Mikrober - en framtidig bærekraftig fôrressurs.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mikrober - en framtidig bærekraftig fôrressurs."

Transkript

1 Mikrober - en framtidig bærekraftig fôrressurs. Liv Torunn Mydland Odd Helge Romarheim, Thor Landsverk, Anders Skrede, Fabian Grammes, Stanko Skugor, Trond Storebakken, Anne- Helene Tauson, Karl Shearer, Ståle Helland, Åshild Krogdahl, Anne Marie Bakke, Margareth Øverland Aquaculture Protein Centre, CoE Department of Animal and Aquacultural Sciences Norwegian University of Life Sciences

2 Mikrobielle råvarer et stort potensiale Omtrentlig produksjon av protein per døgn. Okse, tid til å doble biomassen: 1-2 måneder En 500 kg okse produserer ca. 0,5 kg protein per døgn Soyabønner, tid til å doble biomassen: 1-2 uker 500 kg soyabønner produserer ca kg protein per døgn Gjærsopp, tid til å doble biomassen: minutter 500 kg gjærsopp kan produsere 50 tonn protein per døgn

3 Fremstilling av mikrobielle råvarer Bakterier Methylococcus capsulatus Gjærsopp Kluyveromyces Mikroalger Phaeodactylum tricornutum Flere mulige kilder for substrater til mikrobiell vekst: Naturgass (metan) eller biogass Biomasse/biprodukt fra treforedlingsindustri og landbruk Sollys + CO2

4 Produksjon av bakteriemel Metan Metanotrofe bakterier dyrket på naturgass (metan) Methylococcus capsulatus Oksygen Ammoniakk Mineraler Fermentor Bakteriemel Kjemisk innhold Råprotein (inkl. ca 10% nukl.syrer) 70% Lipider (fosfolipider) 10% 2 m 2 gass gir 1 kg bakteriemel 1% av norsk gasseksport dekker behovet til hele den norske oppdrettsnæringa

5 Produksjon av gjær Restavfall/sidestrømmer fra jordbruk, skogbruk og industri (cellulose/hemicellulose) Enzymer Pentoses Ethanol Hexoses Oxygene Minerals Kjemisk innhold: Råprotein 45-55% Lipider 10-20% Yeast Rhizopus oryzae, Pichia spp., Kluyveromyces spp

6 Produksjon av mikroalger Omega-3 Sunlight Water CO 2 Minerals Kjemisk innhold Råprotein 25-50% Lipider 10-25% Nannochloropsis oceania Isochrysis galbana Phaeodactylum tricornutum Chlorella vulgaris

7 BAKTERIEMEL Laks; effekt på vekst og fôrutnyttelse ab abc b bc b c a ab a a Kilde: Aas et al. 2006, Aquaculture 259, Mengde bakteriemel (%)

8 BAKTERIEMEL Laks; effekt på protein avleiring 60 b b b 50 a a , Mengde bakteriemel, % Kilde: Aas et al. 2006, Aquaculture 259,

9 Protein digestibility (%) GJÆR. Proteinfordøyelighet, laks a a FM Yeast 1 Yeast 2 Yeast 3 Feed, % FM CU KM SC Fishmeal Yeast biomass a b + Gelatinized potato starch, Fish oil, Gelatin, Cellulose, Premix and Y 2 O 3 The diets were formulated to be isonitrogenous and isolipidic. APC, 2012, submitted

10 Tilvekst, fôrutnyttelse og proteinavleiring hos laks fôret med gjærsopp Tilvekst (%) og fôrforbruk (kg/kg) Protein avleiring, (%) a FM CU KM SC FM CU KM SC Kilde: APC, 2012, submitted

11 % CP digested % CP digested % CP digested Proteinfordøyelighet av mikroalger Nannochloropsis oceania Phaeodactylum tricornutum Isochrysis galbana CP_dig Nannochloropsis 100 Phaeodactylum tricornutum 100 Isochrysis galbana y = -0,5233x + 87,844 R 2 = 0, % algae inclusion in feed y = -0,0777x + 87,639 R 2 = 0, % algae inclusion in feed y = -0,69x + 87,806 R 2 = 0, % algae inclusion in feed

12 Planteråvarer i fiskefôr øker risikoen for mage-tarm lidelser Hypotese: Bakteriemel. har funksjonelle egenskaper som gir positiv effekt på fiskehelse A: Fiskemel Normal tarm Fôring med mye soyamel gir: B: Soyamel Soya-indusert enteritt Betennelse i baktarm Redusert fôropptak, vekst og fordøyelighet Redusert enzymaktivitet og gallesalt-nivåer i tarm

13 Effekt av bakteriemel på betennelse i baktarm hos laks N= 15 fisker per ledd Fôr Normal tarm Fiskemel Soya-indusert enteritt 20% Soyamel 30% Bakteriemel 20% Soya & 30% Bakteriemel Fisk med normal tarm (%) Fisk med enteritt (%) Kilde: Romarheim et al., 2011, Journal of Nutrition

14 Transkripsjon i laksetarm Bakteriemel hemmer uttrykk av en rekke gener involvert i mage betennelses responser i baktarm MI RNA ekstraksjon Microarray chip Hybridisasjon blindsekker midttarm baktarm Down > , , >32 Up BPMSBM_I I1 Fiskemel Bakteriemel Bakteriemel & Soy Soy BPMSBM_II3 BPMSBM_V1 BPMSBM_V2 BPMSBM_V3 BPMSBM_ XII2 BPM_I1 BPM_I2 BPM_VI1 BPM_VI2 BPM_XXII1 BPM_XXII3 FM_III1 FM_III2 FM_VIII1 FM_VIII2 FM_XXI2 FM_XXI3 SBM_IV1 SBM_IV2 SBM_VII2 SBM_VII4 SBM_XI1 E3 ubiquitin-protein ligase LINCR -0,79-0,81-1,05-1,15-0,49-1,77-0,78-1,39-0,80-1,15-1,18-1,80-0,88-1,19-1,72-1,64-1,02-2,03 3,68 4,24 4,43 4,34 4,95 TNF decoy receptor -0,38 0,75-0,19-0,77 0,52-0,10-0,55 0,17 0,22-0,72 0,78 0,32-0,90-1,05-0,29-0,88-0,97-0,59 0,29 1,42 0,90 1,10 0,92 Arginase-2, mitochondrial precursor -0,16-0,78-0,91-0,90-0,78-1,16-0,82-0,19-0,54-0,54-0,64-0,86-0,50-0,81-0,37-1,22-0,82-0,81 2,13 3,13 2,68 2,96 1,91 Annexin A1-0,38-2,91-0,46-0,16-0,07-1,72-0,52 0,52 0,38 0,25-1,77-0,24-0,86-1,84 0,66-3,19-0,61-0,11 2,50 2,59 3,24 2,34 2,39 non-specific cytotoxic cell receptor -0,05 0,02-0,19-0,40 0,10-0,07-0,24-0,07-0,29-0,46-0,25-0,31-0,56-0,36-0,41-0,48-0,61-0,26 0,76 1,04 0,95 1,02 1,12 protein-1 Transcription factor AP-1 0,09-0,01 0,57-0,32-0,32 0,18-0,41-0,16-0,54-0,50-0,34-0,53-0,16-0,24-0,31-0,63-0,29-0,11 1,09-0,02 1,19 0,75 1,01 Cysteine dioxygenase type 1 1,27 0,12 0,81 1,72-1,93 2,41 0,28 0,96-0,12 1,33 1,10 1,38 2,56 2,03 1,58 1,47 2,28 1,81-3,53-4,90-3,96-4,30-4,36 Fatty acid-binding protein, intestinal 1,05 0,69 0,65 0,99 0,64 2,18 0,44 0,88 0,27 0,63-0,06 0,23 1,67 1,04 0,53 0,42 1,52 1,25-1,79-2,81-4,24-1,64-4,53 Apolipoprotein A-IV precursor 0,72 0,02 0,28 1,31 0,76 2,20 0,51 1,03 0,75 1,45-0,12 0,53 1,70 1,15 0,83 1,21 1,48 1,72-2,25-3,15-4,40-4,60-3,11 epidermal retinal dehydrogenase 2 0,21 0,08 0,22 0,09 1,22 0,10 0,56 0,56 0,45 1,20 1,27 1,19-0,95 1,01 0,58 1,49 0,67-0,23-2,93-0,58-2,12-1,77-2,30 H-2 class I histocompatibility antigen, 0,96 1,31-0,27 1,46 0,79 1,92 1,55 1,81 1,33 2,11 1,68 2,44 1,57 1,31 0,52 1,83 0,46 0,92-5,17-2,13-5,37-4,88-6,16 LDa chain ~700 gener var forskjellig yttrykt I dette forsøket.

15 Grad av betennelse, skala 0-2 Effekt av bakteriemel i fôr med 20% soyamel Grad av betennelse i baktarm (histologi) - Økende mengde bakteriemel 0-30% - Laks i sjøvann; 270 g startvekt - 1 ½ måneders varighet 2,0 1,5 Skala: 0-1: Normal tarm >1: Mild soya-enteritt 2: Klassisk soya-enteritt 1,0 0,5 0, Bakteriemel i fôr, % Kilde: Romarheim et al., 2012, Br. J Nutrition

16 Grad av betennelse, skala 0-2 Gjærsopp i fôr med 20% soya Grad av betennelse i baktarm Skala: 0-1: Normal tarm >1: Mild soya-enteritt 2: Klassisk soya-enteritt SOYA KM CU SC Kilde: APC 2010 Laks i sjøvann; fôret med 20% soya og 20% gjærsopp

17 Heatmap - expression levels of the DE genes ~3000 genes in total FM CU KM SC SBM

18 Degree of changes in distal intestine Microalgae in feed containing 20% SBM Degree of inflammation in distal intestine Feed, % FM SBM ALG Fishmeal ,5 Soybean meal Chl. Vulg Leukocytes in Lamina Propria Epithelial changes Atrophy Oedema * = different from SBM at p< = different from FM at p< * * * * * * * * 0.0 SBM (Pos. ctrl.) FM (Neg. ctrl.) ALG (SBM + alga) APC, 2012, unpublished Diet

19 Konklusjon mikrobielle fôrråvarer Stort potensial for mikrobielle råvarer i fôr! Bakteriemel er svært godt dokumentert Gjær. produsert fra trebiomasse - et lovende alternativ for framtiden Noen mikrober har endel utfordringer (lav fordøyelighet, høy pris, harde cellevegger) Noen av mikrobene ser ut til å inneholde veldig interessante bioaktive komponenter som gir positive helseeffekter i tillegg til god vekst og fôrutnyttelse. Men det vil også være et potensiale for easy-to-grow mikrober som gir god vekst uten ekstra helseeffekter da disse kan bli billigere produsert. Utfordringer: - Optimalisering av fermenteringsteknologi for å redusere produksjonskostnader og ikke minst øke volum! Valg av riktig mikrobe/strain. - Optimalisere hele verdikjeden fra "gass til gaffel" og fra "tre til filet

20 - from WOOD WASTE to GOOD TASTE. Takk for oppmerksomheten!

Mikroalger i fiskefôr: - Status og muligheter

Mikroalger i fiskefôr: - Status og muligheter Mikroalger i fiskefôr: - Status og muligheter Kjell Inge Reitan NTNU Institutt for biologi kjell.i.reitan@ntnu.no Globale utviklings-trender Verdens befolkning vil øke, med en prognose på 9 milliarder

Detaljer

Bioraffinering. - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig

Bioraffinering. - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig Trond Mork Pedersen Innovasjonsdirektør Produs Aqua as Bioraffinering - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig Møteplass Marin, Fôrressurser for fremtiden 13.november,

Detaljer

Oslo, juni 2001 ISBN 82-12-01619-6

Oslo, juni 2001 ISBN 82-12-01619-6 %LRSURGXNVMRQRJIRUHGOLQJ ){URJI{UPLGOHU²GHQ VW UVWHXWIRUGULQJHQIRU YHNVWLQRUVNKDYEUXN (QXWUHGQLQJXWI UWSnRSSGUDJ IRU1RUJHVIRUVNQLQJVUnG &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700

Detaljer

CO 2 to Bio. God CO 2 bruk dyrking av mikroalger

CO 2 to Bio. God CO 2 bruk dyrking av mikroalger CO 2 to Bio God CO 2 bruk dyrking av mikroalger Cermaq Bærekraftig havbruk Utfordringer og løsninger Oslo 24.mai 2012 Hans Kleivdal, forskningsleder Uni Research, Senter for anvendt bioteknologi Mikroalger

Detaljer

Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr. Grethe Rosenlund, Skretting ARC

Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr. Grethe Rosenlund, Skretting ARC Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr Grethe Rosenlund, Skretting ARC Estimert global industriell fôrproduksjon i 2009 for hovedgrupper av husdyr (totalt 708 mill.tonn) (FAO) AQUACULTURE 4% 30 %

Detaljer

Forskning en forutsetning for godt fôr. Grethe Rosenlund Nutreco ARC, Stavanger

Forskning en forutsetning for godt fôr. Grethe Rosenlund Nutreco ARC, Stavanger Forskning en forutsetning for godt fôr Grethe Rosenlund Nutreco ARC, Stavanger 1 Torsk - behov for høyt proteinnivå i fôret En utfordring å etablere et bredere utvalg av proteinråvarer til torskefôr for

Detaljer

Oppdrettsnæringens behov for fôr

Oppdrettsnæringens behov for fôr Oppdrettsnæringens behov for fôr Trygve Berg Lea, Bærekraftsansvarlig Skretting Seminar Genøk Juni 2015 - GM fôr: markedsbehov og forbrukeraksept Gardemoen 5 juni 2015 1 Skretting produksjon av fôr til

Detaljer

Fett fisk fôring. Påvirkning på fettkvaliteten. Arena Mat og Helse, NOFIMA Mat, Ås 16 februar 2010 Trygve.Sigholt@biomar.no Avd.

Fett fisk fôring. Påvirkning på fettkvaliteten. Arena Mat og Helse, NOFIMA Mat, Ås 16 februar 2010 Trygve.Sigholt@biomar.no Avd. Fett fisk fôring. Påvirkning på fettkvaliteten Arena Mat og Helse, NOFIMA Mat, Ås 16 februar 2010 Trygve.Sigholt@biomar.no Avd. leder FoU BioMar - Norge 2009: Produksjon: 300 000 tonn Ansatte: 170 1 Utfordringer

Detaljer

Visjoner om norsk havbruksnæring

Visjoner om norsk havbruksnæring Visjoner om norsk havbruksnæring Bjørn Myrseth, Marine Farms A/S Hva gjør vi om ti år, om tyve år, i norsk havbruksnæring? Jeg skal her forsøke å gi mitt syn på hvordan utviklingen kan gå. Oppdrettsnæringen

Detaljer

NOV 2011. Tarmhelse FISKEHELSE

NOV 2011. Tarmhelse FISKEHELSE NOV 2011 Temanummer Tarmhelse FISKEHELSE Fagtidsskriftet Fiskehelse INNHOLD ISBN 978-82-8208-028-6 Utgiver: Tekna Fiskehelseforeningen Faglig gruppe i Tekna www.fiskehelseforeningen.org Adresse: Tekna

Detaljer

Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015

Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015 Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015 Kan forlenget opphold i ferskvann, før overføring til saltvann, påvirke laksens kapasitet til å omdanne 18:3 n-3 til EPA og DHA? FHF-prosjekt 900770 delrapport 3 Tone-Kari

Detaljer

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Manifestasjon 2010 Cato Lyngøy 4 milliarder svært sunne porsjoner Laks tilfører næringsstoffer som er viktige i en balansert diett Lett fordøyelige proteiner

Detaljer

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR QUICK YTELSESFORSTERKER Standarden er satt for HØY-YTELSESFÔR Nå lanserer vi For maksimal tilvekst pr fôrkrone Det nye høy-ytelseskonseptet QUICK YTELSESFORSTERKER fra BioMar er basert på bruk av krill

Detaljer

CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri. Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013

CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri. Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013 CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013 CO 2 to Bio integrering av verdikjeder Hva? CO 2 Fanget CO 2 O 2 Raffineri TCM CO 2 Restvarme Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

Genteknologi og havbruk

Genteknologi og havbruk Genteknologi og havbruk Et debatthefte fra Bioteknologinemnda 1998 Bilde: "FORSIDE" Bilde NPS 01879513 ( gutt pike fiskehov hav) 1 Til leserne Dette heftet om genteknologi og havbruk føyer seg inn i rekken

Detaljer

Livskvalitet og god Appetitt!

Livskvalitet og god Appetitt! Få hver 6. pose gratis! November 2014 Livskvalitet og god Appetitt! For mer informasjon om Appetitt hundefôr og våre utsalgssteder, gå inn på www.appetitt.com E-post: support@appetitt.com Norwegian super

Detaljer

Nutrition in larvae and juveniles of the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.)

Nutrition in larvae and juveniles of the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) Sluttrapport Strategisk instituttprogram 130195/140 1999-2003 Nutrition in larvae and juveniles of the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) 8.5 8.0 7.5 7.0 Stage 9 MH (mm) 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5

Detaljer

Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser

Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser Rapport nr. 167 Internasjonal markedsog industrianalyse for biomarine ingredienser Oppdatering av oktober 2008 RAPPORT-TITTEL Marked Internasjonal markeds- og industrianalyse for biomarine ingredienser.

Detaljer

Massedyrking av store arktiske mikroalger og CO 2 fangst - fra fossil til ferskvare

Massedyrking av store arktiske mikroalger og CO 2 fangst - fra fossil til ferskvare Klimamarin Trondheim 5 juni Massedyrking av store arktiske mikroalger og CO 2 fangst - fra fossil til ferskvare Dekan Edel O. Elvevoll Professor Hans Chr. Eilertsen og forskningssjef MARBIO Jeanette H.

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

N I F E S f o r s k e r p å s j ø m a t e n d u s p i s e r FORSKNINGSNYTT

N I F E S f o r s k e r p å s j ø m a t e n d u s p i s e r FORSKNINGSNYTT N I F E S f o r s k e r p å s j ø m a t e n d u s p i s e r FORSKNINGSNYTT 2011 Forskningsnytt fra NIFES Kjære leser Fisk rimer fremdeles på frisk. I fisk og annen sjømat finnes en rekke næringsstoffer

Detaljer

Matplanter på helsa løs hvordan kornråvarer og dyrkingsmåter virker inn på matkvalitet og helse

Matplanter på helsa løs hvordan kornråvarer og dyrkingsmåter virker inn på matkvalitet og helse Faglig predagogisk dag på UMB 2009: Matplanter på helsa løs hvordan kornråvarer og dyrkingsmåter virker inn på matkvalitet og helse Førsteamanuensis Anne Kjersti Uhlen Institutt for plante- og miljøvitenskap

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Fettsyrer og mikromineraler i rødt og lyst kjøtt. Anna Haug. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås

Fettsyrer og mikromineraler i rødt og lyst kjøtt. Anna Haug. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Fettsyrer og mikromineraler i rødt og lyst kjøtt Anna Haug Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Et allsidig kosthold er viktig for helsa Planter Fisk Kjøtt Næringsstoffer Mennesket er tilpasset

Detaljer

Anna Haug Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Anna Haug Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB BioforskFOKUS Vol. 1 Nr. 16 2006 Melk og helse Anna Haug Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB anna.haug@umb.no ISBN 82-17-00108-1 ISBN 978-82-17-00108-9 1 Melk har alltid vært viktig i vårt

Detaljer

Calanus Oil Marint kosttilskudd

Calanus Oil Marint kosttilskudd Calanus Oil Marint kosttilskudd Et nytt naturprodukt fra Norge en unik marin olje fra krepsdyret Calanus finmarchicus, den frittlevende «minikrepsen» som beiter på planteplankton i rene nordlige havområder

Detaljer

Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte 23.april 1997 Genteknologi og havbruk

Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte 23.april 1997 Genteknologi og havbruk Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte 23.april 1997 Genteknologi og havbruk 1 Innhold: Forord s.3 Program for møtet s.4 Introduksjon til møtet: Wiktor Sørensen. Bioteknologinemnda s.5 Tarald Sivertsen.

Detaljer

Program for overvåking av fiskefôr

Program for overvåking av fiskefôr Rapport 2013 Program for overvåking av fiskefôr Årsrapport 2013 Monica Sanden, Gro-Ingunn Hemre, Amund Måge, Bjørn Tore Lunestad, Marit Espe, Anne- Katrine Lundebye & Robin Ørnsrud Nasjonalt institutt

Detaljer

Funkisfisk for folk flest

Funkisfisk for folk flest Funkisfisk for folk flest Bente E. Torstensen & Ingvild Eide Graff Sulten på Kunnskap 26.September 2011 1 FUNKIS = MODERNISTISK DESIGN Bruke solide, slitesterke og tilgjengelige råvarer som stål og tre

Detaljer

Den klimavennlige ku via avl? Sverre Bjørnstad, adm dir Geno

Den klimavennlige ku via avl? Sverre Bjørnstad, adm dir Geno Den klimavennlige ku via avl? Sverre Bjørnstad, adm dir Geno Dessverre ikke bare en utfordring, men flere Finanskrisen tatt mye av fokuset bort fra klimautfordringen Mange er tvilende til om klimaendringene

Detaljer