Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College Professor innen helsefag, fagområde helse- og omsorgspedagogikk, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag, og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Serviceboks 2501 N-7729 Steinkjer Tel: Fax: FORSKNINGSFELT Helse, omsorg, pedagogikk og praksis. Rehabiliteringstjenester. Tverrprofesjonelle helsetjenestetilbud. Kommunikasjon, pasient personell møter. Kvalitet i tjenestemottaker og tjenesteutøverperspektiver. Feltforsking, narrativ forsking, evaluerings- og følgeforskning. CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 1

2 UTDANNING Årstall Ph.D./Dr. rerum politicarum. Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU 2001 Hovedfag/Candidatus rerum politicarum. Universitetet i Trondheim, nå NTNU 1995 Personalledelse, 1 årig studium. Levanger Lærerhøgskole, Levanger 1987 Hygiejnesygepleje/Infection control nurse. Statens Seruminstitut, København 1991 Sykepleierutdanning. Innherred Sykepleieskole, Levanger 1979 Praktisk pedagogisk kurs. Kommunal opplæring Gestaltveiledning. Meta-senter, Kristiansand S ARBEIDSERFARING Professor i helsevitenskap Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) p. t. Forsker Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge p. t. Førsteamanuensis (Ass. Prof.) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Førsteam. (Ass. Prof. II) Høgskolen i Ålesund (HiAls) Prodekan (Vice Dean/Ass. Prof.) HiNT Høgskolelektor /PhD student HiNT/NTNU, PhD studies Hygienesykepleier Innherred sykehus, Levanger Sykepleielærer Innherred sykepleierhøgskole, Levanger Avd.sykepleier Åsen sykeheim, Levanger Avd.sykepleier Innherred sykehus, Levanger Sykepleier Innherred sykehus, Levanger INTERNASJONALT FORSKERSAMARBEID European consortia group established 2011, working on innovations of European Health Care and Systems. Fellow researchers at universities in Belgium, Italy, Austria, Finland, Switzerland, Germany, UK, Slovenia, and Norway. Leader of a research group on Communication with cancer patients, The research was done in collaboration with: Professor Owen Hargie, Department of Communication, University of Ulster, Belfast, Northern Ireland, and Assistant Professor Sigrid L. Thorsnes, Ålesund University College, Norway. CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 2

3 FAG- OG FORSKNINGSNETTVERK o EU research and collaboration group on Innovations of European Health care. o Senter for omsorgsforskning; arbeid i ett av de fem sentrene i Norge o The Nordic Network of Disability Research (NNDR) o Det nasjonale sykepleiefaglige nettverk innen rehabilitering o Det nasjonale nettverk innen kreftsykepleieutdanning o HUNT s forskernettverk (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Med. fakultet, NTNU) o Faggruppe for hygienesykepleiere PEER REVIEW o Peer review for International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. o Peer review på konferanse-abstrakt, National Canser Nurse Conference, Trondheim, o Peer reviewer for Nordiske vitenskapelige tidsskrift (Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, Nordisk tidsskrift for sygeplejeforskning, Vård i Norden, Nordisk tidsskrift for helseforskning) (2001 p.t.) o Fagfellevurdering av lærebok; Eide H, Eide T (2010) Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsing, etikk. Gyldendal Akademisk forlag, Oslo (2009) KOMMISJONSARBEID Deltatt i kommisjonsarbeid nasjonalt, for universitet (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, NTNU) og høgskoler (Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund, og Høgskolen i Nord-Trøndelag) (NTNU) CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 3

4 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER Innsatsteam i hjemmebasert rehabilitering. Modellutvikling. Stjørdal kommune, Utviklingssenter for hjemmebaserte tjenester. Oppdrag. Rolle: Leder på prosjektets forskningsdel. FoU-prosjekt: Ernæring og dokumentasjonspraksis i eldreomsorgen. Studentaktivt prosjekt med «Practical leraning activities» på Bachelor i sykepleie. Finansiering: Samarbeidsorganet HiNT kommuner, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. Rolle: Prosjektleder. Kartleggings- og evalueringsprosjekt i : Ny sykepleierutdanning i HiNT, Finanisering: Avd. helsefag, HiNT. Rolle: Deltaker i prosjektgruppe. Kartleggingsstudie om smerter hos personer med mild psykisk lidelse som er på rehabilitering tilbake til arbeidslivet. Oppdrag: Helse Midt-Norge & Smednes trivselsgård as. Rolle: Prosjektleder. Beskrivende og fortolkende studie om tradisjonell behandling og psykoedukativ rehabilitering ved mild psykisk lidelse og utmatting. Rolle: Forskningsleder Studie om intervensjon (kurs) og helse og mestring hos pårørende til kreftpasienter. Kreftforeningen (http://www.kreftforeningen.no/ ) & Høgskolen i Ålesund. Rolle: Veiledning, designutvikling, medforsker på analyse og publisering Forskningsprosjekt om Kreftsykepleie, kommunikasjon, helse- og omsorgspedagogisk praksis. Tre delprosjekter. Prosjektgruppe v/s.l. Thorsnes, HiAls og professor Owen Hargie, University of Ulster, N-I, GB. Professor Hargie var post doktor veileder og medforfatter på tre av fire artikler. Rolle: Prosjektleder. Oppfølgingsstudie om fler-komponent-intervensjon på ledelse og kvalitet i ergonomisk pasientforflytning samt ansattes helse og arbeidsbelastning. Oppdrag for Overhalla kommune. Rolle: Prosjektleder Senter for omsorgsforskning Midt-Norge: - Veileder ved Utviklingssykehjemmetjenesten i Verdal kommune - Prosjektleder & prosjektmedarbeider på oppdrag o Hverdagsrehabilitering (Stjørdal kommune) o Livsgledesykehjem (Verdal kommune) o Hospiteringsprosjekt (Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer kommuner, og Distriktmedisinsk senter, Helse Nord-Trøndelag) o Helse og mestring hos personer med mild psykisk lidelse (Helse 2008 pt. Midt-Norge / Smednes trivselsgård as, Aure) Tverrfaglighet i teamorganisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. (Veileder og medforfatter) Veileder, medforsker og artikkelforfatter Barn og unge med astma: Opplæring. Prosjekt i regi av spesialisthelsetjenesten. (Veileder og medforfatter) Barn med overvekt. Tverrprofesjonell intervensjon. Inderøy kommune. (Ansvarlig for forskningsdel.) CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 4

5 Publiseringsliste pr. 15. september 2015 Hildfrid V. Brataas Doktorgradsavhandling: Brataas HV (2001) Helse i hvert møte? Kreftpasienters oppfatninger og sykepleieres kulturelt forankra meninger om kommunikasjon og helse. Doktorgradsavhandling. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Trondheim Under fagfellevurdering: Hellesø NS, Brataas HV (subm. sept. 2015) Human focused leadership, patient transfer quality and staff workload. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Brataas HV, Bjerkan J, Hallem UL (subm. juni 2014) «Individbasert statistikk: IPLOS. Oppfatninger, læring og bruk av kartleggingsverktøyet i helse- og omsorgstjenesten i en kommune». Nordisk tidsskrift for sygepleieforskning. Vitenskapelig publisering: Moe A, Torvik K, Evensen AE, Brataas HV (in press August 2015) Pain assessment as a tool in back-to-work rehabilitation. Open Journal of Nursing. Brataas HV, Evensen AE (in press 2015) Life stories of people on sick leave from work because of mild mental illness, pain and fatigue. Journal of WORK. Evensen AE, Brataas HV (2015) Nettverkserfaringer hos personer med behov for arbeidsrettet rehabilitering. Nordisk tidsskrift for helseforskning; 11(1): Blindheim K, Thorsnes SL, Brataas HV (2014) Next of kin of cancer patients Challenges in the situation and experiences from a next of kin course. European Journal of Oncology Nursing. DOI: /j.ejon Available online 30 August 2014: CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 5

6 Blindheim K, Thorsnes SL, Brataas HV, Dahl B M (2012) The role of next of kin of patients with cancer: learning to navigate unpredictable caregiving situations. Journal of Clinical Nursing, doi: /j x Evensen A, Brataas HV, Landstad B (2010) Individuell læring i psykoedukativ kognitiv rehabilitering. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning; 6, 2: Brataas HV, Thorsnes SL, Hargie O (2010). Themes and goals in cancer outpatient cancer nurse consultations. European Journal of Cancer Care, 19, 2, (Published Online: Aug :03AM. DOI: /j x) (http://www3.interscience.wiley.com/journal/ /abstract) Brataas HV, Bjugan HG, Hellzen O, Wille T (2010) Experiences of day care and collaboration among people with mild dementia. International Journal of Caring Sciences: 19 (19/20): DOI: /j x Engen K, Nergård J, Eriksen RK, Ekker K, Brataas H (2009) En prospektiv observasjonsstudie i sykehuspraksis: Pasientrapporterte endringer etter bassengtrening. Fysioterapeuten, 9: (http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=r &kid=forskpub) Brataas HV, Haugan, N (2009) Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling. Nordisk tidsskrift for Helseforskning, 5, 2: Brataas HV, Thorsnes SL, Hargie O (2009). Cancer nurses narrating after conversations with cancer outpatients: how do nurses roles and patients perspectives appear in the nurses narratives? Scandinavian Journal of Caring Science, 23, 4: (http://dx.doi.org/doi: /j x) Landstad B, Hedlund M, Wendelborg C, Brataas HV (2009) Long term sick workers experience of professional support for re-integration back to work. WORK; 32: Hargie O, Brataas, HV, Thorsnes, SL (2009) Cancer patients sensemaking of conversations with cancer nurses in outpatient clinics. Australian Journal of Advanced Nursing; 26, 3: Thorsnes SL, Brataas HV (2008) Narrativer i samtaler mellom kreftsykepleier og kreftpasient. Vård i Norden; 28, 4: Haugdal, H, Brataas, HV (2008) Erfaringer med bruk av maskebehandling til ALS-pasienter i livets sluttfase krav til kompetanse. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning; 10, 3: Bjugan HG, Brataas HV (2007) Undervisning og sosial aktivitet ved demens. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning; 9, 3: Bjugan HG, Brataas HV (2005) Det er husken som er verst! Mestring og livskvalitet ved Alzheimers sykdom i fase en. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning; 7, 1: Selmer ÅW, Brataas HV, Holmen TL (2004) Evaluering av undervisningsopplegg for ungdom med astma. Tidsskrift for Norsk Lægeforening; 124, 1: CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 6

7 Selmer, ÅW, Brataas, HV, Skjørholm, AR og Holmen, T L (2003) Ikke kall det sykdom! å være ung og ha astma. Vård i Norden; 23, 4: Brataas HV (2002) Pasientfortellinger i klinisk praksis. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning; 4, 2: Brataas HV (1996). Feltstudie av sykepleiekvalitet: Samhandling og aseptikk i praksis. Vård i Norden; 16, 1: Fagfellevurderte forsknings- og evalueringsrapporter Brataas HV, Moe A (2015) Pilotstudie om teambasert planlegging og innføring av Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering. SOF. Rapportserie (http://www.omsorgsforskning.no/rapportserie) Moe A, Brataas HV (2014) Veien mot å bli Livsgledesykehjem; en følgestudie. Senter for omsorgsforskning. SOF. Rapportserie 10/14. Tilgjengelig på: Brataas HV, Thorsnes SL (2013) Coop-Wonca kartlegging ved rehabilitering til aktivt liv; helse og funksjon før og etter rehabilitering ved mild psykisk lidelse. Prosjektrapport. HiNT-Rapport 87 /2013. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Tilgjengelig på: Brataas HV, Moe A (2012) Hospitering kunnskapsutvikling kunnskapsoverføring. Rapport på oppdrag fra Kommunehelsesamarbeidet Inn-Trøndelag og Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag. Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, Hallem UL, Bjerkan J, Brataas HV (2012) IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy behov for og nytte av kompetansehevende utviklingsarbeid. HiNT-Rapport 80 /2012. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Brataas HV (2011) «Raskere tilbake» ordningen i Helseforetaket, Helse Midt-Norge (HF, HMN). Institusjonenes tilbud, samarbeid, metodedifferensiering og evalueringsmetoder. Rapport. Oppdrag for Helse Midt-Norge. 15. juni 2011, Høgskolen i Nord-Trøndelag. Upublisert oppdrag. Brataas HV, Evensen A (2011) Årsakssammenhenger og betydning av AFEM for rehabilitering til aktivt liv. HiNT-Rapport 77/2011. Steinkjer: Høgskolen i Nord- Trøndelag. Tilgjengelig på: Brataas HV, Hellesø NS, Flått TM (2011) Tjenestekvalitet forebygging helse. Forflytningsteknikk i pleie- og omsorgstjenesten. HiNT-Rapport 72/2011. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Tilgjengelig på: Evensen AE, Torsvik, M, Hellesø N, Brataas HV (2009) Studentveiledning med refleksjon. Gruppebasert veiledning i sykepleiestudenters spesialisthelsetjenestepraksis. Steinkjer: HiNT-Rapport nr. 58/2009. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 7

8 Brataas HV, Bjugan HG, Hernes L, Wolden G (2008) Gode øyeblikk. Kulturell stimulering av hjemmeboende elder med begynnende demens. Evalueringsrapport. Steinkjer: HiNT-Rapport nr. 51/2009. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Brataas HV, Evensen A (2006) Evaluering av AFEM-modell for sosial rehabilitering: psykososial rehabilitering som bro til livskvalitet og mestring i det tverretatlige landskap. HiNT-Rapport 34/2006. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hedlund M, Wendelborg C, Brataas HV, Landstad B (2005) Gått ut på dato? Årsaker til at få mottakere av rehabiliteringspenger kommer tilbake i arbeidslivet. NTF-rapport 2005:3. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning. Bjugan HG, Brataas HV (2004) Glemskhetens utfordringer. Om påkjenninger, mestringskompetanse og livskvalitet hos personer med Alzheimers sykdom. Rapport nr. 14/2004. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Fagartikler og rapporter/arbeidsnotat (ikke fagfellevurdert) Rygg L, Moe A, Brataas HV (2014) Evaluering av Fagplan Sykepleie bachelorstudium. Arbeidsnotat, Høgskolen i Nord-Trøndelag, 19. september Tilgjengelig på: Furunes KA, Brataas HV (2013) Nyutdannede sykepleieres oppfatninger om tverrprofesjonell og tradisjonell studentpraksis som arena for tilegnelse av trygghet på rolle og ansvar. Nordisk tidsskrift for helseforskning; 9,2: Hellesø NS, Brataas HV (2012) Kvalitetsutvikling med fokus på pasient-forflytning og ansattes helse. Nordisk tidsskrift for sygeplejeforskning;1(3) Brataas HV, Torvik K (2012) Arbeidsprosess, faser og resultat. Arbeidsnotat. Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Arbeidsnotat nr Tilgjengelig på: Brataas HV (2009) Praksis og fagkulturell mening om praksis. Norsk Tidsskrift for sykepleieforskning; 11, 2: Oxaal A-M, Gorseth M, Sende U, Helmo R, Olsrud R, Gran H, Stokke SK, Lind K, Brataas HV (2007). Aktivitet, trivsel og helse. Tiltaksprosjekt for overvektige barn. Inderøy: Helsesøstertjenesten i Inderøy kommune. Brataas HV (2005) Bruk av nettstøtte i kreftsykepleierutdanningen. I: Skjevik, TO (red.): NVU-konferansen 2005: Kultur for e-læring Levanger, mars Rapport nr. 24/2005. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag: Selmer ÅW, Skjørholm AR, Brataas HV (2004) Ungdom med astma og allergi. Sykepleierens undervisende funksjon. Sykepleien; 92, 14: Brataas HV (2002) Fokusgrupper, en kvalitativ forskningsmetode. Sykepleien; 14:54-6. Brataas HV (2001) Kreft, helse og fornøydhet ved sykepleie. Kreftsykepleie; 17, 4: 5-8. Brataas HV, Valstad A (1999) Sykepleiefaglig støtte til kreftpasienter; - rettighet, ønske og realitet? Fokus på sykepleiekompetanse i tiden. Midt-Norsk Forum for Sykepleieforskning og Fagutvikling; 2: 4-6. CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 8

9 Brataas HV (1998) Teknologi og omsorg: To forenelige fokus i sykepleie? Fokus på sykepleiekompetanse i tiden. Midt-Norsk Forum for Sykepleieforskning og Fagutvikling; 1: Brataas HV, Hellesø, NS (1996). Kvalitetssikring av hygieneundervisningen. Tidsskriftet Sykepleien. Midt-Norsk Forum for Sykepleieforskning og Fagutvikling; 83, 18: Brataas HV (1988) Pasientklassifisering og frekvensstudier. Sykehusintern prosjektrapport, Innherred sykehus, Levanger Brataas HV (1986) Opplæringsbehov ved dialyseavdelinger; - en forundersøkelse. Levanger lærerhøgskole. Brataas HV, Nesgård K (1982) Penger spart kan gi dårlig faglig pleie. Sykepleien; 69, 4: Lærebøker Brataas HV (2011) (red.) Sykepleiepedagogisk praksis. Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. Forfatter på følgende kapitler: Kapittel 1 Sykepleiens pedagogiske funksjon på ulike praksisarenaer Kapittel 2 Pasientsentrert sykepleiepedagogisk praksis prosess og verktøy Kapittel 3 Læringssyn og sykepleiepedagogisk praksis Kapittel 5 Pedagogisk grunnlagsmodell som verktøy for pasientsentrert praksis Medforfatter på følgende kapitler: Kapittel 6 Sykepleiepedagogikk på somatisk praksisarena (Hildfrid V. Brataas og Nanna S. Hellesø) Kapittel 8 Undervisning og veiledning for hjemmeboende eldre (Ove Hellzen og Hildfrid V. Brataas) Kapittel 10 Læring og mestring ved kronisk sykdom (Aud Evensen og Hildfrid V. Brataas) Kapittel 13 Pasientundervisning er kunnskapsbasert praksis (Nanna S. Hellesø og Hildfrid Brataas) Kapittel 14 Pasientforløp, samarbeid og samhandling (Hildfrid V. Brataas og Kari Anita Furunes) Kapittel 15 Læringsgrupper og sosial læring hos studenter (Aud Evensen og Hildfrid V. Brataas) Kapittel 16 Sykepleierstudentens erfaringslæring i refleksjon over praksis (Hildfrid V. Brataas, Aud Evensen, Nanna Hellesø, Malvin Torsvik og Trude Wille) Brataas HV, Steen-Olsen T (redaktører) (2003) Kvalitet i samspill. Innføring i kommunikasjon og kulturell forståelse for helsepersonell. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Forfatter/medforfatter av følgende kapitler: Brataas HV: Innledning, s Brataas HV: Kommunikasjon, relasjon og gruppeprosess, s Brataas HV: Å innhente og formidle informasjon og støtte pasienten, s Brataas HV, Hermann R: Pasientundervisning og - veiledning, Brataas HV: Pasientfortellinger i klinisk praksis, s Brataas HV, Steen-Olsen, T, Skimmeli, M: Kap. 8. Helse, omsorg og tverrkulturell kommunikasjon, s Brataas HV: Kvalitet i samspill, s CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 9

10 Kronikker, foredrag og konferansebidrag, f.eks: Vaadal AT, Hellesø NS, Moe A, Brataas HV (2015) Ernæringsarbeid i sykehjem. Kronikk under Forskningsdagene T-A og N-A Bjerkan J, Brataas HV, Bøe UB, Børve HE, Grande J, Solheim HH, et al. (2015) Ytringskultur i Nord-Trøndelag. Trønder-Avisa, 21. august, s. 2-3, og Innherred, 20. august s. 4. Moe A, Brataas HV (2015) Kartleggingssamtaler , Utviklingssenter for hjemmetjenester, Stjørdal kommune. Evensen AE, Moe A, Torvik K, Brataas HV (prosjektleder) (2015) Smertekartlegging som medvirkning og oppdaging i egen rehabiliteringsprosess. Abstrakt. Foredrag v/evensen AE, på konferanse, Åpen Arena, AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering i samarbeid med Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Drammen, januar Flått TM, Hellesø NS, Brataas HV (2014) Forflytningsteknikk inn under huden. Et kvalitetsutviklings-, samarbeids- og forskningsprosjekt. HiNT, Sykepleierutdanningens Jubileumskonferanse 12. november Brataas HV, Evensen Aud E (2013) Hendelser i livsløp hos personer med psykiske problemer. Abstrakt akseptert for innlegg på Den 6:e konferensen om Livsberättelseforskning november 2013 vid Karlstads universitet, Sverige Brataas HV. Hospitering og kunnskapsoverføring. Foredrag på Omsorgskonferanse Fra tanke til handling, , Stiklestad kulturhus, Verdal. Arrangører: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge og Høyskolen i Nord-Trøndelag Brataas HV, Evensen A (2012) Tilbakeblikk og oppdagelse deltakerperspektiver på årsakssammenhenger til rehabiliteringsskrevende lidelse og utmatting. Poster på Nordisk rehabiliteringskonferanse, Grenå, Danmark, september Brataas HV. Tverrfaglighet; hvor står vi, hvor går vi? Foredrag. Fagkonferanse, Jevnaker Arr: Vestre Viken HF. Hellesø NS, Brataas HV (2012) Felles kunnskapsutvikling fremmer samhandling. Abstrakt. Nasjonal omsorgskonferanse, Senter for omsorgsforskning, Gjøvik, oktober Hallem UL, Skjevik T, Brataas HV, Lange K, (2011) Helsekunnskap for fremtida. Kronikk. Trønder-Avisa, 6. oktober 2011, s. 3. Brataas HV (2011) Demings sirkel; faser, metoder og verktøy i kvalitetsutvikling. Foredrag på seminar for forskningskommuner i Midt-Norge, Ålesund 12. mai, Steinkjer 25. mai Brataas HV (2011) Omsorg - med vekt på hjem og nærmiljø som miljøfaktorer ved begynnende demens. Foredrag på Dialogseminar for omsorgsforskningskommuner, 03. februar 2011, Oslo Airport Hotel, arrangert av Senter for omsorgsforskning Brataas HV (2011) Psykososial arbeidsretta rehabilitering. Foredrag på prekonferanse på AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering i samarbeid med CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 10

11 Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prekonferanse tema: Implementering av kunnskap i praksisfeltet innen arbeidsrettet rehabilitering. Brataas HV (2010) Satsing på forflytning satsing på omsorgsmiljø? Innlegg på den andre nasjonale konferansen om omsorgsforskning; Kunnskap nær praksis. Presentasjon av prosjekter fra de regionale Sentrene for omsorgsforskning, , Gjøvik. Brataas HV (2010) Kreftpasienters forestillinger om hjelp til selvhjelp. Innlegg på konferanse: Selvhjelp, deltakelse og helse, 15. september 2010, Forskningsdagene, Høgskolen i Nord-Trøndelag. Brataas HV, Sandvik T, Forbord I, Hallem U (2010) Interkommunal kvalitetsutvikling i demensomsorgen. Poster. Norsk Sykepleierforbund. Regional fagkonferanse (12.Mai 2010) Publisert i NSF medlemsblad, Vi sykepleiere; 26, 2: 4. Brataas HV, Thorsnes S, Hargie O (2009) Themes, communication goals and patient narratives in outpatient consultations. The 1 st Autumn Conference of Interpersonal Communication and Social Interaction Section of ECREA, 21 st 23 rd of October 2009, Tampere, Finland Brataas HV, Thorsnes SL, Hargie O (2009). Førstegangs samtaler i kreftpoliklinikker. Hvordan møte pasientenes behov? Poster. Norsk Sykepleierforbund. Regionale fagkonferanse (Mai 2009) Publisert i NSF medlemsblad, Vi sykepleiere; 25, 2: 7. Evensen A, Torsvik M, Hellesø N, Wille T, Brataas HV (2009) Studentveiledning i praksisstudier. Kan gruppesamtaler være effektive og gi læringsutbytte? Poster. Norsk Sykepleierforbund. Regionale fagkonferanse (Mai 2009) Publisert i NSF medlemsblad, Vi sykepleiere; 25, 2: 7. Bjugan H, Hernes L, Wolden G, Brataas HV (2009) Gode øyeblikk. Dagtilbud for hjemmeboende med mild demens. Poster. Norsk Sykepleierforbund. Regionale fagkonferanse (Mai 2009) Publisert i NSF medlemsblad, Vi sykepleiere; 25, 2: 8. Brataas HV, Thorsnes, SL, Hargie, O (2008). Communication goals and participant experiences of cancer outpatient consultations. Poster. International Conference on Communication in Healthcare European Association for Communication in Healthcare. Hargie O, Brataas HV, Thorsnes, SL (2008) An Analysis of Goal-directed Communications between Nurses and Patients at Cancer Clinics in Norway. The ANZCA08 Conference. Wellington, New-Zeeland. (July 2008). Brataas HV, Bjugan, HG (2008). Dagtilbud med innhold basert på samarbeid mellom personer med mild demens. Konferansepresentasjon. Namdalskonferansen. Midt Nordisk konferanse i psykisk helse. Namsos, 30. april Brataas HV, Thorsnes, SL, Hargie, O (2007) Kreftsykepleieren som ekspert i samtale med pasienten. Konferanse innlegg. Regional Helsekonferanse, Helseregion Midt-Norge. Trondheim. Brataas HV, Thorsnes, SL (2007) Samtaler mellom kreftpasienter og kreftsykepleiere i poliklinikker. Konferanse innlegg. Nasjonal konferanse for kreftsykepleierutdanninger. Tromsø, juni Brataas HV (2006) Conversations about new challenges: Cancer patients and cancer nurses interactions. Guest lectures. University of Ulster, Department of Communication. Mars CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 11

12 Brataas HV (2005) Evaluation of a new program of social rehabilitation. International Development in Rehabilitation to work. Abstract. Konferanse presentasjon. Mid Sweden University, Ôstersund. Brataas HV (2001) Fortellingens plass i helsefremmende kommunikasjon. Innlegg på konferanse; Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, NSH, konferansen Ny eier nye veier? november Brataas HV (2001) Rådende diskurser om kommunikasjon i to helsefaglige profesjonsutdanninger. Deltakelse med paper i konferanse. Samhällets diskurser. Språkoch samhällsvetenskapliga perspektiv, Stockholm oktober Arr: Nordisk Nätverk i Diskursanalys og Stockholms Universitet. Brataas HV (2000) Kreftpasienters opplevelse av støttende samspill i sykehus. Norsk Sykepleierforbund 2000: Den 5. Sykepleiekongressen september 2000 i Bergen. Programkompendium; Et bedre liv når vi lever: Selmer ÅW, Brataas HV, Moe A (2000) Pasientmedvirkning - teori eller virkelighet? Kronikk. Trønder-Avisa : 4. Brataas HV, Moe A, Selmer Å (2000) Pasientmedvirkning, felles forståelse gir den beste helsetjenesten. Foredrag. Forskningsdagene Innherred sykehus. Levanger. Brataas HV (1999) Tradisjonell og pedagogisk forståelse av kvalitetsbegrepet. I: Forskningsdagene 99 ved HiNT. Foredrag og postere. Rapport. Høgskolen i Nord- Trøndelag. Brataas HV (1997) Nurse science in action. Paper. Presentasjon på symposium Culture experience body. The 16 th International Human Science Research Conference, NTNU, Trondheim Brataas HV (1997) Pasient - sykepleier samspillets skjulte verdi. Nasjonal flerfaglig forskningskonferanse. Kropp, relasjon, kultur. Universitetet i Bergen: 64. CV Hildfrid Vikkelsmo Brataas 12

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online.

senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online. Årsmelding 2013 KONTAKTINFORMASJON senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online.no senter for omsorgsforskning,

Detaljer

HOSPITERING KUNNSKAPSOVERFØRING I KOMMUNENE INDERØY, VERRAN, STEINKJER OG SNÅSA

HOSPITERING KUNNSKAPSOVERFØRING I KOMMUNENE INDERØY, VERRAN, STEINKJER OG SNÅSA RAPPORT FOR DELPROSJEKT SEKS I KOMMUNEHELSESAMARBEIDET INN TRØNDELAG HOSPITERING KUNNSKAPSOVERFØRING I KOMMUNENE INDERØY, VERRAN, STEINKJER OG SNÅSA 27. 03.2012 Inderøy kommune Verran kommune Steinkjer

Detaljer

Avdelingen vil i fremtiden kanalisere FoU-ressursene til meritterende forskning og utviklingsprosjekter innenfor satsningsområdene.

Avdelingen vil i fremtiden kanalisere FoU-ressursene til meritterende forskning og utviklingsprosjekter innenfor satsningsområdene. Handlingsplan for FoU, Avdeling for sykepleie 2008-2010 2 av 14 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID VED AVDELING FOR SYKEPLEIE Avdeling for sykepleie har i strategisk plan slått fast at avdelingen skal være

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES492624 Prosjektnummer: 220551 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift

Detaljer

CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger

CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning Ullevål sykepleierskole, grunnutdanning i sykepleie 1981 1984 Ullevål sykepleierskole, videreutdanning i psykiatrisk sykepleie 1985 1986 Norsk sykepleierforbund,

Detaljer

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER INNHOLD Innledning Senter for omsorgsforskning Sør Senter for omsorgsforskning Vestlandet Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Senter for omsorgsforskning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

Liv Helene Bekkeli og Merete Furuberg (red.) Om kvinner og gynekologisk kreft

Liv Helene Bekkeli og Merete Furuberg (red.) Om kvinner og gynekologisk kreft Liv Helene Bekkeli og Merete Furuberg (red.) Om kvinner og gynekologisk kreft Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 2 2005 Online-versjon Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres fra rapporten i

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Sammendrag Parallellsesjoner Sesjon 1 Demens Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE

Detaljer

Årsmelding for 2012, Senter for medisinsk etikk (SME), UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK)

Årsmelding for 2012, Senter for medisinsk etikk (SME), UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Årsmelding for 2012, Senter for medisinsk etikk (SME), UiO Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Ansatte i EIK i 2012 Reidun Førde, professor med faglig og administrativ hovedansvar for SMEs arbeid med de

Detaljer

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon.

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. AVANSERT: Fullskalasimulering gjennomføres ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. Foto: ELLEmELLE 10 KREFTSYKEPLEIE 2-2013

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest

Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest 1 Redaksjon: Dagny Faksvåg Haugen, Aud Myhre Forsidefoto: Dagny Faksvåg Haugen 2 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014 Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Årsrapport 2014 Innhold 1.0 Personer som var engasjert i UHT 2014:... 4 2.0 Pådriverrollen i Akershus... 5 2.1 Faglige nettverk for helse-

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Geriatrisk. sykepleie. Kreft hos eldre. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens. nr. 2-2013 årgang 5. Tema

Geriatrisk. sykepleie. Kreft hos eldre. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens. nr. 2-2013 årgang 5. Tema I DETTE NUMMERET: Hjemmeboende med kreft Eldre med kreft på sykehjem Lindrende pleie på Akerselva sykehjem Geriatrisk sykepleie nr. 2-2013 årgang 5 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens Tema

Detaljer