(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61H 9/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , US, 739 (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 19, 8212 Neuhausen, Sveits (72) Oppfinner Brown, Jennie, Rhode Island Avenue, Providence, MA 02906, USA Bock, Malcolm G., 8 Tubwreck Drive, Medfield, MA 02, USA Avitable, Raymond, 18 Lawrence Street, Waltham, MA 0241, USA Meyer, Ann, 4 Ivy Path, Shrewsbury, MA 014, USA (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Trykkanordning med kjølekapasitet (6) Anførte publikasjoner US-A US-A US-A US-B

2 1 Trykkanordning med kjølekapasitet OPPFINNELSENS OMRÅDE Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en trykkanordning for administrering av trykkbehandling på en kroppsdel hos en bruker, nærmere bestemt en trykkmansjett. BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN En alvorlig bekymring for ubevegelige pasienter og tilsvarende personer er medisinske tilstander som danner koagler i blodet, slik som dypvenetrombose (DVT) og perifert ødem. Slike pasienter og personer inkluderer de som gjennomgår kirurgi, anestesi, lengre perioder med sengeleie osv. Disse blodkoagulerende tilstandene forekommer generelt i de dype venene i de nedre ekstremitetene og/eller bekkenet. Disse venene, slik som hoftebens-, lår-, knehase- og leggvenen, sender deoksygenert blod tilbake til hjertet. Når blodomløpet i disse venene svekkes for eksempel på grunn av sykdom, skade eller inaktivitet, er det en tendens til at blod akkumuleres eller samler seg. En statisk oppsamling av blod kan føre til dannelse av et blodkoagel. En alvorlig risiko assosiert med denne tilstanden er interferens med blodomløpet. Det alvorligste er at et fragment av blodkoagelet kan løsne og migrere. Det kan dannes en lungeembolisme fra fragmentet som potensielt blokkerer en hovedlungearterie, hvilket kan være livstruende. Den foreliggende oppfinnelsen kan også anvendes til behandling av lymfødem. Tilstandene og de resulterende risikoene assosiert med en pasients ubevegelighet kan reguleres eller lindres ved å legge intermitterende trykk på en pasients ekstremitet, slik som for eksempel et ben, for å hjelpe blodomløpet. Det anvendes for eksempel sekvensielle trykkanordninger, slik som anordningen beskrevet i US-patent nr ifølge Hasty. Sekvensielle trykkanordninger er typisk konstruert av to lag av materiale festet sammen i sømmene for å definere én eller flere fluidtette blærer, som er forbundet med en trykkilde for å legge sekvensielt trykk rundt en pasients kroppsdeler for å forbedre blodets retur til hjertet. De oppblåsbare seksjonene er dekket med et laminat for å forbedre holdbarheten og beskytte mot punksjon. Som del av trykkanordningen

3 2 er de to lagene strukturelt konstruert for å motstå et trykk som endres over tid, under gjentatt anvendelse. 1 Mansjettens ugjennomtrengelighet gjør den ubehagelig for pasienten, siden fuktighet (dvs. svette) fanges mellom det ugjennomtrengelige laget og pasientens kroppsdel. Dette fører til at pasienten ikke vil bruke mansjetten, hvilket setter pasientens helse i fare. Mansjetten er videre generelt uelastisk og klumpete siden blærene må være i stand til å holde en vesentlig mengde av fluidtrykk under behandling. Mansjettene i den kjente teknikken begrenser således pasientens bevegelighet. Irritasjon av pasientens ekstremitet kan også forekomme, siden konstruksjonene i den kjente teknikken holder de oppblåsbare blærene i en fast posisjon under trykk. Etter hvert som trykket forandrer seg under behandling, presser blærene mot pasientens ekstremitet, hvilket irriterer huden. En blære kan rynke eller folde seg, hvilket kan forårsake videre irritasjon under en trykksyklus. Sluttkonstruksjonen for en mansjett i den kjente teknikken er klumpete, stiv og kan føles tung for en person over en lengre anvendelsesperiode. Den foreliggende oppfinnelsen vedrører løsning av ovennevnte mangler uten å svekke holdbarheten og den kliniske effekten. 2 3 Som angitt ovenfor er anordningene i den kjente teknikken konstruert for holdbarhet og styrke. Som vist i US-patent 0/ A1 ifølge Tordella beskriver Tordella en mansjett med et topp- og bunnlag. Lagene er festet i ytterkant for å danne en oppblåsbar seksjon eller blære, som vist på figur 2. Materialet som danner kamrene eller blærene, er polyvinylklorid eller polyetylen. Disse materialene er fuktighetsbestandige, siden de må være fluidtette og tykke nok til å motstå tusenvis av trykksykluser uten å sprekke. Tordella tilveiebringer noe kjøling når anordningen sørger for ventilasjonshull plassert her og der på mansjetten. En spalte introduseres også gjennom lagene, men Tordellas spalte er ikke innenfor området definert av kamrene (dvs. blærene). Tilgang til hud vil generelt tilveiebringe fordamping av kroppsvæsker samlet opp ved åpningene, men Tordellas oppfinnelse sørger ikke for fjerning av fluid innesperret under det ugjennomtrengelige laget vekk fra åpningene. Fordampingen er begrenset til åpningene og det umiddelbare området under det ugjennomtrengelige laget nær åpningen. Minst noen av utførelsesformene av den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer en løsning på problemet med innesperret fluid ved å bevege fluidet fra under det ugjennomtrengelige laget ved en tilstrekkelig hastighet til et flertall av åpninger plassert, dimensjonert og formet for å opprettholde

4 3 1 blodgjennomstrømning og fordampe fuktigheten som beskrevet nedenfor. Tordellas mansjettkonstruksjon ligner SCD Express-anordningen, modell 929 (knelengdemansjett), tilgjengelig i USA fra Tyco Healthcare Group L.P., hvilken drøftes nærmere nedenfor. Det er andre forsøk i den kjente teknikken på å forbedre komforten gjennom pustbarhet og fordamping. US-patent nr ifølge Nicholas vedrører et plagg som legger pulserende trykk på en underekstremitet. Det er en rekke hull plassert ved tåområdet. Luft som kommer inn i hullene, trekkes mot pasientens hud gjennom et luftrom tilveiebrakt av anordningen når denne bæres. Nicholas har et hardt ytre skall. Nicholas' anordning har en rekke ulemper som ikke finnes i den foreliggende oppfinnelsen. Trykkmansjettene ifølge minst noen utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen er elastiske, ved det indre og ytre laget, for å forbedre pasientens bevegelighet og bøyelighet. I stedet for et hardt ytre skall som Nicholas har den foreliggende oppfinnelsen i noen utførelsesformer et pustbart, mykt og elastisk ytre dekke. Det elastiske ytre dekket ifølge den foreliggende oppfinnelsen hjelper mansjetten med å tilpasse seg ekstremiteten under trykk. Den foreliggende oppfinnelsen har ikke strukturen for en kanal ved huden for å bevege luft over huden og inn i omgivelsesmiljøet. 2 3 Hasty (US-patent nr ) og Annis (US-patent nr ) beskriver et flertall av åpninger i forbindelse med en ventilasjonskanal. Luft tvinges gjennom kanalen og åpningene og ut på huden av en kompressor. Den foreliggende oppfinnelsen anvender ikke en ventilasjonskanal innenfor mansjettens lag. I foretrukne utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen anvender trykkmansjetten videre ikke sin kompressor til å tvinge luften gjennom åpningene og ut på huden gjennom kanalen. I utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen kommer luft ved åpningene i kontakt med oppsugingsmaterialet for å fordampe oppsugd fuktighet som beskrevet nærmere nedenfor. Transportmekanismen kan være oppsugingsmaterialet ifølge foreliggende oppfinnelsen. Andre anordninger, slik som Jacobs (US-patent nr ), sikrer direkte tilgang til en del av pasientens ekstremitet, men en ulempe ved Jacobs anordning er at kjøling (fordamping) er begrenset til de lokaliserte åpningene. Neal-referansen (US-patent nr ) beskriver åpninger med forskjellig geometri, men størrelsen, formen og fordelingen er et

5 4 spørsmål om brukervennlighet. Neals anordning vedrører ikke forebyggende behandling. 1 Pustbarhet er assosiert med kjøling gjennom fordamping, siden luft må få passere over åpningene til huden. Hurtigere fordamping kan forekomme hvis en anordning kan puste gjennom sitt ytre lag, hvilket er et uløst problem i de nevnte referansene. En rekke nevnte referanser nevner pusting for å unngå oppbygging av svette, men ingen av referansene vedrører tilveiebringelse av forebyggende behandling ved hjelp av sekvensielt trykk. En anordning ifølge Hall (US-patent nr ) beskriver en støttestrømpe som puster, men Hall gir ingen ytterligere detaljer om hvordan den puster. En anordning ifølge Roth (USpatent nr ) beskriver at det kan lages hull med forskjellige størrelser gjennom både det indre og ytre laget 2/4 mellom de tilstøtende sømmene 234 eller 242 for å gi ventilasjon. Et fôrmateriale som suger opp fuktighet, kan videre legges på overflaten av det indre laget 4 for komfort. De laterale sømmene 2, 232 og 234 og de langsgående sømmene 238 og 240 danner et flertall av de oppblåsbare blærene. Søkerne tilpasser sitt indre lag for å tilveiebringe oppsugingsegenskaper, siden søkerne oppdaget at laminering eller påføring av oppsugingsmaterialet på et lag kan svekke materialets oppsugingsevne. Oppsugingsmaterialets fibre ville bli forstyrret, gjort diskontinuerlig av lamineringen og dermed forstyrre oppsugingsfibrenes kapillære effekt som beskrevet nedenfor. 2 3 Roth kan introdusere et lavtrykksområde som støter opp til blærer som er påvist å fremme blodakkumulering. Søkerne strukturerte spesielt minst én utførelsesform av sin anordning for å unngå blodakkumulering ved å konfigurere tilstøtende blærer for å begrense lavtrykksområder mellom de tilstøtende blærene. Søkernes anordning ble påvist å opprettholde den kliniske effekten som beskrevet nedenfor. Roth gir ikke noe informasjon med hensyn til klinisk effekt av sin anordning, og tilveiebringer ingen figurer som viser åpningene eller oppsugingsmaterialet. En strømpeanordning ifølge Linnane (US-patent 06/0074) beskriver en trykkstrømpe med et oppsugingsmateriale nær personens hud for oppsuging av fuktighet langs kanalene til utsiden av strømpen. Den foreliggende oppfinnelsen retter fuktighet mot et flertall av åpninger dimensjonert, formet og plassert langs trykkanordningen for å maksimere fordamping, samtidig som den kliniske effekten opprettholdes.

6 Elastisitet finnes i den kjente teknikken og forstås ofte som en viktig fordel for trykkstrømper, slik som T.E.D, solgt av representanten for den foreliggende oppfinnelsen. En ulempe ved de sekvensielle trykkanordningene i den kjente teknikken, slik som den vist ifølge Hasty, er at blærematerialet er fleksibelt, men ikke elastisk. Blærene i den kjente teknikken dannes som del av en laminert konstruksjon som tilfører ytterligere stivhet og holdbarhet. Tordella-referansen beskriver en mansjett med fleksible, elastiske seksjoner mellom de oppblåsbare seksjonene eller delene for å lette en pasients bevegelighet. Tordella beskriver ikke en elastisk konstruksjon i ytterkant og i lengden langs mansjettens fulle lengde, hvilket løses av den foreliggende oppfinnelsen. En anordning ifølge innledningen til krav 1 er beskrevet i US-A Den foreliggende oppfinnelsen bidrar til å minske pasientens ubehag uten å redusere den kliniske effekten, som vist i understøttende laboratorietester beskrevet i denne patentsøknaden. Et viktig formål er å forbedre pasientens etterlevelsen av behandlingen, definert som anvendelse av mansjetten som anbefalt av lege. Det er en direkte sammenheng mellom pasientens etterlevelse av behandlingen og pasientkomfort. Etterlevelse av behandling med mekaniske trykkanordninger har alltid vært et problem i helsevesenet. Klinisk personell er overarbeidet med mange pasienter og plikter, og alenetid med pasienter er således vanskelig. Ofte rapporteres det at pasienter vil oppleve ubehag ved bruk av trykkmansjettene og ber om at mansjettene tas av, selv om de kan være nødvendige for å forebygge en dødelig forekomst av lungeembolisme. Klinisk personell har kanskje ikke tid til fullt ut å informere pasienten om betydningen av å bruke mansjetten, og har kanskje ikke tid til å sikre at pasienten konstant bruker mansjetten. En forskningsstudie utført av CMAJ Clinical Practice Guidelines for the Care and Treatment of Breast Cancer drøftet for eksempel behandling av lymfødem assosiert med brystkreft. Studien indikerer at pasienter ikke etterlever behandlingen, siden anordningene generelt er vanskelige å anvende og ikke er bekvemme. Det er på grunn av dette at produsenter av trykkmansjetter prøver å lansere mer behagelige mansjetter, samtidig som den kliniske effekten allerede til stede i anordningene i den kjente teknikken opprettholdes. Med behovet for kortere opphold på sykehuset og mer poliklinisk kirurgi er behovet for en mer behagelig anordning som er enklere å anvende, samtidig som den kliniske effekten opprettholdes, et lenge følt behov i industrien.

7 6 1 Som angitt ovenfor er det et lenge følt behov, som ikke dekkes av mansjettene i den kjente teknikken, for å forbedre komforten uten å svekke den kliniske effekten. Andre anordninger i den kjente teknikken på markedet, slik som Aircast, Huntleigh og Hill-Rom, har en rekke ulemper, som beskrevet nedenfor, og som løses av den foreliggende oppfinnelsen. Foretrukne utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer betydelig kjøling uten å svekke den kliniske effekten av anordningene i den kjente teknikken, slik som trykkmansjettene fra Kendall, modell 929 og 9, ved å tilveiebringe forebygging av DVT. Den foreliggende oppfinnelsen vedrører forbedring av pasientkomfort og således pasientens etterlevelse med hensyn til anvendelse foreskrevet av lege. Følgende liste over trekk er inkludert i konstruksjonen av minst noen utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen: myk, kjølig, lettanvendelig, ikke-irriterende, fleksibel, tilpasset en pasientens skiftende behov og forbedret etterlevelse fra pasientens side. 2 3 Den foreliggende oppfinnelsen i sine foretrukne utførelsesformer er konstruert for å tilveiebringe maksimal mengde av fordamping, hvilket er en funksjon av oppsugingsegenskaper og åpningens størrelse, plassering og form, samtidig som den minimerer enhver negativ innflytelse på blodgjennomstrømning eller klinisk effekt. Blodgjennomstrømning er avhengig av åpningens størrelse, form og plassering, dvs. åpningens egenskaper må minimeres for ikke å forstyrre blodgjennomstrømningen, samtidig som fordampingen av innesperret fuktighet under det ugjennomtrengelige laget maksimeres. Som kjent i teknikken anvendes det en trykkmansjett for å tilveiebringe forebyggende behandling for en brukers kroppsdel. Denne behandlingen bidrar til å forebygge dannelsen av blodkoagler ved å øke blodhastigheten på en kaskaderende måte langs en ekstremitet mot hjertet. De illustrerte og beskrevne utførelsesformene av den foreliggende oppfinnelsen går rundt den fulle omkretsen av en pasients ekstremitet. Utførelsesformene av den foreliggende oppfinnelsen er ikke begrenset til anordninger som går rundt den fulle omkretsen. De strukturelle endringene som oppnår trekkene beskrevet nedenfor, vil forbedre komforten og anvendelsen for anordningene i den kjente teknikken, men ikke nødvendigvis på bekostning av deres kliniske effekt ifølge kravene.

8 KORT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN 7 Ifølge den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringes det en anordning ifølge krav 1. Andre trekk vil dels være åpenlyse, dels bli påpekt nedenfor. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGEN Fig. 1 er et oppriss sett forfra av en utførelsesform av en trykkmansjett hvor et ytre dekke og mellomliggende lag av mansjetten delvis er fjernet for å vise underliggende lag. 1 Fig. 2 er et uttrekksperspektiv av trykkmansjetten. Fig. 3 er et oppriss sett bakfra av et indre lag av trykkmansjetten. Fig. 4 er et oppriss sett forfra av trykkmansjetten hvor det ytre dekket er fjernet. Fig. er et langsgående snitt av trykkmansjetten hvor mansjettens oppblåsbare blærer er blåst opp. 2 Fig. 6 er et langsgående snitt av trykkmansjetten hvor de oppblåsbare blærene ikke er blåst opp. Fig. 7 er et forstørret fragmentarisk oppriss av det ytre dekket, hvilket illustrerer løkkematerialet. Fig. 8 er et uttrekksperspektiv av en annen utførelsesform av en trykkmansjett. Fig. 9 er et oppriss sett forfra av trykkmansjetten på fig. 8, hvor et ytre dekke er fjernet. 3 Fig. er et uttrekksperspektiv av et eksempel på en trykkmansjett som ikke er omfattet av kravene.

9 8 Fig. 11 er et oppriss sett forfra av trykkmansjetten på fig., hvor et ytre dekke er fjernet. Fig. 12 er et oppriss sett forfra av et annet eksempel på en trykkmansjett som ikke er omfattet av kravene, lignende eksempelet på fig. 11, hvor et ytre dekke er fjernet. Fig. 13 er et oppriss sett forfra av en annen utførelsesform av en trykkmansjett. Fig. 14 er et oppriss sett forfra av en annen utførelsesform av en trykkmansjett hvor et ytre dekke er delvis fjernet for å vise mellomliggende lag og et indre lag. 1 Fig. 1 er et oppriss sett forfra av enda en annen utførelsesform av en trykkmansjett hvor et ytre dekke er delvis fjernet for å vise mellomliggende lag og et indre lag. Fig. 16 er et snitt av en annen utførelsesform av en trykkmansjett, lignende fig., hvor mansjettens komponenter er festet sammen langs en enkelt, ytre sømlinje. Fig. 17 er en forstørret detalj av sømlinjen illustrert på fig Fig. 18 er et oppriss sett forfra av en annen utførelsesform av en trykkmansjett hvor et ytre dekke er delvis fjernet for å vise underliggende lag. Fig. 19 er et oppriss sett bakfra av utførelsesformen på fig. 18. Fig. er et oppriss sett forfra av en trykkmansjett av en annen utførelsesform hvor et ytre dekke og mellomliggende lag av mansjetten delvis er fjernet for å vise underliggende lag. Tilsvarende henvisningstall angir tilsvarende deler på alle figurene. 3

10 DETALJERT BESKRIVELSE AV TEGNINGEN 9 1 Nå under henvisning til figurene, og særlig til fig. 1 og 2, angis en utførelsesform av en trykkanordning (hovedsakelig "et plagg eller en mansjett") generelt ved for å administrere sekvensiell trykkbehandling på en brukers ekstremitet. Trykkmansjetten er av den typen som er dimensjonert og formet for å anbringes rundt en brukers ben, men kan konfigureres for anvendelse på andre deler av brukerens kropp. Mansjetten har nærmere bestemt en bredde W (fig. 1) for å nå rundt hele benets omkrets og en lengde L (fig. 1) for å nå fra ankelen til et lår på benet. Denne typen av mansjett omtales generelt i teknikken som en lårlengdemansjett. Det vil være underforstått at en trykkmansjett kan foreligge i forskjellige størrelser, slik som en knelengdemansjett (fig. ) som går fra ankelen og oppover leggen på benet. Det er underforstått at andre typer av trykkanordninger for anbringelse på andre ekstremiteter av brukerens kropp er omfattet av denne oppfinnelsen, slik som et omslag rundt pasientens bryst ved behandling av brystkreft. 2 I en tallstudie utført av R.D. Kamm kalt "Bioengineering Studies of periodic External Compression as Prophylaxis Against Deep Vein Thrombosis Part I: Numerical Studies" trakk man blant annet den slutning at "venene bør tømmes og fylles i hele sin lengde så raskt som mulig". Kamms studie gjennomgår tre trykktyper, hvorav bølgelignende trykk er den av interesse. Bølgelignende trykk er mest likt sekvensielt trykk tilveiebrakt ved de illustrerte utførelsesformene av den foreliggende oppfinnelsen. Kamms studie påviste at bølgelignende kompresjon er mest virkningsfullt for å bevege blod og sikre en virkningsfull forebyggende behandling. 3 Under henvisning til figur 1 omfatter trykkmansjetten fire lag festet sammen i den illustrerte utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelsen. Omfanget av den foreliggende oppfinnelsen er ikke begrenset til fire lag. Trykkmansjetten omfatter nærmere bestemt et indre lag, generelt angitt ved 12, hvor et første mellomliggende lag (hovedsakelig et første blærelag), generelt angitt ved 14, legges over. Et andre mellomliggende lag (hovedsakelig et andre blærelag), generelt angitt ved 16, ligger over det første mellomliggende laget 14, og er festet dertil. Et ytre dekke generelt angitt ved 18 ligger over og er festet til det andre mellomliggende laget 16. Under anvendelse er det indre laget 12 anbrakt nærmest brukerens ekstremitet og i kontakt med brukerens ekstremitet, og det

11 ytre dekket 18 er fjernest fra brukerens ekstremitet. Det dannes gjennom mansjetten en kneåpning 19 som generelt justeres etter baksiden av kneet når mansjetten legges på benet. Lagene har samme geometriske form og legges over hverandre slik at lagenes kanter generelt sammenfaller. Det er tenkt at ett eller flere av lagene 12, 14, 16 eller 18 ikke kan legges over et tilsvarende lag, men legges litt forskjøvet for å tilpasse seg et særlig trekk ved en pasients ekstremitet. Antallet av lag eller tykkelsen som utgjør hvert lag 12, 14, 16 eller 18 av trykkmansjetten, kan videre være annet enn beskrevet. Lagenes tykkelse kan variere for å tilføre styrke eller forårsake mer utvidelse i én retning, slik som mot ekstremiteten, under oppblåsning. 1 2 Under henvisning til fig. 1, 2 og 4 inkluderer henholdsvis de første og andre mellomliggende lagene 14, 16 hver et enkelt lag av elastisk materiale (hovedsakelig "blæremateriale"). Lagene 14 og 16 er for eksempel fremstilt av et elastisk PVC-materiale som blæremateriale. Lag 12 og 18 er fremstilt av et polyestermateriale. Det andre mellomliggende laget 16 er festet til det første mellomliggende laget 14 via tre separate blæresømlinjer 22a, 22b, 22c som definerer henholdsvis en proksimal blære 24a, en mellomliggende blære 24b og en distal blære 24c, som er plassert med mellomrom i lengden langs mansjetten. Antallet blærer kan være et annet enn tre uten å falle utenfor den foreliggende oppfinnelsens omfang. Som anvendt heri representerer betegnelsene "proksimal", "distal" og "mellomliggende" relative plasseringer av trykkmansjettens komponenter, deler og lignende når mansjetten er festet til brukerens ekstremitet. Som sådan er en "proksimal" komponent eller lignende anbrakt nærmest et festepunkt på brukerens ekstremitet til brukerens torso, en "distal" komponent er anbrakt fjernest fra festepunktet og en "mellomliggende" komponent er generelt anbrakt hvor som helst mellom de proksimale og distale komponentene. 3 Av grunner drøftet nedenfor definerer den proksimale blæren 24a en proksimal, lateral forlengelse 2 nær den øvre kanten av mansjetten. Blærene 24a, 24b, 24c er omkretsblærer, hvilket betyr at de er dimensjonert og formet for å svøpes rundt i hovedsak hele omkretsen av brukerens ekstremitet eller nesten hele omkretsen av ekstremiteten. I en utførelsesform går for eksempel hver av blærene 24a, 24b, 24c rundt minst 90 % av benets mediane omkrets. Anordninger i den kjente teknikken har imidlertid partielle blærer slik som AirCast og HillRom, og disse anordningene i den kjente teknikken

12 tilveiebringer ikke åpningene, elastisiteten og andre trekk ved den foreliggende oppfinnelsen. Det er underforstått at konstruksjonen beskrevet heri kan innlemmes av mansjettene i den kjente teknikken med en partiell blærekonstruksjon. De mellomliggende lagene 14, 16 kan festes sammen ved radiofrekvenssveising, liming eller andre kjemiske og/eller mekaniske prosesser. Det er underforstått at de mellomliggende lagene 14, 16 kan festes sammen på andre steder, slik som rundt deres ytterkanter og ved blæresømlinjene 22a, 22b, 22c for videre å definere formen av de oppblåsbare blærene 24a, 24b, 24c. For formålet drøftet nedenfor er det første mellomliggende laget 14 festet til det indre laget 12 langs en sømlinje 2 (fig. og 6) som går langs ytterkanten av det første mellomliggende laget 14 slik at midtre regioner av blærene 24a, 24b, 24c ikke er festet til det indre laget 12. Dette gjør at blærene 24a, 24b, 24c kan bevege seg i forhold til det indre laget 12. Det andre mellomliggende laget 16 kan også festes til det indre laget 12 langs samme sømlinje 2. Det første mellomliggende laget 14 kan festes til det indre laget 12 ved RF-sveising eller liming eller på andre egnede måter. Denne strukturen forbedrer komforten som beskrevet nedenfor. Under henvisning til fig. 2 og 4 mottar hver oppblåsbar blære 24a, 24b, 24c fluid fra en kompressorfluidkilde (vises ikke) via henholdsvis en egen proksimal blæreslange 26a, en mellomliggende blæreslange 26b og en distal blæreslange 26c (fig. 2). En slangelinje behøver ikke å være forbeholdt en blære for å utøve oppfinnelsen. Hver slange 26a, 26b, 26c er anbrakt mellom de mellomliggende lagene 14, 16 og festet til de respektive blærene 24a, 24b, 24c ved hjelp av de respektive blæresømlinjene 22a, 22b, 22c. Som best vist på fig. 2 og 4 definerer det første mellomliggende laget 16 et utsnitt 27 (fig. 2) slik at deler av slangene 26a, 26b, 26c ikke er anbrakt mellom de mellomliggende lagene. Andre måter å feste slangene 26a, 26b og 26c til blærene 24a, 24b og 24c på er omfattet av oppfinnelsen. De motsatte endene av slangene 26a, 26b, 26c er gruppert sammen ved hjelp av en andre kobling (fig. 1 og 2) som er tilpasset til med fluid å koble slangene til kilden med trykkfluid. Kilden med trykkfluid kan være en luftkompressor under kontroll av en mikroprosessor som sekvensielt setter blærene under trykk, slik det er generelt kjent i teknikken. Et eksempel på en luftkompressor er beskrevet i US-patent nr ifølge Bock. Blærene 24a, 24b, 24c kan være konfigurert til å holde trykksatt luft fra minst ca. mm Hg

13 (1333 Pa) til ca. 4 mm Hg (6000 Pa). Blærene bør være i stand til å kunne settes under trykk gjentatte ganger uten svikt. Materialer som er egnet til lagene, inkluderer blant annet fleksible PVC-materialer som ikke vil strekke seg vesentlig. I en annen utførelsesform kan de mellomliggende lagene danne et kammer for å motta en oppblåsbar blære som er dannet separat fra kammeret. I denne utførelsesformen er ikke lagene nødvendigvis i stand til å holde trykksatt luft, så lenge de oppblåsbare blærene er i stand til det. Det vil bli anført at blærene 24a, 24b, 24c kan ha åpninger 32 som går helt gjennom blærene, som beskrevet i utførelsesformene av den foreliggende oppfinnelsen. Særlig under henvisning til fig. 1 og 4 definerer mansjetten en koblingsseksjon omfattende et par brokomponenter 84 på motsatte sider av kneåpningen 19 som går mellom og kobler en proksimal del av mansjetten som inkluderer den proksimale blæren 24a, til resten av mansjetten. Den proksimale slangen 26a ligger generelt langs en akse av brokomponenten 84 for å tilveiebringe strukturell støtte i lengden for mansjetten. Som best vist på fig. 4 går ikke utsnittet 27 i det mellomliggende laget 16 gjennom brokomponenten 84. Den proksimale slangen 26a går mellom atskilte distale punktsveiser 86 anbrakt inntil en distal ende av brokomponenten 84 og mellom atskilte proksimale punktsveiser 88 anbrakt inntil en proksimal ende av brokomponenten. Punktsveisene fester slangen 26a til brokomponenten 84, slik at den proksimale blæreslangen 26a utgjør en stiv strukturell komponent (hovedsakelig en "første stiv strukturell komponent") for å opprettholde avstanden mellom den proksimale blæren 24a og den mellomliggende blæren 24b, og for å opprettholde forbindelsesseksjonens strukturelle integritet i lengden. Med andre ord er mansjetten gjort stiv for ikke å bryte sammen eller gli nedover langs brukerens ben. Som forklart ovenfor er den proksimale blæreslangen 26a festet til den proksimale blæren 24a ved den proksimale, laterale forlengelsen 2. Den proksimale blæreslangen 26a går langs en side av en distal del av den proksimale blæren 24a, slik at den ikke kommer inn i blæren før den når den proksimale, laterale forlengelsen 2. Festing ved den proksimale, laterale forlengelsen 2 av blæren 24a tilveiebringer ytterligere støtte i lengden for mansjetten, siden den proksimale blæreslangen 26a går i lengden over mer av den proksimale delen av mansjetten enn hvis slangen var festet ved en distal del av blæren. I en utførelsesform går den proksimale blæreslangen 26a minst én fjerdedel av veien over en lårseksjon av mansjetten. I en annen utførelsesform vist på fig. 4 går slangen 26a mer enn halvveis

14 13 over lårseksjonen. Dette bidrar til å hindre at den proksimale delen av mansjetten ikke bryter sammen og/eller glir ut av posisjon nedover langs brukerens ben. 1 2 Under henvisning til fig. 2 og 4 tilveiebringer en andre stiv, strukturell komponent 90, som er anbrakt mellom de mellomliggende lagene 14, 16, og som går innenfor forbindelsesseksjonens andre brokomponent 84, i tillegg til den proksimale blæreslangen 26a, også strukturell støtte i lengden for mansjetten. Den andre strukturelle komponenten 90 går mellom proksimale og distale ender av brokomponenten 84. De respektive proksimale og distale endene av den strukturelle komponenten 90 er bredere enn en mellomliggende del av komponenten, og komponentens ytterkant tilpasses generelt til ytterkanten av sideveggene på brokomponenten 84 slik at den strukturelle komponenten festes til brokomponenten. Under henvisning til fig. 1, 3 og 4 festes den proksimale blæren 24a til det indre laget 12 og det ytre dekket 18 ved punktsveisene 92 inntil blæreåpningene 32 og innenfor en ytterkant av blæren definert av blæresømlinjen 22a. Punktsveisene 92 holder det ytre dekket 18 og det indre laget 12 i riktig posisjon med hensyn til blærene 24a, 24b, 24c. Punktsveisene 92 forhindrer med andre ord at blærene 24a, 24b, 24c forskyver seg vesentlig i forhold til det indre laget 12 og det ytre dekket 18, mens de fortsatt gir mansjetten betydelig fleksibilitet. For mye bevegelse av det indre laget 12 og det ytre dekket 18 med hensyn til blærene 24a, 24b, 24c kan redusere mansjettens passform, hvilket fører til redusert effekt av trykkbehandlingen. Den proksimale blæren 24a er festet til det indre laget 12 og det ytre dekket 18 bare ved punktsveisene 92 for å opprettholde mansjettens fleksibilitet, slik at bevegeligheten i pasientens ben ikke blir skadelidende. Det indre laget 12 kan være bundet til laget 16 ved punktsveisene 86, 88, 92, eller det indre laget 12 kan være bundet ved sømlinjen 34 av åpningen 32. Vekk fra åpningene 32 og punktsveisene 86, 88, 92 er ikke det indre laget 12 festet til overflaten av blærematerialet som danner blæren som utvider seg for å administrere trykkbehandling på pasientens ekstremitet. 3 I en utførelsesform er blærene 24a, 24b, 24c konstruert for å utvide seg mer mot brukeren enn vekk fra brukeren, hvilket legger et større trykk på brukerens ekstremitet. I ett eksempel har det første mellomliggende laget 14 (dvs. laget

15 nærmest det indre laget 12) en mindre tykkelse enn tykkelsen av det andre mellomliggende laget 16. Siden begge lagene 14, 16 er av samme materiale (dvs. elastisk PVC-materiale), vil det første mellomliggende laget ha en lavere elastisitetsmodul. Når luft således føres inn i blærene 24a, 24b, 24c, vil blærene utvide seg mer mot det indre laget 12 og brukeren enn vekk fra brukeren. Det er underforstått at andre måter, foruten en forskjell i tykkelse mellom de mellomliggende lagene 14, 16, å konstruere blærene 24a, 24b, 24c slik at de utvider seg mer mot brukeren enn vekk fra brukeren på, er omfattet av oppfinnelsen. Under henvisning til fig. 2 og 3 er det indre laget 12 konstruert av et materiale som er i stand til å suge opp fuktighet i nærheten av en pasients ekstremitet. Det indre laget (eller "oppsugingslaget") 12 absorberer gjennom kapillær effekt fuktighet innesperret nær brukerens ben eller ekstremitet, fører fuktigheten vekk fra ekstremitetens overflate og transporterer fuktigheten fra steder på ekstremiteten ved det indre laget 12, hvor fuktigheten er rikelig, til områder hvor den er mindre rikelig, ved åpningene 32, for fordamping til omgivelsene. Åpningene kan ha forskjellige størrelser, former og plasseringer innenfor blæreområdet som tilveiebringer trykket. En åpning 32 eksponerer oppsugingslaget for omgivelsesluften, i motsetning til delen av oppsugingslaget under blærematerialet. Delene av det indre laget 12 i registrering med åpningene 32 skal omtales som "eksponerte deler". Den foreliggende oppfinnelsen har sin eksponerte del innenfor blæreområdet som tilveiebringer trykk. Trykkregionen er blæreområdet som utvider og trekker seg sammen under innflytelsen av lufttrykk eller andre fluider. Det området av blæren som ikke tilveiebringer trykk, er sømlinjen eller sveisepunktene som er punkter av blærematerialet forseglet sammen for å tilveiebringe en luft- eller vanntett grense, eller andre regioner av de motsatte lagene 14, 16 utenfor blærens ytterkant. Oppsugingsmaterialet 12 kan være sammenbundet med det ugjennomtrengelige materialet for å danne det indre laget 12. Oppsugingsmaterialet 12 transporterer fuktighet til et område med mindre fuktighet. Åpningene 32 må konstrueres for å opprettholde blodhastigheten, mens de maksimerer fordampingen av fuktighet. Egnede oppsugingsmaterialer kan bestå av for eksempel en form for polyester, selv om de kan bestå av polypropylen. Det kan anvendes mikrofibre. Egnede mikrofibermaterialer inkluderer blant annet CoolDry, modellnummer CD9604, solgt av Quanzhou Fulian Warp Knitting Industrial Co., Ltd., Quanzhou City, Fujian-provinsen, Kina

16 1 og CoolMax, solgt av E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware. 1 Det ble utført en rekke laboratorietester for å bestemme utførelsesformene av den foreliggende oppfinnelsen. Testene undersøkte fordampingshastigheten, oppsugingsytelsen og elastisiteten for å tilveiebringe forbedret komfort uten å svekke blodgjennomstrømningshastigheten. Studien anvendte Kendalls knelengdemansjett, modell 929, og tre andre konkurrerende modeller angitt som knelengdemansjett A, B og C. Tester utført av tredjepart har demonstrert at et omslag i full omkrets, slik som Kendalls modell 9, har bedre ytelse. American Journal of Surgerys studie "Effectiveness of Leg Compression in Preventing Venous Stasis" konkluderte med at en sekvensiell trykkanordning, slik som Kendalls modell 9, er best på bevegelse av blod. Studien konkluderte med at det ved DVT-forebygging med benmansjettanordningen 9 oppstår færre problemer enn ved administrering av et legemiddel slik som heparin, og benmansjettanordningen ble påvist å bevege kontrastmediet injisert i blodet langs pasientens ben mer effektivt enn de andre fremgangsmåtene beskrevet i artikkelen. 2 Som drøftet ovenfor var de strukturelle endringene rettet mot en mansjett som er mykere, kjøler seg selv uten å svekke blodgjennomstrømningen, er lett å bruke og legge på, effektivt eliminerer irritasjons- og trykkpunkter, er fleksibel og elastisk for å forbedre pasientens bevegelighet og er helt i samsvar med de foreliggende forventningene til klinisk effekt. For å forbedre mykheten ble oppsugingsmaterialet, ved det indre laget 12, valgt til å være et strikket lag i stedet for et ugjennomtrengelig, ikke-vevd lag, slik som polyvinylklorid. 3 Kjøling oppnås i minst én utførelsesform ved en kombinasjon av oppsugingsmateriale og åpningene 32. Åpningene muliggjør fordamping av den oppsugde fuktigheten fra en pasients ekstremitet. Oppsugingsmaterialet 12 eller det indre laget ble testet for mengden av fluid det kunne absorbere fra pasientens hud basert på antagelsen om at området mellom huden og det indre laget 12 ville være dekket av svette. Dette kalles oppsugingshastigheten med hensyn til absorbert fuktighet. Når oppsugingsmaterialet har absorbert fuktighet, er den neste oppsugingstesten hvor langt materialet kan bevege den absorberte fuktigheten. Dette kalles oppsugingshastigheten med hensyn til avstand. Oppsugingshastigheten med hensyn til avstand er viktig siden den påvirker

17 16 plasseringen og antallet av åpninger 32, 34 i en blære. Å øke størrelsen og antallet av åpninger 32 påvirker blodgjennomstrømningen, som vist i tabell 4, når blæren trykker mot pasientens ekstremitet for å bevege blod til hjertet. Funn i tabell 4 antyder at større åpninger tilveiebringer den høyeste blodgjennomstrømningen, men en større åpning kan forårsake blodakkumulering. Betydningen av åpningens egenskaper er beskrevet nedenfor. 1 Den neste testen var mengden av åpent blæreareal som en prosentandel av mansjettarealet for maksimal fordamping og for fortsatt å bli ansett som en fleksibel anordning. Dette kalles prosentvis åpning til pasientens hud. Den prosentvise åpningen til pasientens hud (gjennom blæren) ble maksimert for å forbedre fordamping, samtidig som en klinisk effekt av blodgjennomstrømningen ble opprettholdt, som påvist i mansjettene, modell 929, for øyeblikket solgt av Kendall. Det er under blæren, hvor fuktigheten og varmen sperres inne, at ubehaget for pasienten oppstår. Tabell I er presentert for å oppsummere fordampingsforbedringen i en viss utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. Tabell I Sammenligning av mansjettfordamping Mansjett Type Omkretsomslag Prosentvis Prosentvis Prosentvis av blæren åpning til fordamping fordamping rundt pasientens av av ekstremiteten hud fuktighet fuktighet gjennom etter 1 etter 8 blære time timer 929 Kne Ja 0 % % % Mansjett ifølge den foreliggende oppfinnelsen Kne Ja 6% 1 % 80 8 % Mansjett A Kne Nei 0 % 3 % 90 9 % Mansjett B Kne Ja 0 % % 3 40 % Mansjett C Kne Nei 0 % 2 % 80 8 %

18 17 1 De testede mansjettene var Kendall, modell 929, en mansjett konstruert ifølge prinsippene i den foreliggende oppfinnelsen som en forbedring av modell 929 eller 9, en Hill Rom ActiveCare-knelengdemansjett, en Huntleigh Flowtron-mansjett og en AirCast VenaFlow-leggmansjett. De konkurrerende mansjettene er representert som mansjett A, B eller C i tabellen. Tabell I viser de uventede resultatene av den testede utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelsen. Den testede utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelsen forbedrer fordampingen minst tre ganger mer enn modell 929 innen den første timen. Etter åtte timer er fordampingen ca. seks ganger mer enn modell 929. Trykkmansjettene konstruert ifølge prinsippene i den foreliggende oppfinnelsen ga sluttresultater som kan sammenlignes med mansjett A og C, hvilke ikke har blærer som går i omkrets rundt en ekstremitet eller et ben. Fordampingshastigheten er ca. % væske fordampet per time for mansjetten ifølge en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen sammenlignet med modell 929 ved 1,3 % hastighet. Prosentvis fordampet væske over tid er presentert i tabell II for mansjettene.

19 18 Det ble anvendt nye mansjetter under testingen. Alle mansjettene er av knelengde. For den testede utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelsen er knelengdemansjetten vist på figur. Fuktighetstapet på grunn av fordamping er avhengig av oppsugingsegenskapene til det indre laget 12 samt åpningenes plassering og størrelse og deres fordelingsmønster langs og rundt mansjetten som vist i den inverterte vanndråpekonfigurasjonen på fig Oppsugingstesten var beregnet på å karakterisere absorpsjonen og bevegelsen av oppsugingsfluid ved det indre laget av SCD Express-anordningen solgt av den foreliggende søkeren. Først vil søkeren beskrive oppsugingstestprosedyren. Resultatene av oppsugingstesten er oppført i tabellform og drøftet nedenfor. Oppsugingsmaterialet er vehikkelen som skal absorbere og bevege det ellers innesperrede fluidet under det gjennomtrengelige blærelaget til åpningene eller eksternt til innsiden av mansjetten. 2 Den optimale oppsugingshastigheten og avstanden er avhengig av åpningens størrelse og plassering, hvilket påvirker blodgjennomstrømning eller behandling. Kamm, beskrevet tidligere heri, trakk den slutning at venene bør tømmes og fylles i hele sin lengde så raskt som mulig. Dette betyr ikke at en partiell blære ikke kan oppnå Kamms resultat, men for mange åpninger i et kroppsomslag i full omkrets kan medføre blodakkumulering. Nøkkelen er således å forebygge blodakkumulering, hvilket betyr at anordningen beveger blod mot hjertet, mens den maksimerer kjøling ved å maksimere åpningenes størrelse og antall gjennom hele kroppsomslaget. Mønsteret til åpningene 32 kan bidra til å maksimere antallet åpninger ved å anbringe vanndråpene som vist på fig. 1 og fig Søkeren evaluerte og bestemte deretter åpningenes størrelse, type, plassering og antall for fordamping av oppsugingsfluidet. Åpningenes størrelse og plassering påvirker komfort og blodgjennomstrømning. For mange åpninger kan forstyrre plasseringen av mansjetten på ekstremiteten fordi mansjetten er for løs og ikke vil tilpasse seg kroppsdelen. For mange åpninger kan redusere samlet blodhastighet. Det anvendte trykket er direkte knyttet til blodhastighet, dvs. mindre trykk tilsvarer lavere blodgjennomstrømningshastigheter, og ujevnt trykk kan føre til at blod akkumuleres ved åpningene. Mansjettrykket kan fungere som en årepresse hvis mansjetten ikke plasseres riktig på brukeren. For mange

20 19 1 åpninger kan føre til at tilstøtende blæreområder folder seg over hverandre og skaper en mulig årepresseeffekt når anordningen festes ved hjelp av krok- og løkkestroppene eller klaffene. Hvis åpningene er for store, vil dette føre til lavtrykksområder som muligens kan føre til akkumulering av blod. Oppsugingstesten anvendes til forsøksvis å kvantifisere oppsugingsevnen (dvs. absorpsjon og bevegelse) som behøves ved det indre laget 12 av trykkmansjetten. Først kuttes en prøve fra det indre laget av den testede utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelsen og 929-mansjetten i den kjente teknikken. Prøven har en lengde på 1,24 cm (6 in) og en bredde på 1,91 cm (0,7 in). Det kan anvendes andre lengder. Prøven markeres med en langsgående midtlinje, slik at strimmelens lengde deles i to deler på 7,62 cm (3 in). Prøven veies, og vekten registreres som utgangsvekt. Prøven festes til et laboriatoriestativ eller en annen struktur. Laboratoriestativet har en arm som går horisontalt fra en vertikal stang. Armens vertikale posisjon på stangen er justerbar. Prøven festes inntil armens frie ende slik at prøvens lengde går nedover, i hovedsak vinkelrett på armen. 2 3 Et 400 ml beger med oppsugingsfluid plasseres under prøven mens den henger fra laboratoriestativet. Oppsugingsfluidet er romtemperert springvann tilsatt rød næringsmiddelfarge som kontrast mot prøven. Med begeret under prøven senkes laboratoriestativets arm slik at prøven senkes ned i oppsugingsfluidet til prøvens midtlinje. Prøven forblir nedsenket i 60 sekunder. Etter 60 sekunder heves laboratoriestativets arm for å trekke prøven helt opp av oppsugingsfluidet. Prøven forblir over begeret i sekunder for å la eventuelt overskudd av absorbert fluid dryppe av. Etter sekunder kuttes prøven i to ved midtlinjen, og den nedre halvdelen av prøven (dvs. den delen av prøven som var senket ned i oppsugingsfluidet) kasseres. Den andre halvdelen av prøven (dvs. den øvre delen) veies på en digitalvekt med en presisjon på 1/0. gram. Denne vekten registreres, og vekten av fluidet som ble oppsugd, beregnes ved at den opprinnelige halve vekten av prøven subtraheres fra vekten av den øvre delen etter oppsuging. Prøven legges på et plastark, og avstanden oppsugingsfluidet beveget seg, måles fra kuttenden (dvs. midtlinjen) til det høyeste punktet hvortil oppsugingsfluidet beveget seg. Denne avstanden registreres. Etter registrering av bevegelsen av oppsugingsfluidet forblir prøven uberørt på plastarket i 60 minutter ved omgivelsestemperatur. Etter 60 minutter måles

21 avstanden fra kuttenden av den øvre delen til det høyeste punktet hvortil oppsugingsfluidet beveger seg. Denne avstanden registreres. Deretter veies den øvre delen på digitalvekten, og vekten registreres. Ved hjelp av de registrerte dataene ovenfor bestemmes gjennomsnittlig oppsugingshastighet med hensyn til oppsugingsavstand for materialet anvendt ved det indre laget etter følgende ligning: hvor WD 60s er gjennomsnittlig oppsugingsavstand for de fire prøvene etter 60 sekunder. Videre beregnes gjennomsnittlig oppsugingshastighet med hensyn til mengde av fluid oppsugd ved det indre laget etter følgende ligning: 1 hvor WW 60s er gjennomsnittlig vekt av fluidet oppsugd av de fire prøvene etter 60 sekunder. 2 3 Ved hjelp av ovenstående testmetode ble oppsugingsevnen til CoolDry, modellnummer CD9604, bestemt. Det ble kuttet fire prøver fra et lag av CoolDry, modellnummer CD9604, og prøvene ble veid. Hver prøve har en tørrvekt på 0,40 gram, slik at den halve vekten, og derfor den opprinnelige vekten av den øvre delen, er 0, gram. Den gjennomsnittlige vekten av den øvre delen av prøvene etter 60 sekunder i oppsugingsfluidet var til sammen 0,49 gram, med den største observerte vekten på 0,0 gram og den minste vekten på 0,48 gram. Den gjennomsnittlige vekten av det oppsugde fluidet er 0,29 gram for en prøve. Gjennomsnittlig oppsugingsavstand for den øvre delen av prøvene etter 60 sekunder i oppsugingsfluidet er,72 cm (2,2 in), med den største avstanden registrert ved,88 cm (2,31 in) og den minste avstanden registrert ved,6 cm (2,19 in). Den gjennomsnittlige vekten av den øvre delen etter 60 minutter ved omgivelsestemperatur er 0,213 gram, med den største vekten registrert ved 0,22 gram og den minste vekten registrert ved 0,21 gram. Gjennomsnittlig oppsugingsavstand for den øvre delen etter 60 minutter ved omgivelsestemperatur er 7,16 cm (2,82 in), med den største avstanden registrert ved 7,62 cm (3,00 in) og den minste avstanden registrert ved 6,68 cm (2,63 in).

22 21 Ved hjelp av dataene og ligningene ovenfor er gjennomsnittlig oppsugingshastighet med hensyn til avstand (WD 60s ) ca. 0,092 cm/s (0,037 in/s). Den gjennomsnittlige oppsugingshastigheten med hensyn til mengde av oppsugd fluid (WW 60s ) er ca. 0,0048 g/s. Den bestemte oppsugingshastigheten og avstanden gjør det mulig å konstruere åpningene 32 rundt mansjetten for å forbedre komforten, mens klinisk akseptabel blodgjennomstrømning opprettholdes. Den blotte inkluderingen av oppsugingsmateriale sikrer ikke kjøleeffekten for pasienten. Oppsugingshastigheten og avstanden må korreleres med åpningens egenskaper for å sikre klinisk virkningsfull økning i blodgjennomstrømning, som angitt i tabell IV nedenfor. 1 Foretrukket har det indre laget 12 en gjennomsnittlig oppsugingshastighet med hensyn til avstand (WD 60s ) som er minst ca. 0,024 cm/s (0,01 in/s), og en gjennomsnittlig oppsugingshastighet med hensyn til vekten av oppsugd fluid (WW 60s ) på minst ca. 0,002 g/s. 2 3 Konstruksjonen med oppsugingslag, åpninger, blære og ytre lag drøftes. Åpningene må dimensjoneres og formes for å opprettholde blodgjennomstrømningseffekten av en trykkmansjett slik som modell 929 og for å tilveiebringe forbedret fordamping av fuktighet for å øke pasientens etterlevelse av behandlingen. Under henvisning til fig. 1 og 4 er mansjett konstruert slik at deler av de mellomliggende lagene 14, 16 ikke ligger over det indre laget 12, slik at fuktighet oppsugd av det indre laget 12 føres til åpne deler av det indre laget 12 og fordamper til atmosfæren. I denne illustrerte utførelsesformen inkluderer hver oppblåsbar blære 24a, 24b, 24c åpninger 32 som går gjennom henholdsvis de første og andre mellomliggende lagene 14, 16 til det indre laget 12. Én måte å danne en slik åpning på er å forsegle de mellomliggende lagene 14, 16 sammen i ytterkanten av den respektive blæren 24a, 24b, 24c ved hjelp av en kontinuerlig forseglingslinje 34. Delene av de mellomliggende lagene 14, 16 innenfor en ytterkant av forseglingslinjen 34 kan fjernes, slik som ved kutting, hvorved åpningene 32 dannes. Andre måter å danne åpningene 32 på er omfattet av denne oppfinnelsen. Når en åpnings størrelse og mønster er bestemt, lages en metallform til å kutte åpningene i PVC-blærematerialet for de motsatte lagene.

23 22 1 Ifølge oppfinnelsen er åpningen form generelt som en vanndråpe. Hver åpning 32 smalner fra en første rund endedel mot en andre, mindre rund endedel. Vanndråpeformen tilveiebrakte den kliniske effekten, som påvist i tabell IV, og denne formen ga mulighet for det største antallet av åpninger innenfor det tilgjengelige området uten å svekke blærens strukturelle integritet. Det tilgjengelige blæreområdet varierer fra mansjett til mansjett på grunn av sømlinjens plassering og andre trekk. Jo flere åpninger, ved samme areal per åpning, desto større område av mansjetten eller kroppsomslaget er tilgjengelig for fordamping. Sirkelen og den større vanndråpeformen sikrer høyere lavtrykk enn den middels vanndråpeformen ifølge den foreliggende oppfinnelsen. Som angitt ovenfor er lavtrykksområder utsatt for akkumulering av blod. Tabell III viser den middels vanndråpeformen som den foretrukne formen for den foreliggende oppfinnelsen. Andre former er mulige for trykkanordninger av forskjellige former og størrelser. Åpningens form, størrelse og fordeling som definerer prosentvis åpent areal, er proporsjonal med blærestørrelsen. Som angitt i den foreliggende oppfinnelsen bestemte søkerne at ca. 6 % åpent areal per mansjett er foretrukket for å opprettholde klinisk effekt, samtidig som fordamping eller kjøling for pasientkomfort forbedres. 2 Vanndråpeformen har ett av det høyeste antallet av åpninger for anordningen som vist på figur 1 og. Arealet per åpning demonstrerte også god strukturell integritet ved anvendelse, og en form som muliggjorde et jevnt fordelt mønster ved mansjetten. Dette sikrer et optimalt antall av fordampingspunkter ved et lavt prosentvis åpent areal for en mansjett, men ikke for lavt prosentvis åpent areal slik at fordamping ikke vil forekomme ved en hastighet som forbedrer pasientkomforten og således pasientens etterlevelse. Jo flere åpninger, desto kortere behøver den oppsugde fuktigheten å bevege seg for å nå atmosfæren fra under lagene av ikke-vevd materiale. Tabell III Egenskaper ved åpningens form Åpningens form Åpent areal per åpning [cm 2 / (ln 2 )] Nr. for åpning ved en mansjett Åpent areal for en mansjett 029 Oval,23 / (0,81) 23 6,7 % 029 Liten vanndråpe 1,74 / (0,27) 27 2,6 %

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21736 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 19/00 (06.01) A41D 19/01 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2098214 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61H 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2098213 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61H 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2437272 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01B 7/28 (06.01) H01B 9/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2626482 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/147 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2399741 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B32B 27/40 (06.01) C08J 7/04 (06.01) C09D 17/04 (06.01) D21H 19/82 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2240687 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 3/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer