NY vareeksport v. XML-eksport av varedata

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY vareeksport v. XML-eksport av varedata"

Transkript

1 NY vareeksport v og import for NOBB Eksport er en funksjon hvor vareeier kan eksportere ut informasjon som er registrert på varene. Import er en funksjon for vareeiere for å importere varer og priser fra en Excel eller xml-fil inn til NOBB. Skal man oppdatere både varer og priser fra samme fil må importen kjøres to ganger. Det er nå mulig å importere filer som kun inneholder en kolonne med endring (f.eks. Lang varetekst) og en med NOBB-nr. For at dette skal fungere må kolonneoverskriften være korrekt i henhold til databasen og kolonnen med NOBB-nr MÅ alltid være med. Benytt malen for å finne korrekt overskrift. Det er også mulig å flytte varer fra en modul til en annen. Velg riktig Excel-eksport av varedata Vareeier har mulighet til å eksportere data direkte fra løsningen. Både egne varer, prisgivervarer og priser kan eksporteres. Ved eksport av eksisterende artikler som for eksempel skal redigeres før import tilbake til NOBB. Velg Vareeksport 2.6 eller 6.0. Forskjellen på disse to formatene er hvor mye informasjon som eksporteres pr. artikkel. Dette vil si at versjon 6.0 eksporterer nesten alle tilgjengelige felter mens versjon 2.6 tar de gamle feltene, dvs de tilgjengelige feltene pr For import av det nye formatet må filen lagres som.xlsx (Office 2007). Skal alle varene eksporteres trykk på knappen Eksporter i menylinjen. Ønsker man kun et utvalg må disse markeres før eksportvalget, marker de varene som skal eksporteres og trykk deretter på eksporter-knappen. Ved valg av alle, eksporteres både egne varer og prisgivervarer. Etter noe tid vil Excel åpnes med den eksporterte informasjonen, hvor lang tid dette tar avhenger av antall varer som skal eksporteres Ved import av enkeltfelter skal NOBB-nr alltid være med. Kolonneoverskriften MÅ være korrekt i henhold til databasens beskrivelse. XML-eksport av varedata Skal alle varene eksporteres trykk på knappen Eksporter i menylinjen. Ønsker man kun et utvelg må dette gjøres før valget, marker de varene som skal eksporteres og velg så eksporter - knappen. Velg Vareeksport (Xml) i nedtrekksmenyen på format. Trykk så på eksporter - knappen. Ved valg av alle, eksporteres både egne varer og prisgivervarer. Etter noen noe tid vil Excel åpnes med den eksporterte informasjonen. Filen må nå lagres. Feltbeskrivelsen er beskrevet i kapittelet Import av data til NOBB. NOBB eksport/import - brukerveiledning Dato Side 1

2 Import av data til NOBB For å gjøre førstegangs innlegging av data (vareinformasjon) for en vareeier og senere forenkler vedlikeholdet av denne informasjonen, finnes en funksjon for import av varer som heter Importer (Vimport). Vareeier har mulighet til å importere den Excel-filen som er eksportert fra NOBB. Det finnes per i dag to maler for import av nye varer/priser som skal benyttes mot NOBB VE. Importmalene til Excel-dokumentene (vare eller pris) er tilgjengelig på importbildet. Trykk på knappen Velg så malen for vare eller pris. Vare-malen kan benyttes til både vare- og prisjusteringer, husk at importen da må kjøres to ganger hvis begge deler er endret. Først for vareimport, så for endringer av priser. Ved nyregistrering via import vil prisen bli importert. OBS: Husk at dersom man benytter Excelfil til import må dette være en.xls fil for versjon 2.6 eller en.xlsx fil for versjon 6.0 Ved å velg linken åpnes et nye varer mal vil det først komme et spørsmål om dokumentet skal åpnes/lagres, hvis man velger åpner, vil Excel-arket som åpnes, ser slik ut De røde kolonneoverskriftene indikerer de feltene som må fylles ut før importen kan gjennomføres. Holder man musepekeren over de røde feltene vises et infofelt som forteller hva som menes med feltet. Ønsker man å benyttet den åpnede filen, må dokumentet lagres (filen må få et navn). Finn filen ved hjelp av finn-knappen Velg hva som skal importeres og trykk på Importer-knappen Husk at hvis det skal importeres både vare- og prisendringer må importen kjøres to ganger. Når importen er ferdig, varsles dette med en melding som sier hva som er importert og hva som feilet. Hvis en varelinje feilet, så er varen IKKE importert, loggen må sjekkes. Dette gjøres ved å trykke på knappen Vis logg Åpne loggen Linjenummeret i loggen henviser til hvilken linje varen har i excelarket som ble benyttet til importen. NOBB eksport/import - brukerveiledning Dato Side 2

3 Feltbeskrivelse for importfil Vareeier har mulighet til å eksportere data direkte fra løsningen som kan benyttes til redigering av tekster og prise for så å importere filen til NOBB. Her forklarer vi først de viktigste begrepene, feltbeskrivelsen kommer på de neste sidene. Ved opprettelse av nye varer er det enkelte felter som må være med, se side 5. Det er mulig å kun oppdatere ett felt i NOBB, ved import skal da NOBB-nr og den endrede kolonnen være med. For at importen skal fungere MÅ feltbeskrivelsen være med som kolonneoverskrift. Kolonneoverskriften MÅ være korrekt ved import. Varenr.: Varetekst 1: Varetekst 2: Lang varetekst: Internt modulnr.: Prisenhet: Prisindeks: Spesialvare: Pk1_Type: PK1_BestårAvEnhet: Pk1_Antall: Vareeiers artikkelnr. Må fylles ut på ny vare Den enkelte vares (artikkels) beskrivelse, unik pr vareeier. Må følge NOBBs krav til varetekst. All relevant informasjon om den enkelte artikkel skal inn i varetekst 1. Vareteksten skal begynne med beskrivelse av produktet. Er unik for vareeier og må fylles ut. En fortsettelse av varetekst 1. Kan brukes til å utdype evt. forkortelser i varetekst 1. Trenger ikke fylles ut (kan være blank). Skal beskrive hele artikkelen uten fokortelser. Kan være vareeiers egen varegruppenr. Knytter varer med samme internt modulnummer til samme modul. En modul er en samling varer som «naturlig» hører sammen. F.eks. der beskrivelse er den samme men dimensjon er forskjellig. Må fylles ut. Modulene MÅ opprettes manuelt i NOBB før import av varer. Enhetsbetegnelse i forhold til prisen. D.v.s. om prisen er oppgitt i STK blir prisenheten STK. Det er kun NOBBs gyldige enhetsbetegnelser som kan brukes. Bruk samme enhet som benyttes i deres eget system for fakturering. Prisen på varen i forhold til prisenhet. Husk at prisene skal oppdateres i henhold til NOBB Kjøreplan. Skal kun benyttes på varer der mål ikke kan oppgis (for eksempel et vindu produsert etter kundens mål). En vanlig artikkel skal registreres med pakninger som inneholder GTIN-nr og mål/vekt. Pakningstype 1. I NOBB må hver vare ha minst en pakning. Alle pakninger som kan selges, både fra vareeier og i handelen skal registreres. Selv om pakningen ikke kan kjøpes fra vareeier skal den registreres, velg da at den ikke kan bestilles. Den enheten denne pakningen består av. På pakning 1 er det prisenheten som skal velges. Det antall varer denne pakningen består av i forhold til enheten i PK1_BestårAvEnhet. Er pakningsinnholdet 1 skal det stå 1 Pk2_BestårAvEnhet Består av enheten på pakning 2 er alltid enheten til pakning 1. Pk2_Antall: Det antall varer denne pakningen består av i forhold til enheten i PK1. GTIN-nr I NOBB kan GTIN-nr registreres med 8, 12, 13 og 14 siffer. GTIN-14 kan kun registreres på D- og T-pak. Følgende felter kan IKKE importeres Antall D-pak (pr. lag) Gjelder kun på pakning Pall Maks stablevekt (kg) Gjelder kun på pakning Pall Avgift Transportmerking Ny modul Modul- og varebeskrivelse Sletting av en verdi gjøres ved å benytte spesialtegn i cellen: # alene betyr slett verdi. Celler som er tomme blir ignorert. Felter som ikke kan slettes, ignorerer verdien # Det kan opprettes maks 10 pakninger i filen. NOBB eksport/import - brukerveiledning Dato Side 3

4 Feltnavn i Excel Maks lengde Må fylles ut når ny vare Beskrivelse Vareeier Angir om dere er vareeier eller prisgiver (Ja/Nei). VareNr Ja Vareeiers varenr. Det artikkelnr. vareeier har på denne varen ProdVareNr Ja Produsentens varenr. Det artikkelnr. produsenten har på denne varen. Er som oftes likt VareNr. ErNRFVare Hvis varen har et NRF-nr. da Ja, Kan være blank. NRFnr Artikkelens NRF-nr dersom det finnes. Skal ellers IKKE brukes. NOBBNr 8 Blank ved førstegangs innleggelse. Ved oppdatering gjøres oppslag på NOBBnr før vareeiers varenr. Varetekst 1 35 Ja Må fylles ut. OBS! Husk NOBBs krav til varetekst og regelverket Varetekst 2 35 Tilleggsinformasjon til varetekst 1 LangVaretekst 100 Beskrivelse av varen uten forkortelser( settes lik NRF-varetekst for NRF-varer). Unik for vareeier. IntModulNr 8 Kan være vareeiers egen varegruppenr. som brukes internt hos vareeeier. Moduler må opprettes manuelt i NOBB først. (Må ikke forveksles med NOBBs varegruppestruktur.) NOBBModulNr 8 Ja NOBB modulnr. Blir tildelt når modulen lagres i NOBB. Prisenhet 3 Ja Varens enhetsbetegnelse i forhold til pris. Kun tillatte enheter i NOBB kan brukes. MÅ ha samme enhet som den enheten varen faktureres i til kunden. Pris NOBB prisindeks på artikkelen. PrisFraDato Hvilken dato NOBB-prisindeks gjelder fra Valuta Angi valuta (bruk internasjonale valutakoder) for NOBB-prisen. Blank = NOK Lagerfort Ja Ja/Nei. Om varen kan bestilles (lagervare), eller må produseres først (endret fra På bestilling ). Spesialvare Varer uten spesifisert mål og uten forpakningsnivå. Ja/nei, kan være blank. Når blank må varen ha F-pak. TaalerFrost Tåler artikkelen frost under transport/lager. Ja/nei, kan være blank HarHoldbarhetsDato Har artikkelen hopldbarhetsdato. Ja/nei, kan være blank UtgaarDato Når varene skal opphøre, påføres en utgår dato. DD.MM.YYYY ErstattesAv Påfør det nye NOBB-nr denne varen skal erstattes av. Svane Miljømerke. Har artikkelen Svanemerket. Ja/nei, kan være blank Blomsten Miljømerke. Har artikkelen EU-blomsten Ja/nei, kan være blank NAAF Har Norges Astma og Allergiforbund merkeordning Ja/nei, kan være blank FSC Sertifisering av skogbruksaktivitet.ja/nei, kan være blank PEFC Skogsertifiseringssystem. Ja/nei, kan være blank Pk1_Type 3 Ja Pakningstype for pakning nr 1. Pakningstype for pakning nr 1. Minste salgbare enhet (også fra butikk). Bruk NOBB enhetsbetegnelse. PK1_PakningsKl Pakningsklasse F-, D-, T-, PSE-pak. Minste salgsenhet (PK1) skal ha pakningsklasse F, varen må ha et GTIN-nr. PK1_BestaarAvEnhet 3 Ja Hvilken enhet denne pakningen består av i forhold til prisenheten. Pk1_Antall Ja Det antall enheter pakningen består av i forhold til prisenheten PK1_Bestillbar Ja Ja/nei. Angir om kunden kan bestille denne pakningen. PK1_Lagerfort Er denne pakningen lagerført hos produsent. Pk1_GTIN 13 Det GTIN-nr (tidligere EAN-nr.) denne pakningen har. Pk1_Hoyde Pakningens høyde i meter (brutto). Pk1_Bredde Pakningens bredde (dybde) i meter (brutto). Pk1_Lengde Pakningens lengde i meter (brutto). Pk1_Volum Pakningens Volum i kubikkmeter. Blir beregnet hvis høyde/lengde/bredde er registrert. Pk1_Vekt Pakningens vekt i kilo Pk2_Type Den enhet pakning nr 2 skal ha. Skal være D-pak T-pak eller PSE-pak Pk2_GTIN 14 Det GTIN-nr (tidligere EAN-nr.) denne pakningen har, kan være 8, 12, 13 eller 14 siffer. Osv (Samme som PK1 men skal hete PK2) PK3_ Type 1 Den enhet pakning nr 3 skal ha. Kan være T-pak eventuelt PSE-pak Osv (Samme som PK1 men skal hete PK3) NOBB eksport/import - brukerveiledning Dato Side 4

5 NOBB enhetsbeskrivelser Forkortelse med beskrivelse av alle typer gyldige enheter (forpakningstyper/prisenhet) i NOBB Enhetskode ARK BK BLO BOX BUL BNT BØT CEN CM CON DM DSP DUS ESK FAT FL G HPL HL CEN KAN KRT KAS KG KOL M3 M2 KVL LAS LGD LTR LM M MM MPK PAK PAL PAR PAT PP PLA POS RUL RØR SEK SET SNL SPA STK T TON TRM TUB MIL Beskrivelse ARK BLISTERKORT BLOKK BOKS BULK BUNT BØTTE 100 STYKK (brukes kun som prisenhet) CENTIMETER CONTAINER DESIMETER DISPLAY DUSIN ESKE FAT FLASKE GRAM HALVPALL HEKTOLITER HUNDRE STK KANNE KARTONG KASSE KILOGRAM KOLLI KUBIKKMETER KVADRATMETER KVEIL LASS LENGDE LITER LØPEMETER METER MILLIMETER MULTIPAKKE PAKKE PALL PAR PATRON PLASTPAKKE PLATE POSE RULL RØR SEKK SETT SNELLE SPANN STYKK TIME TONN TROMMEL TUBE TUSEN STYKK (brukes kun som prisenhet) NOBB eksport/import - brukerveiledning Dato Side 5

Excel åpnes automatisk når eksporten er ferdig generert, hvor lang tid dette tar avhenger av antall varer som skal eksporteres.

Excel åpnes automatisk når eksporten er ferdig generert, hvor lang tid dette tar avhenger av antall varer som skal eksporteres. Ved å trykke på knappen «Eksporter» (på menylinjen) kan man eksportere ut dataene på en eller flere varer til ulike filformater (Excel og XML). Ved å trykke på knappen «Importer» kan man lese varedata

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning

Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon 2311 4400 Telefon NOBB support 2311 4470 e-post: post@nobb.no

Detaljer

NOBB på web for brukere

NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO www.nobb.no Revidert 28.07.2011 Side 2 Dato 28.07.11 NOBB på web brukerveiledning

Detaljer

NOBB Regelverk. for registrering av vareinformasjon for vareeiere

NOBB Regelverk. for registrering av vareinformasjon for vareeiere NOBB Regelverk for registrering av vareinformasjon for vareeiere Revidert: 24.09.2007 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27 Postboks 6823 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf. 23 11 44 00 NOBB Supporttlf. 23

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING. NRF Produktdatabase 2.0

NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING. NRF Produktdatabase 2.0 NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING NRF Produktdatabase 2.0 NRF Produktdatabase 2.0 Norske Rørgrossisters forening Support: Norske Rørgrossisters forening Postboks 6317 Etterstad 0604 OSLO Besøksadresse: Karoline

Detaljer

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Versjon 0.8 Oppdatert 10.06.2014 Vedlikeholdes av Norwegian Advisory Services AS post@noads.no Side 1 av 14 Innledning Denne dokumentasjon er ment å

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning EPD-basen Alt du trenger å vite om EPD-basen

Brukerveiledning EPD-basen Alt du trenger å vite om EPD-basen Brukerveiledning Alt du trenger å vite om Tradesolution AS Brynsveien 13 Boks 454 Økern 0513 OSLO TLF. 22 97 12 20 FAX. 22 97 13 47 www.tradesolution.no epd@tradesolution.no Versjonsnummer: 2009, v 3.7

Detaljer

Brukerveiledning EPD-basen

Brukerveiledning EPD-basen Brukerveiledning Alt du trenger å vite om Tradesolution AS Brynsveien 13 Boks 454 Økern 0513 OSLO TLF. 22 97 12 20 FAX. 22 97 13 47 www.tradesolution.no epd@tradesolution.no Versjonsnummer: 2009, v 3.7

Detaljer

NOBB for vareeier - brukerveiledning Dato 6.12.10 Side 1

NOBB for vareeier - brukerveiledning Dato 6.12.10 Side 1 NOBB for vareeier - brukerveiledning Dato 6.12.10 Side 1 Opprettet: 4.01.2011 Revidert 09.08.2011 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27 Postboks 6823 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf. 23 11 44 00 NOBB Supporttlf.

Detaljer

Opprettet: 10.01.2011

Opprettet: 10.01.2011 Opprettet: 10.01.2011 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27 Postboks 6823 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf. 23 11 44 00 NOBB Supporttlf. 23 11 44 70 Faks: 22 11 44 01 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Leverandør - EPD-basen - handel Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Grunndataprosjektet Opprettet: 11. juni 2002 Versjon: 3.2 Revidert: 21. januar 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem www.dagfinn.edb.com Versjon 1.1.9 - januar 2011 Innholdsfortegnelse Velkommen til Dagfinn... 3 Krav til utstyr... 3 Hjelp brukerstøtte

Detaljer

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06.

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06. Brukerveiledning NOBB Mediabank - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer Sist oppdatert 09.06.08 INNHOLD ORD OG BEGREPER 5 FØRSTEGANGSINNLEGGELSE 9 SYMBOLER MED TILHØRENDE

Detaljer

Mamut Import/Eksport

Mamut Import/Eksport // Mamut Business Software Mamut Import/Eksport Contents Mamut Import/Export 4 Import fra Excel 6 Importassistenten 6 Data å importere 6 Knytte filens kolonner til felt 7 Uriktige verdier 7 Velge data

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Kort veiledning for transportkjøpere

Kort veiledning for transportkjøpere Kort veiledning for transportkjøpere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Startsiden Menyvalg og oversikter Registrere Transportoppdrag Velg aktører Kjøper (Oppdragsgiver) Leverandør Fra juridisk

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Mamut Import/Eksport. Innhold

Mamut Import/Eksport. Innhold Ver 9.1 Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport er et program som forenkler kommunikasjonen mellom Mamut Business Software og øvrige program. Mamut Import/Eksport inneholder flere forhåndsdefinerte formater

Detaljer