Fra Kirkebakken. Sommeren Sjømannskirken i San Francisco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Kirkebakken. Sommeren 2011. Sjømannskirken i San Francisco"

Transkript

1 Fra Kirkebakken Sommeren 2011 Sjømannskirken i San Francisco Les om: En suksesshistorie med lofot-lever Norsk cruiseskip-kaptein i San Francisco Karin Sveen og Peder Sæther Glimt fra vårens arrangementer Kirkens arbeid foregående år

2 nn_frakirkenbakken2011.indd 1 5/16/11 1:49 PM

3 Fra Kirkebakken Nyhetsbrev fra sjømannskirken i San Francisco Redaktør/layout: Håkon Sødal Trykk: PS Print Kontingent: 20 dollar (frivillig) Sjømannskirken i San Francisco The Norwegian Seamen s Church 2454 Hyde Street, San Francisco CA 94109, USA Tlf: Fax: Styre/Board of Directors The Norwegian Seamen s Church of San Francisco, California Knut A. Akseth, Chairman and President* Hans-Jørgen Svartvasmo, Chief Operating Officer* Håkon Sødal, Secretary* Frederick Collins, Treasurer* Mette A. Hopstock Åse Pettersen Bailey Sten Arne Rosnes Helge Taranrød Audun Myhre * Corporate Officers Stab Hans-Jørgen Svartvasmo, sjømannsprest/daglig leder Gro Sødal, vertskap Aud Irene Svartvasmo, web-redaktør Håkon Sødal, musiker/redaktør Lokalt ansatte Ingrid Maher, regnskapsfører Karen-Marie Maher, revisor Svensk assistent/diakon: Carina Hannus Sjømannskirkens hovedkontor Postboks 2007 Nordnes 5817 Bergen Tlf: For annonsering: Kontakt redaktøren, tlf: Epost: Forsidefoto: Liecel Tverli Scully San Francisco - et stykke Jerusalem! AV HANS-JØRGEN SVARTVASMO Nå er det sommer og pinsetid. På sjømannskirken har dyktige vikarer tatt over driften, mens vi som tilhører den faste staben, har vendt nesen mot Norge, mot ferie, familie og vennene hjemme. Sannsynligvis er det mange av dere også som er på vei over i sommermodus for noen måneder. Jeg sa at det er pinsetid. Pinsen er vår mest ukjente høytid i kirken. Samtidig er den viktig, og vi kaller gjerne pinsedagen for kirkens fødselsdag. Da var det nemlig samlet folk fra alle kanter i Jerusalem, og det var en herlig blanding av folk med ulike språk og kulturer slett ikke så forskjellig fra det som gjør San Francisco til den fargerike og spennende byen vi får leve i. I bibelen kan vi lese om at Den Hellige Ånd kom over alle som var samlet, slik at de kunne høre hverandre tale med et språk som alle kunne forstå. Gud hadde på en helt konkret og allikevel forunderlig måte vist dem at hans folk er ett folk uansett hvor de måtte komme fra. Denne opplevelsen av fellesskap ble begynnelsen for den kristne kirke som siden har spredd seg over hele jorden. Dette er fundamentet også for sjømannskirkens virksomhet, i verden for øvrig, som i San Francisco. Vi er her for å virkeliggjøre evangeliet om at Jesus Kristus forener alle troende i alle land. Sammen med våre søstre og brødre i de utallige kristne kirkene i denne fantastiske byen får vi del i Den Hellige Ånd som gjør oss til grener på ett og samme tre. På den måten blir vårt kjære San Francisco til et stykke Jerusalem.

4 Fra daglig leders årsrapport 2010 Sjømannskirken i San Francisco Søndag 20. februar var det menighetens årsmøte i sjømannskirken. Da fremla de forskjellige deler av virksomheten sine rapporter. Blant disse er også rapporten fra daglig leder/ sjømannspresten. Denne rapporten gir en helhetsoversikt over hvordan arbeidet har artet seg og fortsatt arter seg. Vi trykker den derfor i en lett redigert/konsentrert utgave i Fra Kirkebakken, både til orientering for kirkemedlemmene som ikke var på årsmøtet, men også til informasjon for andre som ønsker en presentasjon av hva som skjer ved sjømannskirken. Stabssituasjonen 2010 ble innledet med en uavklart stabssituasjon. Men den 19. mai 2010 fikk de fire nyansatte endelig beskjed om at de alle hadde fått innvilget sine søknader om visum. Sjømannsprest/ daglig leder, Hans-Jørgen Svartvasmo, ankom så San Francisco onsdag 26. mai og ble innsatt i stillingen den påfølgende søndag, 30. mai. Gro og Håkon Sødal, henholdsvis nytt vertskap og ny kirkemusiker/assistent, ankom 1. juni, og ble innsatt i sine stillinger den påfølgende søndag. Aud Irene Svartvasmo, informasjonsansvarlig/assistent, tiltrådte 1. august og ble innsatt den påfølgende søndag. Den faste norske staben består av to fulle stillinger og to 80%-stillinger til sammen 3,6 stillinger. I løpet av høsten ble det en løsning på personalsituasjonen også for den svenske menigheten, da deres nye assistent, Carina Hannus, fikk innvilget sitt visum. Hun ankom 1. desember og ble innsatt av Staffan Simonsson under den svenske gudstjenesten 12. desember. Med dette var en for menigheten i San Francisco - personalmessig meget utfordrende periode over. For øvrig er kirken i den heldige situasjon at våre lokale medarbeidere, renholder Thelma Leiva, regnskapsfører Ingrid Maher og revisor/rådgiver Karen Marie Maher, har vært stabile i sine stillinger gjennom denne perioden. Det er på sin plass å fremheve den innsats som er nedlagt av så vel hovedkontoret i Bergen, som den lokale menighet, for å sørge for en mest mulig normal driftssituasjon gjennom hele vakanseperioden. Dyktige vikarer og frivillige har sørget for at virksomheten har vært opprettholdt innenfor de fleste av kirkens aktiviteter. Fra Norge har John Victor Selle og Helge Schmidt vikariert i prestestillingen mens Marit Selle og Petra Halle Nystøl har vikariert som vertskap. I tillegg var Håvard Osland utlånt fra Los Angeles og fungerte som daglig leder/assistent et par måneder. Den siste tiden før ny stab var på plass fungerte kirkens styreleder, Knut Akseth, også som daglig leder. I forbindelse med avviklingen av sommerferien ble det sendt vikarer fra Norge. Hans Enger vikarierte som assistent mens Lasse Heimdal vikarierte som sjømannsprest/daglig leder og Katherine Heimdal, som ankom en uke etter sin mann, vikarierte som vertskap. Mellomrommet ble dekket opp av Liecel Tverli Scully. Et gledelig tilskudd til personalressursene har vært de frivillige som har henvendt seg til kirken med sine tjenester. I overgangen mai/juni hadde vi god hjelp av Halvor Mathias Eide, som hadde to ledige uker etter avsluttet semester på Berkeley, og i september meldte Marte Moen, en annen norsk student som var på ferie/leseopphold, seg til tjeneste. Hun sørget, sammen med lokale frivillige, for at kirken var åpen hele uken mens staben var i Tuscarora (på konferanse for sjømannskirkenes ansatte i USA). Fra slutten av november og ut året hadde vi en dansk volontør, Jette Arendts, som bidro tre dager i uken. I 2010 fikk vi flere henvendelser fra studenter som ønsket diakonipraksis hos oss, og to uker i november var to studenter fra høyskolen Diakonova, Hanne Tønnesen og Aina Marie Thomsgård på praksisopphold i kirken. Avtalen var at de skulle gå inn i vår ordinære virksomhet i perioden både som observatører og deltakere, og dette falt meget heldig ut. Studentenes tilbakemeldinger var entydig positive, og på bakgrunn av disse erfaringene har vi også takket ja til liknende henvendelser for Høsten 2010 har i stor grad vært en læringstid for staben, og på en del felt har læringskurven vært bratt. Menigheten har imidlertid vist stor imøtekommenhet og tålmodighet, og det skal godt gjøres å bli ønsket velkommen på en mere hjertelig og inkluderende måte enn det som har blitt den nye staben til del her i San Francisco. Virksomheten Foruten gudstjenester og kirkelige handlinger har kirken flere faste aktiviteter som alle har stabil og god oppslutning. Smårollingene møtes annenhver lørdag og teller vanligvis 5-15 barn, samt et tilsvarende antall foreldre. Student- og au pairmiddagene arrangeres første fredag hver måned. Fra en forsiktig oppslutning på høstens første studentmiddag, har det vært jevn økning i deltakerantallet, slik at det var om lag 70 på de siste arrangementene.

5 Au pairtreffene, som tradisjonelt har vært driftet av den svenske assistenten, har ligget nede i 2010, men er nå på trappene til å startes opp igjen av den nye svenske assistenten. Onsdagstreffet for foreldre med småbarn arrangeres hver onsdag formiddag. Oppslutningen svinger med antall barn i miljøet. Kvinnenettverket Huldra teller rundt 50 kvinner, hvorav ca 15 møtes til samlinger hver tredje fredag i måneden. Kvinneforeningen Tabitha har 55 medlemmer, der rundt 40 finner veien til deres månedlige møte i kirken. Konfirmanter har kirken både i Bay Area og i Calgary, fem på hvert sted - med oppstart i september Dette året har undervisningen foregått som en kombinasjon av sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg og månedlige samlinger i kirken for de fem som er basert i Bay Area. Norway Day Kirken bidro som tidligere med deltagelse på Norway Day-festivalen første helg i mai Der bemannet kirken en informasjonsstand. Tabitha drev kafeen med hjelp fra Huldra, og de hadde også sin butikk. Dette arrangement er en stor utfordring mht logistikk for både frivillige og stab. Under festivalen i 2010 forrettet pastor Helge Schmidt ikledd samarie og pipekrage ved en ekte norsk bondevielse med over 300 tilstedeværende under seremonien. 17. mai Kirken samlet i 2010 ca 300 personer til 17. mai-feiring på Crissy Field. Julen Julens arrangementer, gudstjenester, juletrefest, julemiddag hadde alle god oppslutning, med til sammen 185 besøkende på julaftens to gudstjenester og 85 deltakere på julaftensfeiringen - med middag. Fundraiser utsatt til 2011 På grunn av stabssituasjonen ble det ikke noe av Huldras tradisjonelle fundraiserfest i Julebasaren Derimot arrangerte Tabitha som vanlig sin årvisse julebasar i november sammen med staben. (Julebasaren er behørig omtalt i tidligere nummer av Fra Kirkebakken). Konserter og kulturarrangementer Kirken huset i som vanlig - både konserter og andre kulturelle tilstelninger. Pga. mange musikalske ressurser har staben, sammen med frivillige, bidratt med mange spennende musikalske innslag, både i gudstjenester og ved andre tilstelninger i kirken. Fra Kirkebakken Kirkens magasin Fra Kirkebakken har om lag 800 adressater i the Bay Area. I tillegg er bladet tilgjengelig som internettutgave. Etter at bladet lå nede i vårsemesteret, kom det igjen ut med to nummer høsten Internett Kirken driver et systematisk informasjonsarbeid med hjemmesider, og ukentlige nyhetsbrev som går på til omlag 700 abonnenter. Av ressursmessige- og strategiske grunner har vi sluttet med målrettede e-poster til spesielle målgrupper. En ny viktig informasjonskilde som ble opprettet i løpet av høsten 2010, er kirkens egen Facebook-side under sjømannskirkens Facebook-paraply. Den brukes både til løpende informasjon om virksomheten, og til påmelding til arrangementer. Vi har fått meget positive tilbakemeldinger på denne satsingen, og ut ifra antall treff på siden, ser vi at dette er et medium som når svært langt ut. Med bakgrunn i de erfaringer vi høster, og den rivende utviklingen med nye informasjonsmedier og sosiale medier, ser vi at det kan være naturlig å omprioritere deler av vår informasjonsstrategi, og dette er oppe til løpende vurdering. Besøkssteder utenom kirken Calgary: Ett besøk i Calgary i vårsemesteret, mens det ikke lot seg gjøre med besøk i høstsemesteret. Saratoga: Julegudstjeneste og juletrefest i samarbeid med Nordmanns-Forbundet. Scandinavian School: Besøk ca annenhver uke ved den svenske assistenten. Fiskeklubben: Deltagelse hver måned. The Norwegian Club: Etter invitasjoner og ved leilighet. Norway Day Festival: Kirken stilte med stand, Tabitha med kafé og salgsbod. Diverse arrangementer i det norske og svenske miljøet. Noen faste hjemmebesøk. Skipsbesøk Kirken hadde ingen besøk ombord i norske skip i Vi får informasjon om skip kun gjennom at mannskap tar kontakt med kirken. Det er ingen regelmessig trafikk som involverer norske sjøfolk i vårt område. Derimot hender det at det er maritime fagfolk fra norske bedrifter, spesielt innen høyteknologi, som har serviceoppdrag på skip som docker i San Francisco eller andre steder i Bay Area, og disse kommer kirken ofte i kontakt med. Økonomi Kirken har stabil og relativt god økonomi, og har også i 2010 klart seg uten driftsog investeringsstøtte fra hovedkassen i Bergen. Regnskapene viser økonomisk edruelighet, og forutsigbarhet. I løpet av 2010 ble noen av de resterende arbeidene fra renoveringen av kirke og prestebolig utført, men fortsatt gjenstår enkelte mindre enkeltposter. Også i den nye leiligheten i Vallejo Street ble det utført arbeider i 2010, hvor montering av nytt kjøkken var det mest omfattende. Leiligheten fremstår nå som meget up to date. Før jul var det to tilfeller av oversvømmelse fra tette avløpsrør, og dette nødvendiggjorde rørleggerarbeider i størrelsesorden $ Bortsett fra dette har det ikke påløpt større uforutsette utgifter. Styret har generelt sett svært god kontroll over kirkens økonomi og opererer med nøkterne og realistiske budsjetter. forts. neste side

6 Fra statistikken Gudstjenester (antall gudstjenester og antall deltagere): 2008: 57/ : 58/ : 54/2613 Døpte: 2008: : : 16 Nattverd (antall nattverdfeiringer og antall nattverdsgjester): 2008: 32/ : 29/ : 44/1250 Vielser/velsignelser: 2008: : : 22 Besøk i kirken (eksklusive basar, loppemarked og utleie; men inklusive gudstjenester og kirkelige handlinger): 2008: : : 8913 Kommentarer til statistikken: Også i deler av 2010 ble kirkens åpningstider noe preget av knappe stabsressurser, og dette reflekteres delvis i statistikken. På grunn av dette var det enkelte aktiviteter som ikke var i funksjon i vårsemesteret. Vi ser også at nedgangen i antall vielser ble videreført fra Når det gjelder nattverddeltakelse, har det vært en klar oppgang i antall gudstjenester med nattverd, og dermed også i det samlede antall. Dåpstall og konfirmanttall følger normale demografiske svingninger. Det mest signifikante avviket fra tidligere finner vi på samlet antall. Ifølge mine observasjoner henger dette primært sammen med at man i 2010 ikke har ført gudstjenestedeltakere som besøkende på leseværelse i tillegg til gudstjenesteregistreringen. På den annen side er det også helt ny stab ved kirken, og fortsatt er det nok noe registrering som glipper. Generelt er det riktig å si at oppslutningen om kirkens virksomhet er god og stabil. Mange reiser lange veier for å komme til kirke. Bygning og fysisk organisering Etter noen år med begrensede personalressurser og mange skifter i betjeningen, var det naturlig at den nye staben tok en gjennomgang av bygningsmessig og praktisk status. Suksessivt har det blitt ryddet og laget oversikt over innhold i kirkebyggets ulike rom. Vi arbeider nå med å lage en planmessig organisering av rom og inventar. Sammen med Bygningskomitéen har staben hatt en gjennomgang av kirkebygningen og de tekniske installasjonene. Dette har munnet ut i en statusrapport som i sin tur vil resultere i en vedlikeholdsplan på styrets bord. Beredskap På samme måte har vi gått inn i utfordringene knyttet til beredskap. De gode foreliggende planer er blitt oppdatert og ajourført, og sammen med generalkonsulatets stab gjennomførte vi en beredskapsøvelse i desember. Også beredskapsmateriellet er gjennomgått, registrert og supplert. Dokumentasjon Vi ser at det har vært gjort et beundringsverdig arbeid for å holde i hevd bygning og installasjoner gjennom årene. Samtidig er det behov for dokumentasjon, og det registrerings- og prioriteringsarbeidet som nå er foretatt vil gi oss bedre verktøy for å ivareta våre verdier. Det vil også være et nyttig redskap i kommende budsjettprosesser. Utblikk San Francisco er en spesiell by som øver en spesiell tiltrekning på mennesker fra alle kanter av verden, så også når det gjelder nordmenn. Hit kommer det mange turister, mange studenter, fagfolk innen høyteknologi og forskning etc. Ifølge diplomatiske kilder har California en helt dominerende plass når det gjelder norske studenter i USA. Bay Area, med sine mange universiteter; Berkeley, Stanford, San Francisco State University og University of San Francisco, samt Academy of Art University og Golden Gate University, tar imot en stor andel av disse. I tillegg er det også læresteder med norske studenter i Davis, Sacramento, Monterrey etc. Selv om tallene er noe usikre når det gjelder det til enhver tid korrekte antallet personer med norsk pass i området, kan vi regne med at det dreier seg om flere tusen personer. I tillegg regner man med at det finnes nærmere seksti tusen personer av norsk avstamning, eller waanabe Norwegians på strekningen fra Sacramento til San José. Kirken har helt ifra første stund vært velsignet med et stort tilfang av trofaste frivillige medarbeidere. Disse har i alle år nedlagt en stor innsats, og det har vært spesielt nyttig gjennom den lange perioden med vakanse og vikarer. Vi ser imidlertid at hovedtyngden av dette frivillige korpset begynner å trekke på årene, og det betyr at vi bør begynne å forberede oss på et generasjonsskifte som også vil strekke seg inn i de frivilliges rekker. Derfor er det gledelig å se at også de yngre generasjoner kjenner tilhørighet i - og ansvar for - kirken. Kvinnegruppen Huldra er forankret i kirken, og de engasjerer seg frivillig både med egne arrangementer og som støtttespillere i andre sammenhenger. Selv om de i unntaksåret 2010 ikke arrangerte fundraiser, bisto de Tabitha på julebasaren og Norway Day Festival. En gledelig erfaring fra 2010 var også at studenter lot seg utfordre til frivillig innsats i forbindelse med større arrangementer. Julaftensarrangementene, som i seg selv er en oppvisning i utfordende logistikk, forløp smertefritt og viste at mange også er villige til å stille opp og bidra ad hoc. Kirken i San Francisco nyter stor velvilje fra hele det norske miljøet i Bay Area. Vi opplever at våre tjenester er etterspurt og ønsket, og at mange har oppriktig omsorg for virksomheten og de ansatte. Kirken har i lang tid hatt brukere i alle generasjoner, og det er oppmuntrende at fast bosatte yngre i stadig større grad engasjerer seg. Ellers har kirken et godt grep på studenter, au pairer og andre unge i området. Mange småbarnsfamilier møtes på Smårollingene, og på formiddagstreffet på onsdager møtes mødre med små barn. Det er naturlig fortsatt å prioritere disse målgruppene, som for en stor del består av midlertidig bosatte landsmenn. Sjømannspresten i San Francisco besøkte Calgary en gang våren Det har imidlertid vært visse utfordringer med hensyn til kommunikasjonen, og det arbeides med å legge til rette for en regularitet i kontakten med den norske kolonien der. Dagens aktivitetsnivå ved kirken oppleves realistisk både i forhold til behov og personalmessige ressurser. Det fins tilbud til de fleste aldersgrupper, og aktivitetene treffer målgruppene. forts.

7 Personalnytt Endringer i staben Som enkelte kanskje har fått med seg, sluttet Aud Irene Svartvasmo i sin stilling i begynnelsen av juni. Hun reiser hjem til Oslo, til stillingen som ledende sykehusprest ved Diakonhjemmets sykehus, en stilling hun har hatt permisjon ifra. Her i San Francisco har hun hatt spesielt ansvar for informasjonsarbeid, spesielt nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook, som har blomstret i løpet av dette året. I tillegg har hun hatt ansvar for diakoni og studentkontakt, samt at hun har dekket en del av organistoppgavene. Vi takker for innsatsen og ønsker lykke til med gamlejobben i gamlelandet. I forbindelse med Aud Irenes retur til Norge, blir det visse endringer i staben. Håkon Sødal får sin stilling utvidet fra 80% til 100%. I tillegg er det lyst ut en timebasert lokal stilling på inntil 60%. Vi håper å ha vår nye medarbeider på plass etter sommerferien. Hans-Jørgen Svartvasmo Årsmelding forts. Aud Irene Svartvasmo takkes av for sin tjeneste ved sjømannskirken i San Francisco av Knut Akseth. Staffan takker av! Også i den svenske menigheten er det endringer i staben. Sjømannsprest Staffan Simonsson, som gjennom mange år har betjent den svenske kolonien her i San Francisco, avslutter sin tjenestetid i California og returnerer til Sverige. Staffan har vært en omtyckt prest, ikke bare Kirken vil også i årene framover være avhengig av de mange frivillige som hjelper til praktisk og økonomisk. Fortsatt er Tabitha vår ryggrad i dette arbeidet. Oppsummering og avslutning Heldigvis for alle parter er det nå en stabssituasjon som setter oss i stand til å utføre våre oppgaver på en god måte, og virksomheten er i godt gjenge. Med virksomheten i funksjon dukker også nye utfordringer opp. Vår deltakelse er ønsket på utallige arrangementer i regi av ulike norskrelaterte organisasjoner i Bay Area, og det er ikke alltid vi klarer å innfri alle ønsker. Samtidig utfordrer det oss også til å ha et kritisk blikk på våre prioriteringer. Med en delvis aldrende koloni vil det være både et ønske og et behov for å kunne opprioritere mulighetene for å få til hjemmebesøk. På samme måte har vi også fokus på barnefamilier og yngre barnløse par og enslige: Hvordan kan disse på best mulig måte finne sin plass i kirken? Det er god stemning i menigheten og optimisme og pågangsmot når vi nå igjen er fullt mannskap. Sjømannskirken nyter stor goodwill i de brede lag av den norske kolonien, og det er lite eller ingen ting å merke til tidligere tiders motsetninger. Samtidig opplever vi at det blir satt stor pris på at den nye staben poengterer at vi vil være kirke for alle. Det opplever vi også at kirken nå er. Når menigheten nå har full betjening igjen og virksomheten er tilbake i normalgjenge, er det på sin plass å uttrykke stor takknemlighet til alle som hver på sitt vis har bidratt til sammen å dra lasset gjennom en utfordrende periode. Dette gjelder alle frivillige medarbeidere, det gjelder de lokalt ansatte og det gjelder styret generelt og styreformann Knut Akseth spesielt. Uten deres oppofrende bidrag hadde dette ikke vært mulig var et spennende og godt år. Det har beredt grunnen for et godt jubileumsår i 2011 da fyller kirken 60 år. Hans-Jørgen Svartvasmo Sjømannsprest/daglig leder hos sin egen svenske menighet, men også blant nordmenn her i San Francisco. Vi ønsker ham lykke til med nye utfordringer hjemme i Sverige! Hans-Jørgen Svartvasmo

8 Et lite stykke Nord-Norge Med naturlighet som varemerke Av Liecel Tverli Scully og Håkon Sødal Når man står utenfor de nye lokalene til Nordic Naturals i Watsonville nær Santa Cruz, skulle man ikke tro at man befinner seg på det amerikanske kontinent. Her minner det meste om Bryggen i Bergen eller eventuelt havnebassenget i Ålesund. Ikke uten grunn! Noe av det norskeste norske har funnet veien over Atlanterhavet, over det amerikanske kontinent helt til Stillehavskysten: foredlet fiskelever fra Lofoten! Nordic Naturals heter bedriften, etablert av Joar Opheim i 1996; og produsent og leverandør av norskprodusert fiskeolje i et bredt sortiment produkter. Våren 2011 etablert i flunkende nye lokaler. Sjømannskirken var invitert til bedriftsbesøk her i begynnelsen av juni, og fikk av Nick Noloboff i markedsavdelingen en grundig og informativ omvisning rundt i det nye komplekset; og fikk også gjort seg nærmere kjent med både gründeren selv og filosofien bak Nordic Naturals. Hvem skulle trodd at norsk tran kunne bli en salgssuksess i USA og resten av verden? - Dette var inngangsspørsmålet da Trond Gilberg og Liecel Tverli laget en reportasje om Nordic Naturals i Fra Kirkebakken i Her ble gründeren og produktene behørig presentert for kirkebladets lesere. Men noe har skjedd siden den gang. Nå er det en realitet, det som var på det mentale og fysiske tegnebrettet i 2008: kvadratfot lagerplass (til forskjell fra de ni tusen man forlot da og firmaet flyttet for to-tre måneder siden), i tillegg til topp moderne kontorfasiliteter og store utviklingsmuligheter. Og med norsk arkitektur og norsk interiør som profil. Bare bølgeskvulpet mangler, så kunne man tro man var på den norske vestlandskysten et sted... (Foto: Liecel Tverli Scully) Det som slår en når en vandrer rundt i lokalene, er at her er vi nesten hjemme. Det flommer over av norsk kunst, særlig eldre fotografier fra Lofoten med Lofotfiske som et gjennomgangstema. Her er det norsk natur og norsk kystkultur i skjønn forening. Her blir man minnet om slitet som i sin tid gjorde Norge til en førsterangs fiskeeksportør og fremadstormende økonomisk og politisk selvstendig nasjonalstat. Her ser man de små og mellomstore fiskefartøyene, fartøyer som faktisk fortsatt står som et mønster for leveransene til Nordic Naturals. Hoveddesigner for det interiørmessige, ved siden av Joar Opheim selv, har vært Vivian Gunnerengen. Det er lagt vekt på miljø, ressursforvaltning, energiøkonomisering, sunnhet i luft, i tak og i vegger. Gjenbrukbare materialer, mobile løsninger og potensielt reversible opplegg. Alt skal peke i retning av naturlighet og bærekraft. På denne måten understrekes helse i omfattende forstand, langt utover selve salgsproduktene. Å ta tran uansett innpakning skal ikke være kompensasjon for et ellers ubevisst kosthold eller levesett. De naturlige elementene skal ligge som en selvfølge gjennom alt, når det gjelder selve fisket, trankokingen, frakten, pakkingen og leveringen, salg og bruk. Den bevisste kunde i dag vet å verdsette dette. Det er større fokus på renhet, helse, miljø og sikkerhet enn da bedriften tok sine første skritt for femten år siden. Joar Opheim har truffet godt. Produktene skal tale for seg selv, sier Opheim. Det kan være risikofylt med reklame-snarveier og billig PR.

9 Tran - er en olje som utvinnes av fiskelever, og som er rik på vitamin A, vitamin D og umettede fettsyrer. Tran er en av få naturlige kilder til vitamin D i kosten i Norge. Tran har også en høy konsentrasjon av omega-3 fettsyrer, som har gunstig effekt på kolesterolet og skal hjelpe mot depresjon. Fiskelever er basis for Nordic Naturals produkter, og foredlingen bygger på gammel kunnskap. Det gunstige med fiskelever som råmateriale, er at når den kokes, blir over halvparten til olje som kan videreforedles. Det er kanskje så mye som fire ganger så god kvalitet på den fisken som blir levert av mindre båter daglig enn leveranser fra større produksjonsskip som leverer sjeldnere. Dette er et premiss når det gjelder hvilken leveranse Nordic Naturals prioriterer. Kilde: Fra Kirkebakken 2008/Wikipedia/Joar Opheim Når produktene selv argumenterer, står de seg på lengre sikt. Det har da også vist seg at produktene har vunnet seg en naturlig plass i land etter land, ikke bare i California/USA. I dag selges Nordic Naturals-produkter i 37 land. Nå er det nye deler av Latin-Amerika som står på agendaen, særlig Brasil og Argentina. Det er ikke sikkert det går, forteller Opheim. Men det er verd forsøket! Og det gjelder å komme inn i de store matvarekjedene og bli en naturlig del av tilbudet også der. Det er ikke å ta hardt i når vi sier at det har lykkes for bodøværingen Joar Opheim, som fortsatt holder på sitt norske statsborgerskap. 140 ansatte i Watsonville og ytterligere 45 i San Diego sier sitt. Godt derfor, at Opheim også er en raus støttespiller både for sjømannskirken og andre idealistiske foretak i lokalsamfunnet. Noen Nordic Naturals-produkter er å finne i sjømannskirkens kiosk. Men særlig er gevinstene fra bedriften populære, når det avholdes basar og andre utlodninger i sjømannskirken. Et lite stykke Nord- Norge, kan vi kalle det: ikke sjokolade, vel å merke - men torskelever. Joar Opheim - bodøværing med suksess i California (Foto: Liecel Tverli Scully) Nordlendinger på Nordic Naturals-besøk (fra venstre): Olav Laksaa (fra Steigen), Gro Sødal (født i Narvik), Liecel Tverli Scully (født i Saltdal). Hans-Jørgen Svartvasmo (oppvokst på Andenes, på Nesna og på Trondenes).

10 Cruiseskip med norsk kaptein i San Francisco Gammel og ny tid: Crystal Symphony, med kaptein Giske på broen, passerer sjømannskirken og seilskuta Balclutha på vei ut av San Francisco Bay Den som har fulgt med på skipsfarten mellom Alcatraz og San Francisco den siste tiden, har registrert en rekke cruiseskip som har kommet og gått. San Francisco er nemlig utgangspunkt for flere cruiseselskapers turistopplegg mot Alaska. Frem til slutten av mai i år var hele 16 cruiseskip anløpt San Francisco havn, har vi fått vite. Og det vil fortsette utover sommeren og høsten. Gull verd for byen, og selvsagt gull verd for cruiseselskapene, som nok merker at finanskrisen setter reiselysten (eller reiseevnen) noe tilbake. Etter å ha vært ny stab ved sjømannskirken i San Francisco i ett år, var det en aldri så liten begivenhet da sjømannskirkens betjening fikk anledning til å møte kapteinen på ett av disse cruiseskipene, Crystal Symphony. Hans navn er Egil Giske, og han er den første ekte altså faktisk fungerende norske sjømannen vi har møtt i løpet av det siste året ved sjømannskirken. Det er jo i dag heller smått med norske sjøfolk - i forhold til storhetstiden noen tiår tilbake. Denne gang var det den sagnomsuste Fiskeklubben som var arena for samværet. Her ble kaptein Giske hedret med to av Fiskeklubbens ordener, som seg hør og bør for en norsk skipskaptein; til stor jubel for de øvrige tilstedeværende. Egil Giske kommer fra Valderøy utenfor Ålesund. Dvs: kommer fra er heller upresist. Giske bor der fortsatt, da hans tjeneste består av tre måneder på og tre måneder av. Så Valderøy er fast base. Siden 1985 har Giske seilt i cruisefart, og de siste ti år med Crystal Cruises. Dette er en geskjeft som har endret karakter gjennom årene i alle fall når det gjelder norsk betjening. Da han gjorde sine første turer, var det over tredve nordmenn blant mannskapet. Nå kan det kanskje være mellom to og fem, hvorav han er den ene. Alaska-turene med Crystal Symphony tar tolv dager. Etter retur fra de vakre strøk på vestkysten av Nord- Amerika er det landligge i kun noen få timer på havnen i San Francisco, før skipet stikker til havs igjen med nye passasjerer. Crystal Symphony kan ta i overkant av ni hundre passasjerer. På ferdene i sommer ligger belegget på et sted mellom 600 og 800 pr tur (i tillegg til betjeningen). Litt av et ansvar for en kaptein! Vi ønsker Egil Giske gode turer og sikre farter og lykke til videre som kaptein! Her videreføres stolte norske tradisjoner. Og selvsagt: Hjertelig velkommen innom både sjømannskirken i San Francisco og andre sjømannskirker der det måtte passe. Vi er fortsatt sjømannskirke!

11 En kulturpersonlighet og svært aktiv samfunnsbygger Karin Sveen om nordmannen Peder Sæther ( ) I mars i år holdt den norske forfatteren Karin Sveen foredrag i sjømannskirken i San Francisco, om den norske emigranten Peder Sæther (Sather). Foredraget tok utgangspunkt i egen hennes bok Mannen i Montgomery Street, som nylig er utgitt. Det norske miljøet i San Francisco-området har nok vært klar over at Peder Sæther spilte en betydelig rolle i The Bay Area i andre halvdel av 1800-tallet. Men det er først med Karin Sveens bok at dette, og mye annet knyttet til hans liv, er blitt skikkelig dokumentert. Boken gir en levende beskrivelse ikke bare av Peder Sæther, men også av hans samtid, som jo representerer pionértiden for California som del av The United States of America. Vi bad Karin Sveen svare på noen spørsmål etter hennes foredrag i sjømannskirken, for at også flere enn de fremmøtte skal bli litt kjent med hennes forskning knyttet til en av tidenes betydeligste norske personligheter her på Vestkysten. Karin Sveen, hva var det som gjorde deg så motivert når det gjelder å gå i dybden på Peder Sathers liv? - Det faktum at en norsk emigrant har vært medgrunnlegger av universitetet i Berkeley, et av verdens fremste. Ettersom jeg visste at de fleste nordmenn som emigrerte på 1800-tallet, ble bønder i Midtvesten, måtte monumentene over Peder Sather i Berkeley skjule livshistorien til en ekstraordinær emigrant. Det viste seg etter hvert å stemme. I oktober i fjor markerte universitetet 200-årsdagen for Peder Sathers fødsel, i samarbeid med det norske generalkonsulatet i San Francisco, med et seminar ledsaget av en jubileumsmiddag hos den svenske generalkonsulen Barbro Osher. Store deler av universitetsledelsen var til stede, og da jeg la fram mine funn på seminaret, ble min redegjørelse vurdert av professor Jan de Vries, en fremtredende forsker i emigrasjons- og finanshistorie. Han åpnet med å si at 98 prosent av mitt materiale var ukjent for ham. Nettopp dette har drevet meg: det paradoksale i at så lite viten fantes om livet til Peder Sather til tross for at navnet hans var så kjent. Mener du at du i dine undersøkelser har klart å finne frem det som er å finne når det gjelder dokumenter om Peder Sather? - Min erfaring er at kildene er spredte og sparsomme. Peder Sather var heller ingen kjent skikkelse mens han bodde i New York, fra 1832 til Det var først da han kom til San Francisco at navnet hans begynte å figurere i spaltene. Derfor har lesning av gamle californiske aviser vært en av mine hovedkilder. Brev han skrev hjem til Norge, er gått tapt, og hans nærmeste venn i Amerika, Anthony Drexel, bosatt i Philadelphia, brente alle brev før han døde. Mitt mål har rett og slett vært å gjøre Peder Sather kjent for en bredere offentlighet, og hvis noen har eller gjør nye og viktige funn, mottar jeg dem med den største glede! Var det noe som du ble særlig overrasket over i din forskning knyttet til Peder Sather og hans forhold til California? - Det at Peder Sather vitterlig var en av universitetets grunnleggere, viste at vi her ikke bare hadde med en bankmann å gjøre, men med en kulturpersonlighet og svært aktiv samfunnsbygger i en nyinnlemmet delstat. Han kunne likeledes knyttes til mange av samtidens berømte navn, som Leland Stanford og Hubert Bancroft, Henry Wells og William Fargo, Samuel Merritt og Biskop Kip, William T. Sherman som var general for nordstatshæren under borgerkrigen, og James Buchanan, presidenten som ble avløst av Abraham Lincoln. Peder Sather var allerede tidlig på 1840-tallet sterk motstander av slaveriet, og i California ble han en forkjemper for de svartes hele og fulle likestilling med hvite. Dette ga seg utslag i et vedvarende arbeid for å skaffe frigitte slaver arbeid, husrom og skolegang. Han var også en dypt troende og engasjerte seg i alt fra det nystartede California Academy of Sciences til å gi foreldreløse barn, sjøfolk og fattige et bedre liv. Det gjør ikke mannen mindre at han også var opptatt av å gi kvinner adgang til kunnskap og utdanning! Hvis noen andre skulle gå videre i forskningen omkring Peder Sather, hva burde man da gå nærmere inn på? (forts. neste side)

12 - Peder Sather hadde som immigrant en døråpner i familien Drexel, grunnleggerne av et av Amerikas største finansdynastier. Hvordan denne kontakten oppsto, er ikke kjent, og som nevnt er private brev brent. Alt som kan bidra til å kaste lys over forbindelsen Drexel/Sather, vil si noe om hvorfor Peder Sather kunne regne representanter for landets eliter blant sine venner. Svært mange av dem var frimurere, og et brev fra hans hånd tyder på at han selv var a masoner. Å få tilgang til frimurernes hemmelige gjemmer vil imidlertid være en vanskelig oppgave. Lett vil det heller ikke være å finne materiale om Sarah, Peders hustru gjennom 46 år, for ikke en gang deres etterkommere vet, så langt jeg har brakt på det rene, noe om hvem hun var, enn si hvor og hva slags familie hun kom fra. Bak i boken har jeg listet opp alle mine kilder, i håp om at de kan være til nytte for framtidige forskere. La oss håpe at mitt arbeid for å gjøre Peder Sather kjent kan utløse ny interesse for den bemerkelsesverdige nordmannen! Intervju: Håkon Sødal Karin Sveen (født 1948) er utdannet fra lærerhøyskole og universitet og debuterte som forfatter i Hun har vært medlem av Norsk Kulturråds Essayutvalg, Den Norske Forfatterforenings styre og Litterære Råd. Hun har skrevet dikt, romaner, noveller og essays, hvorav den siste, Frokost med fremmede, ble til under et års opphold i Berkeley i 2004/2005. Der skrev hun for første gang et essay om Peder Sather, og siden den gang har hun arbeidet med å lete etter det materialet som har lagt grunnlag for Mannen i Montgomery Street. Portrett av en norsk emigrant. I Norge har boka fått bred omtale i radio, tv og aviser. Her er Karin Sveen under foredraget i sjømannskirken i San Francisco tidligere i vår. Fra Kirkebakkens sponsorer: m WASH CLUB (LANDROMATS) Three full-service and/or self-service locations in Marin County Corte Madera [self-service only]: 512 Tamalpais Dr. Sausalito: 1905 Bridgeway Blvd. Tiburon: 1690 Tiburon Blvd. SAN FRANCISCO SHIPPING SERVICE, INC Fax Limousine Car Service Transportation for business and pleasure 24 hours a day, 7 days a week Worldwide Logistics Support j Lucky Travels Inc. Graphic Design - Fine Art - Illustration

13 Svenska Kyrkan Tack, Staffan! Välkommen, Pernilla! Söndagen den 12. juni tar Svenska Kyrkan San Francisco farväl av Staffan Simonsson, som under fem år har varit svensk kyrkoherde för San Francisco och Los Angeles. Staffan är en god förkunnare, och många svenskar har under hans tid sökt sig till kyrkan. Människor i behov av hjälp och tröst har fått besök. Staffan har också haft regelbunden kontakt med de svenska skolorna i Bay Area. Under hans tid har vi även haft gudstjänster i Los Altos och Danville, för att komma närmare många av de yngre familjerna som bor i Bay Area. Vi har haft våra reguljära gudstjänster i Sjömannskirken i San Francisco, och även ett antal speciella program, som firandet av svensk nationaldag, julvesper, Lucia etc. Vi uppskattar mycket samarbetet med staben i norska kyrkan och ser fram emot en fortsatt utåtriktad verksamhet med målsättning att nå skandinaver i området, bofasta samt även besökare. Vi har även tillfälle den 12. juni att möta vår nya kyrkoherde, Pernilla Håkansdotter Olsson, som officiellt tillträder sin tjänst i Kalifornien i augusti. Liksom Staffan kommer hon att bo med sin familj i Los Angelesområdet men besöka San Francisco varje månad. Vi gläds att Pernilla blir vår nya präst och välkomnar henne och hela hennes familj till Kalifornien. Lennart Swartz Ordförande i Kyrkorådet Svenska Kyrkan San Francisco Bokslut efter 59 månader I början av juli är det så dags för mig att flytta från Kalifornien och söka nya utmaningar på annat håll. Det blev totalt femtionio månader som svensk präst/ kyrkoherde i Kalifornien. Hur summera dessa nästan 5 år som gått? Jag väljer att ta fram några saker som alla börjar på bokstaven V. Värme Detta handlar inte bara om det yttre klimatet även om massor av sol, milda vintrar och annat här i Kalifornien gör livet både bekvämt och lite enklare. Ingen insnöad, igenisad bil, inga timmar av snöskottning eller igensnöade vägar. Det första som slog mig var värmen i det inre klimatet här i Kalifornien den vänlighet och det positiva lagom påträngande intresse för andra människor, som ytterst sällan går över gränsen till det överdrivet nyfikna eller närgångna. Butiksbiträdets Hi, how are you?, församlingsmedlemmars omsorg och konkreta omtanke är exempel på detta. Variation Jag tror inte jag har haft någon tjänst som varit så omväxlande och berikande som denna. En av de medarbetare jag arbetat med under tiden här formulerade det mer drastiskt Prepare for Chaos! Jag tror inte det funnits två veckor eller kanske inte ens dagar som varit exakt detsamma. De här åren har fyllts av möten med fascinerande människor och fantastiska livsöden. Ett arbete som innehåller allt från högtflygande teologiska diskussioner och djupa andliga erfarenheter till att laga toaletter. Våffel- / vardagskyrkan Det som gett starkast intryck är den roll som Utlandskyrkan spelar i många människors liv utomlands. Kyrkan här blir inte bara en religiös, utan en social, kulturell och andlig mötesplats där livets alla dimensioner vävs samman, där samtal över en kopp kaffe och några våffelhjärtan kan rymma så oerhört mycket. En närhet och en närvaro som församlingarna hemma i Sverige, kanske också i Norge, tyvärr saknar och ofta hindras att skapa. Tradition och kultur både inifrån och utifrån hänvisar där alltför ofta kyrkan till en särskild nisch för religiöst specialintresserade, medan kyrkan i Utlandet ofta har en annan och mer allmän roll i människors liv. Den attityden och upplevelsen vill jag bära med i det jag ska syssla med framöver vad än det nu blir. Med dessa rader vill jag också säga tack för alla goda möten, för värme och omsorg, inspiration och förböner. Tack till församlingsmedlemmar i både norska och svenska kyrkan, kollegor och frivilliga medarbetare som jag fått förmånen att dela de här åren med. Gud välsigne er alla! Svenska Kyrkan San Francisco tar farväl med Staffan Simonsson, som under fem år har varit svensk kyrkoherde i Kalifornien. Staffan Simonsson

14 Mors havrekjeks Denne oppskriften har vi fått av Inger Sjøvik, som har den fra sin mor. Den går langt tilbake i tid. Her trykker vi den i Fra Kirkebakken med Inger Sjøviks tillatelse, og vi har tillatt oss å presentere den på engelsk. Les derfor nøye på målene! 6 cups oatmeal (I use 1 minute quick oats) 3 ½ cups white flour 1 ½ cups sugar 2 ½ cups stick butter (use butter only) 1 cup milk 3 teaspoon harthornsalt ( hjortesalt, and it is Norwegian teaspoons) 1 tablespoon vanilla sugar 3 tablespoons warm water Directions In a large bowl, mix oatmeal with the milk and stir. Melt butter and add to the mixture. Put the harthornsalt in a cup and add the warm water, it will fizz a little. Then add to the mix. Then add all the dry ingrediences together and add to the oatmeal mix and blend it together well. Let stand ½ hr. or so before you roll out the dough that s been divided into a few big balls. Then cut out the shape and size you want. Can use a milkglass or any coockie cutter. Bake at 350 about 10 min depending on your oven. INTE RIO R LIGHTING & DESIGN Project Management Vivian Gunnerengen Interior Designer Norwegian Quality Interior Design Services Cell Office Fax Website: iald.biz Providing your custom construction solutions LCCSF.com

15 Julebasaren Bo lukseriøst og rimelig i San Francisco gjennom Sjømannskirkens hotellavtale! Suites at Fisherman s Wharf $149 one bedroom suite 2655 Hyde Street The Donatello Hotel at Union Square $129 (Sun-Thu) $135 (Fri-Sat) 501 Post Street Den tradisjonsrike julebasaren, som kvinneforeningen Tabitha står for hvert år, arrangeres i år fredag 18. og lørdag 19. november. Basaren avholdes, som før, fredag og lørdag før Thanksgiving (som i år faller på torsdag 24. november). Merk deg dagene allerede nå. Planleggingsarbeidet er godt i gang. Og som man kan se på bildet, er det til tider julestemning i kirkens arbeidsrom (galleriet), når damene forbereder gjenstandene sine for salg. Tips til gevinster? Julebasaren er kjent for å ha mange solide og flotte gevinster og salgsgjenstander. Her er det kvalitet som teller! Dette gjelder også effekter, gavekort osv. som blir donert av enkeltpersoner og bedrifter. Sjømannskirken har mange gode støttespillere som hvert år stiller med verdifulle ting til basaren. Men vi er også takknemlig for nye forslag til både salgsgjenstander og gevinster. Så har du forslag, eller har du bekjentskaper i forretningslivet som kan forespørres, så ta gjerne kontakt med kirken. Inn at the Opera $149 one bedroom suite $129 studio 333 Fulton Street hotels/inn_at_the_opera/ Slik gjør du: Internett: Bruk kodeordet NORSK for å få vår pris. Telefon: Be om The Norwegian Seamen s Church s rate. Kryssord-løsning, påskenummer P Å S K E L I L J E A P K O N E N Ø O I R E I S E T I P S A N T I P A T I E N L B U E P R I S F Y L A R S E N A L E T E R E M I T T E N E L T R I S T I K O N L E L L V I V I A N Sigrid Sundet, Walnut Creek, gikk av med seieren denne gang. Hun var også den som avslørte at ikke alt stemte i kryssordoppgaven helt mot slutten. Derfor en ekstra premie til henne, samtidig som kryssord-skaperen må ta seg sammen til neste gang! Det er siste korrektur som skal i trykken, ikke nest siste!

16 Den nye staben ved sjømannskirken var temmelig spente på hvordan 17. maiarrangementene ville forløpe i år. Ingen av oss hadde vært med på dette før, så en smule nervøsitet preget oppstarten av forberedelsene. Heldigvis forelå en utførlig rapport fra fjorårets arrangementer, der Kristian Akseth, Arne Morkemo og Knut Akseth stod for utarbeidelsen av hele logistikken; de to første primært når det gjelder picnic en på Crissy Field lørdagen før 17. mai, Knut Akseth også når det gjelder festsamværet i sjømannskirken på selve nasjonaldagen. Om konseptet for Crissy Field lot seg overføre til West Fort Miley var også et spenningsmoment. Men alt forløp etter planene, og med god hjelp av Knut Akseth, som sammen med Liecel Tverli Scully representerte kontinuiteten, og andre medhjelpere: Camilla Simensen, Jan Olav Gaudestad, Tove og Hermann Fjellvang og andre frivillige som tok et tak ad hoc - kom vi i havn. 17. mai-glimt Liecel og Aud Irene tok imot folk på West Fort Miley, 14. mai Knut Akseth holdt minnetale over falne fra Andre verdenskrig Lek for voksne og barn! Familien Bailey koser seg i sola! På selve nasjonaldagen i kirken 17. mai holdt generalkonsul Sten Arne Rosnes festtalen

17 Andre vårglimt Norway Day Festival, med kafé drevet av Tabitha- og Huldra-damene, salgsbod for Tabitha og informasjonsstand for sjømannskirken. Gode medhjelpere både på muskelsiden og den kreative siden bidrog til å gjøre kirken synlig - og kanskje smakelig - for besøkende. Den glade populærmusikeren og trompeteren Kai Robert Johansen gledet folk med sin trompetmusikk tidligere i vår. Det er ikke ofte det lyder trompetmusikk fra kirkens balkong! I mai hadde vi også besøk av den av utenlandssjefene i Sjømannskirken som har ansvar for USA, Helge Taranrød

18 Sjømannskirken seksti år Jubileumsfeiring oktober Jubileumskomiteen, som består av Knut Akseth, Ragnhild Collins, Dagfinn Kvale, Bettina von der Lippe, Hans-Jørgen Svartvasmo og Gro Sødal, har nå meislet ut hovedinnholdet i sjømannskirkens jubileumsfeiring, oktober. Flere detaljer vil bli gitt i nyhetsbrevene utover høsten, men her er hovedinnholdet i feiringen slik det ser ut i dag: 28. oktober 12.00: Tabithas jubileumslunsj, med tilreisende gjester : Filmkveld med visning av historisk materiale fra kirken. 29. oktober 14.00: Foredrag/seminar i kirken. Sjømannskirken i en ny tid. Hvorfor og hvordan kan vi være relevant som norsk kirke i San Francisco og betjene dagens brukere? 18.00: Festmiddag (påmelding). 30. oktober 11.00: Jubileumsgudstjeneste med stor jubileumskirkekaffe : Kulturarrangement: Det skjedde i Musikalske og andre glimt fra året sjømannskirken ble etablert. Velkommen - når den tid kommer! Historieskrift om sjømannskirken i San Francisco Bli med på gratulasjonslisten! Engelsk oversettelse I forbindelse med sjømannskirkens sekstiårsjubileum i høst planlegger vi å utgi Dagfinn Kvales bok Kirken ved Den gyldne port på engelsk. Det blir en redigert og noe konsentrert utgave av boken, da den opprinnelige utgaven fra 2001 var fokusert på og preget av femtiårsjubileet. Boken har vært etterspurt på engelsk av mange, og nå er anledningen der. Dagfinn Kvale vil stå bak oversettelsen. Boken planlegges utgitt i oktober, og vil foreligge i paperback. Tabula Gratulatoria I denne forbindelse vil vi gi venner av sjømannskirken i San Francisco anledning til å bli med i en gratulasjonsliste en såkalt Tabula Gratulatoria. Ved å betale inn 50 dollar til kirken innen 1. september, vil navnet (eller for ektepar: navnene) bli trykket i gratulasjonslisten bakerst i boken, og inkludere et eksemplar av boken. For bedrifter setter vi beløpet til 250 dollar. Gjør følgende: Send en sjekk eller levér kontanter i konvolutt til sjømannskirken i San Francisco (2454 Hyde Street, San Francisco, CA 94109), innen 1. september. Send ikke kontanter i posten. Det kan også betales med kredittkort ved besøk på kirken eller ved å ringe. The Seamen s Church s History in English Join the greeting list! English translation In connection with The Norwegian Seamen s Church of San Francisco s sixtieth anniversary this fall, we plan to publish Dagfinn Kvale s book Kirken ved Den gyldne port in English. This will be an edited and somewhat concentrated version of the book, as the original edition from 2001 was focused on and affected by the fiftieth anniversary. The book has been requested by many in English, and we are responding. Dagfinn Kvale will translate the book himself, which is planned for release in October. It will be available in paperback only. Tabula Gratulatoria In this regard, we will give friends of The Seamen s Church the opportunity to join Merk innbetalingen: Historiebok/Tabula Gratulatoria. Skriv tydelig hvilket/hvilke navn som skal føres i gratulasjonslisten. Avsenderadresse er også viktig, så vi har mulighet til å få kontakt. Vi håper på god respons på dette initiativet, både hos enkeltpersoner og bedrifter. Spørsmål om utgivelsen og Tabula Gratulatoria kan rettes til Håkon Sødal, adresse som til kirken, eller på e-post: Kommer på engelsk! a congratulatory list - a so-called Tabula Gratulatoria. By paying the $50 to the church by September 1, and providing the name (or for married couples: the names) will be printed in the greeting list, and includes one book. The amount is $250 for businesses. Do like this: Send a check or deliver cash in an envelope to The Norwegian Seamen s Church (2454 Hyde Street, San Francisco, CA 94109), before September 1st. Do not mail cash. You may also pay by credit card at the church or you may call. Mark the payment: History/Tabula Gratulatoria. Write clearly which name(s) is (are) to be entered on the greeting list. The sender address is also important, so we are able to communicate. We are hoping for a good response to this initiative, both from individuals and from businesses. Questions about this can be addressed to Håkon Sødal, address as to the church, or by

19 Kirkelige handlinger ved sjømannskirken i San Francisco Konfirmasjon 17. april 2011 Døpte: 24. april: Emma Jennie Greenwood, San José 15. mai: Stina Lucia Davidsdotter Sällström, San José 22. mai: Willow Brynn Ward, Lafayette 22. mai: Lila Shea Ward, Lafayette 29. mai: Mia Tallulah-Rose Purchase, San Luis Obispo Konfirmerte, 17. april: Linnea Laxo Limon, Oakland Knut Mathias Gaard Storvestre, Berkeley Sondre Borchgrevink, Monterrey Stine Marie Årestøl, Calgary Ingeborg Rismyhr, Calgary Viet: 9. april: Anna Maria Kirchhoff og Stig Brandvik, Oslo 16. april: Kate Agnes Smøraas og Øystein Gismervik, Fyllingsdalen 23. april: Anne Marie Try og Karl Magnus Laundal, Søgne 28. april: Camilla Anika Magnusson og Thomas Lennart Mikael Karlsson, Läckeby 12. mai: Helena Christina Söderström og Pär Fredrik Gunnar Parpe, Alta, Sverige 19. mai: Jade Ciara Oulette og Nils Daniel Roed, Woodstock, GA

20 Return Address: The Norwegian Seamen s Church 2454 Hyde Street San Francisco, CA Det skjer i sjømannskirken Juni: 18. kl Gudstjeneste 25. kl Gudstjeneste Juli 3. kl Gudstjeneste 3. kl Gitarkonsert 4. kl Feiring av USAs nasjonaldag 10. kl Gudstjeneste 17. kl Gudstjeneste 24. kl Gudstjeneste 31. kl Gudstjeneste August 7. kl Gudstjeneste 14. kl Gudstjeneste 19. kl Huldra 21. kl Gudstjeneste 25. kl Tabitha 28. kl Gudstjeneste 28. kl Orgelkonsert September 2. kl Studentmiddag 3. kl Smårollingene 3. kl Lørdagsgrøt 4. kl Gudstjeneste 11. kl Svensk gudstj. 15. kl Tabitha 16. kl Huldra 17. kl Smårollingene 17. kl Lørdagsgrøt 18. kl Gudstjeneste 25. kl Gudstjeneste 30. kl Studentmiddag Vi ønsker alle Fra Kirkebakkens lesere en riktig god sommer! Gitarduoen Frevo (Pål Granum og Andreas Karlsen) holder konsert etter kirkekaffen søndag 3. juli Organisten Linda Danielsson Hannus holder konsert i kirken etter kirkekaffen søndag 28. august

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Pris: 50 dhs pr stk, max 200 dhs for familien. Billettene selges også når du kommer.

Pris: 50 dhs pr stk, max 200 dhs for familien. Billettene selges også når du kommer. Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Denne uken i Dubai Søndag 8. mai: Åpen kirke kl. 11-14 kl 20.00 Kirkekoret øver Mandag 9. mai: Åpen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Sjømannskirkens ARBEID. Nr.1 2014. Kriseberedskap

Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Sjømannskirkens ARBEID. Nr.1 2014. Kriseberedskap Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Nr.1 2014 ARBEID Sjømannskirkens Kriseberedskap Takket være gaver fra dere trofaste givere hjemme i Norge kan vi være tilstede for mennesker

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00

Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00 Nyhetsbrev August 2014 s1 Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00 Trinn for trinn går vi gjennom hæklingens kunst. Du komponerer selv dit eget

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME Februar 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Fakta om oss og mål for tiden som kommer Etter at Jærkimen det tidligere lokallaget av

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no 1 Lykkeskapere Livets begivenheter handler om lykke, og ditt bryllup hører uten tvil hjemme her. Lykke under forberedelsene, lykke på selve dagen og lykke i ettertid. Det handler om å kunne ta inn hvert

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 2 2012 Sjømannskirkens ARBEID DIAKONI = nestekjærlighet i praksis DIAKONI = Omsorg sykebesøk Vaffelen åpner hjerter Vaffelen er så mye mer enn bare en vaffel for Sjømannskirken. Den åpner til den gode

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011. Vi trenger din hjelp!

Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011. Vi trenger din hjelp! Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011 Vi trenger din hjelp! Vi bygger ny sjømannskirke i Florida! Med mer enn 3 000 fast boende og 50 000 gjennom - reisende nordmenn i året, er behovet for en ny sjømannskirke

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge?

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge? Presentasjon Dette intervjuet er gjort med Saw Robert Aung (40), som er en flyktning fra Burma. Han tilhører den etniske befolkningsgruppen Kayain, fra Burma. Hans kone Kachin, kommer fra en annen etnisk

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Sjømannskirken 2009 Årsmelding 2009 1

Sjømannskirken 2009 Årsmelding 2009 1 Sjømannskirken 2009 Årsmelding 2009 1 Hjelper flere Stadig flere nordmenn reiser lengre, både i tid og avstand. Langt unna sine kjære og nettverket hjemme er Sjømannskirken til stede for å hjelpe når nøden

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer