Lyme borreliose og flåttbåren encefalitt (TBE).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyme borreliose og flåttbåren encefalitt (TBE)."

Transkript

1 Lyme borreliose og flåttbåren encefalitt (TBE). Klinikk, diagnostikk og behandling. Hva er status og holder vi nasjonalt et ønsket nivå? Per Bjark Rådgiver/lege Avdeling for smittevern, OUS-Rikshospitalet Nettundervisning

2 Voksen Voksen hunflått hunflått etter etter mange mange dagers dagers kontakt. kontakt. Ixodes Ixodes ricinus. ricinus. De De fleste fleste humane humane bitthendelser bitthendelser v/nymfeformen, v/nymfeformen, størrelse størrelse ca ca 1,5-2,5 1,5-2,5 mm mm Nærbilde: Flått ( 12 millimeter lang! ) Nærbilde: Flått ( 12 millimeter lang! ) 2 tidligere beitesteder ( uvanlig. ) + 2 tidligere beitesteder ( uvanlig. ) 2 2

3 Historikk Lyme borreliose Erythema migrans kjent fra tidlig på 1900-tallet som hudreaksjon etter flåttbitt. Arvid Afzelius ( Erythema chronicum migrans ) Hjernehinnebetennelse etter flåttbitt påvist omkring (Garin, Bujadoux) Sven Hellerstrøm, 1930 ECM + meningitt. Carl Lennhoff(Magdeburg/Oslo) årene, spirochete-teori. Bannwarth: flåttsykdom med meningoradikulitt, 1944 Binder &al.würzburg 1955: hudtransplantasjon, overførte EM! Lyme disease: leddsykdom etter flåttbitt, Old Lyme, Conn.,USA midt på 1970-tallet. ( Allen Steere& S.Malawista ) Bakterien Borrelia burgdorferi som årsak til Lyme disease, W.Burgdorfer (USA) Diagnostiske antistofftester siden slutten av 1980-årene, forbedret i senere år. 3

4 Hovedtyper av Borrelia burgdorferi sensu lato B. afzelii(b.a.): typisk skandinavisk, hudforandringer (også i kronisk form) er karakteristisk, men kan gi forskjellige sykdomsbilder. Evt. atypisk nevrologi! B. garinii(b.g.): typisk mellomeuropeisk (men også hos oss): nervesystem affiseres, men også varierte sykdomsbilder ellers. Den mest nevrotrope genotype. (Også den mest cardiotrope?) B.bavariae utpreget artrotrop(?), regnes vanligvis med til B.g. B. burgdorferi sensu stricto (B.b.s.s.): typisk amerikansk, litt også i Europa, mye leddsykdom, aldri ACA, mindre av akutt nervesystemssykdom. Mere allmennsymptomer (mild feber, etc) B. valaisiana, B. lusitaniae, B. spielmanii (A14S), m.fl, utbredelse, omfang og relative vevstropisme uklart. (Antatt mindre patogene.) Blandingsinfeksjoner forekommer trolig ikke så sjelden og varierte sykdomsutslag er vanlig. 4

5 Stadier av Lyme borreliose 1.stadium ( Tidlig, lokalisert sykdom ) : Ringformet hudutslett på bittstedet: erythema migrans(em). Raskere ekspansjon og mer inflammasjon, men raskere regress v/b.b.s.s. Begynner noen dager etter bitt/smitte, kan vare mange uker (spesielt i Europa) med økende størrelse før det blekner av (spontanforløp ubehandlet) Flateformig EM, spes. B.b.s.s, men også de andre genotyper og spesielt på bena. Ingen sjeldenhet! Atypisk utseende EM distalt på underekstremiteter inkluderer bulløse og petecchiale elementer. Milde allmennsympt., spes v/b.b.s.s., evt.noe lokal lymfadenitt Ca 20% positiv blodkultur ved erythema migrans i USA(B.b.s.s.!) 5

6 Stadier av Lyme borreliose 2. stadium ( Tidlig, disseminert sykdom ): Vanligvis minst 4 uker etter smitte, inntil ca 1 år: - Flere erythema migrans,spes.b.b.s.s.(nb.uttrykk for dissem.sykd.!) - Borrelia lymfocytom ( lymfadenosis cutis benigna ),evt.som stad.1. - Leddsmerter, evt. med hevelse (vanligvis store ledd, spes. knær) Ofte bare ett ledd primært, evt. et par, og milde initiale symptomer! - Nevrologiske symptomer (mild meningitt, facialisparese, smerteilinger med varierende lokalisasjon, Bannwarth-syndromet ). - Hjerteaffeksjon: atrioventrikulært blokk eller andre rytmeforstyrrelser. - Øyeaffeksjon ( retinitt, opticusnevritt, øyemuskelaffeksjon, conjunctivitt,chorioiditt, blødning,amotio) - Mild hepatitt, biokjemisk, subklinisk, (uten klinisk betydning?) - Nyreaffeksjon: mikroskopisk hematuri,lett proteinuri - Constitutional symptoms, lokal eller generell lymfadenpati, mild splenomegali, nonexudative sore throat,litt temp.forh.(b.b.s.s.) 6

7 Hjerteborreliose Vanligvis en 2.stadiums sykdom Atrioventrikulære blokk av forskjellige grader er vanligst Andre rytmeforstyrrelser forekommer Hjertesvikt mer sjelden, men ref.pediatrisk us.: J.M.Costello & al.lyme carditis in children: presentation,predictive factors, and clinical course. Pediatrics 2009;123:e835-e841. (Fra USA, mao B.b.s.s.-inf.) Fant tegn til carditis hos 33/207 barn med tidlig disseminert Lb. 9 hadde 3.grads AV-blokk. 4 med alvorlig hjertesvikt, 3 av disse endomyocardial biopsi med betydelig lymfocytær myocarditt, markant innslag av plasmaceller, samt muskelcellenekrose. Fant spirocheter i biopsiene. Risikogruppe: barn >10 år. (Andre publik. med 1-3 pas.: tenåringer) God langtidsprognose. (1 pas med 2.grads blokk etter vel 2 ½ år). Langvarig sviktproblematikk og arytmi sees hos voksne, underdiagnostisert? 7

8 Kronisk kardiomyopati ved Lyme borreliose Vegsundvåg,Nordeide,Reikvam&Jenum: T.f.Dnlf. Nr.23,1993 8

9 Stadier av Lyme borreliose 3.stadium, vanligvis mer enn 12 mnd fra primær smitte ( Sen, disseminert sykdom ). - Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) (rammer spesielt hender og føtter med dyp rødbrun farge og svinn av hudelementer ) - Sklerodermiske hudforandringer og migrerende exanthemer. - Kroniske leddplager og kroniske muskelsmerter. - Keratitt - Forskjellige symptomer fra nervesystem. (inkl. mentale/kognitive forandringer; lammelser, motor neuron disease, nevralgier, demens, pseudotumor cerebri, hjerneinfarkter). - Cardiomyopatier ( cardiomegali, svikt, rytmeforstyrrelser ). - Fatigue! 9

10 Også et stadium? Borreliosis latens? Analogi til lues - begge spirochetesykdommer! Ingen autorisert betegnelse for L.b., men meget mulig biologisk reell Benjamin Luft 2008: B.b.:the professional persister (Vi behandler lues latens, men ikke borreliosis latens. Er det biologisk riktig eller logisk velbegrunnet?) 10

11 Problemer i diagnostikk I tidlig fase ofte negative borreliaprøver (påviser immunreaksjonen i kroppen, ikke bakterien!). OBS for langvarig solitær IgM og uspesifikt IgM.(Immunoblot!) Erythema migrans er en klinisk diagnose! Blodprøve uviktig! Ikke alle danner antistoffer like godt, sero-negative borrelioser! Målbart immunsvar ved L.b.; kan være tregt, det må man ta hensyn til i vurderingen av testresultat (betyr ikke dårlige tester!), kan endog utebli ved meget tidlig behandling Testene kan oftest ikke skille mellom fersk og gammel infeksjon, men båndmønster i WB kan gi holdepunkt. Mangel på gode aktivitetsmarkører. Vanlige infeksjonsparametere som regel negative ( ikke systemreaktiv infeksjon ).Noen leddborrelioser SR>20 mm. 11

12 Problemer i diagnostikk, PCR Agenspåvisning ved dyrkning ressurskrevende, langsom og med lav sensitivitet Culture independent techniques : Mikroskopi:Foreløpig sees som en usikker metode; flere aktører med høy funnfrekvens; savner entydig og akseptert undersøkelsesteknikk,samt dyrknings-/pcr-bekreftelse. PCR (nukleinsyre amplifikasjons teknikk,nat): At present, no commercial, CE-marked and sufficiently validated PCR assay is available. (O.Nolte, The Open Neurology Journal,2012,6,(suppl.1-M7) ) Noen laboratorier har merkelig høy funnfrekvens på for eksempel serumprøver. Gullstandard!?? For the ordering physician and for the patient requesting PCR analysis,these pitfalls are usually invisible. (Nolte) 12

13 Kategorier av nevrologiske manifestasjoner, tidlig sykdom Meningopolynevropati/ Garin-Bujadoux - Bannwarthsyndrom, spesielt rel. til B.garinii, den vanligste nevroborreliose Perifer facialisparese, eventuelt dobbeltsidig (Spinalpunktér!) Annen hjernenerveaffeksjon ( 3.,4.,6.,8.; sjelden 5. ) Serøs meningitt (celletall 2-sifret til noen hundre, mono og polynukl.) Akutt myelitt Stroke like disorders ( Vaskulittgenese ) 13

14 Muskuloskeletal borreliose, en underkjent gruppe Trolig vår hyppigste kliniske manifestasjon ved disseminert B.afzeliiinfeksjon Typisk med artralgier og myalgier Oftest ikke objektive leddfunn Artralgiene berører store ledd Myalgien viser en spesiell, øm post-exercise stølhet i store muskelgrupper på lavere aktivitetsnivå enn forventet Nesten alltid solid antistoffnivå for IgG Høye immunkompleksverdier vanlig Lite å finne i basisprøver (Hvite bl.l., SR, CRP) 14

15 Problemer i serologisk diagnose av borreliose Nevroborreliose mindre immunogen enn muskuloskeletal borreliose eller langvarig dermatoborreliose. Okulær borreliose f.eks opticusnevritt, kan være seronegativ. Bannwarth-syndromet kan være uten påviselige antistoffer i inntil 2 mnd fra debut. Tidlig hjerteaffeksjon kan være seronegativ! Rutinetester påviser ikke immunkompleksbundne antistoffer. ( Complexed antibodies are likely to signify disease activity, whereas free antibodies alone do not necessarily do so. Schutzer et al.,lancet 1990,335,312-15) Annen ref.: Brunner,M & Sigal L H:Use of serum immune complexes. J.Clin.Micr. 2001, ( valuable in seroconfirmation and clinical status of B.b. infection ) 15 15

16 Immunkompleksundersøkelser ved SiV Ofte markante funn ved muskuloskeletale borrelioser. Alltid massive forhøyelser ved acrodermatitis chron.atroph. Forbigående forhøyelser ved erythema migrans og tidlig nevrologisk sykdom(bannwarth-syndrom) Mange tilfeller med symptomatisk bedring og sammenfallende reduksjon i sirkulerende immunkomplekser. Trenger ofte lang observasjonstid for signifikante funn. 16

17 Immunkompleksundersøkelser ved SiV 66 år gml mann, mangeårig sykdom, sterkt seropositiv, fatigue + muskuloskeletale symptomer 17

18 Immunkomplekser Hva er den antigene komponent? (Borreliaderiverte proteiner?) Vevsreservoar i en dynamisk balanse med serum? Betydning av dekorinbindende protein?(dbp) Etter vellykket behandling tendens til langsom reduksjon Individuelle forskjeller mht symptomgivende nivå og hvilken reduksjon som er assosiert med subjektiv bedring 18

19 Cystiske persistensformer av Borrelia burgdorferi B. Burgdorferi transformeres fra mobile spirocheter til immobile cysteformer under visse unfavourable conditions.(ny betegnelse 2009: Round-body propagules(rbs), PNAS 2009,Ø.Brorson,Lynn Margulis,m.fl.) Cysteformer kan revertere til vegetative spirocheter in vitro og in vivo. Betalaktam antibiotika befordrer cystedannelse i BSK medium. Klinisk betydning for behandlingsresistens og recidiv foreløpig utilstrekkelig dokumentert. ( Ø. Brorson: Infection : ) ( R. Murgia et al.: Wien Klin Wochenschrift 2002, ) 19

20 Nevrologi ved B.garinii versus B.afzelii Dyrkningspositive spinalvæsker korrelert til klinikk: Bannwarthsyndrom: Først og fremst B.garinii. B.afzelii: mye mer atypiske bilder, langtrukne, sen diagnose! En del dyrkningspositive CSF uten pleocytose, økt totalprotein eller intrathekale antistoffer. ( the isolation of borreliae from CSF samples was rather surprising. ) Flere menn med Bannwarthsyndrom (17/23) B.afzelii-gruppen hyppig hodepine, vertigo(p=.05), manglende radikulære smerter (p<.001), lite meningeale sympt. (p=.009) The significance of B.afzelii in Lyme neuroborreliosis remains to be elucidated. Strle et al.:cid,2006,43, Hva betyr dette for oss i Skandinavia? 20

21 Treatment controversies Uansett om det er perifere symptomer eller sentralnervøse, foretrekkes ved nevroborreliose parenteral behandling de aller fleste steder. Hovedmiddel ceftriaxon 2 g x 1 i.v. pr døgn. Varighet 2-4 uker, med preferanse for 3-4 ukers behandling ved mange sentra, avhengig bl.a.av alder, sykdomsmanifestasjon og sykdomsvarighet. Uvisst om doxycyklin har et fortrinn ved de diffuse, sene nevroborrelioser forårsaket av B.afzelii. Evt. som tilleggsbehandling? Dose 200 mg x 2? Cysteaktive midlers plass (tinidazol, metronidazol) uavklart. Unntaksvis meget lang beh. ( pseudotumor cerebri,ref.oksi &al,brain 1996) Flerkombinasjoner av antibiotika omdiskutert. 21

22 Treatment controversies In Europe, it has been suggested that oral doxycycline may be adequate therapy for acute neuroborreliosis. Although this medication may be used successfully in patients who have only facial palsy in the United States, it is important to assess whether such patients have more diffuse involvement of the nervous system, which is best treated with intravenous therapy. After treatment, the signs and symptoms of acute neuroborreliosis usually resolve within weeks, but those of chronic neuroborreliosis improve more slowly over a period of months. Objective evidence of relapse is rare after a 4-week course of therapy. (Steere, 2005) Poenger: Doxycyklin er prinsipielt bakteriostatisk, ceftriaxon baktericid. I CNS er det vanskelig å oppnå konsentrasjon av doxycyklin over MIC-nivået.(200 mg/dag for lite?) Unnlat aldri spinalvæskeundersøkelse ved mistanke om neuroborreliose. Oppfølgende spinalvæske us etter 6-12 mndr. 22

23 Behandling disseminert sykdom Nevroborreliose: sykehusbehandling! Skikkelig utredning! Spinalpunksjon hører normalt med! Beh.valg kontroversielt p.t. Leddborreliose: som regel solid seropositiv; doxycyklin er førstevalg, men aldri bare 2 uker! Penicillin V anbefales ikke. Cardial borreliose: sykehusbehandling! Telemetri i starten. Okulær borreliose: spesialistoppgave: oftalmolog og infeksjonsmedisiner. Problem: stumt organ immunologisk, serologien kanskje ikke konklusiv. Acrodermatitis chr.: doxycyklin dager Multiple EM og lymfocytom: varighet 14 dager og mer, oftest doxycyklin; alternativ: amoxicillin. Er diagnosen klar, kan pas. godt behandles i almenpraksis og uten biopsi. 23

24 Behandlingskontroll Klinikk! Ikke hyppige serologikontroller! Spinalvæske: ktr mndr. Proteinverdi bør normaliseres. Intrathekal antistoffproduksjon kan vare flere år. (Antistoffindeks kan godt øke selv om behandlingen er vellykket/sanerende!) Serologi dårligere ved nevroborreliose enn på muskuloskeletal borreliose. C6 peptid antistoff best? Uansett: det tar lang tid å få signifikante titerfall hos de fleste (mange mndr.- flere år). Rebehandling? Må ofte vurderes! (Hvordan vet vi at rebehandling ikke hjelper etter adekvat behandling når vi ikke vet hva som er adekvat behandling?) (Ofte brukt negativ ref.for rebeh.: Klempner & al, NEJM 2001) 24

25 Hvorfor blir noen syke av B.b.-smitte,andre ikke? Ref. us. ved B.H.Skogman et al.:adaptive and innate immune responsiveness to Borrelia burgdorferi sensu lato in exposed asymptomatic children and children with previous clinical Lyme borreliosis. Clin. and Developmental Immunology, Isolert mononucleære hvite blodlegemer (PBMC)fra pasientene, stimulert med en antigensuspensjon av OspA og OspB fra en B.garinii stamme. ELISPOT analyse på IFN-gamma og IL-4. Fant ingen forskjell i cytokinmønster hos 1)kontroller, 2)barn seropositive uten sykdomsanamnese og 3)barn tidligere behandlet for L.b. Aldersgruppe 5 år. Svakhet: IgG-funn hos pas. bare angitt som positive, ikke kvantitert. Previous clinical LB rommer diagnostisk usikkerhet, bare 4/24 var antistoff positive ved aktuelle etterus. 25

26 26 26 Erythema migrans hø. lår. Typisk ring med sentral oppklaring.

27 27 27

28 Erythema migrans i knehøyde (I) 28 28

29 Erythema migrans i knehøyde (II) Ekspansjonssone 29 29

30 Erythema migrans med bulladannelse

31 Erythema migrans, eller? Vær oppmerksom på uspesifikk bittreaksjon: Tidlig opptredende lesjon på bittsted Myntstor, inntil 3(-4) cm diameter Rund, men uten sentral oppklaring Progredierer ikke Lett infiltrert, evt litt kløende Kan vare inntil et par uker Feildiagnostiseres altfor ofte som EM Mekanisme: Fremmedprotein i flåttens spytt utløser inflammatorisk respons 31

32 ACA 32 32

33 ACA Merk asymmetri. 33

34 ACA Acrodermatitis chronica atrophicans ( føtter og kneregion; mer normal hud på leggene ). 34

35 Borrelialymfocytom Merk papilleprofilen 35

36 Non- suppurative panniculitis pre-treatment 36

37 Non- Non- suppurative suppurative panniculitis Last follow-up examination 37

38 Aktuell situasjon i Norge Mye usikkerhet i primærhelsetjenesten, spesielt utenfor endemiske områder Selv erythema migrans-diagnosen misoppfattes Vaklende praksis i mange sykehus Manglende forståelse av spirochetesykdommers biologiske mangfold For lite individuelle behandlingsvurderinger For mange laboratorier med ikke-optimal diagnostikk? Lite tilgang på agensdiagnostikk (som i de fleste land) Stort forbedringspotensial i a)klinisk diagnostikk og sykdomsforståelse b)innsiktsfull behandling og oppfølgning 38

39 Utenlandske prøver? Vet de noe vi ikke vet? Hva er deres repertoar? Basis: Immunoblot, samme som er tilgjengelig i Norge. Ikke validerte tester: CD57-celler og lymfocytt-transformasjonstester (LTT, ELISPOT). Dog: en fremtid for cellulære immuntester? Behandlingsanbefalinger ofte ekstreme Overdiagnostisering av co-infeksjoner(?) 39

40 Nasjonalt normalprogram? ELISA-tester av god kvalitet er grunnlaget, IgM og IgG IgG skal kvantiteres! (Dessau 2010: borrelia serology is a quantitative matter ) Immunoblot-kontroll på IgM-funn som bedømmes å trenge avklaring. Immunoblot på lave IgG-antistoffer ( flere uspesifikke nå!, sens.opp=spes.ned.!), unødvendig på høye IgG-funn. Borr.C6-peptid-antistoff vurderes i tvilstilfeller (nevrologi spesielt?) Immunkompleks er ikke standard, prosjektarbeid bør fortsettes DAKO nevroborrelioseindeks byttes ut (?). Reiber-indeks inn (?) Cellulære diagnostiske tester ikke klare for implementering Vi må gå mer i takt i Norge! (Selv om det faller oss vanskelig ) 40

41 Lyme borreliose forebyggelse? Ingen vaksine tilgjengelig foreløpig. (Kommende OspC-vaksine?) TBE-vaksinen gir ingen beskyttelse mot borreliose Oppmerksomhet for flåttbitt i endemiske områder; adferd og påkledning! Fjerne flått så snart som mulig (ingen trygg 24-timers grense for borreliasmitte). Mekanisk fjernelse. Rutinemessig antibiotisk profylakse posteksposisjonelt er ikke anbefalt Redusere buskas og uryddig vegetasjon i private hager i endemiske områder Bekjempelse av rådyr reduserer flåttbestanden, men tar ikke Borreliareservoaret (smågnagere viktigst) 41

42 TBE= TBE=Tick-Borne Tick-Borne Encephalitis Encephalitis Litt historikk: I det 18.århundre beskrivelser av sannsynlig TBE i kirkebøker på Ålandsøyene I 1927 beskrivelser av sykdommen med sommeropptreden i Østerrike (meningitis serosa epidemica Schneider) I 1930-årene beskrivelser fra Russland og Sibir. I 1937 virus fra pasienters blod og Ixodes persulcatus, Russian spring-summer encephalitis, RSSE. I Danmark første tilf.1947? I 1948 virus i Ixodes ricinus i Tsjekkia og mildere sykdomsform I 1951 utbrudd i Slovakia etter konsum av upasteurisert geitemelk I 1954 første tilfeller beskrevet i Sverige, 1958 m/ virusfunn både fra pas. og I.ricinus, FSME, Früh-Sommer-Meningo- Enzephalitis 42

43 Tick-borne encephalitis, TBE Skyldes et virus i flavivirusslekten (Andre flavivirus: gulfebervirus, denguefebervirus, japansk encefalittvirus, m.fl.) Hovedsakelig to subtyper: vestlig variant i Sentral- og Øst-Europa,samt nordiske land østlig ( sibirsk )variant i Russland østover mot Sibir; (en tredje i fjerne Østen, asiatisk, avtagende) Louping ill, sauesykdom primært, encefalitt, også et flavivirus, Ixodes ricinus er vektor, sykdom hos menneske beskrevet 1934, varierende bilder: influensalignende, encefalitt, poliomyelittlignende, hemorrhagisk feber-lignende, de fleste tilf. i Skottland, obs. slakteriarbeidere 43

44 TBE meldt MSIS

45 TBE i Norge, diagnoseår og alder Fhi

46 Tick-borne encephalitis Reservoar: flått! ( flåtten er både vert og vektor!). (Mus er transitorisk bærer, ikke reservoar.) Poeng: co-feeding med transitorisk viremi hos vertsdyret (Sara Randolph) Overføres av Ixodes ricinus vestlig variant, I. persulcatus,østlig variant Umiddelbar overføring ved flåttbitt (viktig!). Aggressiv turboflått (1 publ.) 46

47 Tick-borne TBE/Tick-Borne encephalitis, Encephalitis TBE Inkubasjonstid vanligvis 1-2 uker (fra et par dager til 4 uker) Bifasisk forløp typisk: a) Inntil en uke med feber (viremisk fase), hodepine, muskelsmerter,deretter klinisk bedring og evt. full symptom frihet i 1 uke +/-. b) Meningoencefalitisk fase (virusspredning til CNS) nakkestivhet, ryggstivhet, ataxi, bevisshetsforstyrrelser, talevansker, pareser (både spinale og hjernenervepareser).vekslende varighet. c) Ofte langvarig rekonvalesens med bl.a. kognitive problemer Barn kan ha milde og atypiske forløp, evt. bare førstefase-sympt. Bifasisk forløp det vanlige hos voksne Alvorligere i eldre aldersgrupper, bl.a. mer varige pareser og andre sekveler: kognitive!, men lav dødelighet (vestlig type 1-2%?,asiatisk dog alvorlig m/betydelig dødelighet) 47

48 TBE-diagnostikk og -behandling Klinikk og epidemiologi, flåtteksposisjon! Spinalvæske:pleocytose(mononukleære celler), øket protein, evt. spesifikt IgM Serum: antistoffundersøkelse. IgM påviselig hos de fleste ved start av 2.fase. IgG, kan vare i mange år. Sensitiv og god test. I 1.fase ofte nøytropeni og trombocytopeni Behandling symptomatisk, ingen spesifikk antiviral tilgjengelig Viruspersistens hos mennesker aldri påvist 48

49 TBE vaksinasjon TBE-vaksinasjon Inaktivert virus 3 doser: dose nr mndr etter første, 3. dose 5-12 mndr senere. Etter 3 doser 95-96% beskyttelse mot TBE-infek. Senere boosterdoser med 3-5 års mellomrom (anbefalt ikke sjeldnere enn hvert 3. år ved alder >60 år) (Men er det nødvendig, kfr. cellulær immunitet etter virusvaksiner?) TicoVac og TicoVac Junior reg. i Norge (FHI har i 2011 utvidet vaksineanbefaling til å inkludere noen nye kommuner og har inkludert barn ned til 1 års alder, det siste litt utenfor svensk praksis) I Sverige anbefales ikke vaks.<3 års alder, i praksis mest >7 år Vurder egen erfaring med flått, risiko, eksposisjon, alder! 49

50 TBE-forebyggelse TBE-vaksinasjon Vaksinasjon gir god beskyttelse, men kostnad og antatt/anbefalt revaksinasjonsbehov begrenser bruken til spesielt utsatte regioner. Unngå flåttkontakt. Rask fjernelse ikke tilstrekkelig forebyggelse, i motsetning til ved borreliasmitte. Adferd og påkledning! 50

51 Tiltak i sykehus? TBE-vaksinasjon Borreliose smitter ikke mellom mennesker Fra USA et par sannsynlige observasjoner av smitte etter blodtransfusjon I Norge restriksjoner på blodgivere etter flåttbitt og/eller påvist borreliose TBE: ingen interhuman smitte Ikke dokumentert transfusjonssmitte Ingen isolasjonstiltak i sykehus ved noen av disse infeksjonene 51

52 Anaplasmose (tidl. Ehrlichiose) Liten intracellulær bakterie: Anaplasma phagocytophilum, infiserer fagocytter, mest nøytrofile granulocytter Finnes i Norge kysten rundt (lite i Østfold) En del genetisk variasjon, men superinfeksjon/nyinfeksjon mest kjent hos dyr Human sykdom: Johan Bakken,USA, 80 år gml mann 1990, publisert 1994 ( human granulocytic ehrlichiosis ), fatalt forløp i multiorgansvikt i løpet av få dager Første europeiske tilfelle bekreftet i Slovenia 1997 Første norske tilf( 62 år kvinne, 25 år mann),telemark 1998 (Kristiansen et al. Tidsskr.N.Legeforen. 2001, 121, ) 52

53 Anaplasmose Kjent som sauesykdommen Sjodogg i hundrevis av år. Reservoar i naturen: smågnagere, villsvin, hjortedyr Gir alvorlig immunsvikt hos sau med kompliserende bakterielle infeksjoner,f.ex. osteomyelitter,spondylitter, artritter Forekomsten i flått av A.phagocytophilum i Norge: 5-6% av I.ricinus i Telmark og Rogaland (S.Stuen, 2008) Store regionale variasjoner i Europa 53

54 Human anaplasmose Underdiagnostisert sykdom? Seropositivitet i en borreliosepopulasjon betydelig Inkub.tid hos mennesker vanligvis 7-10 dager Ukarakteristisk febril, influensaaktig sykdom med hodepine, myalgier, evt. tørrhoste Vanligvis med kortvarig og fredelig forløp,noen ganger ukers forløp ubehandlet Trombocytopeni vanlig og kan være alvorlig Ingen kjent kronisk sykdom Hvis tidlig diagnose: god respons på doxycyklin i vanlig dose, varighet 2 uker(?) Svekker immunforsvaret for en periode, obs. for bl.a. soppinfek. 54

55 Human anaplasmose Smitteforhold: I Norge via vanlig skogflått, Ixodes ricinus Lang kontakttid nødvendig: vanligvis >24 timer før Anaplasma overføres fra flått til vert (S.Stuen) Kompliserende immunsvikt spesielt hos eldre mennesker Primær diagnostikk i tidlig fase: blodutstryk (krevende!) Serologien er god, men kan kreve en rekonvalesentprøve inntil ca 4 uker etter sykdomsdebut for endelig bekreftelse 55

56 Babesiose ( cattle malaria ) Også kalt piroplasmose. Kjent dyresykdom i mange år Victor Babes, Romania, 1888: Sur l hemoglobinurie bacterienne du boeuf Intraerytrocytær parasitt (a la malaria) Viktig zoonose, blodpiss hos kuer i Norge Vektor: flått Reservoar: B.microti (USA), smågnagere B.divergens (Europa), storfe Avtagende forekomst av kvegbabesiose i Norge siste decennier 56

57 Human babesiose Human babesiose Viktig å skille mellom amerikansk B.microti-sykdom og europeisk B.divergens-sykdom B.divergens overføres av I.ricinus B.microti overføres av I.scapularis Ikke interhuman smitte Europeisk form spesielt alvorlig hos splenektomerte Amerikansk babesiose oftest fredelig langtrukken,subfebril sykdom, kan ramme alle 57

58 Human babesiose, B.microti B.microti-sykdom spesielt i Nord-Amerika Også en ny species WA 1 piroplasma funnet i USA Mulig forekomst av B.microti i Europa (Polen) Seropositive individer registrert i Europa Kjent flåttbåren sykdom, også et fåtall transfusjonstilfeller rapportert Antagelig nokså lang kontakttid for overføring fra flått Inkub.tid fra en uke til mange måneder Protrahert, mild, subfebril sykdom med litt allmennsymptomer er vanligste forløpsform,men alvorligere tilf.hos eldre og immunsvekkede Diagnostiske muligheter: mikroskopi av blodutstryk, PCR, serologi (antistoffpåvisning) Aldri påvist i Norge! 58

59 Human babesiose, B.divergens B.divergens-sykdom i Europa spesielt rapportert fra Kroatia,Frankrike, Irland Meget få tilf. i Skandinavia 1 kjent norsk tilfelle (2008): splenektomert mannlig veterinær på Vestlandet, dramatisk sykdomsbilde etter behandling av syk ku, trolig inokulasjonssmitte, overlevde. Diagnose: blodutstryk,mikroskopi som ved malaria, intraerytrocytære malarialignende parasitter (ringformer) Hittil ikke regnet som noen viktig flåttbåren sykdom hos mennesker i Europa 59

60 Flåttbåren tularemi Flåttbåren tularemi Årsak: Francisella tularensis ( harepestbakterien ), stort dyrereservoar F.tularensis funnet hos flått i Vest-Agder i 1953 Første tilf. hos menneske i Norge påvist 1993 Biotop: Vasskalven, Tjøme, jordrotter Gir ulceroglandulær forløpsform (husk: Borreliose intet potensial for purulens!) Diagnose initialt vanskelig! Febril sykdom, pos.infek.parametere,allmennsymptomer Diagnose: antistoffpåvisning Behandling: kinoloner antagelig best Ref.: Brantsæter et al.; Tidsskr. Nor Lægeforen,1998,

61 Rickettsioser Små, obligat intracellulære bakterier I Skandinavia en liten forekomst av R.helvetica Kan være flåttbåren sykdom Sjelden diagnostisert, en del tilf. i Sverige dokumentert Febersykdom, diffuse symptomer OBS. for cardiale manifestasjoner Trolig en del milde tilfeller som ikke diagnostiseres 61

62 African tick bite fever Flåttbåren sykdom, Sør-Afrika, Botswana, Zimbabwe Helt annen type flått: Amblyomma Rickettsia africae (1994, Kelly, Raoult et al.) Inkub.tid ca 1 uke. Cutan lesjon: eschar på inokulasjonsstedet Kan være småflekket utslett ellers. Feber,hodepine,myalgi Kan initialt gi diff.diag. vurdering mot malaria Diag.bekreftelse: serologi, Stockholm/SMI, OBS.sen serokonversjon, kan trenge prøve etter >1 måned for bekreftelse Beh.: takknemlig rask respons på doxycyklin i vanlig dose 62

63 Andre flåttbårne sykdommer Human monocytær ehrlichiose (Sørstatene, USA) Andre rickettsioser: RMSF(=Rocky Mountain Spotted Fever, USA), Boutonneuse-feber ( R. conorii Middelhavslandene ). Masters disease,stari=southern Tick-Associated Rash Illness( flåttbåren hudsykdom, agens ukjent, USA ). Bærblukkersyken (ockelbosjukan) er vanligvis myggbåren; alfavirus, virusreservoar fugler; feber, utslett, leddsmerter, meget få tilfeller diagnostisert i Norge.Ingen interhuman smitte. 63

Flåttbårne sykdommer i Norge

Flåttbårne sykdommer i Norge Flåttbårne sykdommer i Norge Per Bjark Rådgiver/lege, OUS - Rikshospitalet Smittevernkonferanse i Vestfold 12.11.2013 Voksen hunflått etter mange dagers kontakt. Ixodes ricinus, viktigst i Norge. De fleste

Detaljer

Per Bjark Klinikk medisin Sykehuset i Vestfold,Tønsberg Foredrag Molde

Per Bjark Klinikk medisin Sykehuset i Vestfold,Tønsberg Foredrag Molde Per Bjark Klinikk medisin Sykehuset i Vestfold,Tønsberg Foredrag Molde 1.12.2008 Lyme borreliose Flåttbåren encefalitt, TBE Human anaplasmose(tidl.ehrlichiose) Babesiose Forskj. Rickettsioser (RMSP, African

Detaljer

Laboratoriediagnostikk av flåttbårne infeksjoner

Laboratoriediagnostikk av flåttbårne infeksjoner Laboratoriediagnostikk av flåttbårne infeksjoner - Lyme borreliose (Borrelia burgdorferi sensu lato) - Skogflåttencefalitt (Tick-borne encephalitis virus/tbe-virus) - Harepest (Francisella tularensis)

Detaljer

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Rapport om diagnostisering og behandling av flåttsykdom 2009 Rapporten er et resultat av

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer. Nevrolog Randi Eikeland Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

Flått og flåttbårne sykdommer. Nevrolog Randi Eikeland Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Flått og flåttbårne sykdommer Nevrolog Randi Eikeland Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Hva er flåttbårne sykdommer? Hvor farlige er flåttbitt? Klinikk Behandling Forebygging

Detaljer

Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis. Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg

Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis. Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Diagnostikk i lab.: Dyrkning Nukleinsyre amplifikasjon Serologi ELISA/CLIA Immunoblot Indikasjon,

Detaljer

Flått Harald Reiso Tromøy legesenter Flåttsenteret, Sørlandet Sykehus

Flått Harald Reiso Tromøy legesenter Flåttsenteret, Sørlandet Sykehus Flått Harald Reiso Tromøy legesenter Flåttsenteret, Sørlandet Sykehus Flått - Ixodes Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Etablert 2013. Mål: Systematisere & formidle ny kunnskap & forskning

Detaljer

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling Lyme nevroborreliose Diagnostikk og behandling Bakgrunn Mangler diagnostisk gullstandard Mangler gode behandlingsstudier Mål 1. Å undersøke om peroral doksysyklin er et adekvat behandlingsalternativ ved

Detaljer

6/5/2012. Tick borne encefalitt virus (TBE) Tickborne encefalitt (TBE): Skogflåttencefalitt og TBE-vaksine. Distribusjon av TBEV

6/5/2012. Tick borne encefalitt virus (TBE) Tickborne encefalitt (TBE): Skogflåttencefalitt og TBE-vaksine. Distribusjon av TBEV Tick borne encefalitt virus (TBE) Tickborne encefalitt (TBE): Skogflåttencefalitt og TBE-vaksine Susanne G. Dudman Avd. virologi FHI TBE virus og vektor Utbredelse av TBE Meldte tilfeller i Norge og Europa

Detaljer

Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland

Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland Borrelia Foto Ø. Brorson 2 Hva jeg ønsker å belyse i dag Nevroborreliose, vanskelig å kjenne igjen? Nevroborreliose, en

Detaljer

Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV. bioingeniør Anne-Berit Pedersen

Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV. bioingeniør Anne-Berit Pedersen Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV bioingeniør Anne-Berit Pedersen Borreliadiagnostikk - Hva gjøres rutinemessig - Hva gjøres av tilleggstester - Hvilke kriterier legges til grunn når

Detaljer

Nye analysestrategier ved mistanke om flåttbårn sykdom. Andreas Emmert; Lege Mikrobiologisk avdeling SiV

Nye analysestrategier ved mistanke om flåttbårn sykdom. Andreas Emmert; Lege Mikrobiologisk avdeling SiV Nye analysestrategier ved mistanke om flåttbårn sykdom. Andreas Emmert; Lege Mikrobiologisk avdeling SiV Vi vet at spesifisiteten på symptomene ved Borreliose er langt ifra 100%. For eksempel er spesifisiteten

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Systemisk borreliose. Kurs om flåttbårne sykdommer Tore Stenstad, seksjonsleder/overlege dr.med.

Systemisk borreliose. Kurs om flåttbårne sykdommer Tore Stenstad, seksjonsleder/overlege dr.med. Systemisk borreliose Kurs om flåttbårne sykdommer 01.12.16 Tore Stenstad, seksjonsleder/overlege dr.med. Meldeplikt MSIS Lokal infeksjon meldt frem til 1995 Etter 1995 kun disseminert sykdom. Klinisk forenlig

Detaljer

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling ÅPENT MØTE OM DIAGNOSTIKK AV LYME BORRELIOSE 16.NOVEMBER 2013 Sørlandet sykehus har forsket på Epidemiologi

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod 1.1 Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Borrelia artritt. Nettundervisning 02.02.12. Guro Furset Jensen, lege i spesialisering ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSHF.

Borrelia artritt. Nettundervisning 02.02.12. Guro Furset Jensen, lege i spesialisering ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSHF. Borrelia artritt Nettundervisning 02.02.12 Guro Furset Jensen, lege i spesialisering ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSHF. 1 2 Borrelia burgdorferi sensu lato Spiroket overført til menneske ved

Detaljer

Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis. Smitteverndagene, FHI, 22.04.2013. Knut Eirik Eliassen, ASP, Stipendiat og allmennlege

Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis. Smitteverndagene, FHI, 22.04.2013. Knut Eirik Eliassen, ASP, Stipendiat og allmennlege Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Smitteverndagene, FHI, 22.04.2013 Knut Eirik Eliassen, ASP, Stipendiat og allmennlege Flåttbårne sykdommer fra en allmennleges ståsted Guidelines Nasjonale faglige

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer. Nevrolog Randi Eikeland Leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

Flått og flåttbårne sykdommer. Nevrolog Randi Eikeland Leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Flått og flåttbårne sykdommer Nevrolog Randi Eikeland Leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Hva er flåttbårne sykdommer? Hvor farlige er flåttbitt? Klinikk, diagnostikk behandling,

Detaljer

Nevroborreliose hos barn. 21.05.2015 Marcus Schmidt Overlege, barneavdelingen SØ

Nevroborreliose hos barn. 21.05.2015 Marcus Schmidt Overlege, barneavdelingen SØ 21.05.2015 Marcus Schmidt Overlege, barneavdelingen SØ Utbredelse europeisk flått (Ixodes ricinus) Tidlig lokalisert sykdom Tidlig disseminert sykdom Sen sykdom Tidlig lokalisert sykdom Erytema migrans,

Detaljer

Hjerneslagpasienter i Romsdal samles i slagenhet på nevrologisk avd.

Hjerneslagpasienter i Romsdal samles i slagenhet på nevrologisk avd. Praksisnytt Informasjon til 1.linjetjenesten Samling hjerneslag ved nevrologisk avd., geriatrisk seksjon i Molde informerer, tilbud til lett grad CP, møteserie høst 2008, nytt gruppetilbud innen psykisk

Detaljer

Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt - anbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt - anbefalinger fra Folkehelseinstituttet Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt - anbefalinger fra Folkehelseinstituttet Berit Sofie Wiklund Seniorrådgiver, Cand. Pharm Folkehelseinstituttet, Div. for smittevern, Avd. for vaksine Smitteverndagene

Detaljer

Smittevernkonferanse Oppdatering flått. Flåttsenteret, utslett, agens, antistoffer, langtidsplager, BorrSci. Harald Reiso

Smittevernkonferanse Oppdatering flått. Flåttsenteret, utslett, agens, antistoffer, langtidsplager, BorrSci. Harald Reiso Smittevernkonferanse 270916 Oppdatering flått Flåttsenteret, utslett, agens, antistoffer, langtidsplager, BorrSci Harald Reiso Tromøy legesenter Flåttsenteret, Sørlandet Sykehus Flåttsenteret.no Ansatte

Detaljer

Prosjektoppgave ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, våren 2007 av stud.med. Rigmor E.A. Salvesen. Veileder: Professor Johan N.

Prosjektoppgave ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, våren 2007 av stud.med. Rigmor E.A. Salvesen. Veileder: Professor Johan N. - en oversikt over epidemiologi og klinikk, samt en retrospektiv studie av klinisk materiale kodet med flåttrelaterte ICD-9/10-diagnoser ved Ullevål Universitetssykehus 2000-2005 Prosjektoppgave ved Det

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer. Nevrolog Randi Eikeland Leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

Flått og flåttbårne sykdommer. Nevrolog Randi Eikeland Leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Flått og flåttbårne sykdommer Nevrolog Randi Eikeland Leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Hva er flåttbårne sykdommer? Hvor farlige er flåttbitt? Klinikk, diagnostikk behandling,

Detaljer

Flått og fluemark - hvordan takler vi det framover? Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau

Flått og fluemark - hvordan takler vi det framover? Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau Flått og fluemark - hvordan takler vi det framover? Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau Flått og fluemark Foto: Veterinærinstituttet Flått Ixodes ricinus (skogflått) Mange andre navn hantikk, skaumann,

Detaljer

Andre flåttoverførte infeksjonar. Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Helse Førde

Andre flåttoverførte infeksjonar. Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Helse Førde Andre flåttoverførte infeksjonar Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Helse Førde Oversikt Bakteriar Spirochete-infeksjonar (Borrelioser) Lyme borreliose Tilbakefallsfeber* Rickettsia flekkfeber (spotted

Detaljer

FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER HOS HJORTEVILT?

FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER HOS HJORTEVILT? MILTPROSJEKTET FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER HOS HJORTEVILT? Olav Rosef Torsdag 3.mars 2016 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Diskusjon om helsetilstand hos elg har foregått i mange år (små dyr) Diskusjon om årsaker og

Detaljer

Seroprevalensav mulig flåttoverført smitte i en sørlandskommune

Seroprevalensav mulig flåttoverført smitte i en sørlandskommune Seroprevalensav mulig flåttoverført smitte i en sørlandskommune Audun Aase og Lizette Balle Petersen Avd. for infeksjonsimmunologi Folkehelseinstituttet TickVA TickVAer et stort forskningsprosjekt på flåttbårne

Detaljer

Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson eller Sverre- Henning Brorson

Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson eller Sverre- Henning Brorson Spesifikke Borrelia burgdorferi immunkomplekser En årsak til seronegativitet og symptomer En mulig aktivitetsmarkør Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson

Detaljer

Flåttbårne sykdommer. Nevrolog Randi Eikeland -leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbåren sykdom

Flåttbårne sykdommer. Nevrolog Randi Eikeland -leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbåren sykdom Flåttbårne sykdommer Nevrolog Randi Eikeland -leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbåren sykdom Ixodes ricinus stadier (Foto: Vivian Kjelland) Epidemiologi Hva kan gi human sykdom etter flåttbitt

Detaljer

Crashkurs om flått. Yvonne Kerlefsen, MS Biologi/Rådgiver Flåttsenteret Kurs, Tønsberg 1 des 2016

Crashkurs om flått. Yvonne Kerlefsen, MS Biologi/Rådgiver Flåttsenteret Kurs, Tønsberg 1 des 2016 Crashkurs om flått Yvonne Kerlefsen, MS Biologi/Rådgiver Flåttsenteret Kurs, Tønsberg 1 des 2016 Hva er flått? Blodsugende parasitt Tilhører edderkoppdyrene. Ikke et insekt! 900 flåttarter i verden! Inndeles

Detaljer

TBEV og LIV sirkulerer samtidig i norske skoger

TBEV og LIV sirkulerer samtidig i norske skoger TBEV og LIV sirkulerer samtidig i norske skoger Bjørnar Ytrehus, Veterinærinstituttet Kirsti Vainio, Susanne G. Dudman, Folkehelseinstituttet Kim Willoughby, Janice Gilray, Moredun Research Institute,

Detaljer

Nevroborreliose Barn i Vestfold Lena Wighus Holtmon. Tønsberg

Nevroborreliose Barn i Vestfold Lena Wighus Holtmon. Tønsberg Nevroborreliose Barn i Vestfold 2004-2005 Lena Wighus Holtmon Tønsberg 01.12.16 1 24 barn inkludert Inklusjonskriterier: Klinisk mistanke om nevroborreliose og pleocytose i spinalvæsken og positive borreliaantistoffprøver

Detaljer

Hepatitt E infeksjon hos blodgivere

Hepatitt E infeksjon hos blodgivere Hepatitt E infeksjon hos blodgivere Svein Arne Nordbø Nasjonal Blodbankkonferanse 3. juni 2015 Virale hepatitter A B C D E Viruskilde feces blod blod blod feces Overføring fecal-oralt parenteralt parenteralt

Detaljer

MYGGBÅRNE SYKDOMMER. 21. November 2017 Torunn Nygård Spesialist i infeksjonsmedisin Avdeling for smittevern OUS Ullevål MYGGBÅRNE SYKDOMMER

MYGGBÅRNE SYKDOMMER. 21. November 2017 Torunn Nygård Spesialist i infeksjonsmedisin Avdeling for smittevern OUS Ullevål MYGGBÅRNE SYKDOMMER MYGGBÅRNE SYKDOMMER 21. November 2017 Torunn Nygård Spesialist i infeksjonsmedisin Avdeling for smittevern OUS Ullevål MYGGBÅRNE SYKDOMMER 700 millioner får en myggbåren sykdom hvert år (cdc) 1 million

Detaljer

Nevrolog PhD Randi Eikeland Leder NKFS. Tønsberg Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

Nevrolog PhD Randi Eikeland Leder NKFS. Tønsberg Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Nevroborreliose og langtidsplager Nevrolog PhD Randi Eikeland Leder NKFS Tønsberg 011216 Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Tidlig lokal 3-30 dager Erytema migrans Lymfocytom Tidlig utbredt

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET. Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) Min konklusjon

ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET. Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) Min konklusjon ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) En moderne Western blot som baserer seg på rekombinante in vivo antigener er å foretrekke da en her bruker spesifikke antigener

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 1 SYKEHISTORIE 48 år gammel mann. Tidligere hypertensjon og kroniske nakkesmerter. Ingen medikamenter Vekttap 18 kg. Kvalme og oppkast.

Detaljer

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utvikling av nye vaksiner Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utfordringer De vaksinene som er «lette å lage» har vi allerede De vaksinene det nå arbeides med, er vanskelige: Gjennomgått sykdom

Detaljer

ZOONOSER I ET KLIMAPERSPEKTIV. Solveig Jore Forsker, Zoonosesenteret Avdeling for helseovervåking

ZOONOSER I ET KLIMAPERSPEKTIV. Solveig Jore Forsker, Zoonosesenteret Avdeling for helseovervåking ZOONOSER I ET KLIMAPERSPEKTIV Solveig Jore Forsker, Zoonosesenteret Avdeling for helseovervåking Disposisjon Definisjoner Smittestoff / smittemåter Faktorer som påvirker epidemiologi Eksempler Vektor bårne

Detaljer

Hepatitt B-diagnostikk LIS-undervisning. Dag Henrik Reikvam Infeksjonsmedisinsk avd. 27.11.2014

Hepatitt B-diagnostikk LIS-undervisning. Dag Henrik Reikvam Infeksjonsmedisinsk avd. 27.11.2014 Hepatitt B-diagnostikk LIS-undervisning Dag Henrik Reikvam Infeksjonsmedisinsk avd. 27.11.2014 HBV-diagnostikk Tidligere sykdommer: Hepatitt B??????? Innhold Epidemiologi Virologi Sykdomsforløp Diagnostikk

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro PAPA SYNDROM Versjon av 2016 1. HVA ER PAPA 1.1 Hva er det? Forkortelsen PAPA står for pyogen artritt (leddbetennelse), pyoderma gangrenosum og akne. Det er

Detaljer

TUBERKULOSE. Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus

TUBERKULOSE. Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus TUBERKULOSE Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus DISPOSISJON Introduksjon/overblikk/Naturlig forløp Kasuistikker Diagnostikk/Behandling IGRA-latent tuberkulose BCG-vaksine

Detaljer

Pertussis (Kikhoste, Whooping cough 100 dagers hoste) Terje Tollåli Avd.overlege lungeavdelingen NLSH Bodø

Pertussis (Kikhoste, Whooping cough 100 dagers hoste) Terje Tollåli Avd.overlege lungeavdelingen NLSH Bodø Pertussis (Kikhoste, Whooping cough 100 dagers hoste) Terje Tollåli Avd.overlege lungeavdelingen NLSH Bodø Etiologi Pertussis Sykdommen første gang beskrevet i 1540 Bakterien identifisert i 1906 Vaksine

Detaljer

Andre infeksjoner KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT, ASP PMU 2014

Andre infeksjoner KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT, ASP PMU 2014 Andre infeksjoner KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT, ASP PMU 2014 Sex, vold, drap og sport UTE TIL LUNCH, 1988, Mandag kl 09, Håkon S., 27 år Sykehistorie 1, Håkon 25-årig ellers frisk mann

Detaljer

Flått og Tick borne encefalitt (TBE):

Flått og Tick borne encefalitt (TBE): Flått og Tick borne encefalitt (TBE): Åshild Andreassen, Kirsti Vainio, Susanne Dudman og Gabriel Ånestad Avdeling for Virologi (SMVI), Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI). Nasjonalt referanselaboratorium

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2011

Flått og flåttbårne sykdommer Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2011 2012 Årsrapport Flått og flåttbårne sykdommer Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2011 Heidi Lange Åshild Andreassen Berit Sofie Wiklund Susanne Dudman Sølvi Noraas Preben Ottesen Synne Sandbu Tone

Detaljer

Flåttbårne sykdommer-en oppdatering Leger Kalnes og omegn

Flåttbårne sykdommer-en oppdatering Leger Kalnes og omegn Flåttbårne sykdommer-en oppdatering 210515 Leger Kalnes og omegn Nevrolog Randi Eikeland Leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Ixodes ricinus stadier (Foto: Vivian Kjelland) Utbredelse

Detaljer

TBE en flåttoverført sykdom

TBE en flåttoverført sykdom TBE en flåttoverført sykdom Faktabank for journalister November 2010 Innhold Flåttoverførte sykdommer... 3 TBE Smittespredning... 3 Symptomer og behandling... 6 Vaksinasjon mot TBE... 7 Borreliose/borrelia...

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer (finnes også) i Nord-Norge

Flått og flåttbårne sykdommer (finnes også) i Nord-Norge Flått og flåttbårne sykdommer (finnes også) i Nord-Norge Emner Flått og borrelioseepidemiologi Borrelioseepidemiologi fra Ötzi the Iceman til Nord- Norge i 2016 Crashkurs i «flått» og «Borrelia» https:

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2012

Flått og flåttbårne sykdommer Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2012 2013 Årsrapport Flått og flåttbårne sykdommer Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2012 Fredrik Andersen Heidi Lange Åshild Andreassen Berit Sofie Wiklund Susanne Dudman Sølvi Noraas Preben Ottesen

Detaljer

ScandTick: Kartlegging av analysemetoder for diagnostikk av skogflåttencefalitt (TBE) i ØKS regionen

ScandTick: Kartlegging av analysemetoder for diagnostikk av skogflåttencefalitt (TBE) i ØKS regionen ScandTick: Kartlegging av analysemetoder for diagnostikk av skogflåttencefalitt (TBE) i ØKS regionen Forfattere: Åshild K Andreassen, Avdeling for Virologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo, Norge Tomas

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2010

Flått og flåttbårne sykdommer Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2010 2011 Årsrapport Flått og flåttbårne sykdommer Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2010 Heidi Lange Comelli Åshild Andreassen Phuong Dao Susanne Dudman Sølvi Noraas Preben Ottesen Synne Sandbu Tone

Detaljer

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Barn påp reise 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Risiko for alvorlig infeksjoner hos de minste barnna NORMENN PÅ REISE ÅR 2006 Ca. 1,2 mill. nordmenn dro ut av Norge juli med fly!! 1 av 3 blir syke på

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer

Flått og flåttbårne sykdommer 2014 Flått og flåttbårne sykdommer Årsrapport 2013 Emily MacDonald Heidi Lange Åshild Andreassen Berit Sofie Wiklund Susanne Dudman Preben Ottesen Synne Sandbu Arnulf Soleng Kirsti Vainio Ingeborg Aaberge

Detaljer

Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg

Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Veileder: Eget kapittel + hurtigguide for mikrobiologiske undersøkelser Andre labundersøkelser:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT 2008. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis ÅRSRAPPORT 2008 fra Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital Besøksadresse: Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital,

Detaljer

Pasientperspektiv på flåttoverførte sykdommer

Pasientperspektiv på flåttoverførte sykdommer Pasientperspektiv på flåttoverførte sykdommer Pasienterfaringer og samarbeid med helsevesenet Kurs for leger Kristiansand 10.10.2014 Norsk Lyme Borreliose-Forening Opprettet 6. april 2009 Formål: Drive

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Skogflåttencefalitt Tick-borne Encephalitis (TBE) Norge

Skogflåttencefalitt Tick-borne Encephalitis (TBE) Norge Skogflåttencefalitt Tick-borne Encephalitis (TBE) Norge 2011 Tone Skarpaas Overlege Mikrobiolgisk avdeling Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 1 Dieter Gniel Chiron/Behring 2 TBE in Europe 3 TBE Virus og

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Susanne G. Dudman, overlege dr. med. Avdeling for virologi, FHI Ebola seminar, Oslo kongress senter 10. desember 2014 Filovirus Marburg (1967) Ebola (1976)

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Flått og flugemark, korleis taklar vi desse utfordingane framover?

Flått og flugemark, korleis taklar vi desse utfordingane framover? Flått og flugemark, korleis taklar vi desse utfordingane framover? Av Lisbeth Hektoen, spesialveterinær, Helsetjenesten for sau Animalia Flått og flåttbårne sjukdommer Den viktigste flåtten for norsk sauehold

Detaljer

TBC. Hva er tuberkulose? Tæring. Tone Ovesen Tuberkulosekoordinator UNN Tromsø/ Regional tuberkulosekoordinator KORSN 25.

TBC. Hva er tuberkulose? Tæring. Tone Ovesen Tuberkulosekoordinator UNN Tromsø/ Regional tuberkulosekoordinator KORSN 25. TBC Hva er tuberkulose? TB Tæring Tone Ovesen Tuberkulosekoordinator UNN Tromsø/ Regional tuberkulosekoordinator KORSN 25. November 2010 Tuberkulose fortsatt aktuelt? Rundt 9 millioner nye tilfeller med

Detaljer

Barnelegesynspunkt Fagdag tuberkulose. FSS, 16.9.2014 Per Helge Kvistad

Barnelegesynspunkt Fagdag tuberkulose. FSS, 16.9.2014 Per Helge Kvistad Barnelegesynspunkt Fagdag tuberkulose FSS, 16.9.2014 Per Helge Kvistad 1 E. Munck. Syk pike 2 Tbc - Norge Svært lite klinisk problem i vårt område i dag. Norge av land med lågast insidens, 6/100 000/år

Detaljer

Lyme Nevroborreliose (LNB) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Randi Eikeland nevrolog og stipendiat SSHF

Lyme Nevroborreliose (LNB) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Randi Eikeland nevrolog og stipendiat SSHF Lyme Nevroborreliose (LNB) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Randi Eikeland nevrolog og stipendiat SSHF Epidemiologi Patogenese Agenda Sykdoms faser og sykdomsbilder og litt artritter og LNB

Detaljer

Oppfølging av meslingetilfeller

Oppfølging av meslingetilfeller Oppfølging av meslingetilfeller Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2015 Innhold Status på meslingetilfeller

Detaljer

Borreliose og CFS Likheter og ulikheter. Sørlandet rehabilitering Eiken 040615

Borreliose og CFS Likheter og ulikheter. Sørlandet rehabilitering Eiken 040615 Borreliose og CFS Likheter og ulikheter Sørlandet rehabilitering Eiken 040615 Nevrolog Randi Eikeland Leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Vektor og spiralbakterie Borrelia burgdorferi

Detaljer

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse Meningokokksykdom Smittsom hjernehinnebetennelse Denne brosjyren er skrevet for å informere om meningokokksykdom, og gi enkle, praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Systemisk Borreliose og langtidsplager. Kurs for Leger i Nord 14. og 15. januar 2016

Systemisk Borreliose og langtidsplager. Kurs for Leger i Nord 14. og 15. januar 2016 Systemisk Borreliose og langtidsplager Kurs for Leger i Nord 14. og 15. januar 2016 Tidlig borreliose 3-30 dg Erytema migrans Lymfocytom Tidlig systemisk 1-6 mnd + Nevroborreliose Artritt Hjerte affeksjon

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Innvandrere på besøk i sine hjemland - hva må de tenke på før reisen? Ragnhild Raastad Lege Reiseklinikken

Innvandrere på besøk i sine hjemland - hva må de tenke på før reisen? Ragnhild Raastad Lege Reiseklinikken Innvandrere på besøk i sine hjemland - hva må de tenke på før reisen? Ragnhild Raastad Lege Reiseklinikken Innvandrere på besøk i tidligere hjemland Står for en uforholdsmessig stor del av reiserelaterte

Detaljer

Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO)

Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO) Versjon av 2016 1. HVA ER CRMO 1.1 Hva er det? Kronisk residiverende multifokal osteomyelitt (CRMO) er

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer

Flått og flåttbårne sykdommer 2015 Årsrapport Flått og flåttbårne sykdommer Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2014 Solveig Jore Heidi Lange Åshild Andreassen Berit Sofie Wiklund Susanne Dudman Preben Ottesen Emily MacDonald

Detaljer

Undervisning om Hepatitt

Undervisning om Hepatitt Undervisning om Hepatitt Tanja Fredensborg Innhold: Bakgrunn for undervisning Hva er hepatitt? Hvordan smitter det? Forhåndsregler Vaksinasjon Stikkskader/smitte eksponering Bakgrunn for undervisning Ingen

Detaljer

- Rapport til Helsedirektoratet fra arbeidsgruppen

- Rapport til Helsedirektoratet fra arbeidsgruppen DIAGNOST STIKK OG BEHANDLI LING AV LYME BORRELIOSE SE - Rapport til Helsedirektoratet fra arbeidsgruppen November 2009 Forord Lyme borreliose er en sykdomstilstand som kun har vært kjent i underkant av

Detaljer

Bjørn Åsheim Hansen. Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold

Bjørn Åsheim Hansen. Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold Bjørn Åsheim Hansen Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold Disposisjon Epidemiologi Smitte Sykdomsforløp Behandling Framtidsutsikter Epidemiologi - verden 170 millioner smittede

Detaljer

Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen Epstein Barr virus Cytomegalovirus Humant herpesvirus 6/7 Borreliose Q-feber Enterovirusinfeksjoner Parvovirus

Detaljer

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber Versjon av 2016 1. HVA ER TRAPS 1.1 Hva er det? TRAPS er

Detaljer

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 Rosemarie Braun Hudavd. UNN 2011 ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 OVERSIKT Allergi bakgrunn/ definisjon Allergiske sykdommer, symptomer Allergitester Allergier ervervet på arbeidsplassen

Detaljer

Familiær Middelhavsfeber (FMF)

Familiær Middelhavsfeber (FMF) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Familiær Middelhavsfeber (FMF) Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Generelt følger man denne tilnærmingen: Klinisk mistanke:

Detaljer

TBEV i nye områder på Sørlandet og i Polen

TBEV i nye områder på Sørlandet og i Polen TBEV i nye områder på Sørlandet og i Polen Åshild Andreassen, Kirsti Vainio, Susanne Dudman og Gabriel Ånestad Avdeling for Virologi (SMVI) FHI, Piotr Cuber from Dept. of Parasitology and Aleksandra Drelich

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

Hepatitt E. Nettundervisning NFIM 20.3.14 Overlege Jørn-Åge Longva Medisinsk avd., Ålesund sjukehus

Hepatitt E. Nettundervisning NFIM 20.3.14 Overlege Jørn-Åge Longva Medisinsk avd., Ålesund sjukehus Hepatitt E Nettundervisning NFIM 20.3.14 Overlege Jørn-Åge Longva Medisinsk avd., Ålesund sjukehus 2 disposisjon Kasuistikk Virologi Diagnostikk Epidemiologi Klinikk Kronisk HEV Oppsummering 3 Kasuistikk

Detaljer

Parvovirusinfeksjoner Virologi, Klinikk, Patogenese, Diagnostikk. Halvor Rollag Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet

Parvovirusinfeksjoner Virologi, Klinikk, Patogenese, Diagnostikk. Halvor Rollag Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Parvovirusinfeksjoner Virologi, Klinikk, Patogenese, Diagnostikk Halvor Rollag Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Hundeparvovirus-infeksjoner Erythema infectiousum (Parvovirus B19) HPB19 Hydrops foetalis

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

bokmål fakta om hepatitt A, B og C

bokmål fakta om hepatitt A, B og C bokmål fakta om hepatitt A, B og C Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset.

Detaljer

Effekt av tidlig beiteslipp på tilvekst og forekomst av sjodogg hos lam på beite med flått

Effekt av tidlig beiteslipp på tilvekst og forekomst av sjodogg hos lam på beite med flått NSG - Norsk Sau og Geit Effekt av tidlig beiteslipp på tilvekst og forekomst av sjodogg hos lam på beite med flått Forfatter Lise Grøva, Bioforsk Økologisk Snorre Stuen, Norges veterinærhøyskole Håvard

Detaljer

HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005)

HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005) Dødsrisiko Uførerisiko KS-risiko HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005) Ved HIV-infeksjon var det tidligere generelt stor sykelighet og høy dødelighet. I 1996 ble det introdusert en ny behandlingsstrategi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

Uønskede hendelser etter vaksinasjon

Uønskede hendelser etter vaksinasjon Uønskede hendelser etter vaksinasjon Synne Sandbu Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006 2 Hva er en uønsket hendelse etter vaksinasjon? Klassifisering:

Detaljer

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Vaksinedagene 2014 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Tidligere anbefaling Mangeårig anbefaling

Detaljer

Vaksinasjon mot blåtunge serotype 8

Vaksinasjon mot blåtunge serotype 8 Til: Mattilsynet Fra: Veterinærinstituttet Dato: 26.02.2009 Emne: Vurdering av vaksinasjon mot blåtunge serotype 8 Vaksinasjon mot blåtunge serotype 8 Formål med vaksinasjon En vaksinasjonskampanje mot

Detaljer

Diagnostikk av HIV-infeksjon

Diagnostikk av HIV-infeksjon Diagnostikk av HIV-infeksjon Anne-Marte Bakken Kran Førsteamanuensis, konst. overlege Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål HIV diagnostikk Primærdiagnostikk: Hvilke tester har vi og når skal de brukes? Analysestrategier

Detaljer