[6-11] SI magasinet. Livsforlengende lattersalver Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[6-11] SI magasinet. Livsforlengende lattersalver 26-27. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2011"

Transkript

1 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2011 [6-11] SI magasinet Livsforlengende lattersalver Smertelig erfaring Førstepris to år på rad! Mye er placebo 30-31

2 Innhold SI-magasinet 6/11 3 Leder Tilbakeblikk på Digital diktering i hele SI Kassettene er historie 6 Strategisk fokus 2025 Travel utredningsfase 7 Divisjon Psykisk helsevern: Den nye ledertrioen 8 Ny trappeaksjon på Lillehammer Fortsatt Mere Moro Midt i Uka 10 Verneombudets dag 2011 SI mot ukjent farvann 12 Samstemming av medisinlister Gir økt pasientsikkerhet 14 Betraktninger om smerte og om smerteskrik. 16 Ambulanserposjektet Avprivatiseringen inn i sise fase 18 Samdatarapporten Mange tall mye informasjon 20 SI i nyhetene Innblikk i avisenes nyhetsoppslag 22 Kirurgiheder til SI Hamar Førstepris to år på rad! 24 Gjøviklege kurset afrikanske kolleger Forskjellene er enorme 26 Dr. Pensum raljerte med det meste En god latter forlenger livet Fokus på ernæring på Gjøvik Mange er underernært 30 Kroppens helende prosesser Mye er placebo 32 Årets tvangskonferanse: Lite bruk av tvang i Innlandet 34 Lager bok om ADHD i arbeidslivet Avliver myter 36 Alice B. Andersgaard ble doktor Disputerte på hjemmebane 38 Kurs for pasienter og pårørende Å leve med hjertesykdom 40 Brukerutvalget Tid for samhandling Forsidebilde: AMU i divisjon Elverum-Hamar inviterte nylig Dr. Pensum til Hamar, Elve - rum og Reinsvoll, der han hadde svært så uhøytidelig skråblikk på helsesektoren, og SI spesielt. Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon Redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Stein Tronsmoen Telefon / Redaktør/ kommunikasjonsrådgiver: Trond Tendø Jacobsen Telefon / sykehuset-innlandet.no Informasjonssjef: Britt Haugen Telefon / Webredaktør: Geir Kristian Lund Telefon / Redaksjonen avsluttet 12. desember Vi tar forbehold om feil og endringer. Målgruppe: Ansatte og primærleger er hovedmålgruppe for SI-Magasinet, som i papirversjon også gjøres tilgjengelig for pasienter, pårørende, besøkende og andre. Grafisk produksjon: Design/førtrykk: Sykehuset Innlandet Trykk: Møklegaard Printshop AS Opplag: ISSN: ISSN (trykt utgave) ISSN (elektronisk utgave)

3 Leder: 2011 mot slutten 2011 vart et bløtt år med få dager uten regnvær. Også vanligvis tørre områder som Nord-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal opplevde mye vass-sjuk jord, høy grunnvannstand og elendige av lingskår for primærnæringen. Større områder ble utsatt for flom i et omfang som var ukjent for vår generasjon. Hus ble rasert og jord forsvant. Mange fikk ødelagt gode avlinger da magasinene måtte tappes ned. Høsten, derimot, vart betydelig mer vennelig med gode temperaturer og sein snø. Sånt sett så vart vinterlagring av MC n naturligvis iverksatt altfor tidlig. Investeringer Driften i SI 2010 og 2011 gir muligheter til å investere i personell, utstyr og bygninger. 20 millioner av overskuddet er øremerket kompetanseutvikling. Bygninger er utbedret. Viktig utstyr ble fornyet og komplettert. Dette kommer våre pasienter til gode, og ikke minst forbedres arbeidsmiljøet til mange av våre medarbeidere. Noen eksempler I perioden er det bygd ny intensiv/ overvåkningsenhet ved Gjøvik til ca 40 millioner. Dette er gjort dels ved egne midler på grunnlag av god drift i 2010 og dels sentrale midler. På Sande - rud er det ferdigstilt nytt akuttbygg; siste del belastet i 2010 med 35 millioner (totalt 193 millioner). På Hamar er det etablert BDS (brystdiagnostisk senter) med digital mammografi for 13 millioner På Lillehammer er rehabilitering av labo - ratorium for patologi påbegynt med en ramme på 2 millioner. I 2011 er det innenfor divisjon Eien - dom og intern service bevilget 110 millioner, men det er naturligvis for lite. Divisjonene har meldt inn behov for over millioner til bygnings- og vedlikeholdsarbeider. 78 millioner er fordelt Moderne sjukehusdrift er helt avhengig av oppdatert og vel fungerende medisinsk-teknisk utstyr. Dette diagrammet viser investeringer av slikt utstyr i : Lhr Gvk Ham Kon Elv Tyn I disse tallene, nær 78 millioner, inngår både planlagte anskaffelser og erstatning på grunn av havari. Divisjonene har for øvrig meldt inn behov for 550 millioner til medisinsk-teknisk utstyr. Sykehuset Innlandet husholder med invester - ings midlene, og har utviklet et godt regime for å sikre de riktige prioriteringene med knappe ressurser. Godt år 2012! Stein Tronsmoen Kommunikasjonsdirektør Mill. kr. Flere BUP-tilbud I opplistingen under Fakta om SI i forrige nummers leder hadde barne- og ungdoms psykiatriske døgntilbud falt ut. Det er slike tilbud fem steder i SI: Familieenhet på Gjøvik, Akutt for barn og unge på Sanderud, Enhet for ungdom på Elverum og Lille - hammer og Enhet for barn på Hagen behandlingsenhet ved Brumunddal. «Sykehuset Innlandet husholder med investeringsmidlene, og har utviklet et godt regime for å sikre de riktige prioriteringene med knappe ressurser.» Side 3 SI magasinet 6/2011

4 Kassettene er historie: Digital diktering i hele SI Endelig! Snart er diktafonene og kassettene historie også i Sykehuset Innlandet. Nytt digitalt utstyr tas nå i bruk i hele SI. Divisjon Kongsvinger og divisjon Tynset har brukt dette med god erfaringen stund nå, det har også kirurgi på Lillehammer og avdeling for akutt- og korttidspsykiatri på Sanderud enheter: Prosjektleder Trine Storhaug sier at digital diktering sikrer bedre oversikt og øker effek - tiviteten. Av: Trond Tendø Jacobsen Nå er turen kommet til resten av sykehuset. I løpet av sju uker skal en lang rekke avdelinger ta ibruk det nye utstyret. Før jul vil alle aktuelle enheter i SI ha startet med digital diktering. Implementeringen startet i uke 44, og når barneavdelingen på Elverum, ØNH, tann/kjeve og ane s tesi på Gjøvik og fysikalsk medisin og re ha - bilitering på Ottestad tas inn i folden i uke 50 vil alle aktuelle enheter ha tatt steget fra diktafoner og kassetter til digitalt utstyr. Sterkt ønsket Eli Moen Eisele og Liv Kristin Gjeilo er ko ordi na - torer ved divisjon Lillehammer, og forteller om stor interesse for å gå over til digitalt utstyr. Overgangen er sterkt ønsket blant de som har oppgaver på dette områder. Kirurgisk avdeling har brukt dette en god stund, og vi har ikke fått en eneste negativ tilbakemelding, sier de. De to har stått for opplæring på Lillehammer, og blant annet deltatt på morgenmøter. Selv om legene må lære seg en del nytt, er opplæringsbe - hovet overkommelig, sier de. Åpenbare fordeler Så er det da også en rekke åpenbare fordeler ved digitaliseringen: Lydkvaliteten er mye bedre, en får mye bedre oversikr over hva som ligger til skriving. Med et tastetrykk ser du hva som ligger til skriving, du ser lengden på diktatene, og hvor gamle de er. Det at man enkelt ser lengden gjør at man lettere kan plukke ut et kort diktat og skrive ut det innimellom andre oppgaver. Det var ikke mulig tidligere. Med kassettbånd er en avhengig av de opplysninger legen har gitt. Heretter vil en slippe å lete etter bortkomne bånd, som jo hender en gang i blant: Jeg dikterte, og så la jeg det der, tror jeg... De går også historier om bånd som har fått vaska seg, som har ligger i frakkelommer og havnet i vaske maskinen. Halvt år forsinket Den store implementeringen av digital diktering kommer et halvt år senere enn planlagt. Det har tekniske årsaker. IKT-rådgiver Jostein Kleiven har fulgt testperiodene nøye, og forteller at det meste fungerer bra så lenge det teknologiske gjør det, men det har vært en del teknologiske utfordringer. Innføringen er et halvt år forsinket fordi man først måtte oppdatere DIPS to ganger, etter siste oppdatering viste det seg at IT-portalen også måtte oppdateres, fordi de nye moderne mikrofonene ikke fungerte. Denne oppdateringen skjedde i uke 43, implementeringen av digital diktering startet da umiddelbart enheter Prosjektleder Trine Storhaug forteller at det vil være omkring enheter i bruk når alle har tatt i bruk det nye nye utstyret. Det blir installert om - kring 750 nye mikrofoner, atskillige hodesett, pedalsett og lyttestasjoner. PC-er er dels oppdatert, dels skiftet. Prosjektet har hatt minst to koordinatorer i hver divisjon som har stått for den lokale opplæringene. Det er laget kursmapper for opplæring av kontortjenesten. Det som er nytt for brukerne er selve utstyret, blant annet å kunne håndtere de nye mikrofonene. Der er også viktig å kunne systemet Side 4 SI magasinet 6/2011

5 slik at en vet hvor diktatene havner i arbeidsflyten, sier hun. Prosjektet har et budsjett på fem millioner kroner. Prosjektgruppe og koordinatorer Prosjektgruppen har bestått av Bengt Nilsen (system eier), Trine Storhaug (prosjektleder), Anne Hilde Aas (delprosjektleder arbeidsflyt) og Jostein Kleiven (delprosjektleder teknisk). Rundt om i SI har disse vært koordinatorer: Torunn Kleiven og Gina Bjerke, divisjon Gjøvik Svandis Gudmundsdottir, divisjon Psykisk helsevern, Sanderud Hildur Tingvoll, divisjon Psykisk helsevern, Reinsvoll. På DPS ene er kontorlederne koordinatorer Anne Lise Flatemo, divisjon Habilitering og rehabilitering Eli Svendby og Eva Hanstad, SI Hamar Ingvild Brodahl og May Nordli, SI Elverum Eli Moen Eisele og Liv Kristin Gjeilo, divisjon Lillehammer Fra Sykehuspartner har Bjørn Ruud, Niklas Nyhagen og Stina Fossum deltatt. Nytt utstyr: Liv Kristin Gjeilo (t.h.), Eli Moen Eisele og Jostein Kleiven viser fram noe av det nye utstyret for digital diktering. Utrullingen På Gjøvik startet utrullingen av digital diktering på gyn/føde i uke 44, fortsatte med kirurgisk avdeling, barnepol, medisinsk avdeling og avslutter med anestesi, ØNH og tann/kjeve i uke 50. På Elverum startet en på medisin, fortsatte på kirurgi, så nevrologi og gyn før en avslutter med barneavdelingen i uke 50. På Hamar startet en også med medisin, så anestesi/intensiv før en avslutter med kirurgisk avdeling i uke 49. På Lillehammer var gyn først ute, så medisin og barn, før en avslutter med nevrologi i uke 49. Innen psykisk helsevern startet en på Reinsvoll i uke 45, fortsatte med DPS Gjøvik, DPS Lille - hammer, Sanderud og avsluttet med DPS Hamar i uke 49. Habilitering og rehabilitering startet også i uke 45, med Granheim, ambulerende rehabili ter ings - team Lillehammer, habiliteringstjenesten i Oppland og rehabiliteringstjenesten på Gjøvik, og avslutter med fysikalsk medisin og rehabilitering på Ottestad i uke 49 og 50. Side 5 SI magasinet 6/2011

6 Travel utredningsfase Framdriftsplan Omkring 1. februar sendes utkastet til høringsdokument til styret Det begynner å spisse seg til. Det er hektisk. Travelt. 1. februar skal høringsdokumentet for Strategisk fokus 2025 være klart til utsending til styret. Før en kommer så langt skal mange vurderinger gjøres, mange spørsmål vurderes, diskuteres, avklares. 10. februar behandles høringsdokumentet i styret Det blir en høringsperiode fra midten av februar til midten av mai 22. juni foretar styret, på bakgrunn av denne prosessen, prin - sippvalg av framtidig struktur. Deretter starter prosess med konkretisering og geografiske valg. Organiseringen Styret i Sykehuset Innlandet er oppdragsgiver for prosjektet Stra tegisk fokus Ledergruppen, supplert med tillitsvalgtgruppen TV 6 og lederen av brukerutvalget utgjør styringsgruppen. Fagdirektør helse Hans Iver Børresen er prosjektansvarlig, og Toril Orrestad er prosjektleder. Av: Trond Tendø Jacobsen Divisjonsdirektør Oddbjørn Øien på Tynset er fram til 1. mars konstituert som fagsjef for hovedsakelig å arbeide med fagvurderinger i tilknytning til Strategisk fokus Han skal bistå prosjektansvarlig fagdirektør helse Hans Iver Børresen i dette arbeidet, sammen med prosjektleder Toril Orrestad. Venter «trøkk» Fagsjef Christian Fossum har sagt opp, men fort - setter foreløpig i en rådgiverstilling. Oddbjørn Øien har derfor blitt konstituert i denne funksjonen for å avlaste meg. Fossum ivaretar de oppgavene han har hatt tidligere fram til 1. april. Vi forventer en heltisk periode ut over vinteren, både i forhold til skriving og utforming av det dokumentet som skal ut på høring. Jeg går ut i fra at det vil bli en betydelig interesse ute i samfunnet for dette. Vi prøver å være skodd for å ta hånd om det, sier Børresen. Flere deltagere Fagdirektør Børresen har flere å støtte seg til i arbeidet. I tillegg til styringsgruppen er det etablert en ressurs/arbeidsgruppe, med deltakelse av fageksperter i de tre «mjøsdivisjon ene» Gjøvik, Lille - hammer og Elverum-Hamar. Gruppen ledes av divisjonsdirektør Rolf Kulstad på Gjøvik, og han har med seg avdelingssjef Øystein Stubhaug ved medisinsk avdeling på Gjøvik, avdelingssjef Pål Christensen ved barneavdelingen på Lille hammer og divisjonsdirektør Øyvind Graadal ved divisjon Elverum-Hamar. Oppgaven til denne gruppen blir å gi faglige innspill. De representerer ikke sine divi - sjoner i dette arbeidet, men er med i kraft av sine faglige kvalifikasjoner. Rådgivning Konsulentfirmaet Hospitalitet AS er engasjert for å bistå med økonomiske beregninger av invester - inger og driftsmessige forhold for de ulike scenar - i ene. De gjør i denne fasen grovmaskede, men så nøyaktige som mulig, beregninger ut fra de forutsetninger som foreligger. Når valg av hovedstruktur er gjort må bergningene detaljeres og etterprøves. Hospitalitet har bred erfaring fra sykehusprosjekter, og har hatt oppgaver blant annet ved Oslo universitetssykehus, i Vestre Viken, ved prosjek - teringen av nytt Østfoldsykehus, i Psykiatrien i Vestfold og ved Stavanger Universitetssykehus. Identifiserer driverne Det er det samme prinsipp som følges for de faglige utredningene som ved de økonomiske. Det gjøres en overordnet utredning nå, der vi prøver å identifisere de store driverne. Så må det i neste fase foretas mer detaljerte funksjonsbeskrivelser. Først gjøres det et prinsippvedtak om valg av alternativ, så må man gå løs på de konkret geografiske vurderingene, med økende grad av detaljering, til man gjør et endelig vedtak. Vi må gjennom flere faser. Vi må blant annet klarerere med vår eier før vi kan konkludere. Vi vil også få en fase der en må gjøre midlertidige grep for at den løpende driftssituasjonen skal gå så bra som mulig. Det er etter at styret gjør sitt prinsippvedtak av scanerium i juni av prosessen med å finne de geografiske løsningene vil starte. I og med at det er en forutsetning at akutt-tilbudet i divisjon Elverum- Hamar skal samles vil det uansett måtte bli større eller mindre geografiske diskusjoner ved alle alter - nativene, sier han. Forsterkning: Divisjonsdirektør Oddbjørn Øien på Tynset er konstituert som fagsjef og skal assistere fagdirektør Hans Iver Børresen i den hektiske og krevende innspurten med høringsdokumentet for Strategisk fokus Side 6 SI magasinet 6/2011

7 Divisjon Psykisk helsevern: Her er den nye ledertrioen Det kommer ikke til å mangle krevende arbeidsoppgaver for den nye ledertrioen i divisjon Psykisk helsevern. Divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke har fått med seg Odd Auglænd som assisterende divisjonsdirektør og Knut Hestad som fagsjef i 50 prosent stilling. Hestad tiltrer fra nyttår, Auglænd så snart det er skaffet erstattere i legestillingene han nå innehar. Jeg ser på oss som et lederteam som skal jobbe sammen om de utfordringer som dukker opp. Men en viss fordeling av oppgaver vil det jo bli, sier Gunn Gotland Bakke. Assisterende divisjonsdirektør vil blant annet få ansvar for tilsynssiden, 3 3-meldingene og det som går på den faglige biten i forhold til kvalitetssystem og helsetilsyn. Fagsjefen skal lede fagrådet. Utarbeidelse av områdeplan for psykisk helsevern, som vi har fått utsettelse på, vil også bli et fagsjefansvar, sier hun. Omstillingsfokus Vi står nå foran en periode der det vil bli sterkt fokus på det omstillingsprosjektet vi gjennomfører. Derfor kommer vi til å jobbe mye med de prob - lemstillingene prosjektet legger fram. Jeg ser for meg at det vil være ganske store endringer vi skal være med å gjennomføre. Det vil kreve mye av vår oppmerksomhet, sier hun. For mange er endringer ensbetydende med utrygghet: Derfor må vi være veldig tilgjengelige, men samtidig må vi ikke bli spist fullstendig opp. Tilgjengelighet og åpenhet er viktig, ikke minst i den tiden som nå kommer, sier divisjonsdirek - tøren. Assisterende divisjonsdirektør Jeg har bred erfaring fra ulike deler av organisasjonen, både fra barn og voksne, og vil ha stor nytte av det i den funksjonen jeg nå får, sier Auglænd. Han har lang fartstid i psykiatrien, og begynte i stilling på Sanderud første gang for 33 år siden. Hans siste periode på Sanderud startet i Fagsjef Jeg er spent på om det blir mulig å dekke fagsjefoppgavene innen en 50-prosent stilling, sier Hestad, som fortsetter i 50-prosent stilling i forsk - ningsenheten, og i tillegg fortsetter han også i 20 prosent stilling ved NTNU i Trondheim. Hestad begynte i BUP i Hedmark for snart 30 år siden, og fikk i 1996 stilling som forskningsveileder på Sanderud. Etter en permisjonsperiode kom han tilbake fra NTNU i 2008 Heftige diskusjoner Jeg ser for meg at vi kan få ganske heftige diskusjoner ut over i Det er mye som skal sees på. Mye som skal diskuteres, sier Hestad. Det vil komme opp mange faglige problemstillinger i prosjektet, som hvilke pasienter som skal være på sykehus, sier Gunn Gotland Bakke. Jeg regner også med mye diskusjon rundt utviklingen av DPS, og også om hva som skal være kommunale oppgaver i Samhandlingsreformen. Det er viktig med en god dialog med organisasjonen for å få til dette, sier han. Men det er svært viktig at vi klarer å forankre prosessen så godt at alle føler et eierforhold til de endringene vi skal gjennomføre, understreker hun. Ledertrio: Her ser vi den nye ledertrioen i divisjon Psykisk helsevern, fagsjef Knut Hestad, divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke og assisterende divisjonsdirektør Odd Auglænd. Av: Trond Tendø Jacobsen Side 7 SI magasinet 6/2011

8 Avduking: Ved kreftenheten avduket Ida Thorsplass bilde av Galdhøpiggen, godt assistert av Grete Bergum Storsveen. Ny trappeaksjon på Lillehammer En god latter forlenger livet, vet vi. Det gjøre også god helse og god fysisk form. Derfor er MMMiUs (Mere Moro Midt i Uka) nye trappestunt på Lillehammer så bra. En mer enn forsiktig oppmuntring til å la heisen stå og ta trappene fatt ble «sjøsatt» med brask og bram i forrige måned. Av: Trond Tendø Jacobsen MMMiU hadde pusset støv av og foredlet en trappeaksjon som startet for fire år siden. Da lanserte den samme kreative fysio- og ergoterapigjengen, som at fått SIs arbeidsmiljøpris for sine positive ut- og innspill, sin første trappeaksjon. Da ble det hengt opp lakener med de samme fjellnavnene og samme påskrift, og «eskor te piker» førte folk fra heisene til trappen. Spesielt vakre ble ikke lakenene i det lange løp, de ble tatt ned. Nå var lakenene skiftet ut med flotte fotografier. Denne gang var de godt hjulpet av prosjektleder Elin Amrud i «God helse, arbeidsglede og røykfritt arbeidsliv», som bidro med midler til innkjøp av 12 store fotografier. Gjennom humor, kreativitet og galskap i hverdagen ønsker vi å bidra positivt til trivsel og arbeidsglede, sier Merete Welhaven Steen. De andre i kvartetten er: Helene Innerdal, Barbro Mørk og Hilde Rosseland. Hverdagstrim Atter en gang er vi samlet her fordi noen har hatt en god ide, sa divisjonsdirektør Randi Mølmen før hun avfyrte startskuddet og trappeklatringen begynte. Det var kø i trappa, og det var trolig første gang vinduene har dugget på innsiden på grunn av trafikken i trappa. Ved hver eneste trappeavsats, og det er mange av dem i høyblokka på Lillehammer, henger det bilder av kjente fjelltopper, fra Himmelbjerget til Mount Everest, med påskrift om hvor mange trappeturer du må gå for å bestige de ulike toppene. En tur daglig i ett år fra kjeller til 12. etasje tilsvarer en topptur til verdens høyeste fjell Mount Everest (8.850 meter), samt en til Norges nasjonalfjell Stetind (1.391 meter) og til og med en bestigning av Himmelbjerget (147 meter), for da har du til sammen hevet deg høydemeter! En trappetur daglig i ett år mellom kjeller og første etasje tilsvarer fem «bestigninger» av Himmel bjerget. Side 8 SI magasinet 6/2011

9 Ingen akklimatisering I stedet for å reise til Afrika å svette deg opp Kilimanjaro kan du i ett år gå fra kjeller til 7. etasje. Da har du kommet like høyt, og klart deg uten akklimatisering. Under fotoavdukingen i slutten av oktober var det ulike innslag ved hvert bilde, etasje for etasje. Det var både sang, dans og korte skuespill. Lungeavdelingen stilte med drahjelp fra K2 (8.611 meter) i 10. etasje, opp til plan 11, der de selv holder til, og der sørget de også for oksygentilførsel til trengende. Trapp er sunt Bildene av Galdhøpiggen, Etna, K2, Store Skagastølstind og de andre toppene blir hengende og vil minne om at «trapp er sunt». Dette er også et innspill, i samarbeid med bedriftsidretteslaget, for å bidra til at våre ansatte skal komme i enda bedre form til neste år, da SI BIL skal arrangere de nordiske sykehuslekene, sier Merete Welhaven Steen, en av MMMiU-gjengen. Dette blir garantert ikke det siste vi får høre fra dem. (Saken fortsetter neste side.) Mye moro midt i uka: Dette bildet fra åpningen forteller mer enn ord, det er blitt mer moro midt i uka. Her ser vi fra venstre: Emily Stange, Marita Jacobsen, Merete Welhaven Steen og Hilde Rosseland. (Foto: Patrick Da Silva Sæther). Langt ned høyt opp: Det er langt ned, og høyt opp i trappe - gangen i høyblokka på Lillehammer konstaterer Helene Innedal og Merete Welhaven Steen. Opptrapping: Det var kø i trappe - gangen på Lillehammer under av - dukingen av fjellfotografiene nylig. Da vi sjekket køen nylig var det atskilligere bedre plass, spesielt da vi nærmet oss toppen av Mount Everest. (Foto: Patrick Da Silva Sæther) Side 9 SI magasinet 6/2011

10 Verneombuden En av guruene innen verne- og arbeidsmiljøarbeid her vi landet, Arne Bernhardsen var hovedtaler under årets verneombudsdag i SI. Det tidligere hovedverneombudet i Fellesmeieriet advarte mot de «grøftene» verneombudene lett kan falle i og som han selv hadde falt i. Etasje for etasje Etter nitid måling av høyden på trappetrinnene har MMMiU-gjengen regnet ut hva hver etasje i høyblokka på Lillehammer representerer i høydemeter i løpet av et år. Ett års slit: Så glade ble Elin Amrud, Merete Welhaven Steen og Helene Innerdal da de nådde 12. etasje. Hvis du hver dag i ett år tar trappa til topps i høyblokka i Lille - hammer tilsvarer det, i høydemeter, en tur til topps på Mount Everest, og vel så det. Dette er resultatet, etasje for etasje, fra 1. til 12., med en tur daglig i ett år: 0 1. etasje = fem toppturer opp på Himmelbjerget, Danmark (147 moh) 0 2. etasje = en topptur til Store Lakselvtind, Lyngen (1.616 moh) 0 3. etasje = en topptur til Galdhøpiggen (2.469 moh) 0 4. etasje = en topptur til Etna, Italia (3.340 moh) Et verneombud skal først og fremst være talsperson for de som han valgt det, og se til at forholdene på arbeidsplassen er forsvarlig, stille spørsmål omkring den helsemessige utvikling på arbeidplassen, og ha HMS i minne oftere enn andre. I grøfta Men verneombudets oppgaver er verken å være: Politi Arbeidsmiljøsjef Byråkrat Klagemur Ensom ulv Støtdemper Dette er en del av de oppgavene Bernhardens karakteriserte som grøftekjøring. Du kan veilede i konfliktsituasjoner, men ikke mekle. Trår du feil vil du fort merke hvor trangt det er mellom barken og veden, sa han. Dere er autonome, selvstendige, dere har ingen over dere. Sjefen deres er de som har valgt dere. Målet er å sikre trivsel og helse på arbeidsplassen. Av: Trond Tendø Jacobsen 0 5. etasje = en topptur til Mt. Blanc, Frankrike (4.807 moh) 0 6. etasje = en topptur til Ararat, Tyrkia (5.165 moh) 0 7. etasje = en topptur til Kilimanjaro, Tanzania (5.895 moh) 0 8. etasje = en topptur til Aconcagua, Argentina (6.962 moh) 0 9. etasje = tre toppturer til Galdhøpiggen etasje = en topptur til K2, Pakistan (8.611 moh) etasje = fire toppturer til Store Skagastølstind (2.405) etasje = en topptur til Mount Everest, Nepal (8.850 moh), en til Stetind i Norge (1.391 moh) og en til Himmelbjerget, i alt høydemeter. På seiltur Den røde tråden gjennom årets dag var ellers Strategisk Fokus Både på kort og lang sikt ligger det mange utfordringer her det er lurt å være bevisste og forberedte på, som vil utfordre oss som verneombud, sa foretakshovedverneombud Leif Ole Bach da han åpnet møtet. Han så for seg SI som et skip som seilte mot ukjent mål, det er ikke sikkert det bare er smult farvann i vente, det kan også være ukjente grun - ner og blåse opp til storm. Derfor er det viktig for oss å se etter at alt fungerer som det skal om bord. Seilturen må bli så bra som mulig, det er vår oppgave å følge med. Strategisk fokus 2025 Administrerende direktør Morten Lang-Ree var opptatt av at verneombudene har et skarpt øye mot HMS-perspektivet i Strategisk fokus-pro- Side 10 SI magasinet 6/2011

11 s dag sessen. Strategisk fokus 2025, vil peke ut den vegen Sykehuset Innlandet skal utvikles etter. Prosessen må også ta inn over seg hva som er gunstig i en HMS-sammenheng, sa han. Det er viktig at dere følger med, og sier fra, sa han. Høringsdokumentet som til sommeren skal føre fram til valg av framtidig sykehusstruktur i Innlandet, er nå under utforming og skal legges fram for den store tillitsmannsgruppen, TV 20 og for Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) den 20. januar. Vårt aller viktigste mål er å sikre god kvalitet i møtet mellom pasient og behandler, understreket han. Det er hovedfokuser for prosessen. Det vil bli endringer, sa han. Selv etter scenario 1, en videreutvikling av dagens nettverksmodell blir det endringer. En må velge om akuttilbudene i divisjon Elverum-Hamar skal være på Elverum eller i det vedtatte erstatningssykehuset for SI Hamar, og en må i dette scenariet også vurdere et tettere samarbeid mellom sykehusene på Gjøvik og Lillehammer, kanskje som en divisjon. Nå ser en på de somatiske tjenestene. I neste omgang vil det bli spørsmål om psykisk helsevern, som nå er inne i en omfattende endringsprosess, og habilitering og rehabilitering følger etter. Trivsel og helse: Målet med vernearbeidet er å sikre trivsel og helse på arbeidsplassen, sa Arne Bernhardsen, og plasserte mange sentrale elementer i denne model - len. Forsvarlig arbeidsmiljø var et stikkord. Strategisk fokus: Med skipet som seiler mot ukjent farvann som bakgrunn orienterte AD Morten Lang-Ree om Strategisk fokusproses sen. Det er viktig at verneombudene følger med, sa han. Av: Trond Tendø Jacobsen Side 11 SI magasinet 6/2011

12 Medisinliste, takk! Hvis det langsiktige målet for en nasjonal satsning på «Samstemming av medisinlister» blir en realitet, vil alle pasienter som bruker mer enn to legemidler ha en oppdatert medisinliste i lommeboka eller veska. De vil vise den fram ved all kontakt med helsevesenet, akkurat som vi tar fram passet på reise eller bankkortet i butikken. Flere aktører For at pasienten skal ha riktige medisinopplysninger med seg til enhver tid, må alle deler av helsevesenet spille på lag og bidra, sammen med pasien ten selv. Fastlegene leverer det viktigste bidraget ved å lage og a jourføre medisinlisten i journalsystemet, slik at pasienten får med seg en datert utskrift ved hver kontakt med fastlegen. Da vil jobben med å ta opp en riktig legemiddelanamnese bli enklere ved senere kontakt med legevakt, sykehus eller spesialist. Neste ledd i kjeden blir at opplysninger om eventuelle endringer i medisinbruken etter et lege - vaktsbesøk eller sykehusopphold også følger med pasienten videre, enten ved at det føres på pasien - tens medisinliste eller at listen erstattes med en ny og oppdatert liste. Meningen er at informasjonen skal følge med pasienten ut, samtidig som epikrisen med et eget medisinavsnitt sendes til fastlegen. Medisinliste, vær så god: Oppdaterte medisinlister kan bli et viktig virkemiddel for økt pasient - sikkerhet, sier fastlege Gisle Vermund ved Storhamar legesenter. Av: Bjørg Ø. Simensen Prosjektet er en del av «I trygge hender 24/7», den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Norge for perioden En viktig grunn til at dette temaet er prioritert i kampanjen er at det ofte er vanskelig å innhente riktig informasjon om hvilke medisiner pasienten bruker, noe som kan være kritisk spesielt ved akuttinnleggelser. Det er kjent fra norske studier at det kan være forskjeller mellom opplysningene fra pasienten selv om medisinbruk og det som fastlege, hjemmetjeneste eller pårørende oppgir hos mer enn 80 prosent av pasientene. En riktig oversikt som kan følge pasien ten, vil derfor være et stort bidrag til økt pasientsikkerhet. Den største pådriveren for at pasientene skal ha sin egen medisinliste er Morten Finckenhagen, lege ved Bekkestua fastlegekontor og praksisko ordi - nator i Vestre Viken HF. Han har jobbet med dette siden 2009, og er sentral i kampanjeledelsen for denne delen av den nasjonale kampanjen. Fastlegens ansvar Så blir det igjen fastlegens ansvar å oppdatere listen ved neste kontakt, og sørge for at pasienten får med seg en ny oversikt over medisinene som er ajour. For pasientene er det også en trygghet å vise fram medisinlisten når de skal levere resepter på apoteket. Da vil apoteket kunne skrive på medisin - listen hvis det er foretatt et generisk bytte, dvs. at pasienten får utlevert et preparat med samme virksomme stoff, men med et annet navn enn det som stod på resepten. Siden slike bytter er vanlige, er mange i helsevesenet redde for at pasientene skal bruke «dobbelt opp» når det er flere navn på samme medisin. Pasientene er nøkkelen Morten Finckenhagen er klar på at pasienten er den viktigste aktøren for at kampanjen skal lykkes. For at arbeidet med oppdaterte medisinlister skal videre føres ut over kampanjeperioden, må pasien - t ene oppfatte at de har et medansvar for at helsevesenet har riktige opplysninger når de skal avgjøre videre behandling. Pasientene må oppleve nytten og tryggheten ved alltid å ha med seg medisinlisten. Derfor bør «Medisinliste, takk» bli et folkekrav fra pasientene selv. Side 12 SI magasinet 6/2011

13 Medisinlister i SI: Bedre kommunikasjon mellom fastlege og sykehuslege I SI passet den nasjonale kampanjen «Samstemming av medisinlister» godt inn som en oppfølging av et prosjekt som praksiskoordinator på SI Gjøvik, Karin Frydenberg, allerede har gjennomført og publisert i TDnLF 9/ : «Kommunikasjon om medikamentbruk i henvisninger, innleggelsesskriv og epikriser». Frydenberg presenterte sine funn for legemiddelutvalget i SI (SILU) i 2010, og da medisinlister ble lansert som et delområde for «I trygge hender 24/7», var det naturlig å kontakte henne igjen. Kommunikasjon om medisiner på tvers av nivå er viktig, vanskelig og mangelfull. Ut fra en erkjen - nelse av at sykehusleger savner informasjon om pasientenes medisinbruk og at fastlegen ikke uten videre kan stole på epikrisene, ble fokuset for et pilotprosjekt litt annerledes enn for den nasjonale kampanjen, nemlig å forbedre kommunikasjonen mellom de to gruppene via medisinlisten. Gjøvik og Elverum I pilotprosjektet, som ledes av Karin Frydenberg, undersøkes hvor mange av pasientene som legges inn som øyeblikkelig hjelp på medisinsk avdeling på SI Gjøvik og SI Elverum, som har med seg en egen medisinliste. Samtidig undersøkes kvaliteten på medisinlistene i epikrisene ved utskrivelse fra de medisinske avdelingene. På denne måten vil et forbedringsarbeid med medisinlistene gi en gevinst for både fastleger og sykehusleger. Prosjektet skal gå over et år for å vurdere eventuelle endringer i bruk av medisinliste til pasientene. en egen medisinliste ved innleggelse. Dette inne - bærer en risiko for at behandlingen som blir gitt ved medisinsk avdeling bygger på en feil grunnbehandling, som igjen kan gå ut over pasient - sikkerheten. Generelle tiltak Samtidig med målingene vil det være fokus på medisinliste og pasientsikkerhet i lokalpressen. Det vil også bli sendt ut plakater og informasjonssedler til legekontorer, til oppslag og utdeling. Ambu lan - se personell blir oppfordret til rutinemessig å spørre etter medisinliste ved henting av pasient, og i alle innkallingsbrev til SIs pasienter er det lagt inn en standardformulering om at de bes ta med medi - sin liste skrevet ut fra fastlege. Erfaringene fra pilotprosjektet vil komme hele SI til gode når kampanjen utvides til å gjelde hele Oppland og Hedmark i løpet av Målet på sikt er som i kampanjen nasjonalt at pasientene selv skal etterspørre medisinliste og be om oppdatering ved alle kontakter med helsevesenet. Prosjektleder: Praksiskoordinator/ fastlege Karin Frydenberg leder en prosjektgruppe som utreder en forbedring av kommunikasjonen mellom fastlegen og sykehuslegen når det gjelder medisinlistene. Kampanje: Det vil blant annet bli sendt ut plakater og informasjonssedler til legekontorer, til oppslag og utdeling. Prosjektgruppe Prosjektgruppen består av fastlegene/praksiskonsulentene Karin Frydenberg og Kristine Gaarder, overlegene Christian Fossum og Anders Meyer og Bjørg Ø. Simonsen fra SILU. Siden kommunikasjon er et sentralt tema i prosjektet, er også informasjonssjef Britt Haugen med i gruppen. Det er gjort basisregistreringer på både Elverum og Gjøvik som viser at svært mange pasienter som bruker tre eller flere medikamenter, ikke har med Av: Bjørg Ø. Simensen Side 13 SI magasinet 6/2011

14 Smerter på en skala fra 1 til 10 Eitt av dei samfunnsspørsmål ein aldri får udiskutabelt svar på dreiar seg om korleis ein skal definere folks helse, og ein av dei debattane som aldri tar slutt gjeld legetenester og sjukehus. Det har naturlegvis samanheng med at vi med dagens omfattande medisinske folkeopplysning aldri tør stole på at vi er heilt friske. Det er så mange bakteriar i omløp og så store mengder med oppdaga og uoppdaga virus i miljøet, og dessutan så mange påminningar om alle sjukdomar ein kan få, at ingen kan kjenne seg utanfor fare. Det vi alle helst vil er å halde oss friske på grensa til å vere udødelege, men det er til så lenge ei overdriving. Fullfriske Definisjonane på sjukdom vil være i endring og halde ordskiftet i gang. Det er altså liten grunn til å tru at folk kjem til å kjenne seg fullfriske. Dess betre vi har det og dess friskare vi er, dess fleire problem kjem vi til å få med å oppnå og forvalte det smertefrie liv. Velstand og velvære har sine konsekvensar. Den historiske myten som seier at magre tider fører til magre og friske folk, gir oss såpass vondt samvit at vi kjenner oss passeleg medmenneskelege og kan koste på oss noen ekstra små plagar. Om vi ser ut over landegrensene møter vi så store, dels katastrofale helseproblem at vi for skams skyld burde avslutte våre eigne bekymringar og sette punktum. Men slik er det ikkje og slik vil det heller ikkje bli. For å nemne eit vedvarande aktuelt eksempel: Debatten om sjukehus i innlandet blussar opp med jamne mellomrom. Jamvel om den dagen kjem at Hedmark og Oppland er samla i eitt innlandsrike med eitt storsjukehus lokalisert til Rudshøgda, der alt stort skal ligge, vil det likevel vere sterke røster som forkynner at det er eit unødvendig bygg. Rudshøgda vil vere ein omveg til Oslo, der spesialistane likevel samlar seg. Folk trivs best nærara heime, for dei fleste er så vidt begrensa sjuke at dei ikkje treng spesialistar, men kloke fastlegar og velfungerande apotek. Slik sett er det alltid rom for nye utgreingar, nye konsulent - tjenester og nye meiningar, som får debatten til å leve vidare lenge etter det ein trudde var endelig konklusjon. Kyndig behandling I fjor var eg uheldig og kom på sjukehus. Det vil seie eg var heldig som kom på sjukehus, og fekk kyndig medisinsk behandling og venleg tilsyn. Dei fleste vil om dei ikkje er friske langt over det Av: Ola Jonsmoen Side 14 SI magasinet 6/2011

15 naturlege oppleve eit patologisk paradoks: Ingen vil på sjukehus, men er glad at ein kjem på sjukehus. Alle vil ut av sjukehuset så fort som råd (med visse unntak av dei som nyt et skjerma tilvære), men inn på sjukehus så fort som råd om dei er sjuke nok og det gjer vondt nok og ein omsider forstår at det fins inga annen løysing og er glad for at løysinga fins. Mine erfaringar er begrensa. Eg fekk godt stell og vellykka operasjon da tida var inne, og har gløymt vonde timar, men minnes letthendt omsorg og pleie. Eg hugsar også oppløftande samtaler med medpasientar som for det meste handla om, ja nettopp sjukdom. Egne plagar vart vesentleg mindre ved å høre om andre sine. Ingen blir sjukare av å høre at andre er sjuke. Det terapeutiske verknaden av å vere i same båt skal ein ikkje undervurdere. Glømmer fort Når ein blir frisk glømmer ein fort kor vondt det til tider er å vere sjuk, så utspekulert er vår psykiske finmekanikk innretta. Det meste går seg til og hamnar i ein slags harmoni, der kropp og sjel finn kvarandre i eit lettelsens sukk: Det er over! Men ein ting beit seg fast og festa seg i min personlege journal, det spørsmålet eg fleire gonger fekk og som vel er ein slags standard for å måle kva pasienten meiner om sin eigen situasjon. På ein skala frå 0 10, kor vondt har du det? Eg geidde aldri å svara skikkeleg på spørsmålet, venleg stilt av snille fagfolk. Derfor følgjer det meg som eit forsømt oppgjer med eiga analytisk evne: Kor vondt på ein skala har ein det. Kvar skal ein plassere smerte? Eg har alltid rekna meg sjølv for å ha låg smerte - terskel, i sær etter ei oppleving eg hadde for fleire år sia da ein lege kjørte ei sprøyte i bakenden på meg den tid kom doktoren heim til pasienten og eg skreik så illherveleg at det skingra frå mi seng gjennom alle rom og forskrekka unger og eldre og jaga bikkja på dør. Er får framleis mange år etter høre at mitt ubehøvelege smertebrøl førte skam over familien og svartelista all maskulin ære for lang framtid. Men på spørsmål om smerte målt på ein skala, var og er eg ikkje i stand til å gi skikkeleg svar. Ikkje kunne eg svare 10, for da ville eg vel ha remja så sjukehuset hadde fått klage frå pasient - ombodet over manglande lydisolasjon. Og kva er 8 eller 5 i smerte? Null er greit. Da kjenner ein ingenting, om ein ikkje tar seg tid til å kjenne etter, for når ein det gjer, er det faktisk ørlite vondt ein eller annen stad likevel. Bare som ein påminning om at ein er i live. Skreik illherveleg: Det er tydelegvis ikkje berre Ola Jonsmoen som har låg smerteterskel. Denne tekninga laga HERB til jubileumsboka for sjukehuset på Lillehammer. Han er ikkje aleine! Side 15 SI magasinet 6/2011

16 Prosjekt Ambulanse: Mer integrert i sykehusbehandlingen Prosessen med avprivatisering av ambulansetjenesten i Innlandet går snart inn i siste fase. Prosjektet, som går over tre år, starter på nyåret arbeidet med innfasing av ambulansetjenestene i Hadeland, Elverum, Åmot, Åsnes, Trysil, Engerdal, Valdres, Hamar og Ringsaker. Av Britt Haugen Fornøyd: Prosjektleder Jan Willas - sen (t.v.) og stasjonsleder i Gausdal, Arne Ringen, er begge fornøyde med avprivatiseringen så langt i prosjektet. Fra januar i år er ambulansestasjonene i Eidskog, Kongsvinger, Sand, Hov, Dokka, Gausdal, Ringe - bu og Vinstra innlemmet i SI. Fra janaur 2012 vil stasjonene i Lom, Vågå, Otta og Dombås/Lesjaskog også bli innlemmet. Flere behandlingsløp vil starte i ambulansen Ambulansetjenesten vil bli mer integrert i sykehusbehandlingen og flere behandlingsløp vil trolig starte i ambulansen. Personellet vil i større grad utføre medisinsk behandling sammen med sykehusets leger og er dermed sykehusets forlengede arm. Tjenesten er en viktig del av sykehusets kjerne virksomhet og økt samhandling mellom ambulansepersonell og sykehuspersonell styrker dette synspunkt, sier prosjektleder Jan Willassen. Gjennom avprivatisering av ambulansetjenesten har SI ønsket å ha kontroll med den medisinske akti viteten i tjenesten og at denne utvikles likt i hele Innlandet. Bruk av ny teknologi og komplekst utstyr, vil i større grad stille krav til kompetanse. For å binde stasjonene sammen har vi opprettet muligheter for videokonferanser, slik at vi lettere kan kommunisere med hverandre. I Østerdalen, der vi har hatt egne stasjoner fra før, har de brukt videokonferanser blant annet i forbindelse med opplæring. Planen er at vi skal gjennomføre faglige møter via videokonferanser og hvor de som er på jobb kan koble seg opp. I tillegg vil det være mye tid å spare på å avvikle ledermøter i avdeling ambu - lanse på denne måten i og med at stasjonene er så spredt, sier Willassen. Prosessen med overtakelsen av ambulansestasjoner gjennomføres i tett dialog med de tillitsvalgte og prosessen har så langt gått bra, forteller Jan Willassen. For neste fase som omfatter flere ansatte ønsker vi fortsatt at det skal være et godt samspill og dialog. Det blir spennende å se hvordan sykehuset vil videreutvikle tjenesten med å starte pasientløpet nærmere pasienten når hele tjenesten etter hvert er overtatt av SI. Livet på stasjonen Tidligere leder av den private driften ved Gausdal ambulanse, Arne Ringen, er en av de som allerede er SI-ansatt. Han tar stolt imot oss da vi besøker den nye ambulansestasjonen i Bakliveien 1481 i Gausdal. Hit flyttet de inn 1. april i år. Ringen legger ikke skjul på at han trives godt som ansatt i sykehuset. Sammen med seksjonsleder Iver Roset er han ansvarlig for tjenesten i Gausdal. Nå job ber jeg to helger på sju uker, og jeg slipper personalansvaret, sier Ringen. De som går i 100 % stilling jobber 8 9 døgn i måneden. En liste med oppgaver henger på veggen, alle på stasjonen har sine gjøremål fra vasking av gulv til dagsjekk på bil. Uansett oppgave er vårt motto «Pasienten først», sier Ringen som i disse dager venter spent sammen med de andre på ny bil, en firehjulstrekker. Vi får et nært forhold til kjøretøyet. Bilen er jo vår «arbeidsplass» uansett vær og føre. Flåtestyrt Stasjonen dekker området Gausdal. I perioder er det mye aktivitet fordelt på de åtte årsverkene på stasjonen, som flåtestyres av trafikk-koordinator ved AMK-sentralen på Gjøvik. Trafikk-koordi na - torene har selv erfaring som ambulansesjåfør. Side 16 SI magasinet 6/2011

17 Det er viktig at vi kjenner hverandres arbeidsoppgaver, det har med respekt å gjøre, sier Rin - gen. Vi må bli flinkere til å rapportere mer og bruke tilbakemeldinger til å bli bedre. Det stilles faglige krav til de som arbeider i ambulansene. På hver ambulanse kreves det at minst en er fagarbeider og den andre må ha helsefaglig utdanning og redningsteknisk kompetanse. Noen sykepleiere har også søkt om autorisasjon som fagarbeider. I tillegg stilles det krav til årlig resertifisering for å kunne gi medikamenter. Her er det tre ulike trinn som beskriver hva de ulike gruppene har lov til å utføre. Anne Leine er en av jentene på stasjonen. Hun opplever at det å være operativt personell i ambulansetjeneseten på et lite sted, gjør at du har alles øyne rettet mot deg. Hvordan du oppfører deg og lever resten av dagene er viktig. Vi er jo ambassadører for SI og spesialisthelsetjenesten. Det er ikke alltid det klaffer med turnus, men best trives hun når det er begge kjønn i bilen. Utfordringer knyttet til andre religioners syn på f.eks fødsler, kan være en utfordring på biler der begge ambulansearbeiderne er menn. Tunge løft er en annen utfordring. Til nå har det ikke vært noen krav til å gjennomføre fysisk test, men dette har divisjon tatt tak i og har startet arbeidet med å innføre fysiske krav i tjenesten, forteller Willassen. Organisering fra 2013 Organiseringen av ambulansetjenesten er under revurdering. Seksjonslederne i ambulansetjenesten og lederne for de private tjenestene deltar i denne prosessen. Det pågår en diskusjon om det skal være en flat organisasjon eller om det skal etableres regioner, sier Willassen. Til sammen vil om lag 320 årsverk være knyttet til divisjon Prehospitale tjenes ter i avdeling ambulanse i Disse vil være fordelt på 29 stasjoner. Beslutningen om å avprivatisere ambulansetjenesten er noe som også gjennomføres andre steder i landet blant annet i Helse Midt, hvor de skal overta hele sitt område fra 1. januar På tur ut: Stasjonsleder Arne Ringen og ambulansearbeiderne Anne Leine og Olav Landheim i Gausdal foran «gamleambulansen» som nettopp har fått en tur og er på vei ut. Nye seksjonsledere i 2012 Magne Håvard Forberg, seksjonsleder for Ottadalen med kontorsted på Vågå (Skjåk/Lom og Vågå). Magne Håvard er kjent fra mange år i tjenesten i Nord-Gudbrandsdal. Anita Riise Pedersen, seksjonsleder for Nord-Gudbrandsdal med kontorsted på Otta. (Otta og Dombås/ Lesjaskog). Hun har bakgrunn i fagom rådet og har vært helsefaglig råd giver i prehospital avdeling i Vestre Viken HF. Seksjonslederene skal gjennomgå et eget opplæringsprogram slik at de er operative fra januar Bakliveien: Den nye ambulansestasjonen i Bakliveien i Gausdal ble tatt i bruk i april i år. Side 17 SI magasinet 6/2011

18 Samdatarapporten: Mange tall mye informasjon Hvordan er situasjonen i SI sammenlignet med resten av Helse Sør-Øst eller resten av helse-norge? Svarene, i hvert fall noen av dem, finner vi i Samdatarapporten, denne årlige tall-mastodonten hvor nær sagt alt som er å telle i helse-norge er talt 186 sider med tabeller og kommentarer. Av: Trond Tendø Jacobsen Forgubbing: Sykehuset Innlandet var i fjor det helseforetaket i landet som hadde størst andel pasienter over 80 år, 19 prosent av antall døgnpasienter. En skal være mer enn passelig interessert for våge dukket ned i denne svære statitikkmengden. Men når en først gjør det er det atskillig å hente. Det er en viktig informasjonskilde, både for vurdering av utvikling og for sammenligning. Pasientdataene i rapporten er innsamlet og kvali - tetskontrollert av Norsk pasientregister i Helsedirektoratet. Data for senger, døgn- og dagplasser, kostnader og finansiering er framskaffet av Statistisk sentralbyrå. Personell og befolkningstall er også levert av SSB. I fjor overtok Helsedirektoratet utarbeidelsen av Samdatarapporten. Til og med 2009 var det SINTEF Helsetjenesteforskning som utarbeidet disse oversiktene. Somatikk Det ble i 2010 gjennomført mer enn 4,7 millioner polikliniske konsultasjoner. I tillegg er det økt vekst i dagbehandling, både for innlagte pasienter og poliklinisk behandling. Totalt var det mer enn en såkalt pasientepisode innen somatikk, antall pasientkontakter per innbygger. Det framgår at det er mange «Tordenskjolds soldater», det var 35,1 prosent av befolkningen som hadde en eller flere kontakter med den soma - tiske spesialisthelsetjenesten. Sektoren sysselsatte knappe årsverk, det utgjør 13,6 årsverk per innbygger. Antall leger økte med 163 og antall sykepleiere med 320, Side 18 SI magasinet 6/2011

19 mens annet helsepersonell og administrasjon og drift ble redusert med til sammen 461. Antall soma tiske senger ble redusert med 3,9 prosent, til SI blant de største Målt i størrelse er Sykehuset Innlandet i de fleste sammenhenger det fjerde største helseforetaket, bak Oslo universitetssykehus, Helse Bergen og St. Olavs Hospital. De samlede driftkostnadene, eksklusive kapitalkostnader, var i SI knappe fem mil - liar der kroner, mens Helse Bergen og St. Olavs hadde henholdsvis 5,6 og 5,1 milliarder, med OUS i en klasse for seg, med vel 13,6 milliarder. Hvis vi skiller ut psykisk helsevern rykker SI opp en plass. OUS er størst, med Vestre Viken knapt foran SI. Bronse i DRG-produksjon Det er mange elementer som kan måles. I SI ble det produsert DRG-poeng, og registrert vel «episoder» (pasientkontakter). OUS topper disse, som alle andre oversikter. I DRGproduksjon ble SI ellers bare passert av Helse Bergen ( ), St. Olavs hadde Også i antall episoder er det ganske cloase race mellom St. Olavs ( ), Helse Bergen ( ) og SI ( ). Deretter følger Vestre Viken, Helse Stavanger og Sørlandet sykehus. OUS produserte DRG-poeng og episoder. Samme år hadde SI vel somatiske døgnopphold, en liten håndfull flere en Vestre Viken, klart bak Helse Bergen (68.100) og enda klarere bak OUS ( ). Kun OUS (21.200) hadde mer poliklinisk dagkirurgi enn SI (16.100). SI (kr ) ligger godt under Helse Sør-Østsnittet i driftskostnader per DRG, fem foretak i HSØ har høyere utgifter. Landssnittet var kr Forgubbing At det er en viss forgubbing i Innlandet er ikke nytt. Derfor overrasker det neppe noen at Sykehuset Innlandet har størst andel pasienter over 80 år, 19 prosent av antall døgnpasienter. Helse Førde, Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Nord- Trønderlag har samme prosent. I den andre enden av statistikken finner vi Sunnås med 0,9 prosent, OUS med 10,7 og Ahus med 11,7. Sykehuset Telemark var det eneste i Helse Sør-Øst som hadde flere liggedøgn pr innbyggere enn SI (972 mot 846). Gjennomsnittet i HSØ var 757. Strålebehandling I SI var det langt høyere frekvens på strålebehandling av lungekreft enn noe annet helseforetak, 4,6 per innbyggere. Gjennomsnittet i Helse Sør- Øst var 2,8 og i hovedstadsområdet 1,9. For strålebehandling av endetarm, prostata og bryst ligger SI rundt landgjennomsnittet. Psykisk helsevern I fjor mottok rundt mennesker, nesten hver 20. innbygger, behandling i det psykiske helsevesenet. Det ble utført nesten årsverk, av dette var det i SI, innen voksenpsykiatrien og 279 innen BUP. I SI var det konsultasjoner ved voksenpoliklinikkene, det tilsvarer 418 konsultasjoner per fagårsverk. Kostnadene per utskreven pasient, gjen nomsnitt for sykehus og DPS, oppgis til knappe kroner, 131 prosent av landsgjennomsnittet. I Helse Sør-Øst var det bare OUS som hadde høyere kostnader. I barne- og ungdomspsykiatrien var det 36,2 årsverk per innbyggere mellom 0 og 17 år, snittet i Helse Sør-Øst var 34,4 og på landsbasis 31,4. I voksenpsykiatrien var det 46 årsverk pr innbygger, mot 41,4 i HSØ og 40,2 på landsbasis. Antall innleggelser per innbyggere over 18 år lå lavt i SI, 22, lavest i hele Helse Sør-Øst. Snittet i Helse Sør-Øst var 41 og på landsbasis 33. I Sogn og Fjordane var det bare 11. Rehabilitering For landet som helhet var det i ,7 innlagte rehabiliteringspasienter per innbygger, i Innlandet var det langt flere 14,4, bare Telemark hadde flere, 16,2. Gjennomsnittet i Helse Sør-Øst var 10,3. Tallene for SI-området inkluderer Granheim lungesykehus. I Innlandet er det relativt mange opphold på private rehabiliteringsinstitusjoner, bare Finnmark og Nordland hadde flere. Stråling: I SI et var langt høyere frekvens på strålebehandling av lungekreft enn ved noe annet helseforetak. (Illustrasjonsfoto). Side 19 SI magasinet 6/2011

20 I nyhetene siden sist Hva skriver mediene om sykehuset vårt? Her presenterer vi, i stikkords form, noe av det avisene i Innlandet har skrevet om forhold som berører Sykehuset Innlandet siden forrige utgave av SI-Magasinet. Stoffmengden er så svær at disse nyhetsglimtene ikke vil kunne gi et fullstendig bilde av medienes omfattende dekning. Så langt det er mulig gjengis sitatene ordrett, slik de sto i avisene. For daglig oppfølging av nyheter henvises ellers til vår hjemmeside: der nyhetsklipp fra mediene finnes under «Nyheter om SI». Av: Trond Tendø Jacobsen 26. oktober Østlendingen: Tynset plasseres blant de ti beste sjukehusene i landet på hofteoperasjoner. Det er takket være han der det, smiler hoftepasient Elmar Lindbak og peker på overlege Torbjørn Hedlund. Elmar Lindbak fra Roan i Sør-Trøndelag fikk ny høyrehofte i mai i år. I går ble den venstre hofta operert, og han var aldri i tvil om hvilket sjukehus han ville til. Legen min hadde jobbet her på sjukehuset som turnuslege, og han sa at Tynset er det beste. 31. oktober OA: SIs egen avdeling for behandling av rusavhengige på Hov har få henvisninger fra Hedmark og Opp - land. De tar imot familier med barn i førskole alder der en eller begge foreldrene misbruker rusmidler og har en psykiatrisk diagnose. De har en egen skjermet enhet for rusmisbrukere som er gravide. Hvor høyt belegget det er i de to enhetene varierer. Akkurat nå er det overbelegg på skjermet enhet for gravide, men plass til flere i familieenheten. Vi er et regionalt foretak som tar inn pasienter fra hele landet, men det er overraskende få henvisninger fra Hedmark og Oppland, sier lederen for familieenheten, Monica Søfferud. 1. november Ringsaker Blad: I Sykehuset Innlandets kuttforslag er det foreslått å fjerne to stillinger ved Hagen behandlingsenhet. Det vil redusere tilbudet til barn med omfattende og sammensatte vansker. Man kan ikke la de bli en salderingspost. Det sier Anne Kirkeby, som er fellestillitsvalgt for behandlingsenheten. 3. november Valdres: Jeg har nylig vært i møte med både rådmenn og ordførere i de seks valdreskommunene. Slik jeg oppfatter det er alle positive til å gå inn på eiersiden i Valdres lokalmedisinske senter (VLMS). Det sier Øivind Langseth som leder gruppa som utreder eierskapet til den nye helsesatsingen. 4. november HA: Overlege Torstein Valset ved Lillehammer sykehus klaget inn ni leger ved sykehusene i Hamar, Elve - rum og Gjøvik for Rådet for legeetikk. Men saken endte med at Valset selv fikk knusende kritikk fra legerådet for usakelig og sjikanøse uttalelser om sine kolleger. Torstein Valset sier til HA at han ikke vil kommentere innholdet i uttalelsen fra Rådet for legeetikk, men at han er veldig uenig i avgjørelsen som er fattet: Jeg akter å ta denne saken opp med Legeforeningen, sier han. 5. november OA: Det tomme nybygget ved DPS Gjøvik skal tas i bruk om et drøyt år. Det sier ledelsen ved Sykehuset Innlandet. Dette er lokaler vi kommer til å ta i bruk fra nyttår 2013 eller senhøstes 2012, men vi må ha en ordentlig prosess først, sier adminis - trerende direktør Morten Lang-Ree. 8. november Lokalavisa Sør-Østerdal: Rune Valberg reiste 75 mil for å bli hotellgjest og hoftepasient i Elverum. Han kunne ikke bli mer fornøyd med oppholdet. Rune Valberg fra Vega havnet på operasjonsbordet i Elverum og på pasient hotellet etter å ha surfet på internett for å finne er sykehus som kunne skifte hofta hans og gi bra faglig tilbud innenfor rimelig tid. Dessuten hadde han via bekjente hørt mye bra om Elverum. Han er storfornøyd med å være hotellgjest i stedet for pasient. Selv om jeg føler meg som på et sykehus mer enn på et hotell, sier han. Mest fordi han føler seg faglig godt ivaretatt av sykepleierne på hotellet. 8. november Lokalavisa Sør-Østerdal: SI regner med at de sparer bortimot fem millioner kroner på at de friskeste pasientene bor på syke - hotell i stedet for på avdeling. I fire år har Sykehuset Innlandet Elverum drevet pasienthotell i femte etasje. På de fire årene er antall senger på Side 20 SI magasinet 6/2011

[5-11] SI magasinet. Rehabilitert habilitering 12 13. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2011

[5-11] SI magasinet. Rehabilitert habilitering 12 13. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2011 [5-11] SI magasinet Rehabilitert habilitering 12 13 Helseforskning 8-10 Bedriftsidrett i skuddet 14-16 Kinderegget Sørlihaugen 24-25 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 [2-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 SI magasinet Jobber med de døde for de levende 14-15 Praksiskoordinatoren 4 5 Om varsling 8 9 Helse på nett 16 17 De aller fleste vil oppleve

Detaljer

[6-10] SI magasinet. SI mer enn pasientbehandling 18-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010

[6-10] SI magasinet. SI mer enn pasientbehandling 18-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010 [6-10] SI magasinet SI mer enn pasientbehandling 18-19 Lang-Ree ved årsskiftet 4-7 Mange høringssvar 8-10 Fikk Charnley-stipendet 26-27 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 [3-10] SI magasinet Spreke damer på Gjøvik 28-29 Justerer Strategisk fokus 4-6 Nytt akuttbygg 14-17 For mange undersøkelser 22-23 Innhold SI-magasinet 3/10

Detaljer

[4-12] SI magasinet. Vellykket sykehusfest 4. Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16

[4-12] SI magasinet. Vellykket sykehusfest 4. Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2012 [4-12] SI magasinet Vellykket sykehusfest 4 Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16 Innhold SI-magasinet 4/12 3 Leder

Detaljer

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 [2-14] si magasinet Mekanisk operatør på Hamar 6 Utrolig flaks i uflaksen 8 I gang med SMS-varsling 24 Åpnet nytt pasienthotell 26 Innhold SI Magasinet

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

[2-12] SI magasinet. Samhandling 6. To disputaser 8 Strategisk fokus 14 Energimerker 200 bygg 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2012

[2-12] SI magasinet. Samhandling 6. To disputaser 8 Strategisk fokus 14 Energimerker 200 bygg 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2012 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2012 [2-12] SI magasinet Samhandling 6 To disputaser 8 Strategisk fokus 14 Energimerker 200 bygg 22 Innhold SI-magasinet 2/12 3 Leder Økonomiske utfordringer

Detaljer

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 [2-13] SI magasinet Feirer rundt tall 12 Stor sak for små under 4 Tydelige brukerstemmer 18 Sammen på skjermen 34 Innhold SI-magasinet 2/13 3 Leder Viktige

Detaljer

Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009. Besøk i «underverdenen» 6-7

Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009. Besøk i «underverdenen» 6-7 [1-09] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009 SI magasinet Besøk i «underverdenen» 6-7 Fokus på ventetidene 8-9 Enhetlig slagbehandling 14-15 Sluttet etter 51 år 19 Det er ikke bare-bare å

Detaljer

[5-12] SI magasinet. Ta av ringen! 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012

[5-12] SI magasinet. Ta av ringen! 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012 [5-12] SI magasinet Ta av ringen! 22 Fikk skryt av Støre 5 Lean on Lillehammer 16 Pallplass til ambulanselærlinger 32 Innhold SI-magasinet 5/12 3 Leder

Detaljer

[5-13] si magasinet. Vasker flere titalls tonn i uka 8. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013

[5-13] si magasinet. Vasker flere titalls tonn i uka 8. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013 [5-13] si magasinet Vasker flere titalls tonn i uka 8 Sykehuset Innlandets blodomløp 10 Jubileumsfest på indre bane 22 Sykehuset Innlandet i ny TV-serie

Detaljer

[5-10] SI magasinet. Sukker og fett det er fali det! 22-23. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2010. Velg hjertevennlig:

[5-10] SI magasinet. Sukker og fett det er fali det! 22-23. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2010. Velg hjertevennlig: Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2010 [5-10] SI magasinet Velg hjertevennlig: Sukker og fett det er fali det! 22-23 DPS i åpningens tegn 4-9 Helseforskning 12-13 Unikt samhandlingsprosjekt

Detaljer

Parkinsonskole 8 9 Slagrehabilitering 4-5 Geriatriprosjekt 6-7 Pasientombudet 14-15

Parkinsonskole 8 9 Slagrehabilitering 4-5 Geriatriprosjekt 6-7 Pasientombudet 14-15 [2-08] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2008 SI magasinet Parkinsonskole 8 9 Slagrehabilitering 4-5 Geriatriprosjekt 6-7 Pasientombudet 14-15 Ideen til den noe annerledes driftsform i sykehus

Detaljer

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[3-07] SI magasinet. Banebrytende DVD-produksjon. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007

[3-07] SI magasinet. Banebrytende DVD-produksjon. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007 [3-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007 SI magasinet Banebrytende DVD-produksjon 4 5 Bedre HMS-tilbud 3 Angstmestring på Tynset 10-11 Vil ha bedre samhandling 14-15 Jeg er ikke født

Detaljer

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE Cellegift med utsikt s10 Det papirløse sykehus s14 Flere skal få hjelp av MARiT s18 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Trening i Sunnmørsalpene Møt spesialisthelsetjenestens forlengede arm. Side 8 11

Trening i Sunnmørsalpene Møt spesialisthelsetjenestens forlengede arm. Side 8 11 01/2010 Årgang 9. Et magasin fra Trening i Sunnmørsalpene Møt spesialisthelsetjenestens forlengede arm. Side 8 11 Ambulante team = raskere på banen Møt psykiatriens lette tropper. Side 24 25 2020: Samfunnet

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

[1-15] Et annerledes oppdrag. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2015

[1-15] Et annerledes oppdrag. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2015 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2015 [1-15] si magasinet Et annerledes oppdrag 4 Side 1 si magasinet 1/2015 Pacemaker-rekord på Elverum 12 Eventyrlig reduksjon i sykefravær 28 Slik blir de

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2008 08 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlid ser tilbake 6: Årsberetning fra styret 14: Resultatregnskapet 24 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler fra SI-magasinet

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer