Lokale sponsorer til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokale sponsorer til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV"

Transkript

1 Til skolen IKF Rundskriv Oslo, J.nr.: /B.1.05 Lokale sponsorer til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV Opptakene til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV ble avsluttet med 600 timer råopptak i boks. På grunn av mengden råopptak er produksjonen blitt forsinket, og tidsplanen er levering av ferdig serie i juni. Det vil si at Studio Regin i dag har en undertegnet kjøpsavtale med TV2 om levering av hele serien ferdig produsert i juni d.å. Sendetidspunkt blir avgjort av TV2. TV2 har altså kjøpt serien, men har ikke satt den inn i sendeskjema. Om den kommer på sendeskjema til høsten eller vinteren har vi derfor ikke noe svar på i dag. Informasjonskontorene har utarbeidet en informasjonsplan knyttet til serien. På grunn av sviktende sponsorinntekter, inngikk IF/IKF og folkehøgskolene vinteren 2003 en avtale om utvidet garanti overfor Studio Regin for å sikre produksjonen av serien. I den forbindelsen ble IF/IKF av skolene på rektormøtet i Bergen 2003 sterkt oppfordret til å trekke skolene inn i arbeidet med å skaffe lokale sponsorer. Gulroten er bl.a. at hver krone skolene får inn til serien, sikrer produksjonen og gir 50 øre i tilbakebetalt garanti til informasjonskontorene. Selv om vi i dag ikke vet sendedato, kan vi likevel sette i gang arbeidet med å skaffe sponsorer. Sponsor skal ikke betale noe før det er satt sendedato. Frist for å få tak i sponsor er Lokal sponsorpakke til kr ,- Vi har i samarbeid med Studio Regin as kommet fram til vedlagte forslag til pakke skolene kan gå ut med til sine kontakter lokalt. Vi tenker på bank- eller forsikringsforbindelse, leverandører (energi, mat, etc.), eiere, eller andre. En pakke koster kr ,-. For dette får bedriften/sponsoren en tilknytning til en nasjonal TV-dokumentarserie, som peker på ungdommens ressurser og potensiale. Pakken består av: 1 Navn på firma/sponsor i credits/rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra avtale-folkehøgskolen lokalt med inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende to år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for personalet på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor Rundskriv IKF

2 denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). Alt dette til kun kr ,-. Når det gjelder innholdet i pakken, må dette tilpasses deres egen skoles muligheter. Mål: ,- pr skole Målsetningen er minst to lokale sponsorer pr skole (eller en lokal sponsor kjøper to pakker) til samlet verdi av kr ,-. Men det er altså helt fint om noen klarer mer. Forslag til framgangsmåte: Her følger forslag til framgangsmåte overfor potensielle lokale sponsorer. Vi understreker at dette kun er et forslag, og at dere ut fra lokal kjennskap og kontakter benytter den framgangsmåten som faller naturlig for dere. Identifisere potensielle samarbeidspartnere /lokale bedrifter med kontaktnavn i beslutningsdyktig stilling. Ringe vedkommende mulige sponsorer og kort gjøre rede for TV-serien og at dere ønsker å sende en kort orientering og invitasjon til gunstig sponsorsamarbeid. Få greie på hvem som er rette adressat. Velge og tilpasse ett av de to alternative invitasjonsbrevene og sende disse. Følge opp med telefon etter maksimalt en uke, og be om møte for nærmere orientering om serien og sponsorsamarbeidet. I møtet gjøres det grundigere rede for TV-prosjektet, hvor kutt vises fra vedlagte CD-rom og prosjektbeskrivelse overleveres. Når potensielle sponsor er ved å bestemme seg/har bestemt seg for samarbeid, evt. tilpasses og undertegnes kontrakt. Sponsor overfører penger til konto hos Studio Regin AS senest 14 dager etter at sendestart er kjent. Dvs. sponsorer ikke betaler før det er satt en sendestart. Vedlegg Vi har lagt ved 2 alternative invitasjonsbrev (kort og lang mal) til potensielle sponsorer, prosjektbeskrivelse, forslag til kontrakt mellom skole og lokal sponsor, CD-rom med klipp fra faglig og sosial sammenheng (rå-klipp, ikke ferdige uttrykk mht. tempo, lengde, etc.). Vedleggene sendes både i post og på e-post. De elektroniske filene for invitasjonsbrev og kontrakt kan dermed lett tilpasses/gjøres ferdige for aktuelle samarbeidspartner. Tilbakemelding Vi ber om tilbakemelding om kontrakter ved at dere sender kopi av inngåtte kontrakter til oss. Riksannonsører og plakater Vi gjør oppmerksom på at sponsorer evt. kan velge å kjøpe plakater før og etter seriedeler. I så fall må sponsor ta kontakt med Studio Regin, Oslo for nærmere framgangsmåte overfor markedsavdelingen i TV2, som eier sendetiden til plakatene. Disse er forholdsvis dyre. Vi tar Rundskriv IKF

3 det som en selvfølge at ingen folkehøgskoler kjøper slik reklametid. Det vil i så fall også torpedere troverdigheten til serien og lett kunne skape misstemning skoler imellom. Med dette håper vi at vi har lagt til rette for en felles innsats for å fullfinansiere TV-serien og sammen bringe ned våre felles utlegg/garanti. Har dere spørsmål, kontakt oss på IKF. Lykke til! Med vennlig hilsen Tor Grønvik /s./ daglig leder Kristin Goa /s/ informasjonskonsulent Rundskriv IKF

4 Til (lokal bedrift/sponsor) ved (FHS-skole) sted, dato 2004 (ref) Invitasjon til sponsorsamarbeid i tilknytning til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV på TV2 Gjennom hele skoleåret ble det gjort 600 timer med opptak av ungdom ved to av landets 78 folkehøgskoler. Denne våren redigeres opptakene ferdig til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV. TV-serien er planlagt i ti deler og har som mål å dokumentere den sterke utvikling/prosess ungdom i 19 årsalderen opplever gjennom et år på folkehøgskole. To TV-team fra TV-produksjonsselskapet Studio Regin AS (Oslo) fotfulgte 6-8 elever gjennom skoleåret. Studio Regin AS er nå i full gang med etterarbeidet for levering TV2 juni d.å. Sendetidspunkt blir avgjort av TV2 i løpet av våren eller sommeren 2004 med estimert sendetidspunkt senest vinteren Da det er langt dyrere å produsere TV-serien enn hva inntekter fra senderettighetene bidrar med, ønsker vi å invitere deres bedrift til et spleiselag for å realisere/ferdigstille serien til sending. Sponsorpakke til kr ,- Vi har, i samarbeid med Studio Regin AS, kommet fram til vedlagte forslag til informasjonspakke til kun kr ,-. For dette får deres bedrift en generell tilknytning til en nasjonal TV-dokumentarserie, som peker på ungdommens ressurser og potensiale, gjennom: 1 Navn på bedrift/sponsor i credits/rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra herværende folkehøgskole lokalt med inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende to år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for personalet på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Og ellers henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). Alt dette til kr ,-. Når det gjelder innholdet i pakken, må dette spesifiseres og tilpasses bedriftens ønsker og vår skoles muligheter. Vi ønsker å invitere dere til et møte hvor vi kan redegjøre nærmere for prosjektet og vise enkelte klipp fra TV-materialet, samt evt. drøfte deres ønsker om bidrag fra vår side. Med vennlig hilsen (navn) rektor Rundskriv IKF

5 Postadresse Postnr og sted ATT: Navn Til Lokale bedrift as Eksempel folkehøgskole Postadresse Postnr og sted Tlf./orgnr./oa? Sted, dato (ref) Invitasjon til sponsorsamarbeid knyttet til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV!! på TV2 Din bedrift utfordres og inviteres herved med som sponsor til TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV!!, som vil vise hva norske ungdommer er opptatt av og hvilke ressurser som ligger i dem når de blir gitt muligheter. Gjennom 10 seriedeler á 25 min. på TV2 senest vinteren 2005 tar TV-serien mål av seg å dokumentere hvilken utvikling og dannelsesprosess ungdommer gjennomlever i løpet av et år på folkehøgskole. Vi drev med statusøvelser, dvs. at vi skulle vise med kroppen om vi hadde høy eller lav status.[..]..så blir man litt bevisst på ting, det gjør at jeg har begynt å tenke litt på det og se meg litt rundt - hvordan oppfattes jeg? - hvordan oppfattes han? og hvorfor det? Slik reflekterer f.eks. Inger Lene over det hun opplevde på en teaterøving i teaterklassen i TV-dokumentaren. Tenk tilbake da du var ca år. I denne perioden av livet skjer det en veldig utvikling personlig og sosialt, med de fleste unge mennesker; mellom skolegang og høyere utdanning/yrkeskarriere, mellom ung og voksen. På folkehøgskole bor og lever ungdommene 24 timer i døgnet i 33 uker. Forholdene er derfor lagt spesielt godt til rette for en intens personlig og sosial utvikling i en viktig fase av livet. Man deler rom og bad, fag og fritid, plikter, frustrasjoner, gleder og kanskje forelskelser med ca 90 andre i fra inn og utland. Danning skjer igjennom utfordringer, møter og valgsituasjoner elevene opplever gjennom dagen, samt refleksjonen over disse opplevelsene og erfaringene. Man har vaskeplikter på toalettene, man utfordres til å holde en morgensamling for hele kullet, i fordypningsfaget faller en prosjektidé i fisk, gutten ei jente har et godt øye til, viser litt interesse, på studieturen til Kenya oppleves kulturforskjeller. Det må bli folk av sånt. Men ingen har hittil forsøkt å dokumentere hva som skjer. Inntil nå. Mer en 600 timers opptak til TV-dokumentaren BESTE ÅR I MITT LIV!! er blitt til ved at to kamerateam har bodd og levd med ungdommene ved to av landets folkehøgskoler (Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord og Sagavoll folkehøgskole på Gvarv i Telemark) gjennom hele skoleåret 2002/2003. Tre ungdommer ved hver skole er fulgt tettere enn andre. Disse har også vært utstyrt med lydopptakere, som de hver for seg har brukt som ei dagbok de har snakket inn i og reflektert over hva de har opplevd gjennom dagen og uka: Studio Regin AS er produsent av TV-serien og redigerer nå stoffet ferdig for levering til TV2 i juni d.å. Sendetidspunkt blir ventelig fastlagt av TV2 i løpet av våren eller sommeren. Rundskriv IKF

6 Vi fra folkehøgskolenes side ønsker naturligvis å sikre at serien blir gjennomført. Senderettighetene dekker kun en svært liten del av produksjonsutgiftene. Av våre slunkne kasser har vi derfor skrapt sammen en pengegaranti overfor Studio Regin. Selv om produksjonskostnadene er nøkterne, er det likevel behov for restfinansiering av en så pass stort anlagt serie med totalbudsjett på kr ,-. Her er det våre interesser kan møtes, og vi kan tilby følgende pakke: 1 Navn på firma i credits/ rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra folkehøgskolen med inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende 2 år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for personalet på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Og ellers henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). til kun kr ,- Ovenstående er etter avtale med produsenten Studio Regin. Det eksakte innholdet i pakken avtales mellom dere/bedriften og vi/skolen. Det er selvfølgelig mulig å inngå avtale om flere pakker. Det er også mulig å inngå en mer eksklusiv avtale om visning av plakat før og eller etter en programdel. Det er antagelig ikke ofte din bedrift utfordres til å bli med på et så positivt og spennende prosjekt som dette om unges dannelsesprosess i en komplisert tid for TV. Vi håper derfor at du og din bedrift vil møte oss i nærmeste framtid, hvor vi kan redegjøre nærmere for serien/prosjektet og vise illustrerende klipp fra TV-materialet, samt tilpassing av et samarbeid. Vi ser fram til deres svar. Med vennlig hilsen (navn) rektor. folkehøgskole Rundskriv IKF

7 PROSJEKTBESKRIVELSE BESTE ÅR I MITT LIV dokumentasjon av ungdom i prosess gjennom et år på folkehøgskole en TV-dokumentarserie i 10 deler for TV2 Prosjektet er utviklet av Anas Ghaibeh, Sverre Pedersen & Christian Lagaard Studio Regin AS i samarbeid med Informasjonskontoret for folkehøgskolen, Informasjonskontor for kristen folkehøgskole v/ Øyvind Brandt og Kristin Goa Rundskriv IKF

8 1. Prosjektansvarlige: Studio Regin AS Ved Anas Ghaibeh (regissør) Adr. Lofotgt. 2, 0458 Oslo Tlf Fax Mail & Sverre Pedersen (produsent) Adr. Lofotgt. 2, 0458 Oslo Tlf / Mail Informasjonskontoret for folkehøgskolen Ved Øyvind Brandt Adr. Karl Johansgt. 12, 0154 Oslo Tlf Mail Informasjonskontor for kristen folkehøgskole Ved Kristin Goa Adr. Grensen 9 A, 0159 Oslo Tlf Mail Referansegruppe: Anas Ghaibeh, Sverre Pedersen, Øyvind Brandt, Kristin Goa, Erling Tvedten, Turid Fagerli og Tom Arne Møllerbråten. 2. Introduksjon Å ta direkte ansvar for ens egen utdannelse og utvikling, å lære og å gjøre det man virkelig har lyst til er en svært berikende erfaring. Å sammensveise dette med et sosialt miljø hvor man i 9 måneder bor sammen med hundre andre unge mennesker, gjør opplevelsene uforglemmelig. `Beste året i mitt liv `er en dokumentarserie om overgangen fra å være ungdom til å bli voksen i norske folkehøgskolers unike miljø. Det er en gruppe unge menneskers historier i deres livs mest spennende tid. Det er forandringenes tid. Det er tid for selvutvikling og utforsking. Dette er en serie om ekte norske ungdommer som lever virkelige liv i en dynamisk periode av sine liv med stadige forandringer, med mange valg som må tas, om frykt som overvinnes og om overvinnelser som feires. Mange av disse ungdommene reiser for første gang fra venner og familie de har kjent hele livet for å møte nye venner og kanskje nye kjærester. En av de mange utfordringene med å lage denne dokumentarserien har vært å klare å få ærlig materiale som kunne være personlig uten å forstyrre elevenes liv eller skolens drift. Elevene måtte leve et normalt `Folkehøgskole liv med minst mulig oppmerksomhet rettet Rundskriv IKF

9 mot kamera. Vi måtte også velge elevene som vi skulle følge uten å la dem føle at de gjennomgikk en audition. Dermed ble det lagt stor vekt på å unngå glamorisering av opptaksprosessen. Samtidig ville vi unngå en `tredje person` stemme til å fortelle elevenes historie, men ville heller at elevene selv skulle fortelle sine historier uten å være i en standard intervjusituasjon eller andre former for kameraoppsett som kunne føre til at de ble for selvbevisste eller ukomfortable. Det er derfor vi valgte å bruke et lyd-dagbok-system slik at elevene vi fulgte brukte minidiskopptak. Et dagbokopptak ledet av spesifikke spørsmål fra regissøren. Det var også utfordringer på den tekniske siden, ikke minst når det gjaldt fotografering, da det var fire fotografer som måtte følge en strikt visuell kode for å kunne oppnå en sammenkjørt visuell stil. Etter 9 måneder med opptak og nesten 9 måneder med redigering, er resultatet en serie av korte filmer som forteller personlige historier til en gruppe unge mennesker som tar sine første steg i sin reise fra å være ungdom til å bli voksen. Deres aktiviteter strekker seg fra teater og musikk til utendørs idrett og ekstreme natur opplevelser, legger man til det spirituelle elementet fra den kristne folkehøgskolen Sagavolls elever, blir spektret til en helhet. Men selv om deres fysiske og mentale aktiviteter er interessante, og er rammen rundt de personlige opplevelsene, er det elevenes sosiale liv som gjør historiene personlige. Når ingenting blir sagt eller gjort er like viktig som det som aktivitet, og tegner det seg et mer helhetlig bildet. Folkehøgskole er en skandinavisk fenomen. En original utdanningskonsept, personlig utvikling og myndiggjøring som i Norge har bevist sin effektivitet, ikke bare gjennom å overleve i 140 år, men også ved å vokse til 78 folkehøgskoler spredt ut over hele Norge. Vi synes at vi sjelden har anledning til å sette pris på og å feire vår nordiske kultur på en slik positiv og givende måte. På det personlige plan har denne serien gitt oss muligheten til å utforske og dele med andre en aspekt av nordisk kultur som har gitt oss stolthet over våre skandinaviske røtter. 3. Begrunnelse for prosjektet Unge mennesker søker arenaer hvor de får stimulert sine kreative sider, får utfolde sin skapertrang, utvikler sin toleranse, sin selvstendighet og sitt engasjement og ikke minst blir kjent med mange nye mennesker fra inn- og utland. På tross av ambisjonene i generell del av læreplan for skoleverket, ser det ut som danning blir en stadig mindre synlig del av et menneskes offentlige skolegang, der også høyere utdanning effektiviseres stadig mer på bekostning av danning. En av arenaene ungdom søker til er folkehøgskolen. Undersøkelser viser at 97 prosent av den norske voksne befolkningen vet at det finnes folkehøgskoler. Og selv om hver tiende går et år på folkehøgskole, og skoleslaget slik sett representerer en betydelig kulturinputt i det norske samfunnet, kjenner få til hva folkehøgskolene står for, og som det offentlige bl.a. tilgodeser med rundt 500 millioner kroner hvert år over egen lov. En TV-dokumentar-serie som følger 6-8 ungdommers utvikling gjennom et år på folkehøgskole vil kunne løfte fram og synliggjøre en viktig danningsarena i den norske offentligheten, samtidig som den vil være godt TV med masse energi og dramatikk kombinert med meningsfullt innhold omkring de prosesser og den utvikling ungdommene gjennomlever. At det foregår en påtagelig og dokumenterbar utvikling fra en ungdom starter på folkehøgskole i august og til han/hun slutter i mai, får vi som arbeider i folkehøgskolen bevis for hvert eneste år. Uttalelser som det beste året i mitt liv er normalen. Dessuten er det spennende dokumentar-tv å følge ungdommer som bor så tett sammen med andre i 9 måneder, oftest to og to på rommene med toalett og bad på gangen. De er sammen om Rundskriv IKF

10 fag og fritid, studiereiser og prosjekter, sorg og glede, døgnet rundt. Det er autentisk levet liv i meningsfull utvikling for det meste. Året fungerer og som en utvidet studie- og yrkesveiledning på et mer konkret plan, ved at elevene får testet seg ut på mulige interesserområder. Og det er jo spennende at det hvert år går mellom 6- og 7000 ungdommer på en type skole som ikke lokker med ytre motivasjon ved fastlagte pensa og eksamener eller individuell vurdering på vitnemål, men stimulerer til læring ut fra egen motivasjon. Det er disse unge menneskenes historier vi vil fortelle. Vi vil lage et TV-dokumentarisk materiale laget med og om ungdom i en viktig fase av livet. Vi vil følge ungdommer gjennom et år på folkehøgskole, og derved dokumentere prosesser og resultater for den norske opinionen. 4. Målsetting for prosjektet Produsere en god, spennende og meningsfull TV-dokumentar-serie om unges danningsprosess gjennom et år på folkehøgskole. Bidra til å sette fokus på folkehøgskolenes verdigrunnlag, som grunnlag for debatt og refleksjon. Bidra til å utvikle informasjonsmateriell til folkehøgskolene. 5. Målgrupper Den norske befolkningen/opinion generelt og ungdom spesielt. Skoleelever i videregående skole via et skreddersydd formidlingsopplegg. 6. Prosjektets elementer. Formidlingsprosjektet har til hensikt å produsere: En TV-dokumentar-serie rettet mot ungdom spesielt, men også mot befolkningen ellers/de som er engasjert i ungdom, skolesyn, danning, utdanning, som har gått på folkehøgskole og andre voksne som bryr seg om ungdom og framtiden. Filmatisk materiale til bruk i skoleverket. Vi vil bl.a. sette fokus på følgende: Den danning og utvikling ungdom går gjennom ved et år på folkehøgskole med vekt på utfordringer og deltaking (de situasjoner hvor ungommen utfordres til å delta: morgensamlinger, faglig, for eksempel på scenen, i konflikt(-løsninger), etc.). Møtet med andre mennesker - venner for livet, minner for livet og læring for livet. Hva en folkehøgskole er alle de opplevelsene som særpreger folkehøgskolen (livet på folkehøgskole). 7. Valg av skoler, elever og metodikk Vi har valgt å følge noen elever ved Skiringssal (Sandefjord i Vestfold) og Sagavoll (Gvarv i Telemark) folkehøgskoler gjennom skoleåret 2002/2003. Begrunnelsen for dette er: Rundskriv IKF

11 Bredden de 2 skolene representerer gir oss et godt utgangspunkt for en visuelt spennende TV-serie. Det er to skoler som kombinerer den rike tradisjonen folkehøgskole-bevegelsene representerer med evnen til nytenkning. Disse to skolene gir et godt bilde av bredden av folkehøgskoler i Norge. Sagavoll har hovedfokus på friluftsliv, kunst- og håndverksfag, media og musikk, mens Skiringssal har hovedfokus på teater, film/video, musikk, billedkunst, idrett og nordisk demokrati. Ledelsen ved skolene har gitt uttrykk for stor samarbeidsvilje, og de har ønsket samarbeidet velkomment. Vi har plukket ut og fotfølger 4-5 elever på hver av skolene gjennom skoleåret 2002/2003. Elevene representerer bredde mht. kjønn, bakgrunn, interesser, etc. elevene blir utstyrt med digitale lydopptakere for refleksjon over det de opplever ( lyddagbøker ). Denne lydsiden legges på opptak av det opplevde. På denne måten vil bruken av lyddagbok stå i samsvar med refleksjonen, som er grunnlaget for all danning. Referansegruppe etableres for hele prosjektet og for hver av de to skolene, hvor bl.a. etiske problemstillinger i forhold til prosjektet vies stor oppmerksomhet. 8. Framdriftsplan Våren/sommeren 2002: Etablering av intensjonsavtale med TV2 Etablere prosjektgruppe/referansegruppe Finansiering Konkretisere formidlingsoppgavene utvikle manus Høsten/vinteren/våren/sommeren 2002/2003/2004: Gjennomføre opptak & etterarbeid. Noen stikkord: Skolestart/bli kjent, avskolering November-krisen Fram mot premiere (f.eks. større teateroppsetning eller konsert) Vintertur i fjellet Fagene, internatet, kontakten mellom lærer og elev, etc. Studietur til utlandet Forelskelser, konflikter.. og samtalen Avslutning Etter avslutning? Utvikle supplerende formidlingsstrategi. Sommeren/høsten 2004: TV-serien leveres til TV2 TV-serien sendes på TV2 Gjennomføre formidlingsstrategien 9. Budsjett Totalt produksjonskostnad: kr ,- Inndekning: TV2 kr ,- Folkehøgsk. kr ,- (inntil) Sponsorer kr ,- Rundskriv IKF

12 10. Studio Regin as Studio Regin as ble etablert i 1989 med nær tilknytning til høgskolene i Oslo og Akershus. Denne bakgrunnen har medført mange produksjoner i samarbeid med høgskolene og et hovedfokus på fakta- og dokumentarfilm. Selskapet har imidlertid også produsert spillefilm og gjort noen store co-produksjoner med NRK Drama. Den mest kjente dramaproduksjonen vår er TV-dramaserien Etterfølgeren, med manus av den svenske suksessforfatteren Henning Mankell. Denne dramaserien er den meste sette miniserien noen gang på NRK. Selskapet produserer jevnlig for både NRK og TV2, og samarbeider i tillegg med humanitære organisasjoner, som Den Norske Kreftforening, Norsk Handikapforbund, Den Norske Turistforening og Norges Røde Kors, med offentlige instanser, departement og skoleverk og med næringsliv. I 2003 produserte vi 7 dokumentarfilmer, for sending på NRK 1 og TVdokumentarserien "Beste år i mitt liv" i 10 deler, som skal sendes på TV2. Rundskriv IKF

13 Kontrakt mellom <lokal sponsor> og <xxxx folkehøgskole> Herved inngås det avtale om kjøp av informasjonspakke til <lokal sponsor> fra xxxx folkehøgskole i forbindelse med TV-dokumentarserien BESTE ÅR I MITT LIV til en verdi av kr ,-. Det vises i øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse. TV-serien vil være i 10 deler á ca 25 min, og planlegges å vises på TV2 senest vinteren Studio Regin AS er produsent av serien, som har som mål å dokumentere den utvikling ungdom gjennomlever og den danningen som finner sted i overgangen fra grunn- og videregående skole til høgere utdanning eller jobb, gjennom et år på folkehøgskole. Bedriften/sponsoren knyttes til en nasjonal TV-dokumentarserie, som peker på ungdommens ressurser og potensiale, gjennom følgende fem elementer i informasjonspakken: 1 Bedriftens/sponsors navn i credits/rulletekst etter én seriedel. 2 Kopi av sammendrag av serien. 3 Bidrag fra avtale-folkehøgskolen lokalt om inntil to kulturelle arrangement innenfor de kommende to år etter nærmere avtale, f.eks. opplevelsesopplegg for bedriftens personale på eller i regi av folkehøgskolen, besøk av teaterforestilling på personaldag, julebord, årsmøte, kundearrangement, e.l. 4 Evt. innlegg om serien og eller folkehøgskole på personaldag, årsmøte eller andre relevante sammenhenger etter nærmere avtale, eller annen bruk av serien, hvor denne kan knyttes til arbeidet med organisasjonskultur og verdier internt i bedriften. 5 Og ellers henvisning til samarbeidet i årsberetning eller andre relevante sammenhenger (underlagsmateriale). Det er i øvrig ikke anledning til produktplassering eller annen redaksjonell innflytelse av sponsorer. Beløpet betales inn på kontonr til Studio Regin AS senest 14 dager etter at sendetidspunkt er kjent. TV-serien kan evt. selges til andre TV-kanaler uten krav fra bedrift/sponsor. Dersom serien ikke blir vist på nasjonal TV-kanal, er Studio Regin ansvarlig overfor bedriften/sponsor. Evt. merknader: Sted, dato (Navn/undertegning ansvarlig bedrift) (Navn/undertegning Studio Regin AS) (Navn/undertegning ansvarlig folkehøgskole) Rundskriv IKF

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Til stede: Erling O. Tvedten (leder), Brynjar Tollefsen, Bjørn Olav Nicolaisen, Lars Sigve Meling, Gry Husum (vara), Øyvind

Detaljer

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Kulturskoledagene i Tromsø 01.10.2015 Inger Anne Westby Oppgaven Å utarbeide lokale læreplaner; Hva innebærer det? Hvorfor skal vi gjøre det? Ett skritt tilbake Hvilke

Detaljer

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Til skolen Rundskriv S 05-2004 Oslo, 12. februar 2003 J.nr.: 035.04/A.1.09 Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Vi minner om årets pedagogiske konferanse

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

TV-SERIE OM VINJE OG FERDAMINNE - SØKNAD OM STØTTE

TV-SERIE OM VINJE OG FERDAMINNE - SØKNAD OM STØTTE Saknr. 398/10 Ark.nr. 223 C5. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte tv-serien om Vinje og ferdaminne. Hedmark fylkeskommune må nøye vurdere

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 182/07- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Sosiale medier og folkehøgskolen

Sosiale medier og folkehøgskolen Til de kristne folkehøgskolene Rundskriv S 03-2013 Oslo, 29. januar 2013 Invitasjon til kurs: Sosiale medier og folkehøgskolen I samarbeid med Solborg folkehøgskole arrangerer NKF og NF et kurs om sosiale

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen

Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen! -Det beste året i mitt liv, sier mange elever begeistret etter å ha gått et år på folkehøgskole. Nå

Detaljer

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Kunnskapsministeren Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Deres ref Vår ref Dato 201104481-/CAA 04.10.2011 Opplæringen for ungdom

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT. Refusjonsordningen for vikar for tillitsvalgt gjelder for følgende grupper:

REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT. Refusjonsordningen for vikar for tillitsvalgt gjelder for følgende grupper: Folkehøgskolene J.nr. 178/00/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 18/00 Oslo 24.08.00 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015.

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. Mai er ved veis ende og vi kan se tilbake på en vårmåned der sola kanskje ikke har varmet aller mest, men i barnehagen har vi likevel kost

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Stangnes ungdomsskole

Stangnes ungdomsskole Stangnes ungdomsskole Motivasjon mestring muligheter! Vi bygger videre! Samme målsetting ulik metode Stangnes 8-13 er en kommunal ungdomsskole som følger de samme læreplanene og har de samme målsettingene

Detaljer

Team SKIGUARD Buskerud

Team SKIGUARD Buskerud Team SKIGUARD Buskerud For utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre Hvem er Team SKIGUARD Buskerud i BSSK? Team SKIGUARD Buskerud er en videreutvikling av kretslaget som ble startet opp sommeren 2008. Høsten

Detaljer

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster Norsk Folkehøgskolelag Til frilynt folkehøgskole (vær snill å kopiere til:) lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ rektor og inspektør/ass.rektor

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Steinerskolen Videregående skole

Steinerskolen Videregående skole Steinerskolen Videregående skole Studiekompetanse og allsidig utvikling. Vi tilbyr Studiekompetanse tilsvarende studiespesialiserende program, allmenne fag i offentlig skole. Du får en variert skoledag

Detaljer

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 Kommunikasjon og språk Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 5. PLANLEGGING 7 5. VURDERING OG DOKUMENTASJON 8 6. KOMPETANSEHEVING

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Til skolen IKF Rundskriv 04-2013 Oslo, 13. mai 2013 (IF-skolene får tilsvarende informasjon i eget rundskriv) Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Informasjonskontorene

Detaljer

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd.

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd. Et FoU prosjekt gjennomført i 9. klasse på Skarpengland skole våren 2006. av Tor Jarle Wergeland institutt for kunst og håndverk HiA Digital fortelling - et tverrfaglig temaarbeid Tema: Hus, kulturarv

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

LIER MENTALSYKEHUS. Norges neste storfilm på kino

LIER MENTALSYKEHUS. Norges neste storfilm på kino LIER MENTALSYKEHUS Norges neste storfilm på kino HVA ER - LIER MENTALSYKEHUS? Lier mentalsykehus, er en kino-film som skal produseres av Norway Entertainment Group, med Daniel Evensen og Anders Lund i

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Av Marit Bakken, Midtnorsk Filmsenter Rundt 200 ungdommer lager hvert år film med Filmbussen Trøndelag etter at Midtnorsk filmsenter etablerte det omreisende

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til filmproduksjon fra Sørfond Fastsatt av Utenriksdepartementet 05.02.2015. Bakgrunn

Retningslinjer for tilskudd til filmproduksjon fra Sørfond Fastsatt av Utenriksdepartementet 05.02.2015. Bakgrunn Sørfond Retningslinjer 05.02.2015 s. 1 Retningslinjer for tilskudd til filmproduksjon fra Sørfond Fastsatt av Utenriksdepartementet 05.02.2015 Bakgrunn Film er et av vår tids viktigste kulturuttrykk. Filmen

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 168/06- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 17/06 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

LANGSIKTIG PLAN FOR SAMISKE TILTAK I BÆRTUA BARNEHAGE

LANGSIKTIG PLAN FOR SAMISKE TILTAK I BÆRTUA BARNEHAGE LANGSIKTIG PLAN FOR SAMISKE TILTAK I BÆRTUA BARNEHAGE Boldos guovssahas namat Eret iledgus dego visot Silkevulppot maid Mannà dovet La nordlyset brenne navnet Ditt viske ut like blafrende Som alle silkeskjørtene

Detaljer

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar 2014 1 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Velkommen som lærer i folkehøgskolen

Velkommen som lærer i folkehøgskolen Velkommen som lærer i folkehøgskolen Velkommen som lærer i folkehøgskolen! -Det beste året i mitt liv, hevder mange elever begeistret etter et år på folkehøgskole. Nå har du valgt å arbeide i dette flotte

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Ungdomsskolen 2015-2016

Ungdomsskolen 2015-2016 Ungdomsskolen 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Hvilken rolle skal folkehøgskolen ha framover?

Hvilken rolle skal folkehøgskolen ha framover? Hvilken rolle skal folkehøgskolen ha framover? FOLKEHØGSKOLEN SEILER I MEDVIND GRATULERER! Fantastiske tall 8% opp fra i fjor Gode EPSI resultater HVA ER BEST? MEDVIND ELLER MOTBØR Karl Erik Harr: For

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Dagens tekst Hva er aktiv omsorg Aktiv omsorg og frivillighet - nettverk Opplæringsprogram i aktiv omsorg Hva er aktiv omsorg? Hvordan

Detaljer

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr Sluttrapport TRETTE MENN Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Eva Dahr e-mail: evadahr@online.no 1 Forord: Trette Menn er en kortfilm på ca.

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

KARAKTERKLAGER - VEILEDNING FOR ELEVER

KARAKTERKLAGER - VEILEDNING FOR ELEVER Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no De fylkeskommunale videregående skolene Kristen Videregående skole Trøndelag Bybroen vgs Øya vgs Vår saksbehandler: Gunnar Solberg Tlf. 73 86 62 14 E-post: gunnar.solberg@stfk.no

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Innspill til humaniorameldingen Pilotprosjekt Peer Gynt i skole og barnehage

Innspill til humaniorameldingen Pilotprosjekt Peer Gynt i skole og barnehage ! Innspill til humaniorameldingen Pilotprosjekt Peer Gynt i skole og barnehage Peer Gynt as er i gang med et prosjekt der vi skal utvikle verktøy som vil gjøre det lettere for lærere å undervise Henrik

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET AKTIVT UTADVENDT

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET AKTIVT UTADVENDT SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET AKTIVT UTADVENDT Navn på prosjektet: Aktivt utadvendt Støtte fra Nasjonalbiblioteket: kr 110 000 Ansvarlig kontaktperson: Richard Madsen 33064152. richard.madsen@holmestrand.kommune.no

Detaljer

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (maksimum 10 sider + budsjett) Det er skarp konkurranse om midlene, så bruk tid på å levere en bra prosjektbeskrivelse. ExtraStiftelsen Helse

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Folkehøgskolene J.nr.162/01/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 18.09.01 FHSR-rundskriv 21/01

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.04.2011 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.04.2011 Tid: 10:00 Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.04.2011 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole. Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune

Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole. Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune 1 2 Prosjekt Helsefremmende videregående skoler Formål; «Bidra til at flere består,

Detaljer

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse SKI UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015/16 VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE Design og redesign Forskning i praksis Sal og scene Produksjon av varer og tjenester Fysisk aktivitet og helse Bakgrunnen for nye valgfag

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

FILM er best på kino 1

FILM er best på kino 1 FIL M ino på k t s e er b 1 kino 1 1. Kilden kino. Foto: Nadja Halvari. 2. Verdal kino. Foto: Leif Arne Holme. 3. Asker kino. Foto: Nadja Halvari. OM NORSK KINODRIFT AS Norsk kinodrift AS ble startet i

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.:200500144 Vår ref.:05/6/vl Oslo 25.02.05 Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets-

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer RRs annonsesalg har gått altfor tregt, og noe må gjøres. I praksis er det tre alternativer knyttet til veien videre, og i

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer