i Durban. Martin Meissner smiler. - Ja, jeg ser at det er en virkelighet ganske fjernt fra konferansen her nede, sier han. I sommer tilbragte mer enn 600 representanter fra alle verdensdeler en uke sammen på et stort konferansesenter i Durban. Lange taler, store buffeter, tett program og vandring langs endeløse strender var noen av ingrediensene. - Hvorfor skal norske speiderledere være interessert i det som skjer her nede? spør vi. - Vel, behovene i Norge er nokså ulike fra Morsomme kulturelle innslag var en del av opplevelsen. behovene i Sør-Afrika eller i Peru, men jeg tror at YMCA er viktig for norske speidere fordi vi kan bidra til at ungdommer kan møtes over landegrensene. Martin Meissner fra Tyskland skal de neste fire årene lede styret i den internasjonale YMCA-organisasjonen. Han vil at YMCA skal bry seg om mennesker i alle land. - Noen steder vil det si at vi kan hjelpe til med mat og husly. Andre steder, som i Norge, vil det være riktig å bruke ressurser på idrett, friluftsliv og speiderarbeid, sier han. Den 53-år gamle advokaten ønsker at vi skal bli flinkere til å lære av hverandre. - Ubuntu er mottoet for denne konferansen. Det er et uttrykk fra Sør-Afrika som betyr jeg er fordi du er. Vi må bli flinkere til å se hva situasjonen for andre Martin Meissner er YMCAs nye president. mennesker har å si for mitt liv, mener han. Utvekslingsarbeid på tvers av landegrenser er ett redskap for at vi kan bli flinkere til å forstå hverandre, mener presidenten. - Det kan føre til mindre rasisme, håper han. På verdenskonferansen var to tema valgt ut som de viktigste: Likestilling og YMCA i en multi-religiøs/multi-etnisk kontekst. Det er Han er oppstanden! ikke umiddelbart lett å overføre disse temaene til en norsk speiderhverdag, men Martin Meissner gjør et forsøk. - Jeg er faktisk ikke spesielt glad for det bildet vi har utad om at YMCA er drevet av menn, innrømmer han. Som nyvalgt president leder han et styre bestående av 23 personer. For første gang i historien er det nå en tilnærmet likevekt mellom mannlige og kvinnelige representanter i dette styret. - Dette er positivt. Men jeg er opptatt av at flere unge kvinner skal bli i styrene. Jeg håper at de kan komme inn fra års alderen og bli der, sier han. Tekst: Ragnhild Daae Nordhaug Foto: Signe Kvamen Dette er YMCAs verdensrådsmøte Hvert fjerde år avholder den internasjonale YMCA-organisasjonen sitt verdensrådsmøte. Her diskuteres saker som er viktige for hele organisasjonen. I år var søkelyset rettet mot likestilling og YMCA i en multireligiøs/multi-etnisk kontekst. I tillegg blir en rekke andre tema debattert i ulike fora, blant annet det kristne perspektivet i YMCA. På konferansen var rettferdig handel og miljøvern samtaleemner rundt lunsjbordene. Årets motto var Ubuntu I am because you are. Sørafrikansk historie og kultur var også en viktig del av konferansen. lederforum_3_06.indd :24:00

Gruppepost september

Gruppepost september Hilsen fra avtroppende generalsekretær Etter tilsammen 11 år som ansatt i KFUK-KFUM-speiderne, i ulike stillinger, overlater jeg nå generalsekretærstolen til Per Ove Løkstad. På 11 år har det skjedd mye

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent Kjære gruppeleder Vi er i gang med et nytt speidersemester og det er godt å se at året som ligger foran oss er fullt av høydepunkter. Det er kun seks måneder igjen til landsleiren på Røros, og vi kjenner

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Juni. Jessheim KFUK-KFUM-speidere. Kjære speidere og speiderforeldre!

Juni. Jessheim KFUK-KFUM-speidere. Kjære speidere og speiderforeldre! Jessheim KFUK-KFUM-speidere Juni 2012 Kjære speidere og speiderforeldre! Nå har sommeren endelig kommet. Så da er det tid for hengekøye, is, leirliv, turgåing, soling og bading. Her kommer det siste månedsbrevet

Detaljer

Kretslederposten. - September 2008

Kretslederposten. - September 2008 Kretslederposten - September 2008 Kjære kretsleder Vi kan se tilbake på en flott sommer med vellykkede kretsleirer. Rapportene til forbundskontoret tyder på mye bra KFUK-KFUM-speiding og god stemning.

Detaljer

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Komite speiding REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 9 10. FEBRUAR 2007 Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Kirsten

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Kategori: Ledermøte. Gjelder for: Rovere og ledere. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul.

Kategori: Ledermøte. Gjelder for: Rovere og ledere. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul. Kategori: Ledermøte. Ledermøte Gjelder for: Rovere og ledere Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul. På ledermøtene, planlegger vi hvem som skal ha ansvar

Detaljer

Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1.

Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1. Oppstartsmøte Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1. Vi er ute! Roverne har ansvar for litt underholdning, mens lederne ønsker nye speiderne velkommen,

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer

Kretsleiren på Voss nærmer seg

Kretsleiren på Voss nærmer seg Kretsleiren på Voss nærmer seg Om få veker er vi klare for kretsleir på Bømoen på Voss. Vi venter forventningsfulle småspeidere, speider, rovere og ledere til leiren. Opplevingar gjennom veka. Søndagen

Detaljer

SPEIDERNES FELLESORGANISASJON

SPEIDERNES FELLESORGANISASJON SPEIDERNES FELLESORGANISASJON Til grupper og kretser i Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere Speidernes internasjonale radio- og internett-helg Jamboree-on-the-Air 2007 Jamboree-on-the-Internet

Detaljer

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are 1. Bodø skal til Ledere Torill Beate Karin Are Øyvind Forhåndsoppgaver Imponerende forberedelser Med landsleiren ønsker vi å sette fokus på det vi driver med som speidere og det vi er gode på. Målet er

Detaljer

Infopakke 15.april. Hei førerpatrulje. Til dere som var på samling søndag takk for en flott dag. Her er en oppsummering av leirplanleggingen så langt.

Infopakke 15.april. Hei førerpatrulje. Til dere som var på samling søndag takk for en flott dag. Her er en oppsummering av leirplanleggingen så langt. Infopakke 15.april Hei førerpatrulje Til dere som var på samling søndag takk for en flott dag. Her er en oppsummering av leirplanleggingen så langt. Minner om påmeldingsfrist 1.mai Følg med på https://www.facebook.com/meetme2015

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med.

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med. Asker 2014 - Tett på I sommer var mange av oss på leir i Stavanger, sammen med 12 000 speidere. Allerede til sommeren er det klart for en ny storleir. Asker 2014 kan kanskje samle over 8000 andre engasjerte

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 Norsk grunnkurs i 1.hjelp Sikkerhet på tur Praktisk speiderledelse Trinn

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Transport Avreise fra bussterminalen i Askim fredag 5/7 kl 09:00 ankomst Stavanger ca kl 18:30 Bussen

Detaljer

SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017.

SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017. KALENDER- SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017. 1 Innhold Om kalenderheftet 3 Salgstips for speiderkalenderen 4 Mobile betalingsløsninger 6 Viktige datoer og organisering

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Invitasjon til ettårig lederkurs

Invitasjon til ettårig lederkurs Invitasjon til ettårig lederkurs Hordaland krins har den store glede av å invitere kretsens rovere og unge ledere på et kurs som strekker seg over et helt år! Ved kursets slutt vil du har dekket hele NSFs

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MAI 2012 Hei Så har vi kommet til juni, og mai måned gå oss en fantastisk fin forsmak på sommeren Vi har hatt alt fra pøsende regn på 16. Mai feiring til flotte turer både

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag 1. søndag 3. Juni 2012 Side 1 av 7 INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Sted: Avreise: Hjemreise: Transport: Fredag 1. søndag 3. juni Tredalen leirsted,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Foto: Henrik Vagle Dalsgaard

Foto: Henrik Vagle Dalsgaard Foto: Henrik Vagle Dalsgaard Kurskatalog forbundskurs 2006 kurskatalog_2006.indd 1 06-12-05 14:14:26 Foto: Hans Martin Enger Snøhulekurs - lær å overnatte ute i snøen! 2 Ute er det kaldt, og kun stjernehimmelen

Detaljer

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer:

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer: Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 - Norsk grunnkurs i 1.hjelp - Sikkerhet på tur -Praktisk speiderledelse

Detaljer

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015 Bryne Speidergruppe Årsrapport 2015 Årsrapport for Bryne speidergruppe 2015 Gruppestyret: Bryne Speidergruppe har hatt et aktivt år i løpet av 2015. Vi har et jevnt medlemstall på ca 50 medlemmer. Siden

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Påmelding: Til Lasse på SMS tlf. 47456147 eller e-post: laskr@online.no Frist for påmelding: søndag 25. mai. Vi håper noen foreldre blir med! KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag 30. mai søndag

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant!

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Vi er glade for å tilby deg et helt totalrenovert konfirmantopplegg! Ny tur, nye type samlinger, flere ledere, ny kateket og vi gleder oss til å ta i mot deg

Detaljer

Kurskatalog forbundskurs 2005

Kurskatalog forbundskurs 2005 Kurskatalog forbundskurs 2005 2 KILT (Kurs i leirteknikk for patruljeførere) - ta et kaldt bad og varm opp til leir Tenk å få være på en leir hvor alle er like gamle som deg, og alle er patruljeførere!

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær) REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 12. APRIL 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Side 1 av 7 INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Sted: Avreise: Hjemreise: Transport: Fredag 5. søndag 7. juni Pernes, Østsiden, Fredrikstad. Se kart bakerst. Fredag 7. juni kl. 17.30 fra Speiderhytta.

Detaljer

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned:

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned: APRIL PÅ SIRKELEN Vi har fått en liten smak av våren, selv om det fortsatt er ganske vått og "klinete " ute. Vann og leire er gode nyheter for barna. Det fører med seg mye fin vann lek og mange våte og

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Landspatruljekonkurransen (LPK) 2006

Landspatruljekonkurransen (LPK) 2006 RØROS 06 Norges KFUK-KFUM speidere mari@kfuk-kfum-speiderne.no Pb: 6810 St. Olavs plass, 0130 Oslo Bankkonto: 3000 18 29382 Tlf: 22 99 15 65/ 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 www.landsleir.org Kjære troppsleder.

Detaljer

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund Grue 2016 I 2016 er det ett år til mange danske, svenske og norske speidere skal på henholdsvis Spejdernes lejr i Sønderborg, Nationell Jamboree i Kristianstad og landsleiren Nord i Bodø. Det betyr at

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet September 2013

Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Viktige datoer i september: 4. 9: foreldremøte for Storefotforeldre på Sundvolden oppvekstsenter kl. 19. 10.9: Foreldremøte i Naturbarnehagen. 10.9: Bjørnehuletur

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

Tromøy-posten. Leiravisen. for NFUs organisasjonsleir 2011 på Hove leirsenter, Tromøya

Tromøy-posten. Leiravisen. for NFUs organisasjonsleir 2011 på Hove leirsenter, Tromøya 23. - 30. juli Leiravisen for på Hove leirsenter, Tromøya «Det skal bli vennskap og glede på leiren vår» sang forventningsfulle deltagere under åpningssermonien på leirplassen. Værgudene viste omtanke,

Detaljer

På sykkel til leiren:

På sykkel til leiren: Lørdag 6. juli braker det løs på leirområdet på Madla. 15 000 speideres samles, og Bekkefaretspeiderne blir en del av en Ganske imponerende leir. Vi gelder oss stort, og her er siste informasjon før vi

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Påbudets omfang Oppgavene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold vil variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd.

Påbudets omfang Oppgavene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold vil variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (narkotikaforbrytelse, dopingforbrytelse,

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #2.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nytt peffkurs er her Spillekroner å hente Skal dere

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

Ledersamling Grimstad 29.november 2012

Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Agenda Velkommen Andakt Middag Aktiviteter Kaffemat Presentasjoner Kuppelbygging med bambus v/grimstad Utenlandsreise med speidergruppe v/lindesnes Kretsinfo Forbundsinfo

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer