Construction. Vannfortynnbar epoksymaling. Produktbeskrivelse. Produktdata. Produktdatablad Dato: 06/2006 Sikafloor W.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Construction. Vannfortynnbar epoksymaling. Produktbeskrivelse. Produktdata. Produktdatablad Dato: 06/2006 Sikafloor -2530 W."

Transkript

1 Produktdatablad Dato: 06/2006 Sikafloor W Sikafloor W Vannfortynnbar epoksymaling Construction Produktbeskrivelse Beskrivelse Anvendelsesområder Egenskaper Testrapporter Sikafloor W er en 2-komponent vannfortynnbar epoksymaling. Sikafloor W anvendes som en slitesterk gulvmaling på betonggulv med lett til middels tung belastning. Benyttes til f.eks. Produksjons- og lagerhaller Utstillingslokaler Garasjer Verksteder Industrigulv Kan benyttes både innvendig og utvendig. God mekanisk og kjemisk bestandighet Diffusjonsåpen Løsemiddelfri Vannfortynnbar Luktsvak Enkel og rask påføring Oppfyller kravene i henhold til fysiologisk ufarlig i overensstemmelse med 47 th kunngjøring av Federal Health Office, rapport nr: P , Polymer Institutt. Oppfyller kravene i henhold til rengjøringsvennlighet BS 4247, IRAS Ltd., St. Hellens, UK og DIN rapport nr: 35156, Forschungszentrum D-Jülich. Oppfyller kravene i henhold til DIN /14 Klasse B1 (brennbarhetsklassifisering for gulvprodukter), rapport nr: a, FMPA Stuttgard, Tyskland, mars Produktdata Utseende/Farge Emballasje Komponent A: farget, flytende Komponent B: delvis gjennomskinnelig (hvit), flytende Kan leveres i et stort antall farger. Ved bruk av lyse farger som f.eks. gul eller oransje, kan produktet ha dårligere dekkevne og flere strøk kan være nødvendig for å oppnå et tilfredstillende resultat. Ved direkte solpåvirkning, kan malingen gulne noe over tid. Fargeendringen vil ikke ha innvirkning på kvaliteten utover det estetiske. Komponent A: Komponent B: Komponent A+B: 4,2 kg og 12,6 kg spann 1,8 kg og 5,4 kg spann 6,0 kg og 18 kg spann ferdig til bruk 1 Sikafloor W 1/5

2 Oppbevaring/Holdbarhet Ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje og ved riktig lagring, er holdbarheten minimum 12 måneder fra produksjonsdato. Oppbevares tørt mellom +5 o C o C. Beskyttes mot frost. Tekniske data Kjemisk base Egenvekt Tørrstoffinnhold Mekaniske egenskaper Kjemikaliebestandighet Varmebestandighet Epoksy, vannfortynnbar Komponent A: Komponent B: Komponent A+B: Ved +23 o C ~ 43 % (volum) / ~ 55 % (vekt) ~ 1,28 kg/l ~ 1,09 kg/l ~ 1,22 kg/l (DIN EN ISO ) Slitestyrke 65 mg (CS 10/1000/1000) (14 d / +23 o C) (DIN Taber Abrader Test) Bestandig mot en rekke forskjellige kjemikalier. Kontakt teknisk avdeling for egen Sikafloor resistensliste. Eksponering* Permanent Korttids maks. 7 døgn Korttids maks. 8 timer Tørr varme +50 o C +80 o C +100 o C Korttids fuktig/våt varme* opp til +80 o C når eksponeringen kun er sporadisk (steamrensing o.l.). *Uten samtidig kjemisk belastning. Systeminformasjon Systemoppbygging Ikke sugende underlag Normalt sugende underlag Sterkt sugende underlag 1 x Sikafloor -156 Maling Slett overflate Strukturert overflate På sandavstrødd underlag 1 x Sikafloor % (vektdeler) Fortynner C 1 x Sikafloor W + 5% (vektdeler) vann 1-2 x Sikafloor W 1-2 x Sikafloor W + 2 % Sika -Fortykningsmiddel T 2 x Sikafloor W NB! Ved tyngre belastninger benyttes Sikafloor -156 for priming og 2 strøk med Sikafloor W. 2 Sikafloor W 2/5

3 Forbruk System Produkt Forbruk Sikafloor % Fortynner C Sikafloor -156 Sikafloor W + 5 % vann 0,3-0,5 kg/m 2 0,3-0,5 kg/m 2 0,2-0,3 kg/m 2 Maling slett overflate 1-2 x Sikafloor W 0,2-0,3 kg/m 2 pr. strøk Maling strukturert overflate Maling på sandavstrødd underlag 1-2 x Sikafloor W + 2 % Sika -Fortykningsmiddel T 0,2-0,3 kg/m 2 pr. strøk 2 x Sikafloor W 0,4-0,6 kg/m 2 pr. strøk Ovennevnte forbruk er teoretisk og inkluderer ikke merforbruk p.g.a. overflateporøsitet, ruhet, søl og lignende. Bruksanvisning Underlag Forbehandling Temperaturer Underlagfukt Sparkling Blandingsforhold Blanding Påføring Overflaten skal være ren og tørr, fri for olje, fett, løse partikler og sementslam. Betongoverflater rengjøres best ved hjelp av sandblåsing, maskinsliping, fresing eller blastring. Før påføring skal det sikres at betongens vedheftsstyrke ikke er mindre enn 1,5 N/mm 2, at trykkfastheten er minst 25 N/mm 2 og at restfuktigheten i betongen er maks. 4 % (vekt). Ved tvilstilfeller utføres en test på et testareal. Under påføring og herding skal luft- og underlagstemperaturen være mellom +10 o C og +30 o C. Temperaturen i underlaget og uherdet produkt skal være minimum +3 o C over duggpunktet for å forhindre kondensering på overflaten. Relativ luftfuktighet (r.f.) må ikke overstige 75 %. Under arbeidets utførelse og etterfølgende tørkeperiode skal det sørges for god ventilasjon/utlufting (spesielt ved temp. <+13 o C), hvis ikke kan Sikafloor W tørke mangelfullt opp og gi misfarging/skjolder. < 6 % (vekt) fuktinnhold. Testmetode: Sika Tramex måleinstrument eller CM apparat. NB! Vær oppmerksom på oppadstigende fukt iht. ASTM (Plastfolie 1 x 1 m). Hvis fuktinnholdet i underlaget er høyere enn 6 % (vekt), benyttes Sikafloor EpoCem som midlertidig fuktsperre. Ved behov for sparkling - se produktdatablad for Sikafloor -156/157. Komponent A : B = 70 : 30 vektdeler. Komponent A omrøres grundig. Deretter blandes komponentene A og B i min. 3 minutter til homogen blanding uten fargeslør. Deretter helles blandingen over i et rent blandekar og gis en kort omrøring. Unngå for intensiv blanding for å minimere innblanding av luft i produktet. Benytt elektrisk drill påmontert blandespiral (ca omdr. pr. min). Før påføring må underlagsfukt, luft- og underlagstemperatur, r.f. og duggpunkt kontrolleres. Påføres med pensel, rulle eller svaber. Sørg for at primeren danner en kontinuerlig og porefri overflate. Ved behov påføres ytterligere et strøk. Maling Sikafloor W påføres med pensel, lofri malerrulle eller sprøyte. Sprøyte: Airless sprøyteutstyr (Trykk: ca. 300 bar, dyse: 0,53 mm - 0,21 tomme og vinkel 60 o ) Ujevn påføring kan medføre glansskjolder. 3 Sikafloor W 3/5

4 Supplerende bemerkninger Rengjøring Påføringstider/Potlife Ventetider mellom påføringer Herdetider Avfallshåndtering Sikafloor W skal ikke påføres underlag hvor det er fare for oppadstigende fuktighet. Nypåført Sikafloor W må beskyttes mot damp, kondens og vann i minimum 24 timer. Primeren påføres jevnt. Unngå ansamling av dammer. Sørg for å ha god ventilasjon ved påføring av Sikafloor W for å unngå herdeforstyrrelser. Temperatur og sug i underlaget kan påvirke glansgraden på påført produkt. Ukorrekt vurdering og behandling av sprekker/riss kan medføre redusert levetid samt at disse kan bli synlige gjennom belegget. For å oppnå ensartet farge, sørg for at Sikafloor W fra samme batchnummer blir påført på hvert enkelt areal. Verktøy og utstyr rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Sikafloor W 2,5 timer 2 timer 1 time Før påføring av Sikafloor W på min. 1 døgn 12 timer 6 timer Sikafloor -156 maks. 4 døgn 2 døgn 1 døgn Før påføring av Sikafloor W på min. 2 døgn 15 timer 10 timer Sikafloor W maks. 7 døgn 5 døgn 3 døgn Oppgitte ventetider kan bli påvirket av skiftende temperatur og luftfuktighet. Ved 75 % r.f. forlenges ventetidene med 24 timer. Etter grundig rengjøring og lett sliping kan gjenbehandling med Sikafloor W utføres, også etter lengre ventetider enn angitt. Sikafloor W Gangbar ~ 2 døgn ~ 15 timer ~10 timer Lett belastbar ~ 5 døgn ~ 3 døgn ~ 2 døgn Fullt belastbar ~10 døgn ~ 7 døgn ~ 5 døgn Oppgitte ventetider kan bli påvirket ved skiftende temperatur og luftfuktighet. For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad. Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen, og betaler gebyr for all produktog forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning. Rengjøring/Vedlikehold Metode NB! Helse, miljø og sikkerhet For å bevare utseende på gulvet etter påføring av Sikafloor W må det rengjøres jevnlig med egnet rengjøringsmetode og rengjøringsmiddel. Det anbefales å etterbehandle med en gulvpolish. Ved å påføre en gulvpolish vil denne beskytte malingen og holde malingen pen i lengre tid og forlenger dermed holdbarheten. Det er utarbeidet egen rengjørings- og pleieveiledning for Sikafloor W. Alle opplysninger i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Aktuelle målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll. Se tilhørende HMS-datablad. Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon. Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre internettsider: 4 Sikafloor W 4/5

5 Construction Produktansvar CE Merking Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: Den harmoniserte europeiske standarden EN Beleggmaterialer og gulvbelegg Beleggmaterialer Egenskaper og krav definerer krav for beleggmaterialer til bruk på gulvkonstruksjoner innendørs. Strukturelle belegg eller malinger som f.eks. bidrar til å øke lasteevnen til konstruksjonen er ikke med i denne standarden. Herdeplastbaserte beleggsystemer og sementbaserte belegg faller innunder denne spesifikasjonen. Disse skal CE-merkes iht. vedlegg ZA. 3, tabell ZA. 1.5 og 3.3 og tilfredstille kravene i mandatet til Construction Products Directive (89/106): 04 1) EN SR-B1,5 Sika Deutschland GmbH Kornwestheimerstraße D Stuttgart Primer/maling (systemer iht. produktdatablad) Brannklasse: Avgivelse av korrosive substanser: (Herdeplastbelegg) Tetthet mot væsker: Slitestyrke: Vedheftsstyrke: Inntrykksmotstand: Lydisolering: Lydabsorbering: Varmebestandighet: Kjemikaliebestandighet: 3) SR B 1,5 1) Siste to siffer i årstallet da merkingen ble fastsatt. 2) I Tyskland benyttes fortsatt DIN Tilfredstiller klasse B2. 3) = Ingen verdi. 4) Ikke avstrødd med kvartssand. Sika Norge AS Industriveien 22 Postboks SKYTTA Norge Tel Fax Sikafloor W 5/5

Høyelastisk polyuretan tynnbelegg

Høyelastisk polyuretan tynnbelegg Construction Produktdatablad Dato: 06/2006 Sikafloor -400 N Elastic Høyelastisk polyuretan tynnbelegg Produktbeskrivelse Beskrivelse Anvendelsesområder Egenskaper Testrapporter er en høyelastisk, løsemiddelholdig,

Detaljer

Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm.

Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm. Product Data Sheet 11/2014 01 08 03 03 001 0 000027 Sika Level-140F N Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm. Construction Beskrivelse Anvendelsesområder Sika Level -140F

Detaljer

Trinnlydsdempende system for tregulv

Trinnlydsdempende system for tregulv System Produktdatablad Versjon 09/2010 Identifikasjons nr.: 02 05 02 03 004 0 000004 Sika AcouBond System Trinnlydsdempende system for tregulv Systembeskrivelse Bruksområder Sika AcouBond System består

Detaljer

1-komponent elastisk fugemasse og lim

1-komponent elastisk fugemasse og lim Construction Produktdatablad Dato: 10/2012 Identifikasjons nr.: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 FC + 1-komponent elastisk fugemasse og lim Produktbeskrivelse Sikaflex -11 FC + er en 1-komponent,

Detaljer

weber.floor 130 Core Produktfordeler Produktbeskrivelse Underlag Produktspesifikasjon

weber.floor 130 Core Produktfordeler Produktbeskrivelse Underlag Produktspesifikasjon Produktfordeler Avretting av betongunderlag og flytende konstruksjoner, til bruk i tykkere sjikt, i våtrom, boliger, kontorer, næringsbygg og offentlige lokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

"3 in 1" Teknisk Informasjon

3 in 1 Teknisk Informasjon "3 in 1" Teknisk Informasjon KORROSJONSBESKYTTELSE POWER COAT 3 IN 1 TILFREDSSTILLER KRAVENE I DIN EN ISO 12944 Power Coat 3 in 1 tilfredsstiller kravene i henhold til DIN-ISO 12944-6 for alle seks korrosjonskategorier

Detaljer

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Rev. 00 Selskap med sertifisert kvalitetssikringssystem ISO 9001/2008 CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Legging av naturstein Herder raskt Binder raskt vann i krystaller Fleksibelt

Detaljer

PRODUKTPROGRAM. www.ardex.no

PRODUKTPROGRAM. www.ardex.no PRODUKTPROGRAM 2013 www.ardex.no ARDEX GLOBALT Australia ARDEX Australia Pty. Ltd. Unit 7/20 Powers Road, Seven Hills New South Wales 2147 Tlf.: +61 (0) 2 98519199 Faks: +61 (0) 2 96745621 www.ardexaustralia.com

Detaljer

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-7 REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION Mapefer EN 1504-7 To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering BRUKSOMRÅDE Rustbeskyttelse

Detaljer

Teknisk faktablad. StoColor Sil In Konserveringsmiddelfri helmatt innvendig silikatmaling, glans 2, våtslitasjeklasse 2 og dekkevne 2 iht.

Teknisk faktablad. StoColor Sil In Konserveringsmiddelfri helmatt innvendig silikatmaling, glans 2, våtslitasjeklasse 2 og dekkevne 2 iht. Konserveringsmiddelfri helmatt innvendig silikatmaling, glans 2, våtslitasjeklasse 2 og dekkevne 2 iht. EN 13300 Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Optisk helmatt iht. EN 13300 Tekniske data Underlag

Detaljer

Kerapoxy Design. KLASSIFISERING I HENHOLD TIL 13888 Kerapoxy Design er en RG-klassifisert reaktiv (R) fugemasse for fliser (G).

Kerapoxy Design. KLASSIFISERING I HENHOLD TIL 13888 Kerapoxy Design er en RG-klassifisert reaktiv (R) fugemasse for fliser (G). I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER Kerapoxy Design EN 12004 EN 13888 REAKSJONSLIM FOR KERAMISKE FLISER POLYMER BASERT FUGEMASSE Tokomponent, dekorativ, syrebestandig

Detaljer

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no HEY'DI RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omfatter de produkter som benyttes i forbindelse med selvutjevnende

Detaljer

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber

Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber Guide for vedlikeholdseksperter Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber Løsninger for vedlikeholdseksperter Vi i Henkel er klar over hvilke utfordringer du møter med hensyn til vedlikehold

Detaljer

Ultratop Stucco. Ultratop Stucco benyttes for å fylle mikroporer som dannes på overflaten på herdet Ultratop, og påføres umiddelbart etter slipingen.

Ultratop Stucco. Ultratop Stucco benyttes for å fylle mikroporer som dannes på overflaten på herdet Ultratop, og påføres umiddelbart etter slipingen. Porefyller bestående av spesielle hydrauliske bindemidler til tetting av mikroporer som oppstår etter de første slipestegene på Ultratop BRUKSOMRÅDER Ultratop brukes på gulv av Ultratop der overflaten

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv Nr. 6 FOKUS på tre Overflatebehandling av tregulv SEPTEMBER 2008 Lut - Kalk - Såpe Olje Olje/voks - Lakk - Maling For å unngå feilbehandlinger, presenteres en rekke nyttige tips Til overflatebehandling

Detaljer

Innhold. Takk for at du valgte Hempel!

Innhold. Takk for at du valgte Hempel! Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet 6 Verneutstyr 8 Forbehandling av overflaten 13 Påføringsmetoder

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

Behandling ( Strie / Tapet / Belegg / Maling) helsparkling, maling

Behandling ( Strie / Tapet / Belegg / Maling) helsparkling, maling Prosjektperm Tiltakets navn: NCC Adresse: QUADRATUREN G. nr.: B. nr.: Festenr.: / Seksjonsnr.: Postnummer: Sted: Dato: 20.03.2007 ANL.NR.313166 Ansvarlig for kontroll av utførelsen Navn: Malerservice Norge

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser MURKATALOGEN 2003 Anvisning P? Renhold og vedlikehold av keramiske fliser Metoder, midler og utstyr 1 Innledning.......................... 3 2 Renhold i byggefasen................. 4 2.1 Krav til renhold

Detaljer

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN INNHOLD LIDENSKAP OG FART - FOR AT DU SKAL KUNNE NYTE DE GODE STUNDENE PÅ VANNET Det handler om lidenskap. Om ekte båtglede for ekte båtfolk. Om å være godt forberedt

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Kerapoxy. To-komponent syrefast epoxy fugemasse og lim (leveres i 26 farger) til fugebredder på minst 3 mm

Kerapoxy. To-komponent syrefast epoxy fugemasse og lim (leveres i 26 farger) til fugebredder på minst 3 mm I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER Kerapoxy REAKSJONSLIM EN 12004 FLISER FOR KERAMISKE POLYMER EN 13888 BASERT FUGEMASSE To-komponent syrefast epoxy fugemasse og lim

Detaljer