Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter"

Transkript

1 Døves Telenytt nr Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2011 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper 4: Budsjett 5: Kontingent 6: Innkomne forslag 7: Valg Møt presis!! Husk å ta med denne beretning! Terminlisten: Husk, det kan skje endringer på terminlisten. Sjekk på Der ligger alltid siste oppdaterte liste. Serveringsliste finner du også på vår hjemmeside. Har du ikke internett; gi oss beskjed og vi sender det i posten. Styret Informasjonsavis for Telemark Døveforening

2 2 Døves Telenytt nr Døves Telenytt nr Informasjonsavis for Telemark Døveforening Stiftet 13. februar 1921 Telemark Døveforening Tordenskioldsgt Porsgrunn Org.nr E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør for denne utgaven: Bjørn Egil Hammerlund Sosialsekretær: Bjørn Egil Hammerlund SMS E-post: Kontortid: Torsdag: Kl kl Andre dager etter avtale. Adresse: Tordenskioldsgt PORSGRUNN Et nytt årsmøte står for døren Nok et år er omme. Tiden har gått fort. Vi har hatt mange aktiviteter også i den perioden vi har bak oss. Medlemstal- let er stabilt. Det er et stort ansvar å drifte Døves Hus med alle de utfordringer som vi får. Støtten går nedover, krav fra eltilsynet har vi fått, og hva mer kan vi vente? På årsmøtet 11.mars får vi kanskje en ny utfordring; behol- de dagens Døves Hus eller leie lokaler med mindre ansvar? Et utvalg vil sannsynlig bli valgt på årsmøtet for å se på det- te. Det blir spennende å se hva årsmøtet kommer til å si... En stortur til Budapest blir en tur å se frem til. Plassene var fylt opp på et blunk. Maken til populært reisemål. Moro er det likevel. Foreningens leder: Inger Aase Enebakk Nestleder: Tone Kristin Røthe Styremedlemmer: Bjørn Egil Hammerlund Mette Kari Hjelen Tonje Nordfonn Varamedlemmer: Wenche Evensen Tanja Solheim Telemark Døveforening er tilsluttet: Norges Døveforbund Medlem av: Norsk Døvehistorisk Selskap FFO - Telemark FS - Telemark Styret som ble valgt på årsmøtet Nederst Tone og Inger Aase. Øverst Tanja, Mette Kari, Bjørn Egil og Wenche. Tone Røthe var ikke tilstede på årsmøtet da bildet ble tatt. Medlemskontigent 2011 Følgende satser gjelder fra og med 2011 som ble vedtatt på siste landsmøte i Tromsø i 2010: Enkelt medlem... Kr 450,- Trygdede (Alderspensjonist/100% ufør)... Kr 350,- Ungdomsmedlem år... Kr 350,- Barnemedlem opptil 12 år... Kr 100,-

3 Døves Telenytt nr Dagsorden 2 Beretninger: 1. Foreningen Styret: Revisor: Foreningsleder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Bilagsrevisor: Inger Aase Enebakk Tone Kristin Sverdrup Røthe Bjørn Egil Hammerlund Mette Kari Hjelen Tonje Nordfonn 1. Wenche Evensen 2. Tanje Karin Solheim Per Jonassen Arne Skoglund Odd Paulsen Representanter til NDF`s møter: Styret avgjør FFO-Telemark: Valgkomite: 2. Møtevirksomhet Styremøter: Styret avgjør Odd Paulsen Arne Skoglund I 2010 var det holdt 7 (7) styremøter og behandlet i alt 76 (85) saker. Medlemsmøter: Det er blitt gjennomført 6 (10) medlemsmøter, og tatt opp 57 (79) saker. Årsmøtet ble holdt torsdag 8. april Lov for Telemark Døveforening: 2 FORMÅL Foreningens formål er å virke for medlemmenes vel, for et godt forhold mellom de døve selv, og mellom hørende og døve. Foreningen skal ordne med møter og andre sammenkomster for døve og søke etter at alle døve komme med for derved å forhindre den isolasjon som følger døvhet. Foreningen skal ordne med trivelige og hensiktsmessige lokaler hvor en kan komme sammen til regelmessige samvær, og hvor det er kontor med faste kontortider og personell som kan gi råd, veiledning og hjelp. 3. Medlemskap Medlemsmassen i Telemark Døveforening har vært stabil. Det syntes fremdeles vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Det er et stort savn at det ikke er unge døve med i foreningen. Vi skulle ha vært flere, da det finnes flere døve i Telemark Fylke. Det er Norges Døveforbund som krever inn kontingenten. For 2010 var kontingenten kr 350,- pr. ordinære medlem, kr 250,- for ungdom og kr 100,- for barn. Netto kontingent mottatt fra NDF utgjorde kr 9.300,- (9.600). Antall medlemmer i foreningen var pr (54) medlemmer hvorav 51 (49) er medlemmer av Norges Døveforbund, og 2 (5) støttemedlem av Telemark Døveforening. Død: 1 dødsfall blant våre medlemmer i perioden som gjelder et støttemedlem som døde i 2009, men som ble meldt etter at kontingent for 2010 var sendt ut. Han ble minnet på årsmøtet i fjor.

4 4 Døves Telenytt nr Medlemmer: Bevegelser i perioden Innmeldt: Hovedmedlem Barn Støttemedlem Overføringer døveforening Død Utmeldt Status ved årets slutt NDF Hovedmedlem NDF Barn Støttemedlem Telemark Df Sum Aldersfordeling pr > Sum Hvor bor medlemmene Bamble kommune 7 9 Porsgrunn kommune Skien kommune 9 7 Andre kommuner i Telemark 9 9 Andre fylker 5 5 Sum Anvendelse av tilskudd: Sosial virksomhet Kostnader: Personalkostnader Lønn: Sosialtjenesten Avsatt feriepenger Lønn: Frivillige organisasjoner Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift påløpt ferielønn Yrkessskade / yrkesssykdom Bilgodtgj. Oppgavepliktig Personalkostnader Renovasjon, lys, renhold, forsikring Administrative kostnader = sum driftskostnader Inntekter: Tilskudd: Telemark Fylkeskomm Tilskudd: Helse Sør-Øst = sum tilskudd Æresmedlemmer: Arne Karlsen (1987). Han døde Annet medlemskap: Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF) Foreningen er medlem av FFO Telemark. Funksjonshemmedes Felles Organisasjon i Tele mark. Foreningen er medlem av FS Telemark. Funksjonshemmedes Studieforbund i Telemark. Foreningen er medlem av Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) hvor foreningen mottar bladet Nye Journal for døve. 4. Sosialsekretærens rapport Bjørn Egil Hammerlund har vært ansatt som sosialsekretær. I 2010 var stillingen hans 8 timer uken. Kontoret har vært betjent fast hver torsdag kl til kl og tatt imot besøk av ulike slag. Han har bistått hjelp til foreningens medlemmer og andre ikke-medlemmer. Han har utført noe hjemmebesøk, og deltatt på ulike møter etter behov. 5. Besøkstjenesten Telemark Døveforening har fått tilskudd fra Norges Døveforbund av Likemannsmidlene til besøktjenesten. For 2010 fikk vi tilsagn om kr Pengene vil først bli utbetalt når rapport og regnskap er sendt Døveforbundet. Resten av besøktjenesten ble finansiert av driftsmidlene fra Helse Sør og Telemark Fylkeskommune. På grunn av tidlig rapporteringsfrist til døveforbundet, viser regnskapet det som er brukt på besøksvirksomheten i tiden til Det har totalt vært gjennomført 38 (38) besøk. De som har fått besøk har satt stor pris på denne ordningen. Det være se å bli hentet for å delta i sosiale samlinger i døveforeningen, komme seg ut på tur, bytur, handletur eller sosialt samvær på hjemstedet. Døveforeningen har dekket bilgodtgjørelse og annen godtgjørelse. Å besøke eldre, ensomt boende, og de som ikke kommer seg så lett ut har høy prioritet. = Underskudd driftstilskudd

5 Døves Telenytt nr Representasjon og annen deltagelse A) Norges Døveforbund: NDFs Landsmøte i Tromsø, juni: Leder Inger Aase Enebakk og sekretær Bjørn Egil Hammerlund deltok som representant for Telemark Døveforening. B) FFO Telemark / FS Telemark: Samhandlingskonferanse , Tønsberg: FFO Telemark i samarbeid med FFO Buskerud og FFO Vestfold inviterte til samhandlingskonferanse i Tønsberg. Leder Inger Aase Enebakk og sekretær Bjørn Egil Hammerlund deltok på denne samlingen. Hyggelig var det at også Vestfold døveforening hadde sendt 2 representanter. I tillegg deltok også Funksjonshemmedes Råd på samlingen så det var ganske mange der, ca 90. Det er mottatt referat fra denne samlingen. C) Tuftes Fond Bjørn E Hammerlund er representant for Telemark Døveforening. De andre er Eva Ohna, leder, Myrene Skole og Ole Ragnar Helgen fra hørselhemmede barns forening. Telemark døveforening har administrert fondet ved Bjørn Egil Hammerlund. I stedet for honorar utbetales det en administrativ godtgjørelse til foreningen. Det ble ikke utdelt støtte for D) Porsgrunn min by a.s (PMB) Foreningen har 1 aksjepost på kr 2.000,-. Formålet er at medlemmene skal få billigere strøm gjennom Fjordkraft. Besøkstjenesten Besøker Bjørn E Hammerlund Inger Britt Paulsen Lillian Hartveit Øyvind Haugom (sjåfør) Totalt Tallene i tabellen er hentet fra vår rapport til Norges Døveforbund. Besøktjenesten i tall Godtgjørelse Kjøring Likemannsmidler - v/ Norges Døveforbund Sum, underskudd Ekstra tilskudd fra NDF: 2009, 2008 og Fra regnskapsrapporten til Norges Døveforbund over anvendelse av midlene. Rapport for 2010 gjelder til Tilskudd A) Helse Sør-Øst Helse Sør er vår viktigste inntektskilde for å kunne drive en forsvarlig drift. For 2010 fikk foreningen kr ,- 2009: og 2008: Det vises til punkt 4 om sosialsekretærens rapport og hvor regnskap over sosialvirksomheten fremkommer. B) Telemark Fylkeskommune Driftstilskudd: Vi fikk kr (60.000) for dette året. Aktivitetsstøtte til funksjonshemmedes organisasjoner: Det er FFO Telemark som legger frem forslag for årets utdeling ovenfor fylkekommunen. Vi fikk 3.080,- (5.400) i tilskudd. C) Norges Døveforbund FFO TELEMARK Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Det er ikke mottatt trivselstilskudd for 2009.

6 6 Døves Telenytt nr Utdrag fra regnskapet: Tilskudd til trivselstiltak Kostnader: Kulturvirksomhet EPU tiltak (eldre/pensjonist/uføre) Tilstelninger Utflukt for medlemmer Praha & Cesky Krumlov Kurs / foredrag / andre tiltak Kurs for medlemmene Informasjon og Døves Telenytt Andre kostnader besøktjenesten Forbundskontingent Andre kontingenter Gaver / oppmerksomhet Andre tilskudd/støtte = sum trivselstiltak Inntekter Tilskudd: Telemark Fylkeskomm Egenandel tur, pubkveld, julehygge Medlemsaktiviteter Utlodning = sum inntekter = underskudd Det er mottatt støtte til foredrag med kr 1.500,-. Det er mottatt støtte til besøktjenesten. 8. Sammenkomster, arrangementer og andre tiltak i Døves Hus 8.1 Nyttårsquiz ved Norges Døveforbund Døveforbundet prøvde noe nytt, quiz konkurranse hvor alle døveforeningene var invitert for å delta. Ulempen var at alle måtte ha tilgang på internett i salen og storskjerm. 8 foreninger hadde meldt seg på og konkurransen som varte fra kl til kl Det var i alt 5 runder. Vi hadde litt problemer med å organisere gjennomføringen og havnet på siste plass. Best var Stavanger Døvesenter Pubkveld: Bad taste Årets første pubkveld "bad taste", dårlig smak. Bare 7 personer hadde funnet frem sine sprøeste klær. De 23 andre var bare tilskuere. Fin og koselig kveld og med god stemning. 5.2 Foredrag: Tore om Afriketuren Tore Christinansen og 2 andre døve har vært på reise til Kilimanjaro fjellet i Afrika. En morsom tur og et spennende opplegg Pubkveld Denne ble avlyst på grunn av liten interesse og muligens kolliderte med andre arrangement. Bad taste kveld - flotte deltagere Pubkveld: Brunest fjes De andre deltagerne stemte på Per og Tonje Brune fjes fest rett etter påsken. Sportsklubben var vertskap. Brunest fjes? Hvem hadde vært på fjellet...ingen! som dårligste smak/morsom kostyme.. Hva gjør vi? Blekest fjes blant menn og damer fikk en liten premie. Ellers fin og koselig kveld. Afrika-kveld Vårquiz ved Norges Døveforbund Opplegget fulgte samme mønster som nyttårsquiz 8.januar. Foreningen hadde nå gjennomgått rutinene ved forrige konkurranse og hadde organisert gjennomføringen på en bedre måte. Vår strategi lønnet seg og nå vant vi. Det vi skoret mest på var at vi hadde best fremmøteprosent blant de deltagende 9 deltagende foreningene i tillegg til forbundsstyret. 6.5 Foredrag: Per Jonassen forteller om sin tur til USA. Per hadde tatt mange bilder, slik at det ble vanskelig å velge. En 2 uker lang tur, ble vist på Powerpoint, fra Chigaco, Minneapolis, Sioux Falls, over prærien mot Rapid City, Fort Hayes, Bismarck, Minot, åping av Norsk Høstfest, Minneapolis.

7 Døves Telenytt nr En flott tur, deltagerne koste seg, i alt var det en gruppe på 27 personer fra Sør Norge. Per og en reisevenninne var eneste døve. De fikk oppleve en rundreise i Chicago, Minnesota, Sør- og Nord Dakota og deltagelse på Norsk Høstfest. Turarrangør var American Travel Service, et norsk reisebyrå som hvert år bl.a. arrangerer slik tur på høsten i forbindelse med Norsk høstfest, som har høy status i USA Åpent hus Åpent hus i Telemark Døveforening. Ansvar for denne dagen hadde LSHDB Telemark og Porsgrunn Døves Sport Sommeravslutning i Døves Hus Det ble salg av reker og medlemmene koste seg Spørrekonkurranse Tone Røthe og Mette Kari Hjelen hadde laget konkurransen og det var bilder vi skulle gjette hvem var. Morsom konkurranse, men få medlemmer besøkte foreningen denne dagen Pubkveld / Døves Dag Denne kvelden ble avlyst på grunn av liten interesse og muligens kolliderte med andre samlinger Demostrasjon av Xocai Sjokolade Ann Birgit Zvanut fortalte om denne sjokoladens virkning på helsen. Det var godt besøk denne dagen Zumba fitness kveld Inger Aase Enebakk hadde fått en CD som hun mente medlemmene kunne se på. Stoler ble ryddet unna og flere lot seg delta i denne morsomme sporten Pubkveld Pubkveld med fullt hus. Mange stakk innom. Utlodning og dart var populært. Porsgrunn Døves Sport var vertskap for denne kvelden Ost og vin kveld Dette var en ny vri på vinkveld. De som hadde lyst kunne ta med vin og kjøpt inn ost. Så smakte de på hverandres vin og ost. Morsom kveld Julebord Julebordet ble en suksess. 40 julegjester stilte opp og det ble servert tradisjonell julemiddag og pnnekjøtt. Dessert var is. 25 FLAX lodd ble trukket ut til de som hadde stilt opp på serveringsvakten. Dataparty Det har vært forsøk med Dataparty en på vårparten og en på høstparten. Begge ble avlyst på grunn av liten interesse. Julebordet, noen av deltagerne. Einar med kveldens morsomste hatt. Per i USA

8 8 Døves Telenytt nr Kulturvirksomhet og annen deltagelse 8.5 Dagstur til Jomfruland Porsgrunn Døves Sport hadde ansvaret for denne turen i samarbeid med Telemark Døveforening og LSHDB Telemark. Det ble benyttet taxi-båt fra Valle begge veier. Det var godt oppmøte og været var flott. På Vealøs 29.5 Dagstur til Vealøs toppen Porsgrunn Døves Sport sto for dette arrangementet i samarbeid med LSHDB Telemark og Telemark Døveforening. Vealøstoppen var målet og værgudene var med oss. Etter turen slappet vi av med fotballkamp og pizza på Bjørns hytte. Flaks var det også, for under fotballkampen kom det lyn og torden som ikke var å spøke med Døves Kulturdager i Molde Jomfruland turen Her var den kun 2 medlemmer som deltok som turister. 10. Kursvirksomhet mars Kurs i Slektsforning Beryl K Ramvik var en dyktig kursleder. Dette var et nybegynner kurs og vi var i alt 8 fra vår forening og 4 fra Vestfold døveforening. Lørdagen ble en krevende dag med mange kurstimer, men tiden gikk fort likevel. Kurset må sies å være vellykket. I slektskurs nr 2 som ble holdt i Vestfold var det bare 1 fra Telemark døveforening som deltok. 11. Døves Hus Vi har leid ut lokalene; 1: Våre medlemmer: 31.1, 9.5, 29.5, 14.8, 28.8, 3.9, 19.9 og : Til andre: 2.5 og : Lånt ut gratis: Ingen Porsgrunn Døves Sport og LSHDB Telemark er også brukere av lokalene. Dette setter vi veldig stor pris på. Leiligheten i 2. etasje er bebodd. 12. Utfluktskonto Oversikt over inntekter og kostnader nederst på siden. Det er ikke foretatt utbetalinger fra fondet i perioden. Utfluktskonto Saldo , , ,24 Bingo 3 741, , ,00 Andre inntekter ,00 - Støtte tur , ,00 Renter 231,80 127,92 457,94 Saldo , , ,18

9 Døves Telenytt nr Hjemmesiden Bjørn E Hammerlund har i perioden vært web-redaktør og har stått for innholdet på sidene. 2 foreninger bruker vår hjemmesideadresse. Porsgrunn Døves Sport og LSHDB Telemark. 14. Døves Telenytt Det har kommet ut 1 nummer i 2010 (1). Redaktør har vært Bjørn E Hammerlund. Nummeret inneholdt beretning og regnskap for Gassvarsling / katastrofevarsling Sekretæren følger opp så godt det lar seg gjøre. Parallelt jobber også Norges Døveforbund med dette. De signaler vi har fått fra døveforbundet via referater derfra, viser at de er på vei men at det er økonomiske og ansvarlige forhold som det jobbes videre med. Porsgrunn,

10 10 Døves Telenytt nr Telemark Døveforening Resultatregnskap Resultat Budsjett Resultat Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Driftsinntekter , Egne inntekter , Sum driftsinntekter , Avskrivning: Inventar , Avsetting; Bingo 3 741, Reparasjon/vedlikehold bygning, tomt , Personalkostnader , Renovasjon, lys, renhold, forsikring , Administrative kostnader , Andre organisasjonskostnader , Sum driftskostnader , Driftsresultat , Finansinntekter og -kostnader: Rente 32, Andre finanskostnader og gebyr Netto finanskostnader 32, Årets resultat , Balanse pr 31. desember EIENDELER Døves Hus , Varige driftsmidler , Fordringer , Investeringer 2 000, Kasse og bankinnskudd , SUM EIENDELER , EGENKAPITAL OG GJELD 10 Egenkapital , Kortsiktig gjeld , SUM EGENKAPITAL , Porsgrunn,

11 Døves Telenytt nr Noter til regnskapet 2010 Resultat Budsjett Resultat Note 1: Driftsinntekter Tilskudd: Telemark Fylkeskommune , Tilskudd: Helse Sør-Øst , Tilskudd: Telemark Fylkeskommune 3 080, Norsk Tipping; Grasrotandelen 3 551, Tilskudd: NDF likemannsmidler 6 000, Tilskudd: NDF likemannmidler ekstra 6 080, Tilskudd: NDF Andre tilskudd 7 600, Sum , Note 2: Egne inntekter Medlemskontingent , Støttemedlemskap 150, Serveringsinntekter , Egenandel tur, pubkveld, julehygge 333, Medlemsaktiviteter , Lokalleie 7 050, Utleie selskapsbestikk 500, Kursavgift 4 400, Mottatte gaver / andre inntekter 4 000, Utlodning 2 500, Bingo 3 741, Tilskudd: Oppussing , Andre driftsinntekter , Sum , Note 3: Renovasjon, lys, renhold, forsikring Renovasjon, vann, avløp vedr. lokale 9 170, Lys, varme vedr. lokaler , Renhold lokaler 123, Forskring lokalar / gården , Annen kostnad lokaler 2 479, Sum , Note 4: Administrative kostnader Kontorrekvisita 4 283, Data/EDB Kostnad , Styremøter (møte,kurs,oppdat. o.l.) 1 640, Annen kontorkostnad 1 436, Telefon 8 800, Porto og bankgebyrer 3 773, Sum , Note 5: Andre organisasjonskostnader Representasjoner 9 711, Kulturvirksomhet 6 093, EPU tiltak (eldre/pensjonist/uføre) Tilstelninger , Utflukt for medlemmer 1 236, Praha & Cesky Krumlov / St. Petersburg Kurs / foredrag / andre tiltak 5 601, Kurs for medlemmene 8 382,

12 12 Døves Telenytt nr Informasjon og Døves Telenytt 2 100, Andre kostnader besøktjenesten 407, Forbundskontingent 7 350, Andre kontingenter 2 470, Gaver / oppmerksomhet 9 519, Andre tilskudd/støtte 675, Sum , Note 6: Avskrivninger Bokført verdi , Tilgang i året 9 434, Årets avskrivning , Bokført verdi , Note 7: Investeringer Aksjer i Porsgrunn Min By Note 8: Skatt Innstående på bankkonto 101, Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk) Note 9: Kortsiktig gjeld Gjeld: Turkonto , Gjeld: Interessefondet , Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk) Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig arb.avg på ferielønn 742,00 - Depositumkonto 300, Avsatt påløpt feriepenger 6 202, Påløpt kostnad 4 060, Sum , Note 10: Egenkapitalen Egenkapital ,93 Verdijustering gården ,00 Årets resultat ,28 SUM Egenkapital ,65

Døves Telenytt. I N... 1 feb...a../lllars. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00

Døves Telenytt. I N... 1 feb...a../lllars. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Døves Telenytt I N... 1 feb...a../lllars Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg,~v møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2012 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2013 Døves Telenytt Nr. 1 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3:

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening torsdag 8. april 2010 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening torsdag 8. april 2010 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2010 Døves Telenytt Nr. 1 mars 2010 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening torsdag 8. april 2010 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger

Detaljer

Terminlisten: Telemark Døveforening. Fredag 13, mars 2009 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i:

Terminlisten: Telemark Døveforening. Fredag 13, mars 2009 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i: Døves Telenytt nr. 1-2009 Nr. 1 februar 2009 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening Fredag 13, mars 2009 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3:

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: IN Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: IN Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt IN... 1 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper 4: Budsjett

Detaljer

Huskeliste: Telemark Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i:

Huskeliste: Telemark Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i: Døves Telenytt nr. 1-2008 Nr. 1 februar 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3:

Detaljer

Døves Telenytt. I N... 1 febll'ua..

Døves Telenytt. I N... 1 febll'ua.. Døves Telenytt I N... 1 febll'ua.. Det innkalles med dette til årsmøte i: TELEMARK DØVEFORENING Fredag 2. mars 2007, kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper

Detaljer

--- Døves. Telellytt. l i-:: Z'=-.:-1-------:----===~====~~ Husbeliste: ~fli. Telemarl< Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.

--- Døves. Telellytt. l i-:: Z'=-.:-1-------:----===~====~~ Husbeliste: ~fli. Telemarl< Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18. Døves I --- l '\., /\ ~~ ~fli '" _. Telellytt l i-:: Z'=-.:-1-------:----===~====~~ N febnaaz' 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemarl< Døveforening Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00 Dagsorden:

Detaljer

SIDE 1. Årsmelding Porsgrunn Døves Sport for 2010. Porsgrunn Døves Sport. Årsmelding. 1976-35 år - 2011

SIDE 1. Årsmelding Porsgrunn Døves Sport for 2010. Porsgrunn Døves Sport. Årsmelding. 1976-35 år - 2011 SIDE 1 Årsmelding 2010 1976-35 år - 2011 Side 2 Org.nr. 991 092 293. Informasjonsblad nr. 1-2011 (I forbindelse med årsmøtet) Kontoradresse: Tordenskioldsgt 15 3921 PORSGRUNN E-post: teledov@c2i.net Hjemmeside:

Detaljer

Porsgrunn Døves Sport

Porsgrunn Døves Sport SIDE 1 Porsgrunn Døves Sport På vei til Storøy. Vi venter på båt, som skal kjøre oss over. Valle. Mørke skyer i bakgrunnen. Det er like før vi drar ut til Jomfruland. Års- melding 2011 Side 2 Porsgrunn

Detaljer

Døves Telenytt. T.rmlnllsten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. T.rmlnllsten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt I Nr. 1 februar/anan Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Døves Telenytt. Hyggekveld m/pizza Lørdag 4. mars kl. 18.00 Entre kr 30,- Etter årsmøtet samles vi til

Døves Telenytt. Hyggekveld m/pizza Lørdag 4. mars kl. 18.00 Entre kr 30,- Etter årsmøtet samles vi til Døves Telenytt nr. 1-2006 Døves Telenytt Nr. 1 februar 2006 Det innkalles med dette til årsmøte i: TELEMARK DØVEFORENING Lørdag 4. mars 2006, kl. 12.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2:

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Årsmelding. Porsgrunn Døves Sport. Høsttur til Vierli. Guttene spiste ute, mens jentene spiste på hytta. Grenland Cup 2009, Døves Hus.

Årsmelding. Porsgrunn Døves Sport. Høsttur til Vierli. Guttene spiste ute, mens jentene spiste på hytta. Grenland Cup 2009, Døves Hus. SIDE 1 Porsgrunn Døves Sport Årsmelding 2009 Høsttur til Vierli. Guttene spiste ute, mens jentene spiste på hytta. Grenland Cup 2009, Døves Hus. Side 2 Porsgrunn Døves Sport Org.nr. 991 092 293. Informasjonsblad

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Årsmøte i LSHDB Telemark

Årsmøte i LSHDB Telemark - nr. 1 / 2009 Nr. 1 januar 2009 Kjære medlemmer! Godt nytt år! Et nytt år er kommet og med den nye utfor dr inger og muligheter for oss medlemmer. Jeg ser tilbake på 2008 som et veldig godt og aktivt

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Andelslaget Løkta Dato: 03.02.2015 Periode: 1-12 Side: 1 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1101 Bygning Løkta 114 00-34

Detaljer

SIDE 1. Årsm elding

SIDE 1. Årsm elding SIDE 1 Porsgrunn Døves Sport Årsm elding 2 0 0 8 Side 2 Porsgrunn Døves Sport Org.nr. 991 092 293. Informasjonsblad nr. 1-2009 I forbindelse med årsmøtet. Kontoradresse: Porsgrunn Døves Sport Tordenskioldsgt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video Velkommen til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn Video Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Godkjenning av årsberetning 2015 4. Godkjenning av regnskap 2015 5. Orientering om skader etter

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for IK Grand Bodø Foretaksnr. 975743462 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter 9 1 398 195 748 340 Tilskudd fra egen organisasjon 1 504 499

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 4 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Tekst Denne periode Denne periode Akkumulert hittil Akkumulert hittil Akkumulert hittil i år % ifjor % i år % ifjor % avvik % 3100 Salgsinntekt handelsv.

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke. Foreningen

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Postadresse Org.nr: 975 615 308 Telefon: (+47) 90 06 03 89 E-post: leder@nofoa.no www.nofoa.no 0637 - (1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer