Antikoagulasjon og DVT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antikoagulasjon og DVT"

Transkript

1 Antikoagulasjon og DVT Klinisk nytt fra hematologen Legekonferansen Agder Hedda Lerdal, Blodsykdommer

2 ACCP s Guidelines for Diagnosis & Management of DVT / PE, 9th Ed, Review mars Hedda Lerdal, Blodsykdommer

3 Oppsett Bakgrunn Prehospitalt / Wells skår Akuttmottak / Utredning Blødningsrisiko Påvist DVT Videre utredning trombosepoliklinikk Behandling Inkl Kateterbasert trombolyse Hematologisk poliklinikk Behandlingsvarighet og -valg

4 Definisjon DVT From: Trends in the Incidence of Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism: A 25-Year Population- Based Study Arch Intern Med. 1998;158(6): doi: /archinte Insidens: 1(-1,92) per 1000 personår SSK ca pasienter?: ca pasienter/år Øker med alder Figure Legend: Annual incidence of venous thromboembolism among residents of Olmsted County, Minnesota, from 1966 to 1990, by age and sex. Date of download: 1/26/2013 Copyright 2012 American Medical Association. All rights reserved.

5 Kliniske karakteristika Aktiv kreftsykdom (under behandling, behandlet siste 6 mndr, palliativ fase) Paralyser, pareser, nylig immobilisering av underekstremitet med gips skår 1 1 Wells skår Sannsynlighet for DVT Nylig sengeleie i mer enn 3 dager, større kirurgisk inngrep siste 12 uker med generell eller regional anestesi 1 Lokalisert ømhet langs distribusjonen av dype vener 1 Skår Sannsynlighet % sannsynlighet for DVT Hevelse i hele benet 1 0 liten 5% Leggens omkrets mer enn 3cm større enn asymptomstisk side målt10cm distalt for tibia tuberositet middels 17% Declivt ødem i symptombærende ben 1 3 stor 53% Kollateral overflatisk vene, uten varice 1 Tidligere bekreftet DVT 1 Annen diagnose minst like sannsynlig -2

6 Triagering Akuttmottak Mottaks spl: BT, P, T, Sp02 Sjekker at Wells skår er utfylt DVT-profil (blodprøver) raskest mulig Hb, trombocytter, leukocytter, Kreatinin, CRP Risikovurdering: Wells skår + d-dimer

7 Risikovurdering - utredning Wells skår lav (<3) og d-dimer lav (<0,4): lav DVT-risiko* Ikke-gravide voksne kan da sendes hjem fra akuttmottaket med avkreftet DVT, uten videre undersøkelser. Pas kontakter selv primærl. (*0,9% 3mnd VTE-risiko)

8 Date of download: 4/3/2013 Copyright American College of Chest Physicians. All rights reserved. From: Diagnosis of DVT: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines Chest. 2012;141(2_suppl):e351S-e418S. doi: /chest Wells 0

9 Risikovurdering - utredning Wells skår eller d-dimer høy: UL (vurderes) Wells skår høy ( 3): alle skal ha videre radiologisk diagnostikk uavhengig av d-dimer Wells skår lav (0-2) og høy d-dimer: alle skal ha videre radiologisk diagnostikk. Negativ UL godtas ved Wells 0, men gjentas trolig etter 1 uke ved Wells 1-2

10 Date of download: 4/3/2013 Copyright American College of Chest Physicians. All rights reserved. From: Diagnosis of DVT: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines Chest. 2012;141(2_suppl):e351S-e418S. doi: /chest Wells 1-2

11 Risikovurdering - utredning Wells skår høy og d-dimer høy: UL bestilles av sykepleier (time samme/neste dag) Negativ proximal UL skal gjentas om 1 uke, ev suppleres med helbeins UL Hvis time neste dag, startes oftest LMWH før hjemreise

12 Date of download: 4/3/2013 Copyright American College of Chest Physicians. All rights reserved. From: Diagnosis of DVT: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines Chest. 2012;141(2_suppl):e351S-e418S. doi: /chest Wells 3 Høy PTS: D-dimer kan ikke alene utelukke DVT

13 Utredning: D-dimer SSKs d-dimer metode: STA-LIATEST D-Dimer går under høysensitiv Svært god negativ prediktiv verdi (97-100%), men lavere positiv prediktiv verdi (sensitivitet 90-99% og spesifisitet 45%)

14 Utredning: D-dimer Falsk forhøyet: DIC, Malign sykdom, Traume, Postoperativt, Infeksjon, Graviditet, høy alder, inflammasjon, atrieflimmer, cerebralt insult Sammenholdt med lav klinisk sannsynlighet (Wells skår) er negativ prediktiv verdi nær 100%

15 Differensialdiagnoser Rumpert Bakers cyste Muskel- /seneskade Hematom Venøs stase uten trombose Erysipelas Tumor (sarkom?) Overfladisk tromboflebitt

16 Utredning - ultralyd Ultralyd av affisert ekstremitet spesifisitet: 96% 3mnd VTE-ratio etter neg heilbeins UL: 0,57% Øvre begrensning viktig > Poplitea: trombolyse? Inklusiv v. cava?

17 SSK

18 Ved residivmistanke Gjennomgått DVT +3mnd: 80% fremdeles UL-avvik (noncompressibility) DVT +12mnd: 50% UL-avvik

19 Ved residivmistanke D-dimer forventes normalisert først etter 3 mnd etter behandlingsoppstart Wells skår brukes men ikke verifisert D-dimer+: UL ev gjentas etter 1 uke ved usikkert funn

20 Gravide D-dimer nær alltid positiv hos friske gravide i alle trimestre Utføres alltid UL og hvis negativ vurderes denne gjentatt etter 3 og 7 dager DVT 80% av tilfellene da i venstre legg Iliacale symptomer? Øvre begrensning?

21 Blødningsrisiko IMPROVE (VTE) Aktivt gastroduodenalt sår OR 4,15 Tidligere blødning (siste 3mnd) OR 3,6 Trombocytopeni <50 OR 3,37 Andre: alder >85, lever/nyresvikt, INT-opphold, CVK, RA, cancer HAS-BLED (atrieflimmer) Hypertensjon Abnormal nyre/leverfunksjon Slag Blødningshistorie eller predisposisjon Labil INR Eldre Drugs/multifarmaci/alkohol

22 Overekstremitets DVT Sjelden: insidens ca 3/ personer Oftest sekundær CVK, PM-ledning, Malignitet, Ryggsekkskade, thoracic outlet Wells skår kan ikke brukes UL doppler, ev supplert m/annen modalitet

23 Påvist DVT (akuttmottak) Alle pasienter med påvist DVT skal henvises trombosepoliklinikken (2e etasje ved hjertedagsenter) for å sikre adekvat utredning, behandling og oppfølging

24 Trombosepoliklinikken /ALAK Utredning av årsak Videre behandling Antikoagulasjon hva slags? Kateterbasert trombolyse? Behandlingsvarighet Kompresjonsstrømpe Informasjon inkl brosjyre Henvise idiopatisk DVT til hem.pol. SFK

25 Antikoagulasjon - Behandlingsmål Begrense DVT-utbredelse Forhindre embolisering (LE) Forhindre død Forhindre residiv Begrense posttrombotisk syndrom

26 CaVenT studien Kateterbasert trombolyse bør vurderes ved alle proksimale DVT (over poplitea) Posttrombotisk syndrom: ca 50% Smerte/hevelse/tyngdefornemmelse/ødem/pigment Reduserer posttrombotisk syndrom med 14,4% etter 24 mnd, NNT år og <21 dager symptomer The Lancet, Volume 379, Issue 9810, Pages 31-38, 7 January T Enden et al: Long-term outcome after additional catheter-directed thrombolysis versus standard treatment for acute iliofemoral deep vein thrombosis (the CaVenT study): a randomised controlled trial

27 Behandling DVT over knehøyde:?konferere med RH-OUS ang kateterbasert trombolyse (Distal) DVT 1e gang med utløsende årsak: antikoagulasjon i 3 mnd Idiopatisk: 3+3? Mnd (eval etter 3mnd) Residiv/risiko: langvarig ved ikke-høy blødn.risiko Kompresjonsstrømpe i minst 24 mnd

28 Antikoagulasjon Konvensjonell behandling: LMWH x 2 sc til INR >2 i >2 dager og i minst 5 dager uansett Marevan INR 2,5 +/- 0,5 Langvarig behandling: fare for osteoporose og hypert. Nye perorale antikoagulantia (NOAK). rivaroksaban (Xarelto ) 15 mg x 2 i 3 uker, så 20 mg x 1 videre

29 Hematologisk poliklinikk Idiopatisk DVT 3 mnd tidligere Seponere antikoagulasjon? D-dimer 4-6 uker i etterkant Radiologisk diagnostikk? Trombofiliprøver? Ny anamnese, undersøkelse

30 Antikoagulasjon FXa: warfarin / Heparin / LMWH / fondaparinux (Arixtra) / anti Xainhibitorer: rivaroksaban (Xarelto ), Apixaban (Eliquis ), Edoxaban (Lixiana ) FIIa (trombin): warfarin / DTI: dabigatran (Pradaxa) Fibrin (FI): (rt-pa: actilyse / metalyse)

31 Andre NOAK - indikasjoner Profylakse ved kne/hofteprotesekirurgi Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Profylakse for slag ved atrieflimmer Dabigatran Rivaroxaban Behandling av DVT/LE Rivaroxaban

32 Antikoagulasjon FXa-inhib fondaparinux (Arixtra ) (kortere LMWH) Kan ikke reverseres ikke godkjent rivaroksaban (Xarelto ) Behandling av dyp venetrombose (DVT), akutt lungeemboli, forebygging av tilbakevendende DVT og lungeemboli (LE) 15 mg x 2 i 3 uker, så 20 mg x 1 videre Apixaban (Eliquis ) -ikke godkjent Edoxaban (Lixiana ) ikke godkjent

33 Antikoagulasjon FIIa-inhib dabigatran (Pradaxa ) Gir ikke HIT

34 Takk for oppmerksomheten

35 Intr.+common: APTT I II V VIII IX X XI XII Extrinsic: INR I II V VII X

36 Trombosepoliklinkken - utredning Familieanamnese på VTE, spont ab, artritter, IBD, Tidligere sykdommer, Medikamenter, Røyk og rus Hendelsesforløp, reise, operasjon, sengeleie Kreft?: Vekttap, feber, nattesvette, lymfeknutesvulst, symptomer fra luftveier eller GI-traktus? Tatt mammografi og cervixutstryk? LUTS-plager? Annen sykdom?: artritter, IBD SSK

37 Trombosepoliklinikken - familiehistorie Familiehistorie på DVT? 1e grads slektninger med DVT <50 år 1: økt x3, 2-3: økt x50 Anamnese viktigere enn ev påvist trombosetendens Familiehistorie på hyppige spontanaborter, autoimmune tilst.

38 Trombosepoliklinkken - utredning Funn: utbredelse, mistanke om LE? WHO-status, BT, P, T, SaO2, RF Lymfeknuter, cyanose, ikterus, ødemer Hjerte, lunger, abdomen, nyrelosjer, mammae, testes, rektaleksplorasjon, underex Utvidede blodprøver: LD, PSA, ALAT, ALP, Caalbuminkorrigert, Na, K, Albumin, glukose, SR Vurdere: RTG-tx, UL-abd, mammografi, gyn us SSK

39 Definisjon DVT Trombose i det dype venesystemet Kan forekomme i alle dype (og overfladiske vener) inklusiv som lungeembolier Hyppigst i beina

40 Risikovurdering - utredning Wells skår eller d-dimer høy: dubiøst, klinisk vurdering og sannsynligvis videre diagnostikk Endring: Wells skår høy ( 3): alle skal ha videre radiologisk diagnostikk uavhengig av d- dimer Endring: Wells skår lav (0-2) og høy d-dimer: alle skal ha videre radiologisk diagnostikk. Negativ UL godtas ved Wells 0, men gjentas etter 1 uke ved Wells 1-2

41

42 Bleeding Risk Factors Moderate renal failure, GFR vs 60 ml/min/m 2 Male vs female 1 Age, y vs < 40 y 1.5 Current cancer 2 Rheumatic disease 2 Central venous catheter 2 ICU/CCU 2.5 Severe renal failure, GFR < 30 vs 60 ml/min/m 2 Points Hepatic failure (INR > 1.5) 2.5 Age, 85 y vs < 40 y 3.5 Økt blødningsfare ved 7 poeng (IMPROVE) Platelet count < cells/l 4 Bleeding in 3 mo before admission 4 Active gastroduodenal ulcer 4.5

43

44 Oppsummering Wells skår og d-dimer Antikoagulasjon, kompresjonsstrømpe og henvisning trombosepoliklinikken Utredning av ev underliggende årsak, vurdere behandlingsvarighet og ev henvise hematologisk poliklinikk

45 Mens vi venter på UL Wells lav: Kan vente 24 timer på undersøkelsen, men ellers LMWH Wells middels: Kan vente 4 timer på undersøkelsen, men ellers LMWH Wells høy: LMWH med en gang (med mindre indikasjon for trombolyse)

46 Date of download: 4/3/2013 Copyright American College of Chest Physicians. All rights reserved. From: Diagnosis of DVT: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines Chest. 2012;141(2_suppl):e351S-e418S. doi: /chest Gravide??

47 Påvist DVT (akuttmottak) Henvis trombosepoliklinikken/alak: Behandlingsoppstart i akuttmottak Antikoagulasjon inntil time trombpol Vurdere kateterbasert trombolyse Kompresjonsstrømpe Informasjon Samtidig mistanke om lungeemboli?

48 Påvist DVT (akuttmottak) Alle pasienter med påvist DVT skal henvises trombosepoliklinikken (2e etasje ved hjertedagsenter) for å sikre adekvat utredning, behandling og oppfølging Utføres elektronisk av spl i akuttmottakt Dagtid hverdager: spl akuttmottak ringer og avtaler time Kveld/helg/hellig: trombosesykepleier kontakter pasienten telefonisk første virkedag for å avtale time

Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet

Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet 5 års oppgave stadium IV Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet Skrevet av: Karina Pleym og

Detaljer

Pasienteksempel: Mann 51 år

Pasienteksempel: Mann 51 år HOVEN LEGG Carl Morten Levy (spesialist i allmennmedisin, fastlege Larvik) Helle Hager (avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet, SiV) Einar Vigeland (avdelingsoverlege radiologisk avdeling, SiV) Pasienteksempel:

Detaljer

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban IS-2050 Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon Januar 2013 Versjon: 1.0 Dato: 23. januar

Detaljer

Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter

Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter Per Morten Sandset Oslo universitetssykehus/universitetet i Oslo Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Avdeling for blodsykdommer

Detaljer

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål 1 Arterielle tromber (høye skjærekrefter): Platerike Venøse (og atriale) tromber: Fibrinrike Arterielle tromber (høye skjærekrefter):

Detaljer

Refusjonsrapport Xarelto (rivaroksaban) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi.

Refusjonsrapport Xarelto (rivaroksaban) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsrapport Xarelto (rivaroksaban) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi. OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling Warfarinbehandling i praksis Tryggere antikoagulasjon Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset 2. utgave Warfarinbehandling i praksis Tryggere

Detaljer

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 142 14 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*,

Detaljer

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT IS-2262 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011 NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE Oktober 2011 1 Waleed Ghanima, PhD Overlege ved hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Sykehuset

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

Foto: Tom Wang/shutterstock.com. Høstmøteboken. Vitenskapelig program og abstrakter 2014

Foto: Tom Wang/shutterstock.com. Høstmøteboken. Vitenskapelig program og abstrakter 2014 Foto: Tom Wang/shutterstock.com Høstmøteboken Vitenskapelig program og abstrakter 2014 Et smart alternativ Vasking og sterilisering av instrumentsett koster både tid og penger D-RAD SMART PACK Single-Use

Detaljer

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft IS-2060 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer er uregelmessig atrieaktivitet med 350-600 impulser per minutt. Ved atrieflutter 250-350 impulser

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale. Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

Foto: shutterstock.com. Høstmøteboken

Foto: shutterstock.com. Høstmøteboken Foto: shutterstock.com Høstmøteboken Vitenskapelig program og abstrakter 2013 Annonse Annonse F E M O R A L T I B I A L H U M E R A L Det komplette naglesystem! - 11 prosedyrer med samme basisinstrumentarium!

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s.

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2013 Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10 Husk Høstmøtet! 31.10 1.11 Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk s. 18 Ultralyd ved lungesykdommer

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s.

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2013 Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10 Husk Høstmøtet! 31.10 1.11 Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk s. 18 Ultralyd ved lungesykdommer

Detaljer

PROGRAM KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN

PROGRAM KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN PROGRAM KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com kv.no 2 CARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com Velkommen til Kardiologisk vårmøte

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer