Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Kommunestyret 14.02.2013 kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkllin til øt i Kountyrt kl. 18: på Kountyrln, Skun rådhu. ORIENTERINGER: Bøk fr ny lnnn i Skun, Tor Kritin Hun Info o rbidt d rlpln Info o Nærinhn i Orkdlrionn v/anj Tjldflot TIL BEHANDLING: 1/13: MELDINGER - KOMMUNESTYRET /13: AVKLARINGER VEDR. TOTALBEVILGNING TIL PROSJEKTET "BYGGING AV SKOLE BØRSA" 3/13: SAMFUNNSPLANEN 13-4, SAMMEN OM DET GODE LIV, ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET ETTER HØRING OG FOLKEMØTE 4/13: UTTALELSE FOR HØRING - TRANSPORTPLAN FOR SØR-TRØNDELAG /13: SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV FRA TIL /13: OPPTAK AV NYE KOMMUNER I DET INTERKOMMUNALE ARKIVSAMARBEIDET - GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALEN 7/13: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING LITJSTUA 8/13: SATSING PÅ MILJØFYRTÅRN I SKAUN KOMMUNE 9/13: MASTERPLANEN FOR SKOLE-, BARNEHAGE-, IDRETTS- OG KULTUROMRÅDET I BØRSA

2 1/13: UTREDNING AV MØTEKOSTNADER Ettrnd Vrdlr øtr ttr nærr vrl. Forfll ld til Srvickontort, tlf Bør, Jon P. Huby ordførr

3 Sk PS 1/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 1/13 Arkivkod: 33 Arkivknr: 13/81 Skbhndlr: Ann Krin Vin Sknur Utvl Møtdto 1/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: MELDINGER - KOMMUNESTYRET SAKSDOKUMENTER: 1. Rpport rfrrt dokuntr. Sid v 6

4 Sk PS /13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: /13 Arkivkod: 614 A Arkivknr: 1/53 Skbhndlr: Bjørn Idr Ekrn Sknur Utvl Møtdto 3/13 Fornnkpt /13 Kountyrt SAKEN GJELDER: AVKLARINGER VEDR. TOTALBEVILGNING TIL PROSJEKTET "BYGGING AV SKOLE BØRSA" FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: Kountyrt år for lt. : Alt. : Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll dttt itdnfor yl Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) -14 Idrtthll (Idrtthll innår ikk i budjttr) 39, 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 183 Til byin v kol i Bør bvil kr 1,5 ill i 13, kr. 134,75 ill. i 14 o kr. 35,75 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. SAKSDOKUMENTER: 1. Nott fr rådivr runnkol n. bhovt for kroppøvintir.. Kotndovrl d innpill n. yl kontr idrtthll fr HR Projkt. 3. E-pot fr fylktnnln. 4. Møtrfrt nr. i tyrinrupp, pkt. 6 i rfrtt SAKSFRAMLEGG: Sid 3 v 6

5 Sk PS /13 Dt å vklr hv o lir til runn for dt i økonoiplnn vtt bløp på brutto 15 ill. kr. til byin v Bør kol. Følnd ontr å vklr o d innår llr ikk: 1. Indkrulrin v bruttobløp på 15 ill. kr.: Bløpt å indkrulr for pritinin fr til uut 15 iht. nbflin fr projktldr Kjll Kv. S brnin undr pkt. 1 undr økonoik vurdrinr. Indkrulrin å t d i rbvilninn.. Gyl kontr idrtthll: Rådivr runnkol hr utrbidt t nott, vdl nr. 1, dr bhov for undrvinin i kroppøvin bkriv for Bør kol o Skun undokol. Nottt vlutt d En toprllll brnkol, lv d t lvtll undr 3, vil ut i fr d nvnt titll yn å få utfordrinr i forhold til kpitt d n yl. Projktldr Kjll Kv hr i itt nott, vdl, vurdrt yl kontr idrtthll. Muntli hr Kjll Kv inforrt o o t hn i in vurdrinr ikk hr ttt hnyn til ntll klr pr. trinn. Hn nbflr t dt by idrtthll i bytrinn 1. Dt foruttt t yl innår i bvilt budjttr. Byin v idrtthll d full håndbllbn dførr kotndøknin, pkt. undr økonoik vurdrinr. 3. Rivin v k. kolby: All kitrnd by på kolorådt for brnkoln foruttt rvt. Dt l opp til t ny by plr lik t rivinn kn jør ttr t nybyn r frditilt. Kotndn til idlrtidi brkkr for undrvinin vil d unnå. Pviljon/brkk o tår hlt nord på tot r idlrtidi brukt v kulturkol, kuntforninn o firt YIT. Di hr likontrktr d kil oppiltid på 3 åndr. Dtt utlid byt foruttt oå rvt før byin v ny kol. S pkt. 3 undr økonoik vurdrinr. Rivinkotndr å t d i rbvilninn. 4. Ny tnnklinikk: Dt hr kot hnvndl, vdl 3, fr fylktnnln dr d ønkr å få pl til ny tnnklinikk vd dn ny brnkoln. Dr bhov r c. 3 d n innn til klinikk, dtt dførr lvt økt totl tørrl o kotnd for kolbyt d forkuttrin v dn økt kotndn. Dn bkrftt fylktnnln pr. tlfon t d r inntilt på å dkk d totl drift- o kpitlkotndr jnno livtl. S pkt. 4 undr økonoik vurdrinr. 5. Ektrkotndr krvnd runnforhold Gotknik rpport utrbidt v NGI konkludrr d t hl totorådt S1 i rulrinplnn for Bør r bbybrt å frt n vd byin ikk forvrrr d otknik forholdn. Kvikklirrunn, jnlt bkk o kitrnd VA - ldninr rprntrr n uikkrhtfktor o å ivrt ifht. Kotnd o bvilnin. S pkt. 5 undr økonoik vurdrinr. Sid 4 v 6

6 Sk PS /13 For jnnoførin v nbudkonkurrnn i 13 r dt bhov for kr,5 ill til honorr for tilbydrn, dv. kr 5 pr dltkr. ØKONOMISK VURDERING: 1. Indkrulrin v bruttobløp på 15 ill. kr.: 1 15*1,4 = 13 ill. kr *1,4 = 135, ill. kr ,*1,3 = 139,5 ill. kr ,5*1,14 = 141,5 ill.kr.. Gyl kontr idrtthll: Gyl bruttokotnd 14 ill. kr. Tilkudd pillidlr 4 ill. kr. Totlkotnd, ntto for yl 1 ill. kr. Idrtthll bruttokotnd (indkr.15) Kotnd vdr. runnforhold o k. vnn o vløp i jnfylt bkk Tilkudd pillidlr Totlkotnd, ntto for idrtthll 3. Rivin v k. kolby: Kotnd for kopltt rivin v ll kitrnd by 4. Ny tnnklinikk: Kotnd for 3 tnnklinikk (Kotnd kl dkk inn d livtl d fylktnnln) 5. Ektrkotndr krvnd runnforhold Dt r ifb. kvikklirrunn, jnlt bkk o kitrnd VA - ldninr jort t kotndovrl på 39, ill. kr. 3,5 ill. kr. 9,5 ill. kr. 33, ill. kr. 3, ill. kr. 9,8 ill. kr. 3,5 ill. kr. Oppurin økonoik vurdrinr: Pkt. 1: Indkrulrin å t d. Pkt. : Gyl kontr idrtthll; yl foruttt ttt d i opprinnli budjttr, idrtthll vil i n rkotnd. Pkt. 3: Rivin v ll kitrnd by å t d. Pkt. 4: Ny tnnklinikk hr rkotnd, n dtt kl dkk inn d livtl. Pkt. 5: Ektrkotndr runnforhold å t d. Oppurin, ltrntivr til vdtk: Alt. 1: Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll ikk dttt. Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 158 Sid 5 v 6

7 Sk PS /13 Til byin v kol i Bør bvil kr,5 ill. i 13, kr. 116 ill. i 14 o kr. 39,5 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. Alt. : Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll dttt itdnfor yl Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) -14 Idrtthll (Idrtthll innår ikk i budjttr) 39, 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 183 Til byin v kol i Bør bvil kr,5 ill i 13, kr. 134,75 ill. i 14 o kr. 45,75 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. Rntr o vdrkotndr økr d kr. 8,- pr. år pr. 1 ill.kr. i lånopptk. En vt. idrtthll vil i till utlø bhov for økt rurr til drift, kplvi ovrfør 938.,- i 13 til driftutiftr Skunhlln. Skn l fr utn forl til inntillin. Sid 6 v 6

8 Sk PS 3/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 3/13 Arkivkod: 141 Arkivknr: 1/181 Skbhndlr: Siv A. Lund Sknur Utvl Møtdto 77/1 Kountyrt /13 Kountyrt SAKEN GJELDER: SAMFUNNSPLANEN 13-4, SAMMEN OM DET GODE LIV, ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET ETTER HØRING OG FOLKEMØTE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Vdlt Sfunnplnn 13 4, Sn o dt od liv, Skun koun vdt o frlt i dnn kn d nvit ndrinr. Plnn kl kunnjør o jør tiljnli jnno lktronik dir, jf i Pln o byninlovn. SAKSDOKUMENTER: 1 Sk 77/1 i kountyrt øt :Hørin v funnplnn 13-4, n o dt od liv, Skun koun Utndt tidlir Sfunnplnn 13-4, n o dt od liv, Skun koun, rvidrt ttr hørin o i vr d rådnnn inntillin til vdtk Vdl 1 Hørinuttll fr: 3 Dirktortt for inrlforvltnin Vdl 4 Sttn vvn Vdl 3 5 Trondhirionn friluftråd Vdl 4 6 Skun koun vd Brn, fili o hl Vdl 5 7 Skun Arbidrprti Vdl 6 8 Vij vl Vdl 7 9 Skun Sntrprti Vdl 8 1 Bør Båtklubb Vdl 9 11 Sør-Trøndl Fylkkoun Vdl 1 Sid 7 v 6

9 Sk PS 3/13 1 Fylknnn i Sør-Trøndl Vdl 11 SAKSFRAMLEGG: I vr d kounn plntrti, plnpror for rvijon v funnplnn o rlplnn o vdtk o hørin r Forl til funnplnn 13 4, Sn o dt od liv, Skun koun dtrt vært ut til hørin o offntli ttryn i priodn til Plnforlt hr vært tiljnli i kounn rvickontor o på kounn hjid. Vidr r forlt bkjntjort i tr lokl vir o ndt rlvnt ktoryndihtr. I hørinpriodn r dt jnnoført t folkøt i Bør o bl bkjntjort r nn 14 dr før øtdto. So foruttt vr dt t drøftinøt d ktoryndihtn o funnplnn o rlplnn rrnrt rådnn t drøftinøt d d politik prtin in ruppldr o ndli utforin v funnplnn vijon o ålttinr. Grunnlt for drøftinn vr forlt til funnplnn o vr utndt på hørin, folkøtt o innkon hørinuttllr, - i lt 1 tykkr. Hørinuttllr d kounn kort kontrr Dirktortt for inrlforvltnin, vdl Dirktortt hr inn kontrr til plnforlt. Sttn vvn, vdl 3 Sttn vvn hr inn kontrr til plnforlt. Trondhirionn friluftråd, vdl 4 På n dl orådr burd plnhoriontn vært fr ot 5. Flr v åln o ofttr rkrjon, livkvlitt o friluftliv burd vært r konkrt o nvnt pifikt. Hovdål nur to undr tt funn, bør utvid lik t dt vir kounn ål o folkhltin. I trdj hovdål undr tt funn bør tilføy friluftliv. Snhnnd kytti fr Orkdl (Grønnlndkjært) til Øynd. St på Aktiv kolvi. Kounl plnr bør ynlijør frtidi friluftorådr. Kontr Sid 8 v 6

10 Sk PS 3/13 Friluftrådt uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Skun koun vd Brn, fili o hl, vdl 5 Forlått ndrinr r krvt i kuriv: Sfunn, ndr hovdål: Skl utvikl loklfunn o lr til rtt for ktiv dltl o n hlfrnd livtil. Sfunn, ndr hovdål, ført ukfktor: L til rtt for økt fyik ktivitt i næriljø for ll. Sfunn, ndr hovdål, trdj ukfktor: L vkt på hlfrnd lvvnr, vd å jør dt nklt å t od vl Sfunn, ndr hovdål, fjrd ukfktor: Aktivt hindr frfll fr kol o rbid, d vktlin v hlfrnd o forbynd rbid d foku på tidli intrvnjon Tjntr, hovdål: Utvikl tjntr jnno hndlin d innbyrn ttr jldnd lovvrk Tjntr, ndr ukfktor rttt d to ny ukfktorr: 1. D kounl tjntn kl utvikl o forbdr i dilo d brukrn.. Utnytt Skun koun hlhtli tyrinyt. (Bør troli inn undr hovdtt ornijon). Tjntr, trdj ukfktor ndr til: Kounn kl yt od publikurvic jnno tiljnli tjntr. Tjntr, ny fjrd ukfktor: Kounn kl kp od tjntr jnno foku på tidli intrvnjon, intrrin o livkvlitt i ll livfr. Tjntr, ny ft ukfktor: Kounn kl h foku på hndlin intrnt o ktrnt for å kp od o univrll tjntr. Tjntr, ny jtt ukfktor: Kounn kl bnytt tknoloin o finn for å optilir o ffktivir tjnttilbudt. Gnrlt i funnplnn - forlår t dt bnytt flr bildr v nnkr. Kontr Avdlin Brn, fili o hl in uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. I vr d plntrtin kl ntll hovdål o ukfktorr brn får oppnå n ltt kounirbr utviklinrtnin for kounn. Skun Arbidrprti, vdl 6 Sid 9 v 6

11 Sk PS 3/13 Sfunn, jtt ukfktor forlå ndrt til: Et v Nor bt oppvkt o læriniljør d vkt på dt hlhtli 13 åri løpt. I hndlinplnn: Utrbidl v kolbrukpln. I ll kfrl t punkt o hl o univrll utforin. Sfunn, trdj ukfktor, få fr n dl forhold o påvirkr hl røykin, lkohol, kothold ov. Kli o kollktivtrfikk bør vktl r nn hørinforlt ir uttrykk for. Dt bør innrbid t punkt o undo i funnplnn. Forlår t dt utrbid n ukfktor o frivillihtktorn. Forlår t dt utrbid n ukfktor o ohndlr tidli tin. S på rbidrutinn innn økonoivdlinn. L r vkt på intrkounlt rbid, for kpl infrtruktur. Kontr Arbidrprtit uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Vij vl, vdl 7 Ønkr t inkludrnd rbid for å få på pl n plntrti for Vij. Vir vidr til uttlln d hr itt til hørinn v forl til plntrtin for kounn. Kontr Vij vl in uttllr til trtiplnn o funnplnn l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Ønkt o n plntrti for Vij oppftt å jld utrbidl v n orådpln for Vij. Skun Sntrprti, vdl 8 Arlplnn å ynlijør åln i funnplnn. Vktl utviklin v loklfunn / rndr o prdt bolibyin. Vktl dilo d fylknnn. Svært vikti å vktl fyik fotrin. Utrbid ttttdplnr for Vnn, Vij o Jårn. Sid 1 v 6

12 Sk PS 3/13 Minnr blnt nnt o btydninn v t vrirt botilbud, nærinutviklin, utviklinn v brn o un, økt vktlin v trfikkikkrht - ir rdurt bhov for ikrinky. Kontr Sntrprtit uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Bør Båtklubb, vdl 9 6. Forlår t dt l t t kpittl o bruk v jøorådt. Kontr I forbindl d plnlinn v ny E39 bl dt utrbidt n trndonpln for Skun koun. Vd rvijon v rlplnn i 7 bl trndonplnn inkludrt. Sfunnplnn hovdål o ukfktorr nånd nærinutviklin, iljøvrn o hlforbynd friluftliv ivrtr d ontr o båtklubbn otlr i in hørinuttll. Båtklubbn uttll l oå til runn for utrbidl v kounn hndlinpln n oppfølin o pririn v funnplnn. Sør-Trøndl Fylkkoun, vdl 1 Kontr Fylkkounn uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Fylknnn i Sør-Trøndl, vdl 11 Bottin- o ntrtruktur nbfl vurdrt r innånd for å unnå t Skun blir n ovby. Frholdr offntli o privt rvic, od øtplr o nærrkrjon o ntrl fktorr for å få n tbil bfolknin d tilhøriht til tdt d bor. Støttr kounn forlått ålttin o å øk utnyttlrdn i ttttdn blnt nnt v hnyn til jordvrn. Dt jldr vktlinn v næriljø o ntur- o friluftlivvrdir o runnl for folk hl o trivl. Kontrr: Sid 11 v 6

13 Sk PS 3/13 Fylknnn uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Endrinr v ål- o ukfktorr i funnplnn på runnl v hørinuttllr, folkøt, øt d ktoryndihtr o d politik prtin in ruppldr: Sfunn Ført hovdål, tktrttin: Skl vær blnt d bt bokounn i Midt-Nor vd utnn v plnpriodn. Ført hovdål, ført ukfktor, tktndrin: All innbyrn kl opplv tryht, trivl o tilhøriht o ktivt kunn dlt i funnutviklinn, oå i t rionlt prpktiv Ført hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Ttttdutviklinn kl vktl hø rlutnyttin, od tddnnl, ttikk, røntorådr o blndin v bolir, hndl o rvicnærinr. Bør tyrk o kounntr. Ført hovdål, ft ukfktor, tktndrin: Bolibyinn kl pr v vrirt bolitypr, røntorådr, livløptndrd, univrll utforin o tilrttlin for oil bolibyin o odt kollktivtilbud. Ført hovdål, jtt ukfktor, tktrttin: Et v Midt-Nor bt oppvkt- o læriniljør. Andr hovdål, trdj ukfktor, tktndrin: L vkt på hlfrnd lvvnr o jør dt nklt å t unn vl. Andr hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Aktivt hindr frfll fr kol o rbid, d vktlin v hlfrnd o forbynd rbid. Trdj hovdål, ndr ukfktor, tktndrin: Tilrttl for tblrin v ltt indutri o rvicrbidplr. Trdj hovdål, trdj ukfktor, tktndrin: Miljø- o klitinn kl ført o frt pr v t bærkrfti rl- o utbyinøntr. Sid 1 v 6

14 Sk PS 3/13 Trdj hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Kulturlivt o frivilli ktor r vikti fktorr for å kp n od bokoun. Tjntr Andr ukfktor, tktndrin: Kvlittn på d kounl tjntn kl yttrlir forbdr jnno brd dilo d brukrn o od utnyttl v Skun koun hlhtli tyrinyt Ny fjrd ukfktor: Kounn kl bnytt tiljnli tknoloi for å optilir o ffktivir tjnttilbudt. Ornijon Fjrd ukfktor, tktndrin: Kounn kl h n ldrkultur o inpirrr til å kp lærnd iljø o ikrr drbidrn fli o pronli utviklin. Økonoi Fjrd ukfktor, tktndrin: Aviftblt tjntr kl vær ffktiv, jølfinnirnd o frtidrttt. Ft ukfktor, t ut v plnn: Fortninorådt kjøp o l v indor kl i plnpriodn i poitivt driftrultt. ØKONOMISK VURDERING: Skn hr inn dirkt økonoik konkvnr. Sid 13 v 6

15 Sk PS 4/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 4/13 Arkivkod: 1 N &13 Arkivknr: 1/19 Skbhndlr: John Ivr Ritn Sknur Utvl Møtdto 6/13 Pln o iljøutvlt /13 Kountyrt SAKEN GJELDER: UTTALELSE FOR HØRING - TRANSPORTPLAN FOR SØR-TRØNDELAG 14-3 PMUS FORSLAG TIL VEDTAK: Skun koun uttll o vit i dtt kfrlt for Trnportpln for Sør- Trøndl 14-3, dl 1: utfordrinr ovrnd Sør-Trøndl fylkkoun SAKSDOKUMENTER: Vdl 1: Trnportpln for Sør-Trøndl 14-3 Vdl : Muli tiltk på fylkvr, lit fr Trfikkikkrhtpln SAKSFRAMLEGG: Bkrunn Fylkkounn rbidr d Trnportpln for Sør-Trøndl Plnn utfor o n rionl pln ttr pln- o byninlovn, o pron følr dt plnpror o bl ndt på hørin ultio ptbr 1. Trnportpln for Sør-Trøndl 14-3 kl l runnl for fylkkounn prioritrinr jnno hndlinpror o budjttvdtk. Stidi kl dn i innpill o førinr til pror o når Sør-Trøndl, n o lir utnfor fylkkounn dirkt nvroråd. Plnn kl frl for fylktint i juni 13. Dt å prir t Trnportpln for Sør-Trøndl 14-3 vil rttt dn trdijonll vplnn for fylkt. Vdlt følr t hørinutkt på dl 1: Utfordrinr. Gjnno hørininnpill på dtt vil fylkkounn få ovrikt ovr vikti bhov tt fr kounr, nærinliv, offntli ttr o ndr hørinprtr. Sid 14 v 6

16 Sk PS 4/13 Innpill til plnn Kounn trfikkikkrhtpln hr llrd n ovrikt ovr uli fyik tiltk på fylkvr i ikk prioritrt rkkføl. Dnn l vd dnn kn o nrll innpill til plnn. I till vil kounn pilt fokur på di vikti bhov: Vtrkninr 1. Fylkv 8 fr Vlt til Vidlo b prioritrt opprdrt i plnpriodn. Dtt jldr ærkilt dn lt o ruttt trkninn fr Vlt o til Lrn o i til hr flr flkhlr d brur. Kounn hr utrbidt rulrinpln for Fv 8 o nå blir vdttt i fbrur 13, o i till r dt jort kotndnl på to dltrkninr fr til Lrn. Dtt r t odt runnl for vurdrinr for dnn fylkvn i plnn.. Fv 8 funrr o vltninv for E39 vd tnin. Vdlikhold på dnn b prioritrt d vn hr htt t dårli vdlikhold o n ynknd kvlitt idn ndklifirinn. Dt hr vit flr nr t dn tålr dårli å bli brukt o vltninv i lnr priodr. 3. All fylkvr bør h ft dkk. 4. Fylkvr bør priært opprdr til forkjørv dr dt ikk r jort o dt r nturli. 5. Fylkvr d dårli rkkvrk å opprdr. Kollktivtrnport/Prk & Rid o ntrutrinlr 1. Kpitt bu Trondhi Skun - Orknr bør tyrk i ruhtidn.. Fylkkounn lir i d 5 plr på kounn prkrinnl i Bør. D kitrnd pln på prk & rid i Bør bl utvidt i 1, n i plnpriodn vil båd kpittn på prkrinnlt o på prk & rid øk lik t n prnnt lønin å vurdr i vntult flr pln. Vd ndrinn i butktr i forbindl d Miljøpkkn bl dt n voldot øknin i bruk v di pln lik t kpittn bl ovrkrdt rkt. Skun koun r dn kounn i fylkt d tørt pronti vkt o drfor vil bhovt for bruk v lik trinlr forttt vær øknd i plnpriodn. Sid 15 v 6

17 Sk PS 4/13 3. Buvik hr n lik tndn ttr t butktn bl rdurt. For prk & rid i Buvik bl dt utvidt livtl for 16 plr i 1 på bnintjonn. Dtt r forttt lit, lik t li for nd flr plr til prk & rid i Buvik å utfør nk rkt. Midlrtidi li v plr vil kun funr inntil utbyinn v orådt r å tor t dtt vil i bl på di pln. En prnnt lønin for n tørr prk & rid i Buvik bør vær på pl i plnpriodn. Gn o ykklvr 1. Gn o ykklvr å prioritr ln fylkvr rundt ll koln i hl kounn. I politik bhndlin v kounn trfikkikkrhtpln r dtt forlått i n rdiu v k rundt ll kolr. Oppurin Fylkkounn ønkr innpill o ovrikt ovr vikti bhov. Tn i kfrlt r ikk i prioritrt rkkføl, n d t o kor fr i dtt kfrlt o d vntull kontrr fr politik bhndlin r d o i hovdk vil vær d o n viktit fr Skun koun. ØKONOMISK VURDERING: Vd utbyin v Fv 8, kl projktrinidln for rulrinplnrbidt tilbkbtl til Skun koun. Sid 16 v 6

18 Sk PS 5/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 5/13 Arkivkod: 33 &16 Arkivknr: 1/37 Skbhndlr: Gir Evjn Sknur Utvl Møtdto 5/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV FRA TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Skn l fr utn inntillin. SAKSDOKUMENTER:. Brv, d vdl, fr Ln Mitd: Søknd o prijon fr kounl vrv, dtrt. dbr 1 SAKSFRAMLEGG: Ln Mitd økr o fritk fr følnd politik vrv for priodn : 3. rprntnt i kountyrt, 4. ft dl i Pln- o iljøutvlt, 5. vrdl i SU Otrhun brnh, 6. vrdl for Erik Fntd i dinitrjonutvlt, o, 7. vrdl for Abjørn Lrnd i Råd for funkjonhd. Brunnln for økndn r tor bltnin o føl v kobinjonn full jobb vd Orkdl o Adn lnnnkontor, o vidrutdnnin vd Politihøkoln. I kounlovn 15 htr dt:. Kountyrt o fylktint kn ttr øknd frit, for t kortr tidro llr rtn v vlpriodn, dn o ikk utn uforholdi vnkliht llr bltnin kn kjøtt in pliktr i vrvt. Skn l fr utn forl til inntillin. Sid 17 v 6

19 Sk PS 5/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 6/13 Arkivkod: 68 &1 Arkivknr: 13/79 Skbhndlr: Gir Evjn Sknur Utvl Møtdto 6/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: OPPTAK AV NYE KOMMUNER I DET INTERKOMMUNALE ARKIVSAMARBEIDET - GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALEN RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Skun koun odkjnnr opptkt v Adn o Frøy kounr o dir i IKA Trøndl, o ndrin v lkpvtln, d virknin fr 1.jnur 13. SAKSDOKUMENTER: 1. Endrt lkpvtl SAKSFRAMLEGG: IKA Trøndl (opprinnli Rionlt rkiv for Indrøy, Stinkjr, Stjørdl o Lvnr) bl opprttt i 1987 o n intrkounl rbidordnin jf. Kounlovn 7. So dt frår v nvnt vr dt dn n 4 dlr i lkpt. Intitujonn bl 1.8. oornirt til t IKS d 1 irkounr. Vd rprntntkpøtt i 1 vr ntllt irkounr 4. Ny ir hr kot til, o Movik o Indrøy l kounr vidrfør i 1756 Indrøy. Slkpvtln r ndrt i tråd d ttu pr Pr hr lkpt 4 ir. Styrt i IKA Trøndl vdtok følnd på tyrøtt 5. ptbr 1: Adn o Frøy kounr oppt o dir i IKA Trøndl fr 1. jnur 13. Opptk v ny kounr, o ndrin v lkpvtln, å vdt v tli dltkr. Dt r t krv o t Kountyrt lv vdtr vtln. Sid 18 v 6

20 Sk PS 6/13 For Skun koun vil opptkt v ny kounr i IKA h o konkvn t irndln rdur no. Utvidln vil ikk h non prktik btydnin, vrkn for dt årli irtilkuddt /drifttilkuddt, llr irn t i rprntntkpt Økonoik vurdrin: Endrin v lkpvtln o opptk v ny ir i IKA Trøndl hr inn økonoik konkvnr for Skun koun. Sid 19 v 6

21 Sk PS 7/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 7/13 Arkivkod: U63 Arkivknr: 13/139 Skbhndlr: Gunnhild Lndrø Sknur Utvl Møtdto 7/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING LITJSTUA RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Litjtu, vd dli ldr Run Kroktd, innvil rvrinbvillin for Litjtu, 7353 Bør. SAKSDOKUMENTER: 8. Litjtu : Søknd o rvrinbvillin /vdl (ikk utndt). 9. Brv fr Skun koun til NAV o Skun lnnnkontor d forpørl o uttll vdrørnd øknd o rvrinbvillin (ikk utndt). SAKSFRAMLEGG: Run Kroktd økr o rvrinbvillin for Litjtu, i loklr hvor dt hr blitt drvt kfè tidlir. Srvrinvirkohtn lir på Rådhupln, nr. 14, bnr. 36. Dli ldr r Run Kroktd. Dli ldr hr jnnoført o btått nødvndi kunnkpprøv (Etblrrprøv). I føl dli ldr r Litjtu n ovrdrl v tidlir drift. Litjtu r drfor iht Srvrinlovn innvilt idlrtidi drifttilltl i påvnt v kountyrt bhndlin. Forpørl o uttll r ndt til NAV Skun. Forpørl o uttll r ndt til Lnnnn i Skun. Dt nbfl t Litjtu, vd dli ldr Run Kroktd, innvil rvrinbvillin o oøkt. Sid v 6

22 Sk PS 7/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 8/13 Arkivkod: Arkivknr: 13/3 Skbhndlr: Gir Evjn Sknur Utvl Møtdto 8/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: SATSING PÅ MILJØFYRTÅRN I SKAUN KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Kounn dltr i Miljøfyrtårnordninn o blir Miljøfyrtårnkoun. Linkotndn på kr 475,- pr. år til iljøfyrtårnordninn t innnfor vdttt budjttr, kto SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Hv r Miljøfyrtårn? Miljøfyrtårn r n njonl trdjprt rtifirinordnin o tilbyr rlvnt, konkrt o lønno iljørtifirin til privt o offntli virkohtr. Miljøvrndprtntt tøttr ordninn, o byr på t loklt rbid llo koun o virkohtr. Stiftln Miljøfyrtårn dinitrrr ordninn. I Miljøfyrtårn itt tyr ittr rprntntr fr NHO, VIRKE, LO, KS, Bdriftforbundt, Olo koun, Kritinnd koun o Hordlnd fylkkoun. På dnn åtn r Miljøfyrtårn fornkrt o t vikti nærin- o iljøpolitik virkiddl i d viktit ornijonn i privt o offntli nærinliv. Dt r brnjkrvn o r ntrl i Miljøfyrtårn. Vd å tilfrdtill krvn oppnå poitiv ffktr for rbid- o ytr iljø, o dt ir bprlr på driftidn. Miljøfyrtårn r nklt, konkrt, hndlinorintrt, o oppnåli for ll o vil jør no ktr for iljøt. Miljøfyrtårn kl iplntr i kitrnd HMS-/intrnkontrollyt o r ikk t ktr tyrinyt. Mr inforjon o Miljøfyrtårn finn på: Hvorfor kl Skun koun kjøp lin? Sid 1 v 6

23 Sk PS 8/13 Dro dt kl vær uli for virkohtr i Skun koun å bli rtifirt, å kounn h n lin fr Stiftln Miljøfyrtårn. Ført å dt ftt t politik vdtk o å t på Miljøfyrtårn. Kounn får rtifirinyndiht, o å utnvn n iljøfyrtårnnvrli o kl h nvr for inforjon o Miljøfyrtårn for intrrt virkohtr o innbyrn. Dnn pronn kl koordinr rtifirinn v virkohtr i kounn. Linn utlør t årli byr ttr t ført virkoht i kounn r rtifirt. Kounn får d tiln på t vrktøy for bærkrfti utviklin, dr ntll rtifirt virkohtr r tt v flr uli ålprtr. Stiftln Miljøfyrtårn krvr t ll rtifirt virkohtn årli kl rpportr in iljøprtjonr på indiktorr o rbidiljø, vfll, nri, trnport, innkjøp, utlipp o ttikk. Innrpportrinn kjr i t wbbrt Miljørpportrinyt (MRS) o ir ulihtr for utrpportrin til bruk vd for kpl bnchrkin. Hvilk virkohtr ønkr å bli Miljøfyrtårn i vår koun? Stiftln Miljøfyrtårn får hnvndlr fr virkohtn lv, o fr konulntn in. I Skun kjnnr vi konkrt til tt fir o hr hnvndt til kounn for å få jnnoført n iljøfyrtårnrtifirin. Rionlt rbid Kounn kn innå t rionlt rbid o Miljøfyrtårn, o rbid o rtifiørkpitt o rkdførin v ordninn i rionn. Dt kn vær ktult å t kontkt d nærlind kounr d ikt på å innå t rionlt rbid, foruttt t kountyrt vdtr t Skun koun kl dlt i iljøfyrtårnordninn. Kotndr for kounn Kounlinn kotr kr 4 75 kkl. v. i årt for n koun d innbyrtll llo 5 o innbyr. Vd å rbid d int n nnn koun, btl dt i tdt rionlin o utlør n rbtt på 4 pront v urt kounlinr. Linn fkturr ikk før dt hr vært int n rtifirin i n koun (privt llr offntli virkoht). Kurutiftr for kounn n ntt o nd på hhv konulnt- o rtifiørkur bløpr til c kr 6 6 pr. pron på førtnvnt o kr 4 4 pr. pron på itnvnt. Vd 1. n rtifirin oppfordrr Stiftln Miljøfyrtårn kounn til å btl rtifiktt i l o r o bløpr til kr 8 kkl. v, hvi dt btill tt o tt rtifikt. I till oppfordr kounn o å btl rninn vd 1. n rtifirin ltå lv rtifirinrbidt o utjør c. kr 3-5 kkl. v. Dt r iidlrtid ikk uvnli t kotndn d rtifirin dkk v dn nklt virkoht. Vd nr rtifirinr (virkohtn rrtifir hvrt 3. år) r dt nturli t virkohtn btlr lv. Sid v 6

24 Sk PS 8/13 Kounn kn utdnn n konulntr (intrnkonulntr) o kn vær proldr i kounn n virkohtr, lik o brnhr, kolr, ykhj, rådhu ov. Rådnnn rkndr Miljøfyrtårnrtifirin vil kunn bidr til å hv iljøtndrdn i privt bdriftr o offntli virkohtr, no o kn før til bdr rurforvltnin o bdr iljøprtjonr i kounn. Hovdotivjonn for virkohtr, o kl bli Miljøfyrtårnrtifirt, å vær ønkt o å forbdr n drift: indr iljøbltnin, t bdr rbidiljø o n r iljøvnnli rurforvltnin. Dt vil vær i loklfunnt intr t virkohtr i kounn drivr på n bærkrfti åt. D bdriftn o rtifirr o ført bdrift i in brnj i vår koun, vil kunn i rfrinr o r nytti o otivrnd for ndr lokl bdriftr til å føl ttr. Ut fr dtt vil rådnnn nbfl t kounn kjøpr lin o dltr i Miljøfyrtårnordninn. Dt kn vær ønkli å innå t rionlt rbid d ndr kounr. Dtt vil jør Miljøfyrtårnrbidt r rjonlt for ll rbidnd kounr. Rådnnn vil drfor t inititiv til å undrøk o dt r ktult å innå t rionlt rbid. Rådnnn nbflr t Skun koun blir d i iljøfyrtårnordninn. ØKONOMISK VURDERING:. Linkotndn på kr 475 pr. år til iljøfyrtårnordninn t innnfor vdttt budjttr, kto Dn nklt bdrift bærr n kotndr knyttt til rtifirinn. Sid 3 v 6

25 Sk PS 9/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 9/13 Arkivkod: 144 Arkivknr: 13/64 Skbhndlr: Siv A. Lund Sknur Utvl Møtdto 9/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: MASTERPLANEN FOR SKOLE-, BARNEHAGE-, IDRETTS- OG KULTUROMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Mtrplnn Skol, brnh, idrtt, kultur o utviklin Bør dtrt vdt. Mtrplnn trtik førinr itt i kpittl k kl bnytt o runnl for plnlin o byin v ny brnkol i Bør o påfølnd utviklin v oråd S1 i rulrinplnn for Bør. SAKSDOKUMENTER: 1 Sk 66/1 i kountyrt Byin v kol i Bør Utndt tidlir Mtrplnn Skol, brnh, idrtt, kultur o utviklin Bør dtrt Vdl 1 SAKSFRAMLEGG I forbindl d utrbidln v rulrinplnn for Bør ntru o ntruoråd i 7 bl dt tidi lt n trpln for oråd SI i rulrinplnn. Hovdforålt d dnn plnn vr å vklr loklirin v brnkoln i Bør vdtok kountyrt ndt o rbtinlr for jnnoførin v projktt Byin v kol i Bør. I rbtinln htr dt blnt nnt: På runnl v jldnd trpln l n r dtljrt hovdpln for rldiponrinn på kort o ln ikt for å ivrt funkjonn for kolr, brnhr o idrttnl. Mtrplnn o ropror / funkjonkrv vdt v kountyrt før d nvnd for vidr projktrin. Sid 4 v 6

26 Sk PS 9/13 I vr d jldnd rulrinpln for ntru o trpln for kolr, brnh o idrttnl i Bør, kl nytt byninnl for brnkoln li i / vd nåværnd rlr for brnkol. Gjldnd rulrinpln kl l til runn for trilvl o utforin v byninnlt. Nytt kolnl kl ttik tilp kitrnd bbyl i ntru. Anlt kl plr o utfor lik t dt r ført bidr til dnnln v t ttrktivt, ntrlt o fll td for koln, brnhn, idrttnlt o ndr kulturrltrt by i Bør. Dtt oppvkt- o idrtttdt kl innn totorådt plr å nært Bør prtrd o rådhut o uli for å ltt kounikjon o drd tyrk tdt ttrktivitt. Oppvkt o idrttnlt kl hnvnd funkjonlt o ttik til Fv 83 lik t dn o n lidlå kn bind ntrut tdr på b idr v hovdtn n. Kountyrt vdtk o Byin v kol i Bør bl fult opp d n tilbudkonkurrn o Slbr Arkitktr bl njrt for utrbidln v ny trpln. Plnrbidt bl innldt d involvrinøtr d hnholdvi ldr for ulik virkohtr innnfor tplnn oråd o rfrnruppn. Skir til plnlønin bl prntrt o dikutrt i d rupprinn På runnl v otttt ynpunktr bl plnn ndrt o frditil til i vr d oppdrkontrkt. Ut fr n foruttnin o t kitrnd brnkolnl, unnttt yl, kl bnytt undr byin v nytt kol- o idrttnl bl plnn dtrt jutrt o frditilt I føl opplyninr fr Slbr Arkitktr vil dn totl ktrn konulntkotndn tilknyttt trplnn bli kr 5 4 kkl. v. Plnrbidt r finnirt v bvilninr til projktt Byin v kol i Bør. Mtrplnn innld d n rdjørl for plnn bkrunn, inforjon o hv o hr utrbidt plnn o n ovrikt ovr involvrt. Vidr i n dfinijon v brpt trpln o dn forål. Kort kn n i t forålt d trplnn for Bør r å h n ovrordnt trtik pln o tilrttlr for n optil rlutnyttl for kol-, brnh-, idrtt- o kulturorådt. Vidr kl dn tilrttl for tblrin v t kulturtd blnt nnt vd ynriffktr. Sit n ikk int kl dn i førinr for dn kond utviklinn lik t frtidi ulihtr ikr. I plnn r dt oå pontrt t n tillutnin til trplnn ikk r t vdtk o utbyin, n n tillutnin til n lnikti trti for utviklin. D trtik førinn for utviklinn v plnorådt, bnvnt o S1 i rulrinplnn for Bør, r oppurt i plnn kpittl nur k. Di førinn kl bnytt o runnl for plnlin o byin v ny brnkol i Bør o påfølnd utviklin v oråd S1. Sid 5 v 6

27 Sk PS 9/13 Plnn kpittl nur yv forklrr hniktn d d påfølnd kpitln illutrjonr: Illutrjonn i d kond kpittl r kj ovr rlbhov o hovdtrkkn til plrinprinipp v byninr. Illutrjonn r ikk din v ndli by llr dr fotvtrykk. Skjn vir iidlrtid intnjonr o ynlijør d n å kritt o ddr opp til no r. Plnn vir hvordn d i dt ln prpktiv kpr vinn vinn itujonr d tor ynrir for hl loklfunnt i Skun koun. Dt r vikti å kunn tt dt nklt projkt inn i dn lnikti utviklinn v S1. ØKONOMISK VURDERING: Skn hr inn dirkt økonoik konkvnr. Sid 6 v 6

28 Arkivknr.:13/81 SAKEN GJELDER: MELDINGER - KOMMUNESTYRET SAKSDOKUMENTER: 1. Rpport rfrrt dokuntr.

29 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dto: 18:-: Utvl: KST Kountyrt Sknr Rdto Avd/Sk/Skb Arkivkod Løpnr Nvn Innhold 1. 1/ STAB/SE/GLA U /1 Vij vl MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I VIGGJARHEIM / STAB/SE/AKV 33 & /1 Hn koun MELDING OM VEDTAK - TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 11 - FORPROSJEKTGRUPPE SKATT 3. 1/ STAB/SE/AKV 33 & /1 Hn koun MELDING OM POLITISK VEDTAK - SIO PROSJEKT REGIONAL SAMHANDLINGSENHET 4. 1/ STAB/SE/AKV 33 & /1 Hn koun MELDING OM POLITISK VEDTAK - VERTSKOMMUNEAVTALER - TJENESTESAMARBEID OG LEGEVAKTSAMARBEID 5. 1/ STAB/SE/AKV 33 & /1 Snillfjord koun MELDING OM POLITISK VEDTAK - VERTSKOMMUNEAVTALER OM HELSESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 6. 1/ STAB/ØP/KMN /1 ********** MELDING OM AKSJEOVERDRAGELSE - FORSKJØPSRETT ********** 7. 1/ STAB/SE/AKV 33 & /1 Srbidkoitén for Orkdlrionn REFERAT FRA MØTET I SAMARBEIDSKOMITÉEN FOR ORKDALSREGIONEN / STAB/SE/AKV 33 &17 1/13 Snillfjord koun MELDING OM POLITISK VEDTAK - TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN - SKATTEINNKREVING

30 9. 1/ STAB/SE/AKV 33 &17 83/13 Rnnbu koun MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYE VEDTEKTER ORKDALSREGIONEN 1. 1/ STAB/SE/AKV 33 &17 185/13 Srbidkoitén for Orkdlrionn REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSKOMITEEN FOR ORKDALSREGIONEN MV 14. DESEMBER / STAB/SE/AKV 33 &17 186/13 Trondhirionn PROTOKOLL/REFERAT FRA MØTE I TRONDHEIMSREGIONEN KONFERANSEINNBYDELSE 1. 1/ STAB/SE/AKV 33 &17 866/13 Sør-Trøndl fylkkoun ENDRET MØTEPLAN POLITISKE UTVALG 13 - SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 13. 8/ PLAN/TK/JDA 611 &5 46/13 Fornnkpt SLUTTRAPPORT TIL PROSJEKT ERVERV AV GRUNN FRA OPPLYSNINGSVESENETS FOND GNR 147 BNR 1 FNR / STAB/ØP/KMN 4 198/13 Mlhu-Skun-MIdtr Guldl Knr ÅRSRAPPORT OG SKATTEREGNSKAP FOR 1 FOR MELHUS, SKAUN OG MIDTRE GAULDAL KEMNERKONTOR

31 BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 3/13 I Fornnkpt : BEHANDLING: Rådivr Siv Lund o Kjll Kv fr HR-projkt orintrt. Lr Arn Pdrn frt på vn v AP o Høyr følnd forl: Kountyrt år for ltrntiv. Fornnkpt får i oppdr å ko d tiltk for for å brin bln i økonoiplnn. Arbidt å på ll orådr innn drift. Arbidt å vær vluttt innn budjttkonfrnn i juni i år. Rådnnn bitår i rbidt d tiltkforln. Kotndr vd vntult ktrn utrdninr dkk v driftfondt. Ordførr Jon P. Huby frt på vn v flrtllruppn følnd forl : Kountyrt år for lt.. Ofornt forl: Til byin v kol i Bør bvil kr 1,5 ill i 13, kr. 134,75 ill. i 14 o kr. 35,75 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. BEHANDLING: Vd ltrntiv votrin llo forln fr Lr Arn Pdrn o Jon P. Huby, bl itnvnt tiltrådt d 4 ot 3 tr. (Lr Arn Pdrn o Birit Frntd fr AP o Erk Fntd fr Høyr.) Ofornt tillforl vdr. lt nti tiltrådt. VEDTAK: Kountyrt år for lt. : Alt. : Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll dttt itdnfor yl Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) -14 Idrtthll (Idrtthll innår ikk i budjttr) 39, 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 183 Til byin v kol i Bør bvil kr 1,5 ill i 13, kr. 134,75 ill. i 14 o kr. 35,75 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13.

32 Arkivknr.:1/53 SAKEN GJELDER: AVKLARINGER VEDR. TOTALBEVILGNING TIL PROSJEKTET "BYGGING AV SKOLE I BØRSA" RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: SAKSDOKUMENTER: 1. Nott fr rådivr runnkol n. bhovt for kroppøvintir.. Kotndovrl d innpill n. yl kontr idrtthll fr HR Projkt. 3. E-pot fr fylktnnln. 4. Møtrfrt nr. i tyrinrupp, pkt. 6 i rfrtt SAKSFRAMLEGG: Dt å vklr hv o lir til runn for dt i økonoiplnn vtt bløp på brutto 15 ill. kr. til byin v Bør kol. Følnd ontr å vklr o d innår llr ikk: 1. Indkrulrin v bruttobløp på 15 ill. kr.: Bløpt å indkrulr for pritinin fr til uut 15 iht. nbflin fr projktldr Kjll Kv. S brnin undr pkt. 1 undr økonoik vurdrinr. Indkrulrin å t d i rbvilninn.. Gyl kontr idrtthll: Rådivr runnkol hr utrbidt t nott, vdl nr. 1, dr bhov for undrvinin i kroppøvin bkriv for Bør kol o Skun undokol. Nottt vlutt d En toprllll brnkol, lv d t lvtll undr 3, vil ut i fr d nvnt titll yn å få utfordrinr i forhold til kpitt d n yl. Projktldr Kjll Kv hr i itt nott, vdl, vurdrt yl kontr idrtthll. Muntli hr Kjll Kv inforrt o o t hn i in vurdrinr ikk hr ttt hnyn til ntll klr pr. trinn. Hn nbflr t dt by idrtthll i bytrinn 1. Dt foruttt t yl innår i bvilt budjttr. Byin v idrtthll d full håndbllbn dførr kotndøknin, pkt. undr økonoik vurdrinr. 3. Rivin v k. kolby: All kitrnd by på kolorådt for brnkoln foruttt rvt. Dt l opp til t ny by plr lik t rivinn kn jør ttr t nybyn r frditilt. Kotndn til idlrtidi brkkr for undrvinin vil d unnå. Pviljon/brkk o tår hlt nord på tot r idlrtidi brukt v kulturkol, kuntforninn o firt YIT. Di hr likontrktr d kil oppiltid på 3 åndr. Dtt utlid byt foruttt oå rvt før byin v ny kol. S pkt. 3 undr økonoik vurdrinr. Rivinkotndr å t d i rbvilninn.

33 4. Ny tnnklinikk: Dt hr kot hnvndl, vdl 3, fr fylktnnln dr d ønkr å få pl til ny tnnklinikk vd dn ny brnkoln. Dr bhov r c. 3 d n innn til klinikk, dtt dførr lvt økt totl tørrl o kotnd for kolbyt d forkuttrin v dn økt kotndn. Dn bkrftt fylktnnln pr. tlfon t d r inntilt på å dkk d totl drift- o kpitlkotndr jnno livtl. S pkt. 4 undr økonoik vurdrinr. 5. Ektrkotndr krvnd runnforhold Gotknik rpport utrbidt v NGI konkludrr d t hl totorådt S1 i rulrinplnn for Bør r bbybrt å frt n vd byin ikk forvrrr d otknik forholdn. Kvikklirrunn, jnlt bkk o kitrnd VA - ldninr rprntrr n uikkrhtfktor o å ivrt ifht. Kotnd o bvilnin. S pkt. 5 undr økonoik vurdrinr. For jnnoførin v nbudkonkurrnn i 13 r dt bhov for kr,5 ill til honorr for tilbydrn, dv. kr 5 pr dltkr. ØKONOMISK VURDERING: 1. Indkrulrin v bruttobløp på 15 ill. kr.: 1 15*1,4 = 13 ill. kr *1,4 = 135, ill. kr ,*1,3 = 139,5 ill. kr ,5*1,14 = 141,5 ill.kr.. Gyl kontr idrtthll: Gyl bruttokotnd Tilkudd pillidlr Totlkotnd, ntto for yl Idrtthll bruttokotnd (indkr.15) Kotnd vdr. runnforhold o k. vnn o vløp i jnfylt bkk Tilkudd pillidlr Totlkotnd, ntto for idrtthll 3. Rivin v k. kolby: Kotnd for kopltt rivin v ll kitrnd by 4. Ny tnnklinikk: Kotnd for 3 tnnklinikk (Kotnd kl dkk inn d livtl d fylktnnln) 5. Ektrkotndr krvnd runnforhold Dt r ifb. kvikklirrunn, jnlt bkk o kitrnd VA - ldninr jort t kotndovrl på 14 ill. kr. 4 ill. kr. 1 ill. kr. 39, ill. kr. 3,5 ill. kr. 9,5 ill. kr. 33, ill. kr. 3, ill. kr. 9,8 ill. kr. 3,5 ill. kr. Oppurin økonoik vurdrinr: Pkt. 1: Indkrulrin å t d. Pkt. : Gyl kontr idrtthll; yl foruttt ttt d i opprinnli budjttr, idrtthll vil i n rkotnd. Pkt. 3: Rivin v ll kitrnd by å t d. Pkt. 4: Ny tnnklinikk hr rkotnd, n dtt kl dkk inn d livtl.

34 Pkt. 5: Ektrkotndr runnforhold å t d. Oppurin, ltrntivr til vdtk: Alt. 1: Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll ikk dttt. Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 158 Til byin v kol i Bør bvil kr,5 ill. i 13, kr. 116 ill. i 14 o kr. 39,5 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. Alt. : Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll dttt itdnfor yl Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) -14 Idrtthll (Idrtthll innår ikk i budjttr) 39, 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 183 Til byin v kol i Bør bvil kr,5 ill i 13, kr. 134,75 ill. i 14 o kr. 45,75 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. Rntr o vdrkotndr økr d kr. 8,- pr. år pr. 1 ill.kr. i lånopptk. En vt. idrtthll vil i till utlø bhov for økt rurr til drift, kplvi ovrfør 938.,- i 13 til driftutiftr Skunhlln. Skn l fr utn forl til inntillin.

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Arkivknr.:1/181 SAKEN GJELDER: SAMFUNNSPLANEN 13-4, SAMMEN OM DET GODE LIV, ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET ETTER HØRING OG FOLKEMØTE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Vdlt Sfunnplnn 13 4, Sn o dt od liv, Skun koun vdt o frlt i dnn kn d nvit ndrinr. Plnn kl kunnjør o jør tiljnli jnno lktronik dir, jf i Pln o byninlovn. SAKSDOKUMENTER: 1 Sk 77/1 i kountyrt øt :Hørin v funnplnn 13-4, n o dt od liv, Skun koun Utndt tidlir Sfunnplnn 13-4, n o dt od liv, Skun koun, rvidrt ttr hørin o i vr d rådnnn inntillin til vdtk Vdl 1 Hørinuttll fr: 3 Dirktortt for inrlforvltnin Vdl 4 Sttn vvn Vdl 3 5 Trondhirionn friluftråd Vdl 4 6 Skun koun vd Brn, fili o hl Vdl 5 7 Skun Arbidrprti Vdl 6 8 Vij vl Vdl 7 9 Skun Sntrprti Vdl 8 1 Bør Båtklubb Vdl 9 11 Sør-Trøndl Fylkkoun Vdl 1 1 Fylknnn i Sør-Trøndl Vdl 11 SAKSFRAMLEGG: I vr d kounn plntrti, plnpror for rvijon v funnplnn o rlplnn o vdtk o hørin r Forl til funnplnn 13 4, Sn o dt od liv, Skun koun dtrt vært ut til hørin o offntli ttryn i priodn til Plnforlt hr vært tiljnli i kounn rvickontor o på kounn hjid. Vidr r forlt bkjntjort i tr lokl vir o ndt rlvnt ktoryndihtr. I hørinpriodn r dt jnnoført t folkøt i Bør o bl bkjntjort r nn 14 dr før øtdto. So foruttt vr dt t drøftinøt d ktoryndihtn o funnplnn o rlplnn rrnrt rådnn t drøftinøt d d politik prtin in ruppldr o ndli utforin v funnplnn vijon o ålttinr. Grunnlt for drøftinn vr forlt til funnplnn o vr utndt på hørin, folkøtt o innkon hørinuttllr, - i lt 1 tykkr.

44 Hørinuttllr d kounn kort kontrr Dirktortt for inrlforvltnin, vdl Dirktortt hr inn kontrr til plnforlt. Sttn vvn, vdl 3 Sttn vvn hr inn kontrr til plnforlt. Trondhirionn friluftråd, vdl 4 - På n dl orådr burd plnhoriontn vært fr ot 5. - Flr v åln o ofttr rkrjon, livkvlitt o friluftliv burd vært r konkrt o nvnt pifikt. - Hovdål nur to undr tt funn, bør utvid lik t dt vir kounn ål o folkhltin. - I trdj hovdål undr tt funn bør tilføy friluftliv. Snhnnd kytti fr Orkdl (Grønnlndkjært) til Øynd. - St på Aktiv kolvi. - Kounl plnr bør ynlijør frtidi friluftorådr. Kontr Friluftrådt uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Skun koun vd Brn, fili o hl, vdl 5 Forlått ndrinr r krvt i kuriv: - Sfunn, ndr hovdål: Skl utvikl loklfunn o lr til rtt for ktiv dltl o n hlfrnd livtil. - Sfunn, ndr hovdål, ført ukfktor: L til rtt for økt fyik ktivitt i næriljø for ll. - Sfunn, ndr hovdål, trdj ukfktor: L vkt på hlfrnd lvvnr, vd å jør dt nklt å t od vl - Sfunn, ndr hovdål, fjrd ukfktor: Aktivt hindr frfll fr kol o rbid, d vktlin v hlfrnd o forbynd rbid d foku på tidli intrvnjon - Tjntr, hovdål: Utvikl tjntr jnno hndlin d innbyrn ttr jldnd lovvrk - Tjntr, ndr ukfktor rttt d to ny ukfktorr: 1. D kounl tjntn kl utvikl o forbdr i dilo d brukrn.. Utnytt Skun koun hlhtli tyrinyt. (Bør troli inn undr hovdtt ornijon). - Tjntr, trdj ukfktor ndr til: Kounn kl yt od publikurvic jnno tiljnli tjntr. - Tjntr, ny fjrd ukfktor: Kounn kl kp od tjntr jnno foku på tidli intrvnjon, intrrin o livkvlitt i ll livfr. - Tjntr, ny ft ukfktor: Kounn kl h foku på hndlin intrnt o ktrnt for å kp od o univrll tjntr.

45 - Tjntr, ny jtt ukfktor: Kounn kl bnytt tknoloin o finn for å optilir o ffktivir tjnttilbudt. - Gnrlt i funnplnn - forlår t dt bnytt flr bildr v nnkr. Kontr Avdlin Brn, fili o hl in uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. I vr d plntrtin kl ntll hovdål o ukfktorr brn får oppnå n ltt kounirbr utviklinrtnin for kounn. Skun Arbidrprti, vdl 6 - Sfunn, jtt ukfktor forlå ndrt til: Et v Nor bt oppvkt o læriniljør d vkt på dt hlhtli 13 åri løpt. - I hndlinplnn: Utrbidl v kolbrukpln. - I ll kfrl t punkt o hl o univrll utforin. - Sfunn, trdj ukfktor, få fr n dl forhold o påvirkr hl røykin, lkohol, kothold ov. - Kli o kollktivtrfikk bør vktl r nn hørinforlt ir uttrykk for. - Dt bør innrbid t punkt o undo i funnplnn. - Forlår t dt utrbid n ukfktor o frivillihtktorn. - Forlår t dt utrbid n ukfktor o ohndlr tidli tin. - S på rbidrutinn innn økonoivdlinn. - L r vkt på intrkounlt rbid, for kpl infrtruktur. Kontr Arbidrprtit uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Vij vl, vdl 7 Ønkr t inkludrnd rbid for å få på pl n plntrti for Vij. Vir vidr til uttlln d hr itt til hørinn v forl til plntrtin for kounn. Kontr Vij vl in uttllr til trtiplnn o funnplnn l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Ønkt o n plntrti for Vij oppftt å jld utrbidl v n orådpln for Vij. Skun Sntrprti, vdl 8 - Arlplnn å ynlijør åln i funnplnn. - Vktl utviklin v loklfunn / rndr o prdt bolibyin. Vktl dilo d fylknnn. - Svært vikti å vktl fyik fotrin. - Utrbid ttttdplnr for Vnn, Vij o Jårn. - Minnr blnt nnt o btydninn v t vrirt botilbud, nærinutviklin, utviklinn v brn o un, økt vktlin v trfikkikkrht - ir rdurt bhov for ikrinky.

46 Kontr Sntrprtit uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Bør Båtklubb, vdl 9 - Forlår t dt l t t kpittl o bruk v jøorådt. Kontr I forbindl d plnlinn v ny E39 bl dt utrbidt n trndonpln for Skun koun. Vd rvijon v rlplnn i 7 bl trndonplnn inkludrt. Sfunnplnn hovdål o ukfktorr nånd nærinutviklin, iljøvrn o hlforbynd friluftliv ivrtr d ontr o båtklubbn otlr i in hørinuttll. Båtklubbn uttll l oå til runn for utrbidl v kounn hndlinpln n oppfølin o pririn v funnplnn. Sør-Trøndl Fylkkoun, vdl 1 - Plnn burd å litt nærr inn på kounn roll i rionn, - kounn bidr o forvntninr til rionn - Sfunnplnn kn i tydlir førinr for rvijon v rlplnn. - Støttr ålttinn o krtlin v kulturinnr. Kontr Fylkkounn uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Fylknnn i Sør-Trøndl, vdl 11 Bottin- o ntrtruktur nbfl vurdrt r innånd for å unnå t Skun blir n ovby. Frholdr offntli o privt rvic, od øtplr o nærrkrjon o ntrl fktorr for å få n tbil bfolknin d tilhøriht til tdt d bor. Støttr kounn forlått ålttin o å øk utnyttlrdn i ttttdn blnt nnt v hnyn til jordvrn. Dt jldr vktlinn v næriljø o ntur- o friluftlivvrdir o runnl for folk hl o trivl. Kontrr: Fylknnn uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Endrinr v ål- o ukfktorr i funnplnn på runnl v hørinuttllr, folkøt, øt d ktoryndihtr o d politik prtin in ruppldr:

47 Sfunn Ført hovdål, tktrttin: Skl vær blnt d bt bokounn i Midt-Nor vd utnn v plnpriodn. Ført hovdål, ført ukfktor, tktndrin: All innbyrn kl opplv tryht, trivl o tilhøriht o ktivt kunn dlt i funnutviklinn, oå i t rionlt prpktiv Ført hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Ttttdutviklinn kl vktl hø rlutnyttin, od tddnnl, ttikk, røntorådr o blndin v bolir, hndl o rvicnærinr. Bør tyrk o kounntr. Ført hovdål, ft ukfktor, tktndrin: Bolibyinn kl pr v vrirt bolitypr, røntorådr, livløptndrd, univrll utforin o tilrttlin for oil bolibyin o odt kollktivtilbud. Ført hovdål, jtt ukfktor, tktrttin: Et v Midt-Nor bt oppvkt- o læriniljør. Andr hovdål, trdj ukfktor, tktndrin: L vkt på hlfrnd lvvnr o jør dt nklt å t unn vl. Andr hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Aktivt hindr frfll fr kol o rbid, d vktlin v hlfrnd o forbynd rbid. Trdj hovdål, ndr ukfktor, tktndrin: Tilrttl for tblrin v ltt indutri o rvicrbidplr. Trdj hovdål, trdj ukfktor, tktndrin: Miljø- o klitinn kl ført o frt pr v t bærkrfti rl- o utbyinøntr. Trdj hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Kulturlivt o frivilli ktor r vikti fktorr for å kp n od bokoun. Tjntr Andr ukfktor, tktndrin: Kvlittn på d kounl tjntn kl yttrlir forbdr jnno brd dilo d brukrn o od utnyttl v Skun koun hlhtli tyrinyt Ny fjrd ukfktor: Kounn kl bnytt tiljnli tknoloi for å optilir o ffktivir tjnttilbudt. Ornijon Fjrd ukfktor, tktndrin: Kounn kl h n ldrkultur o inpirrr til å kp lærnd iljø o ikrr drbidrn fli o pronli utviklin.

48 Økonoi Fjrd ukfktor, tktndrin: Aviftblt tjntr kl vær ffktiv, jølfinnirnd o frtidrttt. Ft ukfktor, t ut v plnn: Fortninorådt kjøp o l v indor kl i plnpriodn i poitivt driftrultt. ØKONOMISK VURDERING: Skn hr inn dirkt økonoik konkvnr.

49 1 Vdttt k 1/181

50 Innhold Innldnin Hv r kounplnlin Skun koun in plntruktur Sfunnplnn Vijon Ovrordnd ål Sukfktorr (dlål) tilknyttt d ovrordnd ål Utfordrinbildt o runnl for kounplnrbidt Dtt forlt r utrbidt o rvidrt i vr d kountyrt vdtk o hørin o ndrinr ttr folkøt o hørin.

51 Innldnin Hv r kounplnlin Pln- o byninlovn 1-1 Kounl plntrti Kountyrt kl int n n i hvr vlpriod, o nt innn tt år ttr kontiturin, utrbid o vdt n kounl plntrti. Plntrtin bør oftt n drøftin v kounn trtik vl knyttt til funnutviklin, hrundr lnikti rlbruk, iljøutfordrinr, ktorn virkoht o n vurdrin v kounn plnbhov i vlpriodn Pln- o byninlovn 11-1 Kounpln Kounn kl h n lt kounpln o ofttr funndln d hndlindln o rldln. Pln- o byninlovn 11- Kounplnn funndl Kounplnn funndl kl t tillin til lnikti utfordrinr, ål o trtir for kounfunnt o hlht o kounn o ornijon. Dn bør innhold bkrivl o vurdrin v ltrntiv trtir for utviklin i kounn. Kounplnn funndl kl vær runnl for ktorn plnr o virkoht i kounn. Dn kl i rtninlinjr for hvordn kounn n ål o trtir kl jnnofør i kounl virkoht o vd dvirknin fr ndr offntli ornr o privt. Koundlplnr for tr llr virkohtr kl h n hndlindl o nir hvordn plnn kl føl opp d fir påfølnd år llr r. Hndlindln kl rvidr årli. -- Skun koun in plntruktur Plntrti Utrb. 1, rull. hvrt 4. år Sfunnpln Arlpln Hndlin- / økonoipln Årbudjtt Arldlplnr Ttik dlplnr Rullrin ihht. plntrti T- ktor- (f)plnr Årld. Rnkp Årbrtn. Trtilrp. Rullrin hvrt år Tiltk-/ virkohtpln Fiur 1: Kounplnn truktur, dt vil i oppbyin v ulik plnr o rullrin 3

52 Rn o tofn Kounpln Skun koun Vijon Lnikti ål Gir indikjon på o vi r i frd d å nå åln Kortikti ål o rultt - indiktorr Sukfktor riiko Hv å vi lykk d for å nå ålttinn? I d Tiltk Hv å vi jør for å nå kortikti o lnikti ål Plnhoriont konkvn nnynliht Fiur : Mål- o tiltkhirrki rltrt plnhoriont o rnrin. Kounplnn ir d ovrordn politik rbtinln for plnlin, forvltnin o utbyin. I vr d pln- o byninlovn btår Skun koun in kounpln v n lnikti o n kortikti dl, fiur 1. Dn lnikti dln hr n plnpriod på 1 år o ofttr n funnpln - d n vijon, ovrordn ål o ukfktorr o n rldl o r n juridik bindnd pln for forvltnin v kounn rlr. Dt utrbid oft koundlplnr for vrn orfik orådr (k. ntru) o / llr pilt prioritrt orådr (k. brn o un). Gjnno kounplnn rldl l rbtinln for rulrinplnr o bbylplnr. Kounplnn kortikti dl hr t prpktiv på 4 år. Dn ofttr hndlin- o økonoipln, årbudjtt o tiltk-/virkohtpln. Årldin, rnkp, årbrtnin o trtilrpport r tilbkldinr ført o frt på dlplnn i kounplnn kortikti dl n r oå rpportrin o åloppnål i kounplnn lnikti dl. Børør før o nå 4

53 Sfunnplnn Vijon Skun koun ktiv o ttrktiv Ovrordnd ål Sfunn Skl vær blnt d bt bokounn i Midt-Nor vd utnn v plnpriodn Skl utvikl loklfunn o lr til rtt for ktiv dltl, poitiv hlvl o n unn livtil Øk bo- o tblrinlytn jnno økt foku på nærin, iljø o kultur Tjntr Skp o utvikl tjntr i pill d innbyrn bhov ut fr tiljnli rurr Ornijon Vidrutvikl n flkibl o ndrindykti ornijon jnno otivrt, njrt o krtiv drbidr Økonoi L økt vkt på økonoik plnlin o tyrin for å oppnå hndlfriht o lø prioritrt oppvr 5

54 Sukfktorr (dlål) tilknyttt d ovrordnd ål Sfunn Skl vær blnt d bt bokounn i Midt-Nor vd utnn v plnpriodn All innbyrn kl opplv tryht, trivl o tilhøriht o ktivt kunn dlt i funnutviklinn, oå i t rionlt prpktiv Skl driv ktivt forbynd rbid o h n høy brdkp for å lø o unnå lvorli kriitujonr Gjnno n kontrollrt vkt l til rtt for t innbyrtll på rundt 9 6 vd utnn v plnpriodn Ttttdutviklinn kl vktl hø rlutnyttin, od tddnnl, ttikk, røntorådr o blndin v bolir, hndl o rvicnærinr. Bør tyrk o kounntr Bolibyinn kl pr v vrirt bolitypr, røntorådr, livløptndrd, univrll utforin o tilrttlin for oil bolibyin o odt kollktivtilbud Et v Midt-Nor bt oppvkt- o læriniljør Skl utvikl loklfunn o lr til rtt for ktiv dltl, poitiv hlvl o n unn livtil L til rtt for økt fyik ktivitt i næriljøt Fr ntrin o oil dltl L vkt på hlfrnd lvvnr o jør dt nklt å t unn vl Aktivt hindr frfll fr kol o rbid, d vktlin v hlfrnd o forbynd rbid 6

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Besøk vår nettside: www.findusfoodservice.no. Hurtigguide storhusholdning Sortiment våren 2014. God fagkunnskap - gode måltidsløsninger

Besøk vår nettside: www.findusfoodservice.no. Hurtigguide storhusholdning Sortiment våren 2014. God fagkunnskap - gode måltidsløsninger Bøk vår nttid: www.findufoodrvic.no Hurtiuid torhuholdnin Sortint vårn 2014 God fakunnkap - od åltidløninr * NorGruppn pri o Årt ASKO-lvrandør 2013 Mat kal vær odt! Mat r ikk lnr bar nærininntak. Fortatt

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

25m. Hovedentréen fra torget leder direkte inn i skjæringspunktet som på gateplan blir en offentlig lobby som

25m. Hovedentréen fra torget leder direkte inn i skjæringspunktet som på gateplan blir en offentlig lobby som MØTEPLSSE TKLYS Indr gårdro ykkprkring POLITIKE TO VOLUMER VOLUME ETRE P KOLLIDERER P RKD utndør gårdro TILLPSSES VOLUME SKPR MØTESPLSSER EL VE G T hovdinngng RÅ DH US PL S SE SOLSID E IDRE VÅGE SITUSJOSPL.

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 61

FolkogforsVar Årsberetning nr. 61 FolksVar Årsbrtning nr 61 Årsbrtning 2012 innhold Styrts tilbakblikk på virksomhtn i 2012 s 3 Administrasjonns ovrsikt ovr virksomhtn Aktivittr pr 31122012 s 4 Tmadagr s 5 Tmadagr Forsvarts prsonll s 5

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer