NORSK LEPIDOPTEROLOGiSK SELSKAPS TIDSSKRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LEPIDOPTEROLOGiSK SELSKAPS TIDSSKRIFT"

Transkript

1 NORSK LEPIDOPTEROLOGiSK SELSKAPS TIDSSKRIFT BlSD 3. NOVEIIBER HEFTE 3. UTGITT A NORSK LEPIDOPTE~OL~GISP SBLSKAP

2 utgis av Norsk ~e~ido~terold&sk Selskap, ~slb.. '. Redaktor og kasserer: Sivilingenisr Magne Opheim, Zoologisk ~useum, Sarsgt. 1, Oslo 5. Redakcjonsekretzer og fung. formann' ' lionser\ator Kaare Aagaard. Tromsu \!useurn Tromss. Kontingenten er kr. 20,- pr. Ar. Medlemmenef~r heftet g~tfs. Forfatterne er a~svarlig for at deres opplysninger er dkti&. Norsk Lepidopterologisk Selskap, Oslo. Postgiro ' ATALANTA NORVEGICA is published by the Norwegian Lqidopterological Society. Editor and Treasurer : M. Opheim, Zoologisk Museum, Sarsgt. 1, Oslo 5, Norway. Subscription: Norw. kr. 20,- per annum. Bind 1 av Atalanta norvegica ( , 254 sider) kan medlemmer av N.L.S. inntil videre kjspe for kr. 40,- + porto. Bestilles h a M. Opheim, Zoologisk Museum, Sarsgt. I, Oslo 5.

3 INTERESSANTE FUNN AV MACROLEPIDOPTERA I PORS- GRUNNSDISTRIKTET Geir E. Ellefker~ og Sigrl~~ir~d Harlser Skjelsvik 5000 Bergen Vi har arbeidet systematisk i omridet siden men enkelte spredte funn er ogsi gjort tidligere. Nattfangsten har foregitt med kvikks~lvdamp-lampe (HQL-SOW). Det har vaert arbeidet pi 4 hovedlokaliteter: Skjelsvik. Versvika. Bergsbygda og Sand~ya: alle i gamle Eidanger kommune (TEy 5). - na i Porsgrunn. (UTM ref. i rekkefolge 32 VNL: ). Skjelsvik og Versvika ligger i Oslofeltets kambro-silur bergarter (Kalkstein og skifer). Bergsbygda og Sand~ya liggqr derimot i permeruptiver (Div. syenitt bergarter). \ Lokaliteten SkieIsi.iA befinner seg i sikalt kalk-f~kuskog. med et stort innslag av varmekjzre tresorter som eik. ask, lind og l~nn. Av andre tresorter kan nevnes gran. or. rogn. hassel. selje. bjerk og osp. I den ca. 2 km lange forkastningsdalen mellom Skjelsvik og Versvlka. finner vi en fuktig torvmyr. Ved Versl,ika har vi stort sett den samme skogtypen. men ask er rner dominerende. 1 tillegg finnes her mange og tildels sjeldne urteslag. Ned ved stranden finnes ogsa litt siv. Bergsbj,gda er dominert av varmekjar l~vskog. - Eik er sarlig vanlig. Pi Sarld~0;a har vi furuskog med en god del osp. ellers innslag av rogn. eik, bjerk. ask. hassel. I~nn og litt gran. Ingen av de 4 lokalitetene ligger hnyere enn 40 m.0.h. De aller fleste av artene som er f0rt opp i listen pi de folgende sidene. er tatt nye for TEy. Her er ogsi datoen for f~rste-funnetatt med. I de tilfellene hvor arten senere har dukket opp pb en av de andre lokalitetene, er dette ogs5 pif~rt. Antall fangede dyr er tatt med der det kan vare av interesse. Nomenklaturen f~lger k1. Opheim: c~catalogue of the Lepidoptera of Norway)), Part Ti1 slutt vil vi fi takke Magne Opheim for all velvillig hjelp.

4 SOTOI>OSl-I1).\L< Cerura hermelina G0ei.e. Stin&?! a 1 5 \ 1 '0 Gli~phisia csenata Esp.. Skjel\\ 11; 9 \ Kntodonta anceps Goeze. Bergsb!gda 12 \ I -0. Skiclsvik L.\SIOC.\\IPIDAE \lalacosoma neustria L.. Skjelsvik 17 \'I1 76 DREP.-\SIDAE Drepana harpagula Esp.. Versvika 26 \-I 76 POLYPLOCIDAE Tethea or Schiff.. Skjelsvik 25 VI 75 NOCTVIDAE Apatele megacephala Schiff.. Bergsbygda I2 \I 76. Sandnya Craniophora ligustri Schiff.. Skjelsvik 18 \-I 77 Cryphia perla Schiff.. Skjelsvik (2 ex). Sandnya ( I ex) Euxoa tritici L.. Bergsbygda 9 VIII 76.\ctebia praecox L.. Sandnya 13 VIII 76.\mathes sextrigata Haw.. Skjelsvik I I'ersvika. Sandnya.\nomogyna speciosa Hub ssp. baltica \.alle.. Skjelsvik 16 \Ill 77.A\-1-lia putris L. Sandnya 18 \'I 76. Skjelsx-ik \lamestra bicolorata Hufn.. Sandnya Hadena lepida Esp.. Sandnya 22 Y 76. Skjelsvik. H. conspersa Schiff.. Sandnya 5 VI 76 Tholera popularis F.. Sandnya 13 \.I11 76 Orthosia populi Strnm.. Sandnya 14 I\. 76. Skjelsvik 0. cruda Schiff.. Sandnya 24 I\' 76. Skjelsvik Leucania obsoleta Hub.. Sandnya 18 \-I 76. Skjelsl-ik Cucullia gnaphalii Hub.. Sandnya 20 \-I 76. Skjelsvik (3 ex) Lithophane socia Hufn.. Skjelsvik 2 1 \- 76 S!.locampa areola Esp.. Sandnya 14 I\. 76 (\-anligl Eulnichtis satura Schiff.. Skjelsvik 25 \XI 76 Conistra erythrocephala Schiff.. Sandnya 15 I\ 76. Skjelsvik C. vau-punctata Esp.. Sandnya ( I ex) Parastichtis suspecta Hub.. Skjelsvik I \.I \pamea sublustris Esp.. Skjelsvik 22 \-I1 76.A. remissa Hub.. Versvika 15 \-I1 76.A. sordens Hufn.. Skjelsvik 12 VII 76 Psocus latrunculus Schiff.. Sandnya 20 \'I 76 P. literosus Haw.. Sandnya 9 VII 76 Phlogophora meticulosa L.. Sandnya 15 S 77 Thalpophila matura Hufn.. Sandnya 1 \-I11 76

5 .. Caradrina morpheus Hufn.. Skjelsvlk C. alsines Brahm.. Skjelsvik 30 \.I 76. Sandaya N. algae Esp.. Skjelsvik (2 ex) Pyrrhia umbra Hilfn.. Skjelsvik I2 \-I1 76 HY LOPHILIDAE Bena prasinana L., Bergsbygda I2 VI 76 Pseudoips bicolorana Fuessl.. Sk,jelsvik 28 VII 76. Sandaya Nycteola revayana Scop., Skjelsvik (1 ex) PLUSIIDAE Plusia festucae L.. Skjelsvik 2 I VIJ 76 Lygephila viciae H~ib., Sandaya l l VI 76 Laspeyra flexula Schiff.. Sandaya 2 1 VI 76. Skjelsvik Pechipoga barbalis CI.. Bergsbygda I I VI 76 GEOMETRIDAE Alsophila aescularia Schiff.. Skjelsvik Epirrhanthis diversata Schiff.. Sandsya 15 1V 76. Skjelsvik Nophopteryx polycommata Schiff.. Sand~ya 15 IV 76 Mysticoptera sexalata Retz., Skjelsvik 1 6 VI 76 Calocalpe cervinalis Scop.. Sandaya 22 V 76. Versvika. Skjelsvik Eustroma reticulata Schiff.. Bergsbygda 28 VIJ 75 (H. Larsen) Thera cognata Thnbg.. Skjelsvik 9 VII 76. Sandaya Dysstroma latefasciata Stgr.. Sandaya 3 1 VII 76 Xanthorhoe quadrifasciata (21.. Sandaya 26 VII 70. Skjelsvik S. ferrugata CI.. Sandaya 6 V1 76. Skjelsvik Colostygia olivata Schiff.. Skjelsvik 20 VII 76. Sandaya Lampropteryx suffumata Schiff., Skjelsvik. Euphyia cucullata Hufn.. Skjelsvik 21 VII 75. Sandaya Perizoma blandiata Schiff.. Versvika 15 VII 76 Hydriomena ruberata Frr.. Skjelsvik 15 VI 76. Versvika Earophila badiata Schiff.. Sandaya 16 IV 76. Skjelsvik Hydraelia testaceata Don.. Skjelsvik 17 VI 76 Eupithecia linariata Schiff.. Skjelsvik 10 VII 76. Sandaya Anticollix sparsata Tr., Skjelsvjk 9 VII 76 Horisme tersata Schiff., Skjelsvik 14 VI 76 Ennomos fuscantaria Haw.. Skjelsvik 2 VlII 76, Sandaya Ennomos erosaria Schiff.. Sandaya 6 VIII 76. Bergsbygda Selenia lunaria Schiff., Sand~ya 10 VI 76. Skjelsvik Colotois pennaria L.. Skjelsvik 27 IX 77 Ourapteryx sambucaria L.. Sand~ya I I VII 76, Skjelsvik (2 ex) Plagodis dolabraria L., Sandaya I0 VI 76. Skjelsvik 8 VIII 76 Semiothisa notata L.. Sandaya 5 VI 76, Skjelsvik. Bergsbygda S. signaria Hub.. Skjelsvik 24 VI 77

6 Erannii leucopliaearia Schiff,. Sand~va 14 I\' 76 E. aurantiaria Esp.. Sand~ya 24.x 75. Skjelsvik E. marginaria F.. Skjelsvik 4 L' 77. Sandoya Phigalla pilosaria Schiff.. Skjelsvik Sando\.a L!chia hirtaria CI.. Sandoya 15 1V 76. Skjelsvik Biston stratarius Hufn.. Skjelsvik 1 V 77. Sand~ya Cleora cinctaria Schiff.. Skjelsvik 29 IV 76. Sandaya Gnophos obscurata Schiff.. Sandaya 2 VIII 75. Skjelsvik G. sordaria Thnbg.. Skjelsvik 24 VI 76.i\RCTIID.i\E Xudaria lnundana L.. Skjelsvik 10 VII 76. Sandoya Comacla senev Hiib.. Skjelsvik 29 VI 77 (myr) Lithosia deplana Esp.. Skjelsvik 18 VII 76. Sandapa L. complana L.. Sandaya 1 1 VIII 77 PSITHID.IE Fumea casta Pall.. Sandnya 17 VI 77 (puppe) HEPIOLID.i\E Hepiolus sylvinus L.. Skjelsvik 19 VII 75. Sandoya

7 BUTTERFLY COLLECTING IN THE NATIONAL PARKS OF TANZANIA Jar1 Kiellarld Borny. Aust-Agder 1. The safari to the Mulundwe Hill, Mikumi National Park May 29th 1974 at I started from Mikumi Head Quarter with two.4frican assistants and one Ranger. After 4 I /2 hours walking we pitched camp at a small river just below the left ridge of Mulundwe Hill. Remains of an old campfire were observed. possibly from poachers or from a Park Officials safari. We noticed rhino droppings twice. first time an hour and ten minutes after we had started from the place Mr. Stephson had brought us in his car. The only game we met were a couple of elephants in a ticket. The country was very broken with 5 to 8 feet high grass, but most of the way elephant paths could be followed although they had a tendency to lead us in a wrong direction. In wet places we took Tl1enni11op11u.s rilic~~1zr.s Cr. and Precis soplria F, of which the last one was quite common. Still more common were Bic~)clus ar~~~~a~ta Butl. and B. carl~pir~us Auriv. May 30th we started 7.30 in the morning and it took us two hours up to the forest edge. Then we followed a rather steep ridge up to the main one on the left side of Mt. Mulundwe. It was high and thick grass all way up. but as we could use the elephand paths the going was not so bad. We followed the ridge inside the forest up and down the undulating area to a higher ridge. We collected I 1 species of Butterflies and observed another two not previously taken in the park. There were few animals around. only some buffalos the same night. Old marks after elephants were observed. We camped near a buffalo bath, using the bath water which luckily had not' been in use for some time. for cooking and for tea. We had a splendid view over the hills towards the Head Quarter and Mikumi to the mountains behind. At night we saw the lights from Kilombero. Colobus monkeys played in the trees around the camp. I also observed large and small species of hornbill. In the butterfly traps I got one Clluraxes only, but other species were seen including a black one. I observed also Pseirdacraea doloritcr~a Hew., and a real surprise it was to capture the rare Eirxartthe tiberius Smith.

8 In the eal-l!!l:ornlrig a species of ordinary siafu invaded the tent (plast sheet co\-erl The? \!ere surprisingly unagressive. so we could sit in the midst of them \\ ith~x~t being attacked. They were all around and many under the round sheers. though one or two only entered our blankets. In.\frica 75 sprsm of Dolyrinids are known. some being very sniall red ants and not agressi\-e. but ours were large. On the slopes below us we heard some elephants trumpeting. but a thick fog hindered us from seeing them. The?I rd of \lay the sun came first out late in the afternoon. therefore our collecting was not so good. though we got 5 species new to Mikumi..\ Charu.~e.s Jrrrcr~z~rtis Butl. managed to get out of a trap while I was approaching. \\'e captured a? and a Q of Acraea qltirirla rvsa Eltr. that being the southern~i~ost record I believe. There are plenty at Turiani forest. \\-e \vetit along the ridge to the highest point where a beacon. a steel cylinder filled with cement. has been erected in Two Q Q of Acroecr reres L. \\-ere captured in the open outside the forest. June 1st we took another 5 species new to Mikumi Nat. Park and following 3 species \\-ere observed. viz.. Acraea egitra Cr.. Salatnis te~?lorn Fld. and C1luru.s~~ diflrrlrs R. Another Cl~araxes was collected in a trap. C. aclrti1itratrrs itsur~lbarernis v.som. On top of the hill the weather was mostly dull. but no rain. In the afternoon we walked down and camped at the river where \ve slept the first night. '4part from Colobus and Baboons we found Sykes monke!-s In the forest. In the afternoon on June 2nd we had quite a rough going back through the high grass and furthermore had to take a detour over a ridge as the \-alley in front of us was blocked by grumbling elephants. Just before n e saw 5 elephants climbing a hillside. and also discovered plentl- of fresh rhino droppings and footprints of an adult rhino..%bout 20 min. before \\ e reached the roads end we spotted on the hillside one lone elephant 13-hich looked quite peaceful and did not trouble us at all. but just when \ve got to the road an other elephant made a mock charge. trumpeting repeatedl!.. \\'e had hcai->- rain for about two hours so the going was very u-et indeed. but it graduallh- subsided when we reached the road. General observations on the mountain Including the additional species the total amount of butterflies at the lfikumi has no\\ reach 266. (the National Park is situated about 300 km west of Dar es Salaam). The rain form on the klulunwe ridge consists of very tall trees. The vegetation has a quite different character than that of the Vuma Hill forest. The trees have man>- epiphyts of which Loratlthtrs sp. are food-plants for the lolairs Hb. bunerflies. Of this genus-group some species were seen. but only one captured. \\.e discovered a M~~riatlthirs tree which has large leaves and a big kiiobb! and yellow. edible fruit. The tree which is the food-plant of Acrcrcla prr1rq.w~iis 11.ard. is found in humid places. The butterfly occurs -

9 Fig. 1. Map of Tanzania. 1. Kilimanjaro, 2. Meru, 3. Oldeana, 4. Dar es Salaam, 5. Morogoro, 6. Ulugurus, 7. Mikrni N.P., 8. Kilombero, 9. Riaha N.P., 10. Mahale.

10 in the Clugurus and ma!. inhabit Jfikumi also. In Mahale (Kigoma district), it flies a short time in October and probably there is another generation In \larch-.april so i~lidsumrner might be a wrong time for it here..as mentioned before it was very difficult to get any butterflies in our traps. mainly due to bad weather. Five species only of Cllaraxes were collected \ iz.. C. citl~aerori Fldr.. C. brirtus alcjorie Stonh.. C. catldiopc. Godt.. C. crcr~riiit~ath~~s 11~~1r11barer1si.s v.som. and C. polllrx Cr. The last two ones are new to the Park. Furthermore. 1 observed with certainty. C. dil~rtrrs R and C. drirceatrirs Butl.. both novelties. Two species, which are not so easy, to distinguish from other ones. C. \2ioletta Gr.Sm. and C. aubjvri v.som &. Joks. may occur here. and also C. cotitrarizrs Weym. which has been found at Turiani and Xlorogoro. In fact. the forest reminds one of the lower forests in the Ulugurus and at Turiani for the same species of butterflies are found there..ill in all \ve collected a fair amount of species, but very few individuals were seen. quite often only one or two. The dry season might be a much better collecting time. Surprisingly we observed no tsetse flies between the roads end and the Mulundu-e Hills and on the return trip. But tsetse started where the road ends increased in nun~bers the farther one got towards the road to Mgoda. Additiotr to [lie list of butterflies,fiorli Mikzrrni Natiorial Park Graphilrt11 portlraori Heiv. (Rev.B.B). Mj~lot1iri.r sp. near j~rlei Butl.. Colotis azirigitleris Butl.. Bicj.clzi.s arl.vtriura Butl. and B. det~ckelr~iutlr~i Rog.. Dar1airs liri~rriace petil.i~a~lcr Dbl.. Errsarrtlie tiberills Smith. Clraraxes polllrs gc~ri1irlzr.s R.. C. CICIIIII~II~I~I~S rr~~~r~rhcrrer~sis v.som.. C. drrrceati~rs proxiri1arrs Joicey & Talbot. C. rlilrrtrrs R.. C. :ooliricr \5*estw. and C. 1-ioletta Gr.Sm.. Elrplrreda :addaclii Dew.. Pselrd~~crilea clc~lor~ietra plrursa Frust.. Sal1j.s b~risdir~~ali Wall. and S. rirorurlri dirhiosa 3rd.. Bj.blia i1it.1.a Dr.. E~rt:l~telas liiarbas Dr.. Sa1atni.r terlrorir Fld.. Precis sophiu irifiacta B.. P. arcliesiu d.s.f. at-clresia Cr.. bret. w.s.f. pr1irsgi.s Gt. and P. actia Dist.. Errr:~~phlrru aclrl~~s Hop.. Aritar~artia sclruetreie Trim.. Acruerr qlririrlrr roso Eltr.. A. zeta L. and A. egirra Cr.. Alcretrtr pictrttr Sh.. Boliohilu sp.. Laoloctlerna durbatli Trim.. Mj-ritla kc- cl~rla Trim.. Spiridcr.sis 11airohierisis Sh.. S. rlutu1erlsi.s Dbl. & Hew. and S. sp.. Lipuptraeirs crtlc,rria spiridasoides.;\ur.. El3ere.s hippocrates F.. Baliocl~ila rniriitlla HS.. Hj.pol~.caetiir blrxtorli Hew., Epatnera alticola Stempf.. Atitliet~t at?1atlica Str...-t:crtlrrs tiloriq~ro 15'all.. Tl~ertiiotriphas rlricvl~is Cr.. Eagris sabadilrs Gral-..4 batrtis :arlibesiuca U'estw., Eretis roturiditiiaczrla M. & Boull.. Spialitr spio L.. Saratlgesa r~rnc~rlata Mab., Xatitl~odisca vibiiis Hew.. Parostllodes tlrorarrtii Trim.. Seri7ulea pzrh~itiu PI. and S.arela Mab.. Platj31ecl~es rostn Evans. P. picatiitii Holl. and P.,fosta Evans. Borbo tiiicaris Holl.. Gegetles horteritora Latr.. Libj.thea labdaca lailrs Trim. (rev. B.B.), hf~lothris poppea Cr.

11 2. Collecting in the Kilimanjaro National Park.A I0 days trip to the Park lasted form late \larch - early.april DIIring the 8 da5.s of collecting on East- and \I.est-Kilimanjaro about 80 species of butterflies m.ere noticed in and just belom the Park. The u:eather mas not so good. particularly on the western part of the mountain with hardly any sun at all. but it was somewhat better at the Park Head Quarter where I stayed 5 days. although butterflies were not so plentiful due to long periods of draught this year. Three species only of C11clra.urs were caugth in traps while two were observed. At West-Kilimanjaro none was trapped.,4t feet the amount of species is greatest. In the forest at 7000 the black and white Pupilio jacl;sor~i E.Sh. is quite common. It is endemic to the high forests of Mts. Kilimanjaro. Xleru and Oldeani..4t the two last mountains it is represented by an other race. Typical forest species at the Park Head Quarter (lower altitudes) are Chtrrases dr~rceatl1r.s Butl.. C. pollltx Cr., C. aclrri~i~iutlrs Thur.. Pupilio Irortlitlia~~~~i Dist.. P. t~lagdue Giff.. P. phorcl~us Cr.. Nepti.s aari~~illii Schul. and 3 species of A~~ta~~artia R. & J. An lssoria Hb. species which looks very much like some of the European ones, is extremely common between 6500 and The rare and local Urunotl~uu~na cordarlrs E.Sh. which is associated with Juniper forest occurs from 6500 to Above species only were observed, in particular the common. greenish white Caropsilia florelln F. and the small blue Harpetld~,~.e~rs ueqlraroriulis Sh.. both being found up to It was very surprising to discover an other Pierid. Beletzois slrheicla Fld. sitting on the ground near Kibo Hut at Due to the low temperature it was unable to fly so it could be picked up by hand. It might have been carried up by ihe wind as there is not any vegetation suitable for it at that altitude..4t West-Kilimanjaro the endemic race. Chclraxes siphares ssp. lii1inie11si.s v.som. occurs. but due to the bad weather I was not able to catch it. Moth were encountered up to about notably Micros and small - Geometrids, and a Noctuid was captured at around above Horombo Hut at the signboard ((Last water)). visiting thistle flowers. Beetles. Hymenoptera (waps etc.) and flies were osberved as high up as above (collr.)

12 Etter Brehmsdierleben~ I922

13 NYE LOKALITETER FOR NORSKE LEPIDOPTERA SAMT SJELDNERE FUNN X Magtie Oplieill~ Zoolgisk illuseum. Oslo De fleste funn av Macrolepidoptera er fra av Microlepidoptera vesentlig fra De viktigste omrider for innsamling er fcalgende: Qstfold (0). Hvaler, Skjzerhalden VII-VIII 1976 L. Aarvik (A). Hedmark. scandre (HEs), Eidskog. Helgesjcaen V-VI 1976 L. Aarvik ('4). Oppland. scandre (0s). Gjcavik S. Bakke (SB). Telemark, ytre (TEy), Porsgrunn-distriktet. egen artikkel i dette hefte for Macrolepidoptera, men Microlepidoptera listet her (1977) G. Ellefsen (GE) & S. Hansen (SH). Telemark. indre (TEi). Seljord V 1976 (GE. SH). Rauland VII 76. Vinje VIlI 77 (GE). Lifjell VI 1976 Eivind Palm (EP). Sauland. Gransherad. Notodden VI 1976 R. Borgstrcam (RB). M. Opheim (0). F. Smedstad (FS). Aust-Agder. ytre (AAy). Tromcay L. Aarvik (A). Aust-Agder. indre (AAi). Evje Svein Svendsen (SS). Hornnes. Bjcarnedalsvann K. Berggren (KB). Vest-Agder, ytre (VAy). Kristiansund (KB). Stangenes i Randesund (SS) (KB). Vest-Agder. indre (VAi), Bjelland (KB), Sveindal i Grindheim (SS). Troms indre (TRi). Finnmark vestre (Fv). indre (Fi). nordre (Fn) og castre (Fca). diverse lokaliteter VI-VII Karsholt (OK). Enkelte funn er ogsi anfcart fra AK, On. Bv. VE. HOi og NTi. Foruten de ovennevnte personer takker jeg ogsa B. Sagvolden. H. Smedstad og I. Svensson for deres bidrag ti1 listen. Macrolepidoptera Satyridae Pararge aegeria L. VAi: Grindheim. Sveindal 14 V 74 (SS). Nymphalidae Argj~ntiis papliia L. VAi: Bjelland 0. Q I I VII 76 (KB). A. aglaja L. VAi: Sveindal 2 VII 74 (SS). A. eunotllicr Esp. TEy: Solum. Kilebygd 9 VI 76 (GEL

14 Lycaenidae L,I ~i111ilri1 icirriri~ fisp. \'.A!.: Kristiansand. Dvergsnes? \I1 72 (KB). (;'/~IIIL.~II.s~~cIIc (llc>.~i\ Poda. \-E: Sandefjord. Pipenholt (GE). Pieridae Pic,ric rirl~irc, L. \'.li: S\-eindal 11 \.I 75 (SS). Hesperiidae P\.,~lts rutrh.ae L. TEi: Gransherad 25 VI 76 (0): Notodden. Darstulvatn 27 \'I 76 (FS). Sphingidae Herllirr.is rir.~~is L. \..Xi: Bjelland I2 \.'I 77 (KB). Deilc,plriln elpellor L. \-.A!-: Randesund. Stangenes I (SS). Notodontidae Stairrcv~ts frrgi L. \-.Xy: Stangenes d \,-I 76 (KB). Gl~rphisitr crer~atcr Esp. \..A?.: Stangenes 6 d C 26 \-I-3 \-I1 76 (SS. KB) Dr:\.tliorliir dodorluea Schiff. \.Ay: Stangenes 7 d C \'I 7.6 (KB). Norou'orlrir plloebe Sieb. \-.A\.: Kristiansand. Kuholmen : 18 V 76 (KB). Odotlrosia sic,~.er.si Xlen. Bo: Kongsberg. Saggrenda 2 ekspl. 26 I\' 76 (SB). Loplro?prer:l..v cuprrci~rn L..X.4i: Evje 23 VI 76 (SS). P\.gac~r.cr c~irr~tlu L. TEi: Seljord. Kivle (380m) 8 \. 76 (SH.GE). Endromididae Eiltlrorllis \.er~icolorcr L. \..Ai: Bjelland 6 2 \. 76 (KB). Drepanidae Dr.eptrrl~ ftrlcitrcrritr L. \'.A!.: Stangenes 5 \.I 76 (SS). D. I~trr~~itrg~rlir Esp. \'.A>: Stangenes \'I-\:I1 76 (KB). Thyatiridae Tetltetr iilrll1io.i~ L. \-.4i: Bjelland 1 1 VII 76 (KB)...lth!~ir lkzliior~~i.> L. Bo: Kongsberg. Saggrenna 24 I\' 76 (SB). A. ritirtls \-.A!.: Stangenes 8 \' 76 (SS). Noctuidae Alitrrele irlrli L. \'.Ax: Stangenes C' 3 \ I1 76 (KB). Ell.~otr rc>c-risca Hb. \-.A!-: Kristiansand. Gimle C I? \.I11 77 (KB)..Agroris segerlrrli Schiff.4.Ai: Evje (SS). Oltigerlcr poii.gorla Schiff. Bv. Rollag 22 VIII 77 (Sag\.olden). Acrehiir ferrr7icu Tausch. \.Ay: Kristiansand. Kuhoimen T' 21 VIII. d Gimle 25 \-I11 76 (KB). A. prrrecos L. \..Ay: Gi~nle 0 17 VIII 75 (KB). A~irarlres plureosa Esp. \-.Ai: Bjelland d 17 1' IKB). Aliorliog1.tla.siticer.u HS. HEs: Eidskog. Helgesjoen (.A): 0s: N..lurdal. Binrgo 3 1 \-I1 77 (IS). ilr~uplecroidcs prirsb~ir Schiff. VAy: Stangenes (SS).,4Sirloricl po/~oilotl CI. \..\i: Bjelland d 17 \.I11 75 (KBI. :Wutliesrrc~ Schiff..A.;Zi: Evje 29 1' 76 (SS).

15 M. piri L. TEi: Rauland. \'a (690111) 7 1'11 76 (GEL.-\.\I: Evje 30 \ ' I 70 (SS). Huder?~ ri~.lrli/r.i,s F. 1-.-\i: grind he in^. Sveindal (SS). Hcliophoh~r r-~,ticlilrra \'ill. TEi: Rauland. L'a 5 1'11 76 (GE). Alltrrtcr ricliclr-rlsotli Curt. Fi:.Aka. Grennasen 2 \.I1 72 (OK). Lu.sio~?\.cfa pro.yiiliu Hb. TEi: \'inje..inlot (GE):\.I\!.: Stangenes 25 VI1 74 (SS). Orthosin poplrli Strom. AXi: Evje 6 \. 77 6s). 0. riliriiosa Schiff. \..4y: Stangenes 8 V 76 (SS). 0..stabilis Schiff. TEi: Seljord. Kivle 7 V 76 (SH):.I\Ai: Evje 18 V 75 (SS). 0. adl.elia Schiff. B0: Kongsberg. Saggrenna 25 I\- 76 (SB). Lelrcnrlia litha,a,,ricr Esp. 0s: Gjavik. Rambekk 25 VI1 76 (A). L. stra~ninea Tr. 17.\y: Kristiansand. Kuholmen c' 6 VII 77. Stangenes q 10 VllI 77 (KB). Litliopl~arie sociu Hufn. AXi: Evje 6 \. 77 (SS). L. firrcifera Hufn. V.4y: Stangenes 24 1L' 76 (SS). L. ingrica HS. BB: Kongsberg. Saggrenna 26 IV 76 (SB). Calotae17ia celsia L. L7Ai: Bjelland ' 31 VIIl 75 (KB). Atititj,pe chi L. V.41: Bjelland ex pupa 3 1 Vlll 76 (KB). Cot~isrrcr \sacciriii L. \.Ai: Bjelland 10 w 76 (KB). Agrochola circellur-is Hufn. A.4i: Evje 22 IX 76 (SS). Parasticlrtis slrspecru Hb..\.\i: Evje 3 \.I11 75 (SS). Cir-rliia gill.ago Esp. \..I?.: Kristiansand. Kuholmen c' 19 I?( 77 (KB). A1i7pIiipvr-a tragol7ogi11is L..\.4i: E\:je 29 \.I11 76 (SS). Apuriiea il/\*r-ia Frr..\.\i: Evje I I \'I 76 (SS). Ereriiobia oc1irole~rc.n Schiff. \'.\y: Kristiansand. Gimle I I L'III (KB). Llrper-itla tcstncecr Schiff..\Xi: Evje 15 \.I11 75 (SS). Pl~logopliora riieticirlosrr L..\Ai: Evje 29 \'I11 76 (SS). Curudritia selitli B. TEi: Notodden. Darstulvatn 26 V1 76 (H. Smedstad). m)draecia Ifrcerrs Frr..I.\i: Evje 15 \-I11 75 (SS). Aretiostola pj3gr~iirlcr Haw. 0s: Gjavik. Rambekk 17 IX 72 (A). Pvrr-hia irr~ihrcr Hufn. B0: Holmsbu 3 \'I1 76 (SS). Hylophilidae N)creola rel.aj.arla Scop. \.-.4y: Stangenes 8 VIlI 75 (SS). 24 V-16 V1 76 (KB). PIusiidae Eirstrvtia ~rticlrla C1. 0s: Gjnvik. Rambekk 20 VII 76 (.4). Catocula fiaxi~li L. \-Ai: Bjelland C 22 VIII (KB). Pllrsia plrttlarlli Grote. HEs: Eidskog. Helgesj~en 29 VI 76 (.4); 0s: Gjovik. Rambekk 2 \!I1 75 ('4). VAy: Stangenes -: 4 VII 76 (KB). Urico tripartitti Hufn. TEi: Rauland. V& 6 VII 76 (GE). Scolioptc~r~.~ lihatris L. TEi: Sauland 25 VI 76 (RB). L~~geplrila pnstirllrrir Tr. R0: Holmsbu 3 V11 76 (SS).

16 1-~.i.strtcle c.~~io~.riic~l~\ Schit'f. \'.4>: Kristiansand. Gin~le,: 19 \ (LB). I-lr\pc<1 /.it/ fk,~rrlu Sch~ff \. I?.: Gimle (KB). Ceometridae ilj~ii.r-1r11tlri.s tli~.c~r~~trrtr Schiff. Bo: Kongsberg. Saggrenna 24 IV 76 (SB). C;t/ot/~.~.,lr~ris art~trrtr L. TEi: Sauland (RBI, Tinnoset 26 V1 ($2.10). Gransherad (110). C'o.sj.~jihiir nll~iplri~ctcrta Hufn. TEi: Notodden. DQrstulvatn 26 VI 76 (MO). C. c/ircrcinloiltirrio Bastelb..4Ay: HovQg, KvAs I3 VI 76 (SS). V.4y: Stangenes 29 VI 75 (SS). 26 \.I 76 (KB). Scoplrln i~ilinrrtata L..\.\i: Hornes. Bjarndalsvatn VII 74 (KB), VAy: Stangenes 29 \.I 75 (SS). S. dii?lidiarc~ Hufn. \..4y: Stangenes d I V11 76 (KB). S. iilornuta Haw. \..\i: Bjelland Q 15 VII 77 (KB). S. de1,ersiir-iu HS. I..\!-: Stangenes 25 VI - 1 \'I1 (KB). 26 VI 76 6s). Ailuitis plagiara L. IT.\):: Stangenes I2 VI 76 (SS)..Vophopfer:~.s carpirlata Bkh. B0: Kongsberg. Saggrenna 25 IV 76 (SB). AAi: Evje 26 IV 75 6s). \..\I: Bjelland 19 V 75 (KB)..V~.sficoytera se.~alatu Retz. TEi: Sauland 25 VI 76 (RB). Oporinia dillctnto Schiff. A4i: Evje 5 x 75 (SS). 0. alrflrnrt~izra Bkh..\.\I: Evje 19 IX 76 (SS). Tril~hosa d~rbitnta L. TEy: Skien. Ulvsvatn. Glasergruva I I 1 76 (SH). Lj.ncoinetra ocellatrr L. \.Ai: Grindheim. Sveindal 5 VII (SS). T11o.o cogircrtcr Thnbg..Ui: Evje (SS). Valle. Flateland 27 VIII 77 (GE). D~.ssrrorlrcr rr~rilccitrr Hufn. VAi: Sveindal (SS). D. lcrrefrrsciutct Stgr. 0: Hvaler. Skj~rhalden I0 VIII 75 (A). Colostj,gia pecfiiratrrricr Knoch. TEi: Sauland 25 VI 76 (RB). E~rri~pliritr poltrttr Dup. Fv: Kjellvik. Repvag 4 VII 72 (OK). Elrphj'iir c~rc~rllattr Hufn. VAy: Kristiansand. Kuholmen 1 VIII 75 (KB). E. I~rcfli~tir Schiff. TE\-: Siljan. Fugleleikmyrene 2 \:I1 77 (SH). Elrl~,l~e litr.st(rti~ L. \-.\i: Sveindal 1 1 VI 75 (SS). E. sirb11n.stcrrcr Xolck. I7.\i: Sveindal 16 1'1 76 (SS). Pc~~izonrcr I N ~ I I ~ Steph. ~ ~ ( I VAi: Sveindal (SS). P. r?lirlorata Tr. Fn: Bsrselv 5 VII 72 (OK). fi;drioinena,firrcata Thnbg. AAi: Valle. Flateland 27 VIII 77 (GE). H. luberara Frr. TEi: Seljord, Kivle 7 V 76 (SH. GE); VAi: Bjelland 19 V 75 (KB). Ei(lnplzi1u badiata Schiff. VAy: Stangenes 24 VI 76 6s). Elrpithecia pl~rrlibeolata Haw. AAi: Evje 19 VI 75 6s). E. ~alerianntn Hb..i\Ay: Tromoy. Bjelland 30 VI 70 (A). E. egeilaria HS. \.Ay: Stangenes Q 16 VI 76 (KB). E. centazrr-eata Schiff.,\.\i: Evje 29 VIII 76 6s). E. sa0,rata Hb..\Xi: Evje 16 VI 76 (SS). E. absirltlliata Cl..4.4i: Evje 18 VII 75 (SS). 7 4

17 I:'. ~.~rlgwtcr Haw. AAi: Evje 16 \'I 76 (SS). E. casrigarcr Hb. A.4i: Evje (SS). E. pit~tpirlc~ll~rta Hb. V.4y: Kristiansand. Kilholtnen," 1 \'I11 77 (KB). E. irrtrotn/u Hufn. \'Ay: Kuholmen 27 \'I1 74 6S). (;~~t~~troscrli.s /~rrtltiluru Hufn. HEs: Eidskog. f lelgesj~en 16 \ 76 (.A). Cl~lorocl~~stis recta~lglrluta L. B0: Holmsbu 3 \'I1 76 (SS). Coer~ocalp~ Inpidata Hb. 0s: Gjavik. Rambckk 21 C. 3 Q \.I11 76 (A). Abraxus.sj,l\;ata Scop. VAy: Kristiansand. Girnle I G. 3 Q 14 VII 76 (KB). Atlagoga plrl13eraria L. TEi: Seljord. Kivle 9 \' 76 (GE). Ellopia fasciaria L. VAi: Sveindal 5 VII 74 (SS). Curllpucrca rllargaritara L. VAi: Sveindal 5 C'II 74 (SS). Seletlin tetral~rrturia Hufn. TEi: Seljord. Kivle 8 \. 76 (GE). Cotrodorlris bidctltata CI. TEi: Rauland. \'a 4 \'I1 76 (GE). Co1otoi.s petltlaria L. VAi: Bjelland 5 10 X 76 (KB). Crocallis elittglraria L. A.4i: Evje 17 VI1 75 (SS). A~lgerorle prlrtlaria L. VAy: Stangenes (SS). P.selrdopatl/hera r?lac~rlaria L. TEy: Skien. Jarseng I2 \'I 77 (SH). Epiotic ~.~sper/oria F. TEi: Vinje. ;imot 26 \.I11 77 (GE), VAi: Bjelland Q 3 1 VII 77 (KB). Lj.cia hirraria Cl. AAi: Evje 2 1 \- 77 (SS). Bisrorr srrnrari~rs Hufn..4Ai: Evje 5 \. 77 (SS). Cleoru rihcata CI. \..Ay: Stangenes C 6 \'I Kristiansand. Girnle 2 o (KB). Ecrropis hisrorrarcr Goeze. TEi: Seljord. Kivle 7 1' 76 (SH.GH). Blrpallrs pitliarilrs L. NTi: Grong 5 VII 76 (SS). Siottn Iitleata Scop. TEi: Sauland (RB). Percottio strigillaria Hb. A.4i: Hornnes. Biarndalsvann p V1 74 (KB). Arctiidae Cot?lacla set1e.x Hb. VAy: Stangenes 26 \.-I 76 (SS). STy: Bjugn ult. \[I1 69 (Hjelde). Nordligste fun11 i Norge. Litltosio corl~platta L. VAy: Stangenes 8 \..I s). 3 VII 76 (KB). L. I~rrarellu L. 0: Hvaler. Skj~rhalden 10 \.I11 76 (A). Diaphot-a t~letidica. CI. TEi: B0 18 VI 77 (Hjelde) Diacrisia sattttio L. HOi: Jondal. Herand 29 \.I 76 (.A). Aegeriidae Sjvlarlthedorl tiptrlaefortnis C1. AAi: Evje (SS). S. c~tlicifor~?lis L. V4i: Sveindal I VII 76 (SS). S. polaris Stgr. TEi: Lifjell. Dyrdalen (950 m) 28 VI 76 (GE). Hepiolidae Hepiollrs,firscotteb~rlosl~s DeC. \'.Ai: Sveindal 7 \.I1 75 (SS).

18 Ylicrolepidoptera Pyralidae P!?I!I I,\ ol/~itlc~ii~~s Hb. I..\y: Kristiansand. Gimle C 18 VI1 76 (KB). C~.~~ti!l~rrc ~rlipitroselllrs Z. TEi: Nissedal. Tjsnnefoss 1 5 V11 72 (:\). C ~ I.[I~CJ//IIS 1. TRi: Kafjord. Spakenes 30 V1 72 (OK). PL,~;~I~;~I ~rriilt~llu Thnbg. AAy: Tromsy. Bjelland 13 VII 72 ('4). C"iroprt.itr pertirirtatella HS. TEi: Notodden. Dirstulvatn 27 VI 76 (0). C ftrlw~lltr Schiff. On: Vagamo 13 VIIl 72 (A). D~~t~trctrirltr ti~t~cror~ella Schiff. VAi: Bjelland 1 0, 2 Q I I VII 76 (KB). \.c~lrsitloe t~~~ri~phaeara L. VAi: Bjelland Q 1 1 VII 76 (KB). El~,rgesris c~.~ririrolis Scop. TEy: Porsgrunn. Sand~ya 8 VIII 77 (SH). 1 tieti tkecrepiralis HS. 0s: Gjsvik, Rambekk 7 VI 75 (A). ( Iltrt~rcrlis Thnbg. 0s: Rambekk 3 VII 75 (A). Eirrt.l!\-ptrrn corotrafa Hufn. AAy: Tromsy. Bjelland 28 VI 70 (A). PI rtrirsrrr al(ruta Scop. V.4y: Kristiansand, Gimle ci 15 VII 76 (KB). P. cot?lrili\-tali Wck. Fi: Alta, Gargia 26 VI 73 (A). P~rtrlis ftrrit~alis L. Bv: Rollag I VIII 77 (Sagvolden)..-lj~h~tilia sociellu L. VAy: Kristiansand. Kuholmen Q 10 VI 66 (KB)..-ltnjbcrsis tirtlridella Zck. VAy: Stangenes d 10 VII 77 (KB)..-f rcdnlellu Z. VAy: Kuholmen I2 VII 69 (KB). Strl~~britr pul~rt~rbellu Schiff. 0: Rygge. Sildebauen 27 VII 76 (A). HEs: Eidsko. Helgesjsen 24 VI 76 (A). VAi: Bjelland VIII 75 (KB). S f'r~,cellc7 Z. On: \.ag&mo 14 VIII 72 (A). \~,pl~(y~rcri.\- l~osrilis Steph. HEs: Helgesjsen 2 1 VI 76 (A).\'.4y: Kuholmen? 1 S (KB). S~,l~qitr spadicella Hb. On: Vinstra 5 VII 73 (A). PI /[I fiiscn Haw. AAi: Hornnes. Bjsrndalsvann 0. Q 14 VII 74 (KB). D~OI:I crt.itr ubiefella Schiff. VAy: Kristiansand. Kuholmen Q 2 1 VII 7 1 (KB I. D. tnirctrrrllu Fuchs. X.4i: Bjsrndalsvann Q 30 VJ 74 (KB): VAy: Kuholmen? I - \.I 69 (KB). D spl~~11tfidella HS. TEy: Porsgrunn, Sandsya 7 VII 77 (SH); VAy: Kristiansand. Gi~nle d 14 VII 76 (KB). Pl~~cirotfes carlir~ella Hb. VAy: Gimle Q I JX 76 (KB). Pterophoridae Srerloptilicr hip~rt~ctidacfjla Haw. VAy: Kristiansand. Kuholmen 20 VI 70 {KB). O.\:r.ptilus pilosellae Z. VAi: Bjelland 2 d d 9 VII 76 (KB). Leiopfil~rscarodact~~l~rs Hb. VAy: Kuholmen d 23 VI 70 (KB). L. osreodac!\~l~rs Z. IW.4y: Kuholmen d I I VII 67 (KB), VAi: Bjelland Q 10 \.I1 73 (KB). L. rep/~rudc~c~~-li~s Hb. Fn: B0rselv 5 VII 72 (OK).

19 Tortricidae Partdernis cittttari~orrieu~~a Tr. X.\y: Tromny. Biellatid I0 \'I1 72 ('-2).\ -\i: Hasgeland. Rsykenes 7 \-I1 72 (.\). Archips CI-ataegarlu Hb..4K: Asker. Heggdal 2,A 7 VIII 77 (KU). Apitelia vibltrr~iana F. Fv: Kvalsund. Skaidi 4 VII 72 (OK). Clepsis Iteh~olar~a Frol. NTi: Snasa 24 VI 72 (OK). Pararnesia grtoritar~a CI. TEi: Rjukan 17 \'I11 77 (Sagvolden). Epagoge grotiarta F. VAi: Hasgeland. Rsykenes 7 VII 72 (A). Capua,fal~illacear~a Hb. HEs: Eidskog. Helgesjsen I 1 VI 76 (A); NTi: Snba 24 VI 72 (OK). Pl~iledorte gerriigarta Schiff. AAi: Hornnes. Bjsrndalsvann 6 24 VII 76 (KB). Tortricodes tortricellu Hb. TEy: Porsgrunn. Skjelsvik 25 I11 77 (GE). Acleris sparsarla Schiff. V.4y: Kristiansand. Gimle d 20 VIlI 76 (KB). A. aspersana Hb. VAy: Kristiansand. Kuholmen ci 27 Vlll 75 (KB): VAi: Bjelland 2 d 28 VIII 77 (KB). A. logiarta Cl. VAi: Bjelland ex larva Betlrla 18 VIII 77 (KB). A. I?astiarta L. VAi: Bjelland ex larva Salix- 27 Vlll 77 (KB). Diclirorarnpha obsclrratatta Wolff. VAy: Kuholmen d 26 VI 75 (KB). Laspeyresia pacrolarla Z. 0s: Gjavik. Skumsjsen 27 VI 76 (A). L. cosr~~opltoraria Tr. HEs: Eidskog. Helgesjaen 10 VI 76 (A). L. cortiferaria Sax. TRi: Kv~nangen. Navetdalen 1 VII 72 (OK). L. i11dil.i~~ Danil. TEi: B0. Lifjell 9 18 \;I 76 (EP.) Paritriterte obsclrrarta Steph. TEi: Bs. L.ifjell 17 VI 76 (EP). Rltyacioriia dzrplarta Hb. TEi: Notodden. Darstulvatn 4 \: 78 (FS). Tl~iodia citrarta Hb. 0: Hvaler. Skj~rhalden 10 VlIl 75 (.4): V.4y: Stangenes 2,, 3 VII 76 (KB). Petro~la rc.sirtelia L. 0s: Gjavik. Hunndalen galler Pir~lrs 26 XI 74 (A). Eucosrita aspidiscaria Hb: TEi: 130. Blasjs 17 VI 76 (EP). E. riiaritirna Westw. VAy: Kristiansand. Kuholmen 2 d 9-12 VII 77 (KB). Epiblerita sc~ctzrlarta Schiff. VAy: Stangenes r' 23 VI 76 (KB). E. grartdael.uila Z. TEy: Porsgrunn. Skjelsvik 13 VI 77 (GEL Gj)psortorita riitidzrlar~a Z. 0s: Gjnvik. Rambekk 23 VI 76 (A). Griselda stagnarta Schiff. TEi: Be. Blisjs 17 VI 76 (EP). Epiriotia brurttticllana L. VAy: Kristiansand. Kuholmen Q 5 VIII 68 (KB). E. der7iar11iarza FR. VAy: Stangenes Q 10 VII 77 (KB). E. tedella CI. VAy: Stangenes d 22 VI 76 (KB). E. giritmertkaliarta Z. Fa: Ssr-Varanger. Nyrud 8 VII 72 (OK). E. grar?itana HS. V.4i: Bjelland d 13 VI 76 (KB). Anc.ylis apicella Schiff. HEs: Eidskog. Helgesjaen 3 VI 76 (A). Hed~la rtlrbiferaria Haw. V.4i: Bjelland 7 VII 72 (KB). H. ocl~roleucar~a Frol. VAy: Kristiansand. Kuholmen d 14 VI 76. Stangenes d 18 VI 76 (KB).

20 H. rosro~r~~ctr/r,lo HS. HEs: Helgesj~en 21 VI 76 (.A)..~poro~~ri.s c/~wti.ssc//iu Kenn. TRi: \l5lselv. Olsberg 27 VI 72 (OK). Btrc-t/.tr frirfirr.cr~lcr Haw. \..\y: Uristiansand, Kuholmen cs 4 VIII 77 (KB). Lohesitr r~,liqtru~t~r Hb. \..A?-: Stangenes d 20 \:1 76 (KB). L. Oiti11crtr1tt7 Dup. \..Ay: Kristiansand. Kuholmen 9 14 VIII 75. Gimle d 2 \-I11 77 (KB)..4rg.1.roploce arbri~ella L. Fn: Lakselv 5 VJJ 72 (OK). A. ~l~.r,yirtc/a~ra Schiff. TRi: \l~lselv. Takvann I VII 73 (A). A. Ilrclr~tana Schiff. Fn: Nesseby. Varangerbotn 10 VII 72 (OK). A. n~etallicalla Hb. 0s: Gj~vik. Rarnbekk 3 VII 75 (A); TEi: B0. Litjell 18 VI 76 (EP): AAy: Am~i 3 VII 70 (A). A. r~irfosatlu HS. TRi: illalselv. Olsborg 27 VI 72. Kv~nangen. Navetdalen (OK). Cochylidae H\.ster.osin i~lopialla Haw. HEs: Eidskog, Helgesj~en 27 VI 76 (A). Aetlies c~licalla Westw. HEs: Helgesjoen 30 VI 76 (A); VAy: Kristiansand. K~~holmen Q 22 VII 69 (KB)..4 rtrhigclrta Tr. VAy: Uuholrnen Q 13 VI 70, d 21 VI 73 (KB). '4 ~norgarita~la Haw. \'Ay: Stangenes d 2 VII 76 (KB)..1. srlteatl~~lia~l~riarza F. HEs: Helgesjoen 23 VI 76 (A): VAi: Bjelland d (KB): TRi: Balsfjord. Nordkjosbotn 27 VI 72. Storfjord, Paras 14 VII 72 (OK).

21 NYE LEPIDOPTERA FOR NORGE hi. Opheirl1 Zoologisk I\luseum. Oslo Peribatodes (Cleor-a Curt. ) secirtrdariu Esp. En noe avfloyet d ble fanget av Svein Svendsen 20 \.I pa Stangenes i Randesund (VAy). Hannen har sterkt buskede folehorn. I Sverige er arten utbredt fra Skine ti1 Dalarne siden I Danmark er den ogsa rykket nordover i de senere ar. \'i kan vel vente at den er pa frernmarsj i Norge ogsi. Larven lever antagelig pa bartrm. Mrtz~teria lape//u L. Denne gelechide ( d ble ogsa tatt av Svein Svendsen pa samme lokalitet som den ovennevnte geometride vel en maned fnr. nemlig 7 VII Utbredt i Sverige fra Skane ti1 Uppland. Larvens n~ringsplante er Arctirrrll. Elachistu I~rtico~iiell~ Z. Denne samt den fnlgende elachistide ble funnet av Kai Berggren pa Kuholmen i Kristiansand (\.;\y). To? f av E. Iirrico~riello ble tatt henholdsvis 8 VII 1970 og 18 VII Arten er riktignok ikke ny for Norge. men b0r nevnes da det tidligere funn (coll. Zoologisk I\luseum. Bergen) ikke angir dyrets lokalitet iflg. Traugott-Olsen Br Schmidt Nielsen: The Elachistidae of Fennoscandia and Denmark. I Sverige er arten utbredt nord ti1 \.armland - L'ppland. Larven finnes minerende pi forskjellige gressarter. Biselaclrista ~rtorrella Fre!. En d av arten ble fanget Sverige utbredt fra Skane ti1 Uppland (iflg. ovennevnte monografi). Lanren minerer helst i Carex-arter. Triuxo~~ieru (Neniapogotl Schrankl parasitella H b. En d av denne art ble funnet ved Stromme. Kristiansand av Berggren. Tineiden har tidligere van publisert fra Norge (Haanshus. Norsk ent. tidsskr. 2 (1 927): 153). men det viste seg ved narmere undersnkelse at det eneste eksemplar ( O) som fantes i samlingen pa Zoologisk Museum. Oslo. tilhorte Nidirirlea firscipitrrctella Haw. (Opheim. Norsk ent. tidsskr. 13 (1 965):54).

22 I Sverige er den pavist fra Skane ti1 Dalarne. Larven lever av poresopper (N kjuker),) pa morkne trestubber b1.a. En hjertelig rakk ti1 I<ai Berggren. Kristiansand. og ti1 Svein Svendsen. Lillehan~mer. for oppl?.sninger om ovennevnte funn. Summary 4 species of Lepidoptera are herewith listed as new to Norway, viz., Pwi- Oulocles seclrlrdariu Esp.. Metzrwria li~pellu L.. Biselacl~i.~tulo~relltr Frey and Triaxonrera pnrusitelln Hb. One specimen of Elacl~ista lutico~~rclla Z. has recently been recorded from Norway, but without a satisfactory locality label. The species has now been collected in Kristiansand (VAy).

23 FUNN AV THYMELICL'S LIIVEOLA OCHS. OG ANDRE DAGSO~IlIERFUGLER I 0STRE BUSKERUD (B0) Tl~.~~r?irlic.~rs lirlc,olu Ochs. Lars Ove Hansen 3000 Drammen Da naturfaglinja ved Hokksund gymnas leverte inn sine arbeider hesten 77. stilte flere med sommerf~~glsamlinger. Og blant de innleverte artene befant det seg 3 eksemplarer TIz.~~ri~elic~is lirleolr. De hadde folgende data: I eks. lljondalen. juli-aug. 77. fanget av Nils Petter Kjos. Xljondalen. I. eks. Horgen. Hokksund. juli-aug. 77. fanget av Stein Arild Tonning. Hokksund. 1 eks. Bratabakken. Hokksulid. juli-aug. 77. fanget av Helge \lidtun. Hokksund. Den 22 juli i ar tok lnin satnlerkollega Yngvar Berg og jeg en tur opp ti1 Bratabakken i Hokksund for a se etter /I'IIL,O/LI. Turen ble vellykket. for etter noen timers fangst tok vi 8 hanner og 4 hunner. alle perfekte. I tillegg komlner endel a\-flsyne eksetnplarer sotn vi slapp ilt igjen. Det er i allefall klart na at de fleste oppslagsverk kan korrigeres nar det gjelder utbredelsen ti1 denne hesperiden i Sorge. for den er savisst ikke ~1td0dd. For en del ar siden koln jeg i kontakt med en satnler i Kleftefoss. Bjort~ Gunnal- Thalet-ud. Kleftefoss ligger ser for Krederen (Be). Han kunne fortelle at.4poritr c.r'crttrcgi er en vatilig sommerfugl der oppe. Vnder et besok der i 77 sa jeg ingen. men antagelig var jeg der for seint. lsteden fikk jeg et eksemplar han selv hadde fanget datert 20. juni 77. Kleftefoss var jeg igjen der oppe. da iakttok jeg flere nien fanget ingen. P/ehic~rl(~ tr~iirrr~tla Schn. 1 juni i ar tok jeg en merkeli~ trr~itrridtr hunn pa Knivsvik. ved Holmshu i Hurum. Den var symetrisk i me~isteret. Inen den ene vingen sa ut som om den var kraftig falmet. Den var frisk og fin og ikke avfleyet. For lneg si det ut som noe son1 hadde skjedd under utklekkinga.

24 Redaktorens hemerkning. Ilet ma hies a \.=re litt av en sensasion at Ilespct.iden. 7: /i~rc,olcl. el- glenfi~ntict i \orge. Ingel1 sa~nlere liar observert den siden da M'. 1'1. Sclic;l!en fatit en f i.-lsker(.ak) 1. \'Ill. Tre ar fmr var den forholdsvis vanlig \ed Nxs L'erk h ~or.i. Sparre Schneider tok den 29 \'ll...ire( etter fan1 han bare 1 ekspl. (Opheim. Norsk ent. tidsskr. 8 (195 1 ): ). Ferste gjenfunr? a\ T. li/~c.olu ble gjort av Bjmrn Hofstad i 1974 fra tlokksund (Be,). Samme ar fant Odd XI. Pedersen den ogsi ved Grimstad. (Skriftlige meddelelse fra konservator Kaare Aagaard. Tromsm Rluseutn). Larven lever pa forskjellige gressarter. 1 Nord-Amerika ble arten tilfeldig innfnrt omkring og har senere spredt seg over stmrre omrader i Canada og US.4 og er blitt et skadedyr pa timotei. Her kan vi tnuligens finne en forklaring pa artens nylige opptreden i Buskerud. I de senere ir har der \ert t~rke pa Dstlandet si der matte innfe,res timotei samt fre, av denne. Det kan jo tenkes at der er fulgt med egg og larver av T. litieola. SB vi far se om arten kan holde seg her i landet eller om den forsvinner igjen. Nordgrensen for dens utbredelse ligger pa ca. 60".

25 BOKANMELDELSER E. Traugott-Olsen & E. Schmidt Nielsen: The Elachistidae of Fennosc,~~ldia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 6. Scandinavian Science l'l.c\\ Ltd. Klampenborg Her omtales 68 nordiske arter (hvorav bare 28 norske) samt 9 nordtyske. Det er blitt en tykk bok pi hele 299 sider sa det er nok et omfattende pionerarbeide noenlunde etter model av ((Microlepidoptera Palaearctica)). Der er 15 fine fargeplansjer av det voksne insekt. 7 plansjer med tegninger av vingenes ribbenett. 167 figurer av hanngenitalier og 102 av hunn-penitalier og 36 av miner samt 45 tekstfigurer. Boken behandler morfologien av alle 4 stadier. bionomi. systematik. nomenklatur. zoogeografi. beskrivelse av de enkelte arter med nnkler av ytre karaktere. samt hann- og hunn-genitalier. Og tilslutt en utbredelses-katalog for de 4 nordiske land samt en fyldig litteraturliste og index. Av de 28 norske arter er 3 uten nzrmere lokalitet (alle Gr~nlien leg.). men en av disse, E. Ilrrico~llella Z. ble funnet i Kristiansand 1970 (meddelt av K. Berggren). Boken anbefales her pi det beste. Kauri Xlikkola & llkka Jalas: Suomen Perhoset. Yokkoset I. Otava. Helsingfors Denne finske sommerfuglbok av god standard omhandler ca. halvparten a\- Finlands nattfly (Noctuinae-Cucullinae). Da boken er skrevet pa finsk er det for norsk lepidopterologer av stor viktighet at reproduksjonen av dyrene er sa god at de er lett 5 bestemlne etter. Ti1 a letre bestemmelsen er karakteristiske trekk pi forvingen spesielt fremhevet og de gode figurer av hann-genitalier for endel arter er av stor hjelp. 4v de 18 1 arter som er avbildet pa 18 plansjer er 22 ikke pivist i Norge. Noen av disse kan vi kanskje vente a finne her i Brene fremover. Endvidere er der er, rettledning pa svensk og engelsk. Boken b ~ bli r av interesse ogsa for norske samlere.

26 Foreningsnytt S>-e nledlemmer og subskribenter Norske personlige Betten. Ola Vistdal. Elvsborg. Svein. Sagvegen Raufoss. Engbraten. Ole-Petter, Krcagenes 4, 4800 Arendal. Flagtvedr. Xlagnar Nyborg i Asane (fra 1 975). Haugen. Leif Tommas, D.N.D. Borgenvei 3 C. Vinderen. Oslo 3. Jehnes. Jostein. Smligt. 10. opg. 3, Oslo 5. liarisen. Bengt. Refsnesalleen 88 g, 1500 Moss. Pedersen. Torbjcarn, Steinvagveien 34. Alesund. Sira. Trond Ove. Sofus Madsensvei 18, 5030 Landas. Srandahl. Roy Morten. Hubrogsen 2, 3200 Sandefjord. Sorengen. Randi, Rypeveien 3, 3050 Mjcandalen. Tegner. Snlve. Fugleveien I, 1620 Gressvik. Thomassen. Frode. Innherredsveien 7, 7500 Stjcardal. \\-hittall. D Neverdal. Utenlandske personlige Fib~gsr. llichael. Callisensvej Hellerup. Danmark. SI-sndsen. Poul. Pzlestykkene Taastrup. Danmark Sordiska entomologmotet i Stockholm 1979 Det S\.III. nordiska entomologmotet halles i Stockholm 7-9 augusti En ekursion till Gotland i anslutning till motet ager rum 10- I2 augusti. Sekretar~atets adress: XVIII nordiska entomologmotet 1979, Naturhisroriska riksmuseet. S Stockholm.

27 atalogue of the Lepidoptera of \or\\ ay. Magne Opheim. Part I. Rhopalocera. Grypocera. Sphinges and Bombyces 26 sider. Part 11. Soctuoidea. 31 sider. Part Ill. Gesmetrae. 4rctiitla. Z!. saenitia. Psychina. Cossina and Jugatae. 36 sider. Bestills hlos XI. Ophein?. Zwlog14. \luseum. Sangt. I. - ' - The Lepidoptera of Soru a?.. Check-List. hlapne Opheim Part I. Pvraloidea. Pterophoroide.~. Mucitoidea and Tortricoidea (first part). 36 sider. Part 11. Tottrimidea (second pan) 22 sider. Part 111. Gelechioidea (first part).:o sider. Bestilles fra GTI(N\'S. Xluseet. Ztol. avd. Erling Skakkes gt Trondheim. for kr. 5.- i frimerker for h Prikkart over nonk dagsommerlilgler. Laare.%agaard op Jan Gulbrandsen. Bestilles fra DKNi'S. Sluseet. Zoologisk Avd. Erling Skakkesgt. rondheim. for kr i frimerker.

28 INNHOLD Ellefsen. Geir E. og Hansen. Sigmund: lnteressant Slacrolepidoptera i Porsgrunnsdistriktet.... I 'rykk: Tromso Museum f

NORVEGICA NORSK LEPIDOPTEROLOGISK SELSKAPS TIDSSKRIFT BIND 3 MA1 1977 HEFTE 1 UTGITT AV NORSK LE.PIDOPTEROLOGISK SELSKAP

NORVEGICA NORSK LEPIDOPTEROLOGISK SELSKAPS TIDSSKRIFT BIND 3 MA1 1977 HEFTE 1 UTGITT AV NORSK LE.PIDOPTEROLOGISK SELSKAP NORVEGICA NORSK LEPIDOPTEROLOGISK SELSKAPS TIDSSKRIFT BIND 3 MA1 1977 HEFTE 1 UTGITT AV NORSK LE.PIDOPTEROLOGISK SELSKAP A~ALANTA NORVEGICA utgis av Norsk Lepidopterologisk Selskap, Oslo. Formam: Overlaerer

Detaljer

NORSK ENTOMOLOGISK TIDSSKRIFT - HEFTE 3-4

NORSK ENTOMOLOGISK TIDSSKRIFT - HEFTE 3-4 NORSK ENTOMOLOGISK TIDSSKRIFT 1960 - HEFTE 3-4 NORSK ENTOMOLOGISK TIDSSKRIFT vil se sin hovedo ve i ii fremme det entomologiske atudium i vw land og danne ct bimdel%?mellorn do interesserte. S~knad om

Detaljer

NORSK ENTOMOLOGISK TIDSSKRIFT

NORSK ENTOMOLOGISK TIDSSKRIFT NORSK ENTOMOLOGISK TIDSSKRIFT UTGIlT AV NORSK ENTOMOLOGlSK FORBNING MED BIDRAO FRA NOROES UMENVITENSKAPBLIQE FOR~KNINOSR~ BIND XI11 - HEFTE 1-2 OSLO 1965 NORSK ENTOMOLOGISK TIDSSKRIFT vil se sin hovedoppgave

Detaljer

nk ENTOMOLOGISK. TIDSSKRIFT FRA MED STATSBIDRA~ 00 BID-O BIND XI1 - HEFTE 1-2

nk ENTOMOLOGISK. TIDSSKRIFT FRA MED STATSBIDRA~ 00 BID-O BIND XI1 - HEFTE 1-2 nk ENTOMOLOGISK. TIDSSKRIFT MED STATSBIDRA~ 00 BID-O FRA BIND XI1 - HEFTE 1-2 A survey of Coleoptera and Lepidoptera of stored products in Norway By Lauritz Somme The Norwegian Plant Protection Institute,

Detaljer

STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1

STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1 STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1 STERNA Tidsskrirt utgitt av Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 7, hefte 4 Novem ber 1966 GRESSHOPPESANGERENS FOREKOMST I NORGE Av Tore Nielsen

Detaljer

REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM

REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM l '7 STERNA Bind 9, hefte 1 Februar 1970 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. INSEKT-NYTT Postboks 1701 Rosenborg 7001 Trondheim Postgironummer: 5 91 60 77 Trykkeri: Offset - Sats, Trondheim ( omslag ), Okonomitrykk Bodo ( innhold ) Abonnementspris:

Detaljer

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen U T S I R A N 59 18 E 4 53 U T SSI RIA R A Foto: Rune Solevåg w w w. u t s i r a. n o Foto: Tove V. Bråthen N 59 18 E 4 53 V E L K O M M E N T I L U T S I R A Utsira er landets nest minste kommune i areal,

Detaljer

ÅRBOK for NIFYEA 2007

ÅRBOK for NIFYEA 2007 ÅRBOK for NIFYEA 2007 Det var tre utreisende IFYEr i år; (f.v.) Julie Bårdsen Tøllefsen til Costa Rica, Maren Louise Fløistad til Australia og Otto Andreas Brustad til Nord Irland. ÅRSMELDING 2007 Årsmøte

Detaljer

Historien om min døve mor Anna G. Fjærestad (1923-1997)

Historien om min døve mor Anna G. Fjærestad (1923-1997) Historien om min døve mor Anna G. Fjærestad (1923-1997) Skrevet av Harald Sørgaard Djupvik Min mor Anna Gutormsdotter Fjærestad ble født den 19. november 1923 på småbruket Halvarhaugen (Lnr 122f = bnr

Detaljer

Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD

Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD Photographer: Georg Sichelschmidt NATURALLY EXCITING Velkommen til Lyngenfjordregionen/Ivgu Med denne brosjyren holder du et verktøy i hånden, som skal gjøre det enkelt

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret.

Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret. NIFYEA ÅRBOK 2010 ÅRSMELDING 2010 Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret. Styret har i år bestått av: Leder: Ragnhild Strand Nestleder: Anette Paulsen Kasserer: Anders Stedding

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 215 ÅRBOK UTGITT VED HARALD BJØRLYKKE DIR EKTØR OSLO 1962 UNIVERSITETSFORLAGET

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 215 ÅRBOK UTGITT VED HARALD BJØRLYKKE DIR EKTØR OSLO 1962 UNIVERSITETSFORLAGET 0 I NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 215 ÅRBOK 1961 UTGITT VED HARALD BJØRLYKKE DIR EKTØR OSLO 1962 UNIVERSITETSFORLAGET W\ n i Vj (< ( &/ ) Marius Stamnes Boktrykkeri Innhold. Knut Ørn Bryn: Fortsetter

Detaljer

Culture. 2012 Kultur. in Norway. i Norge. culture.no. Handbook for Tour Operators. Håndbok for turoperatører

Culture. 2012 Kultur. in Norway. i Norge. culture.no. Handbook for Tour Operators. Håndbok for turoperatører Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2011 culture.no 2012 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører KULTUR I NORGE CULTURE IN NORWAY ProSalg takes pleasure in presenting this, the 19th edition

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

www.culture.no Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2010 2011 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører culture.no

www.culture.no Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2010 2011 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører culture.no www.culture.no Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2010 2011 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører culture.no K ULTUR I NORGE CULTURE IN NORWAY ProSalg takes pleasure in presenting this, the

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011 HANNE LYDIA Opøien Kristoffersen belonging 17.02. 24.04.2011 GRÅMØLNA TRONDHEIM KUNSTMUSEUM SPRING 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. Fra serien/from the series Belonging 152

Detaljer

LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo

LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 5 Cultural Insight # 1 COPYRIGHT 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING.

Detaljer

Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013. Anders Endrestøl Roald Bengtson

Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013. Anders Endrestøl Roald Bengtson Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013 Anders Endrestøl Roald Bengtson NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011.

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. LEDEREN HAR ORDET! Heihei! Nå er nok en sommer over, og mange har fått seg et minne for livet. I juni kom

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 1

Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 1 Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 1 Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 2 Til alle dere som har bidratt penger til Johnsbubanken Takk! Ved Generalforsamlingen i august 2007 markerte Liten Ingeborg Wikborgs

Detaljer

Faglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita. Anne Sverdrup-Thygeson, Oddvar Hanssen, Frode Ødegaard

Faglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita. Anne Sverdrup-Thygeson, Oddvar Hanssen, Frode Ødegaard 632 Faglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita Anne Sverdrup-Thygeson, Oddvar Hanssen, Frode Ødegaard NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer