Vedlegg 4 Områdeoversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4 Områdeoversikt"

Transkript

1 Vedlegg 4 Områdeoversikt

2 Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger Frekvenstabell Områdeoversikter med kart Mo gård Garveriet Moelv bo og aktivitetssenter Ringsaker bo og aktivitetssenter Moelv kulturhus Hagebakken Storgata Bakkevegen 2A Bakkevegen Bakkevegen Moelv tannklinikk Skarpsno skole Moelv ungdomsskole Fossen skole og Fossen barnehage

3 3.15 Kilde skole Storgata Moelvhallen Nes barnehage Avlastningssenter Brumunddal, Bjønnhaug, Thore Bjerkes veg Avlastningssenter Vesselbakkvegen 15a Bakkehaugen barnehage Brumunddal bo og aktivitetssenter Brumunddal brannstasjon Brumunddal helsestasjon og Mausetvegen 10A og B Brumunddal teatersal, fritidsklubb og administrasjonsbygget Brøttum barnehage Brøttum bo og aktivitetssenter., helsestasjon og omsorgsboliger Brøttum skole Butterkvern barnehage Fagerlund skole hallen Fredheimvegen barnehage Furnes barnehage og Furnes bo og aktivitetssenter Furnes ungdomsskole Hempa skole og Hempa barnehage

4 3.35 Kilde skole Kirkekretsen skole Kirkenær skole Kylstad barnehage Kylstad skole 427- Bolig Lille Ringveg Mausetvegen Moelv barnehage og Moelv brannstasjon Mørkved skole Mørkvedvegen Nes bo og aktivitetssenter Tingnes barnehage Omsorgsbolig Fagerlundvegen Omsorgsbolig Gammelgata Omsorgsbolig Hagebakken 2-12 og Omsorgsbolig Kirkevegen Omsorgsbolig Nordåsvegen Omsorgsboliger Ellevsætervegen 4 og Omsorgsboliger Skolevegen 15 og Omsorgsboliger Østgårdsvegen 5A-5D Ringsaker AO-senter Holovegen

5 3.55 Ringsaker AO-senter Ringsaker kulturskole Stavsberg skole Tømmerli barnehage og Tømmerli bo og aktivitetssenter Vesleparken barnehage Lismarka barnehage og Lismarka Skole Fagernes Skole Fagernes Barnehage Simenstua Barnehage Gaupen Skole Nes ungdomsskole og Nes barneskole og Neshallen Messnali skole Åsen skole Nes helsestasjon Brøttum tanlegeklinikk Skolevegen Helgøya Sund Svennerudvegen Holtet Selandgutua 18, 20A og 20B Veldrevegen 29 og

6 3.75 Tingnesvegen Mausetvegen Ånnerudvegen 37 (Kjerringhaugen) Tingnesvegen 266 (brannstasjon) Mesnali brannstasjon Bryggevegen 10 - Tingnes kulturhus, Tingnes spiseri og bank Prøysenhuset

7 1 Opplysninger Generelt krav til brøyting er 7 cm. Ved nødutganger med tilhørende rømningsveier 15 cm, og nødutganger ut av bygget skal lett kunne åpnes helt. Fjerning av snø på skoler skal i følge skolens ferier. Alle kontraktsområdet skal pusses/kostes etter endt sesong. Dette prises spesielt i Vedlegg 3 Prisskjema. 7

8 2 Frekvenstabell Nr Områder Ved snøfall over 7 cm må snøen være fjernet innen kl. Vedlikeholdsdager 1 Mo gård Mandag-fredag 2 Garveriet Mandag-fredag 3 Moelv bo og aktivitetssenter Alltid Alle dager 4 Ringsaker bo og aktivitetssenter Alltid Alle dager 5 Moelv kulturhus Alle dager 6 Hagebakken Alle dager 7 Storgata Alle dager 8 Bakkevegen 2A Alle dager 9 Bakkevegen Alle dager 10 Bakkevegen Alle dager 11 Moelv tannklinikk Mandag-fredag 12 Skarpsno skole Mandag-fredag 13 Moelv ungdomsskole Mandag-fredag 14 Fossen skole og fossen barnehage Mandag-fredag 15 Kilde skole Mandag-fredag 16 Storgata Alle dager 17 Moelvhallen Alle dager 18 Nes barnehage Mandag - fredag 19 Avlastningssenter Brumunddal, Bjønnhaug, Thore Bjerkes veg Alle dager 20 Avlastningssenter Vesselbakkvegen 15a Alle dager 8

9 21 Bakkehaugen barnehage Mandag - fredag 22 Brumunddal bo og aktivitetssenter Alle dager 23 Brumunddal brannstasjon Alle dager 24 Brumunddal helsestasjon og Mausetvegen 10A og B Alle dager 25 Brumunddal teatersal, fritidsklubb og administrasjonsbygget Alle dager 26 Brøttum barnehage Alle dager 27 Brøttum bo og aktivitetssenter, helsestasjon og omsorgsboliger Alle dager 28 Brøttum skole Alle dager 29 Butterkvern barnehage Alle dager 30 Fagerlund skole hallen Alle dager 31 Fredheimvegen barnehage Mandag - fredag 32 Furnes barnehage og Furnes bo og aktivitetssenter Alle dager på bo og akt, mandag - fredag på barnehagen 33 Furnes ungdomsskole Mandag - fredag 34 Hempa skole og Hempa barnehage Mandag - fredag 35 Kilde skole Mandag - fredag 36 Kirkekretsen skole Mandag - fredag 37 Kirkenær skole Mandag - fredag 38 Kylstad barnehage Mandag - fredag 39 Kylstad skole 427- Bolig Mandag - fredag 40 Lille Ringveg Alle dager 41 Mausetvegen Alle dager 42 Moelv barnehage og Moelv brannstasjon Brannstasjon - alltid, resten kl Brannstasjon - alle dager, resten mandag-fredag 43 Mørkved skole Mandag - fredag 44 Mørkvedvegen Alle dager 45 Nes bo og aktivitetssenter Tingnes barnehage Alle dager 9

10 46 Omsorgsbolig Fagerlundvegen Alle dager 47 Omsorgsbolig Gammelgata Alle dager 48 Omsorgsboliger Hagebakken 2-12 og Alle dager 49 Omsorgsbolig Kirkevegen Alle dager 50 Omsorgsbolig Nordåsvegen Alle dager 51 Omsorgsboliger Ellevsætervegen 4 og Alle dager 52 Omsorgsboliger Skolevegen 15 og Alle dager 53 Omsorgsboliger Østgårdsvegen 5A-5D Alle dager 54 Ringsaker AO-senter Holovegen Mandag-fredag 55 Ringsaker AO-senter Alle dager 56 Ringsaker kulturskole Alle dager 57 Stavsberg skole Mandag - fredag 58 Tømmerli barnehage og Tømmerli bo og aktivitetssenter Alle dager på bo og akt, mandag - fredag på barnehagen 59 Vesleparken barnehage Mandag - fredag 60 Lismarka skole og Lismarka barnehage Mandag - fredag 61 Fagernes skole og Fagernes barnehage Mandag - fredag 62 Simenstua barnehage Mandag - fredag 63 Gaupen Skole Mandag - fredag 64 Nes ungdomsskole, Nes barneskole og Neshallen Alle dager 65 Mesnali skole Mandag - fredag 66 Åsen skole Mandag - fredag 67 Nes helsestasjon Mandag - fredag 68 Skolevegen Alle dager 69 Helgøya Sund Alle dager 70 Svennerudvegen Alle dager 71 Holtet Alle dager 10

11 72 Selandgutua 18, 20A og 20B Alle dager 73 Veldrevegen 29 og Alle dager 74 Tingnesvegen Alle dager 75 Mausetvegen Alle dager 76 Ånnerudvegen 37 (Kjerringhaugen) Alle dager 77 Tingnesvegen 266 (brannstasjon) Alle dager 78 Mesnali brannstasjon Alle dager 79 Bryggevegen 10 - Tingnes kulturhus, Tingnes spiseri og bank Alle dager 80 Prøysenhuset Alle dager 11

12 3 Områdeoversikter med kart Områdekartene er beskrevet med to farger: Grønn farge indikerer maskinbrøyting, som traktor eller lignende. Gul / orange farge indikerer gangstier og nødutganger, kan brøytes med manuell snøfreser eller håndskuffe. 12

13 3.1 Mo gård 13

14 3.2 Garveriet 14

15 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter 15

16 3.4 Ringsaker bo og aktivitetssenter 16

17 3.5 Moelv kulturhus Vedlegg 4 Områdeoversikt 17

18 3.6 Hagebakken 18

19 3.7 Storgata 44 19

20 3.8 Bakkevegen 2A Vedlegg 4 Områdeoversikt 20

21 3.9 Bakkevegen 14 Vedlegg 4 Områdeoversikt 21

22 3.10 Bakkevegen 12 Vedlegg 4 Områdeoversikt 22

23 3.11 Moelv tannklinikk Vedlegg 4 Områdeoversikt 23

24 3.12 Skarpsno skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 24

25 3.13 Moelv ungdomsskole Vedlegg 4 Områdeoversikt 25

26 3.14 Fossen skole og Fossen barnehage 26

27 3.15 Kilde skole 27

28 3.16 Storgata 82 28

29 3.17 Moelvhallen 29

30 3.18 Nes barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 30

31 3.19 Avlastningssenter Brumunddal, Bjønnhaug, Thore Bjerkes veg 20 31

32 3.20 Avlastningssenter Vesselbakkvegen 15a 32

33 3.21 Bakkehaugen barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 33

34 3.22 Brumunddal bo og aktivitetssenter 34

35 3.23 Brumunddal brannstasjon Vedlegg 4 Områdeoversikt 35

36 3.24 Brumunddal helsestasjon og Mausetvegen 10A og B 36

37 3.25 Brumunddal teatersal, fritidsklubb og administrasjonsbygget 37

38 3.26 Brøttum barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 38

39 3.27 Brøttum bo og aktivitetssenter, helsestasjon og omsorgsboliger 39

40 3.28 Brøttum skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 40

41 3.29 Butterkvern barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 41

42 3.30 Fagerlund skole hallen Vedlegg 4 Områdeoversikt 42

43 3.31 Fredheimvegen barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 43

44 3.32 Furnes barnehage og Furnes bo og aktivitetssenter 44

45 3.33 Furnes ungdomsskole Vedlegg 4 Områdeoversikt 45

46 3.34 Hempa skole og Hempa barnehage 46

47 3.35 Kilde skole 47

48 3.36 Kirkekretsen skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 48

49 3.37 Kirkenær skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 49

50 3.38 Kylstad barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 50

51 3.39 Kylstad skole 427- Bolig

52 3.40 Lille Ringveg Vedlegg 4 Områdeoversikt 52

53 3.41 Mausetvegen 526 Vedlegg 4 Områdeoversikt 53

54 3.42 Moelv barnehage og Moelv brannstasjon 54

55 3.43 Mørkved skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 55

56 3.44 Mørkvedvegen 3 Vedlegg 4 Områdeoversikt 56

57 3.45 Nes bo og aktivitetssenter Tingnes barnehage 57

58 3.46 Omsorgsbolig Fagerlundvegen 53 58

59 3.47 Omsorgsbolig Gammelgata 11 59

60 3.48 Omsorgsbolig Hagebakken 2-12 og

61 3.49 Omsorgsbolig Kirkevegen 89 61

62 3.50 Omsorgsbolig Nordåsvegen 15 62

63 3.51 Omsorgsboliger Ellevsætervegen 4 og 12 63

64 3.52 Omsorgsboliger Skolevegen 15 og 17 64

65 3.53 Omsorgsboliger Østgårdsvegen 5A-5D 65

66 3.54 Ringsaker AO-senter Holovegen 66

67 3.55 Ringsaker AO-senter Vedlegg 4 Områdeoversikt 67

68 3.56 Ringsaker kulturskole Vedlegg 4 Områdeoversikt 68

69 3.57 Stavsberg skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 69

70 3.58 Tømmerli barnehage og Tømmerli bo og aktivitetssenter 70

71 3.59 Vesleparken barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 71

72 3.60 Lismarka barnehage og Lismarka Skole 72

73 3.61 Fagernes Skole og Fagernes Barnehage 73

74 3.62 Simenstua Barnehage Vedlegg 4 Områdeoversikt 74

75 3.63 Gaupen Skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 75

76 3.64 Nes ungdomsskole, Nes barneskole og Neshallen 76

77 3.65 Messnali skole Vedlegg 4 Områdeoversikt 77

78 3.66 Åsen skole 78

79 3.67 Nes helsestasjon Vedlegg 4 Områdeoversikt 79

80 3.68 Brøttum tannlegeklinikk Vedlegg 4 Områdeoversikt 80

81 3.69 Skolevegen 9 81

82 3.70 Helgøya Sund Vedlegg 4 Områdeoversikt 82

83 3.71 Svennerudvegen 29 Vedlegg 4 Områdeoversikt 83

84 3.72 Holtet

85 3.73 Selandgutua 18, 20A og 20B Vedlegg 4 Områdeoversikt 85

86 3.74 Veldrevegen 29 og 31 Vedlegg 4 Områdeoversikt 86

87 3.75 Tingnesvegen 6 Vedlegg 4 Områdeoversikt 87

88 3.76 Mausetvegen 87 Vedlegg 4 Områdeoversikt 88

89 3.77 Ånnerudvegen 37 (Kjerringhaugen) 89

90 3.78 Tingnesvegen 266 (brannstasjon) 90

91 3.79 Mesnali brannstasjon Vedlegg 4 Områdeoversikt 91

92 3.80 Bryggevegen 10 - Tingnes kulturhus, Tingnes spiseri og bank 92

93 3.81 Prøysenhuset Vedlegg 4 Områdeoversikt Beskrivelse for Prøysenhuset: Gangveg og veranda (brun farge), hånd / manuell snøfreser. Parkeringsplass, busstopp og HC parkering (gul farge) maskinbrøyting. Sirkus Mikkelikski, ved oppkjørsel til Prøysenhuset, maskinbrøyting og manuell snøfreser. Oppkjøring til Prøysenhuset (grå farge), maskinbrøyting 93

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3 Årsberetning 2007 Ringsaker kommune Årsberetning 2007 3 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 3 1.2 Virksomheten i 2007... 4 1.3 Økonomisk analyse... 8 1.4 Kort om finansforvaltningen

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling,

Detaljer

Årsberetning 2010 VEKST OG UTVIKLING

Årsberetning 2010 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2010 VEKST OG UTVIKLING I Oversikt og analyser 1.1 Innledning Rådmannen legger med dette frem årsberetningen for 2010, - året da Ringsaker kommune fra 1. januar erklærte Brumunddal og Moelv

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging

Detaljer

Bli med på sommerens morsomste konkurranse!

Bli med på sommerens morsomste konkurranse! SOMMER I RINGSAKER Bli med på sommerens morsomste konkurranse! Vi har plukket ut steder rundt om i kommunen som er vel verdt et besøk. Tolv poster vil lede deg til naturskjønne opplevelser ved topper

Detaljer

TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING SANDSTRØING

TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING SANDSTRØING TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING OG SANDSTRØING August 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 GENERELLE OPPLYSNINGER 2.0 VALG AV RODER FOR SNØBRØYTING/SANDSTRØING 3.0 PRISTILBUD 2009/2010 VEDLEGG: A. BRØYTE- OG STRØRODER

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging, kart og

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

Bli med på sommerens morsomste konkurranse!

Bli med på sommerens morsomste konkurranse! I RINGSAKER Bli med på sommerens morsomste konkurranse! Ta deg rundt til naturskjønne opplevelser ved topper og vann, til kulturminnesteder som det er artig å besøke, til småbypuls og til områder med

Detaljer

Egne lokasjoner (lukkede områder)

Egne lokasjoner (lukkede områder) Egne lokasjoner (lukkede områder) For alarmmottaket er det viktig at korrekt informasjon når redningstjenesten så hurtig som mulig. Lukkede områder, f.eks. innenfor gjerder mangler ofte kartverket riktige

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet. Sjusjøen har norges beste løyper. Kontingenten for 2012. Strømutbygging i rute

Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet. Sjusjøen har norges beste løyper. Kontingenten for 2012. Strømutbygging i rute NR. 101 FEBRUAR 2012 E l g å s en, a k s j ø en o g k u å s en v e l Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet Sjusjøen har norges beste løyper Kontingenten for 2012 Strømutbygging i rute

Detaljer

KULTURKALENDER. FUNKSJONSHEMMEDE VÅR 2015 Informasjon om tilrettelagte kultur- og fritidstilbud. Friluftsliv. Ridekurs

KULTURKALENDER. FUNKSJONSHEMMEDE VÅR 2015 Informasjon om tilrettelagte kultur- og fritidstilbud. Friluftsliv. Ridekurs KULTURKALENDER FUNKSJONSHEMMEDE VÅR 2015 Informasjon om tilrettelagte kultur- og fritidstilbud Ridekurs Bading Fotball Friluftsliv Hundekjøring Håndball EL-innebandy Sang og musikk Snøscooterkjøring Moro

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie

Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie INFORMASJONSSKRIV 04.03.2015 Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie Dette skrivet inneholder: o Generell informasjon (Dette skrivet) o Vedlegg: «Informasjon før oppstart» av Consolvo AS o Vedlegg:

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012. Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012. Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 21.02.2012 Innholdsfortegnelse: 1 Formål lokal energiutredning og beskrivelse av utredningsprosessen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Foto: krf.no/colourbox.com Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte menneske.

Detaljer