KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Orienteringer 1. LEDER Driften Det har kommet en rekke avvik i løpet av den siste uken som har vært kritiske for driften av huset. Brannalaramen har gått to ganger på svært ubeleilige tidspunkt, noe som naturligvis har gitt oss store tapte inntekter. Brukerrepresentanten vår, May Elin Emilsen, har tatt tak i saken for å få byttet ut en gammel detektor. Ventilasjonsanlegget er en annen ting som har sviktet oss i løpet av den siste uken, noe som blant annet har skapt så stor luftfuktighet og varme i Teglverket at gulvet har bulet seg. Adm. leder, Evensen, er i kontakt med driften om å fikse dette problemet. Dugnad og åpning av Støy Støy er satt til å åpne 20. september. UiB skal legge nytt gulv for oss innen den tid, og det er også satt i gang en dugnad denne uken for å bli ferdig med malingsarbeidet på tak og vegger. Sommerkvarteret Vi avventer fortsatt siste rapport fra Sommerkvarteret. Vi ønsker å komme i gang med en sluttevaluering denne uken, og håper derfor at fortsatt purring vil vinne frem. Fadderuken Etter mange spesielle opplevelser i uken som har gått har det blitt snakket mye om hva som kan gjøres bedre for Fadderuken 11. En av de tingene vi ser ut til å ha lært er å ikke la helt nye organisasjoner, som fadderstyrer, arrangere store arrangementer med konserter og djer, uten bistand fra våre faste arrangører. Dette er noe vi kommer til å jobbe videre med sammen med dorgene. Jeg vil også gå i dialog med så mange studentutvalg som mulig for å få et best mulig utgangspunkt for neste Fadderuke og arrangementer i semesteret ellers. Pressesak og amatørkulturdagen En frilans journalist har denne uken laget en sak om Solgunn (leder for Hulen) og meg om vår deltagelse i Amatørkulturdagen. Amatørkulturdagen er 11. september i Grieghallen, og de ønsker at vi deltar der med en stand, og har også forespurt mulig deltagelse som innleder til debatt og foredrag. Jeg blir enig med arrangøren om hva vi kommer til å bidra med før Kvast møte onsdag. Sak for høring - personalsakreglementet Det ble jobbet mye med revidering av personalsaksreglementet i forrige semester, og det er nå endelig et utkast klar til høring dersom Kvast skulle ønske å sende det videre. 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke

2 3. EKSTERNANSVARLIG Fadderuka/åpningsuka Den foregående uka har bydd på mange utfordringer i forhold til rombooking og rombruk på huset. Det har vært mange problemer med å få tak i god kontaktinformasjon til rette vedkommende til de forskjellige arrangementene. Det har også vært laber standard på flere arrangementer, som viser at det trengs å jobbes med informasjon og rutiner når det kommer til rombooking. DORG Jeg har innkalt til høstens første Dorgemøte på Villaen kl tirsdag 24.august. Der skal alle Dorgene presentere sine høstprogram. Det vil også bli en vurdering av det første Helhuset som var felles i regi av Dorgene. BORG Arbeidet med avtalen mellom Kvarteret og Studentforeningen Borg er gjenoptatt. Siri og jeg har pratet noe mer sammen og jeg har sendt utkast til grunnavtale. Jeg forventer at ferdigstillingen av denne avtalen vil kunne gå kjapt når vi begge får tid til å sette oss ned sammen. Studentkorene har sendt ut fellesmail til alle Borgene og virker å ta tak i det felles Borgehelhuset som skal være 2.oktober. Uke 36 er stadig en utfordring med både Phono og Raptusfestivalen på huset. Jeg hadde et møte med Phono onsdag denne uka, og det klarnet en del ting på begge sider. Programmet for denne uka er en høy prioritet da jeg tror det blir den mest hektiske denne høsten. Begge aktørene har fått vite hvilke rom de kan disponere til hvilke tider, men det er et par småting som gjenstår fortsatt. Radiocafèene som ble avholdt i Stjernesalen har vært et fint innslag. Jeg er ikke fornøyd med selve plassbruken det har vært, men det virker å ha vært ok arrangementer. Videre jobber jeg med å få lagt inn kontaktinformasjon på alle arrangementene i bookingprogrammet. Denne uka er oppdatert og skal være ok. Jeg jobber også med å lage ukesprogram for hver uke, etter mal fra fadderukeprogrammet. Dette for å skaffe en litt enklere oversikt som arbeidsgruppene kan forholde seg til. 4. INTERNANSVARLIG Dugnad i Støy. Har jobbet med å få til dugnad i Støy denne uken. Det har vært veldig lite oppmøte fra argene, hvertfall første dag. Sender ut ny mail dersom dette fortsetter.

3 Fadderuke/rekrutering. Har avtalt møte med personalgruppen på torsdag for å gå gjennom fadderuken og rekrutering, og for se på hva de har planelagt framover i semesteret. Arbeidstøy. Kokkegruppen har bedt om å få nytt arbeidstøy, har derfor snakket med tre forskjellig levrandører av arbeidstøy med trykk for å få inn tilbud, som jeg forventer å få i løpet av tirsdag. Har også jobbet en del med Handlingsplanen. 5. PR-ANSVARLIG Foreligger ikke. 6. PROSJEKTANSVARLIG Stilling ikke besatt 7. SKJENKEANSVARLIG Har gjort altfor lite i fadderuken og ligger derfor på etterskudd: har fått gjort følgende.! Kontakted Hansa for møte. Kontaktperson her skulle kontakte meg i løpet av morgendagen (tirsdag) for tid og sted.! Satt meg inn litt i saker som kan være av interesse for produktgruppemøtet som forhåpentlitgvis holdes førstkommende torsdag.! Vært på vakt og skjenkestyremøte.! Hatt kontakt med Sweedish Match. Kjøleskap er på vei og vil være oss i hende torsdag.! Tatt kontakt med dem jeg er fadder for: Henholdsvis skjenke, vakt og kraft. Da i forbindelse med rekruttering, bemanning, kortsiktig/langsiktig handlingsplan.! Jobbet med tiltak på handlingsplan og startet prosessen rundt rettningslinjene for stillhet.! Kontaktet Inghild i forhold til dette med jobbmat og muligheter for lagring av dette på en måte som alle føler seg komfortable med. Er ønskelig at det utarbeides rettningslinjer for jobbmat, rydding av kjøkken og "matpauser". Da Inghild med all rett ønsker et ryddig og ikke minst rent kjøkken ved ukestart. Håper på å være asjur med alt som har havnet på bakplanet i løpet av denne uken.

4 8. ADMINISTRASJONEN Det har oppstått noen komplikasjoner med bygningsmassen ved gjenoppstart. Disse er alle rapportert inn til driften, og mesteparten har blitt korrigert. Det mangler dog fortsatt arbeid på visse dører og annet småplukk. Det har kommet inn flere søknader på stilling som driftsledere, også utenfor Kvarteret. Vi vil potensielt snart ha nok til å kunne avblåse krisetrompetene. Tre intervjuer ble gjennomført på mandag. Det har blitt sendt ut fakturaer for kopibruk til dorgene, samt kommet à jour med motfaktureringen ovenfor BT. Korrekte understell til bordene vi kjøpte til åpningen kom på mandag. Det er nå kun 2 bord som ikke har korrekt understell. Disse skal purres på. I stedet for 2 høyder vi tidligere hadde disse bordene i, har vi når REPRESENTANTSKAPET Foreligger ikke

5 INTERNNOTAT Fra Lars Arnesen, leder Kvarterstyret Til Kvast AD: Personalsaksreglement Under følger siste utkast av personalsaksreglementet som jeg ønsker å sende ut på høring dersom det blir godkjent av Kvarterstyremøte onsdag Dette er resultatet av møter i Kvast og RS. Høringsfristen ønsker jeg å sette til 14. september. Endelig utkast vil da gjennomgås med RS og sendes til endelig Kvastvedtak den 22. september. Alle Kvastmedlemmer bør sette seg godt inn i både gammelt og nytt utkast. Til: Arbeidsgrupper og driftsorganisasjoner ved Kvarteret Fra: Kvarterstyret Dato: Vedtatt: - Personalsaksreglement 1 Formål Disse retningslinjene skal sikre lik og rettferdig behandling av alle saker som involverer interne og gjester på Det Akademiske Kvarter (DAK) sine bruksarealer, Olav Kyrres gt. 49, Bergen. Alle har i utgangpunktet tilgang til DAK, alle unntak fra dette prinsippet er regulert gjennom dette reglementet. 2 Virkeområde Reglementet dekker følgende tre områder: 1. Medlemskap i Kvarterets organisasjon 2. Sanksjoner ved brudd på bindingskontrakt/stillingsinstruks 3. Sanksjoner ved utilbørlig oppførsel som gjest eller intern på DAK 3 Definisjoner 3-1 Definisjoner av rettsubjekter Interne En intern er et medlem av en arbeidsgruppe ved DAK eller tilknyttet en av DAK sine fem driftsorganisasjoner (ASF, RF, Filmklubben, Immaturus og Samfunnet).

6 3-1-2 Gjester En gjest er en ekstern besøkende på et av driftsorganisasjonene sine arrangementer eller gjest på et av DAK sine bruksarealer. Med gjest menes også interne som oppholder seg på DAK utenom arbeidstid. 3-2 Definisjoner av sanksjonsmidler Sanksjonsmidler for interne a) advarsel, muntlig/skriftlig b) midlertidig suspendering c) tilbakebetaling av kurs d) får ikke lov til å inneha styreverv e) avskjedigelse fra Kvarteret som medlem f) avskjedigelse (kan aldri bli tatt opp igjen i Kvarteret som arbeidsmedlem) g) politianmeldelse h) utestengelse fra huset som gjest for en periode begrenset oppad til 5 år Sanksjonsmidler for gjester a) advarsel, muntlig/skriftlig g) politianmeldelse h) utestengelse fra huset som gjest for en periode begrenset oppad til 5 år 3-3 Definisjoner av sanksjonsgrunnlag Sanksjonsgrunnlag for interne og gjester Det kan bli reist sak mot en intern eller gjest som har vist utilbørlig atferd på DAK sin eiendom. Utilbørlig atferd menes med brudd på norsk lov eller som på annen måte har stått til hinder for forsvarlig drift av DAK Sanksjonsgrunnlag for interne Brudd på bindingskontrakt, stillingsinstruks og utilbørlig oppførsel. Den aktuelle personen sin kontrakt samt vedlegg 1 er førende for fastsetting av sanksjonsmiddel. 3-4 Definisjon av sanksjonsmandat

7 Det skilles mellom tre forvaltningsorganer: a) Arbeidsgruppen eller driftorganisasjonen der den interne har medlemskap Mandat til å sanksjonere under gruppe a), jf Unntak for Vaktstyret, jf Driftsorganisasjonene står for øvrig fri til å sanksjonere sine interne slik de ønsker. b) Kvarterstyret Mandat til å sanksjonere under gruppe a) til h), jf og c) Representantskapet Mandat til å sanksjonere under gruppe a) til h), jf og Saksgang 4-1 Involverte parter skal informeres a) Involverte part skal informeres om følgende i forkant av behandlingen: - Bakgrunn for personalsaken - Personens rett til å uttale seg i saken - Personens møte- og talerett på behandlende styremøte - Personens rett til bisitter på behandlende styremøte - Få lett tilgjengelig tilgang til dette reglementet med tilhørende vedlegg b) Personen skal underrettes om følgende i etterkant av en personalsak: - Vedtaket - Begrunnelse for vedtaket - Muligheten for å anke vedtaket 4-2 Møte- og talerett a) Personen det rettes sak mot skal ha rett til å uttale seg. b) Personen skal innkalles til styremøtet der personalsaken skal behandles. Personen har talerett under behandlingen av saken. Personen kan ha med en bisitter som også har talerett under behandlingen av saken. c) Personen og bisitter skal ikke være tilstede under avstemmingen.

8 d) Ledd a) til c) er ufravikelig i saker der personen er intern. Det samme er utgangspunktet for gjester, men det kan gjøres unntak dersom det ikke er mulig å innhente personalia på personen, eller det kan utgjøre en trussel for Kvarteret sine medlemmer dersom personen er tilstede under saksbehandling, aktuelt dersom sanksjonsmiddel g) og h) er vurdert benyttet. 4-3 Vitneutsagn Det kan bli reist sak mot en intern eller gjest ved mistanke om brudd på bindingskontakt, stillingsinstruks eller utilbørlig atferd, jf. 3-3 og vedlegg 1. Det skal hentes inn vitneutsagn som knytter faktum med lovhjemmel. 4-4 Taushetsplikt Alle som deltar skal ha taushetsplikt. Hvert enkelt forvaltningsorgan er ansvarlig for at sine medlemmer har undertegnet taushetserklæring. Bisittere og andre som har vært involvert i saken har også taushetsplikt. Besøkende til en saksbehandling bes undertegne vedlagte taushetserklæring (vedlegg 2). 4-5 Individuell behandling Alle saker skal behandles individuelt, og det skal tas hensyn til formildende og skjerpende omstendigheter. 4-6 Manglende kontrakt Dersom personer har jobbet i en arbeidsgruppe uten å ha signert bindingskontrakt, skal brudd på bindingskontrakt eller stillingsinstruks likevel behandles i henhold til sanksjonsvedlegget (vedlegg 1). I slike saker kan det ikke vedtas økonomiske sanksjoner. Dersom personen ikke har vært kjent med kontraktens innhold eller sanksjonsvedlegget vil dette regnes som en formildende omstendighet. 4-7 Laveste nivås prinsipp En sak skal der det lar seg gjøre behandles på lavest nivå, av første forvaltningsorgan, jf I saker der det grunnet graverende karakter er uaktuelt med sanksjonsgrunnlag a) vil saken behandles direkte av Kvarterstyret. Bindingskontrakt, stillingsinstruks og vedlegg 1 er førende for denne vurderingen. 4-8 Midlertidig utestengelse a) Vaktstyret kan vedta å midlertidig utestenge en gjest i inntil 1 (én) måned. Slike saker skal behandles som en personalsak i henhold til disse

9 retningslinjene, og det kreves ikke at gjesten har fått uttalt seg før vedtaket fattes, jf b) Vaktstyret kan i slike saker gi Vaktansvarlig myndighet til å midlertidig utestenge en gjest frem til førstkommende Vaktstyremøte. c) Dersom personalia eller personen er tilgjengelig for Vaktstyret og/eller Vaktansvarlig skal han eller hun informeres om vedtaket. d) Dersom gjestens personalia er ukjent, skal saksfremlegg og referat lages med personbeskrivelse i stedet for navn. Det kan i tillegg anføres vakter eller andre som vil kjenne igjen gjesten. e) Ved henvendelser i etterkant av en utestengelse skal gjesten informeres om sin rettighet til å uttale seg i saken, og gjesten skal oppfordres til å kontakte Kvarterstyret. f) Vaktstyret eller Kvarterstyret har anledning til å gjenoppta saken dersom gjesten i etterkant av en utestengelse har fått uttalt seg i saken. Saken bør gjenopptas dersom gjesten kommer med informasjon som kan ha konsekvenser for utfallet av saken. Dersom saken ikke gjenopptas skal gjesten informeres om anledningen til å påklage utestengelsen til Kvarterstyret eller Representantskapet. 4-9 Midlertidig suspendering En intern kan bli midlertidig suspendert fra sin stilling og/eller utestengt ved graverende tilfeller av Kvarterstyret. Suspenderingen gjelder frem til saken er ferdigbehandlet. Suspenderingen kan likevel ikke vare i mer enn 1 (én) måned Referat Saken skal ikke inkluderes ordinære referater. I referatet angis kun Personalsaker referatføres ikke offentlig. Det skal føres et eget referat fra behandlingen av personalsaker der følgende gjøres rede for: - Saksnummer - Vedtak med stemmetall - Sanksjonstype - Sanksjonsvarighet - Begrunnels 4-11 Arkivering

10 Vaktstyret arkiv a) Vaktstyret har rett til å lagre følgende opplysninger i sitt arkiv: - Gjestens navn - Beskrivelse av utseende/oppførsel - Dato for utestengelsen - Varighet for utestengelsen - Begrunnelse for utestengelsen b) Sensitive personopplysninger skal ikke lagres i dette arkivet. Arkivet er unndratt offentlighet Kvarterstyrets arkiv a) Alle saksfremlegg med tilhørende referat og eventuelle andre dokumenter skal arkiveres i Kvarterstyrets arkiv. Kvarterstyret vedtar retningslinjer for tilgang til dette arkivet. b) Kvarterstyret skal føre en protokoll over alle personalsaker der det fremgår navn, sanksjonstype og sanksjonsvarighet. Denne protokollen er unndratt offentlighet. c) Vedtak i personalsaker er ikke gyldige før sakspapirene er oversendt Kvarterstyret for arkivering. d) Arkivet og protokollen er unndratt offentlighet Tilgang til opplysninger a) Følgende personer har tilgang til informasjon fra Vaktstyrets arkiv og skal få dette uoppfordret på en sikker måte: - Medlemmer av vaktetaten - Kvartermestere - Orgsek - Kvarterstyret - Representantskapet b) Kvarterstyret skal skriftlig meddeles om vedtak gjort under 4-8 innen rimelig tid av Vaktansvarlig og/eller Vaktstyret. Representantskapet skal få informasjon umiddelbart dersom det påklages til dem Mangler ved saksgang Ved mangler i saksbehandlingen i ett forvaltningsorgan kan saken påklages til neste forvaltningsorgan. Mangler ved saksgang i et forvaltningsorgan kan

11 være grunnlag for formildende omstendigheter. Representantskapet sin avgjørelse er endelig. 5 Medlemskap 5-1 Rett til medlemskap i en arbeidsgruppe Alle studenter i Bergen har i utgangspunktet rett til å delta i Kvarterets organisasjon. Medlemskap kan likevel nektes dersom det foreligger en saklig grunn til dette. 5-2 Definisjon av medlemskap a) Med medlem og medlemskap menes i disse retningslinjene ikke medlem av Det Akademiske Kvarters Generalforsamling som definert i statuttene, men funksjonær eller tillitsvalgt i Kvarterets organisasjon. b) Dette reglementet regulerer ikke utestengelse fra Studentkulturhuset i Bergen A/S eller Det Akademiske Kvarter sin generalforsamling. 5-3 Godkjennelse av medlemmer a) Kvarterstyret godkjenner alle nye medlemmer ved signering av bindingskontrakt. b) Rekruttering av nye medlemmer er delegert til styrene i arbeidsgruppene. Disse kan avvise medlemmer dersom det foreligger en saklig grunn til dette. Saklig grunn er sanksjonsgrunnlag, jf. 3-3, at personen ikke er skikket som medlem i den gitte arbeidsgruppe eller at den gitte arbeidsgruppe har nådd sitt medlemsgrensen. c) Dersom grunnlag for avvisning er oppnådd medlemsgrensen eller at personen ikke skikket for en gitt arbeidsgruppe skal personen henvises til andre arbeidsgrupper. d) Det kreves vanligvis ikke et styrevedtak for å avvise nye medlemmer. Avviste personer kan likevel kreve å få saken behandlet etter disse retningslinjene. Saken skal da følge dette reglementet med tilhørende vedlegg.

12 Vedlegg 1 Sanksjonsgrunnlag og sanksjonsmidler Vedtatt: a) Møte ruset eller ruse seg under arbeid Umiddelbar utestengelse fra Kvarteret opp til to år. Kvarterkortet inndras umiddelbart. b) Møter ikke opp til avtalt arbeid Muntlig advarsel, skriftlig ved gjentagelse. Dersom man ikke møter på jobb uten å varsle styret eller å ha skaffet godkjent stedfortreder: Skriftlig advarsel. Ved gjentagelse etter skriftlig advarsel: avskjedigelse og inndragning av kort. Varigheten av inndragelsen avgjøres etter bruddets alvorlighetsgrad. 3. Økonomisk mislighold (for eksempel; ikke følge fastsatte priser for egen eller andres vinning, underslag ol.). Umiddelbar avskjedigelse og inndragning av kort. Utestengelse fra videre arbeid i gruppen/kvarteret, antall år fastsettes etter hvor graverende misligholdet er. Forholdet kan politianmeldes. 4. Nyte medbrakt alkohol/rusmidler. Gjelder nytelse av medbrakt alkohol/rusmidler som gjest på huset. Inndragelse av kort og utestegning ut kontraktstid. Ved graverende tilfeller, utestegning opp til to år. 5 a) Ikke -regulær oppsigelse; oppsigelse av bindingskontrakt, før kontraktens utløp. Inndragelse av kort, mulighet for utestengelse. 5 b) Ikke regulær oppsigelse av bindingskontrakt etter å ha deltatt på kurs for Kvarterets regning. Presisering av kurs; Kurs som avholdes i en aktuell gruppes regi/kvarteret som er med på å øke kompetansenivået innad i gruppen. Kursattester skal utstedes ved bindingskontraktens slutt, denne utleveres så av gruppeleder. Ved brudd i bindingsperioden kan kursattesten holdes tilbake og ved graverende tilfeller vil kursavgiften delvis eller i sin helhet måtte

13 tilbakebetales til Kvarteret. Samt sanksjoner jfr. punkt 5 a 6. Holde seg orientert om og følge gjeldene arbeidsinstruks og retningslinjer. Dette gjelder og for nøkkelinstrukser, branninstrukser med videre. Muntlig advarsel, skriftlig ved gjentagelse. Tilfellet må vurderes, a - e kan benyttes etter alvorlighetsgraden. 7. Mislighold av verv/tillitt Sanksjon ut fra alvorlighetsgrad a - h. 8. Ikke vise aktsomhet. Eksempelvis vold og hærverk. Sanksjon ut fra alvorlighetsgrad a - h.

14 Vedlegg 2 Taushetserklæring for involverte parter Jeg, erklærer herved at jeg har forstått innholdet i følgende taushetserklæring. Ingen opplysninger ervervet i møte eller andre kommunikasjonskanaler skal meddeles personer som ikke har deltatt i prosessen. Personer som har deltatt i prosessen er styrets medlemmer, bisitter, anklagde og fornærmede. Jeg skal heller ikke ta opp saken i uformelle forum, men bare i tilfeller der saken er blitt tatt opp igjen til behandling, og jeg i den anledning er en involvert part. Taushetserklæringen gjelder i 21 år fra datert signatur. Dato: Sign:

15 INTERNNOTAT Fra Lars Arnesen, leder, Kvast Til Kvast AD: Retningslinjer for bruk av Stillhet Notatet under er ment å være synlig for brukere av Stillhet, samt gjøres kjent for alle internt på huset. Dersom det kun er redaksjonelle endringer til notatet vil jeg foreslå notatet som vedtakssak, siden det er oppe til Kvast for første gang presenterer jeg det derimot som en ad. Regler i Stillhet Stillhet er ekskludert fra skjenkearealet Olav Kyrres gt. 49. Dette medfører følgende regler for bruk av dette rommet: 1. Det er ikke lov å bringe alkohol fra eller til skjenkearealet til og fra Stillhet. 2. Alkohol som nytes i Stillhet må kjøpes utenom skjenkearealet og må ikke åpnes før det er plassert i Stillhet. 3. Sprit og brennevin (alkohol gruppe 3) er normalt ikke tillatt i Stillhet, det må bes om spesiell tillatelse til dette pr. e-post til 4. Stillhet er et lukket lokalet, opphold i Stillhet skjer ved invitasjon av bandansvarlig (BA), Vakt eller driftsansvarlig (Kvart). Bandansvarlig (BA) er ansvarlig for å sørge for at det ikke bringes alkohol fra Stillhet inn på skjenkearealet. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar notatet Regler i Stillhet som gjeldende retningslinjer for bruk av lokalet Stillhet til godkjente lukkede arrangementer

16 KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer Dato/Tid/Sted Til stede , kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Møtt fra RS - Andre deltakere - Fraværende Ordstyrer Referent Skjenkeansvarlig Lars Arnesen (leder) Thomas Evensen (adm. leder) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) Ingen tillegg 3. Innboks Jobbmat Må ordne noe både umiddelbart og mer langsiktig slik at det ikke må tas opp ytterligere. Øko informerer om utkast til modell for sosialpenger fra KØR hvor jobbmat er inkludert. Denne er ikke endelig og må videreutvikles. Skjenkeansvarlig slukker umiddelbar brann. Økonomiansvarlig tar videre med KØR.

17 Støy Åpning av Støy er satt til 20. september. Dette må både planlegges og informeres om. I tillegg må lokalet ferdiggjøres på dugnad. Det er galt at Kvarterstyret skal måtte gjøre ferdig lokalet. Info må promotere og PG lage selve åpningsfesten. Skjenkeansvarlig tar videre dugnad med evt. pizza Internansvarlig tar videre med PG 4. AD Ingen forhåndsmeldte saker. Leder forlot møtet 17:25. Nestleder overtok ordstyring. Styret var fortsatt vedtaksdyktige. 5. Vedtak V2801 Godkjennelse av referat Til grunn: Referat Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar referat For 4 Mot 0 Avholdende 0 Vedtaket står V2802 Til grunn: ASF - Søknad om internøl Skriv fra Gøran Thengs, leder ASF Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar at det kan selges drikke til internpris under ASF sin bursdagsfeiring i Teglverket søndag For 4 Mot 0 Avholdende 0 Vedtaket står V2803 Innstilling av nye driftsledere Til grunn: Skriv fra administrativ leder Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innstille SKiBAS å ansette følgende driftsledere: Bremnes, Julie Johansen og Yorick Sabri Gontarek Eirik

18 For 4 Mot 0 Avholdende 0 Vedtaket står

19 INTERNNOTAT Fra Thomas Evensen, administrativ leder Til Kvast Innstilling av nye driftsledere Grunnet flere intervjuer samt hendelser skjedd etter forrige møte ber administrasjonen Kvast om å oppheve vedtak V2803 (forrige møtes innstilling til SKiBAS) og samtidig vedta følgende, oppdaterte innstilling til SKiBAS om ansettelse av følgende personer som driftsledere: - Eirik Bremnes - Julie Johansen - Andreas Dyraas - Marita Vikingstad - Silje Davidsen Bjorøy Samtlige har vært på intervju. Ved disse ansettelsene vil problemet ette sommerens frafall være godt på vei løst. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å instille SKiBAS om ansettelse av følgende driftsledere: Eirik Bremnes, Julie Johansen, Andreas Dyraas, Marita Vikingstad og Silje Davidsen Bjorøy. Dette vedtaket opphever samtidig vedtak V2803.

20 INTERNNOTAT Fra Lars Arnesen, daglig leder, Kvarterstyret Til Kvarterstyret Vedtak: Handlingsplan Formål: Vedta endelig handlingsplan. KULTUR 1 Det Akademiske Kvarter skal være et nyskapende kulturhus som legger til rette for nye kulturtilbud og aktiviteter. ØKONOMI 1 Det Akademiske Kvarter skal forvalte studentenes penger bevisst og ansvarlig, og ressursbruken skal være bærekraftig med hensyn til miljø og kostnadsnivå. INTERNE PROSESSER 5 Det Akademiske Kvarter skal ha en lett tilgjengelig og oppdatert informasjonsstrøm, synlig både internt og eksternt LÆRING OG UTVIKLING 3 Det Akademiske Kvarter skal gjøre strategiutvikling og målstyring synlig på alle nivåer og styrende for utvikling og drift av organisasjonen. POLITISK 1 Det Akademiske Kvarter skal jobbe for å bedre studentkulturens rammebetingelser både regionalt og nasjonalt. Mål KULTUR1: Det Akademiske Kvarter skal være et nyskapende kulturhus som legger til rette for nye kulturtilbud og aktiviteter. Formål Vi vil ikke bli forbundet med et ensidig kulturuttrykk, men være en tiltrettelegger for et mangfold av kulturformer. Delmål Tiltak Evaluering 1. Legge godt til rette for borger å arrangere på Kvarteret (ekstern, intern). 2. Henvende seg til studentorganisasjoner for å informere om vårt tilbud (leder). 3. Være synlige på alle fakultet og læresteder (pr-ans.). 4. Være fleksible med særavtaler for arrangører som trenger spesiell tilrettelegging (ekstern). 5. Legge til rette for et inkluderende internt miljø, bre rekruttering og god medlemspleie (intern). Den ansvarlige utarbeider tiltak for sitt delmål, se den enkelte tiltaksplan. Orientering av ansvarlig hver annen uke, oppfølging av daglig leder. Sluttrapport en uke før frist for GF innsending.

21 Mål ØKONOMI 1 Det Akademiske Kvarter skal forvalte studentenes penger bevisst og ansvarlig, og ressursbruken skal være bærekraftig med hensyn til miljø og kostnadsnivå. Formål Delmål Tiltak Evaluering Få en stabil og solid økonomi med utgangspunkt i at vi er en bedrift som skal ha en sunt overskudd fra år til år, tilrettelegger for investeringer og en trygg egenkapitaløkning. Kvarteret trenger også et fokus på effektiv materialforbruk. 1. Jobbe for en aktiv og velfungerende økonomisk ressursgruppe (KØR) (leder, øko) 2. Sørge for god opplæring til alle økonomiansvarlige i arger, særlig med tanke på å unngå feilføringer (øko). Den ansvarlige utarbeider tiltak for sitt delmål, se den enkelte tiltaksplan. Orientering av ansvarlig hver annen uke, oppfølging av daglig leder. Sluttrapport en uke før frist for GF innsending. Mål INTERNE PROSESSER 5 Det Akademiske Kvarter skal ha en lett tilgjengelig og oppdatert informasjonsstrøm, synlig både internt og eksternt. Formål Delmål Tiltak Evaluering Alle skal føle at de er en del av Kvarteret, og ikke bare tilknytning til den enkelte gruppen de er en del av. God informasjonsstrøm vil være et godt tiltak for å forhindre misforståelser og konflikter. Dette gjelder også eksternt, da borger får bedre informasjon om hvordan de skal forholde seg til oss. En lett tilgjengelig informasjonsstrøm er også et viktig tiltak for å nå være politisk mål (POLITISK 1) 1. Legge til rette for både allmenne og spesifikke møteplasser (leder og Kvast faddere). 2. Løpende oppdatert informasjon på nettsider, plakattavler og andre kanaler (pr-ans.). 3. Alle Kvast medlemmer oppdaterer sine områder på Wikien så ofte som det er nødvendig (alle Kvast medlemmer). Den ansvarlige utarbeider tiltak for sitt delmål, se den enkelte tiltaksplan Orientering av ansvarlig hver annen uke, oppfølging av daglig leder. Sluttrapport en uke før frist for GF innsending. Mål LÆRING OG UTVIKLING 3 Det Akademiske Kvarter skal gjøre strategiutvikling og målstyring synlig på alle nivåer og styrende for utvikling og drift av organisasjonen. Formål Delmål Alle styrer på Kvarteret skal styres strategisk, slik at ansvarsfordeling lettere kan delegeres nedover i organisasjonen. Mer ansvar i alle styrer er et godt tiltak for kompetanseheving i organisasjonen. På sikt kan dette gjøre det aktuelt for UiB å vurdere studiepoeng knyttet opp til frivillig arbeid. 1. Hver enkelt Kvast fadder følger opp sine grupper aktivt, sørger for at de har kontroll over rekruttering, medlemspleie, effektiv møteavvikling og målstyring på lik linje med vår egen målstyringsplan (alle Kvast faddere). 2. Legg til rette for at gruppestyrene kan brukes til å rådføre Kvarterstyret på sine områder (alle Kvast faddere). 3. Sørge for at rekrutteringsstrategien harmonerer med delmål 2,

22 Tiltak Evaluering dvs. rekruttere med basis i interesse, kompetansebygging og det sosiale miljøet, i motsetning til ensidig fokus på interngoder (pr-ans. og intern). Hver enkelt Kvast fadder lager en tiltaksplan skreddersydd sine arbeidsgrupper. Orientering av ansvarlig hver annen uke, oppfølging av daglig leder. Mål POLITISK 1 Det Akademiske Kvarter skal jobbe for å bedre studentkulturens rammebetingelser både regionalt og nasjonalt. Formål Vi må bli flinkere til å vise vår sentrale rolle som tilrettelegger for alle typer kultur til det offentlige, samtlige læresteder og til nettverket vårt ellers. Delmål 1. Være en synlig aktør for Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune (leder) 2. Være en synlig aktør i universitets- og studentdemokratiet på de tre største lærestedene i Bergen (leder). 3. En aktiv deltager i både student- og regionalmedia (pr-ans og leder). 4. Aktiv søke samarbeid med andre aktører og pleie eksisterende nettverk (leder). Tiltak Evaluering Daglig leder lager utarbeider en tiltaksplan. Orientering av daglig leder hver annen uke, oppfølging av nestleder.

23 INTERNNOTAT Fra Magnus Halsnes, økonomiansvarlig Til Kvast Vedtak: Prisendring etter opning av internbar i Støy Internprisen på 0,5l øl på Kvarteret er no 34 kroner på heile huset. Dette var tenkt som ein mellombels pris fram til internbaren Støy opna, men det har framleis ikkje skjedd. Prisendringa som var tenkt var 29 kroner for 0,5l øl i Støy og 39 kroner på resten av huset. Reint økonomisk kan dette vere ein fordel. Dersom ei ei 29/39-ordning blir innført har det mest sannsynleg to effekter: Sal utanfor Støy synk grunna høgare pris, men fortenesten per eining aukar Salet innanfor Støy vil gje mindre forteneste per eining, men her er kvantum ukjend Det er vanskeleg å kunne rekne på kor stort eit eventuelt sal av 0,5l øl i Støy vil vere grunna uavklarde politiske og organisatoriske faktorar. Sal av øl i Støy vil uansett trekke/stele kvantum frå resten av huset, men det er vanskeleg å seie kor mykje. I løpet av vårsemesteret vart det seld om lag internøl. Dersom ein reknar med at ein sel like mange i løpet av hausten må Støy stå for 50% av dette salet for at ei 29/39-ordning ikkje skal lønne seg økonomisk. Det er mogleg, men det er lite truleg. For å nå 50% på Støy selje om lag einingar i veka. Det er fleire uavklarde faktorar som kan påverke kor stor prosent av internølsalet Støy vil stå for: Den første og viktigaste er om det skal vere mogleg å ta øl med ut og inn av Støy. Dersom det skal vere lov å ta øl ut av Støy vil prosenten stige. Ein annan utslagsgjevande faktor er opningstider og kapasiteten til å halde internbaren open med faste opningstider. Ein tredje faktor er om internprisen 29 kroner skal kunne overførast til andre rom når det blir arrangert internfestar som til dømes Erotisk Aften. Dersom dette er tilfelle trengs det utviklast strenge og enkle reglar for kva som tel som ein internfest i tillegg til ei søknadsplikt til Kvarterstyret. Eit unntak her kan vere årfesten. Eit mogleg teknisk-økonomisk problem dersom 29-prisen er overførbar er at det då vil eksistere ein 29kr-knapp på alle kassane som kan misbrukast. Ein fjerde faktor er rolla til driftorganisasjonane med tanke på alle dei førre punkta. Det er fleire fordelar og ulemper ved alle desse punkta som kan og bør bli sett nærmare på. Den økonomiske sida er at ei 29/39-ordning er økonomisk lønsamt dersom salet av internøl i Støy ligg under 50% av det totale salet av internøl. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar følgande prisendringar: 0,5l øl intern i Støy: 29,- og 0,5l intern: 39,-. Desse prisendringane trer i kraft ved opning av internbaren Støy.

24 INTERNNOTAT Fra Lars Arnesen, leder Kvast Til Kvast Vedtak: Priser i riderbestillinger Jeg ønsker dette som et tillegg til vedtaksforslaget om prissettingen ellers. For ridere ønsker jeg at innkjøpspris pluss et gebyr på 40,- kroner pr. bestilling skal gjelde. Dette gjelder både for borger og for dorger, men kun for godkjente lukkede arrangementer. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å fakturere lik innkjøpspris ved bestilling av drikkevarer til godkjente lukkede arrangementer på skjenkearealet Olav Kyrres gt. 49 mot et gebyr på kroner 40,- pr. bestilling.

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

Diskusjonssak - Personaldatabasen

Diskusjonssak - Personaldatabasen Fra Til Bookingansvarlig Kvarterstyret 24.02.2015 Diskusjonssak Personaldatabasen Kan vi ta stilling til om vi ønsker å satse på personaldatabasen som nå er i bruk, eller om vi bør begynne å tenke på å

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 18.10 Orienteringer 1. LEDER Den siste uken har gått i forberedelser og arbeid mot generalforsamlingen. Jeg hadde en lenger innføring i kvarterets organisasjon med

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 33-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 22.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Ingrid Andre deltakere - Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b Referat KVARTERSTYREMØTE 05-08 05.02.2008, kl 18:00 NG1 b TIL STEDE KVAST Internansvarlig Anne K. Tinnesand Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (ankom kl. 19:20) ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl , NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl , NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 13-09 24.3.2009, kl. 16.15, NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke Det har over det meste av dette semesteret vært en pågående konflikt mellom Vaktetaten

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 17-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig 5-årsplan Internansvarlig / Prosjektansvarlig 16. mai Internansvarlig Retningslinjer for arbeidsgrupper Orienteringer

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder GF-innspill fra KØR Planleggingsfase, SommerKvarteret Prosjektansvarlig Påskedugnad KLR Bergen Challenge Økonomiansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Mandag 10. mai 2010 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter 1 1. Valg av ordstyrer og referent Generalforsamlingen velger Pål Andreas

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00)

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 29-08 22.9.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Raymond

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet. Administrasjonen Thomas Evensen. Representantskapet Øyvind Kinsey

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet. Administrasjonen Thomas Evensen. Representantskapet Øyvind Kinsey REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet TIL STEDE Kvarterstyret Leder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pr-ansvarlig Prosjektansvarlig Administrasjonen Thomas Evensen Representantskapet

Detaljer

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte.

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte. 1#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING DRIFTSANSVARLIG&EKSTERNANSVARLIG Vaktsituasjonen ORIENTERINGER LEDER Jobbetmedålageensemesterplanforkvarterstyret. Jobberogsåmedforarbeidtilnoenavsakenesomstårpådenneplanen.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-10 Orienteringer 1. LEDER Dorgeforhandlinger På møte med dorgene 25.05 ble vi enig om å dedikere uke 23 (forrige uke) til en intensiv uke for dorgeforhandlinger,

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-08 16.9.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 04-09 27.01.2009, kl 16:15 NG1b Til stede: Kvast: Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Eksternansvarlig: Anette B. Moen Internansvarlig:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%%

Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%% 15#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Ermidtieksamensinnspurt.Prøversamtidigåhåndteredorgeforhandlingerogsaksforberedelsertil GF. Har utformet utkast til semesterrapport. Manglende evne til å forholde

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

AD 2601 Plan for fastsetting av handlingsplan

AD 2601 Plan for fastsetting av handlingsplan INTERNNOTAT Fra Lars Arnesen, daglig leder, Kvarterstyret Til Kvarterstyret 03.08.2010 AD 2601 Plan for fastsetting av handlingsplan Formål: Bli enig om en overordnet plan, slik at hver enkelt kan utarbeide

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen.

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen. Referat KVARTERSTYREMØTE 40-09 25.11.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

Jobbet/med/seminarplanlegging/og/påskeplan./Har/også/forsøkt/å/se/noe/på/sommerkvarteret./

Jobbet/med/seminarplanlegging/og/påskeplan./Har/også/forsøkt/å/se/noe/på/sommerkvarteret./ 03#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Sommerkvarteret Organisasjonsseminar Spritbar MikromandagHåkonsgaten Vindag Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Møtemedstudentimpulser. LagetforslagtilmøteplanforSKiBAS.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1 08#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Prosjektoransvar ORIENTERINGER LEDER Deltattpåmøteistudentimpulser. DeltattpåmediehåndteringskursmedGeelmuydenKieseogstyretiStudentersamfunnet. OrientertRSomstyresituasjonenogkvastsønskervidere.

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-08 14.10.2008, kl 16:45 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder: Erik Aleksander Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Peter Calder Eksternansvarlig: Anne Marte Lunde Tobro Internansvarlig:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 33-10 Orienteringer 1. LEDER Personalsaksreglement Jeg innkalte Kvast og Lovkom til arbeidsmøte 20.09 om personalsaksreglement etter at fristen for å komme med høringsvar

Detaljer

Forbereder%og%deltar%onsdag%på%Hordaland%fylkeskommune%sin%høringskonferanse%ifbm%den%regionale% kulturplanen%for%2015#2025.%

Forbereder%og%deltar%onsdag%på%Hordaland%fylkeskommune%sin%høringskonferanse%ifbm%den%regionale% kulturplanen%for%2015#2025.% 24#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harhattenhektiskukemedfadderukeogkulturåpning. MøtteØrjansammenmedHelleang.dennyePersDB. Sendteutførsteleder#nyhetsbrev.Nesteblirepisk. ForberederogdeltaronsdagpåHordalandfylkeskommunesinhøringskonferanseifbmdenregionale

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 05-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med adm. leder, økonomiansvarlig, pr-ansvarlig, mardkesjef og Tom Tveita om mulige samarbeidspartnere fredag 4. februar. Anser

Detaljer

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.&

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.& 2513 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harsammenmedstyretskrevetutkasttilhandlingsplan.Allemåleseigjennomdetteslikatvifåren raskogeffektivgjennomgangavdenne. Skalarrangerekulturåpningen.Alterpåstell,håperpåengodgjennomføring.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 36-07 06.11.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b?

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 27-10 Orienteringer 1. LEDER Sommerkvarteret og mulig sak i pressen Det har til tider vært noe turbulent rundt Sommerkvarteret, og angivelig fikk BT inn et tips

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth (kom kl 17:50) Internansvarlig Rikke Vestergaard Eksternansvarlig Ingrid Solstrand

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken %

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken % 15#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harferdigstiltdokumentomrevideringavorganisasjonsstruktur. Har hatt møte med driftsorganisasjoner og andre studentkulturorganisasjoner om utforming av 1.etaje

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-11 Oppfølging fra forrige møte PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Deltok på orienteringsrunden på Representantskapets innstillingsmøte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 07-11 Orienteringer 1. LEDER Har tilbrukt den største delen av tiden siden sist møte i Oslo. Ankom ByLarm torsdag morgen med festivitas og forholdsvis informative

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Kommet tilbake fra juleferie søndag 9. januar. Over jul har jeg kost meg med å lese over handlingsplanen, budsjettet vårt og en rekke

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014! 08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer