HORST JØRNLIER (2007): ENE(2007): kriminalroman.» kriminalroman.» kriminalromanfra. i Bamble) (2006): Bunnfall,ble. kriminalroman,bunnfall,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORST JØRNLIER (2007): ENE(2007): kriminalroman.» kriminalroman.» kriminalromanfra. i Bamble) (2006): Bunnfall,ble. kriminalroman,bunnfall,"

Transkript

1 Rygg:?? mm POLITIFØRSTEBETJENT TJENTWILLIAM WILLIAMWISTING WISTINGHAR HARSE SET T TGROTE GROTESKE SKEDRAP DRAPFØR, FØR,MEN MEN POLITIFØRSTEBE DESPERA SPERAS SJONEN JONENHAN HANER ERVITNE VITNETIL TILI ISTAVERN STAVERNDENNE DENNEHØSTEN, HØSTEN,ER ERNY NYFOR FORHAM. HAM. DE «Deneneste enesteene eneføyer føyerseg seginn inni rekken i rekkenavavdet detsom «Den nå er fire forbilledlige krimromaner.» nåsom er fire forbilledlige krimromaner.» KURTHANSSEN, HANSSEN,DAGBL DAGBL ADET KURT ADET «Knallbrafra frahorst.» Horst.» «Knallbra TERJESTEML STEML AND, TERJE AND, «...enensolid solidogogskikkelig skikkeligkriminalroman kriminalroman... «... hvordet detfaktisk faktiskskjer skjernoe noehelt heltfram framtiltilsiste sisteside.» side.» hvor KURTHANSSEN, HANSSEN,DAGBL DAGBL ADET KURT ADET TURIDL ARSEN, L ARSEN,DAGSAVISEN DAGSAVISEN TURID FELICIA FELICIAFORSVANT FORSVANT(2005): (2005): PolitiførstebetjentWilliam WilliamWisting Wistinghar harsett settgroteske groteskedrap drapfør. før.men Men Politiførstebetjent desperasjonenhan hanerervitne vitnetiltili istavern Staverndenne dennehøsten, høsten,ererny nyfor forham. ham. desperasjonen Somom omnoen noenhar haralt altååvinne, vinne,og ogveldig veldiglite liteååtape. tape.derfor Derforererdet detmot mot Som hansvilje viljeatatdatteren datterenline Lineslår slårseg segned nedpå påen enhytte hytteute utei ihavgapet. havgapet. hans Uroenblir blirikke ikkemindre mindreetter etterhvert hvertsom somde definner finnerflere flereille illetilredte tilredtelik liki i Uroen denforlatte forlatteskjærgården. skjærgården.og Ogfra frahimmelen himmelenfaller fallerdet detdøde dødefugler. fugler. den VVIINNTTEERRSSTTEENNGGTT «...boken bokenbyr byrpåpåetetmeget megetvelutviklet, velutviklet,endog endog «... sofistikertplott. plott.her Herkommer kommeroverraskelsene overraskelsenetett tett sofistikert somhagl.» hagl.» som «...bra braspenningskurve spenningskurveogogtemperatur.» temperatur.» «... VGVG SIG DEDE SIG N :NK: UK LUSLESTEHT H& &C OC O VV II N N TT EE R R SS TT EE N NG G TT «Ensolid, solid,ujålete ujåleteogogsvært sværtspennende spennendepolitipoliti«en roman.» roman.» Høsttåkaligger liggertett tettover overkystlandskapet, kystlandskapet,og oghyttene hyttenestår stårmed med Høsttåka blindevinduer vinduermot motden denblygrå blygråsjøen. sjøen.ove OveBakkerud Bakkerudskal skalha haen ensiste siste blinde rolighelg helgpå påsommerstedet sommerstedetfør førvinterstengningen. vinterstengningen.men Menhan hankommer kommer rolig fremtiltilen enhytte hyttei ikaos, kaos,herjet herjetav avinnbruddstyver. innbruddstyver.og Ogpå pånabohytta: nabohytta: frem enmann mannmishandlet mishandlettiltildøde. døde. en HORST NÅR NÅRHAVET HAVETSTILNER STILNER(2006): (2006): HANSOLOL L AHLUM HANS AVAVL AHLUM F O T O : C H R I STI A N E LG V I N F O T O : C H R I STI A N E LG V I N TERJESTEML STEML AND, TERJE AND, «Åskrive skriverealistisk realistiskpolitikrim politikrimfra frasamtiden samtidenererblitt blitten enøvelse øvelsesom som «Å kreverstadig stadigstørre størrekriminologiske kriminologiskeekspertkunnskaper. ekspertkunnskaper.det Deterer krever sliksett settnaturlig naturligatatpolitisjefen politisjefenjørn JørnLier LierHorst Horstererblitt blittnorges Norges slik fremsteforfatter forfatteri iden denkrimsjangeren» krimsjangeren» fremste JJ Ø ØR RN N LL II EE R R DEN DENENESTE ENESTEENE ENE(2007): (2007): «JørnLier LierHorst Horsthar harigjen igjenskrevet skrevetenenutmerket utmerket «Jørn kriminalroman.» kriminalroman.» JØRNLIER LIERHORST HORST(f.(f i Bamble) i Bamble) JØRN arbeidersom sometterforskningsleder etterforskningslederved vedvestfold Vestfold arbeider politidistrikt.han Handebuterte debutertesom somkrimforfatter krimforfatteri i politidistrikt. 2004,ogoghar harutgitt utgittseks sekskriminalromaner kriminalromanermed med 2004, politimannenwilliam WilliamWisting Wistingi hovedrollen. i hovedrollen. politimannen Hanssiste sistekriminalroman, kriminalroman,bunnfall, Bunnfall,ble ble Hans nominerttiltilrivertonprisen Rivertonpriseni i nominert Anmeldernemener: mener: Anmelderne BUNNFALL BUNNFALL(2010): (2010): «Strålendekrim krimpåpådypt dyptvann.» vann.» «Strålende MORTENABRAHAMSEN, ABRAHAMSEN,VGVG MORTEN «Blinkigjen igjenfra frahorst.» Horst.» «Blink TERJESTEML STEML AND, TERJE AND, NATTMANNEN NATTMANNEN(2009): (2009): «Nattmannenererenensvært sværtgodt godt «Nattmannen konstruertkrim.» krim.» konstruert MORTENABRAHAMSEN, ABRAHAMSEN,VGVG MORTEN «Tilhørerkremen kremenavavnorske norskekriminalforfattere kriminalforfattere... «Tilhører Nokenenutmerket utmerketkriminalroman kriminalromanfra fradenne denne Nok velorienterteforfatteren.» forfatteren.» velorienterte TERJESTEML STEML AND, TERJE AND,

2 JØRN LIER HORST Tidligere utgitt: Nøkkelvitnet. Kriminalroman, 2004 Felicia forsvant. Kriminalroman, 2005 Når havet stilner. Kriminalroman, 2006 Den eneste ene. Kriminalroman, 2007 Kodenavn Hunter: Dobbeltspill (NRK Aktivum) 2008 Kriminalteknikk. Vitenskapsbiblioteket, 2008 Nattmannen. Kriminalroman, 2009 Bunnfall. Kriminalroman, 2010

3 Jørn Lier Horst Vinterstengt Kriminalroman

4 Gyldendal Norsk Forlag AS Printed in Sweden Trykk/innbinding: ScandBook AB, Falun Sats: Type-it AS, Trondheim 2011 Papir: 70 g Norbook 1,6 Boken er satt med Sabon 10.5/12 pkt. Omslagsdesign: Bjørn Kulseth & Co. ISBN

5 1 Tåka drev inn fra havet i spredte flak. Den ble liggende som damp over den våte asfalten og laget små glorier rundt gatelyktene. Ove Bakkerud kjørte med én hånd på rattet. Mørket pakket inn landskapet rundt ham. Han likte denne tiden av året; før høstløvet falt. Den siste turen ned til hytta i Stavern, for å spikre lemmer foran vinduene, dra båten på land og stenge for vinteren. Det var noe han så fram til gjennom hele sommeren. Det var hans helg. Selve jobben tok ikke mer enn et par timer på søndag ettermiddag. Resten av tiden var hans. Han senket farten, svingte av fra hovedveien og kjørte inn på den knasende grusen. Lyset fra billyktene gled over nyperosehekken langs kjøreveien fram til parkeringsplassen. Klokka på dashbordet lyste 21:37 før han skrudde av tenninga, gikk ut av bilen og dro inn den friske lukten av salt sjø. Bølgene som slo mot land lød som fjern torden. Regnet hadde gitt seg, og nå kom vinden i skarpe kast og løste opp tåka. Lyskjeglen fra fyret ute på Tvistein sveipte regelmessig inn over land og la igjen et glimmer på de regnvåte svabergene. Han dro jakka tettere rundt seg, gikk bak bilen og løftet posene med matvarer ut fra bagasjerommet. Han gledet seg til blodig biff til kvelds, speilegg og bacon til frokost. Mannfolkmat. Stakk den ledige hånden i lomma for å forsikre seg om at nøkkelen lå der, og begynte på stien opp mot hytta på knausen. En liten stigning, og hele havet lå foran ham. Det 5

6 var mørkt, men han følte det store utsynet. Det fylte ham alltid med en egen ro. Det hadde bare vært en enkel, rødmalt plankehytte da familien kjøpte den for snart 20 år siden, uisolert og med råteskader. Så snart de hadde fått råd, hadde han revet hele hytta og satt den opp igjen på den gamle grunnmuren. Litt etter litt hadde han og kona skapt sitt eget paradis. Fra de første årene da han brukte all ledig tid til byggearbeidet, var plassen blitt et sted der han kunne senke skuldrene, puste ut, koble av. Et sted der klokka ikke gjaldt, hvor tiden tok sine egne veier, etter vær og vind og forgodtbefinnende. Han satte bæreposene fra seg på skiferhellene foran hytta og fant fram nøklene. Lyset fra fyret traff hytteveggen og forsvant igjen. Ove Bakkerud frøs til og holdt pusten inne. Høyrehånden strammet grepet om nøkkelknippet. Han ble tørr i munnen og kjente gåsehuden bre seg nedover underarmene og i nakken. Lyskjeglen fra fyret sveipte forbi på nytt, som for å bekrefte det han hadde fått et glimt av. Døra stod på gløtt. Karmen var splintret, og låsen lå på bakken. Han kikket seg rundt, men så ikke annet enn mørke. Borte i krattskogen var det en lyd, en grein som knakk. Fra et sted lenger borte hørtes en hund som gjødde. Så ble det stille. Bare vinden som raslet i høstbladene og bølgene som slo mot stranda. Ove Bakkerud tok et par skritt fram, tok tak øverst i dørbladet og trakk døra opp. Så fomlet han seg fram til lysbryteren og tente utelykten og lyset i taket i gangen innenfor. Han og kona hadde snakket om at slikt kunne skje. Han hadde lest i avisene om guttegjenger som brøt seg inn og raserte innbo, og om mer profesjonelle bander som raidet hele hyttefelt på jakt etter verdisaker. Likevel hadde han vondt for å tro det han nå opplevde. Det føltes som en krenkelse av stedet. Deres sted. Det var stua det hadde gått verst utover. Skuffer og skap var åpnet og innholdet lå kastet omkring på gulvet. Knuste glass og tallerkener, og alle sofaputene slengt utover. Alt 6

7 som var salgbart, var borte. Den nye flatskjermen, musikkanlegget og reiseradioen. Skapet der de oppbevarte vin og brennevin var tomt. Det eneste som stod igjen var en halvtom flaske konjakk. Han bøyde seg ned og plukket opp flaskeskipet som pleide å stå på peishylla, men som nå lå på gulvet med en stor sprekk i glasset. To av mastene på den spinkle seilskuta hadde brukket. Han husket alle timene han hadde sittet og sett på farfarens grove fingre, og hvordan de på mirakuløst vis fikk de små delene til å bli et ekte skip. Øyeblikket da skipet var på plass inne i flaska, og farfaren hadde trukket i trådene som fikk mastene til å reise seg. Stemmen skalv da han ringte politiet og presenterte seg. «Når var du på hytta sist?» ville operatøren vite. «For to uker siden.» «Så innbruddet har skjedd en eller annen gang etter 19. september?» Ove Bakkerud så seg rundt blant tyvenes herjinger. Han følte seg plutselig helt tom. «Vet du om de har vært i flere hytter?» ville politimannen vite. «Nei,» svarte Ove Bakkerud og kikket ut vinduet. Det var lys nede på hytta til Thomas Rønningen. «Jeg har akkurat kommet.» «Vi kan få en patrulje til å komme og se på det i morgen,» fortsatte operatøren fra politiet. «I mellomtiden er det fint om du rører minst mulig.» «I morgen? Men» «Er du å treffe på dette nummeret slik at vi kan ringe når vi har en ledig bil?» Han åpnet munnen for å protestere, forlange at politiet skulle rykke ut med hunder og åstedsgranskere, men han tidde. Han svelget, takket for hjelpen og avsluttet samtalen. Hvor skulle han begynne? Han gikk ut på kjøkkenet og hentet kost og feiebrett. Så husket han politimannens formaning om å la åstedet stå urørt. Han la det fra seg og ble stående ved vinduet og kikke ned på nabohytta. 7

8 Han undret seg over at lyset der nede var tent. Thomas Rønningen var ikke ofte her ute på høsten. Med stort talk show hver fredag, hadde han nok å gjøre. Likevel hadde han tatt seg tid til å feire sesongpremiere i august. Da hadde Rønningen og han sittet foran utepeisen med hver sin konjakk, og Rønningen hadde fortalt historier om alt det som foregikk i kulissene både før, under og etter sending. En skygge strøk forbi de store, opplyste stuevinduene der nede. Innbruddstyvene kunne ha vært der også. For alt han visste, var de der fremdeles. Han gikk med raske skritt mot døra og rev med seg lommelykten som stod urørt på sin faste plass. Kanskje ville politiet prioritere annerledes dersom de hørte at Thomas Rønningen også var rammet. Stien ned mot sjøen buktet seg mellom tett kjerr og krokete furutrær med tette greiner. Lykten lyste opp blankslitte trerøtter og rullesteiner, men hindret ikke at han skrapte seg mot barnåler og kvist. Det lyste fra hyttevinduene, men på denne siden var vinduene plassert for høyt på veggen til at han kunne se inn. Han lot lykten vandre over terrenget før han gikk bort mot trappa opp til inngangsdøra. Vinden tok tak i døra og slo den mot verandarekkverket. En intens følelse av uro kom over ham og sendte ilinger nedover nakken og ryggen. Han ble klar over at han ikke hadde noe å forsvare seg med. Lyset fra lykten traff dørkarmen. Den hadde de samme sporene etter innbruddsverktøy som hans egen, men noe var likevel annerledes. Opp etter dørbladet var det flekker av blod.

9 2 Det hadde vært en lang dag. William Wisting satt framoverbøyd i sofaen med øynene festet på nøkkelen som lå på bordet foran ham. Den var irret, det var lenge siden den hadde vært i bruk. Så reiste han seg og gikk over stuegulvet. Utenfor lå rester av regnværet i små tette dråper på vindusruta. Nede i Stavern tråklet et utrykningskjøretøy seg gjennom gatene. Blålyset skar seg rytmisk gjennom mørket, og det var umulig å se om det var en politibil eller ambulanse. Han fulgte det med blikket til det forsvant ut Helgeroaveien. Så snudde han seg og fant fram en flaske fra hjørneskapet. Etter hva han kunne se var den spansk. Årstallet 2004 stod i gullfargede bokstaver på etiketten. Det var en flaske han hadde fått etter å ha holdt et foredrag for Handelsforeningen i fjor høst, mente han å huske. Den så dyr ut og hadde sikkert ikke tatt skade av å ligge. Han var glad i vin, men hadde aldri hatt verken tid eller interesse nok til å sette seg inn i druetyper, produsenter, vindistrikter, hva som passet til mat eller hva slags vin som kunne drikkes alene. Det holdt å kjenne igjen en god vin når han smakte på den. «Baron de Oña?» leste han høyt fra etiketten og kikket bort mot sofaen. Suzanne smilte og nikket mot ham. Han smilte tilbake. Hun hadde kommet inn i livet hans for to år siden og tatt en stor plass i det. For en uke siden hadde en vannlekkasje hjemme hos henne gjort dem til samboere. Han hadde ikke sagt det til henne, men han trivdes med å ha henne i huset. 9

10 Han plukket med seg to glass og kastet et nytt blikk ut vinduet uten å se annet enn sitt eget speilbilde. Et bredt og grovskåret ansikt med mørke øyne. Så snudde han ryggen til, gikk tilbake til sofaen og satte seg inntil Suzanne. På fjernsynet hadde Thomas Rønningen fylt opp sofaen med spennende gjester som hadde ulike innfallsvinkler til et felles tema. Wisting likte programtypen, hvor tung tematikk ble blandet med lett underholdning. Han likte programlederen også. Thomas Rønningen hadde en gutteaktig sjarm og klarte å skape en intim, personlig og trygg atmosfære foran kameralampene. Han hadde gjort seg som etterforsker. Stilte alltid velformulerte og intelligente spørsmål til gjestene, og istedenfor å stille intervjuobjektene sine til veggs med kritiske spørsmål, lirket han avsløringer ut av dem rett og slett ved å la samtalen flyte. Suzanne tok imot glassene og plasserte dem på bordet. Han reiste seg brått igjen og hentet en vinopptrekker. Før han satte seg, kastet han et nytt blikk ut stuevinduet. Nok et utrykningskjøretøy var på vei i samme retning som det forrige. Automatisk kikket han på armbåndsuret og noterte seg hvor mye klokka var: «Gratulerer, da,» sa Suzanne og holdt glasset mens han skjenket. «Hva mener du?» «Med hytta,» smilte hun og nikket mot nøkkelen på bordet. Wisting satte seg tilbake i sofaen. Dagen hadde begynt på et advokatkontor i Oslo sammen med onkelen, Georg Wisting. Onkel Georg var 78 år, og hadde brukt mesteparten av sitt voksne liv på å bygge opp et ingeniørfirma med spesialkompetanse på energiøkonomisering. Wisting hadde aldri helt forstått hva det innebar, men visste at onkelen hadde utviklet og patentert utstyr for desinfisering og rensing av vann og luft. Onkel Georg hadde også gjort det til sin livsoppgave å utfordre det etablerte, og hadde en innebygd aversjon mot skatter og avgifter. Det hadde ført til noen runder i 10

11 rettsapparatet som endte med straffeskatt og betinget fengselsstraff. Møtet på advokatkontoret handlet om Georg Wistings siste vilje. Det handlet om at staten ikke på noen måte skulle tilgodeses etter hans død. Advokaten hadde arv som sitt spesialområde og hadde satt opp en nokså innviklet plan for hvordan onkel Georg skulle disponere formuen før han døde. For Wistings del endte det med at han ble sittende som eier av en hytte på Værvågen utenfor Helgeroa, til en så kunstig lav verdi som lovverket tillot, slik at arveavgiftsgrunnlaget skrumpet inn til et minimum. Det gjorde ham til en holden mann. Ikke for det. Økonomien var ikke noe problem. Han tjente relativt godt, samtidig som jobben strengt tatt ikke ga ham tid til å ha et høyt forbruk. Og så var det de andre pengene. Pengene etter Ingrid. Han og barna hadde fått en millionerstatning da hun døde på oppdrag for Norad i Afrika for fire år siden. Pengene stod på konto og vokste for hver måned. Han hadde ikke orket å røre dem. Han husket tiden da de var nygifte og Ingrid gikk gravid med tvillingene. Regningene hopet seg opp. Det hendte de måtte samle sammen flasker og pante dem når lønnskontoen var tom i slutten av måneden. Nå hadde han sluttet å se på prisene når han handlet inn dagligvarer. Advokaten hadde tilbudt seg å gå gjennom privatøkonomien hans og legge en plan slik at skattebelastningen ble minst mulig. Wisting hadde takket nei. Menneskene på skjermen lo av et eller annet. «Jeg misunner sånne mennesker,» sa Suzanne og nikket mot fjernsynsapparatet. Wisting nikket, selv om han ikke hadde fått med seg hva slags mennesker hun mente. Han likte bare å sitte i sofaen sammen med henne. «Sånne som bare gjør det de har lyst til,» fortsatte hun. «Sånne som tør å satse. Å bryte med det faste og trygge og gjøre noe nytt og spennende i stedet. Sånn som hun Sigrid Heddal.» 11

12 Wisting kastet et blikk på skjermen. En dame på rundt femti snakket med engasjement om noe hun kalte Safe Horizon. Suzanne kikket på ham. «Tenk, hun er over femti år, forlater en trygg jobb som prosjektleder i næringslivet og reiser til Addis Abeba for å jobbe frivillig med foreldreløse barn. Da har du mot.» Wisting nikket. Han likte denne siden ved Suzanne. «Tommy er også et sånt menneske.» Hun snakket om Lines danske kjæreste. For et år siden hadde Tommy Kvanter sagt opp jobben som stuert på en fabrikktråler, solgt leiligheten sin og flyttet inn hos Wistings datter. Pengene fra salget hadde han investert i et restaurantprosjekt i Oslo sammen med noen kamerater. Wisting var enig i at Tommy var en drømmer. Det var ikke nødvendigvis en egenskap han verdsatte. Etter advokatmøtet tidligere på dagen hadde han og Suzanne spist middag på Tommys restaurant sammen med Line. Det var første gangen Wisting hadde vært der, og han forstod at det dreide seg om mer enn et spisested. Det var et restauranthus i tre etasjer som gikk under navnet Shazam Station, med nattklubb i kjelleren, kaffebar på gatenivå og restaurant i toppetasjen. Tommy hadde ansvar for kjøkkenet og restauranten. Han hadde ikke tatt seg tid til å spise med dem, men sørget for at de fikk en fireretters middag. Maten var god, det var ikke det. Men hvor var alle gjestene en travel fredags ettermiddag? Det var bare en håndfull av bordene som var opptatt, og kelnerne så ut til å ha altfor lite å gjøre. Hvis det var slik hver dag, spøkte det for pengene Tommy hadde lagt i prosjektet. Han hadde aldri riktig forstått hva datteren så i Tommy. Riktignok kunne han være både reflektert og kunnskapsrik, og selv Wisting kunne se hvor sjarmerende han var. Man han stolte rett og slett ikke på ham. Det dreide seg ikke engang om at fyren hadde en tidligere narkotikadom, eller at han kunne være både sta og egoistisk. Wisting syntes bare ikke 12

13 at han virket som den mannen datteren hans burde satse framtiden på. Noen ganger lurte han på om skepsisen bare skyldtes at Line var datteren hans, men han trodde egentlig ikke det. Og de siste gangene han hadde sett dem sammen, virket det som om Line også hadde begynt å se noen av Tommys svakere sider. Hun irriterte seg stadig over ting han sa og gjorde, og Wisting måtte innrømme at det gledet ham å se at hun ikke var helt ukritisk lenger. «Tør man ikke å ta sjansen på å prøve noe nytt, kan man heller ikke regne med å oppnå noe,» fortsatte Suzanne. «Og hva har man egentlig å tape? Uansett hvor mange ganger man feiler, lærer man noe nytt for hver gang. Og alle erfaringer er verdifulle. Både gode og vonde.» En av gjestene på TV hadde fått et spørsmål han ikke fant svar på med en gang. I stillheten som oppstod kunne Wisting høre lyden av en politisirene langt borte. Han tok glasset fra bordet og ble sittende med det i hånden. «Kunne du tenkt deg å starte en restaurant?» spurte han. «Ja,» svarte hun overrasket og smilte til ham. «Ikke en restaurant akkurat, men kanskje en liten kunstkafé. Livet føles for kort til å ha det sånn jeg har det nå. Være på kontoret hver morgen. Møter, budsjetter, nedskjæringer, prosjekter.» Suzanne var barnevernspedagog og hadde i mange år arbeidet med unge, enslige asylsøkere. De siste årene hadde jobben blitt mer og mer administrativ, og nå satt hun på et kontor uten kontakt med de barna hun ønsket å hjelpe. «Hva skal den hete?» spurte han og satte glasset fra seg uten å ha drukket av det. «Hva mener du?» «Hvis du har drømt om å åpne kafé, har du sikkert tenkt på et navn.» Hun ristet på hodet. «Noe annet en Shazam Station, kanskje?» Hun smilte. «Det er faktisk et morsomt navn.» «Synes du?» 13

14 «Shazam er et trylleord. Det er persisk. Sesam på norsk. Sesam, sesam.» «Sesam Stasjon?» Hun lo. Ved øynene og munnvikene strålte et fint nett av rynker ut over tinningene og kinnene. De valnøttbrune øynene fanget skinnet fra stearinlysene på bordet. Det ga henne et helt eget, strålende blikk. Wisting strakte seg etter vinglasset, men nådde ikke fram før telefonen ringte. I displayet lyste kontakten som var lagret som OPERA, den interne forkortelsen for politiets operasjonssentral. Han svarte kort. Operatøren som ringte presenterte seg på samme måte. «Det har vært innbrudd i flere hytter ute på Gusland.» Wisting tidde. Han forstod at det ikke var alt. «På en av hyttene er det funnet en død mann.»

15

16 Rygg:?? mm POLITIFØRSTEBETJENT TJENTWILLIAM WILLIAMWISTING WISTINGHAR HARSE SET T TGROTE GROTESKE SKEDRAP DRAPFØR, FØR,MEN MEN POLITIFØRSTEBE DESPERA SPERAS SJONEN JONENHAN HANER ERVITNE VITNETIL TILI ISTAVERN STAVERNDENNE DENNEHØSTEN, HØSTEN,ER ERNY NYFOR FORHAM. HAM. DE «Deneneste enesteene eneføyer føyerseg seginn inni rekken i rekkenavavdet detsom «Den nå er fire forbilledlige krimromaner.» nåsom er fire forbilledlige krimromaner.» KURTHANSSEN, HANSSEN,DAGBL DAGBL ADET KURT ADET «Knallbrafra frahorst.» Horst.» «Knallbra TERJESTEML STEML AND, TERJE AND, «...enensolid solidogogskikkelig skikkeligkriminalroman kriminalroman... «... hvordet detfaktisk faktiskskjer skjernoe noehelt heltfram framtiltilsiste sisteside.» side.» hvor KURTHANSSEN, HANSSEN,DAGBL DAGBL ADET KURT ADET TURIDL ARSEN, L ARSEN,DAGSAVISEN DAGSAVISEN TURID FELICIA FELICIAFORSVANT FORSVANT(2005): (2005): PolitiførstebetjentWilliam WilliamWisting Wistinghar harsett settgroteske groteskedrap drapfør. før.men Men Politiførstebetjent desperasjonenhan hanerervitne vitnetiltili istavern Staverndenne dennehøsten, høsten,ererny nyfor forham. ham. desperasjonen Somom omnoen noenhar haralt altååvinne, vinne,og ogveldig veldiglite liteååtape. tape.derfor Derforererdet detmot mot Som hansvilje viljeatatdatteren datterenline Lineslår slårseg segned nedpå påen enhytte hytteute utei ihavgapet. havgapet. hans Uroenblir blirikke ikkemindre mindreetter etterhvert hvertsom somde definner finnerflere flereille illetilredte tilredtelik liki i Uroen denforlatte forlatteskjærgården. skjærgården.og Ogfra frahimmelen himmelenfaller fallerdet detdøde dødefugler. fugler. den VVIINNTTEERRSSTTEENNGGTT «...boken bokenbyr byrpåpåetetmeget megetvelutviklet, velutviklet,endog endog «... sofistikertplott. plott.her Herkommer kommeroverraskelsene overraskelsenetett tett sofistikert somhagl.» hagl.» som «...bra braspenningskurve spenningskurveogogtemperatur.» temperatur.» «... VGVG SIG DEDE SIG N :NK: UK LUSLESTEHT H& &C OC O VV II N N TT EE R R SS TT EE N NG G TT «Ensolid, solid,ujålete ujåleteogogsvært sværtspennende spennendepolitipoliti«en roman.» roman.» Høsttåkaligger liggertett tettover overkystlandskapet, kystlandskapet,og oghyttene hyttenestår stårmed med Høsttåka blindevinduer vinduermot motden denblygrå blygråsjøen. sjøen.ove OveBakkerud Bakkerudskal skalha haen ensiste siste blinde rolighelg helgpå påsommerstedet sommerstedetfør førvinterstengningen. vinterstengningen.men Menhan hankommer kommer rolig fremtiltilen enhytte hyttei ikaos, kaos,herjet herjetav avinnbruddstyver. innbruddstyver.og Ogpå pånabohytta: nabohytta: frem enmann mannmishandlet mishandlettiltildøde. døde. en HORST NÅR NÅRHAVET HAVETSTILNER STILNER(2006): (2006): HANSOLOL L AHLUM HANS AVAVL AHLUM F O T O : C H R I STI A N E LG V I N F O T O : C H R I STI A N E LG V I N TERJESTEML STEML AND, TERJE AND, «Åskrive skriverealistisk realistiskpolitikrim politikrimfra frasamtiden samtidenererblitt blitten enøvelse øvelsesom som «Å kreverstadig stadigstørre størrekriminologiske kriminologiskeekspertkunnskaper. ekspertkunnskaper.det Deterer krever sliksett settnaturlig naturligatatpolitisjefen politisjefenjørn JørnLier LierHorst Horstererblitt blittnorges Norges slik fremsteforfatter forfatteri iden denkrimsjangeren» krimsjangeren» fremste JJ Ø ØR RN N LL II EE R R DEN DENENESTE ENESTEENE ENE(2007): (2007): «JørnLier LierHorst Horsthar harigjen igjenskrevet skrevetenenutmerket utmerket «Jørn kriminalroman.» kriminalroman.» JØRNLIER LIERHORST HORST(f.(f i Bamble) i Bamble) JØRN arbeidersom sometterforskningsleder etterforskningslederved vedvestfold Vestfold arbeider politidistrikt.han Handebuterte debutertesom somkrimforfatter krimforfatteri i politidistrikt. 2004,ogoghar harutgitt utgittseks sekskriminalromaner kriminalromanermed med 2004, politimannenwilliam WilliamWisting Wistingi hovedrollen. i hovedrollen. politimannen Hanssiste sistekriminalroman, kriminalroman,bunnfall, Bunnfall,ble ble Hans nominerttiltilrivertonprisen Rivertonpriseni i nominert Anmeldernemener: mener: Anmelderne BUNNFALL BUNNFALL(2010): (2010): «Strålendekrim krimpåpådypt dyptvann.» vann.» «Strålende MORTENABRAHAMSEN, ABRAHAMSEN,VGVG MORTEN «Blinkigjen igjenfra frahorst.» Horst.» «Blink TERJESTEML STEML AND, TERJE AND, NATTMANNEN NATTMANNEN(2009): (2009): «Nattmannenererenensvært sværtgodt godt «Nattmannen konstruertkrim.» krim.» konstruert MORTENABRAHAMSEN, ABRAHAMSEN,VGVG MORTEN «Tilhørerkremen kremenavavnorske norskekriminalforfattere kriminalforfattere... «Tilhører Nokenenutmerket utmerketkriminalroman kriminalromanfra fradenne denne Nok velorienterteforfatteren.» forfatteren.» velorienterte TERJESTEML STEML AND, TERJE AND,

Jørn Lier Horst. Vinterstengt. Kriminalroman

Jørn Lier Horst. Vinterstengt. Kriminalroman Jørn Lier Horst Vinterstengt Kriminalroman 1 Tåka drev inn fra havet i spredte flak. Den ble liggende som damp over den våte asfalten og laget små glorier rundt gatelyktene. Ove Bakkerud kjørte med én

Detaljer

Jørn Lier Horst. Bunnfall Vinterstengt. bokklubben

Jørn Lier Horst. Bunnfall Vinterstengt. bokklubben Jørn Lier Horst Bunnfall Vinterstengt bokklubben Gyldendal Norsk Forlag AS 2010, 2011 De norske Bokklubbene AS, 2016 for denne utgaven Omslagsdesign: Heidi Downham, Bokklubben Omslagsfoto: nordsveenfoto.no

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Trude Teige. Noen vet. Krim

Trude Teige. Noen vet. Krim Trude Teige Noen vet Krim Trude Teige Havet syng, roman, 2002 Matminne frå mors kjøkken, kokebok, 2003 Lene seg mot vinden, roman, 2004 Havlandet Herøy, dokumentar, 2006 2009 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard),

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Jørn Lier Horst. Jakthundene. Kriminalroman

Jørn Lier Horst. Jakthundene. Kriminalroman Jørn Lier Horst Jakthundene Kriminalroman Gyldendal Norsk Forlag AS 2012 www.gyldendal.no Printed in Germany Trykk/innbinding: GGP Media GmbH Sats: Type-it AS, Trondheim 2012 Papir: 80 g Super Snowbright

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Til Monika Hun visste ikke hva det betydde. Hun var seks år gammel. Han bøyde seg ned mot henne og forklarte en siste gang hva som ville skje. Igjen var det vanskelig for henne å forstå ham. Men hun forsto

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman Karin Fossum Jeg kan se i mørket roman CAPPELEN DAMM AS 2011 ISBN 978-82-02-34986-8 ISBN 978-82-525-7775-4 (Bokklubben) 1. utgave, 1. opplag 2011 Omslagsdesign: Juve Design Sats: Type-it AS Trykk og innbinding:

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

KAPITTEL 1. Mannen på stranden

KAPITTEL 1. Mannen på stranden KAPITTEL 1 Mannen på stranden Cecilia Gaathe hadde aldri sett et dødt menneske. Ikke før nå. De hadde ikke villet la henne se moren da hun døde i fjor. Det var Gamle-Tim som hadde funnet henne i fjæresteinene

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Rune Rogndokken Moen. Illustrert av Ronja Svenning Berge

Rune Rogndokken Moen. Illustrert av Ronja Svenning Berge Rune Rogndokken Moen REDD RONNY! Illustrert av Ronja Svenning Berge Til Kristoffer, Magnus og Lars PROLOG Jeg så på de tynne leggene til Jo som beveget seg taktfast, men usikkert på stien foran meg. De

Detaljer

SKYLDIG Av Mads S. Nilsen

SKYLDIG Av Mads S. Nilsen SKYLDIG Av Mads S. Nilsen Mob.nr: 90223645 E-mail: zaickoguitar@hotmail.com 2. EXT, LEILIGHETEN UTENFRA, KVELD Det regner mye og det er mørkt ute. Det tordner og det kommer et sterkt lysglimt fra et lyn.

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Henning Mankell. Hånden. Oversatt fra svensk av Kari Bolstad

Henning Mankell. Hånden. Oversatt fra svensk av Kari Bolstad Henning Mankell Hånden Oversatt fra svensk av Kari Bolstad 1 lørdag den 26. oktober 2002 var Kurt Wallander sliten. Det hadde vært en anstrengende uke fordi en plagsom forkjølelse herjet politihuset i

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

CAMILLA LÄCKBERG Tidligere utgitt på Gyldendal: Predikanten, 2005 Steinhuggeren, 2006 Ulykkesfuglen, 2007 Tyskerungen, 2008 Isprinsessen, 2008

CAMILLA LÄCKBERG Tidligere utgitt på Gyldendal: Predikanten, 2005 Steinhuggeren, 2006 Ulykkesfuglen, 2007 Tyskerungen, 2008 Isprinsessen, 2008 Havfruen CAMILLA LÄCKBERG Tidligere utgitt på Gyldendal: Predikanten, 2005 Steinhuggeren, 2006 Ulykkesfuglen, 2007 Tyskerungen, 2008 Isprinsessen, 2008 Camilla Läckberg Havfruen Oversatt fra svensk av

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Merethe Lindstrøm Arkitekt. Noveller

Merethe Lindstrøm Arkitekt. Noveller Merethe Lindstrøm Arkitekt Noveller Om forfatteren: Merethe Lindstrøm (f. 1963) har siden debuten i 1983 gitt ut mange kritikerroste romaner og novellesamlinger. Hun har fått Doblougprisen 2008 og Amalie

Detaljer

Mamma er et annet sted

Mamma er et annet sted Tanja Wibe-Lund Mamma er et annet sted En bok om mobbing Om forfatteren: Aasne Linnestå (f. 1963) er romanforfatter, lyriker og dramatiker. er hennes første roman for ungdom. Om boken: Mamma er død. Jeg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Bobbie Peers. Kryptalportalen

Bobbie Peers. Kryptalportalen Bobbie Peers Kryptalportalen Om boken: William Wenton fra Luridiumstyven er tilbake! William Wenton vender tilbake til Institutt for Posthuman Forskning. Her er alt annerledes: Det er portforbud og vakter

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Jørn Lier Horst. Salamandergåten KAGGE FORLAG

Jørn Lier Horst. Salamandergåten KAGGE FORLAG Jørn Lier Horst Salamandergåten KAGGE FORLAG 2012 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design Omslagsillustrasjon: Shutterstock Kart/plantegning for- og ettersats: Typeline Tilrettelagt

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

Hanne Ørstavik Uke 43

Hanne Ørstavik Uke 43 Hanne Ørstavik Uke 43 Nå er du fri. Det var det som sto på det siste kortet. Det første jeg husker av mamma er at hun kom gående over en stor plen. Hun kom over plenen, hun gikk og snakket med noen, hun

Detaljer

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO Mats Strandberg Illustrert av Sofia Falkenhem Oversatt av Nina Aspen, MNO Omnipax, Oslo 2017 1 Jeg ble et monster den dagen jeg fylte ni. Men det skjønte jeg ikke da. Jeg heter Frank Sten, og da det skjedde,

Detaljer

Jesusbarnet og lyset

Jesusbarnet og lyset Jesusbarnet og lyset Hver eneste lille juleaften ble leiligheten til en juleverden. Mamma og pappa ordnet det mens Even sov. Julaftens morgen var alle rom et eventyr med nisser og engler og juletre og

Detaljer

Det er her jeg skal være

Det er her jeg skal være Hilde Hylleskaar Det er her jeg skal være Gyldendal 1 Jeg kaster et blikk tvers over rommet mot det store speilet, og ser at jeg ser utrolig glad ut. Jeg holder et champagneglass i hånden. Det bruser og

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Ute av verden. Karl Ove Knausgård

Ute av verden. Karl Ove Knausgård Ute av verden Karl Ove Knausgård 1998 Første del 3 1 Av og til hendte det at jeg låste meg inn på skolen om natten, gikk gjennom den lave, mørklagte bygningen mens jeg skurdde på bryter etter bryter

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 5

Glenn Ringtved Dreamteam 5 Glenn Ringtved Dreamteam 5 Tur-retur Malaga Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY Front Forlag AS, 2011 Originaltittel: Ronin 1: Sværdet Copyright tekst 2010 Jesper Christiansen og Forlaget

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Yrsa Sigurðardóttir Tidligere utgitt på Kagge Forlag Jeg vet hvem du er, 2011 Dødsskipet, 2012

Yrsa Sigurðardóttir Tidligere utgitt på Kagge Forlag Jeg vet hvem du er, 2011 Dødsskipet, 2012 Yrsa Sigurðardóttir Tidligere utgitt på Kagge Forlag Jeg vet hvem du er, 2011 Dødsskipet, 2012 Yrsa Sigurðardóttir DE UØNSKEDE Kriminalroman Oversatt fra islandsk av Tiril Theresa Myklebost Yrsa Sigurðardóttir

Detaljer

Line Nyborg. Det andre barnet. Roman

Line Nyborg. Det andre barnet. Roman Line Nyborg Det andre barnet Roman Moren til åtteåringen som døde med store hodeskader i 2005 har ikke et snev av mistanke om at mannen hennes kan ha skadet sønnen. Hun omtalte mannen sin som en veldig

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann BYTTINGEN

Anan Singh og Natalie Normann BYTTINGEN Anan Singh og Natalie Normann BYTTINGEN Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Det gjorde du ikke, Jens, sa mamma. Mamma sa at huset vårt hadde sjel. Hun likte at det var mørkt og kaldt og støvete.

Det gjorde du ikke, Jens, sa mamma. Mamma sa at huset vårt hadde sjel. Hun likte at det var mørkt og kaldt og støvete. 1 Vi bodde i et gammelt hus. Gjerdet var morkent. Et av takvinduene var knust, og jeg var sikker på at vi hadde flaggermus på loftet. Noen ganger gikk kjellerdøra opp uten at vi åpnet den. Det blåste gjennom

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad leseserie Bokmål m j ø s o r m e n og andre uhyrer Norsk for barnetrinnet 15790_Mjosormen_M_BM.indd 1 16-11-07 13:32:48 Mjøsa er Norges største innsjø. Den

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

DEPRIMERT. Daniel Gulløy Larsen Austad

DEPRIMERT. Daniel Gulløy Larsen Austad DEPRIMERT Av Daniel Gulløy Larsen Austad INT. STUE - DAG DAVID sitter i den sorte sofaen sin i en grå joggebukse og en sort T-skjorte med en tallerken med rester av kylling og ris i fanget og PCen på bordet,

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Leser du meg så lett?

Leser du meg så lett? Leser du meg så lett? Skrevet av: zion den sep 27, 2016 Tagget i: Sex, naken, erotikk Følelsen kom krypende. Jeg fikk frysning og kjente gåsehuden flytte seg over hele kroppen. Jeg følte at blikket hans

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer