Rapport. Oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag. Handlingsplan for reiseliv Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag. Handlingsplan for reiseliv Trøndelag 2011-2013"

Transkript

1 Rapport Oppfølging av Reiselivsstrategi for Handlingsplan for reiseliv Behandlet i Kontaktforum Reiseliv februar

2 1. Innledning Reiselivsstrategi for ble vedtatt i juni 2008, se Trøndersk Reiselivsstrategi Strategien følges opp gjennom 2-årige handlingsplaner. Denne rapporten gjelder handlingsplanen for , vedtatt av Kontaktforum Reiseliv (KRT) , se Handlingsplan for reiseliv Reiselivsstrategien skal løse utfordringer på snivå. Det betyr at handlingsplanen først og fremst har omhandlet tiltak av en viss regional betydning. Handlingsplanen har hatt direkte reiselivsfokus. Innen mange samfunnsområder er det gjennomført satsinger med relevans for reiselivet, som kultur, landbruk, fisk, stedsutvikling, samferdsel. Men handlingsplanen har primært hatt fokus på reiselivet og tiltak for økt lønnsomhet i næringa. 2. Styringsgruppe Kontaktforum Reiseliv KRT består pr. desember 2013 av: Reiseliv AS May Britt Hansen NHO Merethe Storødegård/ Jon Uthus Hanen Grete Sørebø Fylkesmannen i Sør- Kari Frøseth Fylkesmannen i Nord- Aino Oksdøl Innovasjon Norge Sør- Per Øyvind Voie innovasjonnorge.no Innovasjon Norge Nord- Ragnar Hauge innovasjonnorge.no Sør- f.kommune Randi Reese Sør- f.kommune Odd Arne Bratland Nord- f.kommune Terje Sørvik Nord- f.kommune Ragnhild Vist Lindberg Handlingsplanen ble utformet av KRT. Målgruppa har vært aktørene i forumet og aktører som jobber med reiseliv i. Sekretariat for KRT er Sør- fylkeskommune v/odd Arne Bratland og Nord- fylkeskommune v/ragnhild Vist Lindberg. KRT har hatt følgende møter i perioden: Tidspunkt Sted Tema Falstadsenteret *Reiselivsseminar vedr. ny Handlingsplan (med håndplukkede destinasjoner og aktører) Ørland kysthotell Destinasjonsutvikling på Sør-skysten Arbeidet med ny handlingsplan for reiseliv Fylkets Hus, Steinkjer Rica Rock City Hotell, Namsos Mandat for KRT Handlingsplan for reiseliv behandling Reiselivs arbeid med handlingsplanen Rapport Reisemålsselskapene I Norge Orientering om Namsskogan Familiepark, Rock City og Rica Rock City Prosjektet Fyrtårn Kyst og Kystkultur Prosjektet Fyrtårn Historiske Pakkeprosjekt Innherred 2

3 Selbusjøen Hotell og Gjestegård Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, Stjørdal Pilegrimsgården i Trondheim Prosjekt Sylan Wild Norway Gjennomgang handlingsplan for reiseliv Ny nasjonal strategi for reiseliv v/nhd Organisering gjennomførte undersøkelser Destinasjonsutvikling i Namdalen Visit Trondheim New Scandinavian Cooking pilegrimsarbeidet og samarbeidet med reiselivet Spissing av Reiselivsstrategi for omorganiseringsprosess i reiselivet Strategi for naturbasert reiseliv i Ersgard, Stjørdal KystNorge AS, nyetablert destinasjon på kysten Arenaprogrammet vedr. prosjektet Online booking i Skifer Hotell Oppdal Masterplan Oppdal, KK-prosjektet på Oppdal Orientering og middag på Kongsvold Fjeldstue Reiseliv orienteringer Handlingsplan for reiseliv Statsbudsjettet 2014 Handlingsplan for naturbasert reiseliv Orientering/omvisning Oppdalsmuseet * inviterte Kontaktforum Reiseliv til et seminar på Falstadsenteret for å diskutere aktuelle tiltak i handlingsplanen med reiselivet i. 30 håndplukkede destinasjoner, bedrifter og aktører ble invitert, og KRT fikk gode innspill til innhold i handlingsplan for perioden Gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen 1. Profilering og markedsføring fyrtårnsstrategi Videreføre og konseptualisere reiselivsprofileringen på vegne av Fyrtårnsgruppe for de 4 valgte fyrtårnene. Fyrtårnskonseptet for reiselivsprofileringen er videreutviklet i perioden og spisset mot Historiske. Arrangere profilseminar for implementering av fyrtårnsstrategien i næringa Seminaret er gjennomført. Utarbeide oversikt over reiselivsorganiseringen i Oversikten er utarbeidet gjennom det pågående strukturprosjektet Reisemål Historiske (fyrtårnsprosjekt) Involverte aktører: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Innherred Reiseliv, Nidarosdomens Restaureringsarbeider, Visit Trondheim og Oppdal Booking. Prosjektet bidro til utvikling/salg av opplevelsespakker med historiske som fokus. Pakkene er videreført gjennom ordinært markeds- og salgsarbeid. skysten (fyrtårnsprosjekt) Prosjektet har bl.a. ført til et tettere samarbeid mellom partene gjennom seminar, brosjyre på flere språk, salgsarbeid med flere resultater og utarbeidelse av en sikkerhetsfilm som brukes som nasjonal standard. Verdensarven Røros (fyrtårnsprosjekt) Røros har gjennom prosjektet utviklet seg til en bærekraftig destinasjon på mange måter. De har god utvikling i antall gjestedøgn og mottatt flere internasjonale priser. og pågår kontinuerlig Avsluttes

4 Fyrtårnet Trondheim som reiselivsby (fyrtårnsprosjekt) Har gjennom prosjektet jobbet med merkevarestrategi og visuell identitet. Produksjon av offisiell film for Det er laget 6 forskjellige reiselivsfilmer om som brukes i markedsføringen nisjestrategi Sykkelturisme Visit Innherred og Destinasjon Røros er ansvarlig for et felles trøndersk sykkelprosjekt. 7 sykkelruter er plukket ut. Prosjektet er under etablering og har fokus bl.a. på rutebeskrivelser, produktutvikling, merking, kompetanseutvikling og vertskap. Økt markedsretting og kommersialisering av pilegrimsarbeidet Det er etablert et permanent Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim. Pilegrimsgården i Trondheim har fått status som regionalt pilegrimssenter og Stiklestad Nasjonale Kultursenter arbeider for å få samme status. Det pågår flere utviklingsprosjekter. Flere internasjonale turoperatører har tatt inn pilegrimsprodukter i sine programmer. Hurtigruten har tatt inn pilegrimsopplevelse i Trondheim i sitt for- og etterprogram. Det er økende interesse for pilegrimsopplevelser, og et utviklingspotensial på området for. Smak på Målet med prosjektet var å utvikle et miljø av serveringsbedrifter med evne og vilje til å tilby helhetlige lokalbaserte matopplevelser. Aktiviteter gjennom prosjektets 3 år har resultert i gode relasjoner mellom reiseliv- og matnæringa. Det er i dag enighet om satsing på lokal mat i reiselivet, en strategi som også er nedfelt i handlingsplaner og markedsplaner hos Reiseliv. Matmanifest Trøndersk matmanifest ble underskrevet i 2011, og skal skape merverdi gjennom å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Fokus på rekruttering. Cruisenettverk for Trondheim/ Det jobbes med satsing på cruise. Trondheim fikk første snuhavnoperasjon sommeren 2012, og har 51 cruiseskipanløp pr. år. Det jobbes med cruisemanual mot Hurtigruten og cruiseoperatører 2. Tilgjengelighet og infrastruktur Etablere digitalforum/webforum for mer praktisk bruk og koordinering av reiselivsportaler i Online booking for reiselivet i Følgende aktører står bak: Visit Trondheim, Fransiscus, Kystriksveien Reiseliv, Destinasjon Røros og Reiseliv. Det er etablert et eget selskap; Book Central Norway AS. Det er solgt produkter for ca kr. 1 mill. og 200 tilbydere ligger i systemet. Luftfartsforum Etablert samarbeid mellom lufthavn, reise- og næringsliv og virkemiddelapparatet i for å koordinere og skape grunnlag for samarbeid om opprettelse av nye flyruter til ulike destinasjoner. Forumet er under evaluering. Pakkeprosjekt Innherred Prosjekt i regi av Visit Innherred. 30 bedrifter gikk sammen i et bedriftsnettverk for å jobbe med pakking. Arbeidet er over i drift og pakkene selges gjennom bl.a. Visit Innherred. Igangsatt 4

5 3. MICE (Møter, insentivturer, kongress og begivenheter) Kartlegging av markedsmuligheter og markedsbehov Reiseliv har arrangert Trønderaften i Oslo årlig for å jobbe med MICEmarkedet. Et tyvetalls aktører har deltatt. et videreføres, men nå i Trondheim. Destinasjonene deltar. Det er en utfordring å heve konkurransekraften for kurs/konferansebedrifter som er lokalisert utenfor Trondheim. Økt samarbeid innen arrangement/idrett/reiseliv Festivalnettverket i er etablert. Reiseliv og Festivalnettverket har søkt forprosjektmidler for å utvikle samarbeidet mellom reiselivet og arrangement/festivaler. Samarbeid mellom Stjørdal og Trondheim for å løfte som MICEregion Stjørdal har blitt medlem i Visit Trondheim. Samarbeidet er etablert. Kurs- og konferanseprosjekt på Oppdal En rekke reiselivsaktører på Oppdal har, sammen med Oppdal kommune, etablert et prosjekt for å profilere og styrke Oppdal som kurs/konferansedestinasjon. Ikke gjennomført Delvis gjennomført Etablert 4. Kortferie Da handlingsplanen ble utarbeidet, var konseptet kortferie spesielt aktuelt gjennom Innovasjon Norges reiselivsarbeid. Dette har etter hvert gått over i andre satsinger, og det er derfor ikke gjennomført konkrete fellestiltak direkte relatert til konseptet. Men Innovasjon Norge har støttet mange bedriftsutviklingsprosjekter med fokus på kortferie. 5. Tematisert produktutvikling Magiske og verdifulle opplevelser i nord-trøndersk natur (Naturarven) 5-årig prosjekt gjennom det nasjonale verdiskapingsprogrammet for naturarven. Prosjektet har fokus på verdiskaping gjennom 5 delprosjekter: Birdwatching Trondheimsfjord, Rovdyropplevelser, Destinasjon Dærga, Sørsamisk kultur og tradisjon som reiselivsprodukt og Wild Norway. Næring i verneområder Temasatsing på nasjonalparkturisme i nasjonalparkområdene Forollhogna, Skarvan-Roltdalen, Sylan, Trollheimen og Dovrefjell-Sunndalsfjella. Hovedfokus: utvikle plattform for markedsføring, markedsaktiviteter, lokal mobilisering samt produktutvikling og infrastruktur for nasjonalparkturisme. Delprosjekter er avsluttet for Forollhogna, Skarvan-Roltdalen og Trollheimen. Aktivitet videreføres i nye prosjekter og integrert i nasjonalparkforvaltningen for Sylan og Dovrefjell. Uavklart situasjon for videreføring av markedsføringsplattformen i påvente av nasjonale føringer for besøksstrategier for nasjonalparkområdene. I følge Miljødirektoratet kan dette være på plass ved utgangen av Avsluttes Reisemålsutvikling Dette innsatsområdet har fokus på videreutvikling av de etablerte reisemålene i. Det pågår slike prosjekter på flere steder, bl.a. Leka og Oppdal. I tillegg er reisemålsutvikling et element i flere fellesprosjekter som er rapportert under de andre innsatsområdene og i nettverksprosjekter støttet av Innovasjon Norge. 5

6 7. Kvalitets- og kompetanseutvikling Årlig regionalt sektormøte reiseliv Arrangeres årlig, ett i Sør- og ett i Nord- Trøndersk Reiselivskonferanse Arrangeres annethvert år av NHO Reiseliv Midt-Norge og Reiseliv. Steinkjer i 2004, Trondheim i 2006, Stjørdal i 2018, Trondheim i 2010 og Namsos i I 2014 arrangeres konferansen på Røros mars. Kompetansehevingskurs Hvert år samarbeider Reiseliv og Innovasjon Norge om ca 10 kompetansekurs som samler ca 200 deltakere. har blitt en av landets beste regioner på kompetanseheving for reiselivet. Kurs i bærekraft og markedsorientering En del av det nevnte samarbeidet mellom Reiseliv og Innovasjon Norge 8. Organisering Destinasjonsgrep i Det pågår en nasjonal omorganisering av det norske reiselivet. Arbeidet ledes av Nærings- og handelsdepartementet, og for arbeidet i Midt-Norge er det nedsatt en prosjektgruppe bestående av bedrifter, destinasjoner og offentlige aktører. Målet er å utarbeide en forretningsplan for ny reiselivsstruktur for. Det vil sannsynligvis bli tatt et organisatorisk grep i løpet av Visit Namdalen Etter flere samarbeidsprosjekter har Namdalen etablert destinasjonsselskapet Visit Namdalen SA i Selskapet er inne i en etablerings- og utviklingsfase, og involverer kommunene, regionrådene og en rekke reiselivsaktører i regionen. Kystkulturveien Destinasjonsselskapet KystNorge AS ble etablert i 2012/13 av kommunene Frøya, Hitra, Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord og Roan, samt reiselivet i regionen. 38 aksjonærer fra næringen. Etablering av Destinasjon Oppdal Tidligere destinasjonsselskap Destinasjon Oppdal er avviklet. Det pågår et Masterplan-arbeid på Oppdal i regi av Oppdal Næringsforening. Avklaring av reiselivsorganisering inngår i dette arbeidet. Etablert Etablert 4. Oppsummering Gjennomgangen viser at de aller fleste tiltakene i handlingsplanen er gjennomført. I planperioden har det skjedd mye på markedssiden, og det samhandles godt i det trønderske reiselivet, bl.a. gjennom markedsrådet i Reiseliv. Ved inngangen til 2014 arbeider Visit Trondheim og Reiseliv med samlokalisering og etablering av et trøndersk besøkssenter i Trondheim. Senteret skal presentere hele s reiselivsopplevelser og tilbud for turister, besøkende og byens innbyggere. Dette blir et viktig tiltak for å synliggjøre reiselivet i landsdelen. Videre blir det pågående arbeidet med ny organisering av reiselivet viktig. Målet er økt lønnsomhet i reiselivsnæringen. som ikke er gjennomført tas inn i rullering av handlingsplanen, og vurderes om de skal prioriteres videre. 6

7 I tillegg til de tiltakene som er prioritert i Handlingsplan for Reiseliv , og som det er rapportert på her, er det gjennomført en rekke andre tiltak og prosjekter for å utvikle reiselivet i. Trondheim/Steinkjer, 20. februar 2014 Ansvarlig for rapporten: sekretariatet for Kontaktforum Reiseliv : Odd Arne Bratland Sør- fylkeskommune Ragnhild Vist Lindberg Nord- fylkeskommune 7

Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold. Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 2020. Rapport

Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold. Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 2020. Rapport Verdifulle opplevelser i gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for 2008 2020 Rapport Handlingsplan 2008-2010 Behandlet av Kontaktforum Reiseliv 15.12.2010 1 1. Innledning Reiselivsstrategi

Detaljer

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen?

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? May Britt Hansen Mars 2011 Trøndelag Reiseliv 2011 Litt om Trøndelag Reiseliv as Litt om reiseliv som næring i Trøndelagsfylkene

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Høringsutkast 25.02.2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS RAPPORT Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2015 Mai 2015 Av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland Løge Forord

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer

Markedsføring av. Trøndelag. som reisemål

Markedsføring av. Trøndelag. som reisemål 1 Markedsføring av Trøndelag som reisemål 2014 Perioden 1.juli 2013 30. juni 2014 RAPPORT VEDRØRENDE GJENNOMFØRTE PROSJEKTER OG MARKEDSFØRING AV TRØNDELAG SOM REISEMÅL Gjennomførte aktiviteter er gjennomgått

Detaljer

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune Mulighetenes Oppland Reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune 1 Bilder: Brynjar Eidstuen/Oplandske Dampskibsselskap: s. 17. CH/Visit Norway: forsidebildet. Esben Haakenstad/FjellNorge: s. 15. Esben

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030 Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosess og medvirkning...

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi!

Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! Årsrapport 2012 mersmak og merverdi Introduksjon 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder Oi! Trøndersk Mat og Drikke 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! 04 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0109 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Rune Werner Molnes/Innovasjon Norge Utarbeidet pr. 5. juni.2008 av prosjektledelesen i BIT Reiseliv i samarbeid med pilotbedriftene BIT Reiselivs rolle i Regjeringens

Detaljer

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Utkast 24.april Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Gjeldende reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune gjelder fram til 31.12.07. Fylkesutvalget vedtok derfor 29.08.06

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer