Avanserte logistikkløsninger på St. Olavs Hospital. Silje Marie Nedland, Systemforvalter Teknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avanserte logistikkløsninger på St. Olavs Hospital. Silje Marie Nedland, Systemforvalter Teknikk silje.marie.nedland@stolav.no"

Transkript

1 Avanserte logistikkløsninger på St. Olavs Hospital Silje Marie Nedland, Systemforvalter Teknikk

2 St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Ett av fem universitetssykehus i Norge Universitetssykehus for innbyggerne i Midt-Norge ( innb.) Lokalsykehus for innbyggerne i Trondheim og rundtliggende områder ( innb.). Trondheim

3

4 Hovedkonsept: det generiske senteret 4., 5. og 6. etasje: Sengetun, evt. kontorer 3. etasje: Teknisk etasje og universitetsarealer (byggefase 2: broforbindelser) 2. etasje: Broforbindelser mellom sentrene, operasjonssaler, røntgen, oppvåkning. 1. etasje: Poliklinikker, kantine, kjøkken, auditorier, kommersielle områder (kiosker). Kjeller: kulverter mellom sentrene, tekniske funksjoner, lager, garderober og renholdsfunksjoner.

5 Nøkkeltall Senger Innlagte pasienter (inkl. dagbeh.) per år Polikliniske pasienter per år Akuttbehandling 64 % Ansatte Årlig budsjett 8,2 mrd. NOK Legestudenter 120 per år Helsefaglige studenter 350 per år Doktorgradsstudenter 50 per år

6 Nytt universitetssykehus i Trondheim 2002 Byggestart Byggefase 1 (Kvinnebarn-senteret, Nevrosenteret, Laboratoriesenteret, Hotell St. Olav, rehab. av Forsyningssenteret) Byggefase 2.1 (Bevegelsessenteret, Akutten/hjertelunge-senteret, Gastrosenteret, reahb. av 1902-bygget) Byggefase 2.2 (Kunnskapssenteret)

7 6 overordnede prinsipper for logistikk og vareflyt 1. Transportprinsippet automatiserte systemer 2. Leveringsprinsippet ett felles varemottak og maks to lagernivåer (hovedlager 1 mil unna sykehuset pluss lager på avdeling) 3. Informasjonsprinsippet IT-basert bestilling, innkjøp og lagerstyring 4. Produksjonsprinsippet samlokalisering av sentrale produksjonsenheter 5. Modulprinsippet like moduler for transport og lagring 6. Organisasjonsprinsippet transport og forsyning foretas ikke av helsepersonell dersom det ikke er medisinsk begrunnet

8 Avanserte logistikkløsninger AGV (Automatic Guided Vehicle) Avfallssug Rørpost Autmatisert legemiddelforsyning Tøysystem m/rfid

9 AGV-transport Forbruksmateriell Sterilt gods Mat (fra hovedkjøkken til senterkjøkken) Tøy (arbeidstøy og flatt tøy) Skittentøy Medisin Post Risikoavfall Sortert avfall (det som ikke går i avfallssuget, f.eks. store pappesker)

10 Layout for AGV Fremtidig psykiatrisenter Kunnskapssenteret Pasienthotellet Nevrosenteret Gastrosenteret Sykehusapoteket Akutten- og hjerte-lungesenteret Bevegelsessenteret Kvinne-barn-senteret Forsyningssenteret fase 1 fase 2 Laboratoriesenteret

11 RF communication Kommunikasjon RF sending and receiving device (Access Point) 100 mm, h = 45 mm suspended ceiling Trenger ingen tilpasning av gulv ved installasjon ingen styrelinjer i gulvene. Kommuniserer med og styrer dører og heiser TRANSCAR LTC 2

12 Styring Metall i gulvet (lister etc.) er ikke noe problem vegg laserstråler

13 Identifisering av vogn Transponder reader Transponder for container identification Vognas ID-brikke er: Enten fastmontert eller utbyttbar Trenger ikke batteri Informasjon om sendested er kodet i brikken Forseglet, vanntett og tåler temperaturer opp til 120 C Reader Installation Variations Hver vogn blir automatisk identifisert av systemet basert på brikken og sendt til riktig mottakstasjon

14 Nøkkeltall AGV Lengde kjøretrase 4,5 km Kombinerte hente- og leveringsstasjoner 114 Enkle sendestasjoner 49 Enkle mottaksstasjoner 46 AGV-er 21 Ladestasjoner 11 Antall kjøreturer pr. dag 650

15 Rørpost Transporterer: Blod Prøver Legemidler Smått sterilt utstyr

16 Tidskrav på rørposttransport 90% fremme innen 5 minutter 10% fremme innen 8 minutter. Snitt i dag for alle transporter: 3,4 minutter. De fleste transporttider ligger mellom 2,5-4 minutter.

17 Nøkkeltall rørpost Rørlengde i anlegget 10,5 km Antall stasjoner 184 Gjennomsnittlig antall forsendelser pr. dag 1530 Totalt antall forsendelser i

18 Layout for rørpost

19 Rørpost, vareflyt Apotek Medisiner, Cytostatika, intravenøs ernæring fra apoteket Sengetun Sengetun Sengetun Blod fra blodbanken i Labsenteret Prøver til prøvemottaket i Labsenteret LAB

20 Automatisert legemiddelforsyning i rørpost hva er éndose? Éndose er medisin pakket i den minste mulige enhet, f.eks. én tablett, én ampulle. Posen med éndosen er merket med produktnavn, styrke/konsentrasjon, batchnummer, utløpsdato og strekkode. Rundt 88% av medisintypene er egnet for éndoser.

21 Pasientmerket éndose Éndoser til en pasient er heftet sammen i en ring, med egen etikett hvor pasientinformasjon og oversikt over legemidler står.

22 Automatisert legemiddelforsyning i rørpost

23 Automatisert legemiddelforsyning i rørpost Innføring av éndoser gir: Økt kvalitet økt pasientsikkerhet ved å redusere medisineringsfeil (fra 20% til ca. 1-3%) god sporbarhet Reduserte kostnader mindre tidsbruk - frigjøre sykepleierressurser til direkte pasientrettet arbeid reduserte utgifter til legemidler reduksjon kostnader til lagerhold av legemidler og mindre kasserte legemidler

24 Produksjon av éndoser Én tablett blir løftet opp av beholderen og plassert i en plastpose. Posen blir så forseglet og det blir skrevet en strekkode og medisinsk informasjon på posen.

25 Lagring og plukking av éndoser Lagring: En bevegelig arm setter poser med samme innhold på samme lagerpinne. Plukking: Når apoteket mottar en resept for en spesifikk pasient, henter den bevegelige armen de riktige posene med tabletter/ampuller, og setter posene på en ring som inneholder en merkelapp med pasientens navn og legemiddelinformasjon. Medisinen sendes så til pasientens sengepost via rørpostsystemet.

26 Grensesnitt éndoseanlegg - rørpost

27 Medisinrom hematologiavd. FØR innføring av éndoser: Medisinrom hematologiavd. ETTER innføring av éndoser: Hematologisk avdeling hadde før over 400 ulike legemidler på avdelingens lager.

28 Avfallssug Sorterer i 4 fraksjoner: restavfall papir plast konfidensielt papir Bedre hygiene Bedre arbeidsmiljø for de ansatte Mindre lukt Lang levetid, 30 år

29 Nøkkeltall avfallssug Rørdimensjon: 50 cm. Dimensjon nedkastluke: 50x70 cm. Dvs. vanlige sorte søppelsekker kan kastes i avfallssuget Lengde rør 3,5 km Ca tonn avfall pr. år gjennom avfallssuget 88% sorteringsgrad totalt på avfallet på sykehuset 22 nedkastrør totalt, der hvert rør har nedkastluker i hver etasje.

30 Nedkastluke, Display

31 Layout avfallsanlegget

32 Reserv (Rest eller plast) E/E avfall Järn/metall Grovavfall Terminal Halvautomatisk Manuell hantering Envac system Transportvogn Vridbar på/avlastning Wellpapp Glas / metall Rest Konfidensiellt papir Rest Plast Papir

33 TEXI - System for personaltøy Personaltøyskap Personaltøy m/innsydd RFID-brikke Antenner i skap for å lese RFID-brikker.

34 Personal- tøyskap

35 Personaltøy med RFID Systemet har hele tiden kontroll på antall plagg og hvilke type plagg det er i skapet. Uttak av tøy blir registrert og skal bli belastet avdelingen personen jobber på.

36 Hvorfor ble logistikkløsningene valgt? Det ble gjennomført forprosjekt med nåverdiberegninger for AGV, rørpost, éndose og avfallssug. Alle beregningene gav positiv nåverdi: Rørpost: 4 år AGV: 7 år Éndose: 9 år Avfallssug: 15 år

37 Systemene har endret måten vi arbeider på Logistikkpersonellet er delt inn i grupper med ansvar for ulike områder, og har ansvar for aktiv forsyning til avdelingene i sitt område. Logistikkpersonellet logger seg på «roller» på IP-telefonen, og får melding på IP-telefon når f.eks. AGV-vogn er ankommet stasjon. Logistikkpersonellet og -systemene tar seg av alle aspekter innen logistikk dette frigjør tid til pasientrettet arbeid for sykepleierne som tidligere bl.a. hadde ansvar for lagerbeholdning og bestilling på avdelingene. Kostnaden på tøyforsyning er redusert med 10 millioner kr per år etter innføring av «intelligente» tøyskap færre plagg er i omløp og omløpshastigheten på plaggene er økt. Det er færre senger (-200), færre ansatte (-500) og færre liggedøgn pr. pasient etter idriftsettelse av nytt sykehus.

38 Takk for oppmerksomheten St. Olavs Hospitals hovedbygg fra 1902

Swisslog har nyligen överlämnat ett nytt rörpostsystem och ett kassettransportsystem till Haukeland Universitetssjukhus i Bergen.

Swisslog har nyligen överlämnat ett nytt rörpostsystem och ett kassettransportsystem till Haukeland Universitetssjukhus i Bergen. NYHETSBREV Healthcare Solutions Utgåva 2 / Maj 2010 I DETTA NUMMER FINNER NI: Swisslog överlämnar nya transportsystem till Haukeland Universitetssjukhus Bäste Läsare > Nya transportlösningar till Haukelands

Detaljer

St. Olavs Hospital. En veiviser i fase 2-byggene

St. Olavs Hospital. En veiviser i fase 2-byggene Nye St. Olavs Hospital En veiviser i fase 2-byggene Innhold ID-kort 4 Adgangssoner 5 Digitalt sykehus 6 Sikker utskrift 7 Nye telefoner 8 Hvite sider 9 Vaktregistrering 10 Pasientsignal 11 Pasientterminal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Anbudsdokumenter UO, Ofl 23.3 1/13 Avtale med Trondheim Parkering vedr. parkeringsordning.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Anbudsdokumenter UO, Ofl 23.3 1/13 Avtale med Trondheim Parkering vedr. parkeringsordning. UO, Ofl 23.3 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/1639-1 Møtested: St. Olavs Eiendom, Abelsgt. 5 Møtedato: 20.02.2013, kl SAKSLISTE Sak Anbudsdokumenter UO, Ofl

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland 5RJDODQGI\ONHVNRPPXQH 6HQWUDOVMXNHKXVHWL5RJDODQG +29(')81 6-216352*5$0 QRYHPEHU 2YHURUGQHGHIRUXWVHWQLQJHURJUDPPHEHWLQJHOVHU 'HSDUWHPHQWHWVYHLOHGHU 2YHURUGQHWSODQSURVHVV 5DPPHUJLWWLYLUNVRPKHWVSODQHQ 7RPWRJORNDOLVHULQJ

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Orienteringssaker. 6/10 Adgangskontrollanlegg i Nytt sykehus

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Orienteringssaker. 6/10 Adgangskontrollanlegg i Nytt sykehus MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10. Møtedato: 14.04.2010, kl 12:00-15:00 SAKSLISTE Sak Orienteringssaker 6/10 Adgangskontrollanlegg

Detaljer

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11.

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. NOTAT Oversikt bygningsmessige investeringsbehov 2013-2018 Bakgrunn Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. Videre behandlet styret utviklingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014 UO, OFL 14 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 14/7273-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 01.10.2014, kl 09:00-11:30 09.00-09.20: Sak 9/14 IKT

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 8. OG 9. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 8. OG 9. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 8. OG 9. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Samarbeidspart 8. januar 9. januar Oddvar Hagen UNN x Geir Ingebrigtsen UNN

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 Oktober 2011 GS1-standard mot falske medisiner Klart for Handelskonferansen l e d e r Gjøre mer for mindre med høyere kvalitet! Høsten er ofte tid

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

á la carte Årsrapport 2008

á la carte Årsrapport 2008 á la carte Årsrapport 2008 Per T. Lund: Adm. direktør Tverrfaglig samarbeid i Helse Sør-Øst RHF Vårt hovedfokus er legemidler og kvalitetssikring av legemiddelbruk. Sykehusledere og pasienter er kjent

Detaljer

Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk?

Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk? Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk? «Håndbok for klinisk ibruktakelse fase 1(KIB 1) og mellomfasen før KIB 2» Versjon 1.0 04.11.14 Rev: Beskrivelse: Godkjent: Dato: 1.0 Til høring i programeiermøte

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen sentrum

BOSSNETT AS Bergen sentrum BOSSNETT AS Bergen sentrum Retningslinjer fra BossNett AS om tilknytning til bossnettet i Bergen sentrum 02. febr. 2012 Dokument 1 Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Inneholdsfortegnelse

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt?

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? HelHetlig medikamenthåndtering full kontroll På medisiner og informasjonsflyt SPar tid i medikamenthåndteringen Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? - ikke bruke tid på

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS , Retningslinjene finnes også på Barneklinikkens område på intranett Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. ANSVARSFORHOLD...4 3. INNKJØP...4 Rekvisisjon...5 Legemidler (gul rekvisisjon)...5

Detaljer

i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom igang!

i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom igang! 2002 var året da Helsebygg fikk ny eier, da stortinget besluttet å holde fast ved bygging på Øya, da grunnsteinen for det nye universitetssykehuset i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom

Detaljer

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0)

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0) Prosjekt: Nye Ahus Tittel: HOVEDFUNKSJONSPROGRAM (HFP Rev. 4.0) 02 For godkjenning 20.08.03 JH DB EISK 01 Sidemannskontroll 10.07.03 JH DB EISK Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs

Detaljer

nyttfra Sykehusapotekene

nyttfra Sykehusapotekene nr. 1-2005 Uregistrerte - uten markedsføringstillatelse Godkjenningsfritak For å ekspedere et uregistrert legemiddel til en avdeling eller til en pasient på resept kreves det en søknad om godkjenningsfritak

Detaljer

"Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014

Lean & green - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 "Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 Lean er: En overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver

Detaljer

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE REPORTASJE Tidenes største norske IKT-leveranse tas i bruk på St. Olavs Hospital i Trondheim. Totalt kommer IKT-løsningene på godt over en milliard kroner. TEKST OG FOTO ARNE ASPHJELL Nye St.Olavs Hospital

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011 1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter 15. november 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029 SAKSFREMLEGG Sak 17/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Utredning og kostnadsberegning av klinisk virksomhet ved Røros sykehus etter innflytting i Bevegelsessentret Utvalg:

Detaljer

Forsyning av sterilt medisinsk utstyr

Forsyning av sterilt medisinsk utstyr Delprosjekt Helse Sør-Øst Forsyningssenter Forsyning av sterilt medisinsk utstyr - ROS analyse - håndtering av sterilt medisinsk utstyr i forsyningskjeden Delprosjekt 2 Helse Sør-Øst Forsyningssenter Forsyning

Detaljer

Nytt Sengebygg. v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S OPAKE- Konseptfaserapport Mars 2014

Nytt Sengebygg. v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S OPAKE- Konseptfaserapport Mars 2014 v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S Nytt Sengebygg Konseptfaserapport Mars 2014 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS Stiftelsen Bergen Diakonissehjem C.F. Møller Norge AS 0 OPAKE- 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer