Lokale sponsorer til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokale sponsorer til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV"

Transkript

1 Til skolen IKF Rundskriv Oslo, J.nr.: /B.1.05 Lokale sponsorer til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV Opptakene til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV ble avsluttet med 600 timer råopptak i boks. På grunn av mengden råopptak er produksjonen blitt forsinket, og tidsplanen er levering av ferdig serie i juni. Det vil si at Studio Regin i dag har en undertegnet kjøpsavtale med TV2 om levering av hele serien ferdig produsert i juni d.å. Sendetidspunkt blir avgjort av TV2. TV2 har altså kjøpt serien, men har ikke satt den inn i sendeskjema. Om den kommer på sendeskjema til høsten eller vinteren har vi derfor ikke noe svar på i dag. Informasjonskontorene har utarbeidet en informasjonsplan knyttet til serien. På grunn av sviktende sponsorinntekter, inngikk IF/IKF og folkehøgskolene vinteren 2003 en avtale om utvidet garanti overfor Studio Regin for å sikre produksjonen av serien. I den forbindelsen ble IF/IKF av skolene på rektormøtet i Bergen 2003 sterkt oppfordret til å trekke skolene inn i arbeidet med å skaffe lokale sponsorer. Gulroten er bl.a. at hver krone skolene får inn til serien, sikrer produksjonen og gir 50 øre i tilbakebetalt garanti til informasjonskontorene. Selv om vi i dag ikke vet sendedato, kan vi likevel sette i gang arbeidet med å skaffe sponsorer. Sponsor skal ikke betale noe før det er satt sendedato. Frist for å få tak i sponsor er Lokal sponsorpakke til kr ,- Vi har i samarbeid med Studio Regin as kommet fram til vedlagte forslag til pakke skolene kan gå ut med til sine kontakter lokalt. Vi tenker på bank- eller forsikringsforbindelse, leverandører (energi, mat, etc.), eiere, eller andre. En pakke koster kr ,-. For dette får bedriften/sponsoren en tilknytning til en nasjonal TV-dokumentarserie, som peker på ungdommens ressurser og potensiale. Pakken består av: 1 Navn på firma/sponsor i credits/rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra avtale-folkehøgskolen lokalt med inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende to år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for personalet på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor Rundskriv IKF

2 denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). Alt dette til kun kr ,-. Når det gjelder innholdet i pakken, må dette tilpasses deres egen skoles muligheter. Mål: ,- pr skole Målsetningen er minst to lokale sponsorer pr skole (eller en lokal sponsor kjøper to pakker) til samlet verdi av kr ,-. Men det er altså helt fint om noen klarer mer. Forslag til framgangsmåte: Her følger forslag til framgangsmåte overfor potensielle lokale sponsorer. Vi understreker at dette kun er et forslag, og at dere ut fra lokal kjennskap og kontakter benytter den framgangsmåten som faller naturlig for dere. Identifisere potensielle samarbeidspartnere /lokale bedrifter med kontaktnavn i beslutningsdyktig stilling. Ringe vedkommende mulige sponsorer og kort gjøre rede for TV-serien og at dere ønsker å sende en kort orientering og invitasjon til gunstig sponsorsamarbeid. Få greie på hvem som er rette adressat. Velge og tilpasse ett av de to alternative invitasjonsbrevene og sende disse. Følge opp med telefon etter maksimalt en uke, og be om møte for nærmere orientering om serien og sponsorsamarbeidet. I møtet gjøres det grundigere rede for TV-prosjektet, hvor kutt vises fra vedlagte CD-rom og prosjektbeskrivelse overleveres. Når potensielle sponsor er ved å bestemme seg/har bestemt seg for samarbeid, evt. tilpasses og undertegnes kontrakt. Sponsor overfører penger til konto hos Studio Regin AS senest 14 dager etter at sendestart er kjent. Dvs. sponsorer ikke betaler før det er satt en sendestart. Vedlegg Vi har lagt ved 2 alternative invitasjonsbrev (kort og lang mal) til potensielle sponsorer, prosjektbeskrivelse, forslag til kontrakt mellom skole og lokal sponsor, CD-rom med klipp fra faglig og sosial sammenheng (rå-klipp, ikke ferdige uttrykk mht. tempo, lengde, etc.). Vedleggene sendes både i post og på e-post. De elektroniske filene for invitasjonsbrev og kontrakt kan dermed lett tilpasses/gjøres ferdige for aktuelle samarbeidspartner. Tilbakemelding Vi ber om tilbakemelding om kontrakter ved at dere sender kopi av inngåtte kontrakter til oss. Riksannonsører og plakater Vi gjør oppmerksom på at sponsorer evt. kan velge å kjøpe plakater før og etter seriedeler. I så fall må sponsor ta kontakt med Studio Regin, Oslo for nærmere framgangsmåte overfor markedsavdelingen i TV2, som eier sendetiden til plakatene. Disse er forholdsvis dyre. Vi tar Rundskriv IKF

3 det som en selvfølge at ingen folkehøgskoler kjøper slik reklametid. Det vil i så fall også torpedere troverdigheten til serien og lett kunne skape misstemning skoler imellom. Med dette håper vi at vi har lagt til rette for en felles innsats for å fullfinansiere TV-serien og sammen bringe ned våre felles utlegg/garanti. Har dere spørsmål, kontakt oss på IKF. Lykke til! Med vennlig hilsen Tor Grønvik /s./ daglig leder Kristin Goa /s/ informasjonskonsulent Rundskriv IKF

4 Til (lokal bedrift/sponsor) ved (FHS-skole) sted, dato 2004 (ref) Invitasjon til sponsorsamarbeid i tilknytning til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV på TV2 Gjennom hele skoleåret ble det gjort 600 timer med opptak av ungdom ved to av landets 78 folkehøgskoler. Denne våren redigeres opptakene ferdig til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV. TV-serien er planlagt i ti deler og har som mål å dokumentere den sterke utvikling/prosess ungdom i 19 årsalderen opplever gjennom et år på folkehøgskole. To TV-team fra TV-produksjonsselskapet Studio Regin AS (Oslo) fotfulgte 6-8 elever gjennom skoleåret. Studio Regin AS er nå i full gang med etterarbeidet for levering TV2 juni d.å. Sendetidspunkt blir avgjort av TV2 i løpet av våren eller sommeren 2004 med estimert sendetidspunkt senest vinteren Da det er langt dyrere å produsere TV-serien enn hva inntekter fra senderettighetene bidrar med, ønsker vi å invitere deres bedrift til et spleiselag for å realisere/ferdigstille serien til sending. Sponsorpakke til kr ,- Vi har, i samarbeid med Studio Regin AS, kommet fram til vedlagte forslag til informasjonspakke til kun kr ,-. For dette får deres bedrift en generell tilknytning til en nasjonal TV-dokumentarserie, som peker på ungdommens ressurser og potensiale, gjennom: 1 Navn på bedrift/sponsor i credits/rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra herværende folkehøgskole lokalt med inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende to år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for personalet på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Og ellers henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). Alt dette til kr ,-. Når det gjelder innholdet i pakken, må dette spesifiseres og tilpasses bedriftens ønsker og vår skoles muligheter. Vi ønsker å invitere dere til et møte hvor vi kan redegjøre nærmere for prosjektet og vise enkelte klipp fra TV-materialet, samt evt. drøfte deres ønsker om bidrag fra vår side. Med vennlig hilsen (navn) rektor Rundskriv IKF

5 Postadresse Postnr og sted ATT: Navn Til Lokale bedrift as Eksempel folkehøgskole Postadresse Postnr og sted Tlf./orgnr./oa? Sted, dato (ref) Invitasjon til sponsorsamarbeid knyttet til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV!! på TV2 Din bedrift utfordres og inviteres herved med som sponsor til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV!!, som vil vise hva norske ungdommer er opptatt av og hvilke ressurser som ligger i dem når de blir gitt muligheter. Gjennom 10 seriedeler á 25 min. på TV2 senest vinteren 2005 tar TV-serien mål av seg å dokumentere hvilken utvikling og dannelsesprosess ungdommer gjennomlever i løpet av et år på folkehøgskole. Vi drev med statusøvelser, dvs. at vi skulle vise med kroppen om vi hadde høy eller lav status.[..]..så blir man litt bevisst på ting, det gjør at jeg har begynt å tenke litt på det og se meg litt rundt - hvordan oppfattes jeg? - hvordan oppfattes han? og hvorfor det? Slik reflekterer f.eks. Inger Lene over det hun opplevde på en teaterøving i teaterklassen i TV-dokumentaren. Tenk tilbake da du var ca år. I denne perioden av livet skjer det en veldig utvikling personlig og sosialt, med de fleste unge mennesker; mellom skolegang og høyere utdanning/yrkeskarriere, mellom ung og voksen. På folkehøgskole bor og lever ungdommene 24 timer i døgnet i 33 uker. Forholdene er derfor lagt spesielt godt til rette for en intens personlig og sosial utvikling i en viktig fase av livet. Man deler rom og bad, fag og fritid, plikter, frustrasjoner, gleder og kanskje forelskelser med ca 90 andre i fra inn og utland. Danning skjer igjennom utfordringer, møter og valgsituasjoner elevene opplever gjennom dagen, samt refleksjonen over disse opplevelsene og erfaringene. Man har vaskeplikter på toalettene, man utfordres til å holde en morgensamling for hele kullet, i fordypningsfaget faller en prosjektidé i fisk, gutten ei jente har et godt øye til, viser litt interesse, på studieturen til Kenya oppleves kulturforskjeller. Det må bli folk av sånt. Men ingen har hittil forsøkt å dokumentere hva som skjer. Inntil nå. Mer en 600 timers opptak til TV-dokumentaren BESTE ÅR I MITT LIV!! er blitt til ved at to kamerateam har bodd og levd med ungdommene ved to av landets folkehøgskoler (Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord og Sagavoll folkehøgskole på Gvarv i Telemark) gjennom hele skoleåret 2002/2003. Tre ungdommer ved hver skole er fulgt tettere enn andre. Disse har også vært utstyrt med lydopptakere, som de hver for seg har brukt som ei dagbok de har snakket inn i og reflektert over hva de har opplevd gjennom dagen og uka: Studio Regin AS er produsent av TV-serien og redigerer nå stoffet ferdig for levering til TV2 i juni d.å. Sendetidspunkt blir ventelig fastlagt av TV2 i løpet av våren eller sommeren. Rundskriv IKF

6 Vi fra folkehøgskolenes side ønsker naturligvis å sikre at serien blir gjennomført. Senderettighetene dekker kun en svært liten del av produksjonsutgiftene. Av våre slunkne kasser har vi derfor skrapt sammen en pengegaranti overfor Studio Regin. Selv om produksjonskostnadene er nøkterne, er det likevel behov for restfinansiering av en så pass stort anlagt serie med totalbudsjett på kr ,-. Her er det våre interesser kan møtes, og vi kan tilby følgende pakke: 1 Navn på firma i credits/ rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra folkehøgskolen med inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende 2 år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for personalet på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Og ellers henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). til kun kr ,- Ovenstående er etter avtale med produsenten Studio Regin. Det eksakte innholdet i pakken avtales mellom dere/bedriften og vi/skolen. Det er selvfølgelig mulig å inngå avtale om flere pakker. Det er også mulig å inngå en mer eksklusiv avtale om visning av plakat før og eller etter en programdel. Det er antagelig ikke ofte din bedrift utfordres til å bli med på et så positivt og spennende prosjekt som dette om unges dannelsesprosess i en komplisert tid for TV. Vi håper derfor at du og din bedrift vil møte oss i nærmeste framtid, hvor vi kan redegjøre nærmere for serien/prosjektet og vise illustrerende klipp fra TV-materialet, samt tilpassing av et samarbeid. Vi ser fram til deres svar. Med vennlig hilsen (navn) rektor. folkehøgskole Rundskriv IKF

7 PROSJEKTBESKRIVELSE BESTE ÅR I MITT LIV dokumentasjon av ungdom i prosess gjennom et år på folkehøgskole en TV-dokumentarserie i 10 deler for TV2 Prosjektet er utviklet av Anas Ghaibeh, Sverre Pedersen & Christian Lagaard Studio Regin AS i samarbeid med Informasjonskontoret for folkehøgskolen, Informasjonskontor for kristen folkehøgskole v/ Øyvind Brandt og Kristin Goa Rundskriv IKF

8 1. Prosjektansvarlige: Studio Regin AS Ved Anas Ghaibeh (regissør) Adr. Lofotgt. 2, 0458 Oslo Tlf Fax Mail & Sverre Pedersen (produsent) Adr. Lofotgt. 2, 0458 Oslo Tlf / Mail Informasjonskontoret for folkehøgskolen Ved Øyvind Brandt Adr. Karl Johansgt. 12, 0154 Oslo Tlf Mail Informasjonskontor for kristen folkehøgskole Ved Kristin Goa Adr. Grensen 9 A, 0159 Oslo Tlf Mail Referansegruppe: Anas Ghaibeh, Sverre Pedersen, Øyvind Brandt, Kristin Goa, Erling Tvedten, Turid Fagerli og Tom Arne Møllerbråten. 2. Introduksjon Å ta direkte ansvar for ens egen utdannelse og utvikling, å lære og å gjøre det man virkelig har lyst til er en svært berikende erfaring. Å sammensveise dette med et sosialt miljø hvor man i 9 måneder bor sammen med hundre andre unge mennesker, gjør opplevelsene uforglemmelig. `Beste året i mitt liv `er en dokumentarserie om overgangen fra å være ungdom til å bli voksen i norske folkehøgskolers unike miljø. Det er en gruppe unge menneskers historier i deres livs mest spennende tid. Det er forandringenes tid. Det er tid for selvutvikling og utforsking. Dette er en serie om ekte norske ungdommer som lever virkelige liv i en dynamisk periode av sine liv med stadige forandringer, med mange valg som må tas, om frykt som overvinnes og om overvinnelser som feires. Mange av disse ungdommene reiser for første gang fra venner og familie de har kjent hele livet for å møte nye venner og kanskje nye kjærester. En av de mange utfordringene med å lage denne dokumentarserien har vært å klare å få ærlig materiale som kunne være personlig uten å forstyrre elevenes liv eller skolens drift. Elevene måtte leve et normalt `Folkehøgskole liv med minst mulig oppmerksomhet rettet Rundskriv IKF

9 mot kamera. Vi måtte også velge elevene som vi skulle følge uten å la dem føle at de gjennomgikk en audition. Dermed ble det lagt stor vekt på å unngå glamorisering av opptaksprosessen. Samtidig ville vi unngå en `tredje person` stemme til å fortelle elevenes historie, men ville heller at elevene selv skulle fortelle sine historier uten å være i en standard intervjusituasjon eller andre former for kameraoppsett som kunne føre til at de ble for selvbevisste eller ukomfortable. Det er derfor vi valgte å bruke et lyd-dagbok-system slik at elevene vi fulgte brukte minidiskopptak. Et dagbokopptak ledet av spesifikke spørsmål fra regissøren. Det var også utfordringer på den tekniske siden, ikke minst når det gjaldt fotografering, da det var fire fotografer som måtte følge en strikt visuell kode for å kunne oppnå en sammenkjørt visuell stil. Etter 9 måneder med opptak og nesten 9 måneder med redigering, er resultatet en serie av korte filmer som forteller personlige historier til en gruppe unge mennesker som tar sine første steg i sin reise fra å være ungdom til å bli voksen. Deres aktiviteter strekker seg fra teater og musikk til utendørs idrett og ekstreme natur opplevelser, legger man til det spirituelle elementet fra den kristne folkehøgskolen Sagavolls elever, blir spektret til en helhet. Men selv om deres fysiske og mentale aktiviteter er interessante, og er rammen rundt de personlige opplevelsene, er det elevenes sosiale liv som gjør historiene personlige. Når ingenting blir sagt eller gjort er like viktig som det som aktivitet, og tegner det seg et mer helhetlig bildet. Folkehøgskole er en skandinavisk fenomen. En original utdanningskonsept, personlig utvikling og myndiggjøring som i Norge har bevist sin effektivitet, ikke bare gjennom å overleve i 140 år, men også ved å vokse til 78 folkehøgskoler spredt ut over hele Norge. Vi synes at vi sjelden har anledning til å sette pris på og å feire vår nordiske kultur på en slik positiv og givende måte. På det personlige plan har denne serien gitt oss muligheten til å utforske og dele med andre en aspekt av nordisk kultur som har gitt oss stolthet over våre skandinaviske røtter. 3. Begrunnelse for prosjektet Unge mennesker søker arenaer hvor de får stimulert sine kreative sider, får utfolde sin skapertrang, utvikler sin toleranse, sin selvstendighet og sitt engasjement og ikke minst blir kjent med mange nye mennesker fra inn- og utland. På tross av ambisjonene i generell del av læreplan for skoleverket, ser det ut som danning blir en stadig mindre synlig del av et menneskes offentlige skolegang, der også høyere utdanning effektiviseres stadig mer på bekostning av danning. En av arenaene ungdom søker til er folkehøgskolen. Undersøkelser viser at 97 prosent av den norske voksne befolkningen vet at det finnes folkehøgskoler. Og selv om hver tiende går et år på folkehøgskole, og skoleslaget slik sett representerer en betydelig kulturinputt i det norske samfunnet, kjenner få til hva folkehøgskolene står for, og som det offentlige bl.a. tilgodeser med rundt 500 millioner kroner hvert år over egen lov. En TV-dokumentar-serie som følger 6-8 ungdommers utvikling gjennom et år på folkehøgskole vil kunne løfte fram og synliggjøre en viktig danningsarena i den norske offentligheten, samtidig som den vil være godt TV med masse energi og dramatikk kombinert med meningsfullt innhold omkring de prosesser og den utvikling ungdommene gjennomlever. At det foregår en påtagelig og dokumenterbar utvikling fra en ungdom starter på folkehøgskole i august og til han/hun slutter i mai, får vi som arbeider i folkehøgskolen bevis for hvert eneste år. Uttalelser som det beste året i mitt liv er normalen. Dessuten er det spennende dokumentar-tv å følge ungdommer som bor så tett sammen med andre i 9 måneder, oftest to og to på rommene med toalett og bad på gangen. De er sammen om Rundskriv IKF

10 fag og fritid, studiereiser og prosjekter, sorg og glede, døgnet rundt. Det er autentisk levet liv i meningsfull utvikling for det meste. Året fungerer og som en utvidet studie- og yrkesveiledning på et mer konkret plan, ved at elevene får testet seg ut på mulige interesserområder. Og det er jo spennende at det hvert år går mellom 6- og 7000 ungdommer på en type skole som ikke lokker med ytre motivasjon ved fastlagte pensa og eksamener eller individuell vurdering på vitnemål, men stimulerer til læring ut fra egen motivasjon. Det er disse unge menneskenes historier vi vil fortelle. Vi vil lage et TV-dokumentarisk materiale laget med og om ungdom i en viktig fase av livet. Vi vil følge ungdommer gjennom et år på folkehøgskole, og derved dokumentere prosesser og resultater for den norske opinionen. 4. Målsetting for prosjektet Produsere en god, spennende og meningsfull TV-dokumentar-serie om unges danningsprosess gjennom et år på folkehøgskole. Bidra til å sette fokus på folkehøgskolenes verdigrunnlag, som grunnlag for debatt og refleksjon. Bidra til å utvikle informasjonsmateriell til folkehøgskolene. 5. Målgrupper Den norske befolkningen/opinion generelt og ungdom spesielt. Skoleelever i videregående skole via et skreddersydd formidlingsopplegg. 6. Prosjektets elementer. Formidlingsprosjektet har til hensikt å produsere: En TV-dokumentar-serie rettet mot ungdom spesielt, men også mot befolkningen ellers/de som er engasjert i ungdom, skolesyn, danning, utdanning, som har gått på folkehøgskole og andre voksne som bryr seg om ungdom og framtiden. Filmatisk materiale til bruk i skoleverket. Vi vil bl.a. sette fokus på følgende: Den danning og utvikling ungdom går gjennom ved et år på folkehøgskole med vekt på utfordringer og deltaking (de situasjoner hvor ungommen utfordres til å delta: morgensamlinger, faglig, for eksempel på scenen, i konflikt(-løsninger), etc.). Møtet med andre mennesker - venner for livet, minner for livet og læring for livet. Hva en folkehøgskole er alle de opplevelsene som særpreger folkehøgskolen (livet på folkehøgskole). 7. Valg av skoler, elever og metodikk Vi har valgt å følge noen elever ved Skiringssal (Sandefjord i Vestfold) og Sagavoll (Gvarv i Telemark) folkehøgskoler gjennom skoleåret 2002/2003. Begrunnelsen for dette er: Rundskriv IKF

11 Bredden de 2 skolene representerer gir oss et godt utgangspunkt for en visuelt spennende TV-serie. Det er to skoler som kombinerer den rike tradisjonen folkehøgskole-bevegelsene representerer med evnen til nytenkning. Disse to skolene gir et godt bilde av bredden av folkehøgskoler i Norge. Sagavoll har hovedfokus på friluftsliv, kunst- og håndverksfag, media og musikk, mens Skiringssal har hovedfokus på teater, film/video, musikk, billedkunst, idrett og nordisk demokrati. Ledelsen ved skolene har gitt uttrykk for stor samarbeidsvilje, og de har ønsket samarbeidet velkomment. Vi har plukket ut og fotfølger 4-5 elever på hver av skolene gjennom skoleåret 2002/2003. Elevene representerer bredde mht. kjønn, bakgrunn, interesser, etc. elevene blir utstyrt med digitale lydopptakere for refleksjon over det de opplever ( lyddagbøker ). Denne lydsiden legges på opptak av det opplevde. På denne måten vil bruken av lyddagbok stå i samsvar med refleksjonen, som er grunnlaget for all danning. Referansegruppe etableres for hele prosjektet og for hver av de to skolene, hvor bl.a. etiske problemstillinger i forhold til prosjektet vies stor oppmerksomhet. 8. Framdriftsplan Våren/sommeren 2002: Etablering av intensjonsavtale med TV2 Etablere prosjektgruppe/referansegruppe Finansiering Konkretisere formidlingsoppgavene utvikle manus Høsten/vinteren/våren/sommeren 2002/2003/2004: Gjennomføre opptak & etterarbeid. Noen stikkord: Skolestart/bli kjent, avskolering November-krisen Fram mot premiere (f.eks. større teateroppsetning eller konsert) Vintertur i fjellet Fagene, internatet, kontakten mellom lærer og elev, etc. Studietur til utlandet Forelskelser, konflikter.. og samtalen Avslutning Etter avslutning? Utvikle supplerende formidlingsstrategi. Sommeren/høsten 2004: TV-serien leveres til TV2 TV-serien sendes på TV2 Gjennomføre formidlingsstrategien 9. Budsjett Totalt produksjonskostnad: kr ,- Inndekning: TV2 kr ,- Folkehøgsk. kr ,- (inntil) Sponsorer kr ,- Rundskriv IKF

12 10. Studio Regin as Studio Regin as ble etablert i 1989 med nær tilknytning til høgskolene i Oslo og Akershus. Denne bakgrunnen har medført mange produksjoner i samarbeid med høgskolene og et hovedfokus på fakta- og dokumentarfilm. Selskapet har imidlertid også produsert spillefilm og gjort noen store co-produksjoner med NRK Drama. Den mest kjente dramaproduksjonen vår er TV-dramaserien Etterfølgeren, med manus av den svenske suksessforfatteren Henning Mankell. Denne dramaserien er den meste sette miniserien noen gang på NRK. Selskapet produserer jevnlig for både NRK og TV2, og samarbeider i tillegg med humanitære organisasjoner, som Den Norske Kreftforening, Norsk Handikapforbund, Den Norske Turistforening og Norges Røde Kors, med offentlige instanser, departement og skoleverk og med næringsliv. I 2003 produserte vi 7 dokumentarfilmer, for sending på NRK 1 og TVdokumentarserien "Beste år i mitt liv" i 10 deler, som skal sendes på TV2. Rundskriv IKF

13 Kontrakt mellom <lokal sponsor> og <xxxx folkehøgskole> Herved inngås det avtale om kjøp av informasjonspakke til <lokal sponsor> fra xxxx folkehøgskole i forbindelse med TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV til en verdi av kr ,-. Det vises i øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse. TV-serien vil være i 10 deler á ca 25 min, og planlegges å vises på TV2 senest vinteren Studio Regin AS er produsent av serien, som har som mål å dokumentere den utvikling ungdom gjennomlever og den danningen som finner sted i overgangen fra grunn- og videregående skole til høgere utdanning eller jobb, gjennom et år på folkehøgskole. Bedriften/sponsoren knyttes til en nasjonal TV-dokumentarserie, som peker på ungdommens ressurser og potensiale, gjennom følgende fem elementer i informasjonspakken: 1 Bedriftens/sponsors navn i credits/rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra avtale-folkehøgskolen lokalt om inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende to år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for bedriftens personale på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Og ellers henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). Det er i øvrig ikke anledning til produktplassering eller annen redaksjonell innflytelse av sponsorer. Beløpet betales inn på kontonr til Studio Regin AS senest 14 dager etter at sendetidspunkt er kjent. TV-serien kan evt. selges til andre TV-kanaler uten krav fra bedrift/sponsor. Dersom serien ikke blir vist på nasjonal TV-kanal, er Studio Regin ansvarlig overfor bedriften/sponsor. Evt. merknader: Sted, dato (Navn/undertegning ansvarlig bedrift) (Navn/undertegning Studio Regin AS) (Navn/undertegning ansvarlig folkehøgskole) Rundskriv IKF

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Kulturskoledagene i Tromsø 01.10.2015 Inger Anne Westby Oppgaven Å utarbeide lokale læreplaner; Hva innebærer det? Hvorfor skal vi gjøre det? Ett skritt tilbake Hvilke

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Sosiale medier og folkehøgskolen

Sosiale medier og folkehøgskolen Til de kristne folkehøgskolene Rundskriv S 03-2013 Oslo, 29. januar 2013 Invitasjon til kurs: Sosiale medier og folkehøgskolen I samarbeid med Solborg folkehøgskole arrangerer NKF og NF et kurs om sosiale

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Steinerskolen Videregående skole

Steinerskolen Videregående skole Steinerskolen Videregående skole Studiekompetanse og allsidig utvikling. Vi tilbyr Studiekompetanse tilsvarende studiespesialiserende program, allmenne fag i offentlig skole. Du får en variert skoledag

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Til skolen Rundskriv S 05-2004 Oslo, 12. februar 2003 J.nr.: 035.04/A.1.09 Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Vi minner om årets pedagogiske konferanse

Detaljer

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn Foto: Lena Knutli/Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning rettet mot flyktningebarn

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE OPPIGARD Eline Solheim Styrer STØTTENDE OG UTFORSKENDE LÆRINGSMILJØ Bakgrunn for prosjektdeltagelse Hovedfokuset vårt for barnehageåret 2012 13 er Støttende og utforskende

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

LANGSIKTIG PLAN FOR SAMISKE TILTAK I BÆRTUA BARNEHAGE

LANGSIKTIG PLAN FOR SAMISKE TILTAK I BÆRTUA BARNEHAGE LANGSIKTIG PLAN FOR SAMISKE TILTAK I BÆRTUA BARNEHAGE Boldos guovssahas namat Eret iledgus dego visot Silkevulppot maid Mannà dovet La nordlyset brenne navnet Ditt viske ut like blafrende Som alle silkeskjørtene

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015.

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. Mai er ved veis ende og vi kan se tilbake på en vårmåned der sola kanskje ikke har varmet aller mest, men i barnehagen har vi likevel kost

Detaljer

Ungdomsskolen 2015-2016

Ungdomsskolen 2015-2016 Ungdomsskolen 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Samarbeidsprosjekt mellom Gamlebyen skole, Oslo/Norge Yüce school, Ankara/Tyrkia Al Hanane school, Agadir/Marokko Juelsminde

Detaljer

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn 2013-14 Haugjordet ungdomsskole VALGFAG 9.trinn Informasjonshefte om valgfag. Høsten 2012 ble det innført valgfag på ungdomsskolen for 8. trinn. Bakgrunnen for nye valgfag er at de skal bidra til økt motivasjon

Detaljer

Hvordan få drahjelp fra media?

Hvordan få drahjelp fra media? Hvordan få drahjelp fra media? Sykkelbynettverket Region midt 29. sept. 2015 v/ Lars Erik Sira Ordet fritt i Adresseavisen 7.9.15. Stor medieinteresse! 2007: 600 medieoppslag 2014: 5 000 medieoppslag Nyhetskriterier

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Til stede: Erling O. Tvedten (leder), Brynjar Tollefsen, Bjørn Olav Nicolaisen, Lars Sigve Meling, Gry Husum (vara), Øyvind

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 182/07- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 Kommunikasjon og språk Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 5. PLANLEGGING 7 5. VURDERING OG DOKUMENTASJON 8 6. KOMPETANSEHEVING

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd.

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd. Et FoU prosjekt gjennomført i 9. klasse på Skarpengland skole våren 2006. av Tor Jarle Wergeland institutt for kunst og håndverk HiA Digital fortelling - et tverrfaglig temaarbeid Tema: Hus, kulturarv

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av:

Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av: Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av: Norsk Filminstitutt, ExtraStiftelsen Helse og Rehablitering, Fritt

Detaljer

Media venn eller fiende?

Media venn eller fiende? Media venn eller fiende? Kommunikasjon i en pandemikrise Lillehammer 16. oktober 2007 StangMedia AS Medienes fokus Konflikter disharmoni ubalanse Rasende foreldre: -Regjeringen må prioritere barna! Folkehelsa

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14

Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14 Til skolen v/rektor Rundskriv S 12-2017 Oslo, 10. mai 2017 Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14 De rektorene på de kristne folkehøgskolene som er medlemmer i NKF blir alle tilsluttet

Detaljer

Ungdomsskolen kg.vgs.no

Ungdomsskolen kg.vgs.no Ungdomsskolen 2017 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid skole

Detaljer

Velkommen til Jessheim videregående skole

Velkommen til Jessheim videregående skole Velkommen til Jessheim videregående skole Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972 8 utdanningsprogram 15 000 kvadratmeter 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Kunnskapsministeren Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Deres ref Vår ref Dato 201104481-/CAA 04.10.2011 Opplæringen for ungdom

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Til skolen IKF Rundskriv 04-2013 Oslo, 13. mai 2013 (IF-skolene får tilsvarende informasjon i eget rundskriv) Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Informasjonskontorene

Detaljer