Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter"

Transkript

1 Døves Telenytt nr Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2011 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper 4: Budsjett 5: Kontingent 6: Innkomne forslag 7: Valg Møt presis!! Husk å ta med denne beretning! Terminlisten: Husk, det kan skje endringer på terminlisten. Sjekk på Der ligger alltid siste oppdaterte liste. Serveringsliste finner du også på vår hjemmeside. Har du ikke internett; gi oss beskjed og vi sender det i posten. Styret Informasjonsavis for Telemark Døveforening

2 2 Døves Telenytt nr Døves Telenytt nr Informasjonsavis for Telemark Døveforening Stiftet 13. februar 1921 Telemark Døveforening Tordenskioldsgt Porsgrunn Org.nr E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør for denne utgaven: Bjørn Egil Hammerlund Sosialsekretær: Bjørn Egil Hammerlund SMS E-post: Kontortid: Torsdag: Kl kl Andre dager etter avtale. Adresse: Tordenskioldsgt PORSGRUNN Et nytt årsmøte står for døren Nok et år er omme. Tiden har gått fort. Vi har hatt mange aktiviteter også i den perioden vi har bak oss. Medlemstal- let er stabilt. Det er et stort ansvar å drifte Døves Hus med alle de utfordringer som vi får. Støtten går nedover, krav fra eltilsynet har vi fått, og hva mer kan vi vente? På årsmøtet 11.mars får vi kanskje en ny utfordring; behol- de dagens Døves Hus eller leie lokaler med mindre ansvar? Et utvalg vil sannsynlig bli valgt på årsmøtet for å se på det- te. Det blir spennende å se hva årsmøtet kommer til å si... En stortur til Budapest blir en tur å se frem til. Plassene var fylt opp på et blunk. Maken til populært reisemål. Moro er det likevel. Foreningens leder: Inger Aase Enebakk Nestleder: Tone Kristin Røthe Styremedlemmer: Bjørn Egil Hammerlund Mette Kari Hjelen Tonje Nordfonn Varamedlemmer: Wenche Evensen Tanja Solheim Telemark Døveforening er tilsluttet: Norges Døveforbund Medlem av: Norsk Døvehistorisk Selskap FFO - Telemark FS - Telemark Styret som ble valgt på årsmøtet Nederst Tone og Inger Aase. Øverst Tanja, Mette Kari, Bjørn Egil og Wenche. Tone Røthe var ikke tilstede på årsmøtet da bildet ble tatt. Medlemskontigent 2011 Følgende satser gjelder fra og med 2011 som ble vedtatt på siste landsmøte i Tromsø i 2010: Enkelt medlem... Kr 450,- Trygdede (Alderspensjonist/100% ufør)... Kr 350,- Ungdomsmedlem år... Kr 350,- Barnemedlem opptil 12 år... Kr 100,-

3 Døves Telenytt nr Dagsorden 2 Beretninger: 1. Foreningen Styret: Revisor: Foreningsleder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Bilagsrevisor: Inger Aase Enebakk Tone Kristin Sverdrup Røthe Bjørn Egil Hammerlund Mette Kari Hjelen Tonje Nordfonn 1. Wenche Evensen 2. Tanje Karin Solheim Per Jonassen Arne Skoglund Odd Paulsen Representanter til NDF`s møter: Styret avgjør FFO-Telemark: Valgkomite: 2. Møtevirksomhet Styremøter: Styret avgjør Odd Paulsen Arne Skoglund I 2010 var det holdt 7 (7) styremøter og behandlet i alt 76 (85) saker. Medlemsmøter: Det er blitt gjennomført 6 (10) medlemsmøter, og tatt opp 57 (79) saker. Årsmøtet ble holdt torsdag 8. april Lov for Telemark Døveforening: 2 FORMÅL Foreningens formål er å virke for medlemmenes vel, for et godt forhold mellom de døve selv, og mellom hørende og døve. Foreningen skal ordne med møter og andre sammenkomster for døve og søke etter at alle døve komme med for derved å forhindre den isolasjon som følger døvhet. Foreningen skal ordne med trivelige og hensiktsmessige lokaler hvor en kan komme sammen til regelmessige samvær, og hvor det er kontor med faste kontortider og personell som kan gi råd, veiledning og hjelp. 3. Medlemskap Medlemsmassen i Telemark Døveforening har vært stabil. Det syntes fremdeles vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Det er et stort savn at det ikke er unge døve med i foreningen. Vi skulle ha vært flere, da det finnes flere døve i Telemark Fylke. Det er Norges Døveforbund som krever inn kontingenten. For 2010 var kontingenten kr 350,- pr. ordinære medlem, kr 250,- for ungdom og kr 100,- for barn. Netto kontingent mottatt fra NDF utgjorde kr 9.300,- (9.600). Antall medlemmer i foreningen var pr (54) medlemmer hvorav 51 (49) er medlemmer av Norges Døveforbund, og 2 (5) støttemedlem av Telemark Døveforening. Død: 1 dødsfall blant våre medlemmer i perioden som gjelder et støttemedlem som døde i 2009, men som ble meldt etter at kontingent for 2010 var sendt ut. Han ble minnet på årsmøtet i fjor.

4 4 Døves Telenytt nr Medlemmer: Bevegelser i perioden Innmeldt: Hovedmedlem Barn Støttemedlem Overføringer døveforening Død Utmeldt Status ved årets slutt NDF Hovedmedlem NDF Barn Støttemedlem Telemark Df Sum Aldersfordeling pr > Sum Hvor bor medlemmene Bamble kommune 7 9 Porsgrunn kommune Skien kommune 9 7 Andre kommuner i Telemark 9 9 Andre fylker 5 5 Sum Anvendelse av tilskudd: Sosial virksomhet Kostnader: Personalkostnader Lønn: Sosialtjenesten Avsatt feriepenger Lønn: Frivillige organisasjoner Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift påløpt ferielønn Yrkessskade / yrkesssykdom Bilgodtgj. Oppgavepliktig Personalkostnader Renovasjon, lys, renhold, forsikring Administrative kostnader = sum driftskostnader Inntekter: Tilskudd: Telemark Fylkeskomm Tilskudd: Helse Sør-Øst = sum tilskudd Æresmedlemmer: Arne Karlsen (1987). Han døde Annet medlemskap: Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF) Foreningen er medlem av FFO Telemark. Funksjonshemmedes Felles Organisasjon i Tele mark. Foreningen er medlem av FS Telemark. Funksjonshemmedes Studieforbund i Telemark. Foreningen er medlem av Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) hvor foreningen mottar bladet Nye Journal for døve. 4. Sosialsekretærens rapport Bjørn Egil Hammerlund har vært ansatt som sosialsekretær. I 2010 var stillingen hans 8 timer uken. Kontoret har vært betjent fast hver torsdag kl til kl og tatt imot besøk av ulike slag. Han har bistått hjelp til foreningens medlemmer og andre ikke-medlemmer. Han har utført noe hjemmebesøk, og deltatt på ulike møter etter behov. 5. Besøkstjenesten Telemark Døveforening har fått tilskudd fra Norges Døveforbund av Likemannsmidlene til besøktjenesten. For 2010 fikk vi tilsagn om kr Pengene vil først bli utbetalt når rapport og regnskap er sendt Døveforbundet. Resten av besøktjenesten ble finansiert av driftsmidlene fra Helse Sør og Telemark Fylkeskommune. På grunn av tidlig rapporteringsfrist til døveforbundet, viser regnskapet det som er brukt på besøksvirksomheten i tiden til Det har totalt vært gjennomført 38 (38) besøk. De som har fått besøk har satt stor pris på denne ordningen. Det være se å bli hentet for å delta i sosiale samlinger i døveforeningen, komme seg ut på tur, bytur, handletur eller sosialt samvær på hjemstedet. Døveforeningen har dekket bilgodtgjørelse og annen godtgjørelse. Å besøke eldre, ensomt boende, og de som ikke kommer seg så lett ut har høy prioritet. = Underskudd driftstilskudd

5 Døves Telenytt nr Representasjon og annen deltagelse A) Norges Døveforbund: NDFs Landsmøte i Tromsø, juni: Leder Inger Aase Enebakk og sekretær Bjørn Egil Hammerlund deltok som representant for Telemark Døveforening. B) FFO Telemark / FS Telemark: Samhandlingskonferanse , Tønsberg: FFO Telemark i samarbeid med FFO Buskerud og FFO Vestfold inviterte til samhandlingskonferanse i Tønsberg. Leder Inger Aase Enebakk og sekretær Bjørn Egil Hammerlund deltok på denne samlingen. Hyggelig var det at også Vestfold døveforening hadde sendt 2 representanter. I tillegg deltok også Funksjonshemmedes Råd på samlingen så det var ganske mange der, ca 90. Det er mottatt referat fra denne samlingen. C) Tuftes Fond Bjørn E Hammerlund er representant for Telemark Døveforening. De andre er Eva Ohna, leder, Myrene Skole og Ole Ragnar Helgen fra hørselhemmede barns forening. Telemark døveforening har administrert fondet ved Bjørn Egil Hammerlund. I stedet for honorar utbetales det en administrativ godtgjørelse til foreningen. Det ble ikke utdelt støtte for D) Porsgrunn min by a.s (PMB) Foreningen har 1 aksjepost på kr 2.000,-. Formålet er at medlemmene skal få billigere strøm gjennom Fjordkraft. Besøkstjenesten Besøker Bjørn E Hammerlund Inger Britt Paulsen Lillian Hartveit Øyvind Haugom (sjåfør) Totalt Tallene i tabellen er hentet fra vår rapport til Norges Døveforbund. Besøktjenesten i tall Godtgjørelse Kjøring Likemannsmidler - v/ Norges Døveforbund Sum, underskudd Ekstra tilskudd fra NDF: 2009, 2008 og Fra regnskapsrapporten til Norges Døveforbund over anvendelse av midlene. Rapport for 2010 gjelder til Tilskudd A) Helse Sør-Øst Helse Sør er vår viktigste inntektskilde for å kunne drive en forsvarlig drift. For 2010 fikk foreningen kr ,- 2009: og 2008: Det vises til punkt 4 om sosialsekretærens rapport og hvor regnskap over sosialvirksomheten fremkommer. B) Telemark Fylkeskommune Driftstilskudd: Vi fikk kr (60.000) for dette året. Aktivitetsstøtte til funksjonshemmedes organisasjoner: Det er FFO Telemark som legger frem forslag for årets utdeling ovenfor fylkekommunen. Vi fikk 3.080,- (5.400) i tilskudd. C) Norges Døveforbund FFO TELEMARK Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Det er ikke mottatt trivselstilskudd for 2009.

6 6 Døves Telenytt nr Utdrag fra regnskapet: Tilskudd til trivselstiltak Kostnader: Kulturvirksomhet EPU tiltak (eldre/pensjonist/uføre) Tilstelninger Utflukt for medlemmer Praha & Cesky Krumlov Kurs / foredrag / andre tiltak Kurs for medlemmene Informasjon og Døves Telenytt Andre kostnader besøktjenesten Forbundskontingent Andre kontingenter Gaver / oppmerksomhet Andre tilskudd/støtte = sum trivselstiltak Inntekter Tilskudd: Telemark Fylkeskomm Egenandel tur, pubkveld, julehygge Medlemsaktiviteter Utlodning = sum inntekter = underskudd Det er mottatt støtte til foredrag med kr 1.500,-. Det er mottatt støtte til besøktjenesten. 8. Sammenkomster, arrangementer og andre tiltak i Døves Hus 8.1 Nyttårsquiz ved Norges Døveforbund Døveforbundet prøvde noe nytt, quiz konkurranse hvor alle døveforeningene var invitert for å delta. Ulempen var at alle måtte ha tilgang på internett i salen og storskjerm. 8 foreninger hadde meldt seg på og konkurransen som varte fra kl til kl Det var i alt 5 runder. Vi hadde litt problemer med å organisere gjennomføringen og havnet på siste plass. Best var Stavanger Døvesenter Pubkveld: Bad taste Årets første pubkveld "bad taste", dårlig smak. Bare 7 personer hadde funnet frem sine sprøeste klær. De 23 andre var bare tilskuere. Fin og koselig kveld og med god stemning. 5.2 Foredrag: Tore om Afriketuren Tore Christinansen og 2 andre døve har vært på reise til Kilimanjaro fjellet i Afrika. En morsom tur og et spennende opplegg Pubkveld Denne ble avlyst på grunn av liten interesse og muligens kolliderte med andre arrangement. Bad taste kveld - flotte deltagere Pubkveld: Brunest fjes De andre deltagerne stemte på Per og Tonje Brune fjes fest rett etter påsken. Sportsklubben var vertskap. Brunest fjes? Hvem hadde vært på fjellet...ingen! som dårligste smak/morsom kostyme.. Hva gjør vi? Blekest fjes blant menn og damer fikk en liten premie. Ellers fin og koselig kveld. Afrika-kveld Vårquiz ved Norges Døveforbund Opplegget fulgte samme mønster som nyttårsquiz 8.januar. Foreningen hadde nå gjennomgått rutinene ved forrige konkurranse og hadde organisert gjennomføringen på en bedre måte. Vår strategi lønnet seg og nå vant vi. Det vi skoret mest på var at vi hadde best fremmøteprosent blant de deltagende 9 deltagende foreningene i tillegg til forbundsstyret. 6.5 Foredrag: Per Jonassen forteller om sin tur til USA. Per hadde tatt mange bilder, slik at det ble vanskelig å velge. En 2 uker lang tur, ble vist på Powerpoint, fra Chigaco, Minneapolis, Sioux Falls, over prærien mot Rapid City, Fort Hayes, Bismarck, Minot, åping av Norsk Høstfest, Minneapolis.

7 Døves Telenytt nr En flott tur, deltagerne koste seg, i alt var det en gruppe på 27 personer fra Sør Norge. Per og en reisevenninne var eneste døve. De fikk oppleve en rundreise i Chicago, Minnesota, Sør- og Nord Dakota og deltagelse på Norsk Høstfest. Turarrangør var American Travel Service, et norsk reisebyrå som hvert år bl.a. arrangerer slik tur på høsten i forbindelse med Norsk høstfest, som har høy status i USA Åpent hus Åpent hus i Telemark Døveforening. Ansvar for denne dagen hadde LSHDB Telemark og Porsgrunn Døves Sport Sommeravslutning i Døves Hus Det ble salg av reker og medlemmene koste seg Spørrekonkurranse Tone Røthe og Mette Kari Hjelen hadde laget konkurransen og det var bilder vi skulle gjette hvem var. Morsom konkurranse, men få medlemmer besøkte foreningen denne dagen Pubkveld / Døves Dag Denne kvelden ble avlyst på grunn av liten interesse og muligens kolliderte med andre samlinger Demostrasjon av Xocai Sjokolade Ann Birgit Zvanut fortalte om denne sjokoladens virkning på helsen. Det var godt besøk denne dagen Zumba fitness kveld Inger Aase Enebakk hadde fått en CD som hun mente medlemmene kunne se på. Stoler ble ryddet unna og flere lot seg delta i denne morsomme sporten Pubkveld Pubkveld med fullt hus. Mange stakk innom. Utlodning og dart var populært. Porsgrunn Døves Sport var vertskap for denne kvelden Ost og vin kveld Dette var en ny vri på vinkveld. De som hadde lyst kunne ta med vin og kjøpt inn ost. Så smakte de på hverandres vin og ost. Morsom kveld Julebord Julebordet ble en suksess. 40 julegjester stilte opp og det ble servert tradisjonell julemiddag og pnnekjøtt. Dessert var is. 25 FLAX lodd ble trukket ut til de som hadde stilt opp på serveringsvakten. Dataparty Det har vært forsøk med Dataparty en på vårparten og en på høstparten. Begge ble avlyst på grunn av liten interesse. Julebordet, noen av deltagerne. Einar med kveldens morsomste hatt. Per i USA

8 8 Døves Telenytt nr Kulturvirksomhet og annen deltagelse 8.5 Dagstur til Jomfruland Porsgrunn Døves Sport hadde ansvaret for denne turen i samarbeid med Telemark Døveforening og LSHDB Telemark. Det ble benyttet taxi-båt fra Valle begge veier. Det var godt oppmøte og været var flott. På Vealøs 29.5 Dagstur til Vealøs toppen Porsgrunn Døves Sport sto for dette arrangementet i samarbeid med LSHDB Telemark og Telemark Døveforening. Vealøstoppen var målet og værgudene var med oss. Etter turen slappet vi av med fotballkamp og pizza på Bjørns hytte. Flaks var det også, for under fotballkampen kom det lyn og torden som ikke var å spøke med Døves Kulturdager i Molde Jomfruland turen Her var den kun 2 medlemmer som deltok som turister. 10. Kursvirksomhet mars Kurs i Slektsforning Beryl K Ramvik var en dyktig kursleder. Dette var et nybegynner kurs og vi var i alt 8 fra vår forening og 4 fra Vestfold døveforening. Lørdagen ble en krevende dag med mange kurstimer, men tiden gikk fort likevel. Kurset må sies å være vellykket. I slektskurs nr 2 som ble holdt i Vestfold var det bare 1 fra Telemark døveforening som deltok. 11. Døves Hus Vi har leid ut lokalene; 1: Våre medlemmer: 31.1, 9.5, 29.5, 14.8, 28.8, 3.9, 19.9 og : Til andre: 2.5 og : Lånt ut gratis: Ingen Porsgrunn Døves Sport og LSHDB Telemark er også brukere av lokalene. Dette setter vi veldig stor pris på. Leiligheten i 2. etasje er bebodd. 12. Utfluktskonto Oversikt over inntekter og kostnader nederst på siden. Det er ikke foretatt utbetalinger fra fondet i perioden. Utfluktskonto Saldo , , ,24 Bingo 3 741, , ,00 Andre inntekter ,00 - Støtte tur , ,00 Renter 231,80 127,92 457,94 Saldo , , ,18

9 Døves Telenytt nr Hjemmesiden Bjørn E Hammerlund har i perioden vært web-redaktør og har stått for innholdet på sidene. 2 foreninger bruker vår hjemmesideadresse. Porsgrunn Døves Sport og LSHDB Telemark. 14. Døves Telenytt Det har kommet ut 1 nummer i 2010 (1). Redaktør har vært Bjørn E Hammerlund. Nummeret inneholdt beretning og regnskap for Gassvarsling / katastrofevarsling Sekretæren følger opp så godt det lar seg gjøre. Parallelt jobber også Norges Døveforbund med dette. De signaler vi har fått fra døveforbundet via referater derfra, viser at de er på vei men at det er økonomiske og ansvarlige forhold som det jobbes videre med. Porsgrunn,

10 10 Døves Telenytt nr Telemark Døveforening Resultatregnskap Resultat Budsjett Resultat Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Driftsinntekter , Egne inntekter , Sum driftsinntekter , Avskrivning: Inventar , Avsetting; Bingo 3 741, Reparasjon/vedlikehold bygning, tomt , Personalkostnader , Renovasjon, lys, renhold, forsikring , Administrative kostnader , Andre organisasjonskostnader , Sum driftskostnader , Driftsresultat , Finansinntekter og -kostnader: Rente 32, Andre finanskostnader og gebyr Netto finanskostnader 32, Årets resultat , Balanse pr 31. desember EIENDELER Døves Hus , Varige driftsmidler , Fordringer , Investeringer 2 000, Kasse og bankinnskudd , SUM EIENDELER , EGENKAPITAL OG GJELD 10 Egenkapital , Kortsiktig gjeld , SUM EGENKAPITAL , Porsgrunn,

11 Døves Telenytt nr Noter til regnskapet 2010 Resultat Budsjett Resultat Note 1: Driftsinntekter Tilskudd: Telemark Fylkeskommune , Tilskudd: Helse Sør-Øst , Tilskudd: Telemark Fylkeskommune 3 080, Norsk Tipping; Grasrotandelen 3 551, Tilskudd: NDF likemannsmidler 6 000, Tilskudd: NDF likemannmidler ekstra 6 080, Tilskudd: NDF Andre tilskudd 7 600, Sum , Note 2: Egne inntekter Medlemskontingent , Støttemedlemskap 150, Serveringsinntekter , Egenandel tur, pubkveld, julehygge 333, Medlemsaktiviteter , Lokalleie 7 050, Utleie selskapsbestikk 500, Kursavgift 4 400, Mottatte gaver / andre inntekter 4 000, Utlodning 2 500, Bingo 3 741, Tilskudd: Oppussing , Andre driftsinntekter , Sum , Note 3: Renovasjon, lys, renhold, forsikring Renovasjon, vann, avløp vedr. lokale 9 170, Lys, varme vedr. lokaler , Renhold lokaler 123, Forskring lokalar / gården , Annen kostnad lokaler 2 479, Sum , Note 4: Administrative kostnader Kontorrekvisita 4 283, Data/EDB Kostnad , Styremøter (møte,kurs,oppdat. o.l.) 1 640, Annen kontorkostnad 1 436, Telefon 8 800, Porto og bankgebyrer 3 773, Sum , Note 5: Andre organisasjonskostnader Representasjoner 9 711, Kulturvirksomhet 6 093, EPU tiltak (eldre/pensjonist/uføre) Tilstelninger , Utflukt for medlemmer 1 236, Praha & Cesky Krumlov / St. Petersburg Kurs / foredrag / andre tiltak 5 601, Kurs for medlemmene 8 382,

12 12 Døves Telenytt nr Informasjon og Døves Telenytt 2 100, Andre kostnader besøktjenesten 407, Forbundskontingent 7 350, Andre kontingenter 2 470, Gaver / oppmerksomhet 9 519, Andre tilskudd/støtte 675, Sum , Note 6: Avskrivninger Bokført verdi , Tilgang i året 9 434, Årets avskrivning , Bokført verdi , Note 7: Investeringer Aksjer i Porsgrunn Min By Note 8: Skatt Innstående på bankkonto 101, Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk) Note 9: Kortsiktig gjeld Gjeld: Turkonto , Gjeld: Interessefondet , Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk) Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig arb.avg på ferielønn 742,00 - Depositumkonto 300, Avsatt påløpt feriepenger 6 202, Påløpt kostnad 4 060, Sum , Note 10: Egenkapitalen Egenkapital ,93 Verdijustering gården ,00 Årets resultat ,28 SUM Egenkapital ,65

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2012 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2008 4. REGNSKAP FOR 2008 5.

Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2008 4. REGNSKAP FOR 2008 5. Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 Oslo Døveforening www.odf.no Nr 1 2010 47.årgang Tur til Berlin side 37 Årsberetning side 11 Påske-bridge side 9/10 Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 HUSK Å TA MED DETTE

Detaljer

Babyboom i Oslo. 125 år. 40 år ÅRSMØTE 14. MARS SE VEDLEGG 2 EKS. Oslo Døveforening. Årsberetning 2003 se side 16. Oslo Døveforenings medlemsblad

Babyboom i Oslo. 125 år. 40 år ÅRSMØTE 14. MARS SE VEDLEGG 2 EKS. Oslo Døveforening. Årsberetning 2003 se side 16. Oslo Døveforenings medlemsblad Oslo Døveforenings medlemsblad 40 år 125 år Jubileum 1878-2003 Oslo Døveforening Dato på nyhetsbrev Nr. 1 Februar 2003 40. årgang Babyboom i Oslo Saker av interesse: Fra styreprotokollen Intervjuer Og

Detaljer

HOVEDSTYRET : BILAGSREVISOR FOR FORENINGEN, GÅRDEN, FERIEHJEMMET OG FELESLEGATET: TILSYNSKOMITÉ PÅ 3 MEDLEMMER: LOVKOMITÉ PÅ 3 MEDLEMMER:

HOVEDSTYRET : BILAGSREVISOR FOR FORENINGEN, GÅRDEN, FERIEHJEMMET OG FELESLEGATET: TILSYNSKOMITÉ PÅ 3 MEDLEMMER: LOVKOMITÉ PÅ 3 MEDLEMMER: Oslo Døveforenings medlemsblad 40 år 125 år Jubileum 1878-2003 Oslo Døveforening Dato på nyhetsbrev Nr. 1 Februar 2003 40. årgang Babyboom i Oslo Saker av interesse: Fra styreprotokollen Intervjuer Og

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

WWW.ODF.NO NR 1 2011 DEMONSTRASJON LA DØVESKOLEN LEVE ONSDAG 27. APRIL KL 14.00 MØT OPP VED YOUNGSTORGET KL 13.30, OG VI GÅR TIL STORTINGET KL 14.00.

WWW.ODF.NO NR 1 2011 DEMONSTRASJON LA DØVESKOLEN LEVE ONSDAG 27. APRIL KL 14.00 MØT OPP VED YOUNGSTORGET KL 13.30, OG VI GÅR TIL STORTINGET KL 14.00. NR 1 2011 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO DEMONSTRASJON LA DØVESKOLEN LEVE ONSDAG 27. APRIL KL 14.00 MØT OPP VED YOUNGSTORGET KL 13.30, OG VI GÅR TIL STORTINGET KL 14.00. Du kan følge med

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00

BUDSTIKKEN. Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00 BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00 Dagsorden:

Detaljer

INNHOLD. SE HER 52. årgang 2015

INNHOLD. SE HER 52. årgang 2015 SE HER 52. årgang 2015 Oslo Døveforening er en interesse-forening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Stiftet 17.11.1878 Tilsluttet: Norges Døveforbund FFO-Oslo Medlemstall: 512 medlemmer pr 31.12.2014

Detaljer

NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO

NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO DIS-Deaf DIS-Deaf er nå godkjent som lokallag av DIS-Norge. DIS-Deaf er et lokallag for tegnspråklige som er interessert i slektsforskning. Ta gjerne

Detaljer

NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO

NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO DIS-Deaf DIS-Deaf er nå godkjent som lokallag av DIS-Norge. DIS-Deaf er et lokallag for tegnspråklige som er interessert i slektsforskning. Ta gjerne

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 Mars 2005 42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 Mars 2005 42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 Mars 2005 42. ÅRGANG TUR TIL TYSKLAND Side 3 DIABETES KURS Side 8 UNG I OSLO Side 9 NYTTÅRSBALL Feriehjemmet Skaug er åpen i hele påsken. Side 13 DØVEMESTERSKAP

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 25. januar 2007 47. årgang Juletrefest i døvesenteret lørdag 6. januar 2007... og så kom julenissen Nyttårsintervju

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB SynHørSynHør-bladet 24. årgang Nr 3-2015 Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 3 2010 47.ÅRGANG EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 18.NOVEMBER, SE SIDE 9 UNGE SOLDATER I FULL UNIFORM PÅ OSCARSBORG, SE SIDE 13

OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 3 2010 47.ÅRGANG EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 18.NOVEMBER, SE SIDE 9 UNGE SOLDATER I FULL UNIFORM PÅ OSCARSBORG, SE SIDE 13 OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 3 2010 47.ÅRGANG EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 18.NOVEMBER, SE SIDE 9 UNGE SOLDATER I FULL UNIFORM PÅ OSCARSBORG, SE SIDE 13 SE HER 47. årgang 2010 Oslo Døveforening er en interesse-forening

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra TV aksjonen 2011 Vårt første æresmedlem, Eli Odden mottar det synlige beviset på sin nye status fra Arne Hauan Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer...

Detaljer