PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN + VEILEDERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN + VEILEDERE"

Transkript

1 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord KLUBB/LEDERKOMITEEN Sandefjord PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN + VEILEDERE Tid: Torsdag 22. januar 2015 Sted: Komplett.no Arena Tid: Kl Til stede: Forfall: Harald Sando, Odd Bjarne Hjelvik, Espen Solemdal, Pål Didriksen, Ole Petter Tufte, Espen Kirknes, Karin Berg Ørbeck. Hanne Dale, Torleiv Sandvik Sak 01/15 Status i kvalitetsklubbene Orientering og erfaringsutvekslingen tas til etterretning. Sak 02/15 Prosjekt jenterekruttering - Kvalitetsklubb nivå 1 I styresak 33/14 ble det vedtatt å nedsette en styringsgruppe som skal arbeide sammen med prosjektleder ansvarlig jenterekruttering. Vedtatt styringsgruppe: Styringsgruppas leder: Anders Ravndal, prosjektansvarlig VFK Hanne Jaerson, Styret i VFK Andrè Aakvik, Teie IF Nina Liljebäck, Eik-Tønsberg Mona Furustad, Store Bergan

2 Karin Berg Ørbeck, klubbutvikler VFK Espen Kirknes, spiller-/trenerutvikler VFK Anders Ravndal har siden 1. januar 2014 hatt en ca. 20% prosjektstilling med hovedfokus på jenterekruttering. Til nå har ikke dette fokuset gitt ønsket effekt. Ett av virkemidlene for å endre på dette er å nedsette ei styringsgruppe, som ble vedtatt på styremøte 11. november. Ett annet virkemiddel er å sette ekstra «trøkk» på jenterekruttering i Kvalitetsklubbkonseptet, nivå 1. Tanken er at vi utvider kriteriet i Kvalitetsklubb til å omhandle mer enn å lage en rekrutteringsplan. Dette blir spesielt for Vestfold, og går utover minimumskravene i nivå 1, men det er det naturligvis anledning til. Anders Ravndal informerer om tankene på møtet. Kriteriet slik det ligger sentralt fra er dette: Saken legges frem uten forslag til vedtak, da det vil bli gitt saksopplysninger og forslag på møtet. Kriteriet i Kvalitetsklubb nivå 1, som omhandler rekrutteringsplan, utvides. Prosjektansvarlig for jenterekruttering utarbeider en plan for jenterekruttering som skal inneholde: 2

3 a) Mal (presentasjon) for arrangementet jentenes dag (ble presentert på møtet). b) Strategi for etablering av nye jentelag, i aldersklassen 6 og 7 år, i kvalitetsklubbene. Punkt B presenteres på neste møte. Veiledere for kvalitetsklubb bruker presentasjonen i møte med kvalitetsklubb, og setter krav til klubben om å etablere nye jentelag. Etablering av nye jentelag skal ikke være en begrensning for sertifisering, men klubben må forplikte seg til å innfri kravet iht nedfelt strategi. Prosjektansvarlig jenter blir et viktig bindeledd mellom «styringsgruppe jenter» og «Klubb/lederkomiteen». Forslag fremsatt i møtet enstemmig vedtatt. Sak 03/15 Strategiplan Kvalitetsklubb i Vestfold På bakgrunn fremdriftsplan og arbeidsdokument, begge utarbeidet av fagansvarlig for Kvalitetsklubb i NFF, legges forslag til strategiplan for Kvalitetsklubb i Vestfold fotballkrets for , frem på møtet. Strategiplan for Kvalitetsklubb i Vestfold fotballkrets for , vedtas. Strategiplanens punkt 2 mål, endres. Alle klubber i Vestfold fotballkrets (ca. 45), med barne- /ungdomsavdeling, skal være på nivå 1 i av nivå 1 klubbene skal ha nådd nivå 2 i tallet endres til 7. 5 av nivå 2 klubbene skal ha nådd nivå 3 i tallet endres til 2. Det må legges fokus og «trøkk» på punkt 7, veiledere. Vi må ha flere inn for å kunne levere høy aktivitet med kvalitet. Forslaget, med tillegg fremsatt i møtet, enstemmig vedtatt. Sak 04/15 Tiltaksplan Klubb/Leder 2015 I styremøtet 14. oktober vedtok styret at tiltaksplan skulle utarbeides etter samme mal som for

4 Dette betyr at Klubb/Lederkomiteen må utarbeide sine tiltaksplan innen mandag 15. desember Klubbutvikler er ansvarlig for at dette arbeidet er ferdigstilt til tidsfristen slik at administrasjonen får koordinert dette inn mot endelig budsjettbehandling i styremøtet i januar Vedlagt følger fil med tiltaksplanen for Ting å merke seg: Det er viktig at tiltaksplanen gir et mest mulig nøyaktig bilde av ønsket aktivitet i 2015 Det foreslås at utvalget i hovedsak drøfter tiltakene inkl. totalkostnader administrasjonen vil være behjelpelig med å legge kostnadene inn på riktige prosjekter. Resultat av styrets disponeringer for 2014 foreligger ikke før medio desember 2014 her vil styret vurdere videre disponeringer av eventuelle overskudd for For 2014 hadde styret en ganske «raus» pott som var satt av i balansen til disponering inneværende år. Det kan se ut som om vi også i år vil gå med et overskudd om enn i en noe mindre skala. Dette vil kunne føre til at styret må inn å prioritere sterkere i budsjettprosessen. Styret legger opp til at komiteledere og sekretærene for komiteene møter i budsjettmøtet i januar (dato ikke bestemt) slik at endelig budsjett og tiltaksplan drøftes i fellesskap. Saken legges frem uten forslag til vedtak, da det er viktig at komiteen er med på å legge tiltaksplanen for Komiteleder og klubbutvikler hadde sammen laget et forslag til tiltaksplan, som ble presentert på styremøte, Forslaget ble presentert på møtet. Forslag til tiltaksplan for fagområdene leder og klubb vedtas å gjelde for Sak 05/15 Utviklingsområde «Kompetanse» Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 1, ligger det to kriterier: lederkompetanse og trenerkompetanse. Dette er, etter klubbutviklers syn, forholdsvis uryddig å forholde seg til for både klubb og kretsens veileder, spesielt når det gjelder trenerkompetanse. For det første er det tekniske utfordringer i FIKS Kvalitetsklubb, hvor trenerkompetansen blir helt borte i flere måneder mellom to sesonger, da personer med kompetanse er knyttet opp mot påmeldte lag. For det andre er det usikkerhet i forhold til 4

5 hvilket år vi skal hente kompetanseoversikten fra (2014 eller 2015?). For det tredje er kompetanseoppnåelse og dermed sertifisering avhengig av når kursene gjennomføres i kretsens regi. Vi er selvsagt opptatt av leveranse av kurs «til enhver tid» men er realister og erfarer at kurs «midt i sesongen» er ugunstig for spesielt trenere (og «sesongen» strekker seg jo over en ganske lang periode av året) Vi setter opp kurs når det er hensiktsmessig for potensielle deltagere, men det er ikke alltid våre kurs/skoleringsplaner passer til alle, sett opp mot sertifiseringstidspunktet. Dessuten er det er det vanskelig å forlange kurs gjennomført internt i klubben, spesielt C-lisenskurset og lederkursene. For å løse dette forslår klubbutvikler følgende: Vi legger inn et kriterie under kompetanse som sier: «Klubben skal legge frem en «Skoleringsplan». Denne skal inneholde: 1. en oversikt over trenere i klubben a. hvem som har formell trenerkompetanse b. en plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne. 2. en oversikt over styret i klubben a. hvem som har formell lederkompetanse b. en plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne. Klubben skal i hovedregel ha all kompetanse på plass før sertifisering, men kan sertifiseres om en fornuftig, målrettet og bindende skoleringsplan foreligger. Klubben gis anledning til å tilegne seg denne kompetanse i løpet av ett år etter at sertifisering har funnet sted, altså i «mellomfaseåret/kvalitetsåret». For å gjøre dette forståelig ligger skoleringsplanen/styringsverktøyet vedlagt protokollen. Orienteringssaker: - Styringsgruppe Jenterekruttering - Spillformer Justeringer i breddereglementet, forenklinger Nikken-prisen Fotballederkurs - Temakvelder - NFFs arbeidsdokument/fremdriftsplan Kvalitetsklubb - Sertifisering nivå 1 klubber 5

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold Sandefjord 22.01.15 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014 Til

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Oppdatert: 2011-02-18 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5, Trondheim Dato: Mandag 7. februar 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Spørreundersøkelse i kommunestyret Kommunestyret vedtok 26.9.2013 sak 78/13 opplegg for evaluering av den politiske organiseringen. Som et ledd i denne evalueringen

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 03 2014

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 03 2014 INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 03 2014 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 03/2014 Tirsdag 24. juni kl. 18 Møterommet Bjølsenhallen Hovedstyrets medlemmer Avdelingslederne innkalles til sak 23/2014 SAKSLISTE

Detaljer

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 1 2 Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Formål Formålet med dette forslaget er å: Gjøre

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 DELTAKERE Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Øystein Sørgjerd Gunvor Meling Anders Østeby Siri Bremdal Øyvind Øygarden Mats Billermark FRAVÆRENDE

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15.

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. «Administrativ Ressurs Aure IL» Vedtak fra årsmøtet: Årsmøtet har valgt en komite som skal jobbe med en prosess vedrørende eventuell

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Arkivsak 0 2010/445/012 INTERNREVISJON

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus RÅDSMØTE 03/15 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus Forfall: Ordfører Marte Eide

Detaljer