KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER"

Transkript

1 B-BLAD NR Tøff oppvekst gjorde sterk Side 3 Filmstjerne ledig for oppdrag Side 5 Rift om bergenske spaniaplasser Side 8 og 9 Det geniale minibordet Side 12 og 13 Er du svært utsatt for brann? Side 20 Foto: Ellen Økland KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

2 2 - fiin gammel NR årg. Rolf Hordnes, ansvarlig red. Tora Synøve Raundalen, redaktør, tlf tlf (priv.) Elisabeth Farstad Tlf Ellen Økland, tlf Redaksjonens adresse: Seksjon informasjon Bergen kommune Boks Bergen, tlf E-post: bergen.kommune.no Utgiver: Bergen kommune, Seksjon informasjon Bergen kommunes internettadresse: «fiin gammel» kommer ut fire ganger i året og sendes fritt i posten til alle over 67 år bosatt i Bergen. Ektefeller får en avis felles. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme forsinkelser i oppjusteringen av adresseregisteret, slik at det kan ta litt tid å endre navnelisten. Teknisk utgiver: Media Bergen Annonser: Media Bergen Annonsekonsulenter: Elsa Bilsbak Gunn Dyrøy Tlf Layout og montasje: Media Bergen Opplag: eksemplarer Neste nummer kommer uke 12 Frist for innlevering av stoff uke 10. Bybane - fremtidens transportmiddel Av Anne K. Kringstad Dagens vegkapasitet mellom sentrum og Flesland er i perioder sprengt. Samtidig vil veksten i trafikken øke med mellom 50 og 70 % på enkelte strekninger i sør i løpet av de neste 15 årene. Bilbruken i 2015 vil være så stor at biltrafikken langt vil overstige den vegkapasiteten som det er mulig å tilby. Derfor har bystyret og fylkestinget vedtatt å bygge bybane mellom Sentrum og Flesland, med strekningen Sentrum-Nesttun som første byggetrinn. Bybanen inngår i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø, en samlet pakke som skal koordinere satsing på kollektivtrafikk, miljøforbedringer, gang- og sykkelveger og vegbygging i en tyveårs-periode. Stortinget har nettopp bevilget penger til Bergens-programmet i disse dager. Anleggsstart er beregnet til tidlig i Komfortabel og effektiv Bybane er et miljøvennlig, komfortabelt, effektivt og regelmessig transportalternativ: - Vognene tar passasjerer og er meter lange - Vognene er moderne lavgulvvogner helt uten terskler, i plan med perongene slik at barnevogn, rullestol og sykler kan kjøres rett inn Ny bydelspark på Laksevåg Vognene er moderne lavgulv-vogner i plan med perrongene slik at barnevogn, rullestol og sykler kan kjøres rett inn. Bildet er fra Sheffield Foto: Thomas Potter. - Vognene er standard materiell som er utprøvd andre steder, og har vist seg å være driftssikre - Bane hver 5 min. i rushtiden, ellers hvert 10. min. - Banen går hovedsakelig i egen trase, og kommer seg frem uavhengig av køproblemene på vegene - Banen får automatisk grønt lys i alle kryss og har også forkjørsrett foran øvrig trafikk - Overgang buss-bane er koordinert - Banen vil bruke 19 minutter fra sentrum til Nesttun - Billetten for banen vil koste det samme som for buss og vil gjelde også for overganger Stor stemning blant de mange som hadde trosset bergensværet for å være med på åpningen av den nye bydelsparken på Laksevåg i oktober. Med utgangspunkt i Laksevågs historiske og kulturelle tradisjoner har bydelen fått ny og spenstig bydelspark med festplass, scene og lekeplass. Med god tilgang til sjøfronten er parken blitt en flott arena for utfoldelse for så vel store som små bergensere. Foto: Knut Egil Wang/Bergens Tidende. 40 år siden det første eldresenteret Det første eldresenteret, Bergen Klubb og Helsestasjon for eldre i Bergen ble åpnet i Gimle 5. november Det var et kjempeløft for eldreomsorgen. I Oslo feirer eldresentrene 50 år. I Bergen har vi hatt eldresentre i 40 år. Aslaug Korsmo Baugstø var en av initiativtakerne til det første senteret. At det ble hun som reiste til Oslo for å lære av dem, skyldtes hennes bakgrunn som sykepleier og en slunken reisekasse i Hjemmenes Vels forening. For Aslaug Korsmo Baugstø hadde ektefelle på jernbanen og kunne reise billig i startkapital Etter å ha besøkt eldresentre i Oslo, oppsøkte hun Sanitetsforeningens leder Tobias Gedde-Dahl som lyttet til hennes beskrivelse av forholdene i Bergen. Derpå reiste han seg og gikk bort til et skap. Fra skapet hentet han ut penger og hun fikk overrakt 6000 kroner i kontanter! Det var et kjempebeløp den gangen. Så mye penger hadde jeg aldri tatt hånd om i kontanter før, og det ble en nervøs pengetransport til Bergen, forteller hun. Pengene festet hun med sikkerhetsnåler til kjolelinningen. På innsiden. Hjemme i Bergen var beløpet nok til å starte opp et eldresenter i Gimle. Det var penger til husleie, kafeteria-utstyr, matom-bæring til hjemmeboende, helsestasjon, hårpleie, og fotpleie. Det ble sendt ut brev til pensjonistene om det nye senteret, fortrinnvis til eldre som ikke hadde familie. Stor frivillig innsats - Men du må ikke fremheve min innsats spesielt, sier hun, for vi var mange. Det var de frivillige hjelpere som sto for den daglige driften. Karen Løland har også vært med fra starten. To dager i uken i 40 år har hun vært med som fri-villig. Nå er hun selv fylt åtti og har redusert innsatsen til en gang i uken. For de frivillige i Gimle ble det en stor dag da Danckert Krohn åpnet ti år senere. Eldresenteret ble i årtier et flaggskip for eldreomsorgen i Bergen drevet av Nasjonalforeningen i samarbeid med kommunen. I 1999 overtok Bergen kommune hele driften av senteret.

3 fiin gammel - 3 Nordnesjente med livslang innsats: Tøff oppvekst gjorde sterk Inger Johanne Knudsen forteller fra hjemmetjenesten i Bergen i 70-årene. Kvinnen fra hjemmetjenesten strever seg oppover hønsestigen av en trapp. Hun bærer tungt også. Kommunens hjelpere har fått mobiltelefon, men bare transformatoren trenger en hel sekk alene. Gamle fru Severinsen i øverste etasje må ha hjelp til det meste: matlaging, vask, tømme det nødvendige i kaggedoen og få koks opp fra kjelleren. Ikke er hun så veldig glad for at hjelperen kommer heller. Det at hun ikke kan greie seg selv, minner for mye om det å være på forsorgen. U-land, sier du? Beskrivelsen er fra hjemmetjenesten i Bergen i 70-årene. Av Ellen Økland Foto: Tora Synøve Raundalen Det er Inger Johanne Knudsen som tenker tilbake på de 30 årene hun jobbet i omsorgstjenesten for Bergen kommune. Nå er hun pensjonist, men som mange andre, aktiv fremdeles. Nå er det Pensjonistforbundet som får innsatsen. Hun er leder for Norsk Pensjonistforbund avd. Hordaland med medlemmer. I det sentrale eldreråd i Bergen kommune er hun nestleder. Med nyoperert kne føler hun seg mer før enn på lenge, selv om det andre kneet står i ventekø. Hun har blikket rettet fremover, men husker også hvordan alt var engang. Sendt vekk som 6-åring Hun fikk en tøff oppvekst lille Inger Johanne. Faren hennes fikk tuberkulose og hun selv ble som 6-åring sendt til Hagavik kysthospital på grunn av smittefaren. Det var langt på landet den gangen. Faren kom jo ikke på besøk, moren hadde ikke råd og Inger Johanne lengtet veldig hjem. Hun mener likevel selv at de harde barndomsopplevelsene gjorde henne sterk og skapte grunnlag for både yrkesvalg og samfunnsengasjement. Arbeid blant eldre passet for henne. Fattigslig utstyrte sykehjem - Det synes ikke være lenge siden, men gamle Lyngbøtunet, hvor jeg jobbet, hadde 4-5 beboere på hvert rom, forteller hun. Toalett og bad på gangen skulle brukes av alle, men det ble mye pottebæring og klesskift med tøybleier. Sanitærutstyr til engangsbruk fantes ikke. Når Olsen, som veide 100 kilo, og skulle løftes ut av sengen og opp i badekaret uten løfteutstyr, tydde en ofte til kroppsvask og bruk av oljelerret. Elendige boforhold Inger Johanne Knudsen tok hjelpepleierutdanning mens hun jobbet på gamle Lyngbøtunet sykehjem. Ferdig utdannet begynte hun i hjemmesykepleien og fikk erfaring med de eldres hverdag også utenfor institusjonene. - Syv ansatte skulle den gangen dekke hele byen innenfor de gule bussene enten til fots eller med buss. Til sammenligning er det 1935 årsverk fordelt på ansatte i hjemmetjenestene i Mange eldre levde under ubeskrivelige forhold. I trekkfulle boliger med dårlige ovner og piper, lå mange syke og gamle vinterkledd i sengen for å holde varmen, forteller Inger Johanne. I gamle bolighus var det fremdeles kaggedo, og når helsen skrantet ble potten tatt i bruk. Dusj og bad var luksus, ikke alle hadde oppvarmet vann. - Ute i felten nyttet det ikke å være lettskremt, forteller Inger Johanne. En kunne støte på litt av hvert i trappeoppgangen, men en lærte å håndtere situasjonen. En kjapp replikk roet og avverget situasjoner. Husker du ikke meg? Jeg gikk jo på skole. Eller: Jeg kjente jo var ofte det som skulle til. Trygdeboligene kommunen bygde, skulle bøte på den prekære boligsituasjonen for de eldre. I dag er også de for det meste solgt unna, fordi de ikke holder den nødvendige standarden. Så kjøpte kommunen på syttitallet leiligheter til eldre og uføre av boligbyggelagene. I dag har folk flest gode boliger, og det er servicetjenestene i tiknytning til boligen som betyr noe. Omsorgsboligene er våre dagers trygdeboliger. Sosialtelefoner Telefonene var for dyre for minstepensjonistene på 1970 tallet, uoverkommelige for noen og ordningen med sosialtelefon ble opprettet. Eldre som var hjemmeboende, ofte på venteliste for alders- og sykehjem, kunne få sosialtelefon med gratis installering og dekning av abonnement. Det ble det unødvendig å banke med stokken i taket til naboen for å få hjelp. Hjemmetjenesten slapp også å løpe ut i nærmeste butikk for å låne telefon om de trengte assistanse, og snakke i koder som bare kollegaen skjønte. Taushetsplikten måtte jo ivaretas også når bakerbutikken var full av kunder. På åttitallet fikk hjemmetjenestene mobiltelefoner, så store og tunge at de måtte ha egen sekk til å bære den i! Pioner for kvinneyrker Inger Johanne Knudsen ble den første heltids tillitsvalgte kvinne i Bergen kommune. Det ga henne god oversikt over situasjonen ved alle sykehjem og aldershjem. Hun har senere også vært styrer på Storhaugen og Bispengsgaten aldershjem. De eldre fremdeles i fokus En av Inger Johanne Knudsen hjertesaker er eldresentrene. De er et nødvendig velferdstilbud for eldre i hverdagen, mener hun. Eldresentrene forebygger ensomhet og isolasjon gjennom aktiviteter og fellesskap, skaper helse og trivsel og utsetter behovet for sykehjemsplass. Inger Johanne tror også på samarbeid og felles innsats i lokalsamfunnet for å bedre eldres kår. På institusjonene er det viktig at brukerne, eldreråd, pårørende og politikere samarbeider godt. Hun har besøkt alle kommunene i fylket, 33 i alt, som leder i Norsk pensjonistforbund i Hordaland. En nyskaping er regionoppdeling i Hordaland pensjonistforbund - syv i alt: Austevoll, Bergen, Fjell, Odda, Stord, Radøy, og Voss. De første regionssamlingene er arrangert med ca deltakere på hver av de syv samlingene. Årvisse regionsamlinger skal bli kontaktforum og et nettverk hvor man drøfter oppgaver og utfordringer pensjonistene må samarbeide om. - Det er nok å ta fatt på, tilføyer hun, ikke bare helse- og sosialsaker. Pensjonistene er viktige aktører i kulturlivet. Til egne barn og barnebarn nedtegner hun i en minnebok begivenheter og hendelser hun husker så de ikke skal bli historieløse.

4 4 - fiin gammel Gode hjelpemidler i hverdagen Helsevesen i firehundre! Det offentlige helsevesen 400 år neste år I 2003 er det 400 år siden det offentlige legevesenet, og dermed det offentlige helsevesenet ble etablert i Norge. Jubileet skal markeres på mange måter, og Bergen kommer til å være i sentrum for feiringen, ettersom både selve jubileumsarrangementet og en stor, faglig jubileumskonferanse skal holdes her. Fra gripetenger til sykehussenger. Hjelpemiddelhuset i Bergen kommune, her representert ved fullmektig Liv Aase og daglig leder Josef Genius, har det meste av hjelpemidler på lager. Mestring av daglige gjøremål og deltakelse i sosialt liv er viktig for god livskvalitet. Mange kan komme i en situasjon der de får behov for hjelpemidler som kan gjøre hverdagen litt lettere. Da kan Hjelpemiddelhuset i Bergen kommune eller Hjelpemiddelsentralen i Hordaland bidra til at du får den hjelpen du trenger. Tilbudet er gratis. Tekst og foto: Per Roger Sandvik Den kommunale sentralen for hjelpemidler kaller seg altså Hjelpemiddelhuset og holder til på Melkeplassen. Derfra formidler de hjelpeutstyr til alle bydelene i Bergen. De har alt fra gripetenger til å trekke opp strømper med til sykehussenger. Gåstativ, rollatorer, rullestoler, toalettforhøyere og personløftere er flere eksempler på hva som finnes på lager. Når behovet dukker opp, har kommunens pleie- og omsorgstjeneste kunnskap om og oversikt over hva som finnes tilgjengelig. Kontakt din bydel Sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter er de eneste i bydelene som har anledning til å rekvirere hjelpemidler. Det første du må gjøre er derfor å kontakte pleieog omsorgtjenesten i din bydel. En fra denne tjenesten vil så vurdere dine behov, sammen med deg, og finne ut hvilke hjelpemidler som kan være til nytte for deg. Om nødvendig kommer terapeuten eller sykepleieren på hjemmebesøk for å gjøre en grundigere kartlegging av situasjonen din. Hjelpemidler for en kortere periode Oppstår en akutt situasjon, eller et hjelpebehov som ikke strekker seg over mer enn tre måneder, skriver terapeuten eller sykepleieren en rekvisisjon som sendes til Hjelpemiddelhuset. I noen tilfeller hentes hjelpemiddelet av brukeren eller brukerens familie, men som oftest bringes det helt fram til din adresse. Og det går raskt: Når rekvisisjonen kommer fram til Hjelpemiddelhuset, tar de ansatte der kontakt med deg for å avtale tidspunkt for levering. Gratis tjeneste Utlån av korttidshjelpemidler har eksistert som en kommunal ordning siden Tidligere gikk ordningen under navnet Hjelpemiddellageret for kortidsutleie, men fra juni i fjor byttet den navn til det enklere Hjelpemiddelhuset. Det er Bergen kommune som står ansvarlig for tjenesten, og den eies av alle bydelene. Det beste av alt er at den ikke koster noe. Du betaler heller ikke egenandel. Langtidsbehov Dersom det er snakk om et hjelpebehov som er varig, det vil si som varer i mer enn to år, sendes det en søknad til Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Denne søknaden kan du få hjelp til å skrive. En vedtaksgruppe behandler søknaden. Etter at vedtaket er gjort, skal det ta maksimalt to uker før hjelpemiddelet er sendt ut til Hjelpemiddelhuset i kommunen. Leveringstiden forutsetter at hjelpemiddelet finnes på lager. Hjelpemiddelhuset har det praktiske ansvaret for å bringe hjelpemiddelet hjem til din adresse. Om alt går som det skal, er ditt hjelpemiddel hjemme hos deg innen 48 timer, altså før det er gått to dager. Nødvendig montering og tilpassing av apparatet gjøres også av Hjelpemiddelhuset. Også denne tjenesten er gratis for deg som bruker. Det var i Bergen, som den gangen var Norges hovedstad, den første offentlige legen ble utnevnt av kong Christian IV. Villads Nielsen tok til som stadsmedicus i 1603, blant annet på bakgrunn av sin innsats under pestepidemien i Etter dette har norsk helsevesen lagt et stort arbeid i å bekjempe sykdom og redusere dødelighet. Jubileumsfeiringen vil inneholde en rekke høydepunkter: juni: Europarådskonferanse for helseministre i Oslo, juni: Selve jubileumsarrangementet i Bergen, juni: Internasjonal faglig konferanse i Bergen, september: Internasjonal medisinsk historisk konferanse i Oslo. Konferansen i Bergen vil ta opp samfunnsmedisinske spørsmål og folkehelsearbeid i Norden og Europa. Det skal gis ut et historisk verk i forbindelse med jubileet, som også får sitt eget jubileumsfrimerke. Jubileet skal også markeres lokalt, i kommuner og fylker i hele landet, og her i Bergen planlegges en rekke spennende utstillinger og arrangementer. Fiin gammel vil komme tilbake med mer stoff i tilknytning til jubileet. Mer informasjon på internett,

5 fiin gammel - 5 Filmstjerne ledig for oppdrag Filmen Himmelfall er en bergensprodusert film som attpåtil er innspilt her i byen. Bergen kommune subsidierte produksjonen med kroner, så vi eier litt av den alle sammen. Mange av leserne har nok allerede vært og sett filmen. Har du gått glipp av den, fortvil ikke. Bergen seniorkino planlegger ny visning av filmen i januar. Av Ellen Økland Himmelfall handler om førjulsdager på et psykiatrisk sykehus. Et bredt persongalleri gjør oss kjent med unge pasienter, deres familier og behandlere. Det er både alvor og humor i scenene som etter hvert forteller om livsopplevelser og kriser hos hovedpersonene i filmen. Her er kjente skuespillernavn som Marie Bonnevie, Kristoffer Joner og Hildegunn Riise for å nevne noen. Pensjonisten Gitte Jørgensen Rio fra Bergen er debutant i en av de viktigste rollene. Hun spiller moren til en av de unge pasientene, som igjen spilles av Kristoffer Joner. Det måtte bli Gitte Gitte syntes, som mange andre, den første tiden som pensjonist var vanskelig. Ingen hadde bruk Sorgernes sum Når de store bekymringer trenger sig på blir de daglige ærgrelser latterlig små Men når atter de store blir vejrende hen, så vokser de mindre sig store igjen. Det er som man bærer sin sorg i en bylt som er så-og-så stor og som skal være fyldt. Og skal såadan en bylt være rimelig let, må man gjøre den lille og knytte den tæt. Piet Hein Gitte Jørgensen Rio spiller mor til Kristoffer Joner som i filmen er den psykriatriske pasienten Reidar. Av og til bor han hjemme hos mor. for henne. Men nye utfordringer ventet. Hun hadde nemlig vært med på noen reklameopptak, og Kathleen Johnsen hadde bilde av henne i sitt modellbyråarkiv. Da rollebesetning skulle skaffes til filmen, ble Gitte plukket ut av arkivet og anbefalt til regissør Gunnar Vikene. Han husket henne fra reklameopptak hun hadde vært med på tidligere. Det ble prøvefilming, og for å sitere Gunnar Vikene: - Gitte var den beste skuespilleren vi prøvet. Det måtte bli Gitte. Dermed ble det hun som fikk rollen som moren på 75 år som bor med sin sønn og sin hund. Moro, men strevsomt - Filmingen ble en fantastisk opplevelse, forteller Gitte, som fikk arbeide med kjente skuespillere. De var alle yngre enn meg, men Gunnar Vikene sveiset oss sammen. Alle hjalp hverandre under filmingen, og det ble et enestående fellesskap med mye humør og latter, forteller hun. - Hvis noen tror at det å være filmskuespiller er en dans på roser må de tro om igjen. Det var lange dager med fjortentimers sceneopptak, nattestid i sludd og regn med matservering i en buss, slett ikke ideelle forhold for en pensjonist som står i hoftekø, sier hun. Stunt-innslag under full utrykning Gitte gjorde også sitt eget stuntinnslag. I filmens sluttscene sitter Gitte mindre enn en meter fra et brennende gassrør med 18 hull. Så risikofylt var denne scenen at to brannbiler og to politibetjenter var til stede om noe skulle gå galt. Gitte kunne få slippe, men valgte å gjennomføre scenen. Gittes sang til slutt Det har blitt en lavmælt og vakker film med et viktig budskap til oss alle mener Gitte. Mottakelsen av filmen har vært overveldende, med andre ord: en suksess for både regissør og skuespillere. Det er også Gitte som synger når rulleteksten går over lerretet, en sang som ikke var med i filmens manus en gang! Men regissør Gunnar Vikene fikk en CD av Gitte som hun hadde sunget inn til barn og barnebarn. Han likte spesielt Minnenes melodi på denne CDen. Gitte ble sendt av gårde til opptak i Amadeus platestudio på Grünerløkka. Enda en opplevelse for henne. Kunstmaler i hjertet Gitte er en kunstner med mange talent, men likevel usikker: - Det er jo så mange flinke her i verden, sier hun. Samarbeidet med de unge filmkunstnerne og regissøren Gunnar Vikene, likeverdigheten, åpenheten og det søkende i filmarbeidet gjorde noe med henne, synes hun. I en årrekke har hun malt bilder og gått på kurs på Nansenskolen. Sommeren etter filmingen ble bildene hennes trukket frem som kullets beste. Det var en god opplevelse, for det å lage bilder er det som Gitte er aller mest glad i. Bildene er barna mine, forteller hun. De skal barn og barnebarn ha. Vikersund Kurbad AS Opptreningsinstitusjon gruppe 1 Erfaring i behandling av revmatikere siden 1918 Vårt team: Spesialist i revmatologi Opptrening Fysioterapeuter (14 stk) Fysio-assistenter Ergoterapeut Sykepleiere og hjelpepleiere Sosionom Vi er i alt 105 ansatte Opplæring Behandling Vårt tilbud: I tillegg til individuelt tilrettelagt behandling og trening, har vi i år: Mestringskurset livsgnist (grupper) Oppfølgingskurs (grupper) Autogen trening (grupper) Trening i friluft (turgruppe) Øvelsespartier på forskjellig nivå Opplæring i avspenning Gode muligheter for egentrening i trimrom og basseng, samt godt turterreng. Egenandel kr (fra 1/1-2002) Søknad om opphold sendes Vikersund Kurbad direkte. Ta gjerne kontakt og be om informasjonsmateriell på telefon eller skriv til Vikersund Kurbad AS, 3370 Vikersund Epost: Navn: Adresse: Telefon:

6 6 - fiin gammel Pensjonister kan også få sosialhjelp Eldreombudet har ordet: Bare 430 mennesker i Bergen, over 67 år, mottok økonomisk hjelp gjennom sosialtjenesten i Om dette betyr at de fleste klarer seg godt med den pensjonen de har. Noen hevder at eldre kvir seg for å gå på sosialkontoret. Sosialkontoret er imidlertid et servicekontor som skal gi hjelp til alle. Dersom en fyller visse betingelser, så har en også rettigheter. Av Ragnhild Øverland Arnesen - Dette gjelder alle, understreker Magne Ervik, som er leder for Seksjon for sosial og barnevern ved Byrådsavdeling for helse og bydeler i Bergen kommune. Det er et særtrekk for Bergen at vi har spesielt gunstige ordninger for pensjonister, forteller Ervik. Alders- og uførepensjonister har normalt mer penger disponibelt enn andre sosialhjelpsmottakere. I Bergen kan de likevel få hjelp hvis de trenger det. Det er bestemt at når husleie og strøm er betalt, skal en enslig pensjonist uten formue pr. i dag ha kr Formål Tjenestene skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Tjenesteytingen skal i størst mulig grad bidra til å gjøre den enkelte selvhjulpen. til disposisjon. Dette er betydelig mer enn andre sosialhjelpsmottakere kan ha. -Hva kan en få hjelp til? -En kan få hjelp til høye boutgifter, men mange pensjonister får bostøtte.videre kan en få dekket høye engangsutgifter, for eksempel til tannlege eller rekonvalesentopphold, forteller Ervik. -Hvilke krav stilles? -Sosialhjelp er behovsprøvd. Man må ha lav inntekt og ikke formue. Dette betyr ikke at man må selge alt man eier og har, som eiendom, bil eller TV, men at Hva er sosialhjelp? Råd, veiledning og økonomi Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å forebygge eller løse sosiale problemer. I mange tilfeller vil sosial-tjenesten henvise videre til en annen instans for hjelp eller utfyllende rådgivning. Sosialhjelp kan ytes til den som ikke er istand til å sørge for sitt livsopphold, eller i særlige tilfeller til den som trenger hjelp til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. disponible midler, for eksempel penger i banken, må brukes før det gis sosialstønad. -Hvordan søker man? -Ett søknadsskjema må fylles ut, og det kan man få hjelp til på sosialkontoret i bydelen. Siden tjenesten er økonomisk behovsprøvd, må alle legge ved fullstendig dokumentasjon over inntekter og utgifter, understreker Magne Ervik. Det er lurt å ringe sosialkontoret først for å få informasjon og eventuelt bestille time, enten man trenger hjelp til søknaden, eller man bare har spørsmål om saken. Hvilke utgifter kan dekkes? Pensjonister kan få stønad til utgifter som: Nødvendig tannbehandling Større utgifter til legekonsultasjon/medisiner Briller Det er også fastsatt rammer for dekning av utgifter til strøm og eventuelle utgifter til ved/olje. En kan få stønad til høye boutgifter etter visse retningslinjer, men de fleste pensjonister får bostøtte etter andre regler. Eldreombudet avvikles Bergen bystyre vedtok den 11. november i år at byens tre ombud; barneombud, byombud og eldreombud skal nedlegges fra nyttår. Man har til erstatning for disse vedtatt å opprette ett nytt ombudskontor. Vedtaket sier at i tillegg til den generelle funksjonen overfor hele den kommunale forvaltningen skal ombudet ha spesiell fokus rettet mot eldre og særlig pleietrengende og barn og unge. I perioden frem mot nyttår er eldreombudet derfor i en avviklingsfase der påbegynte saker sluttføres. I den grad det er ressurser til det, vil jeg i denne perioden fortsatt gi råd pr. telefon. Det er i skrivende stund ikke avklart hvem som blir nytt ombud i kommunen, og hvilket telefonnummer som blir aktuelt fra nyttår av. Vennlig hilsen Else-Kristin Foss Vikenes eldreombud - Tlf Senioruniversitetet i Bergen - Vårsemesteret Det offentlige helsevesen 400 år. To merkesmenn fra Bergen: Brødrene Gerhard Armauer Hansen og Klaus Hanssen Professor Ole Didrik Lærum Slik ble Vestlandet til. Glimt fra den geologiske historien. Geolog Øystein Jansen I kjølvatnet etter vikingane Statsstipendiat Ivar Eskeland Vår tids folkevandringer Generalsekretær Jan Egeland, Norges Røde Kors Det offentlige helsevesen 400 år. Helse Bergen 2003 Adm. direktør Anne Kverneland Bogsnes Ibsen og Kina Skuespiller Agnete Haaland ÅRSMØTE Kan eg få leke med deg? Kjønnsforskjeller i barns lek. Cand polit. Ingeborg Lødrup Kvalheim Edvard Munch i verden, i Norge, i Bergen Magister Alf Bøe derfra gik Skibe saa vide om Land Skipsbygging i Bergen Professor Siri Pettersen Strandenes, NHH Siste kapittel for modernæringen. Har vi råd til å ha bønder i Norge? Professor Rolf Jens Brunstad, NHH Landsbyutviklingen gjennom 40 år Fiskeriprosjektet i Kerala Sosialantropolog Arne Martin Klausen Media og Makt Kringkastingssjef h.v. Einar Førde Ikke endelig avtalt Salg av semesterkort: Mandag i Logen fra kl

7 fiin gammel - 7 Hva betyr endringen middager fra Haukeland for meg? Paul Rognsvåg (t.v.) og Liv Festervoll på Gullstøltunet planlegger produksjon av risgrøt. De gjør det manuelt her, alt maskineriet er ikke på plass ennå. Det skal gå helautomatisk om kort tid. Ris og salt og melk fylles i en plastpakke som så kokes i to timer til deilig risgrøt. Bergen Matforsyning A/S, som eies av Eurest og Helse Bergen, har fått kontrakt på å levere middag til institusjoner, seniorsentre og hjemmeboende eldre fra mai Totalt har kommunen behov for 1,3 millioner middagsporsjoner i året. Fra mai neste år vil vel halvparten bli produsert på kjøkkenet på Haukeland universitetssykehus og resten på Gullstøltunet sykehjem, i kommunal regi. Gullstøltunet produserer allerede i dag middag etter den nye metoden, og leverer til åtte institusjoner. Bruk av andre kommunale kjøkken har vært vurdert, men behovet for ombygging ville føre til at den kommunale kjøkkendriften ikke ville være konkurransedyktig og gi for høye priser for brukerne. Dette innebærer at alle andre kommunale produksjonskjøkken vil bli nedlagt. Det arbeides med å gi de kjøkkenansatte tilbud, blant annet om jobb annet sted i kommunen. Maten skal være god og næringsriktig og tilfredsstille alle kvalitetskrav, både til institusjonsboere og hjemmeboende. Dette er det første og viktigste målet for den såkalte kjøkkenreformen, som nå gjennomføres i Bergen kommune. For hjemmeboende betyr den også større valgfrihet og økt fleksibilitet, selvsagt til en fornuftig pris. Tekst: Ragnhild Øverland Arnesen Foto: Tora Synøve Raundalen At en rimeligere og bedre mattjeneste også sparer kommunen for penger, kan neppe sees på som en ulempe. Dette vil frigjøre midler som kan brukes på andre måter. Bergen bystyre behandlet for siste gang en sak om den nye kjøkkenstrukturen 14. oktober i år, anbudsrunden er nå avsluttet og byrådet har godkjent den. De fleste har sikkert lest i avisen at kjøkkenet ved Haukeland sykehus skal produsere vel halvparten av middagsporsjonene som trenges til institusjoner og hjemmeboende i løpet av et år. Den resterende delen skal produseres av Gullstøltunet, som allerede har erfaring i å produsere mat etter den nye oppskriften. Gradvis gjennomføring Gjennomføringen av den nye kjøkkenstrukturen er så smått kommet i gang. Konowsenteret åpnet med nytt kjøkkenopplegg i november. Like etter nyttår får Hordnestunet i Fana, Søreide seniorsenter i Ytrebygda og Danckert Krohn seniorsenter i Bergenhus prøve den nye matordningen, og nå i desember er Kalfarveien sykehjem åpnet med ny kjøkkenstruktur. I februar/mars 2003 vil en rekke av byens institusjoner og seniorsentre gjennomgå omstilling til ny struktur, og i løpet av mai/juni skal omleggingen være fullført. Hva betyr endringen for meg? Beboerne på de institusjonene som inngår i den nye kjøkkenstrukturen, vil neppe merke stor forskjell. Noen steder blir det noe ombygging. Moderne postkjøkken (d.v.s kjøkkenet inne i selve sykehjemsavdelingen) vil ta i mot og tilberede maten som skal serveres til middag, og den serveres som før. For hjemmeboende med behov for levering av ferdig middag vil endringen merkes. Rundt 60 prosent av brukerne har allerede meldt at de ønsker levering av middag på den nye måten. De vil få levert porsjonspakninger med kald middag, en til to ganger i uken. Da kan de selv velge når på dagen de vil spise middag, og hvilken rett de har lyst på. Alt er tydelig merket, og alt kan oppbevares i inntil en uke i kjøleskapet. Maten varmes lett i mikrobølgeovn, i vannbad eller med porsjonsvarmer. Omleggingen for hjemmeboende skjer fra mai/juni neste år. Det vurderes også et opplegg der dagens middag kan bestilles ferdig oppvarmet på veien til brukeren, men dette må nødvendigvis bli noe dyrere. Hva slags mat får jeg? All mat som inngår i det nye tilbudet er vanlig, sunn, norsk kost, og det stilles strenge kvalitetskrav til maten. Den skal være god, variert og næringsrik. I tillegg holder maten som leveres kald, bedre på næringsverdien og smaken enn mat som leveres varm. Kvaliteten forringes ikke av oppbevaring i kjøleskap. Seniorsentrene får nå dette mattilbudet. De kan, som senere også de hjemmeboende vil få tilbud om, velge om de vil ha dessert/suppe i tillegg til hovedretten, mot et lite tillegg i prisen. Større fleksibilitet er kanskje den største fordelen med den nye ordningen; du kan velge hva du vil spise og når du vil spise. Pris Den nye ordningen med levering av kald mat et par ganger i uken vil være mer effektiv enn den gamle. Av denne grunn blir prisen på levering av kalde middagsporsjoner lavere enn for varm mat. Kommunal besparing Det vil koste Bergen kommune maksimalt 30 millioner kroner å gjennomføre kjøkkenreformen. Besparelsene vil årlig bli ca. 25 millioner kroner. Besparelsen skal benyttes til å styrke pleietilbudet på institusjonene, i følge Bystyrets vedtak. Dersom Bergen kommune skulle ha opprettholdt alle opprinnelige 45 kjøkken, ville det ha kostet ca. 80 millioner i nytt utstyr i løpet av noen få år. Evaluering til sommeren, brukerundersøkelse senere Neste sommer vil det foreligge en evaluering som skal vise hvordan de innsparte midlene er brukt. Når alle har fått prøve den nye matleveringen en tid, vil det også bli gjennomført en undersøkelse om tilfredsheten hos brukerne.

8 8 - fiin gammel Fundacion Betanien 1 år: Rift om Spania-pl - Mange flere ønsker seg til Spania enn vi kan imøtekomme, forteller Inger Larsen, pleie- og omsorgssjef i Fyllingsdalen bydel og medansvarlig for å formidle plasser til sol- og varmehungrige eldre fra Bergen. Av Ragnhild Øverland Arnesen Det er ikke bare i Os de eldre får tilbud om sydenopphold. Fundacion Betanien, det bergenske sykehjemmet i Alfaz del Pi, har nå vært i drift i vel et år. I begynnelsen var folk litt avventende med å søke plass der. Dette representerer et nytt og uvant tilbud for de eldre. Fra i sommer har imidlertid situasjonen snudd totalt, forteller Inger Larsen. I de fleste bydelene venter nå fra to til seks-sju personer på tur til å komme seg sørover. -Tilbudet er blitt bedre kjent, ikke minst gjennom omtale i fiin gammel, og gjennom BT og BA. Dessuten har pleie- og omsorgspersonalet vært flinkere til å informere, mener Inger Larsen. Det tar tid å innarbeide et nytt og uvant tilbud, også for de som allerede bor på sykehjem, og Beboerne koser seg med forfriskninger ute under den spanske himmel. Fundacion Betanien er et svært vakkert sted med stor, deilig hage, flotte blomsterarrangementer og et deilig svømmebasseng. kan tenke seg tre - seks måneder i Spania. Dette frigjør ressurser hjemme, slik at andre får tilbud her. Mange vil være lenge De fleste har valgt tre til seks måneders opphold. Noen få har også blitt værende lenger, og i utgangspunktet er tilbudet beregnet for langtidsopphold. Noen ønsker også å komme tilbake til Fundacion Betanien etter å ha vært der en gang, og da vil de gjerne ha lange opphold. - Det er ingen begrensning når det gjelder fysisk funksjonsnivå hos den enkelte. Tvert om synes vi det er viktig å gi et tilbud til dem som ellers ikke kan komme til Spania, påpeker Inger Larsen. Rommene er store og lyse med eget flislagt bad og utgang til hage eller veranda. Foto: Guri Elvestad Hjørdis Andersen (79) fra Minde koser seg i bassenget. I løpet av oppholdet på 6 måneder har hun badet opptil tre ganger for dagen. Dette har gjort godt både for kropp og sinn. Foto: Bernt Flatebø

9 ssene fiin gammel - Pensjonistenes Velforening på Søreide seniorsenter - Pensjonistenes Velforening på Søreide seniorsenter har møter hver torsdag fra kl , forteller Kirsten Glesnes og Ingolf Isakson. Med slike faste treff blir alle godt kjent med hverandre. Bingokvelder og tyve spørsmål med kaffe og godsaker blir det både moro og koselig samvær av. Søreide skolekor kommer og er et årvisst innslag som gir god kontakt med oppvoksende slekt i lokalmiljøet. Da er det servering med boller, brus og kaffe. Andre gjester er en toradergruppe og Hansakoret. Andre faste festarrangementer i løpet av året er krabbefest om høsten, julebord, pakkefest med medlemsniste m.m. Pensjonistforeningen drar også på turer sammen til distriktet rundt Bergen. 9 Annonsering viktig Ingolf er en dyktig frivillige PRmedarbeider som lager humørfylte og fengende plakater og brosjyrer for å annonsere tilstelningene. Han kontakter også gjerne lokalavisen Fana-posten for å fortelle om pensjonistaktivitetene i bydelens hverdag. Et sosialt pluss Et sosialt pluss kaller både Kirsten og Ingolf medlemmenes halvt hundre sykebesøk i løpet av året. Det er naturlig når en blir kjent med hverandre i foreningen å ta kontakt ved sykdom, enten på sykehus, etter utskrivning hjemme eller ved rekonvalesentopphold på sykehjem. Fellesskapet skal være en støtte mener de begge. Dagligstuen er koselig med fine møbler og store vinduer som vender ut i hagen. Foto: Guri Elvestad Tilbudet er ikke tilpasset demente beboere. Byrådet har i sitt budsjettforslag for 2003 foreslått å selge ti plasser til andre kommuner. Saken skal behandles av bystyret i Bergen i desember. Vakrest av de norske? Fundacion Betanien har fått ry som et svært vakkert sted, med store, lyse rom, egen utgang til hage eller veranda, svømmebasseng og vakker beplantning utendørs. Et kupert terreng kan skape litt vansker for den som vil på tur med rullestol på egen hånd, men det arrangeres sight seeing-turer og handleturer, og beboerne vil oppleve en helt annerledes dag her enn på et sykehjem i Bergen, lover Inger Larsen fra Fyllingsdalen bydel. Ute hele dagen Hjørdis Andersen (79) fra Minde bekrefter med stor begeistring at det er vakkert på Fundacion Betanien. Hun er nylig kommet hjem etter et 6 måneders opphold i Alfaz del Pi, og lengter allerede tilbake. - Fra tidlig morgen tilbrakte jeg tiden i den nydelige hagen og så blomstene spire, gro og visne. Å få være ute hele dagen i frisk luft var drømmen over alle drømmer for meg, sier hun. Tre ganger for dagen tok hun en dukkert i svømmebassenget. Varmen og treningen i svømmebassenget har gjort godt for både kropp og sjel. - Kokkene er så fantastisk flinke å lage mat, forteller hun. Vi fikk nylavet mat hver dag. Sunn og god kost hvor alt er laget fra grunnen av, ingen poser, nydelig dekkete bord, fin oppvartning og hyggelige folk å spise med. Hjørdis fremhever spesielt tryggheten på Fundacion Betanien. - Det er godt å få være på et sted hvor du får tilsyn og hvor folk har omsorg for deg. Skulle det skje noe blir du tatt godt vare på, sier hun. Utflukter Tre ganger i måneden arrangeres det utflukter hvor beboerne kan melde seg på. Man kan melde seg på det man er interessert i og betale litt for lunsj eller forfriskninger. Noen ganger går turen til markedet, hvor alle mulige varer kan kjøpes, eller til palmehagen i Alicante som er verdens eldste opprinnelige palmehage med både fosser og blomster i tillegg. Om du sitter i rullestol kan du være med likevel. Mange setter også pris på små turer i området med personalet. Seniorkino hver torsdag på Bergen Kino Seniorkino er et relativt nytt tilbud på Bergen Kino. Hver torsdag kl vises kvalitetsfilm med dempet lyd og lett belysning i salen. I forkant av filmen er det mulighet for kjøp av kaffe og vafler til kun kr. 25,- i foajeen. Billettene selges til honnørpris som på kinoen vil si til halv pris. Seniorkino er beregnet på Bergens voksne kinopublikum som har tid til å gå på kino om formiddagen og som kanskje synes lyden ved ordinære kinovisninger kan være litt for støyende. Tilbudet har vist seg å være et populært tiltak som stadig flere oppdager og setter pris på. Spesialvisning av Himmelfall onsdag 15. januar kl januar inviterer Bergen Kino til en spesialvisning av den Bergensproduserte filmen Himmelfall. Filmen har høstet glitrende kritikker i pressen. Bildet er fra den årlige grillfesten ved Søreide seniorsenter. Himmelfall er noe så sjeldent som en spillefilm fra Bergen. Handlingen er lagt til bitte lille julaften på Sollihøgda psykiatriske. Reidar venter på å få en meteor i hodet. Han vil redde hele verden fra katastrofen, men mest av alt vil han redde Juni. Juni er ikke så sikker på om hun vil bli reddet, hun slår om noen kommer for nær henne. Reidar gir ikke helt opp håpet; kanskje kan en knyttneve på nesen også være et kjærtegn? I rollene møter vi bl.a. Maria Bonnevie, Kristoffer Joner og Gitte Rio Jørgensen. Billetter bestilles på tlf (hverdager kl ). Billettpris: kr. 25,-. Informasjonskonsulent Maria Danielsen kan gi opplysninger om hvilken film som går på den enkelte torsdag. Telefon: eller

10 10 - fiin gammel DEN GANG DA VI VAR UNGE Bergensk hverdag i avisspaltene for 65 år siden Finner vi fram avisene for den første uken i desember 1937 i den hensikt å se hva som gikk for seg i vår barndoms og ungdoms by, slår det oss at det må ha vært relativt stille og rolige dager. Men når vi kjenner historien slik den artet seg for byen og landet i årene som fulgte, aner vi en slags stillhet før stormen. De store avisoppslagene dreiet seg om internasjonale forhandlinger for å unngå en storkrig. I Spania pågikk borgerkrigen for fullt. Men i Bergen var folk flest opptatt med sitt. AV ROLF TOFTE Enkelte ganger kastet likevel situasjonen ute i verden sine slagskygger over våre fredelige forhold. Arbeidsledigheten var fremdeles merkbar, og flere streiker satte sitt preg på nyhetsbildet. HSD-streik og seilfly Mest omtalt var uten tvil en påstått ulovlig streik i Hardanger-Sunnhordlandske Dampskipsselskap (som fremdeles ikke har skiftet navn og visstnok heller ikke akter å gjøre det). Det gikk så langt at en del av flåten gikk i opplag, men så løste det hele seg den første desemberdagen og båtene gjenopptok sine ruter. Ellers var det lufttrafikken og flyplassaken man var mest opptatt av. Fleslandområdet var av mange karakterisert som ubrukelig. Arealet var ikke stort nok. I påvente av en skikkelig flyplass oppnevnte Bergen Aeroklubb en seilflykomité med Finn Blytt som formann, og mann meldte seg frivillig til å bygge byens første seilfly. Det var jo noe. Men sjøflyrutene for 1938-sesongen var i hvert fall klare. DNL skulle seks ganger i uken trafikkere strekningen Oslo-Bergen rundt kysten med passasjerer og post, men bare fra 4. april til 1. oktober. Tre ganger i uken skulle det gå et fly mellom Bergen og Tromsø, men først fra 6. juni. Det var faktisk alt! Sentralstasjon og veier Debatten om landtransporten og veienes forfatning gikk stadig igjen i avisspaltene. Det stadig økende antall rutebiler trengte etter hver et fast tilholdsted i byens sentrum. De fleste av oss husker hvordan bilselskapene var henvist til mindre plasser her og der. Bergens Tidende tok opp saken i desember for 65 år siden: «Byen hev lagt ned millionar til kai og vareskur for ruteskip, men ikkje ofra eit øyre for rutebilane. Det er i dag hundrad rutebilar som trafikerar Bergen frå ymse bygder i Hordaland. Dei er spredd i gatone i byen og hev ingen sentralstasjon Difor er kravet om ein rutebilsentral auka år for år. Ved regulering av Marken kan Bergen løysa sentralspursmålet på ein heldig måte.» I dag er vel de fleste enige i at en slik løsning ville være ille. Veier var et populært tema for leserinnlegg også i Breistølen fra Fjellveien til Skredderdalen var utparsellert til byggetomter i 1921, og det var omsider også bygget en vei oppover i området. Men ifølge innsenderen Erasmus må den ha hatt sine mangler: «Det skulle glede meg og mange andre om hr. veisjefen, samtlige formannskapsmedlemmer og bystyremedlemmer vilde ta sig en spasertur i veiene på Breistølen. Jeg er ikke i tvil om at d herrer vilde finne det ganske fornøielig og avvekslende. Men da veiene i sin almindelighet minner meget om Nordsjøen i storm, er jo en spasertur her meget problematisk På sånne dager som i dag, når alt er islagt, kan fornøielsen ikke beskrives, den må oppleves. Besøkende anmodes om å ta på sig skøiter, da det er den eneste måten hvorpå man har en chance til å holde sig på benene» Om Tyskebryggen Diskusjonen om Tyskebryggens fremtid var meget levende i årene før krigen, som jo resulterte i at den fikk et kortere navn. Bergens Handelsforening tok opp saken på et stort møte, og innleder var ingen ringere enn riksantikvar dr. Harry Fett. Hans engasjement ble omtalt slik: «Med fremragende dyktighet og med lett tilslørt list appellerte han varmt til bergensernes bystolthet og bykjærlighet, til den liberale handelsånd i Bergen og citerte i den forbindelse ordet om at handelsånd er verdensånd, kulturens ånd og frihetens ånd. Hans veltalenhet og hans appell hadde bare et formål: at Tyskebryggen må bli bevart.» Foredraget og det meget godt besøkte møtet gjorde sin virkning. Dagen etter oppnevnte formannskapet medlemmene av «den tidligere besluttede komite til utredning av spørsmål vedkommende Tyskebryggens bevaring.» Hvordan det så senere gikk, er en annen historie. Kjoler, sko og radio Men det nærmet seg altså jul, og handelsstanden hadde også andre ting enn Bryggen å tenke på. Annonsespaltene var da som nå fulle av de mest besnærende tilbud. Sigurd Døsvig fallbød et leilighetskjøp av kjoler «som vi tilbyr Dem om ikke gratis så særdeles rimelig» direkte fra kuffert fra kr til Henry Karlsen averterte gummiregnkåper i alle størrelser og fasonger fra kr til For de mannlige leserne hadde Tobaksfabrikken «Victoria» i Solheimsgaten realisasjonssalg av julesigarer «grunnet bedriftens overgang på andre hender», og særlig «Brasil Whiffs i esker á 10 stk. 90 øre pr. eske» ble nevnt. Skotøyhallen hadde herresko i alle moderne fasonger og modeller fra kr til Og for hele familien ble Radionettes «jubileums-superen» presentert, en radio med «helt vidunderlig høittalertone». Den kostet kr. 250 pluss stempelavgift, men det hele kunne også ordnes «mot kr. 50 kontant og ca kroner pr. måned.» Underholdning og foredrag Ser vi så på hva bergenserne kunne forlyste seg med en mørk desemberuke for 65 år siden, var tilbudene mange. På Den Nationale Scene gikk «Høit var du elsket» med bl.a. Ella Hval og Kolbjørn Buøen. Ellers var det billigforestilling av «Gjengangerne» søndag ettermiddag. Komediateateret hadde like siden premieren hatt røde lykter med «Dumme-Torstein». Fra kinoprogrammene noterer vi at Det gamle teater viste «Bra mennesker» med Sonja Wigert og Georg Løkkeberg, «voksne kr. 1.00». Men det foregikk også andre ting. Dagny Zading holdt foredrag i storsalen på Grand lørdag kveld 4. desember om «Dyrebeskyttelse og videnskapelig dyrplageri», med Bergens forening mot viviseksjon som arrangør. To dager senere holdt Bergens Polytekniske Forening åpent møte samme sted med red. sekr. S. W. Flood som foredragsholder om «Norsk Kringkasting, særlig med henblikk på forholdene på Vestlandet». Torsdagskvelden var man velkommen til samkoma i Ervingen, der lærer Bøe kåserte om turnsaken. Samme middag spilte Divisjonsmusikken i Byparken med et program som begynte med Julius Fuciks Gladiatorenes inntogsmarsj og avsluttet med Gordon Crosses marsj Unter den Linden. Men værvarslet lød på regn i tillegg til 15,8 m.m. siste døgn.

11 fiin gammel - 11 Personer over 50 år! Blodomløpet er viktig! Du har nå mulighet til GRATIS å få målt om blodsirkulasjonen er tilfredsstillende. Det er vanlig å merke muskelsmerte, prikking, krampe, hevelse, stivhet i ledd og gangbesvær, som følge av dårlig blodsirkulasjon. Kontakt vår elektromedisinske klinikk og få avtalt tid for ultralydmåling av sirkulasjonen i armer og ben. NB! Medistrål Klinikken er nå gått sammen med Elektromedisinsk Klinikk, St. Jørgensgt. Vi har nå felles adresse og tlf på Bergen Storsenter. VÅRT NYE FELLES NAVN PÅ KLINIKKEN ER: Ring oss for gratis prøve! Hilsen tidligere MEDISTRÅL KLINIKKEN Bergen Storsenter, 4. etg. Tlf / Få tilbake friheten bekjemp smertene med GELENK Kroniske smerter gjør deg utbrent! Våre nye folkesykdom -- nedslitt leddbrusk og kroniske ledd-og muskelsmerter!! SLITER MED SLITASJEGIKT OG LEDDBETENNELSE! Naturproduktet GELENK kan hjelpe mange ut av klemmen... Slitasjetilstander i og rundt leddene forekommer i dag blant en meget stor del av befolkningen. Særlig angrepet er hoftene, knærne, skuldrene, albuene og fingrene. Leddbrusken blir gradvis nedbrutt og sprekker, knokkelvevet blir derved skadet, og det oppstår kroniske smerter og betennelse i leddene, leddkapselen, sener, leddbånd og muskler. Bevegeligheten nedsettes, hevelse og væskeansamling i leddet, leddstivhet og smerter blir resultatet. Til slutt er leddbrusken vekke- og ben gnisser mot ben. Hvorfor bør du velge naturproduktet GELENK og hvordan virker det. GELENK har en dobbelfunksjon som gir deg en hurtig bedring. Leddbruskens nedbryting skyldes at grunnstoffet i brusken forsvinner. Det oppstår sprekkdannelser og til slutt løsner brusken i flak. GELENK inneholder den viktige grunnsubstansen i brusken (Elastin og Chondroit sulphat), og denne er med på å bygge opp leddbrusken, litt på samme måte som kalsium innbygges i knoklene. Altså en naturlig byggesten. Betennelsestilstanden i muskler, sener, leddbånd og leddkapsel fører til så store smerter og problemer for mange, at de ikke vet hvordan man skal verken ligge, sitte eller stå. Betennelsen bryter ned leddbrusken enda hurtigere, og man kommer fort inn i en vond sirkel. GELENK S andre viktige virkestoff er konsentrert Indisk Boswelliaurt. Både doble blindtester, Placeboforsøk, kliniske tester viser entydig art GELENK s virkestoff virker hurtig dempende på ledd og muskelbetennelser med redusert smerte i leddene, mindre stivhet og større bevegelighet som resultat. Hvem kan bruke Gelenk? Alle med slitasjegikt og kroniske ledd-og muskelsmerter Alle med belastningsskader i rygg, nakke, skuldre, hofter og knær. Fibromyalgiplager kroniske plager i bindevevet, muskler, sener og leddbånd. Alle med bruskskader i knær, hofte m.v. Alle med kroniske idrettskader. 75% av alle mennesker over 50 år, og 90% av alle over 70 år har påviselige bruskskader. Er det noen bivirkninger med Gelenk? Da Gelenk er et rent naturprodukt med helt ufarlige ingredienser, har produktet ingen bivirkninger. Gelenk kan også brukes sammen med annen legemidler. Er du i tvil kan du spørre din lege. Nårtid og hvor ofte bør jeg ta min Gelenk tablett? Ta 1 tablett morgen eller kveld, før maten. Tablettene svelges med vann. Kliniske tester- Placeboforsøk viser -70% smertereduksjon etter 4 uker ingen bivirkninger!! Nå på tilbud i alle Sunkost-butikkene! Kr 179,- Ordinær pris kr 199,- Her finner du oss: Askøy - Arken - Oasen - Nesttun, Nefagården Vestkanten - Bergen Storsenter - Torgallmenningen - Laksevåg Senter - Gullgruven PRODUKSJON: ZIGN.NO

12 12 - fiin gammel Aagot Thuen bruker minipulten hver eneste dag. Sitter hun ved vinduet har hun godt lys og boken kommer i riktig høyde selv om den ikke ligger på et bord. Norunn Iversen fyller bittesmå isoporkuler i det som skal bli putedelen av minibordet. Platen limes siden oppå. De lager det geniale minibordet Nordnes Verksteder lager Minipulten, et putebord som du kan bruke til skriveunderlag i fanget, til å sitte på ute, bruke som fotvarmer eller til å sette kveldsmaten på når du sitter i godstolen og ser på Dagsrevyen. Det er bedriften for yrkeshemmede på Møhlenpris som nå har norsk enerett til både å lage og selge produktetet. Den er å få kjøpt direkte i bedriften, i butikken Broen og mange andre steder i Bergen. Tekst og foto: Tora Synøve Raundalen Mange av oss liker å sitte i sofaen eller godstolen, når vi skal lese eller skrive. Det er både koselig og sosialt. Men har du lagt merke til hvordan du sitter? Ryggen er ikke inntil ryggstøet, skuldrene er hevet, du må vri deg, det er vondt å sitte slik, men likevel gjør du det. Hvor balanserer du kaffekoppen eller kveldsmaten mens du ser på TV? Problemene er kjente. Pønsket ut i Vaksdal Det sies at det var en dame i Vaksdal som for lenge siden kom på en god ide: Minipulten. Det er et slags putebord som man legger i fanget, pute, som på undersiden former seg etter fanget, på oversiden er det et stødig bord. Enkelt og genialt. Nå er det altså bedriften Nordnes Verksteder på Møhlenpris som har overtatt produksjonen av den såkalte minipulten, og man kan få kjøpt den over hele landet. Genial kombinasjon Det som gjør minipulten til et slikt supert hjelpemiddel, er kombinasjonen av pute og bord. Puten er fylt med bitte små isoporkuler og gir derfor også fra seg varme, selv om det ikke er hovedhensikten. Isoporkulene har den egenskapen at de føyer seg etter alle mulige ujevne underlag og ligger likevel stødig. Selv om du liker å legge bena under deg i sofaen, eller sitter vanlig i lenestolen eller i en rullestol, er det bare å rigge puten til, så kan du få den til å ligge helt plant. Der kan du plassere kaffekopp og fat, kryssordbladet, avisen eller boken du holder på med. Leser du på sengen, kan du lage en skråstøtte av minipulten. (Hvis du noen gang har sittet i eller tatt i en saccosekk, da vet du hvordan dette fungerer.) Platen er av lakkert tre. Den kommer fra Minde Trevare og bearbeides i fengselet. Hvis du synes platen er for glatt til det du helst vil bruke den til, kan du få kjøpt skli-sikkert belegg til den for bare 29 kroner i tillegg. For alle årsklasser Turid Visnes, som leder Nordnes Verksteder, forteller at de fikk overta kunderegisteret av den forrige produsenten. De reklamerer nå også på internett, og det dukker stadig opp bestillinger fra hele landet. Det er forresten slett ikke noe pensjonist-greie, får vi høre. Unge studenter som arbeider ute, arkitektspirer, de som studerer naturfag, tegnere, forfattere eller andre som har behov for å skrive eller tegne ute, foreldre med unger i baksetet har skaffet seg slik en minipult. Mye av reklamen går via jungeltelegrafen fra de som har oppdaget det geniale ved minibordet. Brukeren Aagot Thuen i Fyllingsdalen bruker en slik minipult hver eneste dag, forteller hun oss. - Den har en hank slik at den kan henges vekk, men jeg bruker den så ofte at min blir aldri hengt vekk! ler hun. Hun liker best å legge den mot salongbordkanten når hun sitter i sofaen og leser. - Da kommer boken akkurat i riktig høyde og passe skrått mot øynene mine slik at jeg sitter bekvemt i sofaen og leser, sier hun. Jeg kjøpt en til min søster i julegave i fjor, for hun liker å sitte i sengen og løse kryssord. En venninne av meg fikk se den og ble også begeistret, så jeg har besørget flere. Populært produkt selger godt Bedriftslederen på sin side, er svært begeistret over at de nå har fått dette populære produktet i den vernede bedriften. Det er viktig for de som arbeider her, å lage noe som folk setter pris på, som de etterspør og er villige til å betale for. Vår oppgave er å forsøke å få økonomien til å gå rundt. I disse trange tidene kommer bedrifter som får offentlig støtte, (denne drives av

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 Nr. 4-2003 Raspeballer er topp for de fleste Side 5 Skriver seg inn i minnet Side 8 Lille Svend og Store Lungegårdsvann Side 12 og 13 Demente skal få bedre hjelp Side 15 Helse i hvert øre Side 24 Foto:

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 4.2004 01.12.04 09:38 Side 1 Nr. 4-2004 Eldre skal bestemme mer Side 3 Hvordan har de det på sykehjemmene Side 4 «Det lille ekstra» Side 6 De venter på telefon fra deg Side 9 Vil så gjerne

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 2.2004 15.06.04 14:24 Side 1 Nr. 2-2004 Modig dame med rødvin Side 6-7 Ludvig Holberg fra en annen synsvinkel Side 9 Barnas egne stemmer Side 12 Eldrebølgen på bergensk Side 17 Historiens sus

Detaljer

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 Nr. 1-2005 30 år for de eldre Side 3 En halv million for ett år Side 4-5 90 år og på cruise til Egypt Side 7 Bergens store billedhugger Side 14-15 Slik forebygger de sykdom Side 21 Kunsten å eldes Side

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 1.2004 23.03.04 10:40 Side 1 Nr. 1-2004 Hva er egentlig god mat? Side 3 Tinnitus hva er det? Side 9 Synger nykomponert Grieg Side 15 Pensjonistene imponerer igjen Side 17 Den farlige jøden

Detaljer

NR. 2-2002 KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67. Fangeleir på Storetveit Side 2-3. Mina og Regina lærer språk og fag Side 8. Byen brenner Side 12-13

NR. 2-2002 KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67. Fangeleir på Storetveit Side 2-3. Mina og Regina lærer språk og fag Side 8. Byen brenner Side 12-13 B-BLAD NR. 2-2002 Fangeleir på Storetveit Side 2-3 Mina og Regina lærer språk og fag Side 8 Byen brenner Side 12-13 Ellevilt bergensk Side 15 Kunst-utflukt med Arna eldresenter Side 24 Foto: Tora Synøve

Detaljer

nye liv side 3 Satser på seniorene En æra er forbi Stor aktivitetsguide Kommunal informasjon for seniorbergensere

nye liv side 3 Satser på seniorene En æra er forbi Stor aktivitetsguide Kommunal informasjon for seniorbergensere 18. årgang nr. 3/07 Kommunal informasjon for seniorbergensere Dagnys nye liv side 3 AktiViteteR FOR SeniOReR HøSten 2007 En æra er forbi Satser på seniorene Bergen kommune vil beholde flere seniorer i

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 Nr. 2-2006 Hertervigs papirarbeider Side 2 Barnehage + sykehjem er sant Side 7 125 år med bergensk renovasjon Side 8-9 Det er godt å være i Bergen Side 12-13 Ibsen i Bergen Side 16-17 Blenda vant husmødrenes

Detaljer

Hvordan er det å bli gammel i Bergen?

Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 3 www.bergen.kommune.no INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE JUNI 2006 Unge entreprenører. 11 12 Flyktninger klarer seg uten sosialstøtte. Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 15 Har funnet roen i Bergen.

Detaljer

Hageglede. på byens sykehjem. Hyggelig besøk Har du lyst å bli eller få en besøksvenn? Hjelp til gjeldsproblem. Djupdykk i arkivet

Hageglede. på byens sykehjem. Hyggelig besøk Har du lyst å bli eller få en besøksvenn? Hjelp til gjeldsproblem. Djupdykk i arkivet 21. årgang nr. 3/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Hageglede på byens sykehjem MIDTSIDER Djupdykk i arkivet side 3 Hyggelig besøk Har du lyst å bli eller få en besøksvenn? SIDE 15 Hjelp til

Detaljer

Bergenseren. Byen e Bergen og vil hindre brann! 3 14 Bergen kommune bruker hvert år 2.000 tonn kloakkslam til å lage skogsveier.

Bergenseren. Byen e Bergen og vil hindre brann! 3 14 Bergen kommune bruker hvert år 2.000 tonn kloakkslam til å lage skogsveier. 2 Bergenseren INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE DESEMBER 2003 3 14 Bergen kommune bruker hvert år 2.000 tonn kloakkslam til å lage skogsveier. Barnevernet skal bli flinkere til å hjelpe barnet i dets

Detaljer

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009 17 mai - Festmiddag med Jens Stoltenberg, se s. 9 Hva skjer i Den Norske Klubben Costa Blanca? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 009 17. mai brev til

Detaljer

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I sept 2010 I 95. årgang møt helse- og omsorgsminister anne-grete strøm-erichsen Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet vinnerververen:

Detaljer

: INNHOLD INNLEDNING 04 ANSATTE 05 GJESTESKRIBENT EBBA HASLUND 06 HJEM, KJÆRE HJEM.. 10 FORSLAG TIL NY TT-ORDNING - ELDREOMBUDETS HØRINGSBREV 14

: INNHOLD INNLEDNING 04 ANSATTE 05 GJESTESKRIBENT EBBA HASLUND 06 HJEM, KJÆRE HJEM.. 10 FORSLAG TIL NY TT-ORDNING - ELDREOMBUDETS HØRINGSBREV 14 Årsmelding 2008 : INNHOLD INNLEDNING 04 ANSATTE 05 GJESTESKRIBENT EBBA HASLUND 06 HJEM, KJÆRE HJEM.. 10 FORSLAG TIL NY TT-ORDNING - ELDREOMBUDETS HØRINGSBREV 14 BEHOV FOR HJELP I HJEMMET 16 ENKLE HJELPEMIDLER

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

NR. 1 2005 28. ÅRGANG

NR. 1 2005 28. ÅRGANG I N F O R M A S J O N S B L A D F O R E L D R E I S TAVA N G E R NR. 1 2005 28. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 3.2005 21.09.05 11:13 Side 1 Nr. 3-2005 Rådgivning for hørselshemmede Side 2 Godt å bli gammel på Strimmelen Side 7 Vår mann i Vietnam Side 12-13 Mobilkurs for eldre Side 17 Carl Larsson i

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist BILFØRER 65 + Bilfører 65+, et samarbeid mellom Autoriserte Trafikkskoler Landsforbund og Statens vegvesen Bli oppdatert på trafikkregler Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør Treff

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

DE GYLNE ÅRENE. Knut «Kuppern» Johannesen: - Å holde seg i form øker jo livskvaliteten.

DE GYLNE ÅRENE. Knut «Kuppern» Johannesen: - Å holde seg i form øker jo livskvaliteten. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.GYLNEÅRENE.NO NR. 16 DESEMBER 2014 DE GYLNE ÅRENE Les om LHL HJERTE- OG KARSYKDOMMER Hvordan forebygge hjerte- og karsykdommer? PENSJONISTFORBUNDET

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Eit aktivt liv. Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i høst. Graver i skolearkiv. Jakten på postvegen

Eit aktivt liv. Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i høst. Graver i skolearkiv. Jakten på postvegen 20. årgang nr. 3/09 Kommunal informasjon for seniorbergensere Eit aktivt liv Side 3 Jakten på postvegen midtsidene Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i

Detaljer

Overlege Ole Andreas Sydnes: En glad pasient. Rehabilitering og helsejazz

Overlege Ole Andreas Sydnes: En glad pasient. Rehabilitering og helsejazz Juni 2010 Informasjonsavis www.folketsgave.no Overlege Ole Andreas Sydnes: - Revmatismesykehuset ble min livsoppgave Du går ikke lenger til behandling - Vi har på en måte lagt om stilen. I dag er det mye

Detaljer

Lise. Fjeldstad JUL KAN FEIRES PÅ FLERE VIS FØRJUL I EVIGUNGE KUTT I KULTUR EI LØKKE RUNDT HALSEN? Norges største eldremagasin. Reise. Jubilant.

Lise. Fjeldstad JUL KAN FEIRES PÅ FLERE VIS FØRJUL I EVIGUNGE KUTT I KULTUR EI LØKKE RUNDT HALSEN? Norges største eldremagasin. Reise. Jubilant. NUMMER 7 NOVEMBER 2014 / 64. ÅRGANG Norges største eldremagasin TEMA: JUL KAN FEIRES PÅ FLERE VIS Jubilant EVIGUNGE SVEN-BERTIL TAUBE Slips EI LØKKE RUNDT HALSEN? Følg oss på Facebook Reise FØRJUL I KØBENHAVN

Detaljer