Litt mere fra Øra ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litt mere fra Øra (1865-1900)"

Transkript

1 Litt mere fra Øra ( ) Av Solveig Ness Mens vi i fjorårets skrift tok for oss Veita, med håndverkere og deres gårder, skal vi denne gang fortsette turen langs Gamle Storgate - fra krysset med Nordgata og mot syd. Vi må nesten kalle dette Øras butikkstrøk på denne tid, for her ligger butikkene vegg i vegg. Vårt første besøk blir: ELSTADGÅRDEN Her holder Gustav Hansen til med sin forretning. Kjøpmennene førte et helt spekter av varer og hos Hansen var det ved siden av ass. landhandel, manufaktur og moteforretning. Gustav Hansen kom fra Vibegården øverst i Veita og han kalles i 1900 «Handelsmann og Jordbruker», mens datteren Ingrid har ansvaret for moteforretningen. Av andre familiemedlemmer drar vi kjensel på datteren Aasta Hansen som arbeider i huset, sønnen Birger Hansen, senere apoteker Elstad og sønnen Eivind, senere kjøpmann etter faren i Elstadgården. Som eksempel på vareutvalget har vi sakset en annonse fra Innherreds Folkeblad nov. 1904: (Illustrasjon er fjernet, men finnes i hml-filen, se Publikasjoner og Verdalsøra) I denne gård skal det også ha vært bokbinderi en periode. På andre siden av Gamle Storgate og med elva som nærmeste nabo lå: RYGHGÅRDEN Urmaker Odin Rygh og hans kone Grete eide denne i Av barneflokken kjenner vi igjen Albert Rygh og broren Oskar som ble lensmann på Stjørdal. Datter i huset Sigrid ble gift med postmester Magnussen. Grete Rygh drev senere butikk i gården og hun handlet med garn og tøyer. Fam. Kjensteberg bor også her i 1900, mannen sjøl, Johan er «skredder for egen regning» og kona er syerske. Ryghgården står der fortsatt den, idag eies den av John Gran. SÆTTEMGÅRDEN er borte idag, men den sto omtrent der Eriksengården står nå - altså nærmeste nabo til Ryghgården. I Sættemgården bodde i 1865 Carl Julius Sættem med kone Karoline. Han drev landhandleri her. I tillegg var han den første kasserer i Verdal Sparebank, som ble opprettet i Navnet den gang var Værdalens Spareskillingsbank. Banken hadde sine første lokaler her i Sættems kontor fram til Denne gård ble revet etter Sættems død i Enken Karoline kjøpte da Fagerhøi på Stiklestad og endel av materialene ble benyttet ved bygging der. Senere hadde Metodistmenigheten et hus på denne tomta - Betania. Dette ble imidlertid flyttet til Levanger som menighetshus. Eriksengården ble bygd på denne tomta i Mellom Eriksengården (tidl. Sættemgården) og Husumgården er det den dag i dag en ubebygd plass mot elva. Vi er kommet til:

2 ALMENNINGEN Plassen er ca. 10 m. bred mot Gamle Storgate og smalner til ca. 6 m. ved elva. Ifølge tradisjonen skal plassen ha vært brukt mest som et torg. Her kan en tenke seg at det har foregått litt av hvert i årenes løp. Vi kjenner til at kjøpmenn og andre her i Verdal drev en utstrakt handel med fiskere fra bl.a. Hitra. Om en ikke ukjent herre ved navn Rasmus Ågesen Hagen på Maritvold kan vi sitere følgende fra Verdalsboka: «På Verdalsøren foregikk i de tider (ca. 1727) likesom senere en betydelig handel med fiskevarer, som ble bragt dit av fiskere helt ute fra Hitra og omegn. Hagen drev forretning på Titran, rimeligvis således, at han solgte kramvarer og tok fisk i bytte, som han da innførte til Verdalsøren og solgte i bygden.» Jeg vil tro at endel av den sild og fisk som jamtene handlet i Verdal/Levangerdistriktet er ført i land på Almenningen. Harald Wågø har laget en liten trykksak om Jämtlandsvegen (1965). Han skriver følgende: «Jamtene var avhengig av å handle vestover og det samme var trønderne av handel østover. Til havnene i Verdal og Levanger kom fiskere fra Møre, Trøndelag og Nord-Norge med sild og fisk. På denne tid var Verdalselva seilbar opp til Verdalsøra og det ble solgt betydelig mengder fisk til jamtene. At det ikke var lite, vet vi fra Lars Hess Bing som i 1796 forteller at folket i Verdal har ikke så liten fortjeneste ved å kjøre for Jamtene, fisk og sild til Skalstugan, varer som var kjøpt dels i Levanger og dels i Verdal.» Hvis vi blar litt i gamle kirkebøker, finner vi flere bevis for samkvem med sjødistriktene: «Febr. 10. Jørgen Klausens Kiøbsvend fra Hiteren som d. dato falt ud i Elven af en brøgge og drognede.» Senere i 1785 under Døde: «Halvor Olsen Øren ført død hjem fra Hittren 54.» Trafikken med båt opp til Verdalsøra ble som kjent problematisk etter hvert p.g.a. sandauring i elva, noe som forverret seg etter Verdalsraset i Dette bl.a. førte til at trafikken på bryggene ved elva og da også på Almenningen stilnet av etter hvert. Hell-Sunnanbanen kom som kjent til Verdal 1904 og ga nye muligheter for varetransport. Den første brua over Verdalselva ble ferdig i 1860, før den tid måtte man ferge over elva fra Melastua og til Bentsengården eller Arntsstugu på Melasida. Men også på Ørasida er det brukt flere landingsplasser for ferga. Den ene av disse var Almenningen, en annen Kilen (v/oppkjøring til Veita). Plassen ble brukt av fiskerne på Øra og andre sjøfarende til å sette opp båter også etter århundreskiftet. Ivar Arntsen (f. 1902) husker godt at Almenningen var full av færingsbåter. Brannøvelser ble holdt her med rikelig adgang til vatn fra elva. Eiendomsretten til Almenningen kan være noe uklar, og den nye reguleringsplanen for Veita og deler av Nerbyen er plassen avsatt til offentlig gangveg. Neste stopp på vår runde blir: HUSUMGÅRDEN Selveier i 1865 var Oluf A. Rasmussen Moe. Han ble født i Levanger ca og må ha vært en kar med både tiltaks- og virkelyst og som sikkert har hatt en viss innflytelse på Øra. Han hadde tre jekter som seilte på såkalt Nordlandshandel, drev ølbryggeri og var kjøpmann. Hans kone het Jonetta Jonasdtr. født i Skogn ca Ekteparet hadde fire barn, en sønn og tre døtre. Sønnen John Olufsen Moe skal vi høre litt mere om i et senere avsnitt - i Husumgården ble det imidlertid døtrene som overtok virksomheten da Oluf Moe falt fra. Ved århundreskiftet drev Odine Moe (senere gift Husum) butikken sammen med sine to søstre (Anna og Carla), den kalles da landhandel. Odine ble gift to år senere med P. H. Husum, som startet med manufaktur og herreekvipering og drev med det endel år. Etter en god handel ble det gjerne spandert en sigar på kunden. Husumgården er en ganske stor gård (100 m2) i to etasjer med en litt skal vi si fornem fasade. Det hørte også 2 brygger med til gården. Magnus Stenbakk er eier nå. Nabogård mot sør og tett inntil Husumgården ligger:

3 KINDBERGGÅRDEN Garver Henrik A. Kindberg var selveier her i Ved å bla litt i folketellingen for Steinkjer for samme år finner vi to brødre Kindberg som også arbeider i samme yrke, nemlig Johan Oluf som garver og Gustav som garversvenn. Begge er født i Verdal. Kindbergnavnet er såvidt sjeldent i Verdal, at jeg vil tro disse tre var brødre. Henrik A. Kindberg oppføres også ti år senere som garvermester m/jord, men da er han også blitt «stationsholder». Dette skulle tyde på at Kindberggården var stedets skyss stasjon på dette tidspunkt. Når vi i tillegg vet at banken hadde sitt kontor her i årene , må Kindberggården ha vært et sted med adskillig liv og røre. Går vi noen år lenger fram i tid til 1900, har Henrik Kindbergs sønn Kristian overtatt garvervirksomheten, noe som igjen styrker vår tidligere antydning og garvertradisjoner i Kindbergslekta. Den gården vi nå er innom er lite endret. Flere har vært eiere gjennom åra, nå er det Jorid Holme. ROSTADGÅRDEN regnes av sakkyndige for kulturhistorisk sett å være en av de mest verdifulle bygninger i området. Den eies nå av Verdal Museum og dermed skulle bevaringen i hvert fall av denne gård være sikret. Det er nokså store hus i Rostadgården og det hører både stabbur og brygge til. På Rostadbrygga er det sikkert ført i land store mengder sild og fisk da trafikken opp elva var på topp. Her var det også råd å få tak over hodet, idet man drev med «losjihus» som særlig ble benyttet av fiskerne. Folketellingen for 1865 forteller oss at Mikal Johnsen Schjevig da var selveier og fisker og bodde altså i Rostadgården med sin familie. På samme tid bodde også Ivar A. Salather m/familie i gården. Han kalles i folketellingen for «logerende sjøfarer». Ti år senere er rollene byttet om, idet Salather har overtatt og er sjømann m/jord, mens Schjevig er «logerende» og forsørges av Salather (kårmann?). Mellom 1875 og 1900 var Martin Slottet (Holmsveet) eier av gården noen år og senere svigersønnen Anton Rostad. Han drev fra 1896 og i mange år kolonialforretning. Eva Rostad overtok etter sin far, og nå er, som nevnt, Verdal Museum eier. GJETEGÅRDEN hvor Gurine og Søren Gjete hadde tilhold (blikkenslagerverksted) er nå siste gård før elva og brua. Også til denne gård skal det ha hørt brygge. Der Moe-parken nå ligger, var det før en kjøpmannsgård. MOEGÅRDEN hvor Ole Andreas Moe drev handelsvirksomhet. Det skal ha vært en toetasjes gård, bygd nærmest i trønderstil. Denne Ole Andreas Moe som var av Åkerhusslekta (se Verdalsboka) rev gården, flyttet den til Trondheim og drev forretning der, som senere er kjent under navnet Andreas Moes glassmagasin. Som nevnt under Husumgården hadde Oluf Moe en sønn - John f. ca i Verdal. John Olufsen Moe gjorde en bra økonomisk karriere, drev kjøpmannsforretning i Wasa, Finnland og var norsk konsul der. Han skal ha vært gift to ganger. Den ene av John Moes koner var russisk født. Han døde i Finnland. Om det var samme Moeslekta både i Husumgården og Mogården vites ikke sikkert, men da Ole Andreas Moe var flyttet til Trondheim, kjøpte John O. Moe tomta, ga den til «Ørens befolkning» og anla Moparken. Parken fikk plantninger og musikkpaviljong. Moe skaffet også tilveie to kanoner og visstnok en morter (haubitz) fra Finnland (skytset ble visstnok bortført av tyskerne under krigen). Ved innvielsen i 1910 var både små og store på Øra samlet. Parken var nærmest fylt til trengsel innenfor jernstakittet som den gang var reist rundt. Det var musikk og taler ble holdt - med andre ord - stor festivitas og et minne for livet for de som var til stede.

4 På skrå over gata fra Moparken ligger: GRAVÅSGÅRDEN Her drev Rebekka og Kristian Gravås sin forretning. De handlet med både kolonial og klær. Butikken skal være opphørt rundt 1925/30. Brygga som hørte til gården, ble flytta på «land» og tjente som lagerrom og bod de siste år. I Gravåsgården fantes endel stallrom, slik at bygdefolk på «Ørtur» kunne få «parkert» sine hester, mens de gjorde en butikkrunde. Vi er nå på vei tilbake nordover langs Gamle Storgate og i: KVAMGÅRDEN Hos Karl Kvam kunne en få handle kolonial og litt av hvert. Ivar Arntsen forteller at da han skulle begynne på skolen i 1909, kjøpte han sitt første skoleutstyr hos Kvam. Det var enkle saker og besto av: l stk. steintavle, l stk. griffel og pennal. Hele stasen kostet 12 øre skriver tolv øre -. I Kvamgården skal det også ha vært utsalg av øl i en sal i 2. etasje. I en lang bygning mot Rostadgården (ca. der Mobil Bensinstasjon er idag) holdt Handelshuset Hegge og Knoff til. Vi er i: HEGGEGÅRDEN Vareutvalget var også her ganske De gamle forretningene førte ofte med allsidig - fra matvarer til hestesko. Forretningen skal ha vært den første som handlet med apotekervarer i Verdal. Hegge oppføres allerede i 1865 som handelsmann og selveier, mens Knoff da var handelsfullmektig. Senere er de da gått i kompaniskap og skal ha drevet en betydelig forretning her på «Øren» i årene. Ved folketellingen i 1900 er begge herrene oppført som handelsmenn og jordbrukere. I senere år drev Gustav Eklo bilverksted i Heggegården, men gården er revet for en del år siden. LANDSTADGÅRDEN Her var det mye og store hus. Hovedbygningen var den eneste trebygning på Øra med tre etasjer. Her fantes mastu, en verkstedbygning og stall. Gården skal være bygd ca Lornts R. Landstad født i Skogn var selveier i Av yrke var han snekker. I huset bodde også urmaker Johannes Tollevsen med familie, disse var losjerende. Mellom denne gård og nabogården mot nord (Abrahamsengården) var det ei trang veit. Den var adkomst til en gård Eidegården - hvor det var farveri. Fra denne veita var det også innkjøring gjennom en overbygd port til gardsrommet i Landstadgården. Innkjøringen var svært trang og ifølge tradisjonen var steinleggingen temmelig nedslitt av alle vognhjulene som hadde passert. Ved århundreskiftet var Mikal Landstad gårdeier og jernbanearbeider, videre bodde Ole Johnsen og familie i hovedbygningen, mens tjenestepiken Ovedie Karoline Olafsdtr. og Jakob Green (En hjemvendt amerikaner, som det står i folketellingen) bor i føderådsbygningen. Muligens har denne bygningen blitt utleiet for overnattingsgjester. Ole Johnsen skal ha eiet gården etter M. Landstad. En datter av Ole Johnsen var Antonie, senere gift med Matheus Einarsen. Fra 1938 var Ragnar Vangstad eier av Landstadgården, den er revet nå. ABRAHAMSENGÅRDEN har huset bakere i godt over 100 år, idet bakermester Kristian Mathisen drev i denne gården allerede i Huset skal være bygd Det er ganske klart at både håndverkere og kjøpmenn arbeidet og drev under helt andre forhold enn vi kan tenke oss idag. Det fortelles at gamle bakermester Mathisen godt kunne sette sirupskaka i ovnen og så ta en tur til elva for å se etter flyndresnørene. - En billig middag var ikke å forakte. Det må ha vært trangt om plassen i gardsrommet på Abrahamsengården. Som nevnt under Landstadgården gikk det ei veit her, og det er ting som tyder på at brødsalget har foregått fra ei luke i veggen på gammelbakeriet og ut mot denne veita. Den samme bakermester møter vi også ti år senere, han har nok øket sin omsetning på disse årene. Han har i alle fall øket staben fra en bakersvenn og en bakerdreng til tre bakersvenner i Den ene av disse, Nils Abrahamsen fra Alsen i Sverige, har overtart bakeriet og gården omlag ved århundreskiftet. Olaf

5 Abrahamsson er født og oppvokst her. Aksel Olsen og Petter Nervik har senere vært bakere i samme gård. MULLERGÅRDEN To bakere som driver vegg i vegg er ikke så vanlig, men i nærmeste nabogård til Abrahamsengården finner vi også bakeri. Marie L. Holan var selveier og kårenke i denne gård i 1865, heime bor også to døtre Anna og Kristine. Bakervirksomheten drives av Petter Dahl som er losjerende. Marie Holans datter Mette giftet seg i 1866 med Anton M. Muller fra Trondheim og denne familien bor i gården i Anton M. Muller var da bakermester, og fru Holan er fortsatt kårkone. Ved århundreskiftet finner vi den samme baker, mens fruen Mette også tar imot spisegjester. Gården får imidlertid ny eier 1914, da fotograf Lorentz Edv. Larsson kjøper den. Senere var svigersønnen Henning Andersson eier, nå er Ellinor Berg hjemmelsinnehaver. Konkurranse om kundene var det også på denne tid, sikkert også mellom disse to bakeriene som vi nettopp har besøkt. Ifølge tradisjonen kunne konkurransen gi seg forskjellig utslag. Her er et eksempel på det: Før de moderne eltemaskinene kom, fantes det også endel hjelpemidler for bakerne. Om de kanskje var noe primitive gjorde de sikkert sin nytte. En av disse var ei «kringlebråk». Dette besto av ei stang som var fastgjort til en stabbe. Deigen ble lagt på stabben og det nødvendige krydder tilsatt. Med stanga ble så krydderet arbeidet inn i deigen. Denne arbeidsoperasjonen forårsaket endel støy og for å imponere bakeren på andre sida og fortelle om stor produksjon av kringle, ble det satt i gang litt «ekstra» bråk, donk i veggen osv. SNEVEGÅRDEN Arnt Olsen Sneve, farver av yrke og selveier, residerer her i Han var gift med Elsebe Holan, forøvrig Mette Müllers søster som altså var nærmeste nabo. En av døtrene Margrete, ble gift med Johan Getz på A/S Værdalsbruket. Arnt Sneve begynte senere med hotell i sin gård og hadde også skyss-stasjon. Den må være flyttet hit mellom 1875 og Det er vanskelig å forstå idag at det har vært plass for en gård mellom Müllergården (Ellinor Berg) og Nordgata. Det var bare såvidt to hester med doninger kunne passere hverandre i Nordgata den gang. Snevegården sto med fasade mot Nordgata, men med inngang også mot elva. Det var to store balsamer foran inngangen. Hovedbygningen var lang og smal og sammenbygd med uthuset, men med port mellom. Uthuset rakk omtrent like langt østover som Følstadgården gjør idag. Stallbygningen lå mot øst. Til denne gård hørte også hage med lysthus. Hagen lå mellom Suulgården og Følstadgården, ca. der Haakon den VII allé går idag. Foruten hotell og skyss-stasjon var det også lokaler for tingstue eller rettslokale. En sal som ble benyttet til utpakking for handelsreisende gjorde tjeneste som det. Snevegården ble revet ca. 1914/15. E. Mikal Moe kjøpte noe av gården og ga tømmeret til Bakketun Ungdomsskole som ble bygd på denne tid. FØLSTADGÅRDEN E. Mikal Moe som holdt til i Følstadgården var kjøpmann på Øra fra 1871 til sin død Han solgte kolonialvarer men hadde også bra utvalg av jernvarer. Moe var en elegant herre som brukte sjakett til antrekk i butikken. Han var med i bankens ledelse en tid og var overformynder i Verdal i mange år. Om vi skal summere opp litt fra rundturen vi har gjort, skjønner vi, at med alle disse forretningene og en og annen håndverker, må det ha vært adskillig folk i virksomhet her på dagtid: På sen kveldstid og nattetider var det vel hovedsakelig vekterne som rådde grunnen. Vekternes monotone rop kunne for eks. lyde slik: «Vekter ihooooo - Klokken er slagen tolv - Vinden er stille». Dette gjentok seg hver time og ble ropt ut på gatehjørnene i en slags lur som ble levert videre til den gårdeieren som hadde vakt. Senere ble det på bestemte plasser satt opp klokker som skulle trekkes opp og bevise at «vakthavende» hadde gått sin runde. Denne vekterordningen, som var en kombinert brannvakt- og ordensvaktordning, varte til ca De gårdeierne som ikke kunne gå sjøl, måtte leie for seg, og måtte betale 4.- til 6.- kroner

6 pr. natt. Vekterne hadde også tilsyn med gatelyktene, som det fantes endel av. En kjenner til plassen for tre slike og den ene finnes på Verdal Museum. Det er på tide at vi avslutter denne lille «historiske» spasertur gjennom deler av Øra som for år siden var sentrum. Dessverre er Øras historie et nokså ubeskrevet blad, men jeg vet at det arbeides med å få den med i Verdalsboka. Ved samarbeid mellom interesserte skulle det være håp om å lette litt på sløret som omgir Øras historie. Her ligger det utfordringer og venter på historiestudenter fra Verdalsdistriktet. Samtidig får vi håpe at det med den nye reguleringsplanen for Veita og deler av Nerbyen vil lykkes å bevare mest mulig av strøket og samtidig skape litt mere liv og røre enn vi har idag. Kildehenvisninger: Verdalsboka. Amund Helland: Norges Land og Folk. Folketellingene for 1865, 1875 og årsberetning for Verdal Sparebank. Muntlig tradisjonsstoff. Hentet fra Årbok Lagt ut på nett:

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

Flakstad. Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang

Flakstad. Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang Flakstad Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang Fiskeri og jordbruk i Flakstad Lange tradisjoner innen fiskeri og jordbruk Disse næringene har vært en

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Forskningsproblemstillinger knyttet til historisk befolkningsregister

Forskningsproblemstillinger knyttet til historisk befolkningsregister www.nr.no Forskningsproblemstillinger knyttet til historisk befolkningsregister Lars Holden Oktober 2017 Forskning Finansieringen av HBR er motivert av forskning medisin, demografi, historie, samfunnsvit,...

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Ringerikes Blad. Gamlekara på Fegri. den 7. april 2006

Ringerikes Blad. Gamlekara på Fegri. den 7. april 2006 den 7. april 2006 Gamlekara på Fegri. Dette bildet er ikke så gammelt, men viser gamlekara på Fegri på Tyristrand. Disse møttes kl 10 om formiddagen og gikk samlet tur opp i Klavåsen. De som ikke var raske

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

Erfaringsbasert språkopplæring

Erfaringsbasert språkopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Vedlegg til Erfaringsbasert språkopplæring Egen bok spor 1 Delprosjekt Forarbeid Teksthefte Arbeidsoppgaver Grete Gystad Tordis Vandvik

Detaljer

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både "Landhandleri og Bakeri".

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både Landhandleri og Bakeri. Feltskjema Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune Objekt nr.: HO-10032 Kulturminnetype: Utfyllende type/navn MIS nummer og navn: Butikk og bakeri Olaf Granheim, Bakeri og utsalg 57. Annen teknisk/industrielt

Detaljer

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms.

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. 1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. Bodde i 1900 på Nyelvholm (Holmen). Drev tjærebruk og fiskeri. Merknad i 1910 tellingen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Tarkiainen slekta. Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d

Tarkiainen slekta. Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d Tarkiainen slekta Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d. 22.10.1861 Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d. 16.06.1865 Pehr Mattson Tarkiainen med hustru Sofia Pedersdotter Antilla flyttet

Detaljer

Da Hordnes i Fana fikk brevhus av Jan Bødtker

Da Hordnes i Fana fikk brevhus av Jan Bødtker Da Hordnes i Fana fikk brevhus av Jan Bødtker Som de fleste som driver med posthistorie kjenner til, ble den første postruten i Norge opprettet mellom Christiania og Bergen allerede i 1647. Postruten mellom

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

Engerodden ved Sperillen i Buskerud. Fra landhandel til skysstasjon

Engerodden ved Sperillen i Buskerud. Fra landhandel til skysstasjon ENGERODDEN I bygningen Engerodden på Norsk vegmuseum har det tidligere vært både landhandleri og kommunestyrelokale. Bakgrunnen for at den ble gjenreist i friluftsmuseet ved Norsk vegmuseum, var først

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

HØSTTUREN. Et av bildene, var foto av Harstad Tidende med bl.a. oppfordring om å drøye rasjonene under krigen:

HØSTTUREN. Et av bildene, var foto av Harstad Tidende med bl.a. oppfordring om å drøye rasjonene under krigen: HØSTTUREN Harstad historielag sin høsttur i år ble en dagstur til Nyksund. Det ble en opplevelsesrik tur for de 19 som ble med. Kl. 08 gikk Evensen-bussen fra Sama parkeringsplass og var tilbake vel 12

Detaljer

Emigrantskipet Vesta av Langesund

Emigrantskipet Vesta av Langesund Emigrantskipet Vesta av Langesund 1 Forord Av Rolf Thommessen I de mange mapper og foldere som Rolf Thommessen overlot til Sjømannsforeningen, er det basismateriale for mange historiske godbiter. En av

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Ved Kjell Ivar Aune 10. oktober 2016 GÅRDEN MARKEN I boka Nes eller Bynes fra 1894 har O.J. Høyem

Detaljer

Turinebråten var borte i Huset ble revet, satt opp ved Hugsted og døpt Villand.

Turinebråten var borte i Huset ble revet, satt opp ved Hugsted og døpt Villand. Her bodde naboene 1. Turinehogget (Iglebråtan) Opprinnelig husmannsplass. Navnet skriver seg fra den siste som bodde der, Turine Bjørnsdatter Hugget. Hun mistet et øye og måtte flytte til datteren Marie

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Båtbyggeren fra Bjørsvika.

Båtbyggeren fra Bjørsvika. Båtbyggeren fra Bjørsvika. Magnus Berg Andersen ble født den 09. 08. 1895 i Holmen i Bjørsvika. Magnus var den eldste i søskenrekken av til sammen 4 ekte brødre. I virkeligheten var de 5 gutter idet Petra

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER Šalču-siida v/anders Somby Jr., Vajamohkenjarga, 9730 Karasjok Šalču-siida v/mathis M. Somby, Ajaluodda 19, 9730 Karasjok Finnmarkskommisjonen 9845 Tana Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

NORGE I JUNI / JULI 2010. Haljem. Ferja fra Haljem klapper til kai og vi er klar til å kjøre ombord. Sandvikvågen

NORGE I JUNI / JULI 2010. Haljem. Ferja fra Haljem klapper til kai og vi er klar til å kjøre ombord. Sandvikvågen NORGE I JUNI / JULI 2010 Haljem Ferja fra Haljem klapper til kai og vi er klar til å kjøre ombord. Sandvikvågen Dette er reiseruten videre fra Grimen. Bobilen vår står fremst i rekka. Ganske idyllisk utenfor

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Skogn 28.02.2017 Renniælva grendalag i Skogn er et lokalt grendalag som ble dannet i 1996. På dugnad ble området ved Rennielva

Detaljer

Prosjektets målsetting Å etablere et "kulturhistorisk film-arkiv" for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares.

Prosjektets målsetting Å etablere et kulturhistorisk film-arkiv for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares. Kulturhistorisk filmprosjekt Det kulturhistoriske filmprosjektet ble startet i 1985. Hvorfor et kulturhistorisk filmprosjekt? Professor i psykiatri Dr. Arne Sund var initiativtaker til prosjektet. Arne

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Februar 2008 Utkast Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Tre dramatiske dager på Levanger i 1851

Tre dramatiske dager på Levanger i 1851 Tre dramatiske dager på Levanger i 1851 Historisk bakteppe for musikkteateret Raud Vinter Presentasjon laget av Arild Pettersen og Sveinung Havik 09.06.2006 Levanger sett fra Nesset før 1864. Fergemannsstua

Detaljer

BOLIGBYGGINGEN PÅ SVELGFOS, 1906 1913.

BOLIGBYGGINGEN PÅ SVELGFOS, 1906 1913. BOLIGBYGGINGEN PÅ SVELGFOS, 1906 1913. Etter å ha kjøpt fallrettigheten i Svelgfossen måtte Sam Eyde skaffe tomt oppe på Svelgfos. Tomta fikk matrikkel nr. 90/3: «Da det i 1904 ble aktuelt å sikre seg

Detaljer

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Firedobbelt bryllup Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Fredag 21. mars 1952 var det firedobbelt taterbryllup i Selbu kirke. Fire brødre Fredriksen giftet seg med tre søstre Karlsen. Brudeparene fotografert

Detaljer

Gårdsnavn: Ørka Gnr/bnr: gnr. 3013, bnr. 2 Koordinat: Ø: 624166, N: 6584008, 22 EU89-UTM Sone 32 Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget

Gårdsnavn: Ørka Gnr/bnr: gnr. 3013, bnr. 2 Koordinat: Ø: 624166, N: 6584008, 22 EU89-UTM Sone 32 Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget Lok. nr. 1053261 Ørka Gårdsnavn: Ørka Gnr/bnr: gnr. 3013, bnr. 2 Koordinat: Ø: 624166, N: 6584008, 22 EU89-UTM Sone 32 Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget Sarpsborg http://kulturminnekart.no/ostfold/?x=283314&y=6588181

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1 Monset Storstuggu I 1733 var Anders Olsen (f. 1695) bosatt på Monsetjåren, på den gården som - i alle fall senere - ble omtalt som Storstuggu. Anders var fra Reinskleiv, og var den eldste i en stor søskenflokk.

Detaljer

Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen

Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen Frogn videregående Frogn videregående skole. Den nye skolen, som har adresse i Holtbråtveien 51 i Drøbak. Skolen ble overtatt 15. juni 2006, og ble offisielt åpnet 15.

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

NORGE I JUNI / JULI 2010

NORGE I JUNI / JULI 2010 NORGE I JUNI / JULI 2010 Lørdag 19, juni var vi startklare for Vestlandstur. Første stopp var Gjøvik. Isak hadde bursdag så vi var innom ham med marsipankake og to flasker vin. Så gikk ferden videre mot

Detaljer

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse 84 167 Nordregata 2, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL 84 99 Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien

Detaljer

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914:

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914: Nybarokk. ca. 1850-1914: Magnusgården, Oslo (idag Wingegården) (Nybarokk, 1899) Mathesongården, Olav Trygvasons gt. Trondheim (Nybarokk) Nationaltheatret, Oslo (Nybarokkinspirert, 1891-99) Britannia Hotell,

Detaljer

Følg oss! Vær så god! Bla i bøkene på Her får du to oppslag fra Språklære-serien!

Følg oss! Vær så god! Bla i bøkene på  Her får du to oppslag fra Språklære-serien! Vær så god! Her får du to oppslag fra Språklære-serien! Det første er hentet fra Språklære Start, som i hovedsak er beregnet til småskoletrinnet (4. trinn). Det andre oppslaget er hentet fra Språklære

Detaljer

THRANITTER I BORGENOMRÅDET

THRANITTER I BORGENOMRÅDET Tirsdag 10. september 2013 HUSMANN I ULLENSAKER Filmen Husmann i Ullensaker som ble vist denne kvelden er produsert av NRK som nr. 5 i serien Bilder fra Norgeshistorien. Den ble vist i NRK Fjernsynet 3/12-1979.

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær.

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014 Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. Klar til å kjøre videre. Mye natur rundt her. Så er det i gang med sluser igjen. Jeg og Anni

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë.

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë. Gruppe A Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: På 1700-tallet var alle rike personer i Trondheim innvandrere og jobbet med handel. En av dem var kjøpmannen

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Historie som lever hele året!

Historie som lever hele året! Historie som lever hele året! 2 0 1 5 Spor etter levd liv I flere tusen år har mennesker levd sine liv på Egge. Tallrike gravhauger og steinsettinger fra ulike tidsepoker ruver i terrenget og forteller

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Her er vi kommet til Praha og sitter og venter på at neste medbrakt brødskive. Kjell nøyer seg med en morgenpils.

Her er vi kommet til Praha og sitter og venter på at neste medbrakt brødskive. Kjell nøyer seg med en morgenpils. Andros November 2009 Vi hadde bestilt hotell på Andros for hele november for å feire at begge to var blitt pensjonister. Vi var også på Andros i mai dette året. 3. november Flyet gikk fra Gardermoen klokka

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Forfedre av. Agnete Aronsdotter

Forfedre av. Agnete Aronsdotter Forfedre av Agnete Aronsdotter 17 aug 2013 Publisert av Else Marie Eriksen Side 1 1 Agnete Aronsdotter Fødselsdato: 6 nov 1847 Gen: 1 2 Aron Johansson Fødselsdato: 15 mar 1826 3 Maria Hansdotter Fødselsdato:

Detaljer

Snekkerverksted og systue i Myran Artikkel av Roar Aarnes

Snekkerverksted og systue i Myran Artikkel av Roar Aarnes Snekkerverksted og systue i Myran Artikkel av Roar Aarnes I gamle dager var det også snekkerverksted i Myran, slik som det er i dag, - men det var også systue der. Johanna og Iver som var nybyggere på

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 1/2/0 13/4/0 15/54/0 15/79/0 16/15/0 17/38/0 21/8/0 29/70/0 LUNDQUIST TIRIL ALICE KRAGS VEI 10 783 RESEN JAN JERPEFARET 27 C 788 RYDER TANYA MARIE RYLLIKVEIEN 36 3154

Detaljer

Ukeplan Navn: Uke: 35

Ukeplan Navn: Uke: 35 Ukeplan Navn: Uke: 35 Mottaksskolen tel.38107890 http://www.minskole.no/mottaksskolen GRØNN Læringsmål NORSK Jeg vet hva vi kaller personene i familien. Jeg vet hva fornavn, mellomnavn og etternavn er.

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Parasha 5 Torah. Første Mosebok. Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25. Kapittel 23

Parasha 5 Torah. Første Mosebok. Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25. Kapittel 23 Parasha 5 Torah Første Mosebok Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25 Kapittel 23 Sara levde i hundre og tjuesju år. Dette var Saras leveår. 2 Så døde Sara i Kirjat-Arba, det er Hevron, i Kanaans land, og

Detaljer

Kv ern eribyg da v år

Kv ern eribyg da v år Kv ern eribyg da v år En faktabok skrevet av elevene ved Tverlandet skole 2014/2015 Forord Denne faktaboka er laget av elevene ved Tverlandet skole. Bakgrunnen for boka er de opplysningene elevene har

Detaljer

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Vest-Agder 1001/Kristiansand Bolig og næringsvirksomhet.

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER «Vi kommer i morra, vi!» Blid og glad reiser Leonora fra barnehagen, og vil bare si i fra at hun kommer i morgen også. Og når en ny dag kommer, er de små klare

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no 74048506 Arkivref:

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer