Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!"

Transkript

1 Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang God Jul!

2 Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Kasserar: Arne Flatland Bankgiro: Postgiro: Postadresse: Sogndal kyrkjelydsblad, Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal. Besøksadresse: Kyrkjekontoret Stedjetunet, 2. etasje Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal Telefon kyrkjekontoret: , e-post: Heimeside: Grafisk: skrivargarden.no Kyrkjelydsbladet blir sendt til alle heimane i Sogndal kommune. Det er også mogleg å tinga bladet for dei som bur utanfor kommunen. Neste blad kjem ut til påske. Stoff kan sendast til innan 18. februar Indre sogn, beredskapsteneste: Ved akutte behov kveld/natt og helg kan prest nåast på telefon Bladpengar: kr. 200,- pr. år, kr. 300, for abonnentar. Frå samling i Jordal - Livets skattekiste. Ester hadde funne gamle leikar som var veldig populære. Leiar: Snart jul! Julehøgtida nærmar seg og me skal på nytt få høyra bodskapen om at Gud vart menneske gjennom son sin, Jesus Kristus. Juleevangeliet fortel oss at Han kom som eit menneske. Gud vart ein av oss, født som eit barn. Du sit med eit nytt nummer av kyrkjelydsbladet. Her får du oversikt over gudstenester, konsertar og andre arrangement som du kan delta på. Kyrkjelydsbladet skal også gje deg som lesar eit innblikk i det som har skjedd i sokna våre. Livets skattekiste er eit spennande tiltak innanfor trusopplæringa, der vaksne deler av si tid og si trushistorie med dei yngre. Denne gongen kan me lese om samlinga i Fjærland. Me håpar at bladet kan inspirere deg og gje deg ord til ettertanke. I andakten blir me oppfordra til å gje kvarandre kjærleg merksemd og venleg omtanke denne jula. Det er diakoni i praksis, som me kan lese meir om i diakonihjørna. I haust vart det arrangert kurs i Gudsrikeleiken. Dei som deltok på kurset fortel at dei fekk inspirasjon til å formidle bibelforteljingane på ein ny måte. I tillegg til å dele av si tid og sitt engasjement er det óg mange som deler av sine midlar. I Fjærland samla kyrkjelyden inn over kr til nytt elektrisk ringeanlegg. I Sogndal har mange teke utfordringa på å gje ein meter med teppe til Stedje kyrkje, og om lag kr er gitt i gåver til dette. Og medlemane i kyrkjeringen gir både omtanke, tid og pengar til kyrkja. Heilt fantastisk! Og det aller beste som kjem ut av dette er kanskje at endå fleire får eit eigarforhold til kyrkja si. Då vil redaksjonen få ynskje alle lesarane ei riktig god julehøgtid og eit godt nytt år! Magny Ugulsvik Bukholm REDAKTØR Illustrasjonsfoto frå Morguefile. Foto på framsida: Frå Sprell levande gudsteneste i Stedje 11. november. Barnegospelen. Illustrasjonsfoto frå Morguefile. 2 nr Sogndalkyrkjelydsblad

3 Helsing frå kyrkjeverja No er snøen komen og vinteren bankar på. Sjølv om det er mørkt ute går me ei lys-tid i møte. Tenk på advent og adventsstake, lysmesse og alle konfirmantane med levande lys i kyrkja, juletrelys og kanskje stjerneklåre netter. Eg er av dei som er storforbrukar av stearinlys på denne tida av året. Dei gir eit så varmt og lunt lys, samtidig som dei er med på å skape ein god stemning i rommet. I tillegg minnar dei oss om at Jesus skal koma, han som er lyset for verda. Mykje skjer i kyrkja i tida framover Desember er ei travel tid for oss som arbeider i kyrkja. Det er den nok for alle andre ogso, for den del. Ikkje berre skal det vere reint i kvar ein krok, men alle julegåver skal vere ordna og alle julekort skrivne. I kyrkja er det mange tradisjonar knytt til denne tida. Lysmesser og julekonsertar, og for ikkje å gløyme høgtidsgudstenestene i sjølve juleveka. Mange skal ta del, særleg på dei lokale julekonsertane, og mange øver flittig i desse dagar. Det er alltid flott å sjå og høyre kva våre lokale heltar klarar å framføre kvart år. Konfirmantane har det ogso ekstra travelt. Dei skal førebu lysmessa, og skal samlast til konfirmantdag den første dagen i desember. Prestane har det travelt med å førebu alle gudstenestene i jule- og nyttårshelga. Når det er mykje som skjer, håpar me sjølvsagt på at mange vil delta. Alle er de hjarteleg velkomne til kyrkje! Lys i adventstida Levande lys er mykje brukt i advents- og juletida. Ogso på kyrkjegarden vert det kveikt mykje lys no. Dette er ofte eit flott syn å sjå når ein kjem til kyrkje på kveldstid. Me må likevel minne om brannfaren ved bruk av open eld. Me anbefalar at de helst nyttar gravlykter eller gravlys på gravene. Nokre stader set dei ut opne fakkelboksar, og dei er me meir skeptiske til. Dei gir oftare ein større flamme, og er heller ikkje sikra med hette over flammen. Dei kan velte eller fare med vinden og setje fyr andre stader. Me ber dykk difor vise varsemd ved bruk av levande lys, og unngå å bruke faklar på gravene. God jul og godt nytt år Til slutt har eg lyst å ynskje dykk alle ei god jul og eit godt nytt år! Samtidig vil eg og takke for alle gode opplevingar saman med dykk i året som har gått. Kyrkja treng dykk, og eg trur mange treng kyrkja. Lat oss difor vere frimodige i mørketida og vere eit lys for kvarandre. Alle treng me nokon, og alle er det bruk for. Alle kan me vere noko for andre. Ikkje alle trur det om seg sjølv, men eg er overbevist om at inni oss alle fins det noko som kan hjelpe og bety noko for både oss sjølve og andre. Nokon treng meir hjelp enn andre til å finne dette, men det er der. Smil til verden og verden smiler til deg, heiter det. Men det er vel ikkje alltid det kjennest slik. Men gir du eit smil til eit anna menneske du møter - gir du dei ei gåve. Kanskje får du ogso same gåva att? Då lysnar kvardagen lite grann, og nettopp du blir eit lys. Jesus er lyset for verda, han vil ogso vere ditt lys. Lar du det få skine? God jul og godt nytt år! Jorunn Merete Haukås-Eide Kyrkjeverje i Sogndal og Leikanger Ny kyrkjetenar i Norum sokn Etter ei tid med vikarar har me endeleg fått på plass ein fast kyrkjetenar i Norum sokn. Me vil difor ynskje Nils Einar Berget velkomen som ny medarbeidar i kyrkja. Nils Einar byrja i stillinga 5. juni i år, og har forsøkt seg på både gudstenester, vigsler og gravferder på denne tida. Nils Einar er busett i Sogndal men kjem opphavleg frå Møre. Han er gift og har eitt barn på 2 år. Stillinga som kyrkjetenar løyser han ved sida av at han tek mastergrad i kristendom, ved NLA i Bergen. Me håpar Nils Einar vil trivast i jobben! Kyrkjeskyss i Norane Dei som ynskjer å ta del i gudstenester i Norane og manglar skyss, kan ta kontakt med Sveinung Brusegard, tlf Sogndalkyrkjelydsblad nr

4 Eldredagen FN`s eldredag, 1. oktober er felles for heile verda. I Sogndal kommune vart dagen markert søndag 30. september, på Sogndal Omsorgssenter. Dette er det 22. året at dagen vert feira. Arrangementet vart delt mellom Sogndal Eldreråd, Lions Club Sogndal og Sogndal Frivilligsentral. Leiar i Sogndal Eldreråd, Arne Bjelde, ønskte oss velkommen og leia oss gjennom programmet saman med leiar i Sogndal Lions, Einar Skeie. Soneleiaren i Lions, Ulf Menes, fortalte oss litt om Lions sitt arbeid. Ulf har vore i Afrika i år, i Obia i Uganda, der han var med å opne Sogndalsbrønnen, noko han er svært stolt av. Det er stor mangel på reint drikkevatn mange stader i Afrika. Han viste oss lysbilete og fortalde om turen. Me fekk og sjå lysbilete frå slummen i Kampala, og frå ein augeklinikk som er finansiert av Lions. Elles var ordføraren, Jarle Aarvoll, på besøk og sa nokre ord. Karen Dalaker frå Pensjonistlaget las ein gamal historie om ein gut som skulle pugge eit stykke frå Katekisma til ein skuledag. Men - dessverre han hadde gløymt 3 viktige ord i katekismeleksa si, og det var sjølvsagt ikkje veldig populært hjå læraren. Dei som var til stades fekk jo høyra korleis det gjekk. Einar Skeie las nokre korte stubbar frå Hardanger. Litt allsong vart det òg, av gamle kjære songar. Sverre Volle piano. Og innimellom alt dette fekk me servert kaffi og nydeleg bløtkake. Ja, dei som var til stades såg ut til å storkosa seg og let vel over arrangementet. Tusen takk for ei kjekke stund. Kirsten Anny Amledal Diakonihjørna: Praksis Diakoni i praksis kan vere svært mange ting. Diakoni kan bli uttrykt i ein kyrkjelyd på veldig varierte måtar, og her i hjørnet vil eg denne gong trekkje fram Kyrkjeringen i Stedje. I andre kyrkjelydar er det tilsvarande ringar der menneske gjennom praksis ynskjer å hjelpe til i kyrkjelyden sitt arbeid på ulike vis. Fire - fem gonger i løpet av eit år er det nokre ivrige menneske, til no berre kvinner, som kjem saman i Stedje sokn, fortrinnsvis for å samle inn pengar, slik at kyrkjelyden kan kjøpe dåpsklutar til dåpsbarna i Stedje. Dei har også samla inn nok pengar til at kyrkja og kapellet i Stedje har teke i bruk tenlege bord. Borda er lette og enkle å slå opp og ned, så det er greitt for dei fleste av oss å flytta på dei mellom kapellet og kyrkja. Eg har vore med på samlingane deira eit par gonger, og høyrer ut frå det dei diskuterer, at dei bryr seg om kyrkja! Det vert diskutert kva som føregår i kyrkja i dei ulike aldersgruppene, om kyrkja treng oppussing eller grundig vask, eller er det andre ting som trengst gjerast kan hende? I botn ligg det altså ein kjærleik til kyrkja og til det som føregår der - og det som er flott er at dei ser at dei kan bidra inn i fellesskapen på ein måte som er konkret og direkte. Kyrkja er i følgje Paulus som ein kropp med mange lemmer, og alle lemmene er det bruk for! Som du skjønar, diakoni skal ikkje vere ord åleine, men handling - diakoni er evangeliet i handling! Det kan vere uheldig å trekkje fram noko spesielt fordi det kan setje anna i skyggen, men det er sjølvsagt ikkje meininga. Men av og til treng vi konkrete eksempel eller knaggar for å oppdage kva til dømes diakoni kan handle om. Viss du er av dei som har lyst å vere med i kyrkjeleg arbeid på ein direkte og konkret måte, er ein kyrkjering eit fint og godt alternativ. Om ikkje dette passar deg, men du har lyst å vere med i det kyrkjelege arbeidet på ein praktisk måte, må du gjerne ta kontakt. Stedje kyrkjering skal ha samlingar desse datoane neste år: 14/2, 11/4, 26/9 og 14/11. Soknediakon Gitte Th. Torstad 4 nr Sogndalkyrkjelydsblad

5 Folkemusikk, i heilage rom Laurdag, 1. september 2012, var det stavkyrkjekonsert i Kaupanger Stavkyrkje, arrangert av Fortidsminneforeninga i Sogn og Fjordane. Gyda Grøndalen Hoffmann og Ole og Knut Aastad Bråten, alle brødrene frå Valdres, presenterte folkemusikk, med spor frå alle tider, slik den har utvikla seg gjennom hundrevis av år. Repertoaret var vidt, frå skjemteviser og riddarballadar til eldre og nyare religiøse sangar. Alt akkompagnert av langeleik, lyre eller kantele. Alle tre har sitt daglege virke innanfor kultur, sang og musikk. - Stabat Mater Dolorosa, frå 1200-talet. Teksten formidlar smerta og sorga til Jomfru Maria etter at Jesus vart korsfesta. - Smedalslåtten. Klokkelåt frå Valdres. Historia bak er at då den gamle stavkyrkja på Filefjell vart riven i 1808, vart kyrkjeklokkene frakta ned til soknekyrkja i Øye. Men på vegen ned frå fjellet mista dei den eine klokka i Smedalsvatnet, der den sokk i vatnet. Kvar gang det vart kalla inn til messe i Øye kyrkje, kunne ein høyre ein sorgfull klokkeklang frå systerklokka i Smedalsvatnet. - Ridder feller jomfruens syv brødre. Ballade skriven på 1500-talet i Danmark av Anders Sørensen Vedal. - Næmingen (læregut), nedteikna i 1848 av Ludvig M. Lindemann. - Ramundvise. Visa handlar om Ramund, ein modig mann, som i likskap med Næmingen ynskjer å gjera mykje godt, men med meir eller mindre harde metodar. - Kappseglingsvise, eller Hellige Oluf og Troldene, handlar om Heilag Olav, som frå båten sin Oksen, møter trolla i havet utanfor Hornelen. - Herre Gud, ditt dyre navn og æra, salme etter presten og diktaren Petter Dass, skrive i Jesus din søte forening at smake. Religiøs folketone. Den fagraste songen Den fagraste songen som lyder på jord er songen om Jesus, vår Frelsar, vår bror. Den klåraste tonen skal lyde for han som livet for evig, for alle, oss vann. Eg elskar deg Jesus, eg elskar ditt namn. Og Ordet oss fører til himmelens hamn. For visst kan vi vita at Ordet frå Deg er sanninga, livet, og lys på vår veg. Ein dag vil vår livsferd ta slutt her på jord. Då samlast dei frelste ved Faderens bord. Ein kjempestor skare som hyller vår Gud. Ein endelaus skare - Frelsarens brud. Den fagraste songen vi song her på jord, Vil klårare tona i himmelens hær. I glede og takksemd til Gud, vår Far, Og Jesus, vår Frelsar, som syndene bar. Ja, glad kan eg kvila hos Jesus ein gong og syngja for Herren min takkesong. Då jublar eg ut: Eg er frelst, eg er fri! Eg lever med Jesus til æveleg tid. Dei avslutta konserten med, - Jerusalem, Guds helgestad. Teksten er henta frå Hjemlandstonar eller Sions Frydesange på veien til den nye Jerusalem. Ja det var eit vidtspennande repertoar, og veldig flott å høyre på. Tusen takk. Ingeborg Eggum Mundal Kirsten Anny Amledal Tekst Sogndalkyrkjelydsblad nr

6 - OG EG ER MED! Skulehuset i Jordal. Formingsaktivitet - laga bokrull. Livets skattekiste i Fjærland Laurdag 13. oktober var borna frå år inviterte til samling kring Livets skattekiste i Fjærland. Sidan dette var siste helga i haustferien, var det ein del av borna som ikkje kunne vera med. Ungane vart plukka opp på ferjekaien og bilte til Jordal. Der hadde Ester og Leif Arne Nordheim ordna til i den gamle skulestova. Ester fortalde om skulen, der ho hadde vore skulejente. Eit par salmar vart sunge, til tonar frå eit gamalt og stilig trøorgel, som var plassert der. Det var Leif Arne som var spelemann. Ester fortalde så om då Jesus som 12 åring vart verande att i tempelet, og foreldra måtte til å leita etter han. Den gong var det Jesus sa litt skuffa til foreldra: Visste de ikkje at eg var i huset til Far min. skulle kvar unge laga bokrull av. Arbeidet gjekk unna med liv og lyst. I eit skåp stod det gamle modellar som var brukt i fysikktimane på skulen. Desse fekk ungane studera på, men ikkje røra. Etter arbeidstimen vart det servert pølser og brød. Trusopplærar, Guri, var kokke og hadde med yngste guten sin, som gjekk fint i lag med Fjærlandsungane. Så var det klart for friminutt og leikar på skuleplassen. Ester var leiksjef. Der fekk alle høve til å spretta pinn og slå keil. Brita, Thomas og Grete. Så fekk ungane i oppgåve å laga kvar sin bokrull. Ester hadde fått skrive songen, Heveinu shalom aleichem, på store ark, og denne Geir Martin prøver trøorgelet. 6 nr Sogndalkyrkjelydsblad

7 Samlinga i Jordal vart avslutta med ein ispinne til alle, både liten og stor. Den opphavlege planen var at det skulle brukast båt frå Jordal og inn til kyrkja, slik som i gamledagar. Ein del vind på fjorden gjorde at det vart nytta bil i staden. I kyrkja vart det fortalt om bilete som er der og om motivet på altertavla. Motivet er Emmaus vandrarane og Nils fortalde den historia til dei lydhøyre ungane. Knut spela til salmane, og ungane fekk høyra den gamle klokkarbøna og var med å be Herrens bøn i den nye oversetjinga.. Namna på dei som var med: Geir Martin, Grethe, Brita, Thomas, Mikal, Ester, Leif Arne, Åge, Knut, Nils og Guri. Foto: Egon Askvik. Bak frå v.: Elisabeth Nornes, sokneprest Egon Askvik med dåpsbarnet Kasper Bondevik Nornes, Celina Fredriksen Fimreite og Stine Gustavsen Fimreite. Framme frå v.: Sigurd Løkø Ylvisåker, Nicolai Robøle og Theo Ruud Westgård. Dåp og 4-åringar i Norum Ettermeldingar er at ungane hadde hatt det øye kjekt. Nils Skeide Tekst og foto Sprell levande gudsteneste i Stedje kyrkje med utdeling av bok til 4-åringane. Foto: Egon Askvik. Foto: M. U. Bukholm. Foto: M. U. Bukholm. Sogndalkyrkjelydsblad nr

8 Gudsrikeleiken Dagane oktober var det kurs på Stedjetunet og kyrkjelydsbladet fekk snakka litt med ein av kurshaldarane, Rune Øystese. Kva er det som skjer på Stedjetunet desse dagane? Desse dagane har me kurs i det som blir kalla Gudsrikeleiken. Dette er ein metode å fortelje bibelforteljingane på. Me har også liturgiske forteljingar, som er kyrkja sine forteljingar. Dette blir fortalt på ein måte som er ganske annleis enn me er vant til. Forteljingsmåten er prega av langsemd, stille og undring. Me bruker 3 dagar på å lære denne måten å fortelje på ved hjelp av materiell. Kvar forteljing har sitt materiell. Du kjem frå NLA? Kurset er arrangert frå NLA. Det er dei som administrerer desse kursa. Kurset kjem opphavleg frå Italia, og det er Montessori pedagogikk. Det blei utvikla ein metode i Italia som blei kalla Den gode hyrdekatekese. Så var det ein amerikanar som heiter Jerome Berryman, som tok det med til USA og kalla det Godly Play. Og det er det me har teke til Noreg, og kalla Gudsrikeleiken. Eg forstår at det er lange og intense dagar, - deltakarane må vere aktive? Ja, vi held på frå ni til ni. Her lagar me kurs saman. Det er veldig lite av at ein står og snakkar og dei andre sit og høyrer på. Her skjer mesteparten av læringa ved at me opplever forteljinga saman, og så snakkar me om kva som skjer i gruppa når me fortel på denne måten. Når me spør undringsspørsmåla på den måten som me gjer, og kva kan me lære av dette. Det er populære kurs forstår eg! Dei aller fleste som har vore på kurs uttrykkjer at dei er begeistra. Dei lærer noko dei kan bruke vidare. Og nokre seier at det forandrar tenesta deira heilt. Det er maks 12 på kvart kurs. Det er for at alle skal få lov til å fortelja si forteljing. Og vi har 15 forteljingar i løpet av kurset. Kurshaldarane fortel 3 eksempelforteljingar. Me har 3 typar forteljingar; heilage forteljingar frå Gamle testamentet Abraham, skapinga, Noah, Moses. I dag har me likningane som er ein eigen sjanger. I morgon skal me fortelje dei liturgiske forteljingane der me presenterer kyrkja sin liturgi gjennom forteljingar slik at me får eit møte med dei, kva dei gjer med oss, kva dei betyr for oss. Me presenterer liturgien som kyrkja si forteljing. Er det eit opplegg som du må velje å bruke over ein periode? Det slit me litt med i norsk samanheng. Mange av dei som er på kurs er opptekne med trusopplæring og trusopplæringa er veldig mykje lagt opp til fasar. Men skal du ta ut all gevinsten som ligg i metoden, så er det prosessen som er viktig. Den får du ikkje fullt utnytta om du brukar den berre på ein samling i året. Får ikkje utnytta potensiale i Gudsrikeleiken. Ideelt sett er dette eit opplegg for barnegrupper? For barnegrupper og søndagsskular, og i forbindelse med gudstenesta. Me brukar det for konfirmantar ein del, og for utviklingshemma konfir- Bilete av Rune Øystese henta frå kirken.no/bjorgvin mantar. Me har god erfaring med at vaksne tek det inn i bibelgruppene sine. Nokre tek deler av opplegget inn i gudstenesta. Det blir også brukt blant gamle og demente med godt utbytte. Så sjølv om det i utgangspunktet er laga for 3-12 åringar, så er denne måten å jobbe på så sterk også for vaksne at det fungerer for alle aldersgrupper. Og om du spør deltakarane om dei er blitt gripne i løpet av samlinga, så trur eg dei vil 8 nr Sogndalkyrkjelydsblad

9 seie: ja, eg har opplevd forteljinga på ein ny måte. Den fortalte meg noko, og har gitt meg noko. Ein brukar alle sansane sine? Dette er ein måte å fortelja og jobbe på, der du skal møte teksten, og teksten skal tale inn i ditt liv. Det skal bli eit eksistensielt møte med teksten. Og det er noko som skjer når du lar det gå langsamt, du lar stillheita vere ein del av måten å fortelje på. Magny Ugulsvik Bukholm Tekst og foto Malla Moe - Til minne Den 16. september 2012 blir ståande som ein merkedag i Hafslo-bygda og for Hafslo Bedehus. Då vart minnesteinen over Malla Moe, Afrika-Malla, avduka. Malla vart fødd i Hafslo 12. september 1863, og døydde 16. oktober 1953 i Swaziland, der ho òg er gravlagt. Ho levde sine barndoms- og ungdomsår på Hafslo, men etter at begge foreldra etterkvart vart borte, reiste Malla og veslesystera over til Amerika. Malla fekk misjonskall og opplæring i misjonering, og vart etterkvart utsendt til Swaziland, som misjonær. I løpet av alle desse åra var ho heime i Hafslo på ferie 2 gonger. Siste gongen var i 1922/1923. Då var ho opphavet til, og med å bygde opp Hafslo bedehus, som feirar 90- års jubileum i Under minnemarkeringa, som vart leia av Anders Alme, var det minnetale av bl.a. Kurt Urhaug, som er redaktør i bladet Evangelisten. Han fortalde om Malla Moe sitt liv og virke. Tale og avduking av minnestein var ved ordføraren i Luster kommune, Ivar Kvalen. Malla Moe, Afrika-Malla, har endeleg fått det minnesmerket ho fortener i heimbygda si. Kirsten Anny Amledal Sogndalkyrkjelydsblad nr

10 - Me kunne ikkje slutte no! I lesande stund har Stedje kyrkje igjen tre gonger blitt fylt opp av godtfolk som vil få med seg Desembernatt-opplevinga, mange for femte gong. Årets konsertar er nemleg dei femte i rekka. Terje Vatlestad har på mange måtar vore den drivande krafta bak Desembernatt, og kyrkjelydsbladet fekk ein prat med han i forkant av jubileumskonsertane. Tekst: K.O.H.Nordheim (Foto: privat) Desembernatt for femte gong! Då du tok til å tenke på den første konserten i 2008, såg du alt då for deg jubileumskonsert? No hadde nok fleire av oss tenkt på dette alt før Men det var mange grunnar til at den første konserten kom nett då. Det eine var at Sogndal musikkforum trengte pengar for å kunne halde fram å drifte gratis øvingslokale i Sogndal til ungdom som driv med musikk. Nett på denne tida var det også mange talent som gjekk her, og som fortente ein slik arena som ein lokal, profesjonell konsertproduksjon å prøve seg på. Ein tredje grunn var at eg gjennom kontakt med etablerte artistar med bakgrunn frå Sogndal visste at dei for sin del ynskte moglegheiten til å få gje noko til bygda på denne måten. Så når eg tok kontakt med dei, var det ingen betenkningstid - dette var noko dei ville, og dei ville gjere det heime. På den måten var tanken om Desembernatt ein mogen tanke hjå fleire enn meg. For eigen del hadde eg hatt ideen lenge, men meinte at skulle me laga julekonsert i Sogndal, så måtte det vera noko som var så spesielt at du ikkje kunne oppleva det andre stader. Eit kjempeviktig spørsmål då var korleis musikken skulle formast, og kven som skulle gjere dette. Då tida var klar viste det seg at fann denne hjelpa i kjellaren i eige hus. Men du spør om eg såg for meg jubileum? Nei, tanken var at dette var noko me skulle gjere ein gong, me hadde jo eit mål om å kunne hjelpe ungdom med blant anna øvingsklokale, instrument og alt som trengst. Etter at den første konserten var ferdig andre søndag i advent i 2008, var me godt nøgde, og meinte at me hadde fått til det som var målet. Men det blei meir? Det blei meir, det blei som eit krav frå dei som hadde vore på konserten at dette må de gjere fleire gonger! Og ikkje berre publikum, dei involverte opplevde det på same måte - dette var så flott og kjekt, at me kunne ikkje slutte no! På plakatane dei ulike åra har det stått at Desembernatt er ein magisk, strålande, unik og annleis julekonsert. Kva er spesielt med Desembernatt slik du ser det? Ja, me har brukt store ord på plakaten, og det er ikkje tilfeldig, men vel gjennomtenkt. Det viktigaste er nok at me tek det tradisjonelle materialet og pakkar det inn på ein slik måte at det vert lagt merke til, men også slik at dei aller fleste finn noko som dei kjenner igjen som sitt. Elles handlar ikkje Desembernatt berre om musikken og materialet, men totalopplevinga av heile arrangementet, i kyrkja, og med særeigen lys- og lydproduksjon. Repertoaret kunne blitt spelt andre stader også, men lys, lyd og koreografi er designa for Stedje kyrkje. Eg for min del produserer ikkje noko for eit rom eg ikkje kjenner. Du må inn i rommet og oppleve det, då kjem tankane om kva du kan gjere og korleis. Eitkvart rom er ein del av heilskapen som konserten er, og det må takast omsyn til. Når me lagar Desembernatt har me heile tida med oss kva Stedje kyrkje eigentleg er bygd for, kva som er den daglege bruken, og korleis me kan uttrykkje respekt for dette. For å sitere tidlegare prost Hausberg, han meinte me kanskje hadde for stor respekt for rommet. Kva andre tilbakemeldingar har du teke vare på gjennom desse åra? Eg har drive på lenge og hatt ansvar for mange ulike oppsetningar. Det er alltid tilbakemeldingar, men eg har aldri møtt ein slik mengde av einsidig positive tilbakemeldingar. Ikkje berre frå publikum, men frå musikarane, songarane, dei tilsette ved kyrkjekontoret, andre som hjelper til; alle er overstrøymande positive og snakkar om kor moro det har vore og kor tid me skal begynne å planlegge neste prosjekt. Eg treng ikkje gøyme at for alle involverte er dette mykje meir arbeid enn det folk flest trur. Men så lenge det er så kjekt, så merkar me ikkje slitet. Me er eit fellesskap som har det kjekt i lag, og det trur eg folk merkar på Desembernatt. 10 nr Sogndalkyrkjelydsblad

11 Presentasjonsgudsteneste i Fjærland den siste gudstenesta etter den gamle liturgien. Neste gudstenesta tek me i bruk litt ny liturgi og etter kvart skal dette vera klart til det nye kyrkjeåret byrjar. Kjell heldt preike over Jesus sitt besøk hjå systrene Marta og Maria. Det handla om å prioritera Gud, og høyra på han. Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarta. Men det er ikkje gale å tena nesten din heller. Bak frå venstre: Ingunn Supphellen, Kari Sunneva Waatevik, Gøril Resaland Skeide, Andrea Senay Denkduven, Anne Mari Mundal. Framme frå venstre: Kristian Mundal Skjelten, Odd Atle Rauboti, Daniel Hakan Denkduven. Under gudstenesta sundag 9. september vart dei nye konfirmantane i Fjærland presenterte for kyrkjelyden, Det er lenge sidan det har vore så mange konfirmantar her i bygda. Serskilt kjekt var det med to ekstra konfirmantar utanfrå. Det har seg nemleg slik at den eine konfirmanten vår har to syskenbarn i Bergen, som ville konfirmera seg her i Fjærland. Så til våren vert det 8 kjekke ungdomar i midtgangen i kyrkja vår. Dei to skal fylja konfirmantundervisninga i heimekyrkja si, som er Eidsvåg. Konfirmantane var med under gudstenesta som medhjelparar, med utdeling av salmebøker, innleiinga, bøner og tekstlesing og andre ting som høyrer til kyrkjevertjobben. Kjell prest forretta og dette var Familiegudsteneste Sundag 21. oktober var det familiegudsteneste. Då fekk 3 born 4-årsboka, Mi kyrkjebok. Det er fyrste gongen denne nye boka vert gjeve til 4-åringane. Det er ikkje berre ei bok, men og to cd-ar og eit lite hefte som fylgjer med. Dei 3 borna som fekk denne boka var: Linea Bøyum Haugen, Vebjørn Orheim Mundal, Styrk Supphellen Solsvik. I gudstenesta vart det brukt salmar frå 4-årsboka, og alle borna, som var i kyrkja denne dagen, stilte opp i kortrappa og song så det ljoma. Under presentasjon av konfirmantane vart det samtale mellom dei og presten om kva forventningar dei hadde til konfirmanttida og kva den enkelte av dei hadde som serskild interesse. Kvar konfirmant ber eit armband som heiter Kristuskransen. Dei fortalde litt om kva enkelte deler i kransen var symbol på. Etter gudstenesta hadde soknerådet ordna med kyrkjekaffi, før soknemøte om den nye liturgien. Det vert ikkje dei store endringane. Dette skal no til godkjenning av biskopen. Nils Skeide Tekst og foto Elles var to av konfirmantane medhjelparar under gudstenesta. Gøril helsa velkommen og Kristian las frå Bibelen, og begge var med Kjell prest under samlingsbøna. Det er slik at konfirmantane har kvar sin tørn i gudstenestene denne vinteren, og dei er så flinke at det reint er eit spik. Dei opptrer som godt scenevande utan at dei har noko erfaringi dette arbeidet. Kjekke stunder i kyrkja! Nils Skeide Tekst og foto Sogndalkyrkjelydsblad nr

12 Haustfesten Den tradisjonelle ELDREFESTEN i Fjærland, eller som ein er gått over til å kalla den, HAUSTFESTEN, var i år tysdag den 16. oktober. Som vanleg er det soknerådet som kvart år har ansvar for programmet. Kvinneog familielaget hadde i år sut for maten, som var smørbrød og blautkake. Øye godt. År om anna er reiseskildringar hovudprogrammet, og i år greidde soknerådet lokka laus ein film frå ein Afrikatur. Tre ungdommar frå bygda, Ingvill Mundal, Jarle Mundal og Gaute Dvergsdal Bøyum hadde vore med på tur til toppen av Kilimanjaro. Det er verdas høgste frittståande fjell, 5895 meter høgt. Det var Gaute som hadde redigert filmen og han fortalde litt frå turen på førehand. Jarle hadde ein del tilleggsopplysningar. Det var artig å fylgja med korleis dei måtte førebu seg for å nå toppen. At dei etter å ha nådd ei viss høgd, måtte gå nedatt ein del hundra meter for å betre kunne tola den tynne lufta på toppen. Etter matøkta og masse prat, som er ein god del av samkoma, hadde Kjell prest andakt. Han tok utgangspunkt i HERRENS BØN, serskilt den fjerde bøna: Og gjev oss i dag vårt daglege brød. Reidun Øygard Sørensen avslutta festen med å lesa to dikt. Me hadde ei fin stund, men det hadde vore kjekt med fleire frammøtte. Nils Skeide Tekst og foto Skriven av Stine L. Hopland, Acta-barn og unge i Normisjon Sogn og Fjordane, Acta satsar på kor i Sogn og Fjordane Vi i Acta kan no hjelpe deg å starte kor på din heimplass! Soul Children er Acta- barn og unge i Normisjon si kor-rørsle. Det starta som eit enkeltståande kor i Oslo, men utvikla seg raskt til ei kor-rørsle med arbeid for fleire aldersgrupper, eigen festival, seminar og lokale/ regionale samlingar m.m. Vi i Acta Sogn og Fjordane har allereie fire Soul Children kor i fylket, men no satsar vi stort og ynskjer å doble dette i løpet av Så dersom du er ein musikalsk leiar/ dirigent, eller koreograf som ynskjer å starte kor, ynskjer vi å vere med å hjelpe! Soul Children er nå den hurtigst voksande korrørsla i Norge, med over 80 lokale kor rundt i heile landet. Målgruppa i Soul Children er klasse, og det musikalske, det sosiale og det åndelege er tre likestilte områder i arbeidet! Soul Children konseptet har mykje ferdig materiale å arbeide ut i frå, både cdar med sing-back, notar, dvdar med dans og rørsle til songane, samt diverse klede og effektar. Musikken er tilpassa aldersgruppa, og har materiale både på norsk og engelsk! Vi har ein tanke om at mellom anna Sogndal, Førde og Florø er aktuelle stadar, men ynskjer å vere med der Du vil starte! Kunne du tenke deg å vere med å starte Soul Children kor? Ta kontakt med Stine, på Normisjon og Acta sitt regionkontor på Sandane / nr Sogndalkyrkjelydsblad

13 Sogndalkyrkjelydsblad nr

14 Abrahams barn Svein Tindberg si framsyning om jødedommen, kristendommen og islam er sett av over på Det Norske Teatret. Har han laga verdas beste historietime? Svein Tindberg har hausta stor suksess med stykka Evangeliet etter Markus og Apostlenes gjerninger. Interessa for Abraham fekk han under eit besøk i Jerusalem. I eit intervju med VG seier han: Eg oppfatta Koranen som uforståeleg og blei irritert over kor lite eg visste om arabarane. Kva veit vi eigentleg? For mange er ei Disney-utgåve av Aladdin det næraste vi kjem. Sånn kan vi ikkje leve. Eg ville finne ut noko meir. Og framfor alt ville eg lage engasjert teater for truande og ikkje-truande. Uansett kva religion som ligg i botn, så er dette historia om oss sjølve, det er mytar og legender vi må ta vare på. Abrahams barn har trollbunde publikum og presse. Med stor respekt peikar Svein Tindberg på at alle dei tre religionane - jødedomen, kristendomen og islam - gjer krav på Abraham som stamfaren sin. Er det ikkje eigentleg den same historia fortald på tre ulike måtar? Abrahams barn vann Heddaprisen i 2012 for årets beste teaterframsyning. Pressa skriv: Briljant Aftenposten Det er drivende godt fortalt, med humor (...) Svein Tindberg er en brobygger med empati VG (terningkast 5) En dannelsesreise (...) religion, kulturhistorie og reisereportasje, varmt, dyktig og nakent» Dagbladet Framsyninga skal på ein omfattande turné. Stykket vert vist i Sogndal kulturhus sundag 24. februar kl nr Sogndalkyrkjelydsblad

15 Kunngjeringar og smånytt Jubileumsnytt frå Norane I førre nummer av kyrkjelydsbladet sto det litt om jubileumskor i samband med kyrkjejubileet Torsdag 15. nov. hadde vi første øvinga. Som de ser var det ein blid gjeng! Det er plass til fleire så DU er hjarteleg velkommen! Det skal vera øving ein gong i månaden fram mot våren. Datoane er , , (eventuelt ) og Øvingane er på torsdagar klokka 19 til 21 i Nortun ungdomshus. I Norum sokn brukar vi å ha kyrkjelydsfest i mars månad. Då er konfirmantane med familie serskild inviterte, men dette er òg eit viktig arrangement for alle i bygda. Neste år, i jubileumsåret, vil soknerådet likevel endre litt på det tradisjonelle opplegget. Vi har eit sterkt ønskje om at årets konfirmantar skal delta i jubileumsfeiringa. Difor er det bestemt at den tradisjonelle kyrkjelydsfesten i mars går ut dette året, og at denne festen blir integrert i jubileet. Elles går arbeidet med å førebu jubileet sin gang. Må nemna at det er utruleg kjekt å møte så mange positive folk når vi ber om bidrag av ymse slag. Meir om førebuingane til jubileet kjem i neste nummer av kyrkjelydsbladet, så følg med! Helsing frå Norum sokneråd LOPPEMARKNAD 27. og 28. sept vert det loppemarknad på Lyngmo. Me tek imot lopper heile året. Alt utanom kvitevarer er av interesse. Overskotet av loppemarknaden går til drifta av senteret. Ta kontakt for levering. Mail: eller tlf: Selskap Lyngmo har flotte lokale til konfirmasjonar, minnestunder og andre selskap. Ta gjerne kontakt for informasjon og tilbod. Mail: eller tlf: DESEMBER 22.: Julemiddag for ungdom 31. des. 1. jan.: Nyttårsfeiring JANUAR 2.: Familie-julefest 10.: Torsdagsklubb og Knøttekor 12.: Misjons- og leiarsamling, NLM 17.: Småbarnstreff 24.: Torsdagsklubb og Knøttekor 31.: Småbarnstreff FEBRUAR 1-3.: Leir for klasse 7.: Torsdagsklubb og Knøttekor 14.: Småbarnstreff : Leir for klasse : Leir for klasse 28.: Småbarnstreff MARS : Inspirasjonshelg for kvinner Julemiddag for ungdom (8. klasse og oppover) Laurdag 22. desember klokka Julemiddag, underhaldning og andakt. Julesong i Solvorn kyrkje Det er det 9. JULESONG i rekka. Musikalsk leiar: Jan Ingar Nordheim. Dirigent: Leif Arne Nordheim. Møteleiar: Trond Fr. Johansen. 22. desember er årets dato. Starttid kl. 17 og 20. Siste førestilling en halv time seinare slik at alle kjem seg frå Solvorn før ny pulje kjem. Det er eit allsong og konsertprogram med jula sine mest kjente og kjære songar. I år er allsongen enda meir integrert i HEILE programmet. Sal av billettar à kr : Føl med i lokalavisa, men iallfall på Indremisjonskontoret i Fjøregata 10! Velkomen! Sogndalkyrkjelydsblad nr

16 Støttespelarane våre: Hagalandet, 6851 Sogndal tlf Førde tlf maskinsenteret.as RØYRLEGGJAR Arild Johannes Sandvik 6848 FJÆRLAND Telefon Tømrar Jostein Øygard Parkveien 5, 6856 Sogndal Tlf e-post: nybygg tilbygg rehab flis våtrom - Liftutleige - Telefon Optiker Kjell M. Talleraas 6856 Sogndal tlf nettbriller.com Telefon Byggmester Ingmar Stenehjem mob tlf Sogn Synssenter Synsprøve Briller Kontaktlinser Tlf: ME SJÅAST Med topp moderne synsprøveutstyr og fokus på augehelse, tek me synsprøve, trykkmåling og bilete av auga. Ved behov for briller på dagen, har me lager på einstyrkeglas (+/- 4, cyl. 2) 16 nr Sogndalkyrkjelydsblad Postboks 25, 6851 Sogndal

17 Kaffi og konsert Kaupanger Bygdakor heldt konsert og serverte kaffi og kaker på Sogndal Omsorgssenter, søndag 23. september Mange gamle kjende og kjære songar fekk me høyre og delta i, bebuarar, familie, støttekontaktar og andre som var til stades. Ragnhild Walaker var dirigent, og Sverre Volle sat ved pianoet. Innimellom song og musikk fekk me servert god kaffi og nydelege kaker, i tillegg til ein god prat. Ja, ei veldig kjekke stund, var alle einige i. Kirsten Anny Amledal Fossetunet 4, 6856 Sogndal Tlf. Fossetunet , Sogndal Avdeling Tlf Lærdal Tønjum, Avdeling 6887 Lærdal Lærdal Fossetunet Tlf. Tønjum, 574, Sogndal Lærdal Tlf. 57 Tlf Avdeling Lærdal Tønjum, 6887 Lærdal Tlf Telefon heile døgnet: 57 Telefon heile 77 døgnet: Kjell Grønli Anne Kjell Grønli Kristin Gunvordal Telefon Anne heile Kristin døgnet: Gunvordal Kjell Grønli Anne Kristin Gunvordal Annonseplass Her har din organisasjon, bedrift eller foreining, høve til å kjøpe annonseplass. På den måten får du støtte kyrkja sitt positive arbeid for barn, unge og vaksne i alle aldrar. Samstundes gjer du di verksemd kjend. Velkomen til å ta kontakt!! SLINDESENTERET MARINA TRANSPORTØR Slinde, 6856 SOGNDAL - Tel P.b. 3, 6891 Vik i Sogn - Epost: Sentralbord: Bank: Orgnr.: MVA årdal : Storevegen 13, 6884 Øvre Årdal s ogndal : Tess-bygget (2. etg.), Nestangen, 6856 Sogndal Telefon: Opplæring klasse A1-A-B-BE-T-M146 Trafikalt grunnkurs E-post: Sogndalkyrkjelydsblad nr

18 Ætti i glede og sorg DØYPTE VIGDE DØDE Kaupanger: Sondre Sørli Verlo Erlend Harkjerr Henden Sunniva Haukedal Bendixen Markus Loftesnes Feigum Øystein Eide Abrahamsen Aline Takle Aardal Vebjørn Fosse Hjelmeland (Døypt i Leikanger kyrkje) Elias Buene Nedrehagen NORUM: Fillip Kvammen Kasper Bondevik Nornes Stedje: Fredrik Steene-Johannessen (Døypt i Helgerud kirke, Bærum) Esther Linnea Ekström Taraldsen (Døypt i Heggstad kyrkje, Inderøy) Hanna Hollekve Holbø (Døypt i Vågå kyrkje) Sander Sævereid Aardal Vilde Hovland Flugheim Aurora Hillestad Mina Svensøy Liam Silden-Lærum Henrik Lunde-Ness Tobias Lunde-Ness Martin Gjerde KAUPANGER: Marianne Valeberg Nornes og Ole-Mathias Nes FJÆRLAND: Hjørdis Instefjord Einar Horpedal (Bisett i Eidanger kirke) Kaupanger: Else Gunn Standnes Jens Bjørkum Torvald Hovland Norum: Solveig Slinde (Bisett i Bredtvet kirke) stedje: Kari Håre Grinde Johanna Natvik Borghild Vangestad Ottar Horpedal Gerd Helen Iden Ta kontakt med kyrkjekontoret om moglege datoar for dåp og vigsel. Telefon nr Sogndalkyrkjelydsblad

19 Velkomen til gudsteneste Med atterhald om endringar. Sjå Gudstenesteliste i Sogn Avis eller på DESEMBER 9. desember (3. søndag i advent) Leikanger kl : Lysmesse Norum kl : Lysmesse Kaupanger kl : Lysmesse 16. desember (4. søndag i advent) Stedje kl.19.00: Julekonsert Norum kl : Julekonsert Kaupanger kl : Julekonsert Fjærland kl : Julekonsert Leikanger kl.18: Julekonsert 24. desember (Julafta) Leikanger kl : Familiegudsteneste Leikanger kl : Familiegudsteneste Stedje kl : Familiegudsteneste Stedje kl : Familiegudsteneste Kaupanger kl : Familiegudsteneste Norum kl : Familiegudsteneste Sogndal omsorgssenter kl : Gudsteneste 25. desember (Juledag) Leikanger kl : Høgtidsgudsteneste Stedje kl : Høgtidsgudsteneste Fjærland kl : Høgtidsgudsteneste 26. desember (2. juledag) Norum kl : Høgtidsgudsteneste Kaupanger kl : Høgtidsgudsteneste 31. desember (Nyttårsafta) Leikanger kl : Gudsteneste Stedje kl : Gudsteneste JANUAR 01. januar (Nyttårsdag) Fjærland kl : Gudsteneste 06. januar (Kristi åpenbaringsdag) Stedje kl : Høgmesse Kaupanger kl : Høgmesse 13. januar (2.s.i.åpenbaringstida) Leikanger kl : Gudsteneste Stedje kl : Høgmesse-start ungdomsår 20. januar (3.s.i åpenbaringstida) Kaupanger kl : Høgmesse Fjærland kl : Høgmesse 27. januar (Såmannssøndagen) Leikanger kl : Gudsteneste Stedje kl : Gudsteneste 11-åringar Kaupanger kl : Gudsteneste 11-åringar FEBRUAR 03. februar (Kristi forklaringsdag) Norum kl : Gudsteneste 11-åringar Stedje kl : Gudsteneste Fjærland kl : Gudsteneste 11-åringar 10. februar (Fastelavenssøndag) Leikanger kl : Lys vaken Stedje kl : Forenkla gudsteneste 17. februar (1.sønd. i fastetida) Kaupanger kl : Høgmesse 24. februar (2.sønd. i fastetida) Leikanger kl : Gudsteneste (nytt klokkeslett) Stedje kl : Høgmesse Fjærland kl.15.00: Gudsteneste MARS 03. mars (3. sønd. i fastetida) Leikanger kl : Gudsteneste Stedje kl : Høgmesse Kaupanger kl : Høgmesse 10. mars (4. sønd. i fastetida) Norum kl : Gudsteneste Stedje kl : Høgmesse 17. mars (Maria budskapsdag) Leikanger kl : Gudsteneste Kaupanger kl : Samtalegudsteneste 1 Kaupanger kl : Kyrkjekulturkveld Fjærland kl : Høgmesse Sogndalkyrkjelydsblad nr

20 INFORMASJON Amen? Av Egon Askvik - sokneprest Eit reklamebyrå kontakta meg for nokre år sidan før jul med spørsmål om eg som prest kunne stå inn for ein kampanje for eit kjøpesenter. Kjøpesenteret kunne då visa til meg dersom dette vart ei mediasak. I kampanjen var juleevangeliet framstilt i papirfigurar, bretta av pengesetlar. Over kvar figur sto det med gotisk skrift Amen. Eg takka høfleg nei. Eg veit heller ikkje om kampanjen vart noko av. Amen betyr sanneleg, lat det henda og applauderer noko som er sagt eller gjort. For meg vart desse pengesetel - figurane symbol på eit vanvittig pengeforbruk no ved juletider. Og overskrifta ei applaudering av dette. Nye kjøpesenter og butikkar er opna i Sogndal og handelsstanden vonar også dette året på nye salsrekordar. Må det vera slik? Skal me seia amen til det? Eller skal me tenkja annleis? Viss eg sjølv skal ynskja meg noko denne jula så er det er eit rekordstort takkoffer til Kirkens Nødhjelp i kyrkja julafta. Det er ein god ting å tenkja på kvarandre også ved juletider. Gje gåver er ein fin tradisjon. Visa at me set pris på kvarandre. Våre vener frå Eritrea har observert at me har meir enn nok av alt materielt. Det kan virka som om me ikkje treng kvarandre. Mange er difor isolerte og åleine. Kanskje det kan vera julegåvetipset denne jula? Gje ei oppleving? Gje ein billett til Abrahams barn i Sogndal kulturhus 24.februar eller gje skyss til nokon eldre til ein konsert eller ei gudsteneste i kyrkja. Vår gåve denne jula skal fyrst og fremst vera kjærleg merksemd og venleg omtanke. Amen? Ynskjer alle ei velsigna advent og julehøgtid. Den beste gåva...

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Ståle Aklestad Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Treeiningssøndag Det er treeinigssøndag. Og vi skal langt bort. Og djupt ned i jorda. For i Roma, nede i ei av katakombane, som er tidlege, kristne gravplassar,

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei eldre i kommunen 1 2 Sogndal Eldreråd var samansett slik

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni Lyngmo-Glytten 24. årgang - Januar 2015 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo 50 år i 2015 Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR VINTERLEIRAR - sjå baksida for informasjon!!

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer