Verdens Tak. Dalai Lama trekker seg fra alle politiske verv ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ. 21. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdens Tak. Dalai Lama trekker seg fra alle politiske verv ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ. 21. årgang"

Transkript

1 # årgang Verdens Tak ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ Dalai Lama trekker seg fra alle politiske verv

2 Drapene som forandret Norge 22. juli har blitt Norges svar på 11. september. En person besatt av et uforståelig hat til sitt eget hjemland klarte i løpet av få ettermiddagstimer å skape dødsfrykt i en hel nasjon. Med en brutalitet Norge aldri tidligere har sett i fredstid klarte massemorderen å drepe 77 mennesker, de fleste av dem ungdommer på en sommerleir, resten mennesker som var ansatt for å sikre ivaretakelsen av det norske folkestyret. Den norske Tibet-komité Leder Olav Gunnar Ballo E-post: leder alfakrøll tibet.no Styremedlemmer Wenche Thingnes, nestleder Thrond Berge Larsen Namgyal Tsomo Svenningsen Margrethe Broch-Due Roy-Arne Varsi Varamedlemmer Camilla Solholm Monica Nyima Yanchen Tenzin Kalsang Kontaktpersoner i lokallagene: Oslo/Akerhus Margrethe Broch-Due Tlf: Oppland Elisabeth Kvaerne Tlf: Midt-Norge Jørgen G. Bosoni Tlf: Nord-Norge Roy-Arne Varsi Tlf: Arendal-Agder Geir Svendsen og Jorunn Vik Tlf: Stavanger Hilde Olsen Tlf: Handlingen har vært fordømt av hele det norske folk, med støtte fra befolkninger og statsledere over hele verden. Disse meningsløse handlingene lar seg ikke analysere på en måte som gir mening, for det finnes ingen forklaringer som kan legitimere drapsmannens ugjerninger. Som lege har jeg opplevd konsekvensene av dramaet på nært hold, i møtet med familien til en av de drepte. Den kollektive støtten til de gjenværende fordeler sorgen på flere skuldre, og kan gjøre den lettere å bære. Norge er et av verdens beste land å bo i, også når katastrofen rammer. Dette gir både grunn til takknemlighet og ettertanke. Mens jeg skriver dette sulter tusener av barn i hjel i det krigsherjede Somalia. I mangel av kister tulles barna inn i pledd før de gravlegges, av foreldre som er så utmagret at de selv er i ferd med å dø. I Lhasa var det myndighetene selv som i mars 2008 skjøt på befolkningen. De pårørendes sorg og fortvilelse måtte skje i skjul for å hindre represalier fra de styrende. Fortsatt husker jeg bildene av det døde barnet i de livløse hendene på sin far etter at et sennepsgassangrep hadde drept dem begge, og tusener av andre kurdere i Nord-Irak, på ordre fra Saddam Hussein, landets daværende statsleder. Norge har vært møtt med fortjent sympati og medfølelse også fra land der befolkningen selv har opplevd terror og overgrep. Det er en styrke at ikke hatet, men omsorg og medmenneskelighet, har vært reaksjonen blant folk flest i Norge etter 22. juli. I tiden som følger skal vi bruke denne evnen til medmenneskelighet også utenfor landets grenser, der vår rikdom kan ha enda større og mer langsiktige virkninger for mennesker som trenger vår hjelp. Ikke minst bør Norge evne å gi støtte til befolkningen i land som ikke kan regne med støtte fra sine egne myndigheter. Tibet er i en slik situasjon, og trenger all oppmerksomhet landet kan få, nettopp for å hindre tilsvarende angrep som i regjeringskvartalet og på Utøya. Terror bør ikke bli legitim ved at den begås av styresmaktene selv. Men fordømmelsen av slik terror krever et politisk mot på tvers av landegrensene og nasjonale interesser som stiller Norge overfor større utfordringer enn sorgarbeidet etter handlingen fra en ekstremist. Drapene 22. juli har med rette forandret Norge. Det gjenstår å se om det også har endret den norske utenrikspolitikken. Olav Gunnar Ballo Leder Den norske Tibet-komité 2 VERDENS TAK NR

3 Innhold Dalai Lama går av Side 4-19 Leder: Drapene som forandret Norge 2 Dalai Lama trekker seg fra sitt politiske verv 4 Dalai Lamas tale til det tibetanske eksilparlamentet den 14. mars Fremtiden er her, 9 og lederen har innsett det Ikke akkurat folkets valg 11 Hvorfor vil ikke Kina la Dalai Lama gå av? 14 Dalai Lamas bedrag 17 hvorfor et dekret fra 1600-tallet har betydning for Kina Grepet strammes 20 Nyheter 23 Siden sist nytt fra Tibet-komitéen 31 Grepet strammes Side 20 Valgt til parlamentet Side 30 Verdens Tak utgis av Den norske Tibet-komité Kirkegata OSLO Tlf.: Faks: E-post: info alfakrøll tibet.no E-post, redaktør: redaktor alfakrøll tibet.no Internett: Trykket med støtte fra Norad Forfatterne er ansvarlige for egne artikler, og representerer ikke nødvendigvis synspunktene til Den norske Tibet-komité. Bilder er så langt det er mulig gjengitt med tillatelse fra fotografen, med mindre eksplisitt tillatelse ikke er nødvendig. Fotografen representererer ikke nødvendigvis synspunktene i artikkelen. Redaktør: Takk til: Layout og sats: Design: Trykk: Forside: Bakside: Bodil Fremstad Pål Meland, Olav Gunnar Ballo, Kirsti Braarud, Robert Barnett, Tsomo Svenningsen Harald Askestad Sven Inge Bråten Prinfo Unique Dalai Lama på Parlamentarikerkonferanse i Roma 2009, Foto: Olav Gunnar Ballo Dalai Lama i Washington? Foto: Dalai Lamas Facebook-profil VERDENS TAK NR

4 Dalai Lama trekker seg fra sitt politiske verv 4 VERDENS TAK NR

5 Mens folk andre steder i verden kjemper for å oppnå demokrati, er det tibetanske folket mer eller mindre påtvunget demokrati av sin leder. I mars besluttet den 14. Dalai Lama at tiden var inne for å gjøre en slutt på den mer enn 360 år gamle tradisjonen hvor Dalai Lama innehar både den religiøse og politiske makt til protester blant tibetanere flest. videre at demokratiseringen vil øke tibetanernes prestisje i verdenssamfunnet. Han påpekte også at dette vil totalt blottlegge falskheten og løgnene til den kinesiske regjeringen når de sier at det ikke eksisterer et Tibet-problem, men at det kun er et spørsmål om Dalai Lamas personlige rettigheter. Helt siden den 5. Dalai Lama i 1642 etablerte Ganden Phodrang-regjeringen har både den religiøse og verdslige makten ligget hos Dalai Lama. Imidlertid ga Dalai Lama avkall på det meste av sin politiske makt allerede for ti år siden, da eksiltibetanerne for første gang gjennomførte et demokratisk valg på ny Kalon Tripa ( statsminister ). Nå mente han tiden var inne for å fjerne siste rest av politisk autoritet knyttet til Dalai Lama-institusjonen. Dalai Lama begrunnet sin avgjørelse i en kunngjøring til nasjonalforsamlingen i eksil den 14. mars. Her forklarer han at han fra han var ung har vært klar over at behovet for å modernisere Tibets politiske system var presserende. Han beskriver hvordan han har beredt grunnen for å innføre et demokratisk styresett, men at han alltid har møtt motstand når hans egen politiske rolle har vært oppe til diskusjon. Allerede i 1959, rett etter at han kom i eksil i India, etablerte han Den tibetanske eksiladministrasjon for å videreføre Tibets regjering i eksil. Neste skritt i demokratiseringen var etableringen av et eksilparlament i 1960, som etter hvert utviklet seg til et fullverdig lovgivende organ. I 1963 ble et utkast til grunnlov for et fremtidig Tibet lagt frem. I 1991 Dalai Lama ankommer Oslo i 2005 Foto: Harald Askestad ble Charteret for tibetanere i eksil vedtatt av eksilparlamentet, som nå fikk myndighet til å velge medlemmer av Kashag ( eksilregjeringen ), og året etter ble det tibetanske rettsvesen innstiftet. I 2001 ble charteret endret slik at regjeringslederen, Kalon Tripa, for første gang ble valgt direkte av eksiltibetanerne. Dalai Lama skal i løpet av de siste 30 årene gjentatte ganger ha kommet med forslag og anbefalinger til både eksilregjeringen og eksilparlamentet om at han burde fritas fra funksjoner knyttet til hans politiske og administrative status, men forslagene ble ikke en gang vurdert. Nå har vi kommet til et punkt hvor vi ikke lenger kan utsette en beslutning i denne viktige saken, uttalte Dalai Lama den 14. mars. Dalai Lama møtte motstand også denne gang. I sin første behandling av saken vedtok eksilparlamentet den 18. mars en resolusjon hvor de ba Dalai Lama om å fortsette som Tibets åndelige og politiske leder. Denne ble imidlertid kontant avvist av Dalai Lama, som i en tale til det tibetanske folk den 19. mars understrekte at ingen andre enn han kan beslutte å gjøre slutt på noe som ble startet av den 5. Dalai Lama, og min beslutning er endelig. Han argumenterte for at å si fra seg den politiske autoriteten, vil bidra til å opprettholde eksiladministrasjonen og gjøre den mer robust og effektiv, og Den 21. mars nedsatte eksilparlamentet en komité som skulle utarbeide utkast til endringer i Charteret for tibetanere i eksil. Den 29. mai vedtok det 14. tibetanske eksilparlamentet endringer som innebærer at Dalai Lama heretter er verken regjeringsoverhode eller statsoverhode. Kilder: og VERDENS TAK NR

6 Dalai Lamas tale til det tibetanske eksilparlamentet den 14. mars 2011 I sin årlige tale på den tibetanske opprørsdagen 10. mars kunngjorde Dalai Lama at tiden var inne for å overlate den politiske makten til en valgt leder. Den 14. mars, da det 14. tibetanske parlamentet i eksil startet sin 11. sesjon, redegjorde Dalai Lama for sin beslutning gjennom følgende kunngjøring: Det er allment kjent at det gamle Tibet som bestod av tre provinser (Cholkha-sum) - ble styrt av en linje på førtito tibetanske konger. Den første var Nyatri Tsenpo (127 f. Kr.) og den siste Tri Ralpachen (838 e. Kr.). I løpet av denne perioden var Tibet kjent over hele det indre Asia som en mektig nasjon, som kunne sammenligne seg med både Mongolia og Kina i militær makt og innflytelse. [...] I det 9. århundre ble den sentrale myndigheten i Tibet fragmentert, og landet ble styrt av flere herskere med myndighet som var begrenset til deres respektive len. Tibets enhet ble svekket i årenes løp. [...] Fravær av sentral autoritet og hyppige interne konflikter forårsaket en nedgang i Tibets politiske makt. Etter at den 5. Dalai Lama grunnla Tibets Ganden Phodrang-regjering i 1642 har etterfølgende Dalai Lamaer Det tibetanske eksilparlamentets parlamentspresident leser opp Dalai Lamas kunngjøring den 14. mars Foto: Tpie Photo vært både åndelige og verdslige ledere i landet. Under den 5. Dalai Lamas styre kunne de 13 administrative distriktene i Tibet nyte godt av politisk stabilitet. Buddhismen blomstret i landet og det tibetanske folk hadde det fredelig og fritt. Sent på og tidlig på 1900-tallet manglet ikke Tibet bare tilstrekkelig politisk styring, men gikk også glipp av muligheten til å utvikle effektive internasjonale relasjoner. Den 13. Dalai Lama overtok den verdslige makten i 1895, men ble tvunget til å flykte til Mongolia og Kina i 1904 da britiske styrker invaderte landet, og til India i 1910, da mansju-kina invaderte. Da forholdene gjorde det mulig for ham å returnere til Tibet, gjenopprettet den 13. Dalai Lama tibetansk suverenitet i Som en følge av sine erfaringer i eksil, innførte han moderne utdanning og gjennomførte reformer som skulle styrke Tibets regjering. Selv om disse reformene ga positive resultater, var han likevel ikke i stand til å oppfylle sin overordnede visjon noe som fremgår fra hans siste politiske testament fra 1932, året før han døde. Men til tross for dårlig politiske lederskap og mangler hos regentene 6 VERDENS TAK NR

7 og deres administrasjoner, har Ganden Phodrang-regjeringen stort sett sørget for stabilt styre i de siste fire århundrer. Fra jeg var ung har jeg vært klar over det presserende behovet for å modernisere Tibets politiske system. Da jeg var 16 år var jeg tvunget til å ta rollen som politisk leder. På den tiden manglet jeg en inngående forståelse av Tibets eget politiske system for ikke å snakke om internasjonale anliggender. Jeg hadde imidlertid et sterkt ønske om å innføre formålstjenelige reformer tilpasset skiftende tider, og var i stand til å utrette noen grunnleggende forandringer. Jeg var dessverre ikke i stand til å føre disse reformene videre på grunn av forhold som jeg ikke var herre over. Like etter at jeg kom til India i april 1959 dannet vi departementer med kalon (ministre) til å ta seg av utdanning, bevaring av kultur, og rehabilitering og velferd for befolkningen. Bevisstheten rundt betydningen av demokratisering førte til at den første Commission of Tibetan People s Deputies ble valgt i 1960, og i 1963 kunngjorde vi utkast til grunnlov for et fremtidig Tibet. Ingen styringssystemer kan sikre stabilitet og framgang dersom det avhenger bare av én person, uten støtte og deltakelse fra folket i den politiske prosessen. Enmannsstyre er både anakronistisk og uønsket. Vi har gjort store anstrengelser for å styrke våre demokratiske institusjoner for å tjene de langsiktige interessene til 6 millioner tibetanere ikke ut fra et ønske om å kopiere andre, men fordi demokrati er det mest representative styringssystem. I 1990 ble det dannet en komité for å utarbeide et charter Dalai Lama kunngjør sin avgang, 10. mars Foto: OHHDL Photo for tibetanere i eksil. Året etter ble Det tibetanske eksilparlamentet, eksiltibetanernes høyeste lovgivende forsamling, gitt økt makt. I 1991 ble charteret formelt vedtatt av parlamentet, som overtok all lovgivende myndighet. Tatt i betraktning begrensningene ved å leve i eksil, kan vi være stolte over det vi har oppnådd. I 2001 ble Kalon Tripa (statsminister) valgt for første gang av det tibetanske folket. Siden da har jeg delvis trukket meg tilbake og ikke involvert meg i den daglige administrasjonen, og vært i stand til å benytte mer tid til vanlig menneskelig velferd. Essensen i et demokratisk system er kort sagt at valgte ledere tar politisk ansvar for folkets beste. For at vår demokratiseringsprosess skal være fullstendig, har tiden kommet for meg til å overdra min formelle autoritet til en slik ledelse. Den generelle mangel på erfaring og politisk modenhet i våre demokratiske institusjoner har forhindret oss fra å gjøre dette tidligere. Tatt i betraktning at linjen med Dalai Lamaer har sørget for politisk lederskap i nesten fire hundre år, kan det bli vanskelig for tibetanere generelt og spesielt de i Tibet å se for seg og akseptere et politisk system som ikke er styrt av Dalai Lama. Derfor har jeg i de siste 50 årene på forskjellige måter forsøkt å heve folks politiske bevissthet, og oppmuntret dem til å delta i vår demokratiske prosess. I min 10. mars-tale i 1969 sa jeg for eksempel: Når dagen kommer for Tibet til å bli styrt av sitt eget folk, vil det være folket som skal avgjøre hvilken styreform de vil ha. Styreformen til linjen med Dalai Lamaer kan være eller ikke være aktuell. Spesielt vil synspunktene til den yngre og fremtidsrettede generasjon være en innflytelsesrik faktor. På samme måte fastslo jeg i min 10. mars-tale i 1988: Som jeg har sagt mange ganger; til og med videreføringen av institusjonen Dalai Lama er folkets avgjørelse. Siden årene har jeg gjentatte ganger anbefalt Kashag (eksilregjeringen, red. anm.), parlamentet og befolkningen at tibetanere bør ta fullt ansvar for VERDENS TAK NR

8 administrasjonen og velferden for folket, som om Dalai Lama ikke var der. Jeg informerte lederen av det 13. tibetanske parlamentet i eksil 1 og den daværende høyesterettsjustitiarius at jeg burde bli fritatt fra funksjoner knyttet til min politiske og administrative status, inklusive seremonielt ansvar som signering av lovforslag vedtatt av den lovgivende forsamling. Imidlertid ble forslaget ikke en gang vurdert. Den 31. august 2010, under Den første tibetanske generalforsamling (organisert av eksilparlamentet) forklarte jeg dette på nytt i detalj. Nå har vi kommet til et punkt hvor vi ikke lenger kan utsette en beslutning i denne viktige saken. Alle nødvendige endringer i charteret og andre tilhørende forskrifter må gjøres i løpet av denne sesjonen, slik at jeg kan bli fritatt for formell autoritet. Jeg må erkjenne at mange av mine tibetanske landsmenn, både i og utenfor Tibet, oppriktig har anmodet meg om å fortsette det politiske lederskap i denne kritiske tiden. Det er ikke fordi jeg ønsker å unndra meg ansvar, eller fordi jeg er motløs, at jeg ønsker å overdra den politiske autoritet. Tvert imot ønsker jeg dette fordi det er til fordel for det tibetanske folk i det lange løp. Det er svært viktig at vi sikrer kontinuiteten i vår tibetanske eksiladministrasjon og vår kamp, inntil vi har lyktes å komme til en løsning. Dersom vi må bli værende i eksil i ytterligere flere tiår, vil tiden uungåelig komme da jeg ikke lenger vil være i stand til å være leder. Derfor er det nødvendig at vi oppretter et godt styringssystem mens jeg fremdeles har anledning og er frisk, slik at den tibetanske eksiladministrasjonen kan bli selvgående, i stedet for avhengig av Dalai Lama. Hvis vi makter å implementere et slik system fra nå og framover, vil jeg fremdeles være i stand til å hjelpe med å løse problemer, dersom jeg blir bedt om å gjøre det. Hvis en implementering derimot blir utsatt, og dagen kommer da mitt lederskap ikke lenger er tilgjengelig, vil den påfølgende usikkerheten Dalai Lama i pressekonferanse etter møte med representanter for det Hvite Hus i Washington den 7. juli Foto: Tenzin Choejor/OHHDL være en overveldende utfordring. Det er derfor enhver tibetaners plikt å gjøre sitt ytterste for å unngå en slik situasjon. Som én blant seks millioner tibetanere, med bevissthet om at alle Dalai Lamaer har et spesielt historisk og karmisk forhold til det tibetanske folk, og så lenge som tibetanerne har tillit til og tro på meg, vil jeg fortsette å tjene Tibets sak. [...] Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama 14. mars 2011 Kunngjøringen er noe forkortet. Oversatt av Kirsti Braarud Fotnote 1. Det 13. tibetanske parlamentet i eksil var valgt for perioden (red.anm.) Kilde: 8 VERDENS TAK NR

9 Fremtiden er her, og lederen har innsett det Av Tenzin Tsundue På 1970-tallet, da den tibetanske eksilregjeringen i Dharamsala hadde bare en telefon, ringte en sekretær Dalai Lamas kontor som var to kilometer oppe, i McLeod Ganj. Sekretæren ringte Dalai Lamas personlige assistent, Lama Tara. Stemmen i den andre enden av røret fortalte at assistenten ikke var tilstede på kontoret, og spurte om han kunne ta en beskjed. Da sekretæren spurte om hvem som var på tråden var svaret Tenzin Gyatso. Ingen ved det navnet jobbet på kontoret, så sekretæren spurte Tenzin Gyatso hvem? Det var da det gikk opp et lys for sekretæren. Han snakket med Dalai Lama. Han la umiddelbart på røret. Tibetanerne elsker å lage vitser om offentlige tjenestemenn. I årenes løp har folk krydret historien ved å legge til at sekretæren gikk ned på kne og prostrerte tre ganger foran telefonen. Tenzin Tsundue i London etter en demonstrasjon i 2006 mot jernbanen til Lhasa Foto: Tibet Society på Flickr Når vi møter kinesiske aktivister og intellektuelle, er debattene våre motstridende når det gjelder nesten alle historiske fortellinger. Men om opprinnelsen til Dalai Lama finnes det ikke to historier. I 1578 inviterte sønnesønnen av Djengis Khan, Altan Khan, Tibets åndelige leder, den inkarnerte lamaen Sonam Gyatso, til Mongolia og ga ham tittelen Tale Lama. Tittelen betyr Hav av visdom og er nå anglifisert som Dalai Lama. Hans to forgjengere ble posthumt utnevnt til den første og andre Tale Lamas. Den fjerde, Yonten Gyatso, var mongolsk. Gjennom sin vidstrakte militærmakt hjalp Altan Khans sønn, Gushri Khan, den store femte Lobsang Gyatso og installerte ham som hersker over hele Tibet. Siden da har Dalai Lama vært vår åndelige og politiske leder. Men forholdet mellom den tibetanske befolkning og Dalai Lama er eldre enn denne 400-årige historien. Fra våre foreldre og besteforeldre lærer vi tidlig i barndommen at vår guru (Dalai Lama, red. anm.) er inkarnasjonen av Avalokitesvara, kjærlighetens og medfølelsens bodhisattva, og at han enda lengre tilbake i historien tjente det tibetanske folket. Under de rundt 200 år med tibetansk imperiebygging fra det århundre da buddhismen kom fra India var tibetanerne de mest brutale krigere, som plyndret Kina, invaderte Mongolia, og utvidet sitt imperium til pathanernes territorium i vest og India i sør. I det 7. århundre antas Avalokitesvara å ha manifestert seg som den 33. keiseren av Tibet, Songtsen Gampo, som var den som bidro til at buddhismen begynte å blomstre i Snøens Land. VERDENS TAK NR

10 fant enhet under hans ledelse. Som leder for den tallmessig dominerende Gelukpa-sekten av tibetansk buddhisme, har Dalai Lama vunnet hjertene til troende i alle andre sekter gjennom sin ikke-sekteriske praksis. Historien vil betrakte ham å være den mest ikoniske Dalai Lama noensinne, selv om han har tilbrakt mesteparten av sitt liv i eksil selv kaller seg en sønn av India. I dag, i stedet for å forberede sin neste inkarnasjon, legger Dalai Lama sin tillit til noe mer moderne og bærekraftig demokrati. Dette har vært hans mangeårige visjon: Å skape et system og en kultur for ansvarlighet i det tibetanske samfunnet. I stedet for å tigge Hans Hellighet om å fortsette å lede oss, må vi se fremover og ta opp utfordringen han overlater til oss, sine barn. Om forfatteren: Tenzin Tsundue er en kjent tibetansk skribent, poet, aktivist og forkjemper for tibetansk selvstendighet. Han er kjent for å alltid ha et rødt bånd rundt hodet, som han har sverget på å gå med til Tibet er fritt. Oversatt av Bodil Fremstad Kilde: Tenzin Tsundue i Delhi etter en demonstrasjon i 2010 Foto: Philip Kirk/www.philipkirk.com Tibetanerne har kanskje ikke hatt en sterk stående hær, og har heller ikke lært seg å utnytte sine rike ressurser til å lage bomber, men de har noen de med rette er stolte av den Ønskeoppfyllende juvel, eller Yeshi Norbu som Hans Hellighet er kjent som på tibetansk. Tibetanere som arbeid nær ham tiltaler ham som Kundun, det hellige nærvær, mens Hans Hellighet selv rett og slett signerer med Dalai Lama Tenzin Gyatso. Av alle hans 14 liv, har denne Dalai Lama vært den mest relevante for tibetanerne personlig, han har berørt alles liv. Det lidende tibetanske folk under kinesisk okkupasjon hvorav mer enn en million, en sjettedel av befolkningen døde av sult og tortur 10 VERDENS TAK NR

11 Ikke akkurat folkets valg De siste endringene i det tibetanske charteret har potensielt endret selve grunnlaget for Tibets politiske kamp, og likevel har disse endringene skjedd så hurtig at mange spørsmål fremdeles er uløste. Noen av dem er praktiske hva betyr disse endringene egentlig? Andre er dyptgående spørsmål om disse forandringene er utført på en ordentlig demokratisk måte. Lederartikkel i The Tibetan Political Review, 6. juni 2011 Hva skjedde? Den 14. mars 2011 utstedte Hans Hellighet Dalai Lama en erklæring til det tibetanske eksilparlamentet med ønske om å overdra all sin politiske autoritet. Hans Hellighet uttrykte at alle nødvendige tiltak må gjøres for å endre de relevante paragrafene i charteret og andre forskrifter, inkludert oppnevnelse av egne komiteer. På denne måten kan en avgjørelse tas og implementeres i løpet av inneværende sesjon. Følgelig vedtok eksilparlamentet enstemmig en resolusjon om å danne en ad hoc planleggingskomité som skulle foreslå endringer. Komitéen på fem medlemmer la fram sine forslag, som igjen ble drøftet under Den 2. tibetanske generalforsamling ( mai 2011). Over 400 tibetanere fra hele verden samlet seg i Dharamsala for å diskutere viktige spørsmål knyttet til å endre det tibetanske charteret for å implementere overdragelsen av Hans Hellighets politiske autoritet til det tibetanske lederskap. For å oppnå bedre diskusjoner og komme til håndterbare konklusjoner, ble deltakerne delt inn i ti grupper, som igjen debatterte og diskuterte alle foreslåtte endringer i to dager. Generalforsamlingen var et viktig landemerke i tibetansk historie. Det er neppe en overdrivelse å sammenligne dens betydning med den 5. Dalai Lamas grunnlegging av Ganden Phodrang-regjeringen i 1642, den 13. Dalai Lamas uavhengighetserklæring i 1913, og det tibetanske folkets bekreftelse på sin uavhengighet i Noen av hovedsakene som oppnådde overveldende flertallsstøtte var bevaring av navnet til eksiladministrasjonen, nemlig Tsenjol Bod Zhung (Den sentrale tibetanske administrasjon, også kjent som Den tibetanske eksilregjeringen), der man spesifikt forkastet forslaget om å endre navnet til Tsenjol Bod Meyi Zhung gi Driktsuk (Institution/Organization of Government of Tibetans in Exile). Åtte av de ti gruppene sa at Tsenjol Bod Zhung fortsatt må anvendes for å opprettholde fortsatt legitimitet, enhet og håp for alle tibetanere inne i og utenfor Tibet. Dette var det tibetanske folks ønske og deres kollektive avgjørelse fremmet av deres representanter i Generalforsamlingen. I tillegg stemte Generalforsamlingen også for å beholde Hans Hellighet som statsoverhode, selv om den utøvende politisk makt delegeres til Kalon Tripa (lederen for eksilregjeringen, red. anm.). Resultatene: Det gode, det dårlige og det stygge Om morgenen den 27. mai 2011 (fire dager før deres parlamentsperiode var over) hadde det 14. tibetanske eksilparlamentet et spesielt møte. I et forsøk på å bedømme deres handlinger på en balansert måte, bør det nevnes at parlamentet åpenbart krenket viljen til det tibetanske folket på ett kritisk punkt, men at de gjorde det bedre når det gjelder to andre punkter. Navneendring Det aller viktigste og verste var at parlamentet besluttet å endre eksilregjeringens navn til Bod Meyi Drik Tsuk (Det tibetanske folkets organisasjon/institusjon). Ikke bare strider dette mot det tibetanske folks håp og kollektive vilje, det kompromitterer også den langsiktige visjonen om Tibet som en nasjon. Hans Hellighet uttrykte tydelig i sin erklæring at jeg ønsker å overdra myndigheten utelukkende til fordel for det tibetanske folk i det lange løp. Det er svært viktig at vi sikrer kontinuitet i vår VERDENS TAK NR

12 tibetanske eksiladministrasjon og vår kamp inntil Tibet-spørsmålet har blitt løst på en vellykket måte (uthevelsen er lagt til). Det er umulig å forestille seg hvordan å endre navnet på den tibetanske eksiladministrasjonen til Bod Meyi Drik Tsuk vil bidra til å sikre dens kontinuitet. Tvert imot reduserer navneendringen administrasjonens historiske legitimitet og svekker dens kraft som et samlende element, som alle tibetanere i eller utenfor Tibet kan samle seg om i kampen for vår frihet og for å beskytte vår kultur og identitet. Dette nye navnet innebærer ikke bare slutten på Tibets Ganden Phodrangregjering, men også slutten på den legitime tibetanske eksilregjeringen. Faktisk ser det ut til at det 14. parlamentet har stemt for å oppløse Tsenjol Bod Zhung og omgjøre den til en ikke-politisk organisasjon (NGO). Hvis det er tilfelle, er det fare for at Bod Meyi Drik Tsuk ikke lenger er i stand til å representere det tibetanske folk i sin helhet, eller det okkuperte Tibets fortsatte eksistens. Det vil i virkeligheten ikke lenger være noen regjering i det hele tatt. Her har parlamentet handlet i strid med de demokratiske ønskene til det tibetanske folk, som uttrykt av Generalforsamlingen. Statsoverhode Parlamentet gjorde så godt som forventet i spørsmålet om Hans Hellighet som statsoverhode 1. Han gjorde det uttrykkelig klart at han ville nekte å undertegne endringer i charteret som gjorde ham til det formelle statsoverhode som folket ønsket. I det endrede charteret beskrives Hans Hellighet som beskytter og symbol for Tibet og det tibetanske folk. Dette er omtrent det nærmeste man kunne håpe på å komme i å gjøre Hans Hellighet til et de facto statsoverhode. Andre endringer Parlamentet bør gis ros for å ha forkastet det ukloke forslaget om å fjerne begrensningene på hvor lenge en Kalon (minister, red. anm.) kan sitte, og det ukloke forslaget om å fjerne parlamentets rett til å godkjenne regjeringsministre. Men etter vår mening overskygges også dette resultatet av den fryktelige navnetabben. Noen viktige spørsmål Det virkelig urovekkende ved denne prosessen har vært mangelen på demokratisk informert samtykke fra det tibetanske folk. Parlamentets forhastede avgjørelse krever at mange spørsmål stilles det viktigste er hvorfor endringene ble gjennomført så hurtig og i strid med folkets uttrykte ønsker. Skjedde endringene på grunn av press fra India, et forsøk på å fremme Middelveien, eller noe annet? Press fra India? Det finnes indikasjoner på at navneendringen kan være motivert av press fra India. Det kan være at noen i den indiske regjeringen er blitt mindre åpne for å ha en tibetansk regjering på sin grunn. Hvis dette er sant, har vi sympati for det dilemma som de tibetanske ledere opplever. Løsningen bør imidlertid ikke være å tvinge igjennom en endring som ettertrykkelig var i strid med det tibetanske folks ønske. Man kunne helt sikkert ha funnet en mellomløsning som ikke reduserer den tibetanske regjering til en organisasjon. Et eksempel er Palestina, som fremdeles ikke er en stat, så regjeringen der kalles Den palestinske myndighet. Hvorfor ikke en tibetansk myndighet (Bod Meyi Wangzin)? Effekten av Middelveien? Vi har også en gnagende frykt for at denne selvpåførte skaden på den tibetanske eksilregjering var nok et kompromiss for å fremme Middelveien. Dersom dette er sant, skulle det valgte lederskapet vært ærlig mot folket og sagt: Vi har planer om å gi X innrømmelser til Kina, i bytte mot Y avtale, med mekanismen Z til å gjennomføre avtalen. Da kunne det tibetanske folk ha vurdert saken og gjort et informert valg. Med en slik avgjørelse kunne den åpenbare splittelsen mellom folket og regjeringen kanskje vært unngått. Som en del av denne informerte avgjørelsen må tibetanerne huske at Middelvei-tilnærmingen er en politisk strategi som den tibetanske eksilregjeringen nå følger. Men den burde under ingen omstendigheter føre til kompromiss om Tibets historie og langsiktige kollektive forhåpning om å ha en distinkt nasjonal identitet. Middelveien som politisk strategi kan opphøre når som helst folket og deres valgte ledere beslutter at den er nytteløs, men ethvert historisk kompromiss som tibetanere gjør nå for at denne politikken skal lykkes, er en tabbe som vanskelig kan gjøres ugjort i fremtiden. Var endringene demokratiske? Man må spørre om prosessen med å endre charteret var demokratisk, gitt den dramatiske splid mellom resolusjonene i generalforsamlingen og parlamentet. Uansett avhenger dette av hvordan man definerer ordet demokrati. Hans Hellighet har ofte vært en forkjemper for demokrati. I 2008 skrev Dalai Lama: Verdien av demokrati, et åpent samfunn, respekt for menneskerettigheter og likhet er i ferd med å bli anerkjent over hele verden som universelle verdier. For meg er det en nær forbindelse mellom demokratiske verdier og de fundamentale verdiene i menneskelig godhet. Der 12 VERDENS TAK NR

13 det finnes demokrati, er det større mulighet for landets borgere til å uttrykke sine menneskelige kvaliteter, og der disse grunnleggende menneskelige kvaliteter råder er det også større spillerom for å styrke demokratiet. Viktigst av alt; demokrati er også det mest effektive grunnlaget for å sikre fred i verden. I 1993 uttalte Hans Hellighet: Ikke noe styringssett er perfekt, men demokrati er nærmest vår grunnleggende menneskelige natur. Det er også det eneste stødige fundament som en rettferdig og fri global politisk struktur kan bygges på. I 1963 kunngjorde Hans Hellighet utkastet til den tibetanske grunnloven, som erklærte at Tibet skal være en forent demokratisk stat bygget på prinsippene nedfelt av Buddha. (Se paragraf 2 i Tibets grunnlov). (Faktisk refererer paragraf 29, ledd 2 i den tibetanske grunnlov til Hans Hellighet som statsoverhode; eller i det minste gjorde den det, inntil parlamentet erklærte grunnloven av 1963 for ugyldig). Hva betyr egentlig ordet demokrati? Betyr demokrati å iverksette folkets vilje, slik som det gamle greske begrepet om å regjere med demos? I så fall var endringene i charteret åpenbart ikke demokratiske. Eller betyr demokrati representativt demokrati, beslektet med det gamle romerske res publika, der borgere velger representanter for ta avgjørelser på deres vegne? I så fall var ikke endringene i charteret nødvendigvis udemokratiske. Denne situasjonen er i virkeligheten mer sammensatt, fordi demokrati er mer enn enkel stemmegivning. Løsningen er mer demokrati Det fantastiske med demokrati (i motsetning til for eksempel et kommunistisk diktatur) er at systemet kan være selvfornyende og selvkorrigerende. Løsningen når demokratiet mislykkes er mer demokratisk engasjement blant folket. Likeledes, hvis det tibetanske folk ikke er fornøyd med endringene i charteret, kan løsningen være å bli mer engasjert i vårt tibetanske demokrati. Folk kan drive lobbyvirksomhet for at det 15. parlamentet skal rette opp det som har skjedd. Det er ingen grunn til at det 15. parlamentet ikke kan endre regjeringens navn på nytt, kanskje til Den tibetanske myndighet. Samtidig kunne de også innføre et bedre maktfordelingsprinsipp, som å gi parlamentet rett til å overstyre Kalon Tripas veto, foreta valg oftere og innføre et system hvor ikke alle parlamentarikerne er på valg samtidig. Og om fem år kan tibetanerne stemme på det 16. parlamentet basert på kandidatenes standpunkt i disse sakene. Demokrati kan være selvkorrigerende, men bare med folkets medvirkning. Derfor kan det kanskje bygges en bro over den nåværende uheldige kløften mellom folket og regjeringen, gjennom større offentlig deltakelse i den demokratiske prosessen. De i den tibetanske regjeringen som mener at endringene i charteret er nødvendige, bør bes om å gi sine argumenter for dette (noe de skulle ha gjort på forhånd). De innbyggerne (flertallet, ser det ut til) som er imot disse endringene burde utøve sin rett til demokratisk deltakelse for å gjøre regjeringen ansvarlig for deres kollektive vilje. Dette er demokratiets makt. Til tross for disse store uenighetene bør tibetanerne være stolte over at våre politiske tvister kan løses på en demokratisk måte. Bod gyallo og zhung gyallo! (Leve Tibet og leve regjeringen, red.anm.) Oversatt av Kirsti Braarud Artikkelen er forkortet. Fotnoter 1. De vedtatte endringene innebærer at Dalai Lama ikke lenger er statsoverhode, red.anm. Kilde: org/articles/notquitepeople%e2%80% 99saspiration VERDENS TAK NR

14 Hvorfor vil ikke Kina la Dalai Lama gå av? Tibets åndelige leder sier han gir fra seg sin politiske makt men det er ikke så enkelt. Av Robert Barnett Minst én verdensleder som har fått sin makt på livstid uten demokratisk valg, har besluttet å gi makten til sine borgere, og dette er ikke et resultat av protester i gatene. Den 10. mars, på årsmarkeringen for det mislykkede tibetanske opprøret for uavhengighet i 1959, og for en bølge av omfattende protester som startet i Lhasa for tre år siden, kunngjorde Dalai Lama at han akter å trekke seg tilbake fra sitt politiske ansvar. Dette vil ikke endre hans åndelige rolle, eller gjøre slutt på reisene hans rundt om i verden. Det vil heller ikke forhindre at det sannsynligvis blir konflikt når det gjelder hans reinkarnasjon, etter som den kinesiske regjeringen fremdeles insisterer på at bare de har rett til å velge. Men det er en stor utfordring for eksiltibetanerne, etter som Dalai Lama også har stilt et dyptgripende krav til sitt eksilparlament: Han har bedt dem om å endre grunnloven og erstatte hans posisjon med et demokratisk system hvor det politiske lederskap velges av [det tibetanske] folket for en bestemt periode. Dette betyr slutten på en 350 år lang æra av tibetansk historie, og Dalai Lamaene vil ikke lenger være det tibetanske folkets politiske ledere. I stedet vil deres statsminister fra nå være lederen av den tibetanske regjeringen, som nå bare eksisterer i eksil i India og har som ansvar å rehabilitere tibetanske flyktninger og gjenopprette frihet og lykke i Tibet. De to siste statsministrene er blitt demokratisk valgt av de rundt eksiltibetanerne, og valget av den neste ble holdt 20. mars. Imidlertid vil ikke den viktigste reaksjonen på Dalai Lamas kunngjøring komme fra de i eksil, men fra de 5,5 millioner tibetanere i Kina. Deres villighet til å akseptere kinesisk styre er roten til Kina-Tibet-spørsmålet. De utgjør bare 0,4 prosent av Kinas befolkning, men akkurat som mongolene i Indre Mongolia og uigurene i Xinjiang, bor de i de store områdene i Kina hvor sentralregjeringens territorielle krav er svakest. Alle disse folkegruppene har mange støttespillere blant folk av samme etnisitet som bor rett over grensen fra Kina - i India, Nepal, Sentral-Asia, Mongolia og andre steder. Som en konsekvens av dette er deres evne til å pådra seg bekymrede blikk fra Beijing, og derigjennom påvirke kinesisk politikk, uforholdsmessig stor i forhold til Robert J. Barnett er assisterende professor ved Contemporary Tibetan Studies ved Colombia University og leder for Modern Tibetan Studies Program. Han har skrevet og vært redaktør for flere bøker om Tibet. I perioden var han leder av det London-baserte nyhets- og forskningsprosjektet Tibet Information Network. hvor få de faktisk er. Myndighetene svarer til og med på små antydninger til uenighet blant disse nasjonalitetene med uforholdsmessig makt og sint retorikk. Noen av regjeringens defensive grep er gjenstand for latterliggjøring og forverrer relasjoner. Forrige uke fortalte for eksempel den partiutnevnte guvernøren i Tibet, Padma Choling, til den internasjonale presse at regionen var stengt for utenlandske turister for resten av måneden på grunn av ekstrem kulde og mangel på ho- 14 VERDENS TAK NR

15 teller. Dette kan høres sannsynlig ut for et etnisk kinesisk publikum, men alle i Tibet vet at været i Lhasa ikke er ekstremt (gjennomsnittstemperaturen der i mars er tre minusgrader) og at byen har en overflod av hoteller. Den virkelige årsaken til å utestenge utlendinger er ingen hemmelighet i Lhasa: Tibetanere gjennomfører ofte protester på eller omkring 10. mars for å markere den mislykkede oppstanden i Tibetanerne har allerede gått ut i gatene og protestert nå i mars. Den 16. mars, på dagen tre år etter at åtte munker ble skutt og drept under en demonstrasjon mot det kinesiske styret, brente en 20 år gammel tibetansk munk seg til døde på en lokal markedsplass i Ngaba, et område i det østlige Tibet som nå ligger i Sichuan-provinsen. Dette er andre gang en munk skal ha brukt denne typen protest. Selvmord bryter med grunnleggende buddhistiske løfter mot selvskading og Dalai Lamas ikkevoldsstrategi, men blant vanlige tibetanere ses en slik handling som den høyeste form av dedikasjon for å forsvare samfunnet og dets verdier. Forrige onsdag deltok flere hundre munker i protester, som ble oppløst av sikkerhetsstyrker med elektriske batonger. I en slik spent periode vil Dalai Lamas beslutning sannsynligvis øke engstelsen blant mange tibetanere, som desperat bekymrer seg for en fremtid uten en veletablert leder. Samtidig vil hans besluttsomhet om å innføre demokrati i den tibetanske eksilregjeringen styrke hans stilling blant tibetanerne innen Kina. Det vil også minne dem om at Kinas ledere har gjort ingenting for å overdra Kommunistpartiets absolutte makt, til tross for konstitusjonelle lovnader Dalai Lamas rom i Potlapalasset har stått tomt siden 1959 Foto: Luca Galuzzi/www.galuzzi.it om flerpartisamarbeid. Senest forrige uke bekreftet Wu Bangguo, leder av Den nasjonale folkekongressen, at Kinas ledere har høytidelig erklært at vi ikke vil innføre et system med flere partier som veksler på å sitte i regjering. Så langt har den kinesiske regjeringen fordømt Dalai Lamas planer om å gå av. Regjeringens talsmann i Beijing beskrev dem som triks for å lure det internasjonale samfunnet Partiet har brukt to hovedmetoder for å møte motstanden i Tibet. Den første er tiltak for å forbedre de økonomiske vilkårene. I løpet av de siste 30 årene har partiet overført flere milliarder dollar i subsidier til tibetansk infrastruktur og lønninger for å styrke regionens økonomi (Beijing overførte 4,32 milliarder dollar til Tibet bare i 2007). Dette har bidratt til å øke BNPs vekstrate til mer enn 12 prosent årlig de siste 15 årene høyere enn i resten av Kina og har bedret levekårene i Tibet. Men den andre metoden har vært å øke restriksjonene på tibetansk kultur og religion. Disse ble trappet opp på midten av 1990-tallet, med forbud mot dyrking av Dalai Lama, mot enhver buddhistisk praksis blant tibetanske studenter eller statsansatte, mot enhver økning av munker eller klostre, mot enhver kritikk av kinesisk migrasjonspolitikk, og så videre. Kinesiske myndigheter frykter tydeligvis at disse aktivitetene oppmuntrer tibetanske nasjonalisme. Kinas nåværende utviklingspolitikk i Tibet forsterker problemet: Den blir oppfattet av mange tibetanere som et forsøk på å svekke den tibetanske kulturen. I de siste to tiårene har myndighetene åpent oppfordret Han-kinesiske handelsfolk å flytte til tibetanske byer. I 2000 var mer enn halvparten av menn i yrkesaktiv alder i Lhasa ikke-tibetanere, selv i følge den offisielle folketellingen. I 2010 kunngjorde regjeringen at mandarin ville erstatte tibetansk som viktigste undervisningsspråk i skolene i østtibetanske områder, noe som førte til VERDENS TAK NR

16 protester fra hundrevis av tibetanske studenter. Dette er noen av problemene som Dalai Lama i 30 år har bedt Beijing om å løse gjennom forhandlinger ansikt til ansikt. Siden 2002 har Beijing hatt ni stort sett resultatløse runder med samtaler med hans representanter. De nekter å gå inn i fullverdige forhandlinger med eksilregjeringen, som den betrakter som en ulovlig virksomhet, eller med Dalai Lama, som de beskriver som en politisk overløper. Kinesiske myndigheter hevder at han i hemmelighet legger planer for tibetansk uavhengighet, til tross for hans offentlige ytringer om at han bare ønsker autonomi for Tibet innenfor dagens kinesiske system. Vil Dalai Lamas beslutning om å overlate makten til en ukjent lekmann innebære slutten på enhver mulighet til en forhandlingsløsning? Så langt har den kinesiske regjeringen fordømt Dalai Lamas planer om å gå av. Regjeringens talsmann i Beijing beskrev dem som triks for å lure det internasjonale samfunnet, mens den statlige avisen i Lhasa erklærte at hans tøvete snakk om pensjonering hadde avslørt Dalais sanne ansikt som en politisk selger og avslørt Dalai-klikkens reaksjonære natur. Denne fordømmelsen strider mot kinesiske myndigheters vanlige posisjon, som alltid har vært å håne Dalai Lama for å beholde en politisk rolle. I prinsippet burde hans nye beslutning gjøre det enklere for dem å ha samtaler med ham. Underliggende i Dalai Lamas forklaring til eksilparlamentet er en ledetråd om at Dalai Lama kanskje prøver å gjøre veien mot effektive samtaler enklere: I siste setning i uttalelsen sin, kunngjorde han at to erklæringer vedtatt Tidlig på 1950-tallet deltok Dalai Lama i kinesisk politikk. Her med den tiende Panchen Lama (venstre) og Mao Zedong (midten) i Beijing 1955 Foto: Wikimedia Commons av eksilparlamentet i 1963 og 1992, som eksplisitt taler for tibetansk uavhengighet, fra nå av skal være ineffektive. Bak kulissene har kinesiske myndigheter lenge lagt press på eksiltibetanere om å annullere disse to dokumentene. Dette ville øke Dalai Lamas troverdighet når han hevder at han søker autonomi (ikke uavhengighet) for Tibet. Dalai Lamas nye forslag kan øke bekymringer om fremtiden blant noen tibetanere. Imidlertid bør forslagene hans også gjøre det enklere for Beijing å åpne forhandlinger med ham eller hans regjering spesielt hvis de siste formelle dokumenter som taler for tibetansk uavhengighet annulleres. Beijing kan fort komme under økt press for å vurdere seriøse samtaler med Dalai Lama (om ikke med den tibetanske regjeringen) og omsider bli tvunget til å ta tak i situasjonen i Tibet. Oversatt av Bodil Fremstad Kilde: com/articles/2011/03/21/why_ Doesn%27t_China_Want_To_Let_the_ Dalai_Lama_Resign?page=0,0 Husk medlemskontingenten Tibetkomitéen er avhengig av støtten fra våre medlemmer for å drive vårt kontor og arbeid videre. Vi vil derfor oppfordre alle våre medlemmer til å betale årskontingenten for Samtidig vil vi minne våre medlemmer om å levere adresseforandring ved flytting slik at vi får sendt medlemsutsendinger til riktig sted. 16 VERDENS TAK NR

17 Dalai Lamas bedrag hvorfor et dekret fra 1600-tallet har betydning for Kina Av Robert Barnett Dalai Lamas nylige kunngjøring om hans planlagte avgang ble ikke godt mottatt av Kinas utenriksdepartement. Talsmenn for departementet beskrev den som et forsøk på å bedra det internasjonale samfunn. Mange antok at dette var en referanse til det faktum at selv etter at den tibetanske lederen gir avkall på sin offisielle posisjon innen den eksiltibetanske administrasjonen, vil han fortsette å reise, gi forelesninger og være en symbolsk leder for tibetanerne, noe som er en kilde til stor frustrasjon for Beijing. Men kinesiske ledere ser også ut til å bekymre seg for noe langt mer obskurt: En lite kjent presedens fra 1600-tallet hvor Dalai Lamas pensjonering skjulte et komplisert komplott for å forhindre Kina fra å velge hans etterfølger. Dette er altså ikke første gang Dalai Lama har utstedt et dekret hvor det kunngjøres at en yngre, i stor grad ukjent mann, skal ta over som politisk leder for det tibetanske folket. Det har hendt før i Å forklare hvorfor denne historiske detaljen har betydning for den kinesiske regjeringen krever litt bakgrunnsinformasjon. Ngagwang Lobzang, den femte Dalai Lama ( ) Foto: Himalayan Art Resources Frem til den kinesiske hæren i 1950 overtok landet, noe som førte til at han måtte flykte i eksil ni år senere, satt den nåværende Dalai Lama, den 14. i rekken, med den politiske autoritet over Tibet. Historisk har ikke alle Dalai Lama innehatt denne makten: De første fire Dalai Lama hadde bare åndelig status som ledende buddhistiske lærere. Det var den 5. Dalai Lama som først ble gitt myndighet til å regjere over Tibet, etter at landet ble invadert av en mongolsk krigsherre som var en lidenskapelig tilhenger av Dalai Lamas sekt. Tjuefem år gammel ble han dermed plassert på tronen. Dette var i 1642, i Vann-hestens år i den 11. syklus. Den 5. Dalai Lama var tydeligvis usedvanlig dyktig, for under hans styre med støtte fra mongolenes hær vokste Tibet til en stor og enhetlig stat som strakk seg over det meste av det tibetanske platå, med et organisert byråkrati, skatt og folketellingssystem. Men det er hendelsene på slutten av den 5. Dalai Lamas styre som kinesiske analytikere ser ut til å være særskilt opptatt av for øyeblikket. Etter å ha regjert i 43 år, kunngjorde den 5. at han hadde utnevnt en ung tibetaner som Sde-ba eller regjeringsleder, en stilling tilsvarende en regent. Han hadde utnevnt slike tjenestemenn tidligere, men nå nærmet han seg slutten på livet VERDENS TAK NR

18 og gikk tilbake til en kontemplativ tilværelse som mediterende og lærd (han skrev minst 30 verk i sin levetid, deriblant noen om kunsten å regjere). I 1679 utstedte han et dekret hvor han kunngjorde utnevnelsen av Sangye Gyatso, som senere ble en av Tibets mest kjente forfattere. På grunn av den enestående betydningen dette dekretet hadde, signerte han det ikke bare med navnet eller seglet sitt, men med avtrykk av begge hender, i gull. Dekretet ble skrevet på en skriftrull, mer enn 3,5 meter lang, håndkalligrafert på gul silke med et maleri av en drage som holder en ønskeoppfyllende juvel i klørne, beskyttende guddommer og snøløver, og helt øverst et portrett av Dalai Lama. Det er et eksempel på Tibets nasjonale tragedie at denne rullen, som er av det ypperste i tibetansk dekorativ kunst og politisk historie, ikke lenger er i Tibet; den befinner seg også i eksil, i New York, etter at en tibetansk familie tok den med ut av landet da de flyktet fra Tibet for 50 år siden. Den 5. Dalai Lama gikk enda lenger i å understreke dette dekretets særegne natur: Han fikk det malt på en vegg i Potalapalasset i Lhasa, på toppen av de tredoble trappene som fører til det Hvite Palass østlige inngang, hvor det kunne ses av alle som besøkte Potala. Det er ingen andre administrative eller politiske dokumenter i tibetansk historie som har fått en slik behandling, og veggmaleriet er fremdeles der, ettersom denne bygningen var et av de få monumentene som ble spart under Kulturrevolusjonen. Håndavtrykkene i gull har også overlevd. Dette århundrer gamle dekretet synes ikke ved første øyekast å ha mange likheter med planene til den 14. Dalai Lama, bortsett fra at begge omhandler utnevnelse av tjenestemenn til å ta over Dalai Lamas sekulære ansvarsområder. Den 14. Dalai Lamas dekret er et veldig moderne dokument det beskriver hans beslutning om å demokratisere regjeringen i Dharamsala, India, og pålegger eksilparlamentet å endre grunnloven slik at ingen Dalai Lama i fremtiden vil inneha noen politisk makt. I stedet skal eksiltibetanernes politiske leder være en valgt statsminister. Den 20. mars gikk eksiltibetanerne til valgurnene for å velge hvem som skal inneha denne stillingen. Fra Beijings perspektiv er demokratiseringen av eksilregjeringen en liten detalj. For dem synes den 14. Dalai Lamas underliggende mål å ligne på den 5. Dalai Lamas: Ikke bare å skape en robust regjering som vil overleve den karismatiske leders død, men også å hindre kinesisk innblanding i utvelgelsen av den neste Dalai Lama. Det er ingen hemmelighet at den 14. Dalai Lamas demokratiske initiativ er utformet for å skape en eksiladministrasjon som kan fungere selvstendig frem til en løsning er nådd med Kina, i tilfelle dette ikke skjer før hans død noe som virker stadig mer sannsynlig eller at dens viktigste oppgave vil være å finne og etablere den neste Dalai Lama uten innblanding fra Beijing. Imidlertid ser noen kinesiske analytikere i sin tolkning en mer omfattende konspirasjon. I 1679 var situasjonen i stor grad lik dagens situasjon: Et mektig Kina da under det nyetablerte Qing-dynastiet krevde aktivt overherredømme over Tibet, og Dalai Lama var i sine siste år. Hans nye regent Sangye Gyatso var bare 26 år gammel, og ville derfor sannsynligvis leve lenge nok til å selv ta seg av den 15 år lange prosessen med å finne og utdanne den neste Dalai Lama. Men den 5. Dalai Lama la ikke all sin tillit i dette for å forsikre seg om at hans etterfølger ville forbli i tibetanske hender: Han hadde en annen hemmelig strategi. Det er denne strategien som har ført til økt bekymring i Beijing i dag. Tre år etter dekretet i 1679 ble kunngjort, da den 5. Dalai Lama hadde trukket seg fullstendig tilbake fra det offentlige liv og visste at det nærmet seg slutten, ga han Sangye Gyatso noen tilleggsinstruksjoner: Regenten skulle holde hans kommende død hemmelig. Dette var et triks han sannsynligvis hadde lært fra bhutanerne, som hadde gjort det samme da deres leder døde 31 år tidligere. Da den 5. Dalai Lama døde i 1682, 65 år gammel, informerte Sangye Gyatso offentligheten om at Dalai Lama var i retreat. Ved sjeldne anledninger hvor viktige gjester ble gitt audiens, hyret han inn en eldre munk av samme alder og utseende, som lot som han var den 5. Dalai Lama. Bedraget var så effektivt at det gikk 14 år før den kinesiske keiseren innså at han hadde blitt ført bak lyset, og da bare fordi noen mongolske krigsfanger nevnte rykter de hadde hørt i Lhasa om at Dalai Lama hadde gått bort mer enn et tiår tidligere. Innen den tid hadde den neste Dalai Lama blitt identifisert, utdannet og etablert: en etterfølgelseskrise hadde i stor grad blitt avverget. Qing-keiseren hadde blitt nektet enhver innflytelse over utvelgelsen av den 6. Dalai Lama, og en grunnleggende del av deres krav om overherredømme ble dermed fjernet. Derav kommer bekymringen fra enkelte hold i Beijing om at den nåværende Dalai Lama på liknende måte kan bruke sin avgang for å hindre 18 VERDENS TAK NR

19 Kina i å velge hans åndelige etterfølger og dermed styrke sitt krav om suverenitet over Tibet. Kontroll over utvelgelsen av lamaer er så viktig i forhold til dette kravet, at det nåværende kinesiske lederskapet vedtok en lov i 2007 hvor det ble slått fast at bare de har autoritet til å velge reinkarnasjonen av Dalai Lama eller andre lamaer (som sine forgjengere på 1700-tallet viser kinesiske ledere relativt liten interesse for tibetanske politiske ledere; det er de åndelige ledere som blir sett på som betydningsfulle og mektige). Det bør derfor ikke komme som en overraskelse at bare uker før Dalai Lama kunngjorde sine planer om å gå av, fikk fremstående analytikere innen den kinesiske regjering som oppgave å finne ut om han muligens også legger planer om å gå i retreat for å skjule sin død når den tid kommer. Bekymringsnivået var høyt nok til at de til og med oppsøkte utlendinger for synspunkter. Jeg ble kontaktet diskret om min mening (som var negativ), og andre ble også uten tvil spurt. For sekulære rasjonalister kan dette virke usannsynlig: Hvordan kan en hvilken som helst moderne leder skjule sin egen død? Men avgjørende beslutninger innen kinesisk politikk tas ofte på grunnlag av historiske forløpere, noen ganger med positive resultater, og andre ganger med tragiske. Da Mao en kort periode tillot tilnærmet total autonomi i Tibet på 50-tallet, var det sannsynligvis delvis fordi han fra historikere visste at Tibet aldri tidligere hadde vært en provins eller en integrert del av Kina. Og nok en gang, da Jiang Zemin i 1999 tok den brutale beslutningen å utslette den i utgangspunktet harmløse Falungong-bevegelsen, sies det at han betraktet dette som sammenlignbart med den religiøse bevegelsen som hadde startet Taiping-opprøret Desi Sanggye Gyatso, den femte Dalai Lamas regent ( ) Foto: Himalayan Art Resources som nesten veltet Qing-dynastiet på midten av det 19. århundre. Gitt denne dype undertonen av historisme og gjensidig mistenksomhet, blir det enklere å forstå den kinesiske regjeringens overfølsomme fortolking av hendelsene i Da Den tibetanske teatertruppen i Lhasa i 1989 laget den episke filmen Budala gong mishi ( Potalapalassets hemmelige historie ), om den 5. Dalai Lamas dekret fra 1679 og om hvordan Sangye Gyatso lyktes i å føre Qing-keiseren bak lyset, ble den umiddelbart forbudt. Filmen er aldri blitt vist offentlig i Kina. Åtte år senere utstedte partisekretæren i Tibet, Chen Kuiyuan, en unik erklæring om at Sangye Gyatso heretter skulle betraktes som en separatist-høvding, selv om han omhyggelig unngikk å minne leserne om hvorfor. Positiv omtale av regenten har siden vært forbudt i Tibet og Kina. Det virker som om Partiet ikke kan glemme fortiden, eller i hvert fall ikke episoder hvor dets keiserlige forgjengere ble utmanøvrert av tibetanere, lamaer, eller deres ansatte. Dette er på ingen måte det eneste perspektivet man kan finne blant analytikere i Beijing, som uten tvil har gjort mye skarpsindig arbeid. Men det gir en indikasjon på de århundrer med mistillit som må overvinnes før Kina og tibetanske ledere kan løse sine ulikheter. Oversatt av Bodil Fremstad Kilde: nyrblog/2011/apr/06/dalai-lamasdeception/ VERDENS TAK NR

20 Grepet strammes I etterkant av tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo har grepet blitt strammet inn ytterligere i Kina i forhold til ytringsfriheten og andre grunnleggende menneskerettigheter. En rekke opposisjonelle og samfunnskritiske personer har blitt arrestert, fengslet eller satt i husarrest, og flere har forsvunnet uten nærmere forklaring på hva som har skjedd med dem. Det samme har hendt med en rekke menneskerettighetsadvokater. Alt tyder på at grepet strammes inn i landet og at ytringsfriheten får stadig dårligere kår. Av Pål Meland Det vakte stor internasjonal oppmerksomhet da den kjente kunstneren og samfunnskritikeren Ai Weiwei ble arrestert på flyplassen i Beijing 2. april i år 1. I følge kilder var han da i ferd med å gå inn i et fly for å reise til Hong Kong, hvor han skulle møte andre kunstnere. Senere på dagen ble hjemmet hans ransaket, datautstyr ble konfiskert og hans familie og assistenter avhørt. Først den 7. april kom det noen forklaring fra offisielt hold. Da ble det gitt beskjed om at Ai Weiwei var under etterforskning for mistanke om økonomisk kriminalitet. Det er grunn til å stille spørsmål ved denne begrunnelsen gitt en lang forhistorie med gjentatte tilfeller av angrep fra politiet grunnet hans delaktighet i aksjoner for andre dissidenter osv. Til tross for internasjonal kritikk og press har kinesiske myndigheter ikke frigitt informasjon vedrørende hvor Ai Weiwei sitter arrestert eller kommet med nærmere opplysninger om årsaken til hans arrestasjon. Arrestasjoner av opposisjonelle Ai Weiwei er ikke alene om å lide denne skjebnen. I følge organisasjonen Human Rights Watch har kinesiske myndigheter siden midten av februar arrestert over to hundre personer som kan beskrives som opposisjonelle eller som samfunnskritikere. Det høye tallet indikerer en tydelig innstramming i forhold til ytringsfriheten i landet. En rekke menneskerettighetsadvokater har også blitt arrestert og satt I følge organisasjonen Human Rights Watch har kinesiske myndigheter siden midten av februar arrestert over to hundre personer som kan beskrives som opposisjonelle eller som samfunnskritikere. i husarrest. Flere av disse skal ha arbeidet med konkrete saker knyttet til arrestasjoner av opposisjonelle da de selv ble arrestert. Flere holdes uten at det har blitt gitt noe informasjon til omverdenen om årsaken til arrestasjonen. Jasminrevolusjon Flere kommentatorer har påpekt at innstrammingen trolig henger sammen med opprørene i en rekke land i Nord-Afrika og Midt-Østen. Det sies å ha vært en frykt for en såkalt jasminrevolusjon. I februar 2011 dukket det opp oppfordringer på internett om å demonstrere i flere kinesiske byer. Målet skulle være å lage en såkalt jasminrevolusjon, slik som den som hadde funnet sted i Tunisia og som førte til at landets diktator måtte gi fra seg makten. Det var enkelte som fulgte disse oppfordringene og møtte opp på de stedene som det ble oppfordret til å demonstrere på. Oppmøtet av politi, både i uniform og i sivilt, var derimot langt mer betydelig og bidro i seg selv til å skape oppslag i internasjonal presse. Den første oppfordringen ble etterfulgt av flere og samme trend gjorde seg gjeldende med et massivt oppbud av politi. Den kinesiske medie- og internettsensuren har samtidig hindret det store flertall i befolkningen i å få med seg nyheter om opprørene i Nord- Afrika og Midtøsten og oppfordringene på internett om en liknende bevegelse i Kina. Søk på ord som 20 VERDENS TAK NR

Verdens Tak. Ny leder 4 Tibet brenner 8 ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ. 21. årgang

Verdens Tak. Ny leder 4 Tibet brenner 8 ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ. 21. årgang #2 2011 21. årgang Verdens Tak ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ Ny leder 4 Tibet brenner 8 Hvor langt må man gå? I dette nummeret av Verdens Tak presenteres Erik Torjusens bok om Tibet ( Tilbake til Tibet

Detaljer

Verdens Tak. Opptøyer i Tibet 4 Tibetansk forfatter mottar pris 12 Åpent brev til Heiberg 33 ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ. 18.

Verdens Tak. Opptøyer i Tibet 4 Tibetansk forfatter mottar pris 12 Åpent brev til Heiberg 33 ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ. 18. #1 2008 18. årgang Verdens Tak ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ Opptøyer i Tibet 4 Tibetansk forfatter mottar pris 12 Åpent brev til Heiberg 33 Tibet gir inspirasjon for undertrykte folk gjennom sin ikke-voldelige

Detaljer

Verdens Tak. Tibet brenner... ... fortsatt 4 ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ. 22. årgang

Verdens Tak. Tibet brenner... ... fortsatt 4 ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ. 22. årgang #1 2012 22. årgang Verdens Tak ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ Tibet brenner...... fortsatt 4 Hva gjør Norge med Tibet? Den 27. mai i år tente to tibetanere på seg utenfor et buddistisk kloster i byen

Detaljer

Verdens Tak. Obama 4 Dialog 7 Klimaforskning i Tibet 32 ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ. 20. årgang

Verdens Tak. Obama 4 Dialog 7 Klimaforskning i Tibet 32 ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ. 20. årgang #1 2010 20. årgang Verdens Tak ORGAN FOR DEN NORSKE TIBET-KOMITÉ Obama 4 Dialog 7 Klimaforskning i Tibet 32 En president uten land Den norske Tibet-komité Leder Olav Gunnar Ballo E-post: leder alfakrøll

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

VERDENSLÆREREN FOR HELE MENNESKEHETEN

VERDENSLÆREREN FOR HELE MENNESKEHETEN VERDENSLÆREREN FOR HELE MENNESKEHETEN BENJAMIN CREME Amsterdam London Copyright 2007 Benjamin Creme, London Utgitt av All rights reserved Engelsk ISBN-10: 90-71484-39-4/ISBN-13: 978-71484-39-1 Første utgave

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen General, mine damer og herrer. Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Først av alt vil jeg som kadett

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans. modeller som innfallsvinkel

Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans. modeller som innfallsvinkel Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans modeller som innfallsvinkel Skrevet av: Kadett Heidi Kraft Johnsen Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS BERIKTIGELSE

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

INTERNASJONAL ORIENTERING HVER MÅNED I NY TID BERGEN: ROMFOLK, TJERNOBYL, KON- SPIRASJON, SUKKER SIDE 17 FILMFESTIVALEN BIFF NY TID

INTERNASJONAL ORIENTERING HVER MÅNED I NY TID BERGEN: ROMFOLK, TJERNOBYL, KON- SPIRASJON, SUKKER SIDE 17 FILMFESTIVALEN BIFF NY TID JOACHIM TRIER OM HVILKE LIVSERFARIN- GER OG TENKNING SOM KREVES SEPTEMBER 2015 (17.9 13.10) ÅRGANG 63 NR. 26 LØSSALG KR 59 1 NR. 26 SEPTEMBER 2015 (17.9 13.10) NY TID MÅNEDLIG INTERNASJONAL ORIENTERING

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 2 2011

GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 2 2011 GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 2 2011 Den arabiske våren: revolusjon, demokrati og gjeldsslette Innhold Leder Nyheter 2 2: Nytt fra SLUG I det høstens Gjeldsbrev nærmer seg utgivelse, blir Muammar

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Haim Herman Cohn. I 1965 publiserte han sin rettsvitenskapelige

Haim Herman Cohn. I 1965 publiserte han sin rettsvitenskapelige Haim Herman Cohn Av dr. Michal Rachel Suissa Haim Herman Cohn (1911 2002) var en av Israels viktigste og mest markante jurister. Han var rettslærd, forsker og en intellektuell forkjemper for menneskerettigheter.

Detaljer

#29 juli 2012 6 årgang

#29 juli 2012 6 årgang #29 juli 2012 6 årgang 6-13 14-15 20-21 DALAI LAMA NYTT LIV PROBLEM? En av vår tids største åndelige ledere, Hans Hellighet Den 14. Dalai Lama reiser verden rundt med sitt budskap om fred og forsoning.

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett EN ENKEL FORANDRING gjør livet lett i EN ENKEL FORANDRING GJØR LIVET LETT The Balanced View Team The Library of Wisdom Classics ii Fourth Edition 2012 Balanced View Media: Mill Valley, California USA 2011

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

ISLAM KONTRA RELIGION

ISLAM KONTRA RELIGION ISLAM KONTRA RELIGION GHULAM AHMAD PARWEZ ISLAM SOM ANTAS Å VÆRE EN RELIGION, VISER SEG Å VÆRE NOE ANNET NÅR KORANEN STUDERES I LYS AV SELVE KORANEN QURANIC EDUCATION SOCIETY NORWAY و ق ل الح ق م ن رب

Detaljer

Grensebrytende åndelig ledelse

Grensebrytende åndelig ledelse Grensebrytende åndelig ledelse et kort studium av 7 bibelske ledere og egenskaper som kjennetegnet dem. Didache 2006 Innledning Det finnes mange bøker om lederutvikling, lederfunksjoner og lederegenskaper,

Detaljer