Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted"

Transkript

1 Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

2 Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter. Med base i Tromsø og Oslo, leverer SnapTV løsninger til fornøyde kunder over hele verden. Nå kan også du glede deg over muligheten til å se det du vil, akkurat når du vil. Velkommen til din nye underholdningshverdag!

3 Dine muligheter Vi har satt sammen to kanalpakker for deg, slik at du enkelt kan komme i gang - men vi gir deg også mulighet til å ta styringen helt selv. Med valgfri pakke kan du selv bestemme akkurat hvilke kanaler du vil ha hjem i stuen din. Grunnpakken: Familiepakken: Dine Radiokanaler:

4 Din valgfrihet Vær din egen kanalsjef og skreddersy din egen kanalpakke for deg og dine! Spør oss om komplett oversikt over tilgjengelige kanaler. Valgfri pakke: * Oversikten representerer et utvalg av tilgjengelige kanaler.

5 Tilgjengelige tjenester EPG Hva går når, og hvor? Og hva handler det om? Vår elektroniske programguide gir deg den informasjonen du trenger om dine kanaler Opptak Må du reise bort når favorittprogrammet går, eller er det noen andre i familien sin tur til å styre fjernkontrollen? Gjør et opptak, eller ti samtidig om du vil - og se programmene senere Meldinger Dugnad i blokka? Informer alle dine naboer via TV en VOD Bla i filmarkivet og lei de filmene du har lyst til å se TV-tilpasset nettleser Les nyheter eller sjekk været med vår TV-tilpassede nettleser SnapCast Har du en podcast du bare MÅ se eller høre? Abonner på dine favoritt-podcaster på TV!

6 Velkommen til mulighetenes verden! facebook.com/snaptv.norway twitter.com/snaptv/ linkedin.com/company/snaptv Mer informasjon om din nye TV-hverdag finner du på SnapTV PO Box 67 Lilleaker N-0216 Oslo Norway e: t: f:

7 SnapTV Generelle vilkår for privatpersoner. 01. Anvendelsesområde Vilkårene gjelder privatpersoners tilgang til kanalpakker og tjenester fra SnapTV for bruk i egen husstand. Vilkårene inngår som en del av SnapTVs abonnementsavtale for privatpersoner, slik denne avtalen til enhver tid er utformet. Særlige vilkår kan i tillegg følge av SnapTVs ulike tilbud. Abonnementet kan kun tegnes av personer over 18 år. 02. Bindingstid Avtalen gjelder fra den er signert av kunden og løper ut bindingstiden som er på 12 måneder regnet fra den 1. i påfølgende kalendermåned. Hvis avtalen ikke sies opp fornyes den automatisk iht punkt 12. I bindingstiden gjelder avtalevilkårene på avtaletidspunktet. 03. Tegning av abonnement Abonnement tegnes ved inngåelse av SnapTV Abonnementsavtale og innebærer aksept av disse generelle vilkårene. 04. Mottaker Kunden kan kun benytte mottaker som er kjøpt eller leid av SnapTV. SnapTV har rett til å automatisk oppgradere mottaker med ny programvare. Kunden kan kjøpe eller leie flere mottakere til bruk i egen husstand. 05. Avgifter Kunden skal betale følgende avgifter til SnapTV forskuddsvis: - Abonnementsavgift kanalpakker. - For individuelle tilleggstjenester og tilpasninger, og for andre særlige forhold, påløper særskilte avgifter. Ved uautorisert bruk av SnapTV Abonnement utenfor kundens husstand forbeholder SnapTV seg retten til å ilegge særskilt gebyr avhengig av forholdets art. 06.Betaling Betaling skjer elektronisk via SnapTV s nettbutikk funshop.snap.tv eller via kort-terminal. 07. Endringer i priser og avgifter I bindingstiden kan prisendringer kun gjennomføres ved endrede skat ter /avgi fter eller ved betydelige endringer i priser fra programsselskapene. Endringer som skyldes slike forhold kan alltid gjennomføres med umiddelbar virkning. Etter bindingstidens utløp har SnapTV anledning til å endre priser og avgifter uten varsel. 08. Endringer i kanalpakker SnapTV kan endre gjeldende kanalpakker og tjenester, herunder legge til og ta ut kanaler og tjenester, samt endre sammensetning av de enkelte kanalpakker dersom kringkasterne endrer sine kanalpakker eller vesentlig endrer sine priser. Kunden er ikke garantert at en eller flere kanaler og tjenester er med som en del av tjenestetilbudet. Vesentlige reduksjoner i tilbudet av kanaler eller tjenester kan likevel bare gjennomføres med kundens samtykke. 09. Avbrudd og forstyrrelser Ved avbrudd eller forstyrrelser i sendingene som omfattes av abonnementsavtalen i mer enn 48 timer, og avbruddet/forstyrrelsen kan henføres til utstyr eller tjenester som SnapTV svarer for, har kunden rett til forholdsmessig fradrag i abonnementsavgiften. Øvrige avgifter og gebyrer refunderes ikke. Ved beregning av avbruddets lengde, tas utgangspunkt i det tidspunkt kunden meldte feilen til SnapTV kundesenter. Fradrag gis ikke dersom avbruddet/forstyrrelsen skyldes feil installasjon av mottaker. Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende som følge av sendingsforstyrrelser/avbrudd når dette skyldes atmosfæriske forhold, forhold hos nettleverandør eller andre forhold som programselskapene eller SnapTV ikke har herredømme over. Kunden vil imidlertid kunne heve avtalen dersom slike forstyrrelser eller avbrudd er av lengre enn 1 måneds varighet. Ingen av partene er ansvarlige for forhold som kan henføres til force majeure, arbeidskonflikt og/eller offentlig regulering. SnapTV har ikke ansvar for innholdet i sendingene selskapet distribuerer. 10. Ansvar for bruk av tjenesten Kunden har ikke rett til å kopiere og/eller benytte programmene/tjenestene på annen måte enn det som følger av avtalen eller av lov. Kunden må ikke åpne, manipulere eller på annen måte foreta inngrep i mottaker eller på annen måte ulovlig motta sending som ikke omfattes av avtalen. Kunden må ikke manipulere, trekke ut, overføre, kopiere, tilgjengeliggjøre, eller på annen måte disponere over hele eller deler av signalstrømmen, dekrypterings-nøkler/kodeord tilknyttet abonnementet. Kunden har ikke rett til å tilgjengeliggjøre, videresende eller gi tilgang til signalene eller andre tjenester ved hjelp av annet utstyr enn den/de mottaker(e) som er registrert på kunden i SnapTVs kunderegister. Overtredelse av denne bestemmelse kan medføre tiltale etter straffeloven eller åndsverksloven. Bryter kunden eller noen kunden er ansvarlig for denne bestemmelsen har SnapTV rett til å kreve erstatning i medhold av lov. Kunden er ansvarlig for egen og andres bruk av Tjenestene. Tjenestene skal kun benyttes til det formål som følger av avtalen eller av lov. Kunden plikter å oppbevare brukernavn og passord tilknyttet Tjenestene slik at ingen andre enn Kunden har tilgang til eller får kjennskap til disse. Ved mislighold kan SnapTV heve avtalen med én måneds skriftlig varsel. Ved vesentlig mislighold, utøvd med forsett eller grov uaktsomhet, kan avtalen heves med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold skal bl a regnes videresending eller forsøk på videresending av TV-innhold utenfor kundens bolig. Slik virksomhet er ulovlig og kunden vil i dette tilfelle også risikere straffeforfølgelse. 11. Ansvar for leiemottaker Leid mottaker er SnapTV s eiendom. Kunden skal ikke åpne, manipulere eller på annen måte gjøre inngrep i utstyret, selge, overlate, leie ut, pantsette eller på annen måte overdra eller låne ut utstyret. Reparasjon av utstyret skal kun foretas av SnapTV. Transport av utstyret til reparasjon eller innbytte er kundens ansvar. Kunden har ansvar for at leiemottaker installeres i henhold til installasjonsveiledning, og behandles pent og brukes med normal forsiktighet. Kunden er ansvarlig for skade på utleid mottakerutstyr som skyldes kundens bruk og/eller håndtering av utstyret, herunder skader ved retur av utstyret til SnapTV. Ved slik skade på leid vil SnapTV beregne en rimelig restverdi på mottakeren og fakturere kunden i henhold til dette. Kunden er selv ansvarlig for at Kundens eget utstyr (tv-apparat, ruter, linjer, internt nett etc.) kan benyttes sammen med leiemottaker. 12. Oppsigelse Avtalen løper inntil den blir oppsagt. Kunden og SnapTV kan til enhver tid si opp avtalen. Oppsigelse fra kunden skjer gjennom meddelelse til SnapTV på telefon (+47) eller på e-post til Oppsigelse i bindingstiden har kun virkning fra bindingstidens utløp. Oppsigelser som mottas senere, og oppsigelser av løpende abonnement for øvrig, har virkning fra to måneder etter utløpet av måneden oppsigelsen mottas. Ved oppsigelse skal kunden returnere eventuell(e) mottaker(e) han leier av SnapTV etter anvisning fra SnapTV innen 14 dager etter utløpet av leieforholdet. Ved manglende retur kan SnapTV beregne en restverdi på mottakeren(e) og kreve dette beløpet betalt av kunden. Kunden skal straks varsle SnapTV ved tap, feil eller skade på mottaker. SnapTV kan til enhver tid kreve utstyret returnert for reparasjon, endring eller utskiftning. 13. Behandling av kundeinformasjon Informasjon om behandling av de personopplysninger SnapTV har fått tilgang til gjennom inngåelsen av SnapTV Abonnementsavtale fås ved henvendelse til SnapTV kundesenter. 14. Overdragelse av rettigheter og forpliktelser SnapTV kan fritt overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Abonnementsavtalen, helt eller delvis. 15. Kundens adresseendring Kunden skal straks gi skriftlig melding til SnapTV kundeservice ved varig adresseendring. Dersom adresseendring ikke meldes, er kunden ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av feiladressert post eller andre henvendelser fra SnapTV. 16. Endring av vilkår SnapTV kan fritt beslutte endring av disse generelle vilkår. Endringer trer i kraft fra den tid SnapTV bestemmer. Vesentlige eller inngripende endringer av disse generelle vilkår til skade for kunden forutsetter likevel kundens samtykke, jf. punkt 12, såfremt de er forårsaket av forhold innenfor SnapTVs kontroll. Endringer som skyldes forhold utenfor SnapTVs kontroll, samt endringer som ikke innebærer ulempe for kunden, kan gjennomføres umiddelbart. (C) SnapTV AS, Oslo,

PARABOL. Abonnementskontrakt for digitalt program- og tjenestetilbud. Kort (MediaHighway) Kort og CAM. Merke: Type: Serienr.: Kundeopplysninger

PARABOL. Abonnementskontrakt for digitalt program- og tjenestetilbud. Kort (MediaHighway) Kort og CAM. Merke: Type: Serienr.: Kundeopplysninger Kontrakt_Parabol 07-06-2001 12:38 Page 1 PARABOL Abonnementskontrakt for digitalt program- og tjenestetilbud Leiemottaker Kort (MediaHighway) Kort og CAM Kundenr.: Kundenr. fylles ut av Canal Digital ved

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Ta kontakt på 75 80 40 00

Ta kontakt på 75 80 40 00 I n n h o l d s t j e n e s t e r Pakketilbud Leveres med TV Basis pakken fra Homebase, Telefoni Norge og valgfri hastighet på Internett opp til 100Mbps. Digital-TV Leveres av Homebase, basispakke leveres

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser.

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05)

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) 1 ABONNEMENT OG TILKNYTNING FIBER Disse vilkår gjelder mellom 3net AS (Salgsorganisasjon til Nord Troms Kraftlag AS, heretter kalt 3net) og den som

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅNDSAVTALE MED ETNE ELEKTRISITETSLAG

AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅNDSAVTALE MED ETNE ELEKTRISITETSLAG AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅNDSAVTALE MED ETNE ELEKTRISITETSLAG I. Avtalens parter og gjenstand Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndsnettet og levering av de i

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Avtalevilkår Her finner du abonnementsbetingelser for tjenestene vi tilbyr.

Avtalevilkår Her finner du abonnementsbetingelser for tjenestene vi tilbyr. Avtalevilkår Her finner du abonnementsbetingelser for tjenestene vi tilbyr. Avtalevilkår 1. Partene Bykle Breiband AS, heretter benevnt Bykle Breiband, og Kunden, som står som bestiller av utstyr og tjenester,

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer