Verditakst. Fjellanlegg Reppe i Stjørdal Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verditakst. Fjellanlegg Reppe i Stjørdal Kommune"

Transkript

1 Verditakst Fjellanlegg Reppe i Stjørdal Kommune 29.februar 2012

2 OPPDRAGETS FORUTSETNING: Denne rapporten er utarbeidet av et frittstående og uavhengig takseringsfirma som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS Taksten er basert på fremlagte dokumenter, og på befaring av anlegget. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til ingeniørfirmaet SAGEN AS dersom det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Tekniske anlegg er ikke testet mot kvalitet eller funksjonskontroll. REKVIRENT: Skifte Eiendom Nord v/prosjektleder Frode Karlsen MANDAT: På oppdrag fra rekvirent Skifte Eiendom Nord v/prosjektleder Frode Karlsen - er det avholdt takst over Reppe Fjellanlegg, gnr.160, bnr.45 i Stjørdal Kommune Hensikten med taksten var å komme frem til eiendommens markedsverdi, dette gjelder både tomteverdi og fjellanlegg. Fastmontert utstyr som traverskran og diesel aggregat er medtatt i takstverdiene. Løst utstyr så som brukte kontorinnredninger, lagerreoler er derimot ikke medtatt i verdiene. Videre er igjenstående spesialutstyr og sambandsutstyr for den militære aktiviteten ikke medtatt. TAKSTMANN: Ingeniør Roar Sagen BEFARING/DATO: Befaring ble foretatt På befaringen av anlegget var Jon Ivar Kråkvik fra Forsvarsbyg og elektriker fra Værnes sammen med takstmann Roar Sagen.

3 DOKUMENTKONTROLL: Som grunnlag for vurderingen er, foruten besiktigelse og opplysninger gitt av tilstedeværende, følgende dokumenter: - Avrop, datert Ingen tegninger fremlagt, arealer er målt opp på stedet. - Kommuneplanens arealdel for Lånke HJEMMELSHAVER: FORSVARSBYGG BELIGGENHET: Anlegget ligger på sør side av Stjørdalselva i Lånke ca 2 km fra Hell og ca 6 km fra Stjørdal sentrum. TOMTEN: Eiendommen er beliggende på sør side av fylkesvei mellom Hell og Hegra, ca 2km fra Hell i Stjørdal kommune. Området har en bratt fjellside mot nord. Foran denne fjellsiden er eiendommen finnes et flatt område som er inngjerdet. På dette området er det opparbeidet oppstillingsplass. Det har tidligere vært drivstoffanlegg på dette området med drivstoffpumper og nedgravde tanker. Samme området er adkomsten til fjellanlegget. Tomtens størrelse er iflg.eiendomsdata 8046 m2. REGULERING: I Kommuneplanens arealdel for området går eiendommen under offentlig bebyggelse. I forbindelse med en avhending av eiendommen til sivilt foremål må eiendommen reguleres om. Kjøper er ansvarlig for å regulere eiendommen til ønsket formål. ADKOMST: Adkomst til området skjer via offentlige veier. Eiendommen ligger som nabo til fylkesveien mellom Hell og Hegra. Eiendommen er inngjerdet. Dobbel port i gjerdet for adkomst som er avlåst.

4 VANN- OG AVLØPSANLEGG: Eiendommen er tilkoblet og får sin vannforsyning fra Lånke Vasslag. Anlegget har eget avløpsanlegg. Ukjent om det er anlagt oljeutskillere. STRØMFORSYNING: Strømforsyningen til anlegget kommer fra Værnes Flystasjon som ligger på andre siden av Stjørdalselva. Tilførselen kommer over elva via høyspentkabel til anlegget. Denne tilførselen vil bli frakoblet opplyser forsvaret, slik at de som evt.kjøper eiendommen må etablere ny strømforsyning og el-inntak. MILJØ: Det opplyses om at det er nedgravd 2 stk drivstofftanker på parkering/oppstillingsplass foran anlegget. Tilstand og krav omkring tankene er ikke kjent og må derfor avklares før eiendommen avhendes. BRANNVARSLINGSANLEGG: Ikke kjent med forholdene omkring brannanlegg. Anlegget er av eldre årgang. Framtidig eier må revurdere brannsikkerheten samt brannvarsling for anlegget. SERTIFISERT UTSTYR: En del utstyr som brannvarsling/brannslokking, porter, traverskraner osv er sertifisert utstyr som krever tilsynsavtaler og jevnlige kontroller, Dette utstyret har på grunn av at det ikke lengre er i operativ bruk manglende sertifisering. Nye eiere må etter eget behov sørge for resertifisering. FORSIKRINGSFORHOLD: Forvarsbygg er selvassurandør for alle bygg og anlegg

5 ADKOMSTHALL - Utsprengt fjellhall/tunnel, hvor vegger og himling er ubehandlet. Avkjøring, 4 stk, fra denne hallen til kommandosentralen - Golv i adkomsthall og avkjøringshaller har støpt betongplate som er brettskuret. Golvet i adkomsthallen har en bredde på 4,3 m og en lengde på 58m. Golv i avkjøringshaller har en lengde på 32m og en bredde på ca 4 m. Høyde opp til kabelbruer og armaturer er ca 4m. - Kabelbruer med kabelføringer midt i utsprengt buet himling, lysarmaturer montert under hvelving/himling. - Stålport foran inngang til fjellhallen - Det er foretatt en del bolting av fjell etter at noe fjell hadde løsnet for en god del år siden. - Vaktbu oppført i treverk er plassert like innenfor port in til anlegget FJELLHALL - Utsprengt fjellhall, med innebygd kommandosentral Bygning i hallen - Bruttoareal etter oppmåling BTA 500m2 i 2 etasjer, totalt 1000m2. - Rom i kommandosentral er kontorer, telefonsentral, maskinrom, lager, sanitære rom, kontrollrom - Innvendig høyde under buet hvelving ca 4,0 m på midten. - Traverskran med kapasitet 1 tonn montert i lager 2 etasje. - Rette vegger med buet hvelving. - Betongfundamenter, med utenforliggende drenering. - Vegger av betong, innvendig malt. Innvendige vegger er vesentlig trevegger som er kledt med med malte plater, strie og panelplater. - Betonggulv, pusset og malt. Deler av innvendige golv er belagt med belegg. - Avfuktingsaggregat i eget rom, med stålport. - Tekniske installasjoner er en god del år gamle, og er ikke kontrollerte. TILSTAND: Anlegget antas å ha blitt nedlagt for ca 10 år siden. Den gang ble ventilasjons og avfuktingsanlegget stengt av, noe som har medført at både fjellhallen og bygningen innvendig er sterkt preget av fukt, mugg og sopp på innvendige flater. Ståldører har rustskader som gjør at flere dører ikke lar seg åpnes. I tillegg er de fleste tekniske installasjonene i rommene ødelagt av. Under befaringen ble det registrert meget fuktige forhold inne i hallene. For å få fjellanlegget opp og i stand til bruk vil dette kreve større tekniske og bygningsmessige innvesteringer.

6 MARKEDSVURDERING: Anlegget som for det mest ligger inne i fjellet fremstår som utrangert og preget av manglende bruk og forfall.. Mye av gjenværende utstyr og innredning er tilpasset forsvarets bruk og har derfor liten eller ingen verdi. Slik fjellanlegget er konstruert er det behov for ventilering og avfukting av luften til et akseptabelt nivå. I dette tilfellet hvor disse anleggene er stoppet for en del år siden, ser vi allerede stort forfall i form av rust, mugg/sopp, etc. på installasjonene. Skadene blir fort svært omfattende og kostbare å utbedre. Hva anlegget kan brukes til i fremtiden er vanskelig å mene noe om da fjellanlegg krever spesielle og til dels kostbare utbedrings og driftstiltak. MARKEDSVERDI: Markedsverdi er verdien på takseringsdagen basert på et frivillig salg mellom likeverdige parter, etter en normal markedsføringsperiode. En enkel interessent kan av spesielle årsaker være villig til å betale en høyere pris, dette er ikke markedsverdi. Ved vurderingen er det videre tatt hensyn til de muligheter eiendommen har. Driftskostnadene er også vurdert. Basert på ovenstående forhold vurderes verdien til. Markedsverdi Kr For Roar Sagen Ingeniør MNTF

7 Avkjøring fra hovedadkomst Hovedhall med avkjøringstunnel til høyre

8 Oppholdrom/Lager Mye rustskader på metalloverflater

9 Travers kran Ventilasjonsanlegget

10 Vaktbu ved hovedinngang

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI, 2012

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 850 000. Kr 680 000. Austlid hyttesenter 1, Fjellstuevegen 2 2652 SVINGVOLL. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI:

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 850 000. Kr 680 000. Austlid hyttesenter 1, Fjellstuevegen 2 2652 SVINGVOLL. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 205 Bnr. 41 m.fl. 522 GAUSDAL Austlid hyttesenter 1, Fjellstuevegen 2 2652 SVINGVOLL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM:,0

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Solås 5636 Gnr. 173 Bnr. 19 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1590 05.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Tilstandsrapport. 4. Bera terrasse 2D 3026 DRAMMEN. over DRAMMEN KOMMUNE. Gnr. 117 Bnr. 909 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 188/17458

Tilstandsrapport. 4. Bera terrasse 2D 3026 DRAMMEN. over DRAMMEN KOMMUNE. Gnr. 117 Bnr. 909 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 188/17458 Bjørg Strømmen Takstmann MNTF Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo Hotvetveien 92, 3018 Drammen e-post: bjorg.strommen@taksering.no Org.nr: 966 972 017 Tilstandsrapport over 4. Bera terrasse 2D 3026 DRAMMEN Gnr.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 050 000. Kr 1 850 000. Eiet seksjon 69,0 m² 65,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 050 000. Kr 1 850 000. Eiet seksjon 69,0 m² 65,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 21 Bnr. 53 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 Kommune: 1245 SUND Adresse: Halvpart av tomannsbolig, Tyrnevik 5379 STEINSLAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 050 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Verditakst Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Utført av: Erlend Eide Byggm.Ing.Takstmann Befaringsdato: 27.06.2011 Verditakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 12/4669 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 14/12: SALG AV STRØMSØ SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst "Haug Lærerjord" SERTIFISERT TAKSTMANN Tømrermester Takstmann Helge Jensen Telefon: 90033423 E-post: hj@takstsenteret.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer

Verditakst. Forretningstomt nr. 6 7240 HITRA HITRA KOMMUNE. Gnr. 90 Bnr. 27

Verditakst. Forretningstomt nr. 6 7240 HITRA HITRA KOMMUNE. Gnr. 90 Bnr. 27 Postboks 143 7239 Hitra Org.nr.: 962 312 551 Tlf. 72 44 08 40 Mobil 915 10 808 E-post: firmapost@ilfas.no Verditakst Forretningstomt nr. 6 7240 HITRA Gnr. 90 Bnr. 27 HITRA KOMMUNE Utført av: Leif Fordal

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 83 Bnr. 5 Kommune: 1224 KVINNHERAD Adresse: Leilighet 4a- 1. etasje, Baronivegen 4a 5470 Rosendal MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 000 000 LÅNEVERDI: Kr 1 800 000

Detaljer

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153 RAPPORTANSVARLIG: Kåre Andreassen RAMSØY, 5310 HAUGLANDSHELLA Tlf: 56 14 37 3 E-post: kaareandreassen@cinet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr Gnr 8 Bnr

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst TOMANNSBOLIG Nedre Goslia 9 1350 Gnr. 96 Bnr. 165 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas B. Vogt Bygningsingeniør Oppdrag Bef.dato Vedlegg 3023

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sørkedalsveien 242C 0754 OSLO Gårdsnr. 27 Bruksnr. 250 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 195/625 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi

Detaljer

Nabbetorp. Meget pen selveierleilighet med elveutsikt

Nabbetorp. Meget pen selveierleilighet med elveutsikt Nabbetorp Meget pen selveierleilighet med elveutsikt Prisantydning: Kr. 1 190 000,- + omk. Adresse: Nabbetorpveien 133B, 1636 Gamle Fredrikstad Omkostninger: kr. 33 435,- Byggeår: 2005/6 Bra/P-rom/Bta:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer

Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 610 &55 Arkivsaksnr.: 14/4178. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 610 &55 Arkivsaksnr.: 14/4178. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 610 &55 Arkivsaksnr.: 14/4178 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 AVALDSNES ALDERSHEIM VIDERE KOMMUNAL BRUK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG

MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG Ved Melløsparken Prisantydning: 15 500 000,- Eiet tomt 2016 kvm BTA: 1366 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Tom Thorvaldsen tom.thorvaldsen@dnb.no (m:)

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Postboks 185 8483 Andenes 76142312, fax 76142485 Verdi- og lånetakst over Prinsensgt. 6 8480 ANDENES Gårdsnr. 54 Bruksnr. 29 ANDØY KOMMUNE Utført av: Jarle Bergheim Oppdrag 499 Befaringsdato: 19.07.2006

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen Nordre Toppe 79 5136 Mjølkeråen Tlf.: 55188666 - Fax.: 55188666 - Mob.: 90076791 E-post: ke-nilsen@broadpark.no Org.nr: 981263324 Verdi- og lånetakst over Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS Gnr. 19 Bnr. 116

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 9 999 999 LÅNEVERDI: Kr 8 888 888 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

Detaljer