Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Kommunestyret 14.02.2013 kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkllin til øt i Kountyrt kl. 18: på Kountyrln, Skun rådhu. ORIENTERINGER: Bøk fr ny lnnn i Skun, Tor Kritin Hun Info o rbidt d rlpln Info o Nærinhn i Orkdlrionn v/anj Tjldflot TIL BEHANDLING: 1/13: MELDINGER - KOMMUNESTYRET /13: AVKLARINGER VEDR. TOTALBEVILGNING TIL PROSJEKTET "BYGGING AV SKOLE BØRSA" 3/13: SAMFUNNSPLANEN 13-4, SAMMEN OM DET GODE LIV, ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET ETTER HØRING OG FOLKEMØTE 4/13: UTTALELSE FOR HØRING - TRANSPORTPLAN FOR SØR-TRØNDELAG /13: SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV FRA TIL /13: OPPTAK AV NYE KOMMUNER I DET INTERKOMMUNALE ARKIVSAMARBEIDET - GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALEN 7/13: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING LITJSTUA 8/13: SATSING PÅ MILJØFYRTÅRN I SKAUN KOMMUNE 9/13: MASTERPLANEN FOR SKOLE-, BARNEHAGE-, IDRETTS- OG KULTUROMRÅDET I BØRSA

2 1/13: UTREDNING AV MØTEKOSTNADER Ettrnd Vrdlr øtr ttr nærr vrl. Forfll ld til Srvickontort, tlf Bør, Jon P. Huby ordførr

3 Sk PS 1/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 1/13 Arkivkod: 33 Arkivknr: 13/81 Skbhndlr: Ann Krin Vin Sknur Utvl Møtdto 1/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: MELDINGER - KOMMUNESTYRET SAKSDOKUMENTER: 1. Rpport rfrrt dokuntr. Sid v 6

4 Sk PS /13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: /13 Arkivkod: 614 A Arkivknr: 1/53 Skbhndlr: Bjørn Idr Ekrn Sknur Utvl Møtdto 3/13 Fornnkpt /13 Kountyrt SAKEN GJELDER: AVKLARINGER VEDR. TOTALBEVILGNING TIL PROSJEKTET "BYGGING AV SKOLE BØRSA" FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: Kountyrt år for lt. : Alt. : Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll dttt itdnfor yl Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) -14 Idrtthll (Idrtthll innår ikk i budjttr) 39, 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 183 Til byin v kol i Bør bvil kr 1,5 ill i 13, kr. 134,75 ill. i 14 o kr. 35,75 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. SAKSDOKUMENTER: 1. Nott fr rådivr runnkol n. bhovt for kroppøvintir.. Kotndovrl d innpill n. yl kontr idrtthll fr HR Projkt. 3. E-pot fr fylktnnln. 4. Møtrfrt nr. i tyrinrupp, pkt. 6 i rfrtt SAKSFRAMLEGG: Sid 3 v 6

5 Sk PS /13 Dt å vklr hv o lir til runn for dt i økonoiplnn vtt bløp på brutto 15 ill. kr. til byin v Bør kol. Følnd ontr å vklr o d innår llr ikk: 1. Indkrulrin v bruttobløp på 15 ill. kr.: Bløpt å indkrulr for pritinin fr til uut 15 iht. nbflin fr projktldr Kjll Kv. S brnin undr pkt. 1 undr økonoik vurdrinr. Indkrulrin å t d i rbvilninn.. Gyl kontr idrtthll: Rådivr runnkol hr utrbidt t nott, vdl nr. 1, dr bhov for undrvinin i kroppøvin bkriv for Bør kol o Skun undokol. Nottt vlutt d En toprllll brnkol, lv d t lvtll undr 3, vil ut i fr d nvnt titll yn å få utfordrinr i forhold til kpitt d n yl. Projktldr Kjll Kv hr i itt nott, vdl, vurdrt yl kontr idrtthll. Muntli hr Kjll Kv inforrt o o t hn i in vurdrinr ikk hr ttt hnyn til ntll klr pr. trinn. Hn nbflr t dt by idrtthll i bytrinn 1. Dt foruttt t yl innår i bvilt budjttr. Byin v idrtthll d full håndbllbn dførr kotndøknin, pkt. undr økonoik vurdrinr. 3. Rivin v k. kolby: All kitrnd by på kolorådt for brnkoln foruttt rvt. Dt l opp til t ny by plr lik t rivinn kn jør ttr t nybyn r frditilt. Kotndn til idlrtidi brkkr for undrvinin vil d unnå. Pviljon/brkk o tår hlt nord på tot r idlrtidi brukt v kulturkol, kuntforninn o firt YIT. Di hr likontrktr d kil oppiltid på 3 åndr. Dtt utlid byt foruttt oå rvt før byin v ny kol. S pkt. 3 undr økonoik vurdrinr. Rivinkotndr å t d i rbvilninn. 4. Ny tnnklinikk: Dt hr kot hnvndl, vdl 3, fr fylktnnln dr d ønkr å få pl til ny tnnklinikk vd dn ny brnkoln. Dr bhov r c. 3 d n innn til klinikk, dtt dførr lvt økt totl tørrl o kotnd for kolbyt d forkuttrin v dn økt kotndn. Dn bkrftt fylktnnln pr. tlfon t d r inntilt på å dkk d totl drift- o kpitlkotndr jnno livtl. S pkt. 4 undr økonoik vurdrinr. 5. Ektrkotndr krvnd runnforhold Gotknik rpport utrbidt v NGI konkludrr d t hl totorådt S1 i rulrinplnn for Bør r bbybrt å frt n vd byin ikk forvrrr d otknik forholdn. Kvikklirrunn, jnlt bkk o kitrnd VA - ldninr rprntrr n uikkrhtfktor o å ivrt ifht. Kotnd o bvilnin. S pkt. 5 undr økonoik vurdrinr. Sid 4 v 6

6 Sk PS /13 For jnnoførin v nbudkonkurrnn i 13 r dt bhov for kr,5 ill til honorr for tilbydrn, dv. kr 5 pr dltkr. ØKONOMISK VURDERING: 1. Indkrulrin v bruttobløp på 15 ill. kr.: 1 15*1,4 = 13 ill. kr *1,4 = 135, ill. kr ,*1,3 = 139,5 ill. kr ,5*1,14 = 141,5 ill.kr.. Gyl kontr idrtthll: Gyl bruttokotnd 14 ill. kr. Tilkudd pillidlr 4 ill. kr. Totlkotnd, ntto for yl 1 ill. kr. Idrtthll bruttokotnd (indkr.15) Kotnd vdr. runnforhold o k. vnn o vløp i jnfylt bkk Tilkudd pillidlr Totlkotnd, ntto for idrtthll 3. Rivin v k. kolby: Kotnd for kopltt rivin v ll kitrnd by 4. Ny tnnklinikk: Kotnd for 3 tnnklinikk (Kotnd kl dkk inn d livtl d fylktnnln) 5. Ektrkotndr krvnd runnforhold Dt r ifb. kvikklirrunn, jnlt bkk o kitrnd VA - ldninr jort t kotndovrl på 39, ill. kr. 3,5 ill. kr. 9,5 ill. kr. 33, ill. kr. 3, ill. kr. 9,8 ill. kr. 3,5 ill. kr. Oppurin økonoik vurdrinr: Pkt. 1: Indkrulrin å t d. Pkt. : Gyl kontr idrtthll; yl foruttt ttt d i opprinnli budjttr, idrtthll vil i n rkotnd. Pkt. 3: Rivin v ll kitrnd by å t d. Pkt. 4: Ny tnnklinikk hr rkotnd, n dtt kl dkk inn d livtl. Pkt. 5: Ektrkotndr runnforhold å t d. Oppurin, ltrntivr til vdtk: Alt. 1: Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll ikk dttt. Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 158 Sid 5 v 6

7 Sk PS /13 Til byin v kol i Bør bvil kr,5 ill. i 13, kr. 116 ill. i 14 o kr. 39,5 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. Alt. : Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll dttt itdnfor yl Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) -14 Idrtthll (Idrtthll innår ikk i budjttr) 39, 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 183 Til byin v kol i Bør bvil kr,5 ill i 13, kr. 134,75 ill. i 14 o kr. 45,75 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. Rntr o vdrkotndr økr d kr. 8,- pr. år pr. 1 ill.kr. i lånopptk. En vt. idrtthll vil i till utlø bhov for økt rurr til drift, kplvi ovrfør 938.,- i 13 til driftutiftr Skunhlln. Skn l fr utn forl til inntillin. Sid 6 v 6

8 Sk PS 3/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 3/13 Arkivkod: 141 Arkivknr: 1/181 Skbhndlr: Siv A. Lund Sknur Utvl Møtdto 77/1 Kountyrt /13 Kountyrt SAKEN GJELDER: SAMFUNNSPLANEN 13-4, SAMMEN OM DET GODE LIV, ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET ETTER HØRING OG FOLKEMØTE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Vdlt Sfunnplnn 13 4, Sn o dt od liv, Skun koun vdt o frlt i dnn kn d nvit ndrinr. Plnn kl kunnjør o jør tiljnli jnno lktronik dir, jf i Pln o byninlovn. SAKSDOKUMENTER: 1 Sk 77/1 i kountyrt øt :Hørin v funnplnn 13-4, n o dt od liv, Skun koun Utndt tidlir Sfunnplnn 13-4, n o dt od liv, Skun koun, rvidrt ttr hørin o i vr d rådnnn inntillin til vdtk Vdl 1 Hørinuttll fr: 3 Dirktortt for inrlforvltnin Vdl 4 Sttn vvn Vdl 3 5 Trondhirionn friluftråd Vdl 4 6 Skun koun vd Brn, fili o hl Vdl 5 7 Skun Arbidrprti Vdl 6 8 Vij vl Vdl 7 9 Skun Sntrprti Vdl 8 1 Bør Båtklubb Vdl 9 11 Sør-Trøndl Fylkkoun Vdl 1 Sid 7 v 6

9 Sk PS 3/13 1 Fylknnn i Sør-Trøndl Vdl 11 SAKSFRAMLEGG: I vr d kounn plntrti, plnpror for rvijon v funnplnn o rlplnn o vdtk o hørin r Forl til funnplnn 13 4, Sn o dt od liv, Skun koun dtrt vært ut til hørin o offntli ttryn i priodn til Plnforlt hr vært tiljnli i kounn rvickontor o på kounn hjid. Vidr r forlt bkjntjort i tr lokl vir o ndt rlvnt ktoryndihtr. I hørinpriodn r dt jnnoført t folkøt i Bør o bl bkjntjort r nn 14 dr før øtdto. So foruttt vr dt t drøftinøt d ktoryndihtn o funnplnn o rlplnn rrnrt rådnn t drøftinøt d d politik prtin in ruppldr o ndli utforin v funnplnn vijon o ålttinr. Grunnlt for drøftinn vr forlt til funnplnn o vr utndt på hørin, folkøtt o innkon hørinuttllr, - i lt 1 tykkr. Hørinuttllr d kounn kort kontrr Dirktortt for inrlforvltnin, vdl Dirktortt hr inn kontrr til plnforlt. Sttn vvn, vdl 3 Sttn vvn hr inn kontrr til plnforlt. Trondhirionn friluftråd, vdl 4 På n dl orådr burd plnhoriontn vært fr ot 5. Flr v åln o ofttr rkrjon, livkvlitt o friluftliv burd vært r konkrt o nvnt pifikt. Hovdål nur to undr tt funn, bør utvid lik t dt vir kounn ål o folkhltin. I trdj hovdål undr tt funn bør tilføy friluftliv. Snhnnd kytti fr Orkdl (Grønnlndkjært) til Øynd. St på Aktiv kolvi. Kounl plnr bør ynlijør frtidi friluftorådr. Kontr Sid 8 v 6

10 Sk PS 3/13 Friluftrådt uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Skun koun vd Brn, fili o hl, vdl 5 Forlått ndrinr r krvt i kuriv: Sfunn, ndr hovdål: Skl utvikl loklfunn o lr til rtt for ktiv dltl o n hlfrnd livtil. Sfunn, ndr hovdål, ført ukfktor: L til rtt for økt fyik ktivitt i næriljø for ll. Sfunn, ndr hovdål, trdj ukfktor: L vkt på hlfrnd lvvnr, vd å jør dt nklt å t od vl Sfunn, ndr hovdål, fjrd ukfktor: Aktivt hindr frfll fr kol o rbid, d vktlin v hlfrnd o forbynd rbid d foku på tidli intrvnjon Tjntr, hovdål: Utvikl tjntr jnno hndlin d innbyrn ttr jldnd lovvrk Tjntr, ndr ukfktor rttt d to ny ukfktorr: 1. D kounl tjntn kl utvikl o forbdr i dilo d brukrn.. Utnytt Skun koun hlhtli tyrinyt. (Bør troli inn undr hovdtt ornijon). Tjntr, trdj ukfktor ndr til: Kounn kl yt od publikurvic jnno tiljnli tjntr. Tjntr, ny fjrd ukfktor: Kounn kl kp od tjntr jnno foku på tidli intrvnjon, intrrin o livkvlitt i ll livfr. Tjntr, ny ft ukfktor: Kounn kl h foku på hndlin intrnt o ktrnt for å kp od o univrll tjntr. Tjntr, ny jtt ukfktor: Kounn kl bnytt tknoloin o finn for å optilir o ffktivir tjnttilbudt. Gnrlt i funnplnn - forlår t dt bnytt flr bildr v nnkr. Kontr Avdlin Brn, fili o hl in uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. I vr d plntrtin kl ntll hovdål o ukfktorr brn får oppnå n ltt kounirbr utviklinrtnin for kounn. Skun Arbidrprti, vdl 6 Sid 9 v 6

11 Sk PS 3/13 Sfunn, jtt ukfktor forlå ndrt til: Et v Nor bt oppvkt o læriniljør d vkt på dt hlhtli 13 åri løpt. I hndlinplnn: Utrbidl v kolbrukpln. I ll kfrl t punkt o hl o univrll utforin. Sfunn, trdj ukfktor, få fr n dl forhold o påvirkr hl røykin, lkohol, kothold ov. Kli o kollktivtrfikk bør vktl r nn hørinforlt ir uttrykk for. Dt bør innrbid t punkt o undo i funnplnn. Forlår t dt utrbid n ukfktor o frivillihtktorn. Forlår t dt utrbid n ukfktor o ohndlr tidli tin. S på rbidrutinn innn økonoivdlinn. L r vkt på intrkounlt rbid, for kpl infrtruktur. Kontr Arbidrprtit uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Vij vl, vdl 7 Ønkr t inkludrnd rbid for å få på pl n plntrti for Vij. Vir vidr til uttlln d hr itt til hørinn v forl til plntrtin for kounn. Kontr Vij vl in uttllr til trtiplnn o funnplnn l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Ønkt o n plntrti for Vij oppftt å jld utrbidl v n orådpln for Vij. Skun Sntrprti, vdl 8 Arlplnn å ynlijør åln i funnplnn. Vktl utviklin v loklfunn / rndr o prdt bolibyin. Vktl dilo d fylknnn. Svært vikti å vktl fyik fotrin. Utrbid ttttdplnr for Vnn, Vij o Jårn. Sid 1 v 6

12 Sk PS 3/13 Minnr blnt nnt o btydninn v t vrirt botilbud, nærinutviklin, utviklinn v brn o un, økt vktlin v trfikkikkrht - ir rdurt bhov for ikrinky. Kontr Sntrprtit uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Bør Båtklubb, vdl 9 6. Forlår t dt l t t kpittl o bruk v jøorådt. Kontr I forbindl d plnlinn v ny E39 bl dt utrbidt n trndonpln for Skun koun. Vd rvijon v rlplnn i 7 bl trndonplnn inkludrt. Sfunnplnn hovdål o ukfktorr nånd nærinutviklin, iljøvrn o hlforbynd friluftliv ivrtr d ontr o båtklubbn otlr i in hørinuttll. Båtklubbn uttll l oå til runn for utrbidl v kounn hndlinpln n oppfølin o pririn v funnplnn. Sør-Trøndl Fylkkoun, vdl 1 Kontr Fylkkounn uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Fylknnn i Sør-Trøndl, vdl 11 Bottin- o ntrtruktur nbfl vurdrt r innånd for å unnå t Skun blir n ovby. Frholdr offntli o privt rvic, od øtplr o nærrkrjon o ntrl fktorr for å få n tbil bfolknin d tilhøriht til tdt d bor. Støttr kounn forlått ålttin o å øk utnyttlrdn i ttttdn blnt nnt v hnyn til jordvrn. Dt jldr vktlinn v næriljø o ntur- o friluftlivvrdir o runnl for folk hl o trivl. Kontrr: Sid 11 v 6

13 Sk PS 3/13 Fylknnn uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Endrinr v ål- o ukfktorr i funnplnn på runnl v hørinuttllr, folkøt, øt d ktoryndihtr o d politik prtin in ruppldr: Sfunn Ført hovdål, tktrttin: Skl vær blnt d bt bokounn i Midt-Nor vd utnn v plnpriodn. Ført hovdål, ført ukfktor, tktndrin: All innbyrn kl opplv tryht, trivl o tilhøriht o ktivt kunn dlt i funnutviklinn, oå i t rionlt prpktiv Ført hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Ttttdutviklinn kl vktl hø rlutnyttin, od tddnnl, ttikk, røntorådr o blndin v bolir, hndl o rvicnærinr. Bør tyrk o kounntr. Ført hovdål, ft ukfktor, tktndrin: Bolibyinn kl pr v vrirt bolitypr, røntorådr, livløptndrd, univrll utforin o tilrttlin for oil bolibyin o odt kollktivtilbud. Ført hovdål, jtt ukfktor, tktrttin: Et v Midt-Nor bt oppvkt- o læriniljør. Andr hovdål, trdj ukfktor, tktndrin: L vkt på hlfrnd lvvnr o jør dt nklt å t unn vl. Andr hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Aktivt hindr frfll fr kol o rbid, d vktlin v hlfrnd o forbynd rbid. Trdj hovdål, ndr ukfktor, tktndrin: Tilrttl for tblrin v ltt indutri o rvicrbidplr. Trdj hovdål, trdj ukfktor, tktndrin: Miljø- o klitinn kl ført o frt pr v t bærkrfti rl- o utbyinøntr. Sid 1 v 6

14 Sk PS 3/13 Trdj hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Kulturlivt o frivilli ktor r vikti fktorr for å kp n od bokoun. Tjntr Andr ukfktor, tktndrin: Kvlittn på d kounl tjntn kl yttrlir forbdr jnno brd dilo d brukrn o od utnyttl v Skun koun hlhtli tyrinyt Ny fjrd ukfktor: Kounn kl bnytt tiljnli tknoloi for å optilir o ffktivir tjnttilbudt. Ornijon Fjrd ukfktor, tktndrin: Kounn kl h n ldrkultur o inpirrr til å kp lærnd iljø o ikrr drbidrn fli o pronli utviklin. Økonoi Fjrd ukfktor, tktndrin: Aviftblt tjntr kl vær ffktiv, jølfinnirnd o frtidrttt. Ft ukfktor, t ut v plnn: Fortninorådt kjøp o l v indor kl i plnpriodn i poitivt driftrultt. ØKONOMISK VURDERING: Skn hr inn dirkt økonoik konkvnr. Sid 13 v 6

15 Sk PS 4/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 4/13 Arkivkod: 1 N &13 Arkivknr: 1/19 Skbhndlr: John Ivr Ritn Sknur Utvl Møtdto 6/13 Pln o iljøutvlt /13 Kountyrt SAKEN GJELDER: UTTALELSE FOR HØRING - TRANSPORTPLAN FOR SØR-TRØNDELAG 14-3 PMUS FORSLAG TIL VEDTAK: Skun koun uttll o vit i dtt kfrlt for Trnportpln for Sør- Trøndl 14-3, dl 1: utfordrinr ovrnd Sør-Trøndl fylkkoun SAKSDOKUMENTER: Vdl 1: Trnportpln for Sør-Trøndl 14-3 Vdl : Muli tiltk på fylkvr, lit fr Trfikkikkrhtpln SAKSFRAMLEGG: Bkrunn Fylkkounn rbidr d Trnportpln for Sør-Trøndl Plnn utfor o n rionl pln ttr pln- o byninlovn, o pron følr dt plnpror o bl ndt på hørin ultio ptbr 1. Trnportpln for Sør-Trøndl 14-3 kl l runnl for fylkkounn prioritrinr jnno hndlinpror o budjttvdtk. Stidi kl dn i innpill o førinr til pror o når Sør-Trøndl, n o lir utnfor fylkkounn dirkt nvroråd. Plnn kl frl for fylktint i juni 13. Dt å prir t Trnportpln for Sør-Trøndl 14-3 vil rttt dn trdijonll vplnn for fylkt. Vdlt følr t hørinutkt på dl 1: Utfordrinr. Gjnno hørininnpill på dtt vil fylkkounn få ovrikt ovr vikti bhov tt fr kounr, nærinliv, offntli ttr o ndr hørinprtr. Sid 14 v 6

16 Sk PS 4/13 Innpill til plnn Kounn trfikkikkrhtpln hr llrd n ovrikt ovr uli fyik tiltk på fylkvr i ikk prioritrt rkkføl. Dnn l vd dnn kn o nrll innpill til plnn. I till vil kounn pilt fokur på di vikti bhov: Vtrkninr 1. Fylkv 8 fr Vlt til Vidlo b prioritrt opprdrt i plnpriodn. Dtt jldr ærkilt dn lt o ruttt trkninn fr Vlt o til Lrn o i til hr flr flkhlr d brur. Kounn hr utrbidt rulrinpln for Fv 8 o nå blir vdttt i fbrur 13, o i till r dt jort kotndnl på to dltrkninr fr til Lrn. Dtt r t odt runnl for vurdrinr for dnn fylkvn i plnn.. Fv 8 funrr o vltninv for E39 vd tnin. Vdlikhold på dnn b prioritrt d vn hr htt t dårli vdlikhold o n ynknd kvlitt idn ndklifirinn. Dt hr vit flr nr t dn tålr dårli å bli brukt o vltninv i lnr priodr. 3. All fylkvr bør h ft dkk. 4. Fylkvr bør priært opprdr til forkjørv dr dt ikk r jort o dt r nturli. 5. Fylkvr d dårli rkkvrk å opprdr. Kollktivtrnport/Prk & Rid o ntrutrinlr 1. Kpitt bu Trondhi Skun - Orknr bør tyrk i ruhtidn.. Fylkkounn lir i d 5 plr på kounn prkrinnl i Bør. D kitrnd pln på prk & rid i Bør bl utvidt i 1, n i plnpriodn vil båd kpittn på prkrinnlt o på prk & rid øk lik t n prnnt lønin å vurdr i vntult flr pln. Vd ndrinn i butktr i forbindl d Miljøpkkn bl dt n voldot øknin i bruk v di pln lik t kpittn bl ovrkrdt rkt. Skun koun r dn kounn i fylkt d tørt pronti vkt o drfor vil bhovt for bruk v lik trinlr forttt vær øknd i plnpriodn. Sid 15 v 6

17 Sk PS 4/13 3. Buvik hr n lik tndn ttr t butktn bl rdurt. For prk & rid i Buvik bl dt utvidt livtl for 16 plr i 1 på bnintjonn. Dtt r forttt lit, lik t li for nd flr plr til prk & rid i Buvik å utfør nk rkt. Midlrtidi li v plr vil kun funr inntil utbyinn v orådt r å tor t dtt vil i bl på di pln. En prnnt lønin for n tørr prk & rid i Buvik bør vær på pl i plnpriodn. Gn o ykklvr 1. Gn o ykklvr å prioritr ln fylkvr rundt ll koln i hl kounn. I politik bhndlin v kounn trfikkikkrhtpln r dtt forlått i n rdiu v k rundt ll kolr. Oppurin Fylkkounn ønkr innpill o ovrikt ovr vikti bhov. Tn i kfrlt r ikk i prioritrt rkkføl, n d t o kor fr i dtt kfrlt o d vntull kontrr fr politik bhndlin r d o i hovdk vil vær d o n viktit fr Skun koun. ØKONOMISK VURDERING: Vd utbyin v Fv 8, kl projktrinidln for rulrinplnrbidt tilbkbtl til Skun koun. Sid 16 v 6

18 Sk PS 5/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 5/13 Arkivkod: 33 &16 Arkivknr: 1/37 Skbhndlr: Gir Evjn Sknur Utvl Møtdto 5/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV FRA TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Skn l fr utn inntillin. SAKSDOKUMENTER:. Brv, d vdl, fr Ln Mitd: Søknd o prijon fr kounl vrv, dtrt. dbr 1 SAKSFRAMLEGG: Ln Mitd økr o fritk fr følnd politik vrv for priodn : 3. rprntnt i kountyrt, 4. ft dl i Pln- o iljøutvlt, 5. vrdl i SU Otrhun brnh, 6. vrdl for Erik Fntd i dinitrjonutvlt, o, 7. vrdl for Abjørn Lrnd i Råd for funkjonhd. Brunnln for økndn r tor bltnin o føl v kobinjonn full jobb vd Orkdl o Adn lnnnkontor, o vidrutdnnin vd Politihøkoln. I kounlovn 15 htr dt:. Kountyrt o fylktint kn ttr øknd frit, for t kortr tidro llr rtn v vlpriodn, dn o ikk utn uforholdi vnkliht llr bltnin kn kjøtt in pliktr i vrvt. Skn l fr utn forl til inntillin. Sid 17 v 6

19 Sk PS 5/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 6/13 Arkivkod: 68 &1 Arkivknr: 13/79 Skbhndlr: Gir Evjn Sknur Utvl Møtdto 6/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: OPPTAK AV NYE KOMMUNER I DET INTERKOMMUNALE ARKIVSAMARBEIDET - GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALEN RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Skun koun odkjnnr opptkt v Adn o Frøy kounr o dir i IKA Trøndl, o ndrin v lkpvtln, d virknin fr 1.jnur 13. SAKSDOKUMENTER: 1. Endrt lkpvtl SAKSFRAMLEGG: IKA Trøndl (opprinnli Rionlt rkiv for Indrøy, Stinkjr, Stjørdl o Lvnr) bl opprttt i 1987 o n intrkounl rbidordnin jf. Kounlovn 7. So dt frår v nvnt vr dt dn n 4 dlr i lkpt. Intitujonn bl 1.8. oornirt til t IKS d 1 irkounr. Vd rprntntkpøtt i 1 vr ntllt irkounr 4. Ny ir hr kot til, o Movik o Indrøy l kounr vidrfør i 1756 Indrøy. Slkpvtln r ndrt i tråd d ttu pr Pr hr lkpt 4 ir. Styrt i IKA Trøndl vdtok følnd på tyrøtt 5. ptbr 1: Adn o Frøy kounr oppt o dir i IKA Trøndl fr 1. jnur 13. Opptk v ny kounr, o ndrin v lkpvtln, å vdt v tli dltkr. Dt r t krv o t Kountyrt lv vdtr vtln. Sid 18 v 6

20 Sk PS 6/13 For Skun koun vil opptkt v ny kounr i IKA h o konkvn t irndln rdur no. Utvidln vil ikk h non prktik btydnin, vrkn for dt årli irtilkuddt /drifttilkuddt, llr irn t i rprntntkpt Økonoik vurdrin: Endrin v lkpvtln o opptk v ny ir i IKA Trøndl hr inn økonoik konkvnr for Skun koun. Sid 19 v 6

21 Sk PS 7/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 7/13 Arkivkod: U63 Arkivknr: 13/139 Skbhndlr: Gunnhild Lndrø Sknur Utvl Møtdto 7/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING LITJSTUA RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Litjtu, vd dli ldr Run Kroktd, innvil rvrinbvillin for Litjtu, 7353 Bør. SAKSDOKUMENTER: 8. Litjtu : Søknd o rvrinbvillin /vdl (ikk utndt). 9. Brv fr Skun koun til NAV o Skun lnnnkontor d forpørl o uttll vdrørnd øknd o rvrinbvillin (ikk utndt). SAKSFRAMLEGG: Run Kroktd økr o rvrinbvillin for Litjtu, i loklr hvor dt hr blitt drvt kfè tidlir. Srvrinvirkohtn lir på Rådhupln, nr. 14, bnr. 36. Dli ldr r Run Kroktd. Dli ldr hr jnnoført o btått nødvndi kunnkpprøv (Etblrrprøv). I føl dli ldr r Litjtu n ovrdrl v tidlir drift. Litjtu r drfor iht Srvrinlovn innvilt idlrtidi drifttilltl i påvnt v kountyrt bhndlin. Forpørl o uttll r ndt til NAV Skun. Forpørl o uttll r ndt til Lnnnn i Skun. Dt nbfl t Litjtu, vd dli ldr Run Kroktd, innvil rvrinbvillin o oøkt. Sid v 6

22 Sk PS 7/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 8/13 Arkivkod: Arkivknr: 13/3 Skbhndlr: Gir Evjn Sknur Utvl Møtdto 8/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: SATSING PÅ MILJØFYRTÅRN I SKAUN KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Kounn dltr i Miljøfyrtårnordninn o blir Miljøfyrtårnkoun. Linkotndn på kr 475,- pr. år til iljøfyrtårnordninn t innnfor vdttt budjttr, kto SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Hv r Miljøfyrtårn? Miljøfyrtårn r n njonl trdjprt rtifirinordnin o tilbyr rlvnt, konkrt o lønno iljørtifirin til privt o offntli virkohtr. Miljøvrndprtntt tøttr ordninn, o byr på t loklt rbid llo koun o virkohtr. Stiftln Miljøfyrtårn dinitrrr ordninn. I Miljøfyrtårn itt tyr ittr rprntntr fr NHO, VIRKE, LO, KS, Bdriftforbundt, Olo koun, Kritinnd koun o Hordlnd fylkkoun. På dnn åtn r Miljøfyrtårn fornkrt o t vikti nærin- o iljøpolitik virkiddl i d viktit ornijonn i privt o offntli nærinliv. Dt r brnjkrvn o r ntrl i Miljøfyrtårn. Vd å tilfrdtill krvn oppnå poitiv ffktr for rbid- o ytr iljø, o dt ir bprlr på driftidn. Miljøfyrtårn r nklt, konkrt, hndlinorintrt, o oppnåli for ll o vil jør no ktr for iljøt. Miljøfyrtårn kl iplntr i kitrnd HMS-/intrnkontrollyt o r ikk t ktr tyrinyt. Mr inforjon o Miljøfyrtårn finn på: Hvorfor kl Skun koun kjøp lin? Sid 1 v 6

23 Sk PS 8/13 Dro dt kl vær uli for virkohtr i Skun koun å bli rtifirt, å kounn h n lin fr Stiftln Miljøfyrtårn. Ført å dt ftt t politik vdtk o å t på Miljøfyrtårn. Kounn får rtifirinyndiht, o å utnvn n iljøfyrtårnnvrli o kl h nvr for inforjon o Miljøfyrtårn for intrrt virkohtr o innbyrn. Dnn pronn kl koordinr rtifirinn v virkohtr i kounn. Linn utlør t årli byr ttr t ført virkoht i kounn r rtifirt. Kounn får d tiln på t vrktøy for bærkrfti utviklin, dr ntll rtifirt virkohtr r tt v flr uli ålprtr. Stiftln Miljøfyrtårn krvr t ll rtifirt virkohtn årli kl rpportr in iljøprtjonr på indiktorr o rbidiljø, vfll, nri, trnport, innkjøp, utlipp o ttikk. Innrpportrinn kjr i t wbbrt Miljørpportrinyt (MRS) o ir ulihtr for utrpportrin til bruk vd for kpl bnchrkin. Hvilk virkohtr ønkr å bli Miljøfyrtårn i vår koun? Stiftln Miljøfyrtårn får hnvndlr fr virkohtn lv, o fr konulntn in. I Skun kjnnr vi konkrt til tt fir o hr hnvndt til kounn for å få jnnoført n iljøfyrtårnrtifirin. Rionlt rbid Kounn kn innå t rionlt rbid o Miljøfyrtårn, o rbid o rtifiørkpitt o rkdførin v ordninn i rionn. Dt kn vær ktult å t kontkt d nærlind kounr d ikt på å innå t rionlt rbid, foruttt t kountyrt vdtr t Skun koun kl dlt i iljøfyrtårnordninn. Kotndr for kounn Kounlinn kotr kr 4 75 kkl. v. i årt for n koun d innbyrtll llo 5 o innbyr. Vd å rbid d int n nnn koun, btl dt i tdt rionlin o utlør n rbtt på 4 pront v urt kounlinr. Linn fkturr ikk før dt hr vært int n rtifirin i n koun (privt llr offntli virkoht). Kurutiftr for kounn n ntt o nd på hhv konulnt- o rtifiørkur bløpr til c kr 6 6 pr. pron på førtnvnt o kr 4 4 pr. pron på itnvnt. Vd 1. n rtifirin oppfordrr Stiftln Miljøfyrtårn kounn til å btl rtifiktt i l o r o bløpr til kr 8 kkl. v, hvi dt btill tt o tt rtifikt. I till oppfordr kounn o å btl rninn vd 1. n rtifirin ltå lv rtifirinrbidt o utjør c. kr 3-5 kkl. v. Dt r iidlrtid ikk uvnli t kotndn d rtifirin dkk v dn nklt virkoht. Vd nr rtifirinr (virkohtn rrtifir hvrt 3. år) r dt nturli t virkohtn btlr lv. Sid v 6

24 Sk PS 8/13 Kounn kn utdnn n konulntr (intrnkonulntr) o kn vær proldr i kounn n virkohtr, lik o brnhr, kolr, ykhj, rådhu ov. Rådnnn rkndr Miljøfyrtårnrtifirin vil kunn bidr til å hv iljøtndrdn i privt bdriftr o offntli virkohtr, no o kn før til bdr rurforvltnin o bdr iljøprtjonr i kounn. Hovdotivjonn for virkohtr, o kl bli Miljøfyrtårnrtifirt, å vær ønkt o å forbdr n drift: indr iljøbltnin, t bdr rbidiljø o n r iljøvnnli rurforvltnin. Dt vil vær i loklfunnt intr t virkohtr i kounn drivr på n bærkrfti åt. D bdriftn o rtifirr o ført bdrift i in brnj i vår koun, vil kunn i rfrinr o r nytti o otivrnd for ndr lokl bdriftr til å føl ttr. Ut fr dtt vil rådnnn nbfl t kounn kjøpr lin o dltr i Miljøfyrtårnordninn. Dt kn vær ønkli å innå t rionlt rbid d ndr kounr. Dtt vil jør Miljøfyrtårnrbidt r rjonlt for ll rbidnd kounr. Rådnnn vil drfor t inititiv til å undrøk o dt r ktult å innå t rionlt rbid. Rådnnn nbflr t Skun koun blir d i iljøfyrtårnordninn. ØKONOMISK VURDERING:. Linkotndn på kr 475 pr. år til iljøfyrtårnordninn t innnfor vdttt budjttr, kto Dn nklt bdrift bærr n kotndr knyttt til rtifirinn. Sid 3 v 6

25 Sk PS 9/13 SKAUN KOMMUNE Utvlknr: 9/13 Arkivkod: 144 Arkivknr: 13/64 Skbhndlr: Siv A. Lund Sknur Utvl Møtdto 9/13 Kountyrt SAKEN GJELDER: MASTERPLANEN FOR SKOLE-, BARNEHAGE-, IDRETTS- OG KULTUROMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Mtrplnn Skol, brnh, idrtt, kultur o utviklin Bør dtrt vdt. Mtrplnn trtik førinr itt i kpittl k kl bnytt o runnl for plnlin o byin v ny brnkol i Bør o påfølnd utviklin v oråd S1 i rulrinplnn for Bør. SAKSDOKUMENTER: 1 Sk 66/1 i kountyrt Byin v kol i Bør Utndt tidlir Mtrplnn Skol, brnh, idrtt, kultur o utviklin Bør dtrt Vdl 1 SAKSFRAMLEGG I forbindl d utrbidln v rulrinplnn for Bør ntru o ntruoråd i 7 bl dt tidi lt n trpln for oråd SI i rulrinplnn. Hovdforålt d dnn plnn vr å vklr loklirin v brnkoln i Bør vdtok kountyrt ndt o rbtinlr for jnnoførin v projktt Byin v kol i Bør. I rbtinln htr dt blnt nnt: På runnl v jldnd trpln l n r dtljrt hovdpln for rldiponrinn på kort o ln ikt for å ivrt funkjonn for kolr, brnhr o idrttnl. Mtrplnn o ropror / funkjonkrv vdt v kountyrt før d nvnd for vidr projktrin. Sid 4 v 6

26 Sk PS 9/13 I vr d jldnd rulrinpln for ntru o trpln for kolr, brnh o idrttnl i Bør, kl nytt byninnl for brnkoln li i / vd nåværnd rlr for brnkol. Gjldnd rulrinpln kl l til runn for trilvl o utforin v byninnlt. Nytt kolnl kl ttik tilp kitrnd bbyl i ntru. Anlt kl plr o utfor lik t dt r ført bidr til dnnln v t ttrktivt, ntrlt o fll td for koln, brnhn, idrttnlt o ndr kulturrltrt by i Bør. Dtt oppvkt- o idrtttdt kl innn totorådt plr å nært Bør prtrd o rådhut o uli for å ltt kounikjon o drd tyrk tdt ttrktivitt. Oppvkt o idrttnlt kl hnvnd funkjonlt o ttik til Fv 83 lik t dn o n lidlå kn bind ntrut tdr på b idr v hovdtn n. Kountyrt vdtk o Byin v kol i Bør bl fult opp d n tilbudkonkurrn o Slbr Arkitktr bl njrt for utrbidln v ny trpln. Plnrbidt bl innldt d involvrinøtr d hnholdvi ldr for ulik virkohtr innnfor tplnn oråd o rfrnruppn. Skir til plnlønin bl prntrt o dikutrt i d rupprinn På runnl v otttt ynpunktr bl plnn ndrt o frditil til i vr d oppdrkontrkt. Ut fr n foruttnin o t kitrnd brnkolnl, unnttt yl, kl bnytt undr byin v nytt kol- o idrttnl bl plnn dtrt jutrt o frditilt I føl opplyninr fr Slbr Arkitktr vil dn totl ktrn konulntkotndn tilknyttt trplnn bli kr 5 4 kkl. v. Plnrbidt r finnirt v bvilninr til projktt Byin v kol i Bør. Mtrplnn innld d n rdjørl for plnn bkrunn, inforjon o hv o hr utrbidt plnn o n ovrikt ovr involvrt. Vidr i n dfinijon v brpt trpln o dn forål. Kort kn n i t forålt d trplnn for Bør r å h n ovrordnt trtik pln o tilrttlr for n optil rlutnyttl for kol-, brnh-, idrtt- o kulturorådt. Vidr kl dn tilrttl for tblrin v t kulturtd blnt nnt vd ynriffktr. Sit n ikk int kl dn i førinr for dn kond utviklinn lik t frtidi ulihtr ikr. I plnn r dt oå pontrt t n tillutnin til trplnn ikk r t vdtk o utbyin, n n tillutnin til n lnikti trti for utviklin. D trtik førinn for utviklinn v plnorådt, bnvnt o S1 i rulrinplnn for Bør, r oppurt i plnn kpittl nur k. Di førinn kl bnytt o runnl for plnlin o byin v ny brnkol i Bør o påfølnd utviklin v oråd S1. Sid 5 v 6

27 Sk PS 9/13 Plnn kpittl nur yv forklrr hniktn d d påfølnd kpitln illutrjonr: Illutrjonn i d kond kpittl r kj ovr rlbhov o hovdtrkkn til plrinprinipp v byninr. Illutrjonn r ikk din v ndli by llr dr fotvtrykk. Skjn vir iidlrtid intnjonr o ynlijør d n å kritt o ddr opp til no r. Plnn vir hvordn d i dt ln prpktiv kpr vinn vinn itujonr d tor ynrir for hl loklfunnt i Skun koun. Dt r vikti å kunn tt dt nklt projkt inn i dn lnikti utviklinn v S1. ØKONOMISK VURDERING: Skn hr inn dirkt økonoik konkvnr. Sid 6 v 6

28 Arkivknr.:13/81 SAKEN GJELDER: MELDINGER - KOMMUNESTYRET SAKSDOKUMENTER: 1. Rpport rfrrt dokuntr.

29 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dto: 18:-: Utvl: KST Kountyrt Sknr Rdto Avd/Sk/Skb Arkivkod Løpnr Nvn Innhold 1. 1/ STAB/SE/GLA U /1 Vij vl MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I VIGGJARHEIM / STAB/SE/AKV 33 & /1 Hn koun MELDING OM VEDTAK - TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 11 - FORPROSJEKTGRUPPE SKATT 3. 1/ STAB/SE/AKV 33 & /1 Hn koun MELDING OM POLITISK VEDTAK - SIO PROSJEKT REGIONAL SAMHANDLINGSENHET 4. 1/ STAB/SE/AKV 33 & /1 Hn koun MELDING OM POLITISK VEDTAK - VERTSKOMMUNEAVTALER - TJENESTESAMARBEID OG LEGEVAKTSAMARBEID 5. 1/ STAB/SE/AKV 33 & /1 Snillfjord koun MELDING OM POLITISK VEDTAK - VERTSKOMMUNEAVTALER OM HELSESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 6. 1/ STAB/ØP/KMN /1 ********** MELDING OM AKSJEOVERDRAGELSE - FORSKJØPSRETT ********** 7. 1/ STAB/SE/AKV 33 & /1 Srbidkoitén for Orkdlrionn REFERAT FRA MØTET I SAMARBEIDSKOMITÉEN FOR ORKDALSREGIONEN / STAB/SE/AKV 33 &17 1/13 Snillfjord koun MELDING OM POLITISK VEDTAK - TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN - SKATTEINNKREVING

30 9. 1/ STAB/SE/AKV 33 &17 83/13 Rnnbu koun MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYE VEDTEKTER ORKDALSREGIONEN 1. 1/ STAB/SE/AKV 33 &17 185/13 Srbidkoitén for Orkdlrionn REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSKOMITEEN FOR ORKDALSREGIONEN MV 14. DESEMBER / STAB/SE/AKV 33 &17 186/13 Trondhirionn PROTOKOLL/REFERAT FRA MØTE I TRONDHEIMSREGIONEN KONFERANSEINNBYDELSE 1. 1/ STAB/SE/AKV 33 &17 866/13 Sør-Trøndl fylkkoun ENDRET MØTEPLAN POLITISKE UTVALG 13 - SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 13. 8/ PLAN/TK/JDA 611 &5 46/13 Fornnkpt SLUTTRAPPORT TIL PROSJEKT ERVERV AV GRUNN FRA OPPLYSNINGSVESENETS FOND GNR 147 BNR 1 FNR / STAB/ØP/KMN 4 198/13 Mlhu-Skun-MIdtr Guldl Knr ÅRSRAPPORT OG SKATTEREGNSKAP FOR 1 FOR MELHUS, SKAUN OG MIDTRE GAULDAL KEMNERKONTOR

31 BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 3/13 I Fornnkpt : BEHANDLING: Rådivr Siv Lund o Kjll Kv fr HR-projkt orintrt. Lr Arn Pdrn frt på vn v AP o Høyr følnd forl: Kountyrt år for ltrntiv. Fornnkpt får i oppdr å ko d tiltk for for å brin bln i økonoiplnn. Arbidt å på ll orådr innn drift. Arbidt å vær vluttt innn budjttkonfrnn i juni i år. Rådnnn bitår i rbidt d tiltkforln. Kotndr vd vntult ktrn utrdninr dkk v driftfondt. Ordførr Jon P. Huby frt på vn v flrtllruppn følnd forl : Kountyrt år for lt.. Ofornt forl: Til byin v kol i Bør bvil kr 1,5 ill i 13, kr. 134,75 ill. i 14 o kr. 35,75 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. BEHANDLING: Vd ltrntiv votrin llo forln fr Lr Arn Pdrn o Jon P. Huby, bl itnvnt tiltrådt d 4 ot 3 tr. (Lr Arn Pdrn o Birit Frntd fr AP o Erk Fntd fr Høyr.) Ofornt tillforl vdr. lt nti tiltrådt. VEDTAK: Kountyrt år for lt. : Alt. : Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll dttt itdnfor yl Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) -14 Idrtthll (Idrtthll innår ikk i budjttr) 39, 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 183 Til byin v kol i Bør bvil kr 1,5 ill i 13, kr. 134,75 ill. i 14 o kr. 35,75 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13.

32 Arkivknr.:1/53 SAKEN GJELDER: AVKLARINGER VEDR. TOTALBEVILGNING TIL PROSJEKTET "BYGGING AV SKOLE I BØRSA" RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: SAKSDOKUMENTER: 1. Nott fr rådivr runnkol n. bhovt for kroppøvintir.. Kotndovrl d innpill n. yl kontr idrtthll fr HR Projkt. 3. E-pot fr fylktnnln. 4. Møtrfrt nr. i tyrinrupp, pkt. 6 i rfrtt SAKSFRAMLEGG: Dt å vklr hv o lir til runn for dt i økonoiplnn vtt bløp på brutto 15 ill. kr. til byin v Bør kol. Følnd ontr å vklr o d innår llr ikk: 1. Indkrulrin v bruttobløp på 15 ill. kr.: Bløpt å indkrulr for pritinin fr til uut 15 iht. nbflin fr projktldr Kjll Kv. S brnin undr pkt. 1 undr økonoik vurdrinr. Indkrulrin å t d i rbvilninn.. Gyl kontr idrtthll: Rådivr runnkol hr utrbidt t nott, vdl nr. 1, dr bhov for undrvinin i kroppøvin bkriv for Bør kol o Skun undokol. Nottt vlutt d En toprllll brnkol, lv d t lvtll undr 3, vil ut i fr d nvnt titll yn å få utfordrinr i forhold til kpitt d n yl. Projktldr Kjll Kv hr i itt nott, vdl, vurdrt yl kontr idrtthll. Muntli hr Kjll Kv inforrt o o t hn i in vurdrinr ikk hr ttt hnyn til ntll klr pr. trinn. Hn nbflr t dt by idrtthll i bytrinn 1. Dt foruttt t yl innår i bvilt budjttr. Byin v idrtthll d full håndbllbn dførr kotndøknin, pkt. undr økonoik vurdrinr. 3. Rivin v k. kolby: All kitrnd by på kolorådt for brnkoln foruttt rvt. Dt l opp til t ny by plr lik t rivinn kn jør ttr t nybyn r frditilt. Kotndn til idlrtidi brkkr for undrvinin vil d unnå. Pviljon/brkk o tår hlt nord på tot r idlrtidi brukt v kulturkol, kuntforninn o firt YIT. Di hr likontrktr d kil oppiltid på 3 åndr. Dtt utlid byt foruttt oå rvt før byin v ny kol. S pkt. 3 undr økonoik vurdrinr. Rivinkotndr å t d i rbvilninn.

33 4. Ny tnnklinikk: Dt hr kot hnvndl, vdl 3, fr fylktnnln dr d ønkr å få pl til ny tnnklinikk vd dn ny brnkoln. Dr bhov r c. 3 d n innn til klinikk, dtt dførr lvt økt totl tørrl o kotnd for kolbyt d forkuttrin v dn økt kotndn. Dn bkrftt fylktnnln pr. tlfon t d r inntilt på å dkk d totl drift- o kpitlkotndr jnno livtl. S pkt. 4 undr økonoik vurdrinr. 5. Ektrkotndr krvnd runnforhold Gotknik rpport utrbidt v NGI konkludrr d t hl totorådt S1 i rulrinplnn for Bør r bbybrt å frt n vd byin ikk forvrrr d otknik forholdn. Kvikklirrunn, jnlt bkk o kitrnd VA - ldninr rprntrr n uikkrhtfktor o å ivrt ifht. Kotnd o bvilnin. S pkt. 5 undr økonoik vurdrinr. For jnnoførin v nbudkonkurrnn i 13 r dt bhov for kr,5 ill til honorr for tilbydrn, dv. kr 5 pr dltkr. ØKONOMISK VURDERING: 1. Indkrulrin v bruttobløp på 15 ill. kr.: 1 15*1,4 = 13 ill. kr *1,4 = 135, ill. kr ,*1,3 = 139,5 ill. kr ,5*1,14 = 141,5 ill.kr.. Gyl kontr idrtthll: Gyl bruttokotnd Tilkudd pillidlr Totlkotnd, ntto for yl Idrtthll bruttokotnd (indkr.15) Kotnd vdr. runnforhold o k. vnn o vløp i jnfylt bkk Tilkudd pillidlr Totlkotnd, ntto for idrtthll 3. Rivin v k. kolby: Kotnd for kopltt rivin v ll kitrnd by 4. Ny tnnklinikk: Kotnd for 3 tnnklinikk (Kotnd kl dkk inn d livtl d fylktnnln) 5. Ektrkotndr krvnd runnforhold Dt r ifb. kvikklirrunn, jnlt bkk o kitrnd VA - ldninr jort t kotndovrl på 14 ill. kr. 4 ill. kr. 1 ill. kr. 39, ill. kr. 3,5 ill. kr. 9,5 ill. kr. 33, ill. kr. 3, ill. kr. 9,8 ill. kr. 3,5 ill. kr. Oppurin økonoik vurdrinr: Pkt. 1: Indkrulrin å t d. Pkt. : Gyl kontr idrtthll; yl foruttt ttt d i opprinnli budjttr, idrtthll vil i n rkotnd. Pkt. 3: Rivin v ll kitrnd by å t d. Pkt. 4: Ny tnnklinikk hr rkotnd, n dtt kl dkk inn d livtl.

34 Pkt. 5: Ektrkotndr runnforhold å t d. Oppurin, ltrntivr til vdtk: Alt. 1: Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll ikk dttt. Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 158 Til byin v kol i Bør bvil kr,5 ill. i 13, kr. 116 ill. i 14 o kr. 39,5 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. Alt. : Bruttoinvtrin d kotndr o å t d, idrtthll dttt itdnfor yl Pkt Tkt Brutto ill kr. 1 Indkrulrin v 15 ill. kr. 141,5 Gyl (yl innår i budjttr) -14 Idrtthll (Idrtthll innår ikk i budjttr) 39, 3 Rivin v k. kolby 3, 4 Ny tnnklinikk 9,8 5 Ektrkotndr krvnd runnforhold 3,5 Su brutto invtrin 183 Til byin v kol i Bør bvil kr,5 ill i 13, kr. 134,75 ill. i 14 o kr. 45,75 ill. i 15. Finnir vd opptk v lån, fondidlr, v rfujon o pillidlr. Invtrinkotndn innrbid i budjtt/økonoipln i forbindl d økonoirpport 1/13. Rntr o vdrkotndr økr d kr. 8,- pr. år pr. 1 ill.kr. i lånopptk. En vt. idrtthll vil i till utlø bhov for økt rurr til drift, kplvi ovrfør 938.,- i 13 til driftutiftr Skunhlln. Skn l fr utn forl til inntillin.

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Arkivknr.:1/181 SAKEN GJELDER: SAMFUNNSPLANEN 13-4, SAMMEN OM DET GODE LIV, ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET ETTER HØRING OG FOLKEMØTE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Vdlt Sfunnplnn 13 4, Sn o dt od liv, Skun koun vdt o frlt i dnn kn d nvit ndrinr. Plnn kl kunnjør o jør tiljnli jnno lktronik dir, jf i Pln o byninlovn. SAKSDOKUMENTER: 1 Sk 77/1 i kountyrt øt :Hørin v funnplnn 13-4, n o dt od liv, Skun koun Utndt tidlir Sfunnplnn 13-4, n o dt od liv, Skun koun, rvidrt ttr hørin o i vr d rådnnn inntillin til vdtk Vdl 1 Hørinuttll fr: 3 Dirktortt for inrlforvltnin Vdl 4 Sttn vvn Vdl 3 5 Trondhirionn friluftråd Vdl 4 6 Skun koun vd Brn, fili o hl Vdl 5 7 Skun Arbidrprti Vdl 6 8 Vij vl Vdl 7 9 Skun Sntrprti Vdl 8 1 Bør Båtklubb Vdl 9 11 Sør-Trøndl Fylkkoun Vdl 1 1 Fylknnn i Sør-Trøndl Vdl 11 SAKSFRAMLEGG: I vr d kounn plntrti, plnpror for rvijon v funnplnn o rlplnn o vdtk o hørin r Forl til funnplnn 13 4, Sn o dt od liv, Skun koun dtrt vært ut til hørin o offntli ttryn i priodn til Plnforlt hr vært tiljnli i kounn rvickontor o på kounn hjid. Vidr r forlt bkjntjort i tr lokl vir o ndt rlvnt ktoryndihtr. I hørinpriodn r dt jnnoført t folkøt i Bør o bl bkjntjort r nn 14 dr før øtdto. So foruttt vr dt t drøftinøt d ktoryndihtn o funnplnn o rlplnn rrnrt rådnn t drøftinøt d d politik prtin in ruppldr o ndli utforin v funnplnn vijon o ålttinr. Grunnlt for drøftinn vr forlt til funnplnn o vr utndt på hørin, folkøtt o innkon hørinuttllr, - i lt 1 tykkr.

44 Hørinuttllr d kounn kort kontrr Dirktortt for inrlforvltnin, vdl Dirktortt hr inn kontrr til plnforlt. Sttn vvn, vdl 3 Sttn vvn hr inn kontrr til plnforlt. Trondhirionn friluftråd, vdl 4 - På n dl orådr burd plnhoriontn vært fr ot 5. - Flr v åln o ofttr rkrjon, livkvlitt o friluftliv burd vært r konkrt o nvnt pifikt. - Hovdål nur to undr tt funn, bør utvid lik t dt vir kounn ål o folkhltin. - I trdj hovdål undr tt funn bør tilføy friluftliv. Snhnnd kytti fr Orkdl (Grønnlndkjært) til Øynd. - St på Aktiv kolvi. - Kounl plnr bør ynlijør frtidi friluftorådr. Kontr Friluftrådt uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Skun koun vd Brn, fili o hl, vdl 5 Forlått ndrinr r krvt i kuriv: - Sfunn, ndr hovdål: Skl utvikl loklfunn o lr til rtt for ktiv dltl o n hlfrnd livtil. - Sfunn, ndr hovdål, ført ukfktor: L til rtt for økt fyik ktivitt i næriljø for ll. - Sfunn, ndr hovdål, trdj ukfktor: L vkt på hlfrnd lvvnr, vd å jør dt nklt å t od vl - Sfunn, ndr hovdål, fjrd ukfktor: Aktivt hindr frfll fr kol o rbid, d vktlin v hlfrnd o forbynd rbid d foku på tidli intrvnjon - Tjntr, hovdål: Utvikl tjntr jnno hndlin d innbyrn ttr jldnd lovvrk - Tjntr, ndr ukfktor rttt d to ny ukfktorr: 1. D kounl tjntn kl utvikl o forbdr i dilo d brukrn.. Utnytt Skun koun hlhtli tyrinyt. (Bør troli inn undr hovdtt ornijon). - Tjntr, trdj ukfktor ndr til: Kounn kl yt od publikurvic jnno tiljnli tjntr. - Tjntr, ny fjrd ukfktor: Kounn kl kp od tjntr jnno foku på tidli intrvnjon, intrrin o livkvlitt i ll livfr. - Tjntr, ny ft ukfktor: Kounn kl h foku på hndlin intrnt o ktrnt for å kp od o univrll tjntr.

45 - Tjntr, ny jtt ukfktor: Kounn kl bnytt tknoloin o finn for å optilir o ffktivir tjnttilbudt. - Gnrlt i funnplnn - forlår t dt bnytt flr bildr v nnkr. Kontr Avdlin Brn, fili o hl in uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. I vr d plntrtin kl ntll hovdål o ukfktorr brn får oppnå n ltt kounirbr utviklinrtnin for kounn. Skun Arbidrprti, vdl 6 - Sfunn, jtt ukfktor forlå ndrt til: Et v Nor bt oppvkt o læriniljør d vkt på dt hlhtli 13 åri løpt. - I hndlinplnn: Utrbidl v kolbrukpln. - I ll kfrl t punkt o hl o univrll utforin. - Sfunn, trdj ukfktor, få fr n dl forhold o påvirkr hl røykin, lkohol, kothold ov. - Kli o kollktivtrfikk bør vktl r nn hørinforlt ir uttrykk for. - Dt bør innrbid t punkt o undo i funnplnn. - Forlår t dt utrbid n ukfktor o frivillihtktorn. - Forlår t dt utrbid n ukfktor o ohndlr tidli tin. - S på rbidrutinn innn økonoivdlinn. - L r vkt på intrkounlt rbid, for kpl infrtruktur. Kontr Arbidrprtit uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Vij vl, vdl 7 Ønkr t inkludrnd rbid for å få på pl n plntrti for Vij. Vir vidr til uttlln d hr itt til hørinn v forl til plntrtin for kounn. Kontr Vij vl in uttllr til trtiplnn o funnplnn l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Ønkt o n plntrti for Vij oppftt å jld utrbidl v n orådpln for Vij. Skun Sntrprti, vdl 8 - Arlplnn å ynlijør åln i funnplnn. - Vktl utviklin v loklfunn / rndr o prdt bolibyin. Vktl dilo d fylknnn. - Svært vikti å vktl fyik fotrin. - Utrbid ttttdplnr for Vnn, Vij o Jårn. - Minnr blnt nnt o btydninn v t vrirt botilbud, nærinutviklin, utviklinn v brn o un, økt vktlin v trfikkikkrht - ir rdurt bhov for ikrinky.

46 Kontr Sntrprtit uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Bør Båtklubb, vdl 9 - Forlår t dt l t t kpittl o bruk v jøorådt. Kontr I forbindl d plnlinn v ny E39 bl dt utrbidt n trndonpln for Skun koun. Vd rvijon v rlplnn i 7 bl trndonplnn inkludrt. Sfunnplnn hovdål o ukfktorr nånd nærinutviklin, iljøvrn o hlforbynd friluftliv ivrtr d ontr o båtklubbn otlr i in hørinuttll. Båtklubbn uttll l oå til runn for utrbidl v kounn hndlinpln n oppfølin o pririn v funnplnn. Sør-Trøndl Fylkkoun, vdl 1 - Plnn burd å litt nærr inn på kounn roll i rionn, - kounn bidr o forvntninr til rionn - Sfunnplnn kn i tydlir førinr for rvijon v rlplnn. - Støttr ålttinn o krtlin v kulturinnr. Kontr Fylkkounn uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Fylknnn i Sør-Trøndl, vdl 11 Bottin- o ntrtruktur nbfl vurdrt r innånd for å unnå t Skun blir n ovby. Frholdr offntli o privt rvic, od øtplr o nærrkrjon o ntrl fktorr for å få n tbil bfolknin d tilhøriht til tdt d bor. Støttr kounn forlått ålttin o å øk utnyttlrdn i ttttdn blnt nnt v hnyn til jordvrn. Dt jldr vktlinn v næriljø o ntur- o friluftlivvrdir o runnl for folk hl o trivl. Kontrr: Fylknnn uttll l til runn for ndrinr v funnplnforlt før dt l fr for ndli vdtk i kountyrt. Uttlln ir oå ontr for utrbidl v hndlinplnn o kl vær n r dtljrt oppfølin v funnplnn. Endrinr v ål- o ukfktorr i funnplnn på runnl v hørinuttllr, folkøt, øt d ktoryndihtr o d politik prtin in ruppldr:

47 Sfunn Ført hovdål, tktrttin: Skl vær blnt d bt bokounn i Midt-Nor vd utnn v plnpriodn. Ført hovdål, ført ukfktor, tktndrin: All innbyrn kl opplv tryht, trivl o tilhøriht o ktivt kunn dlt i funnutviklinn, oå i t rionlt prpktiv Ført hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Ttttdutviklinn kl vktl hø rlutnyttin, od tddnnl, ttikk, røntorådr o blndin v bolir, hndl o rvicnærinr. Bør tyrk o kounntr. Ført hovdål, ft ukfktor, tktndrin: Bolibyinn kl pr v vrirt bolitypr, røntorådr, livløptndrd, univrll utforin o tilrttlin for oil bolibyin o odt kollktivtilbud. Ført hovdål, jtt ukfktor, tktrttin: Et v Midt-Nor bt oppvkt- o læriniljør. Andr hovdål, trdj ukfktor, tktndrin: L vkt på hlfrnd lvvnr o jør dt nklt å t unn vl. Andr hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Aktivt hindr frfll fr kol o rbid, d vktlin v hlfrnd o forbynd rbid. Trdj hovdål, ndr ukfktor, tktndrin: Tilrttl for tblrin v ltt indutri o rvicrbidplr. Trdj hovdål, trdj ukfktor, tktndrin: Miljø- o klitinn kl ført o frt pr v t bærkrfti rl- o utbyinøntr. Trdj hovdål, fjrd ukfktor, tktndrin: Kulturlivt o frivilli ktor r vikti fktorr for å kp n od bokoun. Tjntr Andr ukfktor, tktndrin: Kvlittn på d kounl tjntn kl yttrlir forbdr jnno brd dilo d brukrn o od utnyttl v Skun koun hlhtli tyrinyt Ny fjrd ukfktor: Kounn kl bnytt tiljnli tknoloi for å optilir o ffktivir tjnttilbudt. Ornijon Fjrd ukfktor, tktndrin: Kounn kl h n ldrkultur o inpirrr til å kp lærnd iljø o ikrr drbidrn fli o pronli utviklin.

48 Økonoi Fjrd ukfktor, tktndrin: Aviftblt tjntr kl vær ffktiv, jølfinnirnd o frtidrttt. Ft ukfktor, t ut v plnn: Fortninorådt kjøp o l v indor kl i plnpriodn i poitivt driftrultt. ØKONOMISK VURDERING: Skn hr inn dirkt økonoik konkvnr.

49 1 Vdttt k 1/181

50 Innhold Innldnin Hv r kounplnlin Skun koun in plntruktur Sfunnplnn Vijon Ovrordnd ål Sukfktorr (dlål) tilknyttt d ovrordnd ål Utfordrinbildt o runnl for kounplnrbidt Dtt forlt r utrbidt o rvidrt i vr d kountyrt vdtk o hørin o ndrinr ttr folkøt o hørin.

51 Innldnin Hv r kounplnlin Pln- o byninlovn 1-1 Kounl plntrti Kountyrt kl int n n i hvr vlpriod, o nt innn tt år ttr kontiturin, utrbid o vdt n kounl plntrti. Plntrtin bør oftt n drøftin v kounn trtik vl knyttt til funnutviklin, hrundr lnikti rlbruk, iljøutfordrinr, ktorn virkoht o n vurdrin v kounn plnbhov i vlpriodn Pln- o byninlovn 11-1 Kounpln Kounn kl h n lt kounpln o ofttr funndln d hndlindln o rldln. Pln- o byninlovn 11- Kounplnn funndl Kounplnn funndl kl t tillin til lnikti utfordrinr, ål o trtir for kounfunnt o hlht o kounn o ornijon. Dn bør innhold bkrivl o vurdrin v ltrntiv trtir for utviklin i kounn. Kounplnn funndl kl vær runnl for ktorn plnr o virkoht i kounn. Dn kl i rtninlinjr for hvordn kounn n ål o trtir kl jnnofør i kounl virkoht o vd dvirknin fr ndr offntli ornr o privt. Koundlplnr for tr llr virkohtr kl h n hndlindl o nir hvordn plnn kl føl opp d fir påfølnd år llr r. Hndlindln kl rvidr årli. -- Skun koun in plntruktur Plntrti Utrb. 1, rull. hvrt 4. år Sfunnpln Arlpln Hndlin- / økonoipln Årbudjtt Arldlplnr Ttik dlplnr Rullrin ihht. plntrti T- ktor- (f)plnr Årld. Rnkp Årbrtn. Trtilrp. Rullrin hvrt år Tiltk-/ virkohtpln Fiur 1: Kounplnn truktur, dt vil i oppbyin v ulik plnr o rullrin 3

52 Rn o tofn Kounpln Skun koun Vijon Lnikti ål Gir indikjon på o vi r i frd d å nå åln Kortikti ål o rultt - indiktorr Sukfktor riiko Hv å vi lykk d for å nå ålttinn? I d Tiltk Hv å vi jør for å nå kortikti o lnikti ål Plnhoriont konkvn nnynliht Fiur : Mål- o tiltkhirrki rltrt plnhoriont o rnrin. Kounplnn ir d ovrordn politik rbtinln for plnlin, forvltnin o utbyin. I vr d pln- o byninlovn btår Skun koun in kounpln v n lnikti o n kortikti dl, fiur 1. Dn lnikti dln hr n plnpriod på 1 år o ofttr n funnpln - d n vijon, ovrordn ål o ukfktorr o n rldl o r n juridik bindnd pln for forvltnin v kounn rlr. Dt utrbid oft koundlplnr for vrn orfik orådr (k. ntru) o / llr pilt prioritrt orådr (k. brn o un). Gjnno kounplnn rldl l rbtinln for rulrinplnr o bbylplnr. Kounplnn kortikti dl hr t prpktiv på 4 år. Dn ofttr hndlin- o økonoipln, årbudjtt o tiltk-/virkohtpln. Årldin, rnkp, årbrtnin o trtilrpport r tilbkldinr ført o frt på dlplnn i kounplnn kortikti dl n r oå rpportrin o åloppnål i kounplnn lnikti dl. Børør før o nå 4

53 Sfunnplnn Vijon Skun koun ktiv o ttrktiv Ovrordnd ål Sfunn Skl vær blnt d bt bokounn i Midt-Nor vd utnn v plnpriodn Skl utvikl loklfunn o lr til rtt for ktiv dltl, poitiv hlvl o n unn livtil Øk bo- o tblrinlytn jnno økt foku på nærin, iljø o kultur Tjntr Skp o utvikl tjntr i pill d innbyrn bhov ut fr tiljnli rurr Ornijon Vidrutvikl n flkibl o ndrindykti ornijon jnno otivrt, njrt o krtiv drbidr Økonoi L økt vkt på økonoik plnlin o tyrin for å oppnå hndlfriht o lø prioritrt oppvr 5

54 Sukfktorr (dlål) tilknyttt d ovrordnd ål Sfunn Skl vær blnt d bt bokounn i Midt-Nor vd utnn v plnpriodn All innbyrn kl opplv tryht, trivl o tilhøriht o ktivt kunn dlt i funnutviklinn, oå i t rionlt prpktiv Skl driv ktivt forbynd rbid o h n høy brdkp for å lø o unnå lvorli kriitujonr Gjnno n kontrollrt vkt l til rtt for t innbyrtll på rundt 9 6 vd utnn v plnpriodn Ttttdutviklinn kl vktl hø rlutnyttin, od tddnnl, ttikk, røntorådr o blndin v bolir, hndl o rvicnærinr. Bør tyrk o kounntr Bolibyinn kl pr v vrirt bolitypr, røntorådr, livløptndrd, univrll utforin o tilrttlin for oil bolibyin o odt kollktivtilbud Et v Midt-Nor bt oppvkt- o læriniljør Skl utvikl loklfunn o lr til rtt for ktiv dltl, poitiv hlvl o n unn livtil L til rtt for økt fyik ktivitt i næriljøt Fr ntrin o oil dltl L vkt på hlfrnd lvvnr o jør dt nklt å t unn vl Aktivt hindr frfll fr kol o rbid, d vktlin v hlfrnd o forbynd rbid 6

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

25m. Hovedentréen fra torget leder direkte inn i skjæringspunktet som på gateplan blir en offentlig lobby som

25m. Hovedentréen fra torget leder direkte inn i skjæringspunktet som på gateplan blir en offentlig lobby som MØTEPLSSE TKLYS Indr gårdro ykkprkring POLITIKE TO VOLUMER VOLUME ETRE P KOLLIDERER P RKD utndør gårdro TILLPSSES VOLUME SKPR MØTESPLSSER EL VE G T hovdinngng RÅ DH US PL S SE SOLSID E IDRE VÅGE SITUSJOSPL.

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Veumbekken. Vurdering av reguleringsplan for planlagt gjenåpnin g. Flo- og flomforhold. 2015-03-11 Oppdragsnr.: 5133585

Veumbekken. Vurdering av reguleringsplan for planlagt gjenåpnin g. Flo- og flomforhold. 2015-03-11 Oppdragsnr.: 5133585 Vumbkk Vurdri v rulripl for pllt jåpi Flo- o flomforhold 2015-03-11 Oppdrr.: 5133585 Vumbkk Vurdri v rulripl for pll t jåpi Oppdrr.: 5133585 Dokumt r.: Rvijo: J01 13.04.2015 ErBro/JWL AJC BEB Rv. Dto:

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Møteprotokoll - Kommunestyret

Møteprotokoll - Kommunestyret Møteprotokoll - Kommunestyret Torsdag 14.02.2013 holdt Kommunestyret møte på Kommunestyresalen, Skaun rådhus fra kl. 18:00 til kl. 22.30. Saksdokumenter er utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Universitetet i Bergen Fysisk institutt

Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE 6 - vårn 999 Lortorikr i intrmntrin o prorlrin Univrittt i Brn Univrittt i Brn Fyik intittt FIE 6 - oppv nmmr 3 Nivårlrin rpp Jørn tø o nt Invld Ditzl :\Min dokmntr\fie6\opp3\fie6_l_rpport_3.doc Sit

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken Oslo sntrum rinsippln for brukn Novmbr 2010 Fgrborg A n s s m r d d l r W r Bj nd t i n Kr fts G itm yrs v t hr rt ns ns g ttg n lu Ho m Bi sl tts n Co ll Ei lr Ur Ho ts n Co un inb l llt ts v dt o rg

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016 fjllvarsl rin vkst fjllvarsl Ny rnovatørar ovrtk innsaling av avfall frå 1. juni 2016 Inforasjon frå vatn, avløp rnovasjon as AS Novbr 2013 Nr. INFORMASJON FR ÅFjll FJELL VATN, AVL og ØP OG RENOVASJON

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE 1 IHOLDFORTEGELE Md hjrt for Mandal... id Lilihtn... id Kjøpsinformasjon fra mlr... id 16 Utomhusplan... id 23 Etasjplanr... id 24 alstninr... id 2 Lvransbskrivls...

Detaljer

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Side 2 Sak 76/12 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Reidar Hovtun fremmet forslag på Jan Ole Sund som settevaraordfører. Jan Ole Sund ble enstemmig valgt som settevaraordfører. Ny melding (5): Årsrapport

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20.12.2012-20.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20.12.2012-20.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11321/12 Regdato:20.12.2012 Arkivkode:411 A10 Saksnr: 12/1986-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Søkerne MELDING OM VEDTAK - TILSETTING AV PED.LEDERE OG FØRSKOLELÆRERE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2012-31.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2012-31.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6789/12 Regdato:31.10.2012 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 12/681-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Thor Sandvik SVAR - FORESPØRSEL OM KJØP AV FESTETOMT VED ROSSVATNET EIENDOMMEN

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Møteprotokoll - Kommunestyret

Møteprotokoll - Kommunestyret Møteprotokoll - Kommunestyret Torsdag 30.08.2012 holdt Kommunestyret møte på kommunestyresalen fra kl. 18:00 til kl. 21.10 Saksdokumenter utsendt 20.08 til medlemmer, varamedlemmer, ordfører, varaordfører,

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.02.2012-17.02.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.02.2012-17.02.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1479/12 Regdato:17.02.2012 Arkivkode:F40 Saksnr: 11/1772-14 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Til deltakerne å UKM i Skaun 2012 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2012 TILBAKEMELDINGER

Detaljer

Sak 10/12. Sak 11/12

Sak 10/12. Sak 11/12 Side 2 Sak 10/12 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - UTBEDRING AV LØYPENETTET VED RAMSJØEN SKIANLEGG - ANL.NR. 1657070307 Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Sjefsgårdmodellen. Levanger kommune. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø.

Sjefsgårdmodellen. Levanger kommune. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø. Lvnr kommun Innvndrrtjnstn Sjfsårdn voksnoppærin Suttrpport orprosjkt Skons pss i t introduksjonsprorm/ fksibt ærinsmijø Sjfsårdmodn dprosjkt Tori Sund Lirst Lvnr, 2004 2 Innodsfortns SAMMENDRAG...4 1.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.01.2012-30.01.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.01.2012-30.01.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 645/12 Regdato:30.01.2012 Arkivkode:000 Saksnr: 12/152-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/SLA Journalenhet:RÅD Innbyggerne i Skaun kommune INNBYGGERUNDERSØKELSEN I SKAUN KOMMUNE Lnr: 881/12

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20.01.2015-20.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20.01.2015-20.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 719/15 Regdato:20.01.2015 Saksnr: 14/2896-10 Dok.type: /U Gradering: Thor John Lie FORELØPIG SVAR- NYBYGG BOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 34/19 Lnr: 744/15 Regdato:20.01.2015 Saksnr: 13/1664-11 Dok.type:

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Undersøkelse av resipienten til utløpsvannet fra Røros renseanlegg 2012

Undersøkelse av resipienten til utløpsvannet fra Røros renseanlegg 2012 Udrøkl v riit til utløvt fr Røro rlgg Aqut - ork vtkologik tr Rort r: -5 Projkt r: O-8 Projktldr: Elibth Lygtd, Aqut Mdrbidr: Mo Widborg, Aqut Trod Br, LFI Øivid Løvtd, Lio-Coult Dto: 8 Sid : 3 Rort r:

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.10.2012-08.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.10.2012-08.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8850/12 Regdato:08.10.2012 Arkivkode:416 Saksnr: 12/1729-4 Dok.type: /I Gradering: Lene Elise Hulinder Johannessen SØKNAD PÅ STILLING SOM MILJØTERAPEUT I DEL-STILLING VED ROSVOLLHEIMEN Lnr: 8878/12

Detaljer

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1 PLNTGNINGR OR HLS GT 1 SI 2. PLN KJLLR SI 3. PLN UNRTSJ SI 4. PLN 1. TSJ SI 5. PLN 2. TSJ SI 6. PLN 3. TSJ SI 7. PLN 4. TSJ SI 8. PLN LOTTSJ SI 8. SNITT 1 SI 8. SNITT 2 1K02.1 60S 1K08.1 60S 1K01.1 60S

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.09.2012-24.09.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.09.2012-24.09.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8078/12 Regdato:24.09.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/1649-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/BIE Journalenhet:RÅD Anders Hammer UTSKIFTING GML. VANNLEDNING AV ASBEST BNR. 2 GNR. 1 GAMMELGÅRDEN,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 07.11.2012-07.11.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 07.11.2012-07.11.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9843/12 Regdato:07.11.2012 Arkivkode:PA Dahlen, Jeanette Saksnr: 12/1646-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Jeanette Dahlen SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV KOSTANDER I FORBINDELS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 18.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild Løvseth Øverland,

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.11.2011-10.11.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.11.2011-10.11.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9694/11 Regdato:10.11.2011 Arkivkode:EA 10/29 Saksnr: 11/1667-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JIR Journalenhet:RÅD siv ark Odd Håkon Byberg AS GODKJENNING TEKNISK PLAN, VA-ANLEGG EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10905/13 Regdato:18.11.2013 Arkivkode:PA Ulfseth, Ingrid K. Saksnr: 13/2716-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Ingrid K. Ulfseth SVAR - SØKNAD OM DELPERMISJON I PERIODEN

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer