Stad skipstunnel er realiseringen av verdens

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stad skipstunnel er realiseringen av verdens"

Transkript

1 2

2 2 3 Stad skipstunnel er realiseringen av verdens første skipstunnel, lokalisert på Stadhalvøya i Norge, helt vest i havet (se kart bakerst i brosjyren). Havet utenfor, Stadhavet, er kjent som det mest værharde området langs norskekysten. Med skipstunnelen omgår man det fryktede havstykket rundt Stad, og legger til rette for nye muligheter innen skipsfart, næringsliv og turisme langs kysten. Prosjektledelse Prosjektansvarlig: Ottar Nygård Prosjektleder: Randi P. Humborstad Kontakt Prosjektleder Randi P. Humborstad Epost: Stad skipstunnel v/ Nordfjord vekst Gate 1 nr Måløy Brosjyren er utarbeidet av, fremside-foto: Fotograf Lasse Fløde Design/layout: Jørn-Tore Sande Lys i enden av tunnelen Den 21. mars 2013 lovte statsminister Jens Stoltenberg 1 milliard i Nasjonal transportplan til bygging av Stad skipstunnel. 11. juni samme år vedtok et samlet Storting dette. Siden denne gledelige nyheten kom så har vi i prosjektgruppa for Stad skipstunnel opplevd stor nasjonal og internasjonal interesse rundt dette viktige og nyskapende prosjektet. Verdens første skipstunnel skaper overskrifter i både norske og internasjonale toneangivende medier. Stad skipstunnel er verdens første skipstunnel! Det finnes en mindre tunnel for lektere og mindre båter som ble bygd for 100 år siden i sør-frankrike (Le Rove tunnelen). Men en skipstunnel med så store dimensjoner som kan ta fartøy i overkant av tonn har aldri blitt bygd før. Dette gjør Stad skipstunnel til et unikt prosjekt som vil være med å sette Norge på kartet. Vi er derfor sikre på at Stad skipstunnel også vil bli en stor turistattraksjon. Men hvorfor en skipstunnel er det mange som spør. Sikkerhet og trygghet for de som ferdes langs kysten er selvfølgelig det aller viktigste argumentet, men Stad skipstunnel er også viktig med tanke på næringsutvikling langs kysten. Det er i dag svært mye både nasjonal og internasjonal næringsrelatert trafikk rundt Stad, og Stad skipstunnel er helt nødvendig for å sikre god fremkommelighet og regularitet for sjøtransport rundt Stad. Vi sliter med dårlig kommunikasjon langs kysten. Kommunikasjonene hindrer pendling og gir små og usammenhengende bo- og arbeidsmarkeder. Vi har i dag hurtigbåt mellom Bergen og Selje. Hurtigbåten stopper i Selje fordi hurtigbåtene ikke får sertifisering over det værutsatte og farlige Stadhavet. Med en skipstunnel gjennom Stad vil man kunne etablere en ny sammenhengende hurtigbåtrute fra Bergen til Ålesund, og i framtiden videre til Trondheim. Med denne hurtigbåtforbindelsen vil man få regionforstørring og et større og mer robust bo-, service- og arbeidsmarked fra Ålesund, via verftsindustrien og den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til Måløy, en av landets viktigste fiskerihavner og en by med mange gründere. Havet ligger der «ferdig saltet og strødd», uten særlige kostnader til vedlikehold. La oss ta det i bruk. Få godstransporten ut av landeveien og spar miljøet og veinettet. Stad skipstunnel er et unikt og viktig nasjonalt prosjekt. Den knytter kysten sammen. Stad skipstunnel er på mange måter «the missing link» på kysten vår. La oss komme i gang med planleggingen og byggingen av verdens første skipstunnel nå! Prosjektansvarlig Ottar Nygård Prosjektleder Randi P. Humborstad

3 4 5 Stad, halvøya helt der vest, har satt sjøbein der den strekker seg ut i det frådende Stadhavet. Her er det vinden som styrer, med bølgene som trofaste følgesvenner. Mer enn noe annet sted på skipsleia langs kysten, byr været her sjøfarende opp til en heftig og farlig dans. Havstykket er beundret - og fryktet. Slik har det alltid vært. Selv hardbarka vikinger drog båtene over fjellet for å slippe å seile rundt. Mang en kone har speidet, ventet og håpt mens hennes kjære jakter det havet gir. Ikke alle har kommet hjem, slik er det - havet tar. Allerede i årene rundt 1870 fantes planer og skisser for bygging av en skipstunnel på Stadlandet. Under andre verdenskrig la den tyske okkupasjonsmakten planer for en slik skipstunnel. Behovet har alltid ligget der. Historien viser at løsningen lenge har ligget klar. Nå er tiden inne for å gjøre det til realitet, skrive ny historie og høflig takke for dansen. Foto: Thomas Bickhardt

4 6 7 HvoRFOR bygge Stad Skipstunnel Trygghet langs Vestlandskysten Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket vi har langs norskekysten. Kombinasjonen av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper spesielt komplekse og uventede bølgeforhold. Svært høye bølger opp til 33 meter kommer fra ulike kanter samtidig og skaper kritiske situasjoner. Forholdene innebærer også at tunge bølger kan henge igjen flere dager etter at vinden har stilnet, noe som igjen fører til vanskelige seilingsforhold selv på stille dager. Kråkenes fyr er den meteorologiske stasjonen i landet med flest stormdøgn, som kan variere fra døgn pr år. Dette har opp gjennom årene ført til en rekke skipsforlis med tap av menneskeliv og siden 2. verdenskrig har 34 mennesker mistet livet på Stadhavet. I 2003 var man nær en nasjonal katastrofe da hurtigruteskipet MS Midnatsol fikk motorstopp. MS Midnatsol var kun 100 meter fra land da ankrene til slutt fikk feste. Stad skipstunnel vil derfor bety mye for sikkerheten til sjøfarende og for tryggheten til pårørende. Prognoser om hyppigere ekstremvær og generell mindre aksept for risiko i samfunnet, øker behovet for tunnelen ytterligere. Et konteinerskip gjennom Stad skipstunnel kan eksempelvis erstatte 150 trailere på norske overfylte veier. I dag går det mellom Vestlandet og Østlandet, bare på E136 i Romsdalen, ca. 500 trailere pr. døgn. Seksdobling av sjømatindustrien Rapporten «Verdiskapning basert på produktive hav i 2050», fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) (2012), spår en seksdobling av den norske sjømatnæringen og en omsetningsverdi på 550 milliarder i 2050 (90 mrd. i dag). En slik formidabel vekst vil by på mange utfordringer, ikke minst innen for infrastruktur og transport. Det vil føre til økt skipstrafikk over det utsatte Stadhavet, og dermed også styrke den samfunnsøkonomiske nytten av en skipstunnel. Miljø I dag går mye av varetransporten med trailer noe som i stor grad skyldes ulempene ved å runde det usikre Stadhavet i all slags vær. Stad skipstunnel vil bidra til å flytte transport og tungtrafikk vekk fra et tungt belastet veinett. Dette vil spare både driftsutgifter og miljø, og føre til mindre slitasje på veinettet. Fisk i mær - Foto: Per Eide

5 8 9 Ulstein Verft - Foto: Lasse Fløde Næringsinteresser For næringslivet vil Stad skipstunnel bety sikre leveranser, mindre ventetid, kortere transporttid og at kvaliteten på råvarer som skal fraktes forbi Stad holder seg god. Det er i dag svært mye både nasjonal og internasjonal næringsrelatert trafikk rundt Stad, bl.a. innen fiskeri og havbruk, verftsbransjen/maritim industri, bergverk og turisme. Ved dårlig vær ønsker ikke fiskebåtene å gå rundt Stad for å levere, grunnet ventetid og kvalitetsforringelse på fangsten. Det blir da færre aktuelle mottakssteder og fiskerne får dårligere priser. I tillegg blir fangst som kunne vært levert til konsumanvendelse levert til mel/oljeproduksjon grunnet lang ventetid om bord. SINTEF Bedriftsutvikling har kommet til at det totalt ikke er urealistisk at fiskeriene årlig taper i størrelsesorden millioner kroner grunnet vanskelig passering rundt Stad. Også oppdretsnæringen har tapte inntekter grunnet ventetid/dødtid i fabrikk. Lakseselskapet Marine Harvest for eksempel har sitt lakseslakteri på Eggesbønes nord for Stad, og de fleste av sine oppdrettsanlegg sør for Stad. De har en årlig omsetning i regionen på ca. 2 mrd. og ca båtpasseringer rundt Stad i året (2012). Marine Harvest oppgir at de årlig taper ca. 2 millioner kroner pga. vanskelig passering rundt Stad. Utvikling av regionen Stad skipstunnel vil gi positive ringvirkninger for en region med et uutnyttet potensiale for vekst og næringsutvikling. Utfordringen har vært de dårlige kommunikasjonene som hindrer pendling langs kysten og gir små og usammenhengende bo- og arbeidsmarkeder. Med en skipstunnel gjennom Stad vil man etablere ny sammenhengende hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund. Og i framtiden vil det være fullt mulig å få til en sammenhengende hurtigbåtrute mellom Stavanger og Trondheim. Et slikt hurtigbåttilbud vil lime sammen vestlandskysten som i dag er effektivt delt i to, og det vil kunne være mulig å dagpendle mellom kommunene nord og sør for Stad. Man får da en større bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via verftsindustrien (den maritime klyngen) på Sunnmøre til Måløy (en av landets viktigste fiskerihavner). Tunnelen vil også gjøre det enklere å komme seg til flyplass for både næringslivet og innbyggerne. Stad skipstunnel vil åpne for større verdiskaping i form av nye næringsklynger, samarbeid og utvikling over kommunegrenser og fylkesgrenser. Turistattraksjon Stad skipstunnel blir verdens første skipstunnel, noe som vil bety mye for denne regionen, Vestlandet og Norge som reisemål. Også fritidsbåttrafikken i området vil nyte godt av Stad skipstunnel.

6 10 11 FENDER FORTAU BREDDE: Stad skipstunnel, Moldefjorden - Illustrsajon: NW3D

7 12 13 Hvordan bygge Stad Skipstunnel Stad skipstunnel vil bli verdens første skipstunnel. Det nærmeste sammenlignbare er Le Rove-tunnelen i Sør- Frankrike, bygget 1916, men dette er en mindre tunnel for båt- og lektertrafikk. Stad skipstunnel har et større tverrsnitt og kan ta skip i overkant av bruttotonn. Tunnelen skal være stor nok til at fartøy på størrelse med de største hurtigruteskipene kan seile igjennom tunnelen. Kystverket hevder at prosjektet er fullt mulig å realisere og at bygging av tunnelen er basert på kjent teknologi. I følge Kystverket kan 84% av dagens skipstrafikk bruke tunnelen. Byggekostnadene er beregnet til ca. 1,6 milliarder kroner. Metoden for å bygge Stad skipstunnel er i følge Kystverket å gå inn fra toppen av tunnelområdet ved å ta ut en takskive, for deretter å sikre taket og videre sprenge seg nedover trinn for trinn. Tunnelløpet tvers gjennom blir så utarbeidet over havnivå, og med tunnelen fortsatt lukket i begge ender. Videre arbeider man seg nedover til tunnelløpet har kommet på riktig dybdenivå. På denne måten kan alt innvendig arbeid gjøres tørt, før man i de siste faser sprenger seg gjennom i begge ender. Det vil bli brukt tung sikring hele veien, med mye bruk av systematisk bolting, sprøytebetong og lokal forsterkning. Norge har god erfaring med marine konstruksjoner og høy tunnel- og anleggsteknisk kompetanse. I Norge finner man blant annet verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen (24,5 km), og verdens dypeste undersjøiske tunnel, Eiksundtunnelen (287 meter under havoverflaten på det dypeste og 7,7 km lang). Bildet viser Manseidet, hvor tunnelen vil gå gjennom, fra Kjødepollen til Moldefjorden. Foto: Stig Silden

8 14 15 Krigen Stadlandet var et strategisk viktig punkt for Tyskland under andre verdenskrig. Herfra hadde de oversikt på trafikken langs kysten. De vanskelige seilingsforholdene og den konstante trusselen fra allierte fly og ubåter gjorde at den tyske okkupasjonsmakten så på muligheten for en skipstunnel på Stad. Før de kom lenger med planene tok imidlertid krigen slutt. Fortsatt finner man tydelige spor etter krigen rundt om på Stadlandet. Vikingdrama Frykten for sjøstykket rundt Stad fikk selv hardbarka vikinger til å dra skipene over fjellet, over Dragseidet, for å slippe å seile rundt halvøya. I år 997 samlet Kong Olav Tryggvason menn fra fire fylker på Dragseidet. Han gav de hedenske vikingene et valg. Ta den nye troen, kristendommen, eller kjemp en dødens kamp mot kongens hær. Fire fylker ble tvangskristnet denne dagen. Begynnelsen på slutten for vikingtiden som vi kjenner den. Kråkenes fyr Langs kysten har fyrhusene ligget som trygge holdepunkt for sjøfarende. I dag har flere av dem funnet nye bruksområder. Kråkenes fyr i Vågsøy er i dag et sted for ro og ettertanke. Med rom til leie og masasjebenken stående klar i fyrtårnet ligger alt til rette for en spektakulær opplevelse, mens bølgene fra høststormene slår opp til stuevinduet på fyrhuset som ligger 50 meter over havet. Vestkapp Helt ytterst på Stadhalvøya ligger Vestkapp - Norges vestligste fjellplatå. På det flate platået, 495 meter over havet, er usikten unik; en panorama-utsikt i alle himmelretninger. I 2009 ble det bygget en værradar øverst på platået. Radaren gir verdifulle målinger, ikke minst for de sjøfarende. På sokkelen kan man lese et dikt, en hilsen til ære for de mange som har mistet livet på havet. Sankta Sunniva Ifølge legenden kom en irsk prinsesse i land på øya Selja, da hun på flukt fra hedenske vikinger rømte fra landet i båter uten hverken segl eller årer. Da vikinger på nytt truet, bad de til Gud om å la fjellet rase over seg. Senere ble Sunnivas levninger funnet og etterhvert bragt til Bergen. Et kloster ble senere bygget på øya, og er idag et populært mål for tilreisende turister og pilgrimer. Sankta Sunniva er ikke bare norges eneste kvinnelige helgen, men også skytsengel for skipstrafikken.sommeren 2013 ble en statue av Sunniva avduket på torget i Selje. Der står hun og speider utover havet, mot øya hvor hun fant sitt hvilested. Surfeparadiset De oppsøker det andre i alle tider har forsøkt å unngå. Surferne. Bølgeriderne. Stadlandet har med sine sanddekte viker blitt et eksotisk paradis for surfere. Bølgene slår trofast mot land og lokker til seg surfere fra hele verden. I Hoddevika snirkler den smale veien seg målrettet ned mot havet. En gruppe sortkledde rusler nedover med hvite brett under armene. Der nede venter bølgene - bølgene fra det frykta Stadhavet. Alle foto: Lasse Fløde

9 16 17 Årstida skifter til hardare kår. Stormande vindar I vinternatt rår. Havet seg reiser med kvitkruna krans, kastar seg inn i den villaste dans. Her siglde folket i krig og i fred. Mange det var som i havet gjekk ned. Fiskaren hausta den rikdom det gav, dette forunderleg kravstore hav. Utdrag fra diktet Havet seg reiser av Rolf J. Stave. Til minne om de omkomne på Stadhavet, kan diktet leses på værradaren på Vestkapp. Foto: Per Eide

10 18 19

11

Rock Future. Amund Gotteberg MÅLØY- RAIDET. KOMMUNE Vågsøy har klare ambisjoner i folkehelsearbeidet TV-AKSJONEN YOUR STYRKER MÅLØY BY

Rock Future. Amund Gotteberg MÅLØY- RAIDET. KOMMUNE Vågsøy har klare ambisjoner i folkehelsearbeidet TV-AKSJONEN YOUR STYRKER MÅLØY BY NÆRINGSLIV SHOPPING KULTUR REISELIV Amund Gotteberg UTFORDRER NORGES SPREKESTE KOMMUNE Vågsøy har klare ambisjoner i folkehelsearbeidet MÅLØY- RAIDET Hendelsen som endret krigens gang TV-AKSJONEN Vågsøy

Detaljer

Prosjektplan Prosjekt Stad skipstunnel Utarbeidet av Prosjektgruppa for Stad skipstunnel November 2012

Prosjektplan Prosjekt Stad skipstunnel Utarbeidet av Prosjektgruppa for Stad skipstunnel November 2012 Prosjektplan Prosjekt Stad skipstunnel Utarbeidet av Prosjektgruppa for Stad skipstunnel November 2012 Versjon 06.11.12 1 1. ORGANISERING Organisering - Stad skipstunnel Prosjekteier Selje kommune Vanylven

Detaljer

Konseptvalgutredning. Stad skipstunnel

Konseptvalgutredning. Stad skipstunnel Konseptvalgutredning Stad skipstunnel Prosjektleder : Øystein Linnestad Postboks 1502 6025 ÅLESUND Norway Dato for første utgivelse: 2010-12-20 Forord: har på oppdrag for Fiskeri og kystdepartementet gjennomført

Detaljer

FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST

FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST ÅRSMELDING 2013 1 FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST Maritimt Forum Nordvest har som formål å styrke og videreutvikle det maritime miljøet på Nordvestlandet Fokusområder er myndighetskontakt, rekruttering

Detaljer

MOT SELJA VI VANDRER NORGES FØRSTE PILEGRIMSMÅL

MOT SELJA VI VANDRER NORGES FØRSTE PILEGRIMSMÅL VI VANDRER MOT SELJA NORGES FØRSTE PILEGRIMSMÅL Foto: Nils krister Larsen Kysten er full av merker som forteller oss om de mange som gjennom tidene har vandret mot Nidarosdomen og St.Olavs grav. Helligkongen

Detaljer

Sammen i TET. Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre.

Sammen i TET. Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre. 40 Sammen i TET Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre. Tekst: Audun Bakke Andersen Foto: Audun Bakke Andersen Forsidefoto: Tony Hall,

Detaljer

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 1/2011 årgang 12 Redaksjonen avsluttet torsdag 24. mars 2011. Ansvarlige redaktører: E-post: p-lill@online.no

ØHRV-nytt Nr 1/2011 årgang 12 Redaksjonen avsluttet torsdag 24. mars 2011. Ansvarlige redaktører: E-post: p-lill@online.no ØHRV-nytt Nr 1/2011 årgang 12 Redaksjonen avsluttet torsdag 24. mars 2011 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 9825 1625 Tlf: 901 86 701 E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post: p-lill@online.no

Detaljer

Bli med på Matens Oscar

Bli med på Matens Oscar Rosenkilden Næringsforeningen vil utdanne ENERGISPESIALISTER Næringslivsmagasinet n r. 7 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1836-2011 år Næringsforeningen vil utdanne spesialister i energieffektivisering og starter

Detaljer

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Bjørne Grimsrud Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Fafo 2004 ISBN 82-7422-463-9 ISSN 0801-6143 Omslag: Agneta Kolstad Trykk: Allkopi AS 2 Innhold Sammendrag... 5 1 Innledning... 7 2 Oversikt

Detaljer

Grønn framtid - grønn vekst.

Grønn framtid - grønn vekst. Grønn framtid - grønn vekst. 1 Dette dokumentet er resultatet av et arbeid som pågikk fram mot Venstres landsmøte i Tromsø i 2015. I 2014 vedtok Venstres landsmøte at 2015-møtet skulle ha Kunnskap, klima

Detaljer

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer

GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013

GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013 GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013 FOTO PER EIDE GOWESTMAGAZINE.COM 03 LEDER GO WEST MAGAZINE INNHOLDSFORTEGNELSE GI OSS EN DOSE SUNNMØRING Den maritime klyngen har de siste 20 årene vist

Detaljer

Det norske meteorologiske institutt Årsrapport 2000

Det norske meteorologiske institutt Årsrapport 2000 Det norske meteorologiske institutt Årsrapport 2000 Innhold 5 Mellom marked og menigmann 7 Mer til folk flest 9 Klare linjer for en ny tid 10 Det normale er variasjon 11 Værdetektiv 12 Væroppsummering

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene bak persiennen SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 2-2008 Varme fra kaldt hav s. 32 33 Frå Snøhetta til Grip s. 36 37 Ansvarleg utgivar:

Detaljer

Møte tirsdag den 2. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte tirsdag den 2. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 742 2. des. Riksrevisjonens undersøkelse av Navs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne 2014 Møte tirsdag den 2. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 3-2005 Redaksjonen avsluttet lørdag 3 desember 2005. Ansvarlige redaktører: Tlf: 415 48 086 (NB! Nytt nummer)

ØHRV-nytt Nr 3-2005 Redaksjonen avsluttet lørdag 3 desember 2005. Ansvarlige redaktører: Tlf: 415 48 086 (NB! Nytt nummer) ØHRV-nytt Nr 3-2005 Redaksjonen avsluttet lørdag 3 desember 2005 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 913 53 776 Tlf: 415 48 086 (NB! Nytt nummer) E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11 Refleks 4 - April 2006 1 - Det er godt å se folk i gult som jobber langs veien, sier Glen Allan Eikeland, ny distriktssjef i Kr.sand. Vinterdriften kan bli bedre s 4 5 NR.4-2006 Pangstart i Drammen s 6

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL 2 Lyntog er fremtiden: Norge må med Møre og Romsdal må med I dag har de fleste land i Vest-Europa utviklet lyntognett.

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 1-2006 Redaksjonen avsluttet lørdag 25 mars 2006. Ansvarlige redaktører:

ØHRV-nytt Nr 1-2006 Redaksjonen avsluttet lørdag 25 mars 2006. Ansvarlige redaktører: ØHRV-nytt Nr 1-2006 Redaksjonen avsluttet lørdag 25 mars 2006 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 913 53 776 Tlf: 415 48 086 E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post: p-lill@online.no

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

RAPPORT 2014/45. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2014/45. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2014/45 Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/45 Rapporttittel

Detaljer

4/2011. Ønsker 150. Side 6-7. Kurs i sikkerhet side 20. Vellykket konferanse side 44. Feiret 1. mai i Oslo side 30. 01-56_omslag.indd 1 10.05.11 09.

4/2011. Ønsker 150. Side 6-7. Kurs i sikkerhet side 20. Vellykket konferanse side 44. Feiret 1. mai i Oslo side 30. 01-56_omslag.indd 1 10.05.11 09. 4/2011 Ønsker 150 norske sjøfolk Side 6-7 Kurs i sikkerhet side 20 Feiret 1. mai i Oslo side 30 Vellykket konferanse side 44 01-56_omslag.indd 1 10.05.11 09.41 Innhold og leder. FORSIDEFOTO: Roy Ervin

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer