Lokale sponsorer til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokale sponsorer til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV"

Transkript

1 Til skolen IKF Rundskriv Oslo, J.nr.: /B.1.05 Lokale sponsorer til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV Opptakene til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV ble avsluttet med 600 timer råopptak i boks. På grunn av mengden råopptak er produksjonen blitt forsinket, og tidsplanen er levering av ferdig serie i juni. Det vil si at Studio Regin i dag har en undertegnet kjøpsavtale med TV2 om levering av hele serien ferdig produsert i juni d.å. Sendetidspunkt blir avgjort av TV2. TV2 har altså kjøpt serien, men har ikke satt den inn i sendeskjema. Om den kommer på sendeskjema til høsten eller vinteren har vi derfor ikke noe svar på i dag. Informasjonskontorene har utarbeidet en informasjonsplan knyttet til serien. På grunn av sviktende sponsorinntekter, inngikk IF/IKF og folkehøgskolene vinteren 2003 en avtale om utvidet garanti overfor Studio Regin for å sikre produksjonen av serien. I den forbindelsen ble IF/IKF av skolene på rektormøtet i Bergen 2003 sterkt oppfordret til å trekke skolene inn i arbeidet med å skaffe lokale sponsorer. Gulroten er bl.a. at hver krone skolene får inn til serien, sikrer produksjonen og gir 50 øre i tilbakebetalt garanti til informasjonskontorene. Selv om vi i dag ikke vet sendedato, kan vi likevel sette i gang arbeidet med å skaffe sponsorer. Sponsor skal ikke betale noe før det er satt sendedato. Frist for å få tak i sponsor er Lokal sponsorpakke til kr ,- Vi har i samarbeid med Studio Regin as kommet fram til vedlagte forslag til pakke skolene kan gå ut med til sine kontakter lokalt. Vi tenker på bank- eller forsikringsforbindelse, leverandører (energi, mat, etc.), eiere, eller andre. En pakke koster kr ,-. For dette får bedriften/sponsoren en tilknytning til en nasjonal TV-dokumentarserie, som peker på ungdommens ressurser og potensiale. Pakken består av: 1 Navn på firma/sponsor i credits/rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra avtale-folkehøgskolen lokalt med inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende to år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for personalet på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor Rundskriv IKF

2 denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). Alt dette til kun kr ,-. Når det gjelder innholdet i pakken, må dette tilpasses deres egen skoles muligheter. Mål: ,- pr skole Målsetningen er minst to lokale sponsorer pr skole (eller en lokal sponsor kjøper to pakker) til samlet verdi av kr ,-. Men det er altså helt fint om noen klarer mer. Forslag til framgangsmåte: Her følger forslag til framgangsmåte overfor potensielle lokale sponsorer. Vi understreker at dette kun er et forslag, og at dere ut fra lokal kjennskap og kontakter benytter den framgangsmåten som faller naturlig for dere. Identifisere potensielle samarbeidspartnere /lokale bedrifter med kontaktnavn i beslutningsdyktig stilling. Ringe vedkommende mulige sponsorer og kort gjøre rede for TV-serien og at dere ønsker å sende en kort orientering og invitasjon til gunstig sponsorsamarbeid. Få greie på hvem som er rette adressat. Velge og tilpasse ett av de to alternative invitasjonsbrevene og sende disse. Følge opp med telefon etter maksimalt en uke, og be om møte for nærmere orientering om serien og sponsorsamarbeidet. I møtet gjøres det grundigere rede for TV-prosjektet, hvor kutt vises fra vedlagte CD-rom og prosjektbeskrivelse overleveres. Når potensielle sponsor er ved å bestemme seg/har bestemt seg for samarbeid, evt. tilpasses og undertegnes kontrakt. Sponsor overfører penger til konto hos Studio Regin AS senest 14 dager etter at sendestart er kjent. Dvs. sponsorer ikke betaler før det er satt en sendestart. Vedlegg Vi har lagt ved 2 alternative invitasjonsbrev (kort og lang mal) til potensielle sponsorer, prosjektbeskrivelse, forslag til kontrakt mellom skole og lokal sponsor, CD-rom med klipp fra faglig og sosial sammenheng (rå-klipp, ikke ferdige uttrykk mht. tempo, lengde, etc.). Vedleggene sendes både i post og på e-post. De elektroniske filene for invitasjonsbrev og kontrakt kan dermed lett tilpasses/gjøres ferdige for aktuelle samarbeidspartner. Tilbakemelding Vi ber om tilbakemelding om kontrakter ved at dere sender kopi av inngåtte kontrakter til oss. Riksannonsører og plakater Vi gjør oppmerksom på at sponsorer evt. kan velge å kjøpe plakater før og etter seriedeler. I så fall må sponsor ta kontakt med Studio Regin, Oslo for nærmere framgangsmåte overfor markedsavdelingen i TV2, som eier sendetiden til plakatene. Disse er forholdsvis dyre. Vi tar Rundskriv IKF

3 det som en selvfølge at ingen folkehøgskoler kjøper slik reklametid. Det vil i så fall også torpedere troverdigheten til serien og lett kunne skape misstemning skoler imellom. Med dette håper vi at vi har lagt til rette for en felles innsats for å fullfinansiere TV-serien og sammen bringe ned våre felles utlegg/garanti. Har dere spørsmål, kontakt oss på IKF. Lykke til! Med vennlig hilsen Tor Grønvik /s./ daglig leder Kristin Goa /s/ informasjonskonsulent Rundskriv IKF

4 Til (lokal bedrift/sponsor) ved (FHS-skole) sted, dato 2004 (ref) Invitasjon til sponsorsamarbeid i tilknytning til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV på TV2 Gjennom hele skoleåret ble det gjort 600 timer med opptak av ungdom ved to av landets 78 folkehøgskoler. Denne våren redigeres opptakene ferdig til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV. TV-serien er planlagt i ti deler og har som mål å dokumentere den sterke utvikling/prosess ungdom i 19 årsalderen opplever gjennom et år på folkehøgskole. To TV-team fra TV-produksjonsselskapet Studio Regin AS (Oslo) fotfulgte 6-8 elever gjennom skoleåret. Studio Regin AS er nå i full gang med etterarbeidet for levering TV2 juni d.å. Sendetidspunkt blir avgjort av TV2 i løpet av våren eller sommeren 2004 med estimert sendetidspunkt senest vinteren Da det er langt dyrere å produsere TV-serien enn hva inntekter fra senderettighetene bidrar med, ønsker vi å invitere deres bedrift til et spleiselag for å realisere/ferdigstille serien til sending. Sponsorpakke til kr ,- Vi har, i samarbeid med Studio Regin AS, kommet fram til vedlagte forslag til informasjonspakke til kun kr ,-. For dette får deres bedrift en generell tilknytning til en nasjonal TV-dokumentarserie, som peker på ungdommens ressurser og potensiale, gjennom: 1 Navn på bedrift/sponsor i credits/rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra herværende folkehøgskole lokalt med inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende to år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for personalet på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Og ellers henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). Alt dette til kr ,-. Når det gjelder innholdet i pakken, må dette spesifiseres og tilpasses bedriftens ønsker og vår skoles muligheter. Vi ønsker å invitere dere til et møte hvor vi kan redegjøre nærmere for prosjektet og vise enkelte klipp fra TV-materialet, samt evt. drøfte deres ønsker om bidrag fra vår side. Med vennlig hilsen (navn) rektor Rundskriv IKF

5 Postadresse Postnr og sted ATT: Navn Til Lokale bedrift as Eksempel folkehøgskole Postadresse Postnr og sted Tlf./orgnr./oa? Sted, dato (ref) Invitasjon til sponsorsamarbeid knyttet til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV!! på TV2 Din bedrift utfordres og inviteres herved med som sponsor til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV!!, som vil vise hva norske ungdommer er opptatt av og hvilke ressurser som ligger i dem når de blir gitt muligheter. Gjennom 10 seriedeler á 25 min. på TV2 senest vinteren 2005 tar TV-serien mål av seg å dokumentere hvilken utvikling og dannelsesprosess ungdommer gjennomlever i løpet av et år på folkehøgskole. Vi drev med statusøvelser, dvs. at vi skulle vise med kroppen om vi hadde høy eller lav status.[..]..så blir man litt bevisst på ting, det gjør at jeg har begynt å tenke litt på det og se meg litt rundt - hvordan oppfattes jeg? - hvordan oppfattes han? og hvorfor det? Slik reflekterer f.eks. Inger Lene over det hun opplevde på en teaterøving i teaterklassen i TV-dokumentaren. Tenk tilbake da du var ca år. I denne perioden av livet skjer det en veldig utvikling personlig og sosialt, med de fleste unge mennesker; mellom skolegang og høyere utdanning/yrkeskarriere, mellom ung og voksen. På folkehøgskole bor og lever ungdommene 24 timer i døgnet i 33 uker. Forholdene er derfor lagt spesielt godt til rette for en intens personlig og sosial utvikling i en viktig fase av livet. Man deler rom og bad, fag og fritid, plikter, frustrasjoner, gleder og kanskje forelskelser med ca 90 andre i fra inn og utland. Danning skjer igjennom utfordringer, møter og valgsituasjoner elevene opplever gjennom dagen, samt refleksjonen over disse opplevelsene og erfaringene. Man har vaskeplikter på toalettene, man utfordres til å holde en morgensamling for hele kullet, i fordypningsfaget faller en prosjektidé i fisk, gutten ei jente har et godt øye til, viser litt interesse, på studieturen til Kenya oppleves kulturforskjeller. Det må bli folk av sånt. Men ingen har hittil forsøkt å dokumentere hva som skjer. Inntil nå. Mer en 600 timers opptak til TV-dokumentaren BESTE ÅR I MITT LIV!! er blitt til ved at to kamerateam har bodd og levd med ungdommene ved to av landets folkehøgskoler (Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord og Sagavoll folkehøgskole på Gvarv i Telemark) gjennom hele skoleåret 2002/2003. Tre ungdommer ved hver skole er fulgt tettere enn andre. Disse har også vært utstyrt med lydopptakere, som de hver for seg har brukt som ei dagbok de har snakket inn i og reflektert over hva de har opplevd gjennom dagen og uka: Studio Regin AS er produsent av TV-serien og redigerer nå stoffet ferdig for levering til TV2 i juni d.å. Sendetidspunkt blir ventelig fastlagt av TV2 i løpet av våren eller sommeren. Rundskriv IKF

6 Vi fra folkehøgskolenes side ønsker naturligvis å sikre at serien blir gjennomført. Senderettighetene dekker kun en svært liten del av produksjonsutgiftene. Av våre slunkne kasser har vi derfor skrapt sammen en pengegaranti overfor Studio Regin. Selv om produksjonskostnadene er nøkterne, er det likevel behov for restfinansiering av en så pass stort anlagt serie med totalbudsjett på kr ,-. Her er det våre interesser kan møtes, og vi kan tilby følgende pakke: 1 Navn på firma i credits/ rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra folkehøgskolen med inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende 2 år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for personalet på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Og ellers henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). til kun kr ,- Ovenstående er etter avtale med produsenten Studio Regin. Det eksakte innholdet i pakken avtales mellom dere/bedriften og vi/skolen. Det er selvfølgelig mulig å inngå avtale om flere pakker. Det er også mulig å inngå en mer eksklusiv avtale om visning av plakat før og eller etter en programdel. Det er antagelig ikke ofte din bedrift utfordres til å bli med på et så positivt og spennende prosjekt som dette om unges dannelsesprosess i en komplisert tid for TV. Vi håper derfor at du og din bedrift vil møte oss i nærmeste framtid, hvor vi kan redegjøre nærmere for serien/prosjektet og vise illustrerende klipp fra TV-materialet, samt tilpassing av et samarbeid. Vi ser fram til deres svar. Med vennlig hilsen (navn) rektor. folkehøgskole Rundskriv IKF

7 PROSJEKTBESKRIVELSE BESTE ÅR I MITT LIV dokumentasjon av ungdom i prosess gjennom et år på folkehøgskole en TV-dokumentarserie i 10 deler for TV2 Prosjektet er utviklet av Anas Ghaibeh, Sverre Pedersen & Christian Lagaard Studio Regin AS i samarbeid med Informasjonskontoret for folkehøgskolen, Informasjonskontor for kristen folkehøgskole v/ Øyvind Brandt og Kristin Goa Rundskriv IKF

8 1. Prosjektansvarlige: Studio Regin AS Ved Anas Ghaibeh (regissør) Adr. Lofotgt. 2, 0458 Oslo Tlf Fax Mail & Sverre Pedersen (produsent) Adr. Lofotgt. 2, 0458 Oslo Tlf / Mail Informasjonskontoret for folkehøgskolen Ved Øyvind Brandt Adr. Karl Johansgt. 12, 0154 Oslo Tlf Mail Informasjonskontor for kristen folkehøgskole Ved Kristin Goa Adr. Grensen 9 A, 0159 Oslo Tlf Mail Referansegruppe: Anas Ghaibeh, Sverre Pedersen, Øyvind Brandt, Kristin Goa, Erling Tvedten, Turid Fagerli og Tom Arne Møllerbråten. 2. Introduksjon Å ta direkte ansvar for ens egen utdannelse og utvikling, å lære og å gjøre det man virkelig har lyst til er en svært berikende erfaring. Å sammensveise dette med et sosialt miljø hvor man i 9 måneder bor sammen med hundre andre unge mennesker, gjør opplevelsene uforglemmelig. `Beste året i mitt liv `er en dokumentarserie om overgangen fra å være ungdom til å bli voksen i norske folkehøgskolers unike miljø. Det er en gruppe unge menneskers historier i deres livs mest spennende tid. Det er forandringenes tid. Det er tid for selvutvikling og utforsking. Dette er en serie om ekte norske ungdommer som lever virkelige liv i en dynamisk periode av sine liv med stadige forandringer, med mange valg som må tas, om frykt som overvinnes og om overvinnelser som feires. Mange av disse ungdommene reiser for første gang fra venner og familie de har kjent hele livet for å møte nye venner og kanskje nye kjærester. En av de mange utfordringene med å lage denne dokumentarserien har vært å klare å få ærlig materiale som kunne være personlig uten å forstyrre elevenes liv eller skolens drift. Elevene måtte leve et normalt `Folkehøgskole liv med minst mulig oppmerksomhet rettet Rundskriv IKF

9 mot kamera. Vi måtte også velge elevene som vi skulle følge uten å la dem føle at de gjennomgikk en audition. Dermed ble det lagt stor vekt på å unngå glamorisering av opptaksprosessen. Samtidig ville vi unngå en `tredje person` stemme til å fortelle elevenes historie, men ville heller at elevene selv skulle fortelle sine historier uten å være i en standard intervjusituasjon eller andre former for kameraoppsett som kunne føre til at de ble for selvbevisste eller ukomfortable. Det er derfor vi valgte å bruke et lyd-dagbok-system slik at elevene vi fulgte brukte minidiskopptak. Et dagbokopptak ledet av spesifikke spørsmål fra regissøren. Det var også utfordringer på den tekniske siden, ikke minst når det gjaldt fotografering, da det var fire fotografer som måtte følge en strikt visuell kode for å kunne oppnå en sammenkjørt visuell stil. Etter 9 måneder med opptak og nesten 9 måneder med redigering, er resultatet en serie av korte filmer som forteller personlige historier til en gruppe unge mennesker som tar sine første steg i sin reise fra å være ungdom til å bli voksen. Deres aktiviteter strekker seg fra teater og musikk til utendørs idrett og ekstreme natur opplevelser, legger man til det spirituelle elementet fra den kristne folkehøgskolen Sagavolls elever, blir spektret til en helhet. Men selv om deres fysiske og mentale aktiviteter er interessante, og er rammen rundt de personlige opplevelsene, er det elevenes sosiale liv som gjør historiene personlige. Når ingenting blir sagt eller gjort er like viktig som det som aktivitet, og tegner det seg et mer helhetlig bildet. Folkehøgskole er en skandinavisk fenomen. En original utdanningskonsept, personlig utvikling og myndiggjøring som i Norge har bevist sin effektivitet, ikke bare gjennom å overleve i 140 år, men også ved å vokse til 78 folkehøgskoler spredt ut over hele Norge. Vi synes at vi sjelden har anledning til å sette pris på og å feire vår nordiske kultur på en slik positiv og givende måte. På det personlige plan har denne serien gitt oss muligheten til å utforske og dele med andre en aspekt av nordisk kultur som har gitt oss stolthet over våre skandinaviske røtter. 3. Begrunnelse for prosjektet Unge mennesker søker arenaer hvor de får stimulert sine kreative sider, får utfolde sin skapertrang, utvikler sin toleranse, sin selvstendighet og sitt engasjement og ikke minst blir kjent med mange nye mennesker fra inn- og utland. På tross av ambisjonene i generell del av læreplan for skoleverket, ser det ut som danning blir en stadig mindre synlig del av et menneskes offentlige skolegang, der også høyere utdanning effektiviseres stadig mer på bekostning av danning. En av arenaene ungdom søker til er folkehøgskolen. Undersøkelser viser at 97 prosent av den norske voksne befolkningen vet at det finnes folkehøgskoler. Og selv om hver tiende går et år på folkehøgskole, og skoleslaget slik sett representerer en betydelig kulturinputt i det norske samfunnet, kjenner få til hva folkehøgskolene står for, og som det offentlige bl.a. tilgodeser med rundt 500 millioner kroner hvert år over egen lov. En TV-dokumentar-serie som følger 6-8 ungdommers utvikling gjennom et år på folkehøgskole vil kunne løfte fram og synliggjøre en viktig danningsarena i den norske offentligheten, samtidig som den vil være godt TV med masse energi og dramatikk kombinert med meningsfullt innhold omkring de prosesser og den utvikling ungdommene gjennomlever. At det foregår en påtagelig og dokumenterbar utvikling fra en ungdom starter på folkehøgskole i august og til han/hun slutter i mai, får vi som arbeider i folkehøgskolen bevis for hvert eneste år. Uttalelser som det beste året i mitt liv er normalen. Dessuten er det spennende dokumentar-tv å følge ungdommer som bor så tett sammen med andre i 9 måneder, oftest to og to på rommene med toalett og bad på gangen. De er sammen om Rundskriv IKF

10 fag og fritid, studiereiser og prosjekter, sorg og glede, døgnet rundt. Det er autentisk levet liv i meningsfull utvikling for det meste. Året fungerer og som en utvidet studie- og yrkesveiledning på et mer konkret plan, ved at elevene får testet seg ut på mulige interesserområder. Og det er jo spennende at det hvert år går mellom 6- og 7000 ungdommer på en type skole som ikke lokker med ytre motivasjon ved fastlagte pensa og eksamener eller individuell vurdering på vitnemål, men stimulerer til læring ut fra egen motivasjon. Det er disse unge menneskenes historier vi vil fortelle. Vi vil lage et TV-dokumentarisk materiale laget med og om ungdom i en viktig fase av livet. Vi vil følge ungdommer gjennom et år på folkehøgskole, og derved dokumentere prosesser og resultater for den norske opinionen. 4. Målsetting for prosjektet Produsere en god, spennende og meningsfull TV-dokumentar-serie om unges danningsprosess gjennom et år på folkehøgskole. Bidra til å sette fokus på folkehøgskolenes verdigrunnlag, som grunnlag for debatt og refleksjon. Bidra til å utvikle informasjonsmateriell til folkehøgskolene. 5. Målgrupper Den norske befolkningen/opinion generelt og ungdom spesielt. Skoleelever i videregående skole via et skreddersydd formidlingsopplegg. 6. Prosjektets elementer. Formidlingsprosjektet har til hensikt å produsere: En TV-dokumentar-serie rettet mot ungdom spesielt, men også mot befolkningen ellers/de som er engasjert i ungdom, skolesyn, danning, utdanning, som har gått på folkehøgskole og andre voksne som bryr seg om ungdom og framtiden. Filmatisk materiale til bruk i skoleverket. Vi vil bl.a. sette fokus på følgende: Den danning og utvikling ungdom går gjennom ved et år på folkehøgskole med vekt på utfordringer og deltaking (de situasjoner hvor ungommen utfordres til å delta: morgensamlinger, faglig, for eksempel på scenen, i konflikt(-løsninger), etc.). Møtet med andre mennesker - venner for livet, minner for livet og læring for livet. Hva en folkehøgskole er alle de opplevelsene som særpreger folkehøgskolen (livet på folkehøgskole). 7. Valg av skoler, elever og metodikk Vi har valgt å følge noen elever ved Skiringssal (Sandefjord i Vestfold) og Sagavoll (Gvarv i Telemark) folkehøgskoler gjennom skoleåret 2002/2003. Begrunnelsen for dette er: Rundskriv IKF

11 Bredden de 2 skolene representerer gir oss et godt utgangspunkt for en visuelt spennende TV-serie. Det er to skoler som kombinerer den rike tradisjonen folkehøgskole-bevegelsene representerer med evnen til nytenkning. Disse to skolene gir et godt bilde av bredden av folkehøgskoler i Norge. Sagavoll har hovedfokus på friluftsliv, kunst- og håndverksfag, media og musikk, mens Skiringssal har hovedfokus på teater, film/video, musikk, billedkunst, idrett og nordisk demokrati. Ledelsen ved skolene har gitt uttrykk for stor samarbeidsvilje, og de har ønsket samarbeidet velkomment. Vi har plukket ut og fotfølger 4-5 elever på hver av skolene gjennom skoleåret 2002/2003. Elevene representerer bredde mht. kjønn, bakgrunn, interesser, etc. elevene blir utstyrt med digitale lydopptakere for refleksjon over det de opplever ( lyddagbøker ). Denne lydsiden legges på opptak av det opplevde. På denne måten vil bruken av lyddagbok stå i samsvar med refleksjonen, som er grunnlaget for all danning. Referansegruppe etableres for hele prosjektet og for hver av de to skolene, hvor bl.a. etiske problemstillinger i forhold til prosjektet vies stor oppmerksomhet. 8. Framdriftsplan Våren/sommeren 2002: Etablering av intensjonsavtale med TV2 Etablere prosjektgruppe/referansegruppe Finansiering Konkretisere formidlingsoppgavene utvikle manus Høsten/vinteren/våren/sommeren 2002/2003/2004: Gjennomføre opptak & etterarbeid. Noen stikkord: Skolestart/bli kjent, avskolering November-krisen Fram mot premiere (f.eks. større teateroppsetning eller konsert) Vintertur i fjellet Fagene, internatet, kontakten mellom lærer og elev, etc. Studietur til utlandet Forelskelser, konflikter.. og samtalen Avslutning Etter avslutning? Utvikle supplerende formidlingsstrategi. Sommeren/høsten 2004: TV-serien leveres til TV2 TV-serien sendes på TV2 Gjennomføre formidlingsstrategien 9. Budsjett Totalt produksjonskostnad: kr ,- Inndekning: TV2 kr ,- Folkehøgsk. kr ,- (inntil) Sponsorer kr ,- Rundskriv IKF

12 10. Studio Regin as Studio Regin as ble etablert i 1989 med nær tilknytning til høgskolene i Oslo og Akershus. Denne bakgrunnen har medført mange produksjoner i samarbeid med høgskolene og et hovedfokus på fakta- og dokumentarfilm. Selskapet har imidlertid også produsert spillefilm og gjort noen store co-produksjoner med NRK Drama. Den mest kjente dramaproduksjonen vår er TV-dramaserien Etterfølgeren, med manus av den svenske suksessforfatteren Henning Mankell. Denne dramaserien er den meste sette miniserien noen gang på NRK. Selskapet produserer jevnlig for både NRK og TV2, og samarbeider i tillegg med humanitære organisasjoner, som Den Norske Kreftforening, Norsk Handikapforbund, Den Norske Turistforening og Norges Røde Kors, med offentlige instanser, departement og skoleverk og med næringsliv. I 2003 produserte vi 7 dokumentarfilmer, for sending på NRK 1 og TVdokumentarserien "Beste år i mitt liv" i 10 deler, som skal sendes på TV2. Rundskriv IKF

13 Kontrakt mellom <lokal sponsor> og <xxxx folkehøgskole> Herved inngås det avtale om kjøp av informasjonspakke til <lokal sponsor> fra xxxx folkehøgskole i forbindelse med TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV til en verdi av kr ,-. Det vises i øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse. TV-serien vil være i 10 deler á ca 25 min, og planlegges å vises på TV2 senest vinteren Studio Regin AS er produsent av serien, som har som mål å dokumentere den utvikling ungdom gjennomlever og den danningen som finner sted i overgangen fra grunn- og videregående skole til høgere utdanning eller jobb, gjennom et år på folkehøgskole. Bedriften/sponsoren knyttes til en nasjonal TV-dokumentarserie, som peker på ungdommens ressurser og potensiale, gjennom følgende fem elementer i informasjonspakken: 1 Bedriftens/sponsors navn i credits/rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra avtale-folkehøgskolen lokalt om inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende to år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for bedriftens personale på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Og ellers henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). Det er i øvrig ikke anledning til produktplassering eller annen redaksjonell innflytelse av sponsorer. Beløpet betales inn på kontonr til Studio Regin AS senest 14 dager etter at sendetidspunkt er kjent. TV-serien kan evt. selges til andre TV-kanaler uten krav fra bedrift/sponsor. Dersom serien ikke blir vist på nasjonal TV-kanal, er Studio Regin ansvarlig overfor bedriften/sponsor. Evt. merknader: Sted, dato (Navn/undertegning ansvarlig bedrift) (Navn/undertegning Studio Regin AS) (Navn/undertegning ansvarlig folkehøgskole) Rundskriv IKF

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14.

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14. Nr. 6-2012 76. årgang Ny Giv Side 4-6 Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6 Informasjonskonferansen 2012 Side 10-13 Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Manual for Nattergalen

Manual for Nattergalen Manual for Nattergalen 2008-2009 Innhold: Nattergalen: Bakgrunn, mål og rammer side 2 Koordinatorens oppgaver side 6 Skolens deltakelse i Nattergalen side 18 Rekruttering av barn og prioritering side 19

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Skoleutviklingsrapport 2014

Skoleutviklingsrapport 2014 Skoleutviklingsrapport 2014 Tema: Ungdom, Kultur og Tro Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier? 0 Innhold Forord... 2 Mål og verdier... 3 Formål... 3 Verdigrunnlag... 3 Oppfølging av tidligere

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer