Klammerposten. Det norske hus i Gornji Milanovac i Serbia.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klammerposten. Det norske hus i Gornji Milanovac i Serbia."

Transkript

1 Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 8 årg. 8 Oktober 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Det norske hus i Gornji Milanovac i Serbia. Foto: FVS Hemnes Les mer om: Leseraksjonen 2010 Geiter på Mettiauren Spennende vennskapsprosjekter i Serbia Venter på vinteren... Korgen IL 75 år Helse og velværemessa 2010 Bjerka Maskin og Scooter AS Næring basert på lokale ressurser Tlf Roy Rognan Tlf Tlf Hemnesberget

2 2 Info fra Frivilligsentralen Påminning - Frivilligsentralens frivilligpris! Frivilligsentralen minner på om innsending med forslag på kandidater til frivilligpris. Som lokal markering av FNs frivillighetsdag og i samarbeid med Hemnes kommune, ønsker Hemnes Frivilligsentral å utdele en egen Frivilligpris 5.desember i år. Dette er statuttene for prisen: All frivillig innsats skal verdsettes i utvelgelsen av prisvinner og både kvantitet (antall timer) og kvalitet (en verdifull handstrekning) vil bli vektlagt av juryen. Prisen utdeles til: en person som har gjort en særlig uegennyttig innsats en person eller gruppe som har utmerket seg i frivillig samfunnsnyttig arbeid i Hemnes kommune Kandidaten må ha: brukt tid og ressurser for å hjelpe andre gitt hjelp uten godtgjørelse gitt hjelp av uegennyttig karakter gitt hjelp som har blitt opplevd verdifull av mottakeren eller bare skapt glede Det kan sendes inn forslag på noen som har gitt: handstrekninger som du selv har mottatt eller sett andre motta verdifull hjelp som ikke blir oppført i noen lister eller register arbeid som du vurderer som verdifullt og samfunnsnyttig. Forslaget må begrunnes. Styret i Hemnes Frivilligsentral er jury. Send inn forslag til: Hemnes Frivilligsentral, Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka Prisen utdeles hvert annet år på FNs frivillighetsdag 5. desember. Vinneren får Diplom med juryens begrunnelse Kunst/handverkprodukt utført av en kunstner/kunsthandverker med lokal tilknytning. Leseraksjonen 2010 Så var det på n igjen vel ett år er gått siden sist! På nytt inviterer vi leserne med på å gi frivillig bidrag til Nye Klammerposten! Produksjonen av Nye Klammerposten koster en god del penger. Selv om det meste av redaksjonelt arbeid og distribusjon skjer på frivillig basis, er det trykkinga som koster penger. Klammerposten er også å finne på Frivilligsentralens internettside. Å legge ut Klammerposten på nettsiden gjøres eksternt og er noe vi må betale for. Frivillig leserbidrag gjennom Leseraksjonen er helt avgjørende for utgivelsene av Nye Klammerposten - både i papirog nettform! Flere lesere støtter oss, men dette er bare en bitte liten del av alle de som får Nye Klammerposten. Redaksjonen håper å gi ALLE som setter pris på Nye Klammerposten et lite puff til å betale frivillige leserbidrag! Lesere på nettsiden vår ønsker vi også skal gi bidrag! Benytt deg av banknummer: i Helgeland sparebank. Som for årene før ligger det fine premier og venter på å bli trukket ut blant de som betaler. Foreløpig er premiene en godt bevart hemmelighet. Dette er noe vi kommer tilbake til! PS! De som har betalt tidligere i år kommer selvfølgelig også med i trekningen! Med vennlig hilsen redaksjonen! Senior-datakurs I høst vil det bli arrangert et nytt seniordatakurs i samarbeid med frivilligsentralen. Kurset er et nybegynnerkurs som vil gi deg grunnleggende datakunnskaper om windows, internett, e-post, tekstbehandling og enkel bildebehandling. Du trenger ikke noen forkunnskaper for å være med. Kursstart 3. november. Etter nyttår vil det bli arrangert et kurs for litt viderekommende. Dette kurset vil være rettet mot de som ønsker å ta vare på digitale bilder, lagring og behandling av disse. Vi vil også komme inn på enkel redigering av digital film. Kursstart 10. januar. Har du spørsmål om kursene eller ønsker å melde deg på, kan du ta kontakt med Kåre Børli, tlf Foto: Gisle Urvik Redaksjon Ansvarlig redaktør: Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Tore Furuhatt Hemnesberget Hege Herringbotn Bleikvasslia Kontakt: Besøksadresse: Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2300 Trykk: Xpresstrykk AS Grafisk tilrettelegging Rune Furuhatt

3 Kommune-info 3 Nabokommuner på Indre Helgeland samarbeider tett i Serbia Mange av Klammerpostens lesere er sikkert klar over at Hemnes kommune har en vennskapskommune i Serbia; Prokuplje. Bakgrunnen for at kommunen har knyttet vennskapsbånd akkurat her er hva som hendte under 2. verdenskrig. Mange jugoslaviske krigsfanger ble sendt på straffearbeid til bl.a. Korgen og på Fagerlimoen ble det etablert en fangeleir. Tett innpå 60% av de som ble sendt til Korgen kom aldri hjem til Jugoslavia. Uten en kjempeinnsats fra mange bygdefolk, som hjalp fangene med mat, klær og menneskelig varme og støtte ville dødsprosenten vært mye større. Vennskap og kontakter ble etablert mellom fangene og folk i bygda dette ble pleiet og utviklet i årene etter krigen. I 1985 ble Prokuplje og Hemnes vennskapskommuner. Siden 2004 har det vært mye kontakt mellom de to kommunene våre. Ved hjelp (økonomisk) fra norsk utenriksdepartement (UD) og KS har Hemnes gjennomført ca 10 ulike prosjekter sammen med Prokuplje. Dette året søkte Hemnes kommune sammen med Hattfjelldal og Vefsn, som også har vennskapskommuner i Serbia, om støtte til tre felles prosjekter. Prosjektene handler om å utvikle modeller for frivilligsentraler, kulturskoler og ungdomsråd basert på norske modeller. Hver av de tre norske kommunene har hovedansvaret for sitt område. Hattfjelldal har for frivilligsentraler, Vefsn for kulturskoler og Hemnes for ungdomsråd. I begynnelsen av september var det oppstartsmøte for alle tre prosjektene. I den forbindelse var daglig leder for frivilligsentralen i Hemnes, Øyvind Arntsen, invitert til å delta på samlingen i Serbia. Jon Ervik, avdelingsleder for kulturskolen i Hemnes deltok også i tillegg til ordfører Kjell-Idar Juvik og prosjektkoordinator Rolf Fjellestad. Det var møter i vennskapskommunen til Vefsn; Gornji Milanovac og i hovedstaden Beograd. Her møtte vi våre serbiske samarbeidspartnere. Alle prosjektene ble presentert. I tillegg ble det utarbeidet aktivitetsplaner for første prosjektår. Hele prosjektperioden er på tre år. Som nevnt har Hemnes hovedansvaret for ungdomsrådprosjektet. På neste møte skal ungdom fra alle de seks kommunene møtes for å utvikle dette delprosjektet videre. At representanter fra ungdommen i de seks kommunene får mulighet til møtes, og arbeide sammen, er kanskje det aller viktigste for at vennskapsbåndene skal utvikles videre. Det er nye generasjoner som nå knytter kontakt, men det er viktig å ha med seg historien når fremtiden planlegges. Det er utfordrende, spennende og lærerikt å møte folk fra et annet land på denne måten. De organiserer kommunene og den frivillige aktiviteten på en svært ulik måte, sammenlignet med oss.. Likevel kan vi lære mye av hverandre. Det er ikke slik at vi her i Norge sitter på selve løsningen! Dette går begge veier. I tillegg til det konkrete prosjektsamarbeidet blir vi også kjent med hverandre, og kontakter og vennskap etableres. Maten er et kapittel for seg. Det serbiske kjøkkenet er ikke Europas mest kjente, men det er så absolutt et spennende og smakfullt bekjentskap. Anbefales til alle! I november skal vi møtes igjen da i Hattfjelldal. Det blir spennende, og vi ser frem til å møte våre serbiske venner igjen der. Ordfører Asgeir Almås er, med god hjelp av sine medarbeidere, alt i god gang med å planlegge samlingen. De vil nok presentere kommunen på sitt beste, selv om novembermørket da har tatt godt tak kanskje vi etter jul kan by på en liten rapport fra samlingen ut på nyåret? 1. bilde) Kulturhuset i Gornji Milanovac 2.bilde) Overrekkelse av gaver fra Norge ved Bjørn Inge Aufles fra Vefsn Frivilligsentral. Åpent alle dager! Tlf.: Tlf.:

4 4 Vennskapshuset i Serbia I 1987 ble Vennskapshuset eller Det Norske Hus i Jugoslavia innviet. Huset ble finansiert etter en kjempeinnsats fra nordmenn, som etter 2. verdenskrig hadde utviklet et nært forhold til Jugoslavia. Huset ble tegnet av en jugoslavisk arkitekt. Det forener både norsk og serbisk byggeskikk. Tømmeret ble fraktet med jernbane i tre containere fra Norge gjennom hele Europa til Jugoslavia. Huset ligger i vennskapskommunen til Vefsn; Gornji Milanovac. Representanter fra både den jugoslaviske og norske regjeringen var tilstede under åpningen. I 2007 feiret huset 20 år, også det til stor festivitas. Huset er et symbol på de bånd som ble skapt under 2. verdenskrig mellom Jugoslavia og Norge. Mange tusen nordmenn har besøk huset siden åpningen. Konferanser og møter blir lagt hit, i tillegg kommer mange turister for å besøke huset. Huset rommer et museum, der også gjenstander fra bl.a. fangeleiren på Fagerlimoen er utstilt. Videre er det forsamlingssal og en god restaurant på huset. Delegasjonen fra Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes besøkte huset da de var på besøk i Serbia i september. Her fikk de en omvisning og en oppdatering på bakgrunnen og historien for huset. Huset er nå over tjue år, og har nå et stort behov for renovering. Dette vil trolig starte opp fra neste år. Dersom du er interessert i mer opplysninger om huset kan du ta kontakt med Vennskapssambandet Norge Vest Balkan: Vennskapssambandet Norge - Vest Balkan Vennskapssambandet Norge Jugoslavia skiftet navn på organisasjonen på sitt landsmøte i april i år. Nå heter Sambandet «Vennskapssambandet Norge Vest Balkan». Bakgrunnen for dette er selvsagt det som skjedde i det tidligere Jugoslavia på 90-tallet. Med navneendringen forsøker vi å markere at foreningen skal og vil ha kontakt med alle de nye nasjonene som utgjorde det tidligere Jugoslavia. Sambandet hadde for noen år tilbake mange medlemmer i Hemnes, spesielt i Korgen. Vi ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen! Dersom du har spørsmål om dette kan du få mer informasjon om organisasjonen på våre nettsider: Du kan og ta kontakt med oss gjennom Medlemskap koster kr pr år. På forsommeren neste år har landsstyret valgt å legge sitt vårmøte til Korgen. Da vil alle medlemmer og andre intresserte bli invitert til medlemsfest. Mer informasjon om dette vil du bl.a. finne her i Klammerposten. Bilde) Norgesvenn Dragan Markovic. Hobby og fritid Tekst/Foto: Astrid Arntsen Epost: Rune Oldernes holder geiter Den observante, og ikke minst nysgjerrige tilskuer, har kan hende lurt på hva slags camp det er som er opprettet på Mettiauren utenfor Korgen Camping. Fra campingen ser man en grønn lavvo og et ukjent antall geiter som tripper og løper rundt på holmen. At det er en holme er for den ukjente ikke så lett å se, da den går i ett med landskapet på den andre siden. Man oppdager den ikke før man tar en tur på forebygginga på motsatt side av elva, eller at man er i båt ute på elva. Holmen, og Runes tilknytning til den, er den direkte årsaken til at geitene befinner seg der ute. - Mettiauren er i familiens eie, og fra min barndom har jeg mange minner herfra, forteller Rune. Vi dro ofte på kaffeturer hit, herfra kunne vi fiske, her var det fuglereir og fugler som det var spennende å kikke på, her hadde vi bål og vi følte oss som i villmarka selv om sentrum var ganske nært. At det føles som om vi er langt fra allfarveien kan vi understreke. Vi er på besøk på holmen. Det er en stille og fin ettermiddag, bålet er tent og kaffen kokt, - ekte bålkaffe. Vi sitter rundt bålet og prater mens elva strømmer forbi og fisken spretter like foran oss. Riktig idyllisk. Rundt oss pusler de fire killingene, pluss den ene geita. Den andre, navnesøster til journalisten, står bundet ved et tre, - hun ville yppe seg mot oss, og da var ikke Rune sein om å binde henne fast, - betryggende synes vi. Vi er som kjent av det nysgjerrige slaget så vi ville gjerne finne ut av disse geitene som vi har observert ikke bare i sommer, men også forrige år. Rune var bare smil og lutter øre da vi spurte om et intervju. Vi ble straks invitert til å besøke holmen, og etter en kort, kort båttur over elva steg vi i land. Der ble vi møtt av fire kje og to geiter. To flotte bukker var det også, men av hensyn til journalisten stod de bundet til hvert sitt tre: - Vi bruker å gjøre det hvis noen av de besøkende er engstelige, sier Rune. At vi var engstelig var vi ganske raskt ute med å forkynne, og at de var bundet syntes vi var veldig kjekt, spesielt etter å ha sett hvordan de

5 kunne barke sammen så det dundret. - Starten på det hele var at holmen holdt på å gro igjen av vegetasjon, både trær og busker. Jeg startet med ryddesaga for tre - fire år siden, men det var så store mengder og det kom opp nesten like fort som det ble ryddet. Da var det at ideen om å ha geiter her ute kom. Geiter er flinke til å spise og hjelper til med å holde vegetasjonen nede. Hele Korgen holder forresten på å gro over, men det passer vel ikke å slippe en geiteflokk løs i bygda, ler Rune. Vi kan ved selvsyn se at det har hjulpet her ute. Før elva ble regulert, styrte naturen selv dette: Vårflommen tok med seg masse vegetasjon, og greide dermed å holde holmen sånn noenlunde rein. Vi ser nå at det ligger mange kvistdunger som Rune og mange gode hjelpere har dratt sammen i den hensikt å brenne dem, pluss at bakken er ganske nedbeitet og fin. Enda er det ganske stort areal igjen som ikke er ryddet, så det er nok plass for geiter flere år. Men hvor kommer geitene fra? - De to første geitene fant vi på Finn.no. I år har vi åtte dyr, to bukker, to geiter, og fire kje. Vi sier at de er på feriekoloni. Den eldste bukken skulle avlives, men fikk forlenget levetida med sommermånedene her på holmen. 5 Bukkekje er ikke så populære, så de vi har har vi overtatt fra noen som ville bli kvitte seg med dem. Et par geiter kommer fra en familie som ikke kunne ha dem lenger, og som var glade for at de kunne få være her i påvente av et nytt hjem. I tillegg til Rune er Merete Langeland med her ute. Da vi kom på land ble hun straks omringet av geitene som ville kose med henne. Hun på sin side børstet og klappet dem. Spesielt den ene geita likte godt å bli stelt med. Hun poengterer at det er Rune sine geiter, hun er bare budeie. -Vi er her ute og ser til dem annenhver/ tredjehver dag. De klarer seg sjøl, men det kan jo være at det skjer noe galt. Vi har hatt en del gode hjelpere, spesielt må vi nevne Morgan Lillevold. Han er forresten en raser med motorsaga. Det er han som har satt opp lavvoen som brukes til overnatting ved fisking. Folk er ellers blitt oppmerksomme på geitene, så vi får ofte rapporter etter at de har vært på tur i området. Sånn sett så er det mange som følger med. -Dere er ikke plaget av uvedkommende som kommer hit? -Det er jo begrenset hvem som kommer seg hit. Man må jo ha båt, og det er det ikke mange uvedkommende som har. Vi vet at det har vært turister her via kano, men det har ikke skjedd noe uvanlig. Fra campingen sees geitene lett, og turistene fotograferer og synes det er et artig innslag. Vi bruker å være her med ungene, og de koser seg her ute. Spesielt er det for geitene når vi har med godis som vi har fått fra Joker, - gamle boller og utgått potetgull er livretten deres. Bare vi rasler med posene kommer de løpende. Hvis det er område som ikke er godt nok nedbeitet, så strør vi potetgull der, så samles alle der og gjør en god jobb samtidig som de finner godsakene. -Hva skjer med dyra når sommeren er over? -De to geitene håper vi at noen vil ha på vinterforing, mens kjeene og bukkene sannsynligvis blir slaktet. Kjekjøtt er veldig godt. Idet vi skal til å ta farvel oppdager vi noen små grå nøster som spretter innimellom trærne. Det er kaniner, kan Rune fortelle. Av to kaniner som ble satt ut der i vår har det blitt en del avkom, antallet er noe usikkert, men de tror det er seks-åtte stykker. De gjemmer seg i kvistdungene som skulle brennes, men nå tør de ikke sette fyr på dem av redsel for å skade kaninungene. Huffda, tenker vi... Turer og turmål Tekst/foto: Frank Jakobsen Langseth Epost: Vandretur fra Leirvika til Tovåsen Nå som høsten er kommet har jeg dette turtipset. Dette kan være en dagstur men også en fin tur med telt og fiskestang. Om man er hobbyfotograf kan du også ta flotte naturbilder, spesielt når høstfargene etter hvert setter inn for alvor. Du pakker sekken med mat, varme klær og ellers hva du kjenner du har lyst til å bære. (PS: Om du vil kan du ta bussen tilbake når du har kommet fram til Tovåshaugen.) Deretter tar du fergen fra Hemnes til Leirvika. Derfra skal du gå langs veien rundt halvannen kilometer. Når du har passert den første broen kommer du inn i en stor sving til høyre. I det du har kommet ut av denne svingen ser du deg til venstre. Der går det en gammel skogsvei. Denne skal du følge videre. Veien går etter hvert over til en sti i sørvestlig retning. Etter nesten 2 km kommer du til Lille Nonsvatn, 308 moh (på kartet står det bare Nonsvatnet). Her kan du få deg steikefisk. Deretter går du til vestenden av vannet og følger dalen sørvestover nesten 1 km. Da kommer du til Lille Hansfinnvatn, 342 moh (på kartet står det bare Hansfinnvatnet). Om du sitter ved vannet en tidlig morgen på høsten så kanskje du får se tåken komme som en tordnende elv ned skaret fra nordøst. Fisken her er små men meget velsmakende som sprøstekt. Ved vannets utos ligger en liten hytte og denne bekken skal du følge videre ned til Nervatnet (også kalt Slappfiskvatnet). Her kan du jo prøve lykken... Fra dette vannet skal du gå nordvest ned i Synnafjelldalen. Ned gjennom denne dalen renner en liten elv som du kan krysse for på den andre siden av elven er det en sti som følger dalen vestsørvestlig retning. Følg stien opp Nonnsvassåsen til Store Nonsvatnet. Utpå høsten vil du få et flott skue i høstfargene her i området. Her burde det gå å finne en fin teltplass for natten. Videre så følger du bare stien fra vestsiden av Nonsvatnet til Ranvatnet og ned Randalen. Det er en del myrer og ikke fritt for dyreliv. Kanskje du får et bilde av storoksen om du går stille. Til slutt treffer stien en vei du kan følge, eller du kan fiske deg nedover Ranelva til du kommer til hovedveien. Om du beregner tiden godt kan du ta bussen uten at du trenger å vente for lenge.

6 Trimmar n Tekst/Foto: Hege Herringbotn Epost: 6 Venter på vinter n... Oppkjøringen til skisesongen er i gang for Torgeir Nilsen Rekve, nygift småbarnspappa i Bleikvasslia. Han innrømmer gjerne at han gleder seg til snøen kommer og plutselig er den her. Jeg finner Torgeir ved den røde trakkemaskina, i umiddelbar nærhet til lysløypa i heimbygda. - Denne bakken er perfekt til intervalltrening, sier Torgeir og viser til bakken opp mot idrettslagshuset. - Kan være ganske artig å bruke pulsklokka her også høyspentlinja kan lure pulsmåleren opp i 300! Å trene i intervaller er effektivt, men jeg benytter meg av forskjellige treningsformer for ikke å gå lei. Det har gått en del i rolig langtur på rulleski innover Kongsdalen, mens andre ganger er det sykkelen som får være med. Løping har også vært prøvd, men da gjelder det å holde seg unna asfalten for å spare beina. Nærområdet fungerer som allsidig treningsarena, enten det er fjellterreng, asfalt, eller lysløypa i skogen. Torgeir prøver å få trent annen hver dag, og det skjer helst etter at ungene er i seng. - Etter hvert som det blir tidligere mørkt, er lysløypa kjekk å ha med eller uten snø. Langturene legges helst til helgene, slik at jeg får trent i dagslys. Boktipset Bienes hemmelige liv Sue Monk Kidd Da jeg første gang fikk boka anbefalt, antok jeg at det var en slags håndbok i birøkt, - noe det ikke fristet å lese om. Så ble den seinere nevnt med glød av flere, og så tok nysgjerrigheten overhånd. Ei bok om bienes hemmelige kjærlighetsliv, kanskje? Så viser biene seg å være en slags statister i livet til fjorten år gamle Lily Owens, - ei jente fra Sørstatene i USA tidlig på sekstitallet, som lever med vissheten om at hun selv kan ha Han trener stort sett alene, men noen ganger passer det slik at han trener sammen med Birgitte Skjefstad. De deltok begge i Birkebeinerrennet sist vinter, noe som tydeligvis gav mersmak. - Jeg fikk overta en billett til Birken bare to måneder før det 54 kilometer lange rennet skulle gå av stabelen. Da måtte jeg jo bare begynne å trene, flirer Torgeir. Han forteller at han drev aktivt på skifronten for inntil ti elleve år siden, og at han fikk blod på tann igjen etter Birken. - Jeg gir alt! Torgeir ler. - Resultatet er egentlig litt viktig for meg. Målet er ei god tid på neste Birkebeinerrenn, og det holder motivasjonen oppe. At formen også blir bedre, er en fin bonus. Foreløpig er det ikke noe særlig aktivt skimiljø i Bleikvasslia. Tekst: Eli Karin Vandbakk Epost: drept moren sin da hun var fire år. Hver dag våkner hun med savnet etter henne og samtidig angsten for hvilket humør faren er i. I de varme sommernettene ligger hun og hører hvordan biene som bor i veggene, kommer inn i rommet og flyr fritt omkring. Selv føler hun seg fanget. Denne sommeren skjer en oppvåkning i og med urolighetene rundt borgerrettighetene for de fargede, og hun får det hele inn på livet da den svarte hushjelpen Rosaleen blir satt i fengsel etter å ha spyttet på noen hvite menn. Selv er ikke Lily så opptatt av hudfarge og bestemmer seg for å redde Rosaleen ut. Og når hun først er i gang, hvorfor ikke rømme i samme slengen? De havner i en småby hvor en særegen honning produseres på farmen til tre svarte og svært spesielle søstre. Lily får snart mistanke om at hennes egen mor har kjent disse sterke og omsorgsfulle kvinnene. Etter hvert får Lily svarene hun leter etter. Bildet av moren blir - Lysløypa er bra, traséen er fem kilometer lang og ganske utfordrende. Her arrangeres det skirenn for barn, men vi har dessverre ikke cup her oppe. Torgeir ser for seg at det kan være et alternativ å delta på cuprenn i Korgen kommende vinter. - Tror nok jeg kommer til å delta på noen turrenn i nabokommunene også, det blir fine utfordringer i oppladningen til selve Målet med stor M: Birkebeiner n. tydeligere, men ikke nødvendigvis slik hun hadde håpet. «Bienes hemmelige liv» er en kjærlighetshistorie. Ikke mellom mann og kvinne, men mellom Lily og fire sterke, fargede damer som tilbyr henne en kjærlighet hun ikke alltid våger å tro på eller ta i mot. Forfatteren selv, Sue Monk Kidd, levde lenge i troen på at kvinner er underordnet mannen. I miljøet der hun vokste opp, var dette den naturlige holdningen. Først da hun ble voksen og selv mor til ei jente, så hun plutselig hvor feil det var med rollen som den underdanige. Som forfatter mente hun det eneste rette var å fortelle sannheten. Denne boka har derfor fått kvinneskikkelser med både selvstendighet, autoritet og varme. Den har blitt kåret til årets mest populære bok av ReadingGroupGuides. com foran Da Vinci-koden i 2004, og filmen bygget på boka ble lansert i Illustrasjonskilde:

7 7 Videregående kurs - swing og blues boogie! Fra fredag 8. og til og med søndag 10. oktober inviterer Hemnes Swing & Dansemiljø til videregående kurs i swing og blues boogie. Innleid instruktør er John Are Dahl fra Ørnes. Deltakerne bør på forhånd ha gjennomgått grunnkurs. Det er ingen fast aldergrense for å delta. Kurset finner sted på Stran i Leirskardalen og påmelding gjør du til: Line Therese Nilsen på tlf eller på e-postadressen Helgeland Paradekorps Korgen (HPK) Den 3. september var det første medlemsmøtet i HPK. 28 damer av 40 møtte på Korgen Vertshus. Korpset har just sett dagens lys, men har enda ikke startet verken med instrumenter eller spilling. Øvingskvelder blir mandager. Korpset er for damer over 20 år, og det ble ganske raskt fulltegnet av interesserte damer, trass i at starten og påmeldinga bare har foregått på Korgen Idrettslag er 75 år! Korgen idrettslag rundet 75 år den 27. mars Dette ble feiret med pølsefest for barna i Vesterli den 17 mars. Den store festen skal feires på Korgen samfunnshus 30. oktober Det blir servert middag, kaker og kaffe og Kjell s Angels spiller opp til dans. Vi oppfordrer alle medlemmer å melde seg på. Vi håper så mange som mulig melder seg inn i laget og deltar på festen. Medlemmer som har betalt kontingent i 2010 vil få innbydelse i posten. De som ikke har betalt medlemskontingent kan gjøre dette og melde seg på til: Berit Roghell og Ingrid Thom eller epost: Orientering om laget: Korgen Skilag ble stiftet 27. mars Etter krigen ble laget revitalisert som fleridrettlag, og i 1946 skiftet laget navn til Korgen idrettslag Laget har oppgjennom årene vært innom svært mange særidretter. Idag har vi undergrupper i ski, orientering, fotball, handball og trim/friidrett. I tillegg har vi egen klubbhuskomite, som også er representert i hovedstyret. Styret er godt fornøyd med at vi også i jubileumsåret holder høy aktivitet for barn, ungdom og voksne. Takket være gode samarbeidspartnere/sponsorer, stor dugnadsinnsats og kommunale tilskudd, har laget en sunn økonomi. Korgen IL har vært og er fortsatt et stort aktivum og en stor kulturbærer i bygda. Gjennom felleskap i 75 år har vi som dagens generasjon et stort ansvar for lagets videre utvikling og et felles ansvar for hverandre og den oppvoksende slekt. Vi vil benytte denne anledningen å rette en stor takk til alle ildsjeler, og alle som har deltatt i dugnadsarbeid fra lagets begynnelse og fram til i dag. Uten dere hadde ikke Korgen idrettslag nådd en alder av 75 år! Vi ønsker alle velkommen som medlem i Korgen Idrettslag. Aktive i laget må betale medlemskontingent. Vi oppfordrer spesielt familier med barn som er aktive i idrettslaget til å betale familiekontingent. Jo flere medlemmer vi har, til større offentlig tilskudd får KIL, og dette kommer jo barna til gode. Ved betalt medlemskap er barna automatisk forsikret for skade ved trening og arrangementer i KIL s regi. Kontingent for 2010 er: Familie, voksne m/barn under 16 år: kr 400,- Voksen: kr 200,- Barn under 16 år: kr 100,- Kontingenten innbetales til konto Mvh. Styret i Korgen IL Vår hovedsponsor: Facebook. For de som føler seg snytt for ikke å ha fått høre om dette, og som har lyst til å være med, KAN det enda være muligheter. Det er mulig å melde seg på, for i første rekke å bli satt på venteliste. Erfaringer fra andre korps er at det i begynnelsen kan bli en del avskalling, og da kan sjansen by seg for andre interesserte. Da er det sikkert trommer og utstyr å få kjøpe av de som eventuelt slutter. Påmelding kan skje til Runi Hammerø Sparby, tlf eller Illustrasjonsfoto: Helgeland Paradekorps Mosjøen under Torghattfestivalen -09. PS. Det er i skrivende stund to plasser ledige. DS Okstindan ei kjærlighetserklæring til helgelandsk natur! Boka, Okstindan Nord-Norges tak, er en samling av artikler og bilder fra et fjelleventyr i Hemnes kommune i Nordland. I Okstindan ruver Nord-Norges høyeste fjell, Oksskolten, 1916 meter over havet. Boka er på 336 sider og inneholder 67 artikler fra Okstind-området. 268 bilder gir et variert inntrykk av naturen. 20 bilder er over 2 sider, og 33 bilder over 1 side. Omtrent halvparten av sidene i boka er bilder og/eller illustrasjoner. Dag Brygfjell og Per Jomar Hoel er lokalkjent i Okstindan, og har skrevet artiklene. Mange har bidratt med bilder. Som forfattere ønsker vi å dele dette fjelleventyret med andre. Vi ønsker å dele opplevelsene, historiene og bildene med fjellvandrere, og fortelle mye av det et taust og uutforsket landskap har å si. Folk har hatt Okstindan som sitt område i tusener av år. En del av de gamle sporene er fortsatt til stede. Vi har valgt å ta med vårt utvalg av historier og bilder for å få en variert og sammensatt presentasjon av Okstindan. Vi er glad over at det er første gang de kommer samlet mellom to permer. Vi håper å bidra til økt kunnskap om Okstindan, og at dette vil resultere i større turglede når turen legges hit. I våre øyne er Okstindan et vakkert, rikt, spennende og utfordrende område. Vi deler gjerne vårt slagord for boka som er: Hvorfor sitte inne, når alt håp er ute? Intensjonen med boka er å gi mange fjellglade friluftsinteresserte en god grunn til å ta seg mange turer til Okstindan. Kilde:

8 8 TV-aksjonen 2010 søndag 24. oktober - ved Flyktninghjelpen Støtt opp og bli bøssebærer for Tv-aksjonen 2010! Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24.oktober og årets bidrag er Flyktninghjelpen. I løpet av 2 timer den 24. oktober skal vi besøke 2 millioner husstander over hele landet. Til dette trenger vi bøssebærere. Jobben er meningsfull og enkel: Du møter opp til avtalt tid og sted, går ruten som er utdelt av baseansvarlige og returnerer deretter bøssen. Bli med på årets viktigste søndagstur! Litt om Flyktninghjelpen Dette er femte gang Flykninghjelpen har TV-aksjonen. De var de første som hadde TV-aksjonen da den startet opp i 1974 men da under navnet Flykningrådet. Dette navnet måtte de endre pga mange trodde de var et offentlig organ. Pengene fra årets TV-aksjonen skal gå til hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt. Omlag 43 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn av krig og konflikt. De har alle odds mot seg. Med pengene fra TV-aksjonen skal Flyktninghjelpen sørge for at flere får husly, mat, utdanning og juridisk bistand, og sikre god drift av flyktningleirer i noen av de verste kriseområdene i verden. Flyktninghjelpen skal bruke pengene til å dekke de mest grunnleggende behovene til dem som trenger det aller mest. Hvordan kan du hjelpe? Gå inn på webadressen og meld deg som bøssebærer! Oppe til høyre på denne siden kan du enten melde deg på ved å fylle ut et skjema eller du kan ringe inn på bøssebærertelefonen på På denne siden finner du alt av informasjon du trenger om årets TV-aksjon. Alt fra kampanjemateriell, næringslivstafett, årets skoleopplegg og videoer finner dere her. Ønsker du eller vet du om noen som har egne lokale tiltak opp mot TV-aksjonen kan dere går inn på facebooklinken nedenfor for å registrere aktivitetene deres. Nordland/ ?ref=ts Senere denne måneden kan dere også melde dere som bøssebærere eller gi et beløp til TV-aksjonen direkte inne på facebook. Alle monner drar, og hver krone som samles inn er viktig! Har du kreative innspill til hvordan vi kan samle inn penger, er vi svært takknemlige! Du kan arrangere basarer, lotteri, konserter, vaffelsalg, konkurranser osv. Bare fantasien setter grenser! Ta kontakt med oss på tlf: eller tvaksjonen.no, på tlf Har du ikke mulighet til å gå som bøssebærer kan du gi et engangsbidrag på 200,- ved å sende en SMS med TVA til Du kan også gi online på Lykke til med årets viktigste dugnad! Med vennlig hilsen Tone Larssen tlf Fylkesaksjonskoordinator Nordland TVaksjonen Flyktninghjelpen FjellKveld på Eitran Hjertelig velkommen til Joker Korgen 4. november kl. 19:30-21:30. Fjellkvelden har dette på programmet: - Velkomsthilsen og informasjon om Hemnes Turistforening ved Svein Arne Brygfjeld - Foredrag om Okstindan og presentasjon av Okstind-boka ved Per Jomar Hoel og Dag Brygfjell - På langtur: Kirgisistan, Mt Rainier, og Kilimanjaro. Frode Solbakken, Sindre og Vegard Vang viser bilder og forteller. Arrangementet koster 20 kr i inngangspenger, og disse går i sin helhet til inntekt for Hemnes Turistforening. Kaffe og kaker til salgs i kaffebaren! Foto: Frode Solbakken

9 Verdensdagen for psykisk helse 2010 Arbeid og psykisk helse er tema for Verdensdagen for psykisk helse i Årets kampanje har som mål å skape økt åpenhet om psykisk helse på arbeidsplassen. Psykiske problemer er vanlige Omtrent halvparten av Norges befolkning vil oppleve psykiske vansker i løpet av livet. Angst og depresjon er de vanligste helseproblemene og medfører flest tapte arbeidsår blant befolkningen (Folkehelseinstituttet). Arbeid er som oftest positivt for den psykiske helsen. Arbeid kan bidra til felleskap, mening i tilværelsen og økonomisk trygghet som beskytter mot psykiske helseplager (Folkehelseinstituttet). Det kan også være et viktig bidrag til bedring for de som er rammet av psykiske helseproblemer. Økt åpenhet og endring i holdninger rundt psykiske helseproblemer, samt økt sysselsetting er derfor de viktigste forebyggende tiltakene vi kan stimulere til. 9 Sett arbeid og psykisk helse på dagsorden Psykiske lidelser er blant de vanligste årsakene til sykefraværet i Norge, og koster samfunnet mellom milliarder i tapt arbeidsfortjeneste og uføretrygd (Folkehelseinstituttet). Det er også for mange mennesker som faller ut av arbeidslivet på grunn av psykiske helseproblemer. Det er behov for å øke kunnskapen hos arbeidsgivere om hvordan man kan møte psykiske helseproblemer blant ansatte, og hvordan man skal tilrettelegge for at disse fortsatt kan være i jobb. Regjeringen har satt i gang en stor satsing gjennom Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse ( ). I 2010 sendes oppfordringen om å bruke Verdensdagen for psykisk helse som en dialogarena; Det ligger mange muligheter i å satse på forebyggende arbeid for å forhindre at folk blir langtidssykemeldte Kilde: og Hanne Cathrine Gullerud Verdensdagen søkes også i år markert i Hemnes kommune. Den 10. oktober faller på en søndag i år og dette gjør at det ikke blir arrangementer på selve dagen. På grunn av høstferie og diverse ferieavvikling blir arrangementene lagt til uke 42, mellom den 18. og 22. oktober. Ingen arrangement er fastspikret, komiteen har ikke møttes enda... men jeg ser for meg at det blir foredrag med utgangspunkt i temaet. Vi satser på å få til arrangement i hele kommunen. OBS! Se etter plakater på ditt hjemsted! OBS! Ny benk fra LIONS Korgen til Gammelskolen! Siste helga i august var det kamkakefestival i Bleikvasslia. Lions Korgen benyttet denne anledningen til å overrekke en utebenk til bygdelaget i Bleikvasslia. Lions har tidligere laget en slik benk som ble overrakt Korgen Camping under lagets avslutningsmøte i juni. Ettersom Lions Korgen også har medlemmer i Bleikvasslia, var det naturlig at en benk også ble plassert der. Benkene er laget på dugnad blant medlemmene. Denne ble plassert ved inngangen på Gammelskolen, som bildet viser, men om dette er den endelige plassering, vites ikke. Gammelskolen har et stort uteområde, og det er flere muligheter. Med på foto er styret i Bydelaget, fra venstre og sittende på benken: Eirik Lorentzen, leder - Gitte Heggedal, styremedlem - Bjørn Finnes, kasserer - Else Hoff, styremedlem og Odd Bleikvassli, nestleder. Med på bildet er også Inge Brox, Kjell Arne Johansen, Rita Stien og Kåre Ødegård. Foto: Esther Villmones Ødegård Helse- og velværemessa 2010! Lørdag 2.oktober inviterer velværeoperatørene til årets helse og velværemesse på Korgen samfunnshus. Fra klokka 10 til får publikum ta del i et rikholdig program. Her er en rekke aktører på plass med sine helse- og velværeprodukter og tilbud. Gjennom hele dagen vil det være foredrag og forskjellige aktiviteter. Kunstutstillinger blir det også. Som tidligere serveres det deilig mat med bakgrunn i thailandske mattradisjoner.

10 HEKS - Ett år og godt voksen! Det er sjelden at en ettåring kan benevnes som voksen, men damekoret HeKS på Hemnesberget står støtt som fjell til tross for at alderen bare er drøyt året. Spiren til damekoret HeKS ble sådd allerede tidlig på sommeren Da ble det dannet et lite prosjektkor under Ulf Skjærans kyndige dirigenthånd. Et kor som skulle opptre med to-tre sanger i Hemnes kirke under jazzgudstjenesten på Hemnesjazz det året. Om lag 15 sangere med stor overvekt av hunkjønn gjorde såpass stor lykke at de ivrigste av de unge damene fikk blod på tann for noe mer. De mente at det var grunnlag for å gjøre et forsøk på å få til et større blandakor på stedet. En aktiv vervekampanje, der man inviterte både damer og herrer til å melde sin interesse, ga ikke det ønskede resultat hva mannfolk angår. I og for seg ikke så rart ettersom det allerede er et mannskor på Hemnes. Men det såkalt svake kjønn gikk nærmest av skaftet i iver etter å melde seg på dette nye kortilbudet. Før de var kommet skikkelig i gang med øvelsene i september måtte deres unge og aktive 10 dirigent sette ned foten og si fra at nå må vi bare ha inntaksstopp. Medlemsmassen lå da og vaket på imponerende 50 syngedamer. Men ikke alle ble værende. Noen fant fort ut at dette ikke var noe for dem likevel, så utover høsten 2009 stabiliserte sangerskaren seg på om lag 40 gullstruper. Koret øvde jevnt og trutt, og publikum på Hemnesberget fikk høre dem ved flere anledninger i løpet av deres aller første sesong. Allerede 5. november i fjor opptrådte koret med stor innlevelse på et stort kortreff på Hemnesberget. Så var det Lysmessa før jul og kulturmønstringen 17. mai. Stadig i fremgang. Det hele toppet seg da det unge damekoret imponerte et stort publikum i Hemnes kirke under jazzgudstjenesten på årets Hemnesjazz 2010 (hvor korbildet er tatt). Dirigent Ulf Skjæran har klart å få vakker og rent klingende korsang ut av en fin blanding yngre og litt mindre unge damer. Koret består av både nybegynnere og jenter med mange års erfaring som både solister og korsangere. Alle med rikelig sjarm og ynde. Ikke desto mindre har de valgt seg et navn med motsatt fortegn; HeKS. Dette lite sjarmerende navnet trenger nok en forklaring for å få forståelse. Det er en forkortelse som står for Hemnesberget Kvinne Sangensamble. Vi spør korets leder, Trine Lise Bang, om de fortsatt har inntaksstopp, eller om de ønsker seg flere sangere? Akkurat nå har vi stopp. Vi øver intenst på et fult konsertprogram, og da er det vanskelig for nye å komme inn. Etter at vi har holdt vår konsert åpner vi for nye inntak. Det er faktisk noen som står på venteliste. Hva slags planer har koret for høsten. Blir det egen konsert i år? Ja, faktisk har vi tatt mål av oss å holde en egen konsert allerede fredag 5. november. Det er ikke tilsiktet, men dette er nøyaktig årsdagen for korets første opptreden. Nå går vi for full pakke og stinn brakke på Aulaen når vi skal gjennomføre en hel konsert alene. Nærmere jul blir det opptreden på kommunens prisutdelingsarrangement i Korgen. Har koret planer om å delta på noe stevne til våren, eller kanskje en hyggelig reise? Vi har begynt å snakke om slike mål for sesongen, men ennå er det bare på pratestadiet. Vi får se, vi har mange forskjellige ideer. Det er viktig for oss hele tiden å fokusere på å ha det artig i lag. Korvirksomhet er nemlig så mye mer enn sang. Tekst / foto: Tore M Furuhatt Glimt fra høstens doning på Hemnes ILs bod i Paradiset...

11 11 OPPSLAGSTAVLA oktober/november Nye Klammerposten er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! - Dag/dato Kl. Aktivitet - arrangement Sted Ansvarlig Man - tors 10:00 Fotoutstilling med Tore M. Furuhatt/Korgen fotoklubb Bjerka Hemnes Frivilligsentral Hver tirs 20:30 Tirsdagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver ons. 11:00 Onsdagskafé på Gammelskola Bleikvasslia Kaffesiken Hver fre. 22:00 Fredagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver lør 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Korgen Radio Korgen Lør :00 Helse- og velværemesse 2010 Korgen samfunnshus Velværeoperatørene Søn :00 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes 11:00 Klubbmøte m/fotosprint Bjerka - Frivilligsentralen Korgen fotoklubb Tirs :30 Babysang Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 16:00 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes 18:00 Bli kjent kveld 4 åringer Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Tors :00 Høstferie ved skolene Alle skolene Hemnes kommune 16:30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Fre :00 2-dagers videregående Swing og Blues Boogie-kurs Korgen - Stran HemnesDans Søn :00 Verdensdagen for psykisk helse?? 11:00 Gudstjeneste, høsttakkefest og konfirmantpresentasj. Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Tirs :30 Babysang Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 11:00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 18:00 Bli kjentkveld - 4 åringer Korgen kirke Kirken i Hemnes Tors :00 Refleksdagen 2010 Bjerka - Frivilligsentralen Hemnes Frivilligsentral Søn :00 Gudstjeneste med høsttakkefest Korgen kirke Kirken i Hemnes Man :00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Hele kommunen Hemnes kommune/mh-hemnes Tirs :00 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Ons :00 Menighetstreff Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes Tors :30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Lør :00 Markering av den 5. Europiske donasjonsdagen Hele landet Stiftelsen organdonasjon Søn :00 TV-aksjonen 2010 ved NCR Flyktninghjelpen Hele kommunen Innsamlingskomiteen 11:00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes 17:00 Gudstjeneste Finneidfjord helsehus Kirken i Hemnes Tirs :00 ÅRSMØTE Korgen skytterlag Tors :00 Menighetstreff Korgen menighetshus Kirken i Hemnes 19:00 Klubbmøte på tema: MØRKE Frivilligsentralen Korgen fotoklubb 00:00 Operasjon Dagsverk 2010 Skoleelever 00:00 Kommunestyremøte Kommunestyresalen Hemnes kommune Lør :00 Korgen IL 75 års jubileumsfest m/kjell s Angels Korgen samfunnshus Korgen IL Søn :00 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes NOVEMBER Ons :00 Senior-datakurs for nybegynnere Gammelskola Valla Kåre Børli Tors :30 FjellKveld på Eitran m/bildekåserier Joker Korgen Hemnes turistforening Lør :00 Høst/julemesse + m/husflid, middagssalg + kaffesalg Karihaug i Bleikvasslia Bleikvassli Husflidslag Søn :00 Høst/julemesse + m/husflid, middagssalg + kaffesalg Karihaug i Bleikvasslia Bleikvassli Husflidslag Fre :00 Fridag ved skolene Alle skolene Hemnes kommune Tors :00 Klubbmøte på tema: AKTIVITET Frivilligsentralen Korgen fotoklubb TIL LAG OG FORENINGER O.A.: Husk å sende inn aktivitets- og terminlister oa. stoff innen den 10. hver måned, til: Årsbøker til redusert pris! Hemnes historielag selger sine årbøker til redusert pris. Både Årbok for 2007 og Årbok for 2009 kan kjøpes for kr Bøkene kan kjøpes fra lager hos Hemnes museum på rådhuset i Korgen. Hilsen Mary

12 Viggo Stien Transport AS gruslevering Tlf Korgensenteret Telefon Faks Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli HEMNES Mat & Vinhus Sørlandsveien 14, 8640 Hemnesberget Tlf Tlf Korgen Tlf Bjerka Sandindustri Tlf Statoil Butikk Korgen - Tlf Korgen Camping Tlf Hemnesberget Tlf Hemnes bokog papirhandel Tlf IP ELEKTRO REGISTRERT ELEKTROENTREPRENØR Installasjon og prosjektering av elektroinstallasjoner Øvre Villmones KORGEN Postboks KORGEN Tlf.nr Faks nr Tlf Sørlandsveien 65, 8640 Hemnesberget Tlf Kvessing, sliping og salg av: Sagblader - Hardmetallblader - Høvelstål - Fresere Stikk- og hullsager - Båndsagblader - Økser, ljåer og kniver DEKKSALG! Ulfs snekker- og rammeverksted Innramming av bilder Tlf.: Rana Dykkerselskap AS Øvre Villmones 22, 8646 Korgen Tlf.: Grafisk produksjon:

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 9 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral April 2011 Åshild Martinsen Brygfjeld og Arvid Martinsen underholder på Valla gamle skole Les mer om: Unge

Detaljer

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 9 Mars 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Hemnes Janitsjar Foto: Astrid Solhaug Børresen Les mer om: Bli med å skape Velkommen til Hemnes Sommerfestuka

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

Klammer Nye posten Hemnes Frivilligsentral Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS Tlf. 75 19 04 90 75 19 72 30 www.hasvo.no

Klammer Nye posten Hemnes Frivilligsentral Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS Tlf. 75 19 04 90 75 19 72 30 www.hasvo.no Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 8 årg. 10 Oktober 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Fra innspilling av Sangen til Hemnes, bak fra venstre Fred Endresen, Jon Einar Rydsaa, Sigrid

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Underholdning ved Kamkakfestivalen 2009 Foto: Berit Oksfjellelv Les mer om: Årsmelding fra Frivilligsentralen

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 6 September 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Einar Solhaug, bjørnekikker og friluftsmann, og Anja. Les mer om: Hobby og skravlekafé

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Bjerka Kro og bensinstasjon 1965 Les mer om: Hemnes Bondelag og Tore Kyllingmo Velkommen til

Detaljer

AKTIVITETSkalender n. Les mer om: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes

AKTIVITETSkalender n. Les mer om: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes AKTIVITETSkalender n Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Fin aprildag på Vesterfjellet - 2007 Les mer om: Svein Arne Brygfjeld i PROFILEN Vetenrennet 2008 Jorunn åpner Operaen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Klammerposten. Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling Verdensdagen for psykisk helse

Klammerposten. Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling Verdensdagen for psykisk helse Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 10 september 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Tone Rønning Trio på Sommerkonsertene i Brygfjelddalen 2012 Foto: FVS Les mer om: Premiegivere

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16. Tlf.: 75 19 67 11 www.hemnesbegravelse.

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16. Tlf.: 75 19 67 11 www.hemnesbegravelse. Tlf.: 75 19 67 11 www.hemnesbegravelse.no Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget

Detaljer

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Natteravner på Hemnesberget under årets Hemnesnatta Foto: Tore Furuhatt NATTERAVNENE I HEMNES en

Detaljer

Klammerposten. Foto: Heidi Prestengshaug. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan. Tlf. 75 19 32 19 8640 Hemnesberget

Klammerposten. Foto: Heidi Prestengshaug. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan. Tlf. 75 19 32 19 8640 Hemnesberget Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 9 Juli - august 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Alle leserne ønskes en varm, luftig og fin sommer! Insekt Foto: Heidi Prestengshaug Les

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Innbydelse til konkurranse Det skjer på Helgeland 2010. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Innbydelse til konkurranse Det skjer på Helgeland 2010. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 5 årg. 8 Juni 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Utsikt fra Selhornet mot Finneidfjord 2008 Foto: Leif Holmstrand Les mer om: Innbydelse til konkurranse

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 1 Januar 2011 aremark best PÅ fair Play Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Aremark IF er langt fra størst i Østfold, men kanskje viktigst, sa Per Ravn Omdal, som kom til Aremark

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Grenseland AVISA FEST I RØMSKOG VANDRET I AREMARK PATRIOT I MARKER SKOGBRUK I LATVIA

Grenseland AVISA FEST I RØMSKOG VANDRET I AREMARK PATRIOT I MARKER SKOGBRUK I LATVIA Nr. 3 September 2007 FEST I RØMSKOG Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Den populære Kørrefestivalen feiret 10-årsjubileum i august. Side 19 VANDRET I AREMARK Mange deltok på pilegrimsvandring

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer