Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College Professor innen helsefag, fagområde helse- og omsorgspedagogikk, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag, og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Serviceboks 2501 N-7729 Steinkjer Tel: Fax: FORSKNINGSFELT Helse, omsorg, pedagogikk og praksis. Rehabiliteringstjenester. Tverrprofesjonelle helsetjenestetilbud. Kommunikasjon, pasient personell møter. Kvalitet i tjenestemottaker og tjenesteutøverperspektiver. Feltforsking, narrativ forsking, evaluerings- og følgeforskning. CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 1

2 UTDANNING Årstall Ph.D./Dr. rerum politicarum. Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU 2001 Hovedfag/Candidatus rerum politicarum. Universitetet i Trondheim, nå NTNU 1995 Personalledelse, 1 årig studium. Levanger Lærerhøgskole, Levanger 1987 Hygiejnesygepleje/Infection control nurse. Statens Seruminstitut, København 1991 Sykepleierutdanning. Innherred Sykepleieskole, Levanger 1979 Praktisk pedagogisk kurs. Kommunal opplæring Gestaltveiledning. Meta-senter, Kristiansand S ARBEIDSERFARING Professor i helsevitenskap Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) p. t. Forsker Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge p. t. Førsteamanuensis (Ass. Prof.) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Førsteam. (Ass. Prof. II) Høgskolen i Ålesund (HiAls) Prodekan (Vice Dean/Ass. Prof.) HiNT Høgskolelektor /PhD student HiNT/NTNU, PhD studies Hygienesykepleier Innherred sykehus, Levanger Sykepleielærer Innherred sykepleierhøgskole, Levanger Avd.sykepleier Åsen sykeheim, Levanger Avd.sykepleier Innherred sykehus, Levanger Sykepleier Innherred sykehus, Levanger INTERNASJONALT FORSKERSAMARBEID European consortia group established 2011, working on innovations of European Health Care and Systems. Fellow researchers at universities in Belgium, Italy, Austria, Finland, Switzerland, Germany, UK, Slovenia, and Norway. Leader of a research group on Communication with cancer patients, The research was done in collaboration with: Professor Owen Hargie, Department of Communication, University of Ulster, Belfast, Northern Ireland, and Assistant Professor Sigrid L. Thorsnes, Ålesund University College, Norway. CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 2

3 FAG- OG FORSKNINGSNETTVERK o EU research and collaboration group on Innovations of European Health care. o Senter for omsorgsforskning; arbeid i ett av de fem sentrene i Norge o The Nordic Network of Disability Research (NNDR) o Det nasjonale sykepleiefaglige nettverk innen rehabilitering o Det nasjonale nettverk innen kreftsykepleieutdanning o HUNT s forskernettverk (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Med. fakultet, NTNU) o Faggruppe for hygienesykepleiere PEER REVIEW o Peer review for International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. o Peer review på konferanse-abstrakt, National Canser Nurse Conference, Trondheim, o Peer reviewer for Nordiske vitenskapelige tidsskrift (Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, Nordisk tidsskrift for sygeplejeforskning, Vård i Norden, Nordisk tidsskrift for helseforskning) (2001 p.t.) o Fagfellevurdering av lærebok; Eide H, Eide T (2010) Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsing, etikk. Gyldendal Akademisk forlag, Oslo (2009) KOMMISJONSARBEID Deltatt i kommisjonsarbeid nasjonalt, for universitet (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, NTNU) og høgskoler (Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund, og Høgskolen i Nord-Trøndelag) (NTNU) CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 3

4 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER Innsatsteam i hjemmebasert rehabilitering. Modellutvikling. Stjørdal kommune, Utviklingssenter for hjemmebaserte tjenester. Oppdrag. Rolle: Leder på prosjektets forskningsdel. FoU-prosjekt: Ernæring og dokumentasjonspraksis i eldreomsorgen. Studentaktivt prosjekt med «Practical leraning activities» på Bachelor i sykepleie. Finansiering: Samarbeidsorganet HiNT kommuner, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. Rolle: Prosjektleder. Kartleggings- og evalueringsprosjekt i : Ny sykepleierutdanning i HiNT, Finanisering: Avd. helsefag, HiNT. Rolle: Deltaker i prosjektgruppe. Kartleggingsstudie om smerter hos personer med mild psykisk lidelse som er på rehabilitering tilbake til arbeidslivet. Oppdrag: Helse Midt-Norge & Smednes trivselsgård as. Rolle: Prosjektleder. Beskrivende og fortolkende studie om tradisjonell behandling og psykoedukativ rehabilitering ved mild psykisk lidelse og utmatting. Rolle: Forskningsleder Studie om intervensjon (kurs) og helse og mestring hos pårørende til kreftpasienter. Kreftforeningen (http://www.kreftforeningen.no/ ) & Høgskolen i Ålesund. Rolle: Veiledning, designutvikling, medforsker på analyse og publisering Forskningsprosjekt om Kreftsykepleie, kommunikasjon, helse- og omsorgspedagogisk praksis. Tre delprosjekter. Prosjektgruppe v/s.l. Thorsnes, HiAls og professor Owen Hargie, University of Ulster, N-I, GB. Professor Hargie var post doktor veileder og medforfatter på tre av fire artikler. Rolle: Prosjektleder. Oppfølgingsstudie om fler-komponent-intervensjon på ledelse og kvalitet i ergonomisk pasientforflytning samt ansattes helse og arbeidsbelastning. Oppdrag for Overhalla kommune. Rolle: Prosjektleder Senter for omsorgsforskning Midt-Norge: - Veileder ved Utviklingssykehjemmetjenesten i Verdal kommune - Prosjektleder & prosjektmedarbeider på oppdrag o Hverdagsrehabilitering (Stjørdal kommune) o Livsgledesykehjem (Verdal kommune) o Hospiteringsprosjekt (Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer kommuner, og Distriktmedisinsk senter, Helse Nord-Trøndelag) o Helse og mestring hos personer med mild psykisk lidelse (Helse 2008 pt. Midt-Norge / Smednes trivselsgård as, Aure) Tverrfaglighet i teamorganisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. (Veileder og medforfatter) Veileder, medforsker og artikkelforfatter Barn og unge med astma: Opplæring. Prosjekt i regi av spesialisthelsetjenesten. (Veileder og medforfatter) Barn med overvekt. Tverrprofesjonell intervensjon. Inderøy kommune. (Ansvarlig for forskningsdel.) CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 4

5 Publiseringsliste pr. 15. september 2015 Hildfrid V. Brataas Doktorgradsavhandling: Brataas HV (2001) Helse i hvert møte? Kreftpasienters oppfatninger og sykepleieres kulturelt forankra meninger om kommunikasjon og helse. Doktorgradsavhandling. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Trondheim Under fagfellevurdering: Hellesø NS, Brataas HV (subm. sept. 2015) Human focused leadership, patient transfer quality and staff workload. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Brataas HV, Bjerkan J, Hallem UL (subm. juni 2014) «Individbasert statistikk: IPLOS. Oppfatninger, læring og bruk av kartleggingsverktøyet i helse- og omsorgstjenesten i en kommune». Nordisk tidsskrift for sygepleieforskning. Vitenskapelig publisering: Moe A, Torvik K, Evensen AE, Brataas HV (in press August 2015) Pain assessment as a tool in back-to-work rehabilitation. Open Journal of Nursing. Brataas HV, Evensen AE (in press 2015) Life stories of people on sick leave from work because of mild mental illness, pain and fatigue. Journal of WORK. Evensen AE, Brataas HV (2015) Nettverkserfaringer hos personer med behov for arbeidsrettet rehabilitering. Nordisk tidsskrift for helseforskning; 11(1): Blindheim K, Thorsnes SL, Brataas HV (2014) Next of kin of cancer patients Challenges in the situation and experiences from a next of kin course. European Journal of Oncology Nursing. DOI: /j.ejon Available online 30 August 2014: CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 5

6 Blindheim K, Thorsnes SL, Brataas HV, Dahl B M (2012) The role of next of kin of patients with cancer: learning to navigate unpredictable caregiving situations. Journal of Clinical Nursing, doi: /j x Evensen A, Brataas HV, Landstad B (2010) Individuell læring i psykoedukativ kognitiv rehabilitering. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning; 6, 2: Brataas HV, Thorsnes SL, Hargie O (2010). Themes and goals in cancer outpatient cancer nurse consultations. European Journal of Cancer Care, 19, 2, (Published Online: Aug :03AM. DOI: /j x) (http://www3.interscience.wiley.com/journal/ /abstract) Brataas HV, Bjugan HG, Hellzen O, Wille T (2010) Experiences of day care and collaboration among people with mild dementia. International Journal of Caring Sciences: 19 (19/20): DOI: /j x Engen K, Nergård J, Eriksen RK, Ekker K, Brataas H (2009) En prospektiv observasjonsstudie i sykehuspraksis: Pasientrapporterte endringer etter bassengtrening. Fysioterapeuten, 9: (http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=r &kid=forskpub) Brataas HV, Haugan, N (2009) Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling. Nordisk tidsskrift for Helseforskning, 5, 2: Brataas HV, Thorsnes SL, Hargie O (2009). Cancer nurses narrating after conversations with cancer outpatients: how do nurses roles and patients perspectives appear in the nurses narratives? Scandinavian Journal of Caring Science, 23, 4: (http://dx.doi.org/doi: /j x) Landstad B, Hedlund M, Wendelborg C, Brataas HV (2009) Long term sick workers experience of professional support for re-integration back to work. WORK; 32: Hargie O, Brataas, HV, Thorsnes, SL (2009) Cancer patients sensemaking of conversations with cancer nurses in outpatient clinics. Australian Journal of Advanced Nursing; 26, 3: Thorsnes SL, Brataas HV (2008) Narrativer i samtaler mellom kreftsykepleier og kreftpasient. Vård i Norden; 28, 4: Haugdal, H, Brataas, HV (2008) Erfaringer med bruk av maskebehandling til ALS-pasienter i livets sluttfase krav til kompetanse. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning; 10, 3: Bjugan HG, Brataas HV (2007) Undervisning og sosial aktivitet ved demens. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning; 9, 3: Bjugan HG, Brataas HV (2005) Det er husken som er verst! Mestring og livskvalitet ved Alzheimers sykdom i fase en. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning; 7, 1: Selmer ÅW, Brataas HV, Holmen TL (2004) Evaluering av undervisningsopplegg for ungdom med astma. Tidsskrift for Norsk Lægeforening; 124, 1: CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 6

7 Selmer, ÅW, Brataas, HV, Skjørholm, AR og Holmen, T L (2003) Ikke kall det sykdom! å være ung og ha astma. Vård i Norden; 23, 4: Brataas HV (2002) Pasientfortellinger i klinisk praksis. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning; 4, 2: Brataas HV (1996). Feltstudie av sykepleiekvalitet: Samhandling og aseptikk i praksis. Vård i Norden; 16, 1: Fagfellevurderte forsknings- og evalueringsrapporter Brataas HV, Moe A (2015) Pilotstudie om teambasert planlegging og innføring av Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering. SOF. Rapportserie (http://www.omsorgsforskning.no/rapportserie) Moe A, Brataas HV (2014) Veien mot å bli Livsgledesykehjem; en følgestudie. Senter for omsorgsforskning. SOF. Rapportserie 10/14. Tilgjengelig på: Brataas HV, Thorsnes SL (2013) Coop-Wonca kartlegging ved rehabilitering til aktivt liv; helse og funksjon før og etter rehabilitering ved mild psykisk lidelse. Prosjektrapport. HiNT-Rapport 87 /2013. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Tilgjengelig på: Brataas HV, Moe A (2012) Hospitering kunnskapsutvikling kunnskapsoverføring. Rapport på oppdrag fra Kommunehelsesamarbeidet Inn-Trøndelag og Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag. Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, Hallem UL, Bjerkan J, Brataas HV (2012) IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy behov for og nytte av kompetansehevende utviklingsarbeid. HiNT-Rapport 80 /2012. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Brataas HV (2011) «Raskere tilbake» ordningen i Helseforetaket, Helse Midt-Norge (HF, HMN). Institusjonenes tilbud, samarbeid, metodedifferensiering og evalueringsmetoder. Rapport. Oppdrag for Helse Midt-Norge. 15. juni 2011, Høgskolen i Nord-Trøndelag. Upublisert oppdrag. Brataas HV, Evensen A (2011) Årsakssammenhenger og betydning av AFEM for rehabilitering til aktivt liv. HiNT-Rapport 77/2011. Steinkjer: Høgskolen i Nord- Trøndelag. Tilgjengelig på: Brataas HV, Hellesø NS, Flått TM (2011) Tjenestekvalitet forebygging helse. Forflytningsteknikk i pleie- og omsorgstjenesten. HiNT-Rapport 72/2011. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Tilgjengelig på: Evensen AE, Torsvik, M, Hellesø N, Brataas HV (2009) Studentveiledning med refleksjon. Gruppebasert veiledning i sykepleiestudenters spesialisthelsetjenestepraksis. Steinkjer: HiNT-Rapport nr. 58/2009. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 7

8 Brataas HV, Bjugan HG, Hernes L, Wolden G (2008) Gode øyeblikk. Kulturell stimulering av hjemmeboende elder med begynnende demens. Evalueringsrapport. Steinkjer: HiNT-Rapport nr. 51/2009. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Brataas HV, Evensen A (2006) Evaluering av AFEM-modell for sosial rehabilitering: psykososial rehabilitering som bro til livskvalitet og mestring i det tverretatlige landskap. HiNT-Rapport 34/2006. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hedlund M, Wendelborg C, Brataas HV, Landstad B (2005) Gått ut på dato? Årsaker til at få mottakere av rehabiliteringspenger kommer tilbake i arbeidslivet. NTF-rapport 2005:3. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning. Bjugan HG, Brataas HV (2004) Glemskhetens utfordringer. Om påkjenninger, mestringskompetanse og livskvalitet hos personer med Alzheimers sykdom. Rapport nr. 14/2004. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Fagartikler og rapporter/arbeidsnotat (ikke fagfellevurdert) Rygg L, Moe A, Brataas HV (2014) Evaluering av Fagplan Sykepleie bachelorstudium. Arbeidsnotat, Høgskolen i Nord-Trøndelag, 19. september Tilgjengelig på: Furunes KA, Brataas HV (2013) Nyutdannede sykepleieres oppfatninger om tverrprofesjonell og tradisjonell studentpraksis som arena for tilegnelse av trygghet på rolle og ansvar. Nordisk tidsskrift for helseforskning; 9,2: Hellesø NS, Brataas HV (2012) Kvalitetsutvikling med fokus på pasient-forflytning og ansattes helse. Nordisk tidsskrift for sygeplejeforskning;1(3) Brataas HV, Torvik K (2012) Arbeidsprosess, faser og resultat. Arbeidsnotat. Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Arbeidsnotat nr Tilgjengelig på: Brataas HV (2009) Praksis og fagkulturell mening om praksis. Norsk Tidsskrift for sykepleieforskning; 11, 2: Oxaal A-M, Gorseth M, Sende U, Helmo R, Olsrud R, Gran H, Stokke SK, Lind K, Brataas HV (2007). Aktivitet, trivsel og helse. Tiltaksprosjekt for overvektige barn. Inderøy: Helsesøstertjenesten i Inderøy kommune. Brataas HV (2005) Bruk av nettstøtte i kreftsykepleierutdanningen. I: Skjevik, TO (red.): NVU-konferansen 2005: Kultur for e-læring Levanger, mars Rapport nr. 24/2005. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag: Selmer ÅW, Skjørholm AR, Brataas HV (2004) Ungdom med astma og allergi. Sykepleierens undervisende funksjon. Sykepleien; 92, 14: Brataas HV (2002) Fokusgrupper, en kvalitativ forskningsmetode. Sykepleien; 14:54-6. Brataas HV (2001) Kreft, helse og fornøydhet ved sykepleie. Kreftsykepleie; 17, 4: 5-8. Brataas HV, Valstad A (1999) Sykepleiefaglig støtte til kreftpasienter; - rettighet, ønske og realitet? Fokus på sykepleiekompetanse i tiden. Midt-Norsk Forum for Sykepleieforskning og Fagutvikling; 2: 4-6. CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 8

9 Brataas HV (1998) Teknologi og omsorg: To forenelige fokus i sykepleie? Fokus på sykepleiekompetanse i tiden. Midt-Norsk Forum for Sykepleieforskning og Fagutvikling; 1: Brataas HV, Hellesø, NS (1996). Kvalitetssikring av hygieneundervisningen. Tidsskriftet Sykepleien. Midt-Norsk Forum for Sykepleieforskning og Fagutvikling; 83, 18: Brataas HV (1988) Pasientklassifisering og frekvensstudier. Sykehusintern prosjektrapport, Innherred sykehus, Levanger Brataas HV (1986) Opplæringsbehov ved dialyseavdelinger; - en forundersøkelse. Levanger lærerhøgskole. Brataas HV, Nesgård K (1982) Penger spart kan gi dårlig faglig pleie. Sykepleien; 69, 4: Lærebøker Brataas HV (2011) (red.) Sykepleiepedagogisk praksis. Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. Forfatter på følgende kapitler: Kapittel 1 Sykepleiens pedagogiske funksjon på ulike praksisarenaer Kapittel 2 Pasientsentrert sykepleiepedagogisk praksis prosess og verktøy Kapittel 3 Læringssyn og sykepleiepedagogisk praksis Kapittel 5 Pedagogisk grunnlagsmodell som verktøy for pasientsentrert praksis Medforfatter på følgende kapitler: Kapittel 6 Sykepleiepedagogikk på somatisk praksisarena (Hildfrid V. Brataas og Nanna S. Hellesø) Kapittel 8 Undervisning og veiledning for hjemmeboende eldre (Ove Hellzen og Hildfrid V. Brataas) Kapittel 10 Læring og mestring ved kronisk sykdom (Aud Evensen og Hildfrid V. Brataas) Kapittel 13 Pasientundervisning er kunnskapsbasert praksis (Nanna S. Hellesø og Hildfrid Brataas) Kapittel 14 Pasientforløp, samarbeid og samhandling (Hildfrid V. Brataas og Kari Anita Furunes) Kapittel 15 Læringsgrupper og sosial læring hos studenter (Aud Evensen og Hildfrid V. Brataas) Kapittel 16 Sykepleierstudentens erfaringslæring i refleksjon over praksis (Hildfrid V. Brataas, Aud Evensen, Nanna Hellesø, Malvin Torsvik og Trude Wille) Brataas HV, Steen-Olsen T (redaktører) (2003) Kvalitet i samspill. Innføring i kommunikasjon og kulturell forståelse for helsepersonell. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Forfatter/medforfatter av følgende kapitler: Brataas HV: Innledning, s Brataas HV: Kommunikasjon, relasjon og gruppeprosess, s Brataas HV: Å innhente og formidle informasjon og støtte pasienten, s Brataas HV, Hermann R: Pasientundervisning og - veiledning, Brataas HV: Pasientfortellinger i klinisk praksis, s Brataas HV, Steen-Olsen, T, Skimmeli, M: Kap. 8. Helse, omsorg og tverrkulturell kommunikasjon, s Brataas HV: Kvalitet i samspill, s CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 9

10 Kronikker, foredrag og konferansebidrag, f.eks: Vaadal AT, Hellesø NS, Moe A, Brataas HV (2015) Ernæringsarbeid i sykehjem. Kronikk under Forskningsdagene T-A og N-A Bjerkan J, Brataas HV, Bøe UB, Børve HE, Grande J, Solheim HH, et al. (2015) Ytringskultur i Nord-Trøndelag. Trønder-Avisa, 21. august, s. 2-3, og Innherred, 20. august s. 4. Moe A, Brataas HV (2015) Kartleggingssamtaler , Utviklingssenter for hjemmetjenester, Stjørdal kommune. Evensen AE, Moe A, Torvik K, Brataas HV (prosjektleder) (2015) Smertekartlegging som medvirkning og oppdaging i egen rehabiliteringsprosess. Abstrakt. Foredrag v/evensen AE, på konferanse, Åpen Arena, AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering i samarbeid med Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Drammen, januar Flått TM, Hellesø NS, Brataas HV (2014) Forflytningsteknikk inn under huden. Et kvalitetsutviklings-, samarbeids- og forskningsprosjekt. HiNT, Sykepleierutdanningens Jubileumskonferanse 12. november Brataas HV, Evensen Aud E (2013) Hendelser i livsløp hos personer med psykiske problemer. Abstrakt akseptert for innlegg på Den 6:e konferensen om Livsberättelseforskning november 2013 vid Karlstads universitet, Sverige Brataas HV. Hospitering og kunnskapsoverføring. Foredrag på Omsorgskonferanse Fra tanke til handling, , Stiklestad kulturhus, Verdal. Arrangører: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge og Høyskolen i Nord-Trøndelag Brataas HV, Evensen A (2012) Tilbakeblikk og oppdagelse deltakerperspektiver på årsakssammenhenger til rehabiliteringsskrevende lidelse og utmatting. Poster på Nordisk rehabiliteringskonferanse, Grenå, Danmark, september Brataas HV. Tverrfaglighet; hvor står vi, hvor går vi? Foredrag. Fagkonferanse, Jevnaker Arr: Vestre Viken HF. Hellesø NS, Brataas HV (2012) Felles kunnskapsutvikling fremmer samhandling. Abstrakt. Nasjonal omsorgskonferanse, Senter for omsorgsforskning, Gjøvik, oktober Hallem UL, Skjevik T, Brataas HV, Lange K, (2011) Helsekunnskap for fremtida. Kronikk. Trønder-Avisa, 6. oktober 2011, s. 3. Brataas HV (2011) Demings sirkel; faser, metoder og verktøy i kvalitetsutvikling. Foredrag på seminar for forskningskommuner i Midt-Norge, Ålesund 12. mai, Steinkjer 25. mai Brataas HV (2011) Omsorg - med vekt på hjem og nærmiljø som miljøfaktorer ved begynnende demens. Foredrag på Dialogseminar for omsorgsforskningskommuner, 03. februar 2011, Oslo Airport Hotel, arrangert av Senter for omsorgsforskning Brataas HV (2011) Psykososial arbeidsretta rehabilitering. Foredrag på prekonferanse på AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering i samarbeid med CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 10

11 Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prekonferanse tema: Implementering av kunnskap i praksisfeltet innen arbeidsrettet rehabilitering. Brataas HV (2010) Satsing på forflytning satsing på omsorgsmiljø? Innlegg på den andre nasjonale konferansen om omsorgsforskning; Kunnskap nær praksis. Presentasjon av prosjekter fra de regionale Sentrene for omsorgsforskning, , Gjøvik. Brataas HV (2010) Kreftpasienters forestillinger om hjelp til selvhjelp. Innlegg på konferanse: Selvhjelp, deltakelse og helse, 15. september 2010, Forskningsdagene, Høgskolen i Nord-Trøndelag. Brataas HV, Sandvik T, Forbord I, Hallem U (2010) Interkommunal kvalitetsutvikling i demensomsorgen. Poster. Norsk Sykepleierforbund. Regional fagkonferanse (12.Mai 2010) Publisert i NSF medlemsblad, Vi sykepleiere; 26, 2: 4. Brataas HV, Thorsnes S, Hargie O (2009) Themes, communication goals and patient narratives in outpatient consultations. The 1 st Autumn Conference of Interpersonal Communication and Social Interaction Section of ECREA, 21 st 23 rd of October 2009, Tampere, Finland Brataas HV, Thorsnes SL, Hargie O (2009). Førstegangs samtaler i kreftpoliklinikker. Hvordan møte pasientenes behov? Poster. Norsk Sykepleierforbund. Regionale fagkonferanse (Mai 2009) Publisert i NSF medlemsblad, Vi sykepleiere; 25, 2: 7. Evensen A, Torsvik M, Hellesø N, Wille T, Brataas HV (2009) Studentveiledning i praksisstudier. Kan gruppesamtaler være effektive og gi læringsutbytte? Poster. Norsk Sykepleierforbund. Regionale fagkonferanse (Mai 2009) Publisert i NSF medlemsblad, Vi sykepleiere; 25, 2: 7. Bjugan H, Hernes L, Wolden G, Brataas HV (2009) Gode øyeblikk. Dagtilbud for hjemmeboende med mild demens. Poster. Norsk Sykepleierforbund. Regionale fagkonferanse (Mai 2009) Publisert i NSF medlemsblad, Vi sykepleiere; 25, 2: 8. Brataas HV, Thorsnes, SL, Hargie, O (2008). Communication goals and participant experiences of cancer outpatient consultations. Poster. International Conference on Communication in Healthcare European Association for Communication in Healthcare. Hargie O, Brataas HV, Thorsnes, SL (2008) An Analysis of Goal-directed Communications between Nurses and Patients at Cancer Clinics in Norway. The ANZCA08 Conference. Wellington, New-Zeeland. (July 2008). Brataas HV, Bjugan, HG (2008). Dagtilbud med innhold basert på samarbeid mellom personer med mild demens. Konferansepresentasjon. Namdalskonferansen. Midt Nordisk konferanse i psykisk helse. Namsos, 30. april Brataas HV, Thorsnes, SL, Hargie, O (2007) Kreftsykepleieren som ekspert i samtale med pasienten. Konferanse innlegg. Regional Helsekonferanse, Helseregion Midt-Norge. Trondheim. Brataas HV, Thorsnes, SL (2007) Samtaler mellom kreftpasienter og kreftsykepleiere i poliklinikker. Konferanse innlegg. Nasjonal konferanse for kreftsykepleierutdanninger. Tromsø, juni Brataas HV (2006) Conversations about new challenges: Cancer patients and cancer nurses interactions. Guest lectures. University of Ulster, Department of Communication. Mars CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 11

12 Brataas HV (2005) Evaluation of a new program of social rehabilitation. International Development in Rehabilitation to work. Abstract. Konferanse presentasjon. Mid Sweden University, Ôstersund. Brataas HV (2001) Fortellingens plass i helsefremmende kommunikasjon. Innlegg på konferanse; Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, NSH, konferansen Ny eier nye veier? november Brataas HV (2001) Rådende diskurser om kommunikasjon i to helsefaglige profesjonsutdanninger. Deltakelse med paper i konferanse. Samhällets diskurser. Språkoch samhällsvetenskapliga perspektiv, Stockholm oktober Arr: Nordisk Nätverk i Diskursanalys og Stockholms Universitet. Brataas HV (2000) Kreftpasienters opplevelse av støttende samspill i sykehus. Norsk Sykepleierforbund 2000: Den 5. Sykepleiekongressen september 2000 i Bergen. Programkompendium; Et bedre liv når vi lever: Selmer ÅW, Brataas HV, Moe A (2000) Pasientmedvirkning - teori eller virkelighet? Kronikk. Trønder-Avisa : 4. Brataas HV, Moe A, Selmer Å (2000) Pasientmedvirkning, felles forståelse gir den beste helsetjenesten. Foredrag. Forskningsdagene Innherred sykehus. Levanger. Brataas HV (1999) Tradisjonell og pedagogisk forståelse av kvalitetsbegrepet. I: Forskningsdagene 99 ved HiNT. Foredrag og postere. Rapport. Høgskolen i Nord- Trøndelag. Brataas HV (1997) Nurse science in action. Paper. Presentasjon på symposium Culture experience body. The 16 th International Human Science Research Conference, NTNU, Trondheim Brataas HV (1997) Pasient - sykepleier samspillets skjulte verdi. Nasjonal flerfaglig forskningskonferanse. Kropp, relasjon, kultur. Universitetet i Bergen: 64. CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 12

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

Curriculum Vitae Aud Moe

Curriculum Vitae Aud Moe Curriculum Vitae Aud Moe Ph.D., MH, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College Førsteamanuensis ved Høgskolen

Detaljer

Omsorg - med vekt på hjem og nærmiljø som miljøfaktorer ved begynnende demens

Omsorg - med vekt på hjem og nærmiljø som miljøfaktorer ved begynnende demens Omsorg - med vekt på hjem og nærmiljø som miljøfaktorer ved begynnende demens Gode øyeblikk Hildfrid V. Brataas SOF, Midt-Norge Gode øyeblikk Dagtilbud for hjemmeboende med mild demens Tilbud en dag i

Detaljer

Nord - Trøndelag. Midt i Noreg bur vi her i Nord- Trøndelag. Det er hav, det er hei, det er flatbygd og fjell, det er skogvidder, villmark og myr.

Nord - Trøndelag. Midt i Noreg bur vi her i Nord- Trøndelag. Det er hav, det er hei, det er flatbygd og fjell, det er skogvidder, villmark og myr. .Her gror framdrift og tiltak av saga og dikt Nye oppgaver roper kvar dag Og når folket i fylket Med tru gjer si plikt Er det trivnad i Nord- Trøndelag Nord - Trøndelag Nord- Trøndelagssongen Tekst: Olav

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Seminar 21. juni 2006 i forbindelse med 100-års jubileet ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014 Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim 21.-22. okt. 2014 Kort presentasjon: avhandling Dr.gradsprosjekt SVT/NTNU Toril Anne Elstad, førsteamanuensis, ASP/HiST Participation

Detaljer

Karin Torvik Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning

Karin Torvik Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning Karin Torvik Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning Bakgrunn Opprettet sommeren 2008 Styrke praksisnær forskning og utvikling Drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren

Detaljer

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI?

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? Forutsetninger: Lov om helsepersonell, 1999 Lov om pasientrettigheter, 1999 Lov om spesialisthelsetjeneste,

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til:

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Med blikk for klinikk Regional Forskningskonferanse Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 9. og 10. juni 2015 Konferansen er støttet av Samarbeidsorganet HMN-NTNU

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kunnskapsbasert Praksis, en modell for kompetanseutvikling. Prosjektleder: Lillian Aksberg Rye. E-post: lillian.rye@verdal.kommune.

PROSJEKTRAPPORT. Kunnskapsbasert Praksis, en modell for kompetanseutvikling. Prosjektleder: Lillian Aksberg Rye. E-post: lillian.rye@verdal.kommune. PROSJEKTRAPPORT Kunnskapsbasert Praksis, en modell for kompetanseutvikling Prosjektleder: Lillian Aksberg Rye E-post: lillian.rye@verdal.kommune.no Tlf: 74065090/74048200 Dato: Verdal 13.06.12 1 INNHOLDSFORTEGNESLE

Detaljer

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Tverrprofesjonell samarbeidslæring Tverrprofesjonell samarbeidslæring tar vi dette for gitt?! Atle Ødegård Professor/PhD Høgskolen i Molde Hva er god kvalitet på helse- og sosialtjenester? For brukeren/pasienten? For de ansatte de profesjonelle?

Detaljer

Sykehjemsprosjektet i Nord-Trøndelag

Sykehjemsprosjektet i Nord-Trøndelag Sykehjemsprosjektet i Nord-Trøndelag Samarbeidspartnere Helse direktoratet Sykehuset Innlandet HF Senter for omsorgsforskning Midt Norge Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - HUNT Folkehelseinstituttet

Detaljer

Rapport KNOPP 2011. SC, januar 2012 stein.conradsen@helse-mr.no Tlf 70 16 87 27

Rapport KNOPP 2011. SC, januar 2012 stein.conradsen@helse-mr.no Tlf 70 16 87 27 Rapport KNOPP 2011 SC, januar 2012 stein.conradsen@helse-mr.no Tlf 70 16 87 27 Målet med Knutepunkt for forsking på opplæring av pasientar og pårørande i Midt-Noreg (KNOPP) er å byggje nettverk med nasjonale

Detaljer

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet.

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Handlingsplan : Satelittundervisningssykehjemmet i Nord Trøndelag, Verdal bo- og helsetun Her oppsummeres punktvis: årstall start

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Clinical Learning Environment Supervision and University Teacher (CLES+T) Evaluation Scale

Clinical Learning Environment Supervision and University Teacher (CLES+T) Evaluation Scale Clinical Learning Environment Supervision and University Teacher (CLES+T) Evaluation Scale Evalueringsstudie Prosjektansvarlige: Fagrådgiver/førsteamanuensis Mari Wolff Skaalvik Fagrådgiver Kjetil Reite

Detaljer

Undervisningshjemmetjenester

Undervisningshjemmetjenester Undervisningshjemmetjenester Prosjektleder Berit Skjerve Bærum kommune Prosjekt 2009-2011 BÆRUM KOMMUNE 109 700 innbyggere Landskap som spenner fra bysentrum til strand, fjord, skog og fjell. Bærum har

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Offentlig sektor-ph.d. ordningen. Møte NFE-HS 25. november 2016

Offentlig sektor-ph.d. ordningen. Møte NFE-HS 25. november 2016 Offentlig sektor-ph.d. ordningen Møte NFE-HS 25. november 2016 Offentlig sektor-ph.d. Mål for ordningen Økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Stiklestad 7. september 2007

Stiklestad 7. september 2007 Hva gjør vi i FOLK2 for å bidra til en bedre hverdag for den eldre delen av befolkninga? Stiklestad 7. september 2007 Folkehelserådgiver NTFK/prosjektleder FOLK2 dr.art. Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Orientering om helse og omsorgstjenesten i Larvik kommune. På folkemøte i Lardal kommune 17. mars 2015 v/ Karen Kaasa Kommunalsjef helse og omsorg

Orientering om helse og omsorgstjenesten i Larvik kommune. På folkemøte i Lardal kommune 17. mars 2015 v/ Karen Kaasa Kommunalsjef helse og omsorg Orientering om helse og omsorgstjenesten i Larvik kommune På folkemøte i Lardal kommune 17. mars 2015 v/ Karen Kaasa Kommunalsjef helse og omsorg Disposisjon for fremlegget Hvordan er det helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap 27. September 2016, Royal Garden Hotel, Trondheim TRØNDELAGSMODELLEN FOR FOLKEHELSEARBEID. Nye arbeidsmåter i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Økonomi KLB disponerer en legestilling og to administrative stillinger. Samlede driftsutgifter i 2012 var kr. 2 759 000.

Økonomi KLB disponerer en legestilling og to administrative stillinger. Samlede driftsutgifter i 2012 var kr. 2 759 000. Årsrapport 2012 Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge Avdeling Palliasjon, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital www.palliasjon-midt.no palliasjon-midt@stolav.no 1 Målsetting Kompetansesenter

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Clinical Learning Environment Supervision and University Teacher (CLES+T) Evaluation Scale

Clinical Learning Environment Supervision and University Teacher (CLES+T) Evaluation Scale Clinical Learning Environment Supervision and University Teacher (CLES+T) Evaluation Scale Evalueringsstudie Prosjektansvarlige: Fagrådgiver/førsteamanuensis Mari Wolff Skaalvik Fagrådgiver Kjetil Reite

Detaljer

Fagkonferanse 30. og 31. mai 2016 Aurora Hotell Tromsø

Fagkonferanse 30. og 31. mai 2016 Aurora Hotell Tromsø Fagkonferanse 30. og 31. mai 2016 Aurora Hotell Tromsø Forskning for praksis - praksis for forskning Samfunnsendring - konsekvenser for sykepleie, utdanning og forskning Samhandlingsreformen kom i 2012,

Detaljer

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? OM TVERRPROFESJONELT SAMARBEID ATLE ØDEGÅRD PROFESSOR HØGSKOLEN I MOLDE Mye fungerer Men Er det alltid så enkelt? Fylkesmannen i Telemark 2016 Fylkesmannen i Telemark 2016

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Handlingsplanen for Inn på tunet

Handlingsplanen for Inn på tunet Handlingsplanen for Inn på tunet Forskning og kompetanse innen IPT Workshop Trondheim, oktober 2013 PhD Bente Berget, UMB Mandat, arbeidsformer og organisering Mandat: Belyse behov for IPT innen kunnskaps-

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen Stockholm 4. mai 2011 Litt historie Avvikling av institusjonene i 1991 Vertskommunene De eldre

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Tilrettelegging av god demensomsorg - mer enn god vilje

Tilrettelegging av god demensomsorg - mer enn god vilje Tilrettelegging av god demensomsorg - mer enn god vilje Marit Kirkevold, professor, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo NO og Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet, DK Mitt poeng

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Palliasjon og omsorg ved livets slutt

Palliasjon og omsorg ved livets slutt Palliasjon og omsorg ved livets slutt Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst, Torunn Wester Enhetsleder Helsekonferansen 13. november 2012 Definisjon av palliasjon Aktiv behandling,

Detaljer

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet?

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Organisering og finansiering av senteret Lokalisert ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark Faglig leder: Prof. Olle

Detaljer

TPS nettverkssamling i Bergen 1-2 juni 2015. En sammenligning av to modeller av skyggepraksis

TPS nettverkssamling i Bergen 1-2 juni 2015. En sammenligning av to modeller av skyggepraksis TPS nettverkssamling i Bergen 1-2 juni 2015 En sammenligning av to modeller av skyggepraksis En skyggepraksis modell utført i en middel stor kommune. Studenter fra 2. studieår skygget ferdig utdannet personale

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK HVA KAN VI FÅ UT AV DET?

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK HVA KAN VI FÅ UT AV DET? FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK HVA KAN VI FÅ UT AV DET? HELSE OG OMSORGSKONFERANSEN I HORDALAND SOLSTRAND 25-26 MARS 2015 Sønneve Teigen Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest Et 3-årige utviklingsprogram

Detaljer

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG NSF FGD Landskonferanse 2012 GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG 15.-16. mars 2012 Radisson Blu Royal Garden, Trondheim NSF FGD inviterer til Landskonferanse Mange eldre er friske og har ikke

Detaljer

Plan for videre samhandling?

Plan for videre samhandling? Plan for videre samhandling? Kjell Åge Nilsen HMN RHF Klarere pasientrolle Det vil settes inn mer systematisk innsats på å analysere og beskrive de gode pasientforløpene, og ut fra dette skal det vurderes

Detaljer

SENTER FOR HELSEFREMMENDE FORSKING BESTE PRAKSIS

SENTER FOR HELSEFREMMENDE FORSKING BESTE PRAKSIS SENTER FOR HELSEFREMMENDE FORSKING BESTE PRAKSIS Senter for helsefremmende forskning (Research Center for Health Promotion and Resources (RCHPR)) - utvikler og formidler kunnskap om hva som fremmer, vedlikeholder

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Hvordan utdanner vi til fremtidens helsetjeneste? Nanna Hauksdottir Prodekan utdanning Det Helsevitenskapelige Fakultet Universitetet i Tromsø

Hvordan utdanner vi til fremtidens helsetjeneste? Nanna Hauksdottir Prodekan utdanning Det Helsevitenskapelige Fakultet Universitetet i Tromsø Hvordan utdanner vi til fremtidens helsetjeneste? Nanna Hauksdottir Prodekan utdanning Det Helsevitenskapelige Fakultet Universitetet i Tromsø Disposisjon Kort presentasjon av Helsefakultetet ved UiT Hva

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen Helsetorgmodellen Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen 1 2 3 4 Haugesund sjukehus, Haugland og Karmøy DPS, HSH (kampus Haugesund), Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter

Detaljer

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Lindring i nord - Lindrende behandling ved kreftsykepleier Bodil Trosten Lindring i nord Sentrale oppgaver:

Detaljer

Lindrende pleie og behandling i livets sluttfase og mulighetene til å dø hjemme-klarer vi å prioritere riktig?

Lindrende pleie og behandling i livets sluttfase og mulighetene til å dø hjemme-klarer vi å prioritere riktig? 1 Lindrende pleie og behandling i livets sluttfase og mulighetene til å dø hjemme-klarer vi å prioritere riktig? Stein Kaasa Oslo University Hospital and University of Oslo 2 Professor Stein Kaasa 3 Where

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

Søknad om prosjektmidler

Søknad om prosjektmidler Søknad om prosjektmidler Prosjektets navn: Helseoppfølging av personer med utviklingshemning - et treårig utviklingsprogram Tema: Utvikle og implementere retningslinjer for helseundersøkelser og samhandlingsmodeller

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning.

Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning. Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning. Hvordan samsvarer forutsetningene knyttet til praksisstudiene med føringene i rammeplanen Sissel

Detaljer

Hvem skal ta vare på bestemor; læringsmiljøets betydning for rekruttering til eldreomsorg

Hvem skal ta vare på bestemor; læringsmiljøets betydning for rekruttering til eldreomsorg Hvem skal ta vare på bestemor; læringsmiljøets betydning for rekruttering til eldreomsorg Mari Wolff Skaalvik Førsteamanuensis/postdoc Institutt for helse- og omsorgsfag Universitetet i Tromsø 2 Disposisjon

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling November 2011 Langsiktig satsing på forskning NFR, RHF, FHI, AFE, Omsorg Stort forskningsfinansierende

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Workshop. Bruk av modell for praktisk ferdighetsutøvelse som læringsredskap i ferdighetssenter og klinikk

Workshop. Bruk av modell for praktisk ferdighetsutøvelse som læringsredskap i ferdighetssenter og klinikk Workshop Bruk av modell for praktisk ferdighetsutøvelse som læringsredskap i ferdighetssenter og klinikk Professor Ida Torunn Bjørk Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo Modell for praktisk

Detaljer

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Å leve godt i eget hjem med demens Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. Lillestrøm 20.okt 2010 Historikk Under overflaten tidlig diagnostisering av

Detaljer