Avdeling for videregående opplæring og Eiendomsavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling for videregående opplæring og Eiendomsavdelingen"

Transkript

1 Avdeling for videregående opplæring og Eiendomsavdelingen

2 Utdanningssektoren Utdanningssektoren representerer det største virksomhetsområdet i fylkeskommunen. Sektoren sysselsetter ca mennesker fordelt på 13 virksomheter: 11 videregående skoler, Eiendomsavdelingen og Avdeling for videregående opplæring. Sektoren har i alt 7000 elever og lærlinger i skole og bedrift. Avdeling for videregående opplæring Om oss Avdeling for videregående opplæring (AVGO) har tilretteleggingsfunksjoner for hele opplæringssektoren. Fylkesutdanningssjefen er virksomhetsleder for avdelingen og medlem av administrasjonssjefens lederteam. AVGO har en helhetlig, tilretteleggende og koordinerende rolle overfor interessentene innen videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Målsettingen er å sikre en kvalitativ god og inkluderende opplæring for ungdom og voksne i samarbeid med skole og arbeidsliv. Vårt valgspråk er nedfelt med utgangspunkt i fylkeskommunens visjon: Rett opplæring til alle uansett

3 Arbeidsområder AVGO har tre funksjonsområder: Skoleutvikling Funksjonsområdet har ansvar for planlegging av tilbudsstruktur og utdanningssektorens faglige innhold som grunnlag for politisk behandling. Funksjonsområdet har også ansvar for utviklingsarbeid i sektoren. Dette omfatter etter- og videreutdanning, nettverks- og prosjektarbeid og rådgiving /veiledning. Inntak Funksjonsområdet har ansvar for inntak av elever til videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass. Vi gir også informasjon og veiledning i forbindelse med dette. Eksamenskontoret koordinerer eksamen for praksiskandidater, privatister og alle eleveksamener i fylket og gir informasjon og veiledning om dette. Vi følger i tillegg opp skolenes arbeid med vitnemål og dokumentasjon. Nord-Trøndelag har i en prosjektperiode fram til utgangen av 2011 et karrieresenter som er lokalisert i Namsos og Verdal. Arbeidet er i hovedsak knyttet til karriereveiledning i et livslangt perspektiv i forhold til voksne og hele grunnopplæringa. Fagopplæring Nord-Trøndelag fylkeskommune er etter Opplæringsloven forpliktet til å sørge for at alle unge mellom år med opplæringsrett får tilbud om et opplærings- eller arbeidsopplegg som passer dem. Funksjonsområdet bistår den yrkesfaglige opplæringen i skole og bedrift. Dialog med bransjer, opplæringskontor og bedrifter er en naturlig del av dette. Funksjonsområdet er ansvarlig for alle fag- og svenneprøver og for å utferdige kompetansebevis og vitnemål. Vi følger i tillegg opp skolenes arbeid med vitnemål og dokumentasjon.

4 Koordinatorgruppa Koordinatorgruppa ivaretar koordinerings- og utviklingsoppgaver innen internasjonalisering, utviklings kvalitet- og ledelse, digital kompetanse og Den kulturelle skolesekken. Våre interessenter Avdelingen jobber mot skoler, ledere, lærere, instruktører, elever, lærlinger, foresatte, bedrifter, bransjer, opplæringskontor, grunnskoler, forvaltningsorgan/myndigheter, fagforeninger, fag-/kompetansemiljø, andre skoler/skolemyndigheter, leverandører, politisk og administrativ ledelse. NTFK har felles elev-pc-ordning for alle elever i videregående opplæring. Innkjøp av elevmaskin, pedagogisk bruk og kompetanseutvikling for IKT koordineres fra AVGO.

5 Hvem er vi? Marit Schønberg, Fylkesutdanningssjef Tlf.: Mobil: E-post: Ansvar og samhandling med fylkesrådet og fylkesråden for utdanning. Administrativ leder for sektoren og virksomhetsleder for avdeling for videregående opplæring. Personalansvar rektorer og ledere AVGO. Utvikling av fylkeskommunens utdanningspolitikk sammen med fylkesråd og ansatte. Arbeid mot sentrale myndigheter, i Opplæringsregion Nord og i Trøndelag. Utvikling og koordinering med andre sektorer. Økonimi Even Fossum Svendsen, Assisterende fylkesutdanningssjef Tlf.: Mobil: E-post: Fylkesutdanningssjefens stedfortreder. Ledelse av Avdeling for videregående opplæring. Styring av intern drift med fokus IKT.. Ansvar for sektorens arbeid med kvalitetsutvikling og ledelsesutvikling samt informasjonsansvar i avdelingen.

6 Koordinatorgruppe Koordinerings gruppe Angelika Grande, Internasjonal koordinator Tlf.: Mobil: E-post: Ansvar for studietilbudene i utlandet, internasjonalisering i skoleutvikling og fagopplæring. Lill-Ann Mellingen Hansen, Utviklingskoordinator Tlf.: Mobil: E-post: Oppfølging av utviklingsprosess med fokus på kvalitet og ledelse i sektorens virksomheter. Solveig Welde, Koordinator for Den kulturelle skolesekken Tlf.: Mobil: E-post: Koordinator for Den kulturelle skolesekken i videregående skole. Linn Krogstad Kjelvik, Sekretær Tlf: Mobil: E-post: Bistår Fylkesutdanningssjefen, assisterende fylkesutdanningssjef og ledergruppen. Digital utvikling og support Bjørg Helland, Koordinator for digital kompetanse Tlf.: Mobil: E-post: Elev-pc-ordning, NDLA og digitale læremidler, leder for digital gruppe, pedagogisk bruk av IKT og digital kompetanseheving.

7 Skoleutvikling Tore Bruem, Funksjonsleder Tlf.: Mobil: E-post: Økonomi og personalansvar for funksjonsområdet. Faglig koordinering pedagogiske, politiske saker og utviklingsprosjekter. Planarbeid. Oddrun Grande, Spesialrådgiver Tlf.: Mobil: E-post: Spesialundervisning, inntak og oppfølging (også private skoler) oppfølging for elever i sosialmedisinske og barneverninstitusjoner, minoritetsspråklige, PPT. Bente Kvam, Rådgiver E-post: Tlf.: Mobil: Voksenopplæring, karriereveiledning, entreprenørskap, regional utvikling, fengselsundervisning, samisk og Oppvekstkommisjonen. Monika Luktvasslimo, Prosjektleder Tlf.: Mobil: E-post: Prosjektleder, overgangsprosjektet. Maria Tanem Møller, Spesialrådgiver Tlf.: Mobil: E-post: Spesialrådgiver med arbeidsområdene gjennomføring videregående opplæring, ny GIV, MOT, ungdomspolitisk arbeid.

8 Skoleutvikling Vigdis Nyhus, Spesialrådgiver Tlf.: E-post: Kunnskapsløftet. Kompetanseutvikling og faglige nettverk. Rektormøter. Elevundersøkelsen. Arnhild Opdahl Tlf.: E-post: Flere gjennom. Pedagogiske saker. Fengselsundervisning. Entreprenørskap. Samisk. Frank Sjøli, Spesialrådgiver Tlf: Mobil: E-post: Tilbudsstruktur. Fagskole. Tilpassa opplæring.

9 Inntak Toril Haugland, Funksjonsleder Tlf.: Mobil: E-post: Eksamens- og inntakssaker, karriereveiledning/koordinering/ nettverk, Extens/VIGO/Vilbli, Økonomi og personalansvar for funksjonsområdet. Lise Eriksen, Prosjektleder Mobil: E-post: Ny GIV OT/NAV prosjektet Kari Feragen, Sekretær Tlf.: Mobil: E-post: Innlasting av grunnskolekarakterer, ferdigheter MDD/IF, registrering av lands- linjesøkere, reserveringer, registrering av sluttmeldinger, minoritetsspråklige. Bjørg Holien, Konsulent Tlf.: Mobil: E-post: Inntak av søkere med behov for spesialundervisning, oppfølgingstjenesten, private vgs.

10 Inntak Randi Hagnes Røsæg, Rådgiver Tlf: Mobil: E-post: Inntak til videregående opplæring, statistikk/rapportering, formidling, rettsforbruk, karakterer vgs. Anne-Lise Olstad, Rådgiver Tlf.: Mobil: E-post: Elev- og privatisteksamen. Lisbeth Pedersen, prosjektleder Tlf: Mobil: / E-post: Karrieresenteret, rådgivning. Kim Andre Storhaug Rotmo, lærling Tlf: E-post: Kontor- og administrasjonsfaget

11 Inntak Mia Therese Silkoset, Lærling Tlf: Mobil: E-post: Kontor og administrasjonsfaget. Siri Skotvold, Konsulent Tlf.: Mobil: E-post: Fagopplæring Inntak til videregående opplæring, søknader om overflytting av nærskolepoeng/søkere som flytter, karakter vgs. Grete Aasegg, Rådgiver Tlf.: Mobil: E-post: Eksamen for praksiskandidater. Dokumentasjon og vitnemål.

12 Fagopplæring Ove Austmo, Funksjonsleder Tlf.: Mobil: E-post: Daglig ansvar for Yrkesopplæringsnemndas sekretariat, økonomi og personalansvar for fagopplæringsfunksjonen. Planlegging av alternativ fagopplæring i skole. Marit Bostadløkken Brunes, Konsulent Tlf.: E-post: Møtesekretær og saksbehandler for yrkesopplæringsnemnda. Reiseregninger fra prøvenemndsmedlemmer og refusjonskrav lønn fra bedrifter. Marit Størvold Damås, Rådgiver Tlf.: Mobil: E-post: Rådgiver lærekandidatordningen. Kari Grønnesby, Rådgiver Tlf.: E-post: Saksbehandler innen restaurant og matfag, samt design og håndverk. Ulf Jarl Hagen, Rådgiver Tlf.: Mobil: E-post: Saksbehandler innen helse og sosialfag, oppnevning og opplæring av prøvenemnder, klagebehandling ikke bestått fagprøve. Konsultativ medlem i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

13 Fagopplæring Karin Hamnes, Konsulent Tlf.: E-post: Oppmelding til fag- svenneprøve, melding om prøveresultat. Behandling av stipendsøknader for lærlinger. Brit Hepsøe, Konsulent Tlf.: E-post: Formidling av søkere til læreplass, godkjenning lærekontrakter, tilskudd til lærebedrifter/opplæringskontor, statistikk/ rapportering. Faglig leder kontorlærling. Ivar Lund, Rådgiver Tlf.: Mobil: E-post: Saksbehandler innen bygg og anleggsteknikk. Eva Irene Rangnes, Rådgiver Tlf.: Mobil: E-post: Saksbehandler innen service og samferdsel, bygg og anleggsteknikk (anleggsfagene, trelast) naturbruk og medier og kommunikasjon. Koordinator for lærlingsamlinger. Hege Vigdisdatter Skulbru, konsulent Tlf.: E-post: Krisetilskudd. Alt opplæring i skole (AOS). Flere læreplasser/formidling.

14 Fagopplæring Per-Kristian Storstad, Rådgiver Tlf.: Mobil: E-post: Saksbehandler innen teknikk og industriell produksjon fagene, bil og transportfagene. Faglig leder og instr.kurs. Lærlingordningen. Bent Robert Sæther Tlf.: Mobil: E-post: Oppfølging og veiledning av prøvenemnder. Ikke bestått/prøveprotokoller. Instr.kurs og prøvenemndskurs. Arne Jostein Vestnor, Rådgiver Tlf.: Mobil: E-post: Saksbehandler innen elektrofag, ikt-driftsfag og maritime fag. Regionkonsulent VOFO. Elise Årbogen Tlf.: E-post: Oppmelding til fag- svenneprøve, melding om prøveresultat.

15 Eiendom Eiendomsavdelingen Om oss Eiendomsavdelingen skal ivareta den formelle eierrollen for fylkeskommunens bygg og byggeprosjekter og være rådgiver for virksomhetene i drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Fakta Forvalter en bygningsmasse på ca m2 (bruttoareal), bestående av 11 videregående skoler og 1 administrasjonsbygg Investeringer til nybygg/ombygging av skoler og tannklinikker, samt energi- og miljøprosjekter på 1,2 mrd i perioden ansatte Vår visjon er: Gode bygg for alle

16 Eiendom Rune Venås, Eiendomsleder Tlf.: Mobil: E-post: Adm. og faglige lederoppgaver, prosjektledelse, politisk saksbehandling, salg og eiendomsforvaltning. Nina Hoseth, assisterende eiendomsleder Tlf.: Mobil: E-post: Lederoppgaver, organisasjonsutvikling og pedagogisk bistand ved nybygg og ombygginger. Rune Gjermo, Prosjektleder Tlf.: Mobil: E-post: Prosjektledelse av nybygg og ombygginger. Trine Hagen, Rådgiver Tlf.: Mobil: E-post: Økonomi- og prosjektoppfølging drift og investeringer, skadeforsikringer og eiendomsforvaltning. Jan Halvard Haugen, Prosjektleder Tlf.: Mobil: E-post: Prosjektledelse av nybygg og ombygginger.

17 Eiendom Odd Hollås, Elektrotekniker Mobil: E-post: Internkontroll elektroinstallasjoner. Kjell Berg, Avdelingsingeniør Tlf.: Mobil: E-post: Ledelse av vedlikeholdsprosjekter. Karl Arne Jensen, Prosjektleder E-post: Tlf.: Mobil: Prosjektledelse av nybygg og ombygginger, ansvarlig for kvalitetssikring og rutiner i byggesaker. May Britt Lillemark, Prosjektsekretær Tlf.: Mobil: E-post: Bistå prosjektledelsen gjennom alle faser av prosjekter, vedlikehold, nybygg og ombygginger. Frans Lundqvist, Arkitekt SAR/MSA Tlf.: Mobil: E-post: Arkitektfaglig rådgivning

18 Eiendom Tor Nilsen, Overingeniør Tlf.: Mobil: E-post: Prosjektledelse VVS-tekniske anlegg, FDV-rådgivning, ledelse av vedlikeholdsprosjekter. Edgar Sandvik, Avdelingsingeniør Tlf.: Mobil: E-post: FDV-rådgivning, ledelse av energi- og renholdsprosjekter. Daniel Sivertsen, Teknisk assistent Tlf.: Mobil: E-post: Tegningsarkiv, FDV-system og DAK.

19 De videregående skolene Grong Tlf.: Olav Duun Tlf.: Inderøy Tlf.: Ole Vig Tlf.: Leksvik Tlf.: Steinkjer avd. Egge Tlf.: Levanger Tlf.: Steinkjer avd. Guldbergaunet Tlf: Meråker Tlf.: Verdal Tlf.: Mære Tlf.: Ytre Namdal Tlf.:

20

21 Kontakt: Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 N-7735 Steinkjer Telefon: E-post:

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Vedlegg Strategiplan 2015-2018

Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Vedtatt Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2015 Foto: GT gode ideér INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2015 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON

Detaljer

Kunnskapsløftet og fagopplæringen

Kunnskapsløftet og fagopplæringen Kunnskapsløftet og fagopplæringen Avdelingsdirektør Lars Juterud, Oslo kommune, avdeling for fagopplæring Nasjonalt og regionalt ansvar - Partssamarbeidet Nasjonalt ansvar for rammene gjennom lov og forskrift,

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Steinkjer videregående skole

Steinkjer videregående skole Steinkjer videregående skole Informasjon 2015/2016 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112 Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: 74 11 45 00 E-post:

Detaljer

RÅDGIVERHÅNDBOK 2009. Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland

RÅDGIVERHÅNDBOK 2009. Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland RÅDGIVERHÅNDBOK 2009 Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland INNHOLD 1 Karrieresentre i Rogaland... 7 1.1 Karrieresenter Bryne... 7 1.2 Karrieresenter

Detaljer

Overgang skole - lærebedrift

Overgang skole - lærebedrift Overgang skole - lærebedrift Rapport fra arbeidsgruppe Rapport fra arbeidsgruppe som våren 2012 har drøftet utfordringer knyttet til formidling med spesiell vekt på skolenes rolle og alternativ opplæring

Detaljer

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk 13 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Innhold Innhold 04 05 06 08 Fylkesordføreren har ordet Fylkesrådmannen har ordet Fylkestinget 2011-2015 Organisering 10 17 25 37 Året 2013 i korte trekk Sentral styring

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver i organisasjonen

HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver i organisasjonen HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver i organisasjonen Pr. 14.09.2010 Jf. Organisasjonskart 1. Ansvar og roller i ledelsen Hønefoss videregående skole ledes av rektor

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Innholdsfortegnelse. A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7

Innholdsfortegnelse. A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7 Innholdsfortegnelse A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7 B Resultater sektornivå 2014 22 B 1 Virksomhetsevalueringer 2014 25 B 2 Elevundersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe 5 - Tilbudsstruktur 2020

Rapport fra arbeidsgruppe 5 - Tilbudsstruktur 2020 Rapport fra arbeidsgruppe 5 - Tilbudsstruktur 2020 Mandat: «Det skal utredes muligheten for å samle flere oppgaver og støttefunksjoner på en eller færre skoler eller i sentraladministrasjonen. Dette for

Detaljer

www.telemark.no Årsrapport

www.telemark.no Årsrapport www.telemark.no Årsrapport 212 INNHOLD ORGANISASJON 2 Telemark fylkeskommunes årsrapport for 212 Ansvarlig utgiver: Fylkesrådmannen Redaksjon: Kommunikasjonsteamet Trykk og design: Reklamehuset Wera Svanemerket

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2007 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap.

ÅRSRAPPORT 2007. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2007 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap. ÅRSRAPPORT 2007 Innhold Sammendrag side 1 Videregående opplæring.... side 5 Regional utvikling. side 20 Administrasjon og sentrale tjenester.... side 39 Fylkeskommunens ansatte side 44 Fylkeskommunens

Detaljer

INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING...

INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING... INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING... 42 1ADMINISTRASJON 3 Administrasjonsavdelingen har ansvar

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer