Vedlegg 4 Områdeoversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4 Områdeoversikt"

Transkript

1 Vedlegg 4 Områdeoversikt

2 Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger Frekvenstabell Områdeoversikter med kart Mo gård Garveriet Moelv bo og aktivitetssenter Ringsaker bo og aktivitetssenter Moelv kulturhus Hagebakken Storgata Bakkevegen 2A Bakkevegen Bakkevegen Moelv tannklinikk Skarpsno skole Moelv ungdomsskole Fossen skole og Fossen barnehage

3 3.15 Kilde skole Storgata Moelvhallen Nes barnehage Avlastningssenter Brumunddal, Bjønnhaug, Thore Bjerkes veg Avlastningssenter Vesselbakkvegen 15a Bakkehaugen barnehage Brumunddal bo og aktivitetssenter Brumunddal brannstasjon Brumunddal helsestasjon og Mausetvegen 10A og B Brumunddal teatersal, fritidsklubb og administrasjonsbygget Brøttum barnehage Brøttum bo og aktivitetssenter., helsestasjon og omsorgsboliger Brøttum skole Butterkvern barnehage Fagerlund skole hallen Fredheimvegen barnehage Furnes barnehage og Furnes bo og aktivitetssenter Furnes ungdomsskole Hempa skole og Hempa barnehage

4 3.35 Kilde skole Kirkekretsen skole Kirkenær skole Kylstad barnehage Kylstad skole 427- Bolig Lille Ringveg Mausetvegen Moelv barnehage og Moelv brannstasjon Mørkved skole Mørkvedvegen Nes bo og aktivitetssenter Tingnes barnehage Omsorgsbolig Fagerlundvegen Omsorgsbolig Gammelgata Omsorgsbolig Hagebakken 2-12 og Omsorgsbolig Kirkevegen Omsorgsbolig Nordåsvegen Omsorgsboliger Ellevsætervegen 4 og Omsorgsboliger Skolevegen 15 og Omsorgsboliger Østgårdsvegen 5A-5D Ringsaker AO-senter Holovegen

5 3.55 Ringsaker AO-senter Ringsaker kulturskole Stavsberg skole Tømmerli barnehage og Tømmerli bo og aktivitetssenter Vesleparken barnehage Lismarka barnehage og Lismarka Skole Fagernes Skole Fagernes Barnehage Simenstua Barnehage Gaupen Skole Nes ungdomsskole og Nes barneskole og Neshallen Messnali skole Åsen skole Nes helsestasjon Brøttum tanlegeklinikk Skolevegen Helgøya Sund Svennerudvegen Holtet Selandgutua 18, 20A og 20B Veldrevegen 29 og

6 3.75 Tingnesvegen Mausetvegen Ånnerudvegen 37 (Kjerringhaugen) Tingnesvegen 266 (brannstasjon) Mesnali brannstasjon Bryggevegen 10 - Tingnes kulturhus, Tingnes spiseri og bank Prøysenhuset

7 1 Opplysninger Generelt krav til brøyting er 7 cm. Ved nødutganger med tilhørende rømningsveier 15 cm, og nødutganger ut av bygget skal lett kunne åpnes helt. Fjerning av snø på skoler skal i følge skolens ferier. Alle kontraktsområdet skal pusses/kostes etter endt sesong. Dette prises spesielt i Vedlegg 3 Prisskjema. 7

8 2 Frekvenstabell Nr Områder Ved snøfall over 7 cm må snøen være fjernet innen kl. Vedlikeholdsdager 1 Mo gård Mandag-fredag 2 Garveriet Mandag-fredag 3 Moelv bo og aktivitetssenter Alltid Alle dager 4 Ringsaker bo og aktivitetssenter Alltid Alle dager 5 Moelv kulturhus Alle dager 6 Hagebakken Alle dager 7 Storgata Alle dager 8 Bakkevegen 2A Alle dager 9 Bakkevegen Alle dager 10 Bakkevegen Alle dager 11 Moelv tannklinikk Mandag-fredag 12 Skarpsno skole Mandag-fredag 13 Moelv ungdomsskole Mandag-fredag 14 Fossen skole og fossen barnehage Mandag-fredag 15 Kilde skole Mandag-fredag 16 Storgata Alle dager 17 Moelvhallen Alle dager 18 Nes barnehage Mandag - fredag 19 Avlastningssenter Brumunddal, Bjønnhaug, Thore Bjerkes veg Alle dager 20 Avlastningssenter Vesselbakkvegen 15a Alle dager 8

9 21 Bakkehaugen barnehage Mandag - fredag 22 Brumunddal bo og aktivitetssenter Alle dager 23 Brumunddal brannstasjon Alle dager 24 Brumunddal helsestasjon og Mausetvegen 10A og B Alle dager 25 Brumunddal teatersal, fritidsklubb og administrasjonsbygget Alle dager 26 Brøttum barnehage Alle dager 27 Brøttum bo og aktivitetssenter, helsestasjon og omsorgsboliger Alle dager 28 Brøttum skole Alle dager 29 Butterkvern barnehage Alle dager 30 Fagerlund skole hallen Alle dager 31 Fredheimvegen barnehage Mandag - fredag 32 Furnes barnehage og Furnes bo og aktivitetssenter Alle dager på bo og akt, mandag - fredag på barnehagen 33 Furnes ungdomsskole Mandag - fredag 34 Hempa skole og Hempa barnehage Mandag - fredag 35 Kilde skole Mandag - fredag 36 Kirkekretsen skole Mandag - fredag 37 Kirkenær skole Mandag - fredag 38 Kylstad barnehage Mandag - fredag 39 Kylstad skole 427- Bolig Mandag - fredag 40 Lille Ringveg Alle dager 41 Mausetvegen Alle dager 42 Moelv barnehage og Moelv brannstasjon Brannstasjon - alltid, resten kl Brannstasjon - alle dager, resten mandag-fredag 43 Mørkved skole Mandag - fredag 44 Mørkvedvegen Alle dager 45 Nes bo og aktivitetssenter Tingnes barnehage Alle dager 9

10 46 Omsorgsbolig Fagerlundvegen Alle dager 47 Omsorgsbolig Gammelgata Alle dager 48 Omsorgsboliger Hagebakken 2-12 og Alle dager 49 Omsorgsbolig Kirkevegen Alle dager 50 Omsorgsbolig Nordåsvegen Alle dager 51 Omsorgsboliger Ellevsætervegen 4 og Alle dager 52 Omsorgsboliger Skolevegen 15 og Alle dager 53 Omsorgsboliger Østgårdsvegen 5A-5D Alle dager 54 Ringsaker AO-senter Holovegen Mandag-fredag 55 Ringsaker AO-senter Alle dager 56 Ringsaker kulturskole Alle dager 57 Stavsberg skole Mandag - fredag 58 Tømmerli barnehage og Tømmerli bo og aktivitetssenter Alle dager på bo og akt, mandag - fredag på barnehagen 59 Vesleparken barnehage Mandag - fredag 60 Lismarka skole og Lismarka barnehage Mandag - fredag 61 Fagernes skole og Fagernes barnehage Mandag - fredag 62 Simenstua barnehage Mandag - fredag 63 Gaupen Skole Mandag - fredag 64 Nes ungdomsskole, Nes barneskole og Neshallen Alle dager 65 Mesnali skole Mandag - fredag 66 Åsen skole Mandag - fredag 67 Nes helsestasjon Mandag - fredag 68 Skolevegen Alle dager 69 Helgøya Sund Alle dager 70 Svennerudvegen Alle dager 71 Holtet Alle dager 10

11 72 Selandgutua 18, 20A og 20B Alle dager 73 Veldrevegen 29 og Alle dager 74 Tingnesvegen Alle dager 75 Mausetvegen Alle dager 76 Ånnerudvegen 37 (Kjerringhaugen) Alle dager 77 Tingnesvegen 266 (brannstasjon) Alle dager 78 Mesnali brannstasjon Alle dager 79 Bryggevegen 10 - Tingnes kulturhus, Tingnes spiseri og bank Alle dager 80 Prøysenhuset Alle dager 11

12 3 Områdeoversikter med kart Områdekartene er beskrevet med to farger: Grønn farge indikerer maskinbrøyting, som traktor eller lignende. Gul / orange farge indikerer gangstier og nødutganger, kan brøytes med manuell snøfreser eller håndskuffe. 12

13 3.1 Mo gård 13

14 3.2 Garveriet 14

15 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter 15

16 3.4 Ringsaker bo og aktivitetssenter 16

17 3.5 Moelv kulturhus Vedlegg 4 Områdeoversikt 17

18 3.6 Hagebakken 18

19 3.7 Storgata 44 19

20 3.8 Bakkevegen 2A Vedlegg 4 Områdeoversikt 20

21 3.9 Bakkevegen 14 Vedlegg 4 Områdeoversikt 21

22 3.10 Bakkevegen 12 Vedlegg 4 Områdeoversikt 22

23 3.11 Moelv tannklinikk Vedlegg 4 Områdeoversikt 23

24 3.12 Skarpsno skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 24

25 3.13 Moelv ungdomsskole Vedlegg 4 Områdeoversikt 25

26 3.14 Fossen skole og Fossen barnehage 26

27 3.15 Kilde skole 27

28 3.16 Storgata 82 28

29 3.17 Moelvhallen 29

30 3.18 Nes barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 30

31 3.19 Avlastningssenter Brumunddal, Bjønnhaug, Thore Bjerkes veg 20 31

32 3.20 Avlastningssenter Vesselbakkvegen 15a 32

33 3.21 Bakkehaugen barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 33

34 3.22 Brumunddal bo og aktivitetssenter 34

35 3.23 Brumunddal brannstasjon Vedlegg 4 Områdeoversikt 35

36 3.24 Brumunddal helsestasjon og Mausetvegen 10A og B 36

37 3.25 Brumunddal teatersal, fritidsklubb og administrasjonsbygget 37

38 3.26 Brøttum barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 38

39 3.27 Brøttum bo og aktivitetssenter, helsestasjon og omsorgsboliger 39

40 3.28 Brøttum skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 40

41 3.29 Butterkvern barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 41

42 3.30 Fagerlund skole hallen Vedlegg 4 Områdeoversikt 42

43 3.31 Fredheimvegen barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 43

44 3.32 Furnes barnehage og Furnes bo og aktivitetssenter 44

45 3.33 Furnes ungdomsskole Vedlegg 4 Områdeoversikt 45

46 3.34 Hempa skole og Hempa barnehage 46

47 3.35 Kilde skole 47

48 3.36 Kirkekretsen skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 48

49 3.37 Kirkenær skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 49

50 3.38 Kylstad barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 50

51 3.39 Kylstad skole 427- Bolig

52 3.40 Lille Ringveg Vedlegg 4 Områdeoversikt 52

53 3.41 Mausetvegen 526 Vedlegg 4 Områdeoversikt 53

54 3.42 Moelv barnehage og Moelv brannstasjon 54

55 3.43 Mørkved skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 55

56 3.44 Mørkvedvegen 3 Vedlegg 4 Områdeoversikt 56

57 3.45 Nes bo og aktivitetssenter Tingnes barnehage 57

58 3.46 Omsorgsbolig Fagerlundvegen 53 58

59 3.47 Omsorgsbolig Gammelgata 11 59

60 3.48 Omsorgsbolig Hagebakken 2-12 og

61 3.49 Omsorgsbolig Kirkevegen 89 61

62 3.50 Omsorgsbolig Nordåsvegen 15 62

63 3.51 Omsorgsboliger Ellevsætervegen 4 og 12 63

64 3.52 Omsorgsboliger Skolevegen 15 og 17 64

65 3.53 Omsorgsboliger Østgårdsvegen 5A-5D 65

66 3.54 Ringsaker AO-senter Holovegen 66

67 3.55 Ringsaker AO-senter Vedlegg 4 Områdeoversikt 67

68 3.56 Ringsaker kulturskole Vedlegg 4 Områdeoversikt 68

69 3.57 Stavsberg skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 69

70 3.58 Tømmerli barnehage og Tømmerli bo og aktivitetssenter 70

71 3.59 Vesleparken barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 71

72 3.60 Lismarka barnehage og Lismarka Skole 72

73 3.61 Fagernes Skole og Fagernes Barnehage 73

74 3.62 Simenstua Barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 74

75 3.63 Gaupen Skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 75

76 3.64 Nes ungdomsskole, Nes barneskole og Neshallen 76

77 3.65 Messnali skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 77

78 3.66 Åsen skole 78

79 3.67 Nes helsestasjon Vedlegg 4 Områdeoversikt 79

80 3.68 Brøttum tannlegeklinikk Vedlegg 4 Områdeoversikt 80

81 3.69 Skolevegen 9 81

82 3.70 Helgøya Sund Vedlegg 4 Områdeoversikt 82

83 3.71 Svennerudvegen 29 Vedlegg 4 Områdeoversikt 83

84 3.72 Holtet

85 3.73 Selandgutua 18, 20A og 20B Vedlegg 4 Områdeoversikt 85

86 3.74 Veldrevegen 29 og 31 Vedlegg 4 Områdeoversikt 86

87 3.75 Tingnesvegen 6 Vedlegg 4 Områdeoversikt 87

88 3.76 Mausetvegen 87 Vedlegg 4 Områdeoversikt 88

89 3.77 Ånnerudvegen 37 (Kjerringhaugen) 89

90 3.78 Tingnesvegen 266 (brannstasjon) 90

91 3.79 Mesnali brannstasjon Vedlegg 4 Områdeoversikt 91

92 3.80 Bryggevegen 10 - Tingnes kulturhus, Tingnes spiseri og bank 92

93 3.81 Prøysenhuset Vedlegg 4 Områdeoversikt Beskrivelse for Prøysenhuset: Gangveg og veranda (brun farge), hånd / manuell snøfreser. Parkeringsplass, busstopp og HC parkering (gul farge) maskinbrøyting. Sirkus Mikkelikski, ved oppkjørsel til Prøysenhuset, maskinbrøyting og manuell snøfreser. Oppkjøring til Prøysenhuset (grå farge), maskinbrøyting 93

Turnéplan: To hundre og sekstini dagar. Vår -16.

Turnéplan: To hundre og sekstini dagar. Vår -16. Våren 2016 Mørkved skole: trinn: 1 4, antall: 159 Mørkved skole Kongsveien 94, 2380 BRUMUNDDAL 62 33 63 60 / 62 33 63 65 Veibeskrivelse: Følg Kongsveien fra Brumunddal sentrum, kjør 2 km sørover, gul skole

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 1 Skatt på inntekt og formue 1) -560 270 683-573 428 000-554 963 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -485 530 564-514 711

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2014-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 8 932 8 932 8 932 8 932 100 Politisk

Detaljer

Type Nummer på stasjon Navn på Stasjon m.o.h. Område Kommunikasjon Kjemikalier PA 25 Br.dal RA 126 Brumunddal PA 26 Globus PS 126 Brumunddal Radio PA

Type Nummer på stasjon Navn på Stasjon m.o.h. Område Kommunikasjon Kjemikalier PA 25 Br.dal RA 126 Brumunddal PA 26 Globus PS 126 Brumunddal Radio PA PA 25 Br.dal RA 126 Brumunddal PA 26 Globus PS 126 Brumunddal Radio PA 27 Lagret PS 126 Brumunddal Egen Linje Ethernet PA 28 Vervenvika PS 126 Brumunddal Egen Linje Ethernet PA 29 Østgårdsskogen PS 152

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2010-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2011 2012 2013 2014 Netto driftsramme grå bok (2010) 8 742 8 742 8 742 8 742 100 Politisk

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2011-priser) 10 Politisk styringsorganer mv. 2012 2013 2014 2015 Netto driftsramme grå bok (2011) 10 097 10 097 10 097 10 097

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2012-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2013 2014 2015 2016 Netto driftsramme grå bok (2012) 8 611 8 611 8 611 8 611 100

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2015-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2016 2017 2018 2019 Netto driftsramme grå bok (2015) 10 684 10 684 10 684 10 684 100

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Korsgård Odd 412 32 574 3,4 VELDRE ALMENNING 412 46 3 3,4 Kremmerhuset Barnehage 412 378 577 3,4 Sa Stavsjø Idrettslag 412 623 52 3,4 VELDRE ALMENNING 412

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Stavsjø Idrettslag 412 623 52 2,9 VELDRE ALMENNING 412 46 3 2,9 VELDRE ALMENNING 412 816 2 2,9 Korsgård Odd 412 32 574 2,9 Kremmerhuset Barnehage 412 378 577

Detaljer

Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2013 1

Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser.1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Virksomheten i 2013...........................................

Detaljer

Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2012 1

Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2012 1 Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2012 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 5 1.2 Virksomheten i 2012... 8 1.3 Økonomisk analyse... 33 1.4 Kort om finansforvaltningen

Detaljer

Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008

Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 1 Ringsaker kommune 32.348 innbyggere på 1.281 kvadratkilometer Beliggende mellom Hamar, Gjøvik

Detaljer

Kulturkalenderen for Nes og Helgøya 2013. ajour pr 05.02.2013

Kulturkalenderen for Nes og Helgøya 2013. ajour pr 05.02.2013 Husk å legge åpne arrangementer inn på www.ringsaker.kommune.no/kulturkalender. Dette er kulturkalenderen for Ringsaker, Hamar, Løten og Stange på nett. Deres arrangement vil på denne måten bli synlig

Detaljer

4.3 Barnehage (VO nr 20)

4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

4.4 Undervisning (VO nr 30)

4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet

Detaljer

4.4 Undervisning (VO nr 30)

4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet

Detaljer

4.4 Undervisning (VO nr 30)

4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet

Detaljer

4.3 Barnehage (VO nr 20)

4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt

Detaljer

4.3 Barnehage (VO nr. 20)

4.3 Barnehage (VO nr. 20) 4.3 Barnehage (VO nr. 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter, samt

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

4.4 Undervisning (VO nr 30)

4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet

Detaljer

Innledning. Generell orientering. Orientering om krav til toppsystem. Vedlegg A Kravspesifikasjon

Innledning. Generell orientering. Orientering om krav til toppsystem. Vedlegg A Kravspesifikasjon Innledning RK - (Ringsaker kommune) ønsker drift/styring/overvåkingsmuligheter av tekniske installasjoner fra ett toppsystem. Vår bygningsmasse er i dag utstyrt med tekniske installasjoner innenfor vvs,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet... 3 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv... 4 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter...

Detaljer

4.4 Undervisning (VO nr. 30)

4.4 Undervisning (VO nr. 30) 4.4 Undervisning (VO nr. 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging HOVEDDEL III: UTBYGGINGSPROGRAM BOLIG- OG NÆRINGSAREALER 3.1 Innledning Utbyggingsprogram for bolig- og næringsarealer er en del av kommunens handlingsprogram i henhold til plan- og bygningslovens 20-1.

Detaljer

Årsberetning 2008 RINGSAKER KOMMUNE. Ringsaker vekst og utvikling!

Årsberetning 2008 RINGSAKER KOMMUNE. Ringsaker vekst og utvikling! Årsberetning 2008 RINGSAKER KOMMUNE Ringsaker vekst og utvikling! Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 3 1.2 Virksomheten i 2008... 4 1.3 Økonomisk analyse... 15 1.4 Kort om finansforvaltningen

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

6.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I TALL

6.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I TALL 6.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I TALL Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prosj VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 954 000 0 0 0 0 0 50103

Detaljer

BYFEST 19. JUNI I MOELV

BYFEST 19. JUNI I MOELV BYFEST 19. JUNI I MOELV HERREDSHUSPLASSEN 18.30 Offisiell åpning med ordfører Anita Ihle Steen, Ringsaker Janitsjar og Anna Sundstrøm Otervik. Utdeling av Ringsaker kommunes Omsorgspris. 18.45 Allsang

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Bilag 7 Kart over roder Rode 1 Leksvik Grandehagen

Bilag 7 Kart over roder Rode 1 Leksvik Grandehagen Bilag 7 Kart over roder Rode 1 Leksvik Grandehagen På kartet over er det tegnet inn veger merket med KV nummer og GV gangveger, disse har forskjellige farger for å viser når en veg starter og slutter.

Detaljer

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3 Årsberetning 2007 Ringsaker kommune Årsberetning 2007 3 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 3 1.2 Virksomheten i 2007... 4 1.3 Økonomisk analyse... 8 1.4 Kort om finansforvaltningen

Detaljer

Årsberetning 2009. Ringsaker - vekst og utvikling!

Årsberetning 2009. Ringsaker - vekst og utvikling! Årsberetning 2009 Ringsaker - vekst og utvikling! I Oversikt og analyser 1.1 Innledning Rådmannen legger med dette frem årsberetningen for 2009. Ringsaker kommunes aktivitet er mer omfattende enn noen

Detaljer

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Huy Tien Dang Avd.leder fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Ringsaker kommune Innlandskommune med 34.000 innbyggere To byer: Brumunddal og Moelv

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oversikt og analyser. Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innholdsfortegnelse. Oversikt og analyser. Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning ÅRSBERETNING 2015 1 2 ÅRSBERETNING 2015 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 5 1.2 Om virksomheten... 10 1.3 Økonomisk analyse... 36 1.4 Kort om finansforvaltningen... 57 1.5 Regnskapsmessig

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 6.2.2012

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 6.2.2012 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 6.2.2012 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 3 Ny og utvidet skoledag... 4 Kartlegging og oppfølging... 5 Matematikk

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 18.2.2011

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 18.2.2011 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 18.2.2011 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 3 Ny og helhetlig skoledag... 4 Kartlegging og oppfølging... 5 Matematikk

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

REFERANSELISTE PROSJEKTER

REFERANSELISTE PROSJEKTER 125 2015 MOELV SKOLE, RINGSAKER RINGSAKER KOMMUNE FOR, DETALJERING 124 2015 SEGALSTAD BRU, GAUSDAL GAUSDAL KOMMUNE REHABILITERING SENTRUM ANALYSE, MULIGHETSSTUDIE 123 2014 KVARTAL 11, LILLEHAMMER SMEDVIG

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 15. september)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 15. september) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 15. september) Den kulturelle skolesekken i Ringsaker kommune Besøksadresse: Furnesv. 28 postadresse: 2380 Brumunddal telefon: 62 33 51 78 faks: epostadresse:

Detaljer

Lokalruter Hedmarken og nattbuss. Gjelder i perioden 01.01.2013 23.06.2013

Lokalruter Hedmarken og nattbuss. Gjelder i perioden 01.01.2013 23.06.2013 L Lokalruter Hedmarken og nattbuss Gjelder i perioden 01.01.2013 23.06.2013 Lokalruter Hedmarken 012 013 014 015 016 017 018 Brumunddal Hersoug Moelv Moelv Hersoug Brumunddal Brumunddal Gaupen Jølstad

Detaljer

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging HOVEDDEL III: UTBYGGINGSPROGRAM BOLIG- OG NÆRINGSAREALER 3.1 Innledning sprogram for bolig- og næringsarealer er en del av kommunens handlingsprogram jf. planog bygningslovens 11-1. Programmet har til

Detaljer

Bilag D. Produksjonsstatistikk

Bilag D. Produksjonsstatistikk Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Bilag D Produksjonsstatistikk Versjon 1.1 14.07.2011 BRUMUNDDAL Oppdragsmengde pr dag, snitt Oppdragsmengde pr år Bilbehov Ant turer Ant km Tidsutstrekk pr tur

Detaljer

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging HOVEDDEL III: UTBYGGINGSPROGRAM BOLIG- OG NÆRINGSAREALER 3.1 Innledning sprogram for bolig- og næringsarealer er en del av kommunens handlingsprogram jf. planog bygningslovens 11-1. Programmet har til

Detaljer

4.9 Kultur og fritid (VO nr 55)

4.9 Kultur og fritid (VO nr 55) 4.9 Kultur og fritid (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kultur og fritid tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Ingerine ønsker velkommen til italiensk middag på Lier gård under Sommer på Mjøsgårdene.

Ingerine ønsker velkommen til italiensk middag på Lier gård under Sommer på Mjøsgårdene. Sommer i Ringsaker Ingerine ønsker velkommen til italiensk middag på Lier gård under Sommer på Mjøsgårdene. Byfest i Moelv 21/6 Åstdalsdagen 29/6 11 arenaer og over 40 konserter og kulturopplevelser alt

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 11. april 2013 Tidspunkt: 15.00 17.00 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA VÅREN Dokumenter: Resultater og talldata Vedlegg 1 Økt læringsutbytte Vedlegg 2

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA VÅREN Dokumenter: Resultater og talldata Vedlegg 1 Økt læringsutbytte Vedlegg 2 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA VÅREN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 11/35897 K2-B60 Arild

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging HOVEDDEL III: UTBYGGINGSPROGRAM BOLIG- OG NÆRINGSAREALER 3.1 Innledning sprogram for bolig- og næringsarealer er en del av kommunens handlingsprogram, jf. planog bygningslovens 11-1. Programmet har til

Detaljer

Hamar kulturhus, Torggata 100, 2317 Hamar post@musikkihedmark.no www.musikkihedmark.no

Hamar kulturhus, Torggata 100, 2317 Hamar post@musikkihedmark.no www.musikkihedmark.no årsmelding 2014 Hamar kulturhus, Torggata 100, 2317 Hamar post@musikkihedmark.no www.musikkihedmark.no 1 årsmelding 2014 FORORD Musikk i Hedmark gjennomførte 15 produksjoner fordelt på 113 arrangementer

Detaljer

AVTALE. Mellom. 1 Hjelpende Hånd AS ( 1HH ) org.nr , Lillevannsveien Oslo og

AVTALE. Mellom. 1 Hjelpende Hånd AS ( 1HH ) org.nr , Lillevannsveien Oslo og AVTALE Mellom 1 Hjelpende Hånd AS ( 1HH ) org.nr 996 706 508, Lillevannsveien 35 0788 Oslo og Org.nr: 950 877 782 Navn/foretaksnavn Stensjordet Borettslag Organisasjonsform Borettslag Adresse: Hammersborg

Detaljer

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging HOVEDDEL III: UTBYGGINGSPROGRAM BOLIG- OG NÆRINGSAREALER 3.1 Innledning Utbyggingsprogram for bolig- og næringsarealer er en del av kommunens handlingsprogram jf. planog bygningslovens 11-1. Programmet

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling,

Detaljer

Bli med på sommerens morsomste konkurranse!

Bli med på sommerens morsomste konkurranse! SOMMER I RINGSAKER Bli med på sommerens morsomste konkurranse! Vi har plukket ut steder rundt om i kommunen som er vel verdt et besøk. Tolv poster vil lede deg til naturskjønne opplevelser ved topper

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 24.06.2013 18.08.2013 Sommerruter_Hamar_2013_170x150.indd 1 06.06.13 13:46 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling,

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Velkommen til 17. mai i Moelv 2016

Velkommen til 17. mai i Moelv 2016 Velkommen til 17. mai i Moelv 2016 Limtrehallen Moelv kulturhus Kr. 25,- Velkommen til feiring av 17. mai i Moelv Moelvhallen er stengt for oppussing og uteområdet ved Mo gård er omgjort til anleggsområde.

Detaljer

REFERANSELISTE PROSJEKTER

REFERANSELISTE PROSJEKTER 117 2014 ESPERN, HAMJERN, HAMAR SMEDVIG EIENDOM AS MULIGHETSSTUDIE 116 2014 CC HAMMER HOTELL, LILLEHAMMER OMBYGGING, UTVIDELSE, UTFØRELSE NÆRING 115 2014 FOSSEN SKOLE RINGSAKER KOMMUNE ANALYSE, MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

B3 Stange - Hamar - Brumunddal

B3 Stange - Hamar - Brumunddal B3 Stange - Hamar - Brumunddal Mandag til fredag Stange ungdomsskole.............................. Stange skysstasjon 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 Lunde 06:13 06:43 07:13

Detaljer

Hvordan ser hverdagen ut i kommunene? v/kommunalsjef Lars Erik Hermansen

Hvordan ser hverdagen ut i kommunene? v/kommunalsjef Lars Erik Hermansen Omsorg med teknologi motsetning eller forutsetning? Gjøvik 17. februar 2010 Hvordan ser hverdagen ut i kommunene? v/kommunalsjef Lars Erik Hermansen PLO i Ringsaker 2009 Månedsrapport 2009 RE Budsjett

Detaljer

4.3 Barnehage (VO nr 20)

4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt

Detaljer

Ringsaker kommune. Areal på kvadratkilometer Ca innbyggere i kommunen. Brumunddal: innbyggere Moelv: 4.

Ringsaker kommune. Areal på kvadratkilometer Ca innbyggere i kommunen. Brumunddal: innbyggere Moelv: 4. Tekst Tekst 6.700 hytter* *249 nye byggemeldte hytter i 2015 Ringsaker kommune Areal på 1.281 kvadratkilometer Ca 34000 innbyggere i kommunen Brumunddal: 9.500 innbyggere Moelv: 4.200 innbyggere Halvparten

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging

Detaljer

Ringsaker Brannvesen ERFARINGER MED TILSYN VED ASYLMOTTAK OG LEIRSKOLE

Ringsaker Brannvesen ERFARINGER MED TILSYN VED ASYLMOTTAK OG LEIRSKOLE Ringsaker Brannvesen ERFARINGER MED TILSYN VED ASYLMOTTAK OG LEIRSKOLE Ringsaker kommune Innlandets største kommune 33 629 innbyggere 1280 km 2 Norges største hyttekommune med over 6000 hytter Kommunalt

Detaljer

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER Definisjon på kommunale veger og plasser: Veg Busslommer med og uten leskur Gang- og sykkelveg (gangbane) Fortau Snuplasser Andre plasser (eksempel

Detaljer

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging HOVEDDEL III: UTBYGGINGSPROGRAM BOLIG- OG NÆRINGSAREALER 3.1 Innledning sprogram for bolig- og næringsarealer er en del av kommunens handlingsprogram, jf. planog bygningslovens 11-1. Programmet har til

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr. 55)

4.9 Kultur (VO nr. 55) 4.9 Kultur (VO nr. 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten skal tilrettelegge for at kommunes innbyggere gis mulighet til å delta i eller oppleve et mangfold av kultur og kulturelle uttrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Årsberetning 2010 VEKST OG UTVIKLING

Årsberetning 2010 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2010 VEKST OG UTVIKLING I Oversikt og analyser 1.1 Innledning Rådmannen legger med dette frem årsberetningen for 2010, - året da Ringsaker kommune fra 1. januar erklærte Brumunddal og Moelv

Detaljer

Til: Statens forurensningstilsyn v/sjur Andersen Fra: Bioforsk Jord og miljø v/carl Einar Amundsen Kopi til: Dato: 14. april 2009

Til: Statens forurensningstilsyn v/sjur Andersen Fra: Bioforsk Jord og miljø v/carl Einar Amundsen Kopi til: Dato: 14. april 2009 Bioforsk Jord og miljø Ås Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64 94 81 00 Faks: 64 94 81 10 jord@bioforsk.no Tiltaksrapport Sak: Tiltak ved DDT deponi Grefsheim gård Til: Statens forurensningstilsyn

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen.

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen. UKE 25 TEMA: SOMMER MANDAG 17 /6 Vi har avdelingsmøte 12.30-14.00 SSV: Solfrid TIRSDAG 18/6 LEKE SSV: Mette ONSDAG 19/6 TUR I SKOGEN for de som ikke skal på besøk. Besøk på Grashoppa for de som skal begynne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Bli med på sommerens morsomste konkurranse!

Bli med på sommerens morsomste konkurranse! I RINGSAKER Bli med på sommerens morsomste konkurranse! Ta deg rundt til naturskjønne opplevelser ved topper og vann, til kulturminnesteder som det er artig å besøke, til småbypuls og til områder med

Detaljer

OSAVegen 39/41. muligh ie

OSAVegen 39/41. muligh ie OSAVegen 39/41 et muligh ie e Fo r U t l I trivelige omgivelser sentralt på Voss tilbyr vi to nye, store eneboliger. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrikt og

Detaljer

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene

Detaljer

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune.

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Presentasjon av Stange kommune Bakgrunn for prosjektet Utvikling av kartleggingsverktøy

Detaljer

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger NVF seminar Horsens Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

Prosjekter under arbeid

Prosjekter under arbeid Prosjekter under arbeid Ottestad U skole, rehabilitering Totalentreprise for Stange Kommune. Rehabilitering av deler av Ottestad ungdomsskole Oppstart oktober 2015, ferdigstilles august 2016. SUNDGATA

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling

Detaljer

RINGSAKLISTA - BEST PÅ RINGSAKER

RINGSAKLISTA - BEST PÅ RINGSAKER KOMMUNEVALGET 2011 11. - 12. september 2011 Skal du stemme? Les denne avisen... - DU avgjør Ringsakers fremtid! innhold Derfor bør du stemme... Side 2 Tankesmie... Side 3 Skolekretser... Side 3-7 Mesnali...

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Med arbeidsglede mot nye mål - En flerkulturell skole der mangfold er en ressurs

Med arbeidsglede mot nye mål - En flerkulturell skole der mangfold er en ressurs Læringsmiljø, ulike læringsarenaer Identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse Med arbeidsglede mot nye mål - En flerkulturell skole der mangfold er en ressurs www.ringsaker.kommune.no/fagerlund-skole

Detaljer

OPPSUMMERING FRA ÅPENT MØTE 19. MARS 2015 PÅ GAUSDAL KULTURHUS

OPPSUMMERING FRA ÅPENT MØTE 19. MARS 2015 PÅ GAUSDAL KULTURHUS OMRÅDEREGULERING SEGALSTAD BRU OPPSUMMERING FRA ÅPENT MØTE 19. MARS 2015 PÅ GAUSDAL KULTURHUS Arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn innleda under tittelen: Kan vi bygge gode tettsteder i Norge? Noen

Detaljer

SOMMER 2016 Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud, psykisk helse

SOMMER 2016 Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud, psykisk helse SOMMER 2016 Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud, psykisk helse Opplevelser og mestring innen kulturelle og sosiale aktiviteter sammen med andre gir sjøltillit, trivsel og overskudd til å møte hverdagens

Detaljer

Informasjon om merking av sauer på utmarksbeite fra

Informasjon om merking av sauer på utmarksbeite fra Nr. 2 revidert 01.06.2016 Informasjon om merking av sauer på utmarksbeite fra Nannestad Sau og Geit SANKELAGET - Tlf. 906 90 838 www.nsg.no/akershus/nannestad Dette dokumentet er sendt til: Almenningsdrift

Detaljer

BYFEST I MOELV 21. JUNI PROGRAM

BYFEST I MOELV 21. JUNI PROGRAM BYFEST I MOELV 21. JUNI PROGRAM BARNAS BYFEST 09.00-20.00 Barnas Bybilde tegn eller mal Moelvtorget 10.00-15.00 Kjør minitoget Knertitten Garveriet 10.00-15.00 Maskemaling Moelv Frivilligsentral 12.00-13.15

Detaljer