Klammerposten. Det norske hus i Gornji Milanovac i Serbia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klammerposten. Det norske hus i Gornji Milanovac i Serbia."

Transkript

1 Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 8 årg. 8 Oktober 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Det norske hus i Gornji Milanovac i Serbia. Foto: FVS Hemnes Les mer om: Leseraksjonen 2010 Geiter på Mettiauren Spennende vennskapsprosjekter i Serbia Venter på vinteren... Korgen IL 75 år Helse og velværemessa 2010 Bjerka Maskin og Scooter AS Næring basert på lokale ressurser Tlf Roy Rognan Tlf Tlf Hemnesberget

2 2 Info fra Frivilligsentralen Påminning - Frivilligsentralens frivilligpris! Frivilligsentralen minner på om innsending med forslag på kandidater til frivilligpris. Som lokal markering av FNs frivillighetsdag og i samarbeid med Hemnes kommune, ønsker Hemnes Frivilligsentral å utdele en egen Frivilligpris 5.desember i år. Dette er statuttene for prisen: All frivillig innsats skal verdsettes i utvelgelsen av prisvinner og både kvantitet (antall timer) og kvalitet (en verdifull handstrekning) vil bli vektlagt av juryen. Prisen utdeles til: en person som har gjort en særlig uegennyttig innsats en person eller gruppe som har utmerket seg i frivillig samfunnsnyttig arbeid i Hemnes kommune Kandidaten må ha: brukt tid og ressurser for å hjelpe andre gitt hjelp uten godtgjørelse gitt hjelp av uegennyttig karakter gitt hjelp som har blitt opplevd verdifull av mottakeren eller bare skapt glede Det kan sendes inn forslag på noen som har gitt: handstrekninger som du selv har mottatt eller sett andre motta verdifull hjelp som ikke blir oppført i noen lister eller register arbeid som du vurderer som verdifullt og samfunnsnyttig. Forslaget må begrunnes. Styret i Hemnes Frivilligsentral er jury. Send inn forslag til: Hemnes Frivilligsentral, Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka Prisen utdeles hvert annet år på FNs frivillighetsdag 5. desember. Vinneren får Diplom med juryens begrunnelse Kunst/handverkprodukt utført av en kunstner/kunsthandverker med lokal tilknytning. Leseraksjonen 2010 Så var det på n igjen vel ett år er gått siden sist! På nytt inviterer vi leserne med på å gi frivillig bidrag til Nye Klammerposten! Produksjonen av Nye Klammerposten koster en god del penger. Selv om det meste av redaksjonelt arbeid og distribusjon skjer på frivillig basis, er det trykkinga som koster penger. Klammerposten er også å finne på Frivilligsentralens internettside. Å legge ut Klammerposten på nettsiden gjøres eksternt og er noe vi må betale for. Frivillig leserbidrag gjennom Leseraksjonen er helt avgjørende for utgivelsene av Nye Klammerposten - både i papirog nettform! Flere lesere støtter oss, men dette er bare en bitte liten del av alle de som får Nye Klammerposten. Redaksjonen håper å gi ALLE som setter pris på Nye Klammerposten et lite puff til å betale frivillige leserbidrag! Lesere på nettsiden vår ønsker vi også skal gi bidrag! Benytt deg av banknummer: i Helgeland sparebank. Som for årene før ligger det fine premier og venter på å bli trukket ut blant de som betaler. Foreløpig er premiene en godt bevart hemmelighet. Dette er noe vi kommer tilbake til! PS! De som har betalt tidligere i år kommer selvfølgelig også med i trekningen! Med vennlig hilsen redaksjonen! Senior-datakurs I høst vil det bli arrangert et nytt seniordatakurs i samarbeid med frivilligsentralen. Kurset er et nybegynnerkurs som vil gi deg grunnleggende datakunnskaper om windows, internett, e-post, tekstbehandling og enkel bildebehandling. Du trenger ikke noen forkunnskaper for å være med. Kursstart 3. november. Etter nyttår vil det bli arrangert et kurs for litt viderekommende. Dette kurset vil være rettet mot de som ønsker å ta vare på digitale bilder, lagring og behandling av disse. Vi vil også komme inn på enkel redigering av digital film. Kursstart 10. januar. Har du spørsmål om kursene eller ønsker å melde deg på, kan du ta kontakt med Kåre Børli, tlf Foto: Gisle Urvik Redaksjon Ansvarlig redaktør: Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Tore Furuhatt Hemnesberget Hege Herringbotn Bleikvasslia Kontakt: Besøksadresse: Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2300 Trykk: Xpresstrykk AS Grafisk tilrettelegging Rune Furuhatt

3 Kommune-info 3 Nabokommuner på Indre Helgeland samarbeider tett i Serbia Mange av Klammerpostens lesere er sikkert klar over at Hemnes kommune har en vennskapskommune i Serbia; Prokuplje. Bakgrunnen for at kommunen har knyttet vennskapsbånd akkurat her er hva som hendte under 2. verdenskrig. Mange jugoslaviske krigsfanger ble sendt på straffearbeid til bl.a. Korgen og på Fagerlimoen ble det etablert en fangeleir. Tett innpå 60% av de som ble sendt til Korgen kom aldri hjem til Jugoslavia. Uten en kjempeinnsats fra mange bygdefolk, som hjalp fangene med mat, klær og menneskelig varme og støtte ville dødsprosenten vært mye større. Vennskap og kontakter ble etablert mellom fangene og folk i bygda dette ble pleiet og utviklet i årene etter krigen. I 1985 ble Prokuplje og Hemnes vennskapskommuner. Siden 2004 har det vært mye kontakt mellom de to kommunene våre. Ved hjelp (økonomisk) fra norsk utenriksdepartement (UD) og KS har Hemnes gjennomført ca 10 ulike prosjekter sammen med Prokuplje. Dette året søkte Hemnes kommune sammen med Hattfjelldal og Vefsn, som også har vennskapskommuner i Serbia, om støtte til tre felles prosjekter. Prosjektene handler om å utvikle modeller for frivilligsentraler, kulturskoler og ungdomsråd basert på norske modeller. Hver av de tre norske kommunene har hovedansvaret for sitt område. Hattfjelldal har for frivilligsentraler, Vefsn for kulturskoler og Hemnes for ungdomsråd. I begynnelsen av september var det oppstartsmøte for alle tre prosjektene. I den forbindelse var daglig leder for frivilligsentralen i Hemnes, Øyvind Arntsen, invitert til å delta på samlingen i Serbia. Jon Ervik, avdelingsleder for kulturskolen i Hemnes deltok også i tillegg til ordfører Kjell-Idar Juvik og prosjektkoordinator Rolf Fjellestad. Det var møter i vennskapskommunen til Vefsn; Gornji Milanovac og i hovedstaden Beograd. Her møtte vi våre serbiske samarbeidspartnere. Alle prosjektene ble presentert. I tillegg ble det utarbeidet aktivitetsplaner for første prosjektår. Hele prosjektperioden er på tre år. Som nevnt har Hemnes hovedansvaret for ungdomsrådprosjektet. På neste møte skal ungdom fra alle de seks kommunene møtes for å utvikle dette delprosjektet videre. At representanter fra ungdommen i de seks kommunene får mulighet til møtes, og arbeide sammen, er kanskje det aller viktigste for at vennskapsbåndene skal utvikles videre. Det er nye generasjoner som nå knytter kontakt, men det er viktig å ha med seg historien når fremtiden planlegges. Det er utfordrende, spennende og lærerikt å møte folk fra et annet land på denne måten. De organiserer kommunene og den frivillige aktiviteten på en svært ulik måte, sammenlignet med oss.. Likevel kan vi lære mye av hverandre. Det er ikke slik at vi her i Norge sitter på selve løsningen! Dette går begge veier. I tillegg til det konkrete prosjektsamarbeidet blir vi også kjent med hverandre, og kontakter og vennskap etableres. Maten er et kapittel for seg. Det serbiske kjøkkenet er ikke Europas mest kjente, men det er så absolutt et spennende og smakfullt bekjentskap. Anbefales til alle! I november skal vi møtes igjen da i Hattfjelldal. Det blir spennende, og vi ser frem til å møte våre serbiske venner igjen der. Ordfører Asgeir Almås er, med god hjelp av sine medarbeidere, alt i god gang med å planlegge samlingen. De vil nok presentere kommunen på sitt beste, selv om novembermørket da har tatt godt tak kanskje vi etter jul kan by på en liten rapport fra samlingen ut på nyåret? 1. bilde) Kulturhuset i Gornji Milanovac 2.bilde) Overrekkelse av gaver fra Norge ved Bjørn Inge Aufles fra Vefsn Frivilligsentral. Åpent alle dager! Tlf.: Tlf.:

4 4 Vennskapshuset i Serbia I 1987 ble Vennskapshuset eller Det Norske Hus i Jugoslavia innviet. Huset ble finansiert etter en kjempeinnsats fra nordmenn, som etter 2. verdenskrig hadde utviklet et nært forhold til Jugoslavia. Huset ble tegnet av en jugoslavisk arkitekt. Det forener både norsk og serbisk byggeskikk. Tømmeret ble fraktet med jernbane i tre containere fra Norge gjennom hele Europa til Jugoslavia. Huset ligger i vennskapskommunen til Vefsn; Gornji Milanovac. Representanter fra både den jugoslaviske og norske regjeringen var tilstede under åpningen. I 2007 feiret huset 20 år, også det til stor festivitas. Huset er et symbol på de bånd som ble skapt under 2. verdenskrig mellom Jugoslavia og Norge. Mange tusen nordmenn har besøk huset siden åpningen. Konferanser og møter blir lagt hit, i tillegg kommer mange turister for å besøke huset. Huset rommer et museum, der også gjenstander fra bl.a. fangeleiren på Fagerlimoen er utstilt. Videre er det forsamlingssal og en god restaurant på huset. Delegasjonen fra Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes besøkte huset da de var på besøk i Serbia i september. Her fikk de en omvisning og en oppdatering på bakgrunnen og historien for huset. Huset er nå over tjue år, og har nå et stort behov for renovering. Dette vil trolig starte opp fra neste år. Dersom du er interessert i mer opplysninger om huset kan du ta kontakt med Vennskapssambandet Norge Vest Balkan: Vennskapssambandet Norge - Vest Balkan Vennskapssambandet Norge Jugoslavia skiftet navn på organisasjonen på sitt landsmøte i april i år. Nå heter Sambandet «Vennskapssambandet Norge Vest Balkan». Bakgrunnen for dette er selvsagt det som skjedde i det tidligere Jugoslavia på 90-tallet. Med navneendringen forsøker vi å markere at foreningen skal og vil ha kontakt med alle de nye nasjonene som utgjorde det tidligere Jugoslavia. Sambandet hadde for noen år tilbake mange medlemmer i Hemnes, spesielt i Korgen. Vi ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen! Dersom du har spørsmål om dette kan du få mer informasjon om organisasjonen på våre nettsider: Du kan og ta kontakt med oss gjennom Medlemskap koster kr pr år. På forsommeren neste år har landsstyret valgt å legge sitt vårmøte til Korgen. Da vil alle medlemmer og andre intresserte bli invitert til medlemsfest. Mer informasjon om dette vil du bl.a. finne her i Klammerposten. Bilde) Norgesvenn Dragan Markovic. Hobby og fritid Tekst/Foto: Astrid Arntsen Epost: Rune Oldernes holder geiter Den observante, og ikke minst nysgjerrige tilskuer, har kan hende lurt på hva slags camp det er som er opprettet på Mettiauren utenfor Korgen Camping. Fra campingen ser man en grønn lavvo og et ukjent antall geiter som tripper og løper rundt på holmen. At det er en holme er for den ukjente ikke så lett å se, da den går i ett med landskapet på den andre siden. Man oppdager den ikke før man tar en tur på forebygginga på motsatt side av elva, eller at man er i båt ute på elva. Holmen, og Runes tilknytning til den, er den direkte årsaken til at geitene befinner seg der ute. - Mettiauren er i familiens eie, og fra min barndom har jeg mange minner herfra, forteller Rune. Vi dro ofte på kaffeturer hit, herfra kunne vi fiske, her var det fuglereir og fugler som det var spennende å kikke på, her hadde vi bål og vi følte oss som i villmarka selv om sentrum var ganske nært. At det føles som om vi er langt fra allfarveien kan vi understreke. Vi er på besøk på holmen. Det er en stille og fin ettermiddag, bålet er tent og kaffen kokt, - ekte bålkaffe. Vi sitter rundt bålet og prater mens elva strømmer forbi og fisken spretter like foran oss. Riktig idyllisk. Rundt oss pusler de fire killingene, pluss den ene geita. Den andre, navnesøster til journalisten, står bundet ved et tre, - hun ville yppe seg mot oss, og da var ikke Rune sein om å binde henne fast, - betryggende synes vi. Vi er som kjent av det nysgjerrige slaget så vi ville gjerne finne ut av disse geitene som vi har observert ikke bare i sommer, men også forrige år. Rune var bare smil og lutter øre da vi spurte om et intervju. Vi ble straks invitert til å besøke holmen, og etter en kort, kort båttur over elva steg vi i land. Der ble vi møtt av fire kje og to geiter. To flotte bukker var det også, men av hensyn til journalisten stod de bundet til hvert sitt tre: - Vi bruker å gjøre det hvis noen av de besøkende er engstelige, sier Rune. At vi var engstelig var vi ganske raskt ute med å forkynne, og at de var bundet syntes vi var veldig kjekt, spesielt etter å ha sett hvordan de

5 kunne barke sammen så det dundret. - Starten på det hele var at holmen holdt på å gro igjen av vegetasjon, både trær og busker. Jeg startet med ryddesaga for tre - fire år siden, men det var så store mengder og det kom opp nesten like fort som det ble ryddet. Da var det at ideen om å ha geiter her ute kom. Geiter er flinke til å spise og hjelper til med å holde vegetasjonen nede. Hele Korgen holder forresten på å gro over, men det passer vel ikke å slippe en geiteflokk løs i bygda, ler Rune. Vi kan ved selvsyn se at det har hjulpet her ute. Før elva ble regulert, styrte naturen selv dette: Vårflommen tok med seg masse vegetasjon, og greide dermed å holde holmen sånn noenlunde rein. Vi ser nå at det ligger mange kvistdunger som Rune og mange gode hjelpere har dratt sammen i den hensikt å brenne dem, pluss at bakken er ganske nedbeitet og fin. Enda er det ganske stort areal igjen som ikke er ryddet, så det er nok plass for geiter flere år. Men hvor kommer geitene fra? - De to første geitene fant vi på Finn.no. I år har vi åtte dyr, to bukker, to geiter, og fire kje. Vi sier at de er på feriekoloni. Den eldste bukken skulle avlives, men fikk forlenget levetida med sommermånedene her på holmen. 5 Bukkekje er ikke så populære, så de vi har har vi overtatt fra noen som ville bli kvitte seg med dem. Et par geiter kommer fra en familie som ikke kunne ha dem lenger, og som var glade for at de kunne få være her i påvente av et nytt hjem. I tillegg til Rune er Merete Langeland med her ute. Da vi kom på land ble hun straks omringet av geitene som ville kose med henne. Hun på sin side børstet og klappet dem. Spesielt den ene geita likte godt å bli stelt med. Hun poengterer at det er Rune sine geiter, hun er bare budeie. -Vi er her ute og ser til dem annenhver/ tredjehver dag. De klarer seg sjøl, men det kan jo være at det skjer noe galt. Vi har hatt en del gode hjelpere, spesielt må vi nevne Morgan Lillevold. Han er forresten en raser med motorsaga. Det er han som har satt opp lavvoen som brukes til overnatting ved fisking. Folk er ellers blitt oppmerksomme på geitene, så vi får ofte rapporter etter at de har vært på tur i området. Sånn sett så er det mange som følger med. -Dere er ikke plaget av uvedkommende som kommer hit? -Det er jo begrenset hvem som kommer seg hit. Man må jo ha båt, og det er det ikke mange uvedkommende som har. Vi vet at det har vært turister her via kano, men det har ikke skjedd noe uvanlig. Fra campingen sees geitene lett, og turistene fotograferer og synes det er et artig innslag. Vi bruker å være her med ungene, og de koser seg her ute. Spesielt er det for geitene når vi har med godis som vi har fått fra Joker, - gamle boller og utgått potetgull er livretten deres. Bare vi rasler med posene kommer de løpende. Hvis det er område som ikke er godt nok nedbeitet, så strør vi potetgull der, så samles alle der og gjør en god jobb samtidig som de finner godsakene. -Hva skjer med dyra når sommeren er over? -De to geitene håper vi at noen vil ha på vinterforing, mens kjeene og bukkene sannsynligvis blir slaktet. Kjekjøtt er veldig godt. Idet vi skal til å ta farvel oppdager vi noen små grå nøster som spretter innimellom trærne. Det er kaniner, kan Rune fortelle. Av to kaniner som ble satt ut der i vår har det blitt en del avkom, antallet er noe usikkert, men de tror det er seks-åtte stykker. De gjemmer seg i kvistdungene som skulle brennes, men nå tør de ikke sette fyr på dem av redsel for å skade kaninungene. Huffda, tenker vi... Turer og turmål Tekst/foto: Frank Jakobsen Langseth Epost: Vandretur fra Leirvika til Tovåsen Nå som høsten er kommet har jeg dette turtipset. Dette kan være en dagstur men også en fin tur med telt og fiskestang. Om man er hobbyfotograf kan du også ta flotte naturbilder, spesielt når høstfargene etter hvert setter inn for alvor. Du pakker sekken med mat, varme klær og ellers hva du kjenner du har lyst til å bære. (PS: Om du vil kan du ta bussen tilbake når du har kommet fram til Tovåshaugen.) Deretter tar du fergen fra Hemnes til Leirvika. Derfra skal du gå langs veien rundt halvannen kilometer. Når du har passert den første broen kommer du inn i en stor sving til høyre. I det du har kommet ut av denne svingen ser du deg til venstre. Der går det en gammel skogsvei. Denne skal du følge videre. Veien går etter hvert over til en sti i sørvestlig retning. Etter nesten 2 km kommer du til Lille Nonsvatn, 308 moh (på kartet står det bare Nonsvatnet). Her kan du få deg steikefisk. Deretter går du til vestenden av vannet og følger dalen sørvestover nesten 1 km. Da kommer du til Lille Hansfinnvatn, 342 moh (på kartet står det bare Hansfinnvatnet). Om du sitter ved vannet en tidlig morgen på høsten så kanskje du får se tåken komme som en tordnende elv ned skaret fra nordøst. Fisken her er små men meget velsmakende som sprøstekt. Ved vannets utos ligger en liten hytte og denne bekken skal du følge videre ned til Nervatnet (også kalt Slappfiskvatnet). Her kan du jo prøve lykken... Fra dette vannet skal du gå nordvest ned i Synnafjelldalen. Ned gjennom denne dalen renner en liten elv som du kan krysse for på den andre siden av elven er det en sti som følger dalen vestsørvestlig retning. Følg stien opp Nonnsvassåsen til Store Nonsvatnet. Utpå høsten vil du få et flott skue i høstfargene her i området. Her burde det gå å finne en fin teltplass for natten. Videre så følger du bare stien fra vestsiden av Nonsvatnet til Ranvatnet og ned Randalen. Det er en del myrer og ikke fritt for dyreliv. Kanskje du får et bilde av storoksen om du går stille. Til slutt treffer stien en vei du kan følge, eller du kan fiske deg nedover Ranelva til du kommer til hovedveien. Om du beregner tiden godt kan du ta bussen uten at du trenger å vente for lenge.

6 Trimmar n Tekst/Foto: Hege Herringbotn Epost: 6 Venter på vinter n... Oppkjøringen til skisesongen er i gang for Torgeir Nilsen Rekve, nygift småbarnspappa i Bleikvasslia. Han innrømmer gjerne at han gleder seg til snøen kommer og plutselig er den her. Jeg finner Torgeir ved den røde trakkemaskina, i umiddelbar nærhet til lysløypa i heimbygda. - Denne bakken er perfekt til intervalltrening, sier Torgeir og viser til bakken opp mot idrettslagshuset. - Kan være ganske artig å bruke pulsklokka her også høyspentlinja kan lure pulsmåleren opp i 300! Å trene i intervaller er effektivt, men jeg benytter meg av forskjellige treningsformer for ikke å gå lei. Det har gått en del i rolig langtur på rulleski innover Kongsdalen, mens andre ganger er det sykkelen som får være med. Løping har også vært prøvd, men da gjelder det å holde seg unna asfalten for å spare beina. Nærområdet fungerer som allsidig treningsarena, enten det er fjellterreng, asfalt, eller lysløypa i skogen. Torgeir prøver å få trent annen hver dag, og det skjer helst etter at ungene er i seng. - Etter hvert som det blir tidligere mørkt, er lysløypa kjekk å ha med eller uten snø. Langturene legges helst til helgene, slik at jeg får trent i dagslys. Boktipset Bienes hemmelige liv Sue Monk Kidd Da jeg første gang fikk boka anbefalt, antok jeg at det var en slags håndbok i birøkt, - noe det ikke fristet å lese om. Så ble den seinere nevnt med glød av flere, og så tok nysgjerrigheten overhånd. Ei bok om bienes hemmelige kjærlighetsliv, kanskje? Så viser biene seg å være en slags statister i livet til fjorten år gamle Lily Owens, - ei jente fra Sørstatene i USA tidlig på sekstitallet, som lever med vissheten om at hun selv kan ha Han trener stort sett alene, men noen ganger passer det slik at han trener sammen med Birgitte Skjefstad. De deltok begge i Birkebeinerrennet sist vinter, noe som tydeligvis gav mersmak. - Jeg fikk overta en billett til Birken bare to måneder før det 54 kilometer lange rennet skulle gå av stabelen. Da måtte jeg jo bare begynne å trene, flirer Torgeir. Han forteller at han drev aktivt på skifronten for inntil ti elleve år siden, og at han fikk blod på tann igjen etter Birken. - Jeg gir alt! Torgeir ler. - Resultatet er egentlig litt viktig for meg. Målet er ei god tid på neste Birkebeinerrenn, og det holder motivasjonen oppe. At formen også blir bedre, er en fin bonus. Foreløpig er det ikke noe særlig aktivt skimiljø i Bleikvasslia. Tekst: Eli Karin Vandbakk Epost: drept moren sin da hun var fire år. Hver dag våkner hun med savnet etter henne og samtidig angsten for hvilket humør faren er i. I de varme sommernettene ligger hun og hører hvordan biene som bor i veggene, kommer inn i rommet og flyr fritt omkring. Selv føler hun seg fanget. Denne sommeren skjer en oppvåkning i og med urolighetene rundt borgerrettighetene for de fargede, og hun får det hele inn på livet da den svarte hushjelpen Rosaleen blir satt i fengsel etter å ha spyttet på noen hvite menn. Selv er ikke Lily så opptatt av hudfarge og bestemmer seg for å redde Rosaleen ut. Og når hun først er i gang, hvorfor ikke rømme i samme slengen? De havner i en småby hvor en særegen honning produseres på farmen til tre svarte og svært spesielle søstre. Lily får snart mistanke om at hennes egen mor har kjent disse sterke og omsorgsfulle kvinnene. Etter hvert får Lily svarene hun leter etter. Bildet av moren blir - Lysløypa er bra, traséen er fem kilometer lang og ganske utfordrende. Her arrangeres det skirenn for barn, men vi har dessverre ikke cup her oppe. Torgeir ser for seg at det kan være et alternativ å delta på cuprenn i Korgen kommende vinter. - Tror nok jeg kommer til å delta på noen turrenn i nabokommunene også, det blir fine utfordringer i oppladningen til selve Målet med stor M: Birkebeiner n. tydeligere, men ikke nødvendigvis slik hun hadde håpet. «Bienes hemmelige liv» er en kjærlighetshistorie. Ikke mellom mann og kvinne, men mellom Lily og fire sterke, fargede damer som tilbyr henne en kjærlighet hun ikke alltid våger å tro på eller ta i mot. Forfatteren selv, Sue Monk Kidd, levde lenge i troen på at kvinner er underordnet mannen. I miljøet der hun vokste opp, var dette den naturlige holdningen. Først da hun ble voksen og selv mor til ei jente, så hun plutselig hvor feil det var med rollen som den underdanige. Som forfatter mente hun det eneste rette var å fortelle sannheten. Denne boka har derfor fått kvinneskikkelser med både selvstendighet, autoritet og varme. Den har blitt kåret til årets mest populære bok av ReadingGroupGuides. com foran Da Vinci-koden i 2004, og filmen bygget på boka ble lansert i Illustrasjonskilde:

7 7 Videregående kurs - swing og blues boogie! Fra fredag 8. og til og med søndag 10. oktober inviterer Hemnes Swing & Dansemiljø til videregående kurs i swing og blues boogie. Innleid instruktør er John Are Dahl fra Ørnes. Deltakerne bør på forhånd ha gjennomgått grunnkurs. Det er ingen fast aldergrense for å delta. Kurset finner sted på Stran i Leirskardalen og påmelding gjør du til: Line Therese Nilsen på tlf eller på e-postadressen Helgeland Paradekorps Korgen (HPK) Den 3. september var det første medlemsmøtet i HPK. 28 damer av 40 møtte på Korgen Vertshus. Korpset har just sett dagens lys, men har enda ikke startet verken med instrumenter eller spilling. Øvingskvelder blir mandager. Korpset er for damer over 20 år, og det ble ganske raskt fulltegnet av interesserte damer, trass i at starten og påmeldinga bare har foregått på Korgen Idrettslag er 75 år! Korgen idrettslag rundet 75 år den 27. mars Dette ble feiret med pølsefest for barna i Vesterli den 17 mars. Den store festen skal feires på Korgen samfunnshus 30. oktober Det blir servert middag, kaker og kaffe og Kjell s Angels spiller opp til dans. Vi oppfordrer alle medlemmer å melde seg på. Vi håper så mange som mulig melder seg inn i laget og deltar på festen. Medlemmer som har betalt kontingent i 2010 vil få innbydelse i posten. De som ikke har betalt medlemskontingent kan gjøre dette og melde seg på til: Berit Roghell og Ingrid Thom eller epost: Orientering om laget: Korgen Skilag ble stiftet 27. mars Etter krigen ble laget revitalisert som fleridrettlag, og i 1946 skiftet laget navn til Korgen idrettslag Laget har oppgjennom årene vært innom svært mange særidretter. Idag har vi undergrupper i ski, orientering, fotball, handball og trim/friidrett. I tillegg har vi egen klubbhuskomite, som også er representert i hovedstyret. Styret er godt fornøyd med at vi også i jubileumsåret holder høy aktivitet for barn, ungdom og voksne. Takket være gode samarbeidspartnere/sponsorer, stor dugnadsinnsats og kommunale tilskudd, har laget en sunn økonomi. Korgen IL har vært og er fortsatt et stort aktivum og en stor kulturbærer i bygda. Gjennom felleskap i 75 år har vi som dagens generasjon et stort ansvar for lagets videre utvikling og et felles ansvar for hverandre og den oppvoksende slekt. Vi vil benytte denne anledningen å rette en stor takk til alle ildsjeler, og alle som har deltatt i dugnadsarbeid fra lagets begynnelse og fram til i dag. Uten dere hadde ikke Korgen idrettslag nådd en alder av 75 år! Vi ønsker alle velkommen som medlem i Korgen Idrettslag. Aktive i laget må betale medlemskontingent. Vi oppfordrer spesielt familier med barn som er aktive i idrettslaget til å betale familiekontingent. Jo flere medlemmer vi har, til større offentlig tilskudd får KIL, og dette kommer jo barna til gode. Ved betalt medlemskap er barna automatisk forsikret for skade ved trening og arrangementer i KIL s regi. Kontingent for 2010 er: Familie, voksne m/barn under 16 år: kr 400,- Voksen: kr 200,- Barn under 16 år: kr 100,- Kontingenten innbetales til konto Mvh. Styret i Korgen IL Vår hovedsponsor: Facebook. For de som føler seg snytt for ikke å ha fått høre om dette, og som har lyst til å være med, KAN det enda være muligheter. Det er mulig å melde seg på, for i første rekke å bli satt på venteliste. Erfaringer fra andre korps er at det i begynnelsen kan bli en del avskalling, og da kan sjansen by seg for andre interesserte. Da er det sikkert trommer og utstyr å få kjøpe av de som eventuelt slutter. Påmelding kan skje til Runi Hammerø Sparby, tlf eller Illustrasjonsfoto: Helgeland Paradekorps Mosjøen under Torghattfestivalen -09. PS. Det er i skrivende stund to plasser ledige. DS Okstindan ei kjærlighetserklæring til helgelandsk natur! Boka, Okstindan Nord-Norges tak, er en samling av artikler og bilder fra et fjelleventyr i Hemnes kommune i Nordland. I Okstindan ruver Nord-Norges høyeste fjell, Oksskolten, 1916 meter over havet. Boka er på 336 sider og inneholder 67 artikler fra Okstind-området. 268 bilder gir et variert inntrykk av naturen. 20 bilder er over 2 sider, og 33 bilder over 1 side. Omtrent halvparten av sidene i boka er bilder og/eller illustrasjoner. Dag Brygfjell og Per Jomar Hoel er lokalkjent i Okstindan, og har skrevet artiklene. Mange har bidratt med bilder. Som forfattere ønsker vi å dele dette fjelleventyret med andre. Vi ønsker å dele opplevelsene, historiene og bildene med fjellvandrere, og fortelle mye av det et taust og uutforsket landskap har å si. Folk har hatt Okstindan som sitt område i tusener av år. En del av de gamle sporene er fortsatt til stede. Vi har valgt å ta med vårt utvalg av historier og bilder for å få en variert og sammensatt presentasjon av Okstindan. Vi er glad over at det er første gang de kommer samlet mellom to permer. Vi håper å bidra til økt kunnskap om Okstindan, og at dette vil resultere i større turglede når turen legges hit. I våre øyne er Okstindan et vakkert, rikt, spennende og utfordrende område. Vi deler gjerne vårt slagord for boka som er: Hvorfor sitte inne, når alt håp er ute? Intensjonen med boka er å gi mange fjellglade friluftsinteresserte en god grunn til å ta seg mange turer til Okstindan. Kilde:

8 8 TV-aksjonen 2010 søndag 24. oktober - ved Flyktninghjelpen Støtt opp og bli bøssebærer for Tv-aksjonen 2010! Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24.oktober og årets bidrag er Flyktninghjelpen. I løpet av 2 timer den 24. oktober skal vi besøke 2 millioner husstander over hele landet. Til dette trenger vi bøssebærere. Jobben er meningsfull og enkel: Du møter opp til avtalt tid og sted, går ruten som er utdelt av baseansvarlige og returnerer deretter bøssen. Bli med på årets viktigste søndagstur! Litt om Flyktninghjelpen Dette er femte gang Flykninghjelpen har TV-aksjonen. De var de første som hadde TV-aksjonen da den startet opp i 1974 men da under navnet Flykningrådet. Dette navnet måtte de endre pga mange trodde de var et offentlig organ. Pengene fra årets TV-aksjonen skal gå til hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt. Omlag 43 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn av krig og konflikt. De har alle odds mot seg. Med pengene fra TV-aksjonen skal Flyktninghjelpen sørge for at flere får husly, mat, utdanning og juridisk bistand, og sikre god drift av flyktningleirer i noen av de verste kriseområdene i verden. Flyktninghjelpen skal bruke pengene til å dekke de mest grunnleggende behovene til dem som trenger det aller mest. Hvordan kan du hjelpe? Gå inn på webadressen og meld deg som bøssebærer! Oppe til høyre på denne siden kan du enten melde deg på ved å fylle ut et skjema eller du kan ringe inn på bøssebærertelefonen på På denne siden finner du alt av informasjon du trenger om årets TV-aksjon. Alt fra kampanjemateriell, næringslivstafett, årets skoleopplegg og videoer finner dere her. Ønsker du eller vet du om noen som har egne lokale tiltak opp mot TV-aksjonen kan dere går inn på facebooklinken nedenfor for å registrere aktivitetene deres. Nordland/ ?ref=ts Senere denne måneden kan dere også melde dere som bøssebærere eller gi et beløp til TV-aksjonen direkte inne på facebook. Alle monner drar, og hver krone som samles inn er viktig! Har du kreative innspill til hvordan vi kan samle inn penger, er vi svært takknemlige! Du kan arrangere basarer, lotteri, konserter, vaffelsalg, konkurranser osv. Bare fantasien setter grenser! Ta kontakt med oss på tlf: eller tvaksjonen.no, på tlf Har du ikke mulighet til å gå som bøssebærer kan du gi et engangsbidrag på 200,- ved å sende en SMS med TVA til Du kan også gi online på Lykke til med årets viktigste dugnad! Med vennlig hilsen Tone Larssen tlf Fylkesaksjonskoordinator Nordland TVaksjonen Flyktninghjelpen FjellKveld på Eitran Hjertelig velkommen til Joker Korgen 4. november kl. 19:30-21:30. Fjellkvelden har dette på programmet: - Velkomsthilsen og informasjon om Hemnes Turistforening ved Svein Arne Brygfjeld - Foredrag om Okstindan og presentasjon av Okstind-boka ved Per Jomar Hoel og Dag Brygfjell - På langtur: Kirgisistan, Mt Rainier, og Kilimanjaro. Frode Solbakken, Sindre og Vegard Vang viser bilder og forteller. Arrangementet koster 20 kr i inngangspenger, og disse går i sin helhet til inntekt for Hemnes Turistforening. Kaffe og kaker til salgs i kaffebaren! Foto: Frode Solbakken

9 Verdensdagen for psykisk helse 2010 Arbeid og psykisk helse er tema for Verdensdagen for psykisk helse i Årets kampanje har som mål å skape økt åpenhet om psykisk helse på arbeidsplassen. Psykiske problemer er vanlige Omtrent halvparten av Norges befolkning vil oppleve psykiske vansker i løpet av livet. Angst og depresjon er de vanligste helseproblemene og medfører flest tapte arbeidsår blant befolkningen (Folkehelseinstituttet). Arbeid er som oftest positivt for den psykiske helsen. Arbeid kan bidra til felleskap, mening i tilværelsen og økonomisk trygghet som beskytter mot psykiske helseplager (Folkehelseinstituttet). Det kan også være et viktig bidrag til bedring for de som er rammet av psykiske helseproblemer. Økt åpenhet og endring i holdninger rundt psykiske helseproblemer, samt økt sysselsetting er derfor de viktigste forebyggende tiltakene vi kan stimulere til. 9 Sett arbeid og psykisk helse på dagsorden Psykiske lidelser er blant de vanligste årsakene til sykefraværet i Norge, og koster samfunnet mellom milliarder i tapt arbeidsfortjeneste og uføretrygd (Folkehelseinstituttet). Det er også for mange mennesker som faller ut av arbeidslivet på grunn av psykiske helseproblemer. Det er behov for å øke kunnskapen hos arbeidsgivere om hvordan man kan møte psykiske helseproblemer blant ansatte, og hvordan man skal tilrettelegge for at disse fortsatt kan være i jobb. Regjeringen har satt i gang en stor satsing gjennom Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse ( ). I 2010 sendes oppfordringen om å bruke Verdensdagen for psykisk helse som en dialogarena; Det ligger mange muligheter i å satse på forebyggende arbeid for å forhindre at folk blir langtidssykemeldte Kilde: og Hanne Cathrine Gullerud Verdensdagen søkes også i år markert i Hemnes kommune. Den 10. oktober faller på en søndag i år og dette gjør at det ikke blir arrangementer på selve dagen. På grunn av høstferie og diverse ferieavvikling blir arrangementene lagt til uke 42, mellom den 18. og 22. oktober. Ingen arrangement er fastspikret, komiteen har ikke møttes enda... men jeg ser for meg at det blir foredrag med utgangspunkt i temaet. Vi satser på å få til arrangement i hele kommunen. OBS! Se etter plakater på ditt hjemsted! OBS! Ny benk fra LIONS Korgen til Gammelskolen! Siste helga i august var det kamkakefestival i Bleikvasslia. Lions Korgen benyttet denne anledningen til å overrekke en utebenk til bygdelaget i Bleikvasslia. Lions har tidligere laget en slik benk som ble overrakt Korgen Camping under lagets avslutningsmøte i juni. Ettersom Lions Korgen også har medlemmer i Bleikvasslia, var det naturlig at en benk også ble plassert der. Benkene er laget på dugnad blant medlemmene. Denne ble plassert ved inngangen på Gammelskolen, som bildet viser, men om dette er den endelige plassering, vites ikke. Gammelskolen har et stort uteområde, og det er flere muligheter. Med på foto er styret i Bydelaget, fra venstre og sittende på benken: Eirik Lorentzen, leder - Gitte Heggedal, styremedlem - Bjørn Finnes, kasserer - Else Hoff, styremedlem og Odd Bleikvassli, nestleder. Med på bildet er også Inge Brox, Kjell Arne Johansen, Rita Stien og Kåre Ødegård. Foto: Esther Villmones Ødegård Helse- og velværemessa 2010! Lørdag 2.oktober inviterer velværeoperatørene til årets helse og velværemesse på Korgen samfunnshus. Fra klokka 10 til får publikum ta del i et rikholdig program. Her er en rekke aktører på plass med sine helse- og velværeprodukter og tilbud. Gjennom hele dagen vil det være foredrag og forskjellige aktiviteter. Kunstutstillinger blir det også. Som tidligere serveres det deilig mat med bakgrunn i thailandske mattradisjoner.

10 HEKS - Ett år og godt voksen! Det er sjelden at en ettåring kan benevnes som voksen, men damekoret HeKS på Hemnesberget står støtt som fjell til tross for at alderen bare er drøyt året. Spiren til damekoret HeKS ble sådd allerede tidlig på sommeren Da ble det dannet et lite prosjektkor under Ulf Skjærans kyndige dirigenthånd. Et kor som skulle opptre med to-tre sanger i Hemnes kirke under jazzgudstjenesten på Hemnesjazz det året. Om lag 15 sangere med stor overvekt av hunkjønn gjorde såpass stor lykke at de ivrigste av de unge damene fikk blod på tann for noe mer. De mente at det var grunnlag for å gjøre et forsøk på å få til et større blandakor på stedet. En aktiv vervekampanje, der man inviterte både damer og herrer til å melde sin interesse, ga ikke det ønskede resultat hva mannfolk angår. I og for seg ikke så rart ettersom det allerede er et mannskor på Hemnes. Men det såkalt svake kjønn gikk nærmest av skaftet i iver etter å melde seg på dette nye kortilbudet. Før de var kommet skikkelig i gang med øvelsene i september måtte deres unge og aktive 10 dirigent sette ned foten og si fra at nå må vi bare ha inntaksstopp. Medlemsmassen lå da og vaket på imponerende 50 syngedamer. Men ikke alle ble værende. Noen fant fort ut at dette ikke var noe for dem likevel, så utover høsten 2009 stabiliserte sangerskaren seg på om lag 40 gullstruper. Koret øvde jevnt og trutt, og publikum på Hemnesberget fikk høre dem ved flere anledninger i løpet av deres aller første sesong. Allerede 5. november i fjor opptrådte koret med stor innlevelse på et stort kortreff på Hemnesberget. Så var det Lysmessa før jul og kulturmønstringen 17. mai. Stadig i fremgang. Det hele toppet seg da det unge damekoret imponerte et stort publikum i Hemnes kirke under jazzgudstjenesten på årets Hemnesjazz 2010 (hvor korbildet er tatt). Dirigent Ulf Skjæran har klart å få vakker og rent klingende korsang ut av en fin blanding yngre og litt mindre unge damer. Koret består av både nybegynnere og jenter med mange års erfaring som både solister og korsangere. Alle med rikelig sjarm og ynde. Ikke desto mindre har de valgt seg et navn med motsatt fortegn; HeKS. Dette lite sjarmerende navnet trenger nok en forklaring for å få forståelse. Det er en forkortelse som står for Hemnesberget Kvinne Sangensamble. Vi spør korets leder, Trine Lise Bang, om de fortsatt har inntaksstopp, eller om de ønsker seg flere sangere? Akkurat nå har vi stopp. Vi øver intenst på et fult konsertprogram, og da er det vanskelig for nye å komme inn. Etter at vi har holdt vår konsert åpner vi for nye inntak. Det er faktisk noen som står på venteliste. Hva slags planer har koret for høsten. Blir det egen konsert i år? Ja, faktisk har vi tatt mål av oss å holde en egen konsert allerede fredag 5. november. Det er ikke tilsiktet, men dette er nøyaktig årsdagen for korets første opptreden. Nå går vi for full pakke og stinn brakke på Aulaen når vi skal gjennomføre en hel konsert alene. Nærmere jul blir det opptreden på kommunens prisutdelingsarrangement i Korgen. Har koret planer om å delta på noe stevne til våren, eller kanskje en hyggelig reise? Vi har begynt å snakke om slike mål for sesongen, men ennå er det bare på pratestadiet. Vi får se, vi har mange forskjellige ideer. Det er viktig for oss hele tiden å fokusere på å ha det artig i lag. Korvirksomhet er nemlig så mye mer enn sang. Tekst / foto: Tore M Furuhatt Glimt fra høstens doning på Hemnes ILs bod i Paradiset...

11 11 OPPSLAGSTAVLA oktober/november Nye Klammerposten er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! - Dag/dato Kl. Aktivitet - arrangement Sted Ansvarlig Man - tors 10:00 Fotoutstilling med Tore M. Furuhatt/Korgen fotoklubb Bjerka Hemnes Frivilligsentral Hver tirs 20:30 Tirsdagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver ons. 11:00 Onsdagskafé på Gammelskola Bleikvasslia Kaffesiken Hver fre. 22:00 Fredagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver lør 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Korgen Radio Korgen Lør :00 Helse- og velværemesse 2010 Korgen samfunnshus Velværeoperatørene Søn :00 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes 11:00 Klubbmøte m/fotosprint Bjerka - Frivilligsentralen Korgen fotoklubb Tirs :30 Babysang Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 16:00 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes 18:00 Bli kjent kveld 4 åringer Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Tors :00 Høstferie ved skolene Alle skolene Hemnes kommune 16:30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Fre :00 2-dagers videregående Swing og Blues Boogie-kurs Korgen - Stran HemnesDans Søn :00 Verdensdagen for psykisk helse?? 11:00 Gudstjeneste, høsttakkefest og konfirmantpresentasj. Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Tirs :30 Babysang Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 11:00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 18:00 Bli kjentkveld - 4 åringer Korgen kirke Kirken i Hemnes Tors :00 Refleksdagen 2010 Bjerka - Frivilligsentralen Hemnes Frivilligsentral Søn :00 Gudstjeneste med høsttakkefest Korgen kirke Kirken i Hemnes Man :00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Hele kommunen Hemnes kommune/mh-hemnes Tirs :00 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Ons :00 Menighetstreff Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes Tors :30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Lør :00 Markering av den 5. Europiske donasjonsdagen Hele landet Stiftelsen organdonasjon Søn :00 TV-aksjonen 2010 ved NCR Flyktninghjelpen Hele kommunen Innsamlingskomiteen 11:00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes 17:00 Gudstjeneste Finneidfjord helsehus Kirken i Hemnes Tirs :00 ÅRSMØTE Korgen skytterlag Tors :00 Menighetstreff Korgen menighetshus Kirken i Hemnes 19:00 Klubbmøte på tema: MØRKE Frivilligsentralen Korgen fotoklubb 00:00 Operasjon Dagsverk 2010 Skoleelever 00:00 Kommunestyremøte Kommunestyresalen Hemnes kommune Lør :00 Korgen IL 75 års jubileumsfest m/kjell s Angels Korgen samfunnshus Korgen IL Søn :00 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes NOVEMBER Ons :00 Senior-datakurs for nybegynnere Gammelskola Valla Kåre Børli Tors :30 FjellKveld på Eitran m/bildekåserier Joker Korgen Hemnes turistforening Lør :00 Høst/julemesse + m/husflid, middagssalg + kaffesalg Karihaug i Bleikvasslia Bleikvassli Husflidslag Søn :00 Høst/julemesse + m/husflid, middagssalg + kaffesalg Karihaug i Bleikvasslia Bleikvassli Husflidslag Fre :00 Fridag ved skolene Alle skolene Hemnes kommune Tors :00 Klubbmøte på tema: AKTIVITET Frivilligsentralen Korgen fotoklubb TIL LAG OG FORENINGER O.A.: Husk å sende inn aktivitets- og terminlister oa. stoff innen den 10. hver måned, til: Årsbøker til redusert pris! Hemnes historielag selger sine årbøker til redusert pris. Både Årbok for 2007 og Årbok for 2009 kan kjøpes for kr Bøkene kan kjøpes fra lager hos Hemnes museum på rådhuset i Korgen. Hilsen Mary

12 Viggo Stien Transport AS gruslevering Tlf Korgensenteret Telefon Faks Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli HEMNES Mat & Vinhus Sørlandsveien 14, 8640 Hemnesberget Tlf Tlf Korgen Tlf Bjerka Sandindustri Tlf Statoil Butikk Korgen - Tlf Korgen Camping Tlf Hemnesberget Tlf Hemnes bokog papirhandel Tlf IP ELEKTRO REGISTRERT ELEKTROENTREPRENØR Installasjon og prosjektering av elektroinstallasjoner Øvre Villmones KORGEN Postboks KORGEN Tlf.nr Faks nr Tlf Sørlandsveien 65, 8640 Hemnesberget Tlf Kvessing, sliping og salg av: Sagblader - Hardmetallblader - Høvelstål - Fresere Stikk- og hullsager - Båndsagblader - Økser, ljåer og kniver DEKKSALG! Ulfs snekker- og rammeverksted Innramming av bilder Tlf.: Rana Dykkerselskap AS Øvre Villmones 22, 8646 Korgen Tlf.: Grafisk produksjon:

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Vinnerne av Terrengcupen 2016

Vinnerne av Terrengcupen 2016 Vinnerne av Terrengcupen 2016 Da er årets vinnere av CK Elverums terrengcup kåret. Odd Erik Farstad vant Herre klassen, mens Lise Magnussen vant Dame klassen. Gratulere! Resultater-cke-cup 2016 Neste år

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Månedsbrev Harelabben Mars 2014

Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Tilbakeblikk på februar: Endelig ble det bursdagsfeiring på Harelabben. Hurra for Eirik, Sigurd og Anna 2 år! Bursdagene ble feiret med flagg, bursdagskrone, «Hurra for

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Sanger til julesamling

Sanger til julesamling Sanger til julesamling 21.12.17 Juletrall (Kor arti Vol 7) Vi skal pynte huset med mosebrisk og blad. Vi skal lage staker og sette dem på rad. Vi skal bake boller, store og små. Vi skal lage snipper med

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket November 2017

Månedsbrev fra Elgtråkket November 2017 Månedsbrev fra Elgtråkket November 2017 Litt å huske på i november: 6.11: ha med dag 20.11: Eva fire år. 21.11: Aktivitetsdag for røde fjær i kleivhallen. 24.11: Slakting 27.11: Ulrik fire år. 1.12: Julegateåpning

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører.

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Amir har kjøpt ny datamaskin. Den var ganske dyr, men veldig fin. Han bruker den ofte, både til skoleoppgaver

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL - Nr. 4/2016-50. årgang www.slastad-il.no Fyller 50 år Orienteringsgruppa i Slåstad idrettslag startet klubbavisa uten navn i mars i 1966. Mannen bak var Ole Sverre Moss.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Turkonkurransen starter 14.mai og avsluttes 11. oktober. Frist for innlevering av deltakerbevis er fredag 16. oktober. 4- fjell er et samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen Finværet fortsatte i oktober, og selv om det ble kaldere morgener, så steg temperaturen ut over dagen, og vi kunne være mye ute sammen. Vi prøver selvsagt å være ute uansett vær, men det

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Hva har 1 og 2 åringene gjort i januar?

Hva har 1 og 2 åringene gjort i januar? Januar kom med noen flotte kalde dager, der vi endelig fikk SNØ! Det var lykke å kunne finne frem akebrettene og endelig ake i akebakken Hva har 1 og 2 åringene gjort i januar? Siden januar er en vintermåned,

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer