Parkinson s sykdom. Om sykdommen og behandlingen av den. Arnulf Hestnes, nevr.avd. SiV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkinson s sykdom. Om sykdommen og behandlingen av den. Arnulf Hestnes, nevr.avd. SiV"

Transkript

1 Parkinson s sykdom Om sykdommen og behandlingen av den. Arnulf Hestnes, nevr.avd. SiV

2 Hva er Parkinsons sykdom?

3 Det som James Parkinson beskrev i 1817? (overraskende seint beskrevet tatt i betraktning hvor karakteristisk sykdommen er)

4 James Parkinsons definisjon av sykdommen (paralysis agitans) Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported; with a propensity to bend the trunk forward, and to pass from walking to a running pace : the senses and intellects being uninjured.

5 Mange andre definisjoner 3 Hovedsymptomer: Skjelving (tremor) Langsomhet (bradykinesi) Stivhet (rigiditet) I tillegg angivelse av tilleggssymptomer som taler for og som taler mot Parkinsons sykdom.

6 Parkinson s sykdom? Parkinsonisme Parkinson s sykdom Parkinsonisme? Postencephalitisk parkinsonisme Atherosklerotisk parkinsonisme Medikamentell parkinsonisme Parkinsonisme etter forgiftninger og skader Parkinsonlignende sykdommer - (Parkinson plus)

7 Årsak til Parkinson s sykdom Årsaker kan bekrives på mange måter Lokalisasjon skade i substantia nigra Biokjemisk defekt bortfall av dopaminerge baner Bakenforliggende sykdomsprosess ukjent!

8 Parkinsons sykdom -årsak Arv? Miljø? Flere sykdommer

9

10 Snitt gjennom hjernestammen i høyde med substantia nigra til venstre ved Parkinsons sykdom til høyre normal hjerne

11 Mikroskopisk bilde fra substantia nigra tap av nevroner og Lewy-legemer

12

13

14

15 Sykdomsbilde Kronisk progredierende nevrologisk sykdom Starter snikende Utvikler seg gradvis Gir over en del år en betydelig bevegelseshemming Lengre ut i forløpet også mange ikkemotoriske symptomer

16 Fra An Essay on the Shaking Palsy av James Parkinson: So slight and nearly imperceptible are the first inroads of this malady, and so extremely slow is its progress, that it rarely happens, that the patient can form any recollection of the precise period of its commencement. The first symptoms perceived are, a slight sense of weakness, with a proneness to trembling in some particular part; sometimes the head, but most commonly in one of the hands and arms.

17 Hovedsymptomer Skjelving (tremor) typisk for parkinson er skjelving i hvile. Stivhet (rigiditet) økt motstand mot passive bevegelser. Langsomhet (bradykinesi)

18 Andre symptomer Endret kroppsholdning Lut holdning Tendens til å bøye i albuer, hofter og knær Endret gange Redusert armsving (ofte tidlig) Redusert skrittlengde Sviktende posturale reflekser Mimikkfattig ansikt

19 Andre symptomer II Liten skrift (mikrografi) Svak stemme Treg avføring Tap av luktesans Blodtrykksfall i stående stilling (ortostatisk hypotensjon) Demens? (Ikke i følge James Parkinson)

20 Differensialdiagnoser: Parkinsonisme av andre typer Skjelving (tremor) essensiell alkoholisk skjelving ved høyt stoffskifte

21 Hvordan stille diagnosen? Typiske symptomer (skjelving, stivhet, langsomhet) (ikke alle skjelver) Mangel av symptomer og tegn som tyder på annen parkinsonlignende sykdom. Blodprøvescreening CT eller MR av hodet Isotopundersøkelser av hjernen? Behandlingsforsøk

22 Behandling Forebygging Selegilin (Eldepryl) Behandling Alvorlige nok symptomer? Tidligere tendens til å utsette behandlingsstart. Dette er antakelig ingen god ide.

23 Behandling Dopamin-mangel-sykdom! Dopamin : ikke fra blod til hjerne L-dopa : mye omdannes til dopamin før det når hjernen L-dopa + dekarboksylasehemmer (Senere i sykdomsforløpet blir det rimelig å se på Parkinson som en mer omfattende hjernesykdom som rammer mer enn dopaminsystemet.)

24 Sinemet (l-dopa + carbidopa) Madopar (l-dopa + benserazid) Initielt god effekt (hvis ikke; mistenk ikke egentlig PD) Doseringsintervallene ikke svært viktige - lagringskapasitet i hjernen

25 Dopaminagonister Lengre virketid enn dopamin Jevnere effekt (mindre fluktuasjoner / mindre ufrivillige bevegelser) bromocriptin pergolid kabergolin (Cabaser) pramipexol (Sifrol) ropinirol (Requip)

26 Dopaminantagonister forts. Bromocriptin, pergolid og karbergolin har vist seg å kunne gi arrdannelse, fibrose i indre organer, hjerte(klaffer), lunger og i bukhulen. De agonister som er aktuelle i dag er således ropinirol (Requip) og pramipexol (Sifrol) - (i tillegg dopaminagonisten rotigotin som gis som plaster).

27 Rasagilin I prinsippet samme virkningsmåte som for selegilin (Eldepryl). MAO-B hemmer Enkelt å bruke : 1 tablett a 1mg 1x daglig

28 Medisiner - bivirkninger Ufrivillige bevegelser Kvalme Tretthet BT-nedsettelse og derav svimmelhet Psykiske bivirkninger hallucinasjoner, vrangsforestillinger, gambling, endret adferd på annen måte. Hevelse i beina / bitter smak / munntørrhet

29 Behandling forts. Ved Parkinsons sykdom oftest god effekt av medisin i flere år. Medisinen slutter ikke å virke, men når sykdommen utvikler seg blir det vanskeligere for medisinen å opprettholde like god effekt som i starten.

30 medikamentell parkinsonime De stedene i hjernen hvor dopamin virker kan blokkeres av enkelte medikamenter. Det gjelder helst medisiner som brukes i psykiatrien mot psykoser (Haldol, Cisordinol, Largactil med flere). Også midler mot svimmelhet (Stemetil, Torecan) og kvalmemiddelet Afipran kan virke slik. Her vil l-dopa og dopaminagonister ikke virke.

31 Medisineffekten ved Parkinsons sykdom endres over tid De første årene jevn og god effekt på symptomene. Når hjernen får færre dopaminceller blir medisineffekten mer kortvarig (wearing off). I tillegg kommer av og til ufrivillige bevegelser. Tilsammen gir dette svingninger i

32 Fluktuasjoner 1. Forutsigbare fluktuasjoner Effekten av medisinen forsvinner tidlig; end-of-dose deterioration wearing off 2. Mindre forutsigbare fluktuasjoner, tilstanden kan svinge raskt fra stivhet skjelving (off) til god bevegelighet, men gjerne samtidig ufrivillige bevegelser (on). Random on-off, freezing.

33 Ufrivillige bevegelser Uregelmessige ufrivillige bevegelser, ofte med store bevegelsesutslag (dyskinesier). Tilstivninger (dystonier)

34 Dyskinesier Oftest et overdoseringsfenomen. Når medisinmengden i blodet og i hjernen blir for stor kommer store ufrivillige uregelmessige bevegelser, ofte uten smerter. Initialt : Ved max. medikamenteffekt Senere : Square wave dyskinesia (når

35 Dystonier Smertefull krampetilstand, gjerne i en eller begge føtter. Kommer gjerne på slutten av en l-dopa dose, eller om morgenen når pasienten står opp. Underdoseringsfenomen! Tidlig dose i sengen / depot / agonist om natten kan hjelpe.

36 Bifasiske dyskinesier Forekommer ved begynnelsen av eller ved slutten av hver dose. Ofte store og smertefulle bevegelser

37 Parkinsons sykdom etter mange år Etter hvert blir det tiltagende vanskelig å greie forskjellige oppgaver som før gikk greitt. Forskjellige av dagliglivets gjøremål, påkledning, spising med mere går senere. Gangfunksjonen blir dårligere. Balansen blir dårligere. Det kan bli vanskelig å være uten tilsyn over lang tid.

38 Parkinsons sykdom etter mange år forts. Etter mange år med sykdommen kan det bli et problem å tåle den medisindosen som har fungert greitt tidligere. Parkinsonmedisin (både l-dopa og dopaminagonister) kan uløse hallusinasjoner og mareritt. Dosen må da gjerne reduseres, noe som i sin tur kan gi mer parkinsonsymptomer.

39 Parkinsons sykdom etter mange år forts. Noen pasienter med Parkinsons sykdom vil over tid kunne få noe mental svikt i form av hukommelsesvansker på grunn av selve sykdommen kombinert med at medisinen mot Parkinson kan gi hallucinasjoner og vrangforestillinger.

40 Behandlingsoverveielser ved avansert PD Wearing off - hyppigere dosering - forlenge effekt med entacapone (Comtess, Stalevo). - legge til dopaminagonist

41 Behandlingskomplikasjoner Hyperkinesier forts. Analysere situasjonen! Early morning dystonia Dyskinesier Flytte doser - endre doser - bytte medisiner

42 Mulige tiltak ved avansert parkinsons sykdom og svingninger: 1. l-dopa + dekarboksylase-hemmer + COMT-hemmer (entacapone) i en tablett (Stalevo) 2. dopaminagonist i plaster (rotigotin, Neupro)

43 3. Apomorfin-injeksjoner evt. apomorfin subcutant (under huden) via pumpe. 4.Duo-Dopa (via hull i bukveggen og videre inn i magesekken føres kateter ned i tynntarmen. Via dette kateteret som tilknyttes en pumpe kan l-dopa tilføres mye jevnere enn det en kan få til ved hjelp av tabletter via magesekken).

44 5. - Kirurgisk behandling - Tidligere laget en skader på bestemte steder i hjernen. Skader som skulle balansere Parkinson-skaden. Nå brukes i stedet DBS - Deep brain stimulation Det legges inn elektroder i nucleus subthalamicus eller i thalamus hvis problemet vesentlig er skjelving.

45 Kirurgisk behandling forts. Operasjon hjelper godt mot de klassiske Parkinson-symptomer: skjelving (tremor) stivhet (rigiditet) langsomhet (bradykinesi) fluktuasjoner Operasjon virker ikke bra mot talevansker ustøhet mentale symptomer

46 Andre problemer ved Parkinson Psykiske problemer Angst og depresjon (betyr gjerne mer de motoriske symptomer) Vrangforestilinger Hallucinasjoner Mental svikt? James P : nei! Ja (for noen). Ved mental svikt må en også overveie muligheten for depresjon og medisin-

47 Behandling av depresjoner Ikke medikamentelle tiltak viktig. Bryte isolasjon. Depresjoner kan behandles med mange forskjellige typer medisiner, ofte med godt resultat, men det er viktig å være oppmerksom på muligheter for bivirkninger. Ved umotivert gråting (emosjonell inkontinens) : Cipramil.

48 Behandling av psykotiske symptomer Redusere dose av l-dopa/dopaminagonist Atypiske nevroleptika quetiapin (Seroquel), clozapin (Leponex) Acetylcholinesterasehemmere (Arisept, Exelon med flere).

49 Smerter Hyppig symptom P.g.a. PD? Optimalisering av dosering Kramper : amantadin (Symmetrel) Andre smerteårsaker?

50 Blodtrykksfall i stående stilling ortostatisk hypotensjon Viktig å være oppmerksom på tilstanden Tidlig ortostatisme ; ikke egentlig PD? Ved avansert sykdom ; ortostatisme også vanlig ved PD Kan sette grenser for behandling - medikamenter for PD kan forverre ortostatisme.

51 Ortostatisk hypotensjon-forts. Det finnes medisiner som kan heve blodtrykket, men disse er lite brukt. Vær forsiktig med å reise seg raskt opp, i sær fra varm seng og varmt bad. Drikke nok. Hvis Parkinson og lavt blodtrykk: Inntak av en halvliter vann gir sikker blodtrykksøkning.

52 Svelgvansker Spise i on-fase Mange får økt skjelving raskt etter medisin-inntak: varer ca. en halv time Deretter god fase Tilpass spisetidspunktet etter dette. Medisin og mat samtidig blir ofte feil.

53 Treg avføring - obstipasjon Ved PD får en også nervecelletap i tarmen. I tillegg lite mosjonering. Tiltak: mosjon, drivende kost, rikelig drikke Sphincter-dyssynergi (betyr at lukkemuskelen for endetarmen trekker seg sammen i stedet for å slappe av når en skal ha avføring. (mer medisin kan hjelpe).

54 Vannlatningsforstyrrelser Ofte er problemet en overraktiv, uhemmet blære (en må forte seg til toilettet). Hvis tidlig lekkasjeproblem: tenk på atypisk parkinson. Utelukke infeksjon og annen urinveislidelse Ved hyppig nattlig vannlatning: Forsiktig med væske inntak like før leggetid. Detrusitol, Vesicare, Emselex

55 Søvnforstyrrelser Vanskelig å sovne inn Depresjon? Selegilin (Eldepryl) for seint på dagen? Egnet sovemiddel vil ofte være nødvendig.

56 Søvnforstyrrelser forts. Problemer med å snu seg i sengen = underdosering Mulige tiltak: Siste dose senere Depot preparat om kvelden Dopaminagonist Glatt laken Hyppig vannlatning

57 Søvnforstyrrelser forts. Mareritt for kraftig dominerg stimulering om natta Nattlig uro, voldsomme drømmer RBD (REM-sleep behaviour disorder) clonazepam 0.25 mg om kvelden Dyskinesier for kraftig dopaminerg stimulering Restless legs øke dopaminstimuleringen

58 God parkinson-oppfølging blir ofte meget tverrfaglig Lege (nevrolog, geriater, psykiater) Sykepleier Fysioterapeut Ergoterapeut Logoped

59 God parkinson-behandling betyr Regelmessig oppfølging over mange år. Ofte sammensatte og omfattende problemer. Pårørende gjør ofte en meget solid innsats. Pårørende er viktig for pasienten, men gir også ofte nyttige innspill i behandlingen. Verdsett pårørendes innsats!

Den lille parkinsonboken

Den lille parkinsonboken Den lille parkinsonboken Bind 1 Hva er Parkinsonisme? Og hva er Parkinsons sykdom? Mange spørsmål melder seg når man får en diagnose: Hva skyldes sykdommen, hvordan utvikler den seg, hvilken behandling

Detaljer

Den lille parkinsonboken

Den lille parkinsonboken Den lille parkinsonboken Bind 2 Hvilke problemer kan oppstå etter lang tid med parkinsonisme? Og hva kan vi gjøre med disse problemene? Den lille parkinsonboken prøver å gi en lettfattelig oversikt over

Detaljer

Nyhetsbulletin. Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom

Nyhetsbulletin. Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom Nyhetsbulletin Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom nr. 2 / 2009 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb 1 Terapianbefaling

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer

Parkinsondagen 2010. Lever for løsningene. Holmenkollstafetten; gir stafettpinnen videre. side 6. side 16. side 28

Parkinsondagen 2010. Lever for løsningene. Holmenkollstafetten; gir stafettpinnen videre. side 6. side 16. side 28 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2010 - årgang 26 Parkinsondagen 2010 side 6 Lever for løsningene side 16 Holmenkollstafetten; gir stafettpinnen videre side 28 innhold Parkinsondagen 2010

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

posten nr 2/2007 - årgang 24 Duodopapumpen ga Torild et nytt liv

posten nr 2/2007 - årgang 24 Duodopapumpen ga Torild et nytt liv parkinson posten nr 2/2007 - årgang 24 Duodopapumpen ga Torild et nytt liv ANNONSER Rehabiliteringstilbud til parkinsonpasienter I samarbeid med Norges Parkinsonforbund har våre bedrifter utarbeidet egne

Detaljer

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 3/2008 - årgang 26. Det avbrutte bildet. side 13. Humbug eller god medisin. side 18. Ernæring.

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 3/2008 - årgang 26. Det avbrutte bildet. side 13. Humbug eller god medisin. side 18. Ernæring. Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 3/2008 - årgang 26 Det avbrutte bildet side 13 Humbug eller god medisin side 18 Ernæring side 26 Rehabiliteringstilbud til parkinsonpasienter I samarbeid med

Detaljer

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 I N F O R M A S J O N S S E R I E Å leve med MS Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 Innholdsfortegnelse Hva er multippel sklerose? 1 Hvem får MS? 2 Årsaker til MS 3 Hvordan

Detaljer

Duodopa. 16 - timers behandling. lommeguide til pasient

Duodopa. 16 - timers behandling. lommeguide til pasient Duodopa 16 - timers behandling lommeguide til pasient 1 Innhold Duodopa Lommeguide til pasient Introduksjon til lommeguiden 5 Duodopa systemet 6 Dagbehandling (16-timers behandling) 8 Stell av stomi 12

Detaljer

IMPULSKONTROLLFORSTYRRELSER VED PARKINSONS SYKDOM

IMPULSKONTROLLFORSTYRRELSER VED PARKINSONS SYKDOM VED PARKINSONS SYKDOM Forord De siste årene har fått stadig flere henvendelser om impulskontrollforstyrrelser. Mange har etterlyst mer informasjon, og med denne brosjyren ønsker vi å imøtekomme dette behovet.

Detaljer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake Hva er demens? Alois Alzheimer 2005 Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Hukommelsesklinikken Ullevål universitetssykehus Hva er demens?

Detaljer

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer

parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 PORTRETTET Statsbyråkrat med humoristisk sans side 12 TEMADAG 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson side 8 FAGARTIKKEL Søvnforstyrrelser

Detaljer

parkinson posten nr 1/2008 - årgang 26

parkinson posten nr 1/2008 - årgang 26 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2008 - årgang 26 På sporet av tidlig diagnose side 6 Parkinsondagen 2008 side 16 Muligheter i arbeidslivet side 23 Rehabiliteringstilbud til parkinsonpasienter

Detaljer

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD For foreldre, lærere og andre interesserte Nevroteamet BUP Østfold Utgave 1.3 Sist revidert 15. desember 2003 2 Innhold Generelt om ADHD

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Til deg som har falt eller som er utsatt for fall

Til deg som har falt eller som er utsatt for fall Til deg som har falt eller som er utsatt for fall FALLSKADER ET STORT HELSEPROBLEM 30 prosent av alle hjemmeboende personer over 65 år faller minst én gang i året, og ca. 50 prosent av de som er over 80

Detaljer

I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje.

I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje. Et temahefte fra Ditt Apotek I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje. Den kunnskapen vil vi gjerne dele med deg. - vi gir deg bedre helse Innhold 3 Innledning... 5 Urinsystemet... 5 Hva skjer

Detaljer

Spørsmål og svar om ECT-behandling

Spørsmål og svar om ECT-behandling Spørsmål og svar om ECT-behandling Informasjon til pasienter og pårørende Professor dr. med. Giacomo d Elia Overlege dr. med. Per Bergsholm Kjære lesere! ECT har vært brukt i snart seksti år. I dag er

Detaljer

Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no

Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Huntingtons sykdom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Redaksjon: Jan C. Frich Kristin Iversen Olga Solberg Bidragsytere: Jan C. Frich, rådgiver/overlege, dr.med., spesialist i nevrologi

Detaljer

Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse. For pasienter, pårørende og helsepersonell

Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse. For pasienter, pårørende og helsepersonell Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse For pasienter, pårørende og helsepersonell INNHOLD Hva er dystoni?... 3 Hva er galt?... 4 Symptomer... 5 Forskjellige former for dystoni... 6 Diagnostisering... 8 Behandling...

Detaljer

Nyhetsbulletin. Referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser. www.sus.no/nkb. nr.

Nyhetsbulletin. Referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser. www.sus.no/nkb. nr. Nyhetsbulletin nr. 1/ 2014 årgang 19 Referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) Stavanger

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

HODEPINE HOS BARN. Utarbeidet av: Spesialist i barnesykdommer Johan H. Hagelsteen, Oslo

HODEPINE HOS BARN. Utarbeidet av: Spesialist i barnesykdommer Johan H. Hagelsteen, Oslo HODEPINE HOS BARN HODEPINE HOS BARN Utarbeidet av: Spesialist i barnesykdommer Johan H. Hagelsteen, Oslo Utgitt av GlaxoSmithKline AS januar 2003 3 HODEPINE Hodepine er et vanlig symptom i barnealderen.

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

parkinson posten Parkinson samlet under ett tak i Montréal Portrettet Livet snudd opp ned. Igjen. side 10 side 16

parkinson posten Parkinson samlet under ett tak i Montréal Portrettet Livet snudd opp ned. Igjen. side 10 side 16 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 4/2013 - årgang 29 Portrettet Livet snudd opp ned. Igjen. side 10 Parkinson samlet under ett tak i Montréal side 16 Fagartikkel Søvnforstyrrelser ved Parkinsons

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer