Drømmen om Sørlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drømmen om Sørlandet"

Transkript

1 trinn

2 Drømmen om Sørlandet ENDELIG. I bilen, på vei til vårt ferie-paradis. Vel framme tar et kveldsbad. Ungene stikker på lekeplassen. Vi nyter et glass hvitt med tean i tanga. På nydelige Furuholmen ligger alle feriehusene i sjøkanten. De lettstelte og moderne husene i trinn og er solgt. Nå kan du sikre deg ditt paradis i trinn. Båtplass og bilfritt miljø med underjordisk parkering er en selvfølge. Lekeplass og to herlige strender innbyr til aktivitet og avslapping. Nydelige Furuholmen, ikke langt fra Mandal, har vært et yndet feriemål for sør- og rogalendinger i 0 år. HJERTELIG VELKOMMEN!

3 Fiks ferdig ferie: Ferdig opparbeidet tomt Båtplass ved brygga Parkeringsplass i p-kjeller Båtlagringsplass om vinteren alt inkludert!

4 SOLGT 0

5

6

7

8 N Asplan Viak DENNE TEGNING ER BESKYTTET VED LOV OM OPPHAVSRETT TIL ÅNDSVERK AV.0. OG MÅ IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN Asplan OPPHAVSMANNENS Viak TILLATELSE DENNE TEGNING ER BESKYTTET VED LOV OM OPPHAVSRETT TIL ÅNDSVERK AV.0. OG MÅ IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN OPPHAVSMANNENS TILLATELSE Hus Hus nr. nr. Bruksareal:. etg.,m,. etg., m, loft.m Totalt: 0, m + :, m Bruksareal: u. etg.,m,. etg., m, loft.m Totalt: 0, m Fas.nord PLAN SERVICEBOKS VIAK 0, Furuholmen- SERVICEBOKS TELEFON 00, 00 Furuholmen- A-0/ Furuholmen- 0, m 0, m 0, m 0, m FERIEHUS US FURUHOLMEN FURUHOLMEN AP/ Fas.vest Sov m Sov m Plan.etg, m, m Fas.vest, m, m, m Fas.nord Fasade mot øst Fas.nord Fas.nord Furuholmen- Fas. syd Fas. syd Fasade mot øst Fasade mot øst Fasade nord 0..0 A-0/ Fasade sør Furuholmen- FERIEHUS FURUHOLMEN Furuholmen- A-0/ Fasader, Leil./ Fasade mot øst Fas. syd Fasade mot øst FERIEHUS Furuholmen- FURUHOLMEN s, m Plan. Plan etasje. etasje Fas.vest BRA. Leil. BRA. /=0,m Leil. /=0,m Fas.nord Fas.vest 0, m 0 x =,00 m Fas.vest 0 0, m Fasade mot øst x =,00 m Fas. syd Furuholmen- A-0/ Plan.etg 0, m Sov, m Sov, m Fas.vest Fas. syd A-0/.0. Fasader, Leil./ Sov, m Fas.nord Sov Sov m Sov, m m Fas. syd 0, m Fas.vest, m 0, m, m 0..0 Fasader, A-0/ Leil./ 0, m WC, m 0 x =,00 m 0, m WC, m Fasade mot øst 0 x =,00 m 0, m Plan loft Plan. Fas.nord Plan etasje. etasje 0..0 Fasader, Leil./ AP/ Loft, m Fas.nordFas. syd.0. Fasader, Leil./ A-0/ Loft, m TE Furuholmen- Fas.nord Fas. syd 0, m 0, m Fas.nord 0, m Fas.nord Fasader, Leil./ Planer, Planer, Leil./ Le Fasader, Leil./ 0 x =,00 m 0, m 0..0 MÅLESTOKK Fa A A Eiendomsmegler: ABCenter, Mandal Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal

9 0 N V0 SNITT-B Y 0 00 BRA.etg Leil./, m V0 Hus nr. BRA.etg Leil., m, m 0 V0, m, m, m Plan.etg Bruksareal:. etg..m,. etg.,m, Totalt:,0 m 0 Plan.etg Fasade sør FURUHOLMEN, m, m. etasje Plan. etasje Leil.=mBRA. Leil.=m, m BRA.etg Leil., m Pipe, m Furuholmen- Furuholmen- Loft, m JEKT: RIEHUS FURUHOLMEN Furuholmen- Furuholmen- esnes LOFTPLAN BRA.etg Leil., m FERIEHUS Furuholmen- FURUHOLMEN A-0 Furuholmen- Plan AP AP Plan og. Eiendomsmegler: ABCenter, Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal 0, m m Plan. etasje A-0 Plan. etasje Furuholmen- bh WM V.B. 0 W 00 Vask bh 00 Vask/V.B, m 000 Plan. etasje BRA. Leil. =0,m V0 #Architect Postcode bh0 Gang, m 00 00, m 00 bh0 0 Y bh 0 m V0 x 0 = 00 0 bh V0 AP- Y Plan.og.etg. Leil. Tlf Fax 0 0 bh bh x 0 = , m 00 m 0 m 0, m Plan. etasje A-0 Fasader, Leil. Fasader, Leil., m m, m BRA.etg Leil., m, m m, m Fasader, A-0 Leil. bh bh , m Pipe bh Furuholmen- PC.0. Tlf #Architect Postcode AP- Planer, Leil. Loftplan og plan Arbeidstegning Fax V0 Takplan bh bh0, m m x 0 = 00 Arbeidstegning WC, m x 0 = 00 0 bh PC 00 BRA, m Fasader, Leil..0.0

10 N, m, m, m, m Plan.etg Hus Hus nr. nr. Bruksareal:. etg., m,. etg., m Bruksareal: Totalt:. etg.,0.m, m. etg.,m, Totalt:,0 m Plan.etg Fasade sør URUHOLMEN, m, m. etasje Plan. etasje eil.=mbra. Leil.=m s, m BRA.etg Leil., m, m Furuholmen- Furuholmen- Fasade øst KT: IEHUS FURUHOLMEN Furuholmen- Furuholmen- snes BRA.etg Leil., m Furuholmen- A-0 Furuholmen- FERIEHUS Furuholmen- FURUHOLMEN.0. A-0 0, m Fasade øst m Plan. etasje Furuholmen- Fasader, Leil. A-0 m 0, m Plan. etasje, m m, m BRA.etg Leil., m Fasader, A-0 Leil. BRA.e, m AP AP Plan og..0.0 A-0 Fasader, Leil. Fasader, Leil. A-0 Fasader, Leil , m m A-0 Furuholmen-, m.0. Fasader, Leil. Fasader, Leil. Fasade nor Eiendomsmegler: ABCenter, Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal

11 N, m Y, m, m, m 0 Plan.etg Hus nr. Bruksareal: V0 Y. etg..m,. etg.,m, Totalt:,0 m Plan.etg Fasade 0, m nord Fasade sør FURUHOLMEN 000 Pipe, m, m. etasje Plan. etasje Leil.=mBRA. Leil.=m 0 ang/trapp, m, m Ventil BRA.etg Leil., m, m Furuholmen- Furuholmen- JEKT: RIEHUS FURUHOLMEN FERIEHUS FURUHOLMEN Furuholmen- Furuholmen- esnes V BRA.etg Leil., m Garderobeskap BRA.etg Leil., m FERIEHUS Furuholmen- FURUHOLMEN bh A-0 Pipe AP AP Plan og. Plan. etasje Eiendomsmegler: ABCenter, Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal t-a V V0 0 bh 0 bh0 0 Y bh V , Pipe m m Plan. etasje Furuholmen- bh 0 bh0 0 Y bh A m 0, m Plan. etasje A-0 Fasader, Leil. Fasader, Leil. m, m, m BRA.etg Leil., m Plan. etasje BRA. Leil.=m 00, m Rør-skap 0, m 0 00 Y , m bh EL.skap 00 0 V0, m 000 BRA.etg Leil., m V bh 0 Garderobeskap Furuholmen- 0 0 #Architect Postcode m m, m, m t-a Tlf Fax 0 0 bh, m, m Fasader, A-0 Leil V BRA.etg Leil., m 0 00 AP m Plan. etasje 0 00 Y 0, m m 00 0 BRA, m Plan og. Etg., Leil. Fasader, Leil..0.0 bh0 bh 0

12 N eil. ang/trapp, m BRA.etg Leil., m Plan.etg Hus Hus nr. nr. Bruksareal:. etg., m,. etg.,0 m Bruksareal: Totalt:. etg.,.m m,. etg. m, Totalt:, m Plan.etg Fasade sør US N FURUHOLMEN, m, m, m. etasje Plan. etasje Plan. etasje. Leil.=m BRA. Leil.=m Furuholmen- Fasade syd A-0 s, m, m, m, m Furuholmen- Furuholmen- Fasade TELEFON 0 øst 00 Fasade øst KT: RIEHUS FURUHOLMEN Furuholmen- Furuholmen- snes A-0 Furuholmen- FERIEHUS Furuholmen- FURUHOLMEN.0. A-0 BRA.etg Leil. m Fasader, Leil., m Fasade Fasade nord øst Furuholmen- A-0, m, m TELEFAX BRA.etg Leil. m Terrasse A-0 AP, m, m, m Plan. etasje Fasader, Leil. Fasader, Leil., m 0, m m.0.0 Fasader, A-0 Leil. Fasader, Leil AP Terrasse, m 0, m A-0 Furuholmen- Fasader, Leil..0. Fasader, Leil. Fasade nor m.0.0 Plan og Eiendomsmegler: ABCenter, Mandal Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Utbygger: Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal

13 N V0, m, m, m, m, m, m Plan.etg 00 Hus nr. Bruksareal: Y V0. etg..m,. etg.,m, Totalt:,0 m Ventil Fasade 0, m øst Fasade nord Fasade sør FURUHOLMEN, m, m. etasje 00 Plan. etasje Ventil Leil.=mBRA. Leil.=m 0 0 ør-skap ør-skap bh Asplan Viak Asplan Viak DENNE TEGNING ER BESKYTTET VED LOV OM OPPHAVSRETT TIL ÅNDSVERK AV.0. OG MÅ IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN OPPHAVSMANNENS TILLATELSE DENNE TEGNING ER BESKYTTET VED LOV OM OPPHAVSRETT TIL ÅNDSVERK AV.0. OG MÅ IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN OPPHAVSMANNENS TILLATELSE, m BRA.etg Leil., m BRA.etg Leil., m 0 Garderobe, m, m Furuholmen- Furuholmen- JEKT: bh RIEHUS V0 FURUHOLMEN Furuholmen- Furuholmen- esnes 0 V0 0 V0 bh 0 RE RE 0 bh 0 V0 0 Ventil , m m AP AP Plan og. Plan. etasje Eiendomsmegler: ABCenter, Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal Plan. etasje V0 m 0, m 0 BRA.etg Leil. Plan.etg Fasade Plan. vest etasje Terrasse 0 m BRA. Leil.=,m, m BRA.etg Leil. Terrasse V0 m, m Y Furuholmen- 00 Plan 0. etasje 0, m.0.0 m 0, m Plan. etasje A-0 bh bh A-0 A-0 Fasader, Leil. Fasader, Leil. m, m, m 0Furuholmen BRA.etg Leil., m V0 0 Garderobe 0 0 Plan. etasje V0 0 0 #Architect Postcode EL.skap 0 Y bh Rør-skap, m, m 0 BRA.etg Leil., m V0 0 V0 #Architect Postcode 0, m Y BRA. Leil.=,m bh bh V0 bh 0 0 bh0 0 Y EL.skap bh 0, m, m bh0 0 V0 bh 0 0 0, m 0, m 0 Y bh0 bh0, m, m Rør-skap bh bh 0 V0 0 RE RE Tlf Fax bh 0 V0 0 bh 0 Tlf Fax 0 0, m FERIEHUS Furuholmen- FURUHOLMEN Furuholmen-, m, m bh bh m 0 Ventil 0 BRA.etg Leil., m m, m, m Fasader, A-0 Leil AP AP BRA.etg Leil. m bh bh Plan og. Etg., Leil. 0 BRA.etg Leil. m 0 Plan. etasje Plan. etasje Plan og. Etg., Leil. 0 0 BRA, m Ba Gang/T, m Fasader, Leil. Gang/T, m,, m, m.0.0 b Ba, m

14 x =,00 m x =,00 m x x =,00 =,0 m m x x =,00 =,0 m m x =,0 m x =,0 m N i OSJEKT:, m, m, m, m m m Plan.etg ERIEHUS FURUHOLMEN FURUHOLMEN indesnes Fasade nord, m Plan. Plan etasje. etasje BRA. Leil. BRA. =m Leil. =m de nord Asplan Viak Asplan DENNE Viak TEGNING DENNE ER BESKYTTET TEGNING VED ER LOV BESKYTTET OM OPPHAVSRETT VED LOV TIL OM ÅNDSVERK OPPHAVSRETT.0. TIL ÅNDSVERK OG MÅ IKKE AV KOPIERES.0. ELLER OG MÅ BENYTTES IKKE KOPIERES UTEN OPPHAVSMANNENS ELLER BENYTTES TILLATELSE UTEN OPPHAVSMANNENS TILLATELSE, m de syd Fasade TK-SENTERET syd LONGUM PARK URUHOLMEN Furuholmen- Furuholmen- BRA.etg Leil. BRA.etg Leil., m, m Furuholmen- Furuholmen- FERIEHUS Fasade FURUHOLMEN syd, m, m Fasade sør Hus Hus nr. nr. Bruksareal:. etg., m,. etg., m Loft., m Bruksareal:. etg..m Totalt:,0 m,. etg.,,loft,m Totalt:, m Plan.etg Fasade øst Furuholmen-, m, m Plan. Plan etasje. etasje Furuholmen- Fasade vest A- Furuholmen-, m, m.0. Fasader, Leil. A-, m BRA.etg Leil. BRA.etg Leil., m, m AP Furuholmen- A-, m, m 0 WC, m , m 0 WC, m Fasader, Leil. Fasader, Leil. 0 A- A- A AP Fasade vest Plan loft Fasader, Leil. vest Loft, m Loft Loftplan Loftplan Loft, m Loft TEG Furuholmen A Plan og. Plan Etg., og. Leil. Etg., Leil. Fasader, Leil. Fasader, Leil Fasader, Leil. Fase AR A Eiendomsmegler: Eiendomsmegler: ABCenter, ABCenter, Mandal Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Utbygger: Furuholmen Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal

15 Asplan Viak Asplan Viak DENNE TEGNING DENNE ER BESKYTTET TEGNING VED ER BESKYTTET LOV OM OPPHAVSRETT VED LOV OM TIL OPPHAVSRETT ÅNDSVERK AV TIL.0. ÅNDSVERK OG AV MÅ.0. IKKE KOPIERES OG MÅ ELLER IKKE KOPIERES BENYTTES ELLER UTEN BENYTTES OPPHAVSMANNENS UTEN OPPHAVSMANNENS TILLATELSE TILLATELSE nitt-a nitt-a, m V0 V , m, m N 00 00, m Plan.etg BRA.etg Leil. Hus nr., m Bruksareal:. etg..m,. etg.,m, Totalt:,0 m V.B BRA.etg Leil. Plan.etg Fasade vest Fasade 00 WC nord 0 Fasade nord Fasade sør FURUHOLMEN Pipe, m, m bh. etasje Plan. etasje Leil.=m itt-a BRA. Leil.=m itt-a, m BRA.etg Leil., m, m, m, m 0 bh 0 bh 0 Pipe FERIEHUS Furuholmen- FURUHOLMEN Furuholmen- WC 0, m, m 0 bh 0 bh 0 Pipe Furuholmen- Furuholmen-, m, m BRA.etg Leil., m JEKT: RIEHUS FURUHOLMEN Furuholmen- Furuholmen- 0 esnes Fasade, m vest A-0, m m, m AP AP Plan og. Plan. etasje Furuholmen Eiendomsmegler: ABCenter, 0 Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal 0, m m Plan. etasje A-0 Loftplan Furuholmen- 00 TK-SENTERET LONGUM PARK 0 Ventil 0 bh, m #Architect Postcode Y Y Y , m Rør-skap Plan. etasje BRA. Leil. =,m, m Pipe x = W 00 0 V0 bh V V.B, m, m Tlf Fax 0 0 V0 V AP , m 0 m 0 Plan. etasje A-0 Fasader, Leil. Fasader, Leil., m, m, m 0 Plan og. Etg., Leil. BRA.etg Leil., m, m, m m, m Fasader, A-0 Leil..0.0, m 0 0 Plan. etasje 0 Furuholmen Ventil bh 00 V0 V0 0 0 Plan. etasje V0 BRA. Leil. =,m Plan. etasje 0 00 V0, m Y 0 #Architect Postcode bh, m , m Rør-skap, m, m, m, m, m 0 bh 0 bh x = 00 W 00 0 bh bh 0 0 BRA.etg Leil., m x = 00, m x = 00 x 0 = 00 x 0 = B 0 bh 0 Tlf Fax 0 0 V0 V0 BRA.etg Leil., m AP. Plan. etasje, m 0 bh 0 0 bh bh 0 bh 0 bh 0, m bh Plan og. Etg., Leil. Loft Loft , m bh 0 bh bh bh 0 Pipe 0 Pipe 0 x = BRA WC, 0 m x 0 = 00 x = 00, m x 0 = 00 Arbeidstegning Fasader, Leil WC BR, 0 0, m 0 Arbeidstegning TEGNINGSNR. x = 0 0 0, m BR, ARBEI AP

16 N Asplan Asplan Viak Viak DENNE TEGNING DENNE ER BESKYTTET TEGNING VED LOV ER OM BESKYTTET OPPHAVSRETT VED TIL ÅNDSVERK LOV OM OPPHAVSRETT.0. OG MÅ IKKE TIL ÅNDSVERK KOPIERES ELLER AV BENYTTES.0. UTEN OG OPPHAVSMANNENS MÅ IKKE KOPIERES TILLATELSE ELLER BENYTTES UTEN OPPHAVSMANNENS TILLATELSE 0, m ad m Plan.etg, mbra.etg Leil.0, m, m, m Fasade syd syd Fasade SERVICEBOKS nord0, US FURUHOLMENFasade Fasade syd syd #Architect Postcode TELEFAX 0 0 ERIEHUS FURUHOLMEN, m mm mm Hus Hus nr. nr. Bruksareal:. etg., m,. etg., m, loft (ikke innredet), Bruksareal:. etg.,m m,. Totalt:, etg., m m, (med loft: 0, m ) Totalt:, m BRA.etg Leil., m Plan.etg Fas. Fas. vest vest Fasade Fas. sør vest Fas. vest Fas. vest A--0 Fasader, Plan ARENDAL. Leil.-0 Arbeidstenging Etg., Leil.-0 () AP-0. Furuholmen- Fasader, Leil.-0 SJEKT: Furuholmen-.0 MÅLES Tlf Furuholmen- AP-0. A--0 Fax 0 0 Furuholmen- Furuholmen- desnes SERVICEBOKS SERVICEBOKS 0, 0, Tlf. PLAN 0 VIAK 00 Tlf #Architect #Architect Furuholmen- Postcode Postcode Furuholmen- A--0 A--0 Fax 0 0 Fasader, Fasader, Leil.-0 Arbeidstenging.0 US FURUHOLMEN PLAN ARENDAL Fax VIAK 0 0 MÅLES Tlf #Architect Postcode Furuholmen- TK-SENTERET LONGUM PARK A--0 Fasader, Leil.-0 Arbeidstenging Fax 0 0 Tlf / #Architect Postcode A--0 Fasader, Leil.-0 Arbeidstenging Fax 0 0 TEGN Tlf #Architect Postcode A--0 Fasader, Leil.-0 Arbeidstenging Fax 0 0 AH BALKONG Fas. nord Fas. Fas. nord nord Fas. nord Fas. Fas. nord nord Blakong, m Furuholmen- mm mm wc, m 0 Trapp/Gang, m., m Fasade syd Plan. etasje BRA. Leil. -0=, A--0 0, m.0.0 m, m, m, m Furuholmen- Fasader, Leil.-0, m wc, m Fas. øst Fas. Fas. øst øst Fas. øst Fas. Fas. øst øst Fas. vest mm mm A--0 BRA.etg Leil., m.0.0 Fasader, Leil.-0 Eiendomsmegler: Eiendomsmegler: ABCenter, ABCenter, Mandal Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Utbygger: Furuholmen Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal

17 N Hus nr. V0 0 V0 0 Bruksareal:. etg..m,. etg.,m, Totalt:,0 m, m BRA 0.etg Leil. 0, m, m V0 Y, m 00 BRA.etg Leil., m BRA.etg Leil., m BRA.etg Leil., m BRA, m 0 bh 00, m bh 00 Rør-skap, m, m 00 0, m bh bh 00 EL.skap, m, m mm mm Garderobeskap 0, m 0, m, m m, m m 0 0 0, m Plan.etg Plan.etg Fasade Trapp/Gang øst Fasade sør FURUHOLMEN m, m. etasje Plan. etasje Leil.=mBRA. Leil.=m ARK RENDAL 0 00 an Viak DENNE TEGNING ER BESKYTTET VED LOV OM OPPHAVSRETT TIL ÅNDSVERK AV.0. OG MÅ IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN OPPHAVSMANNENS TILLATELSE V0 0 AP-0., m Furuholmen- Furuholmen- Pipe Ikke utbygd 00 0 bh x 0 = 00 V0 V0 0 JEKT: RIEHUS FURUHOLMEN Furuholmen- Furuholmen- esnes 0 Y Plan. Etg., Leil.-0, m, m FERIEHUS Furuholmen- FURUHOLMEN 0 mm mm BRA.etg Leil., m 0 A-0 Furuholmen- Ikke utbygd AP AP Plan og. Eiendomsmegler: ABCenter, Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal nitt-a 0 wc, m, m Pipe 0 x 0 = 00 V0 Hus. -0 Loft Arbeidstenging m Plan. etasje A-0.0. :0.0.0 m Plan. etasje A-0 Fasader, Leil. Fasader, Leil., m, m Fasader, Leil. Fasader, A-0 Leil..0.0 Uinnredet loft, m 0 x 0 = 00 itt-a

18 TELEFON TK-SENTERET 0 00 LONGUM PARK TELEFAX SERVICEBOKS 0 0 0, E ARENDAL N Asplan Viak DENNE TEGNING ER ER BESKYTTET VED VED LOV LOV OM OM OPPHAVSRETT TIL TIL ÅNDSVERK AV AV.0. OG OG MÅ MÅ IKKE IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN UTEN OPPHAVSMANNENS TILLATELSE BRA.etg Leil.0, m mm mm, m Plan.etg URUHOLMEN Fasade Fasade Fasade syd syd syd syd Fas. nord Fas. Fas. Fas. nord nord nord Fas. nordfas. nord, m, m Plan. etasje BRA. Leil. -0=,m Furuholmen- 0, m Hus Hus nr. 0 nr. 0 Bruksareal:. etg., m,. etg., m, loft (ikke innredet), m Totalt:, m (med loft: 0, m ) Bruksareal:. etg.,m,. etg., m, Totalt:, m A--0, m Fas. nord, m, m BRA.etg Leil.0, m, m.0.0 Fasader, Leil.-0 mm mm Plan.etg BRA.etg Leil., m Fas. øst 0..0 Fas. vest Furuholmen- Fas. vest PLAN VIAK.0.0 Fasade TELEFON syd 0 00 AP-0. FERIEHUS FURUHOLMEN Furuholmen- Fas. Fas. Fas. vest vest vest Fas. vest Furuholmen- Fasade sør Fas. PLAN VIAK A--0 øst Furuholmen- TK-SENTERET LONGUM PARK Fasader, E MAIL: Furuholmen-.0 A--0 Fasader, Leil.-0 MÅLES Tlf #Architect Postcode A--0 Fasader, Leil.-0 Arbeidstenging Fax 0 0 Furuholmen- Furuholmen- PLAN TK-SENTERET VIAK LONGUM PARK SERVICEBOKS Furuholmen- TK-SENTERET SERVICEBOKS 0, LONGUM 0, PARK ARENDAL Tlf. PLAN 0 VIAK 00 Tlf. SERVICEBOKS , #Architect #Architect Furuholmen- Postcode Postcode Furuholmen- A--0 A--0 Fax 0 0 Fasader, Fasader, Leil.-0 Arbeidstenging.0 Tlf. Fax #Architect Postcode A--0 Fasader, Leil.-0 Arbeidstenging MÅLES Tlf #Architect Postcode Fax 0 0 A--0 Fasader, Leil.-0 Arbeidstenging Fax 0 0 Tlf #Architect Postcode A--0 Fasader, Leil.-0 Arbeidstenging Fax 0 0 US FURUHOLMEN US FURUHOLMEN BALKONG Blakong, m mm mm wc, m 0 Trapp/Gang, m., m Fas. øst Fas. Fas. Fas. øst øst øst Fas. øst Fas. øst Plan. etasje BRA. Leil. -0=, 0, m, m m, m TK-SENTERET LONGUM PARK SERVICEBOKS , Plan. Etg., Leil.- Eiendomsmegler: Eiendomsmegler: ABCenter, ABCenter, Mandal Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Utbygger: Furuholmen Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal

19 N Hus nr. V0 V0, m BRA.etg Leil.0, m, m mm mm Y BRA.etg Leil., m bh 00 V0 0 0 Bruksareal:. etg..m,. etg.,m, Totalt:,0 m BRA.etg Leil., m, m 0, m 0 bh , m bh 00, m V0 bh bh 00 Y mm mm BRA.etg Leil., m BRA.etg Leil., m BRA, m B, m,, m m, m, m Garderobeskap EL.skap 0 00 Rør-skap Rør-skap , m EL.skap, m m 0, m Garderobeskap m 00 Pipe 000, m m 000, m Pipe, m, m Plan.etg Plan.etg 0 Fasade, m nord Fasade, m nord 0 Fasade sør FURUHOLMEN, m. etasje Plan. etasje Leil.=mBRA. wc Leil.=m, m itt-b 0 0 BALKONG 00 V0 00 Furuholmen- Pipe Furuholmen- Blakong 0 0 Y 0 BRA.etg Leil.0, m IEHUS FURUHOLMEN, m mm mm JEKT: RIEHUS FURUHOLMEN Furuholmen- Furuholmen- esnes V0 Trapp/Gang, m., m 0 0 V x 0 = 00 V0 0 0 Hus. -0. ETG. FERIEHUS Furuholmen- FURUHOLMEN A-0 Pipe Ikke AP utbygd AP Plan og. Ik Plan. etasje BRA. Leil. -0=, Eiendomsmegler: ABCenter, Mandal tlf: tlf: , Utbygger: Furuholmen - -,, 0 0 Audnedal m Plan. etasje.0.0 m Plan. etasje, m, m, m 0 Furuholmen A-0 A-0 Fasader, Leil. Fasader, Leil., m Trapp/Gang, m 0 x 0 = 00 V , m Fasader, Leil. Fasader, A-0 Leil..0.0 wc, m 0 Uinnredet BRA loft.etg, Leil. m : Furuholmen-.0. Tlf es #Architect Postcode AP-0. Plan. Etg., Leil.-0 Arbeidstenging Fax 0 0 :0 bh Y splan Viak DENNE TEGNING ER BESKYTTET VED LOV OM OPPHAVSRETT TIL ÅNDSVERK AV.0. OG MÅ IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN OPPHAVSMANNENS TILLATELSE V0 0 bh Y V mm mm V0 Hus. -0 Loft 0 x 0 = 00, m 0.0.0

20 Salgsinformasjon Generell salgsinformasjon Byggetrinn III på Furuholmen selges nå. Ytre del av Furuholmen med byggetrinn + var ferdig utbygd i 0 00 med totalt hus. Byggetrinn III består av totalt feriehus. Alle tekniske anlegg, båthavn, parkeringsanlegg etc. er ferdig for hele prosjektet. 0 hus ble bygd og solgt i Trinn III i 0/0. Nå bygges nye enheter som ferdigstilles april 0 Tomt Felles eiet tomt på ca mål, Gnr:, Bnr: i kommune. Vei, vann og kloakk Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Dog er vei, vann og kloakk inne på eiendommen privat og driftet av sameiet. Fellesanlegg Sameie Kjøper av hus på Furuholmen må delta i Sameiet Furuholmen (kalt SF). SF vil ha ansvar for drift og vedlikehold av veger, VA-anlegg, felles brygger og båtplasser, garasjeanlegg, grøntanlegg og lekeplasser, dvs. alle anlegg som ligger utenfor den enkelte tomt eller seksjon. For drift av alle fellesanlegg har SF inngått avtale med eksternt firma. Sameiet vil bestå av ca feriehus/leiligheter når holmen er ferdig utbygd. 0

21 Økonomi Prisliste: Det er utarbeidet separat prisliste som er et vedlegg til denne salgsoppgaven. Omkostninger: Megler tinglyser skjøte i forbindelse med overtagelse. Følgende omkostninger påløper: Dokumentavgift til staten, % av tomteverdi. Dokumentavgift vil utgjøre kr..00,- per enhet. Tinglysningsgebyr for skjøte kr..00,- Tinglysningsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr..,- Påkoblingsavgift for vann og avløp til det kommunale nettet utgjør per tidspunkt ca kr 0.000,- og innbetales sammen med kjøpesummen Ligningsverdi: Ikke fastsatt, men normalt utgjør denne ca. 0-0 % av boligens verdi. Kommunale avgifter: Se budsjett. Selger: Furuholmen. Meglers vederlag: Det er inngått en oppdragsavtale mellom selger og ABCenter hvoretter selger skal betale en meglerprovisjon på,% av kjøpesummen + mva til megler. Betalingsplan: Det betales et forskudd på 0 % av total kjøpesum etter prisliste innen dager etter undertegning av kjøpekontrakten og garantien er stilt fra utbygger. Resterende av total kjøpesum (0 %), inkl. garasjeplass, båtplass og omkostninger, betales ca dager før overtakelse. Rentene på forskuddet tilfaller selger/utbygger og må således betraktes som et tilegg til kjøpesummen. På rene tomter tas oppgjøret i sin helhet i forbindelse med overtakelsen. Budsjett for totale faste utgifter for eiere av feriebolig på Furuholmen: Medlemsavgift Sameiet ,- Forsikring av boligen, vaktmestertjeneste, felles strøm, Forsikring fellesanlegg (P-hus, flytebrygger, osv) Vedlikehold, vann og kloakkavgift pr forbruk, Fiberbasert bredbånd hele året i alle hus (/) Kommunale avgifter: Renovasjon årsavgift (helårs fellesløsning).0,- Kloakk årsavgift.0,- Vann årsavgift,- Totale faste kostnader.,- (0,- per måned)

22 Øvrige punkter Garasje, båtplass og sportsbod: Inkludert i fritidsboligprisen har hvert hus parkeringsplass i eget parkeringshus samt rett til standard båtplass, nettobredde (lysåpning ) på ca. meter, i felles bryggeanlegg. Båtplass og parkeringsplass skal til enhver tid følge fritidsboligen og kan ikke selges fritt. Alle fritidsboliger har utvendig sportsbod. Denne er plassert i tilknytning til fritidsboligen. Eierne av fritidsbolig på Furuholmen disponerer også et gitt antall gjesteparkeringsplasser. Oppgitt areal: Arealer er oppgitt i BRA i henhold til NS 0. Bruksareal (BRA) er innvendig areal innenfor omsluttede vegger inklusive evt. innvendig bod. Primær rom (P-rom) fremgår av prislisten. Uteområdet/tomten den enkelte eier har eksklusiv bruksrett til, fremgår av prislisten/tegningene. Beskatning: Det er ikke eiendomsskatt i kommune. Overtakelse: Etter avtale med selger. Heftelser: Kopi av grunnboksutskriften kan fåes ved henvendelse til ABCenter Eiendom avd. Mandal. Endringsarbeider: Endringsarbeider avtales direkte mellom kjøper og entreprenør. Diverse: Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av sameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. Alle illustrasjoner og perspektiver er kun ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: Det vil minimum foreligge midlertidig brukstillatelse innen overtakelse. Ferdigattest blir utstedt for alle boligene ifm. ferdigstillelse. Seksjonering/sameiet: Eiendommen er seksjonert. Den enkelte seksjonseier forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og ordensregler. Kontakt ABCenter for mer informasjon vedrørende dette. Garantier: Ferieboligene selges iht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på % av kjøpesummen i byggetiden og % av kjøpesummen i år etter overlevering av ferieboligene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti iht. Bustadoppføringsloven.

23 Lovverk: Ferieboligene selges ihht Bustadsoppføringslova av. juni nr. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av. juli nr. Ferieboliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter Avhendingslovens normalregler. En eventuell mangelsvurdering foretas etter Avhendingslovens alminnelige regler, jf. - og -. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til Avhendingsloven - (), gjøres det oppmerksom på at ferieboligen selges som den er, jf. Avhendingslovens -. Rene tomter selges etter Avhendingsloven. Ferieboligene selges etter bud. Bindende kjøpsbekreftelse inngås hos megler. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes kjøpsbekreftelse. Resalgsinformasjon: ABCenter skal orienteres før eiendommen legges ut for salg. Alt opprinnelig salgsmateriell, bilder og tekst er utbyggers / ABCenters eiendom og kan under ingen omstendighet brukes av andre. Opprinnelig kjøper blir økonomisk ansvarlig for at ny kjøper har fått all informasjon om prosjektet, dersom ABCenter ikke blir valgt som eiendomsmegler. Andre forhold: Alle opplysninger i forbindelse med salget av fritidsboligene på Furuholmen, er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig eller nødvendig i forbindelse med gjennomføringen av byggesaken, dog uten å forringe den generelle standard. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og i areal i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det tas forbehold om mindre justeringer av utomhusplaner, brygge- og parkeringsanlegg. Det gjøres oppmerksom på at det kan, i noen av fritidsboligene, komme sjakter og eller rørgjennomføringer som ikke er vist på tegninger. Det er innført eiendomsskatt i kommune. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i alt salgsmateriell. Vedlegg:. Prisliste,. Reguleringsplan og bestemmelser,. Sameieavtalen,. Vedtektene,. Utleieavtalen,. Avtale om vaktmestertjeneste,. Utskrift fra grunnboken. Oppdragsnummer: 00 Salgsoppgave opprettet/revidert: Mandal 0..0.

24 Forenklet byggbeskrivelse Her følger en byggebeskrivelse for byggetrinn III som er basert på TEK ettersom godkjenning foreligger i 0. Bæresystem og vegger Husene oppføres med hovedbæresystem i tre. Yttervegger har 0mm isolasjon og tak 00mm. Skillevegger mellom enheter som brann og lydvegger utføres i tre. Utvendige fasader vil bestå av trepanel. Noen hus med liggende dobbeltfals med staff, noen med stående kledning x og x (barokk kledning), og andre med omvendt lektepanel (låvepanel). All kledning leveres ferdig malt med farger ihht. arkitektens anvisning. Vannbord og vindskier leveres i trykkimpregnert trevirke. Vinduer leveres som ferdigmalte trevinduer. Åpnevinduer er rams sidehengslet med gjennomgående sprosser. Ytterdører leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Alle utvendige beslag er galvaniserte. Takrenner er galvaniserte stålrenner. Tak tekkes med enkeltkrum teglstein. Innvendige dører leveres som ferdigmalt type Swedoor /0N (formpressede fyllingsfører). Utvendige boder er uisolerte. Golv I sokkeletasje leveres golv med fliser. I bad 0 x 0 grå fliser. I utvendig bod leveres golv i umalt betong. I. etg. leveres eik parkett stavs lakket lagt flytende. Vegger På bad leveres x standard hvite veggfliser. Alle øvrige vegger leveres som Huntonit ferdigbehandlede veggplater med kostestrøk vist. Himlinger Alle himlinger leveres som hvitlasert x 0 mm faspanel i gran. Listverk Innvendig listvekt er ferdig sparklet og malt. I bad leveres baderomsinnredning type Strai Norform, modell hvit profil, eller tilsvarende fra en annen fabrikant, med plassering som vist på tegning. Det leveres dusjvegger med buede dører som kan parkeres i hjørnet der det ikke er rett dusjnisje. Klosetter og vasker i hvit porselen. Vask leveres som integrert i topp plate servantbenk. Vaskerom Avsatt plass for vaskemaskin og tørketrommel (med kondensator) på søyle er vist på tegning. Bereder plasseres som vist på tegning over vaskemaskinsøyle om ikke annet er vist. De fleste husene har eget vaskerom.

25 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning leveres type Strai Norform, modell hvit glatt eller tilsvarende fra en annen fabrikant, med plassering som vist på salgstegning. Hvitevarer leveres ikke. Garderobeskap Det leveres ingen garderobeskap selv om disse er vist på tegningene. Piper Piper og ovn leveres ikke, men det er forberedt for piper/ovn i alle enheter, jfr. tegning. Elektro I sokkeletasje leveres varmekabler med trinnløs regulator og varmeføler i alle rom, unntatt i boder. På bad inngår mekanisk vifte, downlights i tak, doble stikk, lys over speil samt takpunkt. I øvrige rom stikk og takpunkter. I stue og loftstue telefonkontakt og TV uttak via nettkontakt. Det legges inn fiberkabel fra LOS Bynett til hver enhet og Sameiet har tegnet felles-abonnement slik at alle har internett /. Kjøper må selv tegne evnt abonnement hos LOS for TV eller telefon. I tillegg legger Telenor hybridkabel til hver enhet. Utvendig leveres utelamper og stikk til hvert hus. Rørlegger På bad leveres dusjvegger med buet glass type BR Dahl eller dusjnisje type IFØ, eller tilsvarende fra en annen fabrikant. Sluk i golv. Toalett type Porsgrunn Seven D med skjult vannlås og PP lokk, eller tilsvarende fra en annen fabrikant. Bereder er plassert i bad/vaskerom og leveres som vegghengt Heat Injection bereder. Rør i rør system med sentral plassert på bad eller i bod. Hovedstoppekran inngår til hvert hus. Det er felles vannmåler for hele Sameiet.Til kjøkken leveres Oras ett greps blandebatteri og opplegg for oppvaskmaskin. Det leveres frostfri Vårgårda utekran. Tak- og overvann føres ut i sjø i eget ledningsnett eller utkast på bakken der forholdene tillater det. Vannforsyning tilkobles kommunalt nett. Vann- og avløpsnettet inkl avløpspumpestasjon er privat på selve holmen og må drives og vedlikeholdes av Sameiet. Avløpet er tilkoblet kommunalt nett i Naversund. Utvendig arealer Utearealer leveres ferdig opparbeidet med utstrakt bruk av natursteinsmurer. Beleggstein legges i område foran inngangen til hver enhet. For øvrig er gangveier belagt med beleggstein eller natursingel. Plener og bed er ferdig beplantet og belagt med ferdigplen. Atkomstveier asfalteres med dobbelt rulleskift av smågatestein på hver side der dette er naturlig. Uteplass på bakken har belegningsstein med Herregård grå mix. Det presiseres at det vil forekomme enkelte tilpasninger og innboksninger for fremføringer av teknisk utstyr. Dette er ikke nødvendigvis inntegnet på salgstegninger. Det vil også kunne fore-komme enkelte arkitektoniske og tekniske tilpasninger ut over det som er vist på salgstegningene Furuholmen

26 Fiks ferdig ferie med alt inkludert!

27 Vel framme i vårt ferieparadis. Deilig kveldsbad!

28 Fundament Foto: Anne Lise Norheim, Anders Martinsen E STAVANGER (CA. 0 KM) VIGELAND Sørmegleren avd. Mandal, tlf.. Trine Bohne mob e-post: MANDAL Alle opplysninger i dette prospekt er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standard. Perspektivene er av illustrativ karakter. LINDESNES FYR

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no 15 moderne leiligheter TORVMOEN www.torvmoen.no 2 Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. GODE HJEM MIDT I SØGNE Vår visjon med Torvmoen har

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

SONGDALSELVEN SONGDALEN RÅDHUS

SONGDALSELVEN SONGDALEN RÅDHUS 1 N SONGDALSELVEN FAGERMOEN I SONGDALEN RÅDHUS N

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

Lune leiligheter midt på Flekkerøy

Lune leiligheter midt på Flekkerøy Lune leiligheter midt på Flekkerøy Folk som allerede bor på Flekkerøy ynder å kalle hjemstedet sitt Kristiansands best bevarte friluftshemmelighet. Her finnes rundt 4000 mål med tur- og friluftsområder

Detaljer

PERSHEIA 36-38 10 selveierleiligheter i idylliske Mandal

PERSHEIA 36-38 10 selveierleiligheter i idylliske Mandal 10 selveierleiligheter i idylliske Mandal MANDAL BYGG AS Stue, Persheia 36-38. PERSHEIA 36-38 10 Selveierleiligheter i idylliske Mandal Størrelser fra 66 74m 2 Livsløpsstandard Husbankfinansiering Egen

Detaljer

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet EIDET, JUSTNESHALVØYA Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet Eneboligene ligger på Justneshalvøya kanskje Kristiansands mest familievennlige område? Boligene har nydelig beliggenhet i

Detaljer

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen.

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. VEDLEGG September 2013 SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. 2 ETASJEPLANER 1. ETASJE = SOLGT -101 56,7 m² -102 28,7 m² -103 83,2 m² -104 76,6 m²

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG

18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG FRØYSLANDsgården 18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG ØKONOMI risliste Det er utarbeidet en prisliste som viser leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet. Leilighetsareal

Detaljer

KROSSNESTUNET - ÅROS 20 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER I SØGNE VEDLEGG

KROSSNESTUNET - ÅROS 20 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER I SØGNE VEDLEGG KROSSNESTUNET - ÅROS 20 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER I SØGNE VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal

Detaljer

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser husnummer, leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet.

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 0 HANGARGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger med takterrasser, småbåthavn,

Detaljer

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig

Detaljer

KUHOLMSVEIEN 46. Eksklusiv tomannsbolig

KUHOLMSVEIEN 46. Eksklusiv tomannsbolig GEVIR 35880 Eksklusiv tomannsbolig AGDERBYGG AS har dyktige byggmestre og tømrere som sørger for at våre boliger og boligprosjekter blir oppført med høy kvalitet og fagmessig utførelse. AGDERBYGG AS har

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 17 SELVEIERLEILIGHETER HANGARGATEN 29 NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL VESTNES FØR På slutten av 1800-tallet drev Lord Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon 3D-illustrasjon 8 18 VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD 11 57 BOMILJØ VEDLEGG 7 3D-illustrasjon TANGEN YTTERST Du har lett og du har ventet på det ytterste, det tryggeste og det mest spektakulære. Når fyrlysene

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

Lindesnes 10 km. Båly Marina. Hotell med alle fasiliteter. Kråkevika 300 m Njervesanden 800 m Mandal 29 km Dyreparken 82 km.

Lindesnes 10 km. Båly Marina. Hotell med alle fasiliteter. Kråkevika 300 m Njervesanden 800 m Mandal 29 km Dyreparken 82 km. WWW.BALY.NO 1 Lindesnes 10 km Båly Marina Hotell med alle fasiliteter Kråkevika 300 m Njervesanden 800 m Mandal 29 km Dyreparken 82 km 2 Gamle Båly Havn Spangereid sentrum 500 m Sørlandsbadet, Lyngdal

Detaljer

21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND

21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND 21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND Dette er Din Eiendom DIN EIENDOM Din Eiendom er en helt selvstendig eiendomsmegler som kun har fokus på å selge eiendom. Vi er ikke underlagt noen bank, og formidler derfor ikke

Detaljer

KJERRHEIA B1 VEDLEGG

KJERRHEIA B1 VEDLEGG KJERRHEIA B1 3 eneboliger SENTRALT I VÅGSBYGD VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal BRA for hver bolig. Boligens areal er inkludert en eventuell

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund.

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. LØNN Lønneslekten (Acer) er en gruppe løvtrær i Såpebærfamilien (Sapindaceae) i ordenen Sapindales. Lønnefamilien ble

Detaljer

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park ligger langs Kirsten Flagstads vei midt i hjertet av Vågsbygd. Her bor du høyt og luftig, men kun en heistur unna alt du måtte trenge! Det gode

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS - VENNESLA ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert

Detaljer

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt BYGGETRINN Bo sentralt lev enkelt ILLUSTRASJON PROSJEKTET BO SENTRALT OG LEV ENKELT I MANDAL AMFI Prosjektet ligger midt i Mandal sentrum, ved bredden av idylliske Mandalselva, og består av totalt leiligheter

Detaljer

LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS. Priser fra kr. 4.300.000,- Fra 150m 2-200m 2

LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS. Priser fra kr. 4.300.000,- Fra 150m 2-200m 2 LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS Priser fra kr. 4.300.000,- Fra 150m 2-200m 2 LUNTEVIKA ATRIUM ER LYST, ÅPENT OG BARNEVENNLIG LEV DET GODE LIVET I LILLESAND Lillesand er for mange Sørlandets perle. Her starter

Detaljer