Prisliste nettleie f.o.m

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisliste nettleie f.o.m. 01.01.2014"

Transkript

1 Prisliste nettleie f.o.m ommertariffen løper f.o.m. 0. mai t.o.m.. august Vintertariffen løper f.o.m. 0. september t.o.m. 0. april kundegrupper Husholdninger ritidsboliger andbruk Anleggskasser * Næring, kun energimåling (<0 kwh/år) Næring, kun energimåling (>0 -<00 kwh/år) Tariffkode o oh oa on on astledd kr./anl./år 00,00 00,00 00,00 000,00 000,00 00,00 Energiledd øre/kwh - ommer 0,00,0,00,00,00,00 Energiledd øre/kwh - Vinter,0,0,0,0,0,0 Effektledd kw <0 ><00 >0 Effektkunder (>00 kwh/år) Effektkunder (>00 kwh/år) Effektkunder (>00 kwh/år) en en en 00,00 00,00 00,00,00,00,00,0,0,0 Uprioritert overføring - timers varsling un 00,00,00,0 Veilys målt Veilys umålt, ekskl. pæreskift og vedlikehold Anlegg uten måling N sn sn 000,00 000,00 000,00,0,0,0,0,0,0 Andre tjenester lknytning/oppgradering av inntak 0-0A lknytning/oppgradering av inntak -0A lknytning/oppgradering av inntak -0A lknytning/oppgradering av inntak -0A lknytning/oppgradering av inntak >A lleggsmåler inntil 0A lleggsmåler over 0A ra- og tilkobling (eksisterende anlegg) ppmøtegebyr ved betalingsmislighold vergang fra - til -fase akturagebyr for papirfaktura Purregebyr belastes etter gjeldende satser Riktig avlesning! Riktig tidspunkt! Riktig avregning! kr. 00,00 00,00 00,00 000,00 000,00 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00,00 Effektpris kr./kw/år Kasseleie kr./år 00,00 0,00,00 0,00 0,0 Når vi sender ut regninger til deg som kunde vil vi anbefale deg å bruke eaktura og/eller AvtaleGiro for dine betalinger. Ved å gjøre dette sparer du både tid og miljøet. or å ta i bruk dette kan du ta kontakt med oss eller din bank. Alle priser er oppgitt uten mva. * I tillegg kommer oppsett og nedtak av byggestrøm som faktureres etter medgått tid og materiell.

2 januar 0 åleravlesning 0 0 BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 elektrisk installasjon uke andag rsdag Hvordan inntaket skal utføres vil i noen grad avhenge av hvilket nettsystem energiverket har, og om det er luft- eller jordkabel frem til boligen. orskriftene sier at inntaket skal dimensjoneres ut fra abonnentens effektbehov med et rimelig tillegg for utvidelse. Dette vil i alminnelighet tilsi et trefaset inntak. Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven..:.:.:.: 0.: februar 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag Elektrisk installasjon, distribusjonssystem for elektrisk strøm i bygninger med høyeste spenning på 00 V. or høyere spenninger bruker man begrepet elektrisk anlegg. Distribusjonssystemet består av et system for inntak fra luft- eller jordkabel, samt et internt distribusjonsnett der sikringsskapet er sentralen. or å ivareta sikkerheten er elektriske installasjoner regulert med ulike forskrifter. Inntak.: Nyttårsdag -.: Prinsesse Ingrid Alexandra desember 0 oto: ingimage.com Husk måleravlesning. januar: ed AvtaleGiro nyter vi livet i varmere strøk! til Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

3 februar 0 0 Kristin Vollstad og anny Jenssen sommerjobb 0. otograf Øystein olvang i Nordlys BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00.: januar 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. Inntak fra luftlinje skjer normalt ved en trefaset isolert kabel fra stolpen til husveggen i minst m høyde over bakken. Unntaksvis, der det ikke forekommer kjøring, kan høyden reduseres til, m. Gjennomføringen i veggen (inntakstrakten) skal munne ut i inntaksboksen, der kortslutningsvernet er plassert. Vernet kan være en flerpolet automatsikring. Patronsikringer (smeltesikringer), som ble mye brukt tidligere, er ikke å anbefale da de kan medføre brannfare. ra inntaksboksen blir det lagt uskjermet eller skjermet kabel - eventuelt PN-ledninger i rør - frem til sikringsskapet, der overbelastningsvernet (også kalt hovedsikringen) er plassert. verspenningsvern er et forskriftskrav på alle nye anlegg etter 0 uansett type inntak og nettsystem..: amefolkets dag -.: Kong Harald uke andag rsdag INNTAK RA UTINJE.:.: mars 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. mars: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! ed eaktura får jeg tid til neste generasjon! Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

4 mars åleravlesning øknadsfrist sponsorstøtte uke andag rsdag ppgradering internett kjervøy net fortsetter oppgraderinga av kabel-tv nettet på kjervøy. dligere har vi segmentert nettet for å oppnå større stabilitet og kapasitet, noe vi også skal fortsette med i 0. I tillegg skal net i år oppgradere internett-ruterne, noe som fører til høyere hastigheter på internett og mer stabile linjer. Gratis app for både smarttelefon og nettbrett Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. Har du glemt å starte opptak av favorittprogrammet ditt? ed Get App får du en komplett TV-guide for alle dine kanaler på din ipad, iphone eller Android telefon. Har du en HD boks kan du med enkle tastetrykk ta opp fra TV-guiden. Har du flere Get-bokser, kan du velge hvilken boks du ønsker å ta opp på. I tillegg får du oversikt over alle titlene i Get filmleie, med en suveren søkefunksjon fullstappet med filminformasjon. egg filmer du vil se i din egen huskeliste..:.:.:.: 0.: april 0 nsdag Trsdag redag net A Bjørklysvingen ørkjosen Tlf: 0 E-post: astelavn - 0.: Vårjevndøgn - 0.: ommertid t fram februar 0 Din fremtid - vår hverdag! ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag Husk måleravlesning. mars: til ølg net på facebook for nyheter, tips og annet som er nyttig for deg som kunde. Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

5 april nje Wahlmann. otograf Wahlmann Racing BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 inntak fra kabelnett.: Palme -.: kjærtorsdag -.: angfredag 0.:. Påskedag -.:. Påskedag mars 0 uke andag rsdag Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven..:.:.:.: mai 0 nsdag Trsdag redag Inntak fra kabelnett skjer normalt ved en trefaset uskjermet kabel (-leder dersom tilførselen er TN-system) fra energiverkets kabelskap til inntaksboks utenfor eller inne i kjeller, evt. helt frem til sikringsskap. Gjelder det forsyning fra TN-system skal kabelens PEN- eller PE-leder (jordleder) alltid koples til installasjonenes jordingssystem så nær jordelektroden som mulig. Kabler i jorden skal normalt ligge i en dybde av minst 0, m i trafikkerte områder. ikringene i energiverkets skap fungerer vanligvis som kortslutningsvern, slik at overbelastningsvernet plasseres i inntaksboksen, eller i sikringsskapet dersom kabelen går direkte dit. verbelastningsvernet kan være en flerpolet automatsikring. Den må dimensjoneres etter forskriftenes bestemmelser om bl.a. selektivitet og ut fra abonnentens effektbehov. ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. mai: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! ed AvtaleGiro får jeg tid til neste generasjon! Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

6 mai 0 åleravlesning Arbeid i stolpe. otograf Kenneth Vangen unde BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 selektivitet or overbelastning i boliginstallasjoner kan kravet til selektivitet mellom overbelastningsvern og de etterfølgende kurssikringene anses som oppfylt dersom inntaksledning og overbelastningsvern er dimensjonert ut fra abonnentens nåværende effektbehov med et rimelig tillegg for utvidelse..: ff. høytidsdag -.: rigjøringsdag.: Grunnlovsdag -.: Kristi Himmelfartsdag april 0 uke andag rsdag Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. elektivitet, betyr at bare vernet (eller sikringen) nærmest feilstedet skal løse ut dersom en feil oppstår. an unngår derved at også «friske» deler av anlegget eller installasjonen faller ut. Dersom det er flere vern i serie er det ønskelig av sikkerhetshensyn at neste overliggende vern løser ut dersom det nærmeste vernet skulle svikte..:.:.:.: juni 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag Husk måleravlesning. mai: Vi skal ta vare på tida vår med eaktura! til Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

7 juni Ymber sykler til jobben. otograf Viktor Enoksen BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 Automatsikring, nyttes, i likhet med smeltesikring, til sikring av elektriske ledningsanlegg mot overbelastning og kortslutning. Ved moderate overstrømmer vil et bimetall bøye seg og forårsake utkobling etter en tid. Ved større overstrømmer (kortslutninger) gir en elektromagnetisk utløser en nesten momentan frakobling. Etter utløsning kan automatsikringen kobles inn igjen ved en trykknapp (evighetssikring)..: Unionsoppløsningen -.:. Pinsedag.:. Pinsedag -.: ommersolverv -.: t. Hansaften mai 0 uke andag rsdag Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven..:.:.:.: juli 0 nsdag Trsdag redag automatsikring ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. juli: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! Vi skal ta vare på tida vår med AvtaleGiro! Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

8 juli 0 åleravlesning 0 0 net A Bjørklysvingen ørkjosen Tlf: 0 E-post: Get: tørre frihet. lere muligheter. uke andag rsdag Hvilken av de nye pakkene vil du ha? Noen elsker NRK og TV, andre vil velge kanaler selv, mens mange ønsker det beste tv har å by på. or å gjøre valget enklere har vi satt sammen tre forskjellige pakker som dekker ulike behov. Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. tart er basistilbudet som gir deg de 0 mest populære kanalene og i tillegg kan du velge inntil 0 kanaler selv. amilie gir deg stort sett hele valgmenyen - over 0 kanaler innen alle sjangre slik at du slipper å velge. Underholdning gir deg alle kanalene i amilie i tillegg til noe av det beste innen film, serier, sport og ppeligaen. Rett og slett den heftigste tv-pakken noensinne! 0 din lokale leverandør av internett, Get-TV og telefoni.:.:.:.: august 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag Det nye tv-tilbudet har noe for alle rihet til å velge og sette sammen din egen tv-pakke. Du trenger ikke gjøre noe nå - du kan velge akkurat når du selv vil En rekke nye spennende kanaler og enda mer innhold i HD-kvalitet Get-boksene viser nå også HD-kvalitet som standard der dette er tilgjengelig Alt dette uten endring i prisen!.: Dronning onja - 0.: Kronpris Haakon -.: lsok juni 0 Din fremtid - vår hverdag! Husk måleravlesning. juli: til 0 ølg net på facebook for nyheter, tips og annet som er nyttig for deg som kunde. Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

9 august tarten på Binggesrittet i ieron. otograf Bingesrittet BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 verspenningsvern.: Kronprinsesse ette-arit.: juli 0 uke andag rsdag Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven..:.: brukes i en elektrisk installasjon for å beskytte det tilkoplede utstyret mot skadelige overspenninger. like spenninger kan opptre ved lynnedslag i eller nær ved kraftledninger (atmosfæriske overspenninger) eller ved inn- og utkopling av store belastninger (koplingsoverspenninger). I prinsippet er et overspenningsvern et gnistgap hvor spenningen slår over og ledes til jord når den kommer opp til en viss verdi. I virkeligheten består en overspenningsavleder av en elektrode i hver sin ende av et isolerende rør som er fylt av en gass som ioniserer ved et visst forhøyet spenningsnivå. Når gassen ioniserer blir den meget raskt elektrisk ledende, inntil spenningen igjen faller ned mot normal verdi (restspenning). verspenningen ledes til anleggets hovedjordforbindelse og dermed skånes installasjonen som befinner seg bak vernet. I en vanlig installasjon koples overspenningsvernet mellom de enkelte faselederne og jord i hovedfordelingen (sikringsskapet). Rent fysisk i strømkretsen plasseres det mellom overbelastningsvernet og kurssikringene. ra. juli 0 er det påbudt med overspenningsvern i alle nye installasjoner i Norge..: september 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. september: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! Vi tar vare på tida med AvtaleGiro! Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

10 september 0 åleravlesning 0 0 BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 jordfeilbryter Jordfeilbryter, en automatisk bryter som kobler ut strømtilførselen til en elektrisk kurs eller installasjon så snart det oppstår usymmetri i strømmene i faselederne vanligvis som følge av jordslutning i installasjonen. Jordfeilbryteren kobler ut ved så liten strøm (typisk 0 ma) og på så kort tid (vanligvis innen ms) at det ikke vil oppstå noen farlig berøringsfare ved det apparat eller utstyret som har feil. Jordfeilbryter er i dag påbudt med unntak på alle installasjonskurser, hovedsaklig IT-system men kan vurderes for TN-system og TT-system, der det er stikkontakter inntil 0 A ( A utendørs), varmekabler eller baderom. 0 uke andag rsdag.: Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. ørdag 0.:.:.: oktober 0 nsdag Trsdag redag Alternativt kan hver jordfeilbryter og automatsikring erstattes av jordfeilautomat..: Høstjevndøgn august 0 tipendutdeling 0. otograf ona alamonsen uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag Husk måleravlesning. september: Vi har tatt tida tilbake med eaktura! til Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

11 oktober 0 0 jording Jordingen må være utført som foreskrevet for det aktuelle nettsystem for at sikkerheten som forskriften forutsetter skal gjelde. Alle utsatte deler av apparater og utstyr som kan berøres skal være jordet. Dette gjelder imidlertid ikke utstyr som er dobbeltisolert. Begrunnelsen for at stikkontakter skal ha jord er bl.a. at isolasjonsfeil i ujordede apparater vil kunne gi livsfarlige berøringsspenninger mellom utsatte deler og andre deler som har forbindelse til jord. Vurder også behovet for utjevningsforbindelser. Hvor godt jordingen og overspenningsvernet vil virke, avhenger av hvor god jordelektroden er. En god jordelektrode kan være en mm kopperwire lagt i bunnen av dreneringsgrøften rundt huset, eventuelt jordspyd dersom det er ført ned i godt ledende jordsmonn..: september 0 uke andag rsdag Høstbilde fra Reisadalen. otograf Ymber BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00.: N-dagen -.: Bots- og bededag.: ommertid slutt t tilbake Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. 0.:.:.:.: november 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. november: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! Vi har tatt tida tilbake med AvtaleGiro! Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

12 november 0 åleravlesning 0 0 Nordreisa I kigruppa. otograf Nordreisa I BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00.: Allehelgensdag - 0.:. i advent.: oktober 0 uke andag rsdag 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven..:.: ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag.: ørdag Kortslutning, oppstår i elektrisk krets når det inntreffer en uønsket forbindelse med svært lav motstand mellom to eller flere ledere i et elektrisk anlegg. Dersom kretsen er spenningssatt, vil det flyte en kortslutningsstrøm i kretsen. Denne strømmen er mange ganger større enn den maksimalt tillatte strømbelastningen. Årsaken til slike kortslutninger kan være mange; de vanligste er: isolasjonssvikt, feilaktig bruk av verktøy, løse konstruksjonsdeler eller andre fremmedlegemer som kommer inn mellom fasene, trær eller grener som faller ned over linjene, ledere som slår sammen når islast løsner, nedblåste linjer, store fugler som kommer mellom fasene, brytere som blir lagt inn mot en kortsluttet og jordet linje, samt linebrudd, som ofte gir direkte metallisk forbindelse. Den direkte forbindelsen opphører ofte hurtig, men den tenner vanligvis en lysbue (eksplosjonsartet) som vil brenne inntil et vern (sikringer eller effektbrytere) bryter kortslutningsstrømmen. ysbuen har normalt meget lav motstand, mens temperaturen kan gå opp i mange tusen grader Celsius. Brannfaren ved en kortslutning består av både lysbuen, og den oppvarming resten av kretsen blir utsatt for. ysbuen kan gi store brann- og øyenskader (ultrafiolett lys), og fordampet metall kan skade lungene. Brytere, ledninger og apparater må dimensjoneres slik at de tåler de påkjenningene som kortslutningsstrømmen er årsak til. Disse påkjenningene er først og fremst mekaniske og termiske. Videre må de effektbryterne og/eller sikringene som sitter i kretsen, greie å bryte de største kortslutningsstrømmene som forekommer på det stedet det gjelder. desember 0 nsdag Trsdag redag kortslutning Husk måleravlesning. november: Vi har også tatt tida vår tilbake med eaktura! til Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

13 desember uke andag rsdag NYHET! (VG og yd & Bilde,. sept. 0) (VG og yd & Bilde,. sept. 0) Du kan bestille på net Tlf: 0 Web: E-post: din lokale leverandør av internett, Get-TV og telefoni.:.:.:.: januar 0 nsdag Trsdag redag Årets beste harde pakke! «arkedets komplette tv-boks» arkedets mest komplettemest tv-boks «Genial Get-mottaker» Genial Get-mottaker november 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. net A Bjørklysvingen ørkjosen Tlf: 0 E-post: Vi ønsker alle våre kunder og forbindelser en riktig god jul og et godt nytt år!.: Vintersolverv -.: Julaften -.:. Juledag -.:. Juledag.: Nyttårsaften Din fremtid - vår hverdag! ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. januar 0: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! 0 ølg net på facebook for nyheter, tips og annet som er nyttig for deg som kunde. Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

14 januar 0 åleravlesning 0 0 oto: ingimage.com BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 Hva krevest om din installasjon blir oppgradert/utvidet eller utført på nytt?.: Nyttårsdag -.: Prinsesse Ingrid Alexandra desember 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. uke andag rsdag.:.: 0.:.: februar 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag 0 nsdag Trsdag redag ørdag Husk måleravlesning. januar: elv om fagfolk er inne og gjentar en elektrisk installasjon må anlegget kontrolleres. Når en installatør jobber med f.eks. overlastvernet eller målerutstyret, må han sende melding til nettselskapet. ørst blir det sendt forhåndsmelding og deretter melding om at arbeidet er ferdig. Når installatøren er ferdig, er det krav til installatøren at han skal levere ut dokumentasjon til kunden som skal kunne verifiseres ved kontroll så lenge som anlegget består. Dokumentasjonen som skal overleveres er: Risikovurdering Dokumentasjon på beregninger Kursfortegnelse Dokumentasjon på jordingsanlegget Dokumentasjon på hvordan varmekablene er lagt Brukerveiledninger Rapport på sluttkontrollen (installatørens egen sluttkontroll) amsvarseklæring Det er samsvarserklæringen som vil være dokumentasjon på at anlegget er levert og bygd etter gjeldende lover og forskrifter. amsvarserklæringen fungerer også som et garantibevis ( år). ed efaktura nyter vi livet i varmere strøk! til Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

15 Dette kan du gjøre selv dette kan du gjøre EV: En ufaglært person har lov til å sette sammen støpsler og ledninger med brytere og koble dette til lamper o.l. oto: AEG lkobling/skifting av topolede plugger til og med A, med og uten jording - dvs. vanlige støpsler også til komfyrer. lkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med A, med og uten jording - det betyr at du kan kjøpe ledning, støpsel og skjøte kontakt i butikken og selv sette det sammen. lkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere. lkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, til koblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. ontering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg. Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nelfo Dette kan du gjøre selv hjemme en de største jobbene bør du la ekspertene ta. Nordmenn elsker å pusse opp. Vi fristes av spennende tips for stuen og lekre kjøkken med uvanlige løsninger. Når håndverkerne setter i gang blir det fort dyrt, så det er greit å vite hva du har lov til å gjøre selv i hjemmet. Når det gjelder det elektriske er det ikke så veldig mye en ufaglært privatperson har lov til å gjøre. Du kan skifte støpsler og montere støpsler på lamper og andre apparater opp til ampere. g du kan montere brytere på ledninger til lamper ol. g selvsagt kan du skifte lyspærer og lysrør, og deksler på brytere og stikkontakter. I nye boliger legges det nå opp til såkalte dsl eller minikontakter i taket. Da kan du selv plugge inn taklampen uten problemer. Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. Ikke montér platetopp selv ppussing av bad er en veldig dyr affære og mange vil gjøre en del av jobben selv. en selv om du har lov til å kjøpe varmekabler i en butikk, så er det bare elektrikere som har lov til å montere dem. Gamle kjøkken blir fort erstattet med et nytt og moderne. Da bytter mange av oss ut en vanlig komfyr med platetopp og stekeovn. Dette skal du ikke gå i gang med på egen hånd. ange vil oppleve at de bare har én stikkontakt og én kurs som passet den gamle komfyren, mens de nå trenger to - én til stekeovnen og én til platetoppen. Det er også viktig å få en elektriker til å gjøre denne jobben fordi de da vil montere en automatisk bryter som kutter strømmen ved overoppheting. Ifølge Gjensidige forsikring skyldes nesten halvparten av brannene i norske hjem feil ved det elektriske anlegget eller elektrisk utstyr. Vær bevisst på at det er sikkerheten og folks liv dette dreier seg om. Elektrisitet er en farlig vare og forårsaker veldig mange branner hvert år. an skal være litt varsom med å fikse slikt selv hjemme. Det er også veldig mye ulikt utstyr som selges på markedet og man kan fort gjøre feil som kan få store konsekvenser. Kan miste erstatning ved brann Direktoratet for sikkerhet og beredskap opplyser at eier og bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr selv har ansvaret for at dette til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger. De advarer mot å opptre som hobbyelektriker og mener det kan bli både farlig og kostbart. orsikringsselskapene er veldig opptatt av at folk skal bruke elektrikere. Du risikerer å få redusert erstatning etter en brann, hvis du selv har gjort ulovlig arbeid med anlegget. Nesten halvparten av alle boligbranner skyldes det elektriske anlegget eller bruken av det. Noen ganger er årsaken teknisk feil og andre ganger er årsaken eiers bruk av utstyret, slik som gjenglemte gryter på komfyren og hjemmesnekrede anlegg. Dersom du selv har gjort elektriske arbeider som du ikke er kvalifisert til, og dette blir oppdaget i en brannetterforskning, så vil du få en kraftig avkortning i utbetalingen fra forsikringsselskapet. Husk å oppgradere elektrisiteten Nelfo legger stor vekt på å formidle at alt har en levetid og at dette også gjelder det elektriske anlegget i et hus. ange unge barnefamilier overtar hus etter eldre mennesker som har hatt et mye lavere strømforbruk enn det de selv har. Det er farlig å overbelaste et gammelt elektrisk anlegg som er dimensjonert for en helt annen bruk enn det moderne familier har. Det kan være veldig lurt å bestille en kontroll av det elektriske anlegget når man overtar en eldre bolig. En slik gjennomgang foretatt av en sertifisert kontrollør koster et par-tre tusenlapper. Kontrolløren vil så påpeke eventuelle avvik i anlegget. Nettselskapene utfører også kontroller, men de tar bare en visuell kontroll og foretar en del målinger, de demonterer ingenting. lere forsikringsselskaper har avtaler med elektrikere og de gir deg også rabatt på forsikringen hvis du foretar en slik sjekk. Det er svært stor forskjell på å sette opp en vegg selv, da blir den bare skjev. en hvis du gjør noe feil med det elektriske anlegget kan du sette livet på spill. Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

16 Jording din egen sikkerhet ved feil/isolasjonssvikt på elektrisk anlegg/utstyr eil/isolasjonssvikt på elektrisk utstyr eil/isolasjonssvikt på elektrisk utstyr ivsfare Atema as Brudd i jordleder eller God jordelektrode m anlegget har jordelektrode og den er god, vil du slippe å få strøm gjennom deg (få støt). or å være helt på den sikre siden, er jordfeilbryter/jordfeilautomat en god ting å montere. Er du usikker på om jordelektroden for anlegget ditt er av god nok kvalitet, kan du kontakte elektroinstallatør for å få den sjekket. m jordelektrode for anlegget mangler eller er mangelfull, er dette situasjonen en kommer i ved feil/isolasjonssvikt på elektrisk utstyr plassert i rom med ledende omgivelser. Grensen som er satt for hva et menneske tåler av strømgjennomgang er 0 ma. Derfor er jordfeilbryter/jordfeilautomat en god ting å montere som ekstra sikkerhet for deg og dine. ikring / meltesikring Dobbelisolasjon En sikring er en elektrisk innretning som skal hindre brann eller teknisk ødeleggelse i forbindelse med overbelastning eller kortslutning av elektriske strømkretser. meltesikringen består av en sølvtråd som er trukket gjennom sikringen, mellom de to kontaktene. ølvtråden kan være omgitt av sand. Når sikringen belastes over merkestrømmen på sikringen (altså ved overbelastning), vil tråden bli varmere og til slutt kan den smelte og slik bryte kretsen. andens oppgave er å slukke lysbuen som kan oppstå når tråden smelter. pesielt ved kortslutning vil det oppstå lysbuer. I smeltesikringer for bygninger sitter sølvtråden fast i en fjærbelastet hette bak. Når tråden smelter vil hetta sprette ut. lik finnes en enkel indikasjon på hvilken sikring som er utløst i et skap som inneholder mange sikringer. Dobbeltisolasjon, for en elektrisk bruksgjenstand betyr at gjenstanden i tillegg til vanlig driftsisolasjon også har en selvstendig beskyttelsesisolasjon. Dobbeltisolasjon benyttes for bruksgjenstander som anvendes i nærheten av vannledning etc., som barbermaskin, håndverktøy o.l. Dobbeltisolasjon forenkler tilkoblingen av slike bruksgjenstander, da de ikke må jordes. Elektrisk støt Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. Dårlig jordelektrode Utjevningsleder/forbindelse or å sikre at utsatte deler og andre ledende deler holdes på samme potensiale, skal det i en installasjon legges utjevningsforbindelser mellom disse. Det skal legges hovedutjevningsforbindelser fra jordingsanlegget til hovedvannledning, til avløpsrør, til evt. sentralvarmeanlegg oa. Utjevningsforbindelser skal være merket som PE-leder (gul/ grønn). or ikke ledende avløpsrør benytter en gjerne den såkalte «Tjøme-muffen». Kilde: Wikipedia Et støt kan være alt fra en uskyldig, men smertefullt utladning til en livsfarlig hånd hånd strømgjennomgang. istnevnte fører til at strømmen passerer hjertet og kan forstyrre, eller til og med stoppe det. Kunnskapsmaterialet som beskriver farer ved spenning/ strøm er meget rikholdig, og det er ikke lett å gi kort, klar informasjon om forholdene. en det er satt en grense ved V mellom verdienepotensiellt livsfarlig og ikke livsfarlig. Vekselstrøm og likestrøm har forskjellige virkninger. Vekselstrøm har en tendens til å lamme, mens likestrøm har en tendens til å aktivere muskler kraftig, ukontrollert og plutselig. En strøm over rundt 0mA gjennom hjertet kan være dødelig. Jordfeilbrytere benyttes i moderne sikringsskap for å detektere elektrisk strøm mot jord og slå av spenningen når slikt skjer. Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

Kundekalender 2014. med viktig nettinformasjon. april M T O To F L S. mars. juni. mai M T O To F L S. juli. august M T O To F L S 1 2.

Kundekalender 2014. med viktig nettinformasjon. april M T O To F L S. mars. juni. mai M T O To F L S. juli. august M T O To F L S 1 2. 1 2 3 4 5 o v e r s i k t s k a l e n d e r 2 0 1 5 Januar februar mars april 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaljer

med viktig nettinformasjon www.ymber.no www.3net.no

med viktig nettinformasjon www.ymber.no www.3net.no o v e r s i k t s k a l e n d e r 0 Januar februar mars april M T M T M T M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mai M T juni M T juli M T august M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 september M T oktober M T november M T desember M

Detaljer

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann Røldalsvegen b, 0 dda Tlf. 0 0 - ax 0 eilmelding utenom kontortid 0 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. januar.: Nyttårsdag -.: Prinsesse Ingrid Alexandra desember uke

Detaljer

april M T O To F L S M T O To F L S 1 2 3 4

april M T O To F L S M T O To F L S 1 2 3 4 53 1 2 3 4 o v e r s i k t s k a l e n d e r 2 0 1 6 Januar februar mars april 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Kundekalender 2012. april. mars. juli. mai. august. juni. november. Foto: Bjørn Nysveen. Returadresse: Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte

Kundekalender 2012. april. mars. juli. mai. august. juni. november. Foto: Bjørn Nysveen. Returadresse: Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte 2 3 4 5 o v e r s i k t s k a l e n d e r 2 0 3 Januar 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 5 6 7 8 9 februar 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Når du ønsker strøm på hytta

Når du ønsker strøm på hytta Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 Kinoopplevelse i baksetet 16 NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Når du ønsker strøm på hytta Ta kontakt med oss på 08517 dersom du skal bygge nytt, bygge om eller

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Forsanvatn kraftverk

Forsanvatn kraftverk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 Byggingen av Forsanvatn kraftverk godt i gang Forsanvatn kraftverk skal stå ferdig våren 2013 med

Detaljer

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden 1 Her trengs det flere strømuttak, som på forsiden. Mange løse kontakter og ledninger kan være farlige. Spar energi. Med et styringsanlegg

Detaljer

Varmere Våtere Villere. Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Hva gjør du? Hva har du krav på?

Varmere Våtere Villere. Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Hva gjør du? Hva har du krav på? Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 05 Når strømmen blir borte: Hva gjør du? Hva har du krav på? Varmere Våtere Villere Klimaendringer

Detaljer

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nett Side 13 Regionens nye storstue Nordkraft Arena står straks klar til glede for mange. Ei nødvendig forutsetning

Detaljer

Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Smart og energie ff e k t i v t 13. Smarte målere 14. Unngå overbelastning og brann 10

Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Smart og energie ff e k t i v t 13. Smarte målere 14. Unngå overbelastning og brann 10 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 Ny tunnel gir nye muligheter Sunndal Energi gjennomfører en stor satsing i den nye tunnelen gjennom

Detaljer

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. Thon Hotell i Harstad 14. 15. april 2010 Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. Thon Hotell i Harstad 14. 15. april 2010 Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss 14.04.10 Åpning v/ formann Geir Kåre startet med å ønske de så langt 26 frammøtte velkommen. Han gikk kort gjennom agendaen og det ble fortsatt med opprop. Geir Kåre orienterte om at Nord-Troms Kraftlag

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 ELSIKKERHET NR. 79 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 1 Forord Som kjent har DSB brukt både mye tid og penger på å utvikle et fagsystem gjeldende for hele

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

LYS OG BELYSNING - GRUNNLEGGENDE BEGREPER

LYS OG BELYSNING - GRUNNLEGGENDE BEGREPER LYSKULTUR Dette er 3. utgave av publikasjonen «Hjembelysning». 1. utgave ble utgitt mai 1976 2. utgave ble utgitt sept. 1986 3. utgave ble utgitt nov. 1996 Lyskultur vil takke Norges Vassdrags- og Energiverk

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Oppgavebok 2009, Elforlaget, NELFO 2. utgave / 1. opplag Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven og fotografiloven, eller i strid med avtaler

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 3 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Skal du pusse opp hjemme?

Skal du pusse opp hjemme? Inspirasjon Skal du pusse opp hjemme? Stikkontakter og brytere tas som regel ned slik at det blir enklere å male og tapetsere. De fleste settes opp igjen uten at man har vurdert el-sikkerheten eller muligheten

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer