Prisliste nettleie f.o.m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisliste nettleie f.o.m. 01.01.2014"

Transkript

1 Prisliste nettleie f.o.m ommertariffen løper f.o.m. 0. mai t.o.m.. august Vintertariffen løper f.o.m. 0. september t.o.m. 0. april kundegrupper Husholdninger ritidsboliger andbruk Anleggskasser * Næring, kun energimåling (<0 kwh/år) Næring, kun energimåling (>0 -<00 kwh/år) Tariffkode o oh oa on on astledd kr./anl./år 00,00 00,00 00,00 000,00 000,00 00,00 Energiledd øre/kwh - ommer 0,00,0,00,00,00,00 Energiledd øre/kwh - Vinter,0,0,0,0,0,0 Effektledd kw <0 ><00 >0 Effektkunder (>00 kwh/år) Effektkunder (>00 kwh/år) Effektkunder (>00 kwh/år) en en en 00,00 00,00 00,00,00,00,00,0,0,0 Uprioritert overføring - timers varsling un 00,00,00,0 Veilys målt Veilys umålt, ekskl. pæreskift og vedlikehold Anlegg uten måling N sn sn 000,00 000,00 000,00,0,0,0,0,0,0 Andre tjenester lknytning/oppgradering av inntak 0-0A lknytning/oppgradering av inntak -0A lknytning/oppgradering av inntak -0A lknytning/oppgradering av inntak -0A lknytning/oppgradering av inntak >A lleggsmåler inntil 0A lleggsmåler over 0A ra- og tilkobling (eksisterende anlegg) ppmøtegebyr ved betalingsmislighold vergang fra - til -fase akturagebyr for papirfaktura Purregebyr belastes etter gjeldende satser Riktig avlesning! Riktig tidspunkt! Riktig avregning! kr. 00,00 00,00 00,00 000,00 000,00 00,00 00,00 00,00 0,00 00,00,00 Effektpris kr./kw/år Kasseleie kr./år 00,00 0,00,00 0,00 0,0 Når vi sender ut regninger til deg som kunde vil vi anbefale deg å bruke eaktura og/eller AvtaleGiro for dine betalinger. Ved å gjøre dette sparer du både tid og miljøet. or å ta i bruk dette kan du ta kontakt med oss eller din bank. Alle priser er oppgitt uten mva. * I tillegg kommer oppsett og nedtak av byggestrøm som faktureres etter medgått tid og materiell.

2 januar 0 åleravlesning 0 0 BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 elektrisk installasjon uke andag rsdag Hvordan inntaket skal utføres vil i noen grad avhenge av hvilket nettsystem energiverket har, og om det er luft- eller jordkabel frem til boligen. orskriftene sier at inntaket skal dimensjoneres ut fra abonnentens effektbehov med et rimelig tillegg for utvidelse. Dette vil i alminnelighet tilsi et trefaset inntak. Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven..:.:.:.: 0.: februar 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag Elektrisk installasjon, distribusjonssystem for elektrisk strøm i bygninger med høyeste spenning på 00 V. or høyere spenninger bruker man begrepet elektrisk anlegg. Distribusjonssystemet består av et system for inntak fra luft- eller jordkabel, samt et internt distribusjonsnett der sikringsskapet er sentralen. or å ivareta sikkerheten er elektriske installasjoner regulert med ulike forskrifter. Inntak.: Nyttårsdag -.: Prinsesse Ingrid Alexandra desember 0 oto: ingimage.com Husk måleravlesning. januar: ed AvtaleGiro nyter vi livet i varmere strøk! til Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

3 februar 0 0 Kristin Vollstad og anny Jenssen sommerjobb 0. otograf Øystein olvang i Nordlys BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00.: januar 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. Inntak fra luftlinje skjer normalt ved en trefaset isolert kabel fra stolpen til husveggen i minst m høyde over bakken. Unntaksvis, der det ikke forekommer kjøring, kan høyden reduseres til, m. Gjennomføringen i veggen (inntakstrakten) skal munne ut i inntaksboksen, der kortslutningsvernet er plassert. Vernet kan være en flerpolet automatsikring. Patronsikringer (smeltesikringer), som ble mye brukt tidligere, er ikke å anbefale da de kan medføre brannfare. ra inntaksboksen blir det lagt uskjermet eller skjermet kabel - eventuelt PN-ledninger i rør - frem til sikringsskapet, der overbelastningsvernet (også kalt hovedsikringen) er plassert. verspenningsvern er et forskriftskrav på alle nye anlegg etter 0 uansett type inntak og nettsystem..: amefolkets dag -.: Kong Harald uke andag rsdag INNTAK RA UTINJE.:.: mars 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. mars: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! ed eaktura får jeg tid til neste generasjon! Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

4 mars åleravlesning øknadsfrist sponsorstøtte uke andag rsdag ppgradering internett kjervøy net fortsetter oppgraderinga av kabel-tv nettet på kjervøy. dligere har vi segmentert nettet for å oppnå større stabilitet og kapasitet, noe vi også skal fortsette med i 0. I tillegg skal net i år oppgradere internett-ruterne, noe som fører til høyere hastigheter på internett og mer stabile linjer. Gratis app for både smarttelefon og nettbrett Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. Har du glemt å starte opptak av favorittprogrammet ditt? ed Get App får du en komplett TV-guide for alle dine kanaler på din ipad, iphone eller Android telefon. Har du en HD boks kan du med enkle tastetrykk ta opp fra TV-guiden. Har du flere Get-bokser, kan du velge hvilken boks du ønsker å ta opp på. I tillegg får du oversikt over alle titlene i Get filmleie, med en suveren søkefunksjon fullstappet med filminformasjon. egg filmer du vil se i din egen huskeliste..:.:.:.: 0.: april 0 nsdag Trsdag redag net A Bjørklysvingen ørkjosen Tlf: 0 E-post: astelavn - 0.: Vårjevndøgn - 0.: ommertid t fram februar 0 Din fremtid - vår hverdag! ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag Husk måleravlesning. mars: til ølg net på facebook for nyheter, tips og annet som er nyttig for deg som kunde. Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

5 april nje Wahlmann. otograf Wahlmann Racing BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 inntak fra kabelnett.: Palme -.: kjærtorsdag -.: angfredag 0.:. Påskedag -.:. Påskedag mars 0 uke andag rsdag Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven..:.:.:.: mai 0 nsdag Trsdag redag Inntak fra kabelnett skjer normalt ved en trefaset uskjermet kabel (-leder dersom tilførselen er TN-system) fra energiverkets kabelskap til inntaksboks utenfor eller inne i kjeller, evt. helt frem til sikringsskap. Gjelder det forsyning fra TN-system skal kabelens PEN- eller PE-leder (jordleder) alltid koples til installasjonenes jordingssystem så nær jordelektroden som mulig. Kabler i jorden skal normalt ligge i en dybde av minst 0, m i trafikkerte områder. ikringene i energiverkets skap fungerer vanligvis som kortslutningsvern, slik at overbelastningsvernet plasseres i inntaksboksen, eller i sikringsskapet dersom kabelen går direkte dit. verbelastningsvernet kan være en flerpolet automatsikring. Den må dimensjoneres etter forskriftenes bestemmelser om bl.a. selektivitet og ut fra abonnentens effektbehov. ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. mai: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! ed AvtaleGiro får jeg tid til neste generasjon! Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

6 mai 0 åleravlesning Arbeid i stolpe. otograf Kenneth Vangen unde BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 selektivitet or overbelastning i boliginstallasjoner kan kravet til selektivitet mellom overbelastningsvern og de etterfølgende kurssikringene anses som oppfylt dersom inntaksledning og overbelastningsvern er dimensjonert ut fra abonnentens nåværende effektbehov med et rimelig tillegg for utvidelse..: ff. høytidsdag -.: rigjøringsdag.: Grunnlovsdag -.: Kristi Himmelfartsdag april 0 uke andag rsdag Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. elektivitet, betyr at bare vernet (eller sikringen) nærmest feilstedet skal løse ut dersom en feil oppstår. an unngår derved at også «friske» deler av anlegget eller installasjonen faller ut. Dersom det er flere vern i serie er det ønskelig av sikkerhetshensyn at neste overliggende vern løser ut dersom det nærmeste vernet skulle svikte..:.:.:.: juni 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag Husk måleravlesning. mai: Vi skal ta vare på tida vår med eaktura! til Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

7 juni Ymber sykler til jobben. otograf Viktor Enoksen BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 Automatsikring, nyttes, i likhet med smeltesikring, til sikring av elektriske ledningsanlegg mot overbelastning og kortslutning. Ved moderate overstrømmer vil et bimetall bøye seg og forårsake utkobling etter en tid. Ved større overstrømmer (kortslutninger) gir en elektromagnetisk utløser en nesten momentan frakobling. Etter utløsning kan automatsikringen kobles inn igjen ved en trykknapp (evighetssikring)..: Unionsoppløsningen -.:. Pinsedag.:. Pinsedag -.: ommersolverv -.: t. Hansaften mai 0 uke andag rsdag Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven..:.:.:.: juli 0 nsdag Trsdag redag automatsikring ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. juli: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! Vi skal ta vare på tida vår med AvtaleGiro! Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

8 juli 0 åleravlesning 0 0 net A Bjørklysvingen ørkjosen Tlf: 0 E-post: Get: tørre frihet. lere muligheter. uke andag rsdag Hvilken av de nye pakkene vil du ha? Noen elsker NRK og TV, andre vil velge kanaler selv, mens mange ønsker det beste tv har å by på. or å gjøre valget enklere har vi satt sammen tre forskjellige pakker som dekker ulike behov. Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. tart er basistilbudet som gir deg de 0 mest populære kanalene og i tillegg kan du velge inntil 0 kanaler selv. amilie gir deg stort sett hele valgmenyen - over 0 kanaler innen alle sjangre slik at du slipper å velge. Underholdning gir deg alle kanalene i amilie i tillegg til noe av det beste innen film, serier, sport og ppeligaen. Rett og slett den heftigste tv-pakken noensinne! 0 din lokale leverandør av internett, Get-TV og telefoni.:.:.:.: august 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag Det nye tv-tilbudet har noe for alle rihet til å velge og sette sammen din egen tv-pakke. Du trenger ikke gjøre noe nå - du kan velge akkurat når du selv vil En rekke nye spennende kanaler og enda mer innhold i HD-kvalitet Get-boksene viser nå også HD-kvalitet som standard der dette er tilgjengelig Alt dette uten endring i prisen!.: Dronning onja - 0.: Kronpris Haakon -.: lsok juni 0 Din fremtid - vår hverdag! Husk måleravlesning. juli: til 0 ølg net på facebook for nyheter, tips og annet som er nyttig for deg som kunde. Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

9 august tarten på Binggesrittet i ieron. otograf Bingesrittet BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 verspenningsvern.: Kronprinsesse ette-arit.: juli 0 uke andag rsdag Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven..:.: brukes i en elektrisk installasjon for å beskytte det tilkoplede utstyret mot skadelige overspenninger. like spenninger kan opptre ved lynnedslag i eller nær ved kraftledninger (atmosfæriske overspenninger) eller ved inn- og utkopling av store belastninger (koplingsoverspenninger). I prinsippet er et overspenningsvern et gnistgap hvor spenningen slår over og ledes til jord når den kommer opp til en viss verdi. I virkeligheten består en overspenningsavleder av en elektrode i hver sin ende av et isolerende rør som er fylt av en gass som ioniserer ved et visst forhøyet spenningsnivå. Når gassen ioniserer blir den meget raskt elektrisk ledende, inntil spenningen igjen faller ned mot normal verdi (restspenning). verspenningen ledes til anleggets hovedjordforbindelse og dermed skånes installasjonen som befinner seg bak vernet. I en vanlig installasjon koples overspenningsvernet mellom de enkelte faselederne og jord i hovedfordelingen (sikringsskapet). Rent fysisk i strømkretsen plasseres det mellom overbelastningsvernet og kurssikringene. ra. juli 0 er det påbudt med overspenningsvern i alle nye installasjoner i Norge..: september 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. september: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! Vi tar vare på tida med AvtaleGiro! Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

10 september 0 åleravlesning 0 0 BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 jordfeilbryter Jordfeilbryter, en automatisk bryter som kobler ut strømtilførselen til en elektrisk kurs eller installasjon så snart det oppstår usymmetri i strømmene i faselederne vanligvis som følge av jordslutning i installasjonen. Jordfeilbryteren kobler ut ved så liten strøm (typisk 0 ma) og på så kort tid (vanligvis innen ms) at det ikke vil oppstå noen farlig berøringsfare ved det apparat eller utstyret som har feil. Jordfeilbryter er i dag påbudt med unntak på alle installasjonskurser, hovedsaklig IT-system men kan vurderes for TN-system og TT-system, der det er stikkontakter inntil 0 A ( A utendørs), varmekabler eller baderom. 0 uke andag rsdag.: Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. ørdag 0.:.:.: oktober 0 nsdag Trsdag redag Alternativt kan hver jordfeilbryter og automatsikring erstattes av jordfeilautomat..: Høstjevndøgn august 0 tipendutdeling 0. otograf ona alamonsen uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag Husk måleravlesning. september: Vi har tatt tida tilbake med eaktura! til Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

11 oktober 0 0 jording Jordingen må være utført som foreskrevet for det aktuelle nettsystem for at sikkerheten som forskriften forutsetter skal gjelde. Alle utsatte deler av apparater og utstyr som kan berøres skal være jordet. Dette gjelder imidlertid ikke utstyr som er dobbeltisolert. Begrunnelsen for at stikkontakter skal ha jord er bl.a. at isolasjonsfeil i ujordede apparater vil kunne gi livsfarlige berøringsspenninger mellom utsatte deler og andre deler som har forbindelse til jord. Vurder også behovet for utjevningsforbindelser. Hvor godt jordingen og overspenningsvernet vil virke, avhenger av hvor god jordelektroden er. En god jordelektrode kan være en mm kopperwire lagt i bunnen av dreneringsgrøften rundt huset, eventuelt jordspyd dersom det er ført ned i godt ledende jordsmonn..: september 0 uke andag rsdag Høstbilde fra Reisadalen. otograf Ymber BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00.: N-dagen -.: Bots- og bededag.: ommertid slutt t tilbake Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. 0.:.:.:.: november 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. november: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! Vi har tatt tida tilbake med AvtaleGiro! Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

12 november 0 åleravlesning 0 0 Nordreisa I kigruppa. otograf Nordreisa I BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00.: Allehelgensdag - 0.:. i advent.: oktober 0 uke andag rsdag 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven..:.: ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag.: ørdag Kortslutning, oppstår i elektrisk krets når det inntreffer en uønsket forbindelse med svært lav motstand mellom to eller flere ledere i et elektrisk anlegg. Dersom kretsen er spenningssatt, vil det flyte en kortslutningsstrøm i kretsen. Denne strømmen er mange ganger større enn den maksimalt tillatte strømbelastningen. Årsaken til slike kortslutninger kan være mange; de vanligste er: isolasjonssvikt, feilaktig bruk av verktøy, løse konstruksjonsdeler eller andre fremmedlegemer som kommer inn mellom fasene, trær eller grener som faller ned over linjene, ledere som slår sammen når islast løsner, nedblåste linjer, store fugler som kommer mellom fasene, brytere som blir lagt inn mot en kortsluttet og jordet linje, samt linebrudd, som ofte gir direkte metallisk forbindelse. Den direkte forbindelsen opphører ofte hurtig, men den tenner vanligvis en lysbue (eksplosjonsartet) som vil brenne inntil et vern (sikringer eller effektbrytere) bryter kortslutningsstrømmen. ysbuen har normalt meget lav motstand, mens temperaturen kan gå opp i mange tusen grader Celsius. Brannfaren ved en kortslutning består av både lysbuen, og den oppvarming resten av kretsen blir utsatt for. ysbuen kan gi store brann- og øyenskader (ultrafiolett lys), og fordampet metall kan skade lungene. Brytere, ledninger og apparater må dimensjoneres slik at de tåler de påkjenningene som kortslutningsstrømmen er årsak til. Disse påkjenningene er først og fremst mekaniske og termiske. Videre må de effektbryterne og/eller sikringene som sitter i kretsen, greie å bryte de største kortslutningsstrømmene som forekommer på det stedet det gjelder. desember 0 nsdag Trsdag redag kortslutning Husk måleravlesning. november: Vi har også tatt tida vår tilbake med eaktura! til Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

13 desember uke andag rsdag NYHET! (VG og yd & Bilde,. sept. 0) (VG og yd & Bilde,. sept. 0) Du kan bestille på net Tlf: 0 Web: E-post: din lokale leverandør av internett, Get-TV og telefoni.:.:.:.: januar 0 nsdag Trsdag redag Årets beste harde pakke! «arkedets komplette tv-boks» arkedets mest komplettemest tv-boks «Genial Get-mottaker» Genial Get-mottaker november 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. net A Bjørklysvingen ørkjosen Tlf: 0 E-post: Vi ønsker alle våre kunder og forbindelser en riktig god jul og et godt nytt år!.: Vintersolverv -.: Julaften -.:. Juledag -.:. Juledag.: Nyttårsaften Din fremtid - vår hverdag! ørdag uke andag rsdag nsdag Trsdag redag ørdag ever målerstand på. januar 0: cann QR-kode og skriv meldingen: YB målerstand og send den til (eks.: YB til ). Ved flere målere; YB målernr målerstand. Enkel levering med QR-kode for! 0 ølg net på facebook for nyheter, tips og annet som er nyttig for deg som kunde. Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

14 januar 0 åleravlesning 0 0 oto: ingimage.com BRANN PITI EGE GITINENTRAEN 00 Hva krevest om din installasjon blir oppgradert/utvidet eller utført på nytt?.: Nyttårsdag -.: Prinsesse Ingrid Alexandra desember 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. uke andag rsdag.:.: 0.:.: februar 0 nsdag Trsdag redag ørdag uke andag rsdag 0 nsdag Trsdag redag ørdag Husk måleravlesning. januar: elv om fagfolk er inne og gjentar en elektrisk installasjon må anlegget kontrolleres. Når en installatør jobber med f.eks. overlastvernet eller målerutstyret, må han sende melding til nettselskapet. ørst blir det sendt forhåndsmelding og deretter melding om at arbeidet er ferdig. Når installatøren er ferdig, er det krav til installatøren at han skal levere ut dokumentasjon til kunden som skal kunne verifiseres ved kontroll så lenge som anlegget består. Dokumentasjonen som skal overleveres er: Risikovurdering Dokumentasjon på beregninger Kursfortegnelse Dokumentasjon på jordingsanlegget Dokumentasjon på hvordan varmekablene er lagt Brukerveiledninger Rapport på sluttkontrollen (installatørens egen sluttkontroll) amsvarseklæring Det er samsvarserklæringen som vil være dokumentasjon på at anlegget er levert og bygd etter gjeldende lover og forskrifter. amsvarserklæringen fungerer også som et garantibevis ( år). ed efaktura nyter vi livet i varmere strøk! til Tlf. 00 Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

15 Dette kan du gjøre selv dette kan du gjøre EV: En ufaglært person har lov til å sette sammen støpsler og ledninger med brytere og koble dette til lamper o.l. oto: AEG lkobling/skifting av topolede plugger til og med A, med og uten jording - dvs. vanlige støpsler også til komfyrer. lkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med A, med og uten jording - det betyr at du kan kjøpe ledning, støpsel og skjøte kontakt i butikken og selv sette det sammen. lkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere. lkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, til koblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. ontering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg. Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nelfo Dette kan du gjøre selv hjemme en de største jobbene bør du la ekspertene ta. Nordmenn elsker å pusse opp. Vi fristes av spennende tips for stuen og lekre kjøkken med uvanlige løsninger. Når håndverkerne setter i gang blir det fort dyrt, så det er greit å vite hva du har lov til å gjøre selv i hjemmet. Når det gjelder det elektriske er det ikke så veldig mye en ufaglært privatperson har lov til å gjøre. Du kan skifte støpsler og montere støpsler på lamper og andre apparater opp til ampere. g du kan montere brytere på ledninger til lamper ol. g selvsagt kan du skifte lyspærer og lysrør, og deksler på brytere og stikkontakter. I nye boliger legges det nå opp til såkalte dsl eller minikontakter i taket. Da kan du selv plugge inn taklampen uten problemer. Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. Ikke montér platetopp selv ppussing av bad er en veldig dyr affære og mange vil gjøre en del av jobben selv. en selv om du har lov til å kjøpe varmekabler i en butikk, så er det bare elektrikere som har lov til å montere dem. Gamle kjøkken blir fort erstattet med et nytt og moderne. Da bytter mange av oss ut en vanlig komfyr med platetopp og stekeovn. Dette skal du ikke gå i gang med på egen hånd. ange vil oppleve at de bare har én stikkontakt og én kurs som passet den gamle komfyren, mens de nå trenger to - én til stekeovnen og én til platetoppen. Det er også viktig å få en elektriker til å gjøre denne jobben fordi de da vil montere en automatisk bryter som kutter strømmen ved overoppheting. Ifølge Gjensidige forsikring skyldes nesten halvparten av brannene i norske hjem feil ved det elektriske anlegget eller elektrisk utstyr. Vær bevisst på at det er sikkerheten og folks liv dette dreier seg om. Elektrisitet er en farlig vare og forårsaker veldig mange branner hvert år. an skal være litt varsom med å fikse slikt selv hjemme. Det er også veldig mye ulikt utstyr som selges på markedet og man kan fort gjøre feil som kan få store konsekvenser. Kan miste erstatning ved brann Direktoratet for sikkerhet og beredskap opplyser at eier og bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr selv har ansvaret for at dette til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger. De advarer mot å opptre som hobbyelektriker og mener det kan bli både farlig og kostbart. orsikringsselskapene er veldig opptatt av at folk skal bruke elektrikere. Du risikerer å få redusert erstatning etter en brann, hvis du selv har gjort ulovlig arbeid med anlegget. Nesten halvparten av alle boligbranner skyldes det elektriske anlegget eller bruken av det. Noen ganger er årsaken teknisk feil og andre ganger er årsaken eiers bruk av utstyret, slik som gjenglemte gryter på komfyren og hjemmesnekrede anlegg. Dersom du selv har gjort elektriske arbeider som du ikke er kvalifisert til, og dette blir oppdaget i en brannetterforskning, så vil du få en kraftig avkortning i utbetalingen fra forsikringsselskapet. Husk å oppgradere elektrisiteten Nelfo legger stor vekt på å formidle at alt har en levetid og at dette også gjelder det elektriske anlegget i et hus. ange unge barnefamilier overtar hus etter eldre mennesker som har hatt et mye lavere strømforbruk enn det de selv har. Det er farlig å overbelaste et gammelt elektrisk anlegg som er dimensjonert for en helt annen bruk enn det moderne familier har. Det kan være veldig lurt å bestille en kontroll av det elektriske anlegget når man overtar en eldre bolig. En slik gjennomgang foretatt av en sertifisert kontrollør koster et par-tre tusenlapper. Kontrolløren vil så påpeke eventuelle avvik i anlegget. Nettselskapene utfører også kontroller, men de tar bare en visuell kontroll og foretar en del målinger, de demonterer ingenting. lere forsikringsselskaper har avtaler med elektrikere og de gir deg også rabatt på forsikringen hvis du foretar en slik sjekk. Det er svært stor forskjell på å sette opp en vegg selv, da blir den bare skjev. en hvis du gjør noe feil med det elektriske anlegget kan du sette livet på spill. Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

16 Jording din egen sikkerhet ved feil/isolasjonssvikt på elektrisk anlegg/utstyr eil/isolasjonssvikt på elektrisk utstyr eil/isolasjonssvikt på elektrisk utstyr ivsfare Atema as Brudd i jordleder eller God jordelektrode m anlegget har jordelektrode og den er god, vil du slippe å få strøm gjennom deg (få støt). or å være helt på den sikre siden, er jordfeilbryter/jordfeilautomat en god ting å montere. Er du usikker på om jordelektroden for anlegget ditt er av god nok kvalitet, kan du kontakte elektroinstallatør for å få den sjekket. m jordelektrode for anlegget mangler eller er mangelfull, er dette situasjonen en kommer i ved feil/isolasjonssvikt på elektrisk utstyr plassert i rom med ledende omgivelser. Grensen som er satt for hva et menneske tåler av strømgjennomgang er 0 ma. Derfor er jordfeilbryter/jordfeilautomat en god ting å montere som ekstra sikkerhet for deg og dine. ikring / meltesikring Dobbelisolasjon En sikring er en elektrisk innretning som skal hindre brann eller teknisk ødeleggelse i forbindelse med overbelastning eller kortslutning av elektriske strømkretser. meltesikringen består av en sølvtråd som er trukket gjennom sikringen, mellom de to kontaktene. ølvtråden kan være omgitt av sand. Når sikringen belastes over merkestrømmen på sikringen (altså ved overbelastning), vil tråden bli varmere og til slutt kan den smelte og slik bryte kretsen. andens oppgave er å slukke lysbuen som kan oppstå når tråden smelter. pesielt ved kortslutning vil det oppstå lysbuer. I smeltesikringer for bygninger sitter sølvtråden fast i en fjærbelastet hette bak. Når tråden smelter vil hetta sprette ut. lik finnes en enkel indikasjon på hvilken sikring som er utløst i et skap som inneholder mange sikringer. Dobbeltisolasjon, for en elektrisk bruksgjenstand betyr at gjenstanden i tillegg til vanlig driftsisolasjon også har en selvstendig beskyttelsesisolasjon. Dobbeltisolasjon benyttes for bruksgjenstander som anvendes i nærheten av vannledning etc., som barbermaskin, håndverktøy o.l. Dobbeltisolasjon forenkler tilkoblingen av slike bruksgjenstander, da de ikke må jordes. Elektrisk støt Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. Dårlig jordelektrode Utjevningsleder/forbindelse or å sikre at utsatte deler og andre ledende deler holdes på samme potensiale, skal det i en installasjon legges utjevningsforbindelser mellom disse. Det skal legges hovedutjevningsforbindelser fra jordingsanlegget til hovedvannledning, til avløpsrør, til evt. sentralvarmeanlegg oa. Utjevningsforbindelser skal være merket som PE-leder (gul/ grønn). or ikke ledende avløpsrør benytter en gjerne den såkalte «Tjøme-muffen». Kilde: Wikipedia Et støt kan være alt fra en uskyldig, men smertefullt utladning til en livsfarlig hånd hånd strømgjennomgang. istnevnte fører til at strømmen passerer hjertet og kan forstyrre, eller til og med stoppe det. Kunnskapsmaterialet som beskriver farer ved spenning/ strøm er meget rikholdig, og det er ikke lett å gi kort, klar informasjon om forholdene. en det er satt en grense ved V mellom verdienepotensiellt livsfarlig og ikke livsfarlig. Vekselstrøm og likestrøm har forskjellige virkninger. Vekselstrøm har en tendens til å lamme, mens likestrøm har en tendens til å aktivere muskler kraftig, ukontrollert og plutselig. En strøm over rundt 0mA gjennom hjertet kan være dødelig. Jordfeilbrytere benyttes i moderne sikringsskap for å detektere elektrisk strøm mot jord og slå av spenningen når slikt skjer. Ymber A, Bjørklysvingen, ørkjosen Tlf: 0 00 aks: 0 0

med viktig nettinformasjon mars april M T O To F L S august M T O To F L S 1 2 juni juli mai M T O To F L S november

med viktig nettinformasjon mars april M T O To F L S august M T O To F L S 1 2 juni juli mai M T O To F L S november o v e r s i k t s k a l e n d e r 0 Januar februar mars april M T M T M T M T 0 0 0 0 0 mai M T juni M T juli M T august M T 0 0 0 0 september M T 0 oktober M T november M T desember M T 0 0 0 0 0 0 noen

Detaljer

Kundekalender 2014. med viktig nettinformasjon. april M T O To F L S. mars. juni. mai M T O To F L S. juli. august M T O To F L S 1 2.

Kundekalender 2014. med viktig nettinformasjon. april M T O To F L S. mars. juni. mai M T O To F L S. juli. august M T O To F L S 1 2. 1 2 3 4 5 o v e r s i k t s k a l e n d e r 2 0 1 5 Januar februar mars april 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaljer

med viktig nettinformasjon www.ymber.no www.3net.no

med viktig nettinformasjon www.ymber.no www.3net.no o v e r s i k t s k a l e n d e r 0 Januar februar mars april M T M T M T M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mai M T juni M T juli M T august M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 september M T oktober M T november M T desember M

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

med viktig nettinformasjon www.ymber.no www.3net.no

med viktig nettinformasjon www.ymber.no www.3net.no o v e r s i k t s k a l e n d e r 0 Januar februar mars april M T M T M T M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mai M T juni M T juli M T august M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 september M T oktober M T november

Detaljer

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann Røldalsvegen b, 0 dda Tlf. 0 0 - ax 0 eilmelding utenom kontortid 0 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. januar.: Nyttårsdag -.: Prinsesse Ingrid Alexandra desember uke

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El-tryggleik Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El tryggleik 10 punkt for forebygging av strømulykker i bedrifter 1. Sørg for at krav til sikkerhet er ivaretatt. Ledelsen bør vektlegge ros og anerkjennelse

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

er ditt hjem elsikkert?

er ditt hjem elsikkert? er ditt hjem elsikkert? I desember fikk ca. 25.000 husstander besøk av myndighetene som gjennomførte en landsomfattende kampanje hvor blant annet brosjyren vist til venstre ble utdelt. Var du en av de

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

med viktig nettinformasjon «Vi sikrer deg en stabil og trygg energiforsyning» april M T O To F L S mars mai M T O To F L S juni august M T O To F L S

med viktig nettinformasjon «Vi sikrer deg en stabil og trygg energiforsyning» april M T O To F L S mars mai M T O To F L S juni august M T O To F L S o v e r s i k t s k a l e n d e r 0 Januar februar mars april M T M T M T M T 0 0 0 0 0 0 0 0 mai M T juni M T juli M T august M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 september M T oktober M T november M T desember M T

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Beskytt deg og dine kjære mot fare!

Beskytt deg og dine kjære mot fare! Elsikkerhet i hjemmet Beskytt deg og dine kjære mot fare! Repvåg Kraftlag arbeider for å bedre Elsikkerheten hos våre kunder Noe av det verste som kan skje i ditt hjem, er brann. Mange kan bli involvert,

Detaljer

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere 22 ELEKTRISK ELEKTRISK Stikkordregister Tenk hvor mange liv og hvor store verdier som kunne vært spart om det er blitt foretatt nødvendig ettersyn og regelmessig vedlikehold av el-anlegget... I Norge omkommer

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80

BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80 BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80 01.12 2014 DOKUMENTASJON ELEKTROINSTALLASJONER DENNE PERMEN INNEHOLDER EN BESKRIVELSE AV DET ELEKTRISKE ARBEIDENE

Detaljer

elsikkerhet i HjeMMeT Beskytt deg og dine kjære mot fare!

elsikkerhet i HjeMMeT Beskytt deg og dine kjære mot fare! elsikkerhet i HjeMMeT Beskytt deg og dine kjære mot fare! HAFslUnD nett ArBeiDer For å BeDre elsikkerheten Hos Våre KUnDer noe av det verste som kan skje i ditt hjem, er brann. Mange kan bli involvert,

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hvilke konsekvensene vil fremtidige klimaendringer ha for elsikkerheten i Norge? Sjefingeniør Espen Masvik 17.oktober 2014 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 759 4241 Telefax: 759 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Jording i jernbaneanlegg

Jording i jernbaneanlegg Jording i jernbaneanlegg Jernbaneverket Teknologi Jernbaneteknikk Øyvind Stensby, 5. februar 2016 Plan for presentasjonen Introduksjon til elektrisk jernbane og ulike kontaktledningssystemer Lovgrunnlag

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7034 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING Takk for at du valgte HomeControl strømstyringssystem. Du er nå kun noen minutter unna å styre strømmen din med våre smarte kontakter og mobiltelefon/nettbrett eller pc. I denne brukerveiledningen

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Oppgave 1 a) t(s) 1 time 0,1 sek. Oppgave 1 c) I n I 1 I 2 I 4 I 5 Toleranseområde ved overbelastning Toleranseområde ved kortslutning (momentan utkobl.) I/I n (A) Oppgave

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset Tilbud! Installasjonstilbud for QLIMA varmepumper Installasjon av varmepumpe må gjennomføres av en sertifisert installatør. Gjør det enkelt bestill QLIMA-tilbudet når du er i Julavarehuset! SLIK GJØR DU

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 Januar 2016 Nytt fra Skagerak Nettleien endres Side 2 Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 AMS til høsten byttes de første målerne Side 5 Husk måleravlesning fra 25. til 1. hver måned!

Detaljer

Januar 2009 AMBULANSE 113. tlf.nr: 957 08 767 1986-2006 20 ÅR I BRANSJEN. uke 1. uke 2. Tlf. 77 66 10 30. Graving LEVERING AV: Navn: Tor 1

Januar 2009 AMBULANSE 113. tlf.nr: 957 08 767 1986-2006 20 ÅR I BRANSJEN. uke 1. uke 2. Tlf. 77 66 10 30. Graving LEVERING AV: Navn: Tor 1 Januar 0. Nyttårsdag uke Juleferie t.o.m. 0.0.0 tlf.nr: 0 Planleggingsdag skolene Første skoledag etter juleferien Hellige-tre-kongers-dag uke pent: - -.0 (-) 0- Tlf 0 0 uke -0 R I BRANSJEN Arktisk kultursenter

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer

Detaljer

Bernt Prestkvern. Tilstandskontroll av elektriske anlegg. + 2 mil

Bernt Prestkvern. Tilstandskontroll av elektriske anlegg. + 2 mil + 2 mil Tilstandskontroll av elektriske anlegg Bernt Prestkvern El- og spenningskvalitet, Medlem NEK, NK8, Standard spenninger, strømmer, frekvenser (System aspects of electrical energy supply) Sikker

Detaljer

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie fra 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Brannvern kampanje 2015

Brannvern kampanje 2015 Alle priser er ink. MVA EXW Horten, gyldige for bestilling innen 31.12.2015 Komfyrvakt Prisene gjelder ved bytte av vanlig komfyr kontakt til komfyrvakt MKOMFY 25R Standard komfyrvakt. Ferdig installert

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

START FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE NYE GROHE SENSE VANNSIKKERHETSSYSTEM VIRKSOMHET FOR VANNSIKKERHET MED GROHE SENSE NÅ!

START FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE NYE GROHE SENSE VANNSIKKERHETSSYSTEM VIRKSOMHET FOR VANNSIKKERHET MED GROHE SENSE NÅ! FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE NYE GROHE SENSE VANNSIKKERHETSSYSTEM START VIRKSOMHET FOR VANNSIKKERHET MED GROHE SENSE NÅ! EN INTELLIGENT LØSNING FOR ET SMARTERE HJEM: BLI MED OG FRONTE VANNSIKKERHET

Detaljer

Boligskappakker 2013. www.eaton.no

Boligskappakker 2013. www.eaton.no Boligskappakker 2013 www.eaton.no n revolusjon i sikringsskapet. tigital.no xdigital verdensnyhet! Verdensnyheten xdigital (drbm) er det eneste vernet på markedet som varsler faktisk feilstrøm med LED,

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG??

HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?? HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?? Kilde: Sarpsborg Arbeiderblad 30.10.07 1 1 1 Over halvparten av alle branner som innrapporteres fra forsikringsselskapene i Norge har opphav

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2001 Elenergisystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2001 Elenergisystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2001 Elenergisystemer

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

EVOline the e-place design

EVOline the e-place design EVOline Express - pluggbare løsninger Hvordan ser det ut under ditt arbeidsbord?.. Slik ser ofte kablingen ut, under et arbeidsbord. Fremstår som en rotete løsning, og slik utstyret er plassert blir det

Detaljer

4 ELEKTROINSTALLASJONER

4 ELEKTROINSTALLASJONER Frydenberg Side 39 av 75 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Hovedfordeling. Hovedfordeling for Felt A er installert i eget tavlerom i kjeller i hus 5. I denne fordelinger

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET homeguard Smokesense for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for kjøkken som er basert på såkalt

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2010 Nettleie fra 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer