Kvalitetshensyn for et legemiddel av naturlig opprinnelse vs kosttilskudd -erfaringer og utfordringer fra en produsent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshensyn for et legemiddel av naturlig opprinnelse vs kosttilskudd -erfaringer og utfordringer fra en produsent"

Transkript

1 Kvalitetshensyn for et legemiddel av naturlig opprinnelse vs kosttilskudd -erfaringer og utfordringer fra en produsent LMIs Kvalitetsdag Hilde M. Næss, VP Quality Affairs Gina Galligani, Sr Advisor and Director Regulatory Affairs Pronova BioPharma 1

2 AGENDA OM PRONOVA OG OMACOR LOVGIVNING OG MYNDIGHETER DEFINISJONER KVALITETSSTANDARDER OG RETNINGSLINJER DOKUMENTASJON TILLATELSER OG TILSYN KONKLUSJON 2

3 PRONOVA BIOPHARMA Pronova BioPharma is a global leader in research, development and manufacture of marine-originated omega-3 derived pharmaceutical products Pronova BioPharma s headquarters are located at Lysaker in Norway, while production takes place in the manufacturing facility at Sandefjord in Norway and in Kalundborg, Denmark. Production capacity has been increased several times in order to meet the demand. Pronova BioPharma's operating revenues in 2010 were NOK 1,644 million and the group employed the equivalent of some 297 full-time personnel 3

4 PRONOVA BIOPHARMA products supplied today: API Omega-3 acid ethyl esters 90 Drug product in bulk Manufactured under contract Drug product final packaging Packaged under contract 4

5 OMACOR /LOVAZA Omacor /Lovaza is the first commercialized product developed from Pronova BioPharma s active pharmaceutical ingredient (API). It is also the first and only EU and FDA -approved omega-3 derived prescription drug Omacor /Lovaza is approved in the USA as well as key European and certain Asian markets as an adjunct to diet for the treatment of elevated levels of triglycerides, and has also been approved in certain European and Asian markets for the secondary prevention of post-myocardial infarction in the period following the initial survival of a heart attack. High triglycerides (HTG) and post-myocardial infarction (Post-mi) therefore represent the group s two target segments based on indications. Pronova BioPharma s eight major geographical market segments comprise the USA, Italy, the UK, France, Greece, Spain, Germany, and Korea. Omacor and Lovaza are distributed in 46 countries through our network of strong, regional distribution partners. 5

6 Global presence: Omacor / Lovaza existing and future markets 6 6

7 PRONOVA OG KOSTTILSKUDD -erfaringer og utfordringer Inntil 2006 var EPAX et datterselskap av Pronova BioCare, skilt ut som eget forretningssegment og solgt til Austervold i forbindelse med rendyrking av Pharmasegmentet, navneendring til Pronova BioPharma Norge AS og etterfølgende børsnotering Lysaker, Norway, 11 November 2011: Pronova BioPharma ASA today announced plans to expand into the consumer healthcare market, enabling the company to further leverage the company's position as the world's largest manufacturer of highest grade omega- 3 derived products. 7

8 LOVGIVNING Regulations Decisions Directives Opinions LEGEMIDLER Recommendations Pharmacopoeia Regulations Directives Guidelines Recommendations Decisions Opinions MAT Kosttilskudd Food shall not include medicinal products within the meaning of Council Directives 65/65/EEC and 92/73/EEC 8

9 LOVGIVNING LEGEMIDDEL The EU legal framework for medicinal products for human use is intended to ensure a high level of public health protection and to promote the functioning of the internal market, with measures which moreover encourage innovation. It is based on the principle that the placing on the market of medicinal products is made subject to the granting of a marketing authorisation by the competent authorities (Quality, Safety, Efficacy) KOSTTILSKUDD The food law aims at ensuring a high level of protection of human life and health, taking into account the protection of animal health and welfare, plant health and the environment. The EU food law aims to harmonise existing national requirements in order to ensure the free movement of food and feed in the EU. Food law, both at national and EU level, establishes the rights of consumers to safe food and to accurate and honest information. 9

10 MYNDIGHETER LEGEMIDDEL SANCO (DG Health&Consumer) Institutions involved in EU law-making EMA (SANCO related agency), EDQM Nasjonale legemiddelmyndigheter Statens Legemiddelverk, Norge m.m. KOSTTILSKUDD Main institutions involved in EU law-making: European parliament Council of the European Union European commission SANCO (DG Health&Consumer) Institutions involved in EU law-making EFSA (SANCO related agency) Nasjonale matvaremyndigheter Mattilsynet, Norge Det sentrale, regionale eller lokale mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven, herunder forby import, eksport og omsetning eller pålegge tilbaketrekning fra markedet, isolasjon, avlivning, destruksjon, kassasjon, båndlegging, merking eller særskilt behandling. m.m. 10

11 DEFINISJONER LEGEMIDDEL Legemiddelloven gir uttrykk for at: 2 Med legemidler forstås i denne lov stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom. 4. Et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav, være effektivt og ved normal bruk ikke ha skadevirkninger som står i misforhold til forventet effekt. KOSTTILSKUDD FOR nr 755: Forskrift om kosttilskudd 3, I denne forskriften forstås med kosttilskudd: Næringsmidler som a) er beregnet til å supplere kosten, og b) er konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, alene eller i kombinasjon, og c) omsettes i ferdigpakket og dosert form beregnet til å inntas i små oppmålte mengder; som for eksempel kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulverposer, ampuller, dråpeflasker og lignende former for væsker og pulver. 12

12 DEFINISJONER, KVALITET Kvalitet (wikipedia) substantiv som betyr spesifikk eller særegen egenskap ved et objekt, en prosess, et kunstverk, et litterært produkt osv. I mer teknisk forstand brukes ikke begrepene god eller dårlig kvalitet, men derimot RETT kvalitet. Kvalitet i teknisk sammenheng angir samsvar med brukerens forventninger. Den korrekte definisjonen i henhold til ISO 9000 er: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. 13

13 DEFINISJONER, KVALITET LEGEMIDDEL Specifications (ICH Q6A): The suitability of either a drug substance or drug product for its intended use. This term includes such attributes as the identity, strength, and purity. Quality Assurance (QA) (ICH Q7): The sum total of the organised arrangements made with the object of ensuring that all APIs are of the quality required for their intended use and that quality systems are maintained. KOSTTILSKUDD/MAT Mattilsynet: Særnorsk og EØS-basert regelverk som stiller krav til blant annet ytre kvalitet (for eksempel merking, redelighet og markedsføring herunder krav til produktsammensetning for å kunne benytte en gitt varebetegnelse), spisekvalitet (for eksempel smak, lukt, konsistens, utseende og friskhet) og helsekvalitet (for eksempel innholdet og sammensetningen av næringsstoffer) for næringsmidler. 14

14 KVALITET Quality suitability for intended use Merking skal være i overensstemmelse med lovgivning (bruksområde, evt helse- og ernæringspåstander) i aktuelt marked Produkt skal inneholde det som angis i merking Produkt skal være sikkert Fritt for allergener Tilfredsstille eventuelle religiøse krav Sporbarhet tilbake til kilden Fritt for smittefare og mikrobiologisk kontaminering/vekst Fritt for miljøgifter og andre kontaminanter Trygt innenfor angitt holdbarhet osv Hvordan sikre kvaliteten? Forutsetter at produktets sammensetning er lovlig for aktuelt marked Kvalitetssystem Produksjonsstandard Kvalitetskrav til emballasje, innholdstoffer, doseringsform mm 15

15 KVALITETS- OG PRODUKSJONSSTANDARDER LEGEMIDDEL GMP ICH Eudralex Volume 4Good manufacturing practice (GMP) Guidelines. Part I - Basic Requirements for Medicinal Products Part II - Basic Requirements for Active Substances used as Starting Materials Part III - GMP related documents KOSTTILSKUDD Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon. Næringsmiddelhygieneforskriften - forskrift om næringsmiddelhygiene, som gjennomfører forordning (EF) nr. 852/2004. Animaliehygieneforskriften - forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, som gjennomfører forordning (EF) nr. 853/2004. Animaliekontrollforskriften - forskrift om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, som gjennomfører forordning (EF) nr. 854/2004. Akkreditering av kvalitetssystem Kosher Halal 16

16 TILLATELSER OG TILSYN LEGEMIDDEL KOSTTILSKUDD Det kreves tilvirkertillatelse fra Legemiddelverket for å tilvirke legemidler Tilvirkning omfatter produksjon, kvalitetskontroll og frigivelse av legemidler. Tilvirkningen kan være fullstendig fra råvare til bruksferdig legemiddel, eller delvis som for eksempel bare ompakking. Tilvirkere er underlagt regelmessige inspeksjoner fra Legemiddelverket. Som bevis på at tilvirkningen skjer i samsvar med EUs retningslinjer for god tilvirkningspraksis (GMP) utstedes det GMP-sertifikat. Virksomheter som tidligere ikke har hatt godkjenning, eller starter med en ny aktivitet må søke om det Næringsmiddelvirksomheter som skal godkjennes må tilfredsstille relevante krav i regelverket. Videre skal bedriften styre og kontrollere sine aktiviteter i henhold til en gjennomført fareanalyse basert på HACCP-metodikk. 3. Næringsmiddelhygieneforskriften, Artikkel 6 Offentlig kontroll, registrering og godkjenning Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal imidlertid sikre at virksomhetene godkjennes av vedkommende myndighet etter minst ett besøk på stedet når det kreves godkjenning i henhold til : 9. Tilsyn og vedtak (kosttilskuddsforskriften) Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder treffe vedtak etter 24 om særskilt smittesanering, 25 om stengning og virksomhetskarantene og 26 om tvangsmulkt. 23. Tilsyn og vedtak (Matproduksjon og mattrygghet) Det sentrale, regionale eller lokale mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven, herunder forby import, eksport og omsetning eller pålegge tilbaketrekning fra markedet, isolasjon, avlivning, destruksjon, kassasjon, båndlegging, merking eller særskilt behandling. 17

17 KVALITETSKRAV LEGEMIDDEL Regelverk Impurities Genotoxic Impurities Regelverk KOSTTILSKUDD Hvilke mineraler og vitaminer som kan tilsettes i produksjon av kosttilskudd, og krav til renhet av stoffene (EU) Råvarer Max. innhold av vitamin/mineral pr. anbefalt daglig dose kosttilskudd (nasjonalt) Ph. Eur. (mandatory) Residual solvents av animalsk opprinnelse Hvilke andre stoffer som er tillatt brukt i mat/kosttilskudd, og krav til renhet av stoffene - Food additives (incl. sweeteners, colours) - Food flavourings - Food enzymes - GMOs Retningslinjer Metal impurities Quality risk management TSE/BSE Max innhold for spesifikke forurensninger, restinnhold av legemidler og sprøytemidler (EU) Kvalitet av emballasjemateriale (EU+nasjonale særkrav) Mikrobiologisk kvalitet og TSE/BSE Dersom ikke regelverket omfatter renhetskrav til stoffer som er tillatt brukt i mat/kosttilskudd, kan renhetskrav etablert av internasjonale organisasjoner benyttes: CODEX Alimentarius, Ph. Eur., m.m. 18

18 KRAV TIL DOKUMENTASJON LEGEMIDDEL KOSTTILSKUDD Markedsføringstillatelse gis på grunnlag av en vurdering av preparatets kvalitet, sikkerhet og effekt Krav til søknadens innhold h)kjemisk, farmasøytisk og biologisk dokumentasjon, herunder beskrivelse av fremstillingsmåten, beskrivelse av kontrollmetoder anvendt av tilvirker samt et dokument som viser at tilvirker har tillatelse til å fremstille legemidlet i sin hjemstat Myndighetene vurderer ikke/godkjenner ikke vanligvis en kvalitetsdokumentasjon for et kosttilskudd. Produsent må selv sikre seg at alle innholdsstoffene i kosttilskuddet og emballasjemateriale er lovlig å benytte til mat/kosttilskudd, i de angitte mengder og med definert kvalitet. Mye lovverk å forholde seg til på EU nivå + nasjonale særkrav CEP (Certificate og suitability European Pharmacopoeia) 19

19 Forskjellen på legemiddel og kosttilskudd Nr juni 2011Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:1074 Variasjon i kvalitet Useriøse leverandører Det er viktig med kvalitetssikring og full sporbarhet av ingredienser for å sikre forbrukerens trygghet. I tillegg trenger produsenter av kosttilskudd bred kunnskap om virkestoffenes biotilgjengelighet og effekt for å kunne lage produkter av god kvalitet. Det er store variasjoner i både opptak og effekt i kroppen avhengig av formen virkestoffene leveres i. Kosttilskuddsforskriften har vedlegg som skal sikre at de kjemiske forbindelsene som brukes som kilde til vitaminer og mineraler er helsemessig trygge og foreligger i en form som kroppen kan ta opp. Jeg mener derfor at kosttilskudd fra seriøse leverandører i Norge ikke vil inneholde doser forbundet med negative helseeffekter og dermed er et bra og trygt alternativ for de fleste av dem som ikke får i seg anbefalte mengder av næringsstoffer gjennom sitt daglige kosthold..follows the principles of Good Manufacturing Practice (GMP) for FBI Det er ikke lovlig å hevde at kosttilskudd kan forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter. En slik markedsføring av et kosttilskudd skal føre til at det klassifiseres som legemiddel. Useriøse leverandører som markedsfører sine produkter med slike påstander, bidrar til økt misforståelse rundt kosttilskudd. Det finnes også eksempler på produsenter som har udeklarerte legemidler og/eller ikkegodkjente virkestoffer og urter i produktene sine. Bransjen arbeider i samarbeid med Bransjerådet for Naturmidler for å stanse disse aktørene, men det finnes i dag ikke gode ordninger for å få fjernet slike produkter fra markedet. Forhåpentligvis vil publisering av EUs forordning for helsepåstander kunne gi klarere retningslinjer og gjøre dette arbeidet enklere. Forordningen er ventet publisert mot slutten av the production of.. 20

20 KONKLUSJON Både legemidler og mat er et regulert område - har fokus på pasientsikkerhet og sikkerhet for forbruker. Regelverk for mat og legemidler er bygget opp forskjellig. Produsent av kosttilskudd er ansvarlig for produktets sikkerhet, og det er produsentens ansvar å sikre at innholdsstoffene og emballasjematerialet, kvalitativt og kvantitativt, er lov til å bruke i kosttilskudd i det aktuelle landet. Harmonisering av de nasjonale regelverk innen EU er kommet kortere for mat enn for legemidler EUs regelverk for mat er under kraftig utvikling viktig å følge med! Overgang til å produsere kosttilskudd i tillegg til legemidler innebærer bl.a.: Registrering og tillatelse fra Mattilsynet for produksjon av næringsmidler HACCP-analyser (vaskerutiner, krysskontaminering) Etablering av nye interne prosesser/rutiner/kvalitessytem 21

21 QUESTIONS? 22

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget av Thomas Nordby og Espen Bakken Oslo, 21. desember 2009 1 BAKGRUNN... 5 1.1 Miljøgiftsutvalgets

Detaljer

Hvordan sikres redelige opplysninger om maten vår?

Hvordan sikres redelige opplysninger om maten vår? LOV OG RETT, vol. 52, 7, 2013, s. 451 467 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online FAGFELLEVURDERT ARTIKKEL Hvordan sikres redelige opplysninger om maten vår? Av advokat Hans Peder Hvide Bang Artikkelen

Detaljer

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Rapport # 9 Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

Forord. Bergen 29. mai 2007. Laila Terese Alendal

Forord. Bergen 29. mai 2007. Laila Terese Alendal Forord Denne oppgaven handler om den amerikanske bioterrorloven (P.L. 107 108). Oppgaven er støttet med et stipend fra FHF. I samarbeidet med Jangaard Export som er representert med Knut Haagensen i Ålesund

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Masteroppgave i farmasi: Markedsføring av naturmidler en vurdering

Masteroppgave i farmasi: Markedsføring av naturmidler en vurdering Masteroppgave i farmasi: Markedsføring av naturmidler en vurdering Maria Høyland Tønnesen Senter for farmasi/ Kjemisk Institutt Juni 2008 FORORD Masteroppgaven ble gjennomført i perioden mai 2007 til

Detaljer

Vi vil i herværende notat også gjøre en analyse av den såkalte MSD-dommen fra EUdomstolen, samt EU-prosessen knytte til Informed Patient Initiative.

Vi vil i herværende notat også gjøre en analyse av den såkalte MSD-dommen fra EUdomstolen, samt EU-prosessen knytte til Informed Patient Initiative. Advokatfirma DLA Piper Norway DA Olav Vs gate 4 PO Box 1364 Vika N-0114 Oslo Norway T +47 2413 1548 F + 47 2413 1501 W www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA NOTAT Til: Legemiddelindustrien Kopi: Fra: Cecilie

Detaljer

Mastergradsoppgave i farmasi for graden cand. pharm. NATURLEGEMIDLER. Omsetning og lovgivning

Mastergradsoppgave i farmasi for graden cand. pharm. NATURLEGEMIDLER. Omsetning og lovgivning Mastergradsoppgave i farmasi for graden cand. pharm. NATURLEGEMIDLER Omsetning og lovgivning En kartlegging av salgsomfang og regulering av naturmidler og naturlegemidler i Norge 35 30? 25 20 15 10 5 0

Detaljer

NORSK DAMPSELSKAPS INNSPILL TIL REGULERING AV PERSONLIGE FORDAMPERE, E-VÆSKE OG RELATERT UTSTYR I NORGE

NORSK DAMPSELSKAPS INNSPILL TIL REGULERING AV PERSONLIGE FORDAMPERE, E-VÆSKE OG RELATERT UTSTYR I NORGE Dato : 13.04.2015 NORSK DAMPSELSKAPS INNSPILL TIL REGULERING AV PERSONLIGE FORDAMPERE, E-VÆSKE OG RELATERT UTSTYR I NORGE OM NORSK DAMPSELSKAP Norsk Dampselskap er en brukerforening for norske dampere.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

C 182. Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway. Standard for næringsgruppering. Standard Industrial Classification

C 182. Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway. Standard for næringsgruppering. Standard Industrial Classification C 182 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 ISBN

Detaljer

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 EKSPORT AV NORSK SJØMAT VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 Norsk fisk og sjømat eksporteres til ca. 140 ulike

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

Høringsnotat utkast til ny lov om kosmetiske produkter 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og forutsetninger for lovforslaget... 2 2.1.

Høringsnotat utkast til ny lov om kosmetiske produkter 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og forutsetninger for lovforslaget... 2 2.1. Høringsnotat utkast til ny lov om kosmetiske produkter 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og forutsetninger for lovforslaget... 2 2.1. Policy og forvaltning på kosmetikkområdet... 2 2.2. Kosmetikkregelverket

Detaljer

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon

Detaljer

Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser

Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser Rapport nr. 167 Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser Oppdatering av oktober 2008 RAPPORT-TITTEL Marked Internasjonal markeds- og industrianalyse for biomarine ingredienser.

Detaljer

Digitalstyrt fremstilling av protetiske konstruksjoner på tannlegekontor hvilke krav stilles?

Digitalstyrt fremstilling av protetiske konstruksjoner på tannlegekontor hvilke krav stilles? Digitalstyrt fremstilling av protetiske konstruksjoner på tannlegekontor hvilke krav stilles? JOHN E. TIBBALLS & BJØRN EINAR DAHL Summary Computer-controlled production of prosthetic constructions in the

Detaljer

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech 2009 M I L J Ø R A P P O R T M I L J Ø R A P P O R T een nv vi ri ro on nm me en nt ta al l rre ep po or rt t Innhold/Content 03 FORORD / INTRODUCTION 08 OPPDRETT NORGE / FARMING NORWAY 09 DETTE ER LERØY

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter.

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter. Til: Ideelt Nettverk Fra: Ansv. advokat: Advokatfirmaet AS Morten Goller Dato: 16. juni 2015 HANDLINGSROM FOR BRUK AV IDEELLE ORGANISASJONER 1. INNLEDNING Vi viser til anmodning fra Ideelt Nettverk om

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap og teknologi HOVEDOPPGAVE 2002

Fakultet for naturvitenskap og teknologi HOVEDOPPGAVE 2002 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemisk prosessteknologi HOVEDOPPGAVE 2002 Tittel: Emneord: Rammeverk for behandling av avfall

Detaljer

Høringsnotat. Ny narkotikaforskrift, endret dopingforskrift 1 og endret legemiddellov 23

Høringsnotat. Ny narkotikaforskrift, endret dopingforskrift 1 og endret legemiddellov 23 Høringsnotat Ny narkotikaforskrift, endret dopingforskrift 1 og endret legemiddellov 23 Innholdsfortegnelse 1. Innhold... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Gjeldende rett... 2 Legemiddelloven og narkotikaforskriften...

Detaljer

RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2014. Ernærings- og helsepåstander om næringsmidler - Forbrukerpakninger

RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2014. Ernærings- og helsepåstander om næringsmidler - Forbrukerpakninger RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2014 Ernærings- og helsepåstander om næringsmidler - Forbrukerpakninger 1 Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset prosjekt hvor

Detaljer

Annual report Årsrapport 2008

Annual report Årsrapport 2008 Annual report Årsrapport 2008 Contents Mission 3 Market outlook 4 Platform for success 6 Products and service offerings 9 Business models 10 CEO 12 Corporate governance statement 14 Board of directors

Detaljer

R A P P O R T ÅPENT MØTE 10. FEBRUAR 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Biopatenter og. EUs patentdirektiv BIOTEKNOLOGINEMNDA

R A P P O R T ÅPENT MØTE 10. FEBRUAR 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Biopatenter og. EUs patentdirektiv BIOTEKNOLOGINEMNDA R A P P O R T ÅPENT MØTE 10. FEBRUAR 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Biopatenter og BIOTEKNOLOGINEMNDA EUs patentdirektiv Bioteknologinemnda Bioteknologinemnda er et frittstående, regjeringsoppnevnt

Detaljer

Myten om et integrert tilsyn; en studie av Mattilsynets etablering og drift

Myten om et integrert tilsyn; en studie av Mattilsynets etablering og drift Myten om et integrert tilsyn; en studie av Mattilsynets etablering og drift T ORKEL G RAHM-HAGA S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING B ERGEN D ESEMBER 2007 Notat

Detaljer

OSLO, 01.10.2014 FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKHOLFORSKRIFTEN (ENDRINGER I REKLAMEBESTEMMELSENE) HØRINGSUTTALELSE FRA VBF. Helse- og omsorgsdepartementet

OSLO, 01.10.2014 FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKHOLFORSKRIFTEN (ENDRINGER I REKLAMEBESTEMMELSENE) HØRINGSUTTALELSE FRA VBF. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no OSLO, 01.10.2014 FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKHOLFORSKRIFTEN (ENDRINGER I REKLAMEBESTEMMELSENE) HØRINGSUTTALELSE FRA VBF

Detaljer

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi)

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) 220911 Agenda Kort om påstandsforordningen Formål Hva er nytt med påstandsforordningen? Påstander

Detaljer