Mekanismene bak utvikling av ødem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mekanismene bak utvikling av ødem"

Transkript

1 1 Mekanismene bak utvikling av ødem Einar Stranden SE ABSTRAKT BAKERST Sirkulasjonsfysiologisk avdeling Oslo Vaskulære Senter Aker universitetssykehus HF, Oslo Ødem i bena Spreng, ubehag Redusert mobilitet i ledd Redusert lokal nutrisjon Økt sykelighet Vanskeliggjør postop. rehabilitering

2 2 Ødem i bena Tema Transkapillær væskebalanse Kliniske kasus Ødemprevensjon Transkapillær væskebalanse

3 3 Transkapillær væskebalanse Starling: F = CFC((P c -P if ) - σ(cop pl - COP if )) = L Arterie Kapillær Vene Interstitium Transkapillær væskebalanse Starling: F = CFC((P c -P if ) - σ(cop pl - COP if )) = L Veke - i nål - teknikk Arterie P c Kapillær Vene P if P if Interstitium

4 4 Transkapillær væskebalanse Starling: F = CFC((P c -P if ) - σ(cop pl - COP if )) = L Hvordan reguleres kapillærtrykket? Pre- / postkapillært motstandsforhold R a Arterie P c Kapillær Vene R v R a R v Interstitium Transkapillær væskebalanse Starling: F = CFC((P c -P if ) - σ(cop pl - COP if )) = L COP: Osmotisk trekkkraft pga. proteiner (primært albumin) Arterie P c P if Kapillær COP pl COP if Vene Problem: Hvordan skaffe interstitiellvæske? Interstitium

5 5 Transkapillær væskebalanse Fremskaffelse av interstitiellvæske: Blister-metoden Transkapillær væskebalanse Måling av kolloidosmotisk trykk (COP)

6 6 Transkapillær væskebalanse Starling: F = CFC((P c -P if ) - σ(cop pl - COP if )) = L Permeabilitet CFC = K f * SA K f Arterie P c Kapillær COP pl Vene SA P if COP if Interstitium Arterie Strain gauge pletysmografi Bestemmelse av CFC

7 7 Pletysmografisk bestemmelse av CFC mmhg Leggvolum CFC: ml / min. x 100g x mmhg Tid Venøs okklusjon Transkapillær væskebalanse Starling: F = CFC((P c -P if ) - σ(cop pl - COP if )) = L Permeabilitet Ødem etter karkirurgi: +2,0x Stranden 83 DVT: +1,4x Seem og Stranden 90 Arterie P c P if Kapillær COP pl COP if Vene Idiopatisk syklisk ødem: +2,5x Stranden 92 Iskemisk ødem: +2,0x Anvar, Khiabani et al. 99 Interstitium Ødem ved lårhalsbrudd: 1,5x Kazmi,, Stranden et al. 05

8 8 Transkapillær væskebalanse Starling: F = CFC((P c -P if ) - σ(cop pl - COP if )) = L Lymfeåre ca. 10 % Arterie P c Kapillær COP pl Vene P if COP if Interstitium Transkapillær væskebalanse Starling: F = CFC((P c -P if ) - σ(cop pl - COP if )) = L Lymfeåre ca. 10 % Arterie P c Kapillær COP pl Vene P if COP if Interstitium Stranden, Kramer 1982

9 9 Transkapillær væskebalanse Starling: F = CFC((P c -P if ) - σ(cop pl - COP if )) = L Lymfeåre ca. 10 % Arterie P c Kapillær COP pl Vene P if COP if Interstitium Stranden, Kramer 1982 Transkapillær væskebalanse Starling: F = CFC((P c -P if ) - σ(cop pl - COP if )) = L Lymfeåre Trykktransducer ca. 10 % Arterie P c Kapillær COP pl Vene P if COP if Interstitium Stranden, Kramer 1982

10 10 Lymfehjerter Stranden, Kramer 1982 Lymfehjerter Stranden, Kramer 1982

11 11 Ødemmekanismer Lymfeåre Økt filtrasjonskraft Red. kolloidosmotisk gradient Økt permeabilitet Arterie P c Kapillær COP pl Vene Redusert lymfetransport Andre årsaker P if COP if Interstitium Kliniske eksempler

12 12 Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Dyp venøs s trombose

13 13 Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Venøs s insuffisiens Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Høyresidig hjertesvikt Venstresidig hjertesvikt (forplanting til h. side)

14 14 Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Graviditet 3. trimester Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Enkelte legemidler Økt permeabilitet

15 15 Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Lav proteinmengde i blodet (hypoproteinemi) Proteintap Nyresvikt Malabsorbsjon Svangerskapsforgiftning Red. protein-syntese Leversvikt Ernæringsforstyrrelser Malabsorbsjon Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Allergiske reaksjoner (histaminfrigjøring) ring)

16 16 Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Brannskade Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Inflammasjon/infeksjon

17 17 Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Lymfødem Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Lipødem Lymfødem

18 18 Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Ultralyd B-mode skan Lymfødem Lipødem Økt filtrasjonskraft Red. COP-gradient Økt permeabilitet Redusert lymfetransport Andre årsaker Ødem i bena Myksødem Lavt stoffskifte (hypotyreose)

19 19 Hvordan hindre ødem? Aktiver venepumpene! Volumforandring (%/h) Volum Volum p = 0,008 Låst Bevegelig Stolbevegelse Stranden 2000

20 20 Reduser kapillærtrykket! Venøse leggsår Reduser kapillærtrykket! Kurativt +++ Kurativt ++ Kurativt +

21 21 Øk vevstrykket! Elastiske strømper Klasse 1 Lang transportvei P if Elastiske strømper Øk vevstrykket! Elastiske strømper Klasse 1 Lang Kort transportvei P if Elastiske strømper

22 22 Hos eldre: Sørg for adekvat kosthold! Albumin!

23 Hevelse i beina Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk avd., Aker universitetssykehus HF, 0514 Oslo I tillegg til dette abstraktet vises til utdelt hefte: E. Stranden, Hevelse i beina Innledning Hevelse i beina er ikke uvanlig. Tilstanden kan være plagsom og i enkelte tilfeller smertefull for pasienten. For legen kan hevelse representere en diagnostisk utfordring, fordi det er en uspesifikk tilstand som man finner ved en rekke sykdommer, fra ubetydelige til potensielt livstruende. Ødem er i seg selv imidlertid ikke ensbetydende med sykdom. For spesielt kvinner er dette en kjent tilstand før menstruasjon og under graviditet. Og mange friske mennesker kan observere hevelse i beina etter langvarig oppreist stilling eller passiv stolsitting. Perifere ødemer har uheldige konsekvenser for pasienten, som for eksempel hindret nutrisjon for cellene (på grunn av øket diffusjonsdistanse), utvikling av hudsår (bl.a. som følge av trangere skotøy), og dårligere bevegelighet i ledd. Kunnskap om de forskjellige mekanismene bak hevelsen muliggjør en rasjonell og systematisk tilnærming til pasientens problem og således en raskere diagnostikk og behandling. Væsketransport i vevet Ødem er opphopning av væske i det interstitielle eller intracellulære volum. I denne presentasjon omtales tilstander som øker interstitiets volum. Interstitielt væskevolum holdes vanligvis relativt konstant, og utgjør ca. 20 % av kroppsvekten. Subkutant ødem oppdages ikke klinisk før interstitielt volum er økt med mer enn 100 %, noe som korresponderer med en økning i totalvolum i størrelsesorden 10 %. I normalt vev er væsken i interstitiet bundet i en «gelé-aktig» konsistens, men blir mer flytende ved økende hydrering. Den transporteres da lettere i vevet, som for eksempel ved dannelse av et søkk etter press mot huden med en finger («pitting» ødem). Uavhengig av bakenforliggende årsak skyldes ødem hovedsaklig en ubalanse mellom filtrasjon og reabsorbsjon i kapillærene, og fjerning av væskeoverskudd via lymfeårene. Væsketransport ut fra blodårene foregår i de svært små og tynnveggete kapillærene. Mengden blod som passerer gjennom kapillærene reguleres ved hjelp av åpning og lukning av små blodårer rikelig forsynt med muskellag i veggen nær kapillærene (Figur 1, m). Denne variasjonen i åpning og lukning påvirker blodtrykket inne i kapillæret kapillærtrykket (Figur 1, Kt). Når blodåren trekker seg sammen reduseres kapillærtrykket, mens det økes når blodåren utvider seg. Dette påvirker også hvor mye væske som filtreres ut fra kapillærene jo høyere kapillærtrykk, desto mer væske vil filtreres ut. Kapillærtrykket er ikke konstant langs kapillæret. I horisontalt leie er det ca. 25 mmhg nær arterien men reduseres til ca. 10 mmhg nær venen. Det aller meste av den væsken som filtreres ut (ca. 90 %) vil imidlertid returnere til kapillæret (reabsorberes) før blodet kommer til venene (Figur 1). Dette skyldes en annen hovedkraft i væskebalansen det osmotiske trykket forårsaket av proteiner. Det finnes mange proteiner i blodet, men det viktigste proteinet for væskebalansen er albumin. Dette osmotiske trykket trekker væske tilbake til kapillærene (Figur 1, Osm). Det finnes riktignok proteiner også utenfor kapillærene i interstitiet. Disse trekker væske i motsatt retning, men konsentrasjonen her er mye lavere enn i blodet (ca. 30 % ved ankelen), og disse har normalt mindre betydning. 1

24 Vi har dermed to hovedkrefter som er sentrale i væskebalansen, kapillærtrykket som bidrar til væsketransport ut av kapillæret, og det osmotiske trykket pga. proteiner som trekker væske tilbake. Normalt filtreres mer væske ut av kapillærene enn det som trekkes tilbake i størrelsesorden 10 %. Når vi vanligvis likevel ikke får ødemer i kroppen skyldes det at dette væskeoverskuddet tas hånd om av lymfeårene. Dette er tynne årer med åpninger i enden der væske kan komme inn. Lymfeårene er rikelig forsynt med klaffer som sikrer transport i kun én retning. I veggen er det muskelceller som rytmisk trekker seg sammen slik at væsken drives fram i lymfeårene («lymfehjerter») 1. Manuell massasje («lymfemassasje») forsterker denne transporten. Figur 1. Skjematisk framstilling av væsketransport i vevet. For nærmere forklaring, se teksten over. Betraktningene over gjelder for en person i horisontalt leie. Væskebalansen kompliseres når vi reiser oss og står i oppreist stilling. Fordi vi befinner oss i et gravitasjonsfelt vil arterier og vener i ankelnivå få et tilleggstrykk på mmhg forårsaket av vekten av blodsøylen fra hjertet og ned til ankelen. Økningen i arterietrykket kan i en viss grad kompenseres ved sammentrekning av arteriolene, men ikke nok til å unngå en massiv økning av filtrasjonen. Når de fleste av oss likevel kan gå rundt uten å få ødemer skyldes dette venepumpesystemene i beina (muskel-venepumpene i leggen, stempelpumpen distalt på leggen og fotvenepumpen) 2. Dette er særdeles effektive mekanismer 3 som ved den minste bevegelse av beina raskt reduserer trykket i venene fra mmhg ned til ca. 30 mmhg. En forutsetning for at disse pumpene skal fungere er intakte veneklaffer i beina (Figur 1, Vk). Vi har flere hundre veneklaffer i leggene, men antallet avtar oppover langs låret, og er nesten fraværende i bekkenet. Dette er et uttrykk for at de viktigste venepumpene ligger nedenfor kneet der venetrykket er høyest i oppreist stilling. Sammenfatningsvis kan nevnes følgende mekanismer som bidrar til dannelse av ødemer: Økt hydrostatisk filtrasjonskraft Redusert kolloidosmotisk trykkgradient Økt kapillær permeabilitet Redusert lymfetransport og følgende ødembegrensende mekanismer: Aktivering av venepumpesystemene Økning av kolloidosmotisk trykkgradient 2

25 Ødemer i beina er ikke en sykdom i seg selv, men ofte et symptom på andre sykdomstilstander. Graden av symptomer varierer fra rent kosmetiske til invalidiserende plager. Beroende på bakenforliggende årsak kan vi dele ødemer inn i følgende hovedgrupper: I Tilstander som øker kapillærtrykket Lokal venøs hypertensjon Vena cava inferior/iliaca kompresjon Dyp venetrombose Kronisk venøs insuffisiens Fascie losje syndrom Systemisk venøs hypertensjon Hjertesvikt Enkelte hjertesykdommer Arterioledilatasjon Enkelte legemidler, for eksempel kalsiumblokkere 4 Øket plasma volum Hjertesvikt Nyresvikt Enkelte legemidler Svangerskap Hormonelle svingninger (premenstruelt ødem) II Tilstander som reduserer kolloidosmotisk trykk i plasma Proteintap Malabsorbsjon Svangerskapsforgiftning Nefrotisk syndrom Redusert protein syntese Cirrhose/leversvikt Ernæringsforstyrrelser Malabsorbsjon III Øket kapillær permeabilitet Allergiske reaksjoner med histaminfrigjøring Brannskade Inflammasjon/lokal infeksjon IV Lymfatisk obstruksjon (lymfødem) Kirurgi, stråleskade Filariasis V Andre årsaker Idiopatisk ødem Myxødem Lipødem Litteratur 1. Stranden E and Kramer K. Lymphatic and transcapillary forces in patients with edema following operation for lower limb atherosclerosis. Lymphology 1982; 15: , Stranden E. Venetømningens fysiologi. Nordisk lærebok «Vensjukdomar». Studentlitteratur, Lund, Sverige Stranden E. Dynamic leg volume in a locked and free floating tilt office chair. Ergonomics 2000; 43(3): Lund-Johansen P, Stranden E, Helberg S, Wessel-Aas T, Risberg K, Rønnevik PK, Istad H and Madsbu S. Quantification of leg oedema in postmenopausal hypertensive patients treated with lercanidipine or amlodipine. Journal of Hypertension 2003: 21:

26 I artikkelen under beskrives hvor utrolig effektivt muskel-venepumpe-systemet i bena fungerer. Dette forutsetter at veneklaffene ikke er skadet og at man ikke har venøs insuffisiens.

27 421 ERGONOMICS, 2000, VOL 43, NO. 3, Dynamic leg volume changes when sitting in a locked and freefloating tilt office chair EINAR STRANDEN* Department of Vascular Diagnosis and Research, Surgical Clinic, Aker University Hospital, 0514 Oslo, Norway Keywords: Oedema; Oedema prevention; Office chairs; Dynamic sitting; Plethysmography It is well established that prolonged sitting may lead to swelling of the lower extremities. However, activation of the vein pump system by repeated walking breaks or dynamic tiltable foot-rests have been shown to reduce foot and leg oedema. Some office chairs incorporate tilt-mechanisms facilitating movements of the body from the feet up. The present study was undertaken to establish whether a beneficial effect on the transcapillary fluid balance of the legs by enabling such mechanisms could be documented. An office chair where the tilt mechanism could be locked or open (HÅG Credo 3500) was used for the study. The seat position and seat activity level was recorded by a transducer-system developed for the study. Calf volume and calf muscle pump activity was detected by mercury strain gauge plethysmography. In the locked position there was a steady increase in volume of mean 1.2 % (range ) for all subjects in the 30 min. study period. On the other hand, for all subjects there was a decrease in calf volume (mean 0.7 %, range , p=0.008) when the tilt-mechanism was open (30 min. period), irrespective of what study period came first. The study showed that upward seat deflection was not associated with concomitant venous obstruction, since such obstruction was detected in less than 2 % of the time period with more than 50 % of maximal upward deflection. A locked seat mechanism does not prevent activation of the vein pump mechanism, but the study indicates that office chairs that permit variation in seat angle per se stimulate movements of the leg. This, in turn, activates vein pumps and counteracts local oedema formation in seated working postures. 1. Introduction An increasing number of jobs are associated with sitting postures (Peters 76, Östberg 77, Winkel 81). However, prolonged sitting may lead to swelling of the lower extremities, especially in constrained postures (Gauer and Thron 1965, Pottier et al. 1969, Winkel 1981, Stranden et al. 1983, Paul 1995, Stranden and Kroese 1998). Oedema results from increased net transcapillary filtration, exceeding removal of fluids by the lymphatics. The dominant factor promoting oedema is increased capillary hydrostatic pressure, caused by increased venous pressure. The vein pressure of the feet in a horizontal position is approximately *Correspondence:

28 422 5 mmhg, increasing to mmhg in a upright position. At passive sitting, the pressure is in the order of mmhg, determined by the height of the blood column from the feet to the heart. When walking, the vein pressure normally decreases to mmhg, caused by vein pump mechanisms in the lower extremities (Stranden et al. 1986, Gardner and Fox 1989). Based on this knowledge, Winkel (1981) and Winkel and Jørgensen (1986) suggested inclusion of short walking breaks in office work to reduce the amount of leg/foot oedema. Significant reduction in swelling of the legs has also been documented, when using a specially designed dynamic foot-rest in constrained factory workstations. This was based on a pivot that allowed "treadle" action to be performed by the operator (Stranden et al. 1983, Stranden and Kroese 1998). Some office chairs incorporate a tilting-mechanism that combines the movement of the seat and backrest in such a way that the front of the seat is lifted upwards when one leans on the backrest. Among the rationales for such a mechanism is that they facilitate movements of the whole body from the feet up (dynamic sitting pattern). Consequently, one may assume that if the muscle activity of the lower extremities is stimulated, this would enhance venous pumping, thereby reducing the distal vein hydrostatic pressure. Critics of such a tilt mechanism argue that a seat deflection upwards when leaning on the backrest results in increased pressure at the back of thigh and thus causing venous obstruction and increased transcapillary filtration. The current study was undertaken to investigate whether the dynamic sitting pattern of office chairs with free-floating tilt mechanism had significant beneficial effect on transcapillary fluid balance in healthy controls Physiological considerations Lower extremity vein pump system: The most important oedema limiting mechanism of the lower extremities is the venous pumping system, which, when activated, reduces distal venous pressure at upright or seated position. In relation to function, the venous pumping system may be divided into three portions with different working mechanisms (Gardner and Fox 1989) (figure 1): (1) the muscle pumps; (2) the distal calf ("piston") pump; and (3) the foot pump The muscle pumps: The pump unit consists of muscles ensheathed by a common fascia, which is drained by a set of densely-valved intra- and intermuscular veins. These in turn empty into more sparsely valved proximal veins (Arnoldi 1989). The leg contains four muscular compartments: The anterior, lateral, deep posterior and superficial posterior, all drained by their respective veins. Muscle contraction is the main activator of muscle pumps (Ashton 1975), but passive stretching may also raise intramuscular pressure and promote pumping. Baumann et al. (1979) recorded pressures of >100 mmhg in the tibial anterior muscle during contraction and 35 mmhg on passive stretching. Contraction of the calf muscles initiates a rise in pressure in all veins of the lower limb. The increase is most pronounced within muscle veins, three times higher than in superficial veins. During muscle contraction (systole) the greatly increased pressure difference between deep calf veins and the popliteal vein causes rapid flush of blood from the calf to the thigh (figure 1). Retrograde flow is prevented by competent venous valves. On subsequent muscle

29 Figure 1. Schematic illustration of the venous pump systems of the foot and calf in relaxed and active state. The muscle pump unit consists of muscles (M) ensheathed by a common fascia (F) and veins within the same compartment. Contraction of the calf muscles (muscle systole), as in plantar flexion of the ankle joint during walking (below), expels blood into the proximal collecting vein. During relaxation (muscle diastole, above) the blood is drained from the superficial veins (SV) into the deep veins (DV) in addition to the arterial inflow, making the pump ready for the subsequent ejection. V: venous valve. The distal calf pump is indicated in the middle. On dorsiflexion of the ankle (passive or active), the bulk of the calf muscle (M) descends within the fascial sheath (F), and expells blood in the distal veins like a piston. The foot vein pump is illustrated to the right. The plantar veins are connected like a bow-string from the base of the fourth metatarsal in front to the medial malleolus. On weightbearing the tarso-metatarsal joints are extended and the tarsal arch is flattened. Thus the veins are stretched, causing them to eject their content of blood. 423

30 424 relaxation (diastole) venous pressure falls below the pressure at rest. The fall is greatest in the deep veins, less in the superficial veins and insignificant in the popliteal vein. In this phase perforator veins allow flow from the superficial to the deep veins, whereas competent valves prevent backflow from the popliteal to the deep calf veins. The calf pump is probably the most important muscle pump. However, also the thigh pumps (quadriceps muscle pump, sartorial muscle pump, the pump of the hamstring muscles) and the popliteal vein pump (Hach 1976) play a part in the centrally directed propulsion of blood The distal calf ("piston") pump: In contrast to conventional descriptions, there are two pumping systems in the calf, a proximal and a distal (Gardner and Fox 1989). The distal one is activated on dorsiflexion of the ankle (figure 1), when the calf muscles are stretched and their distal part descends within the fascial sheath. This movement acts like a piston which expels venous blood in proximal direction. The pump mechanism has been documented by ultrasound Doppler measurement of venous blood flow (Gardner and Fox 1989), and is supported by compartment pressure measurements (Gershuni et al. 1984) The foot pump: The significance of a pumping system within the foot has often been overlooked, although first postulated by Le Dentu in Gardner and Fox (1983) used video-phlebographic technique and ultrasound Doppler measurement to demonstrate a potent pump mechanism in the deep plantar veins. The pumping mechanism has been explained as follows. The plantar veins are connected like a bow-string between the base of the fourth metatarsal and the medial malleolus. On weight-bearing, the tarso-metatarsal joints are extended and the tarsal arch is flattened. Thus the veins are stretched, causing them to eject their content of blood (figure 1). The pump is also activated on weight-bearing of the forefoot alone, when the foot is acting like a lever (Gardner and Fox 1989) (figure 1, left portion) The pumps acting together: During normal walking the three vein-pumping systems are synchronised to form a complete network of serial and parallel pumps aiding the return of blood towards the heart. Even moderate muscular movements of the legs in seated position may activate the pumping mechanism, significantly reducing distal mean vein pressure (Stranden 1981, Stranden et al. 1983, Stranden and Kroese 1998) 2. Methods 2.1. Participants Eight healthy control subjects (3 females, 5 males) were studied. The mean age was 35 years (range 21-48). None had clinical signs or medical history indicating arterial or venous disease Chair An office chair with a centre tilt mechanism and a fixed angle between the seat and the back was used for the study (HÅG Credo 3500, HÅG a.s.a. Oslo, Norway). The linkage between the seat and the back results in an upwards deflection of the seat front when the chair is tilted backwards and the seat front is moved downwards when the chair is tilted forwards. The chair had adjustable seat height and seat depth as well as adjustable supporting point of the backrest. The backrest also had an individual pivot action. Resilient means are attached

31 425 on either side of the pivot point of the seat. These could be adjusted to fit the users preference and ensure balanced sitting. This chair was chosen because of its wide spread use and because the tilt mechanism was easily locked/unlocked with a lever. When the tilt mechanism is open the movement that occurs is described as "free-floating tilt" 2.3. Seat angle/activity detection For continuous recording of seat angle and seat activity, a transducer system was developed (figure 2). The transducer detects the position of the seat/backrest relative to the fixed, vertical axis of the chair (90 to the floor). The detector element is a potentiometer supplied with a ± voltage. The detector output voltage is balanced at zero when the chair is neutral, positive when the seat front is deflecting upwards, negative when deflecting downwards. The signal was fed via an analogous/digital converter (DT2801, Data Translation, Inc., Marlboro, MA, USA) to a PC. Figure 2. The transducer system developed (E.S.) for the detection of seat angle/activity. The iron bar A is fixed to the vertical chair stem, and B follows the movements of the seat/backrest. The wire/spring (s) attachment to a potentiometer (P) ensures a variable output voltage, representing seat deflection. The potentiometer is supplied with a ± voltage (PS). The detector output voltage is balanced at zero when the chair is neutral, positive when the seat front is deflecting upwards, negative when deflecting downwards.

32 Measurement of leg volume changes Variation in calf volume was measured by strain-gauge plethysmography (Whitney 1953), using a double mercury in silastic strain-gauge around the greatest circumference of the calf. Indentation of the skin underneath the strain-gauges was prevented by underlying matches. The plethysmograph ( Strain Gauge Plethysmograph, developed by E.S.) was equipped with electrical calibration (Brakkee and Vendrik 1966) permitting repeated calibrations between measurements. The electrical calibration was compared with mechanical stretching of the strain-gauges by use of a micrometer, and an exact linear relationship was found between extension of the gauges and the recorded volume change Recording of data Perisoft software (Perimed AB, Järfälla, Sweden, was used for recording and analysis of data. The recorded data were: 1. Variation in calf volume, and 2. Seat angle/activity. The software allowed changes in timescale (x-axis) and signal amplification (y-axis) to fascilitate the analyses. The software included Fourier analysis as described by Press et al. (1997) Experimental design Following connection to the measurement devices, the chair was adjusted individually, and it was also ensured that the thigh was in a horizontal position with 90 flexion of the knee joint. A fixed angle of the knee in the resting condition before and after measurement was important, because the cross section of the passive calf muscles is dependent upon the muscle extension. The calf volume level before and after each session was determined following a 2-min.-period with the legs at rest, to ensure blood-filled veins. Calibration signals (1.0 % calf volume increase) were included at the beginning and end of each recording. The recordings were performed under the following two conditions: 1. Tilt-mechanism in locked position for 30 minutes (locked phase). The person was free to move, but the chair did not follow the movement. 2. Tilt-mechanism open, allowing the free-floating tilt of the chair for 30 minutes (freefloating phase). In half of the studies the procedure was carried out in reversed order, to establish whether the procedure itself affected the measurements. The study leg was chosen at random. During the two phases, the study persons were occupied with standard seated office tasks, manipulating documents on the desk and performing computer procedures. Before measurements, they were familiarized with the chair in a test period. They were instructed to choose their own preferred sitting pattern and leg activity level 2.7. Statistics With the limited number of persons included, normal distribution was not expected, and nonparametric tests were chosen. For comparison between the investigation phases, Wilcoxon signed rank sum test (two-tailed) for paired observations were used (program Graphpad Instat 3.0, Graphpad Software, Inc., San Diego, CA, USA, Differences were considered significant when p-values were less than 0.05.

33 Results A typical recording of leg volume change and seat activity during the two study phases is shown in figure 3. The locked phase is shown to the left. Relatively little muscle movements are recorded, as indicated by the steadily increasing volume curve with minor deflections. To the right the tilt-mechanism is open, allowing free-floating tilt. A clearly more active sitting pattern follows, indicated by the volume curve and the transducer signal. Secondly, a slight downward volume slope by time may be drawn in this portion of the measurement. In figure 4 the volume changes for all extremities in the two phases are depicted, expressed as volume change per study period of 30 min. For all there was a volume increase in the locked phase (mean 1.2 %/30 min., range ), and varying degree of volume reduction in the free-floating phase (mean 0.7 %/30 min., range ). The difference between the phases was statistically significant (p=0.008). In two subjects the volume recording during free-floating was two-phasic, consisting of both volume decrease and increase. For these, the net change in volume between start and end of the 30 min. period was used, making these results less reliable. No obvious difference in movement pattern between these two and the others was detected. Figure 3. Typical recording of calf volume changes (upper curve) and chair seat activity as detected with the transducer described in figure 2 (lower curve). The left portion of the recording represents the study phase with the centre tilt mechanism locked; to the right the seat is made tiltable by enabling the centre tilt mechanism. Each period has a duration of 30 minutes. The transient changes in volume, indicated by A, represent changes in the cross-section of the muscles underneath the strain gauges taking place when varying the degree of flexion of the knee joint. The changes do not represent variation in venous- or interstitial volumes.

34 428 Change in calf volume (% / 30 min.) p = Locked Free floating Figure 4. Calculated volume changes (%) per 30 min. with the seat locked (volume increase) and open (volume reduction) for the eight measurements. There was a significant difference between the two phases. There was no significant difference between the recordings that started with the seat locked and those that started with the free float phase. Figure 5 represents a 5-min. selection from the free-floating phase in figure 3. The volume curve indicates volume reductions by activating the vein pumps at even moderate seat deflections (left portion of the curve). Following each deflection, the volume increased steadily during the next 30 s to approach the pre-deflection level, as the veins are filled from the arterial side. Increasing the level of seat deflection (right portion of the curve) does not imply corresponding increase in calf volume deflections. This finding is even more prominent in figure 6, showing volume changes of the same order of magnitude as those in figure 5, at minimal seat deflections. Similar recordings were also found for the other subjects. As the study did not show unambiguous correlation between vein function and seat activity, the recordings were reanalysed, focusing on venous pumping, irrespective of seat movements. In this analysis significant venous pumping was recorded, defined as leg activity causing volume reduction of more than 0.5 %. The result from this analysis is shown in figure 7. There was an increase in the number of significant vein pump events when the chair had a free-floating tilt, from 50 events per 30 min. in the locked phase (range 23-82) to approximately 200 per 30 min. in the tiltable phase (mean 191, range ) (p=0.008). To establish a possible relationship between upward seat deflection and venous obstruction, the periods with more than 50 % upward deflection was examined. All subjects together, the sum of these periods amounted to about 85 min. (range 3-17 min.) of a total free-floating study time of 240 min. In these periods, only four incidences for a total of 1.5 min., with a slight volume increase indicating venous obstruction was detected.

35 429 Figure 5. A 5-min. selection from the free-floating tilt phase in figure 3, indicating moderate seat deflection in the left portion and more extensive seat movements to the right. Note that the venous pumping, as judged from the downward slopes (ejection of venous blood) not necessarily becomes larger when the magnitude of the seat movements are intensified. Figure 6. A 5-min. selection from the free-floating tilt phase in figure 3, showing venous ejections with similar magnitude as in figure 5, at minimal seat deflections. The ejections are predominantly based on static muscular activity. The great variation in movement pattern for the subjects is indicated in figure 8, a Fourier analysis of the free-floating tilt- and locked seat phases. Major movement components are in the frequency domain below 10 cycles/min., but with large interindividual differences. The frequency plots from the tilt phases were subjectively graded in a scale of 1-5, according to amplitude and frequency distribution. There was no correlation between these data and the

36 Calf pump activity (Number of >0.5 % ejections) p = Locked Free floating Figure 7. Number of significant venous pump manoeuvres in the locked and free-floating tilt phases, defined as leg activity causing volume reductions of more than 0.5 %. The increase in muscular activity level was statistically significant. level of calf volume reduction. In fact, the two recordings with the highest score were among the three with the lowest volume reduction in the active phase (mean 0.3 %). Furthermore, for the two subjects with the lowest score the volume reduction was above the mean value for all subjects (mean 0.7 %). 4. Discussion The most important finding in this study was that use of a seat attachment mechanism allowing free-floating tilt movements stimulates sitting patterns that activate vein pumps of the leg. Previous studies (Stranden et al. 1983, Stranden and Kroese 1998) showed that volume reduction during activation of the vein pumps occur in parallel with reduction in vein pressure. In periods with a large number of significant vein pump manoeuvres the mean venous pressure is presumably reduced. This reduces capillary pressure, which is the most important component for altering transcapillary fluid balance, thereby reducing net transcapillary filtration. Another finding was that functional vein pump manoeuvres did not presuppose variation in seat angle, even in the free-floating tilt phase. Hence, at least part of the physiological venous pumping is caused by static muscle activity. This type of muscular movements is present in both study phases. There is no reason to believe that locked seat position per se prevents these static contractions. As the analyses nevertheless showed three times higher frequency of significant pumping manoeuvres in the tilt phase, an interpretation may be that this seat mechanism and combination of fixed angle between seat and backrest stimulates movements, since the working tasks in the two phases were identical.

37 431 Figure 8. Fourier frequency analysis of the two study phases for each leg studied. The diagrams for the locked phase are truncated because there was no detected activity above the frequency domain 0-20 cycles/min. A great variation in movement pattern between the individuals is evident from the free-floating tilt phase. The present seat mechanism that incorporates movements like those of a rocking chair is suitable for activating the vein muscle pumps. The plantar flexion of the feet and contraction of the calf muscles taking place when leaning back effectively initiates venous pumping (Stranden et al. 1983). The degree of calf volume reduction did not depend on the extent of leg movements, as evaluated by the frequency analysis. The interpretation may be that the venous pumping mechanisms are very potent and effective, and venous drainage causing reduction in venous pressure occurs even at moderate, but frequent movements. This is in line with a previous study where we found that a single plantar flexion was as effective in

38 reducing venous pressure as a series of pumping manoeuvres (Stranden et al. 1983). Another explanation lies in interindividual differences between the subjects studied. We have previously shown that constrained working postures often lead to passive sitting and oedema formation in foot and leg (Stranden et al. 1983). The fluid accumulation in the tissue resulted in significant increase in tissue hydrostatic pressure, which may partly explain the discomfort reported (paresthesia, numbness, pain). By introducing specially built dynamic footrests allowing treadle action of the feet against a weak counterpressure, the discomfort and swellings were significantly reduced (Stranden et al. 1983, Stranden and Kroese 1998). The present study confirms the previous findings, demonstrating the potential of the venous pumps in restoring normal transcapillary fluid balance in a sitting posture. The volume changes in the current study (both increase and reduction) are somewhat larger than those associated with the dynamic foot-rest. This may be attributed both difference in study population, and the possibility that the freely movable sitting posture when using free-floating chair seat is more effective regarding vein pump mechanisms. Furthermore, the present work tasks were more varied, enabling more freely movement of the body than in the constrained industry workplace (Stranden et al. 1983). The study did not support the finding of Pottier et al. (1969) that upward seat deflection is associated with venous obstruction in the distal thigh. In less than 2 % of the time period with significant (>50 %) upward slope there was a slight volume increase, indicating venous obstruction. A considerable pressure at distal thigh, where the deep vein runs deep within the Hunter s canal, is required to compress the vein, probably far beyond discomfort. Furthermore, the great saphenous vein (superficial vein), which has a great capacity for venous drainage, is located antero-medially and is not subject to compression in seated posture. The only region where compression is likely to occur is in the popliteal area. As the seat depth of study chair is adjustable, the depth of the seat was checked, and when neccessay adjusted, to avoid compression at the knee level in those subjects with a short thigh length. Furthermore, the flexion of the knee joint during upward seat deflection does not represent a likely cause for venous compression. This is evident from earlier studies on Balans chairs, where venous pressure recordings at very much larger flexion did not indicate any venous obstruction at all (Stranden 1981). The most extreme sitting posture was applied at Balans Skulptur, where flexion was about ; still with no venous obstruction affecting venous pressure profiles. The volume recordings during the present 30 min. periods may not be extrapolated to cover a total working day. Usually the working period is interrupted by breaks and walking to different tasks, which has been shown to reduce the oedema development (Winkel and Jørgensen 1986). In conclusion, the present study indicates that office chairs which permit variation in seat angle when the upper body moves per se stimulate movements of the leg. Leg movements are beneficial because they activate the venous pumping mechanisms, thus counteracting local oedema formation in leg and feet, and reduce discomfort in seated working postures. 432

39 433 References ARNOLDI C.C. Physiology and pathophysiology of the venous pump of the calf. In: Eklöf B., Gjöres J.E., Thulesius O., Bergqvist D. Controversies in the management of venous disorders. London: Butterworths, 1989: ASHTON, H. The effect of increased tissue pressure on blood flow. Clin Orthop 1975; 113: BAUMANN, J.U., SUTHERLAND, D.H. AND HANGGI, A. Intramuscular pressure during walking. Clin Orthop 1979; 145: BRAKKEE, A.J.M. AND VENDRIK A.J.H. Strain gauge plethysmography: Theoretical notes on a new design. J Appl Physiol 1966; 21: GARDNER, A.M.N. AND FOX, R.H. The venous pump of the human foot. Bristol Med-Chir J 1983; 98: GARDNER, A.M.N. AND FOX, R.H. The return of blood to the heart: venous pumps in health and disease. London: John Libbey & Co. Ltd GAUER, O.H. AND THRON, H.L. Postural changes in the circulation. In W.F. Hamilton (Ed.) Handbook of Physiology, Vol. III (pp ). Washington, D.C.: American Physiological Society, GERSHUNI, D.H., YARU, N.C., HARGENS, A.R., LIEBER R.L., O HARA, R.C. AND AKESON, W.H. Ankle and knee position as a factor modifying intracompartmental pressure in the human leg. J Bone Joint Surg 1984; 66A: HACH, W. Der Phlebographie der Bein und Beckenvenen. Constanz: Schnetzor-verlag GMBH, PAUL, R.D. Foot swelling in VDT operators with sitting and sit-stand workstations. In: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 39th Annual Meeting, Santa Monica, CA: Human Factors and Ergonomics Society PETERS, T. Arbeitswissenshaft für die Büropraxis. Friedrich Kiehl Verlag, Ludwigshafen, POTTIER, M., DUBREUIL, A. AND MONOD, H. The effects of sitting posture on the volume of the foot. Ergonomics 1969; 12: PRESS, W.H., TEUKOLSKY, S.A., VETTERLING, W.T. AND FLANNERY, B.P. Numerical Recipes in C. The art of scientific computing. Cambridge University Press, Cambridge, STRANDEN E. The influence of "Balans" chair sitting on ankle vein pressure. International Design Exhibition New York Abstract. STRANDEN, E., AARÅS, A., ANDERSON, D.M., MYHRE, H.O. AND MARTINSEN, K. The effect of working posture on musculoskeletal load and circulatory condition. In: Coombs, K. (ed.) Proceedings of the Ergonomics Society's Conference Taylor & Francis Ltd., London , STRANDEN E., ØGREID, P. AND SEEM, E. Venous pressure gradients in controls and in patients with chronic venous disease. Phlebology 1, 47-50, STRANDEN, E., KROESE, A.J. Venodynamics in healthy subjects and in patients with venous dysfunction. Scope on phlebology and lymphology 1998; 5: WHITNEY RJ. The measurements of volume changes in human limbs. J Physiol 1953; 121: WINKEL, J. Swelling of the lower leg in sedentary work a pilot study. Journal of Human Ergology 1981; 10: WINKEL, J. AND JØRGENSEN, K. Evaluation of foot swelling and lower-limb temperatures in relation to leg activity during long-term seated office work. Ergonomics 1986; 29: ÖSTBERG, O. Från arbete till operatör. Technical Report, SOT, Department of Human Work Sciences, University of Sweden (in Swedish) 1977.

Horfor får vi hevelse i beina?

Horfor får vi hevelse i beina? Horfor får vi hevelse i beina? Einar Stranden Sirkulasjonsfysiologisk seksjon Oslo Vaskulære Senter Oslo universitetssykehus, Aker Vi består for det meste av væske 2/3 intracellulært 1/3 ekstracellulært

Detaljer

Horfor får vi hevelse i beina?

Horfor får vi hevelse i beina? Vi består for det meste av væske Horfor får vi hevelse i beina? Einar Stranden 2/3 intracellulært 1/3 ekstracellulært 75 % interstitielt 25 % Sirkulasjonsfysiologisk seksjon Oslo Vaskulære Senter Oslo

Detaljer

Patofysiologi ved ødemdannelse

Patofysiologi ved ødemdannelse Patofysiologi ved ødemdannelse Einar Stranden Sirkulasjonsfysiologisk seksjon Oslo Vaskulære Senter Oslo universitetssykehus, Aker www.karkirurgi.org/nifs.htm 1 www.karkirurgi.org Vi består for det meste

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Hevelse i beina Einar Stranden

Hevelse i beina Einar Stranden Hevelse i beina Einar Stranden Sirkulasjonsfysiologisk avdeling Oslo Vaskulære Senter Aker universitetssykehus HF 0514 Oslo einar.stranden@medisin.uio.no 1 Forord Hevelse (ødem) i beina er ikke uvanlig.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Hevelse i beina. En orientering for Helsepersonell og Pasienter. Meda A/S. Einar Stranden Professor i klinisk sirkulasjonsfysiologi

Hevelse i beina. En orientering for Helsepersonell og Pasienter. Meda A/S. Einar Stranden Professor i klinisk sirkulasjonsfysiologi Hevelse i beina En orientering for Helsepersonell og Pasienter Einar Stranden Professor i klinisk sirkulasjonsfysiologi Meda A/S 1 2003 Einar Stranden Tekst, layout og produksjon: Einar Stranden Illustrasjoner:

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Sirkulasjonsundersøkelse ved ødemdannelse

Sirkulasjonsundersøkelse ved ødemdannelse Sirkulasjonsundersøkelse ved ødemdannelse Einar Stranden Sirkulasjonsfysiologisk seksjon Oslo Vaskulære Senter Oslo universitetssykehus, Aker www.karkirurgi.org/nifs.htm 1 Lokal venøs hypertensjon Venekompresjon

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

UTMATTING OG SAMMENBRUDD AV MARINE KONSTRUKSJONER FATIGUE AND COLLAPSE OF MARINE STRUCTURES (English translation)

UTMATTING OG SAMMENBRUDD AV MARINE KONSTRUKSJONER FATIGUE AND COLLAPSE OF MARINE STRUCTURES (English translation) NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR MARIN TEKNIKK INSTITUTT FOR MARINE KONSTRUKSJONER Faglig kontakt under eksamen: Navn: Stig Berge Telefon: 95545 Navn: Jørgen Amdahl Telefon:

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 Faglig kontakt under eksamen: Sigurd Skogestad Tlf: 913 71669 (May-Britt Hägg Tlf: 930 80834) Eksamensdato: 08.12.11 Eksamenstid: 09:00 13:00 7,5 studiepoeng Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer Nasjonal forskningskonferanse Ny satsing innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager 15-16 november 2012 Kunnskapsesenterets Implementering av behandlingsretningslinjer nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Ravi Varadhan, Ganesh Subramaniam Johns Hopkins University AT&T Labs - Research 1 / 28 Introduction Goal:

Detaljer

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS VOSS BERGEN-VOSS Energibehov til Bergen-Voss er et regnestykke. For å gjøre opplevelsen best mulig, må kroppen opprettholde væskebalansen og få energitilskudd for å unngå kramper og holde kraften oppe.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Exam in Quantum Mechanics (phys201), 2010, Allowed: Calculator, standard formula book and up to 5 pages of own handwritten notes.

Exam in Quantum Mechanics (phys201), 2010, Allowed: Calculator, standard formula book and up to 5 pages of own handwritten notes. Exam in Quantum Mechanics (phys01), 010, There are 3 problems, 1 3. Each problem has several sub problems. The number of points for each subproblem is marked. Allowed: Calculator, standard formula book

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 19.05.2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

2003/05-001: Dynamics / Dynamikk

2003/05-001: Dynamics / Dynamikk Institutt for kjemisk prosessteknologi SIK 050: Prosessregulering 003/05-001: Dynamics / Dynamikk Author: Heinz A Preisig Heinz.Preisig@chemeng.ntnu.no English: Given the transfer function g(s) := s (

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E Statens vegvesen Region Midt Elektrokontrakt Nordmøre og Romsdal Innhold Mappe I - Omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Kåre Birger Hagen Nasjonalt Revmatologisk Rehabilterings- og Kompetansesenter, Diakonhjemmets Sykehus kare.birger.hagen@nrrk.no Disposisjon

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære?

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære? Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning Hva kan vi lære? Utdanningskonferanse, Tromsø 7.april 2011 v/marianne Aars, 1. lektor, Fysioterapeututdanningen, IHO, Universitetet i Tromsø Tenk dere et studium

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Temaer Hva er en relasjon? Hva er en hierarkisk relasjon? Hva er en gjensidig relasjon? Hva er tillit i

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer i Norge - med resultater fra lokale studier

Flått og flåttbårne sykdommer i Norge - med resultater fra lokale studier Flått og flåttbårne sykdommer i Norge - med resultater fra lokale studier Vivian Kjelland, Universitetet i Agder Fellesmøte for viltforvaltning i Aust-Agder 1.April 2014 1 Lokale studier på flått og vilt

Detaljer

Trykksår årsaker. Kunnskap endrer og fornyer seg; men hva hjelper det om ingen tar det i bruk? Årsaker: historisk perspektiv

Trykksår årsaker. Kunnskap endrer og fornyer seg; men hva hjelper det om ingen tar det i bruk? Årsaker: historisk perspektiv Trykksår årsaker Forskning har kommet fram til andre årsaks forhold enn de vi er opplært med Kunnskap endrer og fornyer seg; men hva hjelper det om ingen tar det i bruk? Gunnhild Stordalen: Dagens Industri

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Maskinteknisk Forum 20 Juni 2008 Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Presentasjon ved Bjørn Åril Norsk teknologi for ren energi Hovedinnhold: Dinorwig og systemkrav Noen tekniske utfordringer ved pumpeturbiner

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Inference for Distributions

Inference for Distributions Inference for Distributions IPS Chapter 7 7.1: Inference for the Mean of a Population 7.2: Comparing Two Means 7.3: Optional Topics in Comparing Distributions 2012 W.H. Freeman and Company 7.1 Inferens

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m.

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m. Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Birgit Schenk Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer