Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann Arne Løvdal Grete Bang Gun Utsi Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Ole Henrik Kappfjell Funksjon Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Magnar Solbakk Funksjon Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Torhild Lamo Nasjonalparkforvalter Carl Norberg SNO Espen Grønsdal Prosjektleder, fylkesdelplan

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr ST 37/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2003/577 ST 38/14 Referatsaker Årsrapport SNO 2003/577 ST 39/14 Delegerte saker 2003/577 DS 4/14 DS 5/14 DS 6/14 DS 7/14 DS 8/14 ST 40/14 ST 41/14 Dispensasjon for bruk av helikopter til transport av felt elg fra jaktfelt Eiterådal nord Dispensasjon for bruk av helikopter til transport av felt elg fra Sørvassdalen Dispensasjon for bruk av snøskuter for felt elg fra jaktfelt Gåsvatn i Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve - avslag på bruk av ATV Dispensasjon for bruk av barmarkskjøretøy og luftfartøy - Jillen Njaarke reinbeitedistrikt Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal- Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve - Oladalens venner Dispensasjon - bygging av platting på Litjvasshytto i Skjørlægda Vefsn kommune Dispensasjon fra verneforskrift for Lomsdal- Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve - innsamling av brearkeologiske funn - NTNU Vitenskapsmuseet 2014/ / / / / / /7576 ST 42/14 Dispensasjon utsetting av viltakamera SNO 2014/7759 ST 43/14 Dispensasjon - oppføring av båtla - Storvatnet i Skjørlægda - Vefsn JFF 2014/5803 ST 44/14 Budsjett for drift av nasjonalparkstyret /8528 ST 45/14 Bestillingsdialog /7818 ST 46/14 Eventuelt Møtedato. Første møte Brev til Telenor, telefonlinje. Nye jakker/t-skjorter kjøpes inn Sertifisering av oppsynsbåt for persontransport 2003/577

3 ST 37/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokoll fra styrets møte 9. september ble godkjent. ST 38/14 Referatsaker Nasjonalparkstyret tar de refererte sakene til etterretning.

4 ST 39/14 Delegerte saker Nasjonalparkstyret tar de delegerte sakene til etterretning. DS 4/14 Dispensasjon for bruk av helikopter til transport av felt elg fra jaktfelt Eiterådal nord DS 5/14 Dispensasjon for bruk av helikopter til transport av felt elg fra Sørvassdalen DS 6/14 Dispensasjon for bruk av snøskuter for felt elg fra jaktfelt Gåsvatn i Lomsdal- Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve - avslag på bruk av ATV DS 7/14 Dispensasjon for bruk av barmarkskjøretøy og luftfartøy - Jillen Njaarke reinbeitedistrikt DS 8/14 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve - Oladalens venner

5 ST 40/14 Dispensasjon - bygging av platting på Litjvasshytto i Skjørlægda Vefsn kommune Søknad fra styret i Litjvasshytta v/svein Erik Olsrud dater om dispensasjon fra byggeforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve, jf. 3 pkt 1.3 bokstav a, for tillbygg av platting ved inngangsdør på foreningens hytte ved Litlvatnet i Skjørlægda innvilges. Følgende vilkår gjelder: - Platting skal oppføres som angitt i tegning som følger søknad av Plattingen skal ikke være lengre enn hyttas bredde og ikke stikke ut mer enn 1,5 m fra hyttas yttervegg - Platting skal ha matt, mørk farge ble enstemmig vedtatt.

6 ST 41/14 Dispensasjon fra verneforskrift for Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve - innsamling av brearkeologiske funn - NTNU Vitenskapsmuseet NTNU Vitenskapsmuseet gis tillatelse til innsamling og fjerning av løse kulturminner fra Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve i forbindelse med brearkeologiske undersøkelser. Dispensasjonen gis med følgende betingelser: - Tillatelse gjelder for perioden Rapport over innsamlede kulturminner skal sendes nasjonalparkstyret - NTNU Vitenskapsmuseet skal bidra til offentlig informasjon om eventuelle funn i samarbeid med nasjonalparkstyret og andre lokale aktører Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at dispensasjonen kun gjelder ihht verneforskriften og at det er fylkeskommune og Sametinget som er kulturminnemyndigheter. ble enstemmig vedtatt.

7 ST 42/14 Dispensasjon utsetting av viltkamera SNO Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon for oppsetting av viltkamera i Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldsloven 48. Dispensasjonene gis på følgende vilkår: - Dispensasjonen gjelder fra Dispensasjonen gjelder for to viltkamera - Oppsetting av viltkameraene skal det uten inngrep på lokaliteten, og festeanordninger/stolper for viltkameraene skal fjernes etter dispensasjonsperioden er utløpt - Kamera skal merkes med SNO og telefonnummer til ansvarlig rovviltkontakt Det gjøres oppmerksom på at oppsetting av viltkamera også trenger grunneiers tillatelse, samt føringer for bruk av viltkamera utarbeidet av Datatilsynet. ble enstemmig vedtatt.

8 ST 43/14 Dispensasjon - oppføring av båtla - Storvatnet i Skjørlægda - Vefsn JFF Søknad fra styret i Litjvasshytta v/svein Erik Olsrud dater om dispensasjon fra byggeforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve, for oppføring av båtla ved Storvatnet i Skjørlægda i Vefsn kommune innvilges. Følgende vilkår gjelder: - Eksakt plassering og endelig utforming av båtla skal avklares med nasjonalparkforvalter før oppføring - Båtla skal kles tremateriale som males/beises i mørk, nøytral farge (mørk brun mørk grønn) ble enstemmig vedtatt, med endring at båtla endres til båtskjul. ST 44/14 Budsjett for drift av nasjonalparkstyret 2015 Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre slutter seg til forslaget til søknad om ,- til drift av forvaltningsstyre for ble enstemmig vedtatt.

9 ST 45/14 Bestillingsdialog 2015 Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre melder inn behov for oppsyn og ressurs fra lokal SNO slik det fremgår på vedlagte A - skjema. Tiltakene til B og C-skjemaet framgår av tiltaksplan 2015 og prioriteres i følgende rekkefølge: Prioritet Tiltak Beløp 1 Rydding av søppel, ryddeaksjon Velfjord Div. helikoptertransport Skjøtsel av kulturmarker: Fjellgården, Strompdalen Utarbeide skjøtselsplan for Strompdalen Fjerning av platanlønn, Klausmarka Avbøtende tiltak, kjøreskader Gåsvassdalen Revarding/merking Sjøbergmarsjløypa Informasjonstiltak, tavler, skilting Sårbarhetsanalyse, Gåsvassområdet Klopplegging, Gåsvatnet Utedo Tøymvatnet Restaurering av sørsamisk gamme Sørvassdal Informasjon, sørsamisk gamme, Sørvassdal Tilsyn og drift, åpne husvær Rydding av stier Prosjektering, samisk innfallsport Revarding, Krongelvatnet Tilrettelegging oppstiging, Børjedalen Tilrettelegging travers, Bønå-Krongelvatnet Tilrettelegging ved jettegryte, Strauman Leirplass Jordbrudalen Fastfortøyning i Nordfjordan Gamle Stavassvei, P-plass, klopping, skilting Sum ble enstemmig vedtatt.

10 ST 46/14 Eventuelt - Første møte 2015 settes til 23. mars og avholdes i Vevelstad - Brev til Telenor sendes fra ordførere i Vefsn, Brønnøy og Vevelstad - Nye jakker/t-skjorter kjøpes inn - Styreleder/forvalter skriver brev til SNO om sertifisering av båt for persontransport

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ronny Wilhelmsen Tor Reidar Boland

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 2.2.2015 Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Georg Spernes Magne

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 09:00-10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 400 35630. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Henny Lorentzen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Henny Lorentzen Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Viltutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2007 Tidspunkt: 10:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 26.03.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer